Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü ó ő ó ö ú Ü ö Ü ö Ü ő ó ó Ú ü í ó ö ö ö ó í ű Ü ó ö ö ö ó ö ü Ú ö í Ü ó ú ő ó ü ő ö ö í ö ú ó ó ó ó ö ö ö ó ö í ű ö ö ö ó ö ö ő Ü ó ó ő Ü Ü ö ö ő í Ú ó ü ó ő ő ö ú í ő í Ú ű ü ű ö ó ő ő ö ü ö ö ő í ú ö ő

2 TMT 60' vf. 20í3. 4' sz. megőzsre s szles körű elrsnekbiztosítsr' 7. z e-íorrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttott trtlmkt, z e-folyóirtok terjedse utn z e-könyvek trhódíts zjlik. Hogyn regl környezeti vltozsokr z kdmii Könyvtr? következőkben e nemzetközi tendencik tükrben tekintjük t környezeti vltozsok htsr közelmúltbn vghezvitt vltozttsokt z kdmii Könyvtrbn. Br minden egyes tmkör külön-külön is rszletesebb tgllst ignyelne, itt most csk jelzsszerűen utlunk vltozttsokr, melyek közül nhnyt munktrsim külön cikk- gyűjtemnykntcsk egy szűk rteg szmr voltk elrhetőek. MoKK/oDR rendszerben vló megjelens könyvtrk szmr ppoly fontos, mint felhsznlóknk' GyűjtemnyÜnk feltrs sorn m mr teljesen termszetes, hogy z opc-bn lvő rekord Összekpcsolódik keres- kedelmi forglombn megvsrolhtó könyvek bibliogrfii dtivl, borító s/vgy címlp megjelentetsvel. könyvtrk s terjeszts ilyenfle egymsr utls könyvtr flink lebontshoz vezető kezdeti lpsekegyike z i nf o rm c i ó m e n edz s m ent előtrbe kerü se digitlis gyűjtemnyeink, digitlis trtlmink köre egyre bővül, mennyisgi növekedst ebben fzisbn mr minősgi vltozs kell, hogy kö- ben trgylnk. vesse. 1. könywr foglmnk kiterjesztsre kkor rett meg helyzet, mikor Mgyr Tudomnyos művek Tr (MTMT) s z Elektronikus lnformciószolgltts Nemzeti Progrm (ElsZ), kt or- szgos kozfeldtknt 2012-ben könyvtrhoz került. Ez z új, kiterjesztett feldtkör könyvtr elnevezsben is megmuttkozik, jnur 1jtől hivtlosn MT Könyvtr s InformciÓs Központ elnevezssel működünk tovbb. Nem pusztn nwltozttsról vn szó, hnem jelzsrtkű, hgyomnyos feldtokről z új feldtok irnyb vló e mozduls nevünkben vló megjelenítsről.z orszgos htókörű feldtok mellett rdemes megemliteni könyúrbn 2009-ben ltrehozott repozitóriumot. REÁL ltrehozst s folymtos fejlesztst, mi z MTMT-vel kröltve' de különösen z kdmi elnöknek 2012 decemberben kidott szbd hozzfrsről szóló rendelkezsvel gyors növekedsre szmít. 2. z intzmnyeket, szervezeteket összekpcsol ó ren dszerek l trehozsr, működtetsre jó pld nnk közös keresófelületnek kilkíts, mely 2O11 őszn zrult TÁMOP progrm egyik rszeredmnye. [2] Öt kuttóintzet' z kkor mg Tljtni s grokmii Kuttoközpont, K mi i Kuttó kozpo nt, P szichológi i Kuttói ntzet s z okológii s Botniki Kuttóintzet könyvtrivl közös keressi lehetősget biztosítunk' Megvlósult konzorciumbn rszt vevő ht könyvtr llomnybn szereplő művek együttes keresse, z un.,,egyblkos keresssel''' 2012ben z kdmi kuttóhlózt tszervezst követően is ngy jelentősgű kuttóintzeti llomny interneten vló megjelentetse, hiszen olyn specilis szkterületi gyűjtemnyek vltk elrhetőv, melyek korbbn nem nyilvnos könyúri l szórvnyosn meglvő egyes llomnyelemek egymsr rkóds elrte mr zt mennyisget, mikor mr nem elg pilotprogrmokkl egy-egy szegmens fejlesztsreösszpontosítni (pl' temtikus gyűjtemnyek; digitlis kpkönyúr), hnem el kell kezdenünk z elektronikus könyúr sziszennek első lloms, Retemtikus kipítst. pository of the cdemy's Librry (REL) elk- szült, hrom pillre működlk: z oil( kuttsi jelentsek, doktori disszertciók s z MTMT-hez kpcsolódó teljes szövegű cikkek, jelenleg összesen több, mint 4500 e-dokumentum. z E-book on Demnd (EoD) progrm keretben digitlizlt művek is bekerülnek REL-b. következő strtgii időszkbn fel kell kszülnünk z,jn.,,informciőzrvnyok'' egysges rendszerr lkítsr. Egyfelől meglvó hgyomnyos hordozón lvő llomnyunk digitlizlt vgy digitlizlsr vro elemeinek rendszerbe foglls, s z új, csk digitlis formbn elrhető művek integrls s z informciós vgyon kezelse lesz következő tervidőszk egyik strtgiilg fontos feldt' Egyelőre mg elmletifelvetscsupn, de közeljövő eldöntendő krdse, hogy kutts-fejleszts informciós folymtbn ltrejött informció menedzselse bepül-e könyvtr feldtrendszerbe vgy ezen informciómenedzselsi feldtok elvgzsremunktrsink kpcsolódnk egyes kutts-fejlesztsi rendszerekhez. 4. Kiegszítő tevkenysgekegsz sorvl fogllkozik szkirodlom, mr 90-es vek eleje ót. Br sokk szmr ngyon vonző szellemi s testi tpllk együttes biztosíts könyvtr flin belül, jelen írs inkbb zt kiegszítő tevkenysget emeli ki' mely GoR nven vlt ismertt. Röviden úgy definilhtó, hogy könyvtr 149

3 Tglsi.: Vltozs - vltoztts... nyitott szellemi műhelyknt könyvbemuttók, esz- mecserk, killítsok s egyb rendezvnyek színtere is. Progrmjinkt z lbbi főbb csoportosíts szerint hirdetjük meg:,,gondoltok könyvtrbn'' címmel rendszeresen trtunk eszmecserket s szervezünk fórumokt',,étetre keltjük gyíijtemnyt'' összefoglló címet dtuk zoknk rendezvnyeknek, melyek vlmely vfordulóhoz' szezőhöz kpcsolódón muttjk be, elsősorbn különgyűjtemnyeink becses drbjit. lde soroljuk digitlis gyűjtemnyeink bemuttó rendezvnyeit is. VgÜl, de nem utolsósorbn,, könyvtr bríi'' soroztcímet viselik zok rendezvnyek, melyek megtrtshoz neves tudós olvsóinkt krjük fel rr, hogy egy dott tmt, sok esetben legújbb kötett mutss be z rdeklődőknek. 2006_bn indult progrm z vek sorn ngy npszerűsgretett szert, vente leglbb lklomml nyújt vltoztos progrmot, s ltogtó_ ink szm lklmnknt fő, kiknek ngy rsze m mr tözsvendgnek szmít. Tovbb kívnjuk növelni ltogtóink szmt, ehhez zonbn szüksgünk lesz rendszeres s szkrtő mrketing s PR tevkenysgre. 5. Újszerű együttmíiködsi formk _ plyztok, orszgos progrmok. z lpító okirt úgy foglmz, hogy,, Könyvtr ellt1 z kdmii költsgvetsiszervek könyvtrink kdmii szkmi felügyelett''. z elmúlt öt vben Mgyr Digitlis Kpkönyvtrhoz s Tudsdepo Expressz plyzthoz kuttóintzeti könyúrk közül (önkntessgi lpon) mindkt esetben ht-tgú konzorciumot szerveztünk s vezettünk, nnk minden izglmvl s kihívsvl együtt. [3] z kdmii KidÓvl hosszú időre nyúlik vissz z együttműködsünk, ezek sorból rdemes kiemelni z GoM progrm keretben közösen szervezett progrmjinkt, különösen z olyn szkmi fórumokt, mint pldul z e-könyv megjelensvel,elterjedsvel fogllkozó rendezvnyünket' hol izglms volt ltni kidó - szolglttó - felhsznló ms szempontú megközelítst. LegbÜszkbbek tln Kuttó Dikok EgyesületegyÜttműködsre vgyunk, hiszen sikerült egy új clcsoportot, könyúr legiflbb vel kilkult olvsóit (16-17 ves kortól) vonzsközetünkbe jövő kuttói egyelőre mg inkbb csk csoportos ltogtsr, ismerkedsre rkeznek vonni. könyvtrunkb, de örömmel vesszük jelentkezsüket hsznlókpző kuzusi nkr is. F í50 6. meglvő tudsvgyon teljes digitlizisrói mg nem született dönts, brmennyire is ezt szorglmzz szkirodlom, s Google gykorlt is ebbe zirnyb mutt' Komoly dilemm, hogy z kdmii Könyvtr, melynek közel kt- hrmd idegen nyelvű llomny, vjon felvlllj-e zt digitlizlst, mit z egyes nemzeti gyűjte_ mnyek megtesznek vgy mr meg is tettek. mi feldtunk elsősorbn z MT s z MT Könyúr ltl kidott művek digitlizls, z ct-k s kuttóintzeti publikciók könyvtrunkbn ózött pldnyink elektronikus formb öntse. z ezredfordulón elődeink indítottk el zt gykorltot, mit mi npig követünk. Ennek szellemben egy-egy szemlyhez, lklomhoz, esemnyhez, víordulóhoz kpcsolódón vgzünk digitlis feldolgozst, minek eredmnyeknt honlpunkon jelenleg 19 digitlis gyűjtemny ltogthtó. Ezek mindegyikt komoly kuttómunk előzi meg, digitlizlt műveket, kzirtokt, fotókt stb. rtkestnulmnyok fűzik egybe, gzdg jegyzetnyggl, irodlomjegyzkkel kiegszítve.ez tudomnyos feldolgozs több, mint művek digitlizlt vltoztnk hozzfrhetőv ttele, minden egyes esetben rtkhozzdssl növelt új doku- mentum Vgy dokumentumegyüttes születik. nygieróinkhez mrten ezt gykorltot kívnjuk folyttni jovőben is. doktori dolgoztok 2012 ót elektronikus formbn kerülnek be llomnyunkb, korbbi vek nygit igny szerint digitlizljuk, h brki mso- ltot kr vlmelyik dolgoztból, kkor z egsz nygot egyben elkszítjük s REL-bn őrizzük' Évek ót msolti krseketszintn digitlizlt formbn teljesítjük' Ez trítsesszolgltts zt eredmnyezi, hogy szmos egyedi digitlizlt szórvnydrb tllhtó, különösen küiöngyűj_ temnyekben. tt is zt gykorltot követjük, h digitlizlsi igny vn, kkor teljes művet digitlizljuk, hogy ne kelljen többször kzbe venni s digitlizlni ugynzt művet' z e-forrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttoít tftlmkt. 90-es vek msodik felben kezdtek megjelenni z e-folyőirtok, először csk nyomttott folyóirtok online vltoztiknt, mjd z elektronikus cikkek dtbzisbn megjelentetett rendszereknt. Mr mr elmondhtjuk, hogy megfordult tendenci, több e-folyóirt lt npvilgot, mint nyomttott vltozt. Míg kezdetben nyomttott folyóirtok mell lehetett 7.

4 TMT60. vf sz' rendelni (vgy kpni) online vltoztot, m mr bevezets vgy elutsíts mindig külső s belső krni ngyon jutnyos ron (DDP konstrukcióbn) nyomttott címeket. gyrpíts drmin megvltozik, vlogtó szerep trtlmt illetően ht- szervezeti innovció lnyege teht z, hogy teljes szövegű folyóirt-dtbzisok mell lehet trbe szorul, hiszen kidók, forglmzók ltl összellított ngy csomgokt vsroljk könyvtrk. Ugynkkor informciótechniki szempontból új vlogtsi elem jelenik meg, pldul pltformkínlt, keressi lehetősgek, hsznlóbrt megjeleníts stb. z új vezred elejre megjelentek z e-könyvek is, s br z elektronikus trtlomnk z egyik ngy előnye ppen z, hogy z informciók kisebb egysgei, fejezetei, tnulmnyi is könnyen kereshetők s hozzfrhetők, kereskedelmi szempont itt is zt diktlj' hogy ngy csomgokbn kínljk kidók e-könyveiket. szkkpzett gyrpító munkj itt is httrbe fog szorulni, de krds, hogy gyűjtemnyek lkulsr ez milyen htssl lesz. z elektronikus trtlmk jól strukturlt, minden szór kereshető rendszere trtlmi s formi feltrst is mrknsn trjzolj. E drmi vltozs első jelei mr muttkoznk, br z kdmii Könyúr mint elsősorbn bölcssz szkkönyúr, tln ksőbb kell, hogy szembesüljön ezekkel vltozsokkl' de úgy ltszik, hogy nem lehet elg korn kezdeni z tllst' 201O-től nemzetközi csere egyhrmdt, z ct-k cserjtelektronikus formbn folyttjuk. folyóirtok esetben ngyon sok prhuzmos beszezs, ezt fokoztosn pítjük le' nyomttottk előfizetsnek rovsr. zt nem mondhtjuk, hogy z elektronikus trtlom olcsóbb, mint nyomttott, inkbb csk zt, hogy ms költsgekkel kell szmolnunk. De postköltsg elmrds is szmottevő megtkrítst eredmnyezett. Szetwezeti innovció külső környezeti vltozsokr csk innovtív szervezet tud gyorsn reglni. Mit is jelent ez? z innovció szmtln rtelmezse, megközelítse közül rgdjuk meg zt, miz innovciót meglvő eszközök, módszerek, eszmk stb. dptlsknt, nnk bevezetseknt, elterjesztseknt rtelmezi' Bucklnd (1998) z innovciót menedzsmenttevkenysgknt írj le, melynek sorn ismert lehetősgek (techniki' technológii újdonsgok) közül kivlsztjuk intzmnyünk szmr legmegfelelőbbet, s ezt kr szolglttsknt, kr ms techniki, technológii újdonsgknt bevezetjük vgy elvetjük. [4] vlszts, környezeti htsok függvnye. külsó környezeti vltozsokhoz vló igzods min- dig szervezet lehetősgeitől, belső viszonyitól z innovció kkor sikeres, h bevezetse, elterjesztse, elfogds sorn be tudjuk muttni z innovtív termk vgy szolglíís reltív előnyt, komplexitst, komptibilitsd vlmint kkor, h kiproblhtó, illetve monitorozhíó. Rogels (1983) ezekkel krkterisztikkkl jellemzi z innovciót, s kommunikciós folymiknt muttj be, melynek vgnz innovtív termket vgy szolglttst vgy bevezetjük, vgy elvetjük. [5] Brmely esetben termszetesen Vn lehetősg rr, hogy egy ksobbi fzisbn forduljon kock, s mit bevezettünk, egy ksóbbi felülvizsglt sorn elvetjük, s mit korbbn elvetettünk, zt szervezeti viszonyok lkulsvl ksőbb bevezetjük. z előző rszben nhny sikeresen vgigvitt vltozttst mutttunk be, így z egyensúly kedv- függ. rt rdemes megemlíteni, hogy bizony volt nhny olyn kísrlet'próblkozs' mit mg bevezetse előtt elvetettünk. Pldnk említhető, hogy mivel könyvtr Budpest egyik legfrekventltbb ingtln, vonzz befektetőket, s több vlllkozs is örómmel,,tenn be lbt'' könyúrb. z egyeztető trgylsok sorn nyitottk voltunk z újszerű, profitorientlt s közszolglti funkció összeegyeztetsre, de mindig kiderült, hogy z együttműköds fejben olyn ngy beruhzst' befektetst vrtunk el leendő prtnerektol, melyet ők nem voltk hjlndók megfizetni könyvtrrl vló együttműködsrt. könyvtr pedig nem muttott hjlndósgot rtkeinekprópnzre vltsbn. Ngyon ígretesnektűnt könyv-örökbefogdsi kció elindíts, mit ngy ven t vente meghirdettünk, de nem hozt meg vrt eredmnyt. Br vn egy-kt tözsolvsónk, ki rendszeresen vsrol könyvet könyúr szmr, de ez z előzetes jegyzk lpjn összellított,,irnyított'' vsrls nem keltette fel olvsóink rdeklődst.br rejtett szndkunk beszezsen túl z vo t, hogy szorosbbr fiizzuk könyúr s olvsó viszonyt, ebből nem lett gyrpíts eszköze. Csupn szp közossgi progrmokt szerveztünk kör vente egyszer, mi inkbb emlkezetes, lelket melengető gor esemny volt, minek htsr kmpnyszerűen főleg könyúros kollgk vsroltk könyveket. Jelenleg ptron driven cquisition (PD) bevezetsvelkísrletezünk. (Ezzel ht- 151

5 Tglsi Á.: Vltozs t rszolg It sebben). tsokrót szóló í rs fogt t kozik rszlete- szervezet szerkezeti vltozsi könyvtr lpos, hierrchikus szerkezetű, beszmols, jelents s feldtkioszts, utsíts lehető legrövidebb útvonlt jrj be, kommunikció ktirnyú,elsősorbn vertiklis mozgsú. vltozttsok, n novtív megoldsok projekt formjbn kerülnek bevezetsre. z új projektek bevezetse, kipróbls úgy törtnik, hogy meglvő szerkezeti keretek között megtlljuk zokt munktrskt, kik megfelelő szkmi felkszülti sg mellett lkotóerővel s kísrletező kedwel megldv összefognk s működtetnek egy-egy projektet. projekt irnyítsvl megbízott szemly sok esetben önllón vlogtj meg munktrsit. Nem elegendő egyetlen osztly munktr- siból verbuvlní projektmunktrskt, hnem egy ún. mtixot rhúzunk meglvő hierrchikus struktúrr, így ll össze egy olyn cspt, melyben minden szüksges szkrtelem megvn, s mtrixszervezet segítsgvel munkúrsk víz_ szintesen tjrhtó rendszerben dolgoznk; kommunikcíó szintn ktirnyú, de zömmel horizontlis. Ez megkönnyíti kommunikciót, döntshoztlt, s gyorsítj feldtmegoldst. Ngyobb piy zti prog rmok m un kcspti felü rő l szervezetten indulnk, de szmos kisebb-ngyobb innovtív megolds, különösen szolglttsok tern, lulról szerveződő feldtmegoldst eredl mnyez. folymtos Újítsok, új progrmok bevezetse egy ponton elrkezik bb fzisb, mikor mr nem lehet kisebb skln projekt formjbn mű_ ködtetni szolglttsokt, hnem be kell pítení szervezetbe, szervezeti struktúrb. Ennek egyik technik4 prllel szervezet kilkíts, mi segít bbn, hogy z új szervezeti keret kilkíts fokoztosn menjen vgbe úgy, hogy közben mg működik hgyomnyos slerkezeti form. Ez 'szerkezeti tlkíts z elektronikus trtlomszolgltts esetben Úgy lkul, hogy hgyomnyos munkfolymt meglte mellett z l nfo rm ti k i o sztly összefogsvl elind ítottuk z elektronikus trtlomszolglttst. Ennek gyrpí- tj tsi s szolglttsi elemei prhuzmosn iútnx hgyomnyos gyrpítssl s szolglttsok rendszer_vel, de mg nem rtük el, hogy teljesen integrlódjnk hgyomnyos mun[fotymt szerinti rendszerbe. E vltozsok közepette fontosnk trtjuk, hogy kilkult szervezeti kultúr rtkeitmegőrizzüi, z vltoztts.'. MT szellemisghez illő viselkedsi, mgtrtsi s kommunikciós formkt lklmzzuk s tudtosítsuk. Egy pró pld erre munktrsi plyz.tokr.vló regls. Fontosnk trtjuk, hógy több szz jelentkező esetn is mindenkinek vl_ szoljunk, s z elutsíts tnyrőlis rtesítsük jelentkezőket' munktrsk kivlszts, meglvő munktrs- ink szkmi felkszültsgnek szinten trts s vló igzíts megvltozott körülmnyekhez umnerőforrs-menedzsment fontos Ölszetevője' gyrpító könyvtrosok szkmi felkszültsge, forrsismerete, nyelúuds m mr kiindulsi lp h csupn s nem kiteljeseds, hiszen z elektronikus trtlmk vsrlsnl nem nnyir vlog- ts, rtkels,mint inkbb trtlmi-techniki elemek ismerete, trgylókszsg, szeződsköts, közbeszezs területn vló tjkozottsg z elvrs. feltró munkbn is egyre inkbb előtrbe kerül metdt-szerkeszts, z dtb- zis-píts,mi hgyomnyos feltrs sorn megszezett kszsgekre, kpessgekre pít,de kor követelmnyeihez igzodik' M, mikor teljes szövegű dtbzisokbn lehet keresni, trtlmi feltrst is megújítsr szorul' z egyn s szervezet szempontjból egyrnt fontos fejlesztsi lehetősgek' szkmi tovbbkpzsek biztosítsr ngy hngsúlyt fektetünk. Forrsinkhoz mrten tmogtjuk- múnktrsink konferencikon, szkmi fórumokon vló rszvtelt s szereplst. ldőről időre (br ritkbbn, mint kívntos voln) szervezünk belső szkmi fórumokt is, hiszen egy ngy szervezetben fontos, hogy megismerjük egyms munkjt, eredmnyeit s z újdonsgok bevezetse előtt brinstorming-gl segítsük z előrehldst' szkmi tovbbkpzsek plyzti útr terelstnem trtjuk lehető egjobb megoldsnk, de igyekszünk lni plyzt dt lehetősgekkel. Jlenleg szkmi tpsztltszezs egy sjtsgos mojt gykoroljuk zzl, hogy 2009-ben cstlkoztunk egy EU finnszírozsú s több orszgr kiterjedő progrmb, z E-book on Demnd (EoD) projekt_ be. Hosszn lehetne elemezni, hogy ez projekt mirt nem ri el kívnt htst, ielhsznlóink mirt nem veszik ignybe ezt szolglttst, de ez egy msik írs tmj lehetne. szkmi tovbbkpzs,z informlis tnuls szempontjból vizsglv ez projekt ngyon hsznos s fenntrts _szmos lehetősget kínl több kollg szkmi fejlődshez. z tpsztlt s i tnulsi folymt, min kollgk vgigmennek e projektben vló rszvtelkpcsn, ngyon fontos

6 Í ö ö Ü í Í í ó ő ó ó ő Ó ö Ü Ü ó ö ü ö ü ő ó ö ű Ü í ő ö ő ó ö ő ó í Ü Ü ü í Á ö ó ő í ó Ö ő Á ö ú ó Í ő í ó ű Ö Ú ö Á ö ó ö ő ó ö í ö ő ö í ö ö ú ö ö í ő ő ö Ö ö ű ő ő ö ó ö ö ő í ó ö ü ö ö ö ö ó ő ö ü ó í í ö ü Í ú ö ö ó ó ő ö ü ö ö ó ó ő ó ú ó Á ö ü ö Í í ó ó ó ó í Ö ú Íő ú ú í ő ű Ú Ü í ű ö ö ö Í í ú ó

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben

ekt I(etteftrcs 5{uséti,Urtrtep íenfoíes Líónurt funirt ofsón(t,fr I PILISMARTnIÍREK Flugyűlés1993 Sjátbevételek16.159eFt (ebbőlhelyi dó) Az orvosirendelórészére 505eFt érték. benvásároltkkorszerúberendezést.

Részletesebben

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI

A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI B[BOSIK ZOLT[N A MAGYARORSZ[GI CIG[NYS[G OKTAT[SA TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSBEN 1 1. A kezdetek Haz{nkban a kora középkortól szerveződő egyh{zi nevelés elsősorban a latin nyelvet és kultúr{t terjesztette.

Részletesebben

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI

A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI Civil_Szemle_2012_1_beliv 3/6/12 5:32 AM Page 23 A TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A HELYI FEJLESZTÉSI POLITIKÁBAN MA GYAR OR SZÁ GON fókuszban a civil/nonprofit szervezetek Reisinger Adrienn Témafelvetés Tanulmányom

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

megfeleltetés ne sérüljön. Követelmény, hogy az adatok kódolás előtti utáni formája között

megfeleltetés ne sérüljön. Követelmény, hogy az adatok kódolás előtti utáni formája között 1.1. NÉHÁNY Információ ALAPFOGALOM információt és dt Az Új Minden hír közlése nygi olyn vlki rendszer többféleképpen dt, számár. trtlmz melyet megfoglmzták, egy információt, rendszer mely álljon működése

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN

1. AZ ÖNKÉNTESSÉG FOGALMA, HELYE A TÁRSADALOMBAN "Az önkéntesek fantasztikus újítók. Ezért lelkünk rajta,ha nem vesszük munkájukat komolyan. De ne felejtsük el, mindannyian sokat tanulhatunk egymástól." Elisabeth Hoodless (1997), Igazgató, Community

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben

Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Budapesti Műszaki Főiskola Lean Termelési Rendszer a Toyota tükrében avagy a túlélés lehetősége válsághelyzetben Szakdolgozat Készítette: Tóka Norbert Műszaki menedzser Belső konzulens: Kőszeghy Béla Külső

Részletesebben

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla.

BÖRÖCZKYNÉ VEREBÉLYI ZSUZSANNA ROVATA. A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna. dr. Sallai Csilla. k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Cégautók értékesítése az áfa 1 szempontjából Ha nem emlékszünk már arra, hogy

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minôsítési Program. A magyarországi fesztiválok minôsítési rendszere

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minôsítési Program. A magyarországi fesztiválok minôsítési rendszere Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minôsítési Program A magyarországi fesztiválok minôsítési rendszere Budapest, 2010 A magyarországi fesztiválok minôsítési rendszere Kiadta a Magyar Fesztivál Regisztrációs

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével

Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Miskolci Egyetem Gazdaságtudomány Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Pénzügy Tanszék Értékpapír Befektetési Lehetőségek Az Erste NetBroker Rendszerével Szakmai belső konzulens : Dr.

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Üzleti tanácsok. részére

Üzleti tanácsok. részére Üzleti tanácsok fejlõdõ vállalkozások részére 2015 NEKÜNK FONTOS A FEJLŐDÉS, FŐLEG HA AZ ÖNÉ. KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSA Szeretné zökkenőmentessé tenni vállalkozása mindennapi pénzügyeit és biztosítani

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5

A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Földi Kata 1 László Éva 2 Szűcs Róbert Sándor 3 Máté Zoltán 4 Szolnok, 2013 A MUNKAERŐPIACON SZÜKSÉGES NYELVI KOMPETENCIÁK FELTÉRKÉPEZÉSE KVALITATÍV ESZKÖZÖKKEL 5 Napjainkban egyre inkább aktuálissá válik

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Tíz év után BESZÁMOLÓ AZ ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA 2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Budapest, 2008 1 ABTL BESZAMOLO tiz ev utan.indd 1 2008. 09. 18. 15:54:17 TARTALOMJEGYZÉK Tíz év után 3 A

Részletesebben