Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "www.preciz.hu Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu HU RO TR SütĘ Cuptor =2% ;$"

Átírás

1 HU RO TR Használati útmutató Manual de utilizare Kullanma KÕlavuzu SütĘ Cuptor FÕrÕn =% ;$ 8

2 Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás _ Az elsę használat elętt Napi használat _ Órafunkciók Tartozékok használata További funkciók _ Hasznos javaslatok és tanácsok _ 8 Ápolás és tisztítás Mit tegyek, ha... _ MĦszaki adatok _ 5 Üzembe helyezés 5 Környezetvédelmi tudnivalók _ 7 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat elętt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelę üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelęsséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhetę helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élę személyek biztonsága Vigyázat Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességħ, illetve megfelelę tapasztalatok és ismeretek híján lévę személy használja, beleértve a gyermekeket is. Ha ilyen személyek használják a készüléket, a biztonságukért felelęs személynek kell Ęket felügyelnie, illetve a készülék használatára vonatkozóan útmutatást kell biztosítani számukra. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektęl. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktęl mħködés közben, és mħködés után, lehħléskor. A készülék elérhetę részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerħ azt bekapcsolni. Üzembe helyezés Vigyázat A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintę a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyħt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktęl és egységtęl. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Elektromos csatlakoztatás Vigyázat TĦz és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelęnek kell elvégeznie. A készüléket kötelezę földelni. EllenĘrizze, hogy az adattáblán szereplę elektromos adatok megfelelneke a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Mindig megfelelęen felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati ká

3 bel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelęhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhetę legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelę szigetelęberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédę megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védęrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelęberendezéssel kell ellátni, amely lehetęvé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelęberendezésnek legalább mmes érintkezętávolsággal kell rendelkeznie. Használat Vigyázat Sérülés, égés, áramütés és robbanásveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék mħszaki jellemzęit. EllenĘrizze, hogy a készülék szellęzęnyílásai nincseneke lezárva. MĦködés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévę fħtęelemeket. Amikor a sütębęl kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyħt. KörültekintĘen járjon el, ha mħködés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegę távozhat a készülékbęl. Ne mħködtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munka vagy tárolófelületként. MĦködés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegęelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Vigyázat A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszínezędésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütęterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. A fęzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszínezędése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütés

4 hez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. Ápolás és tisztítás Vigyázat Személyi sérülés, tħz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás elętt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. EllenĘrizze, hogy lehħlte a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütęajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékręl. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tħzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. BelsĘ világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. Vigyázat Vigyázat! Áramütésveszély. A lámpa cseréje elętt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyezę mħszaki jellemzękkel rendelkezę lámpát használjon. Ártalmatlanítás Vigyázat Sérülés vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését. Termékleírás BekapcsolásvisszajelzĘ Elektronikus programválasztó gomb 5 HĘmérsékletszabályozó gomb 5 HĘmérsékletvisszajelzĘ Grill 7 SütĘlámpa 8 Ventilátor 9 Víztisztítás tartálya 0 Polctartó, eltávolítható Adattábla 0 Polcszintek SütĘfunkciók szabályozógombja

5 SütĘ tartozékai Huzalpolc FĘzĘedényekhez, tortaformákhoz, sütęedényekhez. NagyméretĦ alumínium tepsi Tortákhoz és süteményekhez. Teleszkópos sütęsín Polc vagy tepsi tehetę rá. Az elsę használat elętt Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Kezdeti tisztítás Vegyen ki minden tartozékot és kivehetę polcvezetę sínt (ha van). Az elsę használat elętt tisztítsa meg a készüléket. Fontos Olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Az óra beállítása A sütę mħködtetése elętt be kell állítania az órát. Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követęen az Óra funkció szimbóluma villogni kezd. A + vagy gombot nyomja meg a pontos idę beállítására. Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszħnik, a kijelzę pedig a beállított idęt mutatja. Az idę módosításához nyomja le többgombot, amíg az Óra funkció ször a visszajelzęje villogni nem kezd. Tilos az IdĘtartam vagy Befejezés funkciót ugyanarra az idęre beállítani. ElĘmelegítés Üres készülékkel végezzen elęmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket.. Állítsa be a funkciót és a maximális hęmérsékletet.. Hagyja 5 percig mħködni a készüléket. A szokottnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelę légáramlásról. Napi használat Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék be és kikapcsolása. A sütęfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütęfunkció kiválasztásához. MĦködés közben a bekapcsolásvisszajelzę világít.. Forgassa a hęmérsékletszabályozó gombot a kívánt hęmérséklet kiválasztásához. Amíg a készülék hęmérséklete emelkedik, a hęmérsékletvisszajelzę világít.. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók gombját és a hęmérsékletszabályzót. 5

6 SütĘfunkciók SütĘfunkció Alkalmazás Kikapcsolt állás A készülék kikapcsolt állapotban van. Világítás A sütęlámpa bekapcsolása sütęfunkció használata nélkül. FelsĘ/alsó sütés / Víztisztítás Egyetlen sütęszinten történę sütéshez. EgyidejĦleg mħködik a felsę és az alsó fħtęelem. A Víztisztításról további tájékoztatásért olvassa el az Ápolás és tisztítás címħ fejezetet. Légkeveréses sütés Többféle étel egyszerre való sütése azonos hęmérsékleten, egynél több tálcán anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. Grillezés A polc közepén elhelyezett kis mennyiségħ, lapos étel grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Órafunkciók Elektronikus programkapcsoló Funkciók visszajelzęi IdĘkijelzĘ + gomb Kiválasztó gomb 5 gomb 5 Óra funkció Óra Percszámláló 6 Alkalmazás A pontos idę beállításához, módosításához vagy ellenęrzéséhez. Visszaszámlálási idę beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütę mħködésére. IdĘtartam Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig mħködjön a készülék. Befejezés Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék.

7 EgyidejĦleg használhatja az IdĘtartam és a Befejezés funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon be és ki a készülék. ElĘször állítsa be az IdĘtartamot, majd a Befejezést. Az óra funkciók beállítása. Az idętartam és a Befejezés funkciókhoz állítson be egy sütęfunkciót és egy hęmérsékletet. Ez nem szükséges a funkcióhoz. Percszámláló. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy gombot. Ekkor a kijelzęn megjelenik a beállítani kívánt óra funkció visszajelzęje. Ha a beállított idę letelik, a visszajelzę villogni kezd, és két percig hangjelzés hallható. Az IdĘtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütę automatikusan kikapcsol.. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot. 5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütęfunkciók vezérlęgombját és a hęmérsékletszabályzót. Az órafunkciók törlése. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzęje villogni nem kezd.. Tartsa nyomva a gombot. Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltħnik. Tartozékok használata Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. Teleszkópos sütęsín C C Fontos KésĘbbi használatra Ęrizze meg a teleszkópos sütęsínek szerelési útmutatóját. A teleszkópos sütęsínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat. Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos sütęsíneket. Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütęsínekre, majd óvatosan tolja be a sütę belsejébe. MielĘtt becsukná a sütęajtót, ellenęrizze, hogy a teleszkópos sütęsíneket ütközésig a helyükre toltae. Figyelem A teleszkópos sütęsíneket tilos mosogatógépben tisztítani! A teleszkópos sütęsíneket tilos kenni (zsírozni)! 7

8 További funkciók HĦtĘventilátor Amikor a készülék üzemel, a hħtęventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hħtęventilátor továbbra is mħködik, amíg a készülék le nem hħl. melegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütę biztonsági hękapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütę a hęmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. Biztonsági felszerelés A készülék nem megfelelę használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túl Hasznos javaslatok és tanácsok A sütęben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütę aljától felfelé történik. A sütę egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegęt, és a gęzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési idęt és az energiafogyasztást. A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktęl, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése elętt 0 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütętér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütę zománcozását. Ha egyszerre két tepsit használ, legyen egy üres szint közöttük. Húsok és halak sütése Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon zsírfogó tálcát, hogy megóvja a sütęt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 5 percig állni a szeletelés elętt, hogy a szaftja ne folyjon ki. Hússütés közben a túlzott füstképzędés megelęzése érdekében öntsön egy kis vizet a zsírfogó tálcába. A füstkondenzáció megelęzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. Sütési idętartamok A sütés idętartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétęl függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hęmérsékletbeállítás, sütési idę stb.) fęzęedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. Sütemények sütése Ne nyissa ki addig a sütę ajtaját, amíg a sütési idę /e el nem telt. Tészta és hússütési táblázat SÜTEMÉNYEK 8

9 FelsĘ/alsó sütés Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések TortasütĘ formában TortasütĘ formában cmes sütęformában a huzalpolcon 70 (bal és jobb) Két darab 0 cmes sütęformában a huzalpolcon) Tepsiben Gyümölcstorta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában Piskótatészta cmes tortasütę formában Karácsonyi torta/ gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában) Szilvatorta KenyérsütĘ formában) Aprósütemény egy szinten Tepsiben Aprósütemény két szinten és Tepsiben Keksz / omlós tészták egy szinten Tepsiben Keksz / omlós tészták két szinten és Tepsiben Habcsók Tepsiben Molnárka Tepsiben) KépviselĘfánk Tepsiben Tortalapok cmes tortasütę formában Gyümölcstorta gazdagon cmes tortasütę formában Lekváros piskóta 70 (bal és jobb) cmes tortasütę formában) ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Habos sütemények 70 Linzertészta 70 Kefires sajttorta 70 Almatorta (almás pite) Rétes ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. KENYÉR ÉS PIZZA 9

10 FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések darab, 500 g/db) KenyérsütĘ formában Tepsiben vagy mély hússütę tepsiben) Tepsiben) Sütési idę [perc] Megjegyzések Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Fehér kenyér 90 Rozskenyér 90 Pizza 0 50 Pogácsák 00 ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. TÉSZTAFÉLÉK FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Vajastésztakosárka Formában Zöldséges pite Formában Quiche Formában) Lasagne Formában) Cannelloni Formában) Sütési idę [perc] Megjegyzések ) Melegítse elę a sütęt 0 percig. HÚS FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Légkeveréses sütés Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Marhahús Huzalpolcon Sertés Huzalpolcon Borjú Huzalpolcon Angol marhasült véresen Huzalpolcon Angol marhasült közepesen átsütve Huzalpolcon 0

11 Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés Sütési idę [perc] Megjegyzések Huzalpolcon BĘrös Két darab Comb egészben egészben egészben Liba egészben Házinyúl feldarabolva Vadnyúl feldarabolva Fácán egészben Sütési idę [perc] Megjegyzések ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Angol marhasült jól átsütve 0 Sertéslapocka 80 Sertéscsülök 80 Bárány Csirke Pulyka Kacsa HAL Légkeveréses sütés FelsĘ/alsó sütés ÉTEL TÍPUSA Polcmagasság HĘmérs. Polcmagasság HĘmérs. Pisztráng/tengeri keszeg hal Tonhal/lazac filé Grillezés Melegítse elę az üres sütęt 0 percig a sütés elętt. Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Filészeletek 800 maximális 5 Bifsztek 600 maximális 0 68 Kolbászok 8 maximális 5 0 Sertésborda 600 maximális 6 Csirke (félbe vágva) 000 maximális Kebab maximális 05 0

12 Mennyiség ÉTEL TÍPUSA Grillezés Sütési idę [perc] Darab [g] Polcmagasság HĘmérs. ElsĘ oldal Második oldal Csirkemell 00 maximális 5 Hamburger maximális 00 Halfilé 00 maximális 0 Melegszendvics 6 maximális 57 Pirítós 6 maximális Tudnivaló az akrilamidokról Fontos A legújabb tudományos kutatások szerint az ételek pirításakor (különösen a magas keményítętartalmú élelmiszerek esetén) keletkezę akrilamidok veszélyeztethetik az egészséget. Ezért azt javasoljuk, hogy alacsony hęmérsékleten fęzze az ételt, és csupán csekély mértékben pirítsa meg. Ápolás és tisztítás Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. A készülék elejét meleg vizes és tisztítószeres puha ruhával tisztítsa meg. A fém felületek megtisztítását végezze a szokásos tisztítószerrel. Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütę belsejét. Ily módon könnyen el tudja távolítani a szennyezędéseket, és azok késębb nem égnek rá a felületre. A makacs szennyezędéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütętisztító szerrel tisztítsa meg. Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a sütę tartozékait. Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendęt használjon. Ha teflon bevonatú tartozékokkal rendelkezik, ne tisztítsa azokat agresszív tisztítószerekkel, éles szélħ tárgyakkal vagy mosogatógépben. Tönkreteheti a teflon bevonatot! Soha ne használjon acélgyapotot, savtartalmú vagy súroló hatású szereket, mivel azok károsíthatják a sütę felületét. A sütę kezelępaneljét ugyanilyen elęvigyázatosan tisztítsa meg. Az ajtótömítések megtisztítása Rendszeresen ellenęrizze az ajtótömítés állapotát. Az ajtótömítés a sütętér kereténél található. Ne használja a készüléket, ha az ajtótömítés sérült. Forduljon márkaszervizhez. Az ajtótömítés tisztításának részleteit lásd a tisztításról szóló általános részben. Polctartók A polctartók kiszerelhetęek az oldalfalak tisztításához. Rozsdamentes acél vagy alumínium készülékek: A sütęajtó tisztításához csak nedves szivacsot használjon. Puha ronggyal törölje szárazra.

13 Vegye ki a biztosítót a biztosítódobozból, vagy kapcsolja ki a megszakítót. A polctartók eltávolítása Húzza el a polctartó elejét az oldalfaltól. Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki. A polctartók behelyezése A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. A polctartók kerekített végeinek a sütę eleje felé kell mutatniuk. Víztisztítás A Víztisztítás program gęz segítségével könnyíti meg a zsír és ételmaradékok eltávolítását a sütębęl.. Öntsön 00 ml vizet a Víztisztítás tartályába, mely a sütę alján található.. Állítsa be a sütęfunkciót.. Állítsa be a hęmérsékletet 90 Cra.. Hagyja 0 percig mħködni a készüléket. 5. Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja lehħlni. 6. Amikor a készülék lehħlt, tisztítsa meg a sütę belsę felületeit egy ruhával. Vigyázat A készülék megérintése elętt gyęzędjön meg róla, hogy lehħlte. Égésveszély! Tegyen egy textíliát a sütę aljára, és ezzel védje a sütęlámpát és az üvegbúrát. A zsírmaradék beégésének elkerülésére mindig kendęvel fogja meg a halogénizzót.. Az üvegbúra eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.. Tisztítsa meg az üveg lámpaburkolatot.. Cserélje ki a sütę izzóját egy megfelelę, 00 Cig hęálló sütęizzóra. Használjon az eredetivel megegyezę típusú sütęlámpa izzót.. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot. A sütęajtó tisztítása A sütęajtóban két üveglap található. A sütę ajtaja és belsę üveglapja a tisztításhoz kivehetęek. A sütę ajtaja bezáródhat, ha úgy próbálja kiszerelni a belsę üveglapot, hogy a sütę ajtaja nincs leszerelve. Nyissa ki teljesen Emelje meg és az ajtót, és fogja fordítsa el a két zsameg az ajtó két zsa néron lévę kart. nérját. SütĘlámpa Vigyázat Legyen óvatos, amikor a sütęlámpát cseréli. Áramütés veszélye áll fenn. A sütęlámpa cseréje elętt: Kapcsolja ki a sütęt.

14 Tisztítsa meg az üveglapot mosószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üveglapot. A sütęajtó és az üveglap visszaszerelése Csukja be a sü Helyezze az ajtót tęajtót az elsę nyitási egy puha ruhára, pozícióig (félig). Ez stabil felületre. után húzza elęre és emelje ki az ajtót a helyéręl. A tisztítás befejeztével tegye vissza az üveglapot és a sütęajtót a helyére. Ismételje meg fordított sorrendben a fenti lépéseket. Az üveglap filmnyomott oldalának az ajtó belseje felé kell néznie. GyĘzĘdjön meg arról, hogy behelyezés után az üveglap kerete a filmnyomott részeken nem érdes felületħe, amikor hozzáér. Ügyeljen arra, hogy a belsę üveglapot megfelelęen helyezze be a helyére. Lásd az ábrát A két rögzítęt for5 Oldja ki a reteszelęrendszert a bel gassa el 90 kal, sę üveglap kiszere majd húzza ki azokat a helyükręl. léséhez. 7 Óvatosan emelje fel (. lépés), és távolítsa el (. lépés) az üveglapot. Mit tegyek, ha... Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt.

15 Jelenség Lehetséges ok Javítási mód A sütę nem melegszik fel. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A sütę nem melegszik fel. Az óra nincs beállítva. Állítsa be az órát. A sütę nem melegszik fel. Nem végezte el a szükséges beállításokat. EllenĘrizze, hogy elvégeztee a szükséges beállításokat. A sütę nem melegszik fel. A biztosítékdobozban kioldott a biztosíték. EllenĘrizze a biztosítékot. Ha a biztosító többször is kiold, forduljon szakképzett villanyszerelęhöz. Nem mħködik a sütęlámpa. Hibás a sütęlámpa. Cserélje ki a sütęlámpát. A kijelzęn a következę látható:.00 Áramkimaradás volt. Állítsa be az órát. GĘz és páralecsapódás észlelhetę az ételen és a sütętérben. Az ételt túl sokáig hagyta a sütęben. A sütés befejezése után legfeljebb 50 percig hagyhatja bent az ételt a sütęben. Ha nem talál egyedül megoldást a problémára, forduljon a márkakereskedęhöz vagy a márkaszervizhez. A márkaszerviz számára szükséges adatok az adattáblán találhatóak. Az adattábla a sütętér elülsę keretén található. Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide: Típus (MOD.)... Termékszám (PNC)... Sorozatszám (S.N.)... MĦszaki adatok Feszültség 0 V Frekvencia 50 Hz Üzembe helyezés Vigyázat Olvassa el a Biztonsági információk címħ szakaszt. 5

16 Beépítés min min A B min min. 560 Elektromos üzembe helyezés Vigyázat Az elektromos üzembe helyezést csak képesített személy végezheti el. A gyártó semmilyen felelęsséget nem nem vállal, ha a Biztonsági információk c. fejezetben található óvintézkedéseket nem tartja be. Ez a készülék dugasz és csatlakozókábel nélkül kerül szállításra. Kábel Az üzembe helyezéshez vagy cseréhez használható vezetéktípusok: H07 RNF, H05 RNF, H05 RRF, H05 VVF, H05 VVF (T90), H05 BBF A vezeték szükséges keresztmetszetét az összteljesítmény (lásd az adattáblán) és az alábbi táblázat alapján állapíthatja meg: 6

17 Összteljesítmény Vezeték keresztmetszet maximum 80 W x 0,75 mm² maximum 00 W x mm² maximum 680 W x,5 mm² A középsę (zöld/sárga) vezeték cmrel hosszabb legyen, mint a fázis és a nulla (kék és barna vezeték). Környezetvédelmi tudnivalók A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem kezelhetę háztartási hulladékként. Ehelyett a terméket el kell szállítani az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelę begyħjtę helyre. Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes hulladékba helyezéséręl, segít megelęzni azokat, a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezętlen következményeket, amelyeket ellenkezę esetben a termék nem megfelelę hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végzę szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Csomagolóanyag A csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. A mħanyag alkatrészeket olyan nemzetközi rövidítések jelölik, mint PE, PS stb. A készülék csomagolását az erre kijelölt konténerekbe dobja ki a helyi szelektív hulladékgyħjtę telepeken. 7

18 Cuprins InformaĠii privind siguranġa Descrierea produsului Înainte de prima utilizare _ Utilizarea zilnică _ FuncĠiile ceasului _ Utilizarea accesoriilor FuncĠii suplimentare _ 8 0 Sfaturi utile Îngrijirea úi curăġarea _ Ce trebuie făcut dacă... _ Date tehnice _ Instalarea _ Protejarea mediului înconjurător _ 8 0 Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri. InformaĠii privind siguranġa Înainte de instalarea úi de utilizarea aparatului, citiġi cu atenġie instrucġiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă instalarea úi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri úi daune. PăstraĠi întotdeauna instrucġiunile împreună cu aparatul pentru referinġă ulterioară. SiguranĠa copiilor úi a persoanelor vulnerabile Avertizare Risc de sufocare, de rănire sau de provocare a unei incapacităġi funcġionale permanente. Nu permiteġi utilizarea aparatului de către copii úi persoane cu capacităġi fizice, senzoriale úi mentale reduse, sau lipsite de experienġă úi cunoútinġe. Aceste persoane trebuie să fie supravegheate sau instruite în legătură cu folosirea aparatului de către o persoană răspunzătoare pentru siguranġa lor. Nu lăsaġi copiii să se joace cu aparatul. Nu lăsaġi la îndemâna copiilor ambalajul produsului. Nu lăsaġi copiii úi animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcġiune sau când se răceúte. Componentele accesibile sunt fierbinġi. Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranġă pentru copii, vă recomandăm săl activaġi. Instalarea Avertizare Doar o persoană calificată va instala acest aparat. 8 ÎndepărtaĠi toate ambalajele. Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaġi sau utilizaġi. RespectaĠi instrucġiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul. ProcedaĠi cu atenġie sporită atunci când mutaġi aparatul deoarece acesta este greu. PurtaĠi întotdeauna mănuúi de protecġie. Nu trageġi aparatul de mâner. RespectaĠi distanġele minime faġă de alte aparate úi corpuri de mobilier. VerificaĠi dacă aparatul este instalat având în jurul său structuri de siguranġă. Laturile aparatului trebuie să rămână în apropierea altor aparate sau unităġi cu aceeaúi înălġime. Conexiunea la reġeaua electrică Avertizare Risc de incendiu úi de electrocutare. Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat. Aparatul trebuie legat la împământare. VerificaĠi dacă informaġiile de natură electrică, specificate pe plăcuġa cu datele tehnice, corespund sursei de tensiune. Dacă nu, contactaġi un electrician. FolosiĠi întotdeauna o priză cu protecġie la electrocutare corect instalată. Nu folosiġi adaptoare cu căi multiple úi cabluri prelungitoare. ProcedaĠi cu atenġie pentru a nu deteriora útecherul úi cablul de alimentare electrică.

19 ContactaĠi centrul de service sau un electrician pentru a schimba un cablu de alimentare deteriorat. Nu lăsaġi cablurile de alimentare electrică să intre în contact cu uúa aparatului, în special atunci când uúa este fierbinte. ProtecĠia la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune úi izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte. IntroduceĠi útecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. AsiguraĠivă că priza poate fi accesată după instalare. Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectaġi la ea útecherul. Nu trageġi de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. TrageĠi întotdeauna de útecher. FolosiĠi doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecġia liniei, siguranġe fuzibile (siguranġele cu úurub trebuie scoase din suport), mecanisme de decuplare pentru scurgeri de curent úi contactoare. InstalaĠia electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care vă permite să deconectaġi aparatul de la reġea la toġi polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puġin mm. Utilizarea Avertizare Risc de rănire, arsuri sau de electrocutare sau explozie. UtilizaĠi acest aparat întrun mediu casnic. Nu modificaġi specificaġiile acestui aparat. Nu blocaġi fantele de ventilaġie. Nu lăsaġi aparatul nesupravegheat în timpul funcġionării. DezactivaĠi aparatul după fiecare întrebuinġare. Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcġionării. Nu atingeġi elementele de încălzire care sunt în aparat. FolosiĠi întotdeauna mănuúi de protecġie pentru a scoa te sau a pune în interior accesorii sau vase. ProcedaĠi cu atenġie la deschiderea uúii aparatului atunci când aparatul este în funcġiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte. Nu acġionaġi aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa. Nu aplicaġi presiune asupra uúii deschise. Nu utilizaġi aparatul ca suprafaġă de lucru sau ca loc de depozitare. ğineġi întotdeauna închisă uúa aparatului atunci când acesta este în funcġiune. DeschideĠi uúa aparatului cu atenġie. Utilizarea unor ingrediente cu conġinut de alcool poate determina prezenġa aburilor de alcool în aer. Nu lăsaġi scânteile sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideġi uúa. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia. Avertizare Pericol de deteriorare a aparatului. Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea ului: Nu puneġi vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia. Nu puneġi folie din aluminiu direct pe baza aparatului. nu puneġi apă direct în aparatul fierbinte. nu ĠineĠi vase umede úi alimente în interiorul aparatului după încheierea gătirii. procedaġi cu atenġie la demontarea sau instalarea accesoriilor. Decolorarea ului nu are niciun efect asupra funcġionării aparatului. Nu este un defect în ceea ce priveúte garanġia legală. FolosiĠi o cratiġă adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente. 9

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35

EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35 EOB6410 HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 SL PARNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 35 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 RO Manual de utilizare 18 TR Kullanma Kılavuzu 35. Sütő Cuptor Fırın ZOB25321XA ZOB525321X ZOB725321X

HU Használati útmutató 2 RO Manual de utilizare 18 TR Kullanma Kılavuzu 35. Sütő Cuptor Fırın ZOB25321XA ZOB525321X ZOB725321X HU Használati útmutató 2 RO Manual de utilizare 18 TR Kullanma Kılavuzu 35 Sütő Cuptor Fırın ZOB25321XA ZOB525321X ZOB725321X Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Biztonsági előírások 3 Termékleírás

Részletesebben

EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23

EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23 EZB3400 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 23 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK

Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 HU RO TR. Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK HU RO TR Használati útmutató 2 Manual de utilizare 22 Kullanma Kılavuzu 43 Sütő Cuptor Fırın ZOB35701XK Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt

Részletesebben

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA

Használati útmutató. Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Használati útmutató Tűzhely ZCK552G1WA ZCK552G1XA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok

Részletesebben

EZB3410AOX HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 24. preciz.hu

EZB3410AOX HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 24. preciz.hu EZB3410AOX HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 24 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...7 5. NAPI

Részletesebben

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató BY9314001 HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

EOA5551AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOA5551AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOA5551AO...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 8 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet.

Omnichef minisütő. A berendezés részei: Paraméter adatok. Használat közben óvja a berendezés üvegajtaját víztől. Az üveg megsérülhet. 10010781 10010782 10011460 10010783 10010784 10011461 Omnichef minisütő A berendezés részei: 1. Fűtőelem 2. Üveg ajtó 3. Belső tér 4. Toldások 5. Fogantyú 6. Burkolat 7. Hőmérséklet szabályozó 8. Üzemjelző

Részletesebben

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO

EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO EEB8585PO EOB8851AA EOB8851AO HU GŐZÖLŐS SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...7 4. KEZELŐPANEL...8 5. AZ

Részletesebben

ESF 4650ROW ESF 4650ROX... HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 18

ESF 4650ROW ESF 4650ROX... HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 18 ESF 4650ROW ESF 4650ROX...... HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 18 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu

EKG51153OW EKG51153OX. preciz.hu EKG51153OW EKG51153OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Sütő ZOB35702

Használati útmutató. preciz.hu. Sütő ZOB35702 HU Használati útmutató Sütő ZOB35702 Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Napi használat 6 Órafunkciók 8 Tartozékok használata 9 Biztonsági

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG210S1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG210S1WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL TARTALOM ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 2 BEÉPÍTÉS 3 ÖSSZESZERELÉS 4 HASZNÁLATI TANÁCSOK 5 KARBANTARTÁS 6 Az elektromos készülékek megsemmisítése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS SÜTŐ OMK-520 / OMK-520W Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tanulmányozza az ábrákat mielőtt a készüléket használatba veszi! Importálja és forgalmazza:

Részletesebben

EVY5741AA EVY3741AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EVY5741AA EVY3741AO... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EVY5741AA EVY3741AO...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 MANUAL DE UTILIZARE 27

RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 MANUAL DE UTILIZARE 27 EWS 31074 NU HU MOSÓGÉP RO MAŞINĂ DE SPĂLAT RUFE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 MANUAL DE UTILIZARE 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS...

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

EZC2430 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 30

EZC2430 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 30 EZC2430 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO CUPTOR MANUAL DE UTILIZARE 30 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. NAPI

Részletesebben

LFM Használati útmutató

LFM Használati útmutató Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra

Részletesebben

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG7352 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG7352...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342

........ EGG6242 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG6342 EGG6242 EGG6342...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547

Az Ön kézikönyve PHILIPS FC7070 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4237547 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.......................................................... 3 2. TERMÉKLEÍRÁS.....................................................................

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EGG3322 HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EGG3322...... HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

EHR8540FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 24. preciz.hu

EHR8540FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 24. preciz.hu EHR8540FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 24 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT... 9 5. HASZNOS

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu

Beépített sütő ZOB 654. Használati- és beépítési útmutatások. www.markabolt.hu Beépített sütő ZOB 654 Használati- és beépítési útmutatások Tartalomjegyzék Első használat 4 A készülék bemutatása 5 Elektromos sütő 6 Hasznos tanácsok 8 Sütési táblázat tészták- és húsok sütéséhez 0 Hagyományos

Részletesebben

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585

UV lámpa 589 V 585 / U VU UV 589 UV 585 @@@) UV lámpa / 1 2 4 5 6 MAGYAR Használati útmutató Olvassa el és vegye figyelembe a következő információkat és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbiekre. Biztonsági előírások Figyelem!! A kis

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

EHL8550FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 23

EHL8550FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 23 EHL8550FHK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 23 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. NAPI HASZNÁLAT...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

HU Használati útmutató

HU Használati útmutató HG694340XB HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................. 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR

MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR MILK FROTHER MF 5260 MAGYAR HU A B C D E F G H 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt, kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

BE7314421 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BE7314421 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BE7314421 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett

Részletesebben

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414

Használati útmutató. Gázfőzőlap ZGG66414 HU Használati útmutató Gázfőzőlap ZGG66414 HU Tartalomjegyzék Biztonsági információk 2 Üzembe helyezés _ 4 Termékleírás _ 8 Működés 8 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 9 Biztonsági információk Vigyázat

Részletesebben

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt.

OLAJSÜTŐ DF-2003A. Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. OLAJSÜTŐ DF-2003A Használati utasítás A termék kizárólag háztartási használatra való. Kérjük, olvassa el az alábbi útmutatót használat előtt. TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL! FIGYELMEZTETÉS Súlyos égési sérüléseket

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG DX-21.60DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 HASZNÁLAT

Részletesebben

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató

Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő Használati útmutató Klarstein Steelwave Mikrohullámú sütő 10028201 Használati útmutató Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében. Az

Részletesebben

ERF4113AOW ERF4113AOX. HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 RO Frigider Manual de utilizare 11

ERF4113AOW ERF4113AOX. HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 RO Frigider Manual de utilizare 11 ERF4113AOW ERF4113AOX HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 RO Frigider Manual de utilizare 11 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HC-670 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: Energiahatékonysági osztály:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HC-670 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: Energiahatékonysági osztály: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HC-670 Energiahatékonysági osztály: A A hatékonyabb, G kevésbé hatékony Fûtési funkció, amelyen az energiahatékonysági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Főzőlap Plită Kuhalna plošča

Főzőlap Plită Kuhalna plošča HU RO SL Használati útmutató 2 Manual de utilizare 18 Navodila za uporabo 35 Főzőlap Plită Kuhalna plošča ZEL6640FBA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Napi használat

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TEPPANYAKI 7325 400 Tisztelt Vásárló, Köszönjük megtisztelő bizalmát, hogy a FOSTER által gyártott terméket választotta. A készülék megfelelő használatához, kérjük

Részletesebben

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44

Season Omnis. 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Season Omnis 03.04.2012 Omnis Manual HU.RO.indd 1 16/04/12 12.44 Omnis A termékműszaki adatai Szabadon álló infravörös fűtőtest Magassága: Szélessége: Áramellátás: Energiafogyasztás: Érintésvédelmi besorolás:

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412

Használati útmutató. Főzőlap ZGG67412 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG67412 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 8 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414

Használati útmutató. Főzőlap ZGG65414 HU Használati útmutató Főzőlap ZGG65414 HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Napi használat 6 Hasznos tanácsok és javaslatok 7 Ápolás és tisztítás 8 Hibaelhárítás

Részletesebben

Klarstein konyhai robotgép ID: /

Klarstein konyhai robotgép ID: / Klarstein konyhai robotgép ID: 10006254/ 10006255 Tisztelt vásárló, Elsősorban, szeretnénk Önnek gratulálni a berendezés vételéhez. Alaposan olvassa el a használati utasítást, mely a berendezés használatához

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez

Használati útmutató A páraelszívó készülékhez Használati útmutató A páraelszívó készülékhez 2. ábra 3 Páraelszívó Tiszelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. A megfelelő telepítés, használat és karbantartás érdekében kérjük gondosan

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP

2 MF-2 EX ELEKTROMOS FŐZŐLAP A gyártó nem vállal felelősséget a füzetben található nyomtatási vagy másolási hibákért. A gyártó fenntartja a jogot a termékek érdekében szükséges és hasznos változtatásokra, annak veszélye nélkül, hogy

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 3hu53661.fm Page 19 Monday, November 25, 2002 12:20 PM HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ ÜVEGKERÁMIA TŰZHELYLAP HASZNÁLATA ELŐTT BESZERELÉS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ÖTLETEK KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót!

Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Modellszám: SJM A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! Gyümölcscentrifuga HASZNÁLATI UTASÍTÁS Modellszám: SJM-1501 A használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót! KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI CÉLRA HASZNÁLHATÓ FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Az elektromos

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló

Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Klarstein St. Moritz Elektromos kandalló Használati útmutató 10012128 Kedves Vásárlónk! Gratulálunk a választásához. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatatót, az esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL LHS 225 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3199354

Az Ön kézikönyve FESTOOL LHS 225 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3199354 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Doppelkochplatte DKP 3583

Doppelkochplatte DKP 3583 Használati utasítás Doppelkochplatte Dubbele Kookplaat Double réchaud Fogón doble Placa de aquecimento dupla Piastra termica doppia Double Hot Plate Podwójna płyta grzewcza Dupla főzőlap Двокамфорна кухонна

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV HOLDPEAK 8030 DIGITÁLIS FÁZISSORREND TESZTELŐ Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Biztonsági figyelmeztetés...2 2. Termékjellemzők...3 3. Műszaki jellemzők...3 4. A készülék felépítése...4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

EHH6240ISK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 18 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 34. preciz.hu

EHH6240ISK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 18 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 34. preciz.hu EHH6240ISK HU FŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 RO PLITĂ MANUAL DE UTILIZARE 18 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 34 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS...

Részletesebben