Tersánszky Józsi Jenő SZIGET A DUNÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tersánszky Józsi Jenő SZIGET A DUNÁN"

Átírás

1

2 Tersánszky Józsi Jenő SZIGET A DUNÁN

3 HERÓDES KIRÁLY BABONÁJA Idegenek voltak, németek. Valóban hasonlóak kissé, afféle illedelmes s érzelmes, regény- s beszélyalakokhoz. Az öreg, nyugalmazott tiszt, őrnagy, mint mondják, hadastyán, ámbár tűz és veszély közelében legföllebb egyszer volt életében, a katonai szerraktárban keletkezett tűzvész alkalmával, minek egyik hivatalnoka volt. Másként hangjában, tartásában s arcában, annak sárga s száraz vonásaival s híjas fogaival, megvolt kissé a kifejezés, amit harapósnak szoktak nevezni. De öreg-öreg volt már, csupa redő, akár bőre abból lett volna fonva, mint a vesszőkosár. Az asszony nyájas, jóságos néni, ugyanolyan szikár, haja ritka s fényesre simítva. Elöl s halántékán kis csigákban, s színe oly fura, mintha három-négy fésűfognyi szürke, s három-négy már fehér lenne hajából. És sovány, eres kezei oly simogatásra, fájást enyhítésre, adakozásra valóak, már rájok pillantvást. Hiszen az egész utca áldott s finom embereknek tudta őket, hogy nem is merték belehozni soha őket a maguk kis piszkai-, pletykái-, civódásai-, pártoskodásaiba. Természetes volt, hogy fölül és kívül állnak az utca selejtjén, s mindenkihez csak kegyesek s leereszkedők. Nem voltak gazdagok. Nem nélkülöztek, de igen szerényen s beosztva jöttek ki szerény jövedelmükből. Azért abból mindig jutott szűkölködők számára. Koldus nem jött ki üres kézzel tőlük, s ínség, ha tudtak felőle, nem

4 maradt segélyük nélkül. Amáresz úrék. Így hívták őket. Magyarországba nyilván itt maguk megszedett Bachhuszár rokonaik révén jöttek, s ugyanígy a városba, nyugalomban tölteni, mi még hátra volt életükből. Így vették az utcában házuk, egy kis kerttel, tépett, rongyos állapotban, s csináltak belőle csinos, meghitt, kényelmes otthont, hogy az utca nagyon tanulhatott e két öreg idegentől, mi a kedély, értelem s műveltség. Volt nálok egy kis unokájuk, kit mindenki úgy ismert, ahogy ők emlegették: az Irmuskánk. Lehetett már tíztizenkét éves körül. Kékszemű szöszkeség, afféle fitos szentecske, kinek szendesége s ildomossága mögött sok más szenvek is bujkálnak. Az egészség csintalansága bizonnyal. Idomzatából pedig kivevődik a korán fejlődő s nagyfélének induló, húsos nőstény. Irmuskánk nem járt iskolába. Otthon tanult, kalimpált a zongorán, sifitelt a kertben, bámészkodott ki az ablakon. A boltba járt ki legföllebb, meg olykor rokonaihoz. Nem, éppen nem tűnt afféle kis üvegházi hajtásnak. Eleven, vidám bimbócska volt, két korhadó ág között, mik óvták s kényeztették, minden kitelhető szeretettel. Amáreszék egyik szomszédja egy hentes, a másik egy hajdú volt. A hajdúék voltak Amáresz úrék bennfentesei, rangtisztelő, függő foglalkozású népség létükre. Egy nőrokonuk volt Amáreszék bejárónője is. A hentesékkel már sok ellentét akadt a jobb viszony körül, szájas, független s nyers emberek lévén. Hiszen

5 gyűlölködésig vagy kocódásokig talán nem is juthatott volna egyáltalán emberfia Amáresz úrékkal, mégis, úgy általában, e lacikonyhás pereputty volt, kit legkevésbé szívlelt a hadastyán s felesége. Viszont a lacikonyhásék voltak egyedüliek az utcában, kik, ha meglehet, csupán dölyfből, olykor érdesebb vagy bírálóbb szót ejtettek ki a csöndes idegenekről. Valóban e szomszédság olyan volt, akár két ház jelképében a lét durva harcai s a lét szelíd békéje, az emberi szívtelenség s az emberi szívnemesség egymás mellett. Be kellett csak kandítani olyik reggel mindkettőbe. Egyikben hajsza s lárma. Késeket fennek, baltát köszörülnek, üstök és lábasok csörömpölnek, kongnak, homokos, csupasz udvaron s hulladékos, iszamos dolgozószín alatt, mint valami gyilkostanyán. Életéért sivalkodó állatot vonszolnak ki óljából, tompán zuhan homlokán a tagló, s tagos férfiak s faros némberek vetik magukat a kapálózó áldozatra. Halálhörgés, futkosás, csapkodás, vér, vér, fölszabdalt nyers húsok, szőrcafatok, forró víz, gőz, kibontott bendő s belek émelyítő bűze. Ez a lacikonyhásék háztájéka. A másik kertből ciklámenek, rózsák s jázminok illata terjeng ki. Benne piros botokon kék üveggolyók, boruló, üdezöld falomb, tarka virágok, szürke, gereblyélt utacskák. Ágyások, fehérre meszelt, lapos patakkövekkel körítve, maguk is hasonlók óriás, fehér szirmú, színes kelyhű százszorszépekhez. Árvácskák fintorognak, mint parányi, csúfolódó arcok az oroszlánszájakra s rezedákra, mik körül

6 méhikedöngés. Egyik sarokban nagy lugas, futóka falazattal. Asztala fehér nyírfa lábakon, ugyanabból karosai. Könyvek, újságok s mindenféle szerszámoktól körülvéve egy aggastyán, olyan, mintha egy lenne a lugassal, mint a vadszőlőtő öreg venyigéi. Otthonkája ásottföldbarna, piros zsinórindákkal, kerek sapkája, piros bojtjával, akár szirmahullajtotta tobozok. Ott ül egy párnán, egyik karosban, s lassan babrálgat valami kerti szerszámon. Egyszerre nagy surrogás a lugas fölött. Egy csapat veréb. Berzenkedni s csiripolni kezdenek torkuk szakadtából a lugast borító almafa ágain, majd a futó közt s már a lugas lécváza közt. Hozzájuk egyre újabbak röpülnek a közeli toronyból. És amelyek közülök legelsőbb szálltak ide, azok már a lugas székeinek karjain ugrálnak s csipognak. Sőt közülök a legelső három már az asztal tetején szökdell, fura, összetett lábú verébszökellésekkel. Mi több, egyikük egyenest az aggastyán javította szerszámon van, s uramfia! onnan az agg kezefején, honnan át, egyik válláról a másikra s aztán fejére. És csipcsiripjében határozottan van valami követelő. Hát igenis. Hisz ez ő, a Hanzi. Az Amáreszék: unsa liba Hanzikánk-ja. Az agg, a verébhad jöttekor, fölnézett az első surrogásra, de aztán megint leütötte fejét munkájába, s úgy tesz, mintha semmit sem venne észre többé. Csak alig-alig vehető észre olykor aszott ajkai szöglete tájt s szemeiben egy-egy mosoly búvócskája. Végül mégis fölpillant hangos s szemtelen vendégeire.

7 Na was is, ti már itt vagytok? Jó reggelt, Hanzi. Jó reggelt! Jó reggelt! üdvözli a többit is, barna apókákat s fakóbb anyókákat, kiket már talán meg is tud különböztetni. Azzal lassan kihúzza az asztalfiókot, s egy kis háncskosarat vesz elő abból, miben kenyérmorzsa, s azt az asztalra szórja. De nem ám a puszta deszkára, hanem oda, ahol az meg van terítve a Zeitung tegnapi számával. A verébsereg menten odaröppen, s lakmározásba fog. Míg Hanzi már magán a kosárka peremén egyensúlyozza magát, sőt a fiókot kajtatja már. Na, na, Hanzi! Ne légy oly falánk. Gyomorterhelést kapsz! hárítgatja őt el az aggastyán. De Hanzi engedetlen, s mindenütt ott torkoskodik. És a többi is kicsipegeti már agg markából is az étket, s az megszólítja őket, beszélget minddel, a szelídebbekkel évődően, a vadócabbakhoz szelíden s biztatóan. Aztán megint munkájába fog, s hagyja híveit kedvükre lakmározni, legföllebb a torzsalkodókat intve rendre. Huss! Egyszerre az egész asztaltársaság fölröppen. Mi lehet? Hisz a lugasba egy bájos lányka lépett. Ettől menekülnek. Valóban nem sok ízlésük. A kiszáradt tagokra rászállnak, s a puha, fehér gyereklányéitól megriadnak. Igaz, hogy éppúgy a nénikétől is, ki a lányka mögött jelent meg. Nyilván nőgyűlölők, s csupán az agg barátai. Egyetlen, a Hanzi, közülök, ki nem osztja bizalmatlanságuk. Viszont annak semmi jellemereje. Amikor a két nő megjelenik, a szomszédból egyszerre éles hízósivalkodás rian. E hangra az öreg asszonyság

8 befogja füleit, és izgatottan, gyorsan vonja magával a kislányt is, vissza a ház legbenső szobájába. Míg a verébcsapatban semmi nyugtalanság a szörnyű hangokra. Mégis, mintha követőleg valamivel szórakozottabban kapkodnák begyükbe a morzsákat. És Hanzi megint a legelső, aki fölröppen, s átszállva a szomszéd házba, egyenesen alácsap. Erre több társa is követi példáját. Az aggastyán szemrehányóan csóválja fejét erre a hűtlenségre, és szomorúan látja aztán, mint tér vissza ez is, amaz is kis vendégei közül véres csőrrel a szomszédból. De ezek legalább megtérnek, míg Hanzit, a pákosztosok legpákosztosabbját, nem is látja viszont többé aznap. Szóval aki benézett a két szomszéd házhoz, hát ezeket szemlélhette azokban. Így aztán kevésbé csodálkozhatott rajta, hogy ezt a két családot csupán lakóhelyük tekintetében választotta el egymástól két telek egy utcában, másként igen-igen nagy távolságban voltak. No, de a lacikonyháséknak is volt egy fiok. Az is olyan sihedernek cseperedő, mint Irmuskánk hajadonnak, s az is olyan pöfke, pozsgás kölyök. Balajkó Sanyi. Vad egy fickó volt. Pofája kiköpött zsiványé, s nagyobb fajta gaztettektől nyilván máris, csupán a sóba áztatott kötél tartotta vissza, amivel aztán otthon eltángálták. Amily ütlegeket s rúgásokat kapott ez a Sanyi még apróbb csínyekért is, egy jóravaló tulok talán ki is nyúlt volna tőlük. Ő megrázta magát, s egy óra múlva a régi volt. Igaz, hogy olyankor, ordítására, a falevelek is

9 megremegtek, mint az orkán szelétől. A haja mindig homlokába lógott, ruhája rendetlen, s bőrén kezdve minden fénylett rajta a zsírtól. Olyan volt az egész fiú, mint egy zsírosbödön. Nos, elképzelhetni, hogy ez a fiú nem sokaktól és soktól fért meg, mi közelébe került az utcában. Hogy kővel s hógolyóval bezúzott ablakok sokadalma, kerítéseken kihajló vagy a léckerítésen ostornyélnek kiráncigált s lemetszett nemes gyümölcsfagallyak, lebomlasztott falpárkányok mind tanúi voltak műveinek, csak természetes. De ezek csak élettelen tárgyak vagy félig élő növényfélék voltak, mikkel Sanyi hadilábon állt. Ezeken kívül ott voltak a kétlábú, négy-, sőt hatlábúak, csúszómászó, rovar, hidegvérű, madár és az összes emlősfélék. Sanyinak minden zsebe duzzadt a kínzó, ütő, vágó és szúró eszközöktől, ha véletlen nem mocskolóakkal volt felszerelve. Azt pedig sejteni, hogy Sanyi igen kevés kímélettel volt akármily uraság, érzékenység s jósággal szemben. Hogy így Amáresz úrékra is kevés tekintettel. De Amáresz úrék mégsem panaszkodtak rá soha, semmi gonosztette miatt, szüleinél. Csupán azért, mert ha valaha mégis megesett ez, sokkal kínosabb lett számukra aztán akár a lacikonyhásék durva mentegetőzését hallgatni, akár még kiállhatatlanabb a Sanyi bősz üvöltését, ha megfenyítették. Így legföllebb egymás közt sopánkodtak, vagy legföllebb bizalmasaiknak, a hajdúéknak. De attól fogva még azt sem, hogy a hajdúék továbbadták

10 zokszavaik, és kerülővel jutván a hentesékhez azok, ugyanoly eredményekre, vagyis feleselés, üzengetés s pufálásra vezettek. Ámde a Sanyi viselt dolgai közt akadtak olyanok is, miknek sérelme együtt is, külön-külön is tűrhetetlen volt az Amáresz család három tagjának. Balajkóéknak természetesen mindig tartaniok kellett bizonyos tartalék sertésállományt, s ezek kondása még természetesebben csak Sanyi lehetett. Az utca voltaképp nem is volt utca, csak félutca, legalábbis ott, ahol Balajkóék, Amáreszék meg a hajdúék háza állott, vagyis a másik házsora hiányzott, s mindössze egy pocsétás árok jelezte, mely egy messzibb folyócskába futott, túl rajta szabad, gidres-gödrös gyep terjedt, néhány életerős vackor körtefával s szeder- meg egyéb bokrokkal, meg burjánnal borítva til-túl. Lovak, szarvasmarhák, baromfiak, disznók és gyermekek gyűlőhelye. Bár az árokparton álló táblán szigorú tilalom volt közhírré téve a hatóságtól, mindennemű legeltetés s lerakodásra. Erre a térre hajtotta ki persze Sanyi is tartalék disznóikat reggelenkint, úgy a telelendő, mint a hizlalandókat s levágandókat. Volt ezek közt egyszer, azazhogy mindig akadt ezek közt három-négy roppant ártány. De az akkoriak valóságos első díjas, világkiállítási példányok méreteivel bírtak. Alig mozogtak, holmi rúgások s ütlegekre éppen fölhördültek, s szemök már nem is látszott ki hájas homlokukból. Néhány lépés kifullasztotta őket, s majd negyedórába tellett, míg odaérkeztek hazulról a térre, rendes heverőhelyükre.

11 Ezekkel volt legkevesebb baja Sanyinak, s felőlük ugyan nyugodtan űzhette üzelmeit. Nem is vetett ügyet rájok, útjok tudva már, s többi fürgébb társaik már rég ott hancúroztak s hűsöltek a bokrok alatt, mikor e három szörnyeteg ott cammogott még mindig az utcán, hozzá dörgölgetve sonkáit a házak szögletének s kerítések oszlopainak, sarokköveknek, s ott hullajtva el természetesen rondaságait is. Hát hisz legkevésbé azt állíthatni, hogy a félig rohadt alom- vagy vályú- s moslékszag kellemes, mit e röfögő uraságok hoztak ruháikon, nem is véve, amit szertehagytak. De ezeknek kivételesen s mindent összevéve oly rettentő átható bűzük volt, hogy az üde reggeli lég láthatatlan nemtője nyilván tüszkölve foghatta be orrocskáját, s menekült közeledtükre. Most már, e három roppant barom ott döcögött tova jövet-menet a térről Amáresz úrék háza előtt, minek ablakai nyaranta állandóan, más időszakban pedig, legalábbis reggelenként, nyitva álltak, szellőzésre. Azt pedig sejthetni, hogy az ártánybűz korántsem átallotta beférkőzni a tiszta szobák legébe. Nem! Akár valami arcátlan, mocskos koldus, tolakodott fi nom s előkelő, levendula meg kölnivíz illatrokonaihoz. Valóban, akár egy repedt sarkú, sáros hátú, ronda szajha, ki lenge s bájos delnőkhöz törleszkedik. Pedig hát naphosszat ott ólálkodott az ablakok alatt, s ha egyszer besurrant, képtelenség volt naphosszat kihajtani a szobákból, vagy naphosszat csukva tartani azokat tőle. Amáreszné szívbajban szenvedett. Sokszor kapott

12 merevgörcsöket, elájult, s rohamaikor arca egész kékesre vált. Napokig kellett feküdnie olykor. Idegeit, miknek túlérzékenysége bajával járt, minden csekélység megremegtette. Érthető tehát, hogy még lélegzetvételét is orvosi tanácsok szabták meg, miknek sarkalatos pontjai a semmi izgalom, semmi megerőltető, semmi rázkódtatás - on kívül, minél kevesebbet szobában, minél többet szabad levegőn voltak. De kijárni Amáreszné alig járt ki hazulról. Mindig ott lehetett látni hintaszékében, két kedvenc helyén, mik épp az utca közelében voltak. Ha kedvezőtlenebb volt az idő, szobája ablakánál kötögetve, ezüst berakatú Tengerek csillagá -ból imádkozva, vagy rózsafüzért szemelgetve, vagy könyvvel, vagy tűnődésben. Ha enyhébb idő járt, akkor meg a kerítés mellett, egy fényes, bőrlevelű bokor ágai alatt, ugyanazokkal a foglalatosságokkal. Most már elgondolhatni e törékeny, éltes s beteg asszonyt s a beáradó ártányszagot. Hogy az csakugyan kész beteggé tette őt. Tenni azonban ellene, nos, mit is lehetett volna. Talán egyet mindössze, legalább enyhítéseül. Ha Sanyi nem hagyta volna disznóit ott időzni annyit a ház s a kert közelében, hanem mindjárt a túloldalra, vagy legalább gyorsan elhajtotta volna azokat. Ha Sanyi kérésre hederített volna! Még röhögött, s csak azért is ott vesztegeltette legtovább kondáját, ahonnan eltávolítani akarták azzal. Szüleinél sem ment az ügy többre. Amáreszék kérelmét

13 vagy elfeledték Sanyinak továbbítani, vagy az erre sem fittyentett, vagy még zokon is vették, lealacsonyíttatni találván magukat foglalkozásukban. Már félig-meddig szomszédviszállyá vált a dolog. Egyszer ugyanis a hadastyán megjegyezte, hogy voltaképp a téren el van tiltva a legeltetés. Na, erre csak hallani kellett, hogy pattog ki aztán Balajkóné kapujából egy-egy ismerősnek, hogy más is értse. Hogy az utca mindenkinek szabad. Hogy akinek nem tetszik a disznószag, költözzék a főtérre, az emeletre, oda nem érzi. Hogy tessék csak a legeltetésért följelenteni őket, majd meglátja ő, ha másnak szabad! Meg több és több. Amáreszné jobban irtózott a villongástól, s inkább legbensőbb szobájában maradt, és maga csitította férjét kifakadásaikor. Egyszer azonban Sanyi fölmászott a házuk tetejére, hogy körtét lopjon Amáreszék kertjéből házfedelükre hajló fájáról. De véletlen Amáreszné kijött a szobából, s Sanyi gyorsított visszavonulásában lefordult a házfedélről, s belepottyant az Amáreszék kertjébe. Természetesen az Amáreszné ijedelme nagyobb volt, mint Sanyinak baja történt, mégis, hogy fájdalmait enyhítse a lurkónak, még a jó Amáreszné hozott ki számára süteményt s a kemény téli vajoncok helyébe érett gyümölcsöt, hogy el ne rontsa a gyomrát. Amáreszné nyájas szavai a várt nemulass helyett, hozzá adománya, szóval ekkora jóság, meg saját ijedelme a kelepcében, annyira megpuhították Sanyit a jó úrnő iránt, hogy kértére szentül megígérte, miképp többé csakis az utca másik oldalán halad el disznóival. Szavát aztán be is váltotta, és attól fogva Amáreszné

14 máskor is adott neki nyalánkságokat az ablakon át vagy a kertből, mit azonban nem egészen ésszerűen cselekedett. Mivel Sanyi aztán már mint jogos tiszteletdíjra számított a csemegékre, s ha egyszer-másszor elmaradtak, hát intelmül, következő ízben, már megint ott jöttek az ártányok az Amáresz ház előtt. Hiszen csak azon fordult meg az egész, ha Amáreszné véletlen nem volt künn a kertben vagy az ablaknál. Ha Sanyi hajt a sok hívásra, mellyel Amáreszné őt be a házba meg a kertbe csalogatta, ahelyett hogy az ablakon s a kertajtón meg a kerítés lécei közt bonyolódjék le a csereüzlet a körömfaladékokkal, Sanyi bizonyára még egyszer annyi minden jót élvezett volna a jó Amáresznétól. De Sanyinak már vadóc természetében rejlett, hogyha netán felhúzott fegyverek, neki szögek nyársak vagy fenyegető öklök és szidalmak várják valahol, oda talán tízszerte több mersze behatolni, mint ahol szelídség, tisztaság s ildomosság. Elvégre az ördög is a kénkőszagot állja, s féli a tömjén jó illatát. Küntről az utcáról tudott olyan urakkal, mint Amáreszék bátor, gúnyos s csúfondáros lenni, de már féllábával ajtajukban érezte, hogy ez idegen emberek jósága s szívélyessége elsikkasztja lába alól a talajt. Na, de a Sanyi ennyi barátsága is még csak Amáresznének szólott. A hadastyánnal még minden a régiben volt. Pedig annak is voltak sérelmei a Sanyi részéről. Hát elképzelhetni Balajkó Sanyit parittya nélkül? Nos, ha Amáresz úr minden gyöngéd fortéllyal édesgette

15 oda háza tájára a torony verebeit, ezzel csak Sanyinak könnyítette meg, hogy annál nagyobb csapat közé süvíttesse parittyája kavicsát, s még ha nem is talál, hát világnak riassza őket. Ez a lelketlenség kihozta az aggastyánt minden sodrából. Hozzá ez is olyan ügy volt, hogy alig akadt értője panaszának. Ki törődnék holmi ostoba madarakkal. Értök Balajkóék bizonnyal nem fogják megbüntetni fiok. Sanyinak magának beszélni lelkére? Ezt megtette már nem tízszer a hadastyán, szépen, szigorúan s olyan magyarsággal, hogy a Sanyinak majd lepattantak nevettében mellénye gombjai. Nem szábád, nem szábád. Hásznos mádárkák. De Amáresz úr nem nyugodott, s mindent megkísérelt, hogy rábeszélje, megvesztegesse s eltántorítsa Sanyit gonosz merényeitől kedvencei ellen. Addig-addig, míg egyszer sikerült becsábítnia a kertbe egy játékpisztollyal, mely valódi töltésre járt. Akkor aztán bevezette kamrájába. Képeskönyveket mutogatott s ajándékozott neki, vadállatok- s vademberekről. Felköttette vele kardját, s vágni oktatta vele. Végül a pisztolyba töltést csak hármat adott, azzal, hogy ha érte jön Sanyi, mindennap kap ugyanannyit s másik céltáblát is, ha az, amit a pisztollyal együtt kapott, összelődöződik. Ennek már embere volt Balajkó Sanyi, s lassan nemcsak leszokott a verébvadászatról, hanem némi illemet is tanult az aggastyántól. Bejáratos lett. Büszke volt az őrnagy barátságára, s mint valami kincsesházat híresztelte el

16 kamráját. Hanem akivel egymásnak engesztelhetetlen ellenei maradtak, ez az Amáreszék kis unokája, Irmuskánk volt. Irmuskánknak is volt egy kedvence, mitől Sanyi nem nyugodott. Nyiffogó, mérges, dobszemű, sárga dögöcske: Pufi. E kis kutya maga is annyira gyűlölte Sanyit, hogy ha elhaladt a ház előtt, hát talán szagára hisz Sanyi valóban terjesztett maga körül némi avas illatot, talán erre, Pufi még a legbelső szobából is kiiramlott, hogy Sanyit megugassa. De az is lehet, hogy ez csak szórakozása volt. Sanyinak mindenesetre azt nyújtott. Megállani a kertajtónál, s aztán végsőkig ingerelni a kis szörnyeteget. Botot dugdosni be neki az ajtó alatt, nyivogni, herregni neki, leguggolva, míg Pufi berekedt, vagy megunta, vagy volt egy harmadik eset is. Sanyi kitalálta, hogy addig mesterkedett az ajtónál, alul a réseken s fölül a rácson át, míg Pufit a sok forgolódás megbódította, száz okulás után is úgy fordult, hogy vékony farka kidugódott az ajtó alatt. Nosza, Sanyi ráhágott, vagy elkapta s alaposan megcsipegette, akkora vonyítást vitetve véghez Pufival, hogy arra már inalnia kellett, mert Amáreszéktől mindenki fejveszve szaladt segítségre, hogy az ebecskét valami érte. Ez volt leginkább az Irmuskánk jogos gyűlöletének indoka Sanyi ellen. Csakhogy Irmuskánk nem volt ám oly béketűrő, mint nagyszülei. Ő ugyanoly megvető pillantásokkal mérte végig Sanyit,

17 mint az őt vadakkal. Ha Sanyi csúfolódó fintorokat vágott be az utcáról, ő meg belülről kiöltötte rá a nyelvét. Ha araszorrot mutatott, ő meg vissza csacsifület. Ha végigpergette pálcáját a kerítésen, ő meg kihajigálta rá az aprókavicsot a kert útjáról. És a némajátékokon kívül szóval sem maradt adósa. Sőt tettel sem. Pufiért egyszer nyakon is öntötte egy pohár vízzel az ablakból. Sokszor érték Irmuskánkat ily üzelmeken nagyszülei, s megkorholták értök. De bizony Irmuskánk nem szendéskedett, hanem kijelentette, hogy ha nagyszülei tűrnek ennek az utcakölyöknek, hát ő viteti be a rendőrrel. Ebben Irmuskánk bejárónőjükkel értett egyet, akinél Sanyi neve csak úgy szerepelt: ez az utca ostora. Ennek már nem vessző kellene a hátára, hanem vas a kezére s a dutyi. Annál csodálatosabb hát, hogy egy reggel Balajkó Sanyi és Irmuskánk a legbizalmasabb értekezésben álltak ott a házuk előtt. Nos, ez nem lehetett s nem is volt minden előzmény nélkül. Tartottak akkoriban Balajkóék egy disznót. Miféle fajta volt, isten tudja. Talán valóságos vaddisznó. Szemei legalábbis oly kegyetlen s félelmesen villogtak, akár a rendőrbiztoséi. Alakja oly mozgékony s karcsúan ívelt volt, mint egy huszáré. Sörénye oly szabályosan állt, mintha borbély fésülte s nyírta volna laposra, egy iktatóénál sem különbül. Vagy nem is. Inkább korona alakún ékítette

18 homlokát sörtéje. Hiszen gonoszságán kívül, nyilván erről is keresztelték el Heródes királynak. Mert ez a disznó hírhedetté, valóságos fogalommá vált lassan utca- s környékszerte, akár kondása, Sanyi. Vagyis ellensége mindennek és mindenkinek. Nekiment magánál háromszorta termetesebb baromnak, neki kisebbnek, kutyának, macskának, baromfiakat falt föl, megtámadta a gyerekeket, sőt fölnőttekre is rárontott. Sanyi maga is csak egy jókora fütykössel merte kihajtani, s annak is boldogabb végivel oktatta rendre. Hát aznap, egy deres, késő őszi reggel, Irmuskánk kiszaladt valamiért a ház elé, az utca közepére, s figyelme elvontan, nem vigyázott, hogy háta mögött Sanyi röfögő gyámoltjai közelgetnek, köztük Heródes is. Mire észrevette, már későn volt. Szaladt volna vissza kertjükbe, de akkorra már Heródes is odaért a kertajtó s közéje, s mindjárt neki is tartott egyenest a lánykának, nagy röfögve. Irmuskánk amúgy bátor kislány volt, ám Heródes királytól, a gyermekek rémétől ő is szepegett mindig, és most úgy megrémült, elzárva látván menekülése útját, hogy fakóan s jótehetetlen várta a szörnyű vadállatot. Nem is tudni, mi történik, ha Sanyi nincs a közvetlen közelben, s még idejekorán Heródes elé nem iramodik fütykösével, s a könyörtelen gyermekgyilkos névutódjának nem sóz oda számolatlan s irgalmatlan nehányat ormányára, mitől visongva s dohogva térüljön alattvalói társaságába. Ahá, megijedtél, német, ugye? Hát mit keresel az

19 utcán? mondta aztán elhaladóban, fütykösével hadarászva s kárörvendőn röhögve Irmuskánknak. De Irmuskánk, mihelyt túl volt a veszedelmen, azonnal visszanyerte merszét, és megvetőleg pittyesztette el még mindig remegő ajkait. Azt hiszed, nem tudtam volna elfutni, ha akarok? De hogy mersz tegezni? Mikor ettünk cseresznyét egy tálból? Tudod, mit kapsz, ha megmondalak Balajkó néninek! Majd csinálsz megint: ehe, ehe! jaj, ne tessék ütni! jaj, behasadt a fejem! jaj, ehe, ehe! Nefélj! Mint tegnap délután. A kölcsön nem volt visszaadva rosszul. Irmuskánkat újabban többször lehetett eszmecserében látni Balajkónéval tényleg, s a fenyegetés nem volt a legbeválthatatlanabb. Aztán jajszavai s nyögései sikeres utánzata is gyönge pontján találta Sanyit, s kissé hunyászított kötekedhetnékjén. Alább mégsem adhatta egy lánnyal szemben, hát megállva, csak annál jobban kezdett hahotázni, legföllebb a tegezést cserélte magázásra. Nem félt? Hihihi! Nem! Csak most is sárga, látom. Hát maga minek mer tegezni engem? Mert úri kisasszony? Hühühü! Tokos német kisasszony! No, lássam, ha nem félt, jöjjön oda most is Heródeshez. Hadd lássam. Na! Ugyebár, nincs mersz. Hehehe! Német, német, német, német, cinegelábú német... eredt útjának Sanyi a kedvelt gúnydalt énekelve. Eeeeee! öltötte rá ki nyelvét Irmuskánk válaszul, s indult befelé. Mivel abban is maradt volna az ügy, ha Sanyi, véletlen, meg nem pillantja, amit Irmuskánk kézimunka-kosárkájával

20 együtt kezében tartott. Ez nem volt más, mint egy barna, vékony, kivarrott bőr dohányzacskó, mit a lányka nagyapjának javítgatott ki. Rá, eszébe jutott Sanyinak, hogy tegnaptól ott van már zsebében egy pipa, mit a forgács közt lelt, a gerendák alatt, az ácsoknál. Lelt! hát istenem! mialatt gazdája mellette csappangatta bárdjával a fakérget. Mindegy, de még ki sem próbálta, legföllebb afelől, hogy szelel. Erre tusakvás támadt Sanyiban vágyával, hátha csalhatna egy kis dohányt Irmuskánktól, mint tudomása szerint favágójuk, a részeges Gubinszki szokta, a hadastyánéból persze. Tusakvás támadt benne, fordítson a hangon, s megalázkodjék a német előtt? És vágya győzvén, egyszerre arcátlan vigyorgással visszafordult, s felmutatta Irmuskánknak a pipát. Hallja, Irmuska! Nem kiabálok többet, ha ad egy kis dohányt. Kusti héj, Heródes, az anyád tejit! kiáltozott közben hivatása felé is. Na, hoz? Hozzon egy kicsit! Nye! te, Heródes! Huj, te! Huj! Hát hoz? Mit? fordult vissza Irmuskánk is erre, s hangja nem ellenséges, legföllebb gyanakvó volt a kérelemre. Sanyi már közeledett is. Ad? Irmuskánk életében sem látott egyebet maga körül, mint kéréstelen is adni-adni, nemhogy megtagadni kérést. Azért arcocskája menten enyhére vált a gyanakvóból. Én csak úgy hozhatok, ha ad nagyapu szólt, én akkor hozhatok ismételte, s bizonytalan a ház felé nézett. Hát várjak? kérdezte Sanyi.

21 Várjon, jó! egyezett bele Irmuskánk, és azzal beszaladt. És Sanyi tényleg nemsoká s nemhiába várakozott. Irmuskánk kisvártatva egy papírcsomaggal tért vissza, mely már méreteivel meghaladta Sanyi minden várakozását, s az öröm vérét kergette arcába. Ám azonkívül még valamiét, mi szorongás, elfogultság vagy ilyesféle volt, miközben keze a csomag után nyúlt. Emiatt állt, és valamelyest ostobául bámult Irmuskánkra. Hogy végül hirtelen megkönnyebbülésre eszébe jusson a köszönöm szépen. Hanem úgy tetszett, hogy eközben a jóltévő sem egészen zavarmentes. Irmuskánk is bizonyos feszélyben mondja a szívesen -t. Azzal állnak, és hol egymásra, hol egymás mellé tekintenek. Na, ez sok is, hát köszönöm nyílt meg végül Sanyi szája. Ó, nagyapunak van egy ládával a műhelyben szabadkozott Irmuskánk a hála elől. De azt kérdezte: kinek viszi? Én azt mondtam, nem tudom. Mert azt mondja nagyapu: gyereknek nem való a dohány. Hüj! egy ládával! szörnyülködött Sanyi hallatlanul hagyva a nagyapu véleményét s kissé túlzott fintort vágva a hüj -höz. Mert ami nyivasztotta, hasonlóval nemigen volt sok baja. még. Talán olyas: hogy mégis jobb talán afféle kicsúfolt, lesajnált s nyavicka ficsúroknak, kiket olykor oly könnyedén lát forogni s csevegni holmi delnőcskék körül, s mégis undok a piszkos kéz, fekete köröm, zsíros gúnya s

22 fajankó vadócság. Ím! mit szóljon most még a kislányhoz? Vagy mehet már a disznókhoz? Aci, Irma, nesze, Sanyi, s azzal isten áldjon. Valahogy igen parasztul jött ez neki mostan. Hát felszörnyülködött újra. Egy láda? Hüj-hüj-hüjj! és előbb kettőt is tátogott, míg így kezdte: Na, hiszen láttam én is ottan az izé, a maga nagyapja, az Amáresz bácsi, az őrnagy úrnak mennyi minden van ott. Haj, te! A pisztolyok megvannak még? Meg, persze, hogyne! De melyik? Én azt nem tudom válaszolt jóakarólag Irmuskánk. Azok a nagy-nagyok. Hát ott vannak a falon. Hát maga nem is izéli... látta... hogy... izé... Sanyi, bárha dadogva, de már kezdett belejönni a társalgás elemeibe. A szerszámosműhely kirántotta a tárgytalanság csapdájából. Már több kérdés is fölcikázott fejében a műhely holmijai felől. Már elemébe talált volna. De Irmuskánk, mintha ő is meglelte volna egyszerre nyelvét, félbeszakította. Mondja, holnap ölnek maguknál vagy holnapután? kérdezte. Mert Balajkó néni azt mondta, hogy most kettőt vágnak le kedden vagy szerdán, és akkor segítek neki. Azt mondta, megüzeni. Hát maga tudni fogja. És szól nekem? De este, hogy tudjam reggelre. Mert nem tudom, nagyanyu áteresztene magukhoz, ha kérem. Mit! nem is kell neki azt tudni. Nem igaz? Reggel korán ő még fekszik, mert most megint azt rendelte neki az orvos, s én átmegyek akkor. Csak szóljon. De szól? Ezek már egészen a rendes, szeles Irmuskánk határozott kis mivoltában lettek Sanyival közölve, s rá Sanyi is már

23 minden sutaság nélkül adott választ. Már két kis szomszéd állt ott, a maguk kis tilos s bizalmas ügyeiről tereferézve, mi görgött tovább, akár a guriga. Sanyit a hadastyán rejtelmes lomtára érdekelte, különösképp az eszközök harcias fele, Irmuska viszont a disznóvágás felől tudakozott, kopasztás, perzselés, kolbász, hurka, sajt előállításáról. Közben a sertések megint összemarakodtak, s Sanyi odafutott szétkustizni őket, hogy Heródes újfent kiérdemelje a fütykösből osztályrészét. De ez nem vetett véget a beszélgetésnek, s most már Irmuska várt Sanyira. A továbbiakat ugyanis ott hagyták félbe, hogy Sanyi a kézimunkált dohányzsacskót szemlélgetve Irmuska kezeiben, egyszerre eszébe ötlött: hopp! hisz sertéshólyagból is szokták azt készíteni! S ha netán elcsenhet egyet a mostani öléseknél, Irmuskánk talán vállalkoznék pirossal beszegni, sőt így kivarrni s szalagkorcra húzni, mint a nagyapjáét. Hát Irmuska készséggel ment a megbízásba, s ő viszont Sanyit fekete sörte s egy nagy meg egy kisebb agyar szerzésére kérte, mik már rég kellettek a kinyeszlett vadkanbunda ágyelő pótlására nagyapja szobájában. Végül is úgy búcsúztak egymástól, akár soha más, mint legjobb s legmeghittebb kebelbarátságban lettek volna. Irmuskánknak ugyanis, komolytalan kifejezéssel élve, a konyhásdi volt szenvedélye akkoriban.

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez

a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez A fekete özvegy levele a Madách Könyvkiadó főszerkesztőjéhez Tisztelt Főszerkesztő Úr! Karácsony szent ünnepére megvásároltam az Ön beosztottjának, Grendel Lajos úrnak, leendő férjem egykori barátjának

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

GÖRGETEG. Székely mesejáték.

GÖRGETEG. Székely mesejáték. GÖRGETEG. Székely mesejáték. SZOLGÁLÓ (a nyitott ajtóban vázákat törölget, körülötte is tele a föld leszedett virágcserepekkel. Énekli): Likas a kalapom teteje, kiláccik a hajam belőlle. Eléggé sajnálom

Részletesebben

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly

folyton felesel Furfangos Fruzsi Bé Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel OLVASNI JÓ! 6 Megszeretteti az olvasást a gyerekekkel. Publishers Weekly Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel 1 Furfangos Fruzsi Bé folyton felesel Könyvmolyképző Kiadó

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A királykisasszony cipője

A királykisasszony cipője A királykisasszony cipője Színpadra alkalmazta: Steinwender József Szereplők: Királykisasszony Mészáros Csizmadia Szobalány Kisbíró Herceg koldus ruhában Hajdúk Napszámosok (férfiak, nők) Hercegek, királyfik

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás.

TARTALOM. Ügyintézés A hivatalban. Használt autó eladó. Birtesttás. TARTALOM 1. lecke Az emberi külső Neked ki tetszik?. Tanúvallomás. Körözés. Nem is tudom..... A magyarok és nyelvrokonaik Fél füllel hallottam Tükröm, tükröm... 2. lecke Öltözködés Divatbemutatón. Mit

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

formában, amikor még fociztam, és egészségesen éltem, illetve nem éltem egészségtelenül. A testem tisztul, ideális formára talál, és nem mintha a

formában, amikor még fociztam, és egészségesen éltem, illetve nem éltem egészségtelenül. A testem tisztul, ideális formára talál, és nem mintha a TOKIÓ Egy férfi fekszik a földön. A hátán fekszik, mint egy döglött, kiszáradt bogár. Egyik lába kinyújtva a kihalt sikátor betonján, a másik egy ruhaüzlet kirakatának üvegére tapadva. Alszik. Nincs rosszul,

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

SZÍRIUSZ HERCZEG FERENC (1890)

SZÍRIUSZ HERCZEG FERENC (1890) HERCZEG FERENC SZÍRIUSZ (1890) I. Aki évekkel ezelőtt megfordult a budai hegyekben, az bizonyára emlékezik még a Sergius-nyaralóra, melyet néhány év előtt magam sem tudom, miért alapjából lebontottak.

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

Szinonimák, antonimák

Szinonimák, antonimák Szinonimák, antonimák 1 ) Kezdjük a szinonimákkal A szinonima magyarul rokon értelmű szó. Nyugodtan mondhatja így is, úgy is A szinonimáknak hasonló a jelentése. Emlékszik, milyen szavakkal gratuláltak

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján.

akarja mondani Kujtor Feri, de akkor a holdvilág úgy esik éppen, hogy meglátja a pajtása kezét, amint dermedt ügyetlenül babrál a dohányzseb táján. Az első stációnal Rendetlen tömegben rohantak egy kővé fagyott szekérúton; kopasz nyírfák gallyai közt gyenge holdsarló bujkált és szikrázó téli csillagok. Botladoztak a trénvágta mély keréknyomokban,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben