A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. 2010/2011-es TANÉVRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. 2010/2011-es TANÉVRE"

Átírás

1 A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2010/2011-es TANÉVRE Készítette: Kiss Péterné ig. Mezőzombor,

2 I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai A szorgalmi idő Az első tanítási nap: szeptember 1. (szerda), Az utolsó tanítási nap: június 15. (szerda). A tanítási napok száma száznyolcvanhárom nap. Az iskolai munkanapok száma havi bontásban a következő: szeptember: 22 munkanap, október: 21 munkanap, november: 17 munkanap (őszi szünet), december:16 munkanap (december 11., téli szünet), január: 21 munkanap, február: 20 munkanap, március: 22 munkanap (március 15.), április: 17 munkanap (húsvét, tavaszi szünet), május: 22 munkanap, június: 10 munkanap. A szorgalmi idő első féléve január 14-ig tart. Az iskolák január 21-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek - őszi szünet: november 2-5. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő). - téli szünet: december január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (hétfő). - tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).

3 A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Országos mérés, értékelés a 2010/2011 tanévben Az Oktatási Hivatal május 25-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Szintén május 25-én kerül sor a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésére a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskoláknak október 15-ig kell felmérniük azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatóknak október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával kell jelenteniük a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 10-ig kell elvégezniük. Szakmai ellenőrzés Az Oktatási Hivatal március 1. és május 31. között szakmai ellenőrzés keretében szakértők bevonásával végzi el a kisebbségi nyelv és népismeret oktatásának vizsgálatát a nemzetiségi nyelvoktató iskolákban. Az oktatási miniszter 50/2002.(IX.1.0.) OM rendelete a 2003/2004-es tanév rendjéről szóló 30/2002.(V.17.) OM. rendelet módosítása alapján: A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel A tantestület döntése értelmében a szabadon felhasználható munkanapok a következők: Az iskola felújítása, az építkezés lebonyolítása miatt a szabadon felhasználható munkanapokról év közben döntünk! A Diákönkormányzat döntése alapján: 5. nap Gyermeknap

4 2010. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő: egy munkanap áthelyezés van a jövő évre vonatkozóan. A december 24-e helyett december 11-én kell dolgozni. Állami ünnepek, iskolai megemlékezések: o Október 6. o Október 23. o Március 15. o Május 1. Az aradi vértanúk emléknapja Nemzeti ünnep Nemzeti ünnep A munka ünnepe /Az állami ünnepeket a naplóban nem sorszámozzuk, a napló beírása: Tanítási szünet A csengetési rend: Tanóra Időpont 1. óra 8:00-8:45 2. óra 8:55-9:40 3. óra 9:50-10:35 4. óra 10:45-11:30 5. óra 11:40-12:25 6. óra 12:35-13:20

5 Évfolyam / osztály Létszám Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok Ebből 2 főnek számít Ebből magántanuló Számított létszám HH HHH 1.a. osztály b. osztály osztály a. osztály b. osztály osztály SNI / /ö. osztály Alsó összesen 5. osztály osztály osztály osztály SNI felső/ ö./ osztály Felső összesen Összesen

6 Személyi feltételek Tárgyi feltételek Pedagógusok létszáma.:17 fő. Osztályterem:11 Ebből tartósan távol van :1 fő Gyógypedagógus: 1 fő Tanító: 10 Szaktanterem:2 Tornaterem:1 Tornaszoba:1 Tanár: 7 Orvosi szoba:1 Technikai dolgozók: 10 fő Szertárak:3 -iskolatitkár:1 fő irodai h, : 4 -élelmezésvezető:1 fő Konyha:1 -konyhai dolgozó: 4 fő Ebédlő:1 -karbantartó: 1 fő Sportudvar:1 -hivatalsegéd: 3 fő Játszóudvar:1

7 Óvoda személyi és tárgyi feltételei Csoportok száma: 4 Férőhelyek száma: 100 fő Felvételre jelentkezettek száma: fő Felvételt nyert összesen: fő Elutasított gyermek nem volt. A nagycsoportosok száma: fő Óvónők száma: 8 fő Dajkák száma:3 fő + 1 fő közcélú foglalkoztatott Az óvoda nyitvatartási ideje: 9 óra Óvodai csoportszobák száma: 4 Az étkeztetést a Kölcsey Ferenc Általános Iskola konyhája biztosítja, az óvodában tálalókonyha működik.

8 Az éves munka és feladatterv 2010/2011-es tanév Annak, aki nem gondol és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján A TANÉV KIEMELT FELADATAI : Az 1-6. évfolyamon a kulcskompetenciák megalapozása, egyénhez igazodó fejlesztések. Feladatunk, hogy képessé tegyük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre, az ismeretek gyakorlati alkalmazására. A nem szakrendszerű oktatás folytatása 5-6. osztályban. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az indulási illetve egyéni hátrányok csökkentése. Az S.N.I. valamint HHH-s tanulók fejlesztésének biztosítása. A tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémáik megoldásában való segítés. Használható idegen nyelvtudás, nyelvismeret. Az idegen nyelv bevezetése az SNI. 7. osztályban Az informatikai kultúra megalapozása Egészségvédelem, egészséges életmód, életvitel kialakítása. Mentálhigiénés program folytatása alsó és felsőtagozaton Az iskola sportéletének fejlesztése, a mindennapos testnevelés lehetőségének biztosítása. Az 1. osztályosok beilleszkedésének segítése. Az 5. évfolyamon az átmenet nehézségeinek csökkentése. A szükséges készségek, képességek, jártasságok megszerzése. Beilleszkedési, magatartási nehézségek megoldása. Felzárkóztatás és tehetséggondozás. Hangsúlyt fektetünk nemzeti kultúránk értékeinek megismertetésére. A továbbtanulás előkészítése, a tanulók felkészítése. A tanuláson kívüli idő (szabadidő) hasznos eltöltése.

9 A KIEMELT FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA A munkaközösségek nyomon kísérik a kompetenciafejlesztés gyakorlati megvalósítását. Az iskolai pedagógiai program felülvizsgálata, módosítások elvégzése a törvénymódosítások alapján ig./ osztályzás a szöveges értékelés helyett, nem szakrendszerű oktatás, nyelv értékelése/ Az SZMSZ felülvizsgálata Újfajta tanulásszervezési eljárások alkalmazása. /kooperatív tanulás, projekt módszer, differenciált tanulásszervezés / Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 1. osztályban diagnosztikus fejlődésvizsgálat, egyéni bánásmód, differenciálás, képesség-kibontakoztató felkészítés. Az S.N.I. valamint a HHH-s tanulók egyéni fejlesztésének biztosítása, gyógypedagógus, logopédus és fejlesztő pedagógus segítségével. Kapcsolat erősítése a szülőkkel, nyílt órák szervezése. Használható idegennyelvtudás érdekében újfajta tanulásszervezési módok bevezetése, angol nyelvi szakkör (korrepetálás és tehetséggondozás) szervezése. Mentálhigiénés program bevezetése, egészségnap szervezése, felvilágosító osztályfőnöki órák az iskola védődnő és a mentálhigiénés kolléganő közreműködésével Az iskolai sportkör szervezése, tömegsport biztosítása (mindennapos testnevelés) iskolai, iskolák közötti sportversenyekre benevezés. Beilleszkedés, átmenet segítése, képességfejlesztés folyamatosan

10 Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyeztetés Nemzettudat erősítése, nemzeti hagyományok megismerése érdekében tanulmányi kirándulások szervezése A továbbtanulásra való felkészülés segítése, középiskolára előkészítő foglalkozásokkal matematikából és magyarból, részvétel nyílt napokon, pályaválasztási rendezvényeken, kiadványok biztosítása, tanácsadás. Órán kívüli tevékenységek biztosítása: szakkörök, osztályprogramok, iskolai, iskolán kívüli programok, kirándulások, teadélutánok, versenyek, stb. Érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök indítása: Kézműves alsó-felső informatika angol természetismeret tömegsportstb. Képességkibontakoztató felkészítés keretében a lemaradók felzárkóztatása, tehetséggondozás. Kissebségi oktatás szervezése, cigány népismeret oktatása, multikulturális oktatás. A művészeti képzés folytatása, társastánc, gitár, zongora, szolfézs.

11 Iskolánkban működő munkaközösségek. Szoboszlai Zoltánné alsótagozat Bodnár Bertalanné felsőtagozat Jantek Lászlóné gyógypedagógia Halász Lászlóné gyvf. Hornyákné T. Sz. Mária gyvf. Munkaközösségvezetők év eleji feladatai: Év eleji teendők megbeszélése Szükséges tantárgyi dokumentumok elkészítése Tantermek dekorálása, szemléltető anyagok elhelyezése Első szülői értekezlet témájának megbeszélése Munkatervek elkészítése Munkaközösségvezetők, mk. Tagok folyamatos feladatai: Az iskola épületének dekorálása az aktuális ünnepeknek megfelelően A körzeti versenyek figyelemmel kísérése, nevezések elküldése Munkaközösségi foglalkozás- feladatok rögzítése Módszertani kiadványok, szakmai folyóiratok tanulmányozása Továbbképzéseken való részvétel, időpontok figyelemmel kísérése Újonnan megjelenő oktató- nevelő munkát segítő kiadványok megismerése és a mindennapi munkában való használata Aktív részvétel a Körzeti Munkaközösség munkájában,továbbképzéseken való részvétel A képesség-kibontakoztató program elkészítésében való aktív részvétel Kapcsolattartás a testvériskolák munkaközösségivel Feladatlapok, szemléltetők készítése Versenyeken való részvétel, felkészítés a versenyekre Ismerkedés a tankönyvekkel, tanulást - tanítást segítő kiadványokkal, tankönyvrendelés Olvasásra nevelés, a szabadidő kulturált eltöltésére nevelés

12 IPR kiemelt feladatok A megismert új tanítási módszerek tudatos alkalmazása az önálló ismeretszerzés segítése érdekében, Integrált oktatás előtérbe helyezése (SNI, HHH), A HHH tanulók szakköri részvételének növelése, Egyéni képességfejlesztés (HHH tanulók részére) a szükséges tantárgyból Hatékonyabbá kell tenni pályaorientációt! Különös tekintettel a HHH tanulók érettségit adó középiskolákba való irányításával. A HHH tanulóknak egyéni képességfejlesztő foglalkozások tartása Továbbképzésen való részvétel-projekt Gyermek- és ifjúságvédelmi munka: a gyermek- és ifjúságvédelmi munka fokozott segítése, a megelőzés, feltárás érdekében, egyeztetés a jegyzővel a gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulókról, a rászorultak felterjesztése, az ingyenes étkeztetésre, a napközi otthoni ellátásra szorulók felkutatása, veszélyeztetett tanulók nyilvántartásba vétele, rendszeres iskolába járásuk figyelemmel kísérése, a tankötelezettségi törvény betartatása, intézkedés az igazolatlan mulasztások visszaszorítására,az új törvényi szabályozás betartatása, kapcsolattartás a Gyermekjóléti és védőnői szolgálatokkal.

13 E S E M É N Y N A P T Á R időpont Feladat - iskola felelős megjegyzés augusztus Nyári munkák, karbantartás, javítás,mellékhelyiségek meszelése, tantermek előkészítése stb. Tantárgyfelosztás elkészítése, igh. Tanévnyitó és alakuló értekezlet Tanévkezdő szakmai értekezletek pedagógusok szeptember Javító vizsga, osztályozó vizsga Igh. Tantermek dekorálása előkészítése Osztályfőnökök, szaktanárok Tankönyvosztás, menzabeíratás tankönyvfelelősök A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról értesíteni a jegyzőt. Első tanítási nap-tanévnyitó--baleset-és tűzvédelmi oktatás igh. Szertár rendbetétele, taneszközök szétválogatása Szoboszlai Zoltánné Szertári anyagok vételezése Alsós osztályfőnökök Új dolgozók balesetvédelmi tűzvédelmi vizsgája Munkavédelmi felelős Üzemorvosi vizsgálat- alkalmassági vizsga h., érintett nevelők, üzemorvos Minőségügyi csoport mérési-értékelési team alakulása Tanári ügyelet beosztása alsó és felső tagozat Munkaközösségvezetők Naplók, törzslap, ellenőrzők kiállítása adatok egyeztetése Osztályfőnökök, igh. Pedagógus igazolványok érvényesítése Igh. Veszélyeztetett tanulók kigyűjtése, bejegyzése a naplókba Halász Lászlóné Hornyáknék TSz of. Határozatok elkészítése az étkezőkről, szülők kiértesítése, étkezők, igh. névsorának összeállítása Hittan rendjének kialakítása Igh. Más fogyatékos tanulók, SNI tanulók létszámának felmérése, adatok Jantek Lászlóné egyeztetése Gyógytestnevelés beindítása- egyeztetés a védőnővel, Nevelési h. Halász Lászlóné

14 Tanácsadóval Logopédussal a beszédhibás tanulók fejlesztésének előkészítése Fejlesztő foglalkozások, rehabilitációs tevékenységek előkészítése, a szükséges dokumentumok elkészítése Folyamatos figyelemmel kísérés alatt lévő tanulók egyéni fejlesztésének megszervezése (a tanulók fejlődéséről rendszeres értékelés készítése) Elsős tanulók képesség-kibontakoztató program való részvétel, névsor összeállítása A képesség-kibontakoztató programban részt vevő tanulók számbavétele, a szükséges dokumentumok elkészítése IPR beindítása Tisztasági verseny beindítása felső tagozat Magatartási és tanulmányi verseny beindítása 2010/2011-es tanévben életbelépő a tanulók mulasztására vonatkozó törvény megbeszélése az osztályfőnökökkel az egységes adminisztráció kialakítása. Jelzőrendszeri megbeszélés Tanmenetek elkészítése, leadása Itt van az ősz! Az iskola dekorálása Adatgyűjtés az októberi statisztikához Az ősz témakörben iskolai dekoráció elkészítése Nagy plakátverseny alsó tagozat, ősz Munkaközösségi munkatervek leadása Szakköri jelentkezések, szakköri programok, szakköri füzetek megnyitása, leadása Év eleji felmérések anyagának összeállítása, szintfelmérések a fejlesztési tervek elkészítéséhez Mentálhigiénés program egészségőr I. - fogápolás Jantek Lászlóné, igh. Jantek Lászlóné Jantek Lászlóné Bodnár Lászlóné Minden osztályfőnök Osztályfőnök, ügyeletes nevelők Felsős osztályfőnökök Felelős: osztályfőnökök, igazgató, gyermekvédelmi felelősök Gyermekvédelmi felelősök Minden pedagógus, Örkényiné Gál Anna, Méhiné Benedek Erika igazgató, osztályfőnökök Örkényiné Gál Anna, Méhiné Benedek Erika osztályfőnökök Mk.vezetők Szakkör vezetők, igh. Szaktanárok, tanítók Hornyákné Tóth Szabó Mária

15 Mentálhigienes program bevezetése, beindítása Szojka Anita október Rajz verseny alsó tagozat. Téma: ősz osztályfőnökök Törzslapok kiállítása osztályfőnökök Megemlékezés a Zenei Világnapról Szojka Anita Október 6-i ünnepség megszervezése Bárányné Szaxon Szilvia, Bodnár Bertalanné Közös ünnepség az óvodával KIR- STAT statisztikai adatszogáltatás ig. h. óvodavezető Közös az óvodával Földünkért Világnap megemlékezés Háromfordulós tantárgyi versenyek beindítása felső tagozaton DIFER mérés, tanulók kiválasztása, DIFER mérés folyamatos végzése Bodnár Bertalanné szaktanárok Jantek Lászlóné, Szoboszlai Zoltánné Tóth Jánosné Egyeztetés az óvodával november Tanulási nehézséggel küzdő tanulók feltérképezése vizsgálatra való felterjesztésük Nemzeti ünnep október 23. iskolai ünnepség Földünkért Világnap megemlékezés Oktatási Hivatal létszámleadása az alapkészségek fejlesztésére szoruló gyermekekről. Tantárgyi feladatmegoldó verseny beindítása Tóth Jánosné Szoboszlai Zoltánné Lugosi-Stark Gabriella Szojka Anita Osztályfőnökök szaktanárok Közös ünnepség az óvodával Nyílt órák Szaktanárok, tanítók Óvónők meghívása Első szülői értekezletek Osztályfőnökök Malomverseny rendezése felső tagozat Bodnár Bertalan Továbbtanulás előkészítése- szülők tájékoztatása- szülői értekezlet Bodnár Bertalan Advernttől Karácsonyig dekorációs verseny Halász Lászlóné Csapatversenyek (foci, kézi labda) Halász Lászlóné Javaslatok elkészítése a tanulási képességeket vizsgáló bizottsághoz Érintett nevelők

16 december január Óralátogatások folyamatosan Ig, igh. Első szöveges értékelés képesség-kibontakoztató értékelése osztályfőnökök Szöveges értékelés a naplókban 1-4. osztály osztályfőnökök Oktatási Hivatal részére az országos mérés, értékeléshez szükséges adatok megküldése/kompetenciamérés/ Jön a Mikulás ünnepségek December 11-ig jelentkezés a központilag egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre, közvetlenül a vizsgált szervező intézménybe Pályázatok benyújtása az Arany János Tehetséggondozó programra Téli témakör iskola dekorálása, kiállítások készítése Karácsonyi játszóház A téli időszak jeles napjai dekorálás, megemlékezés osztálykeretben DIFER-mérés befejezése december 15-ig Téli témakör kiállítások, faliújságok dekorálása Karácsonyfadíszítő verseny a közös karácsonyfára Karácsonyi ünnepség karácsony idéző Leltár Hiányzások ellenőrzése, a hiányzás okainak feltárása Félévi felmérések összeállítása, elemzése, értékelése, további feladatok kijelölése Első félév lezárása Osztályozó értekezlet Bizonyítványosztás A Magyar Kultúra Napja, megemlékezés iskolánk névadójáról Félévi nevelőtestületi értekezlet osztályfőnökök Bodnár Bertalanné. Halász Lászlóné, Bodnár Bertalan Hornyákné TSzM és Jantek Lné Bárányné Szaxon Szilvia osztálykeretben Jantek Lászlóné Hornyákné Tóth Szabó Mária, Jantek Lászlóné Alsós osztályfőnökök Méhiné Benedek Erika, Örkényiné Gál Anna Leltárfelelősök, szaktanárok Gyermekvédelmi felelősök Alsós osztályfőnökök Osztályfőnökök, ig., igh. osztályfőnökök Bodnár Bertalanné Igh. ig.

17 február március Tantárgyi feladatmegoldó verseny téli fordulója szaktanárok Intézményi költségvetés elkészítése óvodavezető Közös munka az óvodával Tankönyvkiállítás megtekintése tankönyvek kiválasztása, Szaktanárok, tanítók tankönyvrendelés megbeszélése Tankönyvrendelés elkészítése tankönyvfelelősök Nevelési értekezlet a féléves munka értékelése Igh. Farsang farsangi dekorálás és kiállítás Amőbaverseny Teaház Második szöveges értékelés képesség-kibontakoztató program Folyamatos óralátogatások Tanulói jelentkezési lapok megírása, elküldése február 19-ig Középiskolai felvételi Farsangi énekverseny alsó tagozat Iskolai tankönyvellátási szerződés megkötése a tankönyvforgalmazóval Mentálhigiénés program egészségőr II. testápolás Alsós mk. tagjai Bodnár Bertalan, Bárányné Szaxon Szilvia Szaktanárok, tanítók, osztályfőnökök, igh. Bodnár Bertalan Alsós osztályfőnökök Hornyákné tóth Szabó Mária Szépkiejtési verseny házi fordulója, benevezés a körzeti versenyre Méhiné Benedek Erika Március 15-i ünnepség Lugosi-Stark Gabriella Közös ünnepség az óvodával továbbtanulói adatlapok módosításának lehetősége (március ) Of. Első osztályosok beíratása Iskolatitkár, igh. óvodavezető Egyeztetés az óvodával IPR- iskolalátogatás Örkényiné Gál Anna Tavaszi kiállítás megrendezése tavasz témakörben Bodnár Lászlóné, Szoboszlai Zoltánné Itt a tavasz tavaszi kiállítás a témakörben iskola dekorálása Bodnár Lászlóné Szoboszlai Zoltánné

18 április Föld Napja vetélkedő Hornyákné Tóth Szabó Mária, Örkényiné Gál Anna, Kovács János Játékos vetélkedő a Költészet Napja alkalmából Bodnár Bertalanné Szakirodalom vásárláshoz nyújtott támogatás összegének leadása iskolatitkár Tavaszi nevelési értekezlet Második szülői értekezlet osztályfőnökök IPR-Továbbképzés Megemlékezés a Költészet Napjáról közös verselés Bodnár Bertalanné Lugosi-Stark Gabriella Körzeti Szépkiejtési Verseny Méhiné Benedek Erika Húsvéti dekoráció Alsó tagozatos osztályfőnökök május Anyák napja osztályfőnökök Óvodai szülőértekezleten való részvétel Szoboszlai Zoltánné Közös munka az óvodával Harmadik szöveges értékelés képesség-kibontakoztató program Szaktanárok, osztályfőnökök Jelentkezés szabadon választható tanórai foglalkozásokra Feladatmegoldó verseny tavaszi fordulója szaktanárok 26. Országos kompetenciamérés, igh. Bodnár Bertalanné SNI tanulók kontrollvizsgálatának figyelemmel kísérése Jantek Lászlóné Anyák napi játszóház Bodnár Lászlóné Feladatmegoldó verseny éves értékelése Szaktanárok Osztálykirándulások IPR osztályfőnökök IPR- iskolalátogatás- Örkényiné Gál Anna Gyermeknap Méhiné Benedek Erika A kihívás Napja Méhiné Benedek Erika Mentálhigiénés program egészségőr III. - táplálkozás Hornyákné Tóth Szabó Mária Év végi felmérések Szaktanárok, osztályfőnökök június Osztályozó értekezlet javító vizsgára utalt tanulók részére feladatsor, igh. pedagógusok

19 összeállítása a minimumkövetelményből Osztályozó vizsga lebonyolítása Szertári eszközök leadása szertárrendezés A tanulmányi és magatartási verseny értékelése, a kirándulás előkészítése, szervezése jutalomkirándulás Ballagás Bizonyítványosztás Tanévzáró értekezlet Adminisztráció ellenőrzése, irattározás, szükséges leltárok elkészítése Szabadságolások elkészítése Felkészülés az iskolafelújításra Igh. szertárfelelősök Bodnár Bertalanné Bodnár Bertalan osztályfőnökök, igh. igh. Az összes dolgozó A csengetési rend: Tanóra Időpont 1. óra 8:00-8:45 2. óra 8:55-9:40 3. óra 9:50-10:35 4. óra 10:45-11:30 5. óra 11:40-12:25 6. óra 12:35-13:20

20 F O G A D Ó Ó R Á K R E N D J E PEDAGÓGUS NEVE OSZTÁLY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Kiss Péterné Hamernyikné Nagy Ezsébet Igh Bárányné Szaxon Szilvia 7.o Bodnár Bertalan 8.o Bodnár Bertalanné 5. o Bodnár Lászlóné 2.o Halász Lászlóné SNI Hornyákné Tóth Szabó Mária 3.b Jantek Lászlóné SNI Kovács János Lugosi-Stark Gabriella 6. o Méhiné Benedek Erika 4. o Örkényiné Gál Anna 2.a Szoboszlai Zoltánné 1a. o Szojka Anita Tóth Jánosné 1. b

21

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. 2011/2012-es TANÉVRE. Ig.

A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. 2011/2012-es TANÉVRE. Ig. A MEZŐZOMBORI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2011/2012-es TANÉVRE Mezőzombor, 2011. 09. 01. Készítette: Kiss Péterné Ig. A tanév Rendje: A 2011/2012. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév

K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV. 2011/2012-es tanév K É P E S S É G K I B O N T A K O Z T A T Ó P R O G R A M IPR MUNKATERV 2011/2012-es tanév Mezőzombor, 2011.10.01. Készítette: Kiss Péterné igazgató Tevékenység megnevezése Felelős Határidő Dokumentálás

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Munkaterve. 2012/ 2013-as tanév

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Munkaterve. 2012/ 2013-as tanév A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Munkaterve 2012/ 2013-as tanév Mezőzombor, 2012.09.15. Készítette: Kiss Péterné igazgató A 2012/2013-es tanévet meghatározó jogi környezet,a munkát

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév

RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL. 2013/2014 tanév RÉSZLET AZ INTÉZMÉNYI MUNKATERVBŐL 2013/2014 tanév 1. A tanév helyi rendje A tanév helyi rendjét a hatályos jogszabályok, különösen az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

N a p t á r i t e r v 2008/2009.

N a p t á r i t e r v 2008/2009. N a p t á r i t e r v 2008/2009. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 1. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2009. június 15. (hétfő). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2009. december 19. (szombat) munkanap

2009. december 19. (szombat) munkanap M U N K A T E R V Feladatterv A vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola nevelő oktató munkájához 2009/2010 tanév Összeállította: Vértessomló, 2009. szeptember 01. Hartdégenné Rieder Éva igazgató

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben