ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2"

Átírás

1 ï» Domokos Gà bor Ali Ahmed Kovà cs MERà NYLET BARà TOK Kà ZT Kà NYVEK 2 A regã nyben szereplå à sszes szemã ly intã zmã n y, gazdasã gi à rdekcsoport à s tã jszã³lã s az à rã³i kã pzelet szã¼lemã nye. Bà rmilyen egyezã s a valã³sã ggal csakis a vã letlen må±ve lehet.  RTL Klub/Magyar Grundy UFA Merchandising/Licens ing, 1999  of the print version: 2000 Park Kà ny vkiadã³, Budapest Created on the grounds of the sc ripts to the Magyar Grundy UFA Series â žbarã tok kã ztâ produced for RTL Klub  Fedà lfotã³: Mag yar Grundy UFA Ez a kã nyv a Magyar Grundy UFA à ltal az RTL KLUB rã szã re gyã rtott â žbarã tok kã ztâ cã må± s orozat alapjã n kã szã¼lt. Fedà lterv: Gelà nyi Ma riann Szerkesztette: Feldmà r Terà zia Műszaki szerkesz tå : Szabados Erzsà bet Tà rdelã s: Alinea Kft. Nyomtatta à s kã tã tte a Kaposvà ri Nyomda Kft FelelÅ s vezetå : Pogà ny Zoltà n igazgatã ³ Printed in Hungary I. KERESZTELÅ 1. A fã rfi kilã p a romos raktã rã pã¼let kapujã n. Kà rã¼lnã z: sehol senki. à lete få må±ve, a sã t à tzã ld Cherokee dzsip az udvaron à ll, ahol hagy ta. Elà gedett: eddig minden a terv szerint halad. Megveregeti az autã³ oldalã t. - Nyugalom, nagylã ny! Mindjà rt tovã bbmegyã¼nk.

2 A fã rfi nem a Cherokee dzsipet becã zi nagylã nyn ak. Egy nå t rejtett el a csomagtartã³ban, miutã n pisztollyal hadonã szva elrabolta, megkã tã zte à s egy zsã kot hãºzott a fejã re. Neki szã³l a fel lengzå s szã veg. A fã rfit a legkevã sbã sem zav arja, hogy az autã³bã³l nem à rkezik vã lasz. Túl sã gosan elã gedett. Úgy à rzi, à letã ben elå sz à r megã¼tã tte a få nyeremã nyt. Ez a menet az à vã, az mã r biztos! Folytatà s pedig nem lesz. Be ül a dzsipbe, beindã tja a motort, de mã g nem ad gã zt. ElÅ bb eskã¼dt ellensã ge otthoni szã mã t hã vja a mobilrã³l kajã n vigyorral. AmirÅ l a fã rfi nem tud: mã r csak percek, hovato vã bb mã sodpercek vannak hã tra az à letã bå l. V alã³ban nem lesz tã bb menet. Nem tudja, hogy alig pã r perccel ezelå tt, amã g Å bent matatott a r omos raktã rban, valaki egy kis szerkezetet erå sã tett a Cherokee alvã zã ra, a vezetå ülà s alã. A fã rfi nem tudja, hogy Å egy pã rviadal rã sztv evå je, ami tizedmã sodpercekã rt folyik. A gyilko s puha, tã kã letes tigrisvetå dã ssel tå±nt el az udvaron egy tã glarakã s mã gã tt, nem egã szen f à l mã sodperccel azelå tt, hogy a fã rfi kilã pet t a raktã rbã³l. Zsebà bå l tã virã nyã tã³t vett elå (amilyet a televã ziã³hoz szokã s hasznã lni - ki gondolnã, mire jã³ egy tã virã nyã tã³, amit naponta nyomkodunk otthonunk bã kã s falai kã zã tt!). A gyilkos most egy ceruzaelemet kapar elå a zsebã bå l. Elà ll a lã legzete, mert a mã sik elemet n em talã lja. Kezd kifutni az idå bå l. A Cherokee mindjã rt elhãºz, à s akkor mã r kã så. Hol az a rohadt elem?! A fã rfi ezalatt meghallgatja à lete utolsã³ rã gz à tå üzenetà t. Kà zben hã trasandã t a csomagtar tã³ felã, ahol a tãºszã t sejti, bã r tudja, hogy a vezetå ülà sbå l nem lã thatja. Elà gedetten v igyorog. Azt hiszi, gyå zã tt. - Jelenleg nem tudom felvenni a telefont - darã lj a à rzã ketlen nyugalommal a rã gzã tå. - Kà rem, a sã pszã³ utã n hagy... Idà ig hallja a fã rfi az üzenÅ szã veget, mert

3 a gyilkos a lã dã k mã gã tt kã zben megtalã lja a mã sodik elemet is. Bekattintja a helyã re. - à gre, fã ldre, anyã m à letã re, csak må±kã djã n! Felemeli a tã virã nyã tã³t, à s megnyomja az egyik gombot. Műkà dik. Olajkormos, bã bor szegã lyå± robbanã s veti szã t a Cherokee dzsipet. Mintha lassã tott felvã tel p eregne: hatalmas tå±zgolyã³ emelkedik az à gre. Iz zã³ alkatrã szek, karosszã rialemezek repã¼lnek sz erteszã t, kiszã mã thatatlan rã ppã lyã t kã vetv e. De miã rt van ilyen csend? à s mi az az à gå, fekete csonk, ami csak most à r fã ldet, alig kã t mã terre a lã dahalomtã³l? Olyan, mint egy... min t egy kar. - Istenem, milyen bã¼dã s van! Gyerünk innen! Sike rã¼lt! El innen! 2. - Ellene mondasz-e a Gonosz csã bã tã sã nak, hogy a bå±n uralma alã ne kerã¼lj? - Ellene mondok. - Ellene mondasz-e a Sà tã nnak, aki a bå±n szerzå je à s fejedelme? - Ellene mondok. Tà bb milliã³szor hangzott mã r el ez a pã rbeszã d. Kà rdã sek à s vã laszok. Ugyanazokkal a szavak kal. Berà nyi Miklós is lã tott mã r ilyet. De ak kor valamelyik hã tsã³ padban ült, a kã zã nsã g soraiban. à s nem à rezte ezt a gombã³cot a torkã ban. Mert most Å volt a keresztapa. Neki kellett felel nie unokaã ccse, a hã romhetes Berà nyi Bandika ne vã ben Gà bor atya kã rdã seire. à s nem akart hib à zni. Pontosan ismerte a szertartã srendet, à s a kkor is tudta volna a dolgã t, ha a bã tyja nem pr óbà ltatta volna el vele szã mtalanszor a teljes liturgiã t. De hã t Andrà s mã r csak ilyen. Semmi t nem bã z a vã letlenre. Plà ne nem az újszülà tt fia keresztelå jã n. Most is ott à llt mã gã tt e, kã szen arra, hogy sãºgjon neki, mint egykor az

4 iskolai ünnepà lyen. De Miklós nem felejtette el a szã veget. Ha valah a bã rkinek kã tsã gei lennã nek ebben az ügyben, annak majd lejã tssza az egã szet videã³n. Az ope ratå r oldalt à llt, kamerã ja tã kã letes minå sã gben rã gzã tett minden kã pet à s hangot. De a gondolatokat nem tudta megã rã kã teni. Talà n nem is baj. Külà nben kiderã¼lt volna, hogy Mik lã³s fejã ben mã r hossz㺠órà k óta ugyanaz a k à tsã gbeesett kã rdã s cikã zott, egyre gyorsulã³ iramban, nã vekvå fã lelmet à s rã mã¼letet hagy va maga utã n: â žhol van Krisztina?â Keze mindu ntalan a belså zsebe felã mozdult. Ott lapult a mobil. De most templomban volt. - Hiszel-e Istenben, a Mindenható Atyà ban, mennyn ek à s fã ldnek teremtå jã ben? - Hiszek. - Hiszel-e Jà zus Krisztusban, Isten egyszã¼lã tt f iã ban, a mi Urunkban? - Hiszek. Krisztina! Hol lehet Krisztina? Mà sfã l órà ja m à g megvolt. Miklós a lakã sban hagyta a lã nyt, mã g à tment meglã togatni Csurgó Pistà t, aki tã ºlemelte magã t, vagy mi. Kriszta magã ra zã rta a z ajtã³t. Tudta, tudnia kellett, hogy nem nyithatj a ki senkinek, amã g Miklós à rte nem megy. De mi re Miklós visszaã rt, az ajtã³ nyitva volt, a lak à s üres. Csak egy cetli vã rta az asztalon. â žm iki! Telefonà lt a hãºgom, mert anyã nk à llapota vã lsã gosra fordult. Ha sietek, mã g elkapom a dã lutã ni vonatot. Szeretlek. Majd hã vlak. Cicamic a.â Ennek semmi à rtelme. Kriszta egy szã³val se mondta, hogy mostanã ban bã rmi baja lett volna a z anyjã nak. à s mi az, hogy Cicamica? Kriszta min dig irtã³zott az ilyen gã¼gyã gã stå l! - Hiszel-e a Szentlà lekben, a katolikus anyaszent egyhã zban, a szentek kã zã ssã gã ben, a bå±nã k bocsã natã ban, a testnek fã ltã madã sã ban à s a z à rã k à letben? - Hiszek. Miklós engedelmesen vã laszolgatott Gà bor atya k à rdã seire, de gondolatban egã szen mã shol jã rt

5 , ez nyilvã nvalã³. Bà rki à szrevehette volna, ak i egy kicsit is odafigyel. Berà nyi à kosnak, Zolt à n egyetlen, mã r-mã r a pimaszsã gig okos kamasz fiã nak meg à ppen nem kerã¼li el a figyelmã t az ilyesmi. Jobbra, a mã sodik padsor szã lã n ült, à s rettentå en à lvezte a helyzetet. Mint minden helyzetet, ami egyszerre mutatja szã nã t à s fon à kjã t. - Na tessã k, ilyen egy magyar keresztapa - sãºgta a mellette ülÅ Berà nyi Katà nak. Kata a megkeresztelendå kisfi㺠nå vã re. Tizenà t à ves mãºlt. Szà p lã ny, à s okos is - mã r ame nnyire a tizenã t à ves lã nyok okosak szoktak len ni. à kos mindig is imã dta ugratni az unokahãºgã t. - Mi van? - kã rdezett vissza Kata. Neki tetszett a szertartã s. - Szerintem Miklós igenis jã³ kere sztapa lesz. - à n is ugyanezt mondom. Csak à ppen mã st jelent - vigyorgott à kos. Nem is sejtette, hogy mennyir e igaza van. Azt sem, hogy vã gså soron mã g sinc s igaza. - Nehogy azt hidd, hogy à rtem. - Gondoltam, hogy nem fogod à rteni. Azà rt mondtam -vigyorgott à kos rendã¼letlenã¼l. Kata hatã rtalanul ideges tud lenni attã³l, ha nem à rt valamit. Ezà rt aztã n gyerekjã tã k kihozni a sodrã bã³l. - Fogd mã r be! Templomban vagyunk. Miklós egyre idegesebb lett. Mi folyik itt? Nem v à letlenã¼l zã ratta be gondosan a lakã sajtã³t ba rã tnå jã vel, Marosi Krisztinà val. Egy bizonyos Nagy Ferenccel tã madt sãºlyos nã zet-eltã rã se a z utã³bbi idå ben. Nagy Ferenc is à pã tã si vã ll alkozã³nak mondja magã t, mint a Berà nyiek, de a gengszter megjelã lã s valã³szã nå±leg jobban ille ne rã. Nagy Ferenc! Miklós rettegett ettå l a nã vtå l. Magà tã³l az alaktã³l is. Bà rcsak sose ke rã¼lt volna elå a dinasztiateremtå Berà nyi Zolt à n hagyatã kã bã³l! - De elã g ebbå l, à reg! - rã zta meg magã t. - E zzel a vinnyogã ssal nem mã sz semmire. à s kã¼lã

6 nben is. Neked itt most dolgod van. Tà rå dj inkã bb az unokaã csã ddel! Aggódni rã à rsz kã så bb is. Miklós Bandikà ra pillantott. A kisfi㺠a kereszt anyai szerepkã rtå l elragadtatott Juhà sz Gabi ka rjaiban pihent, à s fogalma sem volt rã³la, hogy a keresztapja most à pp az Å nevã ben tett hitet a katolikus anyaszentegyhã z mellett. Aztà n a pap odalã pett hozzã juk, à s tisztã n cs engå hangon à gy szã³lt a Berà nyi dinasztia legi fjabb tagjã hoz: - Andrà s, à n megkeresztellek tã ged az Atya, a Fi ú à s a Szentlà lek nevã ben. à men. 3. Lassan kiã¼rã¼lt a templom. Csak Miklós à llt leha jtott fejjel az oltã r elå tt. - Kà rlek, Uram, ne engedd, hogy valami baja legye n! - mormolta halkan. Nem csinã lt ilyet azã³ta, h ogy Zoltà n annak idejã n elzavarta hittanra. - Kr iszta nem tehet semmirå l... Ha valakinek bå±nhå d nie kell, kã nyã rgã k, Å t hagyd ki a jã tã kbã³l! Itt vagyok neked à n... Hirtelen zavarba jã tt. Mindennà l jobban fã lt a nevetsã gessã gtå l. Az imã dkozã st pedig nevetsã gesnek tartotta. Úgy à ltalã ban. Nem hitt Isten ben, legalã bbis nem nagyon. Abban viszont hitt, h ogy az à letben minden, de minden fontos lehet egy szer. Adott esetben egy tã tovã n elrebegett fohã sz is. Aztà n rã jã tt a zavar okã ra. Megà rezte, hogy v alaki figyeli. Amikor lassan felpillantott, lã tta, hogy Andrà s nã z rã kã rdå tekintettel a sekr estye ajtajã bã³l. Nyilvà n Gà bor atyã nã l volt, hogy megkã szã nje a szertartã st. Pontosabban az t, hogy az atya soron kã vã¼l hajlandã³ volt megta rtani. Miklós diszkrã ten intett a bã tyjã nak: menjen c sak, mindjã rt jã n Å is. Andrà s csendesen kihã trã lt a templombã³l. Eszà be sem jutna megzavarni egy imã dkozã³ embert. Kicsit kã så bb Å is megfordult, à s kisietett a

7 templombã³l. Là ptei halk visszhangot vertek a bol tã vek alatt. Útkà zben elå vette a mobiljã t, po ntosan azzal a mozdulattal, ahogyan a westernhå sã k a pisztolyt rã ntjã k elå. Ahogy Zoltà ntã³l t anulta. Mà g mindig Zoltà n. Mint valami baljã³s à rnyã k, terã¼l rã mindenre, amihez Miklós hozzã nyãºl. Mire kiã rt a templom ajtajã n, mã r be is kapcsol ta a kã szã¼lã ket. De amikor a fã¼lã hez emelte a kagylã³t, mã r tudta, hogy hiã ba. Megint csak a hangpostafiã³k fog jelentkezni. Pedig a fã l karjã t odaadta volna, ha Kriszta felveszi Nà gy lã ba van, à s nyã vog. Mi az? - Nem tudom. - Macska. - Nagyon vicces. à kos felnyerã tett. Termà szetesen Katà t hãºzta megint. à llandã³an fãºjtak egymã sra. Hogy miã rt? à kos fã ltã kenysã gbå l. Mert Kata olyan csalã d ban à lt, amilyenben Å soha. Papa, mama, à csike - maga az idill. Szemben à kossal, aki a â žnagyâ Berà nyi Zoltà n à s az arisztokratikus Kovà cs Claudia gyermeke. Ami sok mindent jelent, de pã ld à ul benså sã ges, kiegyensãºlyozott csalã di à le tet semmikã ppen sem. Úgy à rezte, nem igazsã g, hogy Kata mindent megkap az à lettå l. Ellentà tbe n vele. Kata meg à kosra volt fã ltã keny. Mert a fiãºnak mindene megvolt. Ruhà k, zsebpã nz, szabadsã g. Ha talmas hã z, kert, mã regdrã ga utazã sok a nyã ri szã¼netben: maga az idill. Szóval à kos mindent megkapott az à lettå l. Ellentà tben vele. Ezà rt aztã n a kã t kamasz ki nem à llhatta egymã st. Legalà bbis úgy tå±nt. Mert a lelkå±k mã lyã n mindketten odavoltak a mã sikã rt. Ez persze ti tok. Talà n mã g Å k maguk sem tudnak rã³la. à kos elemã ben volt. Gyorsan kã rã¼lnã zett a bis ztrã³ban, hogy ki legyen a kã vetkezå à ldozat. A ndrã s? Nem. Å t most nem szabad bã ntani. Hisz Å

8 a nap hå se. Most is egy csomã³an à llnak kã rã¼l à tte, à s a vã llã t ütà getik. Å meg szerã nye n tå±ri. Pedig ott se volt, amikor Bandika a vilã gra jã tt. Å, à kos viszont ott volt. SÅ t. Å ve zette le a szã¼lã st. Na jã³, ez azã rt tãºlzã s. De Å kezdte el. à s az nem volt à pp egy sã tagal opp. Vilmos is jã³l à rezte magã t. Amà g az asszony ne m nã zett oda, Lacival bedobtak kã t üveg sã rt. Fejenkà nt. à s mã g mindig van hã rom rekesszel a raktã rban. Jó ez a buli, de mã g milyen jã³! - Engedjà tek meg, hogy à n is kã szã nthessem ifj abb Berà nyi Andrist - mondta à pp akadozã³ nyelvv el. - Hol a gyerek? - nã zett kã rã¼l aztã n a hom lokã t rã ncolva, de sehol sem lã tta az ünnepelt et. - Dani felvitte lefektetni - felelte Zsuzsa fã radt an. - Akkor tã vollã tã ben igyunk Berà nyi Bandikà ra! - Vili nem hagyta magã t zavartatni. - Azt kã vã nom - folytatta, à s vidã man Andrà sra emelte a poharã t -, legyen olyan sikeres, nagyvonal㺠à s nemes, mint az apja. - Na. Nem kell azã rt... - dadogta Andrà s boldoga n, de aztã n abbahagyta, mert nem figyelt rã a ku tya se. - Úgy legyen! - kiabã lta Laci, à s felhajtotta a pezsgå t. - à ljen! - Egà szsã gã¼nkre! Andrà s mosolyogva vã llat vont, à s Å is belekor tyolt az italba. SÅ t! Egy hajtã sra lehãºzta. Úg y à rezte, megã rdemli. Ebben a pillanatban mã g f elhå tlenã¼l boldog volt. Hà rom nagyszerå± gyerme k bã¼szke apjã nak lenni: van ennã l csodã latosabb? Csak Miklós hãºzã³dott fã lre a sarokba. Arra gon dolt, hogy à rtesã tenie kellene a rendå rsã get. Csakhogy Krisztina alig tã bb mint hã rom órà ja tå±nt el. A zsaruk szã³ba sem à llnã nak vele. Hac sak be nem szã mol Nagy FerencrÅ l. Ebben az esetb en viszont sok-sok egyã b dologrã³l is be kellene

9 szã molnia. Felsóhajtott, à s zsebre vã gta a telefont, amiko r meglã tta, hogy Novà k Laci felã je tart. Novà k Laci enyhã n dã¼lã ngã lt, az arcã n ostoba mosol y, a nyelve hegyã n meg valami nagyon jã³pofa. Mà g ez is. De amikor a fã rfi megã llt elå tte, à s megprã³bã lt komoly kã pet vã gni, Miklós mã r meg is bocs à tott neki. Valójà ban sose tudott igazã n harag udni Lacira. Volt benne valami olyan gyerekes idã tlensã g, amitå l az emberek úgy bã ntak vele, mi ntha Å lenne a tã kozlã³ fiãº, aki vã gre hazatã rt. - Helló, Keresztapa - mondta à ppen halkan, lehajt ott fejjel. - Mi van, Lacikà m? - Csak szeretnã m tiszteletemet tenni Don Berà nyi elå tt. à s mã lyen meghajolva villã mgyorsan kezet csã³kol t neki. Ez hã¼lye! - Szeretnà l egy dã glã tt halat a postalã dã dba? - kã rdezte mosolyogva. - Igen. De panã rozva! Miklós à rdeklå dve figyelte, amint a mã sik à ss zegã rnyed a rã hã gã stå l. Ennyire azã rt nem vo lt jã³ vicc. à s most kã¼lã nben sincs kedve a kab arã hoz. Meg ideje se. Úgyhogy el is sã tã lt las san a terem tãºlsã³ vã gã be. A pincã r à pp a kezã be nyomott egy pohã r pezsgå t, amikor hirtelen meglã tta, hogy kinyã lik a bi sztrã³ ajtaja. Fenyvessy Sà ndor bukkant fel, teki ntetã vel Claudià t kereste, aztã n sietve el is i ndult a nå felã. Megjà tt a kutyuska, dã¼nnyã gt e Miki maga elã, à s rosszkedvå±en figyelte, ahog y a fã rfi Claudia mã gã lã p à s à tã leli. Most meg a fã¼lã be sãºg valamit. Milyen meghatã³! Mà r à ppen elfordult volna, amikor à szrevette, hogy a nå hirtelen elsã pad. A szeme kerekre tã gul, a szã ja elnyã lik, aztã n egy nagy levegå t vesz. Na mi van, babã m, gondolta kã rã rvendå n. Valam i rossz hã r? Úgy kell neked...

10 Andrà s aggã³dott az à ccsã à rt. Mà g sose lã tta ilyennek. Mintha fã lne valamitå l. Pedig nem vol t ijedå s tã pus. Most is ott à ll egyedã¼l, à s à ºgy nã z vã gig a tã megen, mint aki lã lekben val ahol mã shol jã r. Andrà s ekkor hirtelen egy kezet à rzett a vã llã n. Nóra volt az. Mosolygott. - Na, apuci, koccintsunk mã g egyet - mondta, à s egy poharat nyãºjtott felã. - A fiadra! - Okà - felelte, à s a nå szemã be nã zett. Ittak. - Mi a baj? - kã rdezte aztã n Nóra, de a mã sik m à r nem figyelt rã. Miklóst nã zte, aki à ppen Claudià val beszã lt. Fenyvessy is ott à llt mellettã¼k, aztã n Andrà sn ak egyszer csak megrã ndult a keze, à s magã ra bo rã totta a maradã k pezsgå t. Mert meglã tta Miki arcã n a halã los dã bbenetet. Atyaúristen! Mi tã rtã nhetett? à s mã r tudta, hogy vã ge az ünnepsà gnek. - Ne haragudj - dã¼nnyã gte vã gã¼l, à s mã r ott se volt. 5. Tà z perccel kã så bb Andrà s bekapcsolta a tã vã t. Miklós ott à llt mã gã tte. Claudia egy fotelb a roskadt, à s komoran a kã pernyå re meredt. Igaz-e Fenyvessy Sà ndor à rtesã¼lã se, vagy csak ürügyet keresett, hogy eljã hessen a keresztelå bulira? De hã t ekkora à kã rsã get mã g Fenyvessy se talã lhat ki csak azã rt, hogy potyã zzon egy bulin! A hã r egy rã szã nek legalã bb igaznak kel l lennie. A puding prã³bã ja: benne lesz-e a Hà radã³ban. Far kasszemet nã ztek ErÅ s Antónià val. - Ismà t autã³t robbantottak a få vã ros XXIV. ker ületà ben. Meg nem erå sã tett informã ciã³nk sze rint az à ldozat Nagy Ferenc à pã tã si vã llalkoz ó, aki a nagy erejå± robbanã s kã vetkeztã ben az onnal à letã t vesztette. - Sà ndornak igaza volt - suttogta Claudia. - Ezek szerint azonosã tani tudtã k a rendå rã k.

11 A kã t fã rfi lepisszegte. - Az à pã tã si vã llalkozã³ a få vã rosi alvilã g ismert alakja volt. Szà mos eljã rã s folyt ellen e adã³csalã s, üzà rkedã s à s egyã b gazdasã gi bå±ntettek ügyà ben. Andrà s mozdulni se tudott a rã mã¼lettå l. - Å rã¼let. - Az ügyben a BRFK folytat vizsgã latot. Az Alkot mã nybã rã³sã g à llã st foglalt a regionã lis... Hirtelen csend lett. Andrà s teljesen kijã³zanodott. Mà g mindig nem tu dta felfogni, hogy megtã rtã nhet ilyesmi. Mà rmin t ilyen kã zel hozzã juk. Hihetetlen! Egyà bkã nt pedig: szã gyen kimondani, de Å k kifejezetten jã³ l jã rtak. Sok bajuk lehetett volna mã g Nagy Fere nc miatt. 6. Mià rt is utã lta annyira egymã st Berà nyi à s Na gy? Miklós jã³kã på± volt, charme-os à s vonzã³. Elegà ns à s kã nnyedã n mã ltã³sã gteljes. Fà lis ten a reneszã nsz festmã nyekrå l. Nagy Ferenc ezz el szemben nem volt mã s, mint egy gã rã ny. Lehet ezt mã skã pp fogalmazni, szã pã tgetni, de nem à rdemes. Nagy Ferenc tudta, hogy Å egy gã rã ny. De mã r r à g nem à rdekelte. Csak az à rdekelte, nehogy kim aradjon valamibå l - bã rmibå l - mã r megint. à s à ppen itt hibã dz ott a dolog: a Berà nyiek kifãºrtã k, kihagytã k à lete legjobb üzletà bå l, ami pedig kã tsã gkã v ül Å t illeti. Eleve Å hozta à ssze az egã sz bu lit. Å figyelt fel a romjaiban is impozã ns pasar à ti termã lszã llã³ra. Å intã zte Dmitrij Lazaro vicsã k nevã ben a privatizã ciã³t. A Berà nyi Kft. csak egy tiszta nevå±, de jelentã ktelen szã psã gtapasz lett volna a dologban. à m Berà nyi Zoltà n kerã tett egy lomha multit, a DAVRIK Internatio nalt, amely egy fokkal sem volt tisztessã gesebb, mint az ukrã nok. Csak à ppen nyugati gengszterek vezettã k, n em keletiek. à s a DAVRIK meg a Berà nyiek egy pil

12 lanat alatt kitãºrtã k Nagy Ferencet az üzletbÅ l. Nem is egyszer, de kã tszer egymã s utã n! ElÅ b b a nagy Berà nyi, azutã n Miklós is. Hà t ebbå l volt vã gleg elege Nagy Ferencnek. A kulcsszavak: kimaradni à s elã g volt. Nagy Fere nc negyven à ve nem tudott megszabadulni tå lã¼k. Gyerekkorà ban mã g csak a kimaradã st à rezte. A budai Và r egyik ódon lakã sã ban nå tt fel, felb ecsã¼lhetetlen à rtã kå±, de vã gletesen lepusztul t bãºtorok zå±rzavarã ban. Egyetlen tã rsasã ga a paranoiã s szomszã d nã ni volt, aki jã³ pã nzã rt naphosszat szidalmazta a kisfiãºt. Mert a szã¼lei à vszã mra kã¼lfã ldã n à ltek, mint gazdasã gi d iplomatã k vagy kã mek, ezt soha nem lehetett pont osan tudni. à s ha vã letlenã¼l itthon voltak, akk or vã giglã togattã k az MSZMP vadã szhã zait. Egy etlen fiukat mindenesetre kihagytã k a kã pletbå l. Azt, hogy elã g volt, tizenhat à ves korã ban à re zte elå szã r. Mà sodikos volt a Toldy Ferenc gimn à ziumban. Havonta kã tszer-hã romszor rendezett h à zibulit. A Nagy szã¼lå k bå sã ges zsebpã nzzel pã³toltã k sajã t magukat. Feri a zsebpã nzt borba à s sã rbe, valamint vodkã ba à s fã¼ves cigarett à ba fektette, hogy a hã zibulik sorã n ne kongjon az üressà gtå l a lakã s. Jà ttek is a haverok, à s azok haverjai, tã bb mint elegen. Egyszer mã g az LGT egyik frontemberã t is sikerã¼lt meghã vni a. Attól kezdve lã nyok is voltak bå ven. Dübà r gã tt a buli, olyan volt, mint egy vilã gvã gi kir à ndulã s. Nagy Feri úgy à rezte, vã gre jã³. Új ra à s újra vã gigjã rta a szobã kat. Borostà s k amaszarcok villantak felã, à s lã nyok, à letã¼kn ek abban a pillanatã ban, amikor a legszebbek. Azu tã n valamikor kora hajnalban arra tã rt magã hoz, hogy egyedã¼l ücsà rã g a nappali elkã pesztå r omjainak kã zepã n, fã lrecsãºszott babos kendå ve l a nyakã ban. Minden szoba zã rva volt, mã g a vã cã is. Mindenhonnan egyã rtelmå± hã rgã s à s sz uszogã s hallatszott. De egyik helyisã gben sem Å volt a fã rfi. Å a nappaliban kã³vã lygott, a ci garetta- à s alkoholbå±zben, teljesen egyedã¼l. Jo bb hã jã n a szã jã hoz emelt egy vodkã sã¼veget,

13 de hã nyingere tã madt. A falhoz vã gta az üveget. Tudta, hogy csã rã mpã lni fog, mã gis à sszerez zent. Elemi erå vel tã rt rã, hogy megint kimarad t valamibå l. Egà szen pontosan: mindenbå l. Ennek lassan huszonã t à ve. Azóta is attã³l rette gett, hogy Å t kihagyjã k. Bà rmibå l. Berà nyi Miklós pedig kihagyta a DAVRIK-fà le üz letbå l. De úgy, mint mã g soha senki. Gyűlà lte azt a gazembert! Miklós pedig - mit is tehetett mã st? - tiszta szã vbå l viszonozta ezt az à rzã st. Tudtà k, hogy kettå jã¼knek tãºl kicsi ez a vã ros. à s tudta ezt rã³luk mindenki mã s is. Nagyjà bã ³l minden eszkã zt bevetettek egymã s ellen a ball isztikus rakã tã n kã vã¼l. à s igen, a gyilkossã gra is gondoltak mind a ketten. Legalà bbis megfor dult a fejã¼kben. 7. A fã rfiak utã nafordultak. Volt mit nã zni rajta. Hosszú, barna haj, szabã lyos-szã p arc egy csip etnyi gå ggel à s pimaszsã ggal få±szerezve, bombã zã³ alak, hossz㺠combok, finoman ringã³ csã på... Mintha egyenesen Hollywoodból jã tt volna. A nå k persze gyå±lã ltã k. Mert mikã zben kã zen fogva sã tã ltak a fã rjã¼kkel vagy a barã tjukkal, à szrevettã k, hogy azok egyszer csak elvesztik minden à nkontrolljukat, à s üveges szemekkel bã mulnak valahovã a vã gtelenbe. Persze pontosan tu dtã k, hogy a fã rfiak mit nã znek annyira. Å k mã r sokkal hamarabb kiszãºrtã k maguknak azt a riba ncot, à s mã r akkor megkeseredett a szã juk à ze. Egy kanã l vã zben meg tudtã k volna fojtani a nå t, aki à gy megalã zta Å ket. à s mã g mosolyog is! Mert tizenkã t à ves kora ó ta tisztã ban van vele, hogy milyen reakciã³kat vã lt ki az emberekbå l. Nem volt nehã z megfejtenie azokat a pillantã sokat. A nå kã ben villã m, a f à rfiakã ban meg... valami egã szen mã s. à s ez à gy van jã³l. Ahogy belã pett az à kszerã¼zletbe, hirtelen kislã nnyã vã ltozott, vã gyakozã³ kislã nnyã. Gazdag

14 , elkã nyeztetett kislã nnyã. Ezt szeretik a forg alomban à rdekelt eladã³k. Az ilyen bã rmire rã be szã lhetå, à s nem nã zi az à rakat. Fà rjhez meg y a nå vã re, csacsogta a lã ny. Nagy eskã¼vå les z, fenn a Mà tyã s-templomban. à s kikã rt à t kã¼ lã nbã zå gyã mã nt nyaklã ncot, nyolc pã r brili à ns fã¼lbevalã³t, kacã rkodott egy diszkrã t diad à mmal is. Egyiket se lehetne megvenni egy kã ztis ztviselå à ves nettã³ fizetã sã bå l. Fà l óra is eltelt. Azt inkã bb! Pillantà s a tã¼ kã rbe, a mã sik tã¼kã rbe is, nem, inkã bb mã gis azt a csavarosat. Az eladã³k lassan fã radni kezd tek. Az egyik à tpã rtolt kã t új vevå hã z. Aztà n a mã sik is. A lã ny vã gã¼l teljesen hatã roza tlannã vã lt. - Nem tudok dã nteni - lehelte elkeseredetten. - Ma jd inkã bb beugrunk a barã tommal. Búcsút intett à s a kijã rat felã indult. Valam i hirtelen sã polni kezdett. Kà t biztonsã gi Å r bukkant elå a semmibå l. à s Å k mã r nem voltak olyan barã tsã gosak. - Hà lgyem. Meg kell kã rjem, hogy fã radjon velã¼n k az irodã ba. à s kã zrefogtã k. - Menjünk - mondta a lã ny. à s mosolygott. Furcsà n mosolygott, elã gedetten Jó estã t. Melyikük Berà nyi Miklós? Beletelt egy mã sodpercbe, amã g à sszeszedte magã t. Hogy kerã¼l ide nã gy zsaru? Igaz, à pp hã vni akarta Å ket, de akkor is... Amikor pã r perccel ezelå tt megtalã lta Kriszta r etikã¼ljã t a hã lã³szobã ban, úgy à rezte, minth a hirtelen kiã¼rã¼lt volna. Remegett a keze, ahogy lassan kinyitotta a tã skã t. Nem is csodã lkozot t annyira. Valami ilyesmire szã mã tott. De ettå l csak mã g rosszabb lett. Ott volt minden. Kulcsok, igazolvã nyok, pã nz, ba nkkã rtya. à s a mobil. Kikapcsolva. Amit Å legal à bb hãºsszor hã vott fel az elmãºlt órà kban. Semmit sem à rtett. Csak fã lt. Úgy à rezte, mint

15 ha egy hatalmas hullã m kã zeledne felã. Amit nem tud megã llã tani. à s kitã rni se lehet az útjà bã³l. à s most ez. - à n vagyok. Az egyik rendå r elå vett valamit a zsebã bå l, à s megmutatta neki. Miklós nem lã tta, mi az. - Kovà cs Bà la szã zados az à letvã delemtå l. Ez meg a hã zkutatã si hatã rozat. - Micsoda? - nyã gte, à s megrã zta a fejã t. - Mil yen ügyben? - Alapos gyan㺠merã¼lt fel, hogy robbantã sra alk almas eszkã zã k vannak a birtokã ban. Felszólà t om, hogy adja elå ezeket. Gà rcsbe rã ndult a gyomra. MirÅ l beszã l ez? 9. Kovà cs Bà la szã zados dã¼hã sen nã zett a csukã³ dã³ ajtã³ra. A szemã t kis szarhã zi! Mà g neki à ll feljebb! Egyhavi fizetã sã t tette volna rã, hogy ez az ür ge robbantotta fel Nagy Ferencet. Berà nyi hatã rozottan idegesã tette. Az elegã ns à ltã nyã vel, a nyã las fejã vel, azzal a dã¼hã t Å kis kecskeszakã llal, meg a rohadt, magabiztos modorã val. Gyűlà lte az ilyen pojã cã kat. Sikeresek, gazdag ok, tãºlsã gosan jã³kã på±ek - à s mã g valami. à tkozottul fiatalok. Tele van velã¼k a vã ros. Mà r egdrã ga kocsikkal furikã znak, letekert ablakkal, napszemã¼vegben, a magnã³bã³l üvà lt a legãºjabb slã ger... Csak úgy à lnek bele a vilã gba. Kovà cs Bà la à tvenã ves volt, de hatvannak nã zet t ki. à s hetvennek à rezte magã t. à s mã g mindig csak szã zados. Tudta, hogy ez mã r à gy is marad, à s szã zados lesz akkor is, amik or majd nyugdã jba megy. Nem mintha nem lett volna jã³ zsaru. Csak sose tudott helyezkedni. Valahogy mindig rossz helyen à llt. Az elå zå gã rda se n à zte jã³ szemmel, mert úgy tå±nt nekik, hogy Kov à cs à llandã³an jobbszã lså t akar jã tszani. Mos t meg lekommunistã zzã k. Vagyis à tminå sã tettã

16 k balszã lså nek. Pedig Å, Isten a tanãºja, meg s e mozdult kã zben. Biztos benne van a hiba. A få n à ke legalã bbis ezt mondta. Aki a fia lehetne. à s akkor idejã n neki ez a ficsãºr azzal a tenyã rbe mã szã³ mosolyã val meg a sima szã vegã vel... à s neki muszã j elengednie. Pedig minden ellene szã³l. Az à ldozat az egyik legnagyobb rivã lisa v olt. à s az egã sz vã ros tudja, hogy gyå±lã ltã k egymã st. Ott tettek be a mã siknak, ahol tudtak. Mà g valami rendå rsã gi ügyük is volt. Nem is olyan rã g. Nagy Ferenc megprã³bã lta bepalizni ez t a Berà nyi gyereket valami piszkos pã nzzel, de annak volt annyi esze, hogy szã³ljon nekik. Úgyho gy vã gã¼l Nagy hãºzta a rã videbbet. De nem ennyire rã videt. Mert most kiskanã llal ke llett à sszeszedni a darabkã it. Mà rmint ami nem à gett porrã. Az egã sz elfã rt volna egy reklã m szatyorban. Szóval az indã tã kot kipipã lhatja. à s Berà nyi Miklós irodã jã ban rã adã sul bombaalkatrã szek et talã ltak. Ahogy a nã vtelen bejelentå kã zã l te. à tã ltek mã r el embereket sokkal kevesebbã r t is. De az rã gen volt. Most mã r mã s a mã³di. Manapsà g ott tartunk, hogy ha le akar csukatni valakit, ahhoz a bå±ncselekmã nyt hã rom kã¼lã nbã zå kame raã llã sbã³l megã rã kã tå videoszalag szã¼ksã g es, sajã t kã zzel à rt à s alã à rt, rã szletes b eismerå vallomã s, valamint harmincnyolc szemtanã º eskã¼vel megerå sã tett nyilatkozata, hogy kisdo bos becsã¼letszavamra... Kovà cs az asztalra csapott. Nem baj. Hadd menjen. De Å mã g nem vã gzett vele. Elkapja ennek a Ber à nyinek a tã kã t, ha beledã glik is. 10. Miklós hajnali à t órakor a harmadik kã vã nã l tartott. Egy percet sem aludt egã sz à jszaka. Pon tosabban amiã³ta kiengedte a kapitã nysã grã³l az az idiã³ta nyomozã³. Fogalma sincs a szerencsã tle nnek, hogy mi tã rtã nhetett. Tehetetlen. Tehetetl en az egã sz rendå rsã g. à s jobb hã jã n azon Ã

17 llnak bosszãºt, annak fitogtatjã k a hatalmukat, a ki à ppen kã znã l van. Na jã³, hagyjuk, gondolta Miklós, mã g à ppen jã³kor. MielÅ tt Å maga is f elrobbant volna, mint Nagy Ferenc. Amint hazaã rt a kapitã nysã grã³l, felhã vta Kris zta à desanyjã t. à zvegy Marosinà azonban semmit sem tudott idå sebb lã nyã rã³l. Mà r tã bb mint egy hete nem beszã lt Krisztà val, nem is hallott felå le. Neki magã na k kutya baja, vã lsã gos helyzetrå l meg kã¼lã nã sen nincs szã³. A cicamicã s levã l kamu volt. De Miklós ezt eddi g is sejtette. Jó, most mã r biztos. Valaki kã ny szerã tette Krisztà t a megã rã sã ra. Mà ghozzã nyilvã n Nagy Ferenc. Kà zenfekvå. Igen à m, de Nagy Ferenc halott, felrobbantottã k. A zsaruk Miklóst gyanãºsã tjã k a gyilkossã ggal. Ugyanekkor Marosi Krisztinà t elraboltã k. Hol van ennek a kã rnek a kã zepe? Kriszta, Kriszt a, Kriszta. Hol a fenã ben vagy, Kriszta?! Miklós megkeverte a negyedik kã vã jã t is. De ú gy dobogott a szã ve, hogy inkã bb kiã ntã tte a c sapba. Mà r rã gã³ta motoszkã lt a fejã ben egy go ndolat. Egy gondolat, amitå l kilelte a hideg. Mert nã zzã¼k csak meg: kinek van mã g kulcsa az i rodã hoz à s az à rã³asztalhoz, ahol azok a hã¼lye drã³tok voltak? Na jã³, Andrisnak, de az nem à rd ekes. Valamint a titkã rnå nek, Sà gi Rità nak! Ki à gã rte meg, hogy Nagy Ferencet, a få ellensã ge t feltã lalja Miklósnak tã lcã n, citrommal a szã jã ban? Rita! Ki utã lja Krisztà t annyira, mint az AIDS-et szokã s? Rita! Na à s van-e oka Sà gi Rità nak Berà nyi Miklósra tolni ezt az egã szet? Hogyne lenne, vallja be ma gã nak tå le szokatlan Å szintesã ggel. Kà zben ki verte a vã z a homlokã t, à s à sszeszorult a tork a a fã lelemtå l. Mert ha ez igaz, akkor lehãºzhat ja a rolã³t. Az a nå mindenre kã pes. Az a nå sz ereti Å t. à s ezã rt tã nkre fogja tenni. Amikor utoljã ra beszã ltek egymã ssal, vilã gosan megmon dta. Csak Miklós nem hitte el. Hirtelen elhatã rozã ssal felkapta a telefont. Csu

18 rgã³ Istvà nt, a cã g sofå rjã t hã vta. - Pista? - Mmmmm... - mondta a telefonban Csurgó Istvà n. à ppen azt à lmodta, hogy à gå szemå± kutyã k roh annak a rã³zsalugasban. NÅ stã ny volt mindegyik. - à bredj, Pista! Figyelj, azonnal elå kell kerã t enã¼nk Rità t! - dã rã gte Miklós. - Jó. Szólj, ha megvan. - El ne aludj! HÃ! Most nem lehet! - Mà r? Ott vannak a kutyã k? - Milyen kutyã k? Pista, az isten szerelmã re, à b redj mã r fel! Nem à rted, hogy baj van? Azonnal m eg kell talã lni Rità t! - Ahhoz à n mã rt kellek? - A te barã tnå d, te barom! - Ja? Eddig azt hittem, hogy a tied. II. HAJSZA Ã. Sà tã t fã nyek à rasztottã k el a pusztã t, bã r mã g csak dã lutã n volt. Az à g aljã n nyugat fel Å l olajfekete felhå k gomolyogtak elå. Ezt a bal jã³s pusztã t Hortobà gyi Tà jvã delmi Kà rzetnek hã vtã k. Nem volt szabad sem megmå±velni, sem à p à teni rã. A mezå gazdasã gi tevã kenysã g vagy a z à pã tkezã s ugyanis zavarta volna a kunmadarasi szovjet katonai repã¼lå tã rrå l naponta felszã l lã³ bombã zã³kat, amelyek ide jã rtak gyakorlatozn i. Ezt azonban a forrã³ mezå n baktatã³ kã t gyere k nem tudta. - à n ugyan nem megyek haza. Soha tã bbã nem megy ek haza - mondta Rita, az egyre kã zelebb torlã³dã ³ viharfelhå ket lesve. - Ne fã lj! Ez csak egy vihar - mondta reszketeg h angon Istvà n. Nagyon szeretett volna legalã bb fe le olyan bã tor lenni, mint a Tenkes kapitã nya. Dà bbent csend volt a mezå n. Csak a gyerekek lã p teinek halk surrogã sa hallatszott a få±ben. Kilen

19 cã vesek voltak mind a ketten. Gigantikus villanã s tã pte kettã a felhå ket, à s a forrã³ levegå megtelt tã voli, fenyegetå dã¼ bã rgã ssel. - Keresnünk kellene valami hã zat - mondta a kislã ny. - Majd à pã tek neked - à gã rte a fi㺠hirtelen e lhatã rozã ssal, à s úgy à rezte, meg is tudja te nni. - De tã nyleg? - Megmondtam. Nagy hã z lesz, à s ott fogunk lakni. Ahogy a fejã¼k fã lã à rtek a zivatarfelhå k, à s feltã madt a szã l is, tã bbã mã r nem mondtã k ki, hogy nem mennek haza. Minà l tã bbszã r hangzi k el, annã l nehezebb lett volna kã så bb visszasz à vni. Pedig komolyan gondoltã k. Vilà ggã indult ak, kã zvetlenã¼l ebã d utã n. Istvà n à s Rita Arany då±lå n nå tt fel, alig nyo lc kilomã terre a Biharújvà r vã gã t jelzå disz krã t szemã tteleptå l. A mã sik irã nyban tizenha t kilomã terre volt Hajdúszoboszló. Ezek voltak a vã rosok, a gyerekek szemã vel nã zve szinte elã rhetetlen messzesã gben AranydűlÅ tå l. à ranydå ±lå t senki sem nevezte falunak. Nem volt mã s, mi nt a Kokas Ignà c Mgtsz rozsdã s traktorokat à s h orrorisztikus kombã jnokat rejtå, nagyra nå tt gã pã llomã sa. Az à lmatag telepet egy utcã nak kic si, fã regnyãºlvã nynak azonban tãºlmã retezett hã zsor egã szã tette ki. A sor dã li szã lã n lakot t a Csurgó csalã d. Nà gy hã zzal arrã bb, a tãºl sã³ vã gen pedig a Sà giak. Rita pontosan mã sfã l hã³nappal szã¼letett Istvà n utã n. Mindkà t csalã dban Å k voltak a legkiseb bek. Å k voltak a legkisebbek egã sz AranydűlÅ n. Utà nuk majd kã t à vtizedig nem is szã¼letett ot t senki. Å k voltak a gã pã llomã s pajtã jã bã³l à talakã tott, egy tantermes iskola utolsã³ Ã vfol yama. Azon a nyã ri napon Rita bã¼ntetã sbå l nem kapott ebã det, à s testvã rei kajã n kuncogã sa kã zepe tte estig bezã rtã k az akkortã jt à ppen üres di

20 sznã³ã³lba. Mindig à gy bã¼ntettã k. Nagyjà bã³l m inden mã sodik nap - amire nã ha rã szolgã lt, mã skor nem. Attól fã¼ggå en, hol tartott à ppen az az engesztelhetetlen bozã³thã borãº, amit bã tyjai val à s nå vã reivel vã vott. Rità t nem rã zta me g a bã¼ntetã s. Rutinosan kimã szott a kispadlã so n à t. A kert vã gã ben letã rt kã t duzzadt kukor icacsã vet, azutã n elcaplatott mã sfã l kilomã te rre, az à ntã zå csatorna zsilipjã hez. Bevette ma gã t a szerszã moskamrã ba. Kà nyelmesen lerã gta az à des tejjel teli kukoricaszemeket a cså rå l ( derã kig à sszemaszatolva magã t), à s vã rta Istv à nkã t. Biztos volt benne, hogy a fi㺠à rte jã n, amint lehetsã ges. Istvà nnak nehezebb dolga volt. Å sem kapott ebã det de Å nem is szokott. Reggel ettek, azutã n Cs urgã³nã elment Szoboszlóra, hogy a gyã³gyfã¼rdå kabinjaiban maszatoljon egã sz nap a SZOT-beutalà s, felã¼letesen civilizã lt vendã gsereg utã n. E stã re à rt haza, akkor få zã tt a fã rjã nek à s kisebbik fiã nak. Hà rom elemit vã gzett Karcagon, amikor az iskola mã g vitã z nagybã nyai Horthy M iklã³s nevã t viselte. Úgy tudta, az à let takarã tã sbã³l à s få zã sbå l à ll Ja, à s nã ha gyere kszã¼lã sbå l - bã r abban tã bbã mã r biztosan n em lesz rã sze. Mióta Csurgó Mà rton tolã³szã kb en ül, alkalmatlan a gyermeknemzã sre. - Gyere ide! Hajolj le - mondta Csurgó Mà rton a fiã nak akkor dã lben. Akadozott a nyelve. Sà rã s kupakkal lezã rt literes üvegbÅ l itta a kadarkã t. Dà lben à ltalã ban mã r a mã sodik üveg aljã nã l tartott. Ilyenkor úgy à rezte, embert kell f aragnia Istvà nbã³l. Lecsatolta a derã kszã jã t, à s alaposan elverte a kisfiãºt. - Maga rosszabb, mint a komstã k - sziszegte a fiã º az ajtã³ felã sã ntikã lva, miutã n Csurgó Mà rton elvã gezte atyai kã telessã gã t. Tudta, hogy ennã l nagyobb sã rtã st soha nem vã ghat az apja fejã hez. Az à reg azonban nem hallotta. Ha megha llja, valã³szã nå±leg azonnal megã¼ti a guta. A gã tå r szerszã moskamrã jã nak hå±vã sã ben Rit a lapulevelekkel borogatta Istvà nka vã rã s csã k

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek

Bástya 2010. lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek Bástya 2010 lakossági és kisvállalkozói biztosítások feltételek BÁSTYA BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT ÉRTÉKKÖVETÉSES LAKOSSÁGI ÉS KISVÁLLALKOZÓI VAGYON-, FELELŐSSÉG-, BALESET- ÉS KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁS JELEN MÓDOZAT

Részletesebben

Ózdi Városi Televízió

Ózdi Városi Televízió Ózdi Krónika 02. 20. Ahol az oktatã s talã lkozik a piaci igã nyekkel Ifjúsà gi Innovà ciã³s Kà zpont alakult a fiatalok helyben tartã sa à rdekã ben Lecsà kkent az utazã si kedv à vente kã tszã z eltûnt

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 1. szám www.domsod.hu A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. január Ára: 150.- Ft Új esztendõ új jót hozzon, régi jótól meg ne fosszon, S ha már több jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Most minden kiderül a motorgumikról!

Most minden kiderül a motorgumikról! Most minden kiderül a motorgumikról! Là gy a tesztpilã³tã nk! R17 Nagy Motorgumi Tesztnap 2014. jãºnius 22-à n vasã rnap, a kecskemã ti Gokart pã lyã n ingyenes, nyã lt pã lyamotorozã ssal egybekã tã tt

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

50 év. His tó ria és em lé ke zet

50 év. His tó ria és em lé ke zet 50 év His tó ria és em lé ke zet Fogarasy At ti la A vörösvári gim ná zi um tör té ne te I. Be ve ze tés 1. Az öreg al ma ma ter 2003 de cem be ré ben e sza vak kal ve zet tem be a Vörösvári Új ság ban

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben