Híradó VIVÁT BERCEL! KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja MEGHÍVÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híradó VIVÁT BERCEL! KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja MEGHÍVÓ"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja április 22. Ceglédberceli Híradó MEGHÍVÓ KITELEPÍTÉSI MEGEMLÉKEZÉS Ceglédbercel Község Önkormányzata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívja Önt és kedves családját május 8-án a Kitelepítési megemlékezésre. Program: 17:30 óra: Megemlékezés és koszorúzás a Polgármesteri Hivatalnál Beszédet mond: Török József polgármester, Polónyi Péter CNNÖ elnök Ének: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus 18 óra: Szentmise a kitelepítettekért a római katolikus templomban VIVÁT BERCEL! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját április 26-án, 16 órára a ceglédberceli Művelődési Ház nagytermébe, ahol a már szokásos zenés-táncos összejövetelünket tartjuk. Közreműködik: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus, Freude Kapelle A belépés ingyenes! Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete április 8-án tartotta ülését. Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről: A Képviselő-testület március 12-én és március 25-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület, a Hungária Értékpapír Zrt.-nél Diszkont Kincstárjegyben elhelyezett önkormányzati vagyonnal kapcsolatban február 26. Budapesten TÖOSZ Közgyűlésen vettem részt, melyen közgyűlési küldötté választottak március 2. ÖKOVÍZ Kft. közgyűlést tartott. Tájékoztatást adtak a Kft. gazdasági helyzetéről és a várható intézkedésekről. Az ÖKOVÍZ Kft. részéről a évi ,-Ft összegű bérleti díj tartozásból ,-Ft megérkezett az önkormányzat számlájára március 8. Kiszel Mihály esperes plébános urat 70 éves születésnapja alkalmából köszöntöttük Polónyi Péterrel a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnökével március 9. Nőnapot tartottunk a művelődési házban Soltész Rezső művész úr közreműködésével március 12. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában Deák Imre Helyettes Államtitkár úrnál tettünk látogatást, a évben megrendezésre kerülő a Közös égbolt alatt Magyarországi Nemzetiségi II. Országos Találkozója rendezvénnyel kapcsolatban március 15. Megemlékeztünk Nemzeti ünnepünkről. A közreműködőknek köszönjük a részvételt március 17. Pogácsás Tibor Önkormányzat Államtitkár, országgyűlési képviselő fogadóórát tartott a Polgármesteri Hivatalban. A résztvevőket tájékoztatta a jelenlegi kormányzati elképzelésekről és a várható intézkedésekről március 25. Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkár a 10. választókerület országgyűlési képviselője Ceglédbercelen tartott tájékoztatást a választókerület polgármestereinek és jegyzőinek a kormányzati döntésekről, és a pályázatokkal kapcsolatos intézkedésekről. A Belügyminisztéri-

2 2. um osztályvezetője a közmunkaprogramról tájékoztatta a résztvevőket március 26. Dr. Nagy Gáborné alpolgármester asszonnyal a Parlament Magyarországi Nemzetiségi Oktatási és Kulturális Albizottság ülésén vettünk részt, ahol tájékoztatást adtunk a Közös égbolt alatt Magyarországi Nemzetiségek II. Országos Találkozója rendezvénnyel kapcsolatban. A Budai út felújításával, valamint a kerékpárút kivitelezésével kapcsolatban 1019 aláírást gyűjtöttünk, melyet Dr. Ferenczi Norbert Cegléd Város képviselőjének átadtunk, ki szintén aláírást gyűjtött az út felújításával kapcsolatban. Köszönjük az aláírás gyűjtök munkáját. A villamos energia beszerzése ügyében a Képviselőtestület határozatának megfelelően a tárgyalásokat lefolytattam évben az önkormányzat intézményeinél 1 kwh energiáért 18,50-Ft+ÁFA/kWh, a naptáras közvilágításért 15,50-Ft+ÁFA/kWh öszszeget fizetünk. Megtakarításunk minden egyes kwh esetén 0,50,-Ft +ÁFA. Pályázatok benyújtása megtörtént a Közös égbolt alatt Magyarországi Nemzetiségi II. Országos Találkozója rendezvényre. A Képviselő-testület a tájékoztatót, ezt követően pedig az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta. Első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a Vincent Auditor Kft. által elkészített évre vonatkozó belső ellenőri összefoglaló jelentést. Második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta az 5/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendeletét a évi pénzügyi terv végrehajtásáról. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát, valamint elfogadta a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalást. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 39/2015. ( ) ÖK. számú határozata (CÁMK alapító okiratának módosítása) A Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendeletben foglaltakra a 4/2015. ( ) ÖK. számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását, valamint a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: április 15. Felelős: Török József polgármester, Pető Zsolt jegyző Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 40/2015. ( ) ÖK. számú határozata (CÁMK Szervezeti és Működési Szabályzata) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ szervezeti és működési szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: Török József polgármester Jaczina Zoltánné CÁMK igazgató Ötödik napirendként a Képviselő-testület elfogadta a 6/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendeletét az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról. Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött a Sport Egyesületek támogatásáról. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 41/2015. ( ) ÖK. számú határozata (Sport Egyesületek támogatása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletben foglaltakra a helyi sportegyesületek évi támogatását az alábbiak szerint határozza meg 1. A Ceglédberceli Községi Sport Egyesület részére évben Ft önkormányzati támogatást nyújt. 2. A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület évi önkormányzati támogatására Ft-ot biztosít. 3. Az 1-2.pontban meghatározott támogatások teljesítésére támogatási megállapodás aláírását követően kerül sor. 4. A támogatásokat az önkormányzat évi költségvetésének egyéb átadott pénzeszközök előirányzata biztosítja. 5. A képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert az 1-3. pont szerinti megállapodások aláírására. Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester, Pető Zsolt jegyző Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület jóváhagyta a Kulturális és civil szervezetek évi támogatását, valamint elfogadta a pályázati felhívást. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 42/2015. ( ) ÖK. számú határozata (Kulturális és civil szervezet támogatása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.10.) önkormányzati rendeletben foglaltakra 1. A határozat melléklete szerinti tartalommal pályázati felhívást tesz közzé a Civil szervezetek évi támogatására.

3 2. A pályázatok támogatására 1 m Ft keretösszeget határoz meg. 3. A pályázatokkal kapcsolatos eljárási, az elbírálási és a támogatás megállapításával kapcsolatos feladatok végrehajtásával a Pályázati Bizottságot bízza meg. 4. A Pályázati Bizottság tagjának választja Dr. Nagy Gáborné alpolgármestert (Pályázati Bizottság elnök) Polónyi Pétert a CNNÖ elnökét (Pályázati Bizottság tag) Koglerné Hernádi Ágnest a KNB elnökét (Pályázati Bizottság tag) Hidasi Istvánt a PÜB elnökét (Pályázati Bizottság tag) Szabó Lászlónét a PÜB tagját (Pályázati bizottság tag) Határidő: december 31. Felelős: Pető Zsolt jegyző Nyolcadik napirendként a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vérvételi lehetőséget biztosít a Vasút u. 2. szám alatti háziorvosi rendelőben. A vérvétel indításának időpontjáról a háziorvosokon keresztül értesítjük a lakosságot. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 43/2015. ( ) ÖK. számú határozata (Vérvételi lehetőséget biztosítása a Vasút u. 2. szám alatti háziorvosi rendelőben) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, 1. A vérvétel Ceglédbercelen történő elvégzéséhez heti egy alkalomra biztosítja a Vasút út 2. szám alatti háziorvosi rendelőt. 2. A vérvétel személyi és dologi költségéhez 500 e Ft-ot biztosít az önkormányzat évi költségvetésének általános tartalék előirányzatának terhére. 3. Felhatalmazza Török József Polgármestert a vérvétel megszervezésével és az ellátás biztosításával kapcsolatos megállapodások megkötésére. Határidő: december 31. Felelős: Török József polgármester Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 7/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendeletét a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Tizedik napirendként a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pest megyei Rendőrnap megrendezését ,-Ft összegű felajánlással támogatja. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 44/2015. ( ) ÖK. számú határozata (Rendőrnapi ünnepség támogatása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben foglaltakra az alábbi határozatot hozza 1. A április 24-én Cegléden megrendezésre Pest megyei Rendőrnap megrendezését Ft összegű felajánlással támogatja. 2. Az 1. pont szerinti támogatást az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 3. Felhatalmazza Török József Polgármestert a felajánlással kapcsolatos dokumentumok aláírására és intézkedések megtételére. Határidő: április 24. Felelős: Török József polgármester Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület megismerte a PÁTRIA Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatát, és úgy döntött, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláinak vezetésére nem kíván új szerződést kötni. Tizenkettedik napirendi pontban a Képviselő-testület felújított tűzoltókocsik közterületen történő elhelyezéséről döntött. Ceglédbercel Község Önkormányzatának 46/2015. ( ) ÖK. számú határozata (Tűzoltókocsik közterületen történő elhelyezésének jóváhagyása) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a község egykori két tűzoltókocsijának a Polgármesteri Hivatal (Ceglédbercel, Pesti út 61.), valamint a Helytörténeti ház (Ceglédbercel, Pesti út 54.) előtti közterületen való elhelyezését jóváhagyja. Határidő: április 8. Felelős: Török József polgármester Tizenharmadik napirendi pontban a Képviselőtestület úgy döntött, hogy bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be terepjáró gépkocsi beszerzésére. A pályázat 100%-os támogatottsággal kerül kiírásra. Tizennegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására, ezen belül rendkívüli szociális támogatásra pályázatot nyújt be. Tizenötödik napirendi pontban a Képviselő-testület támogatta az Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágának ütős tanszakkal történő feladatbővítését. Egyebek napirendi pontban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a ban közleményt jelentett meg a Hungária Értékpapír Zrt.-nél elhelyezett önkormányzat tulajdonát képező Ft lejárati névértékű állampapír állománnyal kapcsolatban. Kérdések, Interpelláció napirendi pont keretében észrevétel nem érkezett. Ceglédbercel, április 14. Török József s. k. polgármester 3.

4 4. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II. 24.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (3) bekezdésében, 45. -ában, 48. (4) bekezdésében és 58/B. (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya Ceglédbercel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. (1) (3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra terjed ki. (2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is. (3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadatés lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 2. A támogatások rendszere 2. (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható. (2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek a) pénzbeli ellátásként aa) lakásfenntartási települési támogatást, ab) rendkívüli és eseti települési támogatást, b) természetbeni ellátásként ba) tüzelő segélyt, bb) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést (a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 3.. Természetbeli települési támogatás formája lehet a) élelmiszer, b) gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz, c) tüzelőanyag, d) utazási költség, e) eljárási díj, f) közüzemi számla kiegyenlítése. 3. Eljárási szabályok 4. (1) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni. (2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). 5. (1) A kérelem elbírálásához a Hivatal bekéri a Szoctv.- ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. (2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. (2) (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni: a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással, b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal, c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Ceglédi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal, e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal, f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal, g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással, h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal, i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Gyámhivatalának határozatával,

5 j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással, k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal, l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás). 6. (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok a Hivatal nyilvántartásában fellelhetőek. (2) A támogatásról szóló döntést a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén előzetes környezettanulmányt kell készíteni. (3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére a felszólításban meghatározott időpontig nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást a Hivatal megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 7. E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. -ában és a Gyvt. 5. -ában foglaltakat kell alkalmazni. 4. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése 8. (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv ának rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A támogatási hatáskört gyakorló a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. (3) A támogatási hatáskört gyakorló döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Hivatalhoz benyújtott vagy postai úton eljuttatott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 5. Lakásfenntartási települési támogatás 9. (1) A Kulturális és Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben eljárva az e rendeletben meghatározottak szerint lakásfenntartási települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak az általuk életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával öszszefüggő rendszeres kiadásaikhoz. (2) Lakásfenntartási települési támogatás ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult részére állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek számától. 10. (1) A lakásfenntartási települési támogatás igényelhető: a) vezetékes gázfogyasztás, tüzelőanyag, b) áramszolgáltatás, c) víz- és csatornahasználat, d) szemétszállítási díjak, e) önkormányzati lakás esetén lakbér költségeihez. (2) A lakásfenntartási települési támogatás természetbeni ellátásként is folyósítható az (1) bekezdésben megjelölt költségekhez. (3) A lakásfenntartási települési támogatást természetbeni ellátásként azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, ami a kérelmező lakhatását leginkább veszélyezteti. 11. (1) Lakásfenntartási települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek jövedelme, vagy családban élő esetén a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át. (2) Lakásfenntartási települési támogatás egy évre állapítható meg. 12. A lakásfenntartási települési támogatás összege Ft/hónap. 13. Ha a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni. 6. Rendkívüli és eseti települési támogatás 14. (1) Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személy részére rendkívüli és eseti települési támogatást biztosít. (2) A rendkívüli és az eseti települési támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki önmaga, vagy családja létfenntartásáról átmenetileg más módon nem tud gondoskodni. (2) A rendkívüli élethelyzet a 6. -ban szabályozott jövedelemigazolás nélkül, a kérelemben megfogalmazott nyilatkozattal igazolható. (3) A rendkívüli települési támogatásról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. 16. (1) Eseti települési támogatás állapítható meg annak az időszakos létfenntartási gonddal küzdő szociálisan rászoruló személy részére, aki alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul. (2) Szociálisan rászoruló a) az egyedülálló személy, akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át, b) a családban élő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja meg. (3) Az eseti települési támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt. 5.

6 6. III. Fejezet Természetbeni ellátások és a szociálpolitikai kerekasztal 7. Tüzelősegély 17. (1) A téli fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa támogatásra állapítható meg annak a 16.. (2) bekezdésében meghatározott szociálisan rászoruló személynek, aki a) 3, vagy többgyermekes családban él, vagy b) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy c) 70 éven felüli, vagy d) aktív korú munkanélküli, vagy e) egyedülálló, vagy f) jövedelemmel nem rendelkezik. (2) Támogatás a vegyes tüzelésre alkalmas fűtési lehetőséggel rendelkező kérelmező részére állapítható meg. (3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) A támogatásként legfeljebb 5m3 tűzifa állapítható meg. (5) A támogatás iránti kérelmek elbírálása során előnyt élvez a) az aktív korúak ellátására, vagy b) az időskorúak járadékára, vagy c) a lakásfenntartási települési támogatásra jogosult kérelmező, vagy d) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. (6) A támogatásról átruházott hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság dönt. (7) A bizottság döntése a támogatási keret mértékéig terjedhet. 8. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés 18. (1) A köztemetés elrendelése esetén a Szoctv ának szabályai szerint kell eljárni. (2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha a) a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné vagy b) az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek. 9. Szociálpolitikai kerekasztal 19. (1) Az Önkormányzat a szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a) Ceglédberceli Általános Művelődési Központ igazgatója, b) az általános iskola gyermekvédelmi felelőse, c) védőnő, d) a Humán Szolgáltató Társulás Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőházának illetékes gyermekjóléti munkatársa, e) helyi gyermek háziorvos, f) Kulturális és Népjóléti Bizottság elnöke. IV. fejezet Záró rendelkezések 10. Hatályba léptető rendelkezések 20. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. 21. A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 9/2004.(VIII.11.) önkormányzati rendelete. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet február 24. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. Ceglédbercel, február 24. Pető Zsolt, jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 34. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ceglédbercel Község évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 2. (1)-(2) bekezdése helyébe lép (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését: E Ft Bevétellel E Ft Kiadással állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. 2.. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet február 24. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. Ceglédbercel, február 24. Pető Zsolt, jegyző

7 Ceglédbercel Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást E Ft Költségvetési bevétellel E Ft Összes bevétellel E Ft Költségvetési kiadással E Ft Összes kiadással E Ft Maradvánnyal hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1. melléklet szerint fogadja el. (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.,és 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet április 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. Ceglédbercel, április 9. Pető Zsolt, jegyző Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást. (2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a nemzetiségi kultúra, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet. (3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást. (4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő kö- 7.

8 8. zösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez. (6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselőtestület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg. 2. A támogatás nyújtásának feltételei 2. (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Ceglédbercel lakosságának érdekeit szolgálja. (2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen: a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, b) gyermekek táboroztatása, c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi és nemzetiségi hagyományok ápolása, e) sport, szabadidősport tevékenység, f) természeti és épített környezet védelme, megóvása, g) közrend- és vagyonvédelem erősítése, h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, i) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, j) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása, k) kiadványok készítése. (3) Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. (5) A pályázat kiírása útján nyújtott pénzbeli támogatásokról a képviselő-testület által felállított eseti bírálóbizottság (a továbbiakban. Bírálóbizottság) dönt. (6) Az egyedi kérelemre nyújtott pénzbeli támogatásokról a képviselő-testület dönt. (7) Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. II. Fejezet A pályázat 3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb április 30-ig. (2) A pályázati felhívás a rendelet 1. számú függeléke. (3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni. (4) A pályázati adatlap a rendelet 2. számú függeléke. (5) A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok: a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma; b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat; c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs; f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban; g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt nyilatkozat, vagy igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgyév május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási öszszeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. 4. (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. (2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor. (3) A pályázatokat írásban, egy eredeti és két másolati példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint, pályázati adatlapon kell benyújtani. (4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 20. nap. (5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően a Bírálóbizottság döntéséig egy alkalommal van lehetőség hiánypótlás benyújtására. (6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához. (7) A pályázat során egy civil szervezet egyidejűleg egy tevékenységre kérhet támogatást. (8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. 4. Egyedi kérelem 5. (1) Egyedi kérelem írásban nyújtható be. A beérkezett egyedi kérelmet a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé. (2) Az egyedi kérelem elbírálásáról a képviselőtestület a soron következő ülésén dönt. (3) Az egyedi kérelemre nyújtott támogatás formája viszsza nem térítendő pénzügyi támogatás.

9 5. A pályázat elbírálása 6. (1) A Bíráló Bizottság a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül hozza meg döntését. (2) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. -ban meghatározottakat, c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. -ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. e) amennyiben a 9. -ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban (3) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: a) a támogatott szervezet pontos megjelölését, b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét, c) a támogatás összegét, d) a támogatással történő elszámolás határidejét, e) a Knyt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást. (4) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra, vagy a támogatott kérelme alapján a Polgármesteri Hivatal pénztárából kerül készpénzbeli kifizetésre. III. Fejezet A támogatás 6. A pénzügyi támogatás felhasználása 7. (1) A támogatás nyújtásáról szóló Bírálóbizottsági döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül. (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét, b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, c) a támogatott cél pontos meghatározását, d) a támogatás összegét, e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható, f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját. (3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. 7. A támogatással történő elszámolás 8. (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni. (2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. (3) A benyújtott számlákról elszámoló lapot kell készíteni. (4) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda útján a bemutatott számlák alapján ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről. (5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy Önkormányzat támogatás felhasználására elszámolva, majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. (6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni. (7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. 8. Kizárás a támogatásból 9. (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet. 9. A pénzügyi támogatás nyilvánossága 10. A jegyző a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntést követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot hivatalos hirdetmény útján és az önkormányzat honlapján. IV. Fejezet Az államháztartáson kívüli forrás átvétele 11. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester dönt, mely döntésről a képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. V. Fejezet Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet április 9. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került. Ceglédbercel, április 9. Pető Zsolt, jegyző 9.

10 10. Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosítására Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének a helyi önkormányzatokról szóló 32. cikk (1) bekezdés d) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 53.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (V.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el: 1. A Rendelet 9. (4) bekezdése törölve 2. (1) A Rendelet 11. -a helyébe lép 11.. Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megnevezését az 1. számú melléklet lép. (2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 3. (1) A Rendelet 40. (4) bekezdésében, az 56.. (1) bekezdésében, az 59.. (1) bekezdésében és a 63. (1) bekezdésében az Ötv. megnevezés helyébe a Möt. megnevezés lép. 4. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző Záradék: A rendelet április 9-én kihirdetésre került. Pető Zsolt, jegyző 1. számú melléklet a 7/2015.(IV. 9.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 7/2011 (V. 3.) Önkormányzati rendelethez Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó- vám- és jövedéki gazdálkodás A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Munkavédelmi célú támogatások és közcélú informatikai rendszer működtetése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkozatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Háziorvosi ügyeleti ellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Egyéb kiadói tevékenység Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális szolgáltatások igazgatása FELHÍVÁS! A Ceglédberceli Községi Sport Egyesület, mint ajánlatkérő meghívásos pályázati eljárást indít a Meglévő sporttelep korszerűsítése és új öltözőépület építése tárgyában. Az Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a meghívott ajánlattevőkön túl további gazdasági szereplők számára is a pályázatban való részvételre. A munka tárgya: Új öltözőépület megépítése 120,92 m 2 alapterületen. Fúrt kút készítése méter talpmélységgel. Az MLSZ által jóváhagyott rajz és műszaki leírás alapján 24 szórófejes öntözőrendszer kialakítása. Nagyméretű, 105x68 (111x72) m élőfüves sportpálya kialakítása. A pályázati felhívás és dokumentáció átvehető személyesen április között 9:00 órától 15:00 óráig Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának titkárságán (2737 Ceglédbercel, Pesti út 61.). A pályázati dokumentáció ellenértéke Ft + 27 % ÁFA, melyet az átvételt megelőzően, postai befizetéssel lehet teljesíteni. (a befizetéshez szükséges csekk a titkárságon vehető át.) A dokumentáció átvétele a pályázati eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációba való betekintés az átvétel megelőzően biztosított, amennyiben az érdeklődő erre igényt tart. Közös ajánlattétel esetén elegendő az egyik ajánlattevőnek megvásárolnia a dokumentációt. Ceglédberceli Községi Sport Egyesület

11 Képviselő-testületi Közlemény Ceglédbercel Község Önkormányzatának gazdálkodását hagyományosan a gondosság és a körültekintő, óvatos döntéshozatal jellemzi. A képviselő-testület a takarékosság jegyében a mindenkori rendelkezésére álló pénzügyi forrásaiból biztosítja a helyi közszolgáltatásokat, ennek megfelelően az elmúlt évtizedekben nem kényszerült hitelfelvételekre. A szakszerűségnek köszönhetően Ceglédbercel nem szorult adósságkonszolidációra, így azon kevés települések közé tartozik, mely kormányzati elismerésként fejlesztési többletforrásokhoz jut. Önkormányzatunk a gondos gazdálkodás keretében a szabad pénzeszközeit a képviselő-testület döntése szerint a biztonságos állampapírba, rövid lejáratú Diszkont Kincstárjegybe fektette. A kincstárjegyek kezelését 2003 óta a Hungária Értékpapír Zrt-ra bízta. A cég tevékenységével kapcsolatban eddig probléma nem merült fel. Fenti előzmények után mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a Hungária Értékpapír Zrt-nél vélhetően elkövetett szabálytalanságok miatt a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti intézkedéseket eszközölt, melynek következményeként a cég vezetőivel szemben nyomozás indult. A kialakult helyzetben a Hungária Értékpapír Zrt nem képes visszaváltani és visszafizetni az Önkormányzatunk tulajdonát képező Ft lejárati névértékű állampapír állományt, ezért Ceglédbercel község képviselő-testülete a Hungária Értékpapír Zrt vezetőivel szemben büntető feljelentést tett, valamint polgári úton kártérítési eljárást kezdeményezett. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.február 23-án tartotta ülését. Első napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Örömcsapata és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kórus 2015.május 9-i kórustalálkozón való részvételéhez útiköltség támogatásról döntött. Második napirendi pontban a Tájház MVH pályázati forrás együttműködés szerinti visszajuttatásáról döntött. Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megyei kormányhivatal által meghatározott felvételi körzethatárát fogadta el és továbbra is javasolta a körzethatár bővítését. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület döntött az önkormányzat tulajdonát képező Amati típusú tuba Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület Freude Kapelle fúvószenekar tulajdonába történő átruházásáról. Ötödik napirendi pontban a Farsangszoba 2015 beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el. Hatodik napirendi pontban Kiszel Mihály esperes plébános 70 éves jubileuma alkalmából való köszöntését tárgyalta. Az ülés végén a Képviselő-testület 3 tagja, Bogdánné Kassakürti Ágnes elnök, Szondi Ferencné elnök-helyettes és Szondi Ferenc képviselők képviselői megbízatásukról lemondtak, melyet írásban is benyújtottak. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 2-án tartotta ülését. Első napirendi pontban a Helyi Választási Bizottság elnöke tartotta meg tájékoztatóját, tekintettel arra, hogy a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat február 23.-i ülésén Bogdánné Kassakürti Ágnes CNNÖ elnök, Szondi Ferencné CNNÖ elnök-helyettes és Szondi Ferenc képviselők képviselői megbízásukról lemondtak, a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi. CLXXIX. törvény alapján ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye megüresedik, a helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A listán soron következő képviselők: Kövesdi Péter, Kövesdi István és Steiner Brigitta. Az újonnan mandátumot kapott képviselők a Helyi Választási Bizottság elnöke előtt letették az esküt. Második napirendi pontban megválasztotta a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé Polónyi Péter képviselőt. Harmadik napirendi pontban megválasztotta a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesévé Kövesdi István képviselőt. Negyedik napirendi pontban a Szervezeti Működési Szabályzat módosításáról döntött a személyi változások tekintetében. Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás nem volt. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.március 24-én tartotta ülését. Első napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület pályázatának támogatásáról döntött. Második napirendi pontban a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület pályázatának támogatásáról döntött. Harmadik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola német munkaközösség vezetőjének kérelmére német tanulmányi versenyen résztvevők költségeinek támogatásáról döntött. Negyedik napirendi pontban a Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Frohe Kinder nemzetiségi tánccsoportjának kérelmét tárgyalta. Ötödik napirendi pontban a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását tárgyalta és hagyta jóvá. Hatodik napirendi pontban a vagyonnyilatkozat-nyilvántartással kapcsolatban hozott határozatot. Egyebek napirendi pontban szó volt a feladatalapú támogatásról. Ceglédbercel, április 13. Polónyi Péter sk., elnök 11.

12 12. Tájékoztató az Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról Tájékoztatjuk a Tisztelet lakosságot, hogy a március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ). A külterületen vonatkozó tűzgyújtással kapcsolatosan az alábbi szabályzat az irányadó: Az OTSZ 226. (1) bekezdés szerint Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.. A tűzvédelmi hatóság engedélyéhez a kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Az irányított égetést az OTSZ 226., 227 -ban foglaltak szerint lehet végrehajtani. A belterületre vonatkozó tűzgyújtással kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: Az OTSZ 225. (1) bekezdése előírja, hogy Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.. Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet és természetvédelméről szóló 13/2004. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 4. -a szabályozza az avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. III. fejezet Levegőtisztaság-védelmi szabályozás Avar és kerti hulladék ártalmatlanítására vonatkozó szabályok 4. (1) Avart és helyben keletkezett szerves kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Avart és helyben keletkezett szerves kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem. (2) Az égetést kizárólag és óra között lehet végezni hétköznap, valamint szombaton, szélcsendes időben. Ünnepnapokon és vasárnap avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék égetése tilos! (3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg az eloltható. (4) A tűz felügyeletét cselekvőképes, nagykorú személy(ek) köteles(ek) ellátni. (5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni! (6) Az elégetendő avar és helyben keletkezett szerves kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot /műanyag, gumi, PVC, stb./. A jogszabály betartása mellett Ceglédbercel belterületén az avar és kerti hulladékok égetése engedélyezett. Polgármesteri hivatal Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség, Életedet kísérje áldás és egészség! Szüleidnek te légy a fény, életük aranya, Mosolyod legyen napjaik csillaga! Február hónapban született gyermek: Gál Izabell Szülők: Kernács Renáta és Gál Dániel Március hónapban született gyermek: Kunszt Dóra Szülők: Erős Viktória és Kunszt Gábor Tőled függ,hogy mivé leszel, Életedben mit hogy teszel. De nem ítélhetsz két dologról: Születésről és halálról. Február hónapban elhunyt halottaink: Kovács Sándorné 92 év, Petőfi u. 18., Koncz György 58 év, Béke u. 47., Kancsár Ferenc 84 év, Béke u. 33., Lángi Józsefné 92 év, Árpád u.11., Finszter Mihályné 93 év, Pesti út 109., Schmidt János 90 év, Kassai u. 26., Hernádi Márton 85 év, Táncsics M. u. 30., Gál János 82 év, Mély u. 6., Éber József 82 év, Kassai u.20., Kovács Mátyás 77 év, Ady E. u. 7. Március hónapban elhunyt halottaink: Nyilas Jánosné 82 év, Erkel F. u. 3., Hohl Jánosné 84 év, Pesti út 75. Zsuzsi köszönetet mond mindazoknak akik Lángi Józsefné temetésére eljöttek és utolsó útjára elkísérték és koszorút, virágot helyezte a sírjára. Feleki Jánosné Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik Koncz György temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Koncz család.

13 Ceglédberceli Általános Művelődési Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Ceglédbercel Általános Művelődési Központ Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtára Intézményegység-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre július 1-től június 30-ig szól. A munkavégzés helye: 2737.Ceglédbercel, Pesti út 96. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézményegység vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, valamint a 150/1992.(XI.20) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú iskolai végzettség, a 150/ (XI.20) Kormányrendelet 6/A. (1), vagy a 6/B. (1) bekezdéseiben előírt végzettség és szakképesítés; a 150/ 1992.(XI.20) Kormányrendelet 6/G (2) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről; legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység; büntetlen előélet; magyar állampolgárság; vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség; magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Idegen-nyelv tudás; Számítógép felhasználói ismeretek; Konferencia és fesztivál szervezésben való jártasság, illetve gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, (a pályázó pontos személyi és eddigi munkahelyei illetve munkakörei napra pontos adatival) a megbízás időtartamára vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzések és az intézmény vezetésére vonatkozó program; képesítést, illetőleg végzettséget igazoló okiratok másolata, az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat, a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban részt vevő személyek megismerik; nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt ülés tárgyalásához. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: május 22. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jaczina Zoltánné CÁMK Vezető nyújt, a 70/ vagy 53/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a CÁMK címére történő megküldésével (2737.Ceglédbercel, Pesti út 103.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. Személyesen Ceglédbercel, Pesti út 103. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a kinevezése, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatit érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a pályázatokról a fenti szakbizottság véleményét mérlegelve CÁMK Igazgató-tanács dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: június 10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: április 20. Ceglédberceli Híradó A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: április 17. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Tudnivalók a beiratkozásról Értesítjük a szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési és gondozási évre történő beiratkozásra és a nemzetiségi nevelés igénybevételére az alábbi időpontokban kerül sor: Helye Ideje Beiratkozás a 2015/2016- as óvodai nevelési évre és bölcsődei gondozási évre Igénybejelentés a nemzetiségi nevelésben való részvételre Napsugár Óvoda Ceglédbercel, Pesti út 103. Tel.: 53/ április.27- én (hétfő) óra április.28 - május 8-ig óra Felvételi körzet: Ceglédbercel község közigazgatási területe 20/2012 EMMI rendelet 20.(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok: a szülő (gondviselő) személyi igazolványa a gyermek születési anyakönyvi kivonata a pontos lakcímet igazoló lakcímkártya A gyermek TAJ kártyája Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a Szakértői Bizottság véleménye Az intézmény az óvodai és bölcsődei felvételről legkésőbb június 5-ig írásban értesíti a szülőket. Kérjük, hogy a beiratkozásra a gyermekükkel együtt érkezzenek! A tájékoztató teljes terjedelemben megtekinthető a oldalon. 13.

14 14. EÖTVÖS HÍREK Versenyeredmények Háziversenyek Biológia: 1. Somogyi Márk 8.a 2. Törőcsik Fruzsina 8.a 3. Hadas Patrik 8.a Felkészítő: Répás Lászlóné Nyelvtanverseny 5. évfolyam Kovács Emese 5.b Scheffer Katalin 5.a Mega Zsanett 5.a 6. évfolyam Csobán Annamária 6.a Hargitai Márton 6.a és Szeidl Attila 6.b Kovács Gabriella Virág 6.a 7. évfolyam Balatoni Regina 7.a Kovács Krisztián 7.b Fritz Nikolett 7.a 8. évfolyam Kovács Réka 8.a Hadas Patrik 8.a Koncz Viktória 8.a Felkészítők: Schmidt Ferencné, Konfárné Fazekas Terézia Hevesy György Kémiaverseny: 7. évfolyam Epres Fruzsina 7.a Scheffer Anna 7.a Pálfi Tamás 7.a Felkészítő Répás Lászlóné 8. évfolyam Duhaj Áron 8.b Törőcsik Fruzsina 8.a Somogyi Márk 8.a, és Várhegyi Nóra 8.b Történelem 5. évfolyam Kovács Emese 5.b Scheffer Katalin 5.a Reszler Patrik 5.b 6. évfolyam Hargitai Márton 6.a Koller Gergő 6.b, és Várhegyi Ádám 6.a Dudás Dorka 6.b 7. évfolyam Kovács Krisztián 7.b Pálfi Tamás 7.a Béres Orsolya 7.b, és Sebestyén Zsolt 7.a 8. évfolyam Duhaj Áron 8.b Balatoni Richárd 8.b, és Somogyi Márk 8.a Híz Richárd 8.b Felkészítők: Polonyiné Zsuzsandor Ibolya, Schmidt Ferencné, Vas Viktor Nemzetiségi német nyelvi verseny 5. évfolyam Scheffer Katalin 5.a Somogyi Zsanett 5.a Kékes Virág 5.a, Hegedűs Patrik 5.a 6. évfolyam Csobán Annamária 6.a Várhegyi Ádám 6.a Galambos Emese 6.a 7. évfolyam Scheffer Anna 7.a Sebestyén Zsolt 7.a Balatoni Regina 7.a 8. évfolyam Kovács Réka 8.a Abonyi Cintia 8.a Somogyi Márk 8.a Felkészítők: Simonné Szeleczki Ildikó és Novák Károly Német nyelvi háziverseny 8. évfolyam 1. Schmidt Lili 2. Duhaj Áron 3. Vig Bence, Horváth Dóra Eszter, és Törőcsik Vivien Felkészítő: Simonné Szeleczki Ildikó Körzeti területi és megyei versenyek Benedek Elek Szövegértési Verseny a Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskolában 2. hely: Macsári Eszter 3.a oszt. Felkészítő:Vándorné Vígh Mária Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi forduló 10. helyezett a 7. b csapata Kovács Krisztián, Nyíri Krisztián, Gasparek Tímea, Schmidt János Felkészítő: Petróné Bori Zsuzsanna Cegléd- Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola német vers- és prózamondó versenye 4. évfolyam: 5. hely Gyenei Lili 4.b 7. hely: Kecskeméti Dóra 4.a,és Varga Csenge Noémi 4.b, 10. hely: Baumann Dominik 4.a Felkészítő: Novák Károly 5-6. évfolyam: 1. hely: Csobán Annamária 6.a 2. hely: Révész Zsanett 6.a 5. hely: Hargitai Márton 6.a 6. hely: Nagy Vivien 5.a Felkészítő: Simonné Szeleczki Ildikó 7-8. évfolyam 2. hely: Scheffer Anna 7.a 4. hely: Bukovszki Anna 8.b Felkészítő: Simonné Szeleczki Ildikó

15 Bendegúz Nyelvész megyei verseny továbbjutói Liget Koppány 1.a, Halgas Nelli 2.a, Bálint Bíborka 2.a, Híz Hanna 3.b Felkészítők: Versitz Györgyné, Molnár Lászlóné, Mátrai Tamásné Német Nemzetiségi vers- és prózamondó verseny regionális elődöntő- Vecsés 3. hely, Polónyi Lili 1.b, 2. hely Csobán Annamária 6.a Felkészítők: Dudás Petra és Simonné Szeleczki Ildikó Langwest országos Nyelvi verseny Résztvevők: Somogyi Márk 8.a, Hadas Patrik 8.a, Schmidt Lili 8.b Schmidt Lili továbbjutott szóbeli fordulóra Felkészítő: Novák Károly Elsősegélynyújtó versenyterületi forduló Az Eötvös József Általános Iskola elsősegélynyújtó csapata I. helyezést ért el a Magyar Vöröskereszt felmenő rendszerű Elsősegélynyújtás Versenyének területi fordulóján. A verseny, ahol csapatunk szép sikert ért el, Cegléden a Kossuth L. Gimnáziumban került megrendezésre án. A Magyar Vöröskereszt én Vácon szervezi a megyei fordulót, ahol a ceglédi térséget iskolánk csapata fogja képviselni. Az alapfokú elsősegélynyújtás minden embernek, a tőle elvárható szinten alapvető kötelessége. A szakszerű elsősegélynyújtáshoz elméleti és gyakorlati ismeretekre van szükség. Egy közösség létbiztonságát mindig javítja, ha a tagjai közül minél többen képesek alapfokú elsősegélynyújtásra. Mindezt felismerve az a szemlélet van kialakulóban, hogy már az iskolában érdemes és hasznos elkezdeni lerakni az alapokat. Nem elhanyagolható szempont, hogy ebben a korban eredményesebben alakítható ki a segítségnyújtási mentalitás. A csapatot alkotó diákok a lelkiismeretes és sikeres felkészülés következtében, a versenyszituáción kívül is hasznos, hozzáértő első ellátókká váltak, emelve szűkebb és tágabb környezetük biztonságát. A csapat tagjai: Scheffer Katalin 5.a Mega Vivien 5.b Béres Orsolya 7.b Nyíri Krisztián 7.b Karai Mihály 8.a Felkészítő tanár: Konfárné Fazekas Teréz Szakmai konzulens: Baglyasné Feigl Szilvia Eredményükhöz gratulálunk és további sikeres szereplést kívánunk! Megyei Német Nyelvi Verseny Isaszeg 5.osztály: 1. hely: Scheffer Katalin 3. hely: Nagy Vivien 6. hely: Somogyi Zsanett 9. hely: Rózsás Dávid 6.osztály: 1. hely: Csobán Annamária és Révész Zsanett 3. hely:várhegyi Ádám 4. hely:pákozdi Panna 5. hely: Hargitaí Márton 8. hely: Galambos Emese 11. hely: Kovács Kincső 7. osztály: 1. hely: Scheffer Anna 2. hely: Pálfi tamás 3. hely: Balatoni Regina 8. hely: Fritz Nikolett 10. hely: Sebestyén Zsolt 13. hely: Batár Benjámin Felkészítő: Simonné Szeleczki Ildikó Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben március 6-án a Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti írásbeli fordulóján vett részt iskolánk 7. b osztályos Barlangászok nevű csapata, amelyet Cegléden rendeztek meg. A verseny mottója a fenti cím volt, aminek iskolánk csapata mintaszerűen megfelelt. A 40 induló csapat közül a 10. helyezést értük el. Eredményünkre büszkék vagyunk, mert a környékbeli iskolák csapatai közül a legjobb eredményt értük el. A ceglédi, albertirsai, monori iskolák csapatait is megelőztük. Csapattagok: Kovács Krisztián, Gasparek Tímea, Nyíri Krisztián, Schmidt János Petróné Bori Zsuzsanna tanárnő 15.

16 16. Az elmúlt hónap eseményei Nemzeti ünnepünk március 15-én a harmadik és a hatodik évfolyamok tanulói készítették a műsor egy részét, melyet a művelődési ház színháztermében tekinthettek meg az érdeklődők. A jelmezekkel, díszlettekkel illusztrált előadást a gyermekek éneke és tánca színesítette. Az összeállítás nem csak a csendes forradalom eseményeit, fontos mozzanatait elevenítette fel, hanem az 1848-as szabadságharc napjainkra érvényes örökségét is megmutatta: a hazaszeretetet, az összefogás erejét, hogy legyünk büszkék elődeinkre, az ő tetteikre. Köszönet a szívbe markoló, igényes előadásért. Felkészítők voltak: Répás Lászlóné, Schmidt Ferencné, Mátrai Tamásné, Vándorné Vígh Mária, Bakosi Szilvia. Március 17-én Iskola előkészítőt tartott az ovisoknak a három elsős tanító néni, Fehérné Murár Anikó, Nagyné Kohán Zsuzsanna és Bakosi Szilvia. Március 28-án Kecskeméten, a IX. Fringe Fesztiválon lépett fel az iskola nemzetiségi tánccsoportja, nagy sikerrel. Felkészítő: Polonyiné Zsuzsandor Ibolya. Március 31-én Takács Péter szociálpedagógus tartott stressz-kezelő tanfolyamot az érdeklődő tanulóknak. Április 1-én fordított nap volt az iskolában, több órát is diák-tanárok tartottak ezen a napon. Köszönet nyilvánítás A Ceglédberceli Faluvédő és Szépítő Alapítvány tereprendezést végzett az iskola előtt, a Pesti úton. Megnyírták a bokrokat, újra telepítették az öreg yukkákat, virágtartókat helyeztek el és beültették növényekkel. Köszönjük az alapítványnak és Vankné Icának, aki a munkálatokat megtervezte és irányította. Gerlice, szerelem és termékenység ünnep péntek 16:00 Surpr!se koncert 19:00 Magyarock koncert szombat Íjász verseny (nevezés 9-tól) 10-től Ugribugri tánc csoport (Napsugár óvoda) Hagyományőrző játszóház, szerelem szertartás, kézműves foglalkozások, lovagoltatás, lovaskocsikázás, harci bemutatók, hagyományőrző vásár Este szertűz A rendezvény díjmentesen látogatható! Részletes programok: https://www.facebook.com/events/ / Várható programok 1. osztályosok beiratkozása a 2015/2016. tanévre április én történik. Siklódi Alapítvány Édes Anyanyelvünkért évi versenye a 8. osztályosok körében a költészet napján, április 11-én lesz. Fogadóóra lesz április 13-án, hétfőn. Alsó tagozatosoknak óra között, felsős gyermekek szüleinek 17-től 18 óráig. Egyéni és osztályképek fotózása lesz április én. Versenyek: április 11-én Teleki Pál Földrajz Verseny megyei forduló, Budapest, 1 fő április 15-én Matematika Alapműveleti Verseny megyei forduló Abonyban, 16 fő április 17-én Térségi Alsós Mesemondó Verseny Albertirsán, 2 fő április 17-én Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny megyei forduló 2 fő, Budapesten. április 24-én Komplex Alsós Tanulmányi Verseny megyei forduló, 2 fő, Monor április 24-én regionális Német Nemzetiségi Rézfúvós Verseny, Taksony 14 fő április 27-én Aradi Jenő Megyei Rajzverseny, Páty, 2 fő. Tavaszi hangversenyek lesznek a zeneiskolában. Április 28-án Márki Sándor és Balla Viktor tanítványait, május 11-én Kápolnási Beáta és Orosz János tanítványait hallgathatjuk az iskola főépületében. Mindenkit szeretettel várunk! Május 8-án Szabó Pál sportnap lesz a CSZPDSE és az iskola közös rendezésében. Ezen a napon nem lesz tanítás, a megnyitó 9 órától kezdődik. -Iskolavezetés- MAIFEST-MAIANDACHT 2015.május 10-én, SOLYMÁRON A Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete május 10-én (vasárnap) Solymáron májusi áhítatot szervez. A solymári iskola tornatermében 16 órától kezdődik a kultúrcsoportok műsora, ezt 18 órától követi a templomi szertartás, majd kb. 19:20-kor a gyertyás körmenet, mely püspöki áldással zárul. A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat elegendő érdeklődő (min fő) esetén az eseményre különbuszt indít, valószínűleg 14 órás indulással. Jelentkezni a katolikus templom sekrestyéjében lehet. 9. FRINGE FESZTIVÁL március 28-án szombaton Kecskemétre utaztunk az Ifjúsági Egyesület által támogatott Eötvös József Általános Iskola felső tagozatos tánccsoportjával, hogy fellépjünk a 9. Fringe Fesztiválon. A színpad a Malom bevásárlóközpontban volt felállítva, ahol akár három emelet magasságból is lehetett a műsort nézni. Nagy feltűnést keltettünk az utcán és a helyszínen is színes nemzetiségi ruháinkban. Táncosaink magabiztosan adták elő műsorukat, mely a közönségnek nagyon tetszett. A fellépés után nézelődtünk, fagyiztunk, majd indultunk haza. A műsorokról a szervezők egy színes programfüzetet adtak ki, melyben tánccsoportunk is szerepel. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya

17 A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai és foglalkozásai Hétfő: Turmix tornacsoport minden hétfőn 18:30-19:30 (ingyenes) Zumba minden hétfőn, szerdán és csütörtökön 19:00 20:00 (érdeklődés a helyszínen, az oktatónál) Kedd: Nyugdíjas klub minden kedden 17:00-18:00 (ingyenes) Jóga minden kedden 18:00-20:00 (érdeklődés a helyszínen, az oktatónál) Freude Gruppe próbája minden kedden 18:30-20:00 Szerda: Turmix tornacsoport minden szerdán 18:30-19:30 (ingyenes) Zumba minden hétfőn, szerdán és csütörtökön 19:00 20:00 (érdeklődés a helyszínen, az oktatónál) Csütörtök: Baba mama klub minden csütörtökön 9:00 12:00 (ingyenes) Zumba minden hétfőn, szerdán és csütörtökön 17:30 18:30 (érdeklődés a helyszínen, az oktatónál) Péntek: Frohe Kinder gyermek nemzetiségi tánc minden pénteken 15:00-15:45 Turmix tornacsoport minden pénteken 18:30-19:30 (ingyenes) Meghívó A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Egyesület szeretettel meghívja május 17-én délután 16 órára a Szabó Pál Szabadidőparkban, (rossz idő esetén a Művelődési Házban) tartandó Báránytáncra. 17.

18 18. SZPCDSE ÉS KSE HIREI Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! március 1-én megrendeztük és lebonyolítottuk Senkei József úr tiszteletére meghirdetett I. Emléktornát. Az Emléktorna megrendezése a Szabó Pál Diáksport Egyesület a Községi Sport Egyesület, Önkormányzat és a Polgármester úr közreműködésével valósult meg. A sportpályán nagy létszámmal (10 csapat) a kispályás labdarúgó mérkőzésekre került sor. Itt mérték össze tudásukat az indult csapatok (közel 100) fő. A Bercelieken kívül, részt vettek, a Ceglédiek és Széchenyi Pál vezetésével a Régió SC csapatai. SZABÓ PÁL CEGLÉDBERCELI DIÁKSPORT EGYESÜLET HÍREI Kosárlabda Szakosztály Hírei Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Férfi kosárlabda csapatunk mozgalmas időszakon van túl 8 mérkőzést játszott az elmúlt két hónapban a Pest Megyei Kosárlabda Bajnokságban. A 8 mérkőzésből 6 alkalommal is győztesen hagyhatták el a pályát viszont 2 váratlan vereséget is elszenvedettek a fiúk. A legfontosabb mérkőzésen nem hibázott a csapat és a bajnoki címért való harcban közvetlen rivális Monor csapatát idegenben sikerült legyőzni, ami annak fényében igen nagy skalpnak számít, hogy 2 éve veretlen volt hazai pályán a Monori csapat. Reméljük csapatunk folytatja jó szereplését és akkor május 9.-én hazai pályán a Bajnoki cím megszerzés ért léphet pályára a Monor ellen. 5. forduló Monor SE Old-ik - SZPCDSE-Ceglédbercel 60:66 Kezdő: Túróczi Cs. 19/3, Fenyődi Sz. 15/3, Staszelis R. 12, Cseri M. 11, Velkey I. 3, Csere: Szuda B. 6, Szuhamella R. -, Edző: Kogler Bence 6. forduló KLIKK-Zsiráfok SZPCDSE-Ceglédbercel 89:68 Kezdő: Túróczi Cs. 21, Fenyődi Sz. 18/6, Szuda B. 16, Szuhamella R. 8, Velkey I. 5/3, Csere: Kogler B. -, Edző: Kogler Bence 7. forduló SZPCDSE-Ceglédbercel Dunaújvárosi Főiskolai DSE 73:41 Kezdő: Fenyődi SZ. 21/3, Túróczi Cs. 21, Cseri M. 10, Szuda B. 9, Szuhamella R. 2, Csere: Gér Á. 6, Kogler B. 4, Edző: Kogler Bence 8. forduló Nagykáta SE SZPCDSE-Ceglédbercel 76:67 Kezdő: Hegedűs Á. 34/6, Fenyődi Sz. 15/3, Túróczi Cs. 13/3, Cseri M. 4, Szuda B. 2, Csere: Szuhamella R. -, Kogler B. -, Edző: Kogler Bence 9. forduló SZPCDSE-Ceglédbercel Hatvan KK 96:29 Kezdő: Túroczi Cs. 29/3, Fenyődi Sz. 26/3, Kecskés Á. 21/3, Szuhamella R. 11, Kogler B. 9/3 Edző: Kogler Bence Nagy sikere volt a 7 méteres rúgóversenynek, amelyet Szlovák Mihály SZPCDSE játékosa nyert meg. Valamennyi csapat oklevéllel és Kupával került díjazásra. Az első alkalommal megrendezett Emléktorna lebonyolítására, hogy sor kerülhetett, köszönetét fejezi az SZPCDSE és a KSE vezetősége, azoknak, akik segítettek a versenyek lebonyolításában és hozzájárultak az Emléktorna sikeréhez, továbbá a Polgármester úrnak, Szécsényi Pál (Vecsés), Várhegyi Nándor uraknak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály SzPCDSE elnök 10.forduló Vagány Nyulak Pestszentimre - SZPCDSE- Ceglédbercel 44:73 Kezdő: Staszelis R. 25, Fenyődi Sz. 19/9, Túroczi CS. 14, Cseri M. 13, Szuhamella R. 2, Edző: Kogler Bence 11. forduló Hernád SE SZPCDSE-Ceglédbercel 57:80 Kezdő: Hegdűs Á. 21, Földi A. 20/3, Cseri M. 14, Túróczi Cs. 11, Fenyődi Sz. 9, Csere: Sztaszelis R. 5, Szuhamella R. -, Kogler B.-, Edző: Kogler Bence 12. forduló SZPCDSE-Ceglédbercel Vagány Nyulak Pestszentimre 103:42 Kezdő: Fenyődi Sz. 19/9, Túróczi Cs. 16, Szuda B. 10, Szuhamella R. 9/3, Cseri M. 9 Csere: Földi A. 28, Staszelis R. 9, Kogler B. 3, Edző: Kogler Bence Következő Hazai mérkőzéseink: Szombat 18:30 Eötvös József Ált. Isk. Ceglédbercel - Piliscsaba CSLE SE Szombat 18:30 Eötvös József Ált. Isk. Ceglédbercel - Monori OLD-IK Várunk mindenkit sok szeretettel, aki szeretné megtekinteni meccseinket! A belépés díjtalan! Férfi Felnőtt B Tabella Csapatok M GY V DP KP P 1 Monori Old-ik SE SZPCDSE-Ceglédbercel Nagykáta SE* Hernád SE KLIKK Zsiráfok SE Dunaújvárosi Főiskola DSE* Piliscsaba CSLE SE Hatvan KK* Vagány Nyulak Pestszentimre *Pontlevonás mérkőzés meg nem jelenés miatt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály elnök Révész Imre KSE elnök Kogler Bence edző

19 Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az Egyesületünk Asztalitenisz Szakosztálya a nyári iskolai szünet kivételével, gyerekek és felnőttek számára nyújt sportolási lehetőséget. A több, mit 20 éve működő szakosztályban, jelenleg is szép számmal vesznek részt, különböző korosztályú gyerekek. Jó látni, hogy az asztalt alig felérő gyerekek is nagy odaadással és szorgalommal gyakorolják a szervák kivitelezését és ütik a labdát, a pénteki napokon megtartott edzéseken. Az edzések Kaiser János vezetésével történik az Általános Iskola tornatermében. Tornatermünk, ha beszélni tudna, mennyi szép berceli asztalitenisz sikerről adna tudósítást, aminek most sajnos szűkében vagyunk. A jelenleg foglalkozásra járó gyerekek közül többen, az edző véleménye alapján méltó képviselői lehetnek az Egyesületnek és az iskolánknak. A tavaszi időszakban házi bajnokság keretében mérhették össze tudásukat a gyerekek. Oklevéllel, éremmel és kis édességgel jutalmaztuk a gyerekeket. Antal András, Scheffer István, Tari János urak ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejüket nem sajnálva segítenek az edzőnek és foglalkoznak a gyerekekkel. Az Egyesület vezetősége köszönetét fejezi ki az önfeláldozó munkájukért. Köszönjük, Dr. Nagy Gáborné igazgató asszonynak, hogy a tornateremben lehetőséget biztosít rendszeres edzések megtartására. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Héregi Mihály sk., SzPCDSE elnök MEGHÍVÓ Szabó Pál Emléktornára Tisztelt Ceglédberceli lakosok (gyerekek, fiatalok és idősek ) Ismét elmúlt egy év. Méltó tisztelettel szeretnénk adózni május 8-án 9.00 órai kezdettel a Szabó Pál Szabadidő Parkban, az 1997-ben elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére a tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő Emléktornán, amelyre tisztelettel meghívunk minden versenyezni szándékozó gyereket.. Az Emléktornát a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület rendezi, amelyet támogat az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és a Ceglédberceli Önkormányzat. Az elhunyt testnevelő tanárunk tiszteletére megrendezésre kerülő XV. Emléktornát tegyük színvonalasabbá és színesebbé, és méltóképpen megemlékezzünk a sportot és gyerekeket szerető kiváló emberre. A XV. Emléktorna megszervezésével és lebonyolításával azt szeretnék elérni, hogy valamennyi ceglédberceli tanuló számára egy emlékezetes nap legyen. Kérjük, minél többen és több versenyszámban vegyetek részt. A döntőben az első három helyezést elérő versenyző részesül és oklevél és éremdíjazásban. A csapatversenyen, az első helyen végzett csapat kupával és éremmel kerül díjazásra. Ez évben is az Emléktorna az elhunyt özvegyének és családjának hozzájárulásával kerül megrendezésre. Az Emléktorna védnöke Török József Úr polgármester. Héregi Mihály sk., SzPCDSE elnök EBOLTÁSI AKCIÓ! CEGLÉDBERCELI ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN (Pesti u.111.) április 21 (kedd): du h április 25.(szombat): de.9 12h A veszettség elleni oltás díja megegyezik a tavalyi csoportos oltás összegével : 4.000,-Ft/egyed, féregtelenítés 150,-Ft/10kg Ceglédberceli Állatorvosi Rendelő, Ceglédbercel,Pesti u.111. Tel:

20 Óriási tavaszi akcó a PALO HÚS-nál! ( ig) Ceglédbercel, Pesti út 87. (Műv. házzal szemben) Tel.: 06 30/ , 06 53/ AJÁNLATUNK: Nyitva tartás: hétfő: 6-12, kedd: 6-17, szombat: 6-12, VASÁRNAP IS NYITVA! 7-11-ig Sertés karaj, tarja 999 Ft/kg Sertés comb, lapocka 899 Ft/kg Sertés dagadó, oldalas 899 Ft/kg Malachús, bőrös hús 780 Ft/kg Hurka 700 Ft/kg Sütni való kolbász 980 Ft/kg Házi füstölt kolbász 1500 Ft/kg Sertés belsőségek vegyesen 399 Ft/kg Toka, hasa, zsírszalonna vegyesen 555 Ft/kg Sertés köröm 399 Ft/kg Zsír (5 kg feletti vásárlás esetén) 399 Ft/kg Csirkemell (csontos) 949 Ft/kg Csirke farhát 149 Ft/kg Az Akciós ár előrendelésre érvényes! Az akciós húsokra adja le időben rendelését, mert csak úgy tudom biztosítani a készletet! Házhoz szállítás megoldható (ingyenes) facebook.com/palohus Étkezési utalványokat, Szép kártyát is elfogadunk! Elektromos Jármű, Kerékpár és Robogó Szaküzlet-Szervíz Ceglédbercel Pesti út 168. Elektromos járművekből a legnagyobb választék! Kiváló minőség megfizethető ár, akciók! Sellő, Z-tech, elektromos kerékpárok, triciklik, robogók árengedménye: ft. Csepel kerékpárok árengedménye: Ft. Új benzines és használt japán robogók, használt elektromos kerékpárok szervizelve kaphatók! Akkumulátor csere ingyenes szereléssel! Használt gyermek, felnőtt kerékpárok és elektromos kerékpárok kaphatók, illetve használtat beszámítunk!! Erzsébet, Posta paletta, sodexo, utalványokat, Vasutas egészség kártyát elfogadunk. Ingyenes házhozszállítás 20 km-en belül! Teljes körű szerviz és alkatrészellátás! Nézzen be hozzánk! Nyitvatartás: kedd-péntek 8-17-ig, szombat: 8-12 óráig. Tel: 53/ Ceglédbercel Község Önkormányzatával történt egyeztetés alapján május 4-én órától beutaló nélkül ORTOPÉD SZAKVIZSGÁLATOT, ÉS INGYENES LÁBÁLLAPOT FELMÉRÉST SZERVEZÜNK a Védőnői - Orvosi rendelőben (Ceglédbercel, Vasút u. 2.). Előzetes bejelentkezés Princz Krisztinánál a 06-30/ es telefonszámon Kassai-Kovács Team Ortopédiai Szolgáltató és Ker. Kft. (2737 Ceglédbercel, Aranyhegy u. 1/d. Tel.: 06-70/ ) Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Főszerkesztő: Pető Zsolt, jegyző Tördelőszerkesztő: Ali Attila, 06 20/ Nyomdai munka: Apáti Nyomda 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 06 53/ , 06 30/ Hirdetésfeladás: Ceglédberceli Polgármesteri Hivatalban Telefon: 06 53/

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testületének 3./2015.(II.25.) rendelete - a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Cégénydányád Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. február 10-ei

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.20) önkormányzati rendelete A helyi szociális ellátásokról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva

2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadva 2012. február 14-i bizottsági ülés: határozati javaslat módosítás 1./ 2012. évi költségvetési rendelet megalkotása 7 igen szavazattal elfogadva a módosításokkal 2./ 2011 évi költségvetés módosítása (6

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv-ben, a Vhr-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat. Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (III.31.), 7/2015. (IV.22.), 9/2015. (VII.21.), 12/2015. (VIII.5.) és 13/2015. (VIII.10.) önkormányzati rendeleteivel módosított 3/2015. (II.19.)

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi támogatásokról valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról 1 Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról, szolgáltatásokról Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben