KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 "INFONIA"Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 9. Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 11.Pk60.853/2000/2 Budapest, március 30. 1

2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban) EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása Célszerinti juttatások A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója...6 I. AZ ITTK KUTATÁSAINAK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE:...7 II. KUTATÁSOK...12 III. ÖSZTÖNDÍJAK Az Infonia legfontosabb referenciamunkái Az INFONIA ösztöndíjasainak legfontosabb publikációi, előadásai

3 1. Számviteli beszámoló egyszerűsített mérleg (ezer Ft-ban) Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbítés d 2005 Tárgyév e 1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÓÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5. SOROK) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 18 VI. TÁRGÉVI EREDM. (VÁLLKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL) 19 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Budapest, március 30. Dr. Nagy Ádám Titkár 3

4 2. EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft) Sorsz. a Tétel megnevezése b Előző év c Helyesbítés d 2005 Tárgyév e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 10 5 Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12 C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személy jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás 22 Személy jellegű ráfordítások 23 Értékcsökkenési leírás 24 Egyéb ráfordítások 25 Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 Rendkívüli ráfordítások 27 F. Összes ráfordás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Budapest, március 30. Dr. Nagy Ádám Titkár 4

5 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Előző évi összeg Tárgyévi Változás Megnevezés (Ft) összeg (Ft) % Ft Induló saját tőke , Tőkeváltozás összesen , Tőkeváltozás összegére ható tényezők: - előző évi eredmény , szabad pénzeszköz befektetési portfoliójának eredménye - tárgy évi beruházás - értékcsökkenés - adott támogatás - közhasznú tevékenység eredménye , egyéb közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (értékcsökkenés nélkül) - vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Tárgy évi záró saját tőke (induló+tőkeváltozás) , Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az INFONIA Alapítvány 2005-ben költségvetési támogatást kapott Támogatást nyújtó támogatás Felhasználás Felhasználás összege (Ft) Elszámolás megnevezése Időpontja Összeg célja Előző Tárgy évi Tárgyévet határideje (Ft) évi követő NCA Működési év Oktatási Minisztérium Egyéb év működési Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács Egyéb működési év Nemzetközi Hírközlési és Informatikai Tanács Egyéb működési NCA Egyéb működési év év 5

6 5. A vezetőknek nyújtott juttatások összegeinek kimutatása. Az INFONIA Alapítvány 2005-ben tisztségviselőknek az alábbi juttatást adta: Ilyen kifizetés nem történt. 6. Célszerinti juttatások Juttatások megnevezés Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás (Ft) (Ft) % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott , adóköteles pénzbeni támogatás adóköteles nem pénzbeni támogatás adómentes pénzbeni támogatás , ösztöndíj , adómentes természetbeni támogatás Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatás pénzbeni támogatás nem pénzbeni támogatás A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az INFONIA Alapítvány egy éve Az INFONIA az információs kultúra terjesztésére létrejött közhasznú alapítvány. Az INFONIA vagyona az a szellemi tőke, amely működése köré összpontosul. Intézményi hátteret, kommunikációs közeget és megfelelő infrastruktúrát ad újfajta, kooperatív tudástermelő folyamatoknak, terepet új ötletek megjelenítésének és érlelésének, nagy nyilvánosságot a sorsdöntőnek érzett kérdéseknek. Az Alapítvány nyitott szellemi műhely. Szakmai és kutatási partnerek sorával tart folyamatos kapcsolatot, arra törekedve, hogy mind több fiatal, pályakezdő kutató és szakember találjon könnyű utat az együttműködés első lépéseinek megtételéhez abban a reményben, hogy az érdeklődőből viszonylag gyorsan tudástermelő szövetséges válhat. Az INFONIA három jól körvonalazható feladata volt 2005-ben: 6

7 I. AZ ITTK KUTATÁSAINAK ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ESZMÉJÉNEK NÉPSZERŰSÍTÉSE: az Információs Társadalom címmel megjelenő negyedéves periodika gondozása. Az ITTK éves jelentéseinek (World Progress Report, Magyar Információs Társadalom Jelentés, E-közigazgatás Éves Jelentés, Kutatási Jelentés) megjelentetése és terjesztése. Az ITTK-ban elindított könyvprogram folytatása. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM Társadalomtudományi folyóirat Alapítás éve: Megjelenik: évente négy alkalommal. Kiadja az INFONIA Alapítvány és a Gondolat Kiadó A óta eltelt évek során a 2005-ben megjelent számokkal együtt (a dupla számokat egynek tekintve) immár 15 alkalommal jelentkeztünk, olyan klasszikusok írásaival, mint Daniel Bell vagy Manuel Castells, és olyan tematikus számokkal, mint a Kultúra és evolúció, az Oktatás, a Gazdaság, az Internet, a Civil szféra vagy a Privacy. Néhány rovatunk időközben átalakult, és a folyóirat egészének a színvonala talán szerénytelenség nélkül kijelenthető a professzionális akadémiai orgánumok felé közelített. A folyóirat 2005-ben Az év folyamán mind a négy lapszám időben látott napvilágot, ledolgozva a lap életében korábban elő-előforduló csúszásokat. Az első szám a civil szférával, a második pedig a privát szférával foglalkozó tematikus lap volt. A 2005/3-as lapszámban többek között írást közöltünk az információ elméletéről, a glokalizáció kiáltványáról és az Internet.hu második kötetéről. Az év utolsó száma pedig más cikkek mellett interjút tartalmazott Manuel Castells-szel és egy vitaindítót az információs társadalom mibenlétéről (a vita a 2006/1-es számban folytatódik). A 2005-ös év a megújulás időszaka volt a lap életében. Már 2004-ben kialakítottuk a 2005-ös év meghatározó együttműködési keretét a Gondolat Kiadóval, amely a lap kiadójává és terjesztőjévé lépett elő. Az alapító főszerkesztő, Z. Karvalics László helyét a 2005/2-ik számtól Pintér Róbert foglalta el, és ezzel párhuzamosan frissült a folyóirat szerkesztőbizottsága is. Számos hazai és külföldi kutató vállalta, hogy rendszeresen részt vesz a lap cikkeinek kiválasztásában és bírálatában, és a 2005-ös számok már az új lapmenedzser, Horváth Andrea munkáját is dicsérik. Erősítettünk az Olvasás közben rovaton, a lapszámok rendre 2-3 recenziót tartalmaztak ebben az évben. Az év végén megújult a Laptárs-ajánló rovat is, hogy egyrészt minél tágabb körből meríthessünk, másrészt ne csak szerzővel-címmel, hanem pár soros tartalom-ismertetéssel is kedvet csináljunk a további olvasáshoz. 7

8 Mivel szeretnénk, ha a lap minél több magyar és minél több fiatal szerző írásait publikálhatná, ezért 2005 végén publikációs pályázatot tettünk közzé, amelynek elbírálása 2006 év elején történik meg ben támogató partnerünkké lépett elő a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is (amelyet az IFIP nevű informatikai világszervezet Számítógép és Társadalom munkabizottságában a korábbi és az új főszerkesztő képvisel). Éves Jelentések 2005-től kezdődően tudományos profiljának részeként rendszeres éves jelentések elkészítése és kiadása mellett döntött. A 2004-es évről két ilyen hagyományteremtő jelentés készült el (nemzetközi trendek; magyar információs társadalom), a 2005-ös évről pedig már három ilyen anyag szól majd (előbbieken túl külön jelentést szentelünk az e-közigazgatás témájának). Ezek a jelentések rendszerint az egész év során folytatott folyamatos munka révén formálódnak, de végleges szöveges formájukat csak a következő év első hónapjaiban nyerik el, közvetlenül kiadásuk előtt. Kutatási Jelentés decemberében jelent meg az 1999 óta működő Kutatási Jelentés 2005 évkönyvjellegű száma. A kiadvány célja, hogy az információs társadalom témakörében napvilágot látott, sok esetben egymásnak is ellentmondó hazai kutatási eredmények világában a releváns, módszertanában megbízható, friss empirikus kutatások anyagait összegyűjtse. A máshol nem publikált elemzések az információs társadalom, az Internet, az informatikai-távközlési ipar kurrens részkérdéseiről mindezek üzleti, politikai, társadalmi mozgásirányairól és hatásairól adnak képet. A évi számban a szerkesztőbizottság által kiválasztott 15 tanulmány szerepel a piackutató cégek, a tudományos műhelyek, így az Információs Társadalom- és Trendkutató Központ felméréseinek, valamint az állami szférában létrejövő kutatásoknak az anyagaiból. A kiadvány tanulmányai elsősorban a vállalati szféra, a kormányzati, önkormányzati döntéshozók, valamint a társadalmi szervezetek számára szolgáltatnak olyan háttértudást, ami segítséget nyújt a napi tevékenység, a stratégiai tervezés, pályázatírás, fejlesztési, innovációs célok elérésében. A kötet tartalmából: Helyzetértékelés a szélessávú elektronikus kommunikációs stratégia megalapozásához Lakossági szegmens 8

9 Elektronikus kereskedelem Magyarországon Az interneten keresztül értékesítő kiskereskedelmi áruházak helyzete A multimédia szektor és az internet felhasználása a turisztikai ágazatban Jelentés az internet-gazdaságról - fókuszban a pénzügyi szektor Outsourcing a magyar közigazgatásban Mobilposta Magyarországon - szakmai és stratégiai elemzés Bevezetés a nyílt forráskódú szoftverek világába A jövő digitális médiaszolgáltatási térképe Tartalomipari Benchmark Tanulmány A tartalomipar nemzetközi összehasonlításban Ember és technológia közös hálózatban: Finn és magyar helyi kezdeményezések egymásra találása Civil szervezetek az információs társadalomban és az információs társadalomért átfogó társadalomtudományi kutatás Blogok a kommunikatív világban Internetes ÁRadat: a magyar internet az árak tükrében Otthon a jövőben? az intelligens lakóház kérdései Information Society World Progress Report 2004: A világ előrehaladása az információs társadalom terén 2004-ben Az ITTK hagyományteremtő céllal 2005-ben készítette el első alkalommal átfogó jelentését az információs társadalom, internet és hálózati világ előző évi (ebben az esetben 2004-es) fejleményeiről. A tanulmány négy tartalmi részből állt: 1. Az e-felkészültségi (e-readiness) módszerekkel az elmúlt 12 hónapban előállt nagy országrangsorokat és az azokból kiolvasható mozgásokat foglaltuk össze. 2. A második fejezetben az államok és a politika felől mutattuk be a 2004-es fejlettséget és a legfontosabb kérdéseket. 3. A tanulmány legvaskosabb részét a trend- és hírelemzést nyújtó negyedik fejezet adta, ami részletekbe menően mutatta be azokat a forró témákat, amelyek ben uralták az információs társadalmi diskurzusokat 4. Végül, a negyedik fejezetben a tudományos szférában kitapintható elmozdulásokra fókuszáltunk. A 2004-es év alapvetően az új technológiák (pl. WiFi, szélessáv, 3G) elterjesztéséről, a meglévő szolgáltatások (pl. e-kormányzat, e-kereskedelem) megerősítéséről és néhány kellemetlen felismerésről (spam, vírusok, nem terjedő szolgáltatások) szólt a világban. Bár új, meghatározó technika nem jelent meg 2004-ben, a már meglévő megoldások új, tömeges alkalmazási lehetőségeinek a keresése, illetve elterjesztésük rohamléptékben zajlott. A jelentés a weben is hozzáférhető az ITTK oldalán a kiadványok között: 9

10 Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés 2004 A Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés szintén első alkalommal készült el 2005 legelején. A kiadvány célja az volt, hogy az értékelje, összegezze a hazai információs társadalom fejlődését, az eredményeket összehasonlítsa a nemzetközi és az európai trendekkel, szakmai diskurzust generáljon a politika, tudomány, üzleti és a civil szereplők között. Kutatóink rövidebb, értékhozzáadott elemzései érintették a gazdaság, társadalom, a politikai szféra felkészültségét, a hazai stratégiák, nagyobb programok megvalósulását, és bemutatták a legjobb magyarországi gyakorlatokat is. E-közigazgatás éves jelentés 2005 Az első alkalommal 2006 legelején megjelentetni kívánt, a 2005-ös évről szóló E- közigazgatás éves jelentés két nagyobb tematikus blokkra oszlik. 1. Az ITTK kutatói egy hosszabb, áttekintő elemzés során bemutatják a legfontosabb trendeket, új kihívásokat az e-közigazgatás terén, összefoglalják a terület legfontosabb eredményeit, adatait, elemzik az Európai Unió elektronikus közigazgatással foglalkozó legújabb direktíváit, majd végül a 2005-ös hazai eredményeket. 2. A következő blokkban pedig az alábbi tématerületek rövid összegző, értékhozzáadott elemzését végeztük el: e-demokrácia, e-szavazás, állampolgári részvétel, e-önkormányzatok fejlődése, hozzáférés, fogyatékkal élők tudásmenedzsment és szolgáltató-oldali folyamatok, outsourcing a közigazgatásban, OSS térnyerése az e-kormányzati kezdeményezésekben, az elektronikus közszolgáltatások iránti lakossági, vállalkozói igények, gazdasági, társadalmi hatásvizsgálatai, legjobb hazai és külföldi gyakorlatok. Könyvprogram 2005 Az INFONIA Alapítvány ebben az évben is folytatta az információs társadalom tárgyú könyvek kiadását. A hazai szakkönyv piacon egyre több, külföldön klasszikusnak számító mű jelenik meg. 10

11 A Gondolat Kiadó az Infonia Alapítvánnyal közösen publikálta magyar nyelven Manuel Castells nagy sikerű könyvét (Manuel Castells: A hálózati társadalom kialakulása. Gondolat-Infonia, 2005), amely egy háromkötetes sorozat első részeként jelent meg. Az első kötet az elmélet megalapozásával, a Hálózat (Net) mindent elsöprő világával foglalkozik és többek között olyan új, azóta széles körben elterjedt terminusokat vezetett be a közbeszédbe, mint a hálózati vállalkozás, a valós virtualitás vagy az áramlások tere. A kötetet egy kerekasztal beszélgetés keretében ismerhették meg alaposabban az olvasók a Centrál Kávéházban 2005 október 24-én. Meghívott vendégként a könyvről elmondta véleményét a Gondolat Kiadó társadalomtudományi főszerkesztője Berényi Gábor, a fordító- Rohonyi András, a téma kutatói-, Csorba József, Z. Karvalics László, Pintér Róbert, Prazsák Gergő. A Gondolat Kiadó és az INFONIA Alapítvány gondozásában szintén 2005-ben jelent meg az Internet.hu A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 2. (Szerk: Dessewffy Tibor-Fábián Zoltán-Z. Karvalics László) tanulmánykötet, amely egy tízrészesre tervezett sorozat második darabja. Az alcím arra utal, hogy a kötet a magyarországi hálózati társadalom jelenlegi helyzetét rögzítő pillanatfelvétel segítségével tudományos igényű igazodási pont kíván lenni az internettel foglalkozó, egyre szaporodó hazai írások számára. A kötetben megjelent hét tanulmányt egy széleskörű nemzetközi kutatási program, a World Internet Project (WIP) keretében tevékenykedő fiatal kutatók jegyzik. Az V. Információs Társadalom Szakmai Napok rendezvényen Z. Karvalics László, az ITTK igazgatója egy széleskörű összefogással, 2006 elején elinduló népszerűsítő program indulását jelentette be. A Líra és Lant könyváruház-lánc, a Könyvbróker online könyváruház és a Sunbooks Szolgáltató Vállalat az INFONIA Alapítvánnyal együttműködve 2006-ban közös akciót indít az információs társadalom tárgyban kiadott könyvek és folyóiratok jobb láthatósága, népszerűsítése, ismertségük és kedveltségük felfuttatása érdekében. A program részleteinek kidolgozásában, az egyes tevékenységformák kialakításában részt kíván venni az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, és érdeklődését jelezte a Libri könyváruház-lánc. Előkészületben: Manuel Castells: Az identitás hatalma (Az információs korszak II.) Nico Stehr: A modern társadalmak törékenysége Szavak és képek között: médiatörténelem, információtörténelem (Az Információtörténelem című sorozat 3. köteteként) Az információs társadalom korai magyar irodalma 11

12 II. KUTATÁSOK Mind több kutatási fővállalkozás lebonyolítása, többek közt: Antenna Hungária Rt a digitális televíziózás jövője, trendjei, digitális média éves jelentés Tanulmányunkban pillanatképet alkotunk a digitális televíziózás helyzetéről a 2005-ös esztendőben, a legfontosabb vonatkozó statisztikai adatok tükrében IBM Magyarország Rt E- government háttérkutatás Olyan trend és háttéradatbázis kutatás és építés, amely alapinformációkat szolgáltat az e- kormányzat, e-közigazgatás folyamatairól. Magyar Posta Rt vidéki információs folyamatkutatás A tanulmány szemügyre veszi a rurális térségek infokommunikációs ellátottságának sajátosságait, A következő év(ek)ben a járulék mértéke feltehetően tovább nő, ezért az első időszakban kialakított kutatási partnerkapcsolatok stratégiai természetűek stratégiai feladata az innováció járulék portfolió további erősítése, új partnerek találása, illetve a régiekkel a kapcsolat elmélyítése. III. ÖSZTÖNDÍJAK Olyan ösztöndíjprogram működtetése, amely teret nyújt az egyre inkább diszciplínává érő információs társadalom kutatás ifjú művelőinek a szakmában történő további elmélyedésre. Jelenleg 4 junior és 3 senior kutatói ösztöndíjas részese az alapítványi programnak, amely a pénzügyi kondíciók függvényében tovább bővül. Az Alapítvány az ösztöndíjprogramot friss diplomásoknak (különleges esetben még egyetemistáknak) hirdeti meg (junior), végigvezeti őket a tudományos fokozati eljáráson (senior) és segít a doktori fokozat megszerzésében mind konzulensi támogatással, mind kapcsolatrendszerrel, mind szakirodalommal, mind kutatási tereppel és gyakorlattal. Egyebek: Az Alapítvány 2005 során második alkalommal volt jogosult az adózók SZJA 1%-ának fogadására, a kampány során csaknem forintot sikerült összegyűjtenünk: Ft ben ( forint 2004-ben), Az Alapítvány által elfogadott előző éves közhasznúsági jelentést, a cím alatt publikáltuk Lefoglalási eljárás alatt van a website. Bekerültönk az APEH Minősített Adózói körébe 8. Az Infonia legfontosabb további referenciamunkái Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ A projekt keretében kéthetente megjelentettünk egy e-kormányzat Hírlevelet, idegen nyelvű elkormányzattal kapcsolatos könyveket, tanulmányokat annotálunk (jelenleg több mint 40 annotáció 12

13 érhető el), kiemelt területeken szakértői tanulmányokat írtunk, képzéseket tartottunk közigazgatási szakembereknek, részt vettünk az e-közigazgatási konferenciákon. A kiszervezések hazai központi és önkormányzati közigazgatásban való jelenlétét, területei, a döntéshozók e területtel kapcsolatos véleményét kutattuk mélyinterjuk segítségével. Elvégeztük a kiszervezéseket befolyásoló hazai jogszabályok kritikai elemzését. Magyar Technológiai Központ, HTEC A tanulmányunk Közép-Európa és Magyarország IKT mutatóinak értelmezésével mutatja be a térség informatikai piacát. A Magyar Technológiai Központ megrendelésére készült háttértanulmány egy, a potenciális amerikai üzleti befektetőknek szánt tájékoztatófüzet alapját jelentette. A megbízás keretében a fontosabb adatok és kutatás legizgalmasabb tanulságainak felhasználásával egy előadás is készült. Oktatási Minisztérium Az Információs Társadalom Oktató és Kutató csoportok (ITOK) hálózatának továbbfejlesztésére, a közös módszertani- és tananyagbázis (online) fejlesztésére, illetve a középiskolai információs társadalom oktatást elősegítő akkreditált program előkészítésére kapott támogatás maradéktalanul a célnak megfelelően használtuk fel. Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Az osztályfőnöki órákra kidolgozott segédlet mellé kialakítottunk egy olyan módszertant a hozzá tartozó háttéranyagokkal, amellyel egynapos és tanfolyami (60 órás tanártovábbképzés) keretekben is közvetíthetőek az információs társadalommal kapcsolatos alapismeretek. A kurzust amely várhatóan 2006 folyamán folytatódni fog könyvcsomag egészíti ki. 9. Az INFONIA által támogatott legfontosabb publikációk, előadások Borovitz Tamás: Akadálymentes épületeket, de addig is: akadálymentes infosztrádát! Egyenlítő 2005/3. Borovitz Tamás: A jövő digitális médiaszolgáltatási térképe. Kutatási Jelentés 2005, pp Füzesi Péter: Otthon a jövőben? az intelligens lakóház kérdései. Kutatási Jelentés pp Holczer Márton: A könyvkultúra mítoszától az információs társadalom víziójáig. Információs Társadalom folyóirat, 200/3. Juhász Lilla, Pintér Róbert: Az információs társadalomért tevékenykedő civil szervezetek társadalmi beágyazódása és megítélése a fejlesztésekben érdekelt csoportok szemszögéből. Információs Társadalom folyóirat 2005/4. Juhász Lilla: Internet, kapitalizmus és új baloldal. Egyenlítő folyóirat Cíberleft rovat, III. évfolyam 2005/1. Juhász Lilla: Civil társadalom, modernizáció, IKT miről üzennek a Wilsontengelyek. Információs Társadalom folyóirat, 2005/1. 13

14 Juhász Lilla: E-kihívások, e-válaszok. Piac & Profit, IX. évfolyam November Kollányi Bence: Az IKT társadalmi felhasználásának perspektívái és stratégiái (recenzió). Információ Társdalom folyóirat 2005/4. Molnár Szilárd: A civil társadalom államosítása Magyarországon Civil Szemle, szám. pp Molnár Szilárd: Versenyképes közigazgatás egyre kevesebb mérttel. Piac & Profit november pp Molnár Szilárd, Székely Levente, Z. Karvalics László: Mobilposta Magyarországon szakmai és stratégiai elemzés. Kutatási Jelentés pp Pintér Róbert: Quel modéle d analyse pour le développement d Internet en Hongrie? Terminál, Hiver , Nouvelle Serie N92, pp Pintér Róbert, Székely Levente: Információs Társadalom: Paradicsomban a civilek? Civil Szemle, II. évfolyam Rab Árpád Szörény: A szoftverszabadalmi vita. Egyenlítő III. évfolyam 2005/5. Rab Árpád Szörény és László Gábor: Bevezetés a nyílt forráskódú szoftverek világába. Kutatási Jelentés pp Székely Levente: Recenzió az Internet.hu 2 kötetről. Információs Társadalom folyóirat 2005/V/3. Z. Karvalics László: A Wilson-gyémánt civil tengelyeinek magyarországi előtörténetéhez. Információs Társadalom folyóirat 2005/1. pp Z. Karvalics László: Az MTI története ( ). Napvilág Kiadó, Budapest, pp Z. Karvalics László: Egy izgalmas portfolió: Információs társadalom Az információ társadalomelmélete Információtörténelem Társadalmi informatika. ELTE, Bolyai Szakkollégiumi előadások. Pintér Róbert: Információs társadalom: a divatos fogalomtól a finn gyakorlatig. Magyar-finn kulturális és kommunikációs szeminárium. Csótó Mihály: E-közigazgatás a magyar információs társadalom stratégiában. E-Közigazgatási workshop sorozat, Szolnok. Z. Karvalics László: Milyen az EU szeme? Internet-hajó. Rab Árpád Szörény: A székely kulturális örökség digitalizálásának szakmai problématérképe. Székelyföld Jövőképünk Európa küszöbén konferencia, Csíkszereda. Molnár Szilárd: IT és civil társadalom. NOSZA konferencia a részvételi demokráciáról, a civil- (ön)kormányzati munkamegosztásról. Budapest, Hotel Astoria. Rab Árpád Szörény: Virutális(?) világok. III. Nemzetközi Médiakonferencia, Balatonalmádi. Pintér Róbert: Hungarian NGOs in and for information Society. Re:activism nemzetközi konferencia, Central European University. Juhász Lilla: E-kormányzat: kihívások és válaszok. A közszolgálat munkavállalói és az informatika kihívásai lehetőségek, vállasok, IVSZ konferencia, Budapest, 14

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Budapest, 2003. április 05.

Budapest, 2003. április 05. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Muegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Rotary Club Győr Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Sys & Co Kft 2015. május 27. Rotary Club Győr Alapítvány 9086 Töltéstava, Virág u. 2/A 2014. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2015. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001. "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001. INFONIA Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2001 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről

Közhasznúsági Beszámoló. a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány évi tevékenységéről Közhasznúsági Beszámoló a Képző és Iparművészeti Közalapítvány a XXII. Kerület Kultúrájáért Kiemelten közhasznú Alapítvány 21. évi tevékenységéről AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁS A.,Képző és Iparművészeti Közalapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 211. január 1-211. december 31.időszakról

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2007.

Közhasznúsági beszámoló 2007. Közhasznúsági beszámoló 2007. A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2009. évi Közhasznú Jelentés

2009. évi Közhasznú Jelentés Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklet 190594289 9499 529 04 Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 5600 Békéscsaba Mester u.45 2009. évi Közhasznú Jelentés Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány A számviteli törvény szerinti Közhasznú szervezetek egyszerűsített beszámolója 2010. év Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Gödöllő, 2011. március 8. Közhasznúsági jelentés 2010. A Hajós Alfréd Általános

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2014. május 27. Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a évről

Közhasznúsági jelentés a évről Wikimédia Magyarország Egyesület 1119 Budapest, Allende park 12. fszt. 2. Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom 1. Számviteli beszámoló... 3 1.1 A bevételek részletezése... 3 1.2 A kiadások részletezése...

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2013. február 14. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés év

Közhasznúsági jelentés év 1133 Budapest, Visegrádi utca 113. Közhasznúsági jelentés 2012. év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Közhasznúsági jelentés Az 1997. évi CLVI tv. 19. (3) bek. b) pontja

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 "INFONIA" Információs Társadalomért, Információs Kultúráért Közhasznú Alapítvány székhely: 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 9. adószám: 18241611-2-43 közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló 2008

Közhasznúsági beszámoló 2008 Közhasznúsági beszámoló 2008 A Civil Centrum Közhasznú Alapítvány célja: Magyarországon bejegyzett non-profit szervezetek működésének erősítése, hatékonyságuk növelése, annak érdekében, hogy társadalmi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Fiatal Kutatók Egyesülete 1056 Budapest, Belgrád rkp. 22. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 28. dr. Kovács Tamás Elnök Fiatal Kutatók Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-es

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2013. március 29. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete a vagyon felhasználásáról Változás Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Megjegyzés % eft Induló tőke 79 566 Tőkeváltozás 271 356-210 Lekötött

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 8 6 7 9 4 9 4 9 4 9 9 5 6 9 1 Statisztikai számjel Pest Megyei Orvosokért Alapítvány a szervezet megnevezése 1115 Budapest Fraknó utca 26/B F.3. a szervezet címe 29.Január 1-29. december 31.. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Jánossomorja, 2014. március 20. Lacknerné Fördős Klára elnök Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. DECEMBER 31. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek számára 0 8 7 2 4 4 0 8-9 3 1 2-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel 1 8 2 4 4 2 7 4-2 - 4 1 Adószám A vállalkozás megnevezése: "Ha megvetted, tekerd!" Egyesület A vállalkozás címe, telefonszáma:. DECEMBER 31. KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sellő utca 25 2010. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2011. március 7. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben