Kedves Pilismarótiak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Pilismarótiak!"

Átírás

1 A PILISMARÓTI FALUKÖZÖSSÉG LAPJA MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE ÁPRILIS XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ingyenes kiadvány. Kiadja: Pilismarót Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Gőbölös Gábor, felelős szerkesztő: Szilágyi Gábor, szerkesztőség: Pintér Zsuzsanna, Szikorszki János. Kiadó és szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 15., Telefon: , Készült a Spori Print Vincze Kft. nyomdájában, 600 példányban. Kedves Pilismarótiak! Farsang utáni egyházi ünnepünk, Húsvét alkalmából köszöntöm Pilismarót valamennyi lakóját a magam és a képviselő-testület nevében. A tavasz első igazi napjaiban Jézus feltámadását ünnepelhetjük, és húsvéti ünnephez kapcsolódik a locsolkodás népszokása is. Sokan ugyan már nem locsolkodnak, de azonban jó néhányan még megtartották ezt a szép szokást. A lányok hímes tojást festenek, s ezzel várják az őket meglocsoló fiúkat. Az eredeti népszokás szerint a fiúk vízzel locsolták meg a lányokat azért, hogy azok el ne hervadjanak, és maradjanak meg ifjúságukban jövő húsvétig. Húsvétkor a böjt után egy kicsit mindenki jelképesen újjászületik, megújul, mint ahogyan azt a természet is teszi. Ünnepeljük hát szokásainkhoz híven barátainkkal és családunkkal meghitten a Húsvétot! Ezúton kívánok mindenkinek áldott ünnepet! Pergel István polgármester

2 2 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS Önkormányzati hírek BALÁZS MÁRTA anuár 27-én tartotta első ülését J a képviselő-testület. A napirend és a polgármesteri beszámoló után elfogadta a évre vonatkozó munka- és üléstervét. A testület a közmeghallgatás időpontját február 24-én 15 órára tűzte ki. A közmeghallgatás tárgyalandó napirendi pontjai: 1. A évi költségvetés tervezetének ismertetése; 2. Egyebek. A közmeghallgatásra nem került sor, a testület a közmeghallgatás új időpontjáról a lakosságot hirdetmény útján értesíti. A képviselő-testületnek a stabilitási törvény előírásai alapján a évre adósságot keletkeztető jogügyletről kellett döntést hoznia, valamint prognosztizálni kellett a költségvetési évet követő három év saját bevételeit. Az önkormányzat az idén kormányzati hozzájáruláshoz kötött adósságot keletkeztető jogügyletet nem tervez. A testület a Pilismaróti Sportegyesület Sportpálya felújításra és eszköz beszerzésre benyújtott pályázatának támogatásáról határozott. A pályázat 30 százalékos önrészének erejéig, azaz 3 millió 96 ezer forint öszszegben. Lassan befejeződik a Malom patak kőkosaras rézsűvédelmének kivitelezése. A vállalkozói díj bruttó forint. A testület úgy határozott, hogy nem dönt a Kölcsey Ferenc utca engedélyes tervének építésére benyújtott tervezői ajánlatokról. A testület a Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottságnak adta vissza a hatáskört további árajánlatok beszerzése céljából. Ezt követően a testület elfogadta az Esztergom polgármestere által előterjesztett Esztergom-Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás II. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját. Az önkormányzat január 1-étől kezdődően csatlakozási szándékát nyilvánította ki a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított fogorvosi ügyeleti ellátáshoz. A fogorvosi ügyeleti ellátás helye és a rendelés időpontja: Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. P épület. Időpont: szombatvasárnap, ünnepnap, munkaszüneti nap 7:00 és 12:00 között. (Hétköznap délután nincs fogorvosi ügyelet!) A képviselő-testület úgy döntött, hogy a korábbi határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodást turisztikai, kulturális célok megvalósítása érdekében, folytatni kívánja a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonnal (2643 Diósjenő, Kastély, képviselő: Szabó Béla intézményvezető). A testület visszavonta két korábbi, törvénysértő döntését. A határozatokban a testület hatáskört sértett. A januári testületi ülésen a soron következő döntés a Vaszary Kolos Kórház kérelme volt. A gyermekorvosi kistérségi ügyelet működésének támogatására benyújtott kérelemre döntött úgy a testület, hogy forráshiány miatt gyermekorvosi ügyeletet nem tudja támogatni. A képviselő-testület következő ülését február 23-án tartotta. Elfogadta a napirendet és a két ülés között eltelt időszakban az önkormányzat életét érintő fontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót. Majd rendeletalkotásokra került sor. Elfogadásra került az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet. A költségvetést a testület az alábbi tartalommal fogadta el: a) az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét eforintban, ebből a felhalmozási célú bevételek összegét eforintban, a működési célú bevételek összegét eforintban, az önkormányzati támogatást eforintban; b) az önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszegét eforintban, ebből a felhalmozási célú kiadások összegét eforintban, a működési célú kiadások összegét eforintban az önkormányzati támogatást eforintban állapítja meg. A következő napirendi pontban a testület az étkezési térítési díj változtatásáról döntött. A gyermekétkeztetés térítési díja: az óvodában (reggeli, ebéd, uzsonna) forint, az iskolában tízórai 71.- forint, ebéd forint, uzsonna 71.- forint. A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj forint/adag. Ezt követően a települési támogatásokról szóló helyi rendelet került megalkotásra. A testület elfogadta a évre vonatkozó Éves Összesített Közbeszerzési Tervét, ami nem tartalmaz a költségvetési törvényben rögzített értékhatárt meghaladó közbeszerzést. A testület módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet. A módosítás értelmében a testület létrehozta a települési támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a Szociális Bizottságot öt fővel. A bizottság elnöke Janositz Bernadett képviselő. A bizottság tagjai Bartal Achilles, dr. Bereznai Tibor Attila képviselők, továbbá Gőbölös Gábor és Pintér Zsuzsanna Eszter. A módosítás további részében a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkció kódok kerültek aktualizálásra. A testület döntött az es forradalom és szabadságharc emlékére rendezendő március 15-ei ünnepség időpontjáról és helyszínéről, valamint elfogadásra került az önkormányzat évi esemény-naptára is ben az önkormányzat az alábbi programokat tervezi (ahol nincs konkrét nap megjelölve, ott az időpont még pontosításra szorul, amiről a későbbiekben értesítjük a lakosságot): Szent Orbán nap, május 30. (szombat), Garamkövesd. Településünk képviselői megjelenésükkel képviselik Pilismarótot a rendezvényen. Nemzeti Összefogás Napja, június 4. (csütörtök), ökomenikus istentisztelettel egybekötve, a két egyház képviselőivel közösen, majd koszorúzás a Nemzeti Emlékoszlopnál. Kicsind Falunap, július 11. Településünk képviselői megjelenésükkel képviselik Pilismarótot a rendezvényen. Pilismarót IV. Falunap, augusztus 15. Szent István király ünnepe, augusztus 20. (csütörtök), a református templomkertben, istentisztelettel egybekötve. Szüreti felvonulás, bál, szeptember, vagy október. A Retro Ladyk szervezésében, az önkormányzat támogatásával. Tökkiállítás, a Retro Ladyk szervezésében, október 3. Megemlékezés október 23-áról, október 22. (csütörtök), a Nemzeti Emlékoszlopnál. Ádventi gyertyagyújtás, november 28. (szombat), a Retro Ladyk szervezésében, az önkormányzat támogatásával. A képviselő-testület a Kölcsey Ferenc utca útépítési engedélyezési tervének elkészítésével az ÚTVONAL Mérnöki és Szolgáltató Kft-t bízta meg a cég által adott árajánlatban szereplő ,- forint + ÁFA tervezői díjért. Az ülés további részében elfogadásra került a évi költségvetés módosítása. A testület a Pénzügyi, Településfejlesztési Bizottságot bízta meg a Nagyöböl vízfelületének január 1 -től történő hasznosítására benyújtandó pályázat előkészítésével. Majd a Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvánnyal, Esztergom Város Önkormányzatával, és Dömös Községek Önkormányzataival kötött ellátási szerződést módosítására került sor. Az ellátási szerződés módosítása a feladatellátás lényegi kérdésein nem változtatott. Ezt követően a testület az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására. A testület önkormányzati ingatlan bérbeadásáról döntött az NNK Kft. részére. Március 5-én a testület rendkívüli testületi ülés keretében a Mesevár Óvoda kapacitásbővítési pályázatának benyújtásáról döntött. A pályázattal egy 17 gyermek befogadására alkalmas csoportszobával szeretné bővíteni az önkormányzat a fenntartásában lévő Mesevár Óvodát. A kapacitásbővítéssel lehetőség nyílna egy mini csoport kialakítására, ahová a 2-3 év közötti gyerekek is felvételt nyerhetnének. Az óvodabővítéssel a nők munkaerő-piaci helyzetét javítanánk nem csak településünkön, hanem a Dunakanyar térségében is. A bővítés megvalósítása esetén újra lehetne gondolni a jelenlegi csoportelosztást és a jelenlegi szűkös kiscsoportból ebbe a csoportba átkerülhetne néhány gyerek, ezáltal a közösségi tér komfortosabb lenne. Az önkormányzat életéről a testület döntéseiről bővebben tájékozódhatnak a hivatalban, vagy az önkormányzat honlapján.

3 2015. ÁPRILIS PILISMARÓTI HÍREK 3 Legyünk büszkék rájuk! Bakos Tamás ikor kisgyermekek vagyunk, sokszor megkérdezik tőlünk: mi leszel, ha nagy leszel? Így tettem én is a M minap, amikor egy negyedik életévéhez közeledő kisfiút megkérdeztem. Azt válaszolta: ha nagy leszek, rendőr leszek. Ez adta a Legyünk büszkék rájuk! rovat következő személyéhez az ötletet. A kisfiú Ádám, Tamás kisebbik fia, aki már most úgy gondolja, majd édesapja nyomdokaiba lép. PINTÉR ZSUZSANNA Tamás gondolatai interjú előtt: Mikor telefonon megkaptam ezt a felkérést, miszerint az újságuk állandó rovatában pont az én életutam szerepelne azonnal, és őszinte örömmel igent mondtam, de Rövid gondolkodás után elkezdtem kényelmetlenül érezni magam. Vajon én vagyok-e az, akire büszkék lehetnek, mit tettem ezért, mi az, amivel példaként szolgálhatok? Nincsenek hibáim? Nem hoztam számtalan rossz döntést? Nem vagyok erkölcsi támasz, akár egy lelkipásztor, nem vagyok tanító, aki a jövő gyermekei útját egyengeti, orvos sem vagyok, aki a falubelieket gyermekként, majd idősebbként tudásával és tapasztalatával segíti, gyógyítja. Igazából kezdetben semmit sem tettem, átlagosnál is átlagosabb voltam. Beszélgetésünk végén, remélem, beigazolódik majd, hogy igenis büszkék lehetünk rád! Mivel az általános iskola elvégzése után általában nincs tudomásunk arról ki merre, hol tanul tovább, így tőled is megkérdezem, hogy melyik középiskolába jártál? Az általános iskola elvégzését követően édesapám nyomdokaiba léptem és a szegedi erdészeti iskolát elvégezve a Pilismaróti Erdészetnél kezdtem dolgozni. Hamar rájöttem, hogy ez bizony nem az én utam. De akkor mi? Tettem fel magamnak a kérdést. Mikor döntöttél úgy, hogy rendőr leszel? Éppen be kellett volna vonulnom katonának 1997-ben, amikor a 24 óra című napilapban véletlenül egy pár soros hirdetésre lettem figyelmes. Azt írták, rendőröket keresnek, aki nem volt még katona, ott is letöltheti az akkor egy évnyi kötelezettségét. Kaptam az alkalmon, bár azelőtt eszembe sem jutott a rendőri pályát választani, de próba szerencse. Budapesten kezdtem az egyik rendőr szakközépiskolában. 22 éves voltam akkor. Fél év múlva arra eszméltem, hogy szakaszparancsnok vagyok, majd az iskolát a szakaszomból egyedüliként kitűnő eredménnyel már törzsőrmesteri kinevezéssel végeztem. Ugyan a Rendőrtiszti Főiskolára nem jelentkeztem, eredményeimnek hála felvételi nélkül bejutottam. Miközben az Esztergomi Rendőrkapitányságon egyenruhásként róttam az utcákat 2004-re a főiskolát is szép eredménnyel fejeztem be. Ennek köszönhetően a mára már nyugdíjas rendőrkapitány dr. Bognár Ferenc alezredes úr tisztán emlékszem minden pillanatra az esküvőm napján közölte, hogy rendőrtiszté nevez ki. Néhány mondatban ismertetnéd a munkádat? Minden nap és éjszaka igyekeztem megfelelni az elvárásoknak, példával elöl járni beosztottjaim és társaim előtt, aminek köszönhetően mára rendőr őrnagyként a kapitányság egyik alosztályát vezetem. Úgy értesültem, hogy részed van a Pilismaróti körzeti megbízotti csoport kialakításában! Ugyan alapvetően Esztergom város rendjéért felelek, Pilismarót mindig a szívem csücske marad. Dédszüleim óta családom összes generációja itt élt a Széchenyi utcában, ahogyan én is a két kisgyermekemmel. Ne haragudj, de itt közbe kell vágnom, ha már a dédszüleidet említed. Az idősebb korosztály még tudja, hogy ki is volt a te dédnagymamád, de a fiatalabb nemzedék már nem. Két mondatban elárulnád? A dédnagymamám, akit mindenki csak Sarolta néniként ismert, volt a falu bábaasszonya tól közel harminc évig szinte az összes helybélit ő segítette a világra. A képesítését igazoló oklevél bekeretezve ma is ott lóg szüleim házának egyik falán. Köszönöm, hogy ezt is megosztottad az olvasókkal, és akkor kérem, hogy folytasd a választ az előző kérdésre. Úgy érzem, részem van abban, hogy sikerült kialakítanunk egy négy rendőrből álló körzeti megbízotti csoportot, akik hála a meggyőződésemnek és természetesen a kapitányságvezető úr támogatásának, mostanára mindanynyian helyi lakosok. Ennek köszönhetően az elmúlt másfél-két évben kiemelkedő eredményeket produkáltunk a faluban, esetenként szolgálaton kívül szabadidőnket feláldozva, ami már az országos médiákban is helyet kapott. és Tamás így folytatja A hosszú évek alatt kialakult bennem egyfajta szemlélet, és mára már lehetőségem van arra, hogy ezt továbbadjam, sőt elvárjam beosztottjaimtól: bármi is történik aznapi szolgálatuk alatt, úgy kell eljárniuk, hogy tiszta lelkiismerettel tudjanak hazatérni és akkor rájuk is büszkék lehetünk. Nos, akkor, hogy is van ez? Mik is voltak a gondolataid a beszélgetés előtt? És bebizonyosodott, igenis büszkék lehetünk rád: szakaszparancsnok, egyedüliként kitűnő eredmény, felvétel nélküli bejutás a főiskolára, rendőrtiszté kinevezés, példával elöl járni, minden nap és éjszaka, sőt szabadidőd feláldozva igyekszel megfelelni az elvárásoknak, rendőr őrnagyalosztályvezető, Pilismarót mindig a szíved csücske, kiemelkedő eredmények a falunkban..,. Amint ezt így visszasorolom Tamásnak, nem talál szavakat, mert tudja, hogy mégiscsak nekem lett igazam. Köszönöm az interjút. Kívánom, hogy a további munkádban is legyen sok-sok sikered, örömöd!

4 4 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS Folyamatban lévő pályázatok BURAINÉ TÓTH JULIANNA TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK Polgármesteri Hivatal felújítása, termelői piac kialakítása Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Ft Projekt állása: a beruházás befejeződött. A projekt műszaki tartalma: Polgármesteri Hivatal belső átalakítása, (tárgyaló helyiség, anyakönyvvezetői iroda, teakonyha, személyzeti és ügyfél WC kialakítása), elektromos hálózat felújítása fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, az épület külső hőszigetelése, homlokzat felújítása. Termelői piac a Hunyadi János utca elején (10 db fedett elárusítóhely, minimális területű iroda és kiszolgáló helyiség, akadálymentes WC-vel, hulladékgyűjtő sziget). Napelemek telepítése a Polgármesteri Hivatal és a Sportcsarnok tetőszerkezetére Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Ft Projekt állása: A projekt 22 kw teljesítményű háztartási méretű kiserőműnek számító napelem rendszert telepítettünk a Polgármesteri Hivatal és a Sportcsarnok tetőszerkezetére. A beruházással csökkent az intézmények éves villamos energia fogyasztása március 26-án megtörtént a beruházás műszaki átadás-átvétele, május 8-án benyújtottuk a záró kifizetési kérelmet, július 25-én volt egy hiánypótlás, a pályázatkezelő októberben utalta a támogatást, ezzel a beruházás befejeződött. Közvilágítás korszerűsítése Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Ft Projekt állása: A projekt keretében megtörtént a Pilismarót közigazgatási területén található 485 db nátriumos és kompakt fénycsöves lámpatest cseréje. A kivitelezés során a pályázatban szereplő lámpák cseréje megtörtént, ezek helyének pontosítása miatt módosítani kell a kivitelezési és a támogatási szerződést is, a projekt csak ezután zárható le véglegesen. A márciusi rendkívüli időjárási viszonyok okozta károk helyreállítása Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Ft Projekt állása: Megtörtént a Bitóci patak és a Malom patak burkolatlan medrének helyreállítása, a munkákra megítélt támogatást lehívtuk. A Malom patak Kishíd utcai mederkanyar támfalépítésére az elismert bruttó költség Ft. Az előregyártott elemekkel tervezett rézsűvédelemhez vízjogi létesítési engedélyt kellett szereznünk. A vízjogi engedély az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint kivitelezési munkálatokat kizárólag a védett fajok (fürge cselle és kövi csík) szaporodási és telelési időszakán kívül, azaz július 31. és október 31. között engedélyezett. A vis major pályázat eredeti elszámolási határideje július 22. volt. A július 7-én jogerőre emelkedett vízjogi létesítési engedély augusztus 28-án érkezett meg Hivatalunkba. A vállalkozó kiválasztása is problémát jelentett, ezért az elszámolási határidő meghosszabbítását kértük. A meder burkolását előregyártott elemekkel terveztük megoldani, erre szereztük meg a vízjogi engedélyt. A kivitelezésre három vállalkozótól kértünk árajánlatot. A beérkezett ajánlatok nettóban majdnem az elismert bruttó költség kétszeres összegéről szóltak. A helyszín nehezen megközelíthető, ezért az előregyártott elemek beemelése sem lett volna megoldható. A Vízügyi Hatósággal történt egyeztetés alapján a rézsűvédelem kőkosaras támfal építésével történik meg. A Képviselőtestület januári ülésén döntött a kivitelező személyéről. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa február 19-én halmentést végzett a kivitelezési munkákkal érintett területen és a munkaterületet február 24-én átadtuk a Kivitelezőnek. Jelenleg folyik a támfalépítés. A volt szeméttelep rekultivációja Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Pilismaróti rész költsége: Ft nincs Projekt állása: júniusában 84 Komárom-Esztergom-, Pest- és Fejér megyei település köztük Pilismarót is létrehozta a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást a térségben felmerülő hulladékgazdálkodási problémák közös megoldása és a felhagyott hulladéklerakók rekultivációja céljából. Községünket 26 másik társult településsel együtt főleg a kommunális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pályázat érintette. A Pilismaróti lerakó esetében megtörtént a lerakó teljes, rostálásos felszámolással történő rekultivációja, a terület visszatakarásával, füvesítéssel befejeződött a beruházás, január 28-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A kommunális hulladékgazdálkodás fejlesztésre benyújtott KEOP pályázat keretében Pilismarótra egy új üveggyűjtő pont került volna. A termelői piac megvalósítását is támogató Leader pályázatnál a piacra egy 4 frakciós hulladékgyűjtő szigetet is terveztünk. Az egyeztetések során sikerült elérnünk, hogy a KEOP-os pályázat keretében ne üveggyűjtő pontot, hanem komplett hulladékgyűjtő szigetet alakítsanak ki a piac területén. Január 1-től viszont országosan kötelezővé vált a házhoz menő szelektív gyűjtés, így a piacra csak üveggyűjtő konténert helyeztünk ki. Kompok-révek pályázat Összköltség: Ft Megítélt támogatás: Ft Ft Projekt állása: Önkormányzatunk a kezdetektől (1994-től) él a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzésére vonatkozó pályázati lehetőséggel. Az Önkormányzat a Pilismarót-Zebegény révátkelés üzemeltetésére 2011-ben külső vállalkozóval kötött szerződést. A évi pályázaton a Cegléd II. kishajó felújítására, szemlére történő felkészítésére, parti szemléjére, időszakos szemléjére, az úszóművek felújítására, festésére, időszakos szemlére való felkészítésére és működtetésre kaptunk támogatást. A támogatást átadtuk a révátkelés üzemeltetését végző Dunakanyar Révhajózási Kft -nek. A cég a felújítási munkákat március végén kezdi meg. BENYÚJTOTT, MÉG EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK Mesevár Óvoda felújítása Összköltség: Ft Megítélt támogatás: elbírálás alatt Ft Projekt állása: A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben központi költségvetési forrásból pályázatot hirdetett az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. Pályázni önkormányzati óvoda férőhelyeinek bővítésére lehet. Önkormányzatunk a Mesevár Óvoda bővítésével egy 17 fős mini csoportot szeretne kialakítani. A beruházás megvalósításával fel tudnánk venni azokat a kétéves gyerekeket az óvodába, akiknek édesanyja szeretne újra munkába állni. A bővítményben kapna helyet a fejlesztőszoba és a csoportszobához szükséges szociális helyiségek. A pályázat keretében csak a bővítmény megépítésére igényelhető támogatás. Az önkormányzat adóerő képessége és a pályázati cél figyelembe vételével a fejlesztési költség 95%-ára, de maximum 1,5 millió forint/férőhelyre lehet pályázni. VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Komárom-Esztergom megye as területfejlesztési céljait megfogalmazó műhelymunkában folyamatosan részt vettünk,

5 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS a projektgyűjtések során leadtuk a projektötleteinket. Még nincsenek véglegesítve a Területi - és Településfejlesztési Operatív Programokból és egyéb uniós forrásokból finanszírozható támogatások. Az alábbi, prioritási sorrendben felsorolt fejlesztési elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani ebben az uniós költségvetési ciklusban: Óvoda felújítás, sportcsarnok felújítása, orvosi rendelő helyén egészségház létrehozása (orvosi, fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat, gyógyszertár egy helyen kialakítva, ezen kívül két szolgálati lakás kialakítása), művelődési ház felújítása, csónakház kialakítása, hajóállomás újraindítása, ifjúsági szálláshely kialakítása Basaharcon a szociális otthon régi épületében. Reményeink szerint lesznek önkormányzati utak fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírások is. A pályázatokra készülve az orvosi rendelő tervezésére kértünk árajánlatot, a Kölcsey Ferenc út kiépítésére vonatkozó engedélyes terv elkészítésével megbíztuk a Képviselőtestület által kiválasztott tervező céget. Információink szerint ismét lesznek a megújuló energia felhasználását támogató KEOP-os pályázatok, ezúttal 100 %-os támogatási intenzitással. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan tudnánk napelemeket elhelyezni az óvoda, a kultúrház és az orvosi rendelő, valamint az általános iskola tetejére. 5 Tájékoztató a szociális ellátások helyi szabályairól BALÁZS MÁRTA A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 45. a a települési önkormányzatok számára rendeletalkotási kötelezettséget ír elő. Ezen kötelezettségének önkormányzatunk a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.24) önk. rendelet megalkotásával eleget tett. Az ellátás neve március 1-től egységesen települési támogatás lett, ami a következő esetekben nyújtható: a) sürgős szükség, rendkívüli élethelyzet miatt, b) elemi csapás, hosszabb kórházi ápolással járó, tartós táppénzes állomány, betegség, baleset, c) temetési támogatás, d) lakhatás költségeinek támogatása, e) gyógyszertámogatás, f) létfenntartást veszélyeztető élethelyzet miatt. A szociális ellátásokat az igényelt ellátás típusának megfelelő nyomtatványon (kérelem, kötelező mellékleteivel együtt) annak a Pilismaróti Polgármesteri Hivatalhoz történő benyújtásával lehet kérelmezni. Március 15. A kérelemben foglaltak érdemi elbírálásáról az átruházott hatáskörben eljáró Polgármester vagy Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság határozattal dönt. A szociális igények elbírálása során a hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, nyilatkozatokat, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során az eljárás bármely szakaszában ellenőrizheti. A települési támogatás megállapítható esetenként, vagy havi rendszerességgel is a létfenntartást veszélyeztető ok fennállásáig. A támogatás megállapításakor fennálló körülményekben, jövedelmi viszonyokban, tényekben, adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül kérelmezőnek be kell jelentenie. A támogatás mértékéről, a támogatás rendszerességéről, kifizetésének módjáról, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről a rendelet további szabályokat tartalmaz. A rendelet teljes szövege megtekinthető a www. honlapon, vagy az önkormányzat hirdetőtábláján. További kérdésével forduljon a hivatal szociális ügyintézőjéhez.

6 6 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS A víz jegyében A környezettudatos magatartás megalapozása: témahét március 16 és 20 között a Mesevár Óvodában Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, megízlelnek anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy." (Saint-Exupéry) PINTÉR ZSUZSANNA A témahét célja a víz mint az élet egyik legfontosabb lételeme megismertetése, tapasztalaton alapuló környezeti nevelés, az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése, a környezettudatos magatartás megismertetése, ok-okozati összefüggések megláttatása, a folyók és a vizes élőhelyek értékes szolgálatot tesznek az emberiségnek. A témahét feladata Fontos nevelési feladatnak tekintjük, hogy a gyermekek megismerjék élő környezetüket. Természetes környezetben, élményszerű, komplex tevékenységeken keresztül, felfedező jellegű, játékos programokon ismerkednek meg a vízzel. Ismereteiket rögzítsék hoszszú távú memóriájukban, a folyamat nyújtson élményt számukra. A témahét-választás indoka Óvodánk pedagógiai programja kiemelt figyelmet szentel a környezeti nevelés alapelveire, feladataira. Óvodáskorban alapozódnak meg a legalapvetőbb értékek, szokás- és szabályrendszerek, viselkedés, érzelmi kötődés, az egymáshoz való alkalmazkodás képességei. Az óvodában alakítható ki a környezetre figyelő, természetet szerető, óvó magatartás és cselekvési szokások, attitűdök. A jeles napok nem akcióként jelennek meg óvodai életünkben, hanem természetes folyamatként épülnek be mindennapjainkba. Összegzés A témahét során kitűzött feladatainkat és céljainkat sikerült teljesítenünk. Azt érzékeltük, hogy a téma gyermekeink számára kimeríthetetlen. Érdeklődésük, kíváncsiságuk által számos tevékenységet valósítottunk meg. Szívesen és jókedvvel tevékenykedtek a programban. Mindhárom csoport gyermekei örömmel és érdeklődéssel vettek részt a különböző tevékenységeken, így sikeresen zárult a témahetünk. A témahét megteremtette a szabad, kényszer nélküli tanulás lehetőségét. A témahéten készült fotók mindent elárulnak!

7 2015. ÁPRILIS PILISMARÓTI HÍREK 7 Judo SENSEI FIZEL JÓZSEF dén második alkalommal rendeztünk Pilismaróton judo I versenyt. Nagy reményekkel fogtunk neki a szervezésnek, abban bízva, hogy idén is eljönnek annyian, mint tavaly. Most is volt szép számú versenyző, de a létszám sajnos elmaradt a tavalyitól. A helyi gyerekek közül négy fő indult a versenyen, és mindenki érmet szerzett. Gratulálok nekik! Részletes eredmények: 1. helyezett, Lőrincz Gergely, 2. helyezettek, Horváth Anett, és Lik Zsombor, 3. helyezett, Csendes Zsolt. Nagyon meg kell köszönni a szülők önzetlen segítségét, ami nélkül ez a verseny nem jöhetett volna létre. Nem akarok senkit név szerint kiemelni, de Hédi óvónénit azért szeretném megemlíteni, nagyon sokat tett, és tesz ezért a sportágért. Február 22-én Tokodaltárón voltunk versenyen, innen is érmekkel tértek haza a gyerekek. 1. helyezett, Lőrincz Gergely, 3. helyezettek, Horváth Anett, Lik Zsombor, és Csendes Zsolt. Gratulálok az eredményekhez! Néhány gondolat a terveinkről: most Húsvét előtt, a negyedik szombaton, háziverseny keretében ünneplünk, itt a sportcsarnokban. Ebben a programban, lesz övvizsga, és a lábatlani szakosztály többszörös magyar bajnoka, és egy másik társa fog bemutatót tartani. Utána közösen leülünk beszélgetni, és elő-húsvétot tartani. Az iskola végeztével, a Dunaparton szeretnénk néhány napot eltölteni a lábatlaniakkal közösen egy kis edzéssel, egy kis barátkozással. Augusztusban pedig szeretnék elvinni néhány gyereket a szlovákiai Gútára, edzőtáborba. Továbbra is várunk minden sportolni vágyót a csapatunkba! SZIKORSZKI JÁNOS Elment Buzánszky Jenő bácsi, a nemzet sportolója, Nem lehet kihagyni, hogy ne emlékezzünk meg róla. Az aranycsapatban a kettes számot viselte, Azóta a vidéki sportembert mindenki szerette. Hite volt, és szerette a sportot, Minden felkérésre igent mondott. PSC futballcsapatunknak is juttatott mezt, szerelést, Ezért is írtam róla ezt a rövid megemlékezést.

8 8 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS Sport Labdarúgás GŐBÖLÖS GÁBOR D ecemberi lapszámunkban azzal fejeztem be, hogy március 22-én folytatódik a bajnokság a második fordulóval, és ez így is történt. Nagy várakozás előzte meg a tavaszi szezonkezdést a játékosok és a szurkolók részéről is, sokan jelezték, hogy elkísérnék a csapatot Dunaszentmiklósra. Szerveztünk is egy ötvenszemélyes autóbuszt, hogy mindenki együtt tudjon utazni, de a technika ördöge közbeszólt, az autóbusz közvetlen az indulás előtt meghibásodott. Ezúton is elnézést kérünk mindenkitől, aki hiába várt rá. A csapattagok úgy döntöttek, hogy hamarjában hazamennek személygépkocsikért, és azokkal mennek a mérkőzés színhelyére (utólag is nagy köszönet érte), és még szurkolókat is tudtak magukkal vinni. Jól gondolták, hogy ezen a napon játszaniuk kell, ugyan a harmadik percben hátrányba kerültek, de az ötödikben már egyenlítettek, az első félidő végére már náluk volt a vezetés 2:1 arányban. A második félidőben sikerült még háromszor betalálni az ellenfél kapujába így meggyőző játékkal 5:1 arányban elhozták a 3 pontot. Március 29-én itthon fogadtuk a velünk azonos pontszámmal a tabella második helyén álló Vértestolna csapatát. Egyenlő erők küzdelmét láthatta a szépszámú közönség, amelyet a 84. percben elért találattal a vendégek nyertek, így 3 ponttal gazdagodva indulhattak haza, és így ők vezetik a bajnokságot. A mérkőzésre jellemző, hogy a végén a hazai csapatot a vereség ellenére tapssal jutalmazta a közönség. U14 csapatunk is megkezdte a küzdelmeket, két itthoni mérkőzést játszottak le, az elsőn nyertek 10:0-ra, másodikon vereséget szenvedtek 4:0 arányban. Megkezdődött a pálya felújítása, amint azt a mérkőzésre kilátogatók tapasztalhatták, már csak a főút felőli oldalról lehet a mérkőzéseket megtekinteni. Elbontásra kerültek a régi öltöző, a Duna oldali korlát és a labdafogó hálók. A többi elbontandó tárgy az itthon rendezett utolsó mérkőzés után (április 5.16:00, Annavölgy ellen) kerül elbontásra. Az eddig végzett munkáért külön köszönet, Pergel István polgármester úrnak, Jillich Róbert úrnak, Benkovits József vállalkozónak és a Polgármester Hivatal minden ott dolgozó fizikai állományú dolgozójának. A kivitelezést végző vállalkozás április 7-én veszi át a munkaterületet, és kezdi meg a kivitelezést. Bízunk benne, hogy minden optimálisan alakul, és az augusztusban kezdődő 2015/2016 -os bajnokságot már a felújított, automata öntözőrendszerrel ellátott pályán kezdhetjük meg. Április 19-től hazai mérkőzéseinket Esztergomban a Ferences labdarúgópályán játsszuk (négy mérkőzés), ez az objektum a Prímás szigeten található a Tát felőli részen, várunk ide is minden szurkolót. Hajrá Marót!

9 2015. ÁPRILIS PILISMARÓTI HÍREK 9 Nyírő Csaba Öregfiúk Teremkupa GŐBÖLÖS GÁBOR ebruár 28-án ötödik alkalommal került megrendezésre a F sportcsarnokban a Nyírő Csaba öregfiúk teremtorna hat csapat részvételével: Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség Igazgatósága, Esztergom Kistérség, Dunaszerdahely, Lábatlan Forest, Dömös és Pilismarót. A tornát támogatta, és megnyitotta Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és Pergel István Pilismarót polgármestere. A csapatokat két hármas csoportba sorsolták, és az itt kialakult eredmények alapján játszottak tovább a csapatok a helyosztó mérkőzéseken. A tornát a nagyon jó erőkből álló Dunaszerdahely csapata nyerte, a megyei labdarúgó szövetség előtt, harmadik helyezett lett Pilismarót gárdája, megnyerve a bronzmérkőzést Lábatlan Forest csapata ellen. Ötödik Dömös, hatodik helyezett Esztergom kistérség csapata. A gólkirály Dunaszerdahely csapatából került ki, a legjobb kapus a Pilismarótban szereplő Szűcs Pál, a legjobb játékos Karcagi Pál, a megyei Labdarúgó Szövetség játékosa lett. A játékosok az eredményhirdetés után jó étvággyal fogyasztották el az Esztergomi Hévíz étterem által elkészített vacsorát, többször is hangsúlyozva, hogy nagyon jó hangulatú tornán vehettek részt a pilismaróti Nyírő Csaba sportcsarnokban, és bíznak benne, hogy jövő évben is itt lehetnek. Disznóvágás 2015

10 10 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS SZIKORSZKI JÁNOS E zerkilencszáznegyvennégy december második felében a községünkben tartózkodó német katonák beszédéből a legtöbb földim csak azt értette: curukkcurukk. Egy-két sváb származású, mint Bonifert János bá és Schmidt Feri bá beszéltek a katonákkal, és megtudták, hogy közelít a front. A fővárost már majdnem körbekerítették az orosz csapatok. Amit a megszállt községekben találnak, hadizsákmánynak tekintik, elviszik a lovakat, a sertéseket lelövik, és megeszik. Községünk lakossága e hírek alapján nekifogott értékei elrejtésének, elásásának, elvermelésének. Ez volt az akkori karácsonyi készülődés. Közben elterjedt a hír, hogy a Budapestről Dobogókő irányába menekülők a pilisi erdők útjain hagyták teherautók platóján, nyugatra szánt értékeiket. Gyalog menekültek nyugat felé, mert az egyetlen hidat felrobbantották. Ekkor több maróti, és szomszéd falubeli ráérő elment szerencsét próbálni. Kinek milyen volt a szerencséje, olyan lett a szerzeménye. Arany ékszerek, új bőrcsizmák és bakancsok, kikészített bőráru, műszaki tárgyak, zsolnai porcelánok kerültek a bátor maróti emberek tulajdonába. Azt mondták inkább a miénk legyen mint a muszkáké. Ez volt az igazi olcsó karácsonyi vásár! Karácsony második napján Esztergom felől megjelentek az orosz tankok, majd következő nap az orosz gyalogság. A mai Ady Endre utcán elsőként egy tizenéves orosz katona sétált végig dobtáras géppisztollyal. Az utcán tartózkodó sok tojó lúd közé lőtt rövid sorozatokat. A többiek szedték össze a ludakat, és vitték a hadtáp konyhára. (Ez volt az első megszabadítás. A németek itt tartózkodása idején is az utcán voltak a lakosság libái, de minden este hazatértek). Még aznap kidobolták: este hattól reggel hatig kijárási tilalmat rendeltek el a lakosság számára. Az alvégben a legtöbb aszszony és gyermek a Pastinszkyék hatalmas pincéjét használta óvóhelyül éjszakára. A következő napoktól őrök kisérték a férfi lakosságot lövészárok ásásra Búbánat-völgy felé az erdőkbe nap mint nap. Az otthonukban tartózkodó asszonyoknak pedig lovas kocsival hordták a koszos, tetves katonaruhákat mosásra Múltidéző Hetven évvel ezelőtt hetente kétszer. És mert a hideg miatt alig száradt a ruha, fegyverrel fenyegetőztek, hogy vigyék a lakásukba szárítani. A szomszéd szlovák falvakból menyecskének idekerült alvégi asszonyok, Annus néni, Eszti néni, Mari néni értették az oroszok beszédét, de nem tolmácsoltak, csak elmondták a szomszédoknak, hogy miben spekulálnak a ruszkik. Iván bácsi orosz származású erdész (Liszoval Iván) is súgott a falubelieknek. Szilveszter tájékán az orosz katonák feltörték a hegyi borospincéket. Majd a tehenek fejéséhez használt sajtárokat loptak a tehenes gazdáktól, és az udvarokon tárolt köcsögfákról leszedték a köcsögöket, abban vitték a bort. Nagy mulatozást csaptak, egy idős gazdát Pista bácsit is bíztatták igyon velük, és daloljon. Nem volt kedve, fájt a szíve borért és az Író, lelkész, szociológus, tanár Cselényi István Gábor, a sokoldalú ember MADÁR JÁNOS alán kevesen tudják Pilismaróton, hogy él egy sokoldalú T ember a községben, aki verseket ír, zenél, szociológiai és teológiai tanulmányokat publikál országos folyóiratokban, lapokban. Kelet- Magyarország, Szabolcs-Szatmári Szemle, Vigília, Új Ember, Teológia, Kelet Felől és hosszan folytathatnánk azoknak a periodikáknak a neveit, amelyekben írásai eddig megjelentek. egész országért. Egy tiszt addig noszogatta, míg elkezdett dalolni magyarul, a katonák oroszul dúdoltak. Pista bácsi ilyen dalt talált ki: Zsivány betyárok, elraboltátok szép Magyarországot. A tiszt megveregette a vállát: dobre, dobre (nem értették a szöveget). De azért volt rendesebb is közöttük, például nálunk egy tiszt, aki a tisztaszobánkban lakott, látta, hogy egyéves koromban nincs cipellő a lábamon, letépte a zubbonya vállairól a rávarrott vékony bőrt, és magyarázta, hogy varrassanak nekem cipőt belőle. Tavasszal a helyi cipész, Piatrik bácsi készített is belőle, ez lett az én első cipőm. Az akkori körzeti orvos Ausztriába távozott, így nem volt orvos a községben. A második világháború idején harmincöt pilismarótival lettünk kevesebben, akik nem természetes halállal hunytak el. Hatvan körüli azok száma, akik a front alatt a temetőinkben lettek eltemetve, többen orvos és gyógyszerhiány miatt haltak meg. Most volt hetven éve, hogy március 22-én Pilismarót térségében befejeződött a háború. Ez volt minden idők legkeservesebb 86 napja a legtöbb falumbélinek. Sok maróti egymás közt akkor nem felszabadításnak, hanem megszabadításnak emlegette ezt az időt, mert sok aprójószágtól, értéktárgyaktól és lovaktól megszabadították őket. Utóirat: Az általános iskolában az 56 -os forradalom után nem volt kötelező az orosz nyelv tanulása. Többedmagammal én se tanultam oroszt. Míg tavasszal Peölc Laci bácsi, iskolaigazgató és egyben orosz tanító felszólított, hogy írjak fogalmazást a faliújságra hazánk felszabadítása alkalmából ráérő lukasóráim alatt. Rövid gondolkodás után azt válaszoltam, inkább tanulok oroszt. Szűk hatvan évre rá most írtam egy hasonlót. Közel két évtizede él Pilismaróton, ahol lelkészként, tanárként dolgozott. Nemrég ment nyugdíjba, de ma sem unatkozik. Könyvet ír: verseit gyűjti egybe; teológiai, szociológiai és filozófiai tanulmányait rendezgeti, rendszerezi. Igazi elméleti ember, aki a különböző irodalmi és művészeti műfajok egyidejűségében tevékenykedik. Szintézist igyekszik teremteni összegző, összefoglaló munkáiban, amelyben lépten-nyomon megjelennek a gyermekkor emlékei. Édesapja is lelkész volt, így választotta ő is a papi pályát. A Nyíregyházi Hittudományi Főiskola tanáraként, majd nyírszőlősi paróchusként végzett igen fontos lelki és szellemi szolgálatot. Mindezt elmélyítette egyházi, vallási, vallástörténeti, tudományos és filozófiai publikációkban. Közben folytatta a középiskolában elkezdett irodalmi tevékenységét, az írást. Számos antológiában: Kezemben piros alma; Tájak és ízek; Isten ege alatt; Arcok és énekek, stb. megjelentek versei. Első önálló verseskötete A dolgok belseje 1988-ban jelent meg. Majd a Kimondalak című (1991); illetve a Szót szerelek című gyermekverses kötet (1990-ben). Bécsben jelent meg Daloljunk az Úrnak címmel modern énekszövegei, zeneszerzői kísérletei. Vasvári Pál hagyatékát feldolgozó irodalomtörténeti munkája (Bús napok) 1989-ben látott napvilágot. Ugyanebben az évben jelent meg A hit párbeszéde című teológiai filozófiai tanulmánykötete is. Ha visszatekintünk eddigi életére, életművére: egy rendkívül gazdag, sokoldalú ember arca rajzolódik ki előttünk. Talán kevesen tudjuk akik a szűkebb és tágabb környezetében élünk, hogy egy több nyelvet beszélő, nagy életbölcselettel rendelkező, közösségi szemlélettel megáldott alkotó Cselényi István Gábor. Isten éltesse őt immár túl a hetvenen... A szerző költő, a Rím Könyvkiadó vezetője.

11 2015. ÁPRILIS PILISMARÓTI HÍREK 11 Nagyheti gondolatok Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Efezus 5,14 KOVÁLY ERZSÉBET Áldás, békesség! Kedves Olvasó! húsvéti ünnepkör beteljesedésének napjait éljük: elkez- A dődött a Nagyböjt heteivel, megéltük a virágvasárnapi bevonulás örömét, ezt követi a Nagypéntek megrendítő fájdalma, majd pedig a Húsvét mindent felülíró dicsősége. Valami különös folyamaton megy át az idő, maga a természet is tükrözi. Különös folyamaton megyünk át mi magunk, emberek is: maga az élet érezteti velünk sokszor ezeket a hullámokat, mélységeket és magasságokat. A nagyhét eseményei pontosan azt akarják közölni velünk, hogy Jézus Krisztus, akiben Isten emberré lett, egészen velünk van ezekben a magasságokban és mélységekben, a folyamatokban és változásokban mindenben, amit megélünk. Egészen velünk van, mert Ő maga megélte a legnagyobb drámát: Isten Fiaként, az egyetlen tiszta és bűntelen emberként gyalázatos kínhalált halt, leszállt a poklok mélyére, elhordozott minden megaláztatást önként vállalva, hogy az embervilág bűneit elvegye, semmissé tegye, rólunk a vétkeink szennyét lemossa és üdvösségünk tiszta ruhájába öltöztessen minket. A dráma a feltámadással lett teljes. Ezért a Húsvét számunkra mindig azt jelenti: amit csúfos vereségnek látunk, amiről azt gondoltuk, hogy elveszett, hogy abból már jó nem lehet a Mindenható Isten abból is ki tudja hozni az Ő győzelmét! Isten terveit nem ismerjük aprólékos részletekig, de a fő tervét közölte velünk a Bibliában: üdvözíteni akar bennünket! Ezért pedig mindent meg is tesz. Közölni akarja velünk szeretetét. Legyen hát benne minden életfolyamatunkban, hullámzásunkban, magasságban és mélységben az Isten mindent jóra fordító akaratában való hit. Engedjük közel magunkhoz az élő Krisztust, keressük a Vele való közösséget és engedjük, hogy megújulást, életerőt, reményteli szívet és örök életet adjon nekünk! A református gyülekezet ünnepi alkalmai: Nagypéntek istentisztelet Húsvét vasárnap úrvacsorás istentisztelet Húsvét hétfő úrvacsorás istentisztelet Április 10., megemlékezés Nt. Zsoldos Gábor halálának 10. évfordulóján Igehirdető: Ft. Steinbach József püspök, megemlékezik: Dr. Beer Miklós püspök Mindenkit nagy szeretettel várunk ünnepi alkalmainkra, hogy együtt éljük meg a feltámadás örömét Jézus Krisztus által! A református közösség nevében áldott ünnepet kívánok! Újra bogárinvázió Pilismaróton és Dömösön FRIEDMANN RÓBERT avaly is itt voltak, idén is T jönnek! Invázió a javából! Hisz annyira kedvelik a dombvidéket, az erdőt, a Duna közelségét, a kis településeket! Mit tegyünk? Kik ezek a bogarak, és kell-e ellenük védekezni? Az 1980-as évek végén, Dunakeszin szintén Duna parti település bukkantak fel először, amikor is még csak pár családot érintett a jelenség. Azóta több mint hetven településre eljutottak, és évente sok százan vándorolnak kis országunkban egyik helyről a másikra. Nem kell megijedni, semmi bibliabeli sáskajárás nem fenyeget minket, csak egy vidám gyereksereg, a Szentjánosbogarak (www.szentjanosbogar.hu) lepik el június végén településeinket év közötti fiatalok az ország különböző tájairól, akik hat felejthetetlen napot fognak itt eltölteni. Hogy honnan tudjuk ilyen biztosan? Tavaly Pilismarótra jött száz gyerek és több, mint húsz szervező, hogy keresztény lelkületű fiataloknak egy hét kikapcsolódást nyújtsanak, és benne voltunk marótiak és dömösiek a fogadó csapatban. Honnan indult ez az egész? Ahogy már említettem a közeli Dunakesziről néhány család öszszeállt, és elvitték táborozni gyerekeiket, akik annyira jól érezték magukat, hogy következő évben a barátok barátai is jöttek, majd évről évre növekedett a létszám. Már kicsit messzebbről is jöttek fiatalok, s lassan nem volt elég hely. Igazán akkor szaporodtak el a bogarak, amikor a Szív című országos jezsuita lap (Ferenc pápánk is jezsuita szerzetes) gyerekrovatát a Szentjánosbogaraknak adták ki szerkeszteni. Hamarosan a pár család gyerekéből lett közel félezer, így már több helyszínt kellett keresni a gyerekeknek. Jött a kérdés, hogy hogyan tudják a költségeket alacsonyan tartani, és közben mégis segíteni másokon. S ahogy a szentjánosbogár fényt visz az éjszakába, a fiatal gyerekek egy kis település családjába visznek örömöt, boldogságot, jókedvet. Hisz családoknál vannak elszállásolva, ahol a család vasárnap délutántól péntek reggelig esténként vacsorával, fekvőhellyel, és reggelivel látja vendégül a gyerekeket. Így van lehetősége sok gyereknek olcsón eljutni egy távolabbi helyre az országon belül. Egyáltalán nem csoda hát, hogy ahol a bogarak megfordulnak, arról a településről következő évben új bogarak röppennek ki egy kis kalandra. Napközben a gyerekek korcsoportokra osztva játszanak, beszélgetnek, énekelnek, kirándulnak, misén vesznek részt, fejlődnek és nagyon jól érzik magukat egymással. A hét folyamán lelkesen készülnek a csütörtöki színdarabra amit a házigazdáik tiszteletére adnak elő, őket is meghívva a táborzáró műsorra és esti tábortűz körüli közösségi vigasságra. A szervezők a tavalyi sikeres pilismaróti vendégség után néhány hete kerestek meg minket újra, hogy ők biza vissza szeretnének jönni a bogarakkal a Dunakanyarba, de most Dömös lenne a központjuk, hisz ilyen flottul ritkán ment egy tábor, mint a tavalyi. Mindkét települést gyönyörűnek találták, tavaly már Dömösön volt az akadályversenyük, a Szentfa-kápolnánál volt miséjük, és a Rám-szakadékban kirándultak. Tavaly Pilismaróton több, mint harminc, Dömösön hét család tagjai váltak házibogarakká, idén pedig mintegy negyven családra lesz ismét szükségünk a két településen, akik két-háromnégy esetleg több gyereket látnak vendégül pár napra június 28. és július 3. között. Sokszor gondolkodtam azon, hogy tudjuk megvalósítani Jézus felhívását a mai világban: Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok. Itt a remek alkalom, fogadjuk be a vidám gyereksereget! Vegye ki minél több család a részét abból, hogy adni jó, különösen, ha cserébe fényt hozó kis Szentjánosbogarak aranyozzák be életünket. Bizonyára egyet értetek azzal, hogy a fiatalok az ország sok területére el fogják vinni kis településeink jó hírét, és ezáltal talán több turista is fog jönni hozzánk, a Dunakanyarba. Részletekért, helyfelajánlásokért bátran keressétek Andor atyát a , és Friedmann Robit a es számon. Nem csak azok segítségét várjuk, akik rendszeresen templomba járnak, hanem azokét is, akik fontosnak tartják, hogy ezek a fiatalok Pilismarót és Dömös jó hírét terjesszék kis országunkban.

12 12 PILISMARÓTI HÍREK ÁPRILIS

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. június 25-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alapra beérkezett

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. június 8-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (89-91/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Tájékoztatás Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére Napirend előtti Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztést

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011.

Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve. b./ tárgysorozata. c./ határozatai ( 76-79/2011. Bököny Község Képviselő-testülete 2011. május 05-i rendkívüli üléséről 644-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai ( 76-79/2011.) TÁRGYSOROZAT 1) Balogh Sándor bökönyi lakos ügyének

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. március 29-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása

A Közép-Magyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása A KözépMagyarországi Operatív Program természetés környezetvédelmi kiírások, projektek állása Budapest, 2009. december 11. Tartalomjegyzék Az elıadás témakörei Természet és környezetvédelmi kiírások a

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. január 27-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 13-án, 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 185/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre, Volek György, Barna Tibor Józsefné, dr. Becsó Károly,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben