agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "agrárium 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft"

Átírás

1 23. évf. 2013/9. szeptember Ára: 499 Ft

2

3 Tisztelt Olvasó! Idén ismét viták kereszttüzébe került a hazai agrárgazdaság szerepe a nemzeti össztermék elôállításában. Abban igazából minden szakember, kormánytisztviselô, pártpolitikus egyetért, hogy 2013-ban növekedni fog az élelmiszerágazat teljesítménye, de hogy ez mekkora is lesz, arról erôsen megoszlanak a vélemények. Van, aki százalékos bôvülést jósol, mások szerint lehet az 20 is. Egyáltalán nem mindegy, melyik prognózis jön be, mert a tavalyi katasztrofális bázis után egy valóban jobb teljesítmény akár 1,5 2 százalékkal is feljebb húzhatja a magyar GDP-t, ami összgazdasági szinten igenis komoly tényezô. Az mindenesetre tény, hogy az eredeti kormányzatpolitikai elképzelések szerinti mezôgazdasági teljesítménynövekedés biztosan nem az év eleji tervek szerint alakul majd az idén. A 4,67 millió tonnás 2013-as búzatermés mennyisége önmagában ugyan bô harminc százalékos javulást jelent a tavalyi szerény eredményhez képest, ahogy a korai zöldségek és gyümölcsök felhozatala is mintegy 20 százalékos teljesítménynövekedést mutatott még június végén. A klasszikus agrártermelési ciklust azonban lényegében derékba törte a nyár közepén beköszöntô, aszállyal terhelt hôség, egyes táblákon százszázalékos kiesést okozva. A csaknem 1,156 millió hektáron elvetett kukorica országos hozama biztosan jelentôsen elmarad az év elején várt 8 millió tonnától, ahogy a napraforgó és a nyár második felére, illetve ôszre beérô gyümölcsök, zöldségek hozama is lényegesen szerényebb lesz az elôzetesen remélt mértékektôl. Mindez hatással lesz mind az állattartás, mind az alapterményekhez kapcsolódó összes ágazat árviszonyaira is. Közben pedig lényegében áll a gabonapiac. A termelôknek most éppen nem sietôs: a kormányzat elérte ugyanis, hogy az idén a regisztrált gazdaságok október 15. után megkaphassák az idei évre járó, de elvileg csak jövôre fizethetô területalapú támogatások 50 százalékát, így többségüknek lesz elegendô tartaléka ahhoz, hogy a terményt ne kelljen sürgôsen piacra dobniuk. Eközben viszont a nagy felvásárlók szállítási kötelezettségeihez szükséges, elôre szerzôdött áru azért mégis megfordult a piacon. És közben csendben számolgat mindenki. Szinte hihetetlen: üzletipiaci értelemben igenis agrárbéke van. Még ha kissé furcsa is. Kamara 4 Ismét itt az adatszolgáltatások ideje 5 Még igen sok a gyomlálnivaló Növénytermesztés 7 Ritka forint sûrû búza OMÉK melléklet 19 Az agrármarketing kihívásai 24 Fókuszban a magyar áru 26 Ôszi búza fajtakísérleti eredmények összefoglalása Szántáselmunkálás, magágykészítés 36 A sertéstartás alappillérei 38 A hazai genetikai potenciál megôrzése és kihasználása 42 A bioüzemanyagok támogatására szólítanak fel a V4-ek gazdái tartalom Tartalom Kertészet 46 Kelendô a kertészeti támogatás Szôlészet-borászat 48 Nincsenek átlagos évjáratok Európai Unió 50 Új KAP, új prioritások Baromfi 52 Baromfiágazatunk I. féléve Agrárképzés 54 Agrár-felsôoktatási tapasztalatok Agrárenergetika 56 Fagymentesítés hôenergiával Kaleidoszkóp

4 4 Kamara Ismét itt az adatszolgáltatások ideje Segít a kamarai tanácsadó! A következô idôszakban több fontos határidôt is szem elôtt kell tartaniuk az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásban (AKG) részt vevô gazdálkodóknak. Az érintetteknek komoly de a termelést megkönnyítô és pontosító adminisztrációs feladatot jelent a célprogramok elôírásai szerinti gazdálkodás egyes lépéseinek rögzítése a Gazdálkodási Naplóba (GN). Ennek 2012/13-as gazdálkodási évre vonatkozó adatait elektronikus úton (web-gn), a NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu) keresztül kell benyújtani 1. és november 30. között. Változatlanul az Általános Nyomtatványkitöltô Programot (ÁNYK) kell használni, s mindenképpen le kell tölteni a NÉBIH honlapjáról az új web-gn verziót (GN 2012/ /2.0 verzió). A z adatszolgáltatás a fentieken túl teljesíthetô külön, elektronikusan vezetett gazdálkodási naplók xml formátumban történô közvetlen beküldésével is. A web-gn benyújtásához ügyfélkapus regisztráció vagy meghatalmazott közremûködése szükséges. Az elektronikus ügyintézésben kevésbé jártas gazdálkodók ebben az esetben is kérhetik a kamarai tanácsadók segítségét. A beküldés akkor sikeres, ha két üzenetet kap az ügyfélkapus tárhelyére (vagy fiókjába). Az elsôt a magyarorszag.hu ügyfélkapuja küldi. Ez azt tartalmazza, hogy a feladott nyomtatványt továbbították a NÉBIH felé. Ezután a NÉBIH rendszere fog egy visszaigazolást küldeni. Idén a web-gn adattartalmában lényegi változás nem várható. A gazdálkodó általános alapadatait a gazdálkodási napló fôlapján (GN00), a gazdaságra vonatkozó adatokat pedig a GN01 összesítô adatlapon kell rögzíteni. A kötelezettségvállalással érintett, egybefüggô területek alapadatait az elektronikus napló GN02 (szántó), GN03 (gyep), GN04 (ültetvény), GN05 (nádas) lapjai tartalmazzák, attól függôen, hogy melyik célprogramba tartoznak. Az elmúlt gazdálkodási évtôl kezdôdôen a Nyilvántartás növényvédô szeres kezelésekrôl adatlap (GN10) kitöltése is kötelezô eleme a web-gn-nek. Gazdálkodási napló esetében a határidôn túli adatszolgáltatásra nincs lehetôség. A határidôn túli adatszolgáltatás szankciókkal jár. A kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott büntetés mértéke az elmúlt évekhez képest alacsonyabb, ez az adott évi kifizetés 15%-a. Azoknál a célprogramoknál pedig, ahol a tápanyag-gazdálkodási terv is elôírás (szántó, ültetvény), a késedelem további 15%-os levonást vonhat maga után. Az AKG-programban résztvevôknek 30-ig vagy az ezután betakarított fônövény esetében a betakarítást követôen haladéktalanul el kell készíteniük a következô gazdálkodási évre (2013/2014-re) vonatkozó tápanyag-gazdálkodási, illetve földhasználati tervet is. Ehhez nagy segítséget nyújt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) ingyenes szolgáltatása, a vetésszerkezet-kalkulátor, amely az akg.agrarkamara.hu weboldalon érhetô el. A tervezô alkalmazásával az utolsó évben biztosítani lehet a fônövények célprogramban elvárt vetésszerkezetét, így megelôzhetô, hogy az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatás 3 60%-kal csökkenjen. A szántó és ültetvényes célprogramokban részt vevô gazdálkodóknak az utolsó évben ügyelniük kell arra is, hogy 1. és augusztus 31. között záró, ún. bôvített talajvizsgálatot kell végezniük vagy végeztetniük a támogatásba bevitt területükön, azaz a program elején lemért, kötelezettségvállalással érintett, egybefüggô területeken. (A bôvített talajvizsgálat a következô paraméterekre terjed ki: talaj ph, KA, vízben oldható sók, humusz, CaCO 3, P 2 O 5, K 2 O, NO 2 +NO 3, Na, Mg, SO 4, Mn, Zn, Cu). A mintákat 5 hektáronként, az elsô évivel megegyezô helyen kell begyûjteni. A talajvizsgálatot csak a meghatározott vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkezô talajlaboratóriumok végezhetik el. Ezek listáját a kamara honlapján, az agrárkörnyezetgazdálkodás menüben is megtalálható 143/2013. (VI. 26.) IH-közlemény tartalmazza. A talajminták leadásáról a laboratórium átvételi igazolást állít ki, amelyet az MVH a vállalt célprogram elôírásainak ellenôrzésekor a talajlaboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként elfogad. Fontos a talajmintavétel végrehajtása, hiszen ennek hiányában a kötelezettségvállalással érintett egybefüggô területre jutó éves támogatás 15 30%-kal csökkenhet. Hasznos információkért látogassa meg a és a oldalakat. Sztahura Erzsébet, szakértô Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Gazdálkodói Információs Szolgálat Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa. Az Európai Unió és Magyarország támogatásával.

5 Kamara 5 Még igen sok a gyomlálnivaló Lapunk szeptemberi számában folytatjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) vezetôségének bemutatását. Jelen cikkünkben Zászlós Tibor, mezôgazdaságért felelôs országos alelnököt kértük, hogy foglalja össze a magyar mezôgazdaság legsürgetôbb feladatait és ebben az új Agrárgazdasági Kamara szerepét. Z ászlós Tibor ban született Budapesten. Mosonmagyaróváron szerzett agrármérnök diplomát, majd Gödöllôn külgazdasági szakmérnöki oklevelet. Elsô igazi szakmai megméretést igénylô munkahelye az Annamajori Célgazdaság, ahol fôállattenyésztô, majd fôagronómus, végül a cég ügyvezetô igazgatója tól a Mezôfalvai Zrt. igazgatóságának tagja, majd elnöke, 1999-tôl a részvénytársaság vezérigazgatója és 2003 között a Hereford, Angus és Galloway-tenyésztôk Egyesületének elnöke tôl a Húsmarhatartók és Marhahús-termelôk Országos Szövetségének elnökségi tagja óta a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docense, jelenleg az MKK Dékáni Tanácsadó Testületének tagja. Évek óta tevôleges végrehajtója az ún. fenntartóható mezôgazdasági gyakorlatnak. Mint egy hazai agrárnagyvállalat vezetôje és mint a NAK mezôgazdaságért felelôs országos alelnöke, miket tart a magyar legégetôbb problémáinak? A rendszerváltás óta eltelt több mint húsz év egyik legnagyobb problémájának tartom a szövetkezések, sôt a szövetkezésekhez vezetô szerves fejlôdés kialakulásának a hiányát. Ez a kérdés ugyanis nem kerülhetô meg. Amíg ebben nem sikerül lépni, addig a gazdák, a gazdálkodók nagyon egyedül maradnak. Ezt jól bizonyítja az idei év is, amikor az elôzô évek növénytermesztési felvásárlási árai hirtelen zuhanni kezdtek, ami nem egészen indokolt, hiszen az aszály miatt még közepes termés sincs. A Vidékfejlesztési Minisztérium, bizonyos kormányzati intézkedések és az NAK együttesen is kevés ahhoz, hogy pótolni tudják azt a gazdaszövetkezést, amely biztosítaná a védelmet. Nyugaton bizonyos óriáscégek szövetkezeti alapon szervezôdtek, így nôttek naggyá, és jelenleg is szövetkezeti szervezet vagy csoportosulások formájában mûködnek. Nekünk pedig a nyugati piacokon ezekkel a multinacionális szövetkezetekkel kell versenyre kelnünk oly módon, hogy a mi gazdáink a szövetkezés gondolatát még nem tették magukévá. A mezôgazdasági szövetkezésnek a világban háromféle módja létezik. Az egyik fôként a déli féltekén gyakori. Ott azt mondják a gazdáknak, hogy szövetkezzetek, és ha szert tesztek 100 egységnyi haszonra, akkor az állam még hozzátesz 100 egységet. Jól mûködô nagy mezôgazdasági szövetkezetek, szövetkezések jöttek így létre például Új-Zélandon. Különösen Kelet-Európában jól ismerjük a szövetkezésnek egy ettôl egészen eltérô, erôltetett módját. Sokan vannak, akik még emlékeznek erre, ezért ez óriási ellenérzéseket kelt idehaza. Marad tehát a harmadik út: a szerves fejlôdés. Nyilván az amerikai farmerek is elsôsorban és kizárólag a saját munkájuk hasznát nézték és nem szerettek volna azon másokkal osztozkodni, csakhogy az élet, a nagy szövetkezô az idôjárási, közgazdasági és piaci anomáliák sorával rájuk kényszerítette. Az évek során belátták: ha összefognak, többen erôsebbek lesznek. Európa néhány országában ugyanakkor az a gyakorlat, hogy ilyen klimatikus és piaci viszonyok esetén az államok a gazdálkodók hóna alá nyúlnak, és mérséklik a veszteségeiket. Ha pedig a gazdálkodók azt látják, hogy meg tudnak élni anélkül, hogy szövetkeznének, akkor sokkal nehézkesebben fog kialakulni ez a szerves fejlôdés. A megoldás véleményem szerint az elsô és a harmadik variáció ötvözése lenne, amire volt is és ma is van törekvés a szövetkezeti támogatás biztosításával. Ugyanakkor rendszeresen tárgyalok gazdálkodókkal és szövetkezeti vezetôkkel is, és azt tapasztalom, hogy ezzel nem akarok senkit megbántani jó néhányuk legfôbb célja az állami támogatások megszerzése és valamilyen módon való elköltése, nem pedig a szövetkezet szisztematikus építése. Ezt azok a szövetkezeti tagok is megerôsítik, akik benne vannak: van egy szövetkezetünk, mégsem tudunk elôrelépni, a szövetkezetünk nem tud kellô védôhálót biztosítani, nem kellôen innovatív, a fejlôdése lelassult stb. Ebben kell valahogyan az Agrárgazdasági Kamarának is irányt mutatni, hogy az erre szánt pénzek valóban a szervezet építésére legyenek elköltve. A másik nagy kérdéskör az alkalmazkodás a változó és mindinkább szélsôségesbe forduló idôjárási, klimatikus viszonyokhoz. Ez a növények vonatkozásában nemcsak a genetikai lehetôségek fejlesztését jelenti, hanem azt is, hogy a gazdák alkalmazzák a vízmegôrzéses talajmûvelési technológiákat. Nem vagyok a forgatásos talajmûvelés ellen, mert bizonyos esetekben az is szükséges, de amikor látom, hogy áprilisban az ôsszel megszántott terület még nincs lezárva, azt gondolom, hogy az a gazdálkodó máris mm/m 2 csapadékot engedett el a szelek szárnyán, ami igen jól jönne, amikor majd aszályosra fordul az idôjárás. Ennek a kérdésnek a másik megoldása az öntözés. Számtalanszor elhangzik manapság, hogy több víz folyik el az országból, mint amennyi beérkezik, meg hogy ott vannak a tározóink. Arról azonban kevés szó esik, hogy a több millió hektárnyi szántóte-

6 6 Kamara rületünk mennyivel többet hozhatna a vízkapacitás javításával. Hogy milyen nagy mennyiségû vizet tudnánk a víztakarékos technológiákkal megôrizni, illetve a bejövô vizek leszivárgásának biztosításával felfogni. Úgy vélem, több mint 200 mm/m 2 csapadékot tudnánk a talajban megôrizni, felhasználni, ott tartani, ami nagyon sokat jelentene az aszályos idôszakokban. Az Agrárgazdasági Kamara is elsôdlegesnek tartja ezeknek az új információknak, a gyakorlatban már bizonyított technológiáknak a terjesztését, minél szélesebb körben való megismertetését. Ezzel nyilván nem értünk végére az gondjainak Olyan sokat beszélünk manapság a különféle ökológiai lábnyomokról, de elfeledkezünk arról, hogy az Európai Unió és benne Magyarország egy igen kiterjedt bürokratikus rendszerben mûködik, és én egyre többször emlegetem az officiális vagy bürokratikus lábnyomot. Vagyis azt, hogy a gazdát anynyi jogszabály veszi körül, ami már szinte lehetetlenné teszi a szabálykövetô módon való gazdálkodást. A jogszabályalkotók nagyon helyesen törekszenek arra, hogy a jogszabályok megfeleljenek az uniós szabályoknak, a különféle bizottságok ajánlásainak, a magyarországi szabályoknak, harmonizáljanak az elôzôekkel, a magasabb szintûekkel, míg végül számtalanszor kiderül, hogy egyetlen egy dologgal nem harmonizálnak, az élettel! Életszerûtlen jogszabályok tömegét alkották meg az elmúlt több mint húsz év alatt. Az a jogszabály, amelyik feleslegesen korlátozza a termelést, holott megvan hozzá a föld, a tudás, a gépi kapacitás, a piac, az megszüntetendô, de minimum felülvizsgálandó. Csak egy példa: Magyarországon egy munkavállaló legfeljebb 12 órát dolgozhat egy munkahelyen egyhuzamban, azonban azonnal újabb 12 órás munkavégzésbe kezdhet másodállásban, egy másik vállalkozásnál. Vagyis ez a dolgozó szempontjából azt jelenti, hogy akár 24 órán át foglalkoztatható. Vajon akkor kit véd a jogszabály?!? Vagy más: a dolgozóval 7 napra elôre közölni kell, hogy melyik napon milyen munkát fog majd végezni. Nem hiszem, hogy sokan lennének, akik manapság a mezôgazdaságban 7 napra elôre meg tudják mondani, milyen lesz az idôjárás. A legelôn fedél nélkül tartott húsmarhának kötelezôen megépítendô zárt trágyatárolóról már ne is beszéljünk, amit a miniszter úr nagyon helyesen egy tollvonással megváltoztatott, mert megértette, hogy a húsmarhától a legelôn nem szedhetô össze a trágya. A bürokratikus lábnyom tehát legalább akkora károkat okoz, mint a piaci és közgazdasági anomáliák, mert a szabálybetartó emberek számára a munkavégzést, a termelést korlátozza. Nem hinném, hogy bármely társadalomnak is célja lenne egy nem szabálykövetô társadalmi réteg kialakítása. Ezért az Agrárgazdasági Kamara nemcsak hogy együtt tud, hanem együtt is akar mûködni azzal a kormányzati törekvéssel, amely a Darányi Ignác Terv elsô lapjain már ott van: életszerû jogszabályok megalkotása, illetve a életszerûtlen jogszabályok megváltoztatása, megszüntetése. Mindenesetre ebben a kertben még igen sok a gyomlálnivaló. Milyen lehetôségei vannak az új Agrárgazdasági Kamarának? Ami a kamarát illeti, óriási lehetôség a közel 300 ezer fôs tagság, illetve hogy egy termékpálya minden szereplôje le tud ülni egy asztalhoz. Mindaz, amit az Agrárgazdasági Kamara törvényi úton megkapva, a tagság által felhatalmazva végezhet, az az elmúlt évtizedek történelmét tekintve egyedülálló. Ezt a lehetôséget kell minél teljesebb mértékben kihasználnia azokon a területeken, ahol eddig érezhetô volt az erôs, szakmai kamarai szervezet hiánya. Számtalanszor beszéltünk arról korábban, hogy egy erôs, nyugati mintájú agrárgazdasági kamarát kell létrehozni. Ennek a létrehozását eddig különbözô gazdaságpolitikai és egyéb okok akadályozták, de a cél megvolt. A jelenlegi kormányzat volt fogékony arra, hogy ennek megvalósulását tevôlegesen támogassa. Az Agrárgazdasági Kamara számos olyan célt kíván megvalósítani, amelyek a gazdálkodás, a termelés feltételeit javítják, és a gazdák számára olyan munkafeltételeket biztosítanak, hogy a gazda lét vonzó legyen a következô nemzedékek számára is. Hiszen a generációváltás az ban is elodázhatatlan, a gazdák többségét fel kell készíteni arra, hogyan tudja a gazdaságát, az ismereteit zökkenômentesen úgy átadni, hogy az legkevésbé legyen hátrányos a gazdaság produktumára és jövedelemtermelô képességére. Mindezek megoldásával, megvalósításával, a meglévô tartalékok kihasználásával tud a magyar egy virágzó és produktív mezôgazdasággá válni, amelyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nemcsak partner kíván lenni, hanem partnere is lesz minden becsületesen dolgozó tagjának. Régi törekvés az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlyának helyreállítása... Az minden ágazata egyformán fontos, de mivel most az állattenyésztés van mélyponton, ennek a fejlesztése megkerülhetetlen. Azonban lássuk be, hogy míg a nagytáblás, nagyüzemi növénytermesztés már-már külsô irányítással is könnyen elképzelhetô, hiszen minden traktoron ott a GPS, a munkamenet számítógépen keresztül távolról is ellenôrizhetô, akár irányítható, addig az állattenyésztés nem ilyen, az megköveteli a gazda jelenlétét. Ezért az állattenyésztés a vidék népesség-megtartásának, a vidéki munkaerô megôrzésének legfontosabb színtere. A közgazdasági tényrôl nem is beszélve, hogy a nyersanyagok kivitele és a késztermékek behozatala mennyire káros az országnak, és milyen elônyös lenne fordítva. Azt látom azonban, hogy amíg a feldolgozóiparban nem tudunk úgy rendet teremteni, hogy a feketegazdaságot háttérbe szorítsuk, addig nem elôzhetô meg, hogy a szabálykövetô feldolgozók súlyos veszteségeket szenvedjenek, szélsôséges esetben tönkre menjenek. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, ezen a téren csak lassú változásra számíthatunk. Az Agrárgazdasági Kamarának nagyon fontos feladata, hogy teljes erejével részt vegyen a gazdaság kifehérítésében és biztosítsa az egészséges, magas beltartalmi értékkel bíró magyar termékeknek, és azok elôállítóinak pozitív listára vételét, amely alapján a széles vásárlóközönség is megismerheti ezeket az élelmiszereket. Az említett módszerekkel és egyéb, akár jogi szabályozással lehet megvalósítani, hogy az élelmiszer-alapanyag elôállításában résztvevôk sokszor fáradtságot nem kímélô munkája, társadalmi és anyagi megbecsülése növekedjék. SzB

7 Növénytermesztés 7 Ritka forint sûrû búza Az országban mintegy 1,1 millió hektáron aratták le az ôszi búzát. A termés mennyisége elérte az 5,1 millió tonnát. A gazdálkodók egy hektárról átlagosan csaknem 4,7 tonna termést takarítottak be. Ez várhatóan 25 százalékkal több a tavalyi 3,7 tonnás átlagnál, s ha az elmúlt 5 év termésátlagát nézzük, ahhoz képest ebben az évben 14 százalékkal termett több. A búza minôsége jó, vagyis az étkezési minôség aránya meghaladja az 50 százalékot. Szintén örömteli, hogy a kalászos gabonánál sem fuzáriumot, sem más gombabetegséget nem tapasztalhattunk. A z ôszi árpából 196 ezer hektárról 4,46 tonnás átlagtermést regisztrálhatunk, ami húsz százalékkal múlja felül a megelôzô évit. Ha itt is az elmúlt 5 év átlagát nézzünk, ami 4 tonna, azt a 2013-as termés 11 százalékkal haladja meg. Ôszi káposztarepcét 190,5 ezer hektárról sikerült betakarítani, a hektáronkénti átlaghozam 2,68 tonna lett. Ez 12 százalékkal múlja felül a 2012-es 2,4 tonnás országos átlagot, ugyanitt az ötéves átlag hektáronként 2,3 tonna volt. A búza legmagasabb termésátlaga Tolna megyében volt, közel 6 tonna, Baranya megyében 5,35 tonna, míg a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 4 tonna hektáronként. Tavaly a betakarított 1,051 millió hektárról 3,74 tonnás hektáronkénti termésátlaggal 4 millió tonna volt az összes ôszi búza termésmennyisége. A megyei adatok alapján ebben az évben az ôszi árpa aratása Nógrád megyében hozta a legkisebb termésátlagot, hektáronként 3,7 tonnát. A legmagasabb termésátlagot Tolna megyében jegyezték 5,3 tonnával hektáronként, kiemelkedô hozamot ért el Fejér megye is, 5 tonna/hektár átlaggal. Csökkenô bevételek A búzaárak 25 százalékkal, 60 ezer forintról 45 ezerre mérséklôdtek tonnánként, az áresés azonban július végére megállt, helyenként elkezdett emelkedni. Ez 25 százalékos felvásárlási árveszteséget jelent. A hazai termelôk helyzetét vizsgálva kiderült, hogy ez idei nagyobb termésátlag kisebb bevétellel jár a gazdák számára. Az egy hektárra jutó termést, az értékesítési árat és a támogatást figyelembe véve 2012-ben az étkezési búzát forintért, 3,7 tonnás átlaggal számolva összesen 240 ezer forintért lehetett eladni. Az idén az értékesítési ár eddig tonnánként 44 ezer forint, az átlagtermés 4,7 tonna, tehát forint hektáronként. Tavaly hektáronként 59 ezer forint földalapú támogatást kaptak a gazdák, az idén várhatóan 66 ezer forintos fognak kapni, ezért a 2012-es hektáronkénti bevétel 299 ezer forint volt a búzánál, míg az idei forint lett. A repce az idei év egyik kiugróan jó hasznot hozó növénye. Egyelôre úgy tûnik, hogy a felvásárlási árak is magas szinten stabilizálódnak. A tavalyi aszályos idôjárás miatt a repce vetése elhúzódott, ezért a vetésterület jelentôsen elmaradt az elôzô évitôl. Globális piac, globális árak Vancsura József, a Gabonatermesztôk Országos Szövetségének elnöke lapunknak elmondta, hogy Magyarországon összességében 2 és fél millió tonna búzát használunk föl, tehát az 5 millió megtermett búzának a fele általában exportra kerül. Ezért, amikor egy termelô elvet tíz, ötven, ötszáz vagy akár ötezer hektár búzát, akkor tudnia kell, hogy a világpiac éppen érvényes igényeinek kell megfelelni, és azt az árat fogja kapni érte, amit a világpiac diktál. Magyarország soha nem határozhatja meg a búza árát szögezi le Vancsura József. A búza idei százalékos áresése nagyon sok termelô számára azt jelenti, hogy az eladott termény még a ráfordított költségeket sem fedezi. A másik probléma, hogy vevô sincs. A piac búzából ugyanis telített, ráadásul a környezô országokban is igen jó termést takarítottak be. Más kérdés, hogy a magyarországinál gyengébb minôségût. A lényeg azonban, hogy 2013 augusztusában nem keresik a magyar búzát. Meg kell várjuk a nyugateurópai országok betakarításának végét, s csak ezután lehet abban bízni, hogy valamilyen irányba beindul a piac. A takarmánybúza ára ezekben a napokban forint, a minôségi búzáé 42 43, vagyis alacsonyabb, mint az önköltsége. Ezért a következô idôszakban a termelôk közül számosan váltani fognak, és takarmánybúzára térnek át. Mint ismeretes, Magyarországon az idén 4,6 tonna/hektár volt az átlagtermés. Aki az átlagot érte el vagy az alatt teljesített, mert belvíz, aszály, viharkár érte, az ráfizetéssel termelte a búzát. Nekünk termelôknek nem fontos, hogy forint legyen egy kilogramm jó minôségû búza. Nekünk 50 forint körül kell legyen kilogrammja ahhoz, hogy a bôvített újratermelést és a beruházásainkat el tudjuk végezni, és a hiteleinket ki tudjuk fizetni. Ezért bízunk abban, hogy az elkövetkezô idôszakban konszolidálódik a piac, és a most kilogrammonként forintot érô minôségi búza ára 50 forintra emelkedik. Merthogy nekünk hosszú távon búzát kell termelni, s az nem lehet, hogy minden évben ráfizessünk.

8 8 Növénytermesztés Ami az ôszi árpát illeti, jelen pillanatban 40 forint körüli tart. Mivel árpából valamivel több termett és olcsóbban lehet elôállítani, kevésbé volt ráfizetéses, mint a búza. A repce esetében a termelôk hamarabb kötöttek szerzôdést, illetve olajos termelôi csoportokba tömörülve az értékesítés számukra biztosított. Az idei vetés optimális idôben megkezdôdött, s köszönhetôen az utóbbi napok csapadékos idôjárásnak, várhatóan a kelés is az átlagosnál jobb lesz. A termelôk nehézségei A tavalyi aszályt sikeres gabonatermesztôként átvészelô Varga József, szécsényi családi vállalkozó az idei eredményeirôl nem sok jót tud elmondani. Volt 35 hektár ôszi árpám, 15 hektár tavaszi árpám. A 35 hektár ôszi árpa nagyon rosszul sikerült, az átlaghozam 2,5 tonna lett. A 15 hektár tavaszi árpa még gyengébben szerepelt. Egy részét 5 hektárt le sem kellett aratnom, 10 hektárnak pedig 2 tonna lett az átlaga. A hektáronként 2 tonnás repcével sincs mit dicsekedni, különösen, hogy az ára jóval alacsonyabb a tavalyinál. Ami az eddigi értékesítést illeti, az árpát már eladtam 40 ezer forintért tonnáját. A repcére szerzôdésem volt, 102 forintért vették át. Amúgy ennek az ára jelenleg 80 forint körül mozog. Búzám 106 hektáron 4 tonnás átlaggal termett az idén. A 400 tonna egyelôre a magtáramban várja a vevôt, de nincs semmilyen kereslet malmi búzára, s bár három helyre kiajánlottam az árut, eddig még nem kaptam választ. Tavaly egyébként 3 tonna volt búzából az átlagtermésem, idén pedig 4, tehát 30 százalékkal több, tavaly viszont 57-ért ment el, míg idén a legjobb ajánlat 42 forint volt. Ennyiért nyilván nem adtam el, annál inkább sem, mert bôven áll rendelkezésemre tároló. Én is abban bízom, hogy ha az export beindul, és a nyugati tôzsdéken lesznek árak, akkor valamit emelkedni fognak a hazaiak is Tény, hogy egyelôre nincs piac. Tegnap beszéltem jégkárosult gazdálkodókkal. Azt mondták, hogy takarmány minôségût vennének. Malmi nem kell nekik. De árat nem mondtak. Szóval aratás után mindig van, aki odaadja áron alul, mert nincs tárolója. Tôlük most felvásárolták annyiért amennyiért. Amíg ez a készlet tart, nem vesznek. Szerintem szeptember végén, október elején indul meg a hazai piac. Akkor a malmok egy hónapra, negyedévre megint bevásárolnak. visszamegy az ár a tavalyi árszintre. De nem fog visszamenni. Tudomásul kell venni, hogy körülbelül 30 százalékkal több búza termett, mint tavaly, de nemcsak nálunk, hanem egész Európában. Óriási a túltermelés Oroszországban és Ukrajnában is. Ráadásul az EU-nak is el kell adni az Európán kívüli régiókba minimum 20 millió tonnát. Ehhez jön még az oroszok és ukránok szintén 20 millió tonnája. Ez a hatalmas mennyiség ömlik a mediterrán térségre, s ez az oka annak, hogy a kommersz búza meg az árpa árszintje nem tud emelkedni. Fajtaváltásra volna szükség Én azt látom, hogy nekünk magyaroknak a sima malmibúza-termelést el kell felejteni, mert nincs ára. Ha elô tudunk állítani olyan minôségû búzát, amit a külföldi tésztagyártás igényel, aminek a P/L együtthatója 1 körül van, annak szinte korlátlan a piaca az egész világban. A malmi búza, amire ráálltunk Magyarországon, egyre alkalmas: jó kenyeret lehet belôle sütni. De ilyen kenyeret igazából csak a Kárpát-medencében esznek, más országokban nem. A malmibúza-szükséglet Magyarországon ezer tonna. Egy tizede annak, amit az idén megtermeltünk. Tésztabúzára, kekszbúzára lenne szükség. De annak mások a paraméterei, ahhoz más fajtákkal kellene dolgoznunk. Kellene, de erre hazánkban nincsenek fajták. Ami Gyermelynek kell, azt nem veszik az olaszok, az nekik nem elég jó minôség. A hazai gabonakutató intézeteink nagyon el vannak maradva a fajtanemesítéssel. Nem is értem, miért nem teszünk ebbe több pénzt. Én már évek óta minôségi, célbúzát termelek. Olyat, amit az olasz partnerem elvár tôlem, olyat, aminek az elôállítását megtanultam az elmúlt tíz évben. Ezt a búzát az idén is eladtam az utolsó kilóig, elképesztôen jó áron. A fajtát mellesleg Franciaországból szereztem be. Nekünk a magyaroknak is kellene tudni ilyet nemesíteni. S ha lennének ilyen fajtáink, ehhez technológiánk, akkor a magyar termelôk zömének nem lennének búzaértékesítési gondjai. A környékbeli gazdák számára szinte felfoghatatlan, hogy tôlem naponta és kamionszámra viszik az olasz célbúzát. A múltkor odajött hozzám az egyik szomszéd gazda, hogy nem tudnám-e az övét is eladni. De igen válaszoltam, ha majd ugyanabból a vetômagból és az általam javasolt technológiával termel!. S csak ezt tudom mondani a többieknek is. V.B. Kedvezô tapasztalatok Raskó György agrárközgazdásszal, a lajoskomáromi Gyôzelem Kft. ügyvezetôjével ott folytatjuk, ahol a nógrádi gazdával abbahagytuk, a malmoknál. A malmok válogatnak, mint az a bizonyos felvidéki ember a vadkörtében. Pontosabban csak annyit vesznek meg, amennyi éppen kell nekik, mert így nem kell finanszírozniuk a felvásárlást, miután nulla az esélye, hogy a búzának az ára jelentôsen emelkedjen. Véleményem szerint tavasszal fog emelkedni a búza ára, de csak 5 10 százalékkal. A termelôk nehezen fogadják el, hogy a tavalyi helyett az idén ért veszik meg tôlük a búzát. Ez olyan nagymértékû áresés, amirôl azt gondolja a termelô, hogy így nem maradhat, elôbb utóbb

9 Növénytermesztés 9 AGRÁR-APRÓ HIRDESSEN NÉVJEGYKÁRTA MÉRETBEN! ÁRA: FT + ÁFA

10

11

12 12 Növénytermesztés LEGATO PLUS ôszi gabonagyomirtás kompromisszumok nélkül A gabonák ôszi gyomirtása már évtizedekkel ezelôtt napirenden volt, és az elsô lépéseket a gyártók és a termelôk meg is tették. Akkoriban az ôszi gyomirtás melletti legfôbb érv a tavasszal nehezen irtható nagy széltippan és a tavaszi munkacsúcs csökkentésének igénye volt. Természetesen akkoriban csak néhány 10 ezer ha-on alkalmazták, inkább szakmai érdekesség, egy-egy szûkebb régió sajátossága volt. A technológia terjedését gátolta a szûk szerválaszték, a viszonylag magasabb költségszint, a hosszabb finanszírozási igény és a csekélyebb mértékû ôszi gyomosodás. Azóta nagyot változtak a körülmények. A nagy széltippan a legutóbbi országos gyomfelvételezés tanúsága szerint a búza ranglistán már a 3. helyen szerepel és ezzel az ôszi búza legfontosabb egyszikû gyomnövényévé vált. Felszaporodtak mellette olyan tipikusan ôszi gyomok, mint a veronikafélék, viola, árvacsalán és a tyúkhúr, amelyeket a régebbi szakirodalmak a csekélyebb károsítású gyomok közé sorolnak. Jelenleg az egyoldalú vegyszerhasználat és a szûk vetésforgó következtében olyan mértékben elszaporodtak, hogy ôsszel már gyakran bundaként borítják a talajt, rengeteg vizet és tápanyagot vonva el a kultúrnövénytôl. Tavasszal, amikor kiirtásukat megkíséreljük, már javában virágzik tôlük a tábla, a kezelés már alacsony hatékonyságú és nagyon költségigényes. A köztermesztésben lévô búzafajták is nagyot változtak. A jelenlegi vezetô fajtákat alacsonyabb csíraszámmal vetjük nem is beszélve a hibridbúzáról! és terméspotenciáljuk kihasználásához elengedhetetlen a korábbi vetésidô, ami fokozott ôszi gyomosodással jár. Mindent egybevetve itt az ideje a technológiai szemléletváltásnak az ôszi gabonagyomirtásban is, ami az eddiginél lényegesen nagyobb figyelmet érdemel. Bátran állíthatjuk, hogy a Makhteshim Agan Hungary Zrt. által tavaly ôsszel bevezetett LEGATO PLUS ideális megoldás az ôszi gyomirtásra. A LEGATO PLUS két hatóanyaga, az izoproturon és a diflufenikan kiválóan kiegészíti egymás hatásspektrumát, megbízható védelmet adva a gabonafélék gyakorlatilag valamennyi meghatározó magról kelô gyomnövénye ellen, mint például nagy széltippan, galaj, veronikafélék, viola, árvacsalán, tyúkhúr, ebszékfû stb. Búzában és árpában egyaránt felhasználható, a vetés után, kelés elôtti idôszakban és a már kikelt állományban is. A hômérsékletre nem érzékeny, akár 5 C-on kijuttatva is teljes hatást biztosít. A gyomok részben levelükön, nagyobb részt pedig a talajon keresztül veszik fel a hatóanyagokat, ezért fontos, hogy a kijuttatás idôszakában ne legyenek túlfejlettek. A LEGATO PLUS tartamhatása megbízható, egész ôsszel és a tavaszi idôszakban a gabona záródásáig gyommentesen tartja a területet. Használata során utóvetemény korlátozással nem kell számolni, 3 hónap után bármilyen kultúrnövény biztonságosan termeszthetô. Még tavaszi felhasználás esetén is biztonságosan vethetô utána ôszi káposztarepce, forgatás nélküli talajmûveléssel is. A termelôk számára az is fontos, hogy a LEGATO PLUS kiemelkedôen kedvezô hektár költségen kerül forgalomba, még a tavaszi gyomirtásokkal összehasonlítva is. Az elmúlt évben sokan éppen a LEGATO PLUS kedvezô áron történt bevezetésével döntöttek az ôszi gyomirtás, a gyomkonkurencia korai kizárása mellett. Idei eredményeik egyértelmûen bizonyították, hogy az ôsszel gyomirtott területeken a zavartalanul fejlôdô állományok mindig terméstöbblettel hálálták meg az idôben elvégzett gyomirtást. Akik még nem próbálták az ôszi gyomirtást, ôket arra biztatom, hogy próbálják ki a LEGATO PLUS-t, amivel a siker tervezhetô. Akik már megpróbálták nos ôket nem kell biztatnom, nekik csak azt mondom, hogy idôben rendeljék meg a szükséges mennyiséget A LEGATO PLUS-szal kapcsolatos további információkért keresse területi képviselôinket vagy látogasson el a oldalra. Balczár Zoltán Makhteshim Agan Hungary Zrt.

13 Növénytermesztés 13

14

15

16 16 Ajánlat A versenyképesség megôrzéséhez stabil finanszírozási háttér kell Az elmúlt évben is több külsô kockázati tényezô, mint például a szélsôséges idôjárás befolyásolta a mezôgazdaságban mûködô vállalkozások jövedelmezôségét. A folyamatosan változó piaci környezetben a gazdáknak gyorsan és rugalmasan kell reagálni annak érdekében, hogy termelékenységüket megfelelô szinten tudják tartani. A külsô kockázati tényezôk minimalizálásához pedig fejlesztésekre és beruházásokra van szükség. Ezek különbözô finanszírozási formákkal valósíthatóak meg, de a gyorsaság és a rugalmasság ezen a területen legalább ugyanennyire fontos. Hazánkban a mezôgazdaság átlagosan a bruttó nemzeti termék (GDP) 3 4 százalékát állítja elô, amely az uniós részarány duplája. A fejlôdési lehetôség azonban továbbra is megvan, melyben elengedhetetlen a megfelelô finanszírozási lehetôségek igénybevétele. Az agrárágazat finanszírozása a válság ellenére kiegyensúlyozott, a kockázati megítélés egyes piaci szegmensekben 2008 óta javult. A legkedveltebb finanszírozási formák a mezôgazdaságban p zárt végû pénzügyi lízing konstrukció p kamattámogatott lízing konstrukció forint alapon (a futamidô során a kamat fele visszaigényelhetô) p támogatási idôszakban kölcsön Pénzügyi lízing, kölcsön rugalmas és gyors A pénzügyi lízing, valamint kölcsön, mint finanszírozási forma az agrárvállalkozások számára testre szabottabb és egyszerûbb finanszírozások kialakítására ad lehetôséget. A CIB Lízingnél a mezôgazdasági ügyfélkör finanszírozása hosszú évek óta meghatározó jelentôséggel bír, és stabil szereplôként támogatja mind az új, mind a használt gépek finanszírozását. Partnereink igényeihez folyamatosan alkalmazkodva, a gépberuházási kedvet erôsítve számos finanszírozási megoldással, valamint színes termékpalettával lízing, kamattámogatott lízingkonstrukció, valamint támogatott gép esetén kölcsön konstrukcióval igazodunk az elvárásaikhoz. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a finanszírozói kört tekintve az élvonalban vagyunk. mondta el lapunknak Lakatos Gabriella a CIB Lízing mezôgazdasági gépfinanszírozás üzletág vezetôje. Emellett a CIB Csoport portfolióján belül folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitellehetôséggel is támogatják az agrárvállalkozásokat. Már a beruházás tervezésekor fontos átgondolni, hogy milyen finanszírozási formával érdemes megvalósítani a fejlesztést, és ehhez megfelelô pénzügyi partnert keresni. Szezonalitás a finanszírozásban is A gépek iránti keresletet és az idôszakos beruházási arányt elsôsorban az aratási, vetési szezon, valamint az ehhez kapcsolódó, szintén szezonálisan jelentkezô árbevétel határozza meg, mely hatás idén is érvényesült. A CIB az agrárágazat ciklikusságának megfelelôen igazodik az ügyféligényekhez és lehetôvé teszi a törlesztôrészletek szezonális visszafizetését. Szintén a mezôgazdasági szektor jellegzetessége, hogy az egyes évek teljesítménye rendkívül eltérô lehet, ezért fontos szempont, hogy a finanszírozási konstrukció is rugalmasan igazodjon ehhez. Fizetési nehézségek esetén A mezôgazdaság jövedelmezôségét jelentôs mértékben befolyásolják az idôjárási viszonyok, az utóbbi években bekövetkezett vis major helyzetek számos termelôt nagyon nehéz helyzetbe hoztak. A CIB Lízing az ügyfélkör helyzetét figyelembe véve, fizetési nehézségekkel küzdô partnerei részére lehetôséget nyújt a fizetési kötelezettség átütemezésére, amelyet az esedékes törlesztôrészlet, többnyire az áfa összegével megegyezô, kiemelt törlesztôrészlet, valamint kölcsön esetén a támogatási összeg késôbbi idôpontra történô átütemezésével vagy futamidô-hoszszabbítással valósítanak meg. Fontos számunkra, hogy terhet vegyünk le az ügyfelek válláról, teljes körû információval szolgáljunk a finanszírozási lehetôségekrôl, azok módjáról. emelte ki Lakatos Gabriella. Természetesen nem lényegtelen elem a kedvezô finanszírozási mód, valamint az sem elhanyagolható, hogy amennyiben fizetési nehézségek merülnek fel, vagy egyéb probléma adódik a futamidô alatt, gyors és professzionális segítséget kapjanak tette hozzá a CIB szakembere. További információval és személyre szabott ajánlattal szakértô munkatársaink állnak rendelkezésre: 1024 Budapest, Petrezselyem u CIB24 telefonos ügyfélszolgálat: A hirdetés nem minôsül a CIB Lízing Zrt. részérôl ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

17 OMÉK melléklet

18

19 OMÉK Az agrármarketing kihívásai A 76. OMÉK között várja látogatóit a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. Az esemény lebonyolítását és szervezési feladatait a Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum vezérigazgatóság (AMC), illetve alvállalkozói végzik. A kiállítás a hazai élelmiszer-gazdaság legnagyobb marketingeseménye is egyben. A z Országos Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) Magyarország legnagyobb agrárgazdasági rendezvénye több mint százéves múltra tekint vissza. Hazánk legjelentôsebb agrárseregszemléjének célja a 2011-ben megrendezett jubileumi 75. OMÉK sikerének megismétlése, az eltelt 2 év eredményeinek bemutatása; a fejlett, hatékony, környezettudatos gazdálkodás útjainak megismertetése; a fogyasztók tájékoztatása arról, hogy a magyar termékek szigorúan ellenôrzött folyamatok során jutnak el asztalukra, ezáltal garantált a magasabb minôség és a nagyfokú élelmiszer-biztonság. Reményeink szerint a rendezvényen a vidéki életforma varázsával is elkápráztathatjuk majd a fôvárosiakat közölte Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. E törekvésünket szolgálják különbözô bemutatók, az interaktív attrakciók, a hagyományos ételeket és italokat, népi portékákat kínáló hangulatos árussorok, valamint a színpadi programok és vetélkedôk. Óriási PR- és reklámkampány gondoskodik az OMÉK százezres nagyságrendû látogatottságáról. A rendezvény agrárdiplomáciai szempontból is nagy jelentôségû: a magyar adottságainak köszönhetôen különleges színfolt az Európai Unióban. Számos vezetô agrárpolitikus, miniszter és államtitkár jelenlétére számítunk hazánkból éppúgy, mint a környezô országokból. Véleményünk szerint az OMÉK aktuális üzenetet közvetít mind az agrárszakemberek, az ágazatban tevékenykedôk, mind a városi látogatók felé. Bemutatja az agrárágazat súlypontjait, kiemeli és aláhúzza a vidék és a gazdálkodók országformáló erejét, és megmutatja a mezôgazdaság jövôben követendô irányait mondta Fazekas Sándor. Trendek A protokolláris, illetve a szélesebb közönségnek szóló rendezvények mellett alighanem sok szó esik majd arról is, vajon milyen eszközökkel lehet a hazai alapanyag- és feldolgozottáru-termelés piaci pozícióit javítani. Erre szinte azonnal adódik a válasz: marketinggel. A magyar agrármarketing helyzete pillanatnyilag meglehetôsen sajátos. Adott egy világszerte elismert brand, márkanév: magyar élelmiszer. Ennek azonban a világszerte kôkemény versenyben kell helytállnia, és bizony ebbôl a szempontból nem mindig vagyunk éppen a helyzet magaslatán. A régi szakmai közhely szerint minden marketingre költött pénz fele felesleges kiadás, csak azt nem tudja senki, melyik fele. A kihívás óriási. Drasztikusan változnak a fogyasztói szokások. A Budapesti Gazdasági Fôiskola és Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége közös elemzése szerint a fagyasztott termékeken belül a kényelmi típusú készítmények részaránya az Egyesült Államokban meghaladja a 60%-ot, míg Nyugat- Európa országaiban ez 30 40% (a britek vásárolják a legtöbb fagyasztott élelmiszert), a hazai gyártók termelésének pedig jelenleg alig 30%-át adják a tésztafélék, húsos feltétek, félkész- és készételek, illetve mártások, pizzák, gombócok, torták. A fagyasztott húskészítmények között a baromfitermékek vannak többségben. A készételek dinamikusan növekvô szegmense a mélyfagyasztott pizzáké, amelyek lehetnek olasz, azaz vékony tésztás pizzák, vastag tésztás, más néven amerikai típusú pizzák és a kisebb méretû snack termékek. A jellemzôen magyaros ízvilágot keresô fogyasztók körében egyre népszerûbbek az egzotikus jellegû félkész mirelitek is (népszerûek Ázsia, Afrika és Dél-Amerika ízei). Trend az egyadagos, grammos kiszerelésû, valamint az egy-két személyes háztartások igényeit kielégítô csomagolás, nem utolsó sorban pedig az egyéni ízlések kiszolgálása. A gyorsfagyasztott termékek hazai fogyasztása messze elmarad a kilogramm/fô európai átlagtól: a magyar átlag kilogramm, de néhány nagyvárosban és Budapesten eléri a kilogrammot. Mindehhez képest kell a magyar hagyományos ízvilágú termékeknek állniuk a versenyt nem könnyû. Szervezetten Az új kihívásokra a kormányzat jelentôs átszervezésekkel válaszolt. A közösségi agrármarketing és bormarketing feladatokat az Agrármarketing Centrum jogutódaként a Magyar Turizmus Zrt. látja el július 1-jétôl. A Magyar Turizmus Zrt. szakágazati támogatások nyújtására is jogosult. Igazából arról is újraindult a vita, hogy a hazai termékek piaci pozíciójának szervezett javítása mennyire tekinthetô állami feladatnak. Ezzel kapcsolatban dr. Totth Gedeon professzor, a téma egyik legnagyobb hazai tekintélye megjegyzi: A közösségi marketing szükségessége megközelíthetô az állami szerepvállalás szükségességének az oldaláról is. Itt abból indulhatunk ki, hogy az állami szerepvállalással támogatott közösségi agrármarketing jellemzi a fejlett mal rendelkezô országokat, elég, ha csak a német CMA vagy a francia SOPEXA példájára gondolunk, és ezzel az állami támogatással végül is növelik az ágazat versenyképességét. Másrészrôl bizonyos egyéb nevezhetjük marketing- tendenciák szükségessé teszik az állami szerepvállalást. Az ország-, illetve ország-eredet imázs jelentôségének a felértékelôdése a pozitív kép kialakulása és fenntartása érdekében az államra legalább is koordináló, támogató szere-

20 20 OMÉK 2013 pet ró. Az szinte mindenütt, így hazánkban is nagyon erôs, és hozzátenném, hatékony országimázs-formáló tényezô, tehát errôl az állami segítségrôl az ágazat, függetlenül az amúgy is támogatásra szoruló struktúrájától, nem mondhat le. Mindez azért nagyon fontos, mert az agrárkivitel a magyar export jelentôs hányadát tette ki hosszú idôn keresztül, a magyar élelmiszerek, kertészeti, állati vagy növényi termékek jó minôségükkel és versenyképes áraikkal méltán élveztek kedveltséget azok között, akik tudatában voltak származási helyüknek. Az extenzív piacbôvülési lehetôségek kimerülése az agrártermékek piacán és egyáltalán a piaci verseny erôsödése és nemzetközivé válása komoly kihívást hozott a magyar számára, amely hagyományos, komparatív elônyeinek jelentôs részét elvesztette. A versenyképesség növelése tehát létszükséglet az ágazat életben maradása, túlélése számára, amelynek exportpiacai beszûkültek vagy az ottani versenyben lemaradtak. Ebben a helyzetben minden olyan eszköz alkalmazása létfontosságú, amellyel a versenyképesség tartható vagy fokozható. Az helyzetét súlyosbítja, hogy számos késôbb részletezendô tényezô, ágazati sajátosság miatt a folyamatosan változó piaci viszonyokhoz való vállalati szintû alkalmazkodás nehéz. Vonatkozik ez a marketingeszközök tudatosabb és hatékonyabb alkalmazására is. A vállalatok közötti marketing együttmûködések, integrációk jelenthetnek perspektívát a versenyképesség megôrzésére állapítja meg dr. Totth. Pénzkérdés Hogy minderre mennyi pénzt is lehet szánni, azt a gazdaság teljesítôképessége határozza meg. Mivel az új felügyeleti rendszerben, a Magyar Turizmus Zrt.-n belül csatlakozó programokkal, projektekkel együtt jelennek meg a költségek, egyes ágazati tételek mutathatják meg a valódi arányokat. Ilyen példa a bormarketing, amely az átszervezések után is lényegében változatlan formában folytathat. Összesen 3 millió euró mintegy 860 millió forint áll rendelkezésre 2013 és 2016 között a magyar borok promóciójára Japán, az Egyesült Államok, Kína, Oroszország és Kanada piacán. A rendelet szerint támogatást az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkezô, illetve a borszôlô fajtájának jelzésével ellátott borászati termékek ezen öt országban történô megismertetését és promócióját célzó programhoz lehet igényelni. A program tipikusan megfelel a közösségi marketing alapelveinek: támogatásra ugyanis a szôlô- és borágazatban mûködô szakmaközi szervezet, a programjavaslat benyújtásának idôpontjáig termékleírást már benyújtott hegyközségi szervezet, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa vagy legalább öt hegyközségi tag által létrehozott társadalmi szervezet, egyesület vagy gazdasági társaság pályázhat. A támogatás a 2013/2014-es borpiaci évben, a 2014/2015-ös borpiaci évben, és a osban is egyaránt egymillió euró. A szakemberek szerint az ilyen programokkal csak egy baj van: sokkal több kellene belôlük. Az idei OMÉK jó ugródeszka lehet az elôrelépéshez. K. N.

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz

Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz Mikrobiológiai megoldások a fenntartható gazdálkodáshoz FÓKUSZBAN A GYÖKÉR 100 millió 1 milliárd baktérium grammonként nagy része hasznos, egy része nem FÓKUSZBAN A GYÖKÉR A cégről dióhéjban: Az AGRO.bio

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

GABONAPIACI HELYZETKÉP

GABONAPIACI HELYZETKÉP GABONAPIACI HELYZETKÉP Malom és sütőipari Osztályülés, Budapest 2017. április 10. Mátyus Kornél NAK A világ gabonakészleteinek várható alakulása Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény - élet. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény - élet Minden itt kezdődik AGRO.bio Hungary Mikrobiológiai megoldásokat nyújt a mezőgazdaság minden területén Egészséges növekedés termés BactoFil 1500 hektár megfelelő termőtalaj

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés

kedvező adottságok, de csökkenő termelés kemény korlátok között: időjárás, import, botrányok, feketegazdaság, A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés GfK Custom Research A friss zöldség, gyümölcs vásárlások GfK Hungária / Sánta Zoltán OMÉK 2011 A zöldség- és gyümölcsszektor - Termelés kedvező adottságok, de csökkenő termelés 2 kemény korlátok között:

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012

A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2012 A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 212 Központi Statisztikai Hivatal 213. július Tartalom 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági súlya és külkereskedelme...2 1.1. Makrogazdasági jellemzők...2

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére

OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM. Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére OLAJOS MAGVAK: VILÁG PIACOK ÉS KERESKEDELEM Az alacsonyabb gabonaárak befolyásolták a gyenge keresletet a szójadara kivitelére Nagyon kevés tényező befolyásolja a keresletet a mezőgazdasági termékek iránt

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban.

Hírlevél összefoglaló. A Fekete-tenger régiójában rendkívüli termés várható, mind Ukrajnában mind Oroszországban. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 7. Hírlevél TERMÉNY

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt.

Összefoglaló. Mostani hírlevelünk hosszabb a megszokottnál az elmúlt hét eseményei miatt. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu 25. Hírlevél TERMÉNYPIACI

Részletesebben

Nagygazdák és kisgazdák*

Nagygazdák és kisgazdák* Raskó György Nagygazdák és kisgazdák* Helyzet- és jövőkép az agrárgazdaságról *Gazdaságpolitikai választások, GKI konferencia 2005 november 8. Húzóerő-e az agrárszektor Magyarországon? Nem Az agrárium

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak

Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Húsok és húskészítmények iránti kereslet módosulása, avagy mire kell felkészülnie a húsiparnak Éder Tamás Az iparszerűen előállított húsok és húskészítmények PR problémái (I.) A tevékenységi specializáció

Részletesebben

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik

AGRO.bio. Talaj növény élet. Szabó Gábor területi képviselő. Minden itt kezdődik AGRO.bio Talaj növény élet Szabó Gábor területi képviselő Minden itt kezdődik Az ENSZ 2015-öt A termőtalajok nemzetközi évének nyilvánította. Az ENSZ előrejelzései alapján a nem megfelelő talajművelési

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály

Agrárgazdasági Kutató Intézet Statisztikai Osztály Agrárgazdasági Kutató Intézet TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZİGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2011. július 11-i operatív jelentések alapján) A K I BUDAPEST 2011. július Készült: az Agrárgazdasági Kutató Intézet

Részletesebben

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely

Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Az élelmiszergazdaság, mint stratégiai ágazat Dublecz Károly Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely Hazánk tudománya, innovációja és versenyképessége szakmai vitafórum Nagykanizsa, 2012. november 7.

Részletesebben

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM

GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM GABONA VILÁGPIACOK ÉS KERESKEDELEM EGYESÜLT ÁLLAMOK KITERJESZTETTÉK A DDGS KIVITELÉT Az Egyesült Államok továbbra is jelentős mennyiségben exportálnak DDGS-t. (distiller s dried grains with solubles szárított

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 12/2011. (II. 15.) Közleménye az AKG rendeletben foglalt web-gn adattartalmának változásáról és a 22/2010. (IV. 13.) IH közlemény hatályon kívül helyezéséről Az Új Magyarország

Részletesebben

2009/17. Terménypiaci előrejelzések 2009-07-19. Összefoglaló

2009/17. Terménypiaci előrejelzések 2009-07-19. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/17.

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is.

Összefoglaló. A takarmánybúza ma Franciaországban nincs 32 ezer Ft, további csökkenés várható nálunk is. Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t- online.hu www.zoldforras.hu Hírlevél 17. TERMÉNYPIACI

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS

NETYE BÁLINT Nyugat-Békés megye netye.balint@trigo.hu +36 30 536 8020 1 HORVÁTH PÉTER. Zala, Nyugat-Somogy 2 KASÓ ANDRÁS 2015 1 HORVÁTH PÉTER 10 Zala, Nyugat-Somogy 8 horvath.peter@trigo.hu 9 5 12 +36 30 251 0178 1 2 KASÓ ANDRÁS 13 11 Baranya, Somogy megye 6 2 kaso.andras@trigo.hu 4 +36 30 525 1775 3 LUDÁNYI PÉTER Baranya,

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban

Az agrárgazdaság szereplôi. A mezôgazdaság eredményei. Vadgazdálkodás és halászat. az élelmiszergazdaságban TARTALOM 3 Elôszó 4 6 10 Az agrárgazdaság szereplôi A magyar mezôgazdaság adottságai A mezôgazdaság eredményei 14 Erdôgazdálkodás 15 Vadgazdálkodás és halászat 16 Agrár-vidékfejlesztési intézkedések 20

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT. Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok

Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT. Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok Jó úton haladunk? FONTOS KÉRDÉSEKRE KERESSÜK A VÁLASZT Kalászos gabonatermesztésünk hiányosságai, kitörési pontok Több fórumon elhangzott már, hogy növelnünk kell a kalászos gabona termesztésünk versenyképességét,

Részletesebben

Ön tudja már, ki lesz az utóda?

Ön tudja már, ki lesz az utóda? Ön tudja már, ki lesz az utóda? és elkezdte felkészíteni? 2013.február.28. Tömör László, a Budapest Bank agrárszakértője A kutatásról A kutatást a TÁRKI végezte a Budapest Bank megbízásából 2012. szeptemberében,

Részletesebben

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló szervezetként

Részletesebben

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41%

Indikátor tárgya. A gazdaság átfogó vizsgálata 70,0 28,9 41% Tapasztalatok Szabóné Németh Ágnes szaktanácsadó Euro-Eco Csoport NAKVI névjegyzéki tanácsadók bemutatkozás szakmai kompetencia Közvetlen kapcsolat a gazdálkodókkal 1 98 db ügyfélből Gazdaság mérete túl

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése

Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése )$(* +,#-&-%.#/#-0100!"#$%&'%(!0 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 302-0408 Ügyiratszám: 33 386/45/2008. KPSZO- /2008. Tárgy: a Betakarítási Koordinációs Bizottság 2008. november 21-i záró ülése z őszi

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24.

Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Külföldi terjeszkedés, vagy a magyar piac visszahódítása? Éder Tamás elnök Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége 2012. május 24. Az élelmiszer-előállítás gazdaságtörténete Egyéni önellátás Családi

Részletesebben

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr.

A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A magyar textil- és ruhaipar 2013-ban a számok tükrében Máthé Csabáné dr. A termelés és az árbevétel alakulása 2013-ban 1. táblázat a termelés változásának indexe Év 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban

A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban A hús-feldolgozás súlya és szerepe a számok tükrében Problémák és megoldások a húsfeldolgozásban 2016. február 16. Dr. Felkai Beáta Olga Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar számokban 1992-ben

Részletesebben

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig

ALAKORSHOW. Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig ALAKORSHOW Teljes termékpályás ellenőrzési és online tételtanúsítási rendszer a nemesítéstől a sörös polcokig Kanyó Zsolt, fejlesztési részlegvezető BiokontrollHungária Nonprofit Kft. ALAKORSHOW Teljes

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform

Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Laszlovszky Gábor főosztályvezető Előzmények 1990- BSE Reformok az Európai Unió élelmiszer politikájában egyik alappillér a

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. MAGYARORSZÁG KÜLSŐ ADÓSSÁGÁLLOMÁNYÁNAK ÉS A KÜLFÖLDIEK KEZÉBEN LÉVŐ ADÓSSÁGÁNAK ELEMZÉSE Készült a Költségvetési Tanács megbízásából Budapest, 2015. október GKI Gazdaságkutató Zrt.

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) Környezetvédelem (KM002_1) 4(b): Az élelmiszertermelés kihívásai 2016/2017-es tanév I. félév Dr. habil. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, AHJK, Környezetmérnöki Tanszék Az élelmiszertermelés kihívásai 1

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

14./2012. Terménypiaci előrejelzések 2012. augusztus 6., Hétfő. Összefoglaló

14./2012. Terménypiaci előrejelzések 2012. augusztus 6., Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft. 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 14./2012. Terménypiaci előrejelzések 2012.

Részletesebben