Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü ó ő ó ö ú Ü ö Ü ö Ü ő ó ó Ú ü í ó ö ö ö ó í ű Ü ó ö ö ö ó ö ü Ú ö í Ü ó ú ő ó ü ő ö ö í ö ú ó ó ó ó ö ö ö ó ö í ű ö ö ö ó ö ö ő Ü ó ó ő Ü Ü ö ö ő í Ú ó ü ó ő ő ö ú í ő í Ú ű ü ű ö ó ő ő ö ü ö ö ő í ú ö ő

2 TMT 60' vf. 20í3. 4' sz. megőzsre s szles körű elrsnekbiztosítsr' 7. z e-íorrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttott trtlmkt, z e-folyóirtok terjedse utn z e-könyvek trhódíts zjlik. Hogyn regl környezeti vltozsokr z kdmii Könyvtr? következőkben e nemzetközi tendencik tükrben tekintjük t környezeti vltozsok htsr közelmúltbn vghezvitt vltozttsokt z kdmii Könyvtrbn. Br minden egyes tmkör külön-külön is rszletesebb tgllst ignyelne, itt most csk jelzsszerűen utlunk vltozttsokr, melyek közül nhnyt munktrsim külön cikk- gyűjtemnykntcsk egy szűk rteg szmr voltk elrhetőek. MoKK/oDR rendszerben vló megjelens könyvtrk szmr ppoly fontos, mint felhsznlóknk' GyűjtemnyÜnk feltrs sorn m mr teljesen termszetes, hogy z opc-bn lvő rekord Összekpcsolódik keres- kedelmi forglombn megvsrolhtó könyvek bibliogrfii dtivl, borító s/vgy címlp megjelentetsvel. könyvtrk s terjeszts ilyenfle egymsr utls könyvtr flink lebontshoz vezető kezdeti lpsekegyike z i nf o rm c i ó m e n edz s m ent előtrbe kerü se digitlis gyűjtemnyeink, digitlis trtlmink köre egyre bővül, mennyisgi növekedst ebben fzisbn mr minősgi vltozs kell, hogy kö- ben trgylnk. vesse. 1. könywr foglmnk kiterjesztsre kkor rett meg helyzet, mikor Mgyr Tudomnyos művek Tr (MTMT) s z Elektronikus lnformciószolgltts Nemzeti Progrm (ElsZ), kt or- szgos kozfeldtknt 2012-ben könyvtrhoz került. Ez z új, kiterjesztett feldtkör könyvtr elnevezsben is megmuttkozik, jnur 1jtől hivtlosn MT Könyvtr s InformciÓs Központ elnevezssel működünk tovbb. Nem pusztn nwltozttsról vn szó, hnem jelzsrtkű, hgyomnyos feldtokről z új feldtok irnyb vló e mozduls nevünkben vló megjelenítsről.z orszgos htókörű feldtok mellett rdemes megemliteni könyúrbn 2009-ben ltrehozott repozitóriumot. REÁL ltrehozst s folymtos fejlesztst, mi z MTMT-vel kröltve' de különösen z kdmi elnöknek 2012 decemberben kidott szbd hozzfrsről szóló rendelkezsvel gyors növekedsre szmít. 2. z intzmnyeket, szervezeteket összekpcsol ó ren dszerek l trehozsr, működtetsre jó pld nnk közös keresófelületnek kilkíts, mely 2O11 őszn zrult TÁMOP progrm egyik rszeredmnye. [2] Öt kuttóintzet' z kkor mg Tljtni s grokmii Kuttoközpont, K mi i Kuttó kozpo nt, P szichológi i Kuttói ntzet s z okológii s Botniki Kuttóintzet könyvtrivl közös keressi lehetősget biztosítunk' Megvlósult konzorciumbn rszt vevő ht könyvtr llomnybn szereplő művek együttes keresse, z un.,,egyblkos keresssel''' 2012ben z kdmi kuttóhlózt tszervezst követően is ngy jelentősgű kuttóintzeti llomny interneten vló megjelentetse, hiszen olyn specilis szkterületi gyűjtemnyek vltk elrhetőv, melyek korbbn nem nyilvnos könyúri l szórvnyosn meglvő egyes llomnyelemek egymsr rkóds elrte mr zt mennyisget, mikor mr nem elg pilotprogrmokkl egy-egy szegmens fejlesztsreösszpontosítni (pl' temtikus gyűjtemnyek; digitlis kpkönyúr), hnem el kell kezdenünk z elektronikus könyúr sziszennek első lloms, Retemtikus kipítst. pository of the cdemy's Librry (REL) elk- szült, hrom pillre működlk: z oil( kuttsi jelentsek, doktori disszertciók s z MTMT-hez kpcsolódó teljes szövegű cikkek, jelenleg összesen több, mint 4500 e-dokumentum. z E-book on Demnd (EoD) progrm keretben digitlizlt művek is bekerülnek REL-b. következő strtgii időszkbn fel kell kszülnünk z,jn.,,informciőzrvnyok'' egysges rendszerr lkítsr. Egyfelől meglvó hgyomnyos hordozón lvő llomnyunk digitlizlt vgy digitlizlsr vro elemeinek rendszerbe foglls, s z új, csk digitlis formbn elrhető művek integrls s z informciós vgyon kezelse lesz következő tervidőszk egyik strtgiilg fontos feldt' Egyelőre mg elmletifelvetscsupn, de közeljövő eldöntendő krdse, hogy kutts-fejleszts informciós folymtbn ltrejött informció menedzselse bepül-e könyvtr feldtrendszerbe vgy ezen informciómenedzselsi feldtok elvgzsremunktrsink kpcsolódnk egyes kutts-fejlesztsi rendszerekhez. 4. Kiegszítő tevkenysgekegsz sorvl fogllkozik szkirodlom, mr 90-es vek eleje ót. Br sokk szmr ngyon vonző szellemi s testi tpllk együttes biztosíts könyvtr flin belül, jelen írs inkbb zt kiegszítő tevkenysget emeli ki' mely GoR nven vlt ismertt. Röviden úgy definilhtó, hogy könyvtr 149

3 Tglsi.: Vltozs - vltoztts... nyitott szellemi műhelyknt könyvbemuttók, esz- mecserk, killítsok s egyb rendezvnyek színtere is. Progrmjinkt z lbbi főbb csoportosíts szerint hirdetjük meg:,,gondoltok könyvtrbn'' címmel rendszeresen trtunk eszmecserket s szervezünk fórumokt',,étetre keltjük gyíijtemnyt'' összefoglló címet dtuk zoknk rendezvnyeknek, melyek vlmely vfordulóhoz' szezőhöz kpcsolódón muttjk be, elsősorbn különgyűjtemnyeink becses drbjit. lde soroljuk digitlis gyűjtemnyeink bemuttó rendezvnyeit is. VgÜl, de nem utolsósorbn,, könyvtr bríi'' soroztcímet viselik zok rendezvnyek, melyek megtrtshoz neves tudós olvsóinkt krjük fel rr, hogy egy dott tmt, sok esetben legújbb kötett mutss be z rdeklődőknek. 2006_bn indult progrm z vek sorn ngy npszerűsgretett szert, vente leglbb lklomml nyújt vltoztos progrmot, s ltogtó_ ink szm lklmnknt fő, kiknek ngy rsze m mr tözsvendgnek szmít. Tovbb kívnjuk növelni ltogtóink szmt, ehhez zonbn szüksgünk lesz rendszeres s szkrtő mrketing s PR tevkenysgre. 5. Újszerű együttmíiködsi formk _ plyztok, orszgos progrmok. z lpító okirt úgy foglmz, hogy,, Könyvtr ellt1 z kdmii költsgvetsiszervek könyvtrink kdmii szkmi felügyelett''. z elmúlt öt vben Mgyr Digitlis Kpkönyvtrhoz s Tudsdepo Expressz plyzthoz kuttóintzeti könyúrk közül (önkntessgi lpon) mindkt esetben ht-tgú konzorciumot szerveztünk s vezettünk, nnk minden izglmvl s kihívsvl együtt. [3] z kdmii KidÓvl hosszú időre nyúlik vissz z együttműködsünk, ezek sorból rdemes kiemelni z GoM progrm keretben közösen szervezett progrmjinkt, különösen z olyn szkmi fórumokt, mint pldul z e-könyv megjelensvel,elterjedsvel fogllkozó rendezvnyünket' hol izglms volt ltni kidó - szolglttó - felhsznló ms szempontú megközelítst. LegbÜszkbbek tln Kuttó Dikok EgyesületegyÜttműködsre vgyunk, hiszen sikerült egy új clcsoportot, könyúr legiflbb vel kilkult olvsóit (16-17 ves kortól) vonzsközetünkbe jövő kuttói egyelőre mg inkbb csk csoportos ltogtsr, ismerkedsre rkeznek vonni. könyvtrunkb, de örömmel vesszük jelentkezsüket hsznlókpző kuzusi nkr is. F í50 6. meglvő tudsvgyon teljes digitlizisrói mg nem született dönts, brmennyire is ezt szorglmzz szkirodlom, s Google gykorlt is ebbe zirnyb mutt' Komoly dilemm, hogy z kdmii Könyvtr, melynek közel kt- hrmd idegen nyelvű llomny, vjon felvlllj-e zt digitlizlst, mit z egyes nemzeti gyűjte_ mnyek megtesznek vgy mr meg is tettek. mi feldtunk elsősorbn z MT s z MT Könyúr ltl kidott művek digitlizls, z ct-k s kuttóintzeti publikciók könyvtrunkbn ózött pldnyink elektronikus formb öntse. z ezredfordulón elődeink indítottk el zt gykorltot, mit mi npig követünk. Ennek szellemben egy-egy szemlyhez, lklomhoz, esemnyhez, víordulóhoz kpcsolódón vgzünk digitlis feldolgozst, minek eredmnyeknt honlpunkon jelenleg 19 digitlis gyűjtemny ltogthtó. Ezek mindegyikt komoly kuttómunk előzi meg, digitlizlt műveket, kzirtokt, fotókt stb. rtkestnulmnyok fűzik egybe, gzdg jegyzetnyggl, irodlomjegyzkkel kiegszítve.ez tudomnyos feldolgozs több, mint művek digitlizlt vltoztnk hozzfrhetőv ttele, minden egyes esetben rtkhozzdssl növelt új doku- mentum Vgy dokumentumegyüttes születik. nygieróinkhez mrten ezt gykorltot kívnjuk folyttni jovőben is. doktori dolgoztok 2012 ót elektronikus formbn kerülnek be llomnyunkb, korbbi vek nygit igny szerint digitlizljuk, h brki mso- ltot kr vlmelyik dolgoztból, kkor z egsz nygot egyben elkszítjük s REL-bn őrizzük' Évek ót msolti krseketszintn digitlizlt formbn teljesítjük' Ez trítsesszolgltts zt eredmnyezi, hogy szmos egyedi digitlizlt szórvnydrb tllhtó, különösen küiöngyűj_ temnyekben. tt is zt gykorltot követjük, h digitlizlsi igny vn, kkor teljes művet digitlizljuk, hogy ne kelljen többször kzbe venni s digitlizlni ugynzt művet' z e-forrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttoít tftlmkt. 90-es vek msodik felben kezdtek megjelenni z e-folyőirtok, először csk nyomttott folyóirtok online vltoztiknt, mjd z elektronikus cikkek dtbzisbn megjelentetett rendszereknt. Mr mr elmondhtjuk, hogy megfordult tendenci, több e-folyóirt lt npvilgot, mint nyomttott vltozt. Míg kezdetben nyomttott folyóirtok mell lehetett 7.

4 TMT60. vf sz' rendelni (vgy kpni) online vltoztot, m mr bevezets vgy elutsíts mindig külső s belső krni ngyon jutnyos ron (DDP konstrukcióbn) nyomttott címeket. gyrpíts drmin megvltozik, vlogtó szerep trtlmt illetően ht- szervezeti innovció lnyege teht z, hogy teljes szövegű folyóirt-dtbzisok mell lehet trbe szorul, hiszen kidók, forglmzók ltl összellított ngy csomgokt vsroljk könyvtrk. Ugynkkor informciótechniki szempontból új vlogtsi elem jelenik meg, pldul pltformkínlt, keressi lehetősgek, hsznlóbrt megjeleníts stb. z új vezred elejre megjelentek z e-könyvek is, s br z elektronikus trtlomnk z egyik ngy előnye ppen z, hogy z informciók kisebb egysgei, fejezetei, tnulmnyi is könnyen kereshetők s hozzfrhetők, kereskedelmi szempont itt is zt diktlj' hogy ngy csomgokbn kínljk kidók e-könyveiket. szkkpzett gyrpító munkj itt is httrbe fog szorulni, de krds, hogy gyűjtemnyek lkulsr ez milyen htssl lesz. z elektronikus trtlmk jól strukturlt, minden szór kereshető rendszere trtlmi s formi feltrst is mrknsn trjzolj. E drmi vltozs első jelei mr muttkoznk, br z kdmii Könyúr mint elsősorbn bölcssz szkkönyúr, tln ksőbb kell, hogy szembesüljön ezekkel vltozsokkl' de úgy ltszik, hogy nem lehet elg korn kezdeni z tllst' 201O-től nemzetközi csere egyhrmdt, z ct-k cserjtelektronikus formbn folyttjuk. folyóirtok esetben ngyon sok prhuzmos beszezs, ezt fokoztosn pítjük le' nyomttottk előfizetsnek rovsr. zt nem mondhtjuk, hogy z elektronikus trtlom olcsóbb, mint nyomttott, inkbb csk zt, hogy ms költsgekkel kell szmolnunk. De postköltsg elmrds is szmottevő megtkrítst eredmnyezett. Szetwezeti innovció külső környezeti vltozsokr csk innovtív szervezet tud gyorsn reglni. Mit is jelent ez? z innovció szmtln rtelmezse, megközelítse közül rgdjuk meg zt, miz innovciót meglvő eszközök, módszerek, eszmk stb. dptlsknt, nnk bevezetseknt, elterjesztseknt rtelmezi' Bucklnd (1998) z innovciót menedzsmenttevkenysgknt írj le, melynek sorn ismert lehetősgek (techniki' technológii újdonsgok) közül kivlsztjuk intzmnyünk szmr legmegfelelőbbet, s ezt kr szolglttsknt, kr ms techniki, technológii újdonsgknt bevezetjük vgy elvetjük. [4] vlszts, környezeti htsok függvnye. külsó környezeti vltozsokhoz vló igzods min- dig szervezet lehetősgeitől, belső viszonyitól z innovció kkor sikeres, h bevezetse, elterjesztse, elfogds sorn be tudjuk muttni z innovtív termk vgy szolglíís reltív előnyt, komplexitst, komptibilitsd vlmint kkor, h kiproblhtó, illetve monitorozhíó. Rogels (1983) ezekkel krkterisztikkkl jellemzi z innovciót, s kommunikciós folymiknt muttj be, melynek vgnz innovtív termket vgy szolglttst vgy bevezetjük, vgy elvetjük. [5] Brmely esetben termszetesen Vn lehetősg rr, hogy egy ksobbi fzisbn forduljon kock, s mit bevezettünk, egy ksóbbi felülvizsglt sorn elvetjük, s mit korbbn elvetettünk, zt szervezeti viszonyok lkulsvl ksőbb bevezetjük. z előző rszben nhny sikeresen vgigvitt vltozttst mutttunk be, így z egyensúly kedv- függ. rt rdemes megemlíteni, hogy bizony volt nhny olyn kísrlet'próblkozs' mit mg bevezetse előtt elvetettünk. Pldnk említhető, hogy mivel könyvtr Budpest egyik legfrekventltbb ingtln, vonzz befektetőket, s több vlllkozs is örómmel,,tenn be lbt'' könyúrb. z egyeztető trgylsok sorn nyitottk voltunk z újszerű, profitorientlt s közszolglti funkció összeegyeztetsre, de mindig kiderült, hogy z együttműköds fejben olyn ngy beruhzst' befektetst vrtunk el leendő prtnerektol, melyet ők nem voltk hjlndók megfizetni könyvtrrl vló együttműködsrt. könyvtr pedig nem muttott hjlndósgot rtkeinekprópnzre vltsbn. Ngyon ígretesnektűnt könyv-örökbefogdsi kció elindíts, mit ngy ven t vente meghirdettünk, de nem hozt meg vrt eredmnyt. Br vn egy-kt tözsolvsónk, ki rendszeresen vsrol könyvet könyúr szmr, de ez z előzetes jegyzk lpjn összellított,,irnyított'' vsrls nem keltette fel olvsóink rdeklődst.br rejtett szndkunk beszezsen túl z vo t, hogy szorosbbr fiizzuk könyúr s olvsó viszonyt, ebből nem lett gyrpíts eszköze. Csupn szp közossgi progrmokt szerveztünk kör vente egyszer, mi inkbb emlkezetes, lelket melengető gor esemny volt, minek htsr kmpnyszerűen főleg könyúros kollgk vsroltk könyveket. Jelenleg ptron driven cquisition (PD) bevezetsvelkísrletezünk. (Ezzel ht- 151

5 Tglsi Á.: Vltozs t rszolg It sebben). tsokrót szóló í rs fogt t kozik rszlete- szervezet szerkezeti vltozsi könyvtr lpos, hierrchikus szerkezetű, beszmols, jelents s feldtkioszts, utsíts lehető legrövidebb útvonlt jrj be, kommunikció ktirnyú,elsősorbn vertiklis mozgsú. vltozttsok, n novtív megoldsok projekt formjbn kerülnek bevezetsre. z új projektek bevezetse, kipróbls úgy törtnik, hogy meglvő szerkezeti keretek között megtlljuk zokt munktrskt, kik megfelelő szkmi felkszülti sg mellett lkotóerővel s kísrletező kedwel megldv összefognk s működtetnek egy-egy projektet. projekt irnyítsvl megbízott szemly sok esetben önllón vlogtj meg munktrsit. Nem elegendő egyetlen osztly munktr- siból verbuvlní projektmunktrskt, hnem egy ún. mtixot rhúzunk meglvő hierrchikus struktúrr, így ll össze egy olyn cspt, melyben minden szüksges szkrtelem megvn, s mtrixszervezet segítsgvel munkúrsk víz_ szintesen tjrhtó rendszerben dolgoznk; kommunikcíó szintn ktirnyú, de zömmel horizontlis. Ez megkönnyíti kommunikciót, döntshoztlt, s gyorsítj feldtmegoldst. Ngyobb piy zti prog rmok m un kcspti felü rő l szervezetten indulnk, de szmos kisebb-ngyobb innovtív megolds, különösen szolglttsok tern, lulról szerveződő feldtmegoldst eredl mnyez. folymtos Újítsok, új progrmok bevezetse egy ponton elrkezik bb fzisb, mikor mr nem lehet kisebb skln projekt formjbn mű_ ködtetni szolglttsokt, hnem be kell pítení szervezetbe, szervezeti struktúrb. Ennek egyik technik4 prllel szervezet kilkíts, mi segít bbn, hogy z új szervezeti keret kilkíts fokoztosn menjen vgbe úgy, hogy közben mg működik hgyomnyos slerkezeti form. Ez 'szerkezeti tlkíts z elektronikus trtlomszolgltts esetben Úgy lkul, hogy hgyomnyos munkfolymt meglte mellett z l nfo rm ti k i o sztly összefogsvl elind ítottuk z elektronikus trtlomszolglttst. Ennek gyrpí- tj tsi s szolglttsi elemei prhuzmosn iútnx hgyomnyos gyrpítssl s szolglttsok rendszer_vel, de mg nem rtük el, hogy teljesen integrlódjnk hgyomnyos mun[fotymt szerinti rendszerbe. E vltozsok közepette fontosnk trtjuk, hogy kilkult szervezeti kultúr rtkeitmegőrizzüi, z vltoztts.'. MT szellemisghez illő viselkedsi, mgtrtsi s kommunikciós formkt lklmzzuk s tudtosítsuk. Egy pró pld erre munktrsi plyz.tokr.vló regls. Fontosnk trtjuk, hógy több szz jelentkező esetn is mindenkinek vl_ szoljunk, s z elutsíts tnyrőlis rtesítsük jelentkezőket' munktrsk kivlszts, meglvő munktrs- ink szkmi felkszültsgnek szinten trts s vló igzíts megvltozott körülmnyekhez umnerőforrs-menedzsment fontos Ölszetevője' gyrpító könyvtrosok szkmi felkszültsge, forrsismerete, nyelúuds m mr kiindulsi lp h csupn s nem kiteljeseds, hiszen z elektronikus trtlmk vsrlsnl nem nnyir vlog- ts, rtkels,mint inkbb trtlmi-techniki elemek ismerete, trgylókszsg, szeződsköts, közbeszezs területn vló tjkozottsg z elvrs. feltró munkbn is egyre inkbb előtrbe kerül metdt-szerkeszts, z dtb- zis-píts,mi hgyomnyos feltrs sorn megszezett kszsgekre, kpessgekre pít,de kor követelmnyeihez igzodik' M, mikor teljes szövegű dtbzisokbn lehet keresni, trtlmi feltrst is megújítsr szorul' z egyn s szervezet szempontjból egyrnt fontos fejlesztsi lehetősgek' szkmi tovbbkpzsek biztosítsr ngy hngsúlyt fektetünk. Forrsinkhoz mrten tmogtjuk- múnktrsink konferencikon, szkmi fórumokon vló rszvtelt s szereplst. ldőről időre (br ritkbbn, mint kívntos voln) szervezünk belső szkmi fórumokt is, hiszen egy ngy szervezetben fontos, hogy megismerjük egyms munkjt, eredmnyeit s z újdonsgok bevezetse előtt brinstorming-gl segítsük z előrehldst' szkmi tovbbkpzsek plyzti útr terelstnem trtjuk lehető egjobb megoldsnk, de igyekszünk lni plyzt dt lehetősgekkel. Jlenleg szkmi tpsztltszezs egy sjtsgos mojt gykoroljuk zzl, hogy 2009-ben cstlkoztunk egy EU finnszírozsú s több orszgr kiterjedő progrmb, z E-book on Demnd (EoD) projekt_ be. Hosszn lehetne elemezni, hogy ez projekt mirt nem ri el kívnt htst, ielhsznlóink mirt nem veszik ignybe ezt szolglttst, de ez egy msik írs tmj lehetne. szkmi tovbbkpzs,z informlis tnuls szempontjból vizsglv ez projekt ngyon hsznos s fenntrts _szmos lehetősget kínl több kollg szkmi fejlődshez. z tpsztlt s i tnulsi folymt, min kollgk vgigmennek e projektben vló rszvtelkpcsn, ngyon fontos

6 Í ö ö Ü í Í í ó ő ó ó ő Ó ö Ü Ü ó ö ü ö ü ő ó ö ű Ü í ő ö ő ó ö ő ó í Ü Ü ü í Á ö ó ő í ó Ö ő Á ö ú ó Í ő í ó ű Ö Ú ö Á ö ó ö ő ó ö í ö ő ö í ö ö ú ö ö í ő ő ö Ö ö ű ő ő ö ó ö ö ő í ó ö ü ö ö ö ö ó ő ö ü ó í í ö ü Í ú ö ö ó ó ő ö ü ö ö ó ó ő ó ú ó Á ö ü ö Í í ó ó ó ó í Ö ú Íő ú ú í ő ű Ú Ü í ű ö ö ö Í í ú ó

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Qk 3{j [tn by Í{eryí F,cíó cs o ort Íáí Eo zt t óí 0 7űörösmente TcrerK"Á*ÍÁnotŐ Do(gozfi^nmt tuvdbb Hjdúvölry-Körösmente TrsgFejlesztsrt Közhsznú Egyesülethez trtozá 6 települs mikro. civil szewezetei

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

Ö Ö í í Ú í Ö í í Ö í í í í ü í í í í í í í í Ú Ú í í í VIVOHIRADO helyet kovetelt magnak a programban. Ez azonban csak kompromisszumos megolds keretben johetett ltre' igy tortnhetett, hogy a NoB maximlta

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

í ó ö í ó ó ő í ő ő ő ő ó ő ő ó í í í É ó ő ó ó ó ó í É í KRITIKA Sztmdri Zsuzsnn oroszorszg XXI. szzdbnl A mgyr s orosz ktnyelvríkotet Nyíregyhzi Fóiskol Kelet- s Kcizp.eurpiKutt Kozpontj \t z0o9. iirilis

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Á í ó í ü ű ő ó ü ó ő &" 5@Tffi,rufl,& Soted Alpíwny Mtti K ubhz 1133Budpest,Visegrdiu. 113'Fsz.2. Tel./Fx:797-0831, Honlp: www.soteri.hu, MtriK ubhzsx.kerü etikzssgi El ts s lntegrlt Szo glttsszkmi munkj

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél

A legfontosabb a hitelesség megtartása. HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszakos keszthelyi operatőr asszisztált Kamondi Zoltán új filmjénél MONITOR extr www.monitormgzin.hu III/1. 2016. JANUÁR KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN Kvárt Mátyás Hegyi Rolnd A legfontosbb hitelesség megtrtás HÓFEHÉR ÉV ELEJI GONDOLATOK Mesterszkos keszthelyi opertőr sszisztált

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2012 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben