Antonio Donato Sciacovelli. szakmai önéletrajza. publikációs jegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antonio Donato Sciacovelli. szakmai önéletrajza. publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Antonio Donato Sciacovelli szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke 1

2 Szakmai önéletrajz Nevem Antonio Donato Sciacovelli, december 8-án születtem Materában (Olaszország). Az 1986/87-es tanévben a materai Dante Alighieri Állami Reálgimnáziumban jeles minősítéssel érettségi vizsgát tettem. A "Kelet-európai történelem és filológia" (Délkelet-Európa szakirány) témájú egyetemi doktori diploma (doctor universitatis) megszerzése céljából az 1987/88- as tanévben beiratkoztam a Nápolyi Keleti Tudományok Egyetemi Intézete (Istituto Universitario Orientale di Napoli) Bölcsészettudományi Karára. Négy éves nyelvi szakként a magyart és a románt választottam. A vizsgakövetelményeknek kitűnő átlageredménnyel tettem eleget, majd román irodalomból benyújtott A drámai cselekményszövés M. Eminescu ifjúkori költészetében (Un tessuto drammaturgico nella vena lirica giovanile di Mihai Eminescu) című diplomamunkámmal az 1991/92-es tanév nyári időszakában államvizsgámat kitűnő minősítéssel (110/110) és dicsérettel (summa cum laude-nak megfeleltethető szinten) teljesítettem. Fent említett stúdiumaim végzésének ideje alatt két tanulmányi ösztöndíjat kaptam a Debreceni Nyári Egyetemre (1988. és június-augusztus) és egy téli tanulmányi ösztöndíjat a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre (1991. október-november). Ezek lehetővé tették számomra a magyar nyelvről és kultúráról szerzett ismereteim elmélyítését októberétől lektori megbízást kaptam a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Olasz Nyelv-és Irodalom Tanszékére az 1993/94. tanévre, majd megbízásomat jelen tanévig évről évre meghosszabbították. Ezen túlmenően szeptember 1.-jétől a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátusán tartottam stilisztika órákat. Tanári munkám során irodalmi témákkal az olasz irodalom története tantárgyban tartott előadásokkal és szemináriumokkal, a magyar nyelv fordításával összefüggő problémákkal, stilisztikával és szintaxissal foglalkozom áprilisától tanszékvezetői megbízást kaptam a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Olasz Nyelv- és Irodalom Tanszékére, melyet pályázati úton 2009 június 30-ig nyertem el szeptember 1-től az intézményi átszervezési folyamatokból fakadó, az Olasz és a Francia Nyelv- és Irodalom Tanszékek összevonásából keletkezett Romanisztika Tanszék megbízott tanszékvezetője lettem augusztus 25-én főiskolai adjunktusi, szeptember 1-jén főiskolai docensi, 2007 szeptember 1-jén főiskolai tanári kinevezést kaptam augusztus 1-én nemzetközi igazgatói megbízást kaptam, mely megbízás a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesi kinevezésem ciklusa (2005 szeptember 1-től 2007 december 31-ig) lejárta után január 1-től a NyME Savaria Egyetemi Központhoz tartozó külügyek irányítására érvényes januárjától a NyME Bölcsészettudományi Karának Tudományos Bizottság elnöke, januárjától a NyME Bölcsészettudományi Kar tudományos dékánhelyettese lettem. A augusztus 1-én létrejött Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar vezetésében a tudományos és külügyi dékánhelyettesi tisztséggel bíztak meg. Több felsőoktatási országos és nemzetközi projektben vettem részt, a között lebonyolítandó TÁMOP B Talentum szakkollégiumi alprojektnek a vezetője vagyok. A 2010/11-es tanévtől a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán fordító-tolmács mesterkép- 2

3 zés keretében olasz-magyar-olasz fordítás és tolmácsolás témájú előadásokat és szemináriumokat tartok februárjától a Magyar Szabványügyi Testület új műszaki bizottságának tagja vagyok, a NyME képviseletében májusában felvételt nyertem az ELTE BTK Romanisztika PhD programjának középkori irodalom programtagozatára. A doktori szigorlat követelményeinek június 8-án sikeresen eleget tettem decemberében benyújtottam doktori disszertációmat A Dekameron nőalakjai. Új tipológiai szempontok címmel, melyet április 8-án summa cum laude minősítéssel védtem meg. Jelenleg a következő tudományos szervezeteknek tagja vagyok: 1999-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvoktatók Egyesülete), 2000 tavaszától MTA-VEAB (a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottsága), a Romanisztikai Bizottság alapítója és elnökhelyettese, 2001-től MNFT (Magyar Nemzetközi Filológiai Társaság), 2002-től VATT-MTA (a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete), 2003-tól az Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia Pier Paolo Vergerio (tiszteletbeli tagja), 2004-től a Magyar Dante Társaság (Budapest), 2006 tól az AISSECO (Associazione Italiana Studi di Storia d'europa Centrale e Orientale - Roma) tól tagja vagyok a Magyarországi Olasz Kultúrintézet által kiadott Nuova Corvina című italianisztikai folyóirat szerkesztőbizottságának között szerkesztőségi titkára voltam az Ungheria domani című ismeretterjesztő magazinnak tavaszán a budapesti ITK Nyelvvizsga Központja szervezésében olasz nyelvi vizsgáztató képzésen (Origó) vettem részt és vizsgáztatói képesítést szereztem őszétől az AMBRA percorsi di italianistica c. italianisztikai évkönyv szerkesztő bizottságának vagyok az alapító tagja között a Magyarországi Olasz Kultúrintézet Italia c. magyar-olasz nyelvű értesítőjének felelős szerkesztője voltam tól a BiGLLI (Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Italiana), az olasz nyelv és irodalom világbibliográfiának a magyarországi szerkesztője vagyok. Fordítói, szerkesztői és lektori tevékenységet a budapesti Akadémiai Kiadónál, a szombathelyi Savaria University Pressnél, a kolozsvári Állami Magyar Színháznál, az olaszországi Salerno (Róma), Feltrinelli, Adelphi és Rizzoli (Milano), Rubbettino (Soveria Mannelli) könyvkiadóknál is folytatok július 30-án az Olasz Köztársaság Elnöke, Carlo Azeglio Ciampi, az Ordine della Stella della Solidarietà Italiana lovagrenddel tüntetett ki. Szombathely, Antonio Donato Sciacovelli 3

4 TUDOMÁNYOS ÉS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1 ÖNÁLLÓ KÖTETEK: 1. Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez, Szombathely (EUVocS) 1998, 227 o. [ISBN] Per una tipologia nuova delle figure femminili del Decameron, AMBRA, Szombathely 2005, 201 o. [ISBN] OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK: 1. Beffa, motto e giocosità nella novella del Trecento (antologia di testi e critica), Szombathely (BDF) 2004, 65 o. [ISBN nélkül] 2. Orlandeide, ovvero Roland-Orlando nell epica italiana (antologia di testi e critica), Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 3. Lineamenti di storia d Italia (questioni e problemi). Corso di storia dei popoli, delle istituzioni e del territorio d Italia, Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 4. Grandi compositori italiani. Corso di storia della musica e della cultura musicale in Italia, Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 5. Appunti di storia della filosofia occidentale. Dalle origini al Rinascimento, Szombathely (BDF) 2007, 71 o. [ISBN nélkül] CIKKEK SZERKESZTETT KÖNYVBEN: 1. ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume X. 2000, Salerno Editrice, Roma, 2002, 2 kötet: 1813 o. (a Magyarországon 2000-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XI. 2001, Salerno Editrice, Roma, 2004, 2 kötet: 1900 o. (a Magyarországon 2001-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XII. 2002, Salerno Editrice, Roma, 2004, 2 kötet: 2068 o. (a Magyarországon 2002-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIII. 2003, Salerno Editrice, Roma, 2006, 2 kötet: 2150 o. (a Magyarországon 2003-ban megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIV. 2004, Salerno Editrice, Roma, 2006, 2 kötet: 2221 o. (a Magyarországon 2004-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XV. 2005, Salerno Editrice, Roma, 2008, 2 kötet: 2137 o. (a Magyarországon 2005-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Fulvio Senardi (szerk.), Scrittori in trincea, Carocci, Roma 2008, 152 o. ( Io non parto : la poesia ungherese al fronte, ) [ISBN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVI. 2006, Salerno Editrice, Roma, 2009, 2 kötet: 2035 o. (a 1 A Magyar Tudományos Művek Tára c. adatbázisban elérhető oldalam: HTTPS://VM.MTMT.HU//SEARCH/SLIST.PHP?LANG=0&AUTHORID=

5 Magyarországon 2006-ban megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Quei bellissimi anni Ottanta La transizione postcomunista nell Europa centrorientale, Carocci, Roma 2010, 200 o. (La Grande generazione. I contrasti generazionali nei film ungheresi della transizione, ) [ISBN] Sándor Márai, Il sangue di San Gennaro, Adelphi, Milano 2010, 346 o. (Márai e l identità diacritica utószó, ) [ISBN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVII. 2007, Salerno Editrice, Roma, 2010, 2 kötet: 2231 o. (a Magyarországon 2007-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVII. 2008, Salerno Editrice, Roma, 2011, 2 kötet: 2006 o. (a Magyarországon 2008-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Andrea Csillaghy et alii (szerk.), Un tremore di foglie. Scritti e studi in ricordo di Anna Panicali, Forum, Udine 2011, vol. 1., 502 o. (La letteratura italiana nell editoria ungherese degli anni Cinquanta e Sessanta, con uno sguardo alla fortuna di Pavese e Vittorini, ) [ISBN] Molnár Anna, Andreides Gábor (szerk.), 150 éves az olasz egység, Brozsek Kiadó, Budapest 2011., 260 o. (Az olasz egységtől az identitásig, ) [ISBN] András Kányádi (szerk.), La fortune littéraire de Sándor Márai, Syrtes, Paris 2012., 272 o. (Phénoménologie de l exil et perte de l identité. L Italie de Sándor Márai, ) [ISBN] Adriano Papo Gizella Nemeth Papo Alessandro Rosselli (szerk.), Chi era János Kádár?, Carocci, Roma 2012., 160 o. (Il chikenplay dei giovani intellettuali negli anni della distensione kadariana, ) [ISBN] Adriano Papo Gizella Nemeth Papo Alessandro Rosselli (szerk.), Chi era János Kádár?, Carocci, Roma 2012., 160 o. (Odi et amo: biografia poetica e non autorizzata di Kádár, Társszerző: Barták Balázs) [ISBN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), La via della Guerra. Il mondo adriaticodanubiano alla vigilia della Grande Guerra, Luglio, Trieste 2013, 342 o. (Le donne, i cavallier, i sapori: l aureo passato (ri)costruito da Gyula Krúdy alla vigilia della Guerra Europea, ) [ISBN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Ungheria. Dalle cospirazioni giacobine alla crisi del terzo millennio, Luglio, Trieste 2013, 568 o. (Presentazione, 7-13.) [ISBN] FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: a) lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratban: 20. Il mercante santificato, l'ebreo convertito e l'ingegnoso giudeo: tre novelle specchio e contraltare della mentalità medievale nel "Decameron", in Nuova Corvina, Budapest 1996/3, [ISSN] Alatiel, ovvero della verginità riconquistata, in Nuova Corvina, Budapest 1998/4, [ISSN] Beffa e controbeffa: storie di mercanti e donne di mondo, in Nuova Corvina, Budapest 1999/5, [ISSN] Povertà e condizione sociale nel Decameron, in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN]

6 24. Allucinazioni benigne (quattro passi nell'immaginario di un attore di successo), in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN] Un Candelaio che illumina ancora: Giordano Bruno autore e critico del teatro del Cinquecento, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Qua da noi, si muore solo di corna: la Sicilia di Andrea Camilleri, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Dalla Terra al Purgatorio e ritorno: un omaggio decameroniano alla Divina Commedia, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] In margine alle traduzioni ungheresi della Mandragola, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2000/VII, [ISSN] Tra giudizio e pregiudizio: la figura dell'ebreo in Boccaccio e in Sacchetti, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2000/VII, [ISSN] Ma io non vo' fermarmi, come altri fa, tra simili lordure. (Motivi scatologici nella tradizione letteraria italiana e francese), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dieci anni di italianistica a Szombathely: bilanci e prospettive, in AMBRA, Szombathely 2000/I, [ISSN] L'eredità civile e letteraria del maestro Leonardo Sciascia, in AMBRA, Szombathely 2000/I, [ISSN] «Credete voi che l Turco passi questo anno in Italia?» Machiavelli e l'invasione turca dell'ungheria, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Piero Gobetti, ingegno precoce alle prese con l'ungheria postbellica, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Credere nel miracolo: la Napoli di Sándor Márai ne Il sangue di San Gennaro, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Fenomenologia di Calandrino, in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Responsabilità individuali e collettive: gli untori, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2001/VIII, [ISSN] Giuseppe Verdi, o della falsa verginità, in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Generazione e degenerazione del Novecento: i guappi di cartone di Ferrandino, in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] «Dalla forza di Dio in fuori, di niente si teme per noi»: significative teorie fideisticodietologiche di un masnadiero del Duecento, in Nuova Corvina, Budapest 2002/11, [ISSN] Le parlate ridicole: castoni vernacoli ed equivoci lessicali al limite del plurilinguismo, in Nuova Corvina, Budapest 2002/12, [ISSN] Il superamento della tradizione nella tipologia decameroniana del locus amoenus, in AMBRA, Szombathely 2002/III, [ISSN] Diletto e utile consiglio: il ribaltamento delle attese in alcune novelle del Decameron, in Nuova Corvina, Budapest 2003/13, [ISSN] L Europa nella geografia del «Decameron», in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] Le parole europee dell italiano, in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] L unità negata. Da Verga a Camilleri, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2003/ 10, [ISSN] Perorazione e strumenti della persuasione retorica in alcune figure femminili del Decameron, in AMBRA, Szombathely 2003/IV, [ISSN] Il nucleo romano del De viris illustribus: esaltazione del passato, rifiuto del presente e creazione di un umanesimo cristiano, in Nuova Corvina, Budapest 2004/15, [ISSN]

7 49. Le ragioni profonde del successo di un modello idiomatico non inedito: i romanzi di Andrea Camilleri, in: Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2005/2, [ISSN] Petrarca e la (ri)scoperta dell Io, in AMBRA, Szombathely 2005/V, [ISSN] Il gesto esemplare: riscatto e femminilità (Decameron IV, 6, 7, 8, 9; VII, 4, 8), in AM- BRA, Szombathely 2005/VI, [ISSN] Lo spirito d iniziativa di alcune protagoniste del Decameron, in Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2006/3, [ISSN] Oh Europa! Gli scrittori ungheresi e il magistero morale dell Europa, in Nuova Corvina, Budapest 2006/17, [ISSN] Il lirismo felliniano come negazione dei meccanismi epici tradizionali: «Amarcord», in Nuova Corvina, Budapest 2006/18, [ISSN] L olimpo femminile del Decameron: principesse, regine, marchese e badesse, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2007/XIV, [ISSN] Mattia Corvino tra cronaca contemporanea e storiografia moderna / 1. La leggenda Corvina, in Nuova Corvina, Budapest 2008/20, [ISSN] Il Risorgimento nella comunicazione politica attuale. Carlo Azeglio Ciampi e la nuova questione risorgimentale, in: Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2009/XVII, [ISSN] Nei secoli fedeli: i Carabinieri nell immaginario letterario dell Italia unita, in Nuova Corvina, Budapest 2010/22, [ISSN] Carducci critico, filologo, prosatore, in Nuova Corvina, Budapest 2010/22, [ISSN] Perché l Italia? Perché la Sicilia. Liriche, dipinti, frammenti, in: Nuova Corvina, Budapest 2011/23, [ISSN] b) lektorált magyar nyelvű folyóiratban: 61. A peroráció formája és a retorikai meggyőzés eszközei a Dekameron néhány nőalakjánál, in Világosság 2003/11-12, Budapest 2003, [ISSN] A múlt dicsőítése, a jelen elutasítása és a keresztény humanizmus jelenléte a De viris illustribus római fejezetében, in Helikon. Irodalomtudományi szemle 2004/1-2, Budapest 2004, [ISSN] X 63. Az olvasói várakozások elterelése a Dekameronban, in bár, Szombathely 2006, [ISSN] Tizenöt év a bibliográfiák tükrében, in Napút. Irodalom, művészet, környezet, Budapest 2006, VIII. évf., 8. sz., [ISSN] Névadás Boccaccio módra, in Pro Philosophia Füzetek, Budapest 2007, 49. sz., 3-9. [ISSN] Horatius és Leopardi között, in Életünk, Szombathely 2012/1, [ISSN] Boccaccio 700: a szavak ereje, in Helikon. Irodalomtudományi szemle 2012/3-4, Budapest 2012, [ISSN] X c) lektorált idegen nyelvű külföldi folyóiratban: 68. In memoria di un poeta europeo: la celeste armonia delle piaghe, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2005/1, [ISSN] Translatio benevolentiae: traduzione e letteratura ungherese, in: Giorgio Colombo (szerk.), Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura dell Ungheria, Edizioni Fiorini, Verona 2006, [ISBN] L inventore della sopportazione gratuita: Imre Kertész, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2006/2, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: La sorella, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2007/3, [ISSN]

8 72. Dante e l Islam: immagini e giudizi su infedeli, scismatici, saraceni e turchi, in Quaderni Danteschi Dante Füzetek, Soveria Mannelli 2008/IV, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: Il sangue di San Gennaro, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2008/4, [ISSN] ) 74. Letterature della rivoluzione e controrivoluzione, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2008/4, [ISSN] Mattia Corvino tra cronica coeva e storiografia moderna. 2) Mito e/o culto di Mattia Corvino, in Studia historica adriatica ac danubiana, Duino Aurisina 2008/2, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: fortificatore (un inquisitore spagnolo a Roma), in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2009/5, [ISSN] I luoghi mitteleuropei di Petrarca e Boccaccio, in: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, Duino Aurisina 2010/1-2, [ISSN] L amore ai tempi dello schematismo, in: Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2011/7, [ISSN] Saperi umanistici oggi: «O beata Ungheria, se non si lascia più malmenare!», in: Le forme e la storia, Soveria Mannelli, IV, 2011/1-2, [ISSN] NEMZETKÖZI KONFERENCIAKIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 80. Il trionfo del locus purgatorius nella Divina Commedia, in Verbum Analecta Neolatina III/2001/I, Akadémiai Kiadó, Budapest 2001, [ISSN] X 81. Dizionari bilingui per gli italianisti d'ungheria? in: Elena Gregoris Ferenc Szénási (szerk.), L'italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati, Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4-5 aprile 2001, Szeged 2001, [ISBN] La perfetta confusione: il motivo babelico tra Dezső Kosztolányi ed Umberto Eco, in: Ilona Fried Elena Baratono (szerk.), Il Novecento Un secolo di cultura: Italia e Ungheria, ELTE TFK-Budapesti Dante Társaság-Ponte Alapítvány, Budapest 2002, [ISBN] Lingue per l'europa unita: un esperimento lessicografico a Szombathely. In: Keresztes László Maticsák Sándor (szerk.), A magyar nyelv idegenben. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6-10.), Debrecen Jyväskylä 2002, [ISBN] Letteratura italiana in Ungheria: una nuova ondata di traduzioni alla ricerca di un affermazione nei primi tre anni del millennio, in: Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.) Hungarica varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, [ISBN] L'eredità di Machiavelli nelle opere di Miklós Zrínyi: : tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l Ungheria, in: Jankovics József Nyerges Judit (szerk.) Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 9 14.) előadásai, I II., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest 2004, [ISBN] Ricezione di una traccia crociana per la lettura di Boccaccio (la novella di Andreuccio), in: Fontanini Krisztina Kelemen János Takács József (szerk.) Benedetto Croce cinquant anni dopo. Benedetto Croce 50 év után, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, [ISBN] X 87. A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése), in: Fontanini Krisztina Kelemen János Takács József (szerk.) Benedetto Croce cinquant anni dopo. Benedetto Croce 50 év után, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, [ISBN] X 88. Dal De viris illustribus al De mulieribus claris, in Verbum Analecta Neolatina, VII/I, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, [ISBN] X 8

9 89. Il fascino discreto dei generali. Quarantotti Gambini, La rosa rossa e Sándor Márai, Le braci, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2005, [ISBN] Mazzini e la letteratura europea, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo, Fulvio Senardi (szerk.), Mazzini e il mazzinianesimo nel contesto storico centroeuropeo, Duino Aurisina, 2005, [ISBN] Le voci italiane di Attila József, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo, Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), I cent anni di Attila József. L uomo, il poeta, il suo tempo, Duino Aurisina, 2005, [ISBN] József Attila olasz hangjai, in: Barták Balázs Antonio Sciacovelli (szerk.), száz év magány József Attila-tanulmányok, Szombathely, 2005, [ISBN] La concezione mazziniana della letteratura europea, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2006/XIII, (ISSN: ) 94. L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 2006, Facultas Philosophica. Philologica 88. Romanica Olomucensia XVI, [ISBN] Diarii paralleli: Géza Bereményi e Márta Mészáros narratori del 56 ungherese, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2006, (társszerző: Eliisa Pitkäsalo) [ISBN] Il 56 nella narrativa ungherese: un introduzione, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006, [ISBN] La tempesta che spazza via tutto: anche il passato?, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006, [ISBN] Cibo e feste nel Decameron, in Arnaldo Dante Marianacci Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Giornata di studio in occasione della VI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Budapest 26 ottobre 2006, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2006, [ISBN] Balla coi maiali! (Laura Pariani, La Signora dei porci), in: Écritures Scritture. Actes du Colloque (Veszprém, juin 2005), Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém 2006, [ISBN] Graziosissime donne. Grazia divina e grazia femminile nel Decameron, in: Davide Artico Ludovico Fulci (szerk.), Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredenza da Francesco Petrarca a Giordano Bruno, Wrocław 2006, [ISBN] Turchi, arabi, mori, saraceni: la fedeltà allo stereotipo dell infedele nella letteratura i- taliana medievale, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), I Turchi, gli Asburgo e l Adriatico, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2007, [ISBN] Amara Lucania: sulla poesia di Assunta Finiguerra, in Fulvio Senardi (szerk.) Il dialetto come lingua della poesia, Università degli Studi di Trieste Centro studi Biagio Marin Università degli Studi di Pécs, Trieste 2007, [ISBN] Il mare inavventuroso: onde placide della narrativa italiana del secondo Novecento, in Dante Marianacci (szerk.), Ulisse, l'avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana nel Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2007, [ISBN] Forme di doppio nel Decameron: la novella di Giannotto e Abraam (I, 2), in: Morana Čale, Tatjana Peruško, Sanja Roić, Alessandro Iovinelli (szerk.), Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Ffpress Istituto Italiano di Cultura Zagreb, Zagabria 2008, [ISBN]

10 105. Boccaccio biografo del Petrarca, in: Gian Mario Anselmi, Luigi Tassoni, Beata Tombi (szerk.), Petrarca europeo, Gedit, Bologna 2008, [ISBN] Tempo, memoria e immagine di sé negli scritti autobiografici del Petrarca, in Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVII Congresso dell A.I.P.I. Ascoli Piceno agosto Vol. II: Letteratura dal Due all Ottocento, Franco Cesati Editore, Firenze [ISBN] La piazza nei romanzi di Camilleri, in Dante Marianacci (szerk.), La lingua e la piazza nella letteratura e nella cultura italiana del Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Vienna 2008, [ISBN nélkül] 108. Mattia Corvino tra cronaca coeva e storiografia moderna, in Atti del Convegno Internazionale di Studi «Italia e Ungheria nel contesto dell Umanesimo corviniano», Szeged, 6 ottobre 2008, in Studia historica adriatica ac danubiana, Duino Aurisina 2009/1, [ISSN] Garibaldi József e Luigi Kossuth negli immaginari nazionali: è vera gloria?, in Gizella Nemeth, Adriano Papo e Gianluca Volpi (szerk.), Unità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla finis Austriae, Associazione Culturale Italoungherese «Pier Paolo Vergerio», Duino Aurisina 2009, [ISBN] Monarchia Caelestis: antinostalgia austro-ungarica nel romanzo di Péter Esterházy Harmonia Caelestis, in Gizella Nemeth, Adriano Papo e Gianluca Volpi (szerk.), U- nità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla finis Austriae, Associazione Culturale Italoungherese «Pier Paolo Vergerio», Duino Aurisina 2009, [ISBN] Scienza e fantascienza: modi e ragioni dell invenzione fantastica in Italo Calvino e Stefano Benni, in Dante Marianacci (szerk.), Arte e scienza nella letteratura italiana del Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Vienna 2009, [ISBN nélkül] 112. Gioie e dolori del testo pubblicitario, in: Langues de spécialité: recherches et formations, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém 2009, [ISBN] Nella selva oscura del Trianon : sottintesi della letteratura di Transilvania, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo (szerk.), La svolta del Trianon e i destini della Mitteleuropa, Luglio, Trieste 2010, [ISBN] Amber Road Silk Road: culture connections, in: Sebahattin Tüzemen Ali Caglar Güllüce (ed.), Proceedings of ESRUC: 2 nd Eurasian Silk Road Universities Convention. Building Bridges in Higher Education: Seeking for an Eurasian Model and Developing ESRUC Consortium, Atatürk University, Erzurum 2011, [ISBN] L Unità sofferta: la narrativa fuori dal coro, in: Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Unità italiana e mondo adriatico-danubiano, Luglio Editore, Trieste 2012, [ISBN] Quando muoiono i sogni? Narrare e leggere il 56, in: Elsa Chaarani (szerk.), Regards croisés entre l Italie et l Europe Centrale et Orientale, Ed. Chemins de 2012, [ISBN] HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 117. Analisi di corpus letterari del XIV secolo nell'ottica dell'esame tipologico, in: Kohn János Balaskó Mária (szerk.) Fiatal Bölcsészek Tudomanyos Műhelye, Szombathely 1998, [ISBN] Il motivo del viaggio nel Decameron, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 3., Szombathely 2001, [ISBN] Alle origini dell'elevazione dell'italiano, in: Gadányi Károly Pusztay János (szerk.) Közép Európa: Egység és Sokszínűség. A Nyelvek Európai Éve 2001 záró konferenciájának előadásai, Szombathely 2002, [ISBN]

11 120. La peste nell immaginario moderno, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 8., Szombathely 2003, [ISBN] La violazione della sacralità nelle prime due giornate del Decameron, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 7., Szombathely 2003, [ISBN] Possibilità di integrazione culturale tra Italia ed Ungheria: scelte editoriali a confronto, in: Tóth József (szerk.), Határsávok. A BDF-BTFK Tudományos Kiadványsorozata, Szombathely 2003, [ISSN] A csoda elűzése: a Dekameron kilencedik napjának harmadik novellája, in: Kovács László (szerk.), Határsávok , Szombathely 2006, ISSN A Szeptember végén olasz fordításai, in Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 1. Szeptember végén, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] Irodalmi adalékok a hovatartozás közép-európai definíciójához, in: Balaskó Mária- Balázs Géza (szerk.), Konvergenciák , Szombathely 2008, [ISBN] Vittime dell amor tragico. L accettazione volontaria del martirio nella quarta giornata del Decameron, in: Balaskó Mária-Balázs Géza (szerk.), Konvergenciák , Szombathely 2008, [ISBN] Pilinszky olasz recepciója. Egy fordító naplójából, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 2. Apokrif, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] Quod ante me, ut arbitror, fecit nemo. Petrarca és az Én (újra)felfedezése, in: Mekis D. János Z. Varga Zoltán (szerk.), Írott és olvasott identitás Az önéletrajzi műfajok kontextusai, L Harmattan Kiadó, Budapest 2008, [ISBN] Szondi olasz balladája in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 3. Szondi két apródja, Savaria University Press, Szombathely 2009, [ISBN] Kozmikus találkozások. Babits és Leopardi. Az Esti kérdés fordítási kísérletéről, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 4. Esti kérdés, Savaria University Press, Szombathely 2009, [ISBN] Epistola erotico-bellica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 5. levél a hitveshez, Savaria University Press, Szombathely 2010, [ISBN] Alba etilica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 6. Hajnali részegség, Savaria University Press, Szombathely 2010, [ISBN] Translatio erotica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 7. ki viszi át a szerelmet, Savaria University Press, Szombathely 2011, [ISBN] Kocsi-út az emberélet útjának felén, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 8. Kocsi-út az éjszakában, Savaria University Press, Szombathely 2011, [ISBN] Horatius és Leopardi között, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 9. A közelítő tél, Savaria University Press, Szombathely 2012, [ISBN] Az Eszmélet feleszmélése, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 11. Eszmélet, Savaria University Press, Szombathely 2013, [ISBN]

12 GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 137. Percorsi della novella dopo Boccaccio: dalla filoginia alla misoginia? in: Giampaolo Salvi József Takács (szerk.), A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay, IBISZ, Budapest 2001, [ISBN] Az olasz nyelv mint világnyelv: úton a centrum és a periféria között (Egy európai nyelv születése), in: Földes Csaba (szerk.), MMI: Annuum tempus linguarum Europae. Scripta philologica Pannoniensis, VEAB, Veszprém 2002, [ISBN] Parole e pietre: il mito di Sisifo, tra vita e letteratura, in Fiasco, di Imre Kertész, in: Viktor Moiseenko (szerk.), In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur, Szombathely 2003, [ISSN] Szavak és kövek. Sziszifusz mítosza élet és irodalom között (Kertész Imre: A kudarc), in: Balázs Fűzfa (szerk.), A megértés felé, Pont Kiadó, Budapest 2003, [ISBN] La raffigurazione del corpo femminile nel Decameron, in: AA.VV., Per seguir virtute e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal, Szombathely, 2004, [ISSN] Scongiurare il prodigio: la terza novella della nona giornata del Decameron, in: Szörényi László Takács József (szerk.), Serta Jimmyaca, Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, Balassi Kiadó, Budapest 2004, [ISBN] Miti e mostri: il racconto di un Italia provinciale, in: Kollár Andrea (szerk.), Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, JATEPress, Szeged 2006, [ISBN] Az olvasó várakozásainak meghiúsulása a Dekameron néhány novellájában, in: Fűzfa Balázs Barták Balázs Sciacovelli, Antonio (szerk.) A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2006, [ISBN] L importanza del locus aedificatus nel Decameron, in: In memoriam Hajnóczi Gábor (szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit), PPKE BTK, Budapest 2008, [ISBN] La mia Russia (hommage à Viktor), in: Gadányi Károly (szerk.), In honorem Viktor Moiseenko septuagesimi natalis dedicatur, Szombathely 2011 (Studia Slavica Savariensia, 2011/1-2), [ISSN] GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK, FOLYÓIRATOK, ÉVKÖNYVEK SZERKESZTÉSE: 1. Nuova Corvina, Budapest [ISSN] AMBRA percorsi di italianistica, Szombathely [ISSN] AA.VV., Per seguir virtute e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal, Szombathely, [ISSN] Gizella Nemeth, Adriano Papo, Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), I cent anni di Attila József. L uomo, il poeta, il suo tempo, Duino Aurisina, [ISBN] Barták Balázs Antonio Sciacovelli (szerk.), száz év magány. József Attilatanulmányok, Szombathely, [ISBN] BÁR Társadalomtudományi és művészeti folyóirat, Szombathely, 2006., VIII. évfolyam, különszám [ISSN] Fűzfa Balázs (főszerk.) Barták Balázs (szerk.) Sciacovelli, Antonio (szerk.), A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely [ISBN] Quaderni Danteschi Dante Füzetek. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata, (Budapest-Szombathely) Soveria Mannelli [ISSN] Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely, [ISBN]

13 10. Arnaldo Dante Marianacci Antonio Donato Sciacovelli (a cura di), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Giornata di studio in occasione della VI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Budapest 26 ottobre 2006, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2006 [ISBN] Maurizio Sibilio et al., Educational Sports and Physical Activities for Disability / Sport e Attività Motorie Educative per la Disabilità, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 12. Maurizio Sibilio et al., Epistemology of Sports and Motorial Activities for Educational Matters / Epistemologia delle Attività Sportive e Motorie a Carattere Educativo, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 13. Maurizio Sibilio et al., Educational Sport Games / Giochi Sportivi a Carattere Educativo, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 14. Fóris Ágota - Fűzfa Balázs - Antonio Sciacovelli (szerk.), Nyelvével halad a nemzet. Eszszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN] BÁR Társadalomtudományi és művészeti folyóirat, Szombathely, 2009., IX. évfolyam, különszám [ISSN] Horváthné Molnár Katalin és Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szombathely, augusztus , MANYE - NYME Kiadó Budapest - Szombathely - Sopron, MANYE vol. 8; [ISSN] X; [ISBN] RECENZIÓK: 1. Per una radiografia dell'italianistica d'ungheria (Vig István, Bibliografia dell italianistica in Ungheria , Debrecen 1998), in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN] Io crederrei, se tu fussi di sasso (le Rime di Michelangelo tradotte da György Rónay), in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Boccaccio, un intellettuale europeo all'autunno del Medioevo (Lucia Battaglia Ricci, Boccaccio, Salerno Editrice, Roma 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Riparlando di Sciascia, scrittore europeo (Giuseppe Traina, Leonardo Sciascia, Edizioni Bruno Mondadori, Milano 1999; Leonardo Sciascia, Opere , Bompiani, Milano 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dizionario è quella cosa... che porta in Europa (Herczeg Gyula - Juhász Zsuzsanna, Olaszmagyar kéziszótár. Vocabolario italiano-ungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000; Koltay-Kastner Jenő - Juhász Zsuzsanna, Magyar-olasz kéziszótár. Vocabolario unghereseitaliano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dall homo erectus seu sapiens paleohungaricus all homo informaticus (Adriano Papo - Gizella Nemeth Papo, Storia e cultura d'ungheria. Dalla preistoria del bacino carpatodanubiano all Ungheria dei giorni nostri, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2001/8, [ISSN] Il santo di Savaria (Lőrincz Zoltán, Szent Márton, Savaria szülötte, Szombathely 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Il piacere della manipolazione (Umberto Eco, Baudolino, Bompiani, Milano 2000), in Nuova Corvina, Budapest, 2001/9, [ISSN] Mare Nostrum, mare di culture (Pietro Corrao Mario Gallina Claudia Villa, L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, Laterza, Roma-Bari 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Alle fonti del sapere storico (Maria Bruna Romito e Gábor Hajnóczi (a cura di), Storia d'italia. Fonti e documenti (Antologia di documenti storici), Università Cattolica Péter Pázmány, Facoltà di Lettere e Filosofia, Piliscsaba 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN]

14 11. Lungo i sentieri dell'estetica: il comico (Concetta D Angeli Guido Paduano, Il comico, il Mulino, Bologna 1999), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Dal dito dello Spirito Santo al verbum-caro-fatti-alle-finestre (Gian Luigi Beccaria, Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell'italiano e nei dialetti, Garzanti, Milano 1999), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Nel nome del narratore (Luigi Surdich, Boccaccio, Laterza, Roma-Bari 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Acchianannu acchianannu (Andrea Camilleri, Il re di Girgenti, Sellerio, Palermo 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] I lunghi silenzi della dantistica (Verbum. Analecta Neolatina III/2001/l, (Atti delle Giornate di Studi Danteschi, Piliscsaba 2000) Akadémiai Kiadó, Budapest 2001; Helikon. Irodalomtudományi Szemle: Dante a XX. században, 2001/2-3, Argumentum Kiadó, Budapest 2001; Világosság: Dante, az örökhagyó, 2001/10, Világosság Alapítvány-Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2001; Madarász Imre, "Költők legmagasabbja". Dante-tanulmányok, HUNGAROVOX Kiadó, Budapest 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Lasciando tutto al... caso (Simona Demontis, I colori della letteratura. Un'indagine sul caso Camilleri, Rizzoli, Milano 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Ai posteri l ardua sentenza (AA.VV., A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay (pubblicati da Giampaolo Salvi e József Takács), ÍBISZ, Budapest 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/11, [ISSN] Un italianistica in continuo rinnovo (L Italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4-5 aprile 2001 (a cura di Elena Gregoris e Ferenc Szénási), Szeged 2001; Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére (a cura di Renáta Tima), Budapest 2002; Hoffmann Béla, A látóhatár mögött. Olasz irodalmi tanulmányok, Savaria University Press, Szombathely 2002; Fulvio Senardi, Gli specchi di Narciso, Vecchiarelli, Manziana 2002; Luigi Tassoni, Caosmos. La poesia di Andrea Zanzotto, Carocci, Roma 2002; Gizella Nemeth Papo Adriano Papo, Ludovico Gritti. Un principe-mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d Ungheria, Edizioni della Laguna, Gorizia 2002), in Nuova Corvina, Budapest 2003/13, [ISSN] Dal centro dell Europa: rassegna italian(ist)a (Dal centro dell Europa: culture a confronto fra Trieste e i Carpazi (a cura di Eszter Rónaki e Beáta Tombi), Imago Mundi, Pécs 2002; Introduzione alla letteratura italiana (a cura di Luigi Tassoni), Imago Mundi, Pécs 2003; Stefano Carrai e Giorgio Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, Carocci, Roma 2003; Madarász Imre, Örök megújhodások. Születés, újjászületés, feltámadás az olasz irodalomban, Hungarovox, Budapest 2003; Szabó Tibor, Megkezdett öröklét (Eternità iniziata), Balassi Kiadó, Budapest 2003), in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] Come diventare scrittori in quattro e quattr otto (AA. VV., Cinque letterature oggi, Forum Editrice Universitaria Udinese, Udine 2002), in: Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Hungarica varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, [ISBN] Italica varietas (Adriano Papo e Gizella Nemeth (a cura di), Hungarica Varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2003; Italianistica Debreceniensis Atti del Convegno Alfieri 2003 (Debrecen, marzo 2003), Debrecen 2003/10; László Nyerges, Az olasz reneszánsz komédia. XV-XVI. század, Balassi Kiadó, Budapest 2003; Mikrotörténetírás, Helikon 2003/3, Budapest 2003), in Nuova Corvina, Budapest 2004/15, [ISSN] Con un occhio all Adriatico selvaggio... (Helikon, Irodalomtudományi Szemle: Petrarca: herméneutika és írói személyiség, 2004/1-2, Argumentum Kiadó, Budapest 2004; Università degli Studi di Szeged, Facoltà di Magistero Gyula Juhász, Dipartimento di Italianistica, Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2004; Ilona Fried e Arianna Carta (a cura di), Le esperienze e le correnti culturali europee del Novecento in Italia e in Ungheria, Buda- 14

15 pest 2003; Morana Čale, Sanja Roić ed Ivana Jerolimov (a cura di), I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, FF press, Zagreb 2004; Niccolò Tommaseo, Racconti storici (a cura di Fulvio Senardi), Carocci, Roma 2004; Fulvio Senardi (a cura di), In fondo all Adriatico selvaggio... Umberto Saba con gli occhi dell altra Europa, Imago Mundi, Pécs 2004; Imre Madarász, Vittorio Alfieri életműve, Felvilágosodás és Risorgimento, Klasszicizmus és Romantika között, Budapest 2004), in Nuova Corvina, Budapest 2004/16, [ISSN] IMRE MADARÁSZ, Manzoni, in Testo (SCHEDARIO MANZONIANO INTERNAZIONALE, a cura di Giuseppe Langella), Pisa-Roma 2005, anno XXVI, n. 49, [ISSN] Storia e cultura on the road: da Aquileia al Baltico, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2005/1, [ISSN] Né italiani né ungheresi ma studiosi duinesi, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2006/2, [ISSN] Corsi e ricorsi dell immortalità (Kelemen János, Dante, Petrarca, Vico. Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből, Áron-Broszek, Budapest 2007; Kaposi Márton, Élő középkor és halhatatlan reneszánsz, Hungarovox, Budapest 2006; Madarász Imre, Halhatatlan Vittorio. Alfieri utóélete: kultusz és kritika, Hungarovox, Budapest 2006; Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Savaria University Press, Szombathely 2006), in Nuova Corvina, Budapest 2007/19, [ISSN] Due cinquantennali (Adriano Papo Gizella Nemeth (a cura di), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006), in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2007/3, [ISSN] Lo scettro non fa il monaco (Giorgio Martinuzzi: figura e ruolo politico di un monacostatista dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, di Adriano Papo, con la collaborazione di Gizella Nemeth Papo, Savaria University Press, Szombathely 2011, 506 pp.), in: Nuova Corvina, Budapest 2011/23, [ISSN] NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK, RÖVID ESSZÉK: 1. Conoscere Szombathely, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/X. 2. Giornata Europea: l'europa ritorna sulla Via dell'ambra, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/XI. 3. Rivalutare Szombathely: programmi ed aspettative, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/XII. 4. Architettura sacra nel Comitato Vas, in Ungheria oggi, Budapest, 1996/I. 5. Soldati italiani in Ungheria: il campo di prigionia di Ostffyasszonyfa, in Ungheria oggi, Budapest, 1996/III. 6. Il parco delle rimembranze, in Ungheria domani, Budapest, 1997/I. 7. La donna è mobile, e io mi sento mobiliere, in Italia, Budapest, 2001/ Ma Supereva non è l'imperfetto di superare, in Italia, Budapest, 2001/ Tu chiamale, se vuoi... elezioni! in Italia, Budapest, 2001/ Gli occhi neri delle case di Matera, in Italia, Budapest, 2001/ Estate... attenti a quel che mangiate! in Italia, Budapest, 2001/ Chi semina vento raccoglie tempesta, in Italia, Budapest, 2001/ Trenta giorni ha novembre, in Italia, Budapest, 2001/ Quando l'assassino non è il maggiordomo, in Italia, Budapest, 2001/ Carta canta... in Italia, Budapest, 2002/ Guardati dalle idi di marzo! in Italia, Budapest, 2002/ L insostenibile leggerezza del leggere, in Italia, Budapest, 2002/ L estro perugino, in Italia, Budapest, 2002/ Vero in bilancio, in Italia, Budapest, 2002/ Italianistica in Ungheria. Un convegno a Szombathely, in Italia & Italy, Budapest, 2004/ Tra ansia e finitudine, in Italia & Italy, Budapest, 2005/ Hommage à Carducci, in Italia & Italy, Budapest, 2007/

16 ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰVEK, TANULMÁNYOK: 1. TAMÁS JÓNÁS, Tempi da zingari, in: (fordítás) 2. Ricezione di una traccia crociana per la lettura di Boccaccio (la novella di Andreuccio), in: (tanulmány) 3. A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése), in: (tanulmány) 4. Figli di una musa minore?, in: (tanulmány) 5. Ma liquidare confina con sublimare? in: (tanulmány) 6. Per una tipologia nuova delle figure femminili del Decameron, in (http://www.bdtf.hu/konyvtar/, E- könyvtár) (monográfia) 7. Con un occhio all Adriatico selvaggio..., in (tanulmány) 8. A peroráció formája és a retorikai meggyőzés eszközei a Dekameron néhány nőalakjánál, in (tanulmány) 9. Il lirismo felliniano come negazione dei meccanismi epici tradizionali: «Amarcord», in F3F0526/24429/NuovaCorvina18web1.pdf (tanulmány) 10. L'eredità di Machiavelli nelle opere di Miklós Zrínyi: : tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l Ungheria, in: Jankovics József Nyerges Judit (szerk.) Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 9 14.) előadásai, I II., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest 2004, , in: 11. Tizenöt év a bibliográfiák tükrében, in Napút Online kulturális folyóirat: 12. L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 2006, Facultas Philosophica. Philologica 88. Romanica Olomucensia XVI, , in: nica_xvi.pdf 13. Erudíció és irónia a boccacciói névadásban, in 14. Dall Unità all identità, in ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT 2: p. e-doc. (2012) FORDÍTÁSOK: 1. VECCHI PAOLO (szerk.), Sciogliere e legare. Il cinema ungherese degli Anni Sessanta, Torino 1996 (társfordítók: Mariarosaria Sciglitano, Giovanni Cataluccio, Giordano Bruno Ventavoli), 223 o. [ISBN] STEFANO GABRIELE CSELÉNYI, La revisione dell'essere, Strigonium 2001, 191 o. 3. PÉTER ESTERHÁZY, Harmonia Cælestis, Feltrinelli, Milano 2003 (társfordító: Giorgio Pressburger), 716 o. [ISBN] IMRE KERTÉSZ, Fiasco, Feltrinelli, Milano 2003, 283 o. [ISBN] ÉVA NYERGES, Un opera siciliana nuovamente attribuita a Filippo Paladini, in Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2002/97, Budapest 2003, [ISSN] IMRE KERTÉSZ, Liquidazione, Feltrinelli, Milano 2005, 110 o. [ISBN] DANTE MARIANACCI BARNA IMRE (szerk.), Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti/ Szorongás és végesség között. Költők új Európája, Salvatore Quasimodo Alapítvány - Istituto Italiano di Cultura di Budapest, Budapest 2005, 227 o. (társfordítokkal) [ISBN] JÓZSEF BESSENYEI, Merci e mercanti ungheresi della Via dell Ambra, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i 16

17 Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2005, (társfordító: Gizella Nemeth) [ISBN] GABRIELLA SZVOBODA DOMÁNSZKY, Professori dell Accademia di Venezia a Pest alla metà del XIX secolo, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2005, (társfordító: Gizella Nemeth) [ISBN] SÁNDOR MÁRAI, La sorella, Adelphi, Milano 2006, 220 o. [ISBN] NEMES GYULA, Le mie uniche e sole (Egyetleneim) (játékfilm-feliratok), Budapest PÉTER ESTERHÁZY, Oliguria e Olio d oliva, in: Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely 2006, [ISBN] CSABA FECSKE, Compagni di scuola (la vecchia guardia), in: Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely 2006, PÉTER ESTERHÁZY, Europeo tra gli europei, in: Italia & Italy, Budapest, 2007/ , JÁNOS PUSZTAY, Segnali, in: Fóris Ágota - Fűzfa Balázs - Antonio Sciacovelli (szerk.), Nyelvével halad a nemzet. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] GYULA KRÚDY, Girasole, Rizzoli, Milano 2009, 330 o. [ISBN] SÁNDOR MÁRAI, Il sangue di San Gennaro, Adelphi, Milano 2010, 346 o. [ISBN] SZILÁRD RUBIN, Breve storia dell amore eterno, Rizzoli, Milano 2011, 256 o. [ISBN] MAGDA SZABÓ, Ditelo a Sofia, Salani, Milano 2013, 393 o. [ISBN] LEKTORÁLÁSOK: 1. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Olasz-magyar kéziszótár. Vocabolario italianoungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000, 1086 o. 2. KOLTAI-KASTNER JENŐ JUHÁSZ ZSUZSANNA, Magyar-olasz kéziszótár. Vocabolario ungherese-italiano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000, 1115 o. 3. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Olasz-magyar kisszótár. Dizionario italianoungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003, 688 o. 4. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Magyar-olasz kisszótár. Dizionario unghereseitaliano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003, 672 o. 5. MILÁN FÜST, La storia di mia moglie (ford.: Marinella D Alessandro), Adelphi, Milano 2002, 415 o. 6. SÁNDOR MÁRAI, La donna giusta (ford.: Laura Sgarioto, Krisztina Sándor), Adelphi, Milano 2004, 444 o. 7. PIER PAOLO PASOLINI, Eretnek empirizmus (ford.: Csantavéri Júlia et alii), Osiris, Budapest 2007, 382 o. 8. VALKAI LÉNÁRD, PONS - Nyelvtanfolyam haladóknak Olasz, Klett, Budapest 2012, 200 o. (CD-vel) 9. DR. ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA - SCHOLTZ KINGA, 1000 domande 1000 risposte, Lexika, Székesfehérvár 2013, 286 o. HIVATKOZÁSOK (idézettségi jegyzék): 1. Fenno-Ugristica: Trudy po finno-ugrovedeniiu, Tartu Riikliku Ülikooli toimetised, Tartu Riiklik Ülikool, 1999 (43.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 2. Laczik Mária: Adalékok a diplomáciai eseményekről kiadott újságközlemények nyelvezetéhez (olasz magyar összevetés), in Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000, (15., 26.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 3. István Vig: A magyarországi italianisztika bibliográfiája. Bibiliografia dell italianistica in Ungheria, Italianistica Debreceniensis/7, 2000, (280., 284.) több italianisztika témájú írás 17

18 4. Pankovits József: Trianon a tudós mérlegén. Romsics Ignác könyvéről, Múltunk, Budapest, 2001/4., (307.) Piero Gobetti, ingegno precoce alle prese con l'ungheria postbellica 5. Fóris Ágota: Szótár és oktatás, Iskolakultúra, Pécs, (40., 41., 43., 44.) Olaszmagyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 6. Andrea Daher, Les singularités de la France Equinoxiale.: Histoire de la mission des pères capucins au Brésil ( ), Librairie Droz, Genève, 2002 (262.) több italianisztika témájú írás 7. Ablonczyné Mihályka Lívia: Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez, Iskolakultura, Szemle, 13 (2003) 6-7, Pécs, 2003, ( ) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 8. Mihalovics Árpád, Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium (magyar-angol, finn, francia, német, olasz, orosz), Aula Kiadó, Budapest, (11.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 9. Takács József: Il riso di Palazzeschi, Ambra, Szombathely, 2002/III., (158.) Lungo i sentieri dell'estetica: il comico 10. Vanna Vannuccini: Il trionfo dell Ungheria, la Repubblica, 12/10/2002 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 11. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume X. 2000, Salerno Editrice, Roma, (51., 127., 257., 343., 360., 395., 507., 510., 554., 964., ) több italianisztika témájú írás 12. Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon, Balassi Kiadó, Budapest, (149., 150.) több dantisztika témájú írás 13. Lorenzo Glavici: CONFINI. Linguaggi e culture in contatto. Convegno internazionale di studi (Trieste, novembre 2002), Sinestesie tuttaletteratura: IV. évf. (2003. II.) több italianisztika témájú írás 14. Roberto Cotroneo: Buddenbrook all ungherese, L espresso, 07/03/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 15. Imre Kertész: Noi due, scrittori ungheresi in una Budapest senza russi, la Repubblica, 30/03/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 16. Maria Serena Palieri: Buon vecchio Esterházy, L Unità, 17/04/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 17. Sárközy Péter: Petri György olasz szemmel, Élet és irodalom, Budapest 2003, 47. évf., 35. sz. műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 18. Kaposi Márton: A magyar Dante-kutatások helyzete az ezredfordulón, Világosság, Budapest, 2003/9., (93.) több dantisztika témájú írás 19. Umberto D Angelo: Péter Esterházy e Harmonia Caelestis, la Rivista dei Libri, 01/12/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 20. Kaposi Márton: Magyar Dante-kutatások az ezredfordulón, Magyar Tudomány, Budapest, 2004/4., (502.) több dantisztika témájú írás 21. Bruno Ventavoli: Dolente pagina della saga familiare, La Stampa, 18/06/2004 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 22. Adriano Papo e Gizella Nemeth: «HUNGARICA VARIETAS». Un viaggio nel tempo tra Italia e Ungheria attraverso la cronaca di un convegno, Osservatorio letterario, Ferrara, 2004, VIII. évf., 39/40. sz. Letteratura italiana in Ungheria: una nuova ondata di traduzioni alla ricerca di un affermazione nei primi tre anni del millennio 23. Fried Ilona: A kiadók történeteket keresnek, Élet és irodalom, Budapest, 2004, 48. évf., 43. sz. műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 24. Szénási Ferenc: A huszadik századi olasz irodalom. Történet, szerzők, művek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004 (246.) több italianisztika témájú írás 25. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XI. 2001, Salerno Editrice, Roma, (122., 146., 252., 291., 387., 399., 417., 483., 597., 602., 770., 896., 1105., 1197., 1416.) több italianisztika témájú írás 18

19 26. Márton Kaposi: Ricerche su Dante in Ungheria nel secondo millennio, L Alighieri. Rassegna dantesca, Longo, Ravenna, 2004/24, (135.) több dantisztika témájú írás 27. Andrea Camilleri, Romanzi storici e civili (a cura di Andrea Camilleri e Salvatore Nigro), Mondadori, Milano 2004 (1767.) több italianisztika témájú írás 28. Beatrice Töttössy, Dal culto interletterario alla cultura weltliterarisch, in: Letterature d Europa e d America, 2004/1., műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 29. Bruno Ventavoli: Tutto in liquidazione? Allora scelgo il nulla, tuttolibri, 02/04/2005 műfordítások 30. Nagy József: Benedetto Croce 50 év után, Magyar Filozófiai Szemle, Budapest, 2004/4., (546.) A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése) 31. Fédération internationale des sociétés et instituts pour l'étude de la Renaissance, Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance, vol. 36, Genève 2004, (465.) több italianisztika témájú írás 32. Fábián Zsuzsanna, Bibliografia dei dizionari tra italiano e ungherese, Giano Pannonio, Budapest-Padova, , (132., 140.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 33. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XII. 2002, Salerno Editrice, Roma, (67., 101., 173., 189., 238., 346., 353., 422., 440., 466., 477., 1124., 1209., 1238.) több italianisztika témájú írás 34. Il 56 ongjarês, in Convergenza per il friuli, Udine 2006 (http://www.convergenzaperilfriuli.it/article.php?sid=1497) (frauli nyelven!) Il 56 nella narrativa ungherese: un introduzione 35. Bart van den Bossche (szerk.), Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo: atti del XVI Congresso dell'aipi, Cracovia, agosto 2004, F. Cesati, 2006 (356., 358., 609.) több italianisztika témájú írás 36. Giovanni Dal Pozzo, Storia letteraria d'italia, Piccin 2006 (1031.) több italianisztika témájú írás 37. Sárközy Péter: Imre Kertész, il primo scrittore ungherese Premio Nobel, in: Giorgio Colombo (szerk.), Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura dell Ungheria, Edizioni Fiorini, Verona 2006, (157., 178.) műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 38. Nagy József: Benedetto Croce 50 anni dopo, Nuova Corvina, Budapest 2006/17, (89.) A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése) 39. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIII. 2003, Salerno Editrice, Roma, (148., 174., 306., 307., 321., 328., 450., 468., 638., 1100., 1142., 1207., 1274., 1305., 1332., 1359., 1573., 1636., 1681., 1695.) több italianisztika témájú írás 40. Tomas Matras, Recensione della rivista Romanica Olomucensia n. 16, 2006, online: L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? 41. Sárközy Péter: Laudatio in honorem Imre Kertész, in: Jankovics József (szerk.), Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. Születésnapjára, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest 2007, műfordítások (Kertész Imre) 42. Sárközy Péter: A magyar irodalom fogadtatása Olaszországban, in: Józan Ildikó, Jeney Éva (szerk.), Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön, Balassi Kiadó, Budapest 2008, műfordítások 43. Kelemen János: Az étkezési metafora Danténál, in: Császtvay Tünde - Nyerges Judit (szerk.) Humanizmus és Gratuláció. Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, Budapest: Balassi - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009., (189.) Il cibo e le feste nella letteratura italiana. 19

20 44. Pálmai Nóra (szerk.): Due decenni di letteratura ungherese in traduzione italiana: , Budapest: Hungarian Book Foundation, 2010, (6., 15., , 37., ,) műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre, Krúdy Gyula, Márai Sándor) 45. Felice Piemontese: Redimere il mondo a Posillipo, Tuttolibri La Stampa, n (20/11/2010) műfordítások (Márai Sándor) 46. Raffaele La Capria: Márai, Posillipo e il presagio della fine, Corriere della sera (25/10/2010) műfordítások (Márai Sándor) 47. Stenio Solinas: Márai, un esule triste nell Italia comunista, il Giornale (27/10/2010) műfordítások (Márai Sándor) 48. Francesco Mannoni, Vita, opere e vagabondaggi di Sándor Márai, La Sicilia (8/11/2010) műfordítások (Márai Sándor) 49. Kádár Anett Julianna, Adriai-dunai történelmi tanulmányok (Közép-keleteurópai utazástörténet, Klió 2011/4., 8-10 I luoghi mitteleuropei di Petrarca e Boccaccio 50. Cinzia Franchi, Un secolo di traduzioni letterarie ungheresi in Italia, Nuova Corvina (2011/23., ) műfordítások (Kertész Imre, Esterházy Péter, Márai Sándor) KIADÁSRA ELFOGADOTT PUBLIKÁCIÓK: 1. A tábornokok diszkrét bája (Quarantotti Gambini A piros rózsa és Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című művéről), in: Takács József (szerk.), Emlékkönyv Sárközy Péter 60. születésnapjára, Budapest (tanulmány) 2. I luoghi alimentari del Decameron, in AMBRA, Szombathely (tanulmány) 3. Sguardi incrociati sul 56: tipologie di confronto nella letteratura italiana e ungherese, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina (tanulmány) 4. Diletto e utile consiglio. Studi sul Decameron, (Studia Romanica Savariensia IV.), Szombathely (monográfia) 5. Il motivo dell esilio e la perdita dell identità nel Sangue di San Gennaro di Sándor Márai, in: Amedeo Di Francesco, Judit Papp (szerk.), La fortuna di Márai e Napoli, Napoli (tanulmány) DOKTORI ISKOLAI, TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI TEVEKÉNYSÉG ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI TESTÜLETEKNÉL: 2006 ELTE: Tombi Beáta (Metakritika. Ugo Foscolo 20. századi recepciója) doktori diszszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági tagként 2007 ELTE: Fábián Zsuzsanna (Nomi propri italiani nell ungherese) habilitációs eljárásában való részvétel opponensként 2008 ELTE: Tima Renáta (Traiano Boccalini és az államrezon fogalmának jelentésváltozásai a Seicento politikaelméleti irodalmában) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensi minőségben 2009 PTE: Lanteri Edina (A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 2010 ELTE: Nikoletta Emma Montresor (Sándor Márai e l Italia) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 2012 ELTE: Benke László (The Vernacular Bibles of Italian Jewish Communities from the Middle Ages to the Age of the Ghetto: the Biblical Translation as a Stage for Polemics) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági titkárként 2012 ELTE: Rónaki Eszter (Elmélet és gyakorlat Giuseppe Ungaretti életművében. Ungaretti, az irodalomkritikus) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági titkárként 2013 Ljubljanai Egyetem, Bölcsészettudományi Kar: Melani Mamut (Il comico nel teatro di Achille Campanile) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 20

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke 9 10 11 KONFERENCIA-ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK IDŐPONT, HELYSZÍN 1. 1984. szeptember

Részletesebben

Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között

Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között 1 Kelemen János teljes publikációs jegyzéke 1965 és 2009 között Egyetemi doktori értekezés: - Cesare Pavese. Szeged, 1965. 290 o. Kanditátusi disszertáció: - A lélek és a nyelv. A felvilágosodás nyelvfilozófiai

Részletesebben

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome Telefono +36/30/543-91-62 E-mail pete.laszlo@arts.unideb.hu Esperienza professionale 1998 alla data attuale Dipartimento di Italianistica

Részletesebben

OSSERVAtORIO LEttERARIO

OSSERVAtORIO LEttERARIO OSSERVAtORIO LEttERARIO *** Ferrara e l'altrove *** ANNO XV NN. 79/80 MARZO-APRILE / MAGGIO-GIUGNO 2011 FERRARA Rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria - cinematografica - pittorica

Részletesebben

Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Istituto Italiano di Cultura di Budapest s e t t e m b r e / o t t o b r e s z e p t e m b e r / o k t ó b e r S t a g i o n e i t a l i a n a 2 0 1 4 O l a s z É v a d 2 0 1 4 CALENDARIO Settembre/Ottobre 2014 Settembre pagina 2 PORTE APERTE

Részletesebben

EXPO MILANO 2015. Istituto Italiano di Cultura di Budapest

EXPO MILANO 2015. Istituto Italiano di Cultura di Budapest P r o g r a m m a P r o g r a m m a g g i o / g i u g n o m á j u s / j ú n i u s S t a g i o n e i t a l i a n a 2 0 1 5 O l a s z É v a d 2 0 1 5 EXPO MILANO 2015 Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Részletesebben

Istituto Italiano di Cultura di Budapest

Istituto Italiano di Cultura di Budapest 1088 Budapest Bródy Sándor u. 8. Tel.: 483-2040 iicbudapest@esteri.it www.iicbudapest.esteri.it Szenes Veronika, Képző- éa Iparművészeti Szakközép Iskola n o v e m b r e / d i c e m b r e n o v e m b e

Részletesebben

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata

DANTE FÜZETEK. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata DANTE FÜZETEK A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata Budapest, 2007 DANTE FÜZETEK QUADERNI DANTESCHI A MAGYAR DANTISZTIKAI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA PERIODICO DELLA SOCIETÀ DANTESCA UNGHERESE SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Részletesebben

Pál József. Tematikus szakmai életrajz

Pál József. Tematikus szakmai életrajz Pál József Tematikus szakmai életrajz I. Végzettség, munkahelyek, megbízások Gyömrı, 1953. január 18. Nıs: Wenner Éva, gyermekek: Eszter (1979), Judit (1984), József Marcell (2000) Magyar-olasz szakos

Részletesebben

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.)

Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) Gli archivi della Santa Sede e il Regno d Ungheria (secc. 15-20) Az Apostoli Szentszék levéltárai és Magyarország (15-20 sz.) università degli studi della tuscia. centro studi sull età dei sobieski e della

Részletesebben

OSSERVAtORIO LEttERARIO

OSSERVAtORIO LEttERARIO OSSERVAtORIO LEttERARIO *** Ferrara e l'altrove *** ANNO XVII NN. 93/94 LUGLIO-AGOSTO/SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 FERRARA Rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria - cinematografica - pittorica

Részletesebben

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura I Convegno MTA BTK FI e CISUECO All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura (Budapest, 11-12 giugno 2015) Organizzato dall Istituto di Filosofia del Centro

Részletesebben

AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK

AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK AZ OLASZ TANSZÉKEN KÉSZÜLT ÉS EGYÉB, ITALIANISZTIKÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZAKDOLGOZATOK Nyelvészet: Baranya Krisztina: I segnali discorsivi nell'italiano = Társalgási elemek az olasz nyelvben Témavezető: Somogyi

Részletesebben

AMERIGO TOT 1909-1984

AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 AMERIGO TOT 1909-1984 quel maledetto magiaro a cura di Alessandra Diana Critelli Mario Adda Editore Amerigo Tot 1909-1984 quel maledetto magiaro organizzazione tecnica e realizzazione

Részletesebben

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com

N. 31 primavera 2011 www.cciu.com Rivista della Camera di Commercio Italiana per l'ungheria Relazioni Affari Turismo N. 31 primavera 2011 La presidenza del Consiglio dell'unione Europea all'ungheria Matolcsy: "Tutti gli investitori stranieri

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó)

ÖNÉLETRAJZ. Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) Biernaczky Szilárd (mb. előadó, ELTE Bölcsészkar igazgató, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó) ÖNÉLETRAJZ Születés helye és ideje: Budapest, 1944. március 24. Házas, két gyermek (egy lány, egy fiú az első házasságból)

Részletesebben

Babits Mihály és a San Remo-díj

Babits Mihály és a San Remo-díj PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: prof. Dr. Szelestei Nagy László DSc Modern irodalomtudományi doktori program Programvezető:

Részletesebben

CINEVIDEOCLUB. 2010. szeptember-december. settembre-dicembre 2010 SEMINARIO PERMANENTE SUL CINEMA ITALIANO

CINEVIDEOCLUB. 2010. szeptember-december. settembre-dicembre 2010 SEMINARIO PERMANENTE SUL CINEMA ITALIANO CINEVIDEOCLUB SEMINARIO PERMANENTE SUL CINEMA ITALIANO settembre-dicembre 2010 Istituto Italiano di Cultura (Budapest VIII., Bródy S. u. 8.) Olasz Kultúrintézet H 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8. Tel.:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria N.13 x gennaio-febbraio 2007 Le Relazioni x Gli Affari x Il Turismo x www.cciu.com Fondi per lo sviluppo 2007-2013 Il premier Gyurcsány

Részletesebben

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében?

TANULMÁNYOK. Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? TANULMÁNYOK Hihet-e valóban egy mai európai értelmiségi Jézus Krisztusnak, az isten fiának istenségében? Erdő Péter bíboros prímás, esztergom-budapesti érsek Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti

Részletesebben

Cinecittà (e con questo termine va inteso il cinema italiano) iniziò a parlare ungherese nel

Cinecittà (e con questo termine va inteso il cinema italiano) iniziò a parlare ungherese nel (e con questo termine va inteso il cinema italiano) iniziò a parlare ungherese nel 1925 26, quando un attore ed un attrice ungheresi (Mihály Viktor Várkonyi e Mária Korda, allora moglie del regista e futuro

Részletesebben

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008

Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei e nazionali Novità fiscali 2008 il Ponte Rivista della Camera di Commercio Italiana per l Ungheria Le Relazioni Gli Affari Il Turismo N.19 gennaio-febbraio 2008 www.cciu.com Mihály Patai, CEO UniCredit Bank Hungary Nuovi fondi europei

Részletesebben

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE Kód: NYELV: OLASZ SZINT: B1 ALAPFOK OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 1. Terjedelem: 1709 n A feladat elkészítésére ajánlott idő: 30 perc Olvassa el a következő szöveget, és válaszoljon az alábbi kérdésekre magyarul!

Részletesebben

I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8

I edizione: settembre 2006 a cura di: Studio Italia, Budapest Impaginazione e progetto grafico: Edilingua ISBN: 960-6632-59-8 Copyright edizioni Edilingua Via Paolo Emilio, 28 00192 Roma Via Moroianni, 65 12133 Atene Tel. +30 210 57.33.900 Fax: +30 210 57.58.903 www.edilingua.it info@edilingua.it I edizione: settembre 2006 a

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig)

TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) TUDOMÁNYOS PÁLYARAJZ (2012-ig) 1967-ben született Gödöllőn, az általános iskolát a Pest megyei Turán végezte. A kecskeméti piarista gimnáziumban 1986-ban megszerzett érettségit követően teológiai tanulmányokat

Részletesebben

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL

OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL OLASZ NYELVI TANULMÁNYOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÕL A KÖTETET SZERKESZTETTE: LUIGI TASSONI ÉS FÓRIS ÁGOTA A SZÖVEGET GONDOZTA: FÓRIS ÁGOTA LEKTOROK: ANTAL LAJOS, FARKAS MÁRIA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben