HÍRMONDÓ. hidak, amelyek összekötnek. Ros Hásáná, 5776 RENDSZERES KÖZÖS TANULÁS ŐSZI-TÉLI ÜNNEPEINK ÉS EMLÉKNAPJAINK (2015 / )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRMONDÓ. hidak, amelyek összekötnek. Ros Hásáná, 5776 RENDSZERES KÖZÖS TANULÁS ŐSZI-TÉLI ÜNNEPEINK ÉS EMLÉKNAPJAINK (2015 / 5775-5776)"

Átírás

1 2015 ősz / tél 5776 RENDSZERES KÖZÖS TANULÁS Mincha/Maariv ima előtt illetve után mindenkit szeretettel várunk. A konkrét kezdési időpontokat a körzet honlapján ellenőrizzék: hegedus.bzsh.hu/web/ Hétfőn: Zév Paskesz: Mit üzen a Tóra ezen a héten? Kedden: Darvas István: Fejezetek a Talmudból Szerdán: Dan Daniel: Fejezetek Maimonidesztől Csütörtökön: Schöner Alfréd: Izrael eszmevilága Pénteken: Talmud Tóra oktatás gyermekeknek ŐSZI-TÉLI ÜNNEPEINK ÉS EMLÉKNAPJAINK (2015 / ) ROS HÁSÁNÁ / RAJS HÁSONO JOM KIPPUR 2015.szeptember 14-én és 15-én / tisri szeptember 23-án / tisri 10 SZUKOT / SZUKAJSZ szeptember 28 október 6 / tisri SMINI ÁCERET/ SMINI ÁCERESZ 2015.október 5-én / tisri 22 SZIMHÁT TORÁ / SZIHÁSZ TAJRO 2015.október 6-án / tisri 23 HANUKA 2015.december 7 15 / kiszlév 25 tévét 2 TU B SVÁT január 25 / 4-svát 15 PURIM február 23 / adar 14 PÉSZACH április 22 / niszán 14 (a konkrét imaidőket megtalálja a körzet honlapján: hegedus.bzsh.hu/web/) TARTALOMJEGYZÉK hidak, amelyek összekötnek... 1 Egy hűséges lélek emléke... 3 Tátra u Embermentők a gáton... 6 A hit és a humor a két fegyvere... 8 A német erdőtől a kecskeméti jogászbálon át a Hegedüsig... 9 A szeretetre méltó tekintély Richter Gedeon Körzeti események, hírek A szem Az örökkévalóság varázsa Kiadja a Hegedűs Gyula utcai körzet Felelős kiadó: Müncz László Felelős szerkesztő: dr. Várnai György Az interjúkat Rados Virág készítette Nyomdai munkálatok: Vareg Hungary Kft. A nyomtatott kiadvány szent szövegeket tartalmaz, kérjük ne dobja ki. A MAZSÖK támogatásával készült. Békés, áldott örömteli Újesztendőt kívánunk VENDÉGKÁNTOR A HEGEDÜSBEN AZ ŐSZI NAGYÜNNEPEKEN: GIORA SHARON (SÁNDOR GYÖRGY) hidak, amelyek összekötnek Ros Hásáná, 5776 KOL HÁOLÁM KULO GESER CÁR MEOD Az egész világ olyan, mint egy szűk, mint egy keskeny híd, amelyen végig kell mennünk. VEHÁIKÁR UBEIKÁR LO LEFÁCHÉD KLÁL s az a legfontosabb, hogy soha ne féljünk ezen az úton. E szavakat fogalmazta meg 1772 és 1810 között a chászidizmus negyedik nemzedékének egyik legreprezentatívabb, legkiválóbb egyénisége, szellemi vezetője, rabbi Nachman Mi Breslov, más néven Nachman MeUmann. A Likuté Maharan, Tanja 48. oldalán fogalmazza meg e zseniális jámbor tudós halandó életünk egyik kvintesszenciáját. Ünnepi üzenetemben hidakról kívánok szólni. Hidakról, amelyek összekötnek. Hidakról, amelyek időnként elválasztanak, amelyek folyókat, vagy mély völgyeket hidalnak át. Hídról, amelyet rabbi Nachman Mi Breslov az emberi élethez hasonlított. 1. Mostari híd Pár évvel ezelőtt oktatóinkkal, munkatársainkkal, hallgatóinkkal, mintegy autóbusznyi csoport Boszniába és Horvátországba látogattunk. Tanulmányi kirándulásunkon végigjártuk e két gyönyörű ország zsidó vonatkozású nevezetességeit, amelyek az európai zsidóság kultúrájának, e kultúra összességének is maradandó alkotásai. Az elpusztult emlékek nyomában jártunk, leróva a kegyeletet azokon a helyeken, ahol egykoron őseink éltek. Az első helyszín Mostar volt, amelynek talán leghíresebb látványossága a magyar festőművészet kiemelkedő alkotója Csontváry Kosztka Tivadar által is megfestett mostari híd. folytatás a 2. oldalon è

2 è folytatás az 1. oldalról Egyesek azt tartják, hogy már a római korban a gyönyörű Neretva folyó két oldalát híd kötötte össze, de erről a különleges építészeti csodáról, a mostari hídról 1452-ből maradt fenn az első írásos feljegyzés. A híd mindkét oldalán évezredek óta laktak. Az egyik oldalán az egyik hatalmas világvallás képviselői, a másikon egy másik világvallás hívei. Egyedül ez a híd kötötte össze őket. A két oldalon élő népességet más nem nagyon fűzte egybe, inkább ellenségeskedés, mi több gyűlölködés, villongás, időnként háború. De e keskeny híd fizikailag mégis összekötötte őket. A több mint négyszázötven esztendős híd életének kétségtelenül legtragikusabb napja: november 9. volt, amikor a délszláv háború idején horvát tankok pár óra alatt szétlőtték. Megsemmisítve, darabokra bombázva azt a vékony szálat, a kőből alkotott törékeny kapcsolatot, amely évszázadokon keresztül büszkén emelkedett a város fölé és hirdette, hogy mégis összeköti valamilyen módon a két világot, a két gondolkodást. A háború végét követően azonban mégis újjáépítették, és a magyar műszaki kontingens katonái is segítették a rekonstrukciót. A híd ma újból járható a gyalogosok számára. Tankok, fegyverek többé nem mehetnek át rajta. Csak emberek, akik békében, nyugalomban és szeretetben kívánnak élni. Mostarban patinás, sok évszázados zsidó közösség volt. A II. világháború ezt is megsemmisítette. 137 mártírja van a genocídiumnak. Emléküket a zsidó sírkertben a szomorú fűzfák árnyékában őrzi egy míves emlékmű. A mostari helyi hagyomány szerint, és ebben megegyeznek mind a két világvallás helyi reprezentánsai, ha felépül egyszer újból a zsinagóga, ha betelepszik zsidó közösség újból e régi városba, a mostari hídon az összekapcsolás, a kapcsolatteremtés, ma úgy is mondhatnánk a párbeszéd hídján, e nehezen járható hídon először majd a zsidóknak kell végigmenni, noha Mostarban jelenleg egyetlen egy zsidó sem él. 2. A Húrok hídja Jeruzsálemben Az új-ősfőváros Jeruzsálem különleges földrajzi adottságait kihasználva a többezer éves, illetve sok száz éves épületek árnyékában építészeti királynőként magaslik ki a város új ékessége a Húrok hídja. Építésze korunk egyik legnagyobb hídépítő zsenije a spanyol születésű Santiago Calatrava Valls, aki szobrászként is nemzetközi elismertséget vívott ki magának. A Jeruzsálemben 2000-ben elkezdett, és az ország 60. születésnapján 2008-ban felavatott új híd, a Húrok hídja eddigi munkálkodásának koronája. A demográfiailag erősen megnövekedett lakosságú főváros, a vallási árnyalatok sokszínűségének helyt adó város, amelyről a zsoltáros költő úgy ír: IR SECHUBRÁ JÁCHÁD, azaz az egységes főváros. Ma úgy mondanánk: Izrael örök fővárosa, Jeruzsálem. Kétség kívül mindenek előtt és mindenek felett a hívő emberek, elsősorban a nagy egyistenhivő vallások képviselőinek legfontosabb zarándok helye, és nekünk, zsidóknak a legfontosabb hely a világon. Hiszen ott van a Siratófal, ahonnan soha nem távozott el az isteni jelenlét. Amikor Mostarban jártunk, láttuk az újjáépített mostari hidat. Elhagyva a világörökséget képező csodálatos építményt, nem olyan messze egy szinte üres telket láttunk, amelyet kerítéssel vett körül a helyi önkormányzat. A kerítés feltűnő a maga nemében. Több helyen mágen dáviddal és menórával ölelt díszítés borítja. Megálltunk ott. Nagy nehezen bejutva a telekre egy picinyke panelből készített épületre leltünk. Az oldalán ékes bosnyák nyelven és a könnyebbség kedvéért angolul a következő felirat volt olvasható: JEVREJSZKA SINAGOGA JEWISH SYNAGOGUE Investitor: GRAD MOSTAR CITY OF MOSTAR ŐSZ / TÉL 5776

3 Az ezredforduló első éveiben kezdték meg a túlzsúfolt város közlekedési rekonstrukcióját, megreformálását, amelynek központjában egy az egész várost átszelő villamos hálózat áll. Jelenleg majd 14 kilométer készült el, de egy-két esztendő múlva már fél Jeruzsálemet fogja behálózni, megkönnyítendő a közlekedést, az emberek és talán az ideológiák között is. Központjában a Geser Hámitárim, a Húrok hídja, mely 119 méter magas, és a domináns szerkezeti elemként funkcionáló úgynevezett megtört oszlopról 66 acélkábel, húr tartja a hidat pókháló szerkezetű struktúrát alkotva. Ha éjszaka nézed a kivilágított csodát, a Húrok hídját, azt a képzetet kelti, mintha a mennyekből hullana alá. Hozzátartozik a mennyei Jeruzsálem földi valóság képéhez. A Geser Hámitrim, illetve maga a hálózat összeköti a város sokarcú, más-más vallású és más-más etnikumú részeit. Nem szétválaszt, hanem összeköt. Ölelő karja gyengéden borul az egymástól időnként mégis oly távol álló részekre, ahol más és más nyelven, más és más hitelvek alapján, de az egy Isten szellemében fohászkodnak a Világ Alkotójához, hogy a város ne csak IR SÁLÉM, a teljességre törekvés városa, hanem IR SÁ- LOM a béke városa is legyen örökre. 3. A könyvek hídja Nem is olyan régen korunk egyik kiváló Pulitzer-díjas újságírója könyvet jelentetett meg a XX. századi zsidóság egyik legnagyobb tudósának Scheiber Sándor halálának huszonötödik évfordulójára. Az emlékkötet azt a címet viseli: A könyvek hídja. Az író kötetének bevezetőjében a következőképpen ír: Scheiber Sándor nagyszülei aranylakodalmán beszédét így fejezte be: Azt tartja a héber mese, hogy az idők végén a népek tüzes szakadék felett mennek át. Mások vashídon vonulnak, mi azonban papírhídon, melynek pillérei könyv téglákból lesznek. S az idők végén a papírhíd erősebbnek fog bizonyulni, mint a vashíd. Érjétek meg, hogy a papírhíd, a könyvek hídja átvezet a könnyek tengerén, emberek, népek és országok felé, és legyetek büszkék, hogy ti is segítettétek megépíteni egy élet munkájával az emberiességnek az egész emberiséget összekötő nagy hídját. Vajon milyen lehet a könyvek hídja? Biztosan szent iratok, világirodalmi remekek, a tudományok sokaságát magába ölelő kötetek és legújabban talán már a legmodernebb ún. adathordozók képezik elemeit. A mi könyvünk hídja a T nachon, és a talmudi hagyományokon alapszik. Azon a zsidó tradíción, amely a formák arany leplével védi a mindennél fontosabb tartalom lelki üzenetét. Most az ősi, évszázados, vagy éppen újabb imádságainkkal a Mindenható Istenhez fordulunk, megfogalmazva érzelmeinket, vágyainkat, reményeinket, kételyeinket, bizonytalanságainkat. Atyánk, Királyunk! Jegyezz be mindannyiunkat, családunkat, szeretteinket és minden zsidó testvérünket a boldog és gondtalan élet könyvébe. A Világ Alkotójának áldása legyen Izraelen, a világ zsidóságán, testvéreinken és az egész emberiségen. Szülőföldünkön, népeken, országokon, hogy a szeretet, megértés, és nyugalom legyen valamennyiünk osztályrésze. Békés, áldott, örömmel teli újesztendőt kívánok! Schőner Alfréd főrabbi RABBIK ÉS KÁNTOROK A CSÁKYBAN Egy hűséges lélek emléke PILLANATKÉP BERKOVITS JÓZSEFRŐL, A HEGEDŰS NÉHAI NAGYSZERŰ RABBIJÁRÓL, AZ ELISMERT PEDAGÓGUSRÓL Alázatban Istenért hűséggel a zsidóságért és rajongva szeretett családjáért lobogott szívének korán kihunyt tüze. Ez a felirat olvasható Berkovits József néhai főrabbi síremlékén a budapesti temetőben, a rabbik sorában. Különleges egyéniség volt. Tehetséges és jólelkű, a Hegedűs utcai zsinagóga vallási vezetőjeként karizmatikus közösségszervező, aki mindenkit magával ragadott. Schweitzer József nagyapját, Hoffer Ármint követte a Hegedűs rabbiszékében, emellett kiadója volt a Budapesti Lipótvárosi Imaházi Egyesület naptárának. Szerette a fiatalokat nem csoda, hogy ifjúsági csoportot ugyancsak vezetett. Beszédei híresek voltak arról, hogy mindig elbűvölték hallgatóságukat. folytatás a 4. oldalon è 2015 ŐSZ / TÉL

4 è folytatás a 3. oldalról Több prédikációja megjelent a legjobb rabbik válogatott írásai között jegyzi meg büszkén a ma Floridában élő Berend Iván, Berkovits József fia, aki féltő gonddal őrzi édesapja hátrahagyott kéziratait. Ezeket tanulmányozva és a rokonok, barátok, ismerősök emlékeiből próbálja képzeletben megteremteni a korán elveszített szülő alakját kétéves volt mindössze, amikor Berkovits József január 13-án, 42 esztendősen elhunyt. Akadt azonban valaki, aki nem is olyan régen élénk benyomásokat osztott meg a neves rabbiról: ez a valaki nem más, mint az áldott emlékű Schweitzer József. Nem sokkal a halála előtt így beszélt elődjéről: Berkovitsnak nagyon szép, csengő hangja volt, mindenki szívesen hallgatta a beszédeit. Az ő személye és a templom légköre számomra szorosan öszszetartozott. A professzor azt is elmesélte, hogy Berkovits segédrabbiként kezdte a pályáját a két világháború között ugyanis jóval többen választották ezt a pályát, mint manapság. A Pesti Hitközség a templomaiba az idős rabbik mellé fiatal kollégákat nevezett ki, ők lettek később az öregek utódai. Ilyen rabbititkárként kezdte a Hegedűsben Berkovits József is. Erős hittel lehetett felfegyverkezve, ha ezt a foglalkozást választotta a tragédia ellenére, amely a vészkorszak alatt, mint oly sokakét, az ő családját is sújtotta. Apja, Bernát és három testvére, Helén, Zoltán és Ferenc koncentrációs táborban pusztultak el, amiről Irén, az édesanya azt mondta: Isten akarata volt. Micsoda hit kellett ehhez! Mélyre nyúlik vissza ez a vallásosság Trencsényi Irén édesapja, Ármin, Avraham Zvi Trencsényi Csécse főrabbija volt. Azé a nógrádi Csécséé, ahol 1907-ban Berkovits József született, és amely a es vallásszakadás után a szigorú ortodox hagyomány útján haladt tovább. A vármegyében egyébként az 1826-os összeírás szerint hét községnek volt zsidó lakossága, ezek közül hat épített saját zsinagógát Csécse közéjük tartozott. Hűségesek voltak az Örökkévalóhoz az egymást követő nemzedékek; Berkovits Bernátról, József édesapjáról az a hír járta, hogy inkább éhen halt, de nem evett tréflit. Ebből a környezetből származott tehát Berkovits József. Feleségével, Irénnel és kétéves kislányukkal, Judittal már Budapesten élték át a nyilas rémuralmat ők is Raoul Wallenbergnek köszönhették az életüket. A nagyszerű rabbi a felszabadulás után öt esztendeig szolgált még a Hegedűsben. Özvegye nem ment többé férjhez 56 évig, 2006-ban bekövetkezett haláláig gyászolta a szeretett embert. Források: Berend (Berkovits) Iván és Schweitzer József viszszaemlékezése,valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára HOLOCAUST Tátra u Ott magasodik a Tátra u. és a jelenleg Wallenberg utca sarkán. Többemeletes Lipótvárosi bérház. De miért is beszélek róla? Múltjában van talán valami különlegesség? Van! 1944 november közepétől 1945 január 18-ig mintegy két és fél hónapon keresztül az u.n. nemzetközi gettó egyik házaként kórház volt november 15-én néhány héttel Horthy proklamációja és a nyilas hatalomátvétel után svéd hamis papírokkal felszerelve ebbe a házba költöztünk szüleimmel és nővéremmel. A kórházban budapesti zsidó üldözött talált menedéket. A ház kapuján nagy tábla: Ez a kórház a svéd királyi követség oltalma alatt áll. Nyugodtan állíthatjuk azonban, új otthonunk csak egy álkórház volt. A ház pincéjét kórteremnek alakították ki és elhelyeztek benne kórházi ágyat a szükséges orvosi felszereléssel. Hivatalosan csak azokat fogadták be, akik vagy betegek voltak, vagy valamilyen funkciót töltöttek be a kórházban. Mert a látszatot mindenképpen fenn akarták tartani. Wallenberg, a kórházi ötlet kiagyalója és megvalósítója, nyilván ebben állapodott meg a nyilasokkal. A lakók között sok valódi orvos és ápolónő volt található többen a zsidó kórházból, de számos álorvos és ál-ápolónő is. És sok szociológus bizony megdöbbent volna, milyen sok zsidó takarítónő, szakácsnő, konyhalány, mosónő, beteghordó, szállítómunkás, és víz-gázszerelő akadt a lakók között és persze, sok-sok gyerek küldönc, mint jómagam. A hitélet is messzemenően biztosítva volt. Két kezemen sem tudtam volna megszámolni, hány kórházi rabbi ŐSZ / TÉL 5776

5 funkcionált a házban, és ezen kívül ott voltak még a kórházi sajhetek, házánok és majélok. Lakott ott régi hitközségi elnök valamelyik körzetből, és leendő, s persze a kórháznak volt egy zsidó orvos-igazgató főorvosa, aki folyton intézkedett, a legkülönösebb orvosi kifejezéseket használta, konziliumokat tartott, körleveleket írt, és akit mindenki csak főorvos úrnak szólított. (A felszabadulás után kiderült, az igazgató főorvos csak egy fogtechnikus volt, az egyik rabbi pedig egy Teleki téri zöldséges.) A kórházi ágyból általában csak 4-5 volt foglalt. Persze ma már történeti hitelességgel nem lehet megállapítani, ebből hány volt a valódi és hány az álbeteg. Mert azért a látszat kedvéért néhány, egyébként csak ambuláns kezelést igénylő beteget is le kellett fektetni a kórházi ágyakba. ( Torokgyulladásos, influenzás, has, vagy fogfájásos betegeket) Egy mai egészségügyi felügyelet bizony-bizony sok kifogást talált volna a kórházi ágyak telitettsége és az ellátás szükségessége tekintetében és emiatt, egészen biztos, meg is szüntette volna a kórházat. Egyszer néhány napra behoztak a kórházba két német sebesült katonát. Végre-végre igazi betegeket! Nem tudják elképzelni, micsoda lázas lótás-futás indult el az orvosok és ápolónők részéről folyamatos injekciózás 24 órás orvosi és ápolónői ügyelet stb. stb.. És nem is hiszik mennyire örültünk a németek bejövetelének hiszen azt hittük, a német betegek jelenléte megnöveli biztonságunkat. Jól emlékszem, december közepe táján meglátogatta a kórházat egy magas növésű svéd diplomata és terepszemlét tartott. Később megtudtam, ő maga volt Wallenberg. Egész biztos, ő intézte el a nyilas Belügyminisztériumban, hogy a ház előtt épített kis bódéban éjjel-nappal ott tartózkodott egy rendőr, akinek az volt a feladata, hogy védjen bennünket az esetleges nyilas atrocitásokkal szemben. Ez volt az egyetlen védett ház, amely rendőri oltalom alatt állt. Már decemberben jól hallható volt a közeli ágyúdörgés. A szovjet csapatok közeledtek Budapest felé december 31-én Szilveszter éjszakáján nagy kiabálásra csapkodásra, ébredtem. Hangos utasításokat lehetett hallani. Nyilas suhancok törtek be a házba és úgy látszik, a rendőr nem tudott ellenállni a nagy túlerőnek. Mindenkit leparancsoltak az udvarra, ahol felsorakoztattak bennünket. Persze mindenki sejtette, mi vár ránk, hiszen ezekben a napokban és ezt mindenki tudta több védett ház lakóit belőtték a Dunába. Elképzelhető, milyen halálfélelemben vánszorogtunk le az udvarra. A nyilasok kiabáltak: Bújjon már elő a biboldó, aki ide bemenekült. Ha nem jelentkezik, mindenkit kiviszünk a Dunához és megdöglötök. Milyen elvhűek voltak ezek a suhancok, még az utolsó pillanatban is, amikor már minden normális ember tudta, csak néhány km-re vannak az oroszok és a város körül van zárva! Kiderült egy zsidó férfit kerestek, aki éjszaka az utcáról bemenekült a házba. Végül is hosszú-hosszú percek után a férfi előállt, őt elvitték és a többiek visszamehettek lakásaikba. Megmenekültünk perccel később puskaropogást hallottunk a Duna felöl. A házunkba bemenekült szerencsétlen embert a Dunába lőtték január 16-án kora reggel mindenki elkezdett kiabálni: Itt vannak az oroszok, megjöttek Kiszaladtunk az utcára és ott láttuk a szovjet katonákat fehér katona köpenybe burkolózva. Összeöleltük a katonákat. Az előrenyomuló szovjet csapatokat tőlünk 150 méterre, a Szt. István körútnál megállították. A Szt. István körút túloldalán még nyilas uralom, a felénk eső részen már a boldogító szabadság. De mit is hallunk? Egyre erősödő géppuskazajt, ágyúdörgést. A németek ellentámadásba lendültek. Egy kétnapos állóháború következett, ez volt az u.n. Vígszínházi csata. Micsoda izgalmakat éltünk át! Netán visszajönnek?! folytatás a 6. oldalon è 2015 ŐSZ / TÉL

6 è folytatás az 5. oldalról És megint nyilas lesz a Tátra utca?! De nem lett, mert január 18-án felszabadult egész Pest és a német és magyar csapatok már csak Budán harcoltak. Ekkor mindenki elindult, hogy felkeresse régi otthonát és megtudja, mi maradt benne. Mi is hazaindultunk, hogy megtaláljuk a bombázástól lakhatatlanná vált és teljesen kifosztott Király utcai lakásunkat. Mit tehettünk? Visszamentünk néhány napra a védett házunkba. De mit is törődtünk mindezzel! Hiszen kegyeltjei voltunk a sorsnak. 79 közvetlen (főleg vidéki) rokonomból hatvankettőt megöltek és a nagyszámú rokonságból csak egyetlen, a mi családunk-mi négyen-maradtunk életben valamennyien. Apám, anyám és két gyerekük. Azért írtam, hogy csak néhány napra költöztünk vissza, mert közvetlenül az előrenyomuló szovjet csapatok mögött a Joint néhány, már régebben felszabadult zsidó munkaszolgálatos kíséretével, élelemmel teletömött teherautókat küldött a felszabadult gettó éhezőinek segítségére. A volt munkaszolgálatosok között ott volt az egyik nagyváradi anyai nagybátyám. Valahogy megtudta, hogy mi valamelyik lipótvárosi védett házban tartózkodunk. Elment a védett házakhoz, mindenhova bekiabált Itt laknak az Ungárék? Végül megtalált minket. Így aztán január 21-, amikor Budán még az ágyúdörgés hangjai hallatszódtak, felültetett az egyik teherautóba és elvitt minket az akkor már konszolidált életet élő Nagyváradra, ahol néhány hónapot töltöttünk. Folyton azon gondolkodom, kivételes sorsom mire kötelez engem, négytagú Holocaust túlélő családunk, ma már egyedüli, még életben lévő tagját?! Csak egy lehet a válaszom. Arra, hogy elmondjam mindezt és mindent utódaimnak, unokáimnak Marcinak, Gabinak, Beninek és a még 2 éves Laurának. Mondd Laurácska, érted már, mi történt nagyapáddal és rokonaival sok-sok évvel ezelőtt?! Ungár Richárd HOLOCAUST Embermentők a gáton CARL LUTZ ÉS GIORGIO PERLASCA: KÉT IGAZ FÉRFI, AKIK NEM ISMERTEK LEHETETLENT Van két személyiség, akiknek Raoul Wallenberg mellett sok ezer ember köszönheti az életét: Carl Lutz és Giorgio Perlasca. Az egyik diplomata, a másik kereskedő. Az egyik svájci, a másik olasz. Az egyik megfontolt, a másik csalafinta. Ám a lényeg az, ami közös bennük: ha arról volt szó, hogy megmenthetik embertársaikat a biztos haláltól, nem ismertek lehetetlent. Két fénykép, két egykorú fotográfia. Az egyikről komoly, szemüveges férfi néz vissza, arcán tiszteletet parancsoló mosoly. Csendes típusnak tűnik, de az okos, mélyre ható tekintet elárulja: ez az ember tele van éber figyelemmel, azzal a fajtával, amelyet senki és semmi nem kerülhet el. Mindig mindent mérlegre tesz, így aztán tudja, mik az élet fontos dolgai. A másik portré tulajdonosáról nem annyira a körültekintő bölcsesség sugárzik, mint inkább az, hogy igyekszik a fotográfus kedvéért szigorú arcot vágni. A sűrű, fekete haj alatt az alkalomra elrendezett vonások valószínűleg azonnal megváltoztak, amint a masina exponált, és a fényképezés befejeződött. Talán csintalan vigyorba fordultak, ravaszkás pillantással, ami a szemfüles emberek sajátja. Két arc, két igaz ember. Két férfi, aki halált megvető bátorsággal kockáztatta az életét idegenekért. Mert számukra ők nem voltak idegenek embertársak voltak, akik hozzájuk hasonlóan éltek, szerettek, örültek, szomorkodtak. Akiknek családjuk, gyermekeik, szüleik, idős édesapjuk vagy piciny csecsemőjük volt. Netán ők maguk voltak aggok, gyerekek vagy nők, kiszolgáltatottak. Üldözött magyarok, magyar zsidók őket oltalmazta a két férfi a vészkorszakban Budapesten, és akit csak tudtak, megmentettek közülük a pusztulástól. Pedig ezek a férfiak nem voltak sem magyarok, sem zsidók. Egyiküket Svájcból, a másikukat Olaszországból vetette ide a sorsa. Példájuk ékes bizonyítéka annak, hogy többféleképpen lehet elérni ugyanazt a célt. A maga hatókörében bárhol, bármikor, bármilyen helyzetben kiállhat az ember másokért. Carl Lutz és Giorgio Perlasca kiállt szorongatott embertársaiért. Egy diplomata és egy kereskedő. A svájci Lutz hazájának budapesti alkonzulja volt 1942-től 1945-ig. Látva, mi történik a zsidókkal, már nem sokkal kinevezése után megkezdte együttműködését a Zsidó Ügynökséggel, hogy velük összefogva svájci papírokkal tegye lehetővé zsidó gyermekek kivándorlását Palesztinába. Magyarország 1944-es megszállásakor pedig elérte a kormánynál és a náciknál, hogy 8000 emigrációhoz állíthasson ki védettséget biztosító papírokat ŐSZ / TÉL 5776

7 1992. AUGUSZTUS 15-ÉN HALT MEG OLASZORSZÁGBAN. KÉRÉSÉRE MASERÀBAN TEMETTÉK EL, AHOL SÍRKÖVÉN SZÜLETÉSE ÉS HALÁLA DÁTUMA ALATT CSAK EGYETLEN HÉBER NYELVŰ FELIRAT SZEREPEL: EGY IGAZ EMBER A NÉPEK KÖZÖTT. Micsoda feszült tárgyalások lehettek azok! Mennyi okos számítás, pszichológiai érzék, a lehetőségek hűvös mérlegelése kellett hozzá! Carl Lutz nem az az ember volt, aki azt mondta volna: nem lehet épp ellenkezőleg. Túlfeszítette a lehetőségek határait. Szándékosan félreértelmezte a megállapodást, amit nem 8000 egyénre, hanem 8000 családra vonatkoztatott, így aztán további több tízezer svájci védlevelet állított ki. Hetvenhat lakóházat nyilvánított svájci védelem alatt állónak; egyikük a Vadász utca 29. szám alatt álló Üvegház lett, ahol körülbelül 3000 zsidó talált menedéket. Az alkonzul szorosan együttműködött más országok diplomatáival: Raoul Wallenberggel, Angelo Rotta pápai nunciussal, Friedrich Bornnal, a Vöröskereszt nemzetközi bizottságának küldöttjével. Minden szálat megmozgatott, vállvetve küzdött a célért a magyar zsidó fiatalok, a Hasomér Hatzioni szervezetével is. Aki egyetlen életet megment, az egész világot menti meg mondja a Talmud. Carl Lutznak 62 ezer ember köszönheti az életét. Köztük van az az asszony is, akit a nyilasok belelőttek a Dunába. Beszélik, hogy Lutz a sortűz alatt éppen arra járt, és látva, az asszony csak megsebesült, de még életben van, utána ugrott a jeges vízbe. Kiúszott vele a partra, majd közölte a magyar szakaszvezetővel: a sebesült nő külföldi állampolgár, és Svájc védelme alatt áll. Nemzetközi egyezményekre hivatkozott, aztán a meghökkent nyilaslegények szeme láttára beültette védencét az autójába, és csendben elhajtott. Ennek a magas, nyugodt embernek olyan határozott volt a fellépése, olyan ékesszólóan beszélt, annyira fontos személyiségnek látszott, hogy még a gátlástalan nyilaskeresztes bandának sem jutott eszébe feltartóztatni. Az esemény emlékére hívják ma az újpesti rakpart Dráva utca és Margit-híd közti szakaszát Carl Lutz-rakpartnak. A zsidó-negyedben, az egykori budapesti gettó bejáratánál emlékművet emeltek a diplomata tiszteletére, a Vadász utcai Üvegházban pedig a Carl Lutz Alapítvány emlékszobát nyitott. A jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 1964-ben jutalmazta meg a hőst a Világ Igaza kitüntetéssel. Más egyéniség volt, másképp adta tanújelét a személyes bátorságnak Giorgio Perlasca. Kereskedőként dolgozott; egy olasz cég megbízásából vásárolt élelmet, főként húst hazája hadserege számára a Balkánon. Ő is 1942-ben került Magyarországra. Nem ismerte el a Hitler támogatásával megalakult, fasiszta Salói Köztársaságot, ezért a német bevonulás után bujkálni kényszerült, majd internálták. Kékesen, utána a csákánydoroszlói Batthyány-kastélyban tartották fogva, innen érkezett Budapestre régi barátja, a spanyol diplomata, Ángel Sanz-Briz segítségével. Ő adott Perlascának spanyol állampolgárságot igazoló útlevelet, és megkérte, intézze háromszáz spanyol védleveles magyar zsidó ügyeit szervezze meg a védett házakat, vigyázzon az ott élőkre. A spanyol diplomatának november végén el kellett hagynia az országot ám helyére lépett az ál-diplomata. Perlasca ugyanis fogta magát, és se szó, se beszéd átköltözött a Kék Duna panzióból és a Hotel Astoria-beli irodájából a követség épületébe. Az mondta, ő a spanyol érdekek új képviselője. Mindezt olyan magától értetődő természetességgel tette, hogy senkinek esze ágában sem volt gyanakodni rá. Ugyan miért tették volna? Hiszen Sanz-Briz révén látásból ismerték, és különben is. Ki gondolta volna, hogy ez a sötét hajú, temperamentumos, magabiztos ember, aki olyan kedvesen tudott mindenkire mosolyogni, szélhámos lehet? Pedig Giorgio Perlasca az volt szerencsére. Jogosultság nélkül menleveleket állított ki, gyógyszert szerzett a védett házak lakóinak, pályaudvarokról, nyilas házakból szabadított ki embereket, sőt, a rendőrségi cellákig is elmerészkedett, ha valakit onnan kellett kihozni. Hogy félt-e? Vakmerő volt, az biztos. Fittyet hányt a veszélynek, és ha kutyaszorítóba került, hát kidumálta magát. Még meg is szólta az igazi diplomatákat: minek annyit óvatoskodni? Csinálni kell a dolgokat, és kész. Az utolsó napig, Pest felszabadításáig tevékenykedett 5200 magyar zsidó életét mentette meg. Aztán, mintha mi sem történt volna, hazament Olaszországba, és élte tovább a háború előtti életét. Hogy mit csinált Budapesten, arról egy mukkot sem beszélt senkinek. Még a családja sem tudott a tetteiről. Az emlékek azonban makacsak tudnak lenni, azok dolgoztak a magyar zsidókban, akiket megmentett. Addig keresték, amíg 33 évvel az események után a nyomára nem bukkantak a saját otthonában. Izraelből jöttek, hogy leróják előtte tiszteletüket. Akkor tudta meg a felesége, a fia, a rokonai, a város, ahol élt, az olasz állam, az egész világ, milyen nagy hős ez a hetvenhét éves kereskedő ban, a padovai zsinagógában vehette át a Világ Igaza kitüntetést Izrael Államtól, 1989-ben pedig megkapta a Magyar Népköztársaság csillagrendjét. Három év múlva, nyolcvankét esztendősen halt meg padovai házában. Sírkövén a neve és az évszámok alatt ez a felirat áll: Egy Igaz ember a népek között ŐSZ / TÉL

8 PORTRÉ A hit és a humor a két fegyvere KENDE IVÁN SZÍVBÉLI DERŰJÉT ÉS ÉLETKEDVÉT SENKI ÉS SEMMI NEM VEHETI EL Különleges alakja, egyben oszlopos tagja a Hegedűs zsinagóga gyülekezetének. Dr. Kende Iván 79 éves, de a fiatalokat megszégyenítő módon aktív a közösségi és a művészeti életben. Széles baráti körével a Facebookon is tartja a kapcsolatot, hozzászólásai a Talmud-Tórákon sokáig visszhangoznak a jelenlévők szívében. Vicces verseket költ, klezmert énekel, és ha kell, az emlékeiről beszél. Barátságos otthonba lép be, aki dr. Kende Ivánhoz vendégségbe érkezik. Ez az otthon telis-tele van a zsidó élet tárgyaival. Maga a házigazda kipában nyit ajtót, mögötte egy bútoron méretes menóra ékeskedik. Masa Tamásék ajándéka Izraelből, akikkel Iván gyakran énekel együtt. Meghatottan mutatja: lám, micsoda barátai vannak, ilyen csodálatos dolgot hoztak neki. Odabent a szobában a sötétkék díszpárnán szintén arannyal hímzett menóra, a párján Dávid-csillag. A papagáj ugyancsak zsidó a neve Tuki ben Muki ( tuki héberül papagájt jelent), a kalickáján olvasható felirat szerint kóser madár, kóser étkezéssel. Ha megszólalna, talán azt is héberül tenné, de hát nem tud, mivel nőstény tévesen nézte hímnek fióka korában a madárkereskedő. Iván azonban ugyanúgy szereti, becézgeti, mintha folyékonyan beszélne, még a Facebook-adatlapjára is a kék tollú Tuki portréját tette ki. Igen, 79 évesen Kende Iván aktív az internet közösségi életében, akárcsak a Hegedűsben. Botjára támaszkodva elballag a Talmud-Tórába, ahol mindig hozzászól a témához. Nem hagyna ki egyetlen ünnepet sem. A zsinagóga közel van az otthonához, szombatonként így nem kell megtörnie a vallási parancsot, miszerint a szent napon tilos járműre szállni. Ami pedig az identitást illeti, Iván azt mondja, ő nem az a fajta, aki fél zsidónak lenni. Határozott elve, hogy a zsidóságot vállalni kell, még egy idevágó viccet is elsüt: Kohntól megkérdezik, hogy zsidóe, mire ő rávágja, igen, és büszke rá. Hogy miért? Mert akkor is zsidó volna, ha nem lenne rá büszke. Iván emlékezik. Tavaly a holokauszt-év alkalmából az Éjféli Kiáltás Misszió Túlélni vagy nem túlélni címmel dokumentumfilmet forgatott vele, amelyben ő, a megszólított beszél a vészkorszak borzalmairól, a csillagos és a védett házakról, édesapja elvesztéséről. És a zsidó szívekben égő vágyról: a békéről és az életről. Kötelességtudat az emlékezés jelenti ki. Szent meggyőződése, hogy elhallgatni a holokausztot éppúgy bűn, mint tagadni. Hiszen ma is nyilvánvaló a fenyegetettség, amit akkor sem vettek, és a tapasztalatok ellenére sajnos ma sem vesznek komolyan. Nem mi vagyunk, akik nem zárjuk le a múltat rázza meg a fejét. Volt idő persze, amikor ő is azt gondolta, elég volt a szörnyűségek emlegetéséből, annak az egésznek vége van ám felismerte, a múltról való gondolkodás soha nem felesleges. Tavaly az V. kerületben ő tartotta meg a csillagos házakra való visszaemlékezést. Az esztelen üldöztetés ellenére Iván megőrizte a hitét. Az Örökkévaló mindent megenged az embernek fejtegeti. - Az embernek kell döntenie, hogy a lelkében lakozó sok szándék, gondolat közül melyik származik az Örökkévalótól. Az Örökkévaló nem csinált holokausztot. Iván két fegyvere az életben az, amit ő úgy szokott mondani, a két h betűs szó: a hit és a humor. Régi vesszőparipája ez. Így hát a vele való beszélgetést sem jellemzi sokáig síri hangulat: amikor a verseit említi, a komor légkör úgy száll fel a szobáról, mint egy könnyű felhő. Iván ugyanis tréfás költeményeket írt mindig minden mennyiségben a generációját sújtó történelmi viharok közepette. E kis művek a bizonyítékai annak, hogy mindenből lehet viccet csinálni : az alkotó ugyanúgy kifigurázza a félő, rettegő zsidót, mint a mai politikai életben pöffeszkedő hatalmasságokat. Honnan fakad ez a derű? Csakis belülről mosolyog Iván. A minap például kisebb baleset érte, elvágódott az utcán egy nyitott bolt előtt, szabályosan hasra esett. És mit mondott az őt felsegítőknek, akik azt kérdezgették ŐSZ / TÉL 5776

Milyen korai élmények fűzik a nagyünnepekhez?

Milyen korai élmények fűzik a nagyünnepekhez? Rendszeres közös tanulás 2014-2015. - ősz/tél - 5775. Az őszi ünnepeket követő programok: Hétfő az esti imakezdés előtt 1 órával Rabbi Zev Paskesz - hetiszakaszkommentár Kedd az esti imakezdés előtt 1

Részletesebben

2015 tavasz-nyár 5775

2015 tavasz-nyár 5775 2015 tavasz-nyár 5775 Rendszeres közös tanulás Mincha/Maariv ima előtt, mindenkit szeretettel várunk. Kérjük, ellenőrizzék a körzet honlapját http://hegedus.bzsh.hu/web/ ahol hetente frissítjük az aktuális

Részletesebben

Történelmi. Történelmi üzletembereink: Richter Gedeon

Történelmi. Történelmi üzletembereink: Richter Gedeon Történelmi Történelmi üzletembereink: Richter Gedeon A Történelmi üzletembereink című hagyományteremtő kezdeményezésről A Menedzserek Országos Szövetségének (a továbbiakban: MOSZ) elnöksége és választmánya

Részletesebben

Peszachi maceszmorzsák

Peszachi maceszmorzsák Ára: 130 FORINT 65. évf. 5. szám 2010. március 15. Ádár 29. 5770. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Peszachi maceszmorzsák A Tóra egyszerû értelmezése szerint peszach a szabadság ünnepe:

Részletesebben

תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5.

תשעא חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. ב"ה 2010. 11. 17. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה KÖVEK, KÉPEK,

Részletesebben

Feldmájer Péter beszéde a Szent István-bazilikában tartott ökumenikus istentiszteleten

Feldmájer Péter beszéde a Szent István-bazilikában tartott ökumenikus istentiszteleten Ára: 130 FORINT 65. évf. 11. szám 2010. június 15. Támmuz 3. 5770. Pályázat rabbi- és kántori állásra Izrael: Ellenünk az egész világ Múzeumok Éjszakája (2. oldal) (5. oldal) (6. oldal) A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Mártír-istentiszteletek 2010

Mártír-istentiszteletek 2010 Ára: 130 FORINT 65. évf. 14. szám 2010. augusztus 1. Áv 21. 5770. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Deutsch Gábor, Giora Sharon, Magén István, Schnapp Lea, Spánn Gábor írásai Ne tégy

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

תשע"ג חודש כסלו - szám 5773. Kiszlev - XV. évf. 5. 2012. 11. 29. C h a n u k a

תשעג חודש כסלו - szám 5773. Kiszlev - XV. évf. 5. 2012. 11. 29. C h a n u k a תשע"ג חודש כסלו - szám 5773. Kiszlev - XV. évf. 5. ב"ה 2012. 11. 29. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה C h a n u k

Részletesebben

תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4.

תשעב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. תשע"ב חודש אלול - szám 5772. Elul - XV. évf. 4. ב"ה 2012. 08. 28. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה AZ ŐSZI ÜNNEPEK

Részletesebben

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN

HASZENE NYÍREGYHÁZÁN תשע"ב חודש תמוז - szám 5772. Tamuz - XV. évf. 3. ב"ה 2012. 06. 20. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה 5772. sziván havának

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG

EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG 1 Jelige: A hatosztálynyi gyerekből egyedül én jöttem vissza. Lederer Gertrud. EGY SOPRONI ZSIDÓ CSALÁD VÁZLATOS TÖRTÉNETE 1946-IG Bevezető Egy nép közös álma Izrael. Mint minden álomnak, ennek is van

Részletesebben

Köszöntõ 5 év elteltével

Köszöntõ 5 év elteltével mindenkinek van véleménye 2011. február V. évfolyam, 2. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Köszöntõ 5 év elteltével Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura, Kedves Olvasó! Fedezzük fel

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket!

Történelmet. alakító máltaiak. Ócsa: nem valóságshow. Miklós püspök Mürából. Imádkozzunk egymásért és hordozzuk együtt a terheket! A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIX. évfolyam :: 4. szám :: 2013. december Ócsa: nem valóságshow Miklós püspök Mürából Történelmet alakító máltaiak Imádkozzunk

Részletesebben

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása

A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének összehívása MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 76. szám 2013. március A Diákszövetség 2013. évi rendes közgyûlésének

Részletesebben

KIÁLLUNK MELLETTED, IZRAEL! Ez volt a jelszava a Zsidó Világkongresszus

KIÁLLUNK MELLETTED, IZRAEL! Ez volt a jelszava a Zsidó Világkongresszus Kellemes ünnepeket kívánunk olvasóinknak! Ára: 130 FORINT 65. évf. 17. szám 2010. szeptember 15. Tisri 7. 5771. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA KIÁLLUNK MELLETTED, IZRAEL! Ez volt

Részletesebben

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével

nem csak ezzel, hanem a szovjetek által 1944. október 12-e és 15-e között elhurcolt mintegy 5000 kolozsvári magyar férfi emlékmûvével FŐHAJTÁS ZSIDÓMENTŐ MAGYAROK ELŐTT Járosi Andor Erdély Raoul Wallenbergje hangzott el azon a kolozsvári megemlékezésen, amelyet Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusa, a romániai Evangélikus-Lutheránus

Részletesebben

תש"ע חודש אייר - szám 5770. Ijár - XIII. évf. 2.

תשע חודש אייר - szám 5770. Ijár - XIII. évf. 2. תש"ע חודש אייר - szám 5770. Ijár - XIII. évf. 2. ב"ה 2010. 04. 22. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה Peszach második

Részletesebben

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat!

Manna. Anyák napján. III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2007. május. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Manna III. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Szeretettel köszöntjük az édesanyákat és az édesapákat! Anyáknapján Nincs szebb a boldog asszony-arcnál, Míg nézi gyermekét; S ha ráragyog a tiszta

Részletesebben

RAOUL WALLENBERG-DÍJ

RAOUL WALLENBERG-DÍJ תשע ד חודש אדר א - szám 5774. Ádár I. - XVII. évf. 1. " ' ' a Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja Ne tűnjék szerénytelenségnek: örülünk, és szeretnénk, ha örömünkben olvasóink is osztoznának, ezért került

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám FARSANG A tartalomból: Rendhagyó töprengések az új év elsõ napjai alkalmából Egyházi jövõképem Unitárius nagyjaink

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Fatimai zarándokút. Búcsú és családi-nap Csemőben. Beszélgetés Szeleczki Imre atyával Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Burgmann László Fatimai zarándokút Búcsú és családi-nap Csemőben Beszélgetés Szeleczki Imre atyával XVI. évfolyam 2. szám 2012.

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben