Antonio Donato Sciacovelli. szakmai önéletrajza. publikációs jegyzéke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antonio Donato Sciacovelli. szakmai önéletrajza. publikációs jegyzéke"

Átírás

1 Antonio Donato Sciacovelli szakmai önéletrajza és publikációs jegyzéke 1

2 Szakmai önéletrajz Nevem Antonio Donato Sciacovelli, december 8-án születtem Materában (Olaszország). Az 1986/87-es tanévben a materai Dante Alighieri Állami Reálgimnáziumban jeles minősítéssel érettségi vizsgát tettem. A "Kelet-európai történelem és filológia" (Délkelet-Európa szakirány) témájú egyetemi doktori diploma (doctor universitatis) megszerzése céljából az 1987/88- as tanévben beiratkoztam a Nápolyi Keleti Tudományok Egyetemi Intézete (Istituto Universitario Orientale di Napoli) Bölcsészettudományi Karára. Négy éves nyelvi szakként a magyart és a románt választottam. A vizsgakövetelményeknek kitűnő átlageredménnyel tettem eleget, majd román irodalomból benyújtott A drámai cselekményszövés M. Eminescu ifjúkori költészetében (Un tessuto drammaturgico nella vena lirica giovanile di Mihai Eminescu) című diplomamunkámmal az 1991/92-es tanév nyári időszakában államvizsgámat kitűnő minősítéssel (110/110) és dicsérettel (summa cum laude-nak megfeleltethető szinten) teljesítettem. Fent említett stúdiumaim végzésének ideje alatt két tanulmányi ösztöndíjat kaptam a Debreceni Nyári Egyetemre (1988. és június-augusztus) és egy téli tanulmányi ösztöndíjat a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemre (1991. október-november). Ezek lehetővé tették számomra a magyar nyelvről és kultúráról szerzett ismereteim elmélyítését októberétől lektori megbízást kaptam a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Olasz Nyelv-és Irodalom Tanszékére az 1993/94. tanévre, majd megbízásomat jelen tanévig évről évre meghosszabbították. Ezen túlmenően szeptember 1.-jétől a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátusán tartottam stilisztika órákat. Tanári munkám során irodalmi témákkal az olasz irodalom története tantárgyban tartott előadásokkal és szemináriumokkal, a magyar nyelv fordításával összefüggő problémákkal, stilisztikával és szintaxissal foglalkozom áprilisától tanszékvezetői megbízást kaptam a Szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola Olasz Nyelv- és Irodalom Tanszékére, melyet pályázati úton 2009 június 30-ig nyertem el szeptember 1-től az intézményi átszervezési folyamatokból fakadó, az Olasz és a Francia Nyelv- és Irodalom Tanszékek összevonásából keletkezett Romanisztika Tanszék megbízott tanszékvezetője lettem augusztus 25-én főiskolai adjunktusi, szeptember 1-jén főiskolai docensi, 2007 szeptember 1-jén főiskolai tanári kinevezést kaptam augusztus 1-én nemzetközi igazgatói megbízást kaptam, mely megbízás a nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettesi kinevezésem ciklusa (2005 szeptember 1-től 2007 december 31-ig) lejárta után január 1-től a NyME Savaria Egyetemi Központhoz tartozó külügyek irányítására érvényes januárjától a NyME Bölcsészettudományi Karának Tudományos Bizottság elnöke, januárjától a NyME Bölcsészettudományi Kar tudományos dékánhelyettese lettem. A augusztus 1-én létrejött Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar vezetésében a tudományos és külügyi dékánhelyettesi tisztséggel bíztak meg. Több felsőoktatási országos és nemzetközi projektben vettem részt, a között lebonyolítandó TÁMOP B Talentum szakkollégiumi alprojektnek a vezetője vagyok. A 2010/11-es tanévtől a veszprémi Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán fordító-tolmács mesterkép- 2

3 zés keretében olasz-magyar-olasz fordítás és tolmácsolás témájú előadásokat és szemináriumokat tartok februárjától a Magyar Szabványügyi Testület új műszaki bizottságának tagja vagyok, a NyME képviseletében májusában felvételt nyertem az ELTE BTK Romanisztika PhD programjának középkori irodalom programtagozatára. A doktori szigorlat követelményeinek június 8-án sikeresen eleget tettem decemberében benyújtottam doktori disszertációmat A Dekameron nőalakjai. Új tipológiai szempontok címmel, melyet április 8-án summa cum laude minősítéssel védtem meg. Jelenleg a következő tudományos szervezeteknek tagja vagyok: 1999-től MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvoktatók Egyesülete), 2000 tavaszától MTA-VEAB (a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Bizottsága), a Romanisztikai Bizottság alapítója és elnökhelyettese, 2001-től MNFT (Magyar Nemzetközi Filológiai Társaság), 2002-től VATT-MTA (a Magyar Tudományos Akadémia Vas Megyei Tudományos Testülete), 2003-tól az Associazione Culturale Italoungherese del Friuli Venezia Giulia Pier Paolo Vergerio (tiszteletbeli tagja), 2004-től a Magyar Dante Társaság (Budapest), 2006 tól az AISSECO (Associazione Italiana Studi di Storia d'europa Centrale e Orientale - Roma) tól tagja vagyok a Magyarországi Olasz Kultúrintézet által kiadott Nuova Corvina című italianisztikai folyóirat szerkesztőbizottságának között szerkesztőségi titkára voltam az Ungheria domani című ismeretterjesztő magazinnak tavaszán a budapesti ITK Nyelvvizsga Központja szervezésében olasz nyelvi vizsgáztató képzésen (Origó) vettem részt és vizsgáztatói képesítést szereztem őszétől az AMBRA percorsi di italianistica c. italianisztikai évkönyv szerkesztő bizottságának vagyok az alapító tagja között a Magyarországi Olasz Kultúrintézet Italia c. magyar-olasz nyelvű értesítőjének felelős szerkesztője voltam tól a BiGLLI (Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Italiana), az olasz nyelv és irodalom világbibliográfiának a magyarországi szerkesztője vagyok. Fordítói, szerkesztői és lektori tevékenységet a budapesti Akadémiai Kiadónál, a szombathelyi Savaria University Pressnél, a kolozsvári Állami Magyar Színháznál, az olaszországi Salerno (Róma), Feltrinelli, Adelphi és Rizzoli (Milano), Rubbettino (Soveria Mannelli) könyvkiadóknál is folytatok július 30-án az Olasz Köztársaság Elnöke, Carlo Azeglio Ciampi, az Ordine della Stella della Solidarietà Italiana lovagrenddel tüntetett ki. Szombathely, Antonio Donato Sciacovelli 3

4 TUDOMÁNYOS ÉS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1 ÖNÁLLÓ KÖTETEK: 1. Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez, Szombathely (EUVocS) 1998, 227 o. [ISBN] Per una tipologia nuova delle figure femminili del Decameron, AMBRA, Szombathely 2005, 201 o. [ISBN] OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK: 1. Beffa, motto e giocosità nella novella del Trecento (antologia di testi e critica), Szombathely (BDF) 2004, 65 o. [ISBN nélkül] 2. Orlandeide, ovvero Roland-Orlando nell epica italiana (antologia di testi e critica), Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 3. Lineamenti di storia d Italia (questioni e problemi). Corso di storia dei popoli, delle istituzioni e del territorio d Italia, Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 4. Grandi compositori italiani. Corso di storia della musica e della cultura musicale in Italia, Szombathely (BDF) 2005, 92 o. [ISBN nélkül] 5. Appunti di storia della filosofia occidentale. Dalle origini al Rinascimento, Szombathely (BDF) 2007, 71 o. [ISBN nélkül] CIKKEK SZERKESZTETT KÖNYVBEN: 1. ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume X. 2000, Salerno Editrice, Roma, 2002, 2 kötet: 1813 o. (a Magyarországon 2000-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XI. 2001, Salerno Editrice, Roma, 2004, 2 kötet: 1900 o. (a Magyarországon 2001-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XII. 2002, Salerno Editrice, Roma, 2004, 2 kötet: 2068 o. (a Magyarországon 2002-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIII. 2003, Salerno Editrice, Roma, 2006, 2 kötet: 2150 o. (a Magyarországon 2003-ban megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIV. 2004, Salerno Editrice, Roma, 2006, 2 kötet: 2221 o. (a Magyarországon 2004-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XV. 2005, Salerno Editrice, Roma, 2008, 2 kötet: 2137 o. (a Magyarországon 2005-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Fulvio Senardi (szerk.), Scrittori in trincea, Carocci, Roma 2008, 152 o. ( Io non parto : la poesia ungherese al fronte, ) [ISBN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVI. 2006, Salerno Editrice, Roma, 2009, 2 kötet: 2035 o. (a 1 A Magyar Tudományos Művek Tára c. adatbázisban elérhető oldalam: HTTPS://VM.MTMT.HU//SEARCH/SLIST.PHP?LANG=0&AUTHORID=

5 Magyarországon 2006-ban megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Quei bellissimi anni Ottanta La transizione postcomunista nell Europa centrorientale, Carocci, Roma 2010, 200 o. (La Grande generazione. I contrasti generazionali nei film ungheresi della transizione, ) [ISBN] Sándor Márai, Il sangue di San Gennaro, Adelphi, Milano 2010, 346 o. (Márai e l identità diacritica utószó, ) [ISBN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVII. 2007, Salerno Editrice, Roma, 2010, 2 kötet: 2231 o. (a Magyarországon 2007-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] ENRICO MALATO (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XVII. 2008, Salerno Editrice, Roma, 2011, 2 kötet: 2006 o. (a Magyarországon 2008-ben megjelent italianisztikával kapcsolatos művek bibliográfiája) [ISSN] Andrea Csillaghy et alii (szerk.), Un tremore di foglie. Scritti e studi in ricordo di Anna Panicali, Forum, Udine 2011, vol. 1., 502 o. (La letteratura italiana nell editoria ungherese degli anni Cinquanta e Sessanta, con uno sguardo alla fortuna di Pavese e Vittorini, ) [ISBN] Molnár Anna, Andreides Gábor (szerk.), 150 éves az olasz egység, Brozsek Kiadó, Budapest 2011., 260 o. (Az olasz egységtől az identitásig, ) [ISBN] András Kányádi (szerk.), La fortune littéraire de Sándor Márai, Syrtes, Paris 2012., 272 o. (Phénoménologie de l exil et perte de l identité. L Italie de Sándor Márai, ) [ISBN] Adriano Papo Gizella Nemeth Papo Alessandro Rosselli (szerk.), Chi era János Kádár?, Carocci, Roma 2012., 160 o. (Il chikenplay dei giovani intellettuali negli anni della distensione kadariana, ) [ISBN] Adriano Papo Gizella Nemeth Papo Alessandro Rosselli (szerk.), Chi era János Kádár?, Carocci, Roma 2012., 160 o. (Odi et amo: biografia poetica e non autorizzata di Kádár, Társszerző: Barták Balázs) [ISBN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), La via della Guerra. Il mondo adriaticodanubiano alla vigilia della Grande Guerra, Luglio, Trieste 2013, 342 o. (Le donne, i cavallier, i sapori: l aureo passato (ri)costruito da Gyula Krúdy alla vigilia della Guerra Europea, ) [ISBN] Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Ungheria. Dalle cospirazioni giacobine alla crisi del terzo millennio, Luglio, Trieste 2013, 568 o. (Presentazione, 7-13.) [ISBN] FOLYÓIRATBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: a) lektorált idegen nyelvű itthoni folyóiratban: 20. Il mercante santificato, l'ebreo convertito e l'ingegnoso giudeo: tre novelle specchio e contraltare della mentalità medievale nel "Decameron", in Nuova Corvina, Budapest 1996/3, [ISSN] Alatiel, ovvero della verginità riconquistata, in Nuova Corvina, Budapest 1998/4, [ISSN] Beffa e controbeffa: storie di mercanti e donne di mondo, in Nuova Corvina, Budapest 1999/5, [ISSN] Povertà e condizione sociale nel Decameron, in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN]

6 24. Allucinazioni benigne (quattro passi nell'immaginario di un attore di successo), in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN] Un Candelaio che illumina ancora: Giordano Bruno autore e critico del teatro del Cinquecento, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Qua da noi, si muore solo di corna: la Sicilia di Andrea Camilleri, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Dalla Terra al Purgatorio e ritorno: un omaggio decameroniano alla Divina Commedia, in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] In margine alle traduzioni ungheresi della Mandragola, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2000/VII, [ISSN] Tra giudizio e pregiudizio: la figura dell'ebreo in Boccaccio e in Sacchetti, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2000/VII, [ISSN] Ma io non vo' fermarmi, come altri fa, tra simili lordure. (Motivi scatologici nella tradizione letteraria italiana e francese), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dieci anni di italianistica a Szombathely: bilanci e prospettive, in AMBRA, Szombathely 2000/I, [ISSN] L'eredità civile e letteraria del maestro Leonardo Sciascia, in AMBRA, Szombathely 2000/I, [ISSN] «Credete voi che l Turco passi questo anno in Italia?» Machiavelli e l'invasione turca dell'ungheria, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Piero Gobetti, ingegno precoce alle prese con l'ungheria postbellica, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Credere nel miracolo: la Napoli di Sándor Márai ne Il sangue di San Gennaro, in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Fenomenologia di Calandrino, in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Responsabilità individuali e collettive: gli untori, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2001/VIII, [ISSN] Giuseppe Verdi, o della falsa verginità, in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Generazione e degenerazione del Novecento: i guappi di cartone di Ferrandino, in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] «Dalla forza di Dio in fuori, di niente si teme per noi»: significative teorie fideisticodietologiche di un masnadiero del Duecento, in Nuova Corvina, Budapest 2002/11, [ISSN] Le parlate ridicole: castoni vernacoli ed equivoci lessicali al limite del plurilinguismo, in Nuova Corvina, Budapest 2002/12, [ISSN] Il superamento della tradizione nella tipologia decameroniana del locus amoenus, in AMBRA, Szombathely 2002/III, [ISSN] Diletto e utile consiglio: il ribaltamento delle attese in alcune novelle del Decameron, in Nuova Corvina, Budapest 2003/13, [ISSN] L Europa nella geografia del «Decameron», in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] Le parole europee dell italiano, in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] L unità negata. Da Verga a Camilleri, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2003/ 10, [ISSN] Perorazione e strumenti della persuasione retorica in alcune figure femminili del Decameron, in AMBRA, Szombathely 2003/IV, [ISSN] Il nucleo romano del De viris illustribus: esaltazione del passato, rifiuto del presente e creazione di un umanesimo cristiano, in Nuova Corvina, Budapest 2004/15, [ISSN]

7 49. Le ragioni profonde del successo di un modello idiomatico non inedito: i romanzi di Andrea Camilleri, in: Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2005/2, [ISSN] Petrarca e la (ri)scoperta dell Io, in AMBRA, Szombathely 2005/V, [ISSN] Il gesto esemplare: riscatto e femminilità (Decameron IV, 6, 7, 8, 9; VII, 4, 8), in AM- BRA, Szombathely 2005/VI, [ISSN] Lo spirito d iniziativa di alcune protagoniste del Decameron, in Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2006/3, [ISSN] Oh Europa! Gli scrittori ungheresi e il magistero morale dell Europa, in Nuova Corvina, Budapest 2006/17, [ISSN] Il lirismo felliniano come negazione dei meccanismi epici tradizionali: «Amarcord», in Nuova Corvina, Budapest 2006/18, [ISSN] L olimpo femminile del Decameron: principesse, regine, marchese e badesse, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2007/XIV, [ISSN] Mattia Corvino tra cronaca contemporanea e storiografia moderna / 1. La leggenda Corvina, in Nuova Corvina, Budapest 2008/20, [ISSN] Il Risorgimento nella comunicazione politica attuale. Carlo Azeglio Ciampi e la nuova questione risorgimentale, in: Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2009/XVII, [ISSN] Nei secoli fedeli: i Carabinieri nell immaginario letterario dell Italia unita, in Nuova Corvina, Budapest 2010/22, [ISSN] Carducci critico, filologo, prosatore, in Nuova Corvina, Budapest 2010/22, [ISSN] Perché l Italia? Perché la Sicilia. Liriche, dipinti, frammenti, in: Nuova Corvina, Budapest 2011/23, [ISSN] b) lektorált magyar nyelvű folyóiratban: 61. A peroráció formája és a retorikai meggyőzés eszközei a Dekameron néhány nőalakjánál, in Világosság 2003/11-12, Budapest 2003, [ISSN] A múlt dicsőítése, a jelen elutasítása és a keresztény humanizmus jelenléte a De viris illustribus római fejezetében, in Helikon. Irodalomtudományi szemle 2004/1-2, Budapest 2004, [ISSN] X 63. Az olvasói várakozások elterelése a Dekameronban, in bár, Szombathely 2006, [ISSN] Tizenöt év a bibliográfiák tükrében, in Napút. Irodalom, művészet, környezet, Budapest 2006, VIII. évf., 8. sz., [ISSN] Névadás Boccaccio módra, in Pro Philosophia Füzetek, Budapest 2007, 49. sz., 3-9. [ISSN] Horatius és Leopardi között, in Életünk, Szombathely 2012/1, [ISSN] Boccaccio 700: a szavak ereje, in Helikon. Irodalomtudományi szemle 2012/3-4, Budapest 2012, [ISSN] X c) lektorált idegen nyelvű külföldi folyóiratban: 68. In memoria di un poeta europeo: la celeste armonia delle piaghe, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2005/1, [ISSN] Translatio benevolentiae: traduzione e letteratura ungherese, in: Giorgio Colombo (szerk.), Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura dell Ungheria, Edizioni Fiorini, Verona 2006, [ISBN] L inventore della sopportazione gratuita: Imre Kertész, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2006/2, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: La sorella, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2007/3, [ISSN]

8 72. Dante e l Islam: immagini e giudizi su infedeli, scismatici, saraceni e turchi, in Quaderni Danteschi Dante Füzetek, Soveria Mannelli 2008/IV, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: Il sangue di San Gennaro, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2008/4, [ISSN] ) 74. Letterature della rivoluzione e controrivoluzione, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2008/4, [ISSN] Mattia Corvino tra cronica coeva e storiografia moderna. 2) Mito e/o culto di Mattia Corvino, in Studia historica adriatica ac danubiana, Duino Aurisina 2008/2, [ISSN] L Italia nei romanzi di Sándor Márai: fortificatore (un inquisitore spagnolo a Roma), in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2009/5, [ISSN] I luoghi mitteleuropei di Petrarca e Boccaccio, in: Studia Historica Adriatica ac Danubiana, Duino Aurisina 2010/1-2, [ISSN] L amore ai tempi dello schematismo, in: Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2011/7, [ISSN] Saperi umanistici oggi: «O beata Ungheria, se non si lascia più malmenare!», in: Le forme e la storia, Soveria Mannelli, IV, 2011/1-2, [ISSN] NEMZETKÖZI KONFERENCIAKIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 80. Il trionfo del locus purgatorius nella Divina Commedia, in Verbum Analecta Neolatina III/2001/I, Akadémiai Kiadó, Budapest 2001, [ISSN] X 81. Dizionari bilingui per gli italianisti d'ungheria? in: Elena Gregoris Ferenc Szénási (szerk.), L'italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati, Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4-5 aprile 2001, Szeged 2001, [ISBN] La perfetta confusione: il motivo babelico tra Dezső Kosztolányi ed Umberto Eco, in: Ilona Fried Elena Baratono (szerk.), Il Novecento Un secolo di cultura: Italia e Ungheria, ELTE TFK-Budapesti Dante Társaság-Ponte Alapítvány, Budapest 2002, [ISBN] Lingue per l'europa unita: un esperimento lessicografico a Szombathely. In: Keresztes László Maticsák Sándor (szerk.), A magyar nyelv idegenben. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Jyväskylä, augusztus 6-10.), Debrecen Jyväskylä 2002, [ISBN] Letteratura italiana in Ungheria: una nuova ondata di traduzioni alla ricerca di un affermazione nei primi tre anni del millennio, in: Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.) Hungarica varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, [ISBN] L'eredità di Machiavelli nelle opere di Miklós Zrínyi: : tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l Ungheria, in: Jankovics József Nyerges Judit (szerk.) Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 9 14.) előadásai, I II., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest 2004, [ISBN] Ricezione di una traccia crociana per la lettura di Boccaccio (la novella di Andreuccio), in: Fontanini Krisztina Kelemen János Takács József (szerk.) Benedetto Croce cinquant anni dopo. Benedetto Croce 50 év után, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, [ISBN] X 87. A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése), in: Fontanini Krisztina Kelemen János Takács József (szerk.) Benedetto Croce cinquant anni dopo. Benedetto Croce 50 év után, Aquincum Kiadó, Budapest, 2004, [ISBN] X 88. Dal De viris illustribus al De mulieribus claris, in Verbum Analecta Neolatina, VII/I, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, [ISBN] X 8

9 89. Il fascino discreto dei generali. Quarantotti Gambini, La rosa rossa e Sándor Márai, Le braci, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2005, [ISBN] Mazzini e la letteratura europea, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo, Fulvio Senardi (szerk.), Mazzini e il mazzinianesimo nel contesto storico centroeuropeo, Duino Aurisina, 2005, [ISBN] Le voci italiane di Attila József, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo, Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), I cent anni di Attila József. L uomo, il poeta, il suo tempo, Duino Aurisina, 2005, [ISBN] József Attila olasz hangjai, in: Barták Balázs Antonio Sciacovelli (szerk.), száz év magány József Attila-tanulmányok, Szombathely, 2005, [ISBN] La concezione mazziniana della letteratura europea, in Italianistica Debreceniensis, Debrecen 2006/XIII, (ISSN: ) 94. L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 2006, Facultas Philosophica. Philologica 88. Romanica Olomucensia XVI, [ISBN] Diarii paralleli: Géza Bereményi e Márta Mészáros narratori del 56 ungherese, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2006, (társszerző: Eliisa Pitkäsalo) [ISBN] Il 56 nella narrativa ungherese: un introduzione, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006, [ISBN] La tempesta che spazza via tutto: anche il passato?, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006, [ISBN] Cibo e feste nel Decameron, in Arnaldo Dante Marianacci Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Giornata di studio in occasione della VI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Budapest 26 ottobre 2006, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2006, [ISBN] Balla coi maiali! (Laura Pariani, La Signora dei porci), in: Écritures Scritture. Actes du Colloque (Veszprém, juin 2005), Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém 2006, [ISBN] Graziosissime donne. Grazia divina e grazia femminile nel Decameron, in: Davide Artico Ludovico Fulci (szerk.), Il dubbio e la fede. Ortodossia, eresia e miscredenza da Francesco Petrarca a Giordano Bruno, Wrocław 2006, [ISBN] Turchi, arabi, mori, saraceni: la fedeltà allo stereotipo dell infedele nella letteratura i- taliana medievale, in Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), I Turchi, gli Asburgo e l Adriatico, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2007, [ISBN] Amara Lucania: sulla poesia di Assunta Finiguerra, in Fulvio Senardi (szerk.) Il dialetto come lingua della poesia, Università degli Studi di Trieste Centro studi Biagio Marin Università degli Studi di Pécs, Trieste 2007, [ISBN] Il mare inavventuroso: onde placide della narrativa italiana del secondo Novecento, in Dante Marianacci (szerk.), Ulisse, l'avventura e il mare in Dante e nella poesia italiana nel Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2007, [ISBN] Forme di doppio nel Decameron: la novella di Giannotto e Abraam (I, 2), in: Morana Čale, Tatjana Peruško, Sanja Roić, Alessandro Iovinelli (szerk.), Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Ffpress Istituto Italiano di Cultura Zagreb, Zagabria 2008, [ISBN]

10 105. Boccaccio biografo del Petrarca, in: Gian Mario Anselmi, Luigi Tassoni, Beata Tombi (szerk.), Petrarca europeo, Gedit, Bologna 2008, [ISBN] Tempo, memoria e immagine di sé negli scritti autobiografici del Petrarca, in Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana. Atti del XVII Congresso dell A.I.P.I. Ascoli Piceno agosto Vol. II: Letteratura dal Due all Ottocento, Franco Cesati Editore, Firenze [ISBN] La piazza nei romanzi di Camilleri, in Dante Marianacci (szerk.), La lingua e la piazza nella letteratura e nella cultura italiana del Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Vienna 2008, [ISBN nélkül] 108. Mattia Corvino tra cronaca coeva e storiografia moderna, in Atti del Convegno Internazionale di Studi «Italia e Ungheria nel contesto dell Umanesimo corviniano», Szeged, 6 ottobre 2008, in Studia historica adriatica ac danubiana, Duino Aurisina 2009/1, [ISSN] Garibaldi József e Luigi Kossuth negli immaginari nazionali: è vera gloria?, in Gizella Nemeth, Adriano Papo e Gianluca Volpi (szerk.), Unità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla finis Austriae, Associazione Culturale Italoungherese «Pier Paolo Vergerio», Duino Aurisina 2009, [ISBN] Monarchia Caelestis: antinostalgia austro-ungarica nel romanzo di Péter Esterházy Harmonia Caelestis, in Gizella Nemeth, Adriano Papo e Gianluca Volpi (szerk.), U- nità italiana - indipendenza ungherese. Dalla primavera dei popoli alla finis Austriae, Associazione Culturale Italoungherese «Pier Paolo Vergerio», Duino Aurisina 2009, [ISBN] Scienza e fantascienza: modi e ragioni dell invenzione fantastica in Italo Calvino e Stefano Benni, in Dante Marianacci (szerk.), Arte e scienza nella letteratura italiana del Novecento, Istituto Italiano di Cultura, Vienna 2009, [ISBN nélkül] 112. Gioie e dolori del testo pubblicitario, in: Langues de spécialité: recherches et formations, Pannon Egyetemi Kiadó, Veszprém 2009, [ISBN] Nella selva oscura del Trianon : sottintesi della letteratura di Transilvania, in: Gizella Nemeth, Adriano Papo (szerk.), La svolta del Trianon e i destini della Mitteleuropa, Luglio, Trieste 2010, [ISBN] Amber Road Silk Road: culture connections, in: Sebahattin Tüzemen Ali Caglar Güllüce (ed.), Proceedings of ESRUC: 2 nd Eurasian Silk Road Universities Convention. Building Bridges in Higher Education: Seeking for an Eurasian Model and Developing ESRUC Consortium, Atatürk University, Erzurum 2011, [ISBN] L Unità sofferta: la narrativa fuori dal coro, in: Gizella Nemeth Adriano Papo (szerk.), Unità italiana e mondo adriatico-danubiano, Luglio Editore, Trieste 2012, [ISBN] Quando muoiono i sogni? Narrare e leggere il 56, in: Elsa Chaarani (szerk.), Regards croisés entre l Italie et l Europe Centrale et Orientale, Ed. Chemins de 2012, [ISBN] HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 117. Analisi di corpus letterari del XIV secolo nell'ottica dell'esame tipologico, in: Kohn János Balaskó Mária (szerk.) Fiatal Bölcsészek Tudomanyos Műhelye, Szombathely 1998, [ISBN] Il motivo del viaggio nel Decameron, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 3., Szombathely 2001, [ISBN] Alle origini dell'elevazione dell'italiano, in: Gadányi Károly Pusztay János (szerk.) Közép Európa: Egység és Sokszínűség. A Nyelvek Európai Éve 2001 záró konferenciájának előadásai, Szombathely 2002, [ISBN]

11 120. La peste nell immaginario moderno, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 8., Szombathely 2003, [ISBN] La violazione della sacralità nelle prime due giornate del Decameron, in: Balaskó Mária (szerk.), Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szakmai nap március 7., Szombathely 2003, [ISBN] Possibilità di integrazione culturale tra Italia ed Ungheria: scelte editoriali a confronto, in: Tóth József (szerk.), Határsávok. A BDF-BTFK Tudományos Kiadványsorozata, Szombathely 2003, [ISSN] A csoda elűzése: a Dekameron kilencedik napjának harmadik novellája, in: Kovács László (szerk.), Határsávok , Szombathely 2006, ISSN A Szeptember végén olasz fordításai, in Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 1. Szeptember végén, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] Irodalmi adalékok a hovatartozás közép-európai definíciójához, in: Balaskó Mária- Balázs Géza (szerk.), Konvergenciák , Szombathely 2008, [ISBN] Vittime dell amor tragico. L accettazione volontaria del martirio nella quarta giornata del Decameron, in: Balaskó Mária-Balázs Géza (szerk.), Konvergenciák , Szombathely 2008, [ISBN] Pilinszky olasz recepciója. Egy fordító naplójából, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 2. Apokrif, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] Quod ante me, ut arbitror, fecit nemo. Petrarca és az Én (újra)felfedezése, in: Mekis D. János Z. Varga Zoltán (szerk.), Írott és olvasott identitás Az önéletrajzi műfajok kontextusai, L Harmattan Kiadó, Budapest 2008, [ISBN] Szondi olasz balladája in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 3. Szondi két apródja, Savaria University Press, Szombathely 2009, [ISBN] Kozmikus találkozások. Babits és Leopardi. Az Esti kérdés fordítási kísérletéről, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 4. Esti kérdés, Savaria University Press, Szombathely 2009, [ISBN] Epistola erotico-bellica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 5. levél a hitveshez, Savaria University Press, Szombathely 2010, [ISBN] Alba etilica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 6. Hajnali részegség, Savaria University Press, Szombathely 2010, [ISBN] Translatio erotica, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 7. ki viszi át a szerelmet, Savaria University Press, Szombathely 2011, [ISBN] Kocsi-út az emberélet útjának felén, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 8. Kocsi-út az éjszakában, Savaria University Press, Szombathely 2011, [ISBN] Horatius és Leopardi között, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 9. A közelítő tél, Savaria University Press, Szombathely 2012, [ISBN] Az Eszmélet feleszmélése, in: Fűzfa Balázs (szerk.), A tizenkét legszebb magyar vers. 11. Eszmélet, Savaria University Press, Szombathely 2013, [ISBN]

12 GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT CIKKEK, TANULMÁNYOK: 137. Percorsi della novella dopo Boccaccio: dalla filoginia alla misoginia? in: Giampaolo Salvi József Takács (szerk.), A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay, IBISZ, Budapest 2001, [ISBN] Az olasz nyelv mint világnyelv: úton a centrum és a periféria között (Egy európai nyelv születése), in: Földes Csaba (szerk.), MMI: Annuum tempus linguarum Europae. Scripta philologica Pannoniensis, VEAB, Veszprém 2002, [ISBN] Parole e pietre: il mito di Sisifo, tra vita e letteratura, in Fiasco, di Imre Kertész, in: Viktor Moiseenko (szerk.), In honorem Caroli Gadanii sexagesimi natalis dedicatur, Szombathely 2003, [ISSN] Szavak és kövek. Sziszifusz mítosza élet és irodalom között (Kertész Imre: A kudarc), in: Balázs Fűzfa (szerk.), A megértés felé, Pont Kiadó, Budapest 2003, [ISBN] La raffigurazione del corpo femminile nel Decameron, in: AA.VV., Per seguir virtute e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal, Szombathely, 2004, [ISSN] Scongiurare il prodigio: la terza novella della nona giornata del Decameron, in: Szörényi László Takács József (szerk.), Serta Jimmyaca, Emlékkönyv Kelemen János 60. születésnapjára, Balassi Kiadó, Budapest 2004, [ISBN] Miti e mostri: il racconto di un Italia provinciale, in: Kollár Andrea (szerk.), Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, JATEPress, Szeged 2006, [ISBN] Az olvasó várakozásainak meghiúsulása a Dekameron néhány novellájában, in: Fűzfa Balázs Barták Balázs Sciacovelli, Antonio (szerk.) A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2006, [ISBN] L importanza del locus aedificatus nel Decameron, in: In memoriam Hajnóczi Gábor (szerk. Nuzzo Armando, W. Somogyi Judit), PPKE BTK, Budapest 2008, [ISBN] La mia Russia (hommage à Viktor), in: Gadányi Károly (szerk.), In honorem Viktor Moiseenko septuagesimi natalis dedicatur, Szombathely 2011 (Studia Slavica Savariensia, 2011/1-2), [ISSN] GYŰJTEMÉNYES KÖTETEK, FOLYÓIRATOK, ÉVKÖNYVEK SZERKESZTÉSE: 1. Nuova Corvina, Budapest [ISSN] AMBRA percorsi di italianistica, Szombathely [ISSN] AA.VV., Per seguir virtute e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal, Szombathely, [ISSN] Gizella Nemeth, Adriano Papo, Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), I cent anni di Attila József. L uomo, il poeta, il suo tempo, Duino Aurisina, [ISBN] Barták Balázs Antonio Sciacovelli (szerk.), száz év magány. József Attilatanulmányok, Szombathely, [ISBN] BÁR Társadalomtudományi és művészeti folyóirat, Szombathely, 2006., VIII. évfolyam, különszám [ISSN] Fűzfa Balázs (főszerk.) Barták Balázs (szerk.) Sciacovelli, Antonio (szerk.), A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely [ISBN] Quaderni Danteschi Dante Füzetek. A Magyar Dantisztikai Társaság folyóirata, (Budapest-Szombathely) Soveria Mannelli [ISSN] Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely, [ISBN]

13 10. Arnaldo Dante Marianacci Antonio Donato Sciacovelli (a cura di), Il cibo e le feste nella letteratura italiana. Giornata di studio in occasione della VI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. Budapest 26 ottobre 2006, Istituto Italiano di Cultura, Budapest 2006 [ISBN] Maurizio Sibilio et al., Educational Sports and Physical Activities for Disability / Sport e Attività Motorie Educative per la Disabilità, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 12. Maurizio Sibilio et al., Epistemology of Sports and Motorial Activities for Educational Matters / Epistemologia delle Attività Sportive e Motorie a Carattere Educativo, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 13. Maurizio Sibilio et al., Educational Sport Games / Giochi Sportivi a Carattere Educativo, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN nélkül] 14. Fóris Ágota - Fűzfa Balázs - Antonio Sciacovelli (szerk.), Nyelvével halad a nemzet. Eszszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2008 [ISBN] BÁR Társadalomtudományi és művészeti folyóirat, Szombathely, 2009., IX. évfolyam, különszám [ISSN] Horváthné Molnár Katalin és Antonio Sciacovelli (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet regionális és globális szerepe. XXI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Szombathely, augusztus , MANYE - NYME Kiadó Budapest - Szombathely - Sopron, MANYE vol. 8; [ISSN] X; [ISBN] RECENZIÓK: 1. Per una radiografia dell'italianistica d'ungheria (Vig István, Bibliografia dell italianistica in Ungheria , Debrecen 1998), in Nuova Corvina, Budapest 1999/6, [ISSN] Io crederrei, se tu fussi di sasso (le Rime di Michelangelo tradotte da György Rónay), in Nuova Corvina, Budapest 2000/7, [ISSN] Boccaccio, un intellettuale europeo all'autunno del Medioevo (Lucia Battaglia Ricci, Boccaccio, Salerno Editrice, Roma 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Riparlando di Sciascia, scrittore europeo (Giuseppe Traina, Leonardo Sciascia, Edizioni Bruno Mondadori, Milano 1999; Leonardo Sciascia, Opere , Bompiani, Milano 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dizionario è quella cosa... che porta in Europa (Herczeg Gyula - Juhász Zsuzsanna, Olaszmagyar kéziszótár. Vocabolario italiano-ungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000; Koltay-Kastner Jenő - Juhász Zsuzsanna, Magyar-olasz kéziszótár. Vocabolario unghereseitaliano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2000/8, [ISSN] Dall homo erectus seu sapiens paleohungaricus all homo informaticus (Adriano Papo - Gizella Nemeth Papo, Storia e cultura d'ungheria. Dalla preistoria del bacino carpatodanubiano all Ungheria dei giorni nostri, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2001/8, [ISSN] Il santo di Savaria (Lőrincz Zoltán, Szent Márton, Savaria szülötte, Szombathely 2000), in Nuova Corvina, Budapest 2001/9, [ISSN] Il piacere della manipolazione (Umberto Eco, Baudolino, Bompiani, Milano 2000), in Nuova Corvina, Budapest, 2001/9, [ISSN] Mare Nostrum, mare di culture (Pietro Corrao Mario Gallina Claudia Villa, L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, Laterza, Roma-Bari 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Alle fonti del sapere storico (Maria Bruna Romito e Gábor Hajnóczi (a cura di), Storia d'italia. Fonti e documenti (Antologia di documenti storici), Università Cattolica Péter Pázmány, Facoltà di Lettere e Filosofia, Piliscsaba 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN]

14 11. Lungo i sentieri dell'estetica: il comico (Concetta D Angeli Guido Paduano, Il comico, il Mulino, Bologna 1999), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Dal dito dello Spirito Santo al verbum-caro-fatti-alle-finestre (Gian Luigi Beccaria, Sicuterat. Il latino di chi non lo sa: Bibbia e liturgia nell'italiano e nei dialetti, Garzanti, Milano 1999), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Nel nome del narratore (Luigi Surdich, Boccaccio, Laterza, Roma-Bari 2001), in AMBRA, Szombathely 2001/II, [ISSN] Acchianannu acchianannu (Andrea Camilleri, Il re di Girgenti, Sellerio, Palermo 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] I lunghi silenzi della dantistica (Verbum. Analecta Neolatina III/2001/l, (Atti delle Giornate di Studi Danteschi, Piliscsaba 2000) Akadémiai Kiadó, Budapest 2001; Helikon. Irodalomtudományi Szemle: Dante a XX. században, 2001/2-3, Argumentum Kiadó, Budapest 2001; Világosság: Dante, az örökhagyó, 2001/10, Világosság Alapítvány-Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2001; Madarász Imre, "Költők legmagasabbja". Dante-tanulmányok, HUNGAROVOX Kiadó, Budapest 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Lasciando tutto al... caso (Simona Demontis, I colori della letteratura. Un'indagine sul caso Camilleri, Rizzoli, Milano 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/10, [ISSN] Ai posteri l ardua sentenza (AA.VV., A piè del vero. Studi in onore di Géza Sallay (pubblicati da Giampaolo Salvi e József Takács), ÍBISZ, Budapest 2001), in Nuova Corvina, Budapest 2002/11, [ISSN] Un italianistica in continuo rinnovo (L Italianistica in continuo rinnovo: nuove officine, nuovi risultati. Atti del convegno internazionale, Università di Szeged, Facoltà di Magistero, 4-5 aprile 2001 (a cura di Elena Gregoris e Ferenc Szénási), Szeged 2001; Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére (a cura di Renáta Tima), Budapest 2002; Hoffmann Béla, A látóhatár mögött. Olasz irodalmi tanulmányok, Savaria University Press, Szombathely 2002; Fulvio Senardi, Gli specchi di Narciso, Vecchiarelli, Manziana 2002; Luigi Tassoni, Caosmos. La poesia di Andrea Zanzotto, Carocci, Roma 2002; Gizella Nemeth Papo Adriano Papo, Ludovico Gritti. Un principe-mercante del Rinascimento tra Venezia, i Turchi e la Corona d Ungheria, Edizioni della Laguna, Gorizia 2002), in Nuova Corvina, Budapest 2003/13, [ISSN] Dal centro dell Europa: rassegna italian(ist)a (Dal centro dell Europa: culture a confronto fra Trieste e i Carpazi (a cura di Eszter Rónaki e Beáta Tombi), Imago Mundi, Pécs 2002; Introduzione alla letteratura italiana (a cura di Luigi Tassoni), Imago Mundi, Pécs 2003; Stefano Carrai e Giorgio Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, Carocci, Roma 2003; Madarász Imre, Örök megújhodások. Születés, újjászületés, feltámadás az olasz irodalomban, Hungarovox, Budapest 2003; Szabó Tibor, Megkezdett öröklét (Eternità iniziata), Balassi Kiadó, Budapest 2003), in Nuova Corvina, Budapest 2003/14, [ISSN] Come diventare scrittori in quattro e quattr otto (AA. VV., Cinque letterature oggi, Forum Editrice Universitaria Udinese, Udine 2002), in: Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Hungarica varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2003, [ISBN] Italica varietas (Adriano Papo e Gizella Nemeth (a cura di), Hungarica Varietas. Mediatori culturali tra Italia e Ungheria, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli, 2003; Italianistica Debreceniensis Atti del Convegno Alfieri 2003 (Debrecen, marzo 2003), Debrecen 2003/10; László Nyerges, Az olasz reneszánsz komédia. XV-XVI. század, Balassi Kiadó, Budapest 2003; Mikrotörténetírás, Helikon 2003/3, Budapest 2003), in Nuova Corvina, Budapest 2004/15, [ISSN] Con un occhio all Adriatico selvaggio... (Helikon, Irodalomtudományi Szemle: Petrarca: herméneutika és írói személyiség, 2004/1-2, Argumentum Kiadó, Budapest 2004; Università degli Studi di Szeged, Facoltà di Magistero Gyula Juhász, Dipartimento di Italianistica, Annuario, JGYF Kiadó, Szeged 2004; Ilona Fried e Arianna Carta (a cura di), Le esperienze e le correnti culturali europee del Novecento in Italia e in Ungheria, Buda- 14

15 pest 2003; Morana Čale, Sanja Roić ed Ivana Jerolimov (a cura di), I mari di Niccolò Tommaseo e altri mari, FF press, Zagreb 2004; Niccolò Tommaseo, Racconti storici (a cura di Fulvio Senardi), Carocci, Roma 2004; Fulvio Senardi (a cura di), In fondo all Adriatico selvaggio... Umberto Saba con gli occhi dell altra Europa, Imago Mundi, Pécs 2004; Imre Madarász, Vittorio Alfieri életműve, Felvilágosodás és Risorgimento, Klasszicizmus és Romantika között, Budapest 2004), in Nuova Corvina, Budapest 2004/16, [ISSN] IMRE MADARÁSZ, Manzoni, in Testo (SCHEDARIO MANZONIANO INTERNAZIONALE, a cura di Giuseppe Langella), Pisa-Roma 2005, anno XXVI, n. 49, [ISSN] Storia e cultura on the road: da Aquileia al Baltico, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2005/1, [ISSN] Né italiani né ungheresi ma studiosi duinesi, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2006/2, [ISSN] Corsi e ricorsi dell immortalità (Kelemen János, Dante, Petrarca, Vico. Fejezetek az olasz irodalom és filozófia történetéből, Áron-Broszek, Budapest 2007; Kaposi Márton, Élő középkor és halhatatlan reneszánsz, Hungarovox, Budapest 2006; Madarász Imre, Halhatatlan Vittorio. Alfieri utóélete: kultusz és kritika, Hungarovox, Budapest 2006; Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Savaria University Press, Szombathely 2006), in Nuova Corvina, Budapest 2007/19, [ISSN] Due cinquantennali (Adriano Papo Gizella Nemeth (a cura di), La rivoluzione ungherese del 56, ovvero il trionfo di una sconfitta, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2006), in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina 2007/3, [ISSN] Lo scettro non fa il monaco (Giorgio Martinuzzi: figura e ruolo politico di un monacostatista dalmata nella storia ungherese del Cinquecento, di Adriano Papo, con la collaborazione di Gizella Nemeth Papo, Savaria University Press, Szombathely 2011, 506 pp.), in: Nuova Corvina, Budapest 2011/23, [ISSN] NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK, RÖVID ESSZÉK: 1. Conoscere Szombathely, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/X. 2. Giornata Europea: l'europa ritorna sulla Via dell'ambra, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/XI. 3. Rivalutare Szombathely: programmi ed aspettative, in Ungheria oggi, Budapest, 1995/XII. 4. Architettura sacra nel Comitato Vas, in Ungheria oggi, Budapest, 1996/I. 5. Soldati italiani in Ungheria: il campo di prigionia di Ostffyasszonyfa, in Ungheria oggi, Budapest, 1996/III. 6. Il parco delle rimembranze, in Ungheria domani, Budapest, 1997/I. 7. La donna è mobile, e io mi sento mobiliere, in Italia, Budapest, 2001/ Ma Supereva non è l'imperfetto di superare, in Italia, Budapest, 2001/ Tu chiamale, se vuoi... elezioni! in Italia, Budapest, 2001/ Gli occhi neri delle case di Matera, in Italia, Budapest, 2001/ Estate... attenti a quel che mangiate! in Italia, Budapest, 2001/ Chi semina vento raccoglie tempesta, in Italia, Budapest, 2001/ Trenta giorni ha novembre, in Italia, Budapest, 2001/ Quando l'assassino non è il maggiordomo, in Italia, Budapest, 2001/ Carta canta... in Italia, Budapest, 2002/ Guardati dalle idi di marzo! in Italia, Budapest, 2002/ L insostenibile leggerezza del leggere, in Italia, Budapest, 2002/ L estro perugino, in Italia, Budapest, 2002/ Vero in bilancio, in Italia, Budapest, 2002/ Italianistica in Ungheria. Un convegno a Szombathely, in Italia & Italy, Budapest, 2004/ Tra ansia e finitudine, in Italia & Italy, Budapest, 2005/ Hommage à Carducci, in Italia & Italy, Budapest, 2007/

16 ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰVEK, TANULMÁNYOK: 1. TAMÁS JÓNÁS, Tempi da zingari, in: (fordítás) 2. Ricezione di una traccia crociana per la lettura di Boccaccio (la novella di Andreuccio), in: (tanulmány) 3. A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése), in: (tanulmány) 4. Figli di una musa minore?, in: (tanulmány) 5. Ma liquidare confina con sublimare? in: (tanulmány) 6. Per una tipologia nuova delle figure femminili del Decameron, in (http://www.bdtf.hu/konyvtar/, E- könyvtár) (monográfia) 7. Con un occhio all Adriatico selvaggio..., in (tanulmány) 8. A peroráció formája és a retorikai meggyőzés eszközei a Dekameron néhány nőalakjánál, in (tanulmány) 9. Il lirismo felliniano come negazione dei meccanismi epici tradizionali: «Amarcord», in F3F0526/24429/NuovaCorvina18web1.pdf (tanulmány) 10. L'eredità di Machiavelli nelle opere di Miklós Zrínyi: : tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l Ungheria, in: Jankovics József Nyerges Judit (szerk.) Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, augusztus 9 14.) előadásai, I II., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest 2004, , in: 11. Tizenöt év a bibliográfiák tükrében, in Napút Online kulturális folyóirat: 12. L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc 2006, Facultas Philosophica. Philologica 88. Romanica Olomucensia XVI, , in: nica_xvi.pdf 13. Erudíció és irónia a boccacciói névadásban, in 14. Dall Unità all identità, in ITALOGRAMMA: INTERNETES FOLYÓIRAT 2: p. e-doc. (2012) FORDÍTÁSOK: 1. VECCHI PAOLO (szerk.), Sciogliere e legare. Il cinema ungherese degli Anni Sessanta, Torino 1996 (társfordítók: Mariarosaria Sciglitano, Giovanni Cataluccio, Giordano Bruno Ventavoli), 223 o. [ISBN] STEFANO GABRIELE CSELÉNYI, La revisione dell'essere, Strigonium 2001, 191 o. 3. PÉTER ESTERHÁZY, Harmonia Cælestis, Feltrinelli, Milano 2003 (társfordító: Giorgio Pressburger), 716 o. [ISBN] IMRE KERTÉSZ, Fiasco, Feltrinelli, Milano 2003, 283 o. [ISBN] ÉVA NYERGES, Un opera siciliana nuovamente attribuita a Filippo Paladini, in Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, 2002/97, Budapest 2003, [ISSN] IMRE KERTÉSZ, Liquidazione, Feltrinelli, Milano 2005, 110 o. [ISBN] DANTE MARIANACCI BARNA IMRE (szerk.), Tra ansia e finitudine. La nuova Europa dei poeti/ Szorongás és végesség között. Költők új Európája, Salvatore Quasimodo Alapítvány - Istituto Italiano di Cultura di Budapest, Budapest 2005, 227 o. (társfordítokkal) [ISBN] JÓZSEF BESSENYEI, Merci e mercanti ungheresi della Via dell Ambra, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i 16

17 Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2005, (társfordító: Gizella Nemeth) [ISBN] GABRIELLA SZVOBODA DOMÁNSZKY, Professori dell Accademia di Venezia a Pest alla metà del XIX secolo, in: Andrzej Litwornia Adriano Papo Gizella Nemeth (szerk.), Da Aquileia al Baltico attraverso i Paesi della nuova Europa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2005, (társfordító: Gizella Nemeth) [ISBN] SÁNDOR MÁRAI, La sorella, Adelphi, Milano 2006, 220 o. [ISBN] NEMES GYULA, Le mie uniche e sole (Egyetleneim) (játékfilm-feliratok), Budapest PÉTER ESTERHÁZY, Oliguria e Olio d oliva, in: Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely 2006, [ISBN] CSABA FECSKE, Compagni di scuola (la vecchia guardia), in: Antonio Donato Sciacovelli (szerk.), Con dottrina e con volere insieme. Scritti dedicati a Béla Hoffmann nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Szombathely 2006, PÉTER ESTERHÁZY, Europeo tra gli europei, in: Italia & Italy, Budapest, 2007/ , JÁNOS PUSZTAY, Segnali, in: Fóris Ágota - Fűzfa Balázs - Antonio Sciacovelli (szerk.), Nyelvével halad a nemzet. Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére, Savaria University Press, Szombathely 2008, [ISBN] GYULA KRÚDY, Girasole, Rizzoli, Milano 2009, 330 o. [ISBN] SÁNDOR MÁRAI, Il sangue di San Gennaro, Adelphi, Milano 2010, 346 o. [ISBN] SZILÁRD RUBIN, Breve storia dell amore eterno, Rizzoli, Milano 2011, 256 o. [ISBN] MAGDA SZABÓ, Ditelo a Sofia, Salani, Milano 2013, 393 o. [ISBN] LEKTORÁLÁSOK: 1. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Olasz-magyar kéziszótár. Vocabolario italianoungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000, 1086 o. 2. KOLTAI-KASTNER JENŐ JUHÁSZ ZSUZSANNA, Magyar-olasz kéziszótár. Vocabolario ungherese-italiano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2000, 1115 o. 3. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Olasz-magyar kisszótár. Dizionario italianoungherese, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003, 688 o. 4. HERCZEG GYULA JUHÁSZ ZSUZSANNA, Magyar-olasz kisszótár. Dizionario unghereseitaliano, Akadémiai Kiadó, Budapest 2003, 672 o. 5. MILÁN FÜST, La storia di mia moglie (ford.: Marinella D Alessandro), Adelphi, Milano 2002, 415 o. 6. SÁNDOR MÁRAI, La donna giusta (ford.: Laura Sgarioto, Krisztina Sándor), Adelphi, Milano 2004, 444 o. 7. PIER PAOLO PASOLINI, Eretnek empirizmus (ford.: Csantavéri Júlia et alii), Osiris, Budapest 2007, 382 o. 8. VALKAI LÉNÁRD, PONS - Nyelvtanfolyam haladóknak Olasz, Klett, Budapest 2012, 200 o. (CD-vel) 9. DR. ABLONCZYNÉ MIHÁLYKA LÍVIA - SCHOLTZ KINGA, 1000 domande 1000 risposte, Lexika, Székesfehérvár 2013, 286 o. HIVATKOZÁSOK (idézettségi jegyzék): 1. Fenno-Ugristica: Trudy po finno-ugrovedeniiu, Tartu Riikliku Ülikooli toimetised, Tartu Riiklik Ülikool, 1999 (43.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 2. Laczik Mária: Adalékok a diplomáciai eseményekről kiadott újságközlemények nyelvezetéhez (olasz magyar összevetés), in Mihalovics Árpád (szerk.): Tanulmányok a politikai szaknyelvről, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2000, (15., 26.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 3. István Vig: A magyarországi italianisztika bibliográfiája. Bibiliografia dell italianistica in Ungheria, Italianistica Debreceniensis/7, 2000, (280., 284.) több italianisztika témájú írás 17

18 4. Pankovits József: Trianon a tudós mérlegén. Romsics Ignác könyvéről, Múltunk, Budapest, 2001/4., (307.) Piero Gobetti, ingegno precoce alle prese con l'ungheria postbellica 5. Fóris Ágota: Szótár és oktatás, Iskolakultúra, Pécs, (40., 41., 43., 44.) Olaszmagyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 6. Andrea Daher, Les singularités de la France Equinoxiale.: Histoire de la mission des pères capucins au Brésil ( ), Librairie Droz, Genève, 2002 (262.) több italianisztika témájú írás 7. Ablonczyné Mihályka Lívia: Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez, Iskolakultura, Szemle, 13 (2003) 6-7, Pécs, 2003, ( ) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 8. Mihalovics Árpád, Révay Valéria (szerk.): Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium (magyar-angol, finn, francia, német, olasz, orosz), Aula Kiadó, Budapest, (11.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 9. Takács József: Il riso di Palazzeschi, Ambra, Szombathely, 2002/III., (158.) Lungo i sentieri dell'estetica: il comico 10. Vanna Vannuccini: Il trionfo dell Ungheria, la Repubblica, 12/10/2002 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 11. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume X. 2000, Salerno Editrice, Roma, (51., 127., 257., 343., 360., 395., 507., 510., 554., 964., ) több italianisztika témájú írás 12. Szabó Tibor: Megkezdett öröklét. Dante a XX. századi Magyarországon, Balassi Kiadó, Budapest, (149., 150.) több dantisztika témájú írás 13. Lorenzo Glavici: CONFINI. Linguaggi e culture in contatto. Convegno internazionale di studi (Trieste, novembre 2002), Sinestesie tuttaletteratura: IV. évf. (2003. II.) több italianisztika témájú írás 14. Roberto Cotroneo: Buddenbrook all ungherese, L espresso, 07/03/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 15. Imre Kertész: Noi due, scrittori ungheresi in una Budapest senza russi, la Repubblica, 30/03/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 16. Maria Serena Palieri: Buon vecchio Esterházy, L Unità, 17/04/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 17. Sárközy Péter: Petri György olasz szemmel, Élet és irodalom, Budapest 2003, 47. évf., 35. sz. műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 18. Kaposi Márton: A magyar Dante-kutatások helyzete az ezredfordulón, Világosság, Budapest, 2003/9., (93.) több dantisztika témájú írás 19. Umberto D Angelo: Péter Esterházy e Harmonia Caelestis, la Rivista dei Libri, 01/12/2003 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 20. Kaposi Márton: Magyar Dante-kutatások az ezredfordulón, Magyar Tudomány, Budapest, 2004/4., (502.) több dantisztika témájú írás 21. Bruno Ventavoli: Dolente pagina della saga familiare, La Stampa, 18/06/2004 műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 22. Adriano Papo e Gizella Nemeth: «HUNGARICA VARIETAS». Un viaggio nel tempo tra Italia e Ungheria attraverso la cronaca di un convegno, Osservatorio letterario, Ferrara, 2004, VIII. évf., 39/40. sz. Letteratura italiana in Ungheria: una nuova ondata di traduzioni alla ricerca di un affermazione nei primi tre anni del millennio 23. Fried Ilona: A kiadók történeteket keresnek, Élet és irodalom, Budapest, 2004, 48. évf., 43. sz. műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 24. Szénási Ferenc: A huszadik századi olasz irodalom. Történet, szerzők, művek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2004 (246.) több italianisztika témájú írás 25. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XI. 2001, Salerno Editrice, Roma, (122., 146., 252., 291., 387., 399., 417., 483., 597., 602., 770., 896., 1105., 1197., 1416.) több italianisztika témájú írás 18

19 26. Márton Kaposi: Ricerche su Dante in Ungheria nel secondo millennio, L Alighieri. Rassegna dantesca, Longo, Ravenna, 2004/24, (135.) több dantisztika témájú írás 27. Andrea Camilleri, Romanzi storici e civili (a cura di Andrea Camilleri e Salvatore Nigro), Mondadori, Milano 2004 (1767.) több italianisztika témájú írás 28. Beatrice Töttössy, Dal culto interletterario alla cultura weltliterarisch, in: Letterature d Europa e d America, 2004/1., műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 29. Bruno Ventavoli: Tutto in liquidazione? Allora scelgo il nulla, tuttolibri, 02/04/2005 műfordítások 30. Nagy József: Benedetto Croce 50 év után, Magyar Filozófiai Szemle, Budapest, 2004/4., (546.) A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése) 31. Fédération internationale des sociétés et instituts pour l'étude de la Renaissance, Bibliographie internationale de l'humanisme et de la Renaissance, vol. 36, Genève 2004, (465.) több italianisztika témájú írás 32. Fábián Zsuzsanna, Bibliografia dei dizionari tra italiano e ungherese, Giano Pannonio, Budapest-Padova, , (132., 140.) Olasz-magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez 33. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XII. 2002, Salerno Editrice, Roma, (67., 101., 173., 189., 238., 346., 353., 422., 440., 466., 477., 1124., 1209., 1238.) több italianisztika témájú írás 34. Il 56 ongjarês, in Convergenza per il friuli, Udine 2006 (http://www.convergenzaperilfriuli.it/article.php?sid=1497) (frauli nyelven!) Il 56 nella narrativa ungherese: un introduzione 35. Bart van den Bossche (szerk.), Italia e Europa: dalla cultura nazionale all'interculturalismo: atti del XVI Congresso dell'aipi, Cracovia, agosto 2004, F. Cesati, 2006 (356., 358., 609.) több italianisztika témájú írás 36. Giovanni Dal Pozzo, Storia letteraria d'italia, Piccin 2006 (1031.) több italianisztika témájú írás 37. Sárközy Péter: Imre Kertész, il primo scrittore ungherese Premio Nobel, in: Giorgio Colombo (szerk.), Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi. Letteratura dell Ungheria, Edizioni Fiorini, Verona 2006, (157., 178.) műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre) 38. Nagy József: Benedetto Croce 50 anni dopo, Nuova Corvina, Budapest 2006/17, (89.) A crocei műértelmezés egy mozzanatának fogadtatása Boccaccio kapcsán (Andreuccio elbeszélése) 39. Enrico Malato (szerk.), Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana. Volume XIII. 2003, Salerno Editrice, Roma, (148., 174., 306., 307., 321., 328., 450., 468., 638., 1100., 1142., 1207., 1274., 1305., 1332., 1359., 1573., 1636., 1681., 1695.) több italianisztika témájú írás 40. Tomas Matras, Recensione della rivista Romanica Olomucensia n. 16, 2006, online: L eredità del Decameron: dal cult al trash (e ritorno)? 41. Sárközy Péter: Laudatio in honorem Imre Kertész, in: Jankovics József (szerk.), Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. Születésnapjára, MTA Irodalomtudományi Intézet, Budapest 2007, műfordítások (Kertész Imre) 42. Sárközy Péter: A magyar irodalom fogadtatása Olaszországban, in: Józan Ildikó, Jeney Éva (szerk.), Túl minden határon. A magyar irodalom külföldön, Balassi Kiadó, Budapest 2008, műfordítások 43. Kelemen János: Az étkezési metafora Danténál, in: Császtvay Tünde - Nyerges Judit (szerk.) Humanizmus és Gratuláció. Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, Budapest: Balassi - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009., (189.) Il cibo e le feste nella letteratura italiana. 19

20 44. Pálmai Nóra (szerk.): Due decenni di letteratura ungherese in traduzione italiana: , Budapest: Hungarian Book Foundation, 2010, (6., 15., , 37., ,) műfordítások (Esterházy Péter, Kertész Imre, Krúdy Gyula, Márai Sándor) 45. Felice Piemontese: Redimere il mondo a Posillipo, Tuttolibri La Stampa, n (20/11/2010) műfordítások (Márai Sándor) 46. Raffaele La Capria: Márai, Posillipo e il presagio della fine, Corriere della sera (25/10/2010) műfordítások (Márai Sándor) 47. Stenio Solinas: Márai, un esule triste nell Italia comunista, il Giornale (27/10/2010) műfordítások (Márai Sándor) 48. Francesco Mannoni, Vita, opere e vagabondaggi di Sándor Márai, La Sicilia (8/11/2010) műfordítások (Márai Sándor) 49. Kádár Anett Julianna, Adriai-dunai történelmi tanulmányok (Közép-keleteurópai utazástörténet, Klió 2011/4., 8-10 I luoghi mitteleuropei di Petrarca e Boccaccio 50. Cinzia Franchi, Un secolo di traduzioni letterarie ungheresi in Italia, Nuova Corvina (2011/23., ) műfordítások (Kertész Imre, Esterházy Péter, Márai Sándor) KIADÁSRA ELFOGADOTT PUBLIKÁCIÓK: 1. A tábornokok diszkrét bája (Quarantotti Gambini A piros rózsa és Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című művéről), in: Takács József (szerk.), Emlékkönyv Sárközy Péter 60. születésnapjára, Budapest (tanulmány) 2. I luoghi alimentari del Decameron, in AMBRA, Szombathely (tanulmány) 3. Sguardi incrociati sul 56: tipologie di confronto nella letteratura italiana e ungherese, in Quaderni Vergeriani, Duino Aurisina (tanulmány) 4. Diletto e utile consiglio. Studi sul Decameron, (Studia Romanica Savariensia IV.), Szombathely (monográfia) 5. Il motivo dell esilio e la perdita dell identità nel Sangue di San Gennaro di Sándor Márai, in: Amedeo Di Francesco, Judit Papp (szerk.), La fortuna di Márai e Napoli, Napoli (tanulmány) DOKTORI ISKOLAI, TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGI TEVEKÉNYSÉG ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI TESTÜLETEKNÉL: 2006 ELTE: Tombi Beáta (Metakritika. Ugo Foscolo 20. századi recepciója) doktori diszszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági tagként 2007 ELTE: Fábián Zsuzsanna (Nomi propri italiani nell ungherese) habilitációs eljárásában való részvétel opponensként 2008 ELTE: Tima Renáta (Traiano Boccalini és az államrezon fogalmának jelentésváltozásai a Seicento politikaelméleti irodalmában) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensi minőségben 2009 PTE: Lanteri Edina (A ligur dialektus egy szociolingvisztikai kutatás tükrében) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 2010 ELTE: Nikoletta Emma Montresor (Sándor Márai e l Italia) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 2012 ELTE: Benke László (The Vernacular Bibles of Italian Jewish Communities from the Middle Ages to the Age of the Ghetto: the Biblical Translation as a Stage for Polemics) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági titkárként 2012 ELTE: Rónaki Eszter (Elmélet és gyakorlat Giuseppe Ungaretti életművében. Ungaretti, az irodalomkritikus) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, bizottsági titkárként 2013 Ljubljanai Egyetem, Bölcsészettudományi Kar: Melani Mamut (Il comico nel teatro di Achille Campanile) doktori disszertáció védésében és eljárásában való részvétel, opponensként 20

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK

Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK Rivista di Studi Ungheresi Olaszországi Hungarológiai Szemle XXX. évfolyam, új sorozat 15. szám, 2016 TARTALOMJEGYZÉK I. Irodalomtörténet Máté Ágnes, A királynék bűnbak -szerepe, avagy Griselda története

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Egyéni Kutató neve (fokozat, beosztás): Fábián Zsuzsanna egyetemi tanár Kutatási téma/témák címe: Frazeológiai kutatások (1. Egyes frazémák eredetének kutatása, magyarázása 2. A frazémák rendszerszintű vizsgálata

Részletesebben

Curriculum Vitae Europass

Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Nome / Cognome Telefono +36/30/543-91-62 E-mail pete.laszlo@arts.unideb.hu Esperienza professionale 1998 alla data attuale Dipartimento di Italianistica

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura

I Convegno MTA BTK FI e CISUECO. All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura I Convegno MTA BTK FI e CISUECO All ombra della Grande Guerra. Incroci fra Italia e Ungheria: storia, letteratura, cultura (Budapest, 11-12 giugno 2015) Organizzato dall Istituto di Filosofia del Centro

Részletesebben

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai

Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Armando Nuzzo megjelent publikációi és műfordításai Szerkeztett könyv 1. 2004. Petrarca in Europa 1-4. köt./ a cura di Armando Nuzzo e Gianni Scalia, collaborazione di Paolo Budini, realizzazione di Massimo

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2014. szeptember 6 7. Quasimodo XXII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2014. szeptember 6 7. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója

Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Paolo Segneri (1624 1694) és magyarországi recepciója Száraz Orsolya Témavezetők: Dr. Bitskey István Dr. Pete László DEBRECENI EGYETEM Irodalomtudományok Doktori

Részletesebben

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke

MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA. Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke MADARÁSZ IMRE (1962 ) BIBLIOGRÁFIA Publikációk, konferencia-előadások, médiaszereplések, hivatkozások stb. jegyzéke 9 10 11 KONFERENCIA-ELŐADÁSOK ÉS KÖNYVBEMUTATÓK IDŐPONT, HELYSZÍN 1. 1984. szeptember

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2015.szeptember. Falvay Dávid

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2015.szeptember. Falvay Dávid SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2015.szeptember Falvay Dávid MUNKAHELY: 2009- Egyetemi adjunktus az ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékén, oktatási terület: Olasz kultúrtörténet, régi olasz irodalom, olasz-magyar

Részletesebben

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: ROMANISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK francia alapszakos bölcsész, olasz alapszakos

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1998-2008

PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1998-2008 PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1998-2008 Monográfia Ablonczyné Mihályka L. 2006. Gazdaság és nyelv. Pécs: Lexikográfia Kiadó. Lektorált szakkönyv/szakkönyv-fejezet Ablonczyné Mihályka L. 2000. Jövevényszavak

Részletesebben

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban

- 45 - A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban - 45 - S á r k ö z y Péter A hungarológiai oktatás és kutatás Olaszországban 1. Az olaszországi hungarológia rövid története Olaszországban 1927-ben, a Római Tudományegyetemen létesült az első magyar nyelv

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Quasimodo Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. XIX. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Költőverseny Balatonfüred 2011. szeptember 9 11. Fővédnökök: Őexc. Giovan Battista Campagnola az Olasz Köztársaság

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre

Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre Italianisztikai irodalom- és mővelıdéstörténet doktori program Programvezetı: Szkárosi Endre A program munkájában közremőködnek a) témavezetık Név tudományos fokozat egyetemi beosztás e-mail Prof. Dr.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

- Suggestioni dello spirito di un epoca in guerra, in L. Tomassini (a cura di), La catastrofe sul Danubio. Retorica visiva, stampa popolare, spirito

- Suggestioni dello spirito di un epoca in guerra, in L. Tomassini (a cura di), La catastrofe sul Danubio. Retorica visiva, stampa popolare, spirito Prof. Beatrice Töttössy - Elenco completo delle Pubblicazioni (1985-2005) Settore scientifico-disciplinare di Filologia ugro-finnica (L-LIN/19) Università di Firenze (www.dipfilmod.unifi.it) - di prossima

Részletesebben

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092

Róma pass. Appia Antica - Terme di Caracalla viale Terme di Caracalla, 52. Appia Antica - Villa dei Quintili via Appia Nuova, 1092 Róma pass A Róma Pass érvényes a tömegközlekedési eszközökön, múzeumokban és látnivalóknál Rómában. Az alábbi ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazza a Róma Pass: - a tömegközlekedési eszközök

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 6 7. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 6 7. Quasimodo Balatonfüred 2013. szeptember 6 7. XXI. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Költőverseny Balatonfüred, 2013. szeptember 6 7. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta Accili az Olasz Köztársaság nagykövete

Részletesebben

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p.

Székely Júlia. Publikációs jegyzék. Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. Székely Júlia Publikációs jegyzék Könyvek és könyvrészletek Balassi Bálint énekei és komédiája. Talentum Műelemzések. Akkord Kiadó, 2001, 74 p. A másik Bethlen Kata, in Eszmei és poétikai kérdések a régi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2013/2014. Nyelvészet

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2013/2014. Nyelvészet ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2013/2014 Nyelvészet 1. Classificazione dei codici in base a diversi punti di vista (elementi di semiotica) R. Simone: Fondamenti di linguistica, Editori Laterza, Bari, 1990 (2.2. Classificazione

Részletesebben

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

I. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: dr Puskás István Születési hely, idı: Debrecen, 19720222 Munkahely: Debreceni Egyetem, TEK BTK Olasz Tanszék Beosztás: egyetemi tanársegéd Végzettség: PhD Munkahelyek: 2005 DE

Részletesebben

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető:

Tézisek. Babics Zsófia. Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében. Témavezető: Tézisek Babics Zsófia Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében Témavezető: Acél Zsuzsanna, PhD Armando Nuzzo, DSc Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK Irodalomtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. 1973-ban érettségiztem a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban, matematika-fizika tagozaton, jeles eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Vasas László Születési hely: Kisvárda Születési idő: 1954. szeptember 4. E-mail: lvasas@caesar.elte.hu, lvasas@freemail.hu Családi állapot: nős Gyermekek száma:

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke

Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke Az Olasz Tanszéken található folyóiratok jegyzéke ACTA ROMANICA Acta Universitatis József Attila JATEPRESS, Szeged (1995) XV AEVUM Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche Università Cattolica

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO

WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Tecnical school "G.G. Marinoni Udine - Italy WHAT WE DO BEFORE THE EXCHANGE MIT CSINÁLTUNK A KÖZÖS MUNKA ELŐTT COSA ABBIAMO FATTO PRIMA DELLO SCAMBIO Our preparatory work is based on use of working languages

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2015. szeptember 4 5. Quasimodo XXIII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2015. szeptember 4 5. Fővédnökök: Őexc. Maria Assunta

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 1 3. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred szeptember 1 3. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2016. szeptember 1 3. Quasimodo XXIV. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Balatonfüred, 2016. szeptember 1 3. Fővédnök: Őexc. Maria Assunta Accili

Részletesebben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben

A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Merfoldkovek_001-168.qxd 2015. 12. 10. 11:53 Page 41 MONOK ISTVÁN A könyves kultúra a mûvelõdéstörténeti alapmûvekben Az írás, a könyv és általában a könyves világ történetét még a könyvekben rögzített

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p/ kód: Értékelő: A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Andrea Carteny. Cfr. ad esempio Eugenio Koltay-Kastner, Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d Ungheria Annuario 1936 (Roma 1937).

Andrea Carteny. Cfr. ad esempio Eugenio Koltay-Kastner, Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d Ungheria Annuario 1936 (Roma 1937). Un secolo di storiografia: il Risorgimento italiano e la szabadságharc ungherese La sintonia e sincronia storica e risorgimentale che ha caratterizzato i movimenti di indipendenza nazionale in Italia e

Részletesebben

Quasimodo. Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo

Quasimodo. Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo Quasimodo Balatonfüred 2010. szeptember 2 4. Quasimodo XVIII. Balatonfüredi Nemzetközi Költőtalálkozó Salvatore Quasimodo Költőverseny Az UNESCO Kultúrák Közeledése Nemzetközi Évének rendezvénye Díszvendég:

Részletesebben

Draskóczy Eszter. Születési idő és hely: május 20, Szeged, Magyarország.

Draskóczy Eszter.   Születési idő és hely: május 20, Szeged, Magyarország. Draskóczy Eszter CV E-mail: eszter.draskoczy@gmail.com Születési idő és hely: 1985. május 20, Szeged, Magyarország. Tanulmányok - 2014. PhD védés (Szegedi Tudományegyetem, Bolognai Egyetem), summa cum

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT

SZÉKELY MIKLÓS MAGYAR M!VÉSZET A VILÁGKIÁLLÍTÁSOKON 1896-1918 KÖZÖTT Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar M!vészettörténeti és M!vel"déstudományi Doktori Iskola (vezet": Dr. Kelényi György DSc) M!vészettörténet Program (vezet": Dr. Kelényi György DSc) SZÉKELY

Részletesebben

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13 PM Page 3 Véges végtelen ISTEN-ÉLMÉNY ÉS ISTEN-HIÁNY A XX. SZÁZADI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN Szerkesztette Finta Gábor Sipos Lajos AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 01CNfint.qxd 10/19/06 2:13

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. BUJALOS ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény 1979 KLTE 1983 ELTE magyar történelem szakos középiskolai tanár filozófia szakos előadó II. OKTATÁSI

Részletesebben

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ Lezione G ra m m a t i ca 1. A határozott névelœk egyes számban.. A fœnevek egyes számban. 3. A questo mutató névmás egyes számban. 4. Az életkor kifejezése. 5. A határozatlan névelœ. 6. A tagadás. 7.

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis

ELTE Bölcsészettudományi Kar Kutatási adatbázis Kutatási téma címe: Avantgárd és kísérleti irodalom Résztvevők: Dr. Pál Ferenc, Dr. Karafiáth Judit, Dr. Scholz László, Dr. Menczel Gabriella, Dr. Faix Dóra, Dr. Kalafatics Zsuzsa, Kutasy Mercédesz, Papp

Részletesebben

A PPKE BTK KÖZPONTI KATALÓGUSÁBAN NEM SZEREPLŐ, TANSZÉKI TULAJDONBA KERÜLT KÖNYVEK JEGYZÉKE:

A PPKE BTK KÖZPONTI KATALÓGUSÁBAN NEM SZEREPLŐ, TANSZÉKI TULAJDONBA KERÜLT KÖNYVEK JEGYZÉKE: A PPKE BTK KÖZPONTI KATALÓGUSÁBAN NEM SZEREPLŐ, TANSZÉKI TULAJDONBA KERÜLT KÖNYVEK JEGYZÉKE: Megjegyzés: A nyilvántartás és a kölcsönözhetőség céljából a központi könyvtár által nem leltározott könyveket

Részletesebben

Nyilasy Balázs publikációi

Nyilasy Balázs publikációi 1 Nyilasy Balázs publikációi 1. A kandidátusi fokozat megszerzése előtt Nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben megjelent tanulmányok Variations on a Process of Demythicization on Hungarian

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php

krfeher@gmail.com http://mnytud.arts.unideb.hu/feherkrisztina.php Szakmai önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név DR. FEHÉR KRISZTINA Cím DE MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉK, 4010 DEBRECEN, PF. 54. Telefon 06-52-512-900/23098 E-mail Honlap Születési idő és hely krfeher@gmail.com

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma

1. A Padovai Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Intézetének Magyar Szemináriuma OLASZORSZÁG RÓMAI EGYETEM SÁRKÖZYPÉTER: A magyar nyelv és irodalom oktatása Olaszországban A korábbi sporadikus kezdeményezésektől, valamint a XIX. század utolsó negyedének fiumei helyzetétől eltekintve

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. La gioia

Részletesebben

Una settimana prima di Natale, il 18 dicembre 2011, è morto nel comune di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, lo scrittore, poeta e

Una settimana prima di Natale, il 18 dicembre 2011, è morto nel comune di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, lo scrittore, poeta e È scomparso lo scrittore ungherese della Sardegna, László Lőrinczi (1919-2011) Una settimana prima di Natale, il 18 dicembre 2011, è morto nel comune di Settimo San Pietro, in provincia di Cagliari, lo

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A 2014. ÉVI FESTIVAL D ITALIANO KATEGÓRIÁI

A 2014. ÉVI FESTIVAL D ITALIANO KATEGÓRIÁI A 2014. ÉVI FESTIVAL D ITALIANO KATEGÓRIÁI A tolmácsverseny és a műveltségi kvízjáték leírása, anyagai, ill. a versfordítás, prózafordítás és tanulmányírás kategóriák pályázati anyagai megtalálhatók az

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar intézeti /tanszéki kreditfelelősök 2014/2015. tanév Angol-Amerikai Intézet: Dr. Hargitai Márta (oktatási intézetigazgató-helyettes) Dr. Starcevic Attila

Részletesebben

MINDEN EGÉSZ ELTÖRÖTT?

MINDEN EGÉSZ ELTÖRÖTT? MINDEN EGÉSZ ELTÖRÖTT? Kocsi-út az éjszakában-konferencia Nagykároly Érmindszent Nagyvárad 2011. május 6 8. TERVEZET MÁJUS 6-a, PÉNTEK 11.00 13.00 Érkezés a nagykárolyi Hotel Ibizába és Hotel Selectbe

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Záróvizsgatételek tanév: 2014/15. Nyelvészet

Záróvizsgatételek tanév: 2014/15. Nyelvészet Záróvizsgatételek tanév: 2014/15 Nyelvészet 1. Proprietà specifiche delle lingue verbali Simone: Fondamenti di linguistica, Laterza, Bari, 1990, 3. fejezet: arbitrarietà, doppia articolazione, ricorsività,

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Sulyok Hedvig. Publikációs jegyzék

Sulyok Hedvig. Publikációs jegyzék Sulyok Hedvig Publikációs jegyzék Disszertációk, önálló kötet, tézisek 1. Sulyok Hedvig (1984): Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről. Egyetemi doktori értekezés,

Részletesebben

Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban

Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Mátyás Dénes Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Témavezető: Prof. Dr.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

MINDEN CSAK JELENÉS?

MINDEN CSAK JELENÉS? MINDEN CSAK JELENÉS? A közelítő tél-konferencia (Szombathely Celldömölk Egyházashetye, 2010. szeptember 30 október 1 2.) SZEPTEMBER 30-a, PÉNTEK TÁRSRENDEZVÉNYEK 12.00 12.05 PUSKÁS TIVADAR polgármester

Részletesebben

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9.

Tankönyvlista TANKÖNYVRENDELÉS. Bernáth Róbert. Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Adatok. Oktatási azonosító 77915376159 Évfolyam / Osztály 9. Bernáth Róbert Oktatási azonosító 77915376159 Nemes Éva Bernáth Róbert Díjbekérő postázási címe 8315 Gyenesdiás, Csillag u. 30. FI-501010901 Kísérleti - Magyar nyelv 9. 35 FI-501010902 Kísérleti - Magyar

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 37,650 37,300 38,300 113,250 2 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvoktató Ált. Isk. 37,650 37,800 37,650 113,100 2 Debrecen Református Kollégium

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló Jó szórakozást! Buon divertimento! 1. feladat 1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? a) péntek 17 b) péntek 13 c) kedd 17 d) kedd 13

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben