Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Á ó ő í ö Í ú ú ő ö ú ö ó ó í ő Ü Ű ő ö ö ö ö í ó ó ó í ú ü ö Ü ö ü ő ó ó í ó ó Í ö í ö ú ö í ü ö ú ó ó í ö í Ü ö ö Ü í Ü ő ó ó í ö ü ő ö ó ő ö ú ő ó ő ü ö ö ö ú ü ó ü ö ö ó ö ö í ó ö Ü ü í ő ú ú ö ö ü ó ő ó ö ú Ü ö Ü ö Ü ő ó ó Ú ü í ó ö ö ö ó í ű Ü ó ö ö ö ó ö ü Ú ö í Ü ó ú ő ó ü ő ö ö í ö ú ó ó ó ó ö ö ö ó ö í ű ö ö ö ó ö ö ő Ü ó ó ő Ü Ü ö ö ő í Ú ó ü ó ő ő ö ú í ő í Ú ű ü ű ö ó ő ő ö ü ö ö ő í ú ö ő

2 TMT 60' vf. 20í3. 4' sz. megőzsre s szles körű elrsnekbiztosítsr' 7. z e-íorrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttott trtlmkt, z e-folyóirtok terjedse utn z e-könyvek trhódíts zjlik. Hogyn regl környezeti vltozsokr z kdmii Könyvtr? következőkben e nemzetközi tendencik tükrben tekintjük t környezeti vltozsok htsr közelmúltbn vghezvitt vltozttsokt z kdmii Könyvtrbn. Br minden egyes tmkör külön-külön is rszletesebb tgllst ignyelne, itt most csk jelzsszerűen utlunk vltozttsokr, melyek közül nhnyt munktrsim külön cikk- gyűjtemnykntcsk egy szűk rteg szmr voltk elrhetőek. MoKK/oDR rendszerben vló megjelens könyvtrk szmr ppoly fontos, mint felhsznlóknk' GyűjtemnyÜnk feltrs sorn m mr teljesen termszetes, hogy z opc-bn lvő rekord Összekpcsolódik keres- kedelmi forglombn megvsrolhtó könyvek bibliogrfii dtivl, borító s/vgy címlp megjelentetsvel. könyvtrk s terjeszts ilyenfle egymsr utls könyvtr flink lebontshoz vezető kezdeti lpsekegyike z i nf o rm c i ó m e n edz s m ent előtrbe kerü se digitlis gyűjtemnyeink, digitlis trtlmink köre egyre bővül, mennyisgi növekedst ebben fzisbn mr minősgi vltozs kell, hogy kö- ben trgylnk. vesse. 1. könywr foglmnk kiterjesztsre kkor rett meg helyzet, mikor Mgyr Tudomnyos művek Tr (MTMT) s z Elektronikus lnformciószolgltts Nemzeti Progrm (ElsZ), kt or- szgos kozfeldtknt 2012-ben könyvtrhoz került. Ez z új, kiterjesztett feldtkör könyvtr elnevezsben is megmuttkozik, jnur 1jtől hivtlosn MT Könyvtr s InformciÓs Központ elnevezssel működünk tovbb. Nem pusztn nwltozttsról vn szó, hnem jelzsrtkű, hgyomnyos feldtokről z új feldtok irnyb vló e mozduls nevünkben vló megjelenítsről.z orszgos htókörű feldtok mellett rdemes megemliteni könyúrbn 2009-ben ltrehozott repozitóriumot. REÁL ltrehozst s folymtos fejlesztst, mi z MTMT-vel kröltve' de különösen z kdmi elnöknek 2012 decemberben kidott szbd hozzfrsről szóló rendelkezsvel gyors növekedsre szmít. 2. z intzmnyeket, szervezeteket összekpcsol ó ren dszerek l trehozsr, működtetsre jó pld nnk közös keresófelületnek kilkíts, mely 2O11 őszn zrult TÁMOP progrm egyik rszeredmnye. [2] Öt kuttóintzet' z kkor mg Tljtni s grokmii Kuttoközpont, K mi i Kuttó kozpo nt, P szichológi i Kuttói ntzet s z okológii s Botniki Kuttóintzet könyvtrivl közös keressi lehetősget biztosítunk' Megvlósult konzorciumbn rszt vevő ht könyvtr llomnybn szereplő művek együttes keresse, z un.,,egyblkos keresssel''' 2012ben z kdmi kuttóhlózt tszervezst követően is ngy jelentősgű kuttóintzeti llomny interneten vló megjelentetse, hiszen olyn specilis szkterületi gyűjtemnyek vltk elrhetőv, melyek korbbn nem nyilvnos könyúri l szórvnyosn meglvő egyes llomnyelemek egymsr rkóds elrte mr zt mennyisget, mikor mr nem elg pilotprogrmokkl egy-egy szegmens fejlesztsreösszpontosítni (pl' temtikus gyűjtemnyek; digitlis kpkönyúr), hnem el kell kezdenünk z elektronikus könyúr sziszennek első lloms, Retemtikus kipítst. pository of the cdemy's Librry (REL) elk- szült, hrom pillre működlk: z oil( kuttsi jelentsek, doktori disszertciók s z MTMT-hez kpcsolódó teljes szövegű cikkek, jelenleg összesen több, mint 4500 e-dokumentum. z E-book on Demnd (EoD) progrm keretben digitlizlt művek is bekerülnek REL-b. következő strtgii időszkbn fel kell kszülnünk z,jn.,,informciőzrvnyok'' egysges rendszerr lkítsr. Egyfelől meglvó hgyomnyos hordozón lvő llomnyunk digitlizlt vgy digitlizlsr vro elemeinek rendszerbe foglls, s z új, csk digitlis formbn elrhető művek integrls s z informciós vgyon kezelse lesz következő tervidőszk egyik strtgiilg fontos feldt' Egyelőre mg elmletifelvetscsupn, de közeljövő eldöntendő krdse, hogy kutts-fejleszts informciós folymtbn ltrejött informció menedzselse bepül-e könyvtr feldtrendszerbe vgy ezen informciómenedzselsi feldtok elvgzsremunktrsink kpcsolódnk egyes kutts-fejlesztsi rendszerekhez. 4. Kiegszítő tevkenysgekegsz sorvl fogllkozik szkirodlom, mr 90-es vek eleje ót. Br sokk szmr ngyon vonző szellemi s testi tpllk együttes biztosíts könyvtr flin belül, jelen írs inkbb zt kiegszítő tevkenysget emeli ki' mely GoR nven vlt ismertt. Röviden úgy definilhtó, hogy könyvtr 149

3 Tglsi.: Vltozs - vltoztts... nyitott szellemi műhelyknt könyvbemuttók, esz- mecserk, killítsok s egyb rendezvnyek színtere is. Progrmjinkt z lbbi főbb csoportosíts szerint hirdetjük meg:,,gondoltok könyvtrbn'' címmel rendszeresen trtunk eszmecserket s szervezünk fórumokt',,étetre keltjük gyíijtemnyt'' összefoglló címet dtuk zoknk rendezvnyeknek, melyek vlmely vfordulóhoz' szezőhöz kpcsolódón muttjk be, elsősorbn különgyűjtemnyeink becses drbjit. lde soroljuk digitlis gyűjtemnyeink bemuttó rendezvnyeit is. VgÜl, de nem utolsósorbn,, könyvtr bríi'' soroztcímet viselik zok rendezvnyek, melyek megtrtshoz neves tudós olvsóinkt krjük fel rr, hogy egy dott tmt, sok esetben legújbb kötett mutss be z rdeklődőknek. 2006_bn indult progrm z vek sorn ngy npszerűsgretett szert, vente leglbb lklomml nyújt vltoztos progrmot, s ltogtó_ ink szm lklmnknt fő, kiknek ngy rsze m mr tözsvendgnek szmít. Tovbb kívnjuk növelni ltogtóink szmt, ehhez zonbn szüksgünk lesz rendszeres s szkrtő mrketing s PR tevkenysgre. 5. Újszerű együttmíiködsi formk _ plyztok, orszgos progrmok. z lpító okirt úgy foglmz, hogy,, Könyvtr ellt1 z kdmii költsgvetsiszervek könyvtrink kdmii szkmi felügyelett''. z elmúlt öt vben Mgyr Digitlis Kpkönyvtrhoz s Tudsdepo Expressz plyzthoz kuttóintzeti könyúrk közül (önkntessgi lpon) mindkt esetben ht-tgú konzorciumot szerveztünk s vezettünk, nnk minden izglmvl s kihívsvl együtt. [3] z kdmii KidÓvl hosszú időre nyúlik vissz z együttműködsünk, ezek sorból rdemes kiemelni z GoM progrm keretben közösen szervezett progrmjinkt, különösen z olyn szkmi fórumokt, mint pldul z e-könyv megjelensvel,elterjedsvel fogllkozó rendezvnyünket' hol izglms volt ltni kidó - szolglttó - felhsznló ms szempontú megközelítst. LegbÜszkbbek tln Kuttó Dikok EgyesületegyÜttműködsre vgyunk, hiszen sikerült egy új clcsoportot, könyúr legiflbb vel kilkult olvsóit (16-17 ves kortól) vonzsközetünkbe jövő kuttói egyelőre mg inkbb csk csoportos ltogtsr, ismerkedsre rkeznek vonni. könyvtrunkb, de örömmel vesszük jelentkezsüket hsznlókpző kuzusi nkr is. F í50 6. meglvő tudsvgyon teljes digitlizisrói mg nem született dönts, brmennyire is ezt szorglmzz szkirodlom, s Google gykorlt is ebbe zirnyb mutt' Komoly dilemm, hogy z kdmii Könyvtr, melynek közel kt- hrmd idegen nyelvű llomny, vjon felvlllj-e zt digitlizlst, mit z egyes nemzeti gyűjte_ mnyek megtesznek vgy mr meg is tettek. mi feldtunk elsősorbn z MT s z MT Könyúr ltl kidott művek digitlizls, z ct-k s kuttóintzeti publikciók könyvtrunkbn ózött pldnyink elektronikus formb öntse. z ezredfordulón elődeink indítottk el zt gykorltot, mit mi npig követünk. Ennek szellemben egy-egy szemlyhez, lklomhoz, esemnyhez, víordulóhoz kpcsolódón vgzünk digitlis feldolgozst, minek eredmnyeknt honlpunkon jelenleg 19 digitlis gyűjtemny ltogthtó. Ezek mindegyikt komoly kuttómunk előzi meg, digitlizlt műveket, kzirtokt, fotókt stb. rtkestnulmnyok fűzik egybe, gzdg jegyzetnyggl, irodlomjegyzkkel kiegszítve.ez tudomnyos feldolgozs több, mint művek digitlizlt vltoztnk hozzfrhetőv ttele, minden egyes esetben rtkhozzdssl növelt új doku- mentum Vgy dokumentumegyüttes születik. nygieróinkhez mrten ezt gykorltot kívnjuk folyttni jovőben is. doktori dolgoztok 2012 ót elektronikus formbn kerülnek be llomnyunkb, korbbi vek nygit igny szerint digitlizljuk, h brki mso- ltot kr vlmelyik dolgoztból, kkor z egsz nygot egyben elkszítjük s REL-bn őrizzük' Évek ót msolti krseketszintn digitlizlt formbn teljesítjük' Ez trítsesszolgltts zt eredmnyezi, hogy szmos egyedi digitlizlt szórvnydrb tllhtó, különösen küiöngyűj_ temnyekben. tt is zt gykorltot követjük, h digitlizlsi igny vn, kkor teljes művet digitlizljuk, hogy ne kelljen többször kzbe venni s digitlizlni ugynzt művet' z e-forrsok egyre inkbb kiszorítjk nyomttoít tftlmkt. 90-es vek msodik felben kezdtek megjelenni z e-folyőirtok, először csk nyomttott folyóirtok online vltoztiknt, mjd z elektronikus cikkek dtbzisbn megjelentetett rendszereknt. Mr mr elmondhtjuk, hogy megfordult tendenci, több e-folyóirt lt npvilgot, mint nyomttott vltozt. Míg kezdetben nyomttott folyóirtok mell lehetett 7.

4 TMT60. vf sz' rendelni (vgy kpni) online vltoztot, m mr bevezets vgy elutsíts mindig külső s belső krni ngyon jutnyos ron (DDP konstrukcióbn) nyomttott címeket. gyrpíts drmin megvltozik, vlogtó szerep trtlmt illetően ht- szervezeti innovció lnyege teht z, hogy teljes szövegű folyóirt-dtbzisok mell lehet trbe szorul, hiszen kidók, forglmzók ltl összellított ngy csomgokt vsroljk könyvtrk. Ugynkkor informciótechniki szempontból új vlogtsi elem jelenik meg, pldul pltformkínlt, keressi lehetősgek, hsznlóbrt megjeleníts stb. z új vezred elejre megjelentek z e-könyvek is, s br z elektronikus trtlomnk z egyik ngy előnye ppen z, hogy z informciók kisebb egysgei, fejezetei, tnulmnyi is könnyen kereshetők s hozzfrhetők, kereskedelmi szempont itt is zt diktlj' hogy ngy csomgokbn kínljk kidók e-könyveiket. szkkpzett gyrpító munkj itt is httrbe fog szorulni, de krds, hogy gyűjtemnyek lkulsr ez milyen htssl lesz. z elektronikus trtlmk jól strukturlt, minden szór kereshető rendszere trtlmi s formi feltrst is mrknsn trjzolj. E drmi vltozs első jelei mr muttkoznk, br z kdmii Könyúr mint elsősorbn bölcssz szkkönyúr, tln ksőbb kell, hogy szembesüljön ezekkel vltozsokkl' de úgy ltszik, hogy nem lehet elg korn kezdeni z tllst' 201O-től nemzetközi csere egyhrmdt, z ct-k cserjtelektronikus formbn folyttjuk. folyóirtok esetben ngyon sok prhuzmos beszezs, ezt fokoztosn pítjük le' nyomttottk előfizetsnek rovsr. zt nem mondhtjuk, hogy z elektronikus trtlom olcsóbb, mint nyomttott, inkbb csk zt, hogy ms költsgekkel kell szmolnunk. De postköltsg elmrds is szmottevő megtkrítst eredmnyezett. Szetwezeti innovció külső környezeti vltozsokr csk innovtív szervezet tud gyorsn reglni. Mit is jelent ez? z innovció szmtln rtelmezse, megközelítse közül rgdjuk meg zt, miz innovciót meglvő eszközök, módszerek, eszmk stb. dptlsknt, nnk bevezetseknt, elterjesztseknt rtelmezi' Bucklnd (1998) z innovciót menedzsmenttevkenysgknt írj le, melynek sorn ismert lehetősgek (techniki' technológii újdonsgok) közül kivlsztjuk intzmnyünk szmr legmegfelelőbbet, s ezt kr szolglttsknt, kr ms techniki, technológii újdonsgknt bevezetjük vgy elvetjük. [4] vlszts, környezeti htsok függvnye. külsó környezeti vltozsokhoz vló igzods min- dig szervezet lehetősgeitől, belső viszonyitól z innovció kkor sikeres, h bevezetse, elterjesztse, elfogds sorn be tudjuk muttni z innovtív termk vgy szolglíís reltív előnyt, komplexitst, komptibilitsd vlmint kkor, h kiproblhtó, illetve monitorozhíó. Rogels (1983) ezekkel krkterisztikkkl jellemzi z innovciót, s kommunikciós folymiknt muttj be, melynek vgnz innovtív termket vgy szolglttst vgy bevezetjük, vgy elvetjük. [5] Brmely esetben termszetesen Vn lehetősg rr, hogy egy ksobbi fzisbn forduljon kock, s mit bevezettünk, egy ksóbbi felülvizsglt sorn elvetjük, s mit korbbn elvetettünk, zt szervezeti viszonyok lkulsvl ksőbb bevezetjük. z előző rszben nhny sikeresen vgigvitt vltozttst mutttunk be, így z egyensúly kedv- függ. rt rdemes megemlíteni, hogy bizony volt nhny olyn kísrlet'próblkozs' mit mg bevezetse előtt elvetettünk. Pldnk említhető, hogy mivel könyvtr Budpest egyik legfrekventltbb ingtln, vonzz befektetőket, s több vlllkozs is örómmel,,tenn be lbt'' könyúrb. z egyeztető trgylsok sorn nyitottk voltunk z újszerű, profitorientlt s közszolglti funkció összeegyeztetsre, de mindig kiderült, hogy z együttműköds fejben olyn ngy beruhzst' befektetst vrtunk el leendő prtnerektol, melyet ők nem voltk hjlndók megfizetni könyvtrrl vló együttműködsrt. könyvtr pedig nem muttott hjlndósgot rtkeinekprópnzre vltsbn. Ngyon ígretesnektűnt könyv-örökbefogdsi kció elindíts, mit ngy ven t vente meghirdettünk, de nem hozt meg vrt eredmnyt. Br vn egy-kt tözsolvsónk, ki rendszeresen vsrol könyvet könyúr szmr, de ez z előzetes jegyzk lpjn összellított,,irnyított'' vsrls nem keltette fel olvsóink rdeklődst.br rejtett szndkunk beszezsen túl z vo t, hogy szorosbbr fiizzuk könyúr s olvsó viszonyt, ebből nem lett gyrpíts eszköze. Csupn szp közossgi progrmokt szerveztünk kör vente egyszer, mi inkbb emlkezetes, lelket melengető gor esemny volt, minek htsr kmpnyszerűen főleg könyúros kollgk vsroltk könyveket. Jelenleg ptron driven cquisition (PD) bevezetsvelkísrletezünk. (Ezzel ht- 151

5 Tglsi Á.: Vltozs t rszolg It sebben). tsokrót szóló í rs fogt t kozik rszlete- szervezet szerkezeti vltozsi könyvtr lpos, hierrchikus szerkezetű, beszmols, jelents s feldtkioszts, utsíts lehető legrövidebb útvonlt jrj be, kommunikció ktirnyú,elsősorbn vertiklis mozgsú. vltozttsok, n novtív megoldsok projekt formjbn kerülnek bevezetsre. z új projektek bevezetse, kipróbls úgy törtnik, hogy meglvő szerkezeti keretek között megtlljuk zokt munktrskt, kik megfelelő szkmi felkszülti sg mellett lkotóerővel s kísrletező kedwel megldv összefognk s működtetnek egy-egy projektet. projekt irnyítsvl megbízott szemly sok esetben önllón vlogtj meg munktrsit. Nem elegendő egyetlen osztly munktr- siból verbuvlní projektmunktrskt, hnem egy ún. mtixot rhúzunk meglvő hierrchikus struktúrr, így ll össze egy olyn cspt, melyben minden szüksges szkrtelem megvn, s mtrixszervezet segítsgvel munkúrsk víz_ szintesen tjrhtó rendszerben dolgoznk; kommunikcíó szintn ktirnyú, de zömmel horizontlis. Ez megkönnyíti kommunikciót, döntshoztlt, s gyorsítj feldtmegoldst. Ngyobb piy zti prog rmok m un kcspti felü rő l szervezetten indulnk, de szmos kisebb-ngyobb innovtív megolds, különösen szolglttsok tern, lulról szerveződő feldtmegoldst eredl mnyez. folymtos Újítsok, új progrmok bevezetse egy ponton elrkezik bb fzisb, mikor mr nem lehet kisebb skln projekt formjbn mű_ ködtetni szolglttsokt, hnem be kell pítení szervezetbe, szervezeti struktúrb. Ennek egyik technik4 prllel szervezet kilkíts, mi segít bbn, hogy z új szervezeti keret kilkíts fokoztosn menjen vgbe úgy, hogy közben mg működik hgyomnyos slerkezeti form. Ez 'szerkezeti tlkíts z elektronikus trtlomszolgltts esetben Úgy lkul, hogy hgyomnyos munkfolymt meglte mellett z l nfo rm ti k i o sztly összefogsvl elind ítottuk z elektronikus trtlomszolglttst. Ennek gyrpí- tj tsi s szolglttsi elemei prhuzmosn iútnx hgyomnyos gyrpítssl s szolglttsok rendszer_vel, de mg nem rtük el, hogy teljesen integrlódjnk hgyomnyos mun[fotymt szerinti rendszerbe. E vltozsok közepette fontosnk trtjuk, hogy kilkult szervezeti kultúr rtkeitmegőrizzüi, z vltoztts.'. MT szellemisghez illő viselkedsi, mgtrtsi s kommunikciós formkt lklmzzuk s tudtosítsuk. Egy pró pld erre munktrsi plyz.tokr.vló regls. Fontosnk trtjuk, hógy több szz jelentkező esetn is mindenkinek vl_ szoljunk, s z elutsíts tnyrőlis rtesítsük jelentkezőket' munktrsk kivlszts, meglvő munktrs- ink szkmi felkszültsgnek szinten trts s vló igzíts megvltozott körülmnyekhez umnerőforrs-menedzsment fontos Ölszetevője' gyrpító könyvtrosok szkmi felkszültsge, forrsismerete, nyelúuds m mr kiindulsi lp h csupn s nem kiteljeseds, hiszen z elektronikus trtlmk vsrlsnl nem nnyir vlog- ts, rtkels,mint inkbb trtlmi-techniki elemek ismerete, trgylókszsg, szeződsköts, közbeszezs területn vló tjkozottsg z elvrs. feltró munkbn is egyre inkbb előtrbe kerül metdt-szerkeszts, z dtb- zis-píts,mi hgyomnyos feltrs sorn megszezett kszsgekre, kpessgekre pít,de kor követelmnyeihez igzodik' M, mikor teljes szövegű dtbzisokbn lehet keresni, trtlmi feltrst is megújítsr szorul' z egyn s szervezet szempontjból egyrnt fontos fejlesztsi lehetősgek' szkmi tovbbkpzsek biztosítsr ngy hngsúlyt fektetünk. Forrsinkhoz mrten tmogtjuk- múnktrsink konferencikon, szkmi fórumokon vló rszvtelt s szereplst. ldőről időre (br ritkbbn, mint kívntos voln) szervezünk belső szkmi fórumokt is, hiszen egy ngy szervezetben fontos, hogy megismerjük egyms munkjt, eredmnyeit s z újdonsgok bevezetse előtt brinstorming-gl segítsük z előrehldst' szkmi tovbbkpzsek plyzti útr terelstnem trtjuk lehető egjobb megoldsnk, de igyekszünk lni plyzt dt lehetősgekkel. Jlenleg szkmi tpsztltszezs egy sjtsgos mojt gykoroljuk zzl, hogy 2009-ben cstlkoztunk egy EU finnszírozsú s több orszgr kiterjedő progrmb, z E-book on Demnd (EoD) projekt_ be. Hosszn lehetne elemezni, hogy ez projekt mirt nem ri el kívnt htst, ielhsznlóink mirt nem veszik ignybe ezt szolglttst, de ez egy msik írs tmj lehetne. szkmi tovbbkpzs,z informlis tnuls szempontjból vizsglv ez projekt ngyon hsznos s fenntrts _szmos lehetősget kínl több kollg szkmi fejlődshez. z tpsztlt s i tnulsi folymt, min kollgk vgigmennek e projektben vló rszvtelkpcsn, ngyon fontos

6 Í ö ö Ü í Í í ó ő ó ó ő Ó ö Ü Ü ó ö ü ö ü ő ó ö ű Ü í ő ö ő ó ö ő ó í Ü Ü ü í Á ö ó ő í ó Ö ő Á ö ú ó Í ő í ó ű Ö Ú ö Á ö ó ö ő ó ö í ö ő ö í ö ö ú ö ö í ő ő ö Ö ö ű ő ő ö ó ö ö ő í ó ö ü ö ö ö ö ó ő ö ü ó í í ö ü Í ú ö ö ó ó ő ö ü ö ö ó ó ő ó ú ó Á ö ü ö Í í ó ó ó ó í Ö ú Íő ú ú í ő ű Ú Ü í ű ö ö ö Í í ú ó

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

í ú Á Á í Á ö Ö á ő á á ü ú ö á á í ő á Ö á Ö ö Í á á ő á á í á ó á á ö ő á ó ő ő ö ő á ó ó á ó á ő í ó ó ó ö á ő ö á ő á ó ó ó ö ö á ő ö á ő á ó ó ó ö á á ó ó ó á á ó á á á ó ó ó ö á á á ó ó ó ö á á á

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója Pannon-Váltó Nyrt. 2010. vi konszolidált beszámolója á á á ó ő á á ü ü ő á á í á á á ó ő á Ó á á ő ő Á Í í á á á ó á í ö ő á á á ó á á ó ö ó í á ö ö Á í á á á í á ű Ü á ő á í Á Ö Ö ű á ű á á ú í á ó á

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Á Í Á ű ú ú ú ú ű ü Ó Ü ű Ü ű Ü Ó Í Ü ú Ü Ü ű Ö Ü Ó ú ü Ü Á Ó Ó Ó Á Á Ó ú Í ú Ú ü Ó ü ú Ü Ó Ü Í ü Ó Ó Á Ó Ó Ü ú Ü Ü ü Ü Á Ü ű ü ú Ü ü Ó Ü ü ü Ü Ü ú Ó Ü ú Ü ü Ó ű ű Ü ű ű Ü ú ú ú ü Ü Ö ú ű ü Ü ü ü ű Í ú

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

í Á ö Ú Á Ó Í Á í ö í í ű ö ö ú í ú í ö ú í ö ú í ű ö Ó Ü Ó í Ó ű í ű ö Ó Ó í ö Ü í ű Ó í ö Ü í ű í ö ö í ö ú í í Ü í ü ű Á ű Ü Ó Ó ö É ö ö í ö ú í É í í ü ü í í Ó ű ö Ü Á í ü í ö ö ű ö í Ü Ó ö Ü ö ö ö

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh

DUNAMELLEK JOVEL,SZENTLELEKURISTENI. EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us. Nagy Sindor presbiteq fdgondnoh / DUNAMELLEK Dunmell ki Reformdtus EghizkertiletiK6zlemdnyek. 2005/ m{us JOVEL,SZENTLELEKURISTENI Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket sorokt irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6j vn Berlin elest6nek.

Részletesebben

Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő Ú ú ő ő ő ő Ú ű ő ő Á ő ő Ő Á Á ő ő ő ű ő ő ő ő ő ú ú ú ő ő ő ő ű ő ő ő Ö ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő Á Ő Á Ő Á Á Ú ú ő ő ő ő ő ő Á Á Á Á ő Ö ő ú ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő ő

Részletesebben

É É Ö Ö Ö ú Í Í Í Ö Í Ö Á Á Ö Ó Kreatv laksds zt's 8" lecke 35 4. Ha szi.iksges nyomkodja bele vatosan a hig szappanba! 5. Amikor mg nem szilrdult meg az elso tteg,irjra tolts onr a az jb 1 felhevtett

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

Népirtó nátriumhiány és káliumtúladagolás. (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.) Ügykd: nepirtonatriumhianyeskaliumtuladagolas140606 Npirt ntriumhiny s kliumtúladagols (Megbzs nlküli ügyvitel keretben közrdekű krelhrts, lsd Ptk.) NOBEL-DJAS MELLKVESEKREG KUTATK LETTANI KSRLETEI IS

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyj Heineken ajándkokat! elnevezsű nyemnyjátk HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játkban rsztvevők rszvtelükkel külön jognyilatkozat nlkül tudomásul veszik

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek 1 8 1 3 7 I 9 el4lslel5 9 0 1 Sttistiki smjel vgy ddsm (csekksmlsdm) A slmviteli trveny serinti egyeb serveetek egyserusitett eves besmlj 2 0 1 2 Orsgs Al ltment Alpitviny egyeb seryeet megnevese 1 138

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Az llal orvosta nhallgatk lapj a vl. 2. szml995. december 6. Ara: 3O,- Fl Mcsy Jnos 1895 november 30-n, Kalocsn született. Allatorvosi tanulmnyainak beejezseutn 1 9 1 81 9-ben az Álami Bakieriolgiai Intzetben

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

ö ú ö ú í ó ó ö ú ö ú ö Á í í ú í ü í í ű ü ó ö ö ú ú ö ö ó í ú ú í ú ű í ó í ú ó í ó ú ű ű ü í íí ö ü ö ü ü ó í ö ű í ó ö ó ö ó ű ö ü ű Á ö ú Á ö ü í ü ó ö ó í ö ö í ö ü ű ö í í í ü í ö í í ü ö í ö ó

Részletesebben

Ú Á Á Ó í Á í í í ú í ú í Ö ú í ú í ű ü Ü í ű Ü í ű Ó í Ü í Ó ű í ü í í í Ó ú í Ó í Ü í ü ű ü í Ó Ú í í í Ü Ü í í í Á Á 2012-es vben a gyermekpszichitriai elltst vltozatlanul az oep _el (orszgos Egszsgbiztosítsi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet III. fejezete szerinti

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014)

ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) ANGYAL ZÖLD XIII. KERÜLETI EREDMÉNYEK (2011-2014) Célunk z épített és természeti környezet hrmoniáját és z emberek életminőségét jvító, közösség igényeihez folymtosn lklmzkodó zöldhálózti rendszer kilkítás

Részletesebben

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis

Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis , DUNAMELLEK DunmelldkiReform6tus Eghizker0leti Kdzlemdnyek. 2006 / fprilis KRISZTUSSALELETRBKELTETTMINKET R6gi iskoldr6m6bn olvsht6 egy megrendit6 jelenet: b, jegyzi meg Luk6cs evng6list:,,elcsod6lkozott".ngy

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal

Az összes képviselő, bizottsági kültag és a hivatal - 39- lényege z lesz, ismeretlen tettes robbnószerkezetet próbált z blkomon keresztül bejutttni lkásomb, mely robbnószerkezet csk részben jött működésbe, igy keletkezett kár viszonylg kicsi, z ijedelmen

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó!

201 5. július - augusztus - szeptember XVIII. évfolyam 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Igen tisztelt Olvasó! MEZŐKIÁLTÓ 201 5. július - ugusztus - szeptember XVIII. évfolym 5. szám MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A trtlomból - Polgármesteri vezércikk - Bábszkkör - Pályázti beszámoló - Európi Mobilitási

Részletesebben

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon

Teljes körű, részletes termékinformációk mobilon A LEGJOBB MÁRKÁK MÁR MOBILON IS ÜZENNEK A FOGYASZTÓIKNAK! ÖN KÉSZEN ÁLL A MOBILMARKETINGRE? www.sfebrnd.hu sfebrnd@sfebrnd.hu AZONNAL ELÉRHETŐ ELŐNYÖK A SAFEBRAND MOBILMARKETING PLATFORMMAL Teljes körű,

Részletesebben

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22

A Botorka Néptáncfesztivál kiadványa Publicaţia Festivalului de Dansuri Populare Botorka 1. szám numărul 1, 2014 október 22 A Botork Néptáncfesztivál kidvány Publicţi Festivlului de Dnsuri Populre Botork 1. szám numărul 1, 2014 október 22 1997 ót minden évben Botork fesztivál vn Blánbányán. Igy idén 18.-t szerveztük, trtjuk.

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

Felvételi vizsga az ESZI-ben

Felvételi vizsga az ESZI-ben 09. november Szeretettel köszöntelek z Energetiki Szkközépiskol és Kollégium diákji és tnári nevében! Felvételi vizsg z ESZI-ben 1986-bn nyitottuk meg kpunkt z ország első válllti iskolájként Pksi Atomerőmű

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Ö Ó Í Á Í Á ö Ú Á É ö ő ö ö ú ú í ö ö ö ő ü ö í ö ő ü ö ő ü ö ő í ö ő ő ő ú ö ö ú ö í í í ő ú ű í ö ű ű í ő ő ő ő Ö Ö Ó Ő Ö Ö Ü Ö Ö Ö Ö Ö Ú Ö Ö Ö Ö É ú Ú Ö Ö Ö ö ú Ö ö ö í ö í ö í ö ű í Ö Ó Ú ö ú Ú ű ö

Részletesebben