A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár"

Átírás

1 VII/C. Deviza alapú (frintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kndíciós Lista Érvényben: szeptember 1-tıl visszavnásig A jelen Lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmaztt referencia kamatlábak, kamatváltztatási/kamatfelár váltztatási mutatók részletes leírását tartalmazó melléklet. Jelen Kndíciós Lista a május 1. és július 19. között flyósíttt, deviza alapú (frintban törlesztett) jelzálghitelekre vnatkzik. 1. Az egyes fgyasztói kölcsönszerzıdések devizanemének módsulásával és a kamatszabálykkal kapcslats kérdések rendezésérıl szóló évi LXXVII. törvény (a tvábbiakban frintsítási törvény ) alapján frintsításra kerülı ügyletek esetében a kamat meghatárzási módja az alábbiak szerint módsul: A kamat referencia-kamatlábhz kötött, a referencia-kamatláb a 3 hónaps BUBOR. Az ügyleti kamat mértéke a referencia-kamatláb és kamatfelár összege. A referencia-kamatláb futamideje 3 hónap. A referencia-kamatláb futamideje azn idıszak, amely idıszak alatt a kölcsönre megállapíttt ügyleti kamat mértéke váltzatlan. A kölcsön ügyleti kamata a referenciakamat frdulónapját megelızı hónap utlsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR váltzását azzal megegyezı mértékben követi. Az elsı referencia-kamatláb mértékének meghatárzása a január 28-án érvényes 3 havi BUBOR meghatárzásával történt, értéke 2,10%. A frintsítási törvény, valamint a Kúriának a pénzügyi intézmények fgyasztói kölcsönszerzıdéseire vnatkzó jgegységi határzatával kapcslats egyes kérdések rendezésérıl szóló évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámlás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekrıl szóló évi XL. törvény (a tvábbiakban elszámlási törvény ) alapján az elsı referenciakamatláb futamideje 3-6 hónapig tart, annak pnts meghatárzását az elszámló levél tartalmazza. A szeptember 1. és szeptember 30. között átárazódó jelzálgkölcsönök esetén az ügyleti kamatnak a meghatárzása a augusztus 27-én érvényes 3 havi BUBOR érték (1,36%) figyelembe vételével történik. A kamatfelár módsítása: A Bank a H0F kamatfelár-váltztatási mutatót alkalmazza, amelynek alapján a kamatfelár a futamidı alatt rögzített, annak egyldalú módsítására a Bank nem jgsult. A BUBOR és a H0F mutatók leírását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az eredeti kamatperiódus kamatfelár periódusra módsul. Az új kamatfelár periódus idıtartama, amennyiben a tıl számíttt hátralévı futamidı: 3 éven belüli, úgy 3 év meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év meghaladja a 16 évet, úgy 5 év. Az utlsó kamatfelár periódus idıtartama a fentieknél rövidebb is lehet. 2. Azn ügyletek esetében, amelyek a frintsítási törvény alapján frintsításra kerülnek, de az ügyfél kezdeményezi a frintra váltás alkalmazásának mellızését, és ezt a Bank jóváhagyja a kamatperiódus hssza az alábbiak szerint módsul: Az új kamatperiódus idıtartama, amennyiben a tıl számíttt hátralévı futamidı: 1

2 3 éven belüli, úgy 3 év meghaladja a 3 évet, de legfeljebb 9 év, úgy 3 év meghaladja a 9 évet, de legfeljebb 16 év, úgy 4 év meghaladja a 16 évet, úgy 5 év. Az utlsó kamatperiódus idıtartama a fentieknél rövidebb is lehet. A kamat módsítása: A Bank a D1K kamatváltztatási mutatót alkalmazza. A mutató leírását a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. Az ügyleti kamat mértéke devizaalapú fgyasztói jelzálgkölcsön-szerzıdéseknél Lakáscélú fgyasztói jelzálg kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Lakáshitel, Raiffeisen Társasházi hitel, Raiffeisen Lakáshitel jövedelemigazlással, Deviza alapn nyújttt Raiffeisen Lakáshitel életbiztsítás fedezete mellett, Egyetlen hitel Lakáshitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálgfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálgfedezettel lakás célú hitel kiváltására, Deviza Jelzálg Egyetlen hitel Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzálghitel Unit Linked Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Jelzálghitel Életbiztsítás fedezetével Lakáshitel kiváltási célra, Deviza Lakáshitel frintra váltás (egyedi), Raiffeisen Hitelátváltó lakáshitel kiváltásra, Raiffeisen személyi kölcsön ingatlanfedezettel lakáshitel kiváltásra, Könnyedén Lakáshitel Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 4,5% 0% - 1,2% Nem lakáscélú fgyasztói jelzálg kölcsönszerzıdés esetén: Érintett termékek: Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel, jövedelemigazlással, Egyetlen hitel szabadfelhasználású hitel kiváltására, Deviza alapn nyújttt Raiffeisen Személyi kölcsön ingatlanfedezettel életbiztsítás fedezete mellett, Raiffeisen Újrakezdés hitel jelzálgfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel jelzálgfedezettel szabad felhasználású hitel kiváltására, Raiffeisen Hitelátváltó, Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel a Mafit Zrt. által a Raiffeisen Bankra engedményezett, deviza alapú jelzálghitelek kiváltására Referencia-kamatláb mértéke Kamatfelár mértéke Éves kezelési költség mértéke 3 havi BUBOR 1% - 6,5% 0% - 1,2% A frintsítási törvény alapján a Bank február 1. napjára visszamenıleges hatállyal köteles megállapítani a frintsítással érintett kölcsönök ügyleti kamatát, a kamatfelár és kezelési költség mértékét. A Bank a frintsítási törvény alapján köteles a visszamenıleges hatállyal módsuló feltételekrıl az ügyfelet egyedileg tájékztatni. A február 1. napjától érvényes ügyleti kamat, kamatfelár és kezelési költség pnts mértékét az egyedi tájékztatás tartalmazza. 2

3 4. Általáns feltételek és díjak Jövedelem jóváírási kötelezettség nem teljesítéséért felszámíttt díj 9 ( tól befgadtt és ig flyósíttt ügyletek esetén) Jövedelem jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám nem teljesítéséért felszámíttt díj havnta 9 ( tıl befgadtt ügyletek esetén, valamint a elıtt beadtt igénylések esetében abban az esetben, ha az ügyfél a szerzıdéskötést megelızıen havi jóváírási kötelezettség és elvárt tranzakciószám teljesítését vállalja) Értékbecslés költsége (amely közvetlenül az értékbecslınek fizetendı) Fedezet ellenırzés Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége Térképmáslat Takarnet rendszeren keresztül történı lekérdezési költsége - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre. Zálgjg földhivatali törlésének díja Zálgjg földhivatali bejegyzésének díja Felszólító levél költsége - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre. Külön igazlás díja - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre Ft 8 15 M Ft hitelösszegig Ft 8 15 M Ft hitelösszeg felett Ft Ft/ingatlan Ft/ingatlan 2 (3.600 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft/ingatlan 5 (2.400 Ft költségelem Ft 8 banki bevétel) Ft Ft 200 Ft/levél Ft/kiállíttt igazlás 6,8 A fgyasztónak nyújttt hitelrıl szóló évi CLXII. tv. törvény alapján a törlesztési táblázat díjmentes. Közkiratba fglalás költsége- A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre A kölcsönszerzıdésrıl készült egyldalú kötelezettségvállaló nyilatkzat közjegyzıi kiratba fglalásának díja és költsége. Mértéke a közjegyzıi díjszabásról szóló jgszabály alapján ügyértéktıl és közjegyzıtıl, közjegyzıi irdától függıen váltzhat. Lakásbiztsítás költsége- A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre A kölcsön rendelkezésre bcsátásának feltétele a fedezetként szlgáló ingatlanra tőz és elemi kár kckázatkra vagynbiztsítás megkötése, és a biztsító értesítése aól, hgy az ingatlant a Bank jelzálgjga terheli, mely alapján a biztsító a biztsítási szerzıdésen hitelbiztsítéki záradékt jegyez be a Bank javára. A tőz és elemi kár kckázatkra vnatkzó lakásbiztsítás havi díja Ft biztsítási összegre Ft között várható, a Bank által közvetített lakásbiztsítási termékek alapján becsülve. Raiffeisen Hitelfedezeti Védelem díja - A THM kalkuláció srán nem került figyelembevételre Igényelhetı valamennyi frint alapú Raiffeisen Lakáshitel, valamint Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termék mellé. Raiffeisen Újrakezdés hitel mellé nem igényelhetı. Bázis csmag a flyósíttt kölcsönösszeg 0,05%-a, Extra csmag a flyósíttt kölcsönösszeg 0,08%-a havnta. 3

4 Annuitás számítás képlete: A: a törlesztı részlet összege H: hitelösszeg i: az ügyleti kamat egy hónapra jutó része (éves ügyleti kamat/12) t: a futamidı hónapkban Szerzıdésmódsítási díj: lakáscélú hitelek 3,4 Lakáscélú hitelek esetén Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Részleges elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik** Teljes elıtörlesztés, ha az elıtörlesztés intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik Részleges elıtörlesztés** Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módsítás esetén, illetve fedezetmódsítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb.* Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg -tól -ig %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg %-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az Ft 1,8, Hatálys az alábbi idıszakk között flyósíttt ügyletekre vagy az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az a szerzıdésmódsítás aláírásának napján fennálló tıketartzás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 4

5 * a ig flyósíttt ötéves kamatperiódusú ügyletek esetén Ft, vagy az elıtörlesztett összeg 1,5%-a, ha az ennél kisebb ** rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a flyósíttt kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig flyósíttt Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik. Teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartzás nem haladja meg az Ft-t és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódsítási díj nem kerül felszámításra. Lakáscélú jelzálghitel esetében a szerzıdés hatálybalépésétıl számíttt 24 hónapt követıen teljesített elsı részleges, vagy teljes elıtörlesztés díjmentes, kivéve, ha a részleges, vagy teljes elıtörlesztés részben vagy egészben más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik, vagy ha az elıtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerzıdésben rögzített kölcsönösszeg felét. Szerzıdésmódsítási díj: nem lakáscélú hitelek 3,4 Nem lakáscélú szerzıdések esetén Hatálys az alábbi idıszakk között flyósíttt ügyletekre Részleges elıtörlesztés Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, Részleges elıtörlesztés* Ft 1, Teljes elıtörlesztés Ft 1, tól -ig Részleges elıtörlesztés Teljes elıtörlesztés Pénzügyi teljesítéssel nem járó módsítás esetén, illetve fedezetmódsítási díj Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb Ft 1,8, vagy az elıtörlesztett összeg 2%-a, ha az ennél kisebb a szerzıdésmódsítás aláírásának napján fennálló tıketartzás 1%-a, min Ft, max Ft 1,8 * rugalmas törlesztés esetén 2-szer, de maximum a flyósíttt kölcsönösszeg 30%-ig díjmentes ig flyósíttt Újrakezdés hitel részleges elıtörlesztése esetén ,- Ft, illetve az elıtörlesztett összeg 1%-a, ha az ennél kisebb, illetve 2%-a, ha más pénzügyi intézmény által flyósíttt kölcsönbıl történik. A tıl flyósíttt nem lakáscélú hiteleknél teljes elıtörlesztés esetén, amennyiben a fennálló tartzás nem haladja meg az Ft-t és a megelızı 12 hónap alatt elıtörlesztést nem teljesített az ügyfél, a szerzıdésmódsítási díj nem kerül felszámításra. 5

6 3. Elıtörlesztésre vnatkzó szerzıdésmódsítási kérelem befgadása Fiók Raiffeisen Direkt Teljes elıtörlesztés 13:30 13:30 Részleges elıtörlesztés 13:30 13:30 A 13:30 után befgadtt elıtörlesztésre vnatkzó szerzıdésmódsítási kérelem feldlgzását a Bank a következı munkanapn kezdi meg. A kérelem feldlgzásának kezdete nem azns az elıtörlesztési kérelem teljesítésével. 4. Késedelmi kamat Lakáscélú jelzálghitelek Flyósítás idıpntja március 17. elıtt Felmndás elıtt MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 Felmndás után (0-90 nap) (91. naptól) MNB alapkamat + 24%, de maximum a felmndást megelızı napi ügyleti kamat és a kezelési költség összege (deviza alapú szerzıdéseknél, amennyiben a szerzıdés annak felmndása esetére a fennálló tartzás összegének frintban történı meghatárzását írja elı, úgy a felmndás napján érvényes ügyleti kamat és kezelési költség összege) március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 10%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% MNB alapkamat + 10%, de maximum a felmndást megelızı napi ügyleti kamat Szabadfelhasználású jelzálghitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Újrakezdés Hitelek március 17. elıtt március 17. és február 1. között MNB alapkamat + 24%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3%, de maximum évi 22,15% 10 MNB alapkamat + 12%, de maximum (ügyleti kamat * 1,5) + 3% Az adtt naptári félév teljes idıtartamára az érintett naptári félévet megelızı hónap elsı napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó. A késedelmi kamat alapjául szlgáló referenciakamat leírását a 3. számú melléklet tartalmazza. Lakáscélú jelzálghitelek esetében felmndást követı 90. napig, Szabadfelhasználású jelzálghitelek és Újrakezdés hitelek esetében a felmndást követıen a felmndás napján érvényes ügyleti kamat mértéke az irányadó. A Bank február 1. és április 30-a közötti idıszakra a felszámíttt késedelmi kamat mértékét évi 7,65%-ban, a május 1. és május 31. közötti idıszakra évi 7,065%-ban, a június 1. és június 30. közötti idıszakra évi 7,02%-ban, a július 1. és július 31. közötti idıszakra 6,63%-ban állapítja meg. A fenti késedelmi kamatmérték a felmndtt, lakáscélú hitelekre nem vnatkzik. 1 Raiffeisen Bank által nyújttt kölcsönbıl történı elıtörlesztés esetén, valamint a gyermekvállalás nem teljesítésekr az Ügyfél által a Magyar állam felé fizetendı hitel esetén nem kerül felszámításra. Raiffeisen Újrakezdés Plusz hitel esetén egy alkalmmal teljesíthet díjmentesen részleges elıtörlesztést, illetve a teljes elıtörlesztés is díjmentes. Az Áthidaló kölcsönnel kapcslatban a bank szerzıdésmódsítási díjat nem száml fel. 2 A Bank által kezdeményezett, ingatlan fedezet mellett nyújttt hitelfelajánlás, illetve belsı hitelkiváltás (Raiffeisen Banknál fennálló lakssági hiteltartzás Raiffeisen Bank által nyújttt kölcsönbıl történı kiváltása) esetében az igényléshez szükséges fedezet ellenırzési díj és értékbecslési díj nem kerül felszámításra, amennyiben a Bank a krábbi ügylethez készült értékbecslést elfgadja. 3 Törlesztırészlet jelentıs emelkedése esetén, illetve egyéb váratlan élethelyzet miatt a Bankkal kötött egyedi megállapdásból eredı szerzıdésmódsításkért a Bank nem számít fel szerzıdésmódsítási díjat, valamint az Áthidaló kölcsönnel és Győjtıszámlahitellel kapcslatban a bank szerzıdésmódsítási díjat nem száml fel. 6

7 4 Raiffeisen Bank által nyújttt deviza alapú hitel tıkenövelés nélküli, frint alapú Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel termékkel történı kiváltása esetén nem kerül felszámításra. 5 A hitelkérelem benyújtásakr családi ház, ikerház, vagy srház fedezetként történı felajánlása esetén, a kötelezıen benyújtandó térképmáslat bankfiókban történı lekérésekr kerül felszámításra. 6 Amennyiben az ügyfél a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlájáról ad megbízást a földhivatali díj rendezésére, vagy lakásvásárlási hitel esetén a hitelbıl történı vételáészlet kifizetése átutalással történik, úgy ezen átutalásk igazlásáért a külön igazlás díja nem kerül felszámításra. A Krízisalap igénybevételéhez igényelt "Igazlás lakáscélú hitel törlesztırészletének alakulásáról" nymtatvány kiállítása díjmentes. 7 Amennyiben az ügyfél fedezetlen és jelzálgfedezető hitele is kiváltásra került, az árazás a jelzálgfedezetes ügylethez igazdik. 8 A Bank a jelen kndíciós listában jelölt díjak számítását a Közpnti Statisztikai Hivatal által a megelızı naptári évre vnatkzó, évente közzétett átlags fgyasztói árindexhez köti. A díj összege, illetve mértéke autmatikusan, minden év április 1. napjától a megelızı naptári évre irányadó átlags fgyasztói árindexnek megfelelıen módsul. A díj váltzását a Bank minden évben legkésıbb április hónap 1. napjáig jelen kndíciós listában közzéteszi. A díj váltzásánál a Bank az általáns kerekítési szabályk alapján egész frint összeget alkalmaz. A Bank fenntartja a jgt aa, hgy egyes ügyfélcsprtk, illetve egyes szlgáltatás típusk tekintetében a díj indexálását egy, vagy akár több alkalmmal ne érvényesítse. 9 A Bank a feltétel teljesítésének megállapításakr a következı tranzakció típuskat vizsgálja: bankszámlán terhelt a) eseti és állandó átutalás, b) csprts beszedés, c) bankkártyás/okoskártyás készpénzfelvétel ATM-bıl és d) bankkártyás/okoskártyás vásárlás. A minimális tranzakciószámra vnatkzó feltétel bármelyik tranzakció típussal teljesíthetı. A feltétel teljesítésének megállapításakr a saját számlák közötti tranzakciókat és a havnta esedékes törlesztırészlet megfizetését a Bank nem veszi figyelembe. 10 A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat váltzására tekintettel jgsult módsítani az ügyleti kamatt lyan mértékben és lyan irányban, amelyet a referencia-kamat váltzása indkl. 7

8 1. számú melléklet Referencia-kamatláb megnevezése: BUBOR Referencia-kamatláb devizaneme: HUF Referencia-kamatláb futamideje (periódus hssza): 3 hónap Referencia-kamatláb definíciója: Budapesti bankközi frint referencia-kamatláb, amelyet a bankközi piaci szereplık meghatárztt periódusra egymás között irányadónak tekintenek Referencia-kamatláb elérhetısége: A referencia-kamatláb mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. Módsítás gyakrisága: 3 hónap a 3 havi BUBOR váltzása alapján Módsítás alapjául szlgáló referencia-kamatláb mértéke: a referencia-kamatláb futamidejének megfelelı idıközönként a frdulónapt megelızı hónap utlsó munkanapja elıtt 2 nappal érvényes referencia-kamatláb Kamatfelár váltztatási mutató: H0F, értéke nulla, a kamatfelár a futamidı végiéig váltzatlan. A mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. 2. számú melléklet Kamatváltztatási mutató: D1K A mutató magyarázata az MNB által közzétett leírás alapján: A mutató különbözı devizanemben lévı kamatswap (IRS), valamint a frinttal szembeni kétdevizás kamatswap (CCIRS) alapján ragadja meg a devizafáshz jutás költségét a kölcsön devizaneméhez és a kamatperiódus hsszáhz alkalmazkdva. A két kamatperiódus közti váltzás adja a különbséget. A mutatónak két dimenzió mentén 9 váltzata van. 3, 4 és 5 éves kamatperiódus mentén, ahl a megegyezı futamidejő IRS ráták devizanemenként értendık a képletben, valamint devizanemenként: svájci frank (DC1K3, DC1K4, DC1K5), eur (DE1K3, DE1K4, DE1K5), Japán jen (DJ1K3, DJ1K4, DJ1K5). Képletben: D1K= IRS t+1 IRS t + CCIRS t+1 CCIRS t ahl t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltztatás). Egészen pntsan a kamatperiódus frdulónapja elıtti 120. nap hónapját megelızı 3 hónapban az IRS kamatlábak és CCIRS felárak 3-havi számtani átlaga. IRS (3,4,5 éves futamidı; eur, svájci frank, japán jen): Interest Rate Swap 3 havi átlaga - ISDAFIX: ISDAFIX egy vezetı glbális benchmark az évesített swap kamatlábakra vnatkzóan, amelyet a pénzügyi intézmények kamatderivatívák elszámlásáhz használnak fel. A fixing átlags mid rátákat jelenít meg, négy nagy devizában 1 évtıl 30 évig terjedı lejáratra napi gyakrisággal. Az IRS fixingek jelenleg a panelbankk beadtt jegyzései alapján határzódnak meg. Jegyzett devizák: CHF, EUR, GBP, USD. Jegyzett futamidık: 1 évtıl 10 évig évente (és egyes devizáknál 30 évig tvábbi futamidıkre is). A jegyzéseket helyi idı szerint délelıtt 11:00-kr mentik. A kamatlábak elérhetık a https://www.theice.cm/iba/isdafix linken. Az ügylet lejáratnkénti (2-tıl 60 évig különbözı lejáratkra) fix kamatára vnatkzó jegyzések elérhetık a Reuters-en a EURAB6L5Y=ICAP/TTKL ldaln. A napi értékek hárm havi átlaglása adja a kmpnens értékét. Jen esetén az adtt futamidıre elérhetı vételi és eladási (bid és ffer) jegyzések átlagát használjuk. CCIRS: Az MNB K14 adatszlgáltatásból származtattt havi CCIRS index. CHF-EUR-JPY devizaksár alapján, középtávú futamidıkre súlyztt átlag HUF-fal szemben, vagyis devizacserés kamatswap (különbözı devizanemben denminált tıke- és kamatcsere). A K14 adatszlgáltatásból származtattt CHF-EUR-JPY devizaksáa átlaglt mutató a hazai bankk kötéseit mutatja. 8

9 A mutatóban a CCIRS kmpnens annak a költségnek a váltzását mutatja, hgy milyen felárn tud a bank frint fedezete mellett devizahitelezéshez szükséges deviza fáshz hzzájutni a piacn, illetve a megfelelı IRS kmpnens azt mutatja, hgy milyen árn tudja a bank váltzó kamatzású fását fix kamatzásúra cserélni, biztsítva ezzel az ügyfél számára a periódus alatt váltzatlan kamatt/kamatfelárat. Módsítás gyakrisága: az alkalmaztt kamatperiódus figyelembevételével 3/4/5 év. Módsítás alapjául szlgáló kamatváltztatási mutató mértéke: a kamatperiódus lejártát megelızı 120. napi mutató. A mutató mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. 3. számú melléklet Referenciakamat megnevezése: MNB jegybanki alapkamat Referenciakamat devizaneme: HUF Referenciakamat futamideje: azns a jegybanki alapkamat alkalmazásának idıtartamával Referenciakamat definíciója: A Magyar Nemzeti Bank által meghatárztt irányadó kamat, amely beflyáslja a banki betétek után járó, illetve a hitelekre fizetendı kamatt. Referenciakamat elérhetısége: A referenciakamat mindenkr hatálys mértékét a Magyar Nemzeti Bank hnlapján (http://www.mnb.hu) teszi közzé. Módsítás gyakrisága: Jegybanki alapkamat váltzásával összhangban A Bank kizárólag a jegybanki alapkamat, mint referencia-kamat váltzására tekintettel jgsult módsítani a késedelmi kamatt lyan mértékben és lyan irányban, amelyet a referencia-kamat váltzása indkl. 9

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére. Lakossági hiteltermékek. Érvényes: 2011. július 1-jétıl Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakssági hiteltermékek Tartalmjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Flyószámlahitel... 3 MKB Személyi Kölcsön... 3 Hitelkártyák...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújtott szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzáloghitelekről Hatálys 2015.02.01-től ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által nyújttt szabad felhasználású, hitelkiváltási- és lakáscélú jelzálghitelekről készült a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló

Részletesebben

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. február 1-től MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA

Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Hatályos 2015. február 1-től MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA MEGLÉVŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 10. után az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket A felfüggesztést megelőzően befogadott kölcsönügyletekre

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Ingatlanfedezetű lakás- és jelzálog-típusú hitelek 1. 2004. május

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes 2010. március 25. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2012. január 01. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. május 20. I. Betétbiztosítási feltételek A fentiekben felsorolt, 1993. június 30-át megelızıen

Részletesebben

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2015.01.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatálys: 2015.01.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes devizabelföldi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek)

KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Kiszombor KONDÍCIÓS LISTA (Forintban végzett mőveletek) Kiadva: 2015. augusztus 01. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 19. napján jelen Hirdetményben

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22.

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Hatály: 2013. április 22. AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Tartalomjegyzék A. Fedezet nélküli konstrukciók 3 1. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret 3 2. Személyi kölcsön 5 B. Fedezettel biztosított hitelek 9 1.

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 1.1. 35 év alatti gyermektelen és egy gyermekes fiataloknak (új lakás

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. július 01. TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 1.1. 35 év alatti gyermektelen és egy gyermekes fiataloknak (új lakás

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról TARTALOMJEGYZÉK LAKOSSÁGI HITELEK... 3 1. KAMATTÁMOGATOTT HITELEK... 3 2. ÉPÍTÉSI JELLEGŰ HITELEK... 6 3. FOGYASZTÁSI HITELEK... 7 4. HITELKIVÁLTÁSI

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról

Tájékoztató a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás legfontosabb tudnivalóiról Tájékztató a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás legfntsabb tudnivalóiról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a fgyasztói kölcsönszerződésekkel kapcslats elszámlás, és frintssítás legfntsabb

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 3/2010. Lakossági devizára változtatható forint alapú lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI DEVIZÁRA VÁLTOZTATHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELİNYEI A forintban felvett kölcsönt bármikor, külön költségek nélkül változtathatja át deviza alapú hitellé. A felajánlott ingatlanfedezethez

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/113-048/2010. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró Versenytanácsa a Dr. Berke Barna ügyvéd által képviselt UniCredit Bank Hungary Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás

Részletesebben

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1.

Hatályba lépés, érvényesség: 2015. szeptember 1-től visszavonásig Közzététel: 2015. szeptember 1. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről 000 1. Elszámolással és forintosítással érintett a) A forintosításig

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl. I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. szeptember 15-tıl I. Passzív üzletág kondíciói /betétek/ Lakossági üzletág Betét elhelyezés csak névre szólóan történhet Könyves betétek: Éves Kamatláb (%) EBKM (%)

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2015. március 31. Hatálybalépés napja: 2015. április 1. Általános

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben