PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám február 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám. 2015. február 14."

Átírás

1 Péceli Hírek február PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVIII. évfolyam 02. szám február 14. Karsainé Sáfrány Magdolna és Sebő Ferenc a 34. Lőrincrévi bálon (Cikk a 3.oldalon)

2 2 Közügyek február 14. Péceli Hírek Képviselő-testületi ülés február 2. Marthi Zsuzsa főépítész ismerteti az egyik napirendi pont lényegét A képviselő-testület február 2-án tartotta idei első ülését. Az ülésen részt vett a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatalának vezetője, dr. Urbanics Gábor és Pataki Zoltán, a Péceli Rendőrőrs január 1-jétől hivatalba lépett parancsnoka. A napirendek tárgyalása előtt letette képviselői esküjét a képviselő-testület új tagja, Takács Csaba, aki dr. Kuszák Róbert helyére került a grémiumba. Dr. Kuszák Róbert öszszeférhetetlenségi okok miatt lemondott képviselői mandátumáról. A képviselő-testület meghatározta a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje intézmény esetében a nevelési évre történő óvodai beiratkozás idejét, amely a április 20. és 24. közötti napokon 7 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között fog történni. A képviselő-testület döntött a Pécel Város Óvodái és Bölcsődéje intézmény esetében az óvoda egyes intézményegységeinek nyári zárva tartásáról. A Szivárvány Tagóvoda június 15. és július 19. között, a Gesztenyés Tagóvoda Takács Csaba (szürkés felsőben) leteszi a képviselői esküt a testület előtt és a Nyitnikék Óvoda pedig július 20. és augusztus 23. között lesz zárva. A képviselő-testület felhatalmazta továbbá a polgármestert a évi tavaszi, őszi és téli iskolai szünetek időtartamához igazodóan a nyitva tartással kapcsolatos döntések meghozatalára. Főszabály szerint a tavaszi, őszi és téli iskolai szünetekben az óvoda nincs zárva. A képviselő-testület megindította Pécel településrendezési eszközeinek módosítását. Ez érinti a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot. Összesen tíz módosítást indított meg a testület. Az előterjesztés lényegét Marthi Zsuzsa főépítész ismertette. A képviselő-testület megalkotta a Pécel Város közigazgatási területén korlátozással terhelt helyi közutakra történő behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról szóló rendeletét. A rendelet szerint, ha bizonyos össztömeget meghalad egy gépjármű súlya, akkor a behajtáshoz közútkezelői hozzájárulást kell kérni és díjat kell fizetni. A rendelet április 1-jén lép hatályba. A képviselő-testület új rendeletet alkotott a közösségi

3 Péceli Hírek február 14. Közügyek 3 együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról. Az eddig hatályban lévő rendelethez képest az új rendeletben pontosításra került a zajjal együtt járó tevékenységek végzésének tilalma, az eddigi tiltott időszak kiegészült a hétfő 0 óra és 8 óra közötti időszakkal. Az új rendelet szerint a közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabálysértési eljárás keretében kerül szankcionálásra. A képviselő-testület új rendeletben szabályozta a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének rendjét. Az új rendelet megalkotását jogszabályváltozás indokolta, július 1. napjától ugyanis bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi rendszer. A képviselő-testület megalkotta az igazgatási szünet elrendeléséről a Péceli Polgármesteri Hivatalban tárgyú rendeletét. A jogszabály egy nyári és egy téli időszakban rendel el igazgatási szünetet 2015-ben a polgármesteri hivatalban. A nyári igazgatási szünet július 27- től augusztus 8-ig, a téli igazgatási szünet pedig december 28-tól december 31-ig tart. Ezen időszakokban csak az anyakönyvi ügyek intézésére fog ügyeletet tartani a polgármesteri hivatal. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő intézményekre vonatkozó Pataki Zoltán Pécel új rendőri vezetője MEGHÍVÓ évi felújítási és beruházási tervét, valamint az arra vonatkozó költségvetési tervet. A grémium elfogadta a 2015-re vonatkozó ingatlan-elidegenítési címjegyzéket. A képviselő-testület döntött a Pécel, Baross utca 5., A. épület, I. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítéséről. Pécel Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját március órakor az 1848/49. évi szabadságharc 167. évfordulójának emlékére rendezett városi ünnepségre és az azt követő koszorúzásra. Helyszín: PIOK (Szemere aula) Kossuth tér 7. A koszorúzást követően 17 órai kezdettel felavatásra kerül Karsai Zsigmond emléktáblája az Isaszegi út 78. szám alatt. Sikeres volt a 34. Lőrincrévi bál Nagy sikerrel rendezték meg a Karsai Zsigmond erdélyi származású, Pécelen letelepedett festőművész, népművelő, táncművész által alapított, idén már 34. Lőrincrévi bált a Petőfi Iskolában január 31-én. Az est házigazdája ezúttal is az özvegy, Karsainé Sáfrány Magdolna volt. A narrátor, Fábián Bertalan köszönetet mondott a bál támogatásáért a Péceli Önkormányzatnak és személyesen Szöllősi Ferenc polgármesternek, akinek mint mondta nemcsak a bál szervezői, hanem a település is sokat köszönhet. A bál díszvendége Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos művész, Karsai Zsigmond régi barátja, művésztársa, aki exclusive interjút adott a Péceli Híreknek. Az interjút lapunk márciusi számában olvashatják. A képviselő-testület határozatokat hozott a 2014 decemberében bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállításával kapcsolatban. A testület pályázatot nyújtott be a károk megtérítésének finanszírozására, illetve biztosította a pályázattal kapcsolatos önrészhez a költségvetési fedezetet. A képviselő-testület elfogadta a évi rendezvénynaptárát. A rendezvényekkel kapcsolatos költségekre 5,5 millió forint előirányzatot biztosított. A grémium elfogadta a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. A képviselő-testület felülvizsgálta a Pécel Város Önkormányzata és a Péceli Roma Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. Utolsó napirendi pontként, zárt ülés keretében a képviselő-testület a köztisztviselő kérésére hozzájárult Hajnal Józsefnek, a Pécel Város Rendészeti Szolgálata igazgatójának közszolgálati jogviszonya február 16. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. Ugyanezen napirend keretében a képviselő-testület kiírta a pályázatot a Pécel Város Rendészeti Szolgálata igazgatói munkakörére. Mesepályázat Pécel Város Önkormányzata meseíró pályázatot hirdet Tavaszvárás témakörben. A pályázatokat maximum 5 oldalnyi terjedelemben várjuk három korcsoportban: I. alsó tagozatos gyermekek, II. felső tagozatos iskolások és III. mese az unokámnak nagyszülő kategóriákban. Az első három helyezett mindhárom kategóriában , és forint értékű jutalomban részesül, amelyet a március 15-i városi ünnepség keretében vehet át, és meséje megjelenik Pécel Város honlapján. A pályázatokat március 10-ig szíveskedjenek eljuttatni jelszóval és elérhetőség megadásával a szalontai. címre vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba (Kossuth tér 1.) az I. épület I. emelet 22-es irodába.

4 február 14. Péceli Hírek Interjú Kiváló kapcsolat alakult ki Pécel és Pest megye új vezetése között Interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével

5 Péceli Hírek február 14. Interjú 5 Néhány hónap alatt kiváló kapcsolat alakult ki a Pécelen az önkormányzati választásokon elsöprő győzelmet arató Összefogás 2119 Egyesület és Pest Megye vezetése között hangsúlyozta egyebek mellett Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke a Péceli Híreknek adott nyilatkozatában. Örömét fejezte ki továbbá, hogy a megyei és a péceli hivatal olajozottan tudott együttműködni a tavalyi három választás lebonyolításában. Szabó István október óta a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, előtte alelnöke volt. Mennyiben másabb az új pozíció a korábbinál? Eddig valóban alelnök voltam, az elnök mögött dolgoztam, neki tartoztam beszámolással tevékenységemről. A választások után változott a helyzet. A legfontosabb, hogy onnantól fogva az elnöké a felelősség. Szerencsére kitaposott úton járhat. Milyen örökséget vett át? Szűcs Lajos képviselő úrral nagyon jó a kapcsolatunk. Korábban már öt évet dolgoztunk együtt, harmonikusan tudtunk együttműködni. A megyének január 1-től teljesen új feladata lett. Az új struktúra kialakításában már én is közreműködtem, így nagyon egyszerű, zökkenőmentes volt az átadás-átvétel lebonyolítása, illetve az ügyek elnöki hatáskörben való továbbvitele. Mi az új feladat? A legfőbb változás, hogy 2012-től a területfejlesztés a megyék feladata lett. Így az uniós pénzek elosztásának előkészítése, megalapozása, az abban való közreműködés, hogy mely területek milyen támogatást kapnak. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) teljesen külön kasszát jelent az uniós támogatási büdzséből. Ezt kell a megyének megfelelően kézben tartani. Elődjéről köztudott, hogy erős megyei kötődésű személyiség. Szabó Istvánnak milyen az identitása? Hasonlóan erős az én kötődésem is a megyéhez, mint Szűcs Lajosnak. Ócsán születtem, Dabason lakom, Dunaharasztiról származik felmenőim egy része, ahol 1715-től éltek. Feleségem (dabas)sári lány, szlovák felmenőkkel rendelkezik, mint az ecseriek közül is sokan. A feleségem ősei szintén közel háromszáz éve sáriban élnek. A családunk ezer szállal kötődik Pest megyéhez, innen származik az életerőnk. Mit szól ahhoz, hogy a megyében több helyen elhivatottan ápolják a szlovák hagyományokat? Pest megye lakosságának döntő része valahonnan jött. Az én felmenőim svábok voltak, a feleségemé a Felvidékről, nagyapám felmenői pedig Lengyelországból érkeztek. Ilyen körülmények között nagyon fontos, hogy ki-ki megőrizhesse az ősei hagyományait, tudását, értékeit. Elnökként el is mondtam az első közgyűlésen, hogy a megyében teremtsük meg az emberek számára az identitásukat. Összeszedve hagyományainkat, értékeinket mutassuk be saját közösségünknek s a világnak, hogy kik vagyunk, mit tudunk, honnan jöttünk, merre tartunk. Szeretném, ha megszületne Pest megye brand -je. Sok olyan dolog van a megyében, ami a helyiek számára valójában nem jelent különlegességet. A térségen kívüliek számára viszont annál inkább. Acsa jellegzetessége például a Ganca Fesztivál. A környékbelieken kívül kevesen tudják, mi is az a Ganca. Egyszerű, olcsó, nagyon finom étel. Javaslom, aki teheti, menjen el Acsára és kóstolja meg, nem fogja megbánni. A saját értékeinket meg kell tartani, s úgy kell hozzáigazítani a mai korhoz, s csak annyiban, amennyire szükséges. Pécelen és több más megyei településen elsöprő győzelmet arattak a civil egyesületek, a független jelöltek. Ön fideszes megyei vezetőként hogyan vélekedik erről? Mindig is úgy gondoltam, hogy a falvakban, kisebb városokban nem annyira fontos, hogy pártok mérkőzzenek meg a választásokon. Az ilyen településeken lényegében mindenki ismer mindenkit. A falvakban, kisvárosokban nem pártpolitikára, hanem településpolitikára van szükség. A települések lakói pontosan tisztában vannak az alkalmassági kérdésekkel. Pontosan tudják, ki képes összefogni az erőket, ki képes a közösség érdekében cselekedni. Ha pedig egy település leteszi a garast valaki, valakik mellett, ahogy ez Pécelen az Összefogás 2119 Egyesülettel is történt, akkor azt a legmeszszebbmenőkig el kell fogadni. Azzal dolgozunk, akit a közösség megválasztott. Hogyan tud együttműködni például a várost irányító egyesülettel Pécelen? Már javában tart a közös gondolkodás a lehetséges fejlesztésekről, a péceli tervekről. Nyugodtan mondhatom, kiváló a kapcsolat a városvezetéssel, biztos vagyok abban, hogy eredményesen tudunk együttműködni a péceli lakosság érdekében. A város és a megye vezetése egyaránt úgy gondolja, hogy a közösség az, amely meghatározza a feladatainkat. Pécelt érintően beszélhetünk-e konkrétumokról a következő időszak fejlesztéseivel kapcsolatban? Az uniós források fontos jellemzője, hogy hozzájáruljon az adott terület fejlesztéséhez. A fejlesztéseket azonban alapvetően a vállalkozásoknak kell megépíteniük. Az Unió csak hozzáad ezen alapokhoz. Az októberi önkormányzati választások idején nagyon jól együtt tudott működni a Pest Megyei Önkormányzat Hivatala például a Péceli Polgármesteri Hivatallal. Pécelről nagyon olajozottnak tűnt a munka, a megyéből hogy látszott ugyanez? Nagyon örülök annak, hogy a település választást lebonyolító közösségei is így látták az együttműködést. Csapatunk nagyon felkészült szakemberekből áll. A közelmúltban volt egy főjegyzői találkozó, amelyen három választását értékeltük. E választásokat már az új jogszabályok szerint kellett megszervezni. A csapatunk által elsajátított új tudásanyagot továbbítani kellett a települések szakembereinek. Mi is úgy látjuk, hogy mind a megye, mind a településeken dolgozó szakemberek kiváló teljesítményt nyújtottak. Ez jó alap lehet ahhoz, hogy a következő öt évben minőségi munka folyhasson a települések és a megyei központ között. Így van. Egymásra vagyunk utalva. A megye dolga az, hogy kereteket adjon a településekről jövő kezdeményezések megvalósulásának. A megye segít abban, hogy falvaink, városaink identitása erősebb legyen. A települések pedig járuljanak hozzá ahhoz, hogy a helyi sajátosságok fejlesztésével alakuljon ki egy jól csengő Pest megye márkanév, amelynek segítségével könnyebben mozoghat ez a nagyszerű térség minden értéke, embere, szokása, hagyománya, terméke szerte az országban, a világban.

6 február 14. Péceli Hírek Közösen Tűzoltótoborzó Mindannyiunk felelőssége, hogy mi is tegyünk valamit saját közösségünkért. Ha összefogunk, jó eredményeket érhetünk el! Várjuk mindazok jelentkezését, akik tettre készek, úgy érzik, hogy azonosulni tudnak a tűzoltó egyesület céljával, önzetlenül segítenek Pécel lakosainak és szolgálnák településünk javát önkéntes tűzoltóként. Reméljük, hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk. Jelentkezésed még nem jelenti azt, hogy rögtön a mély vízbe dobunk. Először egy 40 órás alapkiképzést kapsz, amit egy 30 órás felkészítő alap tanfolyam előz meg a Péceli Önkéntes Tűzoltóság keretein belül. A tanfolyam időpontja a jelentkezők számától függ, a tanfolyam teljesen díjmentes. Várjuk jelentkezésed. Deák Dániel: Bökfi Mónika Jelentkezésed 0-24 órában várjuk. Esetlegesen felmerülő kérdésekre is szívesen válaszolunk. Péceli Önkéntes Tűzoltóság Szelektív hulladékgyűjtés a városszépítésért Ismeretes, a Péceli Gazdaudvarban megszűnt a szelektív hulladékgyűjtés. A gyűjtés azonban nem szűnik meg, csak a helyszíne változik! Ezentúl aki le szeretné adni az összegyűlt pet-palackot, papírt, kartont és fémdobozt ideiglenes helyszínként megteheti Fekete László szelektív hulladékgyűjtő vállalkozó telephelyén a Weselényi utca 31. szám alatt. Munkanapokon 8-16 óra között, telefonszám: Az átadáskor annyit kell mondani: Pécel szépítésére hoztam. Nagyon köszönjük előre is, hogy megértik, átérzik ezt a közösségi munkát, ami csak közösen sikerülhet. Tisztelettel: A Szorgoskezű Angyalkák és Bobály Vilmosné Szívvel-lélekkel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szép gesztussal adózik Pécel Karsai Zsigmond, az országos hírű festőművész, népművelő, táncművész emléke előtt. Március 15. tiszteletére emléktáblát avatnak volt péceli lakóhelye, az Isaszegi út 78. szám alatti ház falán. Bizonyosan sokan jelen lesznek az ünnepi aktuson. A Nemzeti Ünnepünk méltó megünnepléséhez keresve sem találhatott volna jobb gazdagító eseményt Pécel, mint az emléktábla-avatást. A január utolsó szombatján lezajlott 34. Lőrincrévi bál mutatta meg talán a legplasztikusabban, hogy jó döntés volt az emléktábla-avatás. A péceliek szívében ugyanis elevenen él Karsai Zsiga bácsi emléke. Ezen a bálon ugyanis a fiatalok és a még fiatalabbak markánsan kiálltak a hagyományápolás mellett. Kicsik és nagyok, olykor kicsik és nagyik tömegesen vettek részt a tánctanulásban, ami a Zsiga bácsi által alapított bál lényege. A közös tánctanulás, a gyökerek továbbéltetése. Még azon kevesek is gyönyörködtek a temérdek táncos, tanuló és oktató vidáman hullámzó látványában, akik valamiért inkább távol maradtak a táncparkettől. Sebő Ferencnek, a Nemzet Művészének, Karsai Zsigmond egykori művésztársának a Péceli Híreknek adott interjúját idézve, Ez nem az a bál, ahol összeülünk és iszunk egy jó nagyot, aztán hazamegyünk. Itt az emberek táncolnak, méghozzá nem tessék-lássék módon, hanem szívvel-lélekkel. Régebben ez nem így volt. Táncolt Zsiga, meg még néhányan, akik tudták a lépéseket és kész. Itt azonban most fiatalok táncolnak, ami nagyon jó dolog. Ennek van értelme. Zsiga hagyatéka így él tovább. Az est narrátora nem felejtette el megemlíteni, hogy második éve a Petőfi Iskola aulája ad otthont a bálnak, ami nagyszerű helyszín. Ez a lehetőség nem jöhetett volna létre anélkül, hogy az önkormányzat, illetve a polgármester ne tartsa szívügyének, így ne támogassa méltó módon a rendezvényt, így a narrátor. Nekem, mint a város országgyűlési képviselőjének jó tapasztalni, ha választókörzetemben ilyen hitelesen, szépen ápolják a helyi, ráadásul országos jelentőségű értékeket. Hajrá Magyarország! Hajrá Pécel! dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Pécel Város Rendészeti Szolgálata igazgató munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: február 24. A részletes pályázati felhívás megtalálható a kozigallas.hu és www. pecel.hu honlapokon. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Péceli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet személyügyi referens munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: február 26. A részletes pályázati felhívás megtalálható a kozigallas.hu és www. pecel.hu honlapokon.

7 Péceli Hírek február 14. Csokor 7 A 90 éves Mezei Józsefnét ünnepelték születésnapján Ismét száz éves hölgyet köszöntöttek A századik születésnapját ünneplő Miereisz Józsefné született Lőrinczy Margitot köszöntötték január 7-én délelőtt az Egymást Segítő Egyesület Baczoni István Rehabilitációs és Ápoló Otthonában Pécelen, a Pihenő utca 2. szám alatt. Az otthon lakói és munkatársai mellett ott volt az ünnepelt családja, a városi önkormányzat nevében pedig Szöllősi Ferenc polgármester köszöntötte a jó egészségnek örvendő idős hölgyet. A városvezető a virágcsokor mellé átnyújtotta neki Orbán Viktor miniszterelnök Emléklapját, illetve Pécel oklevelét. Az ünnepséget fiatalok néptáncbemutatója, illetve az otthon dolgozóinak zenés-dalos köszöntése is színesítette. Érdekesség, az otthonban a közelmúltban köszöntötték századik születésnapján Novák Istvánnét, aki szintén részt vett az ünnepségen. A díszes csokor mellé az emléklapokat is átnyújtja a polgármester A péceli Üdülő utcában élő Mezei Józsefné, született Bakos Ilonát köszöntötte január 12-én Szöllősi Ferenc polgármester. A díszes virágcsokor, a csokitorta mellett átnyújtotta neki Orbán Viktor miniszterelnök és Pécel város Emléklapját. Szöllősi Ferenc egy verset is elmondott az ünnepelt tiszteletére, majd hosszan elbeszélgetett Ilon nénivel és családtagjaival. Mezei Józsefné 1924.december 31- én született Lőrincen. Szüleivel szegényes körülmények között nevelkedett 5 testvérével. Édesapja zenész volt, édesanyja háztartást vezetett. Született 6 gyermeke, közülük ketten sajnos elmentek pár hónapos korukban. Szűkös körülmények között, de szeretetben és becsületben nevelték őket. Férjét 1987-ben veszítette el, azóta lányával és unokájával él, akik gondoskodnak róla. Mezei Józsefné köszöni a Jóistennek, hogy láthatja 4 gyermekét, 9 unokáját, 15 dédunokáját. Az elmaradhatatlan torta az ünnepeltnek, aki dédunokája társaságában várja az édesség polgármesteri átnyújtását Miereisz Józsefné és Novák Istvánné, az otthon két százesztendős lakója koccint az ünnepen Szöllősi Ferenc polgármesterrel

8 8 Szélrózsa február 14. Péceli Hírek A szociális ellátásról és igazgatásról Pécel Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a péceli székhellyel, telephellyel rendelkező szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) számára, hogy térítésmentesen megjelenteti a városi honlapon a vállalkozások tevékenységére vonatkozó, a lakosság tájékoztatása, ellátása érdekében fontos adatokat. Amennyiben a vállalkozó, vállalkozás (a továbbiakban együttesen: vállalkozó) élni kíván a fenti lehetőséggel, az erre irányuló kérelmét a jelen felhíváshoz csatolt adatlap kitöltésével és benyújtásával teheti meg. A kitöltött adatlapot március 31-ig lehet benyújtani postai úton (Péceli Polgármesteri Hivatal, 2119 Pécel, Kossuth tér 1.) vagy személyesen a Péceli Polgármesteri Hivatal Titkárságán. Az adatlapon szereplő adatok városi honlapon való szerepeltetésének feltételei: 1. A vállalkozó az erre rendszeresített adatlapon írásban nyilatkozik, kéri az azon szereplő adatok A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény március 1-jétől változik. Az Önöket érintő legfontosabb változásokat az alábbiakban foglaljuk öszsze. 1. Az aktív korúak ellátásával (jellemzően a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély) kapcsolatos ügyintézés március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe kerül. A jelenleg hatályos rendszeres szociális segélyeket február 28-áig a jegyzőnek - jogszabály szerint felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat Pécelen megkezdődött. Az érintetteket levélben értesítettük. Kérjük, hogy a levélben megjelölt dokumentumokkal együtt ügyfélfogadási időben, személyesen keressék fel a Péceli Polgármesteri Hivatal Szociális, Köznevelési és Közművelődési Irodáját (2119 Pécel, Kossuth tér 1., 2. épület, földszint). A felülvizsgálat eredményeként március 1-jétől a járási hivatal a korábban rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra vonatkozó jogosultságát a módosult jogszabály alapján fogja meghatározni, mely lehet foglalkoztatást helyettesítő támogatás, vagy egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra, hogy a felülvizsgálat, az azon való közreműködés, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek részére előírt együttműködési kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat megtétele a jogszabály szerint kötelező. Ezek elmulasztása a támogatás visszavonását vonja maga után. A február hónapra járó foglalkoztatást helyettesítő támogatás és Lakossági tájékoztatás vállalkozói tevékenységekről megjelentetését. 2. A vállalkozó hozzájárul az adatlapon szereplő adatainak megjelentetéséhez, kezeléséhez. 3. A vállalkozó Pécelen eleget tett a helyi adózással kapcsolatos bejelentési, bevallási kötelezettségének. 4. A vállalkozónak Pécelen nincs helyi adóval kapcsolatos köztartozása. 5. A vállalkozó, amennyiben a szolgáltató tevékenységét a péceli székhelyén végzi, a székhelyén a közterületről jól látható cégtáblát és a tevékenységére utaló feliratot helyezett ki. A vállalkozó, amennyiben a szolgáltató tevékenységét kizárólag a péceli telephelyén vagy a péceli telephelyén is végzi, a telephelyén a közterületről jól látható, a tevékenységére utaló feliratot helyezett ki. 6. A vállalkozó vállalja, hogy az adatlapon szereplő adataiban történő változást a változást követő 8 napon belül a Péceli Polgármesteri Hivatalnak írásban bejelenti. a rendszeres szociális segélyt a Péceli Polgármesteri Hivatal az eddig megszokott rendben, időben folyósítja az érintetteknek március 5-éig. 2. A január 1-jétől igényelt és elbírált lakásfenntartási támogatások időtartamát a megváltozott jogszabály alkalmazásával február 28-áig kell megállapítani. Az azt követő időszakra ez a támogatási forma beépülhet az önkormányzat szociális ellátásait szabályozó rendeletébe. A január 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásokra ez a változás a támogatási időtartam lejártáig nem érvényes. 3. A Képviselő-testület várhatóan február hónapban rendeletet alkot a szociális ellátások helyi szabályozásáról, figyelembe véve valamennyi támogatási formát. A rendelet elfogadása után tájékoztatjuk a lakosságot a rendelet tartalmáról. Budapest-Bamako A Roburos csapat a Ráktérítőnél készítette ezt a képet Pécel gyöngyszeme, a Robur több hosszú túra mellett megjárt már három olimpiát, most pedig Afrikában teljesít. Ez azonban csak egy bemelegítés a jövőre tervezett Riói Olimpiára január 16-án 16 órakor startolt el a 10. Budapest-Bamako rali, ahol 130- es rajtszámmal a péceli Roburos fiúk is elindultak. A Budapest-Bamako egy veszélyes kaland és tájékozódási verseny is, ahová nagy lelkesedéssel regisztrált a bevállalós csapat, öregbítve ezzel Pécel hírnevét. Az öt főből álló elszánt brigádban Balázs Ottó és Jármi Zsolt az állandó tagok. Idén csatlakozott a csapathoz Magyar Zoltán, Szabó József és az extrém biciklis és motoros túráiról híres Szirmai Gábor is.

9 Péceli Hírek február 14. Gasztronómia 9 Péceli siker az ecseri böllérfesztiválon Az üst mellett Sárga Róbert, a péceliek részvételének főszervezője és Kővári Imre, a böllércsapat szakmai vezetője Három trófeát hódított el Pécel a IV. Ecseri Böllérfesztiválon a január 17-én a falu Tájházának udvarán megtartott, népünnepélybe torkolló, nagy sikerű rendezvényen. Az Összefogás 2119 Egyesület csapata a legjobb fogópálinka, a legjobb toroskáposzta után nyertek elismerést, illetve nekik ítélte a zsűri a különdíját a verseny legfinomabb leveséért. Az időjárás kegyeibe fogadta a reggel fél hétkor munkához látó négy csapat tagjait. A péceliek tizennégy szakemberrel érkeztek a helyszínre, természetesen hozták magukkal a 180 kilós sertést is. Már az áldozatok bontásánál tartott a munka, amikor kilenc óra tájban megtartották az ünnepélyes megnyitót. A verseny jeles vendégei között üdvözölték a házigazdák dr. Szűcs Lajost, a körzet országgyűlési képviselőjét, Szabó Istvánt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, Szöllősi Ferencet Pécel és Gyenes Leventét Gyömrő polgármesterét. Elöljáróban Gál Zsolt, Ecser polgármestere köszöntötte a csapatokat, majd felkérte dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselőt beszéde megtartására. A képviselő kiemelte, az a hagyomány, amit Ecser már negyedik alkalommal ápol, beleillik abba a képbe, amit a XXI. század elvár tőlünk. Mi lenne régi, kedvelt, falusi hagyományainkkal, ha azokat nem ápolnák ilyen gonddal, honnan tudnák meg gyerekeink, hogyan zajlott le annak idején a disznóvágás, mit jelentett e fontos esemény a családoknak, baráti körnek, akik részt vettek rajta vagy az elmaradhatatlan kóstolócsomagok révén részesültek belőle. A böllérfesztivál elsődleges feladata a hagyományőrzés. A célt már a verseny kezdetén nyugodtan kijelenthetem az ecseri rendezvénysorozat betölti, ami elismerésre méltó és példa értékű, szögezte le a képviselő. Rámutatott, olyan gasztronómiai termékek kerülnek ki a csapatok kezéből, amelyek minőségiek, méltók a magasan kvalifikált zsűri számára való felszolgálásra, zárta köszöntőjét Szűcs Lajos. Itt jegyezzük meg, hogy az általa hozott nemes ital, az Irsai Olivér, egy 2014-es szőlőpárlat fogópálinka kategóriában a zsűri különdíját érdemelte ki. A pécelieknél nemcsak a szakma nagymestere, Kővári Imre csapata sürgött-forgott, hanem még a város vezetésével is megerősítették magukat. Szöllősi Ferenc polgármester elsősorban a sertésbontásban jeleskedett, a város jegyzője, dr. Kovács Ágnes pedig főleg a toroskáposzta készítésben csillogtatta képességeit. Jó kettőst alkotottak a kolbásztöltésben is. Ebédidőre aztán jöttek az éhes szájak a faluból és a környék településeiről egyaránt. Kóstolójegy fejében mindenki abból választhatott magának ebédre valót, amit éppen megkívánt. A péceli sátor előtt mindig hosszú volt a sor, hamar híre ment az itteni vonzó ízeknek. Kora délután már szólt a zene, a sokadalom jól érezte magát, az emberek egyik csapat sátrától a másikéhoz zarándokoltak, hogy újabb és újabb ínyencségekkel kössenek barátságot. Szöllősi Ferenc, Pécel polgármestere köszönetet mondott a minőségi szervezésért Ecsernek jelezve, hogy jövőre is jönnek mindenképpen, gyarapítani szeretnék első helyezéseik számát. Kiemelte, a rendezvény legfőbb értéke, hogy módot ad a települések közötti emberi-baráti kapcsolatok erősítésére, ami nagy kincs manapság. A résztvevők nagy tapssal búcsúztak a csapatoktól, s ahogy már a népünnepélyeken szokás, még sokáig ettek, ittak s jót mulattak. Az Összefogás 2119 Egyesület csapata az elnyert kupákkal és oklevelekkel

10 10 Sport február 14. Péceli Hírek Pécel idei szuperbajnokai Felvételünkön hátsó sor balról: Perényi-Bakó Andrea (Turisztikai és Futó Klub), Molnár Dorottya (Pécel Dojo Karate), Gudman Fruzsina (Pécel Dojo Karate), Krekács Imre (Pécel - Dojo Karate), Bozóki György (Túrakerékpáros Egylet), Szöllősi Ferenc polgármester. Első sor balról: Cseuz László főszervező, Seres Krisztina (Túrakerékpáros Egylet), Bakó Ádám (Turisztikai és Futó Klub), Szabó Tamás (Spartacus SE-futball), Lehoczky Ágnes (Asztalitenisz Klub), Fazekas Gábor (Pécel Dojo - Karate) Pécel Városi Szuperbajnokságát második alkalommal rendezték meg a PIOK Általános Iskola és Gimnázium tornatermében január 24-én. Az esemény főszervezője Cseuz László, az önkormányzat sportreferense. A zord idő sem szegte kedvét a jelentkezőknek a szuperbajnoki címért való versenytől, ahol a város sportegyesületeinek 1-1 női és férfi tagja nevezhetett és vehetett részt. A versenyt Szöllősi Ferenc Attila polgármester is megtisztelte jelenlétével. A kilenc gyorsasági, ügyességi és erőgyakorlat elvégzése után, amit a nevezők csak a helyszínen ismerhettek meg, az alábbi eredmények születtek: Nők: 1. Seres Krisztina (Túrakerékpáros Egylet) 20,5 helyezési szám, 2. Perényi-Bakó Andrea (Turisztikai és Futó Klub) 24 hsz., 3. Lehoczky Ágnes (Asztalitenisz Klub) 28,5 hsz., 4. Molnár Dorottya (Pécel Dojo - Karate) 31 hsz. és Gudmann Fruzsina (Pécel Dojo - Karate) 31 hsz. Férfiak: 1. Szabó Tamás (Spartacus SE-futball) 17 hsz., 2. Fazekas Gábor (Pécel Dojo - Karate) 22,5 hsz., 3. Bakó Ádám (Turisztikai és Futó Klub) 29,5 hsz., 4. Bozóki György (Túrakerékpáros Egylet) 32 hsz. és Krekács Imre (Pécel - Dojo - Karate) 32 hsz. A győztesek és helyezettek serlegdíjazásban részesültek. Valamennyien példás lelkesedéssel és sportszerűen hajtották végre a nem mindig egyszerű feladatokat. Külön köszönet jár a PIOK Ráday Gimnázium közösségi munkát végző tanulóinak, akik a terem berendezésében és az adminisztrációban végeztek tökéletes munkát.

11 Péceli Hírek február 14. Ünnep 11 Kiállításmegnyitó a Magyar Kultúra Napján A Magyar Kultúra Napját január 22-e óta ünnepeljük. A kéziratok tanúsága arra ad bizonyságot, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban e napon fejezte be a Himnusz megírását. Megzenésítésére 1844-ben került sor egy pályázat keretében, amelyet a zsűri ítélete szerint Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyert meg. A művet július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban. A magyar kultúra napjáról való megemlékezés ötletét ifjabb Fasang Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben, majd a Hazafias Népfront fórumain hívta fel a figyelmet egy ilyen ünnep fontosságára. Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is mondta a kezdeményező. Azóta a magyarság idehaza, a határokon túl és szerte a világban megemlékezik január 22. alkalmával a magyar kulturális értékekről. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések arra is alkalmat adnak, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erőfeszítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ezért e jeles napon a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesülettel karöltve hangversennyel egybekötött kiállítást szervezett. Tehát végeredményben célunk az volt a tárlat megrendezésével, hogy valami konkrétumot tárjunk Önök elé, valami olyat, ami valóban évezredes kultúránk szerves részét képezi, s amely minden valószínűség szerint többet adhat egy puszta élménynél, vagy egy érzelmileg felfokozott varázslatos pillanatnál húzta alá köszöntőjében László Hajnalka, az est háziasszonya. A magyar kultúra napja kapcsán a Péceli Alapfokú Művészeti Iskola a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesülettel közösen arra A péceli Szuperbajnokság nézőjeként felkeltette a figyelmemet az egyik, akkor még számomra ismeretlen versenyző. Könnyed mozgásán és lelkesedésén, ahogyan végezte a feladatokat, látszott, hogy nagyon szeret sportolni. Amikor meghallottam, hogy Perényi-Bakó Andreának hívják, tudtam, hogy ez nem véletlen. Ezt a nevet már pár hete megjegyeztem, amikor a népszerű közösségi oldalon tudomást szereztem arról, hogy létrejött egy klub, melynek keretén belül az érdeklődők együtt futhatnak vagy gyalogtúrázhatnak. Ennek megálmodója, szervezője, vezetője Andrea. Mivel minden közösséget létrehozó, közösséget mozgató tevékenységet nagyon dicséretesnek és példamutatónak tartok, szeretném, ha többen megismernék ezt a fiatal lányt és ötletét. Andrea 2004 óta rendszeresen vesz részt teljesítménytúrákon, pár éve pedig ezt a tevékenységet kiegészíti terepfutással is. Leghosszabb távú gyaloglása 100 km volt, és lefutotta az ultra terep maraton 44 kilométerét is. Elkötelezett híve a mozgásnak, egészséges életmódnak. Szeretné, ha minél többen mozdulnának meg, élnének aktívabb, teljesebb életet a sport által Pécelen. Sokan vannak, akik szeretnek túrázni, futni, de egyedül nem vágnak bele, nem indulnak el. Ezért nagyon hasznos Andrea kezdeményezése, amiről így mesél: vállalkozott, hogy bemutatja Pécel közönségének a Magyar Katonazene Története című, a maga nemében egyedülálló kiállítást. Az egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyar katonazene kulturális és szellemi örökségét megőrizze, hagyományait ápolja, valamint sok száz éves történetét és neves személyiségeinek munkásságát kutassa, népszerűsítse. Sárosi Péter, a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület elnöke hangsúlyozta továbbá, a megemlékezésen túl nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a mai nap nem csak a jeles nagy művészekről, hanem az oktatásról és a zenetanításról is kell, hogy szóljon. Nagy megtiszteltetés, hogy jelen esetben a rendezvény helyszíne egy zeneiskola, ahol fiatalok ismerkednek a zenekultúrával, hiszen napjainkban elengedhetetlen az olyan fiatalok képzése, akik tovább viszik a zenét. A műsort színesítette Rigó Csaba Dániel előadása, valamint az Ossó János Fúvószenekar Hangversenye, Fejes István karnagy vezényletével. Fussunk, túrázzunk a természetjárókkal! Perényi-Bakó Andrea december végére érett meg az elhatározás bennem, hogy létrehozzam a facebookon a Péceli Természetjáró és Futó Klubot. Már az első nap sokan csatlakoztak, és azóta is fokozatosan nő a belépők száma. A klub két fő tevékenységgel foglalkozik, ahogy a neve is mutatja. A gyalogosok számára a cél különféle hosszúságú teljesítménytúrák sikeres (szintidőn belüli) teljesítése lesz, míg a futókkal versenyeken szeretnénk részt venni az egészen rövid távoktól a maratonig. A lelkes kis csapat január eleje óta rendszeresen edz, nem hátrálnak meg esőtől, széltől sem. A futás minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órakor, a gyalogtúra szombaton vagy vasárnap délelőtt 10-kor indul. A Természetjáró és Futó Klub szeretettel vár minden természetet, mozgást szerető embert. Lehet csatlakozni hozzájuk! Lehoczky Ágnes

12 12 Mozaik február 14. Péceli Hírek Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok! Újdonságaink: február 12-től KIDS CLUB vidám angol klub 4-9 éves gyerekeknek korcsoportos bontásban. - Kids Club vidám angol klub 5-7 éves (óvodás és első osztályos) gyermekeknek: Csütörtökön óráig A Kids Club foglalkozásokon a gyermekek sok játékkal, mozgással, zenével és színes munkafüzet segítségével barátkoznak meg az angol nyelvvel. - Kids Club vidám angol klub 8-9 éves (2. és 3. osztályos) gyermekeknek: Csütörtökön óráig A Kids Club foglalkozások jól előkészítik és kiegészítik az iskolai angol Pécel Város közigazgatási területén a évben megtartott ebösszeírás keretében az ebtartók által szolgáltatott adatok alapján a Péceli Polgármesteri Hivatalban a bejelentett ebekről helyi elektronikus nyilvántartás készült, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok, ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulat, elpusztulás) írásban bejelenteni. A változásbejelentő adatlap beszerezhető a Péceli Polgármesteri Hivatal 2119 Pécel, Kossuth tér 1. szám alatti ügyfélszolgálatánál, illetve letölthető a www. pecel.hu weboldalról az ebnyilvántartás menüpontból. A kitöltéssel kapcsolatban a 28/ /2141-as telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőn , szerda és és pénteken óra között. A változásbejelentő adatlapot ebenként kell kitölteni. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen, vagy postai úton a Péceli Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 2119 Pécel, Kossuth tér 1. címre. Faxon: 28/ , elektronikusan az címre. oktatást. Kommunikációra ösztönző játékok, dalok, mozgásos játékok is segítik a gyerekek vidám és stresszmentes nyelvtanulását. Az angolul írással és olvasással is játékosan barátkozunk, vidám és motiváló feladatokon keresztül. Klubvezető: Mundrucz Adrienn angoltanár február 12-én ingyenes bemutató és tájékoztató óra! Bejelentkezés és további információ: Kids Club XVII Nyelviskola - Tóthné Csohány Katalin vezető tanárnál ( , vagy a művelődési ház elérhetőségein. A VÁLTOZÁSBEJELENTŐ ADAT- LAP LEADÁSA: FOLYAMATOS! Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják. További együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm! Pécel, január 30. Koncsekné dr. Kovács Ágnes jegyző Tüdőszűrés lesz márciusban Pécelen Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Pécelen március 16-tól április 3-ig tüdőszűrés lesz a 40. életévet betöltött péceli lakosok részére. Időpontok: kedd, csütörtök, péntek 8:15 13:45. hétfő, szerda: 12:15-17:45. Helyszín: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház - Isaszegi út 3. A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Személyi Igazolványt, TB-kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást kérjük, hozzák magukkal. A könyvtár-művelődési ház hírei Februárban újra indulnak a Kerekítő foglalkozások! február 26-tól minden csütörtökön órától Kerekítő Mondókás Móka 0-3 éves korig és től Kerekítő Bábos Torna 1-3 éves korig. A foglalkozásokat vezeti: Vajai Flóra színművész, az ELTE pszichológia Ma szakos hallgatója. További információk és bejelentkezés elérhetőségeinken: Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Művelődési Ház, 2119 Pécel, Isaszegi út 3., 06/ , Tavaszi előzetes: ismét jön a tavaszi könyvbörze! Időpont és további információ a következő lapszámban.

13 Péceli Hírek február 14. Lélekgondozó 13 Jólét és jól lét miért nem akarjuk mindkettőt egyszerre? Az elmúlt évtizedekben életvitelünk és vele együtt a gondolkodásmódunk is hihetetlen mértékben megváltozott. Míg korábban a háztartás és a család körüli teendők egy főállású anya teljes idejét lekötötték, ma ezt a feladatot egy-két órában megoldjuk. Használati cikkeket egy életre vásároltunk, ma csupán hónapokra. Elegendő volt néhány kilobájt információt tárolnunk otthonunkban, ma ezt csak terra bájtokban mérhetjük. Rendszeresen végeztünk fizikai tevékenységet természetes körülmények között, míg ma ezt a konditeremben tudjuk le. Beértük napi egy-két óra szórakozással és kikapcsolódással, ma pedig 5-6 órát ülnünk képernyő és monitor előtt. Régen összegyűjtöttük és megvettük, ma megvesszük és törlesztjük. Küzdünk a jólétért és közben elveszítettük a jól lét -et. Nem kell bizonyítanom, hogy életvitelünk hihetetlen lelki terheket ró családunkra. Jólét és jól lét miért nem akarjuk élvezni mindkettőt egyszerre? Richard Swenson azt írja, hogy legsürgősebb szükségletünk: a margó vagy az un. biztonsági ráhagyás. Ez alatt azt érti, hogy mennyink van azon túl, amire feltétlenül szükségünk van. Valamikor létezett különbség közöttünk és teljesítményünk végső határa között, de ez mára eltűnt. Pedig leginkább erre a biztonsági ráhagyásra lenne szükségünk. Swenson a következőt javasolja: Egészségünk fenntartása érdekében legalább négy területen van szükségünk biztonsági ráhagyásra: érzelmi energia, fizikai energia, idő és anyagiak. A modern élet feltételei ugyanakkor kimerítik ezeket a biztonsági ráhagyásokat, nem hogy táplálnák azokat. Richard A. Swenson, M.D., Margin: Restoring Emotional, Physical, Financial, and Time Reserves to Overloaded Lives (Colorado Springs: NavPress, 1992), 100. oldal. A biztonsági ráhagyás visszaszerzéséhez, illetve fenntartásához növelni kell erőinket, vagy csökkenteni a terhelést. Négy olyan szükségletről beszélünk, amelyek segítenek helyreállítani a biztonsági ráhagyást életünkben: megelégedettség, egyszerűség, harmónia és nyugalom. Az elsőről osztok meg néhány gondolatot. Azt feltételezzük, hogy megelégedettségünk személyes szükségleteink beteljesülésétől függ. De milyen szükségletekről van szó? Alapvető szükségleteink (élelem, víz, öltözet és lakhely) biztosítottak. Szellemi és esztétikai élményekben szintén könnyen részünk lehet. Így megelégedettségünk döntő tényezője az önértékelésünk. Mennyire érezzük értékesnek magunkat? Jon Paulien azt írja, hogy önértékelésünket leginkább az alábbi három módon építjük fel: (1) vagyonfelhalmozás által; (2) teljesítmény- vagy sikerhajszával; és (3) másokkal való kapcsolatokon keresztül. Röviden: amim van, amit teszek, akiket ismerek ezek tesznek értékessé. (Jon Paulien, Találkozni Istennel újra mégis első alkalommal, Élet és Egészség Könyvkiadó, Budapest, 2004, oldal.) Mindnyájan próbálkozunk velük életünk folyamán. Ha ezek által elérhető lenne megelégedettséget okozó magas önértékelés, akkor sokkal több boldog embert ismernénk környezetünkben. Úgy tűnik, ennél mégis több kell. Arra van szükségünk, hogy megingathatatlan meggyőződéssel tudjuk: értékesek vagyunk. A vallás nem képes megadni ezt a bizonyosságot. A vallás az ember teljesítményéről szól. Arról, hogy meg akarunk felelni egy általunk megformált vagy kulturálisan ránk erőltetett istenképnek. Átmenetileg felébresztheti bennünk a megelégedettség érzését, de nem pótolja lelkünk mély szomjúságát. Max Lucado találóan írja: A vallás megnyugtat, de sohasem elégít meg. A templomi tevékenységek elrejthetik a szomjúságot, de csak Krisztus oltja azt. Őt igyuk. (Max Lucado, Jöjj, ha szomjazol, KIA, Budapest, 2014, 32. oldal.) Megelégedettségünk titka tehát a személyes Istennel való kapcsolatban van. Ez a kapcsolat Krisztuson keresztül érhető el. Rendszeresen beszélgetünk vele, próbáljuk megérteni a Bibliából létünk titkait és életünk célját, illetve kilépünk az én-központúságból (ima, bibliaolvasás és szeretetszolgálat). Evangéliumi keresztényként vallom, hogy az Istennel való kapcsolatunk ápolásához közösségi élményre is szükségünk van. Egy olyan környezetre, ahol felhőtlenül tudunk örülni az emberi kapcsolatok értékének és ápolhatjuk szívünkben az örökkévalóság utáni vágyat. Ezt a szükségletünket tölti be a rendszeres istentiszteleti és közösségi alkalom. Pál apostol a megelégedettség nagyszerű hitvallását írja az egyik börtönlevelében: Megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Mind szűkös, mind bőséges körülmények között tudok élni. Ismerem a jóllakást és az éhezést, a szükséget és a bőséget is. Megtanultam, hogyan nézzek szembe bármikor, bármilyen helyzettel, mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít! Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a fogságomban! Fil 4: (egyszerű fordítás) Ápoljuk lelkünkben a megelégedettséget! Természetes környezetünk legtöbbször nem segít ebben. Tudatos, személyes döntésekre van szükségünk. Lehet részünk jólétben úgy is, hogy közben nem veszítjük el a jól lét -et sem! Örömmel ajándékozok egy nagyszerű könyvet azoknak, akik személyesen ) megkeresnek: Egészség és Wellness, Titkok, amelyek megváltoztatják életedet. Szilvási András adventista lelkipásztor

14 14 Hirdetés február 14. Péceli Hírek TISZTELT FOGYASZTÓINK! Havi óraállásaikat a továbbiakban is a 2119 Pécel, Petőfi Sándor utca 1. szám alatt tudják leadni személyesen, elektronikus úton pedig a és a Ügyfeleink menüpont alatt, vagy telefonon a 0629/ üzenetrögzítőre ahol a fogyasztónak az óraállást és az 5 számjegyű felhasználó azonosító kódot kell megadnia. Továbbá felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a mérőállások diktálását minden hónap 25. és 30. napja között, az eddig szokásos módon: telefonon, személyesen az ügyfélszolgálati irodákban, levélben, elektronikus levélben tudják megtenni. A fent említett időponton túli mérőállás bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni. A számla a következő havi diktálásnál fog rendeződni. Víz Világnap 2015 Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Péceli Üzemegység 2119 Pécel, Petőfi Sándor u. 1. A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok, szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét ben a Víz Világnapjának kiemelt témája a Víz és a fenntartható fejlődés lesz. Víz Világnapok témái évről-évre 2004-től: Víz és energia A Vízi Együttműködés Nemzetközi Éve Víz és Élelmiszerbiztonság Víz a városokért, városok a vízért! Tiszta vizet az egészséges világért! Határon átfolyó vizek. Közös lehetőségek Víz, Egészség, Élet Küzdelem a vízhiánnyal Víz és kultúra Víz az életért Víz és katasztrófa Számlázási és fizetési szabályok A közműves ivóvíz ellátás esetében a díj elszámolása a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. A szennyvízelvezetés díjának elszámolása külön mérés hiányában szintén a bekötési vízmérőn mért vízmennyiség alapján történik. A szolgáltatónak a vízmérőhelyhez való hozzáférését ellenőrzés, karbantartás és leolvasás céljából a fogyasztónak biztosítania kell. A víziközmű szolgáltatás díjáról a szolgáltató rendszeres időszakonként (jelenleg havonta) számlát bocsát ki a fogyasztónak. A fogyasztó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül kötelezett a számla kiegyenlítésére. A fogyasztó a számla kézhezvételét követő 15 napon belül kifogással élhet a szolgáltatónál a számla tartalmával kapcsolatban, de annak a kiegyenlítésre nincs halasztó hatálya. A számla kiegyenlítése előzetes megállapodás alapján történhet a számlához csatolt készpénz átutalási megbízással, a díjbeszedőnél teljesített készpénzfizetéssel vagy a fogyasztó által a számlavezető bankjának adott csoportos beszedési megbízással. A fentieken kívül természetesen lehetőség van az eseti banki átutalással, illetve bármelyik ügyfélszolgálati irodában vagy a központi pénztárban történő készpénzes fizetéssel történő kiegyenlítésre is. A banki átutalásnál közleményként a 5 karakterből álló fogyasztó azonosító feltüntetése szükséges. Amennyiben a számla kiegyenlítése határidőre nem történik meg és az ezt követő fizetési felszólítás is eredménytelen marad, úgy a szolgáltató a évi CCIX. törvény 58. -ában foglalt szankciók (szolgáltatás korlátozása, szüneteltetése, nem lakossági fogyasztók esetében a szolgáltatási szerződés felmondása) alkalmazására jogosult, továbbá hátralék jogi úton történő behajtását kezdeményezheti. A DPMV Zrt. Péceli Üzemegységénél továbbra is várjuk bejelentéseiket: Hibabejelentő telefon száma: 0628/ (éjjel- nappal hívható) Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 12:00-16:00 Szerda: 08:00-20:00 Péntek: 08:00-12:00 Összeállította: Gebefügi Judit Pécel város honlapja Kövessék híreinket a Péceli Polgármesteri Hivatal és a Péceli Hírek Facebook oldalain is!

15 Péceli Hírek február 14. Hirdetés 15 Minden héten új akcióval várjuk kedves vásárlóinkat! PÉCEL, BAROSS U. 4. új! Már nálunk is tud bankkártyával fizetni! vegyes árucikk kozmetikum játékok Édesség Illatszer Iparművészeti áruk Konyhafelszerelés Nyitva tartás: Hétfő-péntek: Szombat:

16 16 Hirdetés február 14. Péceli Hírek 2015-ben már 300 bkk-automatából vásárolhatunk A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó automaták telepítését Budapest legforgalmasabb pontjain és agglomerációjában. Az új értékesítési módot és a készülékek beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint európai uniós forrással támogatja. Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKKautomata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. Az új jegyautomata-hálózat rendkívül jól teljesít, az ügyfelek hamar megszerették a könnyen használható, éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt az eladások és a használat egyre növekvő száma is jól mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több mint 600 millió forint bevételt generáltak. számot is felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfélkártyára, melynek segítségével a bérletet nemcsak saját részre, hanem akár az egész családnak megvásárolhatjuk. BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontokban, illetve a jegypénztárakban kaphatunk, de letölthető a bkk.hu/automata oldalról is. Az automaták pontos helyéről a bkk.hu/pontkereso oldalon tájékozódhatnak, használatukról kisfilm és interaktív bemutató felület a bkk.hu/automata oldalon érhető el. A városszerte megtalálható BKK-automatákból szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárolható, a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonaljegy és napijegy típusú jegyeken, a Budapest-bérleteken, a környéki és a HÉV-bérleteken kívül már kutyaés kerékpárbérletek is megvásárolhatók. A készülékek érmét és bankjegyet is elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is lehet fizetni, akár érintés nélkül. December óta a jegy- és bérletkiadó automata igénybevételét egy új funkció is segíti. Az automaták képernyőjéről már élőszavas segítség is kérhető: a Segítség gomb megérintésével közvetlenül kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatával, amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új funkció a vásárlási folyamat minden fázisában elérhető, tehát nem kell a kezdőképernyőre visszalépnie annak, aki ezt igénybe veszi. Szakképzett munkatársaink lépésről lépésre végigvezetik a vásárlás folyamatán, ami nagy segítség lehet az idősebbeknek és a gyengén látóknak is. A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szükséges megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy ezt a folyamatot gyorsabbá tegyük, a használni kívánt igazolvány számát, sőt négy igazolvány- Kohéziós Alap TVM_ujsagcikk_januar_Peceli_Hirek_184x260.indd :02:09

17 Péceli Hírek február 14. Hirdetés órás *további információkért hívja központunkat! Kamerarendszerek telepítése videótávfelügyelet Családi házak, irodák, üzletek távoli ellenőrzése kamerán keresztül a gyors és azonnali intézkedés érdekében. nettó 1500 ft/hó-tól* A biztonság fokozható tel.: 06-28/ Ivartalanítási AKCIÓ Pécelen A KUTYÁK ÉS MACSKÁK KEDVEZMÉNYES ivartalanítását az alábbi árakon végezzük: Kandúr macska: Ft Nőstény macska: Ft Kan kutya: Ft (testtömegtől függően) Szuka kutya: Ft (testtömegtől függően) Kandúr macska ivartalanító műtétét kivéve kérjen időpontot a lenti telefonszámok egyikén. SL Völgyzugoly Állatorvosi Rendelő Állatorvosi Rendelő Pécel, Tarcsai u. 16. Pécel, Kálvin tér 6. H-P: 8-10, ig H-P: ig Szo: 9-12-ig H+P+Szo: 9-11 óráig dr. Sági László dr. Mile Attila az ackió ideje ig % Könyvelőiroda GYERMEKRUHA ÜZLET ÉS WEBÁRUHÁZ PÉCELEN! Gyermekruháink os méretig kaphatóak! 5% Városkártya kedvezmény Februári akciónk: MINDEN 10% PIZSAMÁRA kedvezmény Üzletünk nyitva tartása: Hétfőtől-péntekig: 09:00-17:30 Szombaton: 09:00-13: Pécel, Rákos utca 6. Tel.: Kövess minket a facebook-on is! Új vállalkozása van? Elégedetelen könyvelőjével? Keressen meg bennünket! Új ügyfeleinknek az első havi könyvelési díj 2015 Ft/hó! Bérszámfejtési díjunk 3 hónapig 2015 Ft/hó/fő! Szolgáltatásaink BÉRSZÁMFEJTÉS MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM CÉGGONDOZÁS KÖNYVELÉS HACCP ÉLELMiSZERBiZTONSÁG ADÓTANÁCSADÁS SZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE 2200 Monor, Mátyás király u 13 Tel: 06-29/ Web: Édes Cukrászat Helyben sütött házi sütemények, torták az Ön elképzelése alapján 2119 Pécel, kossuth tér 4. Nyitvatartás: Naponta: ig kedden: zárva telefon: 28/ Mobil: 70/ Apróhirdetés ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS otthonában! Önismeret, segítség az eligazodásban Otthoni munka! Borítékolás és egyéb csomagolási munkák Ft/p

18 18 Hirdetés február 14. Péceli Hírek Hozd ki az internetből, amit szeretnél Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel, és az internet díját 3 hónapon át elengedjük! A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a oldalon vagy a 1288-as telefonszámon! 0 Ft 3 hónapig Invitel Pont: Gödöllő, Dózsa György út 1 3. Tel.: (06) Értékesítőnk: Petényi Tamás Tel.: Az ajánlat február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák A IN_ _Februar_PeceliHirek_177x260.indd 1 1/22/15 11:08 AM

19 Péceli Hírek február 14. Hirdetés 19 NÖVÉNYVILÁG KERTTERVEZÉS ÉS-ÉPÍTÉS, VIRÁGDEKORÁCIÓ Nyitvatartás Hétfő: Cím: Szondi utca 53. (Szondi-Fáy utca sarok) Kedd-Péntek: Szombat-Vasárnap-Ünnepnap: Telefonos egyeztetés esetén eltérő időpontokban is rendelkezésre állunk. Nőnap alkalmából előrendelést felveszünk, 5000 Ft feletti vásárlás esetén 5% kedvezmény. Pécel területén a kiszállítás ingyenes! Február 21.-én kerti szerszámos ládikót fogunk gyártani, valamint Halász Krisztiánt és Bihari Balázst (Valleryac Exotic) hívtuk meg, akik távoli tájak és dédszüleink elfeledett zöldségnövényeit mutatják be izgalmas és tartalmas előadás formájában. A bemutatott növények magjai a helyszínen akár meg is vásárolhatóak. Tervezzük meg együtt az idei év zöldséges ágyásait! Készítsünk együtt jeltáblákat! Jelentkezni lehet: címen, vagy a facebook oldalunkon TV SZERVIZ LCD, PLAZMA és HAGYOMÁNYOS TELEVÍZIÓK, KAMERÁK, HIFI KÉSZÜLÉKEK, HÁZIMOZI RENDSZEREK JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL LG GRUNDIG SAMSUNG ORION THOMSON SZAKSZERVIZ P és P Szerviz Bt. Tel.: 06-70/ ; 06-30/ Pécel Város Önkormányzatának havilapja Kiadja az önkormányzat megbízásából a Fon-bau Kft. Főszerkesztő: Dr. Horváth K. József; ; Munkatársak: Cseri Katalin és Kiss Krisztina Tördelés: Bajnóczi Anna Nyomda: Királypapír Plusz Kft. Megjelenik: minden péceli háztartásban Hirdetésfelvétel: Kiss Krisztina Tel.: 06-20/ ; A Péceli Hírek következő száma március 12-én jelenik meg. A lapzárta időpontja: február 25. Nyomdába adás: március 06.

20 20 Hirdetés február 14. Péceli Hírek Számítógépek, notebookok, alkatrészek, kiegészítők Nyomtatók, eredeti és utángyártott patronok, tonerek NOD32 Antivírus forgalmazás, vírusirtás PC, notebook és játékkonzol javítás Hálózati eszközök forgalmazása Szünetmentes tápegységek, túlfeszültség védelem Digitális fénykép kidolgozás, 10x15 cm méretben, azonnal alakítsd velünk a világod! samsung galaxy a3 0 ft Telenor MyTariff L csomaggal 2 év tarifamegtartással 4.5 qhd Super AMOLED kijelző 8 MP kamera 1,2 GHz négymagos processzor 2234 Maglód, Eszterházy J. u. 1. (Maglód, Auchan) 2220 Vecsés, Fő út (Market Central) Pécel, Rákos u. 10. Tel./fax: 06-28/ Tel.: 06-70/ Készülékajánlatunk február 5. és március 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes, 2 év tarifamegtartással, új Telenor lakossági számlás előfizetés vásárlása vagy a Bónusz Program igénybevétele esetén. Az ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze. A képek illusztrációk. A Telenor a vásárlást előlegfizetéshez kötheti, illetve jogosult korlátozni az előfizető által évente számlás csomagban vásárolt készülékek számát. A készülékek megvásárlásához 2 fényképes okmány, vagy 1 fényképes okmány és 1 adóigazolvány bemutatása szükséges. A MyTariff L csomag havidíja e-komfort csomaggal, 2 év tarifamegtartással: Ft. Telefonos Ügyfélszolgálat: facebook.com/telenorhungary

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 2. szám. 2014. február 15. Szöllősi Ferenc polgármester, dr. Szűcs Lajos, a város országgyűlési képviselőjelöltje és dr. Navracsics Tibor

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14.

Péceli Hírek 2014. november 14. 1. PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Péceli Hírek 2014. november 14. 1 PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 11. szám. 2014. november 14. Eskütétel a péceli képviselő-testület alakuló ülésén Az eskü szövegét előolvassa

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14. Péceli Hírek 2014. május 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 5. szám. 2014. május 14. A Gesztenyés Óvoda új épületében, biztonságban gyurmáznak már a kisfiúk Írás a 3.

Részletesebben

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11.

PÉceli hírek. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége. Írás a 8.-9. oldalon. Péceli Hírek 2014. július 11. Péceli Hírek 2014. július 11. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 7.szám. 2014. július 11. Zsombori Balázs Pécel fiatal büszkesége Írás a 8.-9. oldalon 2 Közügyek 2014. július

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Nyugodt évkezdet. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. XXIII. évfolyam, 2015. február 7. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Hol és mit intéznek? Változások a szociális ellátásban (2. oldal) Hiány nélkül

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon.

Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon. Félév az iskolákban. Cikkünk a 8 9. oldalon. Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 2. szám 2015. február 6. Megnyílt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére.

Csatlakozzon Ön is! Városlakók, városveztők együtt futnak az ünnepség helyszínére. PÉCELI HÍREK Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVI. évfolyam 8. szám. 2013. augusztus 13. Schirilla György ünnepi futása Pécelen, augusztus 20-án az új kenyér tiszteletére! Csatlakozzon Ön is! Városlakók,

Részletesebben

,,Körbezárnak rég a falak

,,Körbezárnak rég a falak 2011. november Péceli Hírek 1 PÉceli Pécel Város Önkormányzatának havilapja 2011. novemberhírek A tartalomból Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden hónapban tart rendes ülést, melyen

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny

Gyáli Újság. elfogadták a város idei költségvetését. önkormányzati pályázatok. Óvodai beiratkozások rendje. II. gyáli böllérverseny Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja elfogadták a város idei költségvetését önkormányzati pályázatok Meghívó Gyál Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Péceli Hírek 2014. szeptember 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 9. szám. 2014. szeptember 12. Milyen lecsót főztek a házigazdák? Felvételünkön: Szűcs Lajos országgyűlési

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl XXV. ÉVFOLYAM, 2015. 2-3. szám, FEBRUÁR MÁRCIUS 2 KÖZÜGYEK PERKÁTAI HÍREK 2015. február-március Beszámoló a 2015. február 12-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù

Üllői. Mire költene, ha képviselő lenne? Ülésteremből jelentjük. A városi könyvtár hírei. Új vezetőségi tag az Üllői SE-nél. Szépkorúak köszöntése Ù Árpád-díjasunk Az üllői Árpád Fejedelem Általános Iskola zenetagozata 2013 decemberében ünnepelte indulásának 55. évfordulóját, melyre ünnepi koncerttel és az intézmény saját alapítású elismerésének, az

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Szlovák farsangi bál. Kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 02. szám Kommunizmus áldozatainak emléknapja Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor polgármester Szlovák farsangi bál cikk az 5. oldalon A

Részletesebben

MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA

MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 2. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. február 2 0. J U B I L E U M I B A N YA B Á L MAGYAR KULTÚRA NAPJA MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT 70. ÉVFORDULÓJÁRA

Részletesebben

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos

Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos XXV. évfolyam 2. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2014. február Idén új helyszínen, a Petőfi Művelődési Házban tartotta meg a Lányok Asszonyok Klubja a hagyományos Banyabált. Ezúttal jóval

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat!

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban. Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! Engedjék meg, hogy ismételten első kézből tájékoztassam Önöket az önkormányzat életéről, döntéseiről

Részletesebben

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton

Üllői. Pillanatképek Üllőről. Magyar kultúra napja. Megújul a bölcsőde. Szeret Üllőn élni? Egy korszak vége Ù. Oszlop az úton Cigánysors Üllőn a település történetében először 2010-ben alakult cigány kisebbségi önkormányzat. A 4 fős képviselet megválasztása óta szűk mozgástere ellenére is sokat tett a helyi romákért. A nemzetiségi

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben