2009. november 26., csütörtök 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2009. november 26., csütörtök 1"

Átírás

1 2009. november 26., csütörtök 1

2 Újra válaszúthoz érkezett a vajdasági magyarság A Magyar Nemzeti Tanács közvetlen megválasztása külön választási feladatok teljesítésével jár. Lejárt már jóval előbb a közvetett mára még ma is érthetetlen, hogy egy e feladat megvalósulását, magára vállalta úton megválasztott Magyar Nemzeti az előkészületek első nagy lépésének nemzeti kisebbség hogyan és miért Tanács mandátuma. A jelenlegi meghosszabbított mandátummal tevékenykedő MNT megválasztását sok, főleg a VMSZ-en kívüli párt részéről ért bírálat, kifogás kísérte. Kifogásolták, hogy az pártalapon történt s abban főleg az említett párt irányítása volt érezhető. A többi, kisebb létszámú magyar előjelű párt kifogásolta a közvetett választást, teljesen szem elől tévesztve azt, hogy a törvényes előírások, rendelkezések más megoldásra nem adtak lehetőséget. A rendszerváltást követő időszakban, a mai napig bizony alig teljesült valami azokból az ígéretekből s lehetőségekből, amelyeket a változás rejtett magában, ígért vagy csak sejtetett. Előtérbe kerültek azok a hatalmi erők, amelyek mindinkább visszafelé igyekeztek a kormánykereket forgatni. Ez sajnos több területen sikerrel is járt, a nemzeti kisebbségek rovására. Mindhiába volt a sürgetés, a követelés, az illetékeseknek szinte földbe gyökerezett a lábuk, főleg a felfogásuk, amikor vagy a vajdasági helyzetről vagy épp a nemzeti tanácsokról kellett dönteniük, s a legmagasabb szinten kidolgozni s el is fogadni azokat a törvényeket, amelyek szorgalmaznák, serkentenék a nemzeti tanácsok közvetlen megválasztását. Azonban a sok következetes követelés, a jogegyenlőség s a nemzeti kisebbségek létében felmerülő problémák, venné kezébe saját sorsának irányítását, akkor, amikor a többség helyettük is sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségük. Úgy vélték, hogy a nemzeti kisebbség tagjainak csak lojálisnak kellene lenniük a hatalmon lévők politikájával, s ezért cserébe, jótéteményként azok majd meghatározzák viselkedési normáikat. Óriási bűn ez, az igazi demokrácia gyalázata, az irányítás kisajátítása, a kisebbség lebecsülése. A sok viszontagság után azonban törvényes lehetőség nyílt arra, hogy végre törvénnyel rendezzék a nemzeti kisebbség tanácsainak közvetlen megválasztását s megoldódott az a probléma is, hogy hogyan kell ezt a közvetlen választást lebonyolítani. Eszközöket is teremtettek e feladat elvégzéshez, s törvényt is hoztak a nagy munka lebonyolítására. Most törvény rendelkezik arról, hogyan lehet megválasztani a nemzeti tanácsokat. Tekintettel arra, hogy lapunk olvasótábora magyar nemzetiségű, így a Magyar Nemzeti Tanácsra kell gondolni. Mert Vajdaság magyarságának most kell vizsgáznia együttes akaratból, a közösen megfogalmazható jövőről, életének, politikai helyzetének milyenségéről. Mint minden hivatalos választás, a most előkészületben levő nemzeti tanács választása is az állam kötelessége lenni, de ismerve az eddigi akarom-ne- megszervezését. Azt,hogy karácsonyig összegyűjti a minimális feltételeknek megfelelő számú aláírót, azok névsorát, akik óhajtják, hogy rákerüljenek a magyarok szavazólistájára. Ezért minden magyar ajkú embert felkeresnek s lehetőséggel a házhoz mennek, ahol néhány kérdés feltevése után csak egy aláírásra van szükség ahhoz, hogy valaki a szavazók listájára kerüljön. Ez most NEM PÁRTÉRDEK! Ez a tevékenység kimondottan a vajdasági magyarság érdeke! Ehhez csatlakozott mindegyik, Vajdaságban tevékenykedő magyar párt, községünkben pedig a Demokrata Párt is, támogatva a lehetőséget. Ezért, amikor a kedves olvasóhoz is bekopogtat a felhatalmazott aktivista, fogadja őt, mint olyat, aki az ön segítségére sietve hozzájárul ahhoz, hogy ön kényelmesen, otthonában aláírhassa szándékát, s ha a kitűzőjén a VMSZ jelét látja, az nem azt jelenti, hogy azon párt malmára hajtja a vizet, mivel a most megválasztásra kerülő Magyar Nemzeti Tanács biztosan többpárti öszszeállítású lesz, hiszen a Vajdaságban élő összmagyarságot képviselve nemzeti érdekeket s célokat fog megfogalmazni, s meg is valósítani. Iratkozzunk fel tehát a magyar szavazók listájára, hiszen ez most, s a jövőben is, nemzeti s egyben egyéni ér- az európai normák s gyakorlatok makarom hozzáállását, a VMSZ, azért, dek is. M. Cs. B. népszerűsítése sokban hozzájárult a hogy időben minden előírásnak eleget szükségesség belátásához. Sokak szá- tegyen, meg azért is, hogy meggyorsítsa Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Molnár Csikós Benedek, Novák Anikó, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA DECEMBER 3-ÁN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID november 26., csütörtök

3 Magyarkanizsa Kiskunhalas testvérvárosi sportnap A múlt szombaton testvérvárosunk, Kiskunhalas sportolói látogattak el hozzánk, hogy öszszemérjék erejüket a kanizsai csapatokkal. Doc. dr. Lepeš Josip polgármesteri tanácsnoktól megtudtuk, hogy ez immár a 36. sporttalálkozó a két város csapatai között. Mint mondta, az önkormányzat felismerve a találkozó fontosságát, maximálisan támogatta a rendezvényt. A sikeres szervezésben részt vettek a Községi Sportszövetség szakszolgálatának tagjai, valamint a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar kanizsai hallgatói is. A vendégek fogadását és a verseny zavartalan lebonyolítását a Gyógyfürdő korrekt hozzáállása tette lehetővé. A halasiaknak egy-egy Magyarkanizsát ismertető ajándékcsomaggal kedveskedtek a vendéglátók. Délelőtt 9 órakor a szervezők a Gyógyfürdő sportcsarnokában állófogadást rendeztek a vendégcsapat számára, majd 9.30-kor került sor az ünnepélyes megnyitóra. Megnyitóbeszédet dr. Katkics Zoltán, a KKT elnöke mondott, aki az önkormányzat nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében hangsúlyozta a már több évtizede tartó sportbaráti hagyományok fenntartásának és folytatásának fontosságát, majd megnyitotta a találkozót. A magyar és szerb himnusz elhangzása után a kanizsai és halasi sportolók bemutatója következett. A versenyek és mérkőzések négy helyszínen, a Gyógyfürdő sportcsarnokában, a Potisje sakk klubjában, a Zmaj iskola tornatermében és az Univerzal Tekepályán 10 órától vették kezdetüket. A hazai és vendégcsapatok a következő sportágakban mérték össze erejüket: labdarúgás, női és férfi kézilabda, teke, asztalitenisz, sakk, harcművészet és lábtenisz. A mérkőzések a délutáni órákig tartottak, majd utána a Gyógyfürdő éttermében az ünnepélyes eredményhirdetésre került sor. Összesített eredmény: Magyarkanizsa: 4 győzelem Kiskunhalas: 3 győzelem Döntetlen: 2 mérkőzés Csapateredmények: 1. Kézilabda Nők- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 13:19 Férfiak- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 21:21 2. Labdarúgás Profi csapatok Magyarkanizsa - Kiskunhalas 5:4 Képviselői csapatok Magyarkanizsa - Kiskunhalas 2:6 Szakmai tanácskozás Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt, hogy vegyen részt november 26-án (csütörtök) a városháza nagytermében 17 órakor kezdődő szakmai tanácskozáson, amelynek egyetlen témája: A közlekedésbiztonságról szóló új törvény Az előadó: Branko Petrov, körzeti közlekedésbiztonsági rendőrparancsnok (Nagykikinda) Képviselteti magát: - a magyarkanizsai rendőrállomás közlekedési osztálya - a községi szabálysértési szerv - Községi Közigazgatási Hivatal Felügyelőségi osztálya - Áru-és személyszállítással foglalkozó cégek 3. Teke Nők- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 2065:1758 Férfiak- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 3167: Asztalitenisz Nők- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 12:4 Férfiak- Magyarkanizsa - Kiskunhalas 8:8 5. Sakk Magyarkanizsa - Kiskunhalas 9:3 Harcművészetben a magyarkanizsaiak tehetséges birkózókat vonultattak fel, akik bemutatták a birkózás attraktív fogásait, dobásait, míg a kiskunhalasiak harcművészeti bemutatót tartottak. A versenyek után az ebéd előtt a Gyógyfürdő ebédlőjében a csapatokat dr. Bimbó Mihály alpolgármester köszöntötte és dicsérte a versenyek barátkozási szintjét, szellemét. A vendégcsapatok kapitányainak dr. Katkics Zoltán és a helyi csapatok kapitányai serlegeket adtak át. A folytatásban, este nyolcig nagyon jó hangulatban, tánccal és beszélgetéssel töltötték el az időt a házigazdák és a vendégek közösen. A Gyógyfürdő vezetőségének és személyzetének magas szintű vendéglátása nagyban hozzájárult a találkozó jó hangulatú és kulturált megszervezéséhez. Magyarkanizsa önkormányzata a sikeres találkozó megszervezésével még szorosabbra fonta a két települést összekötő szálakat. A képeken a serlegek átadása. K. Aranka Ne küldje el a kéményseprőt! Miért ne küldje el? Elsősorban azért, mert ma már törvény és rendelet szabályozza a kémények évenkénti rendszeres ellenőrzését, tisztítását. Csak egy rendelet miatt tűrje ezt a szolgáltatást? Nem! A tüzelőberendezés és a kémény veszélyforrás a lakásban. Évente országunkban a statisztikai adatokból megtudva több halálos esetről írtak. Évente a több súlyos kimenetelű tűzeset és szénmonoxidmérgezés önt is meggyőzi, hogy nem felesleges a tüzelőberendezések és égéstermék-elvezetők időszakos ellenőrzése. Gázkészülékkel való fűtéskor kb C -os füstgáz termelődik, ami a kéménybe jutáskor C -ra hűl le. Egy kéményen keresztül évente akár több tonna savas vízgőz is távozhat, ami a mésszel érintkezve kémiai reakciót hoz létre. A köpenycső hiánya a falazott kéményeket 1-2 éven belül tönkreteheti. A lehulló habarcstörmelék eldugítja a kéményt, amit a tüzelőberendezés nem vesz észre, és ez az állapot életveszélyes is lehet! A szénnel, fával való tüzelésnél nem a füstgázmérgezés az igazi veszélyforrás, hanem annak magas hőmérséklete, ami elérheti a C -ot is. A fa már 300 C fölött meggyulladhat. A rendszertelen kéménytisztításnál a szurok lerakodik a kémény falán, ami 1000 C felett izzva ég el, és ha ez öngyulladással ég, akkor bármi bekövetkezhet. Ezért kéménye karbantartását bízza a Kommunális Szolgáltató Közvállalat kéményseprőire, akik havi 43,27 dinárért biztosítani tudják az ön nyugalmát. Jelentkezzen, ha még nincs a nyilvántartásunkban, hogy önnek is tudjunk segíteni, a Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalatnál, vagy telefonon a estelefonszámon. Tisztelettel: Komunalac november 26., csütörtök 3

4 Iskolanap az általános iskola Ady-részlegében November 22. Ady Endre születésének évfordulója. Ez alkalomból mint minden évben megemlékeztek nagy költőnkről az általános iskolában is. Igaz, az intézmény ma már a Jovan Jovanović Zmaj nevet viseli, de régen ez az épület volt az Ady Endre Általános Iskola, így ma is megmaradt számunkra Ady-részlegnek. Mivel 22-e vasárnapra esett, így hétfőn emlékeztek meg iskola névadójáról az ott dolgozók és a diákok. Délelőtt 10 órai kezdettel Juhász Márta az iskolarészleg vezetője köszöntötte a tanulókat és a pedagógusokat, majd két nyelven elhangzott nagy magyar költőnk egy verse. Ezután díjátadás következett, az erre az alkalomra meghirdetett rajz- és irodalmi pályázat nyerteseinek megjutalmazása. Ady Az Értől az Óceánig című verse ihlette a szép rajzokat és irodalmi alkotásokat, valamint Ady portréjának megrajzolásáért is díjat kaptak a legügyesebb kis alkotók. A 8. f osztály játékos vetélkedőt szervezett. Rúzsa Sára tanárnő segítségével 15 próbás műveltségi vetélkedőn vettek részt a csapatok. Az iskola zsibongójában megtekinthető az az alkalmi dekoráció, amely képekben számol be a valamikori és a mai épületről. Az iskola főbejáratánál a legsikeresebb Ady-portrék láthatóak. AK Fotó: Rúzsa Sára és Purgel Mariann november 26., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 Játszótéravató Kispiacon Az összefogás eredménye LAKOSSÁGI FÓRUM A magyarkanizsai VMSZ helyi szervezete lakossági fórumot szervez a városháza nagytermében november 26-án (csütörtök) 19 órai kezdettel. Napirendi pontok: 1. Tájékoztató a vajdasági magyarok választói névjegyzékére való felíratkozásról 2. Tájékoztató az aktuális szerbiai politikai helyzetről, és beszámoló képviselőink munkájáról a köztársasági és tartományi parlamentben 3. Magyarkanizsát érintő aktuális események megvitatása 4. Különfélék Vendégeink: - Pásztor Bálint- szerbiai parlamenti képviselő - Dr. Körmöci László- tartományi képviselő - Nyilas Mihály- Magyarkanizsa polgármestere Mindenkit szeretettel várunk! VMSZ magyarkanizsai helyi szervezete A tegnapelőtti szomorkás, ködös reggel után még a nap is kisütött, amikor a malomnak átellenben lévő, hatalmas üres területen megkezdődött a kispiaci új játszótér avatóünnepsége. A programot óvónőik vezetésével a helybeli kicsinyek dalos, táncos, játékos műsora vezette be. Aranyosak, kedvesek voltak a csöppségek, szinte látszott a kis orcácskáikon, hogy nagyon örülnek a várva várt napsütésnek. A mintegy negyedórás műsor után az óvó nénik szabad kezet adtak nekik, a gyerkőcök meg ötvenen százfelé futva önfeledten vetették magukat a játékszerekre. Pillanatok alatt megteltek a hinták, a mászókák, padok, a vár meg a csúszda, a boldog gyerekzsivaj és kacagás közepette pedig megkezdődött a program hivatalos része, az avató. Elsőként Szarapka Ede, a kispiaci Helyi Közösség elnöke szólt a megjelentekhez, akik között az önkormányzati vezetők mellett megjelentek az illetékes osztályok képviselői, a Helyi Közösség tanácsának tagjai, Veselinov Ibolya, a Poletarac Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatónője, a község közvállalatainak vezetői, intézmények képviselői, néhány kispiaci polgár és persze a tömegtájékoztatási eszközök munkatársai. A tanácselnök meleg szavakkal köszöntötte az ovisokat és elégedettségének adott hangot, amiért a játszótér iránt nem is oly régen megfogalmazódott igény ilyen gyorsan megvalósult. Köszönetet mondott érte az önkormányzatnak és mindazoknak, akik bármilyen módon is segítették a játszótér kiépítését. A Helyi Közösség a telket biztosította, bekerítette a játszóteret, amelyhez hamarosan a kapuk is elkészülnek. Úgy tervezik, hogy elvégzik a terület megvilágítását is, hogy a jobb idők beálltával a korai sötétedés se legyen akadálya a gyerekek boldog hancúrozásának. A játszótérrel párhuzamosan Kispiac a helyi járulék eszközeiből 850 méternyi új betonjárdát épített ki, ami épp a játszótértől indul és a Testvériség-Egység utcán át végigvonul egészen ki az aszfaltútig. Ezekből a munkálatokból a helybeliek is alaposan kivették részüket. A felnőtt ember annak tud örülni legjobban, ha a gyerekeket boldognak látja, ha a gyerekekért tehet valamit. Éppen ebből a megfontolásból az önkormányzat minden évben fedezi egy-egy település új játszóterének a kiépítését. Legutóbb Adorján, most pedig Kispiac kapott új, az európai normáknak is megfelelő, környezetbarát és Fontos értesítés a Vajdasági Fejlesztési Háló magyarkanizsai irodájából A napokban beszélgetést folytattam Nagy Lipták Ildikóval, a Vajdasági Fejlesztési Háló irodavezetőjével és Skutera Évával, az iroda új vezetőjével. A Vajdasági Fejlesztési Háló magyarkanizsai irodája nevében szeretném bejelenteni, hogy eddigi munkámat Skutera Éva veszi át, aki továbbra is minden hétköznap várja a lakosságot irodánkba 8-tól 12 óráig. Címünk Dózsa György utca 4., a betegsegélyező mellett. Telefonos elérhetőségünk: 024/ Ezúttal szeretném megköszönni a szervezeteknek, intézményeknek és ügyfeleknek az eddigi közös munkát, és sikeres együttműködést kívánok a továbbiakban is. Ezután Skutera Évával készítettem interjút a Háló munkájáról. A Vajdasági Fejlesztési Háló célja a magyarlakta területek gazdasági és infrastrukturális fejlesztése. Továbbra is azon munkálkodunk, hogy az információk mindenki számára elérhetőek legyenek. Személyes törekvésem a helyi jellegzetességeket figyelembe véve a lakosság, a civil szféra, a vállalkozók és az intézmények felé egy minden igényt kielégítő kapcsolat kialakítása, a kommunikációs csatornák bővítése. A Háló feladatai a következők: információgyűjtés és továbbítás az érdekelt felek irányába, egy minden igényt kielégítő kapcsolat kialakítása, a kommunikációs csatornák bővítése, valamint a pályázati tanácsadás, pályázatírás, végrehajtás és elszámolási utómunkálatok (jelentések), vállalkozásfejlesztés és humán erőforrás képzés, a helyi igények kielégítése. Felhívom az érdekeltek figyelmét hangsúlyozta az új irodavezető, hogy honlapunkon megtalálják az aktuális pályázatok széles kínálatát. A honlap címe: palyazat.vfhalo.eu TM biztonságos, fából készült játékszerekkel ellátott játszóteret mondta üdvözlő beszédében Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere, majd így folytatta A község 900 ezer dinárt áldozott erre a nemes célra és külön öröm, hogy ezért a pénzért községünk mesteremberei dolgoztak meg, a játszótér az ő kezük munkáját dicséri. Nagyon remélem, hogy a mintegy ötven kispiaci óvodás és a helyi általános iskola tanulói örömüket lelik majd az új játszótérben, amelyet időszűke és elfoglaltság miatt csak most, november végén tudtunk átadni rendeltetésének, noha a községi önkormányzat és a kispiaci Helyi Közösség példás összefogásának eredményeként már egy hónapja elkészült és a gyereksereg már a község napja táján használatba is vette. Bízzunk abban, hogy mindig is lesznek sokan, akik itt játszadoznak, és a mai gyerekek gyerekei, sőt unokái is örömmel járnak majd erre az igen tetszetős játszótérre. Az avatóünnepség után a házigazdák és vendégeik egy szerény fogadás erejéig a Helyi Közösség épületébe vonultak, otthagyva az önfeledt játszadozásba belefeledkező kicsinyeket a nekik szánt, nekik épített, igazán szép kis birodalomban. Bödő Sándor MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk a november 26-án (csütörtökön) este a martonosi Kultúrotthon nagytermében 18 órakor kezdődő LAKOSSÁGI FÓRUMRA A SZEMÉTKIHORDÁSRÓL SZÓLÓ KKT HATÁROZAT ELEMZÉSE ÉS ÉR- TÉKELÉSE valamint NEMZETI TANÁ- CSOK VÁLASZTÁSA témákra RÉSZTVEVŐK: KÖRMÖCI KÁROLY-KÖCE DPKB alelnök,képviselő RAFFAI MÁRIA DPKB alelnök KOVÁCS IMRE DP frakcióvezető BONTOVICS ISTVÁN képviselő SÓTI IBOLYA - képviselő PÁLINKÁS JÓZSEF képviselő KÓKAI OTTÓ - DPIHSZ elnöke BÁLINT ZOLTÁN DPKB tag SZERETETTEL VÁRJUK ÉS KÉR- JÜK A TÉMÁKBAN ÉRINTETT POL- GÁROK MEGJELENÉSÉT ÉS VÉLE- MÉNYÉT! Tisztelettel a martonosi DP elnöke Apró Ferenc november 26., csütörtök 5

6 Fákkal a tiszta levegőért Faültetési akcióra kaptunk meghívást a Metal Impex cégtől. Azt persze sejtettük, hogy nem a cég magyarkanizsai telephelyén kerül erre sor, mert ott jóformán egyetlen fának se lenne hely, de szóba jöhetett a martonosi részleg vagy az az építkezési terület, amely ugyan közel van a Magyarkanizsa és Horgos közötti regionális úthoz, mégsem lehet onnan látni, mi is készül ott valójában. Mint kiderült, ez utóbbira szólt a meghívás, szombat délelőttre. Szombaton reggel aztán olyan sűrű ködre ébredtünk, hogy már szinte elkönyveltem magamnak, az akció biztosan elmarad. Nem maradt el. A köd tulajdonképpen csak engem zavart. Nem jártam még a célhelyen, de tudtam az odavezető utat, azt is, hol kell letérnünk a főútról, az alig 10 méteres látótávolság mégis megtréfált. Kollégámmal sikeresen túlhaladtunk a rancshoz vezető bekötőúton, és csak visszafelé jövet vettük észre, hol is kellett volna befordulnunk. Száz méternyire az úttól aztán eltátottam a szám a csodálkozástól: a drótkerítéssel körülvett hatalmas terület utcai frontján díszes, régi téglákból rakott kerítés és egy hatalmas, diadalkapuhoz hasonlítható bejárat fogadott. Látszott, hogy mindez még nincs egészen kész, hiszen oldalt állványok álltak mellette, de így is lenyűgözött. Amikor megálltam a bejárat alatt és felnéztem, olyan érzésem támadt, mintha egy ókori, római arénába lépnék be. Benn, a kerítésen belül, már javában dolgoztak az emberek. A meghívást közvetítő Sátai Róbert és a tulajdonos, Tandari László szívélyesen fogadtak. Szerintem már elkönyvelték, hogy ekkora ködben úgysem jövök, ami az éppen azokban a napokban tomboló náthám miatt nem is lett volna olyan elképzelhetetlen, egy köd azonban nem jelenthetett akadályt. Rögtön előkerültek a literes gyógyszerek, majd egy kis beszélgetés után megkezdődhetett a terepszemle. A siralmas időjárási körülmények, a mindenfelé felhalmozott építőanyag, szerszám és miegymás ellenére azonnal látszott, hogy itt valami impozáns dolog van készülőben. Amerre csak néztünk, mindenütt faültetőket láttunk. Mint utóbb kiderült, a cég harminc alkalmazottja és néhány jóbarát szorgoskodott éppen. Még a bejárattól jobbra elterülő kis akácosba is kerültek új facsemeték. Két éve kezdtük az egészet, akkor ültettük ezeket az akácokat is. Mára jó tíz centi vastagok lettek jött azonnal a magyarázattal Tandari László Nagyon szeretem a természetet, kopárnak tartom ezt a környéket, tulajdonképpen az egész Vajdaságot. Nagyon kevés az erdő. Az elmúlt évtizedek alatt rengeteg fát kivágtak, felelőtlenül irtották az erdőket, és csak most vesszük észre igazán, hogy velük együtt kiirtották köröttünk a tiszta levegőt is. Tulajdonképpen ezért a levegőért ültetjük ezeket a fákat. Imádok pecázni, pedig alig van rá időm, és két évvel ezelőtt csak azért vágtam bele ennek a területnek a rendezésébe, hogy legyen egy tavam, ahol kedvemre horgászhatok és egy erdőm, ami viszszahozza ide a tiszta levegőt, a legalább valamilyen mértékben érintetlennek tűnő természetet. Mindjárt az elején kiásattam a kis és a nagy tó medrét, köréjük pedig négyezer darab apró akáccsemetét ültettünk el. Ma ötszáz platáncsemete kerül az akácfák közé és néhány, még üresen álló területre is. Igaz, a platán lassan nő, de szeret a vidékünkön és sokáig él. A platánnal is azt akarom igazolni, hogy nem fakitermelés a célom, hanem hosszan tartó, maradandó dolgot szeretnék itt létrehozni, meghagyni azt az utánunk jövő generációknak. Remélem, a platánok megfogják majd, mint a többi facsemete is, mert az eddig elültetett mintegy hatezer fából csak alig száradt ki. Még a nálunk nem annyira ismert kínai nyárfák is állják a sarat. Ezekben az a jó, hogy nem virágzáskor nem havaznak, másképp virágoznak, mint a hagyományosak. Sok pénzbe kerül ennek a pihenőövezetnek a kialakítása, de nem bánom. Tartományi pályázaton is sikerült hosszúlejáratú támogatáshoz A Metal Impex lelkes csapata jutnom, igaz, öt év alatt vissza kell a kölcsönt fizetnem. Gazdasági válság ide, gazdasági válság oda, bízom benne, hogy nem bukok bele a vállalkozásba és egy-két éven belül egy rendezett, sok-sok programmal felvértezett üdülőközponttal járulhatok hozzá a magyarkanizsai idegenforgalmi törekvések erősítéséhez. Egész éves projektumban gondolkodom, olyanban, amit télen-nyáron használni lehet. Az itt lebontott tanya helyén dombot emeltünk, innen szánkázni, snowboardozni lehet. A kisebb tavat télen alkalmassá tesszük a korcsolyázásra, nyáron meg a gyerekek, a kezdő kishorgászok kedvenc helye lehet. Már most is sok hal van a tavakban, hiszen legutóbb például három és fél tonna pontyivadékot engedtünk a vízbe. Az iskolákkal együttműködve gyerektáborokat szeretnék majd szervezni, olyan sátorozó, családi kirándulásokra, hosszabb itt-tartózkodásra alkalmas üdülőövezetet létrehozni, amelyben adottak lesznek a különféle sportolási lehetőségek is. Fő az, hogy az emberek, de főleg a gyerekek kimozduljanak számítógépeik mellől, mozogjanak, futkározzanak, ismerjék és szeressék meg a természetet, és közben nagyon jól érezzék magukat. Harminc embert foglalkoztatok a cégben, ami a mai körülmények között nem éppen könnyű feladat. A martonosi részleg olyan szolgáltatásokat végez, mint a betonvas-húzás, lemezpréselés vagy éppen méretre vágás, a magyarkanizsai központ pedig elsősorban a kereskedelemmel törődik. Engem a tizenegy éve működő Metal Impex létrehozásakor is az vezérelt, hogy családom megélhetése mellett másoknak is biztosítsam a mindennapi betevőt. Ketten kezdtük egy kanizsai kis garázsban. Aztán évente gyarapodtunk 2-3 emberrel és mára kinőttük a telephelyet. Nehéz vagy sem, merészség vagy sem, a városon kívül kénytelen voltam hozzálátni egy új, a jelenleginél lényegesen nagyobb telephely kialakításához. A magyarkanizsai piac nagyon beszűkült, nekünk is nyitni kellett, ma már egész Vajdasággal üzletelünk. Másképp nem megy. Minden alkalmazottamat megtartottam, senkit nem küldtem el még. Sőt. Ennek az üdülőövezetnek a létrehozására külön embereket alkalmaztam, hogy mindig legyen valaki, aki csinálja, hogy haladjon, látszódjon, amit létre szeretnénk hozni. Sokan megmosolyognak érte, de én az alkalmazottaimat szinte családtagnak tartom. És ezt így éli meg a családom, feleségem, a fiam és a két lányom is. Csak értük, a gyerekeimért, a gyerekekért érdemes tenni és alkotni bármi maradandót. Nekem mindennel ez a célom. A mostani faültetéssel nem állt le a fásítási program, hiszen van még itt szabad terület. Emellett megvettem a főút felé terjeszkedő további nyolc hektáros területet is, ahova jövőre tervezem a telepítést. Ötlet és terv van rengeteg. S dől a szó Tandari Lászlóból tovább. Lelkes, irigylésre méltóan lelkes ezekben a nehéz, válságos időkben. Megéltünk már rosszabbat is, teszi hozzá, túláradó optimizmusát igazolandó, hisz volt háború, amit mi nem is akartunk, volt óriási infláció, amit nem mi okoztunk, volt élelmiszerhiány, azt is túléltük. Nem szöktünk el, itt maradtunk Vajda november 26., csütörtök

7 ságban, ahol a helyünk. Várjuk ki szépen a válság elmúltát és csináljuk tovább, amit megkezdtünk! Figyelmet érdemlő felszólítás, amit érdemes követni. Főleg azért, mert Tandari Lászlótól ered, aki mindenkinek megmutatta és mutatja máig, hogy ezeregy gazdasági nehézség, üzleti gubanc, megfizettetési problémák és megélhetési gondok mellett is lehet derűlátó az ember, tervezhet, alkothat, cselekedhet, ha nem a mának, akkor a holnapnak. Az egészséges optimizmus pedig olyan, mint beteg Tisztelt olvasóinkat már számtalan alkalommal informáltam arról, hogy időt és fáradságot nem kímélve felkutattam városunkban illetve községünkben az állatbarát polgárokat, hogy nálunk is létrejöjjön az állatvédő egyesület. A felhívás és keresés nemcsak az írott, hanem az elektronikus médiában is helyet kapott, hogy ezáltal minél előbb célhoz érjünk, és megszűntessük az évekkel ezelőtt elkezdődött és minden humánus megoldást nélkülöző állatbefogást és megsemmisítést. Sok ember, aki az állatok iránti tiszteletet és szeretetet természetes magatartásnak tartja, örömmel üdvözölte ezt a kezdeményezést, és támogatásával hozzájárult a munkához, ám mint mindenhol, vannak kerékkötők és a haladó gondolkodással szembeszállók is. A több mint másfél éves munka azonban meghozta gyümölcsét, mert 2009 februárjára már 23 tag gyűlt össze, akik kifejezték óhajukat, hogy részt vennének az állatvédelemben és állatmentésben. A Népi Technikának köszönve helyet kaptunk a munkajellegű összejövetelekre, melyet a tagság által kiválasztott háromtagú előkészítő vezetőség (Teleki Mária, Vadász Kávai Piroska és Tukacs Orsolya) irányított. Ez idő alatt több példaértékű állatmentés történt, a kóbor ebeknek új gazdikat kerestünk, több hónapig etettük a kisebb és nagyobb kidobott négylábúakat vagy menhelyre vittük őket. Mindezt önzetlenül tettük, külső segítség nélkül. A hivatalos bejegyzéshez szükséges pénzt (ami több ezer dinár) saját zsebükből fedeztük, a statútum összeállításához sem kaptunk segítséget, de Vadász Kávai Piroska ezt is megoldotta önkéntes munkával. Közös megegyezéssel megvártuk, hogy időközben megjelenjen az egyesületek hivatalos bejegyzéséhez szükséges rövidebb időt szükségeltető törvény. A fi atal tagok kreativitásának köszönve kiválasztottuk az egyesület pecsétjét, megállapítottuk a tagdíjat. Egészségügyi okokból egy kissé megtorpant a munka, de végül a Helyi Közösség üléstermében november 17-én lezajlott a hivatalos alakuló közgyűlés. Vadász Kávai Piroska ismertette a 23 pontból álló szabályzatot, amelyet előzőleg már kézhez kaptak az alapító tagok. Az ülés az alapító okirat felolvasásával kezdődött, valamint az alapító tagok megnevezésével, majd az egyesület nevének, Mancs, elfogadásával folytatódott. Az egyesület önköltségen alapuló nonprofi t szervezet, melynek céljai az állatvédelem továbbfejlesztése, az embertelen bánásmód megakadályozása, a lakosság tájékoztatásának megszervezése az állatvilág és környezetünk védelmének fontosságáról, különös tekintettel a gyermekekre és az ifjúságra, s a felelősségérzés kialakítása. Továbbá az embertelen bánásmód regisztrálása és nyilvánosságra hozatala, az elhagyott állatokról való gondoskodás, új gazdi keresésével, s még sok jelentős tevékenység az állattartási kultúra kapcsán. A szabályzat pontjait az ülés kevés változtatással és bővítéssel elfogadta. Kihangsúlyozta az együttműködést a hasonló egyesületekkel pl. a Zöld Világgal, az iskolákkal és polgári civil szervezetekkel, az önkormányzattal. A közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy a 41/2009-es Szerbiai Hivatalos Lapban megjelent az állatjóléti törvény, mely többek között kimondja, hogy az állatok összeszedésének a leghumánusabb módon kell történnie! Végül megválasztották az öttagú igazgatóbizottságot: Crnković Jasminka, Teleki Mária, Csitári László, Dávid József, Sóti Máté. Közülük Dávid Józsefet elnöki, Sóti Mátét alelnöki tisztséggel bízták meg, négy éves mandátummal. Az ellenőrző bizottság tagjai: Vadász Kávai Piroska, Bata Elizabetta és Tukacs Orsolya. embernek a nevetés. Gyógyít és reményt ad a folytatáshoz. A folytatásban pedig a fiatal vállalkozó egyáltalán nem kételkedik. Lépésről lépésre építgeti üdülőparadicsomát, amelynek egy része jövő tavasszal remélhetőleg már az odalátogató gyerekek és felnőttek rendelkezésére állhat, tovább gazdagítva ezzel Magyarkanizsa egyre bővülő turisztikai kínálatát is. Bödő Sándor Fotó: Sziveri Péter Az állatvédő egyesület alakuló közgyűlése Magyarkanizsán EGÉSZSÉGHÁZ MAGYARKANIZSA Karađorđe utca 53. MAGYARKANIZSA É R T E S Í T É S Ezúttal értesítjük tisztelt polgártársainkat, hogy a Szerbiai Egészségbiztosítási és a Szerbiai Egészségvédelmi törvény értelmében Szerbia polgárai a primáris szintű egészségbiztosítást a egészségházakban Választott orvos intézményén keresztül valósítják meg. Minden polgárnak, joga és kötelessége, hogy legyen választott orvosa. Felhívjuk tisztelt polgártársaink fi gyelmét, hogy amennyiben még nem választottak orvost, tegyék azt meg december 31-ig. Az Egészségház Magyarkanizsa vezetősége O B A V E Š T E N J E Ovim putem obaveštavamo naše cenjene građane da prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravsvenoj zaštiti Republike Srbije, građani Srbije primarnu zdravstvenu zaštitu u domovima zdravlja ostvaruju preko izabranog lekara. Svaki građanin ima pravo i dužnost da ima svog Izabranog lekara. Ako do sada niste izabrali lekara, molimo Vas da to učinite do godine. Rukovodstvo Doma zdravlja Kanjiža A tagdíj havonta 100 dinár, de több is felajánlható, illetve az egyesület a támogató állatbarátoktól hálásan fogadja az önkéntes adományokat. Reméljük, a szükséges ügyiratok elküldése után, pár hét múltán hivatalosan is bejegyzett állatvédő egyesületté válunk! TM Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak a tagoknak, akik a legnehezebb kezdeti időszakban az állatok iránti szeretettől vezérelve csatlakoztak az egyesülethez, és vállalták a még napjainkban is megjelenő gáncsoskodást, negatív visszajelzést. Ennek ellenére a munkájuk vagy tanulmányaik mellett időt, fáradságot áldoztak erre a nemes feladatra, hogy megmentsék a négy lábon járó leghűségesebb társunkat. Etették őket, gazdit kerestek, vagy a már meglévő kutyusuk mellé befogadtak még egyet a nehéz anyagi helyzet ellenére is. Megérdemlik a nyilvános elismerést: Purgel Klára, Tukacs Orsolya, Sörös Laura, Muhi Erzsébet, Tóth Anna, Váradi Éva, Szemerédi Magda, Nagy Gizella, Dávid József, Csitári László, Vadász Kávai Piroska, illetve Bollók Mária, aki helyet biztosított a befogadásra. A név nélküli támogatóknak is hálás köszönetemet küldöm. Teleki Mária A MŰVÉSZETEK HÁZA NOVEMBERI MŰSORÁBÓL November 26., csütörtök, Dobó Tihamér Képtár, 17,00 h A Cnesa OMI Dobó Tihamér Képtár szervezésében M A N K Ó VII. rész: Bácsország bemutató Délvidék monográfiája A belépés díjtalan November 27., péntek, MOZI, 20,00 h Jégkorszak 3. - A dínók hajnala / animációs 96 min r: Carlos Saldanha fsz.: Queen Latifah, Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary Belépő: 120 din November 28., szombat, Dobó Tihamér Képtár, 17,00 h A Cnesa OMI Dobó Tihamér Képtár szervezésében Nikola Čurčin és Mihajlo Čurčin kiállítása Montenegróból A belépés díjtalan november 26., csütörtök 7

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 LEGFRISSEBB

Részletesebben

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

A CSODAKÚT CÍMŰ FILM SIKERE LENGYELORSZÁGBAN

A CSODAKÚT CÍMŰ FILM SIKERE LENGYELORSZÁGBAN ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Téli világ

Részletesebben

2010. február 4., csütörtök 1

2010. február 4., csütörtök 1 2010. február 4., csütörtök 1 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk

Részletesebben

2010. április 8, csütörtök 1

2010. április 8, csütörtök 1 2010. április 8, csütörtök 1 Vissza-visszatérő útgondjaink A 2010-es esztendő sok újdonsággal lepte meg a szerbiai járművezetőket. A média hírt adott az új közlekedésbiztonsági törvény életbelépéséről,

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2010. április 22, csütörtök 1

2010. április 22, csütörtök 1 2010. április 22, csütörtök 1 Ipari park épül Horgoson A helyszínen járt a Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Takács József, Kern Imre és Nyilas Mihály Múlt héten Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. HORGOŠ, ŽELEZNIČKA 22. tel.centr.: 024/792-050,792-409,dir.: 792-084, tel./fax: 792-348, 792-214, Kanjiža:

Részletesebben

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza.

Itt a nyár? Fiatal labdarúgóink Csongrádra utaztak az Aranycsapat versenyre. Következő számunkból már kiderülhet, milyen eredménnyel térnek haza. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

KANIZSAI. Húsvét ünnepe FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP TARTALOM MINISZTERI LÁTOGATÁS IV. GYEREKFESZTIVÁL EURO SHOW DANCE FESTIVAL. III.

KANIZSAI. Húsvét ünnepe FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP TARTALOM MINISZTERI LÁTOGATÁS IV. GYEREKFESZTIVÁL EURO SHOW DANCE FESTIVAL. III. KANIZSAI FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP ÚJ XVIII. évf. (547.) 16. szám, MagyarkanizsaÚJSÁG 2011. április 21. Ára: 40 dinár Húsvét ünnepe TARTALOM MINISZTERI LÁTOGATÁS IV. GYEREKFESZTIVÁL EURO SHOW DANCE FESTIVAL

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

Szeptemberben vetünk, júniusban aratunk Beszélgetés Dr. Josip Lepeš polgármesteri oktatási tanácsossal

Szeptemberben vetünk, júniusban aratunk Beszélgetés Dr. Josip Lepeš polgármesteri oktatási tanácsossal ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

SLOGA AUTO-MOTO KLUB KANJIŽA. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Kellemes karácsonyi ünnepeket és A.D. ZIP

SLOGA AUTO-MOTO KLUB KANJIŽA. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Kellemes karácsonyi ünnepeket és A.D. ZIP ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 ÜGYFELEINK JÓKÍVÁNSÁGAI Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! S.R. Ne babrálja KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSOK ÜGYNÖKSÉGE

Részletesebben

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ezerkilencszáznyolcvannyolc november huszonkettedikén születtem, és azóta sem törődtem

ezerkilencszáznyolcvannyolc november huszonkettedikén születtem, és azóta sem törődtem ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben