KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 "INFONIA"Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 11.Pk60.853/2000/2 Budapest, március 30. 1

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban) EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása Célszerinti juttatások A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója...6 I. AZ ITTK KUTATÁSAINAK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE:...7 II. KUTATÁSOK...12 III. ÖSZTÖNDÍJAK Az Infonia legfontosabb referenciamunkái Az INFONIA ösztöndíjasainak legfontosabb publikációi, előadásai

3 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban) Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbítés d 2005 Tárgyév e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÓÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. SOROK) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18 VI. TÁRGÉVI EREDM. (VÁLLKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL) 19 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Budapest, március 30. Dr. Nagy Ádám Titkár 3

4 2. EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft) Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbítés d 2005 Tárgyév e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 10 5 Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás 22 Személy jellegű ráfordítások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, március 30. Dr. Nagy Ádám Titkár 4

5 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző évi összeg Tárgyévi Változás Megnevezés (Ft) összeg (Ft) % Ft Induló saját tőke , Tőkeváltozás összesen , Tőkeváltozás összegére ható tényezők: - előző évi eredmény , szabad pénzeszköz befektetési portfoliójának eredménye - tárgy évi beruházás - értékcsökkenés - adott támogatás - közhasznú tevékenység eredménye , egyéb közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (értékcsökkenés nélkül) - vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tárgy évi záró saját tőke (induló+tőkeváltozás) , Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az INFONIA Alapítvány 2005-ben költségvetési támogatást kapott Támogatást nyújtó támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Elszámolás megnevezése Időpontja Összeg célja Előző Tárgy évi Tárgyévet határideje (Ft) évi követő NCA Működési év Oktatási Minisztérium Egyéb év működési Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács Egyéb működési év Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács Egyéb működési NCA Egyéb működési év év 5

6 5. A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása. Az INFONIA Alapítvány 2005-ben tisztségviselőknek az alábbi juttatást adta: Ilyen kifizetés nem történt. 6. Célszerinti juttatások Juttatások megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (Ft) (Ft) % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott , adóköteles pénzbeni támogatás adóköteles nem pénzbeni támogatás adómentes pénzbeni támogatás , ösztöndíj , adómentes természetbeni támogatás Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás pénzbeni támogatás nem pénzbeni támogatás A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az INFONIA Alapítvány egy éve Az INFONIA az információs kultúra terjesztésére létrejött közhasznú alapítvány. Az INFONIA vagyona az a szellemi tőke, amely működése köré összpontosul. Intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát ad újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet új ötletek megjelenítésének és érlelésének, nagy nyilvánosságot a sorsdöntőnek érzett kérdéseknek. Az Alapítvány nyitott szellemi műhely. Szakmai és kutatási partnerek sorával tart folyamatos kapcsolatot, arra törekedve, hogy mind több fiatal, pályakezdő kutató és szakember találjon könnyű utat az együttműködés első lépéseinek megtételéhez abban a reményben, hogy az érdeklődőből viszonylag gyorsan tudástermelő szövetséges válhat. Az INFONIA három jól körvonalazható feladata volt 2005-ben: 6

7 I. AZ ITTK KUTATÁSAINAK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE: az Információs Társadalom címmel megjelenő negyedéves periodika gondozása. Az ITTK éves jelentéseinek (World Progress Report, Magyar Információs Társadalom Jelentés, E-közigazgatás Éves Jelentés, Kutatási Jelentés) megjelentetése és terjesztése. Az ITTK-ban elindított könyvprogram folytatása. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Társadalomtudományi folyóirat Alapítás éve: Megjelenik: évente négy alkalommal. Kiadja az INFONIA Alapítvány és a Gondolat Kiadó A óta eltelt évek során a 2005-ben megjelent számokkal együtt (a dupla számokat egynek tekintve) immár 15 alkalommal jelentkeztünk, olyan klasszikusok írásaival, mint Daniel Bell vagy Manuel Castells, és olyan tematikus számokkal, mint a Kultúra és evolúció, az Oktatás, a Gazdaság, az Internet, a Civil szféra vagy a Privacy. Néhány rovatunk időközben átalakult, és a folyóirat egészének a színvonala talán szerénytelenség nélkül kijelenthető a professzionális akadémiai orgánumok felé közelített. A folyóirat 2005-ben Az év folyamán mind a négy lapszám időben látott napvilágot, ledolgozva a lap életében korábban elő-előforduló csúszásokat. Az első szám a civil szférával, a második pedig a privát szférával foglalkozó tematikus lap volt. A 2005/3-as lapszámban többek között írást közöltünk az információ elméletéről, a glokalizáció kiáltványáról és az Internet.hu második kötetéről. Az év utolsó száma pedig más cikkek mellett interjút tartalmazott Manuel Castells-szel és egy vitaindítót az információs társadalom mibenlétéről (a vita a 2006/1-es számban folytatódik). A 2005-ös év a megújulás időszaka volt a lap életében. Már 2004-ben kialakítottuk a 2005-ös év meghatározó együttműködési keretét a Gondolat Kiadóval, amely a lap kiadójává és terjesztőjévé lépett elő. Az alapító főszerkesztő, Z. Karvalics László helyét a 2005/2-ik számtól Pintér Róbert foglalta el, és ezzel párhuzamosan frissült a folyóirat szerkesztőbizottsága is. Számos hazai és külföldi kutató vállalta, hogy rendszeresen részt vesz a lap cikkeinek kiválasztásában és bírálatában, és a 2005-ös számok már az új lapmenedzser, Horváth Andrea munkáját is dicsérik. Erősítettünk az Olvasás közben rovaton, a lapszámok rendre 2-3 recenziót tartalmaztak ebben az évben. Az év végén megújult a Laptárs-ajánló rovat is, hogy egyrészt minél tágabb körből meríthessünk, másrészt ne csak szerzővel-címmel, hanem pár soros tartalom-ismertetéssel is kedvet csináljunk a további olvasáshoz. 7

8 Mivel szeretnénk, ha a lap minél több magyar és minél több fiatal szerző írásait publikálhatná, ezért 2005 végén publikációs pályázatot tettünk közzé, amelynek elbírálása 2006 év elején történik meg ben támogató partnerünkké lépett elő a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is (amelyet az IFIP nevű informatikai világszervezet Számítógép és Társadalom munkabizottságában a korábbi és az új főszerkesztő képvisel). Éves Jelentések 2005-től kezdődően tudományos profiljának részeként rendszeres éves jelentések elkészítése és kiadása mellett döntött. A 2004-es évről két ilyen hagyományteremtő jelentés készült el (nemzetközi trendek; magyar információs társadalom), a 2005-ös évről pedig már három ilyen anyag szól majd (előbbieken túl külön jelentést szentelünk az e-közigazgatás témájának). Ezek a jelentések rendszerint az egész év során folytatott folyamatos munka révén formálódnak, de végleges szöveges formájukat csak a következő év első hónapjaiban nyerik el, közvetlenül kiadásuk előtt. Kutatási Jelentés decemberében jelent meg az 1999 óta működő Kutatási Jelentés 2005 évkönyvjellegű száma. A kiadvány célja, hogy az információs társadalom témakörében napvilágot látott, sok esetben egymásnak is ellentmondó hazai kutatási eredmények világában a releváns, módszertanában megbízható, friss empirikus kutatások anyagait összegyűjtse. A máshol nem publikált elemzések az információs társadalom, az Internet, az informatikai-távközlési ipar kurrens részkérdéseiről mindezek üzleti, politikai, társadalmi mozgásirányairól és hatásairól adnak képet. A évi számban a szerkesztőbizottság által kiválasztott 15 tanulmány szerepel a piackutató cégek, a tudományos műhelyek, így az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ felméréseinek, valamint az állami szférában létrejövő kutatásoknak az anyagaiból. A kiadvány tanulmányai elsősorban a vállalati szféra, a kormányzati, önkormányzati döntéshozók, valamint a társadalmi szervezetek számára szolgáltatnak olyan háttértudást, ami segítséget nyújt a napi tevékenység, a stratégiai tervezés, pályázatírás, fejlesztési, innovációs célok elérésében. A kötet tartalmából: Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens 8

9 Elektronikus kereskedelem Magyarországon Az interneten keresztül értékesítő kiskereskedelmi áruházak helyzete A multimédia szektor és az internet felhasználása a turisztikai ágazatban Jelentés az internet-gazdaságról - fókuszban a pénzügyi szektor Outsourcing a magyar közigazgatásban Mobilposta Magyarországon - szakmai és stratégiai elemzés Bevezetés a nyílt forráskódú szoftverek világába A jövő digitális médiaszolgáltatási térképe Tartalomipari Benchmark Tanulmány A tartalomipar nemzetközi összehasonlításban Ember és technológia közös hálózatban: Finn és magyar helyi kezdeményezések egymásra találása Civil szervezetek az információs társadalomban és az információs társadalomért átfogó társadalomtudományi kutatás Blogok a kommunikatív világban Internetes ÁRadat: a magyar internet az árak tükrében Otthon a jövőben? az intelligens lakóház kérdései Information Society World Progress Report 2004: A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben Az ITTK hagyományteremtő céllal 2005-ben készítette el első alkalommal átfogó jelentését az információs társadalom, internet és hálózati világ előző évi (ebben az esetben 2004-es) fejleményeiről. A tanulmány négy tartalmi részből állt: 1. Az e-felkészültségi (e-readiness) módszerekkel az elmúlt 12 hónapban előállt nagy országrangsorokat és az azokból kiolvasható mozgásokat foglaltuk össze. 2. A második fejezetben az államok és a politika felől mutattuk be a 2004-es fejlettséget és a legfontosabb kérdéseket. 3. A tanulmány legvaskosabb részét a trend- és hírelemzést nyújtó negyedik fejezet adta, ami részletekbe menően mutatta be azokat a forró témákat, amelyek ben uralták az információs társadalmi diskurzusokat 4. Végül, a negyedik fejezetben a tudományos szférában kitapintható elmozdulásokra fókuszáltunk. A 2004-es év alapvetően az új technológiák (pl. WiFi, szélessáv, 3G) elterjesztéséről, a meglévő szolgáltatások (pl. e-kormányzat, e-kereskedelem) megerősítéséről és néhány kellemetlen felismerésről (spam, vírusok, nem terjedő szolgáltatások) szólt a világban. Bár új, meghatározó technika nem jelent meg 2004-ben, a már meglévő megoldások új, tömeges alkalmazási lehetőségeinek a keresése, illetve elterjesztésük rohamléptékben zajlott. A jelentés a weben is hozzáférhető az ITTK oldalán a kiadványok között: 9

10 Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés 2004 A Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés szintén első alkalommal készült el 2005 legelején. A kiadvány célja az volt, hogy az értékelje, összegezze a hazai információs társadalom fejlődését, az eredményeket összehasonlítsa a nemzetközi és az európai trendekkel, szakmai diskurzust generáljon a politika, tudomány, üzleti és a civil szereplők között. Kutatóink rövidebb, értékhozzáadott elemzései érintették a gazdaság, társadalom, a politikai szféra felkészültségét, a hazai stratégiák, nagyobb programok megvalósulását, és bemutatták a legjobb magyarországi gyakorlatokat is. E-közigazgatás éves jelentés 2005 Az első alkalommal 2006 legelején megjelentetni kívánt, a 2005-ös évről szóló E- közigazgatás éves jelentés két nagyobb tematikus blokkra oszlik. 1. Az ITTK kutatói egy hosszabb, áttekintő elemzés során bemutatják a legfontosabb trendeket, új kihívásokat az e-közigazgatás terén, összefoglalják a terület legfontosabb eredményeit, adatait, elemzik az Európai Unió elektronikus közigazgatással foglalkozó legújabb direktíváit, majd végül a 2005-ös hazai eredményeket. 2. A következő blokkban pedig az alábbi tématerületek rövid összegző, értékhozzáadott elemzését végeztük el: e-demokrácia, e-szavazás, állampolgári részvétel, e-önkormányzatok fejlődése, hozzáférés, fogyatékkal élők tudásmenedzsment és szolgáltató-oldali folyamatok, outsourcing a közigazgatásban, OSS térnyerése az e-kormányzati kezdeményezésekben, az elektronikus közszolgáltatások iránti lakossági, vállalkozói igények, gazdasági, társadalmi hatásvizsgálatai, legjobb hazai és külföldi gyakorlatok. Könyvprogram 2005 Az INFONIA Alapítvány ebben az évben is folytatta az információs társadalom tárgyú könyvek kiadását. A hazai szakkönyv piacon egyre több, külföldön klasszikusnak számító mű jelenik meg. 10

11 A Gondolat Kiadó az Infonia Alapítvánnyal közösen publikálta magyar nyelven Manuel Castells nagy sikerű könyvét (Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat-Infonia, 2005), amely egy háromkötetes sorozat első részeként jelent meg. Az első kötet az elmélet megalapozásával, a Hálózat (Net) mindent elsöprő világával foglalkozik és többek között olyan új, azóta széles körben elterjedt terminusokat vezetett be a közbeszédbe, mint a hálózati vállalkozás, a valós virtualitás vagy az áramlások tere. A kötetet egy kerekasztal beszélgetés keretében ismerhették meg alaposabban az olvasók a Centrál Kávéházban 2005 október 24-én. Meghívott vendégként a könyvről elmondta véleményét a Gondolat Kiadó társadalomtudományi főszerkesztője Berényi Gábor, a fordító- Rohonyi András, a téma kutatói-, Csorba József, Z. Karvalics László, Pintér Róbert, Prazsák Gergő. A Gondolat Kiadó és az INFONIA Alapítvány gondozásában szintén 2005-ben jelent meg az Internet.hu A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2. (Szerk: Dessewffy Tibor-Fábián Zoltán-Z. Karvalics László) tanulmánykötet, amely egy tízrészesre tervezett sorozat második darabja. Az alcím arra utal, hogy a kötet a magyarországi hálózati társadalom jelenlegi helyzetét rögzítő pillanatfelvétel segítségével tudományos igényű igazodási pont kíván lenni az internettel foglalkozó, egyre szaporodó hazai írások számára. A kötetben megjelent hét tanulmányt egy széleskörű nemzetközi kutatási program, a World Internet Project (WIP) keretében tevékenykedő fiatal kutatók jegyzik. Az V. Információs Társadalom Szakmai Napok rendezvényen Z. Karvalics László, az ITTK igazgatója egy széleskörű összefogással, 2006 elején elinduló népszerűsítő program indulását jelentette be. A Líra és Lant könyváruház-lánc, a Könyvbróker online könyváruház és a Sunbooks Szolgáltató Vállalat az INFONIA Alapítvánnyal együttműködve 2006-ban közös akciót indít az információs társadalom tárgyban kiadott könyvek és folyóiratok jobb láthatósága, népszerűsítése, ismertségük és kedveltségük felfuttatása érdekében. A program részleteinek kidolgozásában, az egyes tevékenységformák kialakításában részt kíván venni az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, és érdeklődését jelezte a Libri könyváruház-lánc. Előkészületben: Manuel Castells: Az identitás hatalma (Az információs korszak II.) Nico Stehr: A modern társadalmak törékenysége Szavak és képek között: médiatörténelem, információtörténelem (Az Információtörténelem című sorozat 3. köteteként) Az információs társadalom korai magyar irodalma 11

12 II. KUTATÁSOK Mind több kutatási fővállalkozás lebonyolítása, többek közt: Antenna Hungária Rt a digitális televíziózás jövője, trendjei, digitális média éves jelentés Tanulmányunkban pillanatképet alkotunk a digitális televíziózás helyzetéről a 2005-ös esztendőben, a legfontosabb vonatkozó statisztikai adatok tükrében IBM Magyarország Rt E- government háttérkutatás Olyan trend és háttéradatbázis kutatás és építés, amely alapinformációkat szolgáltat az e- kormányzat, e-közigazgatás folyamatairól. Magyar Posta Rt vidéki információs folyamatkutatás A tanulmány szemügyre veszi a rurális térségek infokommunikációs ellátottságának sajátosságait, A következő év(ek)ben a járulék mértéke feltehetően tovább nő, ezért az első időszakban kialakított kutatási partnerkapcsolatok stratégiai természetűek stratégiai feladata az innováció járulék portfolió további erősítése, új partnerek találása, illetve a régiekkel a kapcsolat elmélyítése. III. ÖSZTÖNDÍJAK Olyan ösztöndíjprogram működtetése, amely teret nyújt az egyre inkább diszciplínává érő információs társadalom kutatás ifjú művelőinek a szakmában történő további elmélyedésre. Jelenleg 4 junior és 3 senior kutatói ösztöndíjas részese az alapítványi programnak, amely a pénzügyi kondíciók függvényében tovább bővül. Az Alapítvány az ösztöndíjprogramot friss diplomásoknak (különleges esetben még egyetemistáknak) hirdeti meg (junior), végigvezeti őket a tudományos fokozati eljáráson (senior) és segít a doktori fokozat megszerzésében mind konzulensi támogatással, mind kapcsolatrendszerrel, mind szakirodalommal, mind kutatási tereppel és gyakorlattal. Egyebek: Az Alapítvány 2005 során második alkalommal volt jogosult az adózók SZJA 1%-ának fogadására, a kampány során csaknem forintot sikerült összegyűjtenünk: Ft ben ( forint 2004-ben), Az Alapítvány által elfogadott előző éves közhasznúsági jelentést, a cím alatt publikáltuk Lefoglalási eljárás alatt van a website. Bekerültönk az APEH Minősített Adózói körébe 8. Az Infonia legfontosabb további referenciamunkái Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ A projekt keretében kéthetente megjelentettünk egy e-kormányzat Hírlevelet, idegen nyelvű elkormányzattal kapcsolatos könyveket, tanulmányokat annotálunk (jelenleg több mint 40 annotáció 12

13 érhető el), kiemelt területeken szakértői tanulmányokat írtunk, képzéseket tartottunk közigazgatási szakembereknek, részt vettünk az e-közigazgatási konferenciákon. A kiszervezések hazai központi és önkormányzati közigazgatásban való jelenlétét, területei, a döntéshozók e területtel kapcsolatos véleményét kutattuk mélyinterjuk segítségével. Elvégeztük a kiszervezéseket befolyásoló hazai jogszabályok kritikai elemzését. Magyar Technológiai Központ, HTEC A tanulmányunk Közép-Európa és Magyarország IKT mutatóinak értelmezésével mutatja be a térség informatikai piacát. A Magyar Technológiai Központ megrendelésére készült háttértanulmány egy, a potenciális amerikai üzleti befektetőknek szánt tájékoztatófüzet alapját jelentette. A megbízás keretében a fontosabb adatok és kutatás legizgalmasabb tanulságainak felhasználásával egy előadás is készült. Oktatási Minisztérium Az Információs Társadalom Oktató és Kutató csoportok (ITOK) hálózatának továbbfejlesztésére, a közös módszertani- és tananyagbázis (online) fejlesztésére, illetve a középiskolai információs társadalom oktatást elősegítő akkreditált program előkészítésére kapott támogatás maradéktalanul a célnak megfelelően használtuk fel. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Az osztályfőnöki órákra kidolgozott segédlet mellé kialakítottunk egy olyan módszertant a hozzá tartozó háttéranyagokkal, amellyel egynapos és tanfolyami (60 órás tanártovábbképzés) keretekben is közvetíthetőek az információs társadalommal kapcsolatos alapismeretek. A kurzust amely várhatóan 2006 folyamán folytatódni fog könyvcsomag egészíti ki. 9. Az INFONIA által támogatott legfontosabb publikációk, előadások Borovitz Tamás: Akadálymentes épületeket, de addig is: akadálymentes infosztrádát! Egyenlítő 2005/3. Borovitz Tamás: A jövő digitális médiaszolgáltatási térképe. Kutatási Jelentés 2005, pp Füzesi Péter: Otthon a jövőben? az intelligens lakóház kérdései. Kutatási Jelentés pp Holczer Márton: A könyvkultúra mítoszától az információs társadalom víziójáig. Információs Társadalom folyóirat, 200/3. Juhász Lilla, Pintér Róbert: Az információs társadalomért tevékenykedő civil szervezetek társadalmi beágyazódása és megítélése a fejlesztésekben érdekelt csoportok szemszögéből. Információs Társadalom folyóirat 2005/4. Juhász Lilla: Internet, kapitalizmus és új baloldal. Egyenlítő folyóirat Cíberleft rovat, III. évfolyam 2005/1. Juhász Lilla: Civil társadalom, modernizáció, IKT miről üzennek a Wilsontengelyek. Információs Társadalom folyóirat, 2005/1. 13

14 Juhász Lilla: E-kihívások, e-válaszok. Piac & Profit, IX. évfolyam November Kollányi Bence: Az IKT társadalmi felhasználásának perspektívái és stratégiái (recenzió). Információ Társdalom folyóirat 2005/4. Molnár Szilárd: A civil társadalom államosítása Magyarországon Civil Szemle, szám. pp Molnár Szilárd: Versenyképes közigazgatás egyre kevesebb mérttel. Piac & Profit november pp Molnár Szilárd, Székely Levente, Z. Karvalics László: Mobilposta Magyarországon szakmai és stratégiai elemzés. Kutatási Jelentés pp Pintér Róbert: Quel modéle d analyse pour le développement d Internet en Hongrie? Terminál, Hiver , Nouvelle Serie N92, pp Pintér Róbert, Székely Levente: Információs Társadalom: Paradicsomban a civilek? Civil Szemle, II. évfolyam Rab Árpád Szörény: A szoftverszabadalmi vita. Egyenlítő III. évfolyam 2005/5. Rab Árpád Szörény és László Gábor: Bevezetés a nyílt forráskódú szoftverek világába. Kutatási Jelentés pp Székely Levente: Recenzió az Internet.hu 2 kötetről. Információs Társadalom folyóirat 2005/V/3. Z. Karvalics László: A Wilson-gyémánt civil tengelyeinek magyarországi előtörténetéhez. Információs Társadalom folyóirat 2005/1. pp Z. Karvalics László: Az MTI története ( ). Napvilág Kiadó, Budapest, pp Z. Karvalics László: Egy izgalmas portfolió: Információs társadalom Az információ társadalomelmélete Információtörténelem Társadalmi informatika. ELTE, Bolyai Szakkollégiumi előadások. Pintér Róbert: Információs társadalom: a divatos fogalomtól a finn gyakorlatig. Magyar-finn kulturális és kommunikációs szeminárium. Csótó Mihály: E-közigazgatás a magyar információs társadalom stratégiában. E-Közigazgatási workshop sorozat, Szolnok. Z. Karvalics László: Milyen az EU szeme? Internet-hajó. Rab Árpád Szörény: A székely kulturális örökség digitalizálásának szakmai problématérképe. Székelyföld Jövőképünk Európa küszöbén konferencia, Csíkszereda. Molnár Szilárd: IT és civil társadalom. NOSZA konferencia a részvételi demokráciáról, a civil- (ön)kormányzati munkamegosztásról. Budapest, Hotel Astoria. Rab Árpád Szörény: Virutális(?) világok. III. Nemzetközi Médiakonferencia, Balatonalmádi. Pintér Róbert: Hungarian NGOs in and for information Society. Re:activism nemzetközi konferencia, Central European University. Juhász Lilla: E-kormányzat: kihívások és válaszok. A közszolgálat munkavállalói és az informatika kihívásai lehetőségek, vállasok, IVSZ konferencia, Budapest, 14

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: Adószám: 18241611-2-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA... 3 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 8 4. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 21. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 211. május 31. Puskás-Vajda Zsuzsa elnök 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2013. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló

2013. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló 1 9 6 6 8 6 9 3 9 4 9 9 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG az egyéb szervezetmegnevezése 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. az egyéb szervezet

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN

INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN INFORMATION SOCIETY WORLD PROGRESS REPORT 2004: A VILÁG ELŐREHALADÁSA AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM TERÉN 2004-BEN Készítette a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központjának (ITTK) kutatócsoportja:

Részletesebben

A FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRE

A FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRE A FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK ALAPÍTVÁNYÁNAK KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2007. ÉVRE A/ Az Alapítvány számviteli beszámolóját az Alapítvány vezető szervei 2008. május 23-án elfogadták. A számviteli beszámolót a Számítás

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt

Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt TARTALOM BEKÖSZÖNTÕ 6 Pintér Róbert Információs társadalmi tanulmányok a gyakorlatban bemutatkozik a NETIS-projekt A NETIS (Network for Teaching Information Society, Hálózat az információs társadalom tanításáért)

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány

Információs Társadalomért Alapítvány 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel Információs Társadalomért Alapítvány 1037 Budapest Táborhegyi út 18/D. "Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója" 2007. Keltezés: 2008.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 2 0 2 2 1 9 7 1 9 1 0 2 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 1 4 -- 0 0 0 1 8 1 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065

Részletesebben

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ IPARFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2007. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE I ÖSSZEFOGLALÁS Az Iparfejlesztési Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

E-közigazgatás Éves jelentés 2005

E-közigazgatás Éves jelentés 2005 ITTK Csoport E-közigazgatás Éves jelentés 2005 Készítette a BME UNESCO Információs Társadalomés Trendkutató Központ (ITTK) és az INFONIA Alapítvány kutatócsoportja: Molnár Szilárd, kutatásvezetõ Borovitz

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009)

A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG PROGRAMJA (2007-2009) BEVEZETÉS A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) a tudásalapú információs társadalom iránt elkötelezett, annak formálásában

Részletesebben

2010. évi közhasznúsági jelentés

2010. évi közhasznúsági jelentés INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. 2010. évi közhasznúsági jelentés 1 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg e Ft 1000HUF Előző év Előző évek módosítása Tárgyév 01. A. Befektetett

Részletesebben

Éves szakmai beszámoló

Éves szakmai beszámoló Éves szakmai beszámoló 2008 KÖSZÖNTŐ 15 ÉVES A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY Volt szerencsém a Salva Vita Alapítvány tevékenységét a kezdetektől figyelemmel kísérni eleinte mint lelkes kibic, később érintett munkáltatóként,

Részletesebben

2012. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló

2012. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló 1 9 6 6 8 6 9 3 9 4 9 9 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG az egyéb szervezetmegnevezése 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. az egyéb szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 211. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 212.5.1. 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet neve: Felsőoktatási Tanácsadás

Részletesebben