JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, február 26.-án órai kezdettel megtartott soron következő üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2015. február 26.-án 16.00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről."

Átírás

1 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének, február 26.-án órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Héninger László Kovács Rajmund Kruppa József Punk József Turcsányi Istvánné polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Pergő Margit Dr. Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Horváthné Zakor Tünde dr. Judi Erzsébet Starkné Rezeli Erzsébet Fornai Marietta Hargitai Tünde Lengyelné Horváth Andrea polgármester jegyző aljegyző pénzügyi irodavezető hatósági irodavezető könyvvizsgáló iskolaigazgató Css.Kp. vezető közművelődési igazgató Jegyzőkönyvvezető: Csonka Ágnes Napirend tárgyalása előtt: Pergő Margit polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő képviselőből 9 fő az ülés kezdetén jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a napirendek felcserélésére. Az intézményekre vonatkozó napirendek tárgyalásával kezdenek, tekintettel arra, hogy az intézményvezetők jelen vannak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendek tárgyalásával egyetértett és a következő határozatot hozta: 9/2015. (II.26.) Kt határozat a napirendekről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen ülés napirendjeit az alábbiak szerint állapítja meg:

2 2 1. Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására. 2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a nappali ellátás nyersanyagnormájának elfogadására. 3. Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 4. Javaslat a évi költségvetés módosítására 5. Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására, saját bevételek körére. 6. Aktuális ügyek a.)beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról b.)bursa Hungarica pályázati támogatásról c.) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról d.)javaslat a Berhidai Napok vendéglátására pályázat kiírására e.)bérleti díj csökkentési kérelem f.) Javaslat a polgármester szabadság ütemtervének elfogadására g.)tájékoztató a 8181 Berhida, Bezerédi u. 3. sz. alatti ingatlan helyiségbérleti pályázat kiírásáról h.)önkormányzati tevékenységek módosításáról Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző 1. Javaslat a közművelődési intézmények munkatervére, a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására. Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató: Nincs kiegészítésem, ha kérdés van, szívesen válaszolok. A hagyományoknak megfelelően két részből áll az előterjesztésünk. Elsőként a beszámolót készítettük el, majd a második részben a munkatervünket terjesztjük Önök elé. Az igények is be vannak építve a munkatervbe, amely igazodik a költségvetéshez, amit a pénzüggyel egyeztetünk. Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága előterjesztése tükrözi állásfoglalásunkat. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: Előterjesztésünk tükrözi állásfoglalásunkat.

3 3 Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata tárgyalta a napirendet, egyetértett a két bizottság előterjesztésével. Köszönjük az eddigi színvonalas munkát, reméljük az idén is hasonlóan színvonalas lesz. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 10/2015. (II.26.) Kt határozat a közművelődési intézmények 2015 évi munkatervéről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta: Az előző évekhez hasonlóan, idén is részletesen kidolgozott, tartalmas, minden korosztály számára színvonalas szórakozást kínáló programterv került beterjesztésre. A munkatervet és programtervet a beterjesztésnek megfelelően elfogadja azzal, hogy az év közbeni esetleges programváltozásokat át kell vezetni. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Lengyelné Horváth Andrea közműv.ig. Ehhez a napirendhez kapcsolódik az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. Az előző évekhez hasonlóan javaslom a pályázat benyújtását. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az előterjesztéssel egyetértett és a következő határozatot hozta: 11/2015. (II.26.) Kt határozat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás benyújtásáról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közművelődési érdekeltségnövelő pályázati lehetőséget és a következő döntést hozta: 1) A Kultúrház és Könyvtár és a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár eszköz beszerzésre benyújtandó pályázatot támogatja.

4 4 2) A pályázat megvalósításához szükséges Ft, azaz Kettőszázötvennégyezer forint saját forrást a évi költségvetésében biztosítja. Határidő: értesítésre: március 5. benyújtásra: a pályázati határidő szerint Felelős: Pergő Margit polgármester Lengyelné Horváth Andrea közművelődési igazgató 2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet és a nappali ellátás nyersanyagnormájának elfogadására. Pergő Margit polgármester: Az előterjesztést, az anyagot megkapták. A bizottságokon elhangzott javaslatokat beépítettük már a tervezetbe. Van-e még valakinek észrevétele? Az 1. (7) bekezdésében javaslom, hogy az egyházat is írjuk bele. Kérdésem továbbá a 10. (8) bek. a.) pontjánál, hogy a 700 Ft/1 m2-re jutó összege téli vagy nyári hónapra vonatkozik-e? Mert nem ugyanannyi a rezsi a két időszakban. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez egy éves átlag. Nincs külön bontva. Akkora összeg ez a 700 Ft/m2, hogy nagyjából mindenki belefér, aki nem pazarol. A településen 75 m2 az átlagos ingatlan nagysága, ez egy normál háztartás, kb. 55 ezer Ft-os rezsivel számolva. De aki teszem azt a medencéjét fűti télen, vagy a kerti tavát, annak ne mi fizessük a számláit. Mi a család? Kicsit pontosítani kellene, hogy kiket értünk egy családon? dr. Judi Erzsébet hatósági irodavezető: Az előterjesztés 22. oldalán beidéztük a törvényi hivatkozást. A törvény részletesen leírja, hogy kit kell családon, hozzátartozón, stb... érteni. Ezen nem változtathatunk. Pergő Margit polgármester Javaslatként hangzott el, hogy az egyházat is vegyük bele a javaslattevők körébe. Ki ért egyet ezzel? A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett (Pergő Margit, Nyírő István, Kruppa József, Héninger László) a javaslattal egyetértett, azt a rendeletbe be kell emelni.

5 5 A rendelet-tervezettel, a kiegészítések átvezetése után egyetért-e a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról - a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi Kapcsolódik ehhez a napirendhez az élelmezési norma megállapítása is, egyetértenek-e az előterjesztéssel? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László ) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 12/2015. (II.26.) Kt határozat a ÖNO térítési díj összetevőiről Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Öregek Napközi-otthonában biztosított étkezés térítési díjának összetevőit a következők szerint határozza meg: 2015.év 1.) Élelmezési norma reggeli, ebéd, uzsonna együtt: 537,-Ft 2.) Rezsiköltség 303,-Ft 4.) A tételek az ÁFA összegét tartalmazzák. Az élelmezési normát április 1-től kell alkalmazni. Határidő: értesítésre: március 10. Felelős: Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pü.irodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Központ vezető óvodavezetők

6 6 3.) Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására. Javaslom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 88. -ban az évenkénti egy közmeghallgatás legalább évente 2 alkalom legyen településrészenként. továbbá javaslom, hogy évente 1 alkalommal a vállalkozásokat is hívja össze a polgármester egy fórumra. Punk József képviselő: Azt gondolom, ha a vállalkozók akarnának eljönnének a közmeghallgatásra is évente egy alkalommal. De csak úgy mint a vállalkozók, a lakosság sem vesz részt a közmeghallgatáson. Én évek óta képviselőként jelen vagyok, és jó esetben fő van jelen Berhidán, Peremartongyártelepen pedig fő vesz részt. Szerintem ebből le lehet vonni a következtetéseket. - Megkérdezem a Képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy évente két alkalommal tartsunk közmeghallgatást és ezt írjuk bele a Szervezeti és Működési Szabályzatban is? A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, (Héninger László, Kovács Rajmund) és 5 nem szavazattal elutasította a javaslatot. - Megkérdezem a Képviselő-testület egyetért-e azzal, hogy évente egy alkalommal tartsunk a vállalkozóknak fórumot és ezt írjuk bele a Szervezeti és Működési Szabályzatban is? A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Pergő Margit, Nyírő István) 1 nem szavazattal (Punk József) a javaslattal egyetértett, kéri a rendeletben az átvezetését. A 15. -ban szerepel az anyag kiküldésére vonatkozó rész. Javaslom, hogy kerüljön bele az is, hogy az írásos előterjesztéseknek tartalmaznia kell az összes szerződéstervezetet is, amit ki kell küldeni előzetesen részünkre. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez így túl széles megfogalmazás. Van, hogy egy-egy szerződés-tervezet több száz oldalas a mellékletekkel, egyebekkel kiegészítve.

7 7 Ha nem kapjuk meg előzetesen az előterjesztéshez a szerződéstervezeteket, nem tudunk dönteni sem róla Dr. Cseh Tamás jegyző : Ha rendelkezésre áll az ülés előtt a szerződés-tervezet, minden esetben ki szoktuk küldeni a képviselőknek. Ha pályázatot írunk ki valamire, arról minden esetben a Képviselő-testület dönt és a pályázati kiírásnak része a szerződés-tervezet is. De vannak olyan szerződések is, amelyek ún. piti kategóriába tartoznak, akkor szinte hetente lehetne ülésezni. Továbbra is azt kérem, hogy kapjunk meg minden szerződést előzetesen. Látni szeretném a szerződéseket. Dr. Cseh Tamás jegyző : Ez nem probléma, minden szerződést láthat a Képviselő-testület, még azokat is, amelyek a köz számára nem nyilvánosak. De nem minden ülésen áll rendelkezésre a tervezet. Lehetőség van utólag megismerni azokat bármikor. Akkor utólag aláírva kapjuk meg őket. Fülöp Attila képviselő: Áthidaló javaslatom az, hogy amennyiben az ügy tárgyalása időpontjában rendelkezésre áll, küldjék ki, ha nem akkor utána a Képviselő-testület hatáskörét érintő szerződéseket. Ez alapvető bizalmatlanság felénk úgy érzem! Dr. Cseh Tamás jegyző : Ha bizalmas üzleti titok szerepel a szerződésben és esetleg az nyilvánosságra kerül, akár több milliós pert is kaphat az önkormányzat. Nem tudom garantálni a biztonságot, ha felkerül a világhálóra.

8 8 Héninger László képviselő: Ez pedig felénk bizalmatlanság. A képviselők tudják, hogy mit lehet és mit nem a nyilvánosság elé tárni. Betekintési joga van minden képviselőnek, jelzi nekünk, hogy mikor és bejön személyesen, megnézi azt a szerződést, amelyiket akarja. Ettől függetlenül egyetért-e a Képviselő-testület azzal, hogy amennyiben rendelkezésre áll a szerződés-tervezet az anyag kiküldéséig, kapja meg a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett. - A rendelet-tervezettel, a kiegészítések átvezetése után egyetért-e a Képviselőtestület? A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról - a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi - 4.) Javaslat a 2014 évi költségvetés módosítására Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság előterjesztése tükrözi állásfoglalásunkat. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Az előterjesztés tükrözi állásfoglalásunkat. Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata egyetértve a Gazdasági Bizottsággal, javasolja a 2014 évi költségvetés módosítását. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentésemet ismertetem. (felolvasva- a jegyzőkönyv mellé csatolva) Az eredeti és a módosított előirányzat mi? Melyik a végleges adat?

9 9 Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Ez tervadat, a végleges adatok a zárszámadáskor derülnek ki. Az évközi Képviselőtestületi döntésnek megfelelően kerül átvezetésre negyedévenként az előirányzat év közben. Akkor áprilisban lesz végleges adat pl. a járda elkészülésének költségeiről is? A berhidai köztemetőnél az 5 millió forint 12,5 millióra változott, mi ennek az oka? Nem volt elég rá az előirányzat. Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak az előterjesztésről és a könyvvizsgálói jelentésről. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund, Héninger László) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 13/2015. (II.26.) Kt határozat a 2014 évi költségvetés módosításáról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1. Az utolsó negyedévben leigényelt állami pénzeszközök, pályázati pénzeszközök, illetve az intézményi előirányzat átcsoportosítási igények következtében, szükség van a évi költségvetési előirányzatok módosítására. A költségvetési maradvány tartalmi meghatározása - jogszabályi változás kapcsán - módosult. Egyetért azzal, hogy ezen változás következtében módosítani kell az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési maradványának összegét. 2. A könyvvizsgálói jelentést a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Egyetértenek-e a rendelet-tervezettel? A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Héninger László, Kovács Rajmund ) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta:

10 10 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 5.) Javaslat a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására, rendelet megalkotására, saját bevételek körére. Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: Bizottságunk javasolta a 2015 évi költségvetési rendelet megalkotását a következő javaslatokkal, kiegészítésekkel elfogadni. Felkéri a hivatalt, hogy a Képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást az építményadó és egyéb adó kintlévőségekről települési szinten. Felkéri a hivatalt, hogy a Képviselő-testületi ülésre készítsen kimutatást a Hétszínvirág Óvodában jelentkező étkezési térítési díjhátralékokról, egyéb kintlévőségekről. Javasolja a képviselői tiszteletdíj mértékét évben ,-Ft/hó összegben megállapítani. Kéri megvizsgálni, hogy a képviselők részére a munkájukhoz szükséges internet és telefonköltségekhez milyen módon járulhatna hozzá az önkormányzat. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság február 19- i ülésén megtárgyalta a évi gazdasági program és költségvetési terv kialakítására tett javaslatot és az alábbiakat javasolja a Képviselőtestületnek: Bizottságunk kéri, hogy a volt csecsemőotthon területét, a városközpontot kiemelten kezelje a Képviselőtestület az idei évben. Bizottságunk javasolja, hogy a Honvéd utcába kerüljön elhelyezésre 2 db fekvőrendőr. Bizottságunk kéri, hogy a Berhidai Napok rendezvénysorozat kapcsán fektessünk nagyobb hangsúlyt a szponzorok felkutatására, hogy minél színvonalasabb programokat szervezhessünk városunk lakóinak. Kérjük továbbá, hogy mellékletként szerepeljen a gazdasági programban a évre tervezett felújítások listája. Bizottságunk javasolja a helyi közfoglalkoztatás szerkezetének, infrastruktúrájának felülvizsgálatát. Fenti módosításokkal, javaslatokkal a rendelet tervezetet elfogadásra ajánljuk. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: A részönkormányzat javasolja elfogadni a 2015 évi költségvetést azzal, hogy a Képviselő-testület és a Köznevelési Társulás biztosítsa a bölcsődébe 1 fő főállású takarítónő alkalmazását.

11 11 Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentésemet ismertetem. (felolvasva- a jegyzőkönyv mellé csatolva) Pergő Margit polgármester: A módosított évi CXCV. törvény 24 -a alapján a évi költségvetési tervezetet elkészítésre került. Az előterjesztést, a rendelet-tervezetet és a táblákat megkapták a képviselők. A bizottsági ülésen kért hátralékos kimutatásokat szintén megkapták a képviselők. A bizottsági előterjesztések pontjai közül mindent befogadtam, de 1.ponttal nem értek egyet, azt elfogadni nem tudom. A képviselői tiszteletdíj Ft-ra történő emelését nem javaslom elfogadni a Képviselőtestületnek, maradjon az eredeti tiszteletdíj. Van-e valamilyen kérdésük, javaslatuk a napirend kapcsán? Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló: Csak annyi kiegészítést szeretnék az adóhátralék kimutatáshoz fűzni, hogy a forint az iparűzési adónál úgy néz ki, hogy abból forint még december 31.-én nem volt esedékes. Tehát a hátralék itt csak a fennmaradó összeg. Héninger László képviselő : Javaslatot teszek a köztisztviselők és közalkalmazottak béremelésére a következők szerint. a br Ft alatt keresők részére 5 % emelést a br Ft-ig keresők részére 3 %-os emelést afölött nem javaslok emelést. Ezt az összes intézménynél javaslom, az óvodáknál, iskoláknál, a hivatalban, a TESZ-nél, a Családsegítő Központnál, és a Kultúrháznál egyaránt. Honnan? Héninger László képviselő : A 2014 évi pénzmaradvány terhére, ez kb. 10 millió forint egy évben. Én is javaslom, hogy a kistemplom állagmegóvására különítsünk el egy meghatározott összeget. Javaslom továbbá, hogy az utca névtáblák kihelyezését folyamatosan végezze a TESZ, ha kell pótolja, ha valahol még nincs, legyen. Javaslom továbbá a térfigyelő kamerák további beszerzését és telepítését a város több pontjára is. Tavaly 12 db-ra pályáztunk, nem nyertünk a pályázaton. De tartsuk szem előtt a fejlesztést. A régészeti feltárásokra benyújtott pályázaton nem nyertünk. Kérem, hogy azt a levelet, amelyben a polgármestert értesítették a pályázatról, küldjék meg részemre. Mi a további elképzelés ez ügyben?

12 12 Elutasították a pályázatot valóban. Nem lehet olyan megoldást választani, hogy ásás nélkül csinálhassunk egy közparkot? Ásatni kell, megkérdeztük. Beszélek a múzeummal és tartunk egy előadást a Kultúrházban, ahol tájékoztatnak minket és az érdeklődőket arról, hogy Berhidán milyen régészeti tevékenység végezhető. Itt voltak a régészek és világosan elmondták, bármit akarunk, ásatni kell. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság javaslatában szerepel, hogy szeretnénk a városközpont rehabilitációját. Úgy gondoltuk, hogy amíg várunk az új pályázatra, addig is kezdjünk el kialakítani egy koncepciót, tervet, hogy mit is szeretnénk ott. A rendezési terv behatárolja a határvonalakat, adott, hogy hol lehet tevékenykedni. De kellenek a konkrét elképzelések, hogy akarunk-e pl. épületet a területen? Vagy ha nem, akkor tisztán parkot akarunk-e és az hogy nézzen ki? Hol legyen sétány, hol a lámpák? Vagy amiről már régen is beszéltünk Lakath János emlékszobor vagy emlékhely legyen, vagy milyen mértékben legyen fásítva? Ilyenekre gondolok, ezt át kell beszélnünk. Kezdetnek mindenképpen javaslok egy füvesítést, tereprendezést, parkosítás nélkül egyenlőre. Javaslom, hogy a következő bizottsági ülésen ez legyen napirend. És kérem, hogy szerezzünk be egy állásfoglalást a régészektől, hogy konkrétan mi az, amit lehet a területen csinálni. Írja le, hogy mit lehet és mit nem. Én a jogszabályban úgy olvastam, hogy 50 cm-ig nem kell ásatni, a Laczkó Dezső múzeum erre is adjon állásfoglalást. Ha rejtett világítást akarunk, akkor ásni kell. Az én álláspontom az, hogy csak minimális régészeti munkát végezzenek a területen, annyit, amennyivel a kistemplom és környékét rendbe lehessen tenni. Nyilvánvaló, hogy az önkormányzat saját pénzből oda építeni nem tud épületet. Be lehet füvesíteni. Itt nem arról van szó, hogy a kistemplomnál leverem a vakolatot és helyreállítom. Komoly műemléki értékkel bír az épület, külön kell farestaurátor, a falakhoz restaurátor és rengeteg pénz a helyreállításhoz. Az egyház 100 millió forintos előzetes pályázati igényt nyújtott be, amiből 20 milliót a nagytemplomhoz szeretnének, és milliót a kistemplom helyreállítására. Ehhez tudunk majd csatlakozni. Én ehhez ragaszkodom, mert az önkormányzat tele van olyan saját tulajdonában lévő épületekkel, amit fel kellene újítani és arra sincs pénz. Az egyház a tulajdonos és komoly támogatást kapnak erre. Sajnos a Leader nél sem számíthatunk sok jóra ezzel kapcsolatban, mert ugyan még csak most készül a stratégia, de az látszik, hogy rendezvényszervezésre és közösségépítésre lehet majd fordítani a támogatásokat.

13 13 A következő bizottsági ülésre bekérjük az írásos állásfoglalást a Laczkó Dezső múzeumtól a területre vonatkozóan. Megszervezzük a Kultúrházban a múzeum munkatársaival a lakossági tájékoztatót. Kruppa József képviselő: A célt többféle módon lehet elérni. De én javaslom, hogy mindenképpen rendeljünk mellé egy összeget és határozzuk meg, hogy mit akarunk. Egy-két padnak, vagy pár darab fának bele kellene férnie, a sokat kritizált levendulás mellé. Induljunk el kis lépésekkel, de már látszik, hogy teszünk a cél érdekében. Akár újrahasznosítható eszközök telepítésével is számolni lehet. A pályázati céltartalékból lehet erre átcsoportosítani. Én úgy látom a tervezésnél, hogy nem számolunk egy bizonyos fejlődéssel, ún. stagnálással terveztük előre a négy évet. Ön szerint ennek mi a jelentősége? Héninger László képviselő: Tavaly több volt az iparűzési adó kivetés, mint idén. Épp most voltunk kint az ipartelepen és láttuk, hogy komoly fejlesztéseket terveznek. Ez pedig épületekkel is jár. Horvátné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető: Csak és kizárólag az alapdokumentáció alapján dolgozunk és az óvatosság elvét követve tervezünk. Hiába gondolják úgy, hogy épületeket fognak építeni, arra tervezni nem lehet. A költségvetést negyedévenként módosítjuk, az év közbeni változásokat átvezetjük. Punk József képviselő: Ismét hatalmas mennyiségű szemét van a régi Huszár-bánya területén. Célszerű lenne egy főállású őrt megbízni oda, és szerintem hatékonyabb lenne a munka, ha még 1-2 fő csoportvezetőt is tudnánk alkalmazni főállásban.

14 14 Az őr nincs ott napi 24 órában. Hétvégén az önkormányzat nem tud foglalkoztatni, éjszaka szintén nem. És a szemetet nem munkaidőben hordják oda. Sok esetben nem is Berhidáról, hanem a környező településekről. Megoldás lehet az, hogy körbeárkoljuk a területet, hogy ne lehessen megközelíteni. Ez működik is több területen. Punk József képviselő: A lomizás is hatalmas gond a településen. Előbb-utóbb kezelhetetlen lesz ez az állapot. Most hogy a Vertikál Zrt. már nem végez évente lomtalanítást, a lomizók a felesleges hulladékot kiszórják a települések határaiban. Az nem megoldás, hogy a terület tulajdonosát felszólítjuk és őt büntetjük meg, ha szemetes a területe. Kruppa József képviselő: Én a közmunka programmal kapcsolatban szeretnék egy két gondolatébresztőt felvetni. Sokkal nagyobb szervezettség kell, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közfoglalkoztatásra és ide is kell pénzt átcsoportosítani. A nélkül beszélgethetünk minden ülésen akár órákat is, nem jutunk előrébb. Arra jutottunk, hogy erre költeni kell. Kell a telephely és kell a jobb munkaszervezés. A kis lépés is lépés, de induljunk el. E mögé mindenképpen rendeljünk pénzt. Ma még nem tudni, hogy áprilisban mennyi foglalkoztatott lesz. A mostaniak tanfolyamosok, nem a mi költségünk, a többi pár foglalkoztatott 100 %-os támogatottságú. Komolyan kell róla tárgyalni valóban. Gondolkodni kell és meg kell találni az optimális helyzetet. Kruppa József képviselő: Legyen egy koncepció készítve erről. Javaslatként hangzott el a béremelés, kell-e róla szavazni jegyző úr? Dr. Cseh Tamás jegyző : Nem támogatom. Nincs fedezete jelenleg a költségvetésben. A pénzmaradvány lehet a fedezet. De ez egy egyszeri forrás, idén megoldható, de ha beépítem a bérbe, akkor nem érvényesül a tartósság elve. Ha megvan a forrás, akkor egy egyszeri kifizetés lehet, de a bérbe beemelni nem lehet. Bérfedezetet kell biztosítani, ami jelenleg a pénzmaradvány. Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető:

15 15 Egyetértek, tartós kiadást, csak tartós bevételre lehet tervezni. Héninger László képviselő: Emeljük meg az építményadót és a helyi iparűzési adót! Mindig arra van pénz, amire akarunk. Kérek erről szavazni. Dr. Cseh Tamás jegyző : Arról lehet szavazni, hogy ilyen mértékű bérfedezetet biztosítson egyszeri kifizetésre. Iránymutatást a Képviselő-testület nem adhat erre vonatkozóan. Ha lesz forrás, akkor az intézmény költségvetéséből kifizetheti. Amennyiben a pénzmaradvány lehetővé teszi, eseti személyi juttatásként engedélyezheti a kifizetést. Ezzel így egyetért-e a Képviselő-testület? A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Fülöp Attila) a javaslattal egyetértett. Héninger László képviselő: A hátralékoknál az adó és a térítési díj vonatkozásában hogy lehet behajtani a kintlévőséget? 4-5 ezer forint még kezelhető, de ezer forintos térítési díj hátralék már gondot jelenthet. Negyedévente szeretnék a behajtásokról tájékoztatást kérni írásban. Dr. Cseh Tamás jegyző : Sajnos nehéz, folyamatos a felszólítás és a behajtás, de pl. segélyből nem lehet letiltani. Pergő Margit polgármester: A bizottsági javaslatok közül egyel nem értek egyet, de javaslat volt, ezért megkérdezem, egyetért-e a Képviselő-testület azzal hogy a képviselői tiszteletdíj mértékét Ft/hó összegre változtassuk? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslatot elutasította. A többi javaslatot befogadva egyetért-e a Képviselő-testület a bizottsági előterjesztésekkel, a könyvvizsgálói jelentéssel?

16 16 A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kruppa József ) a javaslatokkal egyetértett és a következő határozatot hozta: 14/2015. (II.26.) Kt határozat a 2015 évi gazdasági programról Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi gazdasági programra tett javaslatot és a következő döntést hozta: 1.) Az építményadó és egyéb adó kintlévőségekről, valamint az étkezési térítési díjhátralékokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. A felszólításokat folyamatossá kell tenni, törekedni kell a lehető legtöbb adósság behajtására. Negyedévente, a költségvetés tárgyalásakor írásban tájékoztatni kell a testületet a kintlévőségekről. 2.) Kéri továbbra is napirenden tartani, hogy a képviselők részére a munkájukhoz szükséges internet és telefonköltségekhez milyen módon járulhatna hozzá az önkormányzat. 3.) A volt csecsemőotthon területét, a városközpontot kiemelten kell kezelni az idei évben. Új pályázati lehetőségeket kell keresni, de addig is készüljön koncepció a konkrét területrendezési elképzelésekről. Be kell kérni egy írásos szakmai állásfoglalást a következő bizottsági ülésre a Laczkó Dezső múzeum részéről, hogy milyen földmunkákat lehet végezni a területen. 4.) A berhidai Kultúrházban lakossági tájékoztatót kell szervezni, ahol szakemberek közreműködésével ismereteket szerezhet mindenki a Berhidán végezhető régészeti tevékenységekről. 5.) A Honvéd utcába kerüljön elhelyezésre 2 db fekvőrendőr. Továbbra is szorgalmazni kell térfigyelő kamerák, valamint mobilkamerák kihelyezését. Az utca névtáblák kihelyezését is folyamatossá kell tenni, minden utca bejáratnál. 6.) Kéri, hogy a Berhidai Napok rendezvénysorozat kapcsán a közművelődési igazgató fektessen nagyobb hangsúlyt a szponzorok felkutatására, hogy minél színvonalasabb programokat szervezhessünk városunk lakóinak. 7.) Kéri továbbá, hogy mellékletként szerepeljen a gazdasági programban a évre tervezett felújítások listája. 8.) A helyi közfoglalkoztatás szerkezetének, infrastruktúrájának felülvizsgálata szükséges és indokolt. Az áprilisi zárszámadáskor ismét napirendre kell tűzni. 9.) A könyvvizsgálói jelentést a beterjesztésnek megfelelően elfogadja. Határidő: folyamatos, értesítésre: március 10. Felelős: Pergő Margit polgármester

17 17 Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető Karácsony József TESZvezető Lengyelné Horváth Andrea közműv.ig. Mozgay Dóra óvodavezető Kovácsné Tobak Márta óvodavezető Hargitai Tünde Családsegítő Kp. vezetője Ehhez a napirendhez kapcsolódik a saját bevételek körének meghatározása is, egyetért-e a Képviselő-testület az előterjesztéssel? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 15/2015. (II.26.) Kt határozat a saját bevételek köréről A Képviselő-testület a február 26-i ülésén megtárgyalta a Stabilitási törvény 45.. (1) bekezdés a.) pontja alapján a saját bevételek körét, illetve a a Stabilitási törvény 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, és az alábbi döntést hozta: 1.) A költségvetési évet követő három évre várható saját bevételeinek összegét az alábbiak szerint tervezi meg: Sorszám Bevételi jogcím 2015 év 2016 év 2017 év 2018 év bevételi bevételi bevételi bevételi előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat építmény adó magánszemélyek kommunális adója iparűzési adó önk-i vagyon értékesítésből sz bev 5. osztalék, hozam bevétel 6. tárgyi eszköz és imm jószág értékes sz bev 7. bírság, pótlék és díj bevétel kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Összesen: ) Adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez. Határidő: Felelős: Pergő Margit polgármester Horvátné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető

18 18 Egyetért-e a Képviselő-testület rendelet-tervezettel? A Képviselő-testület 8 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Kovács Rajmund) a javaslattal egyetértett és a következő rendeletet alkotta: BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről 6.) Vegyes ügyek. a.) Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról Kruppa József Humán Ügyek Bizottság elnöke: A Humán Ügyek Bizottsága előterjesztésében javasolja a tájékoztató elfogadását. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a tájékoztató elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a tájékoztató elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 16/2015. (II.26.) Kt határozat Állami Számvevőszék vizsgálatáról készült intézkedési terv végrehajtásáról A Képviselő-testület megtárgyalta az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzést követően elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 1) Elfogadja az Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló tájékoztatást.

19 19 2) Felhívja az érintetteket, hogy a folyamatos határidőt tartalmazó pontok végrehajtására a jövőben is fordítsanak figyelmet. Határidő: folyamatos Felelős: Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi vezető b.) Bursa Hungarica pályázati támogatásról Kruppa József bizottsági elnök: A Humán Ügyek Bizottsága február 18-i ülésén megtárgyalta a Bursa Hungarica pályázati támogatásról készült előterjesztést és az alábbi javaslatokat teszi: Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, miszerint ne legyen különbség az A és a B típusú pályázóként regisztrált tanulók támogatása között azt javasoljuk, hogy az önkormányzat közvetlenül a tanulók részére folyósítsa ki a támogatási különbözetet. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a határozati javaslat elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a határozati javaslat elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 17/2015. (II.26.) Kt határozat felsőoktatásban résztvevő tanulók kiegészítő támogatásáról A Képviselő-testület február 26-i ülésén megtárgyalta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban résztvevő B típusú pályázókkal kapcsolatos támogatás kiegészítésről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

20 20 1.) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 4 fő B típusú pályázó részére 4000,- Ft/hó támogatást biztosít személyenként 10 hónapra. 2.) A támogatás folyósítása 2 részletben történik közvetlenül a pályázók részére ,- Ft/fő összegben, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére folyósított támogatás elutalását követően. Határidő: folyamatos, szeptember 30. Felelős: Pergő Margit polgármester Csonka Marianna ügyintéző Horváthné Zakor Tünde pénzügyi irodavezető c.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról Kruppa József bizottsági elnök: A Humán Ügyek Bizottsága javasolja a határozati javaslat, a megállapodás elfogadását. Fülöp Attila Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság is javasolja a megállapodás elfogadását. Turcsányi Istvánné részönkormányzat elnöke: Berhida Város Peremartongyártelep Településrészi Önkormányzata javasolja a megállapodás elfogadását. Pergő Margit polgármester Van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, kérem szavazzanak. A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a javaslattal egyetértett és a következő határozatot hozta: 18/2015. (II.26.) Kt határozat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működési költségekkel kapcsolatos tájékoztatójáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Berhida Város Önkormányzata között, a berhidai és peremartoni oktatási intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről kötött megállapodás módosításáról előterjesztést és a következő döntést hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó. Cseréné Gelencsér Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető NAPIREND ELŐTT 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 23-án 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery Ildikó

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én 16 óra 30 perces kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Baranyai Balázs Fésüs Katalin

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011.szeptember 28-i nyílt üléséről Rendeletek: 12/2011.(IX:28.) 13/2011.(IX.28.) 14/2011.(IX.28.) az Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 14.-i rendes üléséről 17.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Gerőfi Roland Herczeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-22/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 10-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: 20/2012.(X.10.) 21/2012.(X.10.) Határozatok: 192/2012.(X.10.)

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-10 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2011. március 23 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám:31-17/2006. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2006. december 14-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Egeli Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. június 24-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-16/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben