JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, február 26.-án órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, február 26.-án órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László Kovács Rajmund Kruppa József Punk József Turcsányi Istvánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Horváthné Zakor Tünde dr. Judi Erzsébet Starkné Rezeli Erzsébet Fornai Marietta Hargitai Tünde Lengyelné Horváth Andrea polgármester jegyző aljegyző pénzügyi irodavezető hatósági irodavezető könyvvizsgáló iskolaigazgató Css.Kp. vezető közművelődési igazgató Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő képviselőből 9 fő az ülés kezdetén jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendek felcserélésére. Az intézményekre vonatkozó napirendek tárgyalásával kezdenek, tekintettel arra, hogy az intézményvezetők jelen vannak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendek tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta: 9/2015. (II.26.) Kt határozat a napirendekről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg:

2 2 1. Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására. 2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a nappali ellátás nyersanyagnormájának elfogadására. 3. Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 4. Javaslat a évi költségvetés módosítására 5. Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására, saját bevételek körére. 6. Aktuális ügyek a.)beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról b.)bursa Hungarica pályázati támogatásról c.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról d.)javaslat a Berhidai Napok vendéglátására pályázat kiírására e.)bérleti díj csökkentési kérelem f.) Javaslat a polgármester szabadság ütemtervének elfogadására g.)tájékoztató a 8181 Berhida, Bezerédi u. 3. sz. alatti ingatlan helyiségbérleti pályázat kiírásáról h.)önkormányzati tevékenységek módosításáról Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző 1. Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására. Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató: Nincs kiegészítésem, ha kérdés van, szívesen válaszolok. A hagyományoknak megfelelően két részből áll az előterjesztésünk. Elsőként a beszámolót készítettük el, majd a második részben a munkatervünket terjesztjük Önök elé. Az igények is be vannak építve a munkatervbe, amely igazodik a költségvetéshez, amit a pénzüggyel egyeztetünk. Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága előterjesztése tükrözi állásfoglalásunkat. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: Előterjesztésünk tükrözi állásfoglalásunkat.

3 3 Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata tárgyalta a napirendet, egyetértett a két bizottság előterjesztésével. Köszönjük az eddigi színvonalas munkát, reméljük az idén is hasonlóan színvonalas lesz. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 10/2015. (II.26.) Kt határozat a közművelődési intézmények 2015 évi munkatervéről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta: Az előző évekhez hasonlóan, idén is részletesen kidolgozott, tartalmas, minden korosztály számára színvonalas szórakozást kínáló programterv került beterjesztésre. A munkatervet és programtervet a beterjesztésnek megfelelően elfogadja azzal, hogy az év közbeni esetleges programváltozásokat át kell vezetni. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Lengyelné Horváth Andrea közműv.ig. Ehhez a napirendhez kapcsolódik az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Az előző évekhez hasonlóan javaslom a pályázat benyújtását. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 11/2015. (II.26.) Kt határozat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásáról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati lehetőséget és a következő döntést hozta: 1) A Kultúrház és Könyvtár és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár eszköz beszerzésre benyújtandó pályázatot támogatja.

4 4 2) A pályázat megvalósításához szükséges Ft, azaz Kettőszázötvennégyezer forint saját forrást a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: értesítésre: március 5. benyújtásra: a pályázati határidő szerint Felelős: Pergő Margit polgármester Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a nappali ellátás nyersanyagnormájának elfogadására. Pergő Margit polgármester: Az előterjesztést, az anyagot megkapták. A bizottságokon elhangzott javaslatokat beépítettük már a tervezetbe. Van-e még valakinek észrevétele? Az 1. (7) bekezdésében javaslom, hogy az egyházat is írjuk bele. Kérdésem továbbá a 10. (8) bek. a.) pontjánál, hogy a 700 Ft/1 m2-re jutó összege téli vagy nyári hónapra vonatkozik-e? Mert nem ugyanannyi a rezsi a két időszakban. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez egy éves átlag. Nincs külön bontva. Akkora összeg ez a 700 Ft/m2, hogy nagyjából mindenki belefér, aki nem pazarol. A településen 75 m2 az átlagos ingatlan nagysága, ez egy normál háztartás, kb. 55 ezer Ft-os rezsivel számolva. De aki teszem azt a medencéjét fűti télen, vagy a kerti tavát, annak ne mi fizessük a számláit. Mi a család? Kicsit pontosítani kellene, hogy kiket értünk egy családon? dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető: Az előterjesztés 22. oldalán beidéztük a törvényi hivatkozást. A törvény részletesen leírja, hogy kit kell családon, hozzátartozón, stb... érteni. Ezen nem változtathatunk. Pergő Margit polgármester Javaslatként hangzott el, hogy az egyházat is vegyük bele a javaslattevők körébe. Ki ért egyet ezzel? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett (Pergő Margit, Nyírő István, Kruppa József, Héninger László) a javaslattal egyetértett, azt a rendeletbe be kell emelni.

5 5 A rendelet-tervezettel, a kiegészítések átvezetése után egyetért-e a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról - a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi Kapcsolódik ehhez a napirendhez az élelmezési norma megállapítása is, egyetértenek-e az előterjesztéssel? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László ) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 12/2015. (II.26.) Kt határozat a ÖNO térítési díj összetevőiről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Öregek Napközi-otthonában biztosított étkezés térítési díjának összetevőit a következők szerint határozza meg: 2015.év 1.) Élelmezési norma reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 537,-Ft 2.) Rezsiköltség 303,-Ft 4.) A tételek az ÁFA összegét tartalmazzák. Az élelmezési normát április 1-től kell alkalmazni. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pü.irodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető óvodavezetők

6 6 3.) Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Javaslom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 88. -ban az évenkénti egy közmeghallgatás legalább évente 2 alkalom legyen településrészenként. továbbá javaslom, hogy évente 1 alkalommal a vállalkozásokat is hívja össze a polgármester egy fórumra. Punk József képviselő: Azt gondolom, ha a vállalkozók akarnának eljönnének a közmeghallgatásra is évente egy alkalommal. De csak úgy mint a vállalkozók, a lakosság sem vesz részt a közmeghallgatáson. Én évek óta képviselőként jelen vagyok, és jó esetben fő van jelen Berhidán, Peremartongyártelepen pedig fő vesz részt. Szerintem ebből le lehet vonni a következtetéseket. - Megkérdezem a Képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy évente két alkalommal tartsunk közmeghallgatást és ezt írjuk bele a Szervezeti és Működési Szabályzatban is? A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, (Héninger László, Kovács Rajmund) és 5 nem szavazattal elutasította a javaslatot. - Megkérdezem a Képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy évente egy alkalommal tartsunk a vállalkozóknak fórumot és ezt írjuk bele a Szervezeti és Működési Szabályzatban is? A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Pergő Margit, Nyírő István) 1 nem szavazattal (Punk József) a javaslattal egyetértett, kéri a rendeletben az átvezetését. A 15. -ban szerepel az anyag kiküldésére vonatkozó rész. Javaslom, hogy kerüljön bele az is, hogy az írásos előterjesztéseknek tartalmaznia kell az összes szerződéstervezetet is, amit ki kell küldeni előzetesen részünkre. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez így túl széles megfogalmazás. Van, hogy egy-egy szerződés-tervezet több száz oldalas a mellékletekkel, egyebekkel kiegészítve.

7 7 Ha nem kapjuk meg előzetesen az előterjesztéshez a szerződéstervezeteket, nem tudunk dönteni sem róla Dr. Cseh Tamás jegyző : Ha rendelkezésre áll az ülés előtt a szerződés-tervezet, minden esetben ki szoktuk küldeni a képviselőknek. Ha pályázatot írunk ki valamire, arról minden esetben a Képviselő-testület dönt és a pályázati kiírásnak része a szerződés-tervezet is. De vannak olyan szerződések is, amelyek ún. piti kategóriába tartoznak, akkor szinte hetente lehetne ülésezni. Továbbra is azt kérem, hogy kapjunk meg minden szerződést előzetesen. Látni szeretném a szerződéseket. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez nem probléma, minden szerződést láthat a Képviselő-testület, még azokat is, amelyek a köz számára nem nyilvánosak. De nem minden ülésen áll rendelkezésre a tervezet. Lehetőség van utólag megismerni azokat bármikor. Akkor utólag aláírva kapjuk meg őket. Fülöp Attila képviselő: Áthidaló javaslatom az, hogy amennyiben az ügy tárgyalása időpontjában rendelkezésre áll, küldjék ki, ha nem akkor utána a Képviselő-testület hatáskörét érintő szerződéseket. Ez alapvető bizalmatlanság felénk úgy érzem! Dr. Cseh Tamás jegyző : Ha bizalmas üzleti titok szerepel a szerződésben és esetleg az nyilvánosságra kerül, akár több milliós pert is kaphat az önkormányzat. Nem tudom garantálni a biztonságot, ha felkerül a világhálóra.

8 8 Héninger László képviselő: Ez pedig felénk bizalmatlanság. A képviselők tudják, hogy mit lehet és mit nem a nyilvánosság elé tárni. Betekintési joga van minden képviselőnek, jelzi nekünk, hogy mikor és bejön személyesen, megnézi azt a szerződést, amelyiket akarja. Ettől függetlenül egyetért-e a Képviselő-testület azzal, hogy amennyiben rendelkezésre áll a szerződés-tervezet az anyag kiküldéséig, kapja meg a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett. - A rendelet-tervezettel, a kiegészítések átvezetése után egyetért-e a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról - a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 4.) Javaslat a 2014 évi költségvetés módosítására Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság előterjesztése tükrözi állásfoglalásunkat. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Az előterjesztés tükrözi állásfoglalásunkat. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata egyetértve a Gazdasági Bizottsággal, javasolja a 2014 évi költségvetés módosítását. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentésemet ismertetem. (felolvasva- a jegyzőkönyv mellé csatolva) Az eredeti és a módosított előirányzat mi? Melyik a végleges adat?

9 9 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ez tervadat, a végleges adatok a zárszámadáskor derülnek ki. Az évközi Képviselőtestületi döntésnek megfelelően kerül átvezetésre negyedévenként az előirányzat év közben. Akkor áprilisban lesz végleges adat pl. a járda elkészülésének költségeiről is? A berhidai köztemetőnél az 5 millió forint 12,5 millióra változott, mi ennek az oka? Nem volt elég rá az előirányzat. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak az előterjesztésről és a könyvvizsgálói jelentésről. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 13/2015. (II.26.) Kt határozat a 2014 évi költségvetés módosításáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1. Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a évi költségvetési előirányzatok módosítására. A költségvetési maradvány tartalmi meghatározása - jogszabályi változás kapcsán - módosult. Egyetért azzal, hogy ezen változás következtében módosítani kell az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának összegét. 2. A könyvvizsgálói jelentést a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Egyetértenek-e a rendelet-tervezettel? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Héninger László, Kovács Rajmund ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta:

10 10 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására, saját bevételek körére. Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: Bizottságunk javasolta a 2015 évi költségvetési rendelet megalkotását a következő javaslatokkal, kiegészítésekkel elfogadni. Felkéri a hivatalt, hogy a Képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást az építményadó és egyéb adó kintlévőségekről települési szinten. Felkéri a hivatalt, hogy a Képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást a Hétszínvirág Óvodában jelentkező étkezési térítési díjhátralékokról, egyéb kintlévőségekről. Javasolja a képviselői tiszteletdíj mértékét évben ,-Ft/hó összegben megállapítani. Kéri megvizsgálni, hogy a képviselők részére a munkájukhoz szükséges internet és telefonköltségekhez milyen módon járulhatna hozzá az önkormányzat. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság február 19- i ülésén megtárgyalta a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek: Bizottságunk kéri, hogy a volt csecsemőotthon területét, a városközpontot kiemelten kezelje a Képviselőtestület az idei évben. Bizottságunk javasolja, hogy a Honvéd utcába kerüljön elhelyezésre 2 db fekvőrendőr. Bizottságunk kéri, hogy a Berhidai Napok rendezvénysorozat kapcsán fektessünk nagyobb hangsúlyt a szponzorok felkutatására, hogy minél színvonalasabb programokat szervezhessünk városunk lakóinak. Kérjük továbbá, hogy mellékletként szerepeljen a gazdasági programban a évre tervezett felújítások listája. Bizottságunk javasolja a helyi közfoglalkoztatás szerkezetének, infrastruktúrájának felülvizsgálatát. Fenti módosításokkal, javaslatokkal a rendelet tervezetet elfogadásra ajánljuk. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: A részönkormányzat javasolja elfogadni a 2015 évi költségvetést azzal, hogy a Képviselő-testület és a Köznevelési Társulás biztosítsa a bölcsődébe 1 fő főállású takarítónő alkalmazását.

11 11 Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentésemet ismertetem. (felolvasva- a jegyzőkönyv mellé csatolva) Pergő Margit polgármester: A módosított évi CXCV. törvény 24 -a alapján a évi költségvetési tervezetet elkészítésre került. Az előterjesztést, a rendelet-tervezetet és a táblákat megkapták a képviselők. A bizottsági ülésen kért hátralékos kimutatásokat szintén megkapták a képviselők. A bizottsági előterjesztések pontjai közül mindent befogadtam, de 1.ponttal nem értek egyet, azt elfogadni nem tudom. A képviselői tiszteletdíj Ft-ra történő emelését nem javaslom elfogadni a Képviselőtestületnek, maradjon az eredeti tiszteletdíj. Van-e valamilyen kérdésük, javaslatuk a napirend kapcsán? Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: Csak annyi kiegészítést szeretnék az adóhátralék kimutatáshoz fűzni, hogy a forint az iparűzési adónál úgy néz ki, hogy abból forint még december 31.-én nem volt esedékes. Tehát a hátralék itt csak a fennmaradó összeg. Héninger László képviselő : Javaslatot teszek a köztisztviselők és közalkalmazottak béremelésére a következők szerint. a br Ft alatt keresők részére 5 % emelést a br Ft-ig keresők részére 3 %-os emelést afölött nem javaslok emelést. Ezt az összes intézménynél javaslom, az óvodáknál, iskoláknál, a hivatalban, a TESZ-nél, a Családsegítő Központnál, és a Kultúrháznál egyaránt. Honnan? Héninger László képviselő : A 2014 évi pénzmaradvány terhére, ez kb. 10 millió forint egy évben. Én is javaslom, hogy a kistemplom állagmegóvására különítsünk el egy meghatározott összeget. Javaslom továbbá, hogy az utca névtáblák kihelyezését folyamatosan végezze a TESZ, ha kell pótolja, ha valahol még nincs, legyen. Javaslom továbbá a térfigyelő kamerák további beszerzését és telepítését a város több pontjára is. Tavaly 12 db-ra pályáztunk, nem nyertünk a pályázaton. De tartsuk szem előtt a fejlesztést. A régészeti feltárásokra benyújtott pályázaton nem nyertünk. Kérem, hogy azt a levelet, amelyben a polgármestert értesítették a pályázatról, küldjék meg részemre. Mi a további elképzelés ez ügyben?

12 12 Elutasították a pályázatot valóban. Nem lehet olyan megoldást választani, hogy ásás nélkül csinálhassunk egy közparkot? Ásatni kell, megkérdeztük. Beszélek a múzeummal és tartunk egy előadást a Kultúrházban, ahol tájékoztatnak minket és az érdeklődőket arról, hogy Berhidán milyen régészeti tevékenység végezhető. Itt voltak a régészek és világosan elmondták, bármit akarunk, ásatni kell. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság javaslatában szerepel, hogy szeretnénk a városközpont rehabilitációját. Úgy gondoltuk, hogy amíg várunk az új pályázatra, addig is kezdjünk el kialakítani egy koncepciót, tervet, hogy mit is szeretnénk ott. A rendezési terv behatárolja a határvonalakat, adott, hogy hol lehet tevékenykedni. De kellenek a konkrét elképzelések, hogy akarunk-e pl. épületet a területen? Vagy ha nem, akkor tisztán parkot akarunk-e és az hogy nézzen ki? Hol legyen sétány, hol a lámpák? Vagy amiről már régen is beszéltünk Lakath János emlékszobor vagy emlékhely legyen, vagy milyen mértékben legyen fásítva? Ilyenekre gondolok, ezt át kell beszélnünk. Kezdetnek mindenképpen javaslok egy füvesítést, tereprendezést, parkosítás nélkül egyenlőre. Javaslom, hogy a következő bizottsági ülésen ez legyen napirend. És kérem, hogy szerezzünk be egy állásfoglalást a régészektől, hogy konkrétan mi az, amit lehet a területen csinálni. Írja le, hogy mit lehet és mit nem. Én a jogszabályban úgy olvastam, hogy 50 cm-ig nem kell ásatni, a Laczkó Dezső múzeum erre is adjon állásfoglalást. Ha rejtett világítást akarunk, akkor ásni kell. Az én álláspontom az, hogy csak minimális régészeti munkát végezzenek a területen, annyit, amennyivel a kistemplom és környékét rendbe lehessen tenni. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat saját pénzből oda építeni nem tud épületet. Be lehet füvesíteni. Itt nem arról van szó, hogy a kistemplomnál leverem a vakolatot és helyreállítom. Komoly műemléki értékkel bír az épület, külön kell farestaurátor, a falakhoz restaurátor és rengeteg pénz a helyreállításhoz. Az egyház 100 millió forintos előzetes pályázati igényt nyújtott be, amiből 20 milliót a nagytemplomhoz szeretnének, és milliót a kistemplom helyreállítására. Ehhez tudunk majd csatlakozni. Én ehhez ragaszkodom, mert az önkormányzat tele van olyan saját tulajdonában lévő épületekkel, amit fel kellene újítani és arra sincs pénz. Az egyház a tulajdonos és komoly támogatást kapnak erre. Sajnos a Leader nél sem számíthatunk sok jóra ezzel kapcsolatban, mert ugyan még csak most készül a stratégia, de az látszik, hogy rendezvényszervezésre és közösségépítésre lehet majd fordítani a támogatásokat.

13 13 A következő bizottsági ülésre bekérjük az írásos állásfoglalást a Laczkó Dezső múzeumtól a területre vonatkozóan. Megszervezzük a Kultúrházban a múzeum munkatársaival a lakossági tájékoztatót. Kruppa József képviselő: A célt többféle módon lehet elérni. De én javaslom, hogy mindenképpen rendeljünk mellé egy összeget és határozzuk meg, hogy mit akarunk. Egy-két padnak, vagy pár darab fának bele kellene férnie, a sokat kritizált levendulás mellé. Induljunk el kis lépésekkel, de már látszik, hogy teszünk a cél érdekében. Akár újrahasznosítható eszközök telepítésével is számolni lehet. A pályázati céltartalékból lehet erre átcsoportosítani. Én úgy látom a tervezésnél, hogy nem számolunk egy bizonyos fejlődéssel, ún. stagnálással terveztük előre a négy évet. Ön szerint ennek mi a jelentősége? Héninger László képviselő: Tavaly több volt az iparűzési adó kivetés, mint idén. Épp most voltunk kint az ipartelepen és láttuk, hogy komoly fejlesztéseket terveznek. Ez pedig épületekkel is jár. Horvátné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Csak és kizárólag az alapdokumentáció alapján dolgozunk és az óvatosság elvét követve tervezünk. Hiába gondolják úgy, hogy épületeket fognak építeni, arra tervezni nem lehet. A költségvetést negyedévenként módosítjuk, az év közbeni változásokat átvezetjük. Punk József képviselő: Ismét hatalmas mennyiségű szemét van a régi Huszár-bánya területén. Célszerű lenne egy főállású őrt megbízni oda, és szerintem hatékonyabb lenne a munka, ha még 1-2 fő csoportvezetőt is tudnánk alkalmazni főállásban.

14 14 Az őr nincs ott napi 24 órában. Hétvégén az önkormányzat nem tud foglalkoztatni, éjszaka szintén nem. És a szemetet nem munkaidőben hordják oda. Sok esetben nem is Berhidáról, hanem a környező településekről. Megoldás lehet az, hogy körbeárkoljuk a területet, hogy ne lehessen megközelíteni. Ez működik is több területen. Punk József képviselő: A lomizás is hatalmas gond a településen. Előbb-utóbb kezelhetetlen lesz ez az állapot. Most hogy a Vertikál Zrt. már nem végez évente lomtalanítást, a lomizók a felesleges hulladékot kiszórják a települések határaiban. Az nem megoldás, hogy a terület tulajdonosát felszólítjuk és őt büntetjük meg, ha szemetes a területe. Kruppa József képviselő: Én a közmunka programmal kapcsolatban szeretnék egy két gondolatébresztőt felvetni. Sokkal nagyobb szervezettség kell, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közfoglalkoztatásra és ide is kell pénzt átcsoportosítani. A nélkül beszélgethetünk minden ülésen akár órákat is, nem jutunk előrébb. Arra jutottunk, hogy erre költeni kell. Kell a telephely és kell a jobb munkaszervezés. A kis lépés is lépés, de induljunk el. E mögé mindenképpen rendeljünk pénzt. Ma még nem tudni, hogy áprilisban mennyi foglalkoztatott lesz. A mostaniak tanfolyamosok, nem a mi költségünk, a többi pár foglalkoztatott 100 %-os támogatottságú. Komolyan kell róla tárgyalni valóban. Gondolkodni kell és meg kell találni az optimális helyzetet. Kruppa József képviselő: Legyen egy koncepció készítve erről. Javaslatként hangzott el a béremelés, kell-e róla szavazni jegyző úr? Dr. Cseh Tamás jegyző : Nem támogatom. Nincs fedezete jelenleg a költségvetésben. A pénzmaradvány lehet a fedezet. De ez egy egyszeri forrás, idén megoldható, de ha beépítem a bérbe, akkor nem érvényesül a tartósság elve. Ha megvan a forrás, akkor egy egyszeri kifizetés lehet, de a bérbe beemelni nem lehet. Bérfedezetet kell biztosítani, ami jelenleg a pénzmaradvány. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető:

15 15 Egyetértek, tartós kiadást, csak tartós bevételre lehet tervezni. Héninger László képviselő: Emeljük meg az építményadót és a helyi iparűzési adót! Mindig arra van pénz, amire akarunk. Kérek erről szavazni. Dr. Cseh Tamás jegyző : Arról lehet szavazni, hogy ilyen mértékű bérfedezetet biztosítson egyszeri kifizetésre. Iránymutatást a Képviselő-testület nem adhat erre vonatkozóan. Ha lesz forrás, akkor az intézmény költségvetéséből kifizetheti. Amennyiben a pénzmaradvány lehetővé teszi, eseti személyi juttatásként engedélyezheti a kifizetést. Ezzel így egyetért-e a Képviselő-testület? A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Fülöp Attila) a javaslattal egyetértett. Héninger László képviselő: A hátralékoknál az adó és a térítési díj vonatkozásában hogy lehet behajtani a kintlévőséget? 4-5 ezer forint még kezelhető, de ezer forintos térítési díj hátralék már gondot jelenthet. Negyedévente szeretnék a behajtásokról tájékoztatást kérni írásban. Dr. Cseh Tamás jegyző : Sajnos nehéz, folyamatos a felszólítás és a behajtás, de pl. segélyből nem lehet letiltani. Pergő Margit polgármester: A bizottsági javaslatok közül egyel nem értek egyet, de javaslat volt, ezért megkérdezem, egyetért-e a Képviselő-testület azzal hogy a képviselői tiszteletdíj mértékét Ft/hó összegre változtassuk? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslatot elutasította. A többi javaslatot befogadva egyetért-e a Képviselő-testület a bizottsági előterjesztésekkel, a könyvvizsgálói jelentéssel?

16 16 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kruppa József ) a javaslatokkal egyetértett és a következő határozatot hozta: 14/2015. (II.26.) Kt határozat a 2015 évi gazdasági programról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi gazdasági programra tett javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az építményadó és egyéb adó kintlévőségekről, valamint az étkezési térítési díjhátralékokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. A felszólításokat folyamatossá kell tenni, törekedni kell a lehető legtöbb adósság behajtására. Negyedévente, a költségvetés tárgyalásakor írásban tájékoztatni kell a testületet a kintlévőségekről. 2.) Kéri továbbra is napirenden tartani, hogy a képviselők részére a munkájukhoz szükséges internet és telefonköltségekhez milyen módon járulhatna hozzá az önkormányzat. 3.) A volt csecsemőotthon területét, a városközpontot kiemelten kell kezelni az idei évben. Új pályázati lehetőségeket kell keresni, de addig is készüljön koncepció a konkrét területrendezési elképzelésekről. Be kell kérni egy írásos szakmai állásfoglalást a következő bizottsági ülésre a Laczkó Dezső múzeum részéről, hogy milyen földmunkákat lehet végezni a területen. 4.) A berhidai Kultúrházban lakossági tájékoztatót kell szervezni, ahol szakemberek közreműködésével ismereteket szerezhet mindenki a Berhidán végezhető régészeti tevékenységekről. 5.) A Honvéd utcába kerüljön elhelyezésre 2 db fekvőrendőr. Továbbra is szorgalmazni kell térfigyelő kamerák, valamint mobilkamerák kihelyezését. Az utca névtáblák kihelyezését is folyamatossá kell tenni, minden utca bejáratnál. 6.) Kéri, hogy a Berhidai Napok rendezvénysorozat kapcsán a közművelődési igazgató fektessen nagyobb hangsúlyt a szponzorok felkutatására, hogy minél színvonalasabb programokat szervezhessünk városunk lakóinak. 7.) Kéri továbbá, hogy mellékletként szerepeljen a gazdasági programban a évre tervezett felújítások listája. 8.) A helyi közfoglalkoztatás szerkezetének, infrastruktúrájának felülvizsgálata szükséges és indokolt. Az áprilisi zárszámadáskor ismét napirendre kell tűzni. 9.) A könyvvizsgálói jelentést a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: folyamatos, értesítésre: március 10. Felelős: Pergő Margit polgármester

17 17 Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Karácsony József TESZvezető Lengyelné Horváth Andrea közműv.ig. Mozgay Dóra óvodavezető Kovácsné Tobak Márta óvodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Kp. vezetője Ehhez a napirendhez kapcsolódik a saját bevételek körének meghatározása is, egyetért-e a Képviselő-testület az előterjesztéssel? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 15/2015. (II.26.) Kt határozat a saját bevételek köréről A Képviselő-testület a február 26-i ülésén megtárgyalta a Stabilitási törvény 45.. (1) bekezdés a.) pontja alapján a saját bevételek körét, illetve a a Stabilitási törvény 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és az alábbi döntést hozta: 1.) A költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint tervezi meg: Sorszám Bevételi jogcím 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év bevételi bevételi bevételi bevételi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat építmény adó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó önk-i vagyon értékesítésből sz bev 5. osztalék, hozam bevétel 6. tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev 7. bírság, pótlék és díj bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: ) Adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez. Határidő: Felelős: Pergő Margit polgármester Horvátné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető

18 18 Egyetért-e a Képviselő-testület rendelet-tervezettel? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről 6.) Vegyes ügyek. a.) Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága előterjesztésében javasolja a tájékoztató elfogadását. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a tájékoztató elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a tájékoztató elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 16/2015. (II.26.) Kt határozat Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról A Képviselő-testület megtárgyalta az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzést követően elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1) Elfogadja az Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást.

19 19 2) Felhívja az érintetteket, hogy a folyamatos határidőt tartalmazó pontok végrehajtására a jövőben is fordítsanak figyelmet. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi vezető b.) Bursa Hungarica pályázati támogatásról Kruppa József bizottsági elnök: A Humán Ügyek Bizottsága február 18-i ülésén megtárgyalta a Bursa Hungarica pályázati támogatásról készült előterjesztést és az alábbi javaslatokat teszi: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, miszerint ne legyen különbség az A és a B típusú pályázóként regisztrált tanulók támogatása között azt javasoljuk, hogy az önkormányzat közvetlenül a tanulók részére folyósítsa ki a támogatási különbözetet. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati javaslat elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a határozati javaslat elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 17/2015. (II.26.) Kt határozat felsőoktatásban résztvevő tanulók kiegészítő támogatásáról A Képviselő-testület február 26-i ülésén megtárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban résztvevő B típusú pályázókkal kapcsolatos támogatás kiegészítésről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

20 20 1.) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 4 fő B típusú pályázó részére 4000,- Ft/hó támogatást biztosít személyenként 10 hónapra. 2.) A támogatás folyósítása 2 részletben történik közvetlenül a pályázók részére ,- Ft/fő összegben, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére folyósított támogatás elutalását követően. Határidő: folyamatos, szeptember 30. Felelős: Pergő Margit polgármester Csonka Marianna ügyintéző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető c.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról Kruppa József bizottsági elnök: A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a határozati javaslat, a megállapodás elfogadását. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a megállapodás elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a megállapodás elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 18/2015. (II.26.) Kt határozat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Berhida Város Önkormányzata között, a berhidai és peremartoni oktatási intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről kötött megállapodás módosításáról előterjesztést és a következő döntést hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27 -én, 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Gerõfi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. szeptember 21.-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Madár Gábor Koltai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné

Jegyzőkönyv. Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel. Peresztegi Lászlóné Jegyzőkönyv Amely készült: 2015. május 20- án Berhida Város Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 17:40 órai kezdettel Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Gerőfi Roland Fülöp Attila Héninger László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án, 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 4.-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné

JEGYZŐKÖNYV. Herczeg Gabriella képviselõ. Peresztegi Lászlóné JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5- én, 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Nyírõ István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 19/2015. (II.25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 25-i nyilvános ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 4-én, 14.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradtak: Pergõ Margit Nyírõ István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Héninger László képviselõ. Herczeg Gabriella képviselõ. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit polgármester Fülöp Attila

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről

/2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről /2014. (XII.15.) Kt. határozat tervezet a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervéről Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Részönk.Testület elnökhelyettese. Napirend tárgyalása előtt:

JEGYZŐKÖNYV. Részönk.Testület elnökhelyettese. Napirend tárgyalása előtt: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Településrészi Önkormányzó Testületének 2011. szeptember 27-én 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Madár

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak.

12/2015. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2015 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 06-án megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2010. november 23.-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Gerőfi Roland Madár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV

Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ikt.sz.: 519/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szalkszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről Jelen vannak: Meghívott:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben