Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Szöllősi János Tóth Imre 8 fő képviselő. Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, Dankó Zoltán főépítész, Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója, Herczeg Géza Magyar Közút Nonprofit Zrt, Sárosi Norbert Magyar Közút Nonprofit Zrt, Huszty Gábor projektmenedzser AGENDA Hungary Kft., Márton Réka Duna Aszfalt képviselője, Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szűcs Zoltán a Víziközmű Társulat elnöke, Szűcs István János a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány elnöke, Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 Kft. vezetője, Mezeiné Tóth Nikolett ügyintéző, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen megjelent meghívott vendégeket a Közút részéről, a rendőrség részéről, a szennyvíz pályázatban közreműködő szervezetek részéről, köszönti a képviselőket,

2 2 intézményvezetőket, meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 24 napirendi pont szerepel, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Gyárfás Lajos: kéri, hogy vegyenek fel nyílt ülés végére egy egyebek című napirendi pontot, melyben a képviselői tiszteletdíj felajánlása megtörténhet. Bagi Zsolt a elnöke: a bizottsági ülésen plusz három napirendi pontot tárgyalt a bizottság, melyeket javasol tárgyalni. A családsegítő vezetője által benyújtott kérelmet székhelyhasználat engedélyezése tárgyában, a Jászladányért Egyesület kérelmét ugyancsak székhelyhasználat tárgyában, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását. Drávucz Katalin polgármester javasolja nyílt ülésben tárgyalni a TÁMOP B- 2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést, valamint kéri, hogy amíg a rendőrkapitány nem érkezik meg, addig tolják maguk előtt a 2. napirendi pontot, hogy a kapitány úr tudjon válaszolni a felmerülő kérdésekre. (További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a családsegítő dolgozói által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 23. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 75/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 24. pontként tárgyalja a testület?

3 3 A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 76/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását nyílt ülésben 25. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 77/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

4 4 78/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az Egyebek című napirendi pontot tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 79/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 27 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendet zárt ülésben tárgyal a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 80/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

5 N a p i r e n d : 1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester 5 2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 3./ Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei igazgatója 4./ Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) 5./ Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész 6./ Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 7./ Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 8./ Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok 9./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 10./ Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 11./ Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető

6 6 12./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 13./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 14./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 15./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 16./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 17./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 18./ Javaslat a nonprofit szervezetek évi támogatásának felosztására Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 19./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra Előadó: Drávucz Katalin polgármester 20./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 21./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Silye András intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7 7 22./ Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről Előadó: Drávucz Katalin polgármester 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Zárt ülés: 28./ Előterjesztés gondozási és étkezési díjhátralék törlésére Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, 29./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése Előadó: Drávucz Katalin polgármester Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: a kiküldött írásos anyagot alpolgármester asszony kérésére annyiban pontosítja, hogy március 12-én délután Jászberényben a tárgyalás a jászberényi alpolgármester asszonnyal történt. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban?

8 8 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pontosítással együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 81/2015. (III. 26.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben Drávucz Katalin: 2. napirendi pont a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló lenne, rendőrkapitány úr jelezte, hogy később érkezik, ezért kéri, hogy folytassák az ülést a következő napirendi pontok megtárgyalásával addig, amíg Dr. Körei-Nagy József megérkezik. A képviselők jóváhagyják a javaslatot. 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója Drávucz Katalin: köszönti a Magyar Közút képviselőit, megkéri Vántsa Zoltán igazgatót, hogy pár szóban tájékoztassa a jelen lévőket az útfelújításokról. Vántsa Zoltán: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről, felhívja a figyelmet, hogy a testület használjon ki minden lobbi lehetőséget, pályázatot, amivel utat lehet építeni, felújítani. Elmondja, hogy a 3226-os út felújítása szerepel a Közút program tervei között, de nem tudja mikor lesz rá anyagi forrás. A közút igazgatóságának az éves pénzügyi kerete csak az üzemeltetésre, fenntartásra elegendő. Herczeg Géza: a területfejlesztési top listában szerepel a megyében több úthálózat felújítása is, még nem tudják, mikor nyílik ezekre lehetőség, és hogy lesz-e lehetőség 2015-ben a 3226-os út felújítására e projekten belül. Sárosi Norbert: az üzemeltetési terveket ismerteti, melynek keretén belül Jászladányon 300 méter teljes útfelújítás várható, melynek időpontja attól válik

9 9 függővé, hogy a gépet mikor tudják erre a célra biztosítani. Ezen felül még burkolatjavítások, útesztétikai javítások vannak a terveik között 2015-ben. Drávucz Katalin: melyik az a 300 méter, amelyiket említett? Sárosi Norbert: a posta utáni útszakasz. Drávucz Katalin: javasolja, hogy a Baross út elején lévő útszakaszt újítsák fel, amelyik a Kossuth Lajos utcához tartozik. Sárosi Norbert: nem ígéri, meglátják mire lesz lehetőség. Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja a kátyúzással kapcsolatos problémáit, kérését. Kéri, hogy amennyiben tudomásukra jut pályázati lehetőség, azt jelezzék az önkormányzat felé, hogy tudjanak pályázni. Vántsa Zoltán: köszöni a kátyúzással kapcsolatos észrevételeket. Elmondja, hogy a Jászladány Tiszasüly közötti útszakasz jelenlegi állapota nem alkalmas felújításra, ott teljesen új utat kellene építeni. Sárosi Norbert: a kátyúzásnál előírt technológiát maradéktalanul be kell tartaniuk a munkásoknak, jobban oda fognak figyelni erre. Herczeg Géza: télen hideg aszfalttal dolgoznak, ami teljesen más, mint a meleg. Tóth Imre: túl kevésnek tartja azt az összeget, amit a Magyar Közút biztosít a megyének. Vántsa Zoltán: ez az összeg csak üzemeltetésre és fenntartásra elég. Bertalan László: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz nem annyira rossz, mint a Tiszasüly felé vezető, mégis több hónap telik el, mire a kátyúk ki vannak javítva, kéri, hogy próbáljanak meg erre rövidebb határidőt megszabni. Javasolja, hogy működjenek együtt az önkormányzattal, és közmunkások bevonásával meg lehetne tisztítani az út melletti padkákat. Vántsa Zoltán: több önkormányzattal történtek hasonló megállapodások, szívesen fogadja a kezdeményezést. Bertalan László: a beszámolóban elhangzott, hogy nagy céget, vagy beruházást kellene idehozni Jászladányra, hogy nagyobb esély legyen az útfelújításra. Példaként említi a T-Plasztik Kft-t. Vántsa Zoltán: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz felújítása a megyei önkormányzat fejlesztési bizottságának tavaszi javaslatában még benne volt, de az elmúlt hónapban már ott sem szerepeltették. Tóth Imre: kéri, hogy mielőtt jönnek az útfelújítást végezni, azelőtt egyeztessenek polgármester asszonnyal, hogy ne a szennyvíz kivitelezés előtt történjen meg az útfelújítás, mert nem lenne szerencsés felverni az új utat.

10 10 Sárosi Norbert: a felújítási munka 1-2 napot vesz igénybe, előtte történik az előkészítő munka, mindenképpen kell egyeztetni ez ügyben. Vántsa Zoltán: a géplánc meghatározott programbeosztás szerint érkezik, jelezni fogják előre. Bagi Zsolt: a 3226-os út óriási teherforgalmat bonyolított le 2002-ben a tiszai árvíznél. Most, hogy Szolnoknál épül az M 4-es, a híd építéséhez is erről hordják a követ. Nem lehetne kérni, hogy ami kárt okoznak az utakban ezek a nagy gépek, azt állami pénzen fel lehetne újítani? Vántsa Zoltán: az útvonal engedély nem szól szállításra, a 3226-os útra. Ezt rendőri jelenléttel lehetne megakadályozni. 4 számjegyű útra nem szól az engedély. Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt. gépeinek is útvonal engedélyt kell kérni? Vántsa Zoltán: igen. Drávucz Katalin: a Jászladányon jelenlegi információk szerint hamarosan épülő körforgalom miatt rövid időn belül egyeztető megbeszélést kell folytatnia az önkormányzatnak, és a Közútnak. Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, a feltett kérdésekre adott válaszokat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a Magyar Közút tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 82/2015. (III. 26.) sz. határozata Magyar Közút tájékoztatójának elfogadásáról elfogadja a Magyar Közút Zrt. által készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel, Jászladány vonatkozásában. 2./ Magyar Közút Zrt. Seresné Lados Éva képviselő megérkezik, a képviselő-testület a továbbiakban 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

11 11 4. N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) Drávucz Katalin: minden szerdán délelőtt kooperációs megbeszélés zajlik a Polgármesteri Hivatalban a szennyvíz beruházással kapcsolatban, melyen részt vesznek a kivitelezésben közreműködő szervezetek képviselői. Megkéri Huszty Gábor projektmenedzsert, hogy tájékoztassa a képviselőket a beruházás jelenlegi állásáról. Huszty Gábor: röviden összefoglalja a beruházás jelenlegi állását, valamint ismerteti, hogy az önerőre irányuló pályázat benyújtásra került, mely 30 napon belül kerül elbírálásra. A hálózat építése 9 kilométeren valósult meg eddig. A víztisztító telep vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van, mely várhatóan április közepére lesz meg, és akkor indulhat a telep kivitelezése is. Drávucz Katalin: megkéri a Duna Aszfalt képviselőjét, hogy pár mondatban mondja el, hol tartanak a kiviteli munkák. Márton Réka: 39 kilométerből 9 kilométer le van fektetve. Jövő hónapban kezdődnek a minősítések. Az akna fedlapokkal voltak kisebb problémák, mert lassan jönnek, és csak ezután tudnak minősíteni. Lajkó Terézia: mit jelent az, hogy minősíteni? Márton Réka: kameravizsgálat, hogy a cső nincs megrepedve, utána víztartás próba vizsgálat. Bagi Zsolt: Jászladányon működik egy Galván Elox nevű vállalkozás, az ő szennyvizük veszélyes hulladék, ez hová fog menni? Márton Réka: nem tudja megmondani, de utána néz. Huszty Gábor: a pályázati konstrukció 5 %-ban limitálja az ipari felhasználók arányát, alapjában véve a kommunális szemét elvezetését célozza a pályázat. A mérnök szervezet tudja megmondani, hogy az ipari veszélyes hulladék hogyan lesz rácsatlakoztatva a rendszerre. Szöllősi János: örül, hogy szerdánként kooperációs megbeszélés zajlik, és a panaszokat lehet jelezni. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítésekkel együtt a szennyvízberuházás időarányos alakulásáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

12 12 83/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztató elfogadása elfogadja Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma által, valamint a mérnökszervezet által készített tájékozatót a Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról. 2./ Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma, 3./ Műszaki ellenőri szervezet 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Drávucz Katalin: megkéri Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, hogy pár mondatban foglalja össze a közbiztonság helyzetéről beszámolót. Dr. Körei-Nagy József r. alezredes: röviden tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról, a személyi változások hatásairól, az eredményekről, a regisztrált bűncselekmények számáról. Megköszöni az önkormányzat, a polgárőrség, és a közterület felügyelet segítő munkáját. Várja a képviselők kérdéseit. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Bagi Zsolt: 2014 évben a Városi Bisztrónál történt haláleset miért nem került bele a halált okozó testi sértés kategóriába? Az ellenőrzésekkel kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem azonos az intézkedés a hasonló szabálysértésekkel kapcsolatban? Tóth Imre: megelégedettséggel tölti el a rendőrség és polgárőrség példaértékű munkakapcsolata, ami hosszú távon a közbiztonság javulást fogja eredményezni. Szöllősi János: gratulál a polgárőrség és rendőrség együttműködéséhez, jó munkakapcsolatához. A táblázatokban ellentmondást talált a kábítószer felderítéseknél, kérné a pontosítást. Lajkó Terézia: megköszöni a rendőrség együttműködését, és a szükséges intézkedéseket a választási munkálatokban. Magányszemélyként is köszöni a rendőrség gyors intézkedését. Dr. Körei-Nagy József: a halálesetnél az elsődleges intézkedéseket a helyi rendőrségnek kell megtennie, ami utána a megyéhez kerül át, és ott vizsgálják

13 13 tovább a részleteket. Az igazságügyi orvos szakértő véleményétől függ az eljárás további kimenetele. Az ellenőrzésekkor két rendőr intézkedik. Ha közben érzékelnek egy jogsértést, ami azonos súlyú, vagy kisebb, akkor a megkezdett intézkedést be kell fejezni a szabályzat szerint. Akkor lehet abbahagyni, ha súlyosabb jogsértést észlelnek. A táblázattal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az egyik táblázat a jászladányi esetekről szól, a másik a kapitánysági eseteket foglalja össze, tehát nincs ellentmondás a számokban. Megköszöni a köszönő szavakat, bízik benne, hogy a lendület továbbra is jó irányba valósul meg Bertalan László: köszöni, hogy a rendőrség komolyan veszi a polgárőrség munkáját, és igénybe is veszi azt. Drávucz Katalin: az önkormányzat részéről köszönetét fejezi ki a rendőrség és a polgárőrség munkájáért. Az előző időkben volt panasz arra, hogy nincs jó kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között, de szerencsére ez már teljesen megváltozott. Megköszöni a kapitány úr, és az őrs dolgozóinak munkáját, a jó együttműködést. A képviselő-testület próbálja minden évben támogatni a jászladányi rendőrőrsöt, többnyire megvendégeléssel, tárgyi eszközökkel. Ebben az évben szeretnék a rendőrség munkáját megköszönni egy Parlamenti kirándulással, és egy ebédmeghívással. Kun József: a nyugdíjas klub nevében megköszöni a rendőrség munkáját, a bűnmegelőzési tájékoztatókat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a közrend, közbiztonság helyzetéről a szóbeli kiegészítésekkel együtt? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 84/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány 2014 évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitány által készített, Jászladány 2014 évi közbiztonsági helyzetéről, szóló beszámolót. Képviselő-testület megköszöni a rendőrkapitánynak, a rendőrőrs parancsnokának, és a rendőrőrs dolgozóinak munkáját, együttműködését, jó kapcsolatát az önkormányzattal, polgárőrséggel, közterület-felügyelettel, valamint a mezőőrséggel. 2./ Jászberényi Rendőrkapitányság

14 14 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet pár szóban a napirendi pontot érintően. Dankó Zoltán: a folyamatokat felvázolva tájékoztatja a testületet a településrendezési terv előzetes programjáról. Javasolja elfogadását, hogy a további intézkedéseket megtehesse az önkormányzat. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a területrendezési terv előzetes programját az előterjesztés szerint? 85/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról a település Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programját és az azzal kapcsolatos felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) számú rendeletnek megfelelően a programba beilleszthető további észrevételek, javaslatok céljából az érintettekhez eljuttatja. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: az önkormányzatnak 3 árajánlatot kellett bekérnie a településrendezési terv módosításához szükséges terv elkészítésére. Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot az ARCHITEX Építész Kft. nyújtotta be. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született?

15 15 Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó ARCHITEX Építész Kft. megbízását a terv elkészítésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára az ARCHITEX Építész Kft. megbízásával? 86/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges tervező kiválasztására a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges terv elkészítésére az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát fogadja el ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 2./ ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: korábban döntött a Képviselő-testület a Tisza utca végén található terület megvásárlásáról, útnyitás céljára. Az út megtervezéséhez tervező cég kiválasztására van szükség, mivel nem mindegy, hogy hogyan csatlakozik a leendő út a Közút útjaihoz. 3 cégtől kért be az önkormányzat árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. nyújtotta. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízását a terv elkészítésére.

16 16 Szöllősi János: az árajánlatba benne van a Földhivatali átminősítés és bejegyzés is, vagy csak a kiviteli terv? Drávucz Katalin: az ajánlatkérés, ezáltal az ajánlatok is csak a terv elkészítését tartalmazzák. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatát? 87/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány Tisza utca meghosszabbítása úttervének elkészítésére tervező kiválasztására a Jászladány, Tisza utca meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti összekötő útig) szükséges útterv elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, amint a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül. 2./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok Drávucz Katalin: köszönti Mihályi Zoltánt, a jászapáti polgárőrség parancsnokát, aki egy biztonságot fokozó rendszerrel ismerteti meg a képviselőket a tájékoztató után. Megkéri Bertalan László helyi polgárőr parancsnokot, hogy pár szóban tájékoztassa a jelenlévőket a polgárőrség munkájáról. Bertalan László Polgárőr parancsnok: tájékoztatásul felvázolja a polgárőrség munkáját, céljait, terveit, kapcsolatukat a rendőrséggel, önkormányzattal. Gyárfás Lajos: a kamera rendszer bővítésére a lakosság részéről mik a feltételek?

17 17 Bertalan László: a kamera megvásárlása szükséges, melyet a polgárőrség kamera rendszerébe be lehet kötni. 22 kamera csatlakozására van még lehetőség. A többi költséget a polgárőrség vállalja. Bagi Zsolt: megköszöni a polgárőrök munkáját, akik a családjukat, szabadidejüket áldozzák fel a közbiztonság érdekében. Silye András: köszöni a polgárőrök jelenlétét, segítségét a helyi rendezvényeken. Lajkó Terézia: megköszöni a nyári gyermekétkeztetéskor, kifizetésekkor végzett munkájukat a polgárőröknek, valamint azt, hogy mindig rendelkezésre állnak, amikor kéri az önkormányzat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: megkéri Mihályi Zoltánt, hogy mutassa be a jelzőrendszer lehetőségét a jelenlévőknek. Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 KFT. vezetője: bemutatja az egy nyomógombos jelzőrendszert, ami rádiófrekvenciával működik, elmondja működését, feltételeit, majd válaszol a felmerülő kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást és megkéri, hogy amennyiben tudomására jut olyan pályázat kiírása, amivel ez a jelzőrendszer elérhető, akkor jelezze az önkormányzat, vagy a polgárőrség felé. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a polgárőrség tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 88/2015. (III. 26.) sz. határozata A Nagyközségi Polgárőrség 2014 évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról elfogadja a Nagyközségi Polgárőrség Egyesület 2014 évi munkájáról szóló tájékoztatót, megköszöni az önkormányzat kérésére végzett önzetlen munkájukat. 2./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.

18 18 9. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és nem javasolja a térítési díjak módosítását. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottságok javaslatára, hogy az intézményi térítési díjak ne módosuljanak? 89/2015. (III. 26.) sz. határozata A gyermekétkeztetési térítési díjak (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak (intézményi térítési díj) megállapításáról megtárgyalta a gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak felülvizsgálatát. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és javaslatára, - figyelembe véve a NÜVI és a SZGYSZK önköltség számításait - nem módosítja a fizetendő térítési díjakat, és az azokat meghatározó rendeleteket. 2./ NÜVI helyben, 3./ SZGYSZK helyben

19 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a belépési hozzájárulásról. Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését az idősek otthona intézményben, mivel kis jövedelmű jászladányi nyugdíjasok kerülnek be ide. Drávucz Katalin: törvény adta lehetőség a belépési hozzájárulás bevezetése, arról kellene dönteni, hogy kíván-e ezzel a lehetőségével élni a testület. Az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottságokkal, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás? 90/2015. (III. 26.) sz. határozata Az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására megtárgyalta az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést. Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós bentlakásos intézménye esetében nem határoz meg olyan férőhelyeket, amelyek csak belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be. 2./ SZGYSZK helyben

20 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető Drávucz Katalin: megkérdezi Gonda József intézményvezetőt, kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? Gonda József: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. A 11 millió forintos étkezési költség helyes összeg-e? Gonda József: utána nézett, az összeg reális. Drávucz Katalin: ez az összeg szerepel az érintett főkönyvi számon a könyvelésben, amit a pénzügyes kolléganő alá tud támasztani. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a NÜVI működéséről? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 91/2015. (III. 26.) sz. határozata Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) évi működéséről készült beszámolót. 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Önkormányzat Képviselő-testületének 01. december -án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Önkormányzata Képviselő-testületének 10/01. (XII..) határozata A Benedek Elek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: -43/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító okiratok

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 7-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 8/2016.

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 8/2016. K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 8/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával.

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. 67/06. (VI.9.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 7. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/14 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: Okirat száma: Módosító okirat A a Dombóvár város polgármestere által 04. június 0. napján kiadott okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben