A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár"

Átírás

1 VII/C. Deviza alapú (frintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kndíciós Lista Érvényben: szeptember 1-tıl visszavnásig A jelen Lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmaztt referencia kamatlábak, kamatváltztatási/kamatfelár váltztatási mutatók részletes leírását tartalmazó melléklet. Jelen Kndíciós Lista a május 1. és július 19. között flyósíttt, deviza alapú (frintban törlesztett) jelzálghitelekre vnatkzik. 1. Az egyes fgyasztói kölcsönszerzıdések devizanemének módsulásával és a kamatszabálykkal kapcslats kérdések rendezésérıl szóló évi LXXVII. törvény (a tvábbiakban frintsítási törvény ) alapján frintsításra kerülı ügyletek esetében a kamat meghatárzási módja az alábbiak szerint módsul: A kamat referencia-kamatlábhz kötött, a referencia-kamatláb a 3 hónaps BUBOR. Az ügyleti kamat mértéke a referencia-kamatláb és kamatfelár összege. A referencia-kamatláb futamideje 3 hónap. A referencia-kamatláb futamideje azn idıszak, amely idıszak alatt a kölcsönre megállapíttt ügyleti kamat mértéke váltzatlan. A kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat frdulónapját megelızı hónap utlsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR váltzását azzal megegyezı mértékben követi. Az elsı referencia-kamatláb mértékének meghatárzása a január 28-án érvényes 3 havi BUBOR meghatárzásával történt, értéke 2,10%. A frintsítási törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fgyasztói kölcsönszerzıdéseire vnatkzó jgegységi határzatával kapcslats egyes kérdések rendezésérıl szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámlás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrıl szóló évi XL. törvény (a tvábbiakban elszámlási törvény ) alapján az elsı referenciakamatláb futamideje 3-6 hónapig tart, annak pnts meghatárzását az elszámló levél tartalmazza. A szeptember 1. és szeptember 30. között átárazódó jelzálgkölcsönök esetén az ügyleti kamatnak a meghatárzása a augusztus 27-én érvényes 3 havi BUBOR érték (1,36%) figyelembe vételével történik. A kamatfelár módsítása: A Bank a H0F kamatfelár-váltztatási mutatót alkalmazza, amelynek alapján a kamatfelár a futamidı alatt rögzített, annak egyldalú módsítására a Bank nem jgsult. A BUBOR és a H0F mutatók leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az eredeti kamatperiódus kamatfelár periódusra módsul. Az új kamatfelár periódus idıtartama, amennyiben a tıl számíttt hátralévı futamidı: 3 éven belüli, úgy 3 év meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év meghaladja a 16 évet, úgy 5 év. Az utlsó kamatfelár periódus idıtartama a fentieknél rövidebb is lehet. 2. Azn ügyletek esetében, amelyek a frintsítási törvény alapján frintsításra kerülnek, de az ügyfél kezdeményezi a frintra váltás alkalmazásának mellızését, és ezt a Bank jóváhagyja a kamatperiódus hssza az alábbiak szerint módsul: Az új kamatperiódus idıtartama, amennyiben a tıl számíttt hátralévı futamidı: 1

2 3 éven belüli, úgy 3 év meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év meghaladja a 16 évet, úgy 5 év. Az utlsó kamatperiódus idıtartama a fentieknél rövidebb is lehet. A kamat módsítása: A Bank a D1K kamatváltztatási mutatót alkalmazza. A mutató leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Az ügyleti kamat mértéke devizaalapú fgyasztói jelzálgkölcsön-szerzıdéseknél Lakáscélú fgyasztói jelzálg kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Lakáshitel, Raiffeisen Társasházi hitel, Raiffeisen Lakáshitel jövedelemigazlással, Deviza alapn nyújttt Raiffeisen Lakáshitel életbiztsítás fedezete mellett, Egyetlen hitel Lakáshitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálgfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálgfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Deviza Jelzálg Egyetlen hitel Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzálghitel Unit Linked Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzálghitel Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Lakáshitel frintra váltás (egyedi), Raiffeisen Hitelátváltó lakáshitel kiváltásra, Raiffeisen személyi kölcsön ingatlanfedezettel lakáshitel kiváltásra, Könnyedén Lakáshitel Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 4,5% 0% - 1,2% Nem lakáscélú fgyasztói jelzálg kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, jövedelemigazlással, Egyetlen hitel szabadfelhasználású hitel kiváltására, Deviza alapn nyújttt Raiffeisen Személyi kölcsön ingatlanfedezettel életbiztsítás fedezete mellett, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálgfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálgfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Hitelátváltó, Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel a Mafit Zrt. által a Raiffeisen Bankra engedményezett, deviza alapú jelzálghitelek kiváltására Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 6,5% 0% - 1,2% A frintsítási törvény alapján a Bank február 1. napjára visszamenıleges hatállyal köteles megállapítani a frintsítással érintett kölcsönök ügyleti kamatát, a kamatfelár és kezelési költség mértékét. A Bank a frintsítási törvény alapján köteles a visszamenıleges hatállyal módsuló feltételekrıl az ügyfelet egyedileg tájékztatni. A február 1. napjától érvényes ügyleti kamat, kamatfelár és kezelési költség pnts mértékét az egyedi tájékztatás tartalmazza. 2

3 4. Általáns feltételek és díjak Jövedelem jóváírási kötelezettség nem teljesítéséért felszámíttt díj 9 ( tól befgadtt és ig flyósíttt ügyletek esetén) Jövedelem jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem teljesítéséért felszámíttt díj havnta 9 ( tıl befgadtt ügyletek esetén, valamint a elıtt beadtt igénylések esetében abban az esetben, ha az ügyfél a szerzıdéskötést megelızıen havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja) Értékbecslés költsége (amely közvetlenül az értékbecslınek fizetendı) Fedezet ellenırzés Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége Térképmáslat Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre. Zálgjg földhivatali törlésének díja Zálgjg földhivatali bejegyzésének díja Felszólító levél költsége - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre. Külön igazlás díja - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre Ft 8 15 M Ft hitelösszegig Ft 8 15 M Ft hitelösszeg felett Ft Ft/ingatlan Ft/ingatlan 2 (3.600 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft/ingatlan 5 (2.400 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft Ft 200 Ft/levél Ft/kiállíttt igazlás 6,8 A fgyasztónak nyújttt hitelrıl szóló évi CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes. Közkiratba fglalás költsége- A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre A kölcsönszerzıdésrıl készült egyldalú kötelezettségvállaló nyilatkzat közjegyzıi kiratba fglalásának díja és költsége. Mértéke a közjegyzıi díjszabásról szóló jgszabály alapján ügyértéktıl és közjegyzıtıl, közjegyzıi irdától függıen váltzhat. Lakásbiztsítás költsége- A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre A kölcsön rendelkezésre bcsátásának feltétele a fedezetként szlgáló ingatlanra tőz és elemi kár kckázatkra vagynbiztsítás megkötése, és a biztsító értesítése aól, hgy az ingatlant a Bank jelzálgjga terheli, mely alapján a biztsító a biztsítási szerzıdésen hitelbiztsítéki záradékt jegyez be a Bank javára. A tőz és elemi kár kckázatkra vnatkzó lakásbiztsítás havi díja Ft biztsítási összegre Ft között várható, a Bank által közvetített lakásbiztsítási termékek alapján becsülve. Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem díja - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre Igényelhetı valamennyi frint alapú Raiffeisen Lakáshitel, valamint Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termék mellé. Raiffeisen Újrakezdés hitel mellé nem igényelhetı. Bázis csmag a flyósíttt kölcsönösszeg 0,05%-a, Extra csmag a flyósíttt kölcsönösszeg 0,08%-a havnta. 3

4 Annuitás számítás képlete: A: a törlesztı részlet összege H: hitelösszeg i: az ügyleti kamat egy hónapra jutó része (éves ügyleti kamat/12) t: a futamidı hónapkban Szerzıdésmódsítási díj: lakáscélú hitelek 3,4 Lakáscélú hitelek esetén Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módsítás esetén, illetve fedezetmódsítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg -tól -ig %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az Ft 1,8, Hatálys az alábbi idıszakk között flyósíttt ügyletekre vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az a szerzıdésmódsítás aláírásának napján fennálló tıketartzás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 4

5 * a ig flyósíttt ötéves kamatperiódusú ügyletek esetén Ft, vagy az elıtörlesztett összeg 1,5%-a, ha az ennél kisebb ** rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a flyósíttt kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig flyósíttt Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik. Teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartzás nem haladja meg az Ft-t és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódsítási díj nem kerül felszámításra. Lakáscélú jelzálghitel esetében a szerzıdés hatálybalépésétıl számíttt 24 hónapt követıen teljesített elsı részleges, vagy teljes elıtörlesztés díjmentes, kivéve, ha a részleges, vagy teljes elıtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben rögzített kölcsönösszeg felét. Szerzıdésmódsítási díj: nem lakáscélú hitelek 3,4 Nem lakáscélú szerzıdések esetén Hatálys az alábbi idıszakk között flyósíttt ügyletekre Részleges elıtörlesztés Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, tól -ig Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módsítás esetén, illetve fedezetmódsítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb a szerzıdésmódsítás aláírásának napján fennálló tıketartzás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 * rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a flyósíttt kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig flyósíttt Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik. A tıl flyósíttt nem lakáscélú hiteleknél teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartzás nem haladja meg az Ft-t és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódsítási díj nem kerül felszámításra. 5

6 3. Elıtörlesztésre vnatkzó szerzıdésmódsítási kérelem befgadása Fiók Raiffeisen Direkt Teljes elıtörlesztés 13:30 13:30 Részleges elıtörlesztés 13:30 13:30 A 13:30 után befgadtt elıtörlesztésre vnatkzó szerzıdésmódsítási kérelem feldlgzását a Bank a következı munkanapn kezdi meg. A kérelem feldlgzásának kezdete nem azns az elıtörlesztési kérelem teljesítésével. 4. Késedelmi kamat Lakáscélú jelzálghitelek Flyósítás idıpntja március 17. elıtt Felmndás elıtt MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 Felmndás után (0-90 nap) (91. naptól) MNB alapkamat + 24%, de maximum a felmndást megelızı napi ügyleti kamat és a kezelési költség összege (deviza alapú szerzıdéseknél, amennyiben a szerzıdés annak felmndása esetére a fennálló tartzás összegének frintban történı meghatárzását írja elı, úgy a felmndás napján érvényes ügyleti kamat és kezelési költség összege) március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 10%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% MNB alapkamat + 10%, de maximum a felmndást megelızı napi ügyleti kamat Szabadfelhasználású jelzálghitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Újrakezdés Hitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Az adtt naptári félév teljes idıtartamára az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó. A késedelmi kamat alapjául szlgáló referenciakamat leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. Lakáscélú jelzálghitelek esetében felmndást követı 90. napig, Szabadfelhasználású jelzálghitelek és Újrakezdés hitelek esetében a felmndást követıen a felmndás napján érvényes ügyleti kamat mértéke az irányadó. A Bank február 1. és április 30-a közötti idıszakra a felszámíttt késedelmi kamat mértékét évi 7,65%-ban, a május 1. és május 31. közötti idıszakra évi 7,065%-ban, a június 1. és június 30. közötti idıszakra évi 7,02%-ban, a július 1. és július 31. közötti idıszakra 6,63%-ban állapítja meg. A fenti késedelmi kamatmérték a felmndtt, lakáscélú hitelekre nem vnatkzik. 1 Raiffeisen Bank által nyújttt kölcsönbıl történı elıtörlesztés esetén, valamint a gyermekvállalás nem teljesítésekr az Ügyfél által a Magyar állam felé fizetendı hitel esetén nem kerül felszámításra. Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel esetén egy alkalmmal teljesíthet díjmentesen részleges elıtörlesztést, illetve a teljes elıtörlesztés is díjmentes. Az Áthidaló kölcsönnel kapcslatban a bank szerzıdésmódsítási díjat nem száml fel. 2 A Bank által kezdeményezett, ingatlan fedezet mellett nyújttt hitelfelajánlás, illetve belsı hitelkiváltás (Raiffeisen Banknál fennálló lakssági hiteltartzás Raiffeisen Bank által nyújttt kölcsönbıl történı kiváltása) esetében az igényléshez szükséges fedezet ellenırzési díj és értékbecslési díj nem kerül felszámításra, amennyiben a Bank a krábbi ügylethez készült értékbecslést elfgadja. 3 Törlesztırészlet jelentıs emelkedése esetén, illetve egyéb váratlan élethelyzet miatt a Bankkal kötött egyedi megállapdásból eredı szerzıdésmódsításkért a Bank nem számít fel szerzıdésmódsítási díjat, valamint az Áthidaló kölcsönnel és Győjtıszámlahitellel kapcslatban a bank szerzıdésmódsítási díjat nem száml fel. 6

7 4 Raiffeisen Bank által nyújttt deviza alapú hitel tıkenövelés nélküli, frint alapú Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termékkel történı kiváltása esetén nem kerül felszámításra. 5 A hitelkérelem benyújtásakr családi ház, ikerház, vagy srház fedezetként történı felajánlása esetén, a kötelezıen benyújtandó térképmáslat bankfiókban történı lekérésekr kerül felszámításra. 6 Amennyiben az ügyfél a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlájáról ad megbízást a földhivatali díj rendezésére, vagy lakásvásárlási hitel esetén a hitelbıl történı vételáészlet kifizetése átutalással történik, úgy ezen átutalásk igazlásáért a külön igazlás díja nem kerül felszámításra. A Krízisalap igénybevételéhez igényelt "Igazlás lakáscélú hitel törlesztırészletének alakulásáról" nymtatvány kiállítása díjmentes. 7 Amennyiben az ügyfél fedezetlen és jelzálgfedezető hitele is kiváltásra került, az árazás a jelzálgfedezetes ügylethez igazdik. 8 A Bank a jelen kndíciós listában jelölt díjak számítását a Közpnti Statisztikai Hivatal által a megelızı naptári évre vnatkzó, évente közzétett átlags fgyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke autmatikusan, minden év április 1. napjától a megelızı naptári évre irányadó átlags fgyasztói árindexnek megfelelıen módsul. A díj váltzását a Bank minden évben legkésıbb április hónap 1. napjáig jelen kndíciós listában közzéteszi. A díj váltzásánál a Bank az általáns kerekítési szabályk alapján egész frint összeget alkalmaz. A Bank fenntartja a jgt aa, hgy egyes ügyfélcsprtk, illetve egyes szlgáltatás típusk tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalmmal ne érvényesítse. 9 A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakr a következı tranzakció típuskat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és állandó átutalás, b) csprts beszedés, c) bankkártyás/okoskártyás készpénzfelvétel ATM-bıl és d) bankkártyás/okoskártyás vásárlás. A minimális tranzakciószámra vnatkzó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthetı. A feltétel teljesítésének megállapításakr a saját számlák közötti tranzakciókat és a havnta esedékes törlesztırészlet megfizetését a Bank nem veszi figyelembe. 10 A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat váltzására tekintettel jgsult módsítani az ügyleti kamatt lyan mértékben és lyan irányban, amelyet a referencia-kamat váltzása indkl. 7

8 1. számú melléklet Referencia-kamatláb megnevezése: BUBOR Referencia-kamatláb devizaneme: HUF Referencia-kamatláb futamideje (periódus hssza): 3 hónap Referencia-kamatláb definíciója: Budapesti bankközi frint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplık meghatárztt periódusra egymás között irányadónak tekintenek Referencia-kamatláb elérhetısége: A referencia-kamatláb mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. Módsítás gyakrisága: 3 hónap a 3 havi BUBOR váltzása alapján Módsítás alapjául szlgáló referencia-kamatláb mértéke: a referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként a frdulónapt megelızı hónap utlsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb Kamatfelár váltztatási mutató: H0F, értéke nulla, a kamatfelár a futamidı végiéig váltzatlan. A mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. 2. számú melléklet Kamatváltztatási mutató: D1K A mutató magyarázata az MNB által közzétett leírás alapján: A mutató különbözı devizanemben lévı kamatswap (IRS), valamint a frinttal szembeni kétdevizás kamatswap (CCIRS) alapján ragadja meg a devizafáshz jutás költségét a kölcsön devizaneméhez és a kamatperiódus hsszáhz alkalmazkdva. A két kamatperiódus közti váltzás adja a különbséget. A mutatónak két dimenzió mentén 9 váltzata van. 3, 4 és 5 éves kamatperiódus mentén, ahl a megegyezı futamidejő IRS ráták devizanemenként értendık a képletben, valamint devizanemenként: svájci frank (DC1K3, DC1K4, DC1K5), eur (DE1K3, DE1K4, DE1K5), Japán jen (DJ1K3, DJ1K4, DJ1K5). Képletben: D1K= IRS t+1 IRS t + CCIRS t+1 CCIRS t ahl t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltztatás). Egészen pntsan a kamatperiódus frdulónapja elıtti 120. nap hónapját megelızı 3 hónapban az IRS kamatlábak és CCIRS felárak 3-havi számtani átlaga. IRS (3,4,5 éves futamidı; eur, svájci frank, japán jen): Interest Rate Swap 3 havi átlaga - ISDAFIX: ISDAFIX egy vezetı glbális benchmark az évesített swap kamatlábakra vnatkzóan, amelyet a pénzügyi intézmények kamatderivatívák elszámlásáhz használnak fel. A fixing átlags mid rátákat jelenít meg, négy nagy devizában 1 évtıl 30 évig terjedı lejáratra napi gyakrisággal. Az IRS fixingek jelenleg a panelbankk beadtt jegyzései alapján határzódnak meg. Jegyzett devizák: CHF, EUR, GBP, USD. Jegyzett futamidık: 1 évtıl 10 évig évente (és egyes devizáknál 30 évig tvábbi futamidıkre is). A jegyzéseket helyi idı szerint délelıtt 11:00-kr mentik. A kamatlábak elérhetık a https://www.theice.cm/iba/isdafix linken. Az ügylet lejáratnkénti (2-tıl 60 évig különbözı lejáratkra) fix kamatára vnatkzó jegyzések elérhetık a Reuters-en a EURAB6L5Y=ICAP/TTKL ldaln. A napi értékek hárm havi átlaglása adja a kmpnens értékét. Jen esetén az adtt futamidıre elérhetı vételi és eladási (bid és ffer) jegyzések átlagát használjuk. CCIRS: Az MNB K14 adatszlgáltatásból származtattt havi CCIRS index. CHF-EUR-JPY devizaksár alapján, középtávú futamidıkre súlyztt átlag HUF-fal szemben, vagyis devizacserés kamatswap (különbözı devizanemben denminált tıke- és kamatcsere). A K14 adatszlgáltatásból származtattt CHF-EUR-JPY devizaksáa átlaglt mutató a hazai bankk kötéseit mutatja. 8

9 A mutatóban a CCIRS kmpnens annak a költségnek a váltzását mutatja, hgy milyen felárn tud a bank frint fedezete mellett devizahitelezéshez szükséges deviza fáshz hzzájutni a piacn, illetve a megfelelı IRS kmpnens azt mutatja, hgy milyen árn tudja a bank váltzó kamatzású fását fix kamatzásúra cserélni, biztsítva ezzel az ügyfél számára a periódus alatt váltzatlan kamatt/kamatfelárat. Módsítás gyakrisága: az alkalmaztt kamatperiódus figyelembevételével 3/4/5 év. Módsítás alapjául szlgáló kamatváltztatási mutató mértéke: a kamatperiódus lejártát megelızı 120. napi mutató. A mutató mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. 3. számú melléklet Referenciakamat megnevezése: MNB jegybanki alapkamat Referenciakamat devizaneme: HUF Referenciakamat futamideje: azns a jegybanki alapkamat alkalmazásának idıtartamával Referenciakamat definíciója: A Magyar Nemzeti Bank által meghatárztt irányadó kamat, amely beflyáslja a banki betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendı kamatt. Referenciakamat elérhetısége: A referenciakamat mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. Módsítás gyakrisága: Jegybanki alapkamat váltzásával összhangban A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat váltzására tekintettel jgsult módsítani a késedelmi kamatt lyan mértékben és lyan irányban, amelyet a referencia-kamat váltzása indkl. 9

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista VI/C Deviza alapú (frintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vnatkzó Kndíciós Lista Érvényben: 2017. április 1-től visszavnásig A jelen lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2017. július 1-től visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2017. január 1-től visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Személyi Kölcsön... 3 Hitelkártyák...

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Ingatlanfedezetű lakás- és jelzálog-típusú hitelek 1. 2004. május

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista Érvényben: április 1-től visszavonásig

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista Érvényben: április 1-től visszavonásig VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 1-től visszavonásig Jelen Lakossági Kondíciós Lista a 2016. április 1-től

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek 1 / 22 Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. november 1-től visszavonásig Jelen Lakossági Kondíciós Lista a 2016. november

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010.03.23 Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 1/2010.03.23 Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.04.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel

VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel VII/A. Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek I. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. szeptember 1-től visszavonásig Jelen Lakossági Kondíciós Lista a 2016. szeptember

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az evobank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Október 1-tıl Október 31-ig

Az evobank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Október 1-tıl Október 31-ig Igényelhetı kölcsönök Kamatperiódus Min. Max. Szabadfelhasználású kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% 2 A kamatláb ügyfélminısítéstıl

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: December 1-tıl 2014. Igényelhetı kölcsönök Min. Max. Szabad felhasználású kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 2,150% 3,150% 9,150% 8,29% 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4

I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. JELZÁLOG FEDEZET NÉLKÜLI HITELEK... 4 1. PRÉMIUM BANKING BANKSZÁMLÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ KONDÍCIÓK... 4 UNICREDIT KOMFORT II. HITEL ÉS UNICREDIT SZEMÉLYI KÖLCSÖN (2003. MÁJUS 16. ELŐTT FOLYÓSÍTOTT)...

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Június 01-tıl Június 30-ig

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeirıl Érvényes: Június 01-tıl Június 30-ig Kamatperiódus Min. Max. Szabadfelhasználású kölcsön HUF 6 hónap 1,570% 2,570% 8,570% n/a Lakásvásárlási kölcsön HUF 6 hónap 1,570% 2,570% 8,570% n/a 1 A változó kamatozású HUF kölcsön kamatlába referencia-kamatlábhoz

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja:

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.05.03. Jelen Hirdetmény a 2016.05.03. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl

Tájékoztató a fedezet nélküli Raiffeisen Újrakezdés Hitelrıl Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztató kiadványunk azon Ügyfeleinknek szól, akiknek havi törlesztési terhe jelentısen megnıtt a korábbiidıszakhoz képest, vagy váratlan élethelyzettel szembesültek és a havi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

mértéke 1 változásából eredően, azzal azonos mértékben változik.

mértéke 1 változásából eredően, azzal azonos mértékben változik. H-2/2017. sz. HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Ingatlan fedezet mellett nyújtott hiteltermékek 1. Ingatlan fedezet mellett nyújtott hiteltermékek kondíciói 1.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel Érvényes

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek Kondíciós lista magánszemélyek részére III/3/a. Már nem értékesített hiteltermékek - Piaci kamatozású hitelek A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1

H I R D E T M É N Y. 2002. január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel 12-180 16,5 1. 2002. február 1-től folyósított pénzintézeti hitel 12-180 15 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési ről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI

Részletesebben

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: április 01-től 2017.

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: április 01-től 2017. Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2017. április 01-től 2017. április 30-ig Igényelhető kölcsönök Lakossági szabad felhasználású jelzálogkölcsön

Részletesebben