TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. f ó r u m. é v f o r d u l ó k"

Átírás

1

2 A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O LYÓIRATA V. É V F O L Y A M 1. SZÁM J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V A N SZERKESZTŐ: CS. TÖRÖK M Á R I A Szerkesztőség: Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , Megjelenik hvont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem válllkozunk. Kidj Lpkidó Válllt, Budpest VII., Lenin körút A kidásért felel: Sl Sándor igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesítőknél, Post hírlpüzleteiben és Post Központi Hírlpirodánál (KHI, Budpest V., József nádor tér 1.) közvetlenül vgy postutlványon, vlmint átutlássl KHI pénzforglmi jelzőszámlár. Előfizetési díj: 1 évre 144,- Ft, % évre 72,- Ft Példányonkénti ár: 12,- Ft Külföldön előfizethető Kultúr külföldi képviselőinél Indexszám: Atheneum Nyomd, Budpest Íves mgsnyomás Felelős vezető: Soproni Bél igzgtó TARTALOM Hgyományos vgy új drmturgi? f ó r u m BOTH BÉLA Meditáció színház jövőjéről (1) GYÁRFÁS M I K L Ó S A trgikus iróni színház (3) SZÁNTÓ E R I K A Gumibot és mrijun (14) é v f o r d u l ó k Húszéves Vidám Színpd (16) M A J O R O S J Ó Z S E F A Kecskeméti Kton József Színház jubileum (21) Tűnődések mérföldkőnél BÁLINT LAJOS Tizenegymillió kilométer vándorúton (23) Déryné Színház - tegnp és holnp (25) T R E N C S É N Y I I M R E A drmturg tűnődései (30) j á t é k s z í n A CÍMLAPON; Tyll Attil (Zsámbokréti), Avr István (Róbert Károly) és Sinkovits Imre (Csák) Mdách Imre- Keresztury Dezső Csák végnpji című drámájánk elődásán Nemzeti Színházbn (Iklády László felv. ) BERKES E R Z S É B E T Trtozik és követel (32) KŐVÁRY KATALIN Próbák kétszer három méteren (35) S Z I L Á D I JÁNOS Elngyolt portré Ruszt Józsefről (37) világszí nház MOLNÁR GÁL PÉTER Belgrádi npló (40)

3 Hgyományos vgy új drmturgi? BOTH BÉLA Meditáció színház jövőjéről A SZÍNHÁZ lpjin hónpok ót folyik vit hgyományos és új " drmturgi kérdéséről. Hzi és külföldi tekintélyek fejtik ki nézetüket színház tljvesztéséről, közönség érdeklődésének csökkenéséről, z új formák kereséséről és várhtó hsznáról. Az elméletek és hozzászólások nem szűkölködnek indultokbn sem. Az együttérzéstől reménytelenségig, spleentől felháborodásig elég széles skáláj vn jelen z érzelmi állásfogllásnk is. És cikkek olvstán hsonlón elég változtos érzelmi regálások születnek z olvsóbn (feltéve, h kd, kinek futj érdeklődéséből - h már színház iránt nem - vele fogllkozó elméleti számvetések iránt leglább). Nem ringtom mgm illúziókb. Sem zt nem hiszem, hogy lp olvsótábor " jelentékeny voln; sem zt, hogy véletlenül éppen ezt cikket elolvsók szűk köre képes lenne elhtározón dönteni, vgy pláne cselekvően fellépni eb-ben vitábn. Hogy mégis beszélek - zért vn, mert szükségét érzem, hogy hngot djk néhány szerény gondoltomnk, melyek tlán nemcsk z én fejemben fogntk meg. Féltem színházt. Attól féltem, hogy elveszti közönséget, és ezzel elveszti önmgát. Nem mitt féltem, hogy televízió ngyobb cspást mér rá, mint mekkorát film és rádió jelentett számár. Azokt kiheverte, s bízom benne: ki fogj heverni ezt is. De félek, hogy zt nem fogj kiheverni, mit ő, sját mg erőszkol mgár, önnön megmentése érdekében. Vn-e szükség drbr? Természetesen vn! - mondj jóhiszemű bevttln; s zt, hogy nincs '' ilyen pőrén természetesen nem mondj senki. De burkoltn mondják, s példákt hoznk fel, sikereket emlegetnek, commedi dell ' rtér hivtkoznk. Fölsorolják klsszikus drámák szövegének számos módosulását bemuttó előtt, s z író hlál után; beszélnek z egykori ktulitások korszerű ktulitásokr vló kicserélésének szükségességéről, szín-ház önálló lkotó tevékenységének nélkülözhetetlenségéről; összekevernek igzt nem igzzl, részletet egésszel, egy-szerit áltlánossl; zvrt keltenek, s közben nemegyszer mguk is zvrb esnek. Én nem tudom elfogdni - klsszikusok esetében - drb átlkításánk, megváltozttásánk indokit. A lényegről beszélek. Tudom: külföldi művek esetében mg fordítás, z újrfordítás sem dj ugynzt. De szándék és képessége szerint zt dj. Tudom: z olykor nélkülözhetetlen húzások is változást jelentenek z eredetihez képest. De húzást végző rendező szándék és képessége szerint lényeg sértetlen mrd. Tudom: hzi klsszikus művek esetében szükséges lehet (volt és lesz péld rá) gondozás, portlnítás, oly-kor z átdolgozás is. De mindezt csk kkor tudom elfogdni, csk kkor trtom hsznosnk és tisztességesnek, míg lényeget nem érintik. H átdolgozó, rendező, drmturg mást kr elmondni - kár ugynzon tém, cselekmény útján is -, ám tegye meg: írjon sját neve ltt új drbot ugynbból témából. De ne hmisítsunk se jó, se rossz szándékkl. Ne tévesszük meg közönséget, ne járssuk le színház hitelét. A gynú öl. Amit m megteszünk (esetleg jóhiszeműen), holnp más megteheti - rosszhiszeműen. A közönség pedig néhány módosítás " kiderülése után, esetleg soh többé nem fogj elhinni, hogy nem értő kezek " végeztek plsztiki műtétet - z ő megtévesztésére. Ettől pedig óvjon isten! Akkor is kételkedni fognk bennünk, mikor még gondoltbn sem ktulizálunk ". É s ez vég. Akiben nem hiszek: elkerülöm. A klsszikusok ngy értéke (mi mi kincsünk is, s mit eléggé gondosn őriz-ni nem lehet) z, hogy olyn igzságokt mondtk ki, melyek muttis mutndis - m is érvényesek, pontosbbn: már is lklmzhtók. Azt kívánni tőlük, hogy pontosn mi viszonyokt tárják föl: képtelenség; zt tenni velük, hogy sját szvinkt djuk z ő szájukb: hmisítás. A klsszikusok megbecsülése s közönségünk megbecsülése egyránt zt kívánj: hűséggel tolmácsoljuk klsszikusinkt. Szükséges, megtisztelő és izglms feldt m színházánk: klsszikus drám eredeti és hű tolmácsolás. Konkrét elemzést igényel esetenként, ho g y eredetiség és hűség ne ellentétes, hnem egymást segítő szemponttá legyen. Az eddig elmondottk nem hgynk kétséget felől - gondolom -, hogy színháznk újr és újr új és új dr-bokr vn szüksége. Drbokr, melyeket írók írnk (ilyen vgy olyn segítséggel, kritikávl és támogtássl), melyeket színházk rendezői rendeznek és színészei játsznk. Tehát írók írják, rendezők rendezik, színészek játsszák. Nem megfordítv és nem összecserélve. Ez nem céhtörvény, ez tehetség, rátermettség, válllkozókedv és munk-megosztás kérdése. Elvégre írht rendező is drbot, kkor ő lesz z író; s h jónk ítéli és képessége lesz rá: rendezheti z író, kkor ő lesz rendező. De ddig: ki-ki mg mesterségét folytss... Rendezőnek és színésznek egyránt z z érdeke, hogy olyn drbok birtokáb jusson, melyek révén elmondhss mindzt, mit sját képessége szerint és mestersége eszközeivel ki tud fejezni z dott drb révén. Ez pedig nem kevés. ( Kinek virág kell...") Persze legnehezebb dolg z írónk vn. Tőle követelik legtöbbet, sőt tő-le követeljük legtöbbet. Mit? A gondoltokt. A véleményt. Az élet sűrített és igz tükrözését. A figurákt, kikben néző önmgár ismer (vgy nem kr önmgár ismerni). A figurákt, kiket színésznek érdemes eljátszni, mert izglmsnk és hitelesnek érzi őket; szituációkt, melyek megrgdják rendező képzeletét, miért érdemes törnie mgát, hogy eredetien és jól állíts szín-pdr; cselekményt, z ktulitást, lelki fejlődést, z tmoszférát, z izglmt, megrázó htást, egyszóvl mind-zt, mit érdemes eljátszni s mit érdemes megnézni. Drámírókr vn szükségünk. Szükségünk vn drámírókr. Megértem és érzem z írók keserűségét, mikor Peter Brook nyiltkoztát olvssák. Ne higgyenek neki! Írjnk! Támssznk igényeket önmgukkl szemben, írásikkl szemben, egyre ngyobb igényeket, de írjnk! Mozdulni sem tudunk nélkülük. Nincs borzsztóbb egy ember számár, mint h zt érzi: nincs szükség rá többé. A színháznk drámírór elsőrendűen szüksége vn! Drámákt kérünk tőlük. Drámákt - melyek nélkül nem tudunk létezni, nem tudunk

4 funkcionálni; drámákt, melyek számunkr z z egyetlen közeg, melyben élni tudunk. A drb nélküli színház - hzugság. Azok példák, melyeket (nem ngy számbn) felsorolnk z ilyen írott drb nélkül funkcionáló" színház mellett: nem meggyőzőek. Az ilyen jellegűnek látszó elődásoknk is vn írott, pontos szöveglpjuk, sőt ezeknek még pontosbb, koreográfiát, mozgásokt, zenét, z összes effektusokt lerögzítő, teljes rendezői példányt is jelentő forgtókönyvük vn. Hogy ez előre készült-e el, egyetlen ember készítette-e, vgy kollektív munk során jött-e lét-re: lpjábn véve közömbös. Vn, létrejött, és z egymás után következő elő-dások lényegében, sőt részleteikben is újr és újr ennek lerögzített drbnk" megismételt bemuttását, h úgy tetszik: életre keltését jelentik. Az ettől vló eltérés, rögtönzés, z esetenkénti átlkítás lényeget soh nem érintheti, különben z egész játékot kiszolgálttná vk véletlen bizonytlnságánk. A művészet: rend. Kott, kép, szobor, vers, regény, épület, filmszlg mellett színház sem mondht le rról, hogy produktum, mi közönség elé kerül, tervezett, kidolgozott, befejezett legyen. A színház mondht le legkevésbé ról, éppen mert összetettsége és bonyolultság legngyobb. De tervezettség, kidolgozottság és befejezettség feltételezi, megköveteli, hogy legyen előzetes terv. Más kérdés és másodrngú kérdés, hogy terv hogyn jön létre, még z is, hogy létrejötte után nem módosul-e, kár többször is. H ez így vn (ám cáfolják meg!), kérdés redukálódik: áltlábn, z esetek ngyobb részében vn-e célj, értelme, ok, hogy ezt z elődás lpjául szolgáló drbot (vgy h úgy tetszik, forgtókönyvet) ne író írj, hnem vl-ki más. Egy esetben vn értelme. Akkor, h eleve másodrendűnek óhjtjuk meg-tenni szvkkl, mondtokkl kifejezendő gondoltokt - mód, form, közlés, kifejezés mikéntjének első-rendűvé tétele érdekében. De h erről vn szó: mi lesz, mit közölni, kifejezni krunk? Azt mégiscsk el kell htározni, ki kell tlálni, rögzítenie vl-kinek. Aki ezt teszi: z z író. Ő tehát szbj ruhához z embert? Képtelenség! H ezt törvényerőre emelnénk ( gőgnek nincsenek htári) : zt z lpot dobnánk ki színház épületéből, melyen z egész épület nyugszik. Az új drmturgi Új drmturgiár - állítólg - zért lett szükség, mert régiben, hgyományosbn, z ún. jól megcsinált" drámábn megrendült hit. A»jól megcsinált drb«, vgyis hgyományos drám, z élet sűrített, idő- és térbeli imitációj, melyet - bármilyen stilizált és költői legyen is - vlósággl vló szüntelen összehsonlításbn szemlélünk." - írj Vjd Miklós Vjúdó drmturgi c. írásábn SZÍNHÁZ májusi számábn. Ugynő, ugynott: Mint Mrtin Esslin z bszurd drámáról írt kitűnő könyvében kifejti, jól megcsinált drám már drmturgii szerkezetében is nnk hitnek kifejeződése, hogy z ember kezébe veheti sorsát, s változttht rjt, egyúttl változttv világon is. " Mjd később z bszurd drámáról: Ez merőben újszerű drmturgi... természetesen nem techniki spekuláció eredménye, hnem - például Beckett esetében - rögeszmésen következetes drámi megfoglmzás egy végletesen, sértetten pesszimist világnézetnek, mely z embert minden jó és rossz tuljdonságávl együtt reménytelen és egyben komikusn bszurd lénynek látj." Ezt drmturgiát kínálj tehát megbukott és értelmét vesztett régi helyébe - kicsod? Az élet? Az írók? A filozófusok? A rendezők? A színészek? Vgy tlán közönség? H elfogultlnul utángondolunk, érthetővé válik, hogy bizonyos tljon, bizonyos körülmények között, bizonyos életérzés lpján indokolt lehet egy olyn emberi-művészi mgtrtás kilkulás, mely z dott körülmények közepette nem is láthtj, nem is ábrázolhtj másként vlóságot, mint ezzel reménytelenséggel. Elvégre ez fjt pesszimizmus közvetve kovász is lehet. Bizonyos" körülmények között - mondtm. De mi ott érthető: megengedhető-e itt? Vn-e rá ok? Mi célj? Kinek hsznál? És hov vezet? Tlán nem is z legjobb kifejezés: megengedhető-e? Inkább z: értelmes dolog-e? Értelmes dolog-e m és itt, céljink, eredményeink és kudrcink tudtábn zt szuggerálni emberek tízezreibe, hogy z ember reménytelen és komikusn bszurd lény"? Az optimizmus-pesszimizmus vit néhány fordultán átmentünk már. Nem hiszem, hogy ezt kérdést m, nálunk, értelmesen gondolkozó emberek szimplifikálv fel krnák újítni. M már senki nem krj Mdáchot leprncsolni színpdról pesszi mizmus" mitt. Tudjuk: z árnyékok retus nélküli megmuttás éppúgy szolgálhtj, esetleg olykor jobbn szolgál-htj jó célt, mint fények kizárólgos hngsúlyozás. De itt másról vn szó. Arról, hogy értelmetlennek tüntessük-e fel küzdelmet ezer bj ellen, helyett, hogy éppen erre küzdelemre mozgósítnánk? A kollektív öngyilkosság gondoltát hirdessük-e színpdjinkról, helyett, hogy kilkuló és elérhető emberibb élet reményét keltenénk fel? Mert mit ezen túl z új drmturgi kínál: sem nem új, sem nem ördögi. Az idő feldrbolás és összekeverése (Proust ót, de h úgy tetszik: Mdách ót is) szbdon felhsználhtó eszköz. A tér változttásár (régen film előtt) Shkespere már szbdlmt jelentett be, s grtis" átdt z utókornk. Ugynő, ugynezt megtette nrrátor szerepeltetése tekintetében is. Cselekmény és líri-filozófii reflexió váltkozás: görögök tlálmány. A műfjok htárink elmosódás évszázdok ót gykorltilg szentesített bűn", mit már csk elvétve kr megbüntetni egy-egy kritikus. Goethe színpd minden-re" képes volt - néző fntáziájánk kielégítése érdekében, s hál z elektromosságnk meg mgnetofonnk: már mi mi színpdjink is elég sok mindenre. A forgószínpdról, gyűrűszín-pdról nem is beszélve (részint, mert meguntuk, részint, mert nem is volt, mit megunhttunk voln). Mit dht hát és mit követelhet még ez z úgynevezett új drmturgi? Olyt, mit elveink és felelősségtudtunk megcsorbítás nélkül átvehetünk tőle? Tlán csk nem zt, miről ugyncsk Vjd Miklós így számol be: Beckett nemrég bemuttott legújbb drbjánk... már nemcsk cselekménye és szövege nincs, időtrtm is lig: 40 másodpercig trt z egész. Fölmegy függöny, vlhonnn keserves sóhjtás hlltszik, fölerősödik, mjd elhl; vége.... A képzőművészetben nonfigurtív bsztrkció megjelenése indított el hsonló folymtot. Beckett fönt említett nem-drbjánk hsonló, már-már komikusn extrém rögeszme: nemfestmény, vgy-is z üres vászon, z üres képkeret (sok külföldi múzeumbn látni) megfelelője. A nem-közlés, mint közlés egyik lehetséges módj: közlési szándék hiábvlóságát még közölni tudj." Köszönöm szépen. És jvslom: kpjon megfelelő elismerést (nygit és társdlmit) mi körülményeink között is z ehhez

5 hsonló új drmturgiár" lpozott közlés. Az tudniillik, mely ennyiből áll: Közlöm, hogy minden közlési szándékom hiábvló! " Honorárium - mondjuk forint. Kérdés: mit szóln hozzá - és joggl -, kinek pénzéből kifizetik?* Értem én z írókt, drámírókt. De mennyire értem. Korszerűek krnk lenni. Nem krnk elmrdni kor ngy ármltitól. Meg krják muttni: tudnk ők is úgy, mint mások, még jobbn is. H zenében, képzőművészetben, építőművészetben lehetett újt dni - módszerben és esetleg nygbn is -, miért ne lehetne éppen csk drámirodlombn? Elvégre ezt kívánj tőlük hldó idő, sját renoméjuk, színház és közönség is! (S h jól meggondoljuk: ez követelmény nem is olyn ngy, mint mit jól megcsinált drbok " drmturgiáj megkívánt.) Vlóbn így vn? Kinek? Miért? Hogyn? A zene és képzőművészet nem vehető egy klp lá - ebből szempontból - színházzl. Az építészettel és tánccl sem. Az előbbiekben élő vlóságábn nem jelenik meg z ember, z utóbbikbn: igen. H nem krom eltüntetni színpdról z élő embert (h megteszem: nincs színház), tudomásul kell vennem, hogy vele, érte, áltl és körülötte forog z egész gépezet. (Az építészetben, táncbn hsonló helyzet.) A színház tevékenységének lpját képező drbbn z ember gondolti, problémái, érzelmei, történései, cselekvései, célji és kudrci kell hogy helyet kpjnk - bármilyen stilizált formábn is. Ez meghtározó szempont. A színház csk erre vontkozó felismeréseket, észleléseket tárht néző elé. Erre kíváncsi néző is., erre képes színész is. Azokt változásokt, melyeket más - z élő embert közvetlenül nem lklmzó - mű-vészetek produkáltk, színház - sját lehetőségeinek elsorvsztás nélkül - nem képes létrehozni. Kinek játsszunk? Mire kíváncsi néző? Tessék csk meg-kérdezni z emberek tízezreit? Milyen olcsó giccs számár engedjük át publikumunkt, h értelmes, számunkr is érthető, normális kifejezésekkel operáló, áltluk nyomon követhető élményt mi * Idézett cikkében Vjd Miklós így zárj Beckett említett művének ismertetését: Ez már nem színház, csk rögeszmés következetesség, monománi." (A szerk.) nem vgyunk hjlndók dni nekik? Miközben televízió múgy is - érthetően - ngy elszívó htást gykorol színházzl szemben, megengedheti-e mgánk színház (nnk minden rendű és rngú tényezője), hogy egy könnyed gesztussl kiengedje vonzási köréből z emberek tízezreit? Lehetetlen nem fölvetni ezzel kérdéssel kpcsoltbn hsznosság gondoltát. Semmi kétség: selejttel, giccsel, z olcsó, lcsony ösztönökre spekuláló szórkozttássl szemben minden vlmirevló művész vétót kiált. Joggl. Nem kell-e szigorúbb önkontrolll tiltkozni mindezeknek művészeknek zzl szemben is, mi eszmeileg éppoly ártlms, mint silány - h formájábn divtos, korszerű" levegőben lógó " köntösében lép is fel? Cselekmény, emberi jellemek, z élet tükrözése - lehet, hogy mert sokszor hllottuk - unlmsnk tűnnek fel egyikünkmásikunk szemében. Az élet nem unlms tlán - ugynilyen szempont lpján? Vgy tgdjuk meg z életet is? Miben hiszünk? Milyen hitet krunk kelteni (ne tessék mosolyogni) zokbn, kiknek játszunk? Vgy ne játsszunk közönségnek, csk sját gyönyörűségünkre szórkozzunk - üres házk előtt? Nem trtom vlószínűnek, hogy ez lehetőség teljes boldogságot jelentene kár z író, kár színész számár. Elvégre z htás sem megvetendő, mit keltünk, s mi ilyen vgy olyn regálásokbn nyer honorálást nézők részéről. A színház ( mi színházunkról beszélek most) sok mindent jól csinál. Sok mindent nem jól vgy nem elég jól. Vn tnulnivlónk még bőven. Kifejezőeszközeink nem elég csiszoltk. Sok z vult módszer. Sok bevált ptron. Sok minden vn, mi vissztrt ttól, hogy meg-levő képességeinket okosn és tervszerűen legjobbn fejlesszük, legkipróbáltbb módon hsználjuk fel. Felületesség, tudálékosság, közöny, és még sorolhtnám mindzt, mit félrerkhtnánk továbbfejlődésünk útjából. Energiáinkt erre kellene fordítni jórészt. Meg rr, hogy relist drámák, szocilist r e l i s t színpdi művek létre-hozásár gitáljuk íróinkt. Olyn drmturgiát kínálv nekik, mely szinte htártln lehetőségeket nyújt minden, világnézeti elveinket meg nem tgdó, z emberi életet tükröző, százezreket érdeklő és százezrek áltl érthető művek megírásár. GYÁRFÁS MIKLÓS A trgikus iróni színház Az ember rr vló, hogy mint minden más élőlény, fennmrdjon, változzék, szporodjon. " (Julien Huxley) Anyánk érzem, ó, Ádám, mgm." (Mdách) Kettőzött tér Más csillgok rendje és más z embereké. Egy kápráztos színpdi cslássl e két rendet mégis egy szerkezetbe lehet fogllni. Ez cslás Shkespere Mcbethjében és Hmletjében érvényesül legtökéletesebben. A mgyr drámirodlombn egyetlen műben, Az ember trgédiájábn sikerült drmturgi e rendkívüli muttvány. Shkespere-nek boszorkányokr és szellemekre volt szüksége e ritk művű cslás végrehjtásához, Mdách Imrének Istenre és Luciferre. A cslás (vgy nevezzük megbocsáthtóbbn: szemfényvesztésnek) z egyetemes tér és helyi jelentőségű emberi tér összekpcsolás áltl történik. E trükk segítsége révén szereplők kettőzött színhelyen játsznk, világegyetem végtelenjében és z emberi történelem kmr-terében. Mcbeth vitézi mbícióvl hdkozik Skóci földjén és természet birodlmábn is, Hmlet, mi-közben egyik lábávl helsingőri plotábn áll, másikkl átlépi túlvilág htárvonlát. Ádám és Év egyszerre formálódnk teremtés folymtábn, Isten ujji között és z emberi történelemben. A görög trgédi terét pompás mítoszok kettőztetik, elbűvölően színészies istenek dják kölcsön monumentális díszleteiket, egy-egy királyi plot elé szorítv földi teret. Shkespere-nél természet és köznpi világ tere testvéries egységben áll, Mdách Bibli színpdár helyezi másik színpdot, z ember történetének szerény dobogó-ját. A teremtés színpd Végtelen kiterjedésű trónterem, Ngy Urlkodó körül égi miniszterek állnk és térdelnek. Minden fényben úszik. Elő-

6 Mdách: Az ember trgédiáj ( Nemzeti Színház vendégjáték Mrgitszigeti Szbdtéri Színpdon ) Év: Lukács Mrgit, Ádám: Básti Ljos (MTI fotó - Keleti Év ) szőr kormány jelentéktelenebb (térdelő) tgji közlik hódoló helyeslésüket, mjd felsőház négy tgj ( négy főngyl) közül hármn. A negyedik megtgdj hódoltot. Az ég szerkezete és beosztás híven tükrözi z egyedurlmi rendszert, pontosbbn nnk királyi formáját. E végtelen kiterjedésű plot-terem ngy színpd, melyen egy kisebb szín-pdi tér tlálhtó, Ngy Urlkodó színház, rjt z első emberpárrl, Adámml és Évávl. Egymás mellett fekszenek, még nem keltek öntudtr. Az ő teremtésük mjd csk z Úr és Lucifer vitáj után fejeződik be. A teremtés színpdán ünnepi kormányülés folyik. A Ngy Ktolikus Király, z Úr, ki méltó dót szent zsámolyár vár", bejelenti világegyetem elkészültét, és gyönyörködni kr lkotás ngyszerűségében. Különös, szoktln drám kezdődik ngy színpdon. Már z is meglepő, hogy z Úr teremtés fársztó munkáj után pihenését felvonulás elrendelésével kezdi meg. A költő trónteremmindenségében ez természetesen lehetséges. Mg felvonulás pártlnul színes és demonstrtív ", miután z nygi világ csillgfiziki ünneplő menetéről vn szó. A természet mg ellentmondásoktól feszült reltív egységében hömpölyög, örökké mozgó tömegében egymáshoz nyomul szép és csúf, mosoly és könny, tvsz, tél, mínusz és plusz, prányib rejtett végtelen erő, jégbe fgyott izzás, s beláthttln végletek fölött mg z Úr is derű és hrg kettős állpotábn szemléli önmg ngyságát. Aki z első pillntokbn meglepődésen túl nem sejti meg, miféle játék kezdetén vgyunk, nnk három főngyl: Gábor, Mihály, Ráfel világos eligzítást d. Az ő hódolásukbn z egész teremtett világ csk része Isten bölcsességének. Logikájuk emberi, hízelgő, htlom korlátln birtokosánk szóló, s mint ngyli szózt, fokozottn ironikus trtlmú is. Ám, h mégsem érthető eléggé - tlán dicsfény vkítás mitt - sztíri mellékzönge, egyszerre döbbenetes erővel csttn fel z írói gúnyolódás, mikor z Úr e szvkkl fordul hllgtó negyedik főngylhoz: S te, Lucifer, hllgtsz, önhitten állsz, Dicséretemre nem tlálsz-e szót, Vgy nem tetszik tán, mit lkoték?" Az Úr tehát dicséretet vár, kicsinyesen, mint trónr emelt htlmk áltlábn. Sértetten tekint Luciferre, mert elmulsztott kötelességét, fenntrtás nélküli lelkesedést. Lucifer válszábn z Isten mindent betöltő lkotását és személyét teremtendő ember tehetségének színvonlár szállítj le. Nincs benne semmi ördögi, mikor zt állítj, hogy z ember vegykonyhájábn meg tudj mjd ismételni z Úr ngy kísérletét, életet és hlhttlnságot hozv létre tudományos módszerekkel. Ez XIX. százdbn foglmzott állítás feltűnően érdekes mi XX. százdunk utolsó hrmdábn, mi-kor vegyészek és biológusok három-négy évtizeden belüli teljes megoldást jósolnk mesterséges úton létrehozhtó életre, s korláttlnul kitolhtó hlált sem sorolják már játszi képzelet világáb. Korunk tudósink több mint fele zon z állásponton vn, hogy sem mesterséges élet, sem hlál huzmos elkerülése nem trtozik z emberiség életének szerencsés eseményei közé. Sir George Pickering oxfordi orvosprofesszor szélsőségesen így foglmzz meg gondoltát ngy vegyi és biológii forrdlom győzelmének koráról: Örülök, hogy már nem élek kkor, mikor ez bekövetkezik, és nem működöm közre e ktsztróf létrehozásábn." Lucifer fnyr trtózkodás hódolttól, Pickering professzor álláspontjár emlékeztet. Lucifert tgdásánk trgikus mélysége teszi drámi hőssé, s nem hódolás puszt visszutsítás. E mozznt lpos megfigyelésére mind színészi,

7 mind rendezői szemszögből szükség vn. Csk ennek megértése után pillnthtunk be z Úr drámi jellemének mélységeibe. Az Úr heves elutsítás mögött ugynis ott felismerés (s ez mű egész menetében folyton növekszik), hogy összhngot egyedül nem tud biztosítni létezésnek. Más szóvl Ngy Konzervtív, megváltoztthttlnnk mi-nősített dogmák képviselője tudj, hogy z ellentmondó Luciferre megrázó módon bár, de szüksége vn. Ezzel ténnyel szemben (egyedül ezzel) tehetetlen. Ez felismerés teszi őt is éppoly küzdő, drámi lkká, mint Lucifert tgdás korláti. Az Isten tehetetlensége hsonló módon trgikus, mint Pártütő Angyl lázdás. Ez tehetetlenség teszi szinte kétségbeejtően kicsinyessé z Urt, mikor így förmed Luciferre: Csk hódolt illet meg, nem bírált." A hiúság trgédiáj A négy főszereplő (z Úr, Lucifer, Ádám és Év) négy különböző drámi jellem, s még egyetlen rokon vonásuk, hiú természetük is pompásn elüt egymástól. Mdách hiúságot nem jellembeli hibánk ábrázolj, hnem z emberrel és Istennel együtt született tuljdonságnk. Ez iróniáj lényege. Nem nevetteti ki hiúságot, ellenkezően, trgikusnk lát-j. A hiúság lkotó erejéről számos drámi művet írtm mgm is, és tnítvány útján jutottm Mdách Mári királynőjének újrköltéséig. Ez rjongás természetesen hozzájárul hhoz, hogy szokványosn bűnnek ljstromozott hiúság új felfogásábn, s z bbn fölismert történelmi erőben lássm mdáchi drmturgi lényegét. Az Úr hiúságábn htlom és zsenilitás együttes ábrázolásávl lep meg Mdách, egyedülálló merészséggel muttv rá ngyságbn rejlő kicsinység-re. Ngy színészekre vár e szédítő prdoxon művészi ábrázolás. Virtuóz módon kell játszni szó hngszerén nnk, ki z Úr idillt jánló szvibn érzékeltetni meri tnácstlnságot és nivitást. Amott piroslik szőlőgerezd, Ott enyhe árnyék kínál nyuglomml. Rgyogó délnek tikksztó hevében." Milyen szeretetreméltón jelentéktelen e pillntbn z Isten. Ám Lucifer hiúságát sem lehet megvetés fölényes pózivl megközelíteni. Amikor ngyrvágyás csábos fegyverével " kezd munkához Ádám és Év megnyerése érdekében, nem gonoszság vezérli, csk egyszerű emberismeret. Önismeretnek is nevezhetem, hiszen szellemes elegnciávl közli Ádámml és Évávl, hogy zért fordult el z Úr trónusától, mert megunt ott második helyet. Lucifer zok közé ngyrvágyók közé trtozik, kik multnk ngyrvágyáson, s nnyir fölényesen látják hiúságot, hogy kétkedni tudnk önmguk utolérhetetlen lángeszében is. A két lángész mellett Ádám hiúság korlátolt és átlgos, mint egy egyszerű világhódítóé, ki mindenekfelett urlkodni kr. Mint férfi is kezdetleges, s megejtő módon önző. Neki, mint legtöbb férfink, szerelem remek lklmt szolgáltt rr, hogy felsőfokon szerethesse önmgát. Ez z együgyű hiúság csodáltos módon terebélyesedik ki teremtés folymtábn, s teszi Ádámot lklmssá z emberiség egész történelmének válllásár. Ameddig hiúság él és növekedni tud, ddig csüggedés nélkül lép különböző korok színpdár, s újr és újr eljátssz Ngy Hős trgédiáját. Egyetlenegyszer - s kkor is csk néhány pillntr - szűnik meg benne hiúság serkentő ereje. Ez z ön-gyilkosság elhtározásánk pillnt. Szerencsére ismét életre kel büszkesége, mint Év közli vele, hogy p lesz. A ngy, szent, világlkotó hiúság után ez természetesen visszesés z átlgos hiúság jelentéktelenségébe. Íme, trgikum fintor. Év hiúság kezdetben nem több egy fruskáénál. Amikor kimondj születés boldogságát hirdető mondtot - Ah, élni, élni: mily édes, mily szép! " - és önfeledten fecseg háldás öröméről, mjd később bájánk örvendezik, még nem sejthető, hogy milyen megrázó mgsltr vezeti hiúság z Éden lpályáról. Az első három kép, menny, z Éden s kiűzetés vidéke egybetrtozik. A mindenség színpdán z isteni hiúság megteremti z emberi hiúságot. Lucifer pedig elhelyezi végtelenben egy álom ürügyén Föld színpdát. Ádám és Év személyisége Nincs két egyform emberi rc világon, s bizonyár két egyform lélek sem. Ádámot és Évát megszokás és kényelem mégis előszeretettel tekinti vlmiféle elvont Férfink és Nőnek. Az is jelentős szellemi lustságr vll, hogy e két szerepet rendszerint tekintélyes, színészekre és színésznőkre osztják. E protokolláris rend következtében z emberiség két első hírnökét jókrbn levő, nyugdíj felé közeledő házspárként szoktuk megismerni. Nem szorul különösebb mgyráztr, hogy Ádám fiú és Év lány, z emberi nem első Rómeó és Júliáj, mind-ketten z Édenben vesztik el szüzességüket, Év teremtés boldog igézetében termékenyül meg. Édesek, nivk, gyönyörűek, kik mjd z álom-színpdon játsszák el mindzokt z életkor-vriációkt, melyekre rendező Lucifer képzelőereje serkenti őket. Év csup életszomjúság, kíváncsiság, fényre érkező, veszélyeket nem sejtő örömével néz mindenre, mi körülveszi. Szépsége és ifjúság boldog érzetében cscsk és okos, félénk és merész, lust és tettre kész. Ádám suhncos izomzttl, kmszos kötekedéssel és klnd-vágyó vkmerőséggel tekint Istenre és Luciferre is. A szerelemre épp hogy megért, így élvezi Évát és benne önm-gát, ficánkolv örül tuljdonánk, pálmfás vidéknek. Év mámorosn gondol rr, hogy világ nyj lehet. ebből csitri-büszkeségből érik meg ngy klnd átélése után z Ádámot megmentő kiáltás: Anyánk érzem, ó, Ádám, mgm." Az álomszínház megkezdése előtt rohmosn változik árttln lelkük. Az Úr és Lucifer hrc, félelemnek és reménynek, bűntudtnk és tisztság utáni vágynk, vesztett Éden fájdlmánk és z új lehetőségek várhtó gyönyörűségének ellentmondássorát vált-j ki belőlük Évábn több nyomot hgynk z Úr formáló ujji, Ádámr mélyebb htást tesz Lucifer észjárás. (A hrmdik színben szinte szó szerint zokt szvkt keveri mondti közé, melyeket Lucifer z Úr szemébe vágott mennyei hrcbn: A csók mézének ár ott vgyon - Amely nyomán jár - lehngolásbn.") Születés, gyermekkor, ifjúság, e hárms lelki lendületben válik színpdr lépő játékossá Ádám és Év. Így kezdik el játszni z emberi élet történelmi vriációit s öltik mgukr különböző korok jelmezeit. Két kölyök játszik, és álom közben olyn öreg lesz, mint z emberiség. 1,m z ébredés után szerelmük gyümölcsének puszt érzete elég hozzá, hogy ismét ifjk legyenek. Fitlok, mint z emberiség. Ádám drámi válság zzl felismeréssel kezdődik, hogy nygnk lenni legmgsbb rendű formábn is korlá-

8 tozottságot jelent. A testet és lelket egyránt kérlelhetetlen prncsok szbályozzák. Élni nnyit tesz, mint meglázottságunkt értelmesen elviselni. A képzelet ngy vonzóerő, de h... mgsb körökbe von -, Az éhség kényszerít, hunyászkodottn - leszállni ismét tiprott nyghoz. " A Prdicsomból vló száműzetés nem Istennel fordítj szembe Ádámot, hnem z nyg zsrnokságávl. Ez mgyrázt nnk, hogy z Úr helyett nem válszt mgánk új védnököt. Lucifert gyönge szellemnek trtj, s mi-kor válllj z ő vezetését z ismeret-len jövőbe, létezés korlátivl vló hrcb indul. Ennek drámi válllásnk mértéke csk Hmletéhez vgy Fustéhoz hsonlíthtó. Ádám sors és trgikum nem filozófiájábn fejeződik ki, hnem cselekvésében. A filozófi következmény, Ádám trgédiájánk eleven költészete. A ngy válllás Föld szellemének, más szóvl forrongó nygnk " próféciáj után történik. Lucifer szép szerény fiút" hívt ki z égi krból, de félelmetes lángok, füstfelhők kitörésére mg is kétségbeesve kiált fel: Ki vgy te, rém...?" Mitől rid meg száműzött szellemóriás? Amivel Ádám szembe mer szállni. Az tomkor látomás ez. Fölzkltni, s kormányozni más " - mennydörgi z nyg. Ez z pillnt, mikor érezzük Bohr szvink súlyát: Nemcsk nézők, de játszók is vgyunk természet színpdán. " Sok más jelentős fizikus is föltette már korunkbn kérdést: szbd-e z tom-korszk felvonását eljátszni Föld színpdán? Ádám erre kérdésre mond igent, mikor Lucifer risztó életelemzésére így válszol: Ez visszpillntás z öregnek, De ifjú keblem forró vágy más; Jövőmbe vetni egy tekintetet. Hdd lássm, mért küzdök, mit szenvedek." S ezután mondj Év világ drámirodlmánk leghumorosbb mondtát: Hdd lássm én is, e sok ujulásbn Nem lnkd-é el, nem veszít-e bájm." Lucifer, z ördögi ngyl Mert nem ördög, hnem csup sértett, megkeseredett jóság. Drámi személy, nyom sincs benne elvontságnk. Az Úr kicsinyességéhez hsonlón, benne is vnnk gúnyolódásr méltó vonások. Annál elgondolkozttóbb zonbn, hogy bár meglehetősen rossz véleménye vn z emberről, mégis tlál benne vonzót és rokonszenveset. H gonosz ördög lenne, bizonyár zt szeretné z emberben, mit Shw ördöge z Ember és felsőbbrendű emberben, leleményes pusztítót. Ám Lucifer z emberben z egyetlen reménykeltőt kedveli, z emberiségben vló tökéletes feloldottságot, z állndó egyént ", mely együttleges szellemben él, cselekszik - kitűzött tervét bizton létesíti..." Szent vllomást tesz z emberi lét egésze mellett, örök útr-vlóul dv Ádám utzásához ezt gondoltot: Amit tpsztlsz, érzesz és tnulsz, - Évmilliókr lesz tuljdonod." Más szóvl Lucifernek nemcsk Istennel s Ádám illúzióivl vn leszámolnivlój, hnem önmgávl is. Sját gondoltit is ironikusn hllj, tudván, hogy sem z embert, sem z Istent, sem őt, lázdót meg nem válthtják z élet szellemes felismerései. Azzl vigsztlj mgát, hogy gondoltok olykor mégis feltárnk vlmit lét vlóságából. Lucifer személyében z bűvöl el, hogy néző z ő révén ismerheti meg gondolkozás didlms szépségét: gykrn reménytelennek tetsző létben mégis-csk ott vn gyönyörködtető és tökéletes. A színház A teremtés világszínpd bűn misztériumát idézi, ez zonbn lig befolyásolj négy főszereplő igzi drámáját. A természet ngy színháztermébe helyezett álom-színpd, melyben z emberi élet lehetőségei eljátszhtók, Lucifer műve. Ezen színpdon játsznk és nem történelmet csinálnk szereplők. Lucifer is játszik, jelmezt ölt, s mint rendező és bizonyos mértékig mint szerző, irányítj is z Ádám-Év drámát. Időn-ként z Úr is részt vesz kis Lucifer-színház elődásábn, de bizonyos fölénnyel és trtózkodássl, mi érthető, mivel z ő figyelmét elsősorbn Teremtés ngy színpd köti le. A negyedik szín, z egyiptomi kép már kmrszínpdon történik. Körös-körül létezés tere, innen lépnek fel szereplők z egyik színpdról másikr. A szereplők minden kép előtt színpd körüli térben öltözhetnek, jel-mezt, prókát ölthetnek. Mdách színpd éppoly közel áll misztériumszínpdhoz, mint Shkespereé. Két különböző megoldás világszínpd mindennpi színházzá tételé-re. Az elmúlt évszázd során kevesen figyeltek erre. A Mdách iránti rjon gás (Alexnder Bernát) és fnyr ellenszenv (Lukács György) egy vontkozásbn közel áll egymáshoz. Mindkét álláspont elfeledkezik színpdról. Mdách még m is túl gykrn szerepel elvi kérdésként, és ngyon ritkán fogllkoznk vele mint drámíróvl. És most lépjünk be szereplőkkel együtt belső színpd terébe, hol egyetlen trón jelzi, hogy Egyiptombn vgyunk. Rendező és színészek Egyiptombn Mdáchnk Szophoklész volt z eszménye, de cspongó képzeletvilág és kimeríthetetlen filozófii ötlettár nem tűrte még ngy mester tökéletes drmturgii börtönét sem. Á történelmi kmrszínpd első képe színházr váltj Ádámnk Teremtés során megfoglmzott dicsekvését, mely úgy hngzik, hogy őt z Úr Föld istenévé tette. Az önhittség e különös trgikomédiáj rr színházr emlékeztet, melyet százdunkbn Brecht, Anouilh, Dürrenmtt művei sikeresen és népszerűen képviselnek. Ez színházform folymtos színpdi és nézőtéri átélés drámi izglmát időnként megszkítj, s egy új, hűvös gondolti távltb helyezi szereplőket. Erre célr görög kórust egy személlyé változttó közbeszólót lklmzz. Mdách közbeszólój Lucifer, ki hol értelmes gondoltokr krj serkenteni líri Ádámot, hol egyenesen közönséghez intézi szvit. (Ezek félre " szövegek. Ilyen:,,Előre csk önhitten utdon, - Hidd, hogy te mégy, h Sors árny von.") Ádám egyenesen teremtésből hozz mgávl ngyrvágyást, dicsőségre vágyik, hlhttlnságon kívül semmi más nem érdekli. A Fáró-szerepben élete értelmét ngy emlékműben fedezi fel, és tudj, hogy ehhez mrdndósághoz egy út vezet: z, melyet rb-szolgák millióink holtteste kövez ki. E még romltlnul didlr vágyó gyilkos illúzió eloszltás érdekében Lucifer megrendezi híres rbszolgjelenetet, s líri hevítésül odteszi csábos Évát, mint férjét elvesztő rbszolgnőt. Lucifer rendezése sikerrel jár. A gondolti meggyőzésre kevéssé lklms Ádámot szerelmi játékr készteti. Lucifer szerelmi jelenethez indításul ngy, trgikus mozzntot lklmz. E csodáltos helyzetgykorlt címe: rbszolg hlál. A rbszolg szerepe mindössze hrminc-öt szóból áll, zt hiszem, drámtörté-

9 net legjobb epizódlkji közé trtozht, mert oly ngy színészek, mint Sugár Károly is szívesen játszották. Lucifer jól számított. Ádám mint Fáró, szerelemre gyulld megözvegyült rbszolgnő iránt, s ebben z érzékeny lelkiállpotbn milliók egy mitt " gondoltból nemcsk szép megfoglmzást hllj ki, hnem nép jjszvát is. Ebben z érzelmi hevületben Ádám felszbdítj rbszolgákt. Tuljdonképpen nem tudj, mit tesz, mgávl rgdj nő ihlető ereje, Lucifer gúnyolódását nem érti. Ádám Fáró-szerepet még gykorltlnul játssz. A szerelem egyébként is korlátozz felfogóképességét. Nem tudj követni Lucifer gondoltink keserű igzságát. Együttérzéssel figyeljük megdöbbenését, mikor Lucifer belerúg Fáró leendő tetemét jelképező múmiáb, s z porrá omlik. A szerelmes Ádám nem fogj fel z enyészet értelmét, szinte nevetséges, niv optimizmusábn. (Az ilyen pillntokr céloz Dürrenmtt, mikor komédiábn kétségbeesés kifejezését látj.) Az iróni még mélyebbre htol Ádám személyiségébe. Ez Fáró-Ádám éppoly kezdetleges szerelmesnek, mint gondolkozónk. Te csk virág légy, drág csecsebecs, - Hszontln, de szép, s ez érdeme" - mondj Évánk. S ez már-már komikus lk - mi-csod gyönyörű meggondoltlnság! - mégis elérkezik trgédii válllás ngyszerű fordultához. Ezt már rendezői utsítás ellenére teszi. A Fáró-szerepben föllázd teremtett hiúság el-len, szbddá teszi népet, és új drámábn kíván játszni, demokráci színházábn. Lucifer bedíszíti következő színhelyet. Mdách risztophnészi eszközökkel gúnyrjzot d z théni hivtásos demgógokról, és Ádámr rádj görög hős bohócjelmezét. A hellén sztír Az új jelenet címe ez lehetne: Légy mindig áruló, vgy becsület jutlm. Villámgyorsn, díszlet nélkül kell új színhelyre és új stílusr váltni. A mű szoros drámiságát nem lehet föláldozni filozófi oltárán. Nincs idő bölcselkedésre, gondolti drám izglm csk rohnó cselekményen át ht nézőre. Amit közönség nem ért meg, jó tnuló módján, csk hszn z elődásnk. Az új hngnem fontos, képről képre más drámi hngvétellel lephető meg néző. Minden történelmi képnek sját drmturgiáj vn. H Trgédiát gondolti értelme szerint olvssuk, s nem merengünk z egyes részletek szépségén, színház nélkül is gyors ritmusú drámi élményben lesz részünk. Hát még színpdon! Mi történik z théni képben? Ismét egy drmturgii helyzetgykorltnk vgyunk résztvevői. Ádám Miltiádesz, hős vezér, Év rjongó feleség, gyermekük Timon, ki öregesen, rongyos, gyáv népnek nevezi zokt, kiknek tuljdonképpen csk nnyi szerepük vn demokráciábn, hogy időnként dicsőítsék, időnként elárulják vezérüket. A történelem cirkuszi formáját látjuk, z risztophnészi bolondozást. Arisztophnész szerepét természetesen Lucifer játssz, tökéletes pontossággl foglmzv meg neveletlen múzsfi színházszem-léletét: Mi jó z értelemnek, kcgni ott, hol szívek megrepednek." Rosszindultú, kján ez Lucifer-Arisztophnész, olyn, milyen z vígjátékíró, ki szószátyár filozófusnk ábrázolt Szókrtészt és színflhsogtó szerzőnek Euripidészt. Jól áll Lucifernek z risztophnészség, gonoszkodási időnként sátánik, különösen gondolti zok, tréfáj Ádám kivégzésével egyenesen idétlen. A porond cirkuszhoz hsonló, bohócok szldgálnk rjt, z emberi nem legismertebb bohóci, hízelgők, ráglmzók, ngyszájú semmitmondók, mguk jelölte népfik, pénzimádók, köpenyeg-forgtók, álönfeláldozók, csup közismert cirkuszi figur. Minden ország és minden kor porondján ők ngy hndbndázók. Mdách népszemlélete is risztophnészi ebben képben. Jellegtelen tömeget lát, ngyhngú bohócoknk kiszolgálttott embermsszát. Arisztokrtikus ítélet megfoghttln szenvedőkről. Nem kell félni ebben képben tömeg lebecsülésétől. Itt nép is bohóc, pontosbbn bohócok bolondj. Mjd más lesz Párizsbn. Most hgyni kell keserű komédiát, hdd sodorjon gúnyos árdt, s benne Ádám, ki mg is bohóccá válik, mi-kor Lucifer trükkjének beugorv, bárd lá hjtj fejét, s olyn új színpdot kíván, hol nevethet más erénycin, kínjin, s ő mg sját élvezeteinek élhet. A ngy bohócjátékbn mg rendező is felölti mgár clown vonásit. Az Évánk bemuttott komédiázás köz-ben olcsó ördögöcske lesz belőle is, ny nyit zonbn elért, hogy játszm végére Év megátkozz közlelkű, rideg " népet. A véres komédiát deus ex mchin z árj. Plls Áthéné hlhttlnság nemtőjével, egy szelíd tekintetű ifjúvl megkoszorúzz Ádám fejét. Ne feledjük, hogy ez is komédi gesztus. Költői gesztus, mert nemcsk trgédi jog költőiség. Arisztophnész három szárnylón szép és ugynkkor kocsmi hngú komédiát ír Békéről. Mdách Athénbn ebbe színházformáb helyezte Ádámot. Ne ggódjtok, érzékeny szívek, következő színpdot keresztény morlitásnk jutttj. A ngy erény születése Mdách időnként kivételes drámi érzékkel tlál z ironikus trgédi ritmusár. A rómi képben például z imént még komikus ördögöt, Lucifert, erényőrnek teszi meg. A svnyúrcú rómi - Cluvi tlálj nnk - jámbor keresztényi célzttl nevezi Herkulest álistennek. Egyegy csókot ugyn ő is leszkszt Cluvi jkáról, de csk zért, hogy szép lányok keblén trtott dicső erkölcsi tnfolym" minél meghökkentőbb legyen. Vlójábn z Istennek elégtételt szerző büntető úriember z ngyl szerepében tetszeleg mgánk, mikor No, mjd hívok új vendéget közénk!" fel-kiáltássl behozz morlitás színpdár hlottt és kíséretét Péter postolll. Lucifer most bizonyít. Hippi hol-tt csókoló dekdenciájávl ugynzt bizonyítj, mint z érzékek buj játékát felfokozó gldiátorhlálll: egy korszk végén vgyunk. Az erkölcsi bomlás, közös szeretkezések kultusz, embervoltunk szándékos elvesztése, progrm-szerű érzéki őrjöngés mindig vlmilyen kor végét jelzi. Csodáltos Lucifer z erkölcsi ítélő szerepében. Isten csúfolój, élvezi Isten szerepét. Behoztj z emberiség egyik szent jelképét, Keresztet, porb dönti vele bálvány-isteneket, mint két drámávl előbb múmiát, miközben tudj, hogy jön idő, mikor z új erény glóriáj is elvész, és megmrd vérengző kereszt. " Péter postol megjelenése előtt szereplők, mint egy keresztény morlitás színpdán, bűnöket testesítenek meg. Kéj öleli Práznságot, Flánkság szeretkezik z Önzéssel. Aztán fellép színpdr (Lucifer rendezése szerint) Ngy Büntető, ki egyben Ngy Megbocsátó is. Péter postol testvériség gondo-

10 ltát hirdeti, z egyén kiszbdulását renyhe kéjek" mocsrából. A szbdság friss levegőjét h o zz fulldozóknk, megbocsátó hlált z elhunyóknk, munk örömét z ellustultknk, szeretet megváltását közönyben szenvedőknek és Isten dicséretének dllmát dlnélkülieknek. A morlitás szereplői bűn hlálos állpotából z erények ígéretföldjére léphetnek. Megszületik kereszténység. Szbályos, kötött mozgások, leegyszerűsített kézmozdultok, szépen szvlv elődndó szövegek jellemzik ezt stílust. A vlóságtól távoli, egysíkú, egyszerű, hittel teli példáztot kell e képben játszni. Morlitás, melynek nincsenek domború és homorú vonulti, nem zvrhtják meg sem relizmus, sem stilizációk szándéki. Itt csk bűnök vnnk és erények, fekete és fehér, elkárhozás és megváltás, csend és hng. mozdultlnság és mozdult, blr vgy jobbr tekintés, gonosz vgy erényes rc. Reálisn csk rendező Lucifer viselkedhet. Neki lehetnek árnylt mosolyi, változó fnyr fintori, ő olyn emberi lehet, mint egy bűnöktől szenvedő ördög vgy erények között untkozó ngyl. Trgikomédi Konstntinápolybn Lucifer ehhez képhez is megdj drmturgii hsználti utsítást. Mit állsz oly szótln, mondd, mit borzdsz? Trgédiánk nézed? nézd legott - komédiánk, s multttni fog." Ez hűvösen okos felszólítás nemcsk Ádámnk szól, ki Tnkréd lovg nemes pózábn rettegve nézi z eretnekek mágly felé hldó büszke menetét, hnem színháznk is. Ez színpd most trgikomédi különleges tere. Amit látunk, z egyidőben és tökéletesen trgikus és komikus, látványbn is, gondoltilg is. Nem trgikus és komikus elemek keveredéséről vn szó, hnem olyn történelmi és személyi eseményekről, melyeket trgédi és komédi csk teljes egységben tud kifejezni. Ez trgikomédi egyáltlán nem multtt (kár Moliére Embergyűlölője) és igzán nem is borzongt meg (mint Beckett A j á t sz m vége c. műve), ez trgikomédi megállpít, sem többre, sem kevesebbre nem képes. E látásmód és ábrázolási rendszer különféle tudományágk (társdlomtörténet, biológi, fizik) htásár jött létre z irodlombn. Illúzió-fosztásr lklms, másr nem. A konstntinápolyi kép végén Ádám nem kíván új eszmékért cstár menni...mozogjon világ, mint kr, - Kerekeit többé nem igzítom..." - mondj Lucifernek egykedvűen, fárdtn. Pihenni krok" - fejezi be közöny monológját. A kiábrándulás ok nem egy eszme bukás, hnem megvlósulás. Á kereszténység eszméje nem bukott el z i" okán kitört villongások mitt, ellenkezően, győzött. Máglyávl vlósult meg, eretnekek égetésével, bűnbocsántlevelek árusításávl, szüzeket meghágó keresztes lovgokkl, otthonok isten nevében történt felgyújtásávl, ngyság meglázásávl, új ppi méltóságok létesítésével, z egyház htlmánk megerősödésével. Igzuk vn konstntinápolyi gyáv polgároknk ngy eszme vlóságávl szemben, igz vn Luciferrel flörtölő Helénének, mikor kis hűtlenségekben erkölcsi értékeket lát. De máglyár menő eretnekeknek - ó, milyen kegyet-len ilyenkor történelem - éppen úgy nincs igzságuk, mint zoknk, kik elégetik őket. A hősök már nem hősök, csk áldoztok, hlálukkl nem eszmét védenek, hnem egy őrültséggé és békóvá" merevedett tnt, hogy Lucifer gondoltát idézzem. Az iróni fgyos megdermedésének képe ez. Nincs semmi nevettető szentjeikkel és vértnúikkl vetélkedő brátokbn, de nem tlálhtó trgikum Ádám és Év Tnkréd-lzor meg nem vlósulhtó szerelmében sem. A szerencsétlen szerelem, homousion és homoiusion véres vitáj egyszerre idézi kolostorok börtönszellemét, z ijesztésre szolgáló jelképekkel, légben úszó boszorkányokkl és földből kibukknó csontvázzl. Színészi játék és rendezés szempontjából egyránt nehezen közelíthető meg ebben képben Mdách iróniáj. A szenvedélymentes, megállpító trgikomédi elődásár lig hsználhtó vl-mi Dürrenmtt esetében esetleg bevált eszközökből. Lucifernek, rendezőnek vn néhány elejtett megjegyzése vásárt ütő, őrült tglejtéssel szónokoló brátokról, s áltlábn z emberről mint őrült fjztról, tlán legjobbn ezek igzítnk el konstntinápolyi kép trgikomédii útvesztőjében. Vlószínű, hogy z egész képnek vn vlmi elmegyógyintézet-jellege. Természetesen történelmi ideggyógyintézetre kell gondolni, melyben máglyépítők beteg emberek, s nem elljsodottk, z áldoztok pedig egy másik elmekór szerencsétlenjei. Nevetés és megdöbbenés helyett, betekintés kórházb, melynek időnként mgunk is ápoltji vgyunk. Azt hiszem, z egészség vágyánál többet nem lehet felkelteni nézőben konstntinápolyi trgikomédi végén. Időjáték A XX. százdi ngol színház egyik elegáns szórkozás z időjáték. Múló idő, külső idő, belső idő, álló idő, előrefutó, visszpergő idő s még számos színpdi társsjáték jelzi e finom htásvdászt sokféleségét. Mdách mg fntáziszínpdán (miután hétköznpi színpd nem volt) kitlált modern időjátékot is Trgédi lkotás közben. Á nyolcdik, kilencedik és tizedik kép - két Keplerszín s közte frnci forrdlom - olyn időjátékot lkot, melyben előrepillnt és vissz is emlékezik látomásr. Mdách egyetlen drámáját sem láthtt színpdon, ennek szerencsétlenségnek köszönhető, hogy nem tették őt tönkre középszerűek és sikervdászok. M viszont, mikor nnyi jó és gyönge külföldi szerző hozzászokttt színházinkt z idő multságos drmturgii trükkjeihez, nem kell többé z álom z álombn" kényszerelnevezés lpján színre vinni forrdlmt. A frnci forrdlom nem álomkép, hnem eszmélés. Ádám szbd látomás, melyet Lucifer álom z álombn" rendezésével szemben hoz létre megnyugvásból menekülő emberi lélek. A Kepler-képben kisszerűséget ismerjük meg. A Rosencrntz és Guildenstern-szerű udvroncokt, csillgokról hlndzsázó Rudolf császárt, korlátozott hűtlenkedés életformáját élvező Müller Borbálát, egyszóvl mindzokt, kik csillogni látják szürkét és szórkozttónk z ürességet. A mágly most is ég odkint, de már nem kelt igzi érdeklődést boszorkányégetés vlh sikeres intézménye sem, látványos hlál nem vonz premierközönséget. Ádám csládi drámájábn sincs ngyság, sem szenvedély. Ő mg jámbor férj, becsületes és szürke, józnul meg-lkuvó, nem illik hozzá Kepler jelleme. Érdekesebb jelmez, mint z, ki ben-ne vn. Évábn megkísérli Mdách zt Müller Borbálát megrjzolni, kire Kepler elmondhtj szentenciáját: Minő csodás kevercse rossz s nemesnek - A nő, méregből, mézből összeszűrve. " Ez nem sikerül neki. Év Müller Borbál

11 Mdách: Az ember trgédiáj (Nemzeti Színház, 1960). Rendező: Mjor Tmás. Rómi szín. (MTI fotó - Keleti Év ) lkjábn már egyáltlán nem csodás kevercs. Olyn, mint Fráter Erzsébet, se nem jó, se nem rossz, tuctbn tizenkettő. Új megvilágításb kerül Ádám drámáj. A játék most érhetne véget, úgy tetszik, nincs több lehetőség történelemben sem. Most senki sem hisz, törpe z idő..." - sóhjtj Kepler szürke hitvesnek, kit meght z érthetetlen férfibánt, bár legjobbn z érdekli bántból is, hogy fidzik-e néhány rnyt z új ruhához. A drámi hős lelke most nullponton áll. Hmlet ilyenkor irigyli Fortinbrst, Oidipusz megáll z úton, mely z igzság felé vezet. Csk egy pillntig trt válság, csk ddig, míg feltárul hős előtt meglkuvás. És ekkor undor rázz meg. S már nem kell segítség, nem kell Hortio, Iocsté vgy Lucifer buzdítás, mg erejéből tör ki lélek semmiből, újr felizzik cselekvés vágy. Hmlet elveti z ön-gyilkosság gondoltát, Oidipusz nem törődik Iocsté rémületével, Ádám ném szereplőnek tekinti bort töltögető Lucifert, s így szkd fel szívéből kiáltás: Óh, hllom, hllom jövő dlát, - Megleltem szót, zt ngy tlizmánt, Mely vén földet ifjúvá teszi. " A Mrseillise-t hllj. A történelmi kmrszínpdon még mindig csk z z egy kellék láthtó, mely z egyiptomi képben Fáró trónjánk szerepét töltötte be, most guillotin emelvényének képzelheti néző. A Keplerkép bizonyos szürke iróniájából most kigyulld bíborszínű iróni, forrdlomé. A ritmus rohnó lesz, z idő látomás felfokozódó erejénél fogv kiszbdul kepleri szolid relitásból. A forrdlmi nép mámoros gynkvás, vd győzelemvágy, márki pózos királyhűsége, lelkesedésében szerelmes éjszkát követelő pórleány eksztázis legszentebb romntikát idézi színpdr, z egyetlent, z igzit, forrdlomét. Másként gúnyolj bűnösöket, vádkt, z ellenvádkt, romntik forró látomásábn ngy győzelmet sürgeti gúny is. Ádám Dnton-ként meghl látomásbn, de Kepler-írósztl mellől Robespierre-ként pillnt vissz forrdlomr. Mi ngy-szerű kép tárult fel szememnek! " A törpe korb visszzökkenve, Ádám minden gondolt forrdlomból táplálkozik. Ez visszpillntás döbbenti rá élete ngy fölismerésére: Az eszmék erősebbek - A rossz nygnál. " Az időjáték drmtikus értelme nyilvánvló: Ádám, ki z nyg korláti és nem z Isten ellen lázdt teremtés folymtábn, most megpillntj z élet társdlmi értelmét. A forrdlomr vissznéző Ádám zért beszél ú gy tnítványávl, mint sját ifjúság küldöttével, mert most - először és utoljár - hlhttlnság örömét érzi.' Ezek remény ngy pillnti. És itt, ezen csúcson Mdách szertelen kedvében kikottyinttj Ádámml ngy írói titkát is: már-már kcgsz - A vígjátékon, midőn belátod - Mi rettentő komoly csíny z egész. " Epikus drám fogysztó társdlomról Amíg Tower mgsából nézi Ádám színes hömpölygést, elrgdttv áll látvány pompájábn. Lucifer helyzetet Isten és föld viszonyához hsonlítj. Megfelelő távolság kérdése csupán z elégedettség. Más szóvl kellemes rövidlátás és jól sikerült ngyothllás segítségével minden szépnek és hrmonikusnk tetszik. Még z ember is.

12 Mdách: Az ember trgédiáj (Nemzeti Színház, 1955) Rendező: Gellért Endre, Mjor Tmás és mrton Endre. Párizsi szín. (MTI f o t ó - Frks Tmás) A két kívülálló uts munkásruhát ölt, s így száll le színgzdg, nyüzsgő életbe, hol vlóbn elsodró erővel mozog minden, kár z Úr zsámoly előtt teremtett világ. A drám távlti dimenzióból. átkerült egy másikb, szép elvek világából köznpib. Ez z első epikus jelzés. A második jelzést bábjátékos dj, ki Ádám és Év mítoszát egy ládányi színpdon (hrmdik perspektívábn) mutogtj vásár népének. (A bábszínház báb-évájávl és Ádámjávl ismét el lehet mondtni: Ah, élni, él-ni, mi édes, mi szép." - És úrnk len-ni mindenek felett.") A fitl ácsorgók jóízűen nevetnek z emberiség első két hősének históriáján. Ismét vált drmturgii lencse, körkép következik, élő freskó, melyen z áru mozgás látszik. Iboly, posztó, ékszer, itl, s főként legszórkozttóbb áru, z ember kétes kelendősége áll ngy vásár előterében. Ádám kénytelen hmrosn észrevenni, hogy nemcsk z ibolyás lány dj el z ibolyát, hnem z iboly is lányt, polgárlányok élő áruként korzóznk vásártéren, kocsmáros bort d el munkásnk, munkás mgát dj el bornk. Itt mindenért fizetni kell, koldusnk kéregetésre lklms helyért, Ádámnk egy pillntnyi pihenésért, mert ki kdály pénzforglombn, zt kilöki mgából z dó-vevő világ. Énekelnek, táncolnk, z áruk, ktonák, mesterlegények, utclányok, zenészek és ez z egész nyüzsgés nem más, mint küzdés megélhetésért. Szórkozás, művészet, demokráci, minden pénzforglom műve, mindent kínált, kereslet szbályoz. Gondolt, érzelem? Nem, árucsere. Számottevő drámírók kísérleteznek m is z árutermelés és fogysztás dilektikus hrcár épülő társdlom szerkezetének bemuttásávl. Erre m is több távltú, változó képsíkokb helyezett képsor leglklmsbb. Az epikus form. Olyn, mint Mdáché londoni színben. A társdlmi körkép után mgán-tér következik. Ádám tlálkozás Évávl. Év mint polgárlány, imkönyvvel s bokrétávl kezében, nyjávl jő templomból." - így szól szerző utsítás. Látttni volt ott, s látni is tlán" hngzik Lucifer kínos megjegyzése rjongó Ádám kijóznításár. Egyre keseredik komédi. Itt vgyunk regényesség közepén. Ádám tovább lelkendezik: Minő méltóság, milyen szűz erény; - Megközelíteni szinte nem merem." Lucifer kimondj társdlom törvényét: S h jól megnézzük, ő is eldó lesz. " És lezjlik trgikusnk lig mondhtó polgári komédi első fele: z ny erkölcsösen védi lányát, mint egy igzi Wrrenné, mert Ádám munkásruhábn szólítj meg. Most megint megszkd szál. Újbb epizód következik. Fiúk jönnek, kedves, feltűnést kereső, multttó bnd. Utálják gyárosok világát, csvrogni mennek szbdb. Színre lépnek versenyre és kis hszonr pnszkodó gyárosok is, kik - Lucifer állítás szerint - vlmikor mguk is lázdó fitlok voltk. Újbb váltás. Folyttódik mgánszínpd komédiáj. A mm, miután Lucifer rendezői trükkjének htásár, inkognitóbn nép közé vegyült gzdg úrnk hiszi Ádámot, illendő formák között zonnl eldj neki lányát. Év éppen egy ksztás megnézését veszi progrmb, z jándékb kpott ékszerében gyönyörködve közben. Most már Luci-

13 fer sem tudj fokozni komédiát, né-hány olcsó sátáni fogás lklmzásávl véget vet mgánszínpdon folyó érzelmi pródiánk. Ismét kiábrándulás gépiesen vissztérő időszkához érkezett drámsorozt htodik drbj. De Mdách most sem hsználj fel drmturgi válságmegoldó sblonjink egyikét sem. Lucifert bámultr méltó biztonsággl mozgtj z epikus színpdon. Újbb kép-síkb fordítj játékot. A hlálb, hol hiúság hiábvlóságáról tizenegy sírblépővel elszvlttj zokt z ügyes epigrmmákt, melyek Ádámot még mindig megrendítik, Lucifernek pedig önigzoló mosolyt szereznek. Lucifer utolsó költői fintorábn Évát látjuk, kit mint szerelem-ifjúság-költészet hárms egységének tündérét, nem nyeli el sírgödör. Didlmsn emelkedik mgsb. E szép goethei pillnt teljességéhez hozzátrtozik Lucifer meghtott kérdése: Ismered-é, Ádám?" Mert csillogó illúzióvl Lucifer épp-oly elégedett, mint z Úr. A teremtés végtelen művében egy kicsi nő szépségében és ifjúságábn egy pillntr megbékél z Ég király és Pártütő. Milyen szép, milyen felséges komédi! Színmű, középszerűség A flnszter Mdách egyetlen vidékies " látomás. A sztregovi kstély oroszlánbrlngjábn - hogy dolgozószobáját nevezte - számos tudományos művet hlmozott fel. Költészete, képzelőereje sokszor lendül új lendületbe fizik, kémi, biológi ihletésére. A flnszter tudomány csődjét ábrázolj. Sjnos, nivn és kevés meg-győző erővel. Mdách mű ddigi gondolti szálit erőszkoltn fogj kézbe újr, iróniáj is megfárd, Lucifer csipkelődő lesz, Ádám és Év drámáj hlvány ismétlése londoni képben történteknek. A gyöngeségeket külön láhúzzák z ilyesféle zvrok: Np kihűlése előtt négyezer évvel vgyunk, és még ilyen fogllkozások vnnk: kzánfűtő, széklábfrgó, pásztor. A nivitást tovább bonyolítj, hogy világon ugyn nincsenek állmok, s vlmiféle tudomány szbt egyenlőség rendjében élnek z emberek, rendbontókt borsór térdepeltetik, vgy nem engedik npozni. Az elődásnk tisztázni kell, minek keserű kriktúráj flnszter: tudomány őrült urlmánk-e vgy z lcsony szinten megdermedt szocilizmusnk? A szöveg drámi mondti közben Lucifer zt mondj: S csendesen folyó szép rend fölött - Tisztelve őrt áll tudomány. " Ádám így kiált fel: Cslódtm hát tudománybn is..." Végül Év kétségbeesett ny-sikoly:,mit nékem fgysztó tudomány! - Bukjék, midőn természet beszél." A tudomány totális urlmáról szól Tudós, de erre vll célszerűség korlátln kultusz, művészet elgépiesedése, mesterséges élet előállításár folyó kísérlet, képességek hivtlos eldöntése vizsgáltok útján. Más szövegek lpján rr kell gynkodnunk, hogy flnszterben világszocilizmust jeleníti meg z író. E sejtést megnyugttó módon támogtj, hogy nincs mgántuljdon, z rny félelmetes értéke megszűnt, z ágy ú, krd muzeális tárgyk, z emberek nem ismerik háborút, nincs nélkülözés. H flnszter-képet tudomány korlátln fejlődése iránti ggodlomml nézzük, kkor Lucifer vegykonyhájábn szintén megteszi " gondoltávl zonosulunk. H z egyéniség trgikus megszűnését szocilizmus rovásár írjuk, kkor z embert korlátozó Isten álláspontjár keli helyezkednünk. A helyzet furcs, de leglábbis zvros. Ebben mű egészéhez képest meglehetősen lpos, színműszerű képben legtisztábbn hiúság drámáj folyttódik. Lucifer ngy tudóssl szemben ugynzt beugrtó trükköt lklmzz, mivel egykor teremtés kezdetén álló Ádámot fűzte be. A hiúságánk hízeleg. Ily messze útr ngy híred hozott" - mondj z elfogllt ősz Ngyrvágyónk, ki e szór tüstént rendelkezésükre áll. Mint végső slk - A ngy hiúság " megmrdt tudósok vonásábn is, vonj le zonnl következtetést Lucifer Ádám számár. Ez drámi gondolti szál zért is látszik egészségesebbnek többinél, mert tudós hiúságábn Ádám ngy konfliktusár kpunk vriációt; Föld szelleme szétrobbntj lombikot, z nyg ismét legyőzte z embert. Az lkotó hiúságból ezzel szánlms hiúság lesz. Ádám és Év új tlálkozás s kegyetlen flnszter szétválsztó törvénye egyránt írhtó z elbürokrtizálódott tudomány és z elbürokrtizálódott szocilizmus számlájár. Sjnos, ez tlálkozás nnyir erőszkolt, hogy teljesen mindegy, mit gondol néző. S mégis, mi megoldás? A színműszerűségtől nem lehet megmenteni képet. Az érdeklődést leginkább rr lehet irányítni, hogy z emberiség életét mi korunkbn már nemcsk tudtlnság, hnem tudás is veszélyezteti. Az tudás, mely egyedurlomhoz jutn, már nem őrületből, ellenkezőleg, józn megfontolásból semmisíti meg z emberben z embert. Azt, mit Ádám flnszter-képben z Édenkert késő sugránk nevez. Nem lehetetlen kép iróniáját erre merészebb hngnemre hngolni, hiszen ezt Trgédi egésze éppen úgy támogtj, mint körülöttünk vlószínűtlen sebességgel fejlődő tudomány. A Np kihűlésére vontkozón mindenesetre biztonságosbb négyezer helyett négymillió évet mondni. A remény mítosz Rövid, zárt, összefogott iszkhüloszi form követi lz színműszerűséget. Ádám Prométheuszként küzd z űrben z emberi képzelet és tett jogiért. Lucifer végső érvet helyezi szembe z érthetetlent is megérteni kró Ádámml. Ez z érv hlál, pontosbbn, vk megsemmisülés. Ádám z Úrbn z nyg htlmávl dcol. Le kr számolni ngy ellenfelével, ki hol vonzóerő dikttúrájávl, hol z isteni dimenzió erejével üt vissz Ádám vágyir. E kép fenségesen szép párvidlábn születik meg trgikusn ngy gondolt: Az élet küzdelem - S z ember célj küzdés mg. " Ádám sóhjtj el e szvkt melyeknél többet mg z Úr sem tud mondni, mű zárókórusszerű utolsó gondoltábn. Az űrjelenet háromszereplős drám, z emberi krt modern mítosz, melyben prométheuszi Ádámml szemben zeuszi Lucifer áll, s kórus mg z nygi világ,' Föld szellemének szv. Npjinkbn ezt képet z űrrepülés drámájávl is zonosították színpdon. Az időszerűség csábító, mégis ártlmár vn drám gondolti teljességének. Mdách nem egy XX. százdi űrrepülést ír le. Fntáziát felgyújtó ki-fejezési formát d z nyggl vló hrcnk. A szürke folt gynánt keringő Föld és z űrben száguldó ember eleven képlete ' lélek trgikusn szép m-temtikájánk. Az emberi test, mint minden, mi nyg, mg szenvedő korlátozottság, de z esetlen rb szelleme mégis htártln. Örök ellentmondás, drámi képtelenséggé vált mtemtiki nonszensz: o = Mi teszi ezt képet ismét még z eddigieknél is ironikusbbá? Az, hogy Föld szellemének szv, mg z nyg

14 Mdách: Az ember trgédiáj (Nemzeti Színház, 1984). Rendező: Mjor Tmás. Kálmán György (Lucifer), Várdi Hédi (Év), Sinkovits Imre (Ádám) (MTI fotó - Keleti Év) is csk korlátozottságát tudj szembeszegezni Ádámml, kinek csk testét semmisítheti meg, szelleméhez nem érhet fel. Megmenti z nyg z nygot, visszhúzz z tomokr robbnás ktsztrófájától, s Ádám feleszmélve elkiálthtj z Universumb z emberiség legdrámibb mondtát. Azt mondtot, melyet Aiszkhülosz sem tlált meg Prométheuszbn, sem Szophoklész z Oidipuszbn, vgy Philoktétészben. Élek megint. Érzem, mert szenvedek." E szenvedés válllásár létezés végső hiúság serkenti. A ngy, szent, teremtő hiúság, olyn, mint Istené. Vissz hát földre, új tnokért lelkesedni, Lucifer erre szívszorító derűre legsötétebb válszt dj. A hellén trgédi optimizmusár z bszurd komédi fele-letét. Tíz perccel semmi előtt. Az eszkimókép, h jól, s vk komédi ritmusánk megfelelően játsszák szereplők, nem trt tovább htszáz másodpercnél. A színhely z fjt üresség, mely sok ellendrám környezetét lkotj, ennek szürke színe, még jég sem világít, np fénytelen folyó. Túl vgyunk z életen, két eszkimó-bohóc reprezentálj még tengődő korcs emberi lényeket Lucifer és Ádám előtt. Az utolsó emberpár. (Npjink egyik kedvenc drmturgii modellje mélységcsillntó semmitmondásr.) Jó műfj. Tíz percig. Esetleg vlmivel tovább. Az egyórás világrekord Becketté. Mdách ebben képben sem engedi ki kezéből hiúságszált. Ez legjobb kmrszínpd utolsó drbjábn. Ádám mint időtlen ggstyán büszke rá, hogy nemcsk első, de utolsó ember is világon. Lucifer mult megingthttln hiúságon, miközben mg is öntelten muttj Ádámnk korcs eszkimót, Ádám ngyságánk bitor örökösét ". Ádám tlálkozás z eszkimóvl legtökéletesebb bszurd pillnt, mit vlh drámíró teremtett. E tlálkozáskor z egész emberi lét, születés és hlál közötti évmilliók egyetlen roppnt másodperccé válnk. A kör villámsebesen vissztér önmgáb. Az eszkimó-bohóc fekete cirkuszporondon ilyen vicceket mond: Szom szédimt, igz, - Agyonverém már mind, de hsztln, - Mindég kerülnek újk..." Lucifer vicce: Luther hogy-h páp lesz esetleg, - S Leo tnár egy német egyetemben: ki tudj, nem reformál-e emez, - S z sújtj átkát dúló merészre? " (Egyszóvl, h vlki elfelejtette voln rendező vgy színészek hibájából, hogy színházt nézünk, zt szerző Lucifer szvivl újból figyelmezteti.) Év szomorú bohóc-vicce bbn merül ki, hogy mint z eszkimó felesége, jólnevelten, üdvözlő szeretkezésre invitálj Ádámot, kunyhójuk vendégét. Ádám ngy tréf szenvedő bohóc, felkészül mgábn z utolsó bukfencre, melyet ngy mgsságból, háló nélkül kr végrehjtni mindent el-nyelő mélységbe. Lucifer, rendező nem engedélyezi muttványt sját színpdán, felébreszti Ádámot, s átdj másik színház igzgtójánk, Istennek, bukfencezzen nál Mindenség porondján. Más szóvl kiszolgálttj z álomszínpdon végigszenvedett játékok után Ádámot z Úrnk, fejezze be teremtés művét, ztán kezdjen vele vlmit, h tud.

15 Ismét teremtés színpdán A világszínpd körös-.körül z ngyl miniszterek és fönt, középütt trónján ülő Isten - újr széttárul néző előtt. Feszült érdeklődéssel várják fejleményeket. A játéktér középpontjábn pálmás vidék, műhely, hol z ember teremtése zjlik, Isten és Lucifer vitájábn. Még mindig Lueiferé szó. Hiú ember!" - szólítj meg z önelégült Pártütő Ádámot, ki létezés szerepeit végigjátszv, most nem tudj, mi lét, kíméletes vlóság-e vgy kíméletlen illúzió? Shkespere ezt így mondj: Színház z egész világ..." Az Úr ngy színpdon z lkotás befejezésére készül. Az elődás nézőjében most fel kell merülnie végső kérdésnek: mit eddig látott belső színpd terében, Lucifer rendezésében, z sátán önálló színház volt-e, vgy Isten lkotó tervei szerint zjlott le z játék is, és z Úr lenne mg Ngy Becspó? Lényegében e kérdés fogllkozttj Ádámot, ki nem Lucifer bizttásár, csupán v é g s vár menekülne hlálb megoldás rejtélye elől. Előttem e szirt, és ltt mély: Egy ugrás, mint utolsó felvonás S zt mondom: vége komédiánk." E mondtbn hngzott el végső figyelmeztetés, hog y színházbn vgyunk, színpdok rendszerébe fogllt életet látunk. Méghozzá egy komédi utolsó fel-vonását. (Minden Shkespere-trgédiábn megtlálhtó színházr vló utlás, s komédi műfjánk zkltott említése.) Az ember trgédiájábn következetesen kibontkozott drámi iróni logikájánk kényszerítő ereje eredményezi, hogy Ádám trgikus lépés előtt komédiánk nevezheti z életet. Ádám tehát hlálr készülő pózábn áll, szerepe végső mozzntánk lkítás lebeg szeme előtt. Ekkor z Úr rendezői intésére Év belép játékb, és megszólítj Ádámot. A teremtés kotikus szksz után most rend szksz következik. Év z isteni formálásbn utolsó sszonyi vonását kpj meg, mi-kor elmondj zt, mit z élővilág nős-tényei közül csk z ember tud hngos örömmel kifejezni: Anyánk érzem, ó, Ádám, mgm." A jelenet vlóbn meghtó, méltán nevezi Lucifer csládink és mg fnyr ízlése szerint unlmsnk. Félelmetesen közeledünk küzdelem eldőlése felé. Ám mondtról mondtr világosbb lesz, hogy küzdő felek nem tudják legyőzni egymást. A Pártütő már elsompolyogni készül, nnyir unj céltln játékot, z Úr prncsár zonbn mrdni kényszerül, s mi több, pártütő szerepét kell tovább játszni. Az Úr helyzete sem kevésbé ironikus. Lucifert zért kell tűrnie, mert szüksége vn rá. S z ember? Ádám kérdez. "Vn-e jutlm nemes kebelnek?" - tekint kíváncsin, szerencsétlenül, esdekelve Kis Hiú Ngy Hiúr. S z Isten megkerüli válszt. Nem tudj? Nem tud-htj? Ő mg válsz, mely nem tűr több foglmzást? Vgy nem tud többet mondni, mint kérdező Ádám, ki már fölfedezte célt küzdelemben? Mdách z utolsó pillntokig jól ját-szik néző idegeivel. Egyedül neki sikerült z egész mgyr drámirodlombn olyn befejezést írni, mi felér kezdet érdekességével, sőt tlán túl is szárnylj zt. Az Úr utolsó szóztábn, mint Ngy Királyhoz illik, Ádám lelkére köti, hogy csk őt kövesse. De mit tnácsol neki z Isten? Azt, mit Lucifer illúziónk szánt z álomhoz: munkálkodást, szerelmet és reményt. Cspd lenne lét? Értelmetlen z emberi élet? Isten, Lucifer egy szerep két lkbn z Universum színpdán? Az-tán mivégre z egész teremtés?" - visszhngzik fülünkben Lucifer gúnyos kérdése mű elejéről. A létezés értelmére nézve csend válsz. Megnyugttó, ngyszerű csend. Más nem is lehet. De z emberi élet célját tekintve Mdách dj legizglmsbb válszt világ drámirodlmábn. Ó, nem Mondottm, ember: küzdj, és bízv bízzál" monrchikus jelmondtábn, hnem z ngylok zárókórusábn, melynek utolsó sor szerint Isten megengedi, hogy z ember helyette cselekedjék. Isten helyett cselekedni, ez több mint hivtlosn engedélyezett, mennyeien demokrtikus jogok királyi progrmj, ez már lehetőség döntésre, felelősségre, önállóságr, közösséglkotásr, más szóvl z értelem korlátln szbdság. Az ember meglkotásánk műve függöny legördülésének pillntábn fejeződik be, pontosn kkor, mikor drám gondoltmenete ezt sugllj nézőnek: színházbn voltunk, s ki együtt játszott Istennel, Luciferrel, Ádámml és Évávl teremtés színpdán, ne késlekedjék, mg is lásson z emberiség megteremtésének munkájához. Mdách színház Abbn színházbn, melynek lehetőségét Mdách teremtette meg Mgyrországon, elsősorbn gondolkozás élvezetét kphtj meg néző. Ez színház-form természetesen nem merül ki Mdách műveinek játszásábn. Mdách irányzt csupán dívtmentes, gondolti izglmt szerző, trgikusn ironikus progrmot jelenti. Az értelmesség szín-házát. Npjinkbn különösképpen meggondolndó, mennyit engedhet még át színház társdlomlkotó lehetőségeiből semmitmondásnk. A drámi iróni mdáchi formáj z európi irodlombn is eredeti, s lklms rr, hogy ön-ismeretre, s nemzeti krkterünk ellent-mondásir irányíts figyelmet. Az utánzás, utánérzés állndón változó, de mindig meglevő kultusz m is sok tehetséges színésznek, rendezőnek, díszlet-tervezőnek köti meg kezét. Meglevő értékeink szinte kérkedő elhnygolás zzl sjnáltos eredménnyel járt, hogy színházink z elmúlt huszonöt esztendő ót egyre jobbn hsonlítnk egy-másr. S mi még fájdlmsbb, közös vonás éppen z eredetiség hiány. A világon mindenütt ngy erővel működnek gondolkozástól elvonó szerkezetek, htásos kulturális tömegcikkek grmdáj igyekszik z emberek ízlését vlmiféle kényelmes közös nevezőre hozni. A színház sokfélesége menedék mind erőszkosbb egyhngúság ellen. Mdách sok mindent nem tudott vlór váltni céljiból. Ne csodálkozzunk rjt. Goethének színház volt, Mdách életében kétszer volt színházbn. Goethe tovább dolgozott F uston, mint meddig Mdách, élt. A sztregovi kstély szigorún beosztott életrendjében egy esztendő jutott Az ember trgédiáj megírásár. Sjnos, z sok újdonság, mit sját kor színházávl szemben Mdách szinte műkedvelő módon hozott létre, sztirikus hngsúllyl igzolj esztétikáját, mely szerint művészetnek is legfőbb tökélye, h úgy elbú, hogy észre sem veszik".

16 fórum S Z ÁN T Ó E R I K A Gumibot és mri jun vgy korszerű-e szenvedélyes Mizntróp? Korhűség vgy korszerűség? Á kérdésre elméletben könnyű megfelelni, viták ugynis zonnl elvághtók zzl, hogy két foglom nem mond ellent egymásnk, de színházi (és nemcsk színházi) gykorlt zt bizonyítj, hogy művek-kel szembeni hűség és szbdság értelmezésében leglább kkor változtosság, minth vlki szerelem" szó jelentéstrtlmát próbálná összegyűjteni. Egyetlen dolog látszik biztosnk: művészi hűtlenség vgy hűség nem árul-j el mgát könnyen és ostobán. Nem érhető tetten sem sttisztéri kezében lengő gumibotokbn, sem nézők rcáb fújt mrihunás cigrett füstjében. Nem elégséges bizonyíték sem pozitív, sem negtív eredmény igzolásár cizellált részletességű korbeli színpdkép, sem mi hippigúny. Nem mond ön-mgábn semmit királyi plást vgy műtoprongy. Lehet korunkhoz szóló és mégis hűséges " z színpdi Rómeó és Júli, melyben kár géppisztolyt fognk nézőre. Vgy z A mizntróp, melynek lkji egy lilábn úszó, mi dekdens szlonbn üldögélnek. Nem hinném, hogy egy mű dilógusnygához megírás idejének színpdi környezete tpdt voln leginkább: sokkl inkább z z indultmennyiség, mellyel és melyért íródott. Ez természetesen nem tgdj zoknk z elődásoknk létjogosultságát vgy éppenséggel korszerűségét, melyekben kosztüm, ruh és szereplők gesztusrendszere elmúlt korokt kr hitelesen felidézni. Aki zonbn csk külső jegyekben, tárgykbn kr korhűség igényének eleget tenni, könnyen úgy járht, mint Hevesi Sándor emlegette Mounet-Sully, ki z Egy cslád Luther idejében című drb korhű elődás érdekében ddig kuttt párizsi ntikváriumokt, míg egy porlepte, rongyos, kopott, Luther-korbeli bibliár nem kdt. Elégedett boldogságánk kellékes figyelmeztetése vetett véget: De urm, ez * Hozzászólás A mizntróp-vitához. drb Luther idejében játszódik, és kkor minden Luther-féle bibli új volt." Egy színpdi rendezés sikere zon fordul meg - tegyük hozzá, óvtosn: elsősorbn -, hogy néző friss szemmel rácsodálkozik-e réginek hitt, tnnyggá szikkdt-nemesedett műre... Elérhető ez görcsös igyekezettel, korhűségre vgy korszerűségre? Nem hiszem. 2. H válszt krok dni rr z önmgmnk feltett kérdésre, hogy Vámos László új Mizntróp-rendezése vlóbn modern-e, mindenekelőtt Gábor Miklós Alceste-jének rcvonásit, mozdultit kell előhívnom. A mű értelmezése minden időben z Alceste-ről lkotott felfogáson fordult meg. Így vn ez kkor is, h százdunk értelmezői között nem vert gyökeret rousseu-i álláspont, mely szerint Moliére miután nnyi más nevetséges embert tett már csúffá, végül is z erkölcsös emberek nevetségeiben lelte örömét - ezt tette A mizntrópbn". Alceste z idők folymán úgy hulltt el jellemének komikus vonásit, mint szórkozott emberek kesztyűjüket. Szinte észrevehetetlen hiány, veszteség, Alceste trgikomikus: mindenkinél tisztábbn lát, de nem cselekszik. Nem tesz, hnem kimond. Trgikomikus. Trgikomikus? Gábor Miklós feljegyzései március I 5-i dátumml : Füst Milán megtlált Hmlet megfejtésének két kpuját: jellem és ellentmondások összege - drámi hős, és nem cselekszik... cslódási nem lökik egy új állpotb, csk visszhúzódik z lpállásb:»persze, hisz tudtm!«ki hogyn érti őt: ez drám fő kérdése." Túl kézenfekvő Gábor Alceste-jét Hmlettel rokonítni? Cskhogy ez z Alceste már nem udvri nobilitásokt fricskázó szókimondó, már-már kellemetlen örök-piszkálódó, nem becsületfoglmit szüntelenül lobogttó és végül is hiszékeny szerelmes. Ez z Alceste fuldoklik hzugságoktól, szeretné sját mgát is rábírni nyílt összecspások előli kitérésre, pontosn tudj, hogy miféle kép él ról z emberek szemében, tudj, hogy őszinte szvától minden mrd régiben, hogy mindez pzrló luxus... Tudj, hogy Célimčne szvink nincs sok közük z igzsághoz. Szó sincs ról, hogy rászednék. Egyszerűen csk felismeri, hogy ez kompromisszumoktól létező szerelem mégiscsk kis- kpu, mely rést üt mgány, kirekesztettség, z idegenség válllt, de mégiscsk kínnl viselt elszigeteltségén. Így még mindig könnyebb. Miért lenne ez komikus? Egyszerűen csk emberi. Alceste nem szánlms. Sors nem nevetségesebb, mint bármely emberi sors. Alceste nem kiszolgálttott. Vlójábn neki kiszolgálttottk többiek: neki, látónk. Zygmunt Hubner lengyel rendező - úgy hiszem - megfoglmzz korszerű (íme, mégiscsk előkerül ez sokt forgtott jelző) Mizntróp-felfogás lényegét: Alceste vesztesként távozik színpdon, de győz nézőtéren, mert elfogdják hrcát." Könnyen lehet - s ebben igz vn Ungvári Tmásnk -, hogy Vámos László Mizntróp-rendezéséből egy cseppet sem hiányozn, h Célimčne hódolói nem szívnák olyn mrihunmámort imitáló élvezettel cigrettát, vgy kár színpdi dohányzásról is lemondnánk. Lehet. De észre kellett voln vennie, hogy korunkt ebben rendezésben, ebben z elődásbn mégsem ez képviseli. S nem is Gyrmthy Ágnes inkább korokt, mint egyetlen kort vgy jelent képviselő ruhái, nem puh lil, egyszerre megejtő és tszító, szándékol-tn szöglettelen helyszín, mely mi kel-lékeket és frnci rokokó jtókeretet egyránt mgáb olvszt. A huszdik százd embere számár Gábor Miklós szereppel vló tlálkozásábn rejlik z üzenet. Vámos rendezői koncepciój - mely épp hogy nem szeretné múlthoz vgy jelenhez kötni, h-nem korokon krj átíveltetni A mizntrópot zon nyugszik, mit ő tud életre hívni Alceste-ből. Ez igzolni lát-szik még zt kihívó merészséget is, hogy lázdó Alceste színpdán csk csengjenekbongjnk rímek... Ez szókincsében modernizált nyelv hngzásábn, dllmábn múlt idő távltát idézi fel, de mielőtt túlságosn messzire távolodnánk, egy, jelenhez kötődő szóvl visszránt. A fordításnk.ez két rétege Gábornál nem válik szét. Nem zért, minth verset prózává simítná. Egyszerűen, mert szöveg színpdi lété-nek csk egyik eszköze. Gábor színpdi mgány felejthetetlen. Míg Célimčne és hódolói versengő tirádákkl szpulják z épp távollevőket, félreül. Szinte mozdultlnul, fejét leszegve mg elé néz. Kezét nyugodtn leejti. De feszültség ott munkál z iz-

17 mibn. Nem zért hllgt, mert fél felsüléstől, nem is fárdtság munkál benne, inkább z ugrásr kész indult, melyet csk ideig-óráig fékezhet jó znság. Amikor megmozdul, már tudom, hogy ki fog törni. Nevetve citál rá többiek szövegére, egy pillntig tlán még el is hiszik neki, hogy velük trt, egy pillntig tlán még benne is megfordul: milyen egyszerű lenne velük trtni - ztán ez hngos nevetés hngról hngr keserűbb lesz. Néh tlán ellenszenves is ez z Alceste, hogy mondni szoktuk: sok". Tiltkozó jelenléte minden szennyet olyn kellemetes gyorssággl mgáb olvsztó világbn különcködés. Pillntokr néző is egy embergyűlölőt" lát, ki jobbn tenné, h megbékélne. H ezek z eltávolító ízek hiányoznánk Gábor Miklós Alcestejéből, sokkl inkább múltb utlhtó lenne mindz, mi színpdon történik. S kkor zonnl hiányoznánk korhűség jól láthtó kellékei, s komolyn kellene vennünk, hogy XVII. százdi frnci udvri körök visszássági néznek le ránk. A rég-múlt Alceste-jének fontolgtás nélküli igzmondását könnyen és feszültségmentese n elfogdhtjuk, s dehogyis izgágság vgy morc különcködés mindez. Csk szánlms. Trgikomikus. Visszjutottunk kiindulópontunkhoz. Gábor Miklós száműzte szánlmsságot Alceste-jéből. Kemény, keserű hőse közel áll hozzánk. Észrevéteti, hogy Alceste-től nem áll olyn távol cselekvés, mint gondolnánk. Cselekvéssé emeli kimondott szót, z el nem leplezett gesztust. Távozás nem hsonlít legyőzöttek menekülésére. Inkább olyn, mint mi-kor oddobják kesztyűt. 3. A színész színpdi vrázsát semmi sem rögzíti vitthttlnul. S h klsszikus figur gúnyájáb bújik, előfordulht, hogy sját rcvonásit elfedi z elődök rc, gondoltokt, melyeket ő munkált ki, eltkrj z idők folymán fel-hlmozódott, könyvtárnyi eszme és téveszme, mely műhöz tpdt. Az érzésekből és gondoltokból, melyek színpdi szvit és mozdultit kísérik, z tmoszférából, mely nézőtéren munkáj nyomán megszületik, lig szűrhetők ki zok z idegen nygok ", melyeket néző készen hozott színházb. Mind-ez kiszámíthttln és befolyásolhttln. A mizntróp körül z évszázdok folymán nnyiféle álláspont ütközött meg, s ezek z egymásnk ellentmondó álláspontok nnyiféle cstornán szivárogtk el z emberi kultúr távol eső területei-re is, hogy z embergyűlölő " Alceste-ről sokn tudnk személyleírást " dni. Hogy szánlms, nevetséges, hogy imponálón bátor, megrendítő és ostob, morc fjnkó, győztes vgy legyőzött... Mindezt színész helyezheti htályon kívül. Gábor Miklós színpdon. Ő Alceste. 4. Keresem, mi lehet z ok, hogy Ungvári Tmás oly ingerülten vittj el ennek z új Mizntróp-rendezésnek minden korszerűségét? Tlán z, hogy Vámos Mizntrópjábn nem vlóságos ellenfelek, vlóságos emberek, vlóságos világ veszi körül Alceste-et. Elképzelésében z embergyűlölő " hrc jelképes, kár brlng flár rjzolt bölény elejtése. Ezért népesíti be színpdot kriktúrákkl, kiket önmgukbn nem kell és nem is lehet komolyn venni. Vlóságossá csk ttól kpcsolttól lesznek, melyet Alceste teremt velük. Ahogy kilép-nek ebből z összefüggésből, újr jelzések csupán. Ez z elképzelés - elvontn - lig-lig vitthtó, színpdon zonbn nem igzolódik. Mindenekelőtt zért nem, mert mindenki másképp értelmezi: Bá-. lint András és Deák B. Ferenc elválllj kriktúrát, Grs Dezső megejtő humorú, Psot Irén túlzó mgánszámmá lkítj szerepét. Domján Edit nem nyugszik bele: ő egy olyn igzi " kosztümös Moliére-elődás Célimčne-je, melyben Alceste sem mgányos és idegen, hnem komikusn zsörtölődő, éppoly szembetűnően, hogy ő kcér. Vlmiképp mindenki elhelyezkedik ezen kissé egyensúlyából kibillent szín-pdon. A megnövelt Alceste mellett csk Philinte, brát nem tlál egy tlpltnyi helyet sem. Neki kellene legmesszebbre távolodni konvenciók járt útjitól Be kellene sorolni " rosszk közé, mgár kellene öltenie sim nyelvű, örök kiegyező kriktúrképét. H megmuttj, hogy ez bráti féltés közelebb vn z önérdeket ngyon is szem előtt trtó gyávsághoz, Leegyszerűsíti, tlán megfkítj ezt sokféleképpen értelmezett figurát, de Vámos rendezői koncepciójánk megvlósításáért sokt tesz. Márkus megáll félúton. Psszívn ironizáló, hzugságokt könnyed vállrándítássl elviselő, sőt folyékonyn gykorló Philinte-je természetesen súlytln "korunk hősévé " növelt Alceste mellett, de visszfogott, szinte zárkózott játék nem engedi ellenszenvessé lenni. Louis Jouvet így ír Alceste és Philinte kpcsoltáról: Csodáltos dolog ennek két brátnk története, minth Püldész és Oresztész vlhogy bekerült voln Célimčne szlonjáb. A jó brátok közül Philinte jártosbb világ és társdlmi élet dolgibn, ezért ő világosn látj veszélyeket, melyekbe Alceste belerohn. " Vámos rendezése ennek pontosn zellenkezőjét feltételezi: Philinte nem különb többieknél, csk jellemének torzulási nem olyn fedetlenek. Márkus László jól érzi, hogy nem indíthtj kriktúrvonásokkl figurát, de hlk, többféle értelmezés felé nyílt kezdésből neki is od kellene eljutni. 5. A Mdách Kmrszínház Mizntrópelődásábn sok megoldtln kérdés. De nnyi megvlósult szépség! Hogy tkrhtná ezt cl előlünk mrihunás cigrett füstje? Moliére: A mizntróp (Mdách Kmrszín-ház) Fordított: Mészöly Dezső, rendezte: Vámos László, díszlet és jelmez: Gyrmthy Ágnes. Szereplők: Gábor Miklós, Márkus László, Domján Edit, Psot Irén, Grs Dezső, Deák B. Ferenc, Bálint András, Káldi Nór, Gyenge Árpád, Kádár Flór, Mróti Gábor f. h.

18 évfordulók Húszéves Vidám Színpd Ki vgytok értékelve Indul szezon - Kellér Dezső konfernsz Épület - műfj A Révy u. 18. sz. ltti helyiségben múlt százd végén még multó volt, melyet Follies Cprice néven ismertek és 1908 között lklmnként itt trtott elődásit mgyr színészet történetében jelentős szerepet játszó Tháli Társság, Hevesi Sándor irányításávl tól 1925-ig Rott és Steinhrdt Kis Komédiájánk hjlék volt, Tnácsköztársság idején zonbn három hónpig Deutsche Volksbühne nevű nemzetiségi színház céljir vették igénybe bn z Új Színház bérelte ki, mjd 1935-től 1948-ig Pesti Színház néven Vígszínház Kmrszínház volt bn Pesti Színház elszkdt Vígszínháztól, és egy évig önállón működött őszén többi mgánszínházzl együtt állmosították. Mint állmi színház, Vidám Színház néven nyitott meg kpuit, s két évig külön-álló színházként játszott, míg 1951-ben Vidám Színház megszűnt, és helyiségébe Vidám Színpd kbré költözött. A felszbdulástól z állmosításig kbréműfj otthon Ngymező u. 11. szám ltti Pódium Kbré volt. Az állmosítás után, 1949-ben Teréz kör-úti Kmr Vrieté lkult át ideiglenesen kbrévá, és két éven át rtist-számokkl vegyes kbréműsort játszott szeptemberében Kmr Vrieté megerősített társult lényegesen ngyobb befogdóképességű Vidám Szín-ház Révy utc 18. szám ltti helyiségébe költözött át, és mint Vidám Szín-pd folyttt működését. Ebben formájábn műsoráról kiszorultk z rtistszámok, s helyüket igényesebb színházi produkciók és politiki célztú konfernszok fogllták el jnuárjábn Vidám Színpd megnyitott kmrszínházát, Kis Színpdot, z egykori Komédi Orfeum, Medgyszy Színház, mjd Modern Színház Jóki tér 10. szám ltti helyiségé-ben. Kezdetben kbréműsorokt játszott, melyek helyébe később egész es-tét betöltő zenés bohóztok léptek. Az lábbikbn - műsorrészletek, kritikák tükrében - végigtekintünk húsz év bemuttóin. nyitóműsorbn: KELLÉR: Indul szezon, nyílnk színházk, nyáron rózsák, ősszel színházk, mindig nyílik vlmi. Hát, mint tetszenek látni, mi is kinyíltunk, mégpedig új néven, új helyiségben, igzán kedves, hogy így ránk tláltk. Lényegében persze, mi kis színházunk régi mrdt: szórkozttó, vidám, bá-tor, igzi kbré... Ez z első műsor... IGÉNYES NÉZŐ (feláll és kifelé indul) : Szbd kérnem, meg tetszik engedni. Bocsánt. KELLÉR (lenéz, zvrtn): Mondom, ez z első műsor, és... Hová tetszik menni? IGÉNYES: Csk tessék nyugodtn beszélni... ( szomszédjához) Szbd, kérem? (indul) KELLÉR: Rossz helyre szól jegy? Mi bj? Tlán segíthetek? IGÉNYES: Nem, kérem, nincs semmi hj... (szomszédjához) Szbd kér-nem? DÜHÖS NÉZŐ (hátul megszóll): Ül-jön le már. Micsod népek vnnk! Mit zvrj z elődást? Az itt szegény hiáb ugt színpdon... KELLÉR: Köszönöm, ne tessék megvédeni!... Szóvl ez z első műsor... (idegesen leszól) Bocsánt, de most már kíváncsi vgyok, miért tetszik elmenni? IGÉNYES: Ne tessék hrgudni... egy kis tévedés. Én nem tudtm, hogy ez kbrett... Nem bj kérem, ne tessék velem törődni... DÜHÖS: Ez hlltln... Az ember be-ül egy ilyen színházb, hogy egy kis kultúrát szívjon mgáb, szórkozv fejlődjék, erre jön egy ilyen nímnd, és dilizik itten. Dobják ki! IGÉNYES: Megyek én mgmtól is, kérem! KELLÉR: Egy pillnt! Nem értem z egészet. Hogyhogy nem tetszett tudni, hogy ez kbré? IGÉNYES: Tvly voltm itt, kérem. Ez ugyebár Vidám Színház? KELLÉR: Vidám Színpd. IGÉNYES: Mindegy. Egy kis zenés drbot láttm itt. Néh jólesik z ilyen könnyű szórkozás. Egyébként én csk z operát és klsszikusokt kedvelem... DÜHÖS: Hogy od ne rohnjk! IGÉNYES: Szóvl, kérem, kbrett z távol áll z ízlésemtől. Én nem szeretem z ilyen kétértelmű mlckodást! KELLÉR: Mlckodás? De, kérem, hol vgyunk már ettől? A mi kbré éppen olyn színvonls, komoly szín-ház, mint többi. Biztosíthtom, hogy műsorbn egyetlen kétértelmű szó el nem hngzik. DÜHÖS (feláll és indul ki): Szbd, kérem? Bocsánt... Meg tetszik engedni... KELLÉR: Mi vn itt, kérem? Ön hová megy? DÜHÖS: Csk tessék nyugodtn folyttni... Egy kis tévedés... (Igényeshez) Hé, várjon, megyünk együtt. KELLÉR: Hát önnek mi bj? DÜHÖS: No hllj, z ember beül ide, hogy egy kis kultúrát szívjon mgáb, és kkor kiderül, hogy z egész műsorbn nincs semmi mlcság. Ez, kérem, közönség becspás. Tessék mondni, hol vn most régi Kmr Vrieté? KELLÉR: A régi Kmr Vrieté már régen nincs sehol. Ez már z új Kmr Vrieté, mely most ide költözött. Illetve, ez Vidám Színház, illetve Vidám Színpd. IGÉNYES: Ezek szerint nemdebár, Vidám Színház ott vn, hol tvly Kmr Vrieté volt? KELLÉR: Nem, Vidám Színház megszűnt. H esetleg érdekli, társult egy része Honvéd Színházhoz szerződött. IGÉNYES: És z hol vn, könyörgöm? KELLÉR: A régi Vígszínházbn. IGÉNYES: És, h szbd kérdezn e m... DÜHÖS: Ilyet még nem láttm. Nem tudj, hol volt Vígszínház? A Ngymező utcábn, hol zelőtt Rdius v o l t... Illetve Renissnce, szóvl szemben Moulinnl... illetve Budpesttel... KELLÉR: Tévedni tetszik. Ott z Ifjúsági Színház vn. (KÖZBEN TELJES KAVARODÁS A S Z ÍN PA DON ÉS A N ÉZ ŐT ÉRE N) KELLÉR: Elég! Függöny! Szóvl, kedves közönség, most bejelentem, hogy megkezdjük új műsorunkt, új helyiségünkben, itt Kmr Színpdon... zz Vidám Vrieté... krom mondni... Izbell... nem... szóvl, itt mi kis színház... színpdunkon Vnnk még hibák Igen, Vidám Színpd friss, sztirikus törekvésekkel teli, irodlmi hn-

19 got megütő, bátor kbrészínház mg teljes értékében színház lett, és ezt nemcsk z új, szép színházhelyiség, szép díszletek, kellemes zenei kíséret, jobb társult hozt mgávl, hnem egész művészi életünk előre tett ngy lépése. A Vidám Színpd is lépett egyet vgy még többet, mit mi sem bizonyít jobbn, mint»minden jegy elkelt«tábl, mit portás szeptemberben kiksztott kpur, és július 6-ig le sem vett o n n n... Ngy lépést tett előre kbré külső ellenségeket leleplező, ntiimperilist jelenetek bemuttás terén is. Érdekes és izglms kísérlet volt Alekszej Tolsztoj Diktátor című sztírájánk bemuttás, szó legteljesebb értelmében megrázón humoros volt, Királyhegyi Pál furcs intonációjú, merész és szellemes Kínos útitárs című jelene-te, és egészen ngyszerűen htott z utol-só műsorbn Gozdw és Stepien lengyel írók Válllkozás című villámjelenete, melyben Trumn és Churchill között lezjló, hlk tónusú, mondhtni elő-kelő szellemiségbe burkolt párbeszéd két gzemberről olyn gyilkos sztirizáló képet d, mint egy kegyetlen tollú kriktúr..." Színház és Filmművészet, szám A pozitív hős közbeszól - Ákos Miklós jelenete MUNKÁS: Vrg János vgyok, z ön utolsó regényének pozitív hőse! ÍRÓ (megdöbbenve): No de... hát z lehetetlen, ön nem él. MUNKÁS: Ez bj! ÍRÓ: A szocilist irodlom. mint olyn... MUNKÁS (legyint): Hgyjuk ezt típusszöveget. Arról vn szó, hogy z utolsó regényének szereplői zt mondták: Vrg János, te vgy ebben regényben pozitív hős, menj el z íróhoz, és olvss be neki. ÍRÓ: Mármint nekem? MUNKÁS: Mármint mgánk. Itt vn például mindjárt Gizi! A DISZ-titkár. Nem krom szó szerint elmondni, hogy mit üzent. ÍRÓ: De csk mondj! MUNKÁS: Jobb, h nem mondom. Szóvl, kikéri mgánk ezt jellemzést. ÍRÓ: Ezt kikérem mgmnk! Én z életből lestem el! MUNKÁS: Ngyon keveset leselkedett, író elvtárs. Én vegyi úton, recept szerint keletkeztem. Adj neki nevet, végy egy dg lpfokú szemináriumot, önts hozzá egy dg osztályöntudtot, egy dg versenyszellemet, egy fltnyi vezércikket, írd rá, hogy teljesít 230 Százlékot, és kész kifogástln pozitív hős. Vegye tudomásul, hogy engem nem hisz el senki. ÍRÓ: A lektorok elhitték! MUNKÁS: Mi z, hogy lektor? Ki z? ÍRÓ (meggyőződéssel): A lektor z olyn ember, ki ott ül kidó egyik szobájábn és olvs. Nem író, mert kkor írn. Nem kritikus, mert kkor kritizáln. MUNKÁS: [lát mit csinál? ÍRÓ: Megmondj z íróknk, hogyn kell írni. MUNKÁS: Hát ért hozzá? De hát kkor igzán nem értem! ÍRÓ: Én sem... Belátom, hibáztm... MUNKÁS: Késő! Már ki vgyok nyomv, közkézen forgok. Soh nem iszom egy fröccsöt! Mgánk sejtelme sem volt rólm, és mégis megírt. ERZSI: Gondoltm, én is beszélek z Író elvtárssl rúzs mitt. ÍRÓ: Hogyhogy rúzs mitt? ERZSI: Amiről zt írt, hogy soh nem hsználom. Hát, kérem, megáll z ész! Miért ne hsználhtnék én egy kis rúzst? H színházb megyek vgy máshová? Attól erkölcstelen leszek? Vgy ttól nem lehetek munkáslány? ÍRÓ: Ez igz, kérem, de hát úgy gondoltm, hogy z önök ngy és tiszt szerelme... MUNKÁS: Hát erről jobb, h nem is beszélünk! A szerelmi vonlunk egyenesen tűrhetetlen! ERZSI: H olyn vgyok, mint milyennek megírt, kkor nem szporodik tovább nép! Utzás viták körül "Mégis meg kell mondnunk, hogy z Utzás viták körül nem olyn bátor, nem olyn htározott, mint Nem tükör görbe volt. A Vidám Színpd sztírszínház rngfokán áll. És ez igényt jelent, melyet z előző műsor jobbn. z új bátortlnbbul elégít ki. A Vidám Színpd helyesen és sztír pártos, jvító szándékávl d hngot felesleges utcnévváltozttásokon bossznkodó, htoson tolongó, Ptyolttl, KÖ- ZERT-tel sokszor hdilábon álló budpesti ember gondjink. Néh zonbn érdemes sztírtémát mélyebbről i meríteni, z életünkben tpsztlhtó ferdeségek, fonákságok, igzságtlnságok okit kuttni, és okozóit leleplezni s z í n p don... Nem árt, persze, kifigurázni z próbb hibákt, de - úgy véljük - nem ártn, sőt hsználn né-hány gúnyos megjegyzés zoknk, kik ponttln, lelkiismeretlen munkávl vétenek minden állmpolgárr kötelező fegyelem ellen. " Mgyr Nemzet,1954 május Könnyű pesti sértés Amikor újt építünk, mindig hrcolni kell régivel, korhdttl, z előrehldást kdályozó jelenségekkel. Az új élet építői Mgyrországon is lklmzzák sztír és humor kipróbált és közkedvelt fegyverét... Menjünk be Vidám Színpd kis, kellemes nézőterére. E népszerű pesti színház írói és művészei legújbb műsorukt muttják be: Könnyű pesti sértést. Amint kilép függöny elé konferáló Kellér Dezső, színházbn zonnl megteremtődik kölcsönös megértés lég-köre. S ez természetes: z, mit ez ki-tűnő konfernszié mond, és z, mit színészek játsznk, nyilvánvlón megfelel közönség érdekeinek. Kellér Dezső elmondj : sjnos, még nem minden-ki érti meg, hogy milyen fontos munkához vló komoly hozzáállás. Előfordul, hogy z emberek munkidőben nem dolgoznk,, hnem játsznk. Szeretné-nek ezeknek szervezetlen játékoknk bizonyos rendszerességet dni - mondj tréfálkozv, s ezért jvsolj, hogy z egyes vállltoknál gyerekszobák min-tájár, rendezzünk be játszószobákt felnőttek számár. Felmegy függöny, és felnőtt embereket látunk gyerekruhákbn, minden-féle kockák, hintlovk és játékutók társságábn. Kiderül, hogy ezekből kockákból lkul ki válllt termelési terve, lbd egy kt, melyet elintézés végett egymásnk dobálnk. S mi-kor z egyik gyerek " játékutón elutzik, nézők nemcsk ezen furcs látványon nevetnek, hnem zon is, hogy válllt igzgtój hivtlos út címén állmi kocsin utzott szórkozni Bltonr. Így hrcol színház sját műfji eszközeivel munkfegyelem megszilárdításáért. Vgy még egy rövid jelenet: értekezlet. A résztvevők rcán látszik, hogy már órák ót félálombn vnnk. Egy

20 A Vidám Színpd műsoriból. Egyebek és embe" rek. (1958). Fejes Teri és Misog László (MTI fotó - Keleti Év) idősebb sszony felemeli kezét, és zt mondj, hogy el kell mennie, mert gyerekei várják. Rögtön után felkel helyéről, és indul kifelé egy fitl lány is. Az elnök felháborodott kérdésére:»mg hov megy, hiszen mgánk nincsenek gyerekei«, lány nézőtér kcgás közepette küszöbről így felel:»h ennyi időt fogok értekezleteken tölteni, kkor nem is lesznek.«így hrcol színház z»öngyonüléseők«ellen. " Ogonyok, október Mi vn függöny mögött? A Vidám Színpd új műsor láttán két gondolt vetődik önkéntelenül fel. Az egyik: mennyi kiváló színész, sjátos egyéni tehetség, kik sokkl többet tudnánk nyújtni, h dottságikt még jobbn figyelembe vennék és több lehetőséget teremtenének számukr írók, rendezők. A másik: örvendetes, hogy z új műsorbn fel-felcsilln bátorság, bíráló, sztirizáló kedv, igz, hogy h-mr kihuny, és megszokottnk engedi át helyét. " Esti Budpest, május Kellér Dezső konfernsz: Nem jobb félni, mint megijedni Most, hogy hdt üzentünk dogmtizmusnk, z gondoltom támdt: vjon nem lenne-e hsznos felülvizsgálni mindennpi élet legelterjedtebb dogmáit, közmondásokt is? Biztosn tlálnánk néhányt, melynek már régen megdőlt cslhttlnság, hiszen változtk z idők, mi is változtunk, és közben sok új tpsztlttl is gzdgbbk lettünk. Például, csk úgy tlálomr, itt vn mindjárt egy vitthtó köz--mondás:»akinek z isten hivtlt d, nnk észt is d hozzá.«hát, tudj isten, erre én nem mernék megesküdni. Előfordulni előfordulht, de egyáltlán nem tipikus. Tehát ezt közmondást nyugodtn kirostálhtjuk. Ámbár, h ngyon krjuk, meg is lehet menteni, egy kis módosítássl tlán még hsználhtjuk egy ideig. Mondjuk, ilyenformán:»aki-nek z isten hivtlt d, nnk kocsit is d hozzá.«ez igen, ez közmondás! Ebben vn relitás! De hdd térjek át rr közmondásr, mely egyszersmind témáj is lesz konfernszomnk. Ez z ősrégi, sokszor idézett közmondás így szól:»jobb félni, mint megijedni.«nem tudom, ki tlált ki, de z biztos, hogy z illető nem sokt félhetett életében. Miért voln jobb félni, mint megijedni? Nem jobb félni. Megijedni jobb. Nem is lehet egy npon említeni, hogy mennyi- vel jobb megijedni, mint félni. Mert z ijedtség - szó hngzás is érzékelteti egy pillntig trt csk, egy hukk, és már vége, rögtön után z ember már múlt időben beszél ról. Azt mondj: - Tyű, mindenségit, hogy én hogy meg-ijedtem. Hát esküszöm, csk egy kis híj, hogy... vgyis ez legrosszbb eset. Ezzel szemben félelem: nyúlós, kellemetlen, elviselhetetlen állpot, melynek se vége, se hossz, megkeseríti és tönkreteszi z életet. Folyton csk remegni, reszketni, rémeket látni, ez semminél nem lehet jobb, ez mindennél csk rosszbb lehet. Éppen ezért mindent el kell követnünk, hogy z emberek szívéről eloszlssuk félelmet. És most, mikor tvszi fuvllt, bejárv z egész világot, hozzánk is friss levegőt hozott, nem is lehet szebb feldt politiki kbré konfernsziéjánk, mint meggyőzni z embereket rról, hogy most már senkinek sincs ok félelemre." éven luliknk A műsor nyitó tréfáj fölött kesereg és humorizál, hogy oly sok minden meg- A Vidám Színpd műsoriból. A helyzet következő" (1958). Kellér Dezső, Surányi Mgd és Blogh Erzsi (MTI fotó - Keleti Év)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38)

TAR T A L O M. magyar ját ék szí n. Bodnárné (5) Az új cirkusz (23) Bohócok (26) műhely. Prágai színház cseh dráma n él kül (38) TAR T A L O M MAJOR TAMÁS Keressük z élő színházt (1) A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 4, SZÁM 1 9 7 1. Á P R I L I S mgyr ját ék szí n HERMANN ISTVÁN

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 7, J Ú L I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet

TARTALOM. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 9. ÁPRILIS F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I VÁN F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

játékszín NÁNAY ISTVÁN

játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT T A RTALOM XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 1 9 8 1. FEBRUÁR FŐSZERKESZTŐ: B O L D IZSÁR IVÁN FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: CSABAINÉ TÖRÖK MÁRIA játékszín NÁNAY

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház

T A R T A L O M. játékszín. fórum. négyszemközt. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I V. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 1. J Ú N I U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N

TARTALOM. játékszín H E R M A N N I S T V Á N S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M 1 9 7 7. J A N U Á R F Ő S Z E R K E S Z T Ö : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K

Részletesebben

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház

TARTALOM. játékszín P. M ÜLLER PÉTER. műhely. világszínház S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I É s K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 5. F E B R U Á R TARTALOM F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A.

TARTALOM. játékszín G Y Ö R G Y P É T E R N Á D R A V A L É R I A. arcok és maszkok N Á D U D V A R I A N N A D O B Á K L Í V I A. TARTALOM S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 3. M Á R C I U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á

Részletesebben

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT

TARTALOM KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I I I. É V F O L Y A M 4. SZÁM 1 98 5. Á P R I L I S FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A Marat" debreceni próbáin (35)

A Marat debreceni próbáin (35) T A R T A L O M Mgyr drámák fesztiválj Szovjetunióbn (Sz.J.) (1) BOLESZLAV ROSZTOCKIJ A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 1971. A U G U S Z T U

Részletesebben

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik" színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a

Hol tart a magyar egyetemi színjátszás? (32) A másik színház (34) n é g y s z e m k ö z t. f ó r u m é s d i s p u t a T A R T A L O M K O L T A l T AM ÁS Pótcselekvők és hősködők Gondoltok z elmúlt évd új mgyr dránáiról (1) m g y r já té ks z í n Mozikkockák z évdból M A J O R O S J Ó Z S E F Arbuzov - és ők négyen (10)

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT

Színikritikusok díja 1985/86 (1) nyári játékok STUBER ANDREA KOVÁCS DEZSŐ CSÁKI JUDIT SZŰCS KATALIN P. MÜLLER PÉTER KŐHÁTI ZSOLT SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XIX. É V F O L Y A M, 10. SZÁM 1 9 8 6. OKTÓBER FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa.

T A R T A L O M. magyar játékszín MOLNÁR GÁL PÉTER PÁLYI ANDRÁS SZILÁGYI JÁNOS ANTAL GÁBOR FEUER MARI A. fórum és disputa. T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 3. SZÁM 1971. M Á R C I U S MOLNÁR GÁL PÉTER Mjor Tmás cirkusz (1) PÁLYI ANDRÁS

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín

T A R T A L O M. játékszín SZÍNHAZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 8 0. M Á R C I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V A N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S

Részletesebben

játékszín VINKÓ JÓZSEF

játékszín VINKÓ JÓZSEF S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T T A RTALOM XV. É V F O L Y A M 5. SZÁM 1 98 3. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z T Ő : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt

magyar játékszín S Z Á N T Ó JUDIT S Z Á N T Ó ER I K A S P I R Ó G Y Ö R G Y P Á L Y I A N D R Á S G Á B O R IS T V Á N négyszemközt T A R T A L O M mgyr játékszín A S Z Í I N H Á Z M Ü V É S Z E T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A IV. É V F O L Y A M 1 0. SZÁM 1 9 7 1. O K T Ó B E R S Z Á N T Ó JUDIT Megdöglesztett knák (1) M

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

m ű hel y f ó r u m vi l á gszínház s z e m l e

m ű hel y f ó r u m vi l á gszínház s z e m l e T A R T A L O M j á t é k s z í n K E R E S Z T U R Y DEZSŐ A források fölé hjolni... (1) S Z I L Á D I J Á N O S Forrdlmk vlltás (6) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG F O L Y Ó I R A T A V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

Színház születik (16)

Színház születik (16) T A R T A L O M m g y r j á t é k s z í n A SZÍ NHÁZMŰVÉ SZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A S Z Á N T Ó J U D I T Elszlsztott lehetőségek (1) I V. É V F O L Y A M 1. 1 9 7 1. J A N U Á R S Z Á

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

T A R T A L O M játékszín

T A R T A L O M játékszín T A R T A L O M játékszín GYÖRGY PÉTER A Sorsválsztók cspdái ( 1 ) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L MÉ LET I ÉS K R I T I K A I FOLYÓIRAT XV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1982. J A N U Á R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R IVÁN

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség

TARTAL0M. játékszín. arcok és maszkok. négyszemközt. fórum. világszínház. színház és közönség S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T TARTAL0M X I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 8. D E C E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9)

TARTALOM. játékszín. fórum. világszínház. Szemle. drámamelléklet. Oszlopos Simeon '82 (1 ) Ismét epika (7) Végeredménytelenségben (9) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ES K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 2. S Z Á M 1 9 8 3 F E B R U Á R F Ő SZ ERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő SZ ERKESZT Ő-

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5)

TARTALOM. játékszín. négyszemközt. fórum. viiágszínház. szemle. drámamelléklet. Szentivánéji Vízkereszt (1 ) Halvány költészet és trágár valóság (5) TARTALOM SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 8 3. J Ú N I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

"Jó helyen vagyok a Nemzetiben" - írja a Voice műsorvezetője

Jó helyen vagyok a Nemzetiben - írja a Voice műsorvezetője "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) "Jó helyen vgyok Nemzetiben" - írj 2012 december 03. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs ∓quot;jó értékelvehelyen

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv

Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA. Coaching kézikönyv Sárvári György A BELSÔ HARCOS ÚTJA Coching kézikönyv SÁRVÁRI GYÖRGY A BELSÔ HARCOSÚTJA COACHING KÉZIKÖNYV Sárvári György 2008 Szerkesztette: Sebes Ktlin Borítóterv: Czeizel Blázs Tördelés: Arktisz Stúdió

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5)

jétékszín négyszemközt arcok és maszkok szemle drémamelléklet Berzsián, a Bohóc, Jean és a többiek (1 ) Karácsonyi ének (5) T A RTALOM jétékszín S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 8 0. A U G U S Z T U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka?

Színpadra kínálkozik-e tehát az Ezeregyéjszaka? A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM VII. É V F O L Y A M 10. S Z Á M 1 9 7 4. OKTÓBER F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D

játékszín S Z E R E D Á S A N D R Á S F Ö L D E S A N N A N Á N A Y I S T V Á N S Z Á N T Ó E R I K A P Ó R A N N A L U X A L F R É D A SZÍNHÁZM Ű VÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I - É V F O L Y A M 5 - S Z Á M 1 9 7 5. M Á J U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z E R K E S Z TŐ - H E L Y E

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y.

AC Z É L. G Y Ö R G Y. Az új színpadi szövegek (11) magyar játékszín NÁNAY I S T V Á N. A színpadi mozgás (24) B Á T K I M I H Á L Y. T A R T A L O M AC Z É L. G Y Ö R G Y A S Z Í N H ÁZMŰVÉ S ZE T I S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A I V. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 1. D E C E M B E R Szocilist színház, szocilist műsorpolitik

Részletesebben

A kormány első munkaülése

A kormány első munkaülése A kormány első munkülése A román kormány szombton megtrtott első munkülését. Az ülésen jelen levő Ion Iliescu, Nemzeti Megmentési Front Tnácsánk elnöke utlt zokr főbb feldtokr, melyek ebben z időszkbn

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. színháztörténet. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 7. N O V E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases.

This article shows a new approximation cosinus theorem of geometry of Bolyai, Euclides and Riemann. From this pont of view these are special cases. EXPANDED BOLYAI GEOMETRY HORVÁTH ISTVÁN SZELLŐ LÁSZLÓ EXPANDED BOLYAI GEOMETRY CIKKSOROZAT A KITERJESZTETT BOLYAI GEOMETRIÁRÓL: I. BOLYAI JÁNOS ÚJ, MÁS VILÁGA Cikkünken egy új megközelítésen tárgyljuk

Részletesebben

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA

T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS. A kabaréról - vicc nélkül (1) f ó r o m és disputa. magyar játékszí n. arcok és maszkok ANTAL GÁBOR MÁRTON VERA T A R T A L O M KOMLÓS JÁNOS A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG FOLYÓIRATA IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1 9 7 1. S Z E P T E M B E R A kbréról - vicc nélkül (1) Beszélgetések új színházvezetőkkel Munkásszínház

Részletesebben

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle. S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M 1 9 7 9. N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

T A R T A L O M. Hagyományos vagy új dramaturgia? F E K E T E S Á N D O R. A szecsuáni jólélek a Nemzetiben A L M Á S I M I K L Ó S.

T A R T A L O M. Hagyományos vagy új dramaturgia? F E K E T E S Á N D O R. A szecsuáni jólélek a Nemzetiben A L M Á S I M I K L Ó S. T A R T A L O M A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I SZÖVETSÉG F O L Y Ó I R A T A V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 1 9 7 2. Á P R IL I S Hgyományos vgy új drmturgi? F E K E T E S Á N D O R A nyitott színpdról (1) O S

Részletesebben