Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Szöllősi János Tóth Imre 8 fő képviselő. Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, Dankó Zoltán főépítész, Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója, Herczeg Géza Magyar Közút Nonprofit Zrt, Sárosi Norbert Magyar Közút Nonprofit Zrt, Huszty Gábor projektmenedzser AGENDA Hungary Kft., Márton Réka Duna Aszfalt képviselője, Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szűcs Zoltán a Víziközmű Társulat elnöke, Szűcs István János a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány elnöke, Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 Kft. vezetője, Mezeiné Tóth Nikolett ügyintéző, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen megjelent meghívott vendégeket a Közút részéről, a rendőrség részéről, a szennyvíz pályázatban közreműködő szervezetek részéről, köszönti a képviselőket,

2 2 intézményvezetőket, meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 24 napirendi pont szerepel, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Gyárfás Lajos: kéri, hogy vegyenek fel nyílt ülés végére egy egyebek című napirendi pontot, melyben a képviselői tiszteletdíj felajánlása megtörténhet. Bagi Zsolt a elnöke: a bizottsági ülésen plusz három napirendi pontot tárgyalt a bizottság, melyeket javasol tárgyalni. A családsegítő vezetője által benyújtott kérelmet székhelyhasználat engedélyezése tárgyában, a Jászladányért Egyesület kérelmét ugyancsak székhelyhasználat tárgyában, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását. Drávucz Katalin polgármester javasolja nyílt ülésben tárgyalni a TÁMOP B- 2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést, valamint kéri, hogy amíg a rendőrkapitány nem érkezik meg, addig tolják maguk előtt a 2. napirendi pontot, hogy a kapitány úr tudjon válaszolni a felmerülő kérdésekre. (További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a családsegítő dolgozói által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 23. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 75/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 24. pontként tárgyalja a testület?

3 3 A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 76/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását nyílt ülésben 25. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 77/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

4 4 78/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az Egyebek című napirendi pontot tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 79/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 27 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendet zárt ülésben tárgyal a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 80/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

5 N a p i r e n d : 1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester 5 2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 3./ Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei igazgatója 4./ Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) 5./ Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész 6./ Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 7./ Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 8./ Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok 9./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 10./ Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 11./ Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető

6 6 12./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 13./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 14./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 15./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 16./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 17./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 18./ Javaslat a nonprofit szervezetek évi támogatásának felosztására Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 19./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra Előadó: Drávucz Katalin polgármester 20./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 21./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Silye András intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7 7 22./ Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről Előadó: Drávucz Katalin polgármester 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Zárt ülés: 28./ Előterjesztés gondozási és étkezési díjhátralék törlésére Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, 29./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése Előadó: Drávucz Katalin polgármester Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: a kiküldött írásos anyagot alpolgármester asszony kérésére annyiban pontosítja, hogy március 12-én délután Jászberényben a tárgyalás a jászberényi alpolgármester asszonnyal történt. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban?

8 8 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pontosítással együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 81/2015. (III. 26.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben Drávucz Katalin: 2. napirendi pont a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló lenne, rendőrkapitány úr jelezte, hogy később érkezik, ezért kéri, hogy folytassák az ülést a következő napirendi pontok megtárgyalásával addig, amíg Dr. Körei-Nagy József megérkezik. A képviselők jóváhagyják a javaslatot. 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója Drávucz Katalin: köszönti a Magyar Közút képviselőit, megkéri Vántsa Zoltán igazgatót, hogy pár szóban tájékoztassa a jelen lévőket az útfelújításokról. Vántsa Zoltán: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről, felhívja a figyelmet, hogy a testület használjon ki minden lobbi lehetőséget, pályázatot, amivel utat lehet építeni, felújítani. Elmondja, hogy a 3226-os út felújítása szerepel a Közút program tervei között, de nem tudja mikor lesz rá anyagi forrás. A közút igazgatóságának az éves pénzügyi kerete csak az üzemeltetésre, fenntartásra elegendő. Herczeg Géza: a területfejlesztési top listában szerepel a megyében több úthálózat felújítása is, még nem tudják, mikor nyílik ezekre lehetőség, és hogy lesz-e lehetőség 2015-ben a 3226-os út felújítására e projekten belül. Sárosi Norbert: az üzemeltetési terveket ismerteti, melynek keretén belül Jászladányon 300 méter teljes útfelújítás várható, melynek időpontja attól válik

9 9 függővé, hogy a gépet mikor tudják erre a célra biztosítani. Ezen felül még burkolatjavítások, útesztétikai javítások vannak a terveik között 2015-ben. Drávucz Katalin: melyik az a 300 méter, amelyiket említett? Sárosi Norbert: a posta utáni útszakasz. Drávucz Katalin: javasolja, hogy a Baross út elején lévő útszakaszt újítsák fel, amelyik a Kossuth Lajos utcához tartozik. Sárosi Norbert: nem ígéri, meglátják mire lesz lehetőség. Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja a kátyúzással kapcsolatos problémáit, kérését. Kéri, hogy amennyiben tudomásukra jut pályázati lehetőség, azt jelezzék az önkormányzat felé, hogy tudjanak pályázni. Vántsa Zoltán: köszöni a kátyúzással kapcsolatos észrevételeket. Elmondja, hogy a Jászladány Tiszasüly közötti útszakasz jelenlegi állapota nem alkalmas felújításra, ott teljesen új utat kellene építeni. Sárosi Norbert: a kátyúzásnál előírt technológiát maradéktalanul be kell tartaniuk a munkásoknak, jobban oda fognak figyelni erre. Herczeg Géza: télen hideg aszfalttal dolgoznak, ami teljesen más, mint a meleg. Tóth Imre: túl kevésnek tartja azt az összeget, amit a Magyar Közút biztosít a megyének. Vántsa Zoltán: ez az összeg csak üzemeltetésre és fenntartásra elég. Bertalan László: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz nem annyira rossz, mint a Tiszasüly felé vezető, mégis több hónap telik el, mire a kátyúk ki vannak javítva, kéri, hogy próbáljanak meg erre rövidebb határidőt megszabni. Javasolja, hogy működjenek együtt az önkormányzattal, és közmunkások bevonásával meg lehetne tisztítani az út melletti padkákat. Vántsa Zoltán: több önkormányzattal történtek hasonló megállapodások, szívesen fogadja a kezdeményezést. Bertalan László: a beszámolóban elhangzott, hogy nagy céget, vagy beruházást kellene idehozni Jászladányra, hogy nagyobb esély legyen az útfelújításra. Példaként említi a T-Plasztik Kft-t. Vántsa Zoltán: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz felújítása a megyei önkormányzat fejlesztési bizottságának tavaszi javaslatában még benne volt, de az elmúlt hónapban már ott sem szerepeltették. Tóth Imre: kéri, hogy mielőtt jönnek az útfelújítást végezni, azelőtt egyeztessenek polgármester asszonnyal, hogy ne a szennyvíz kivitelezés előtt történjen meg az útfelújítás, mert nem lenne szerencsés felverni az új utat.

10 10 Sárosi Norbert: a felújítási munka 1-2 napot vesz igénybe, előtte történik az előkészítő munka, mindenképpen kell egyeztetni ez ügyben. Vántsa Zoltán: a géplánc meghatározott programbeosztás szerint érkezik, jelezni fogják előre. Bagi Zsolt: a 3226-os út óriási teherforgalmat bonyolított le 2002-ben a tiszai árvíznél. Most, hogy Szolnoknál épül az M 4-es, a híd építéséhez is erről hordják a követ. Nem lehetne kérni, hogy ami kárt okoznak az utakban ezek a nagy gépek, azt állami pénzen fel lehetne újítani? Vántsa Zoltán: az útvonal engedély nem szól szállításra, a 3226-os útra. Ezt rendőri jelenléttel lehetne megakadályozni. 4 számjegyű útra nem szól az engedély. Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt. gépeinek is útvonal engedélyt kell kérni? Vántsa Zoltán: igen. Drávucz Katalin: a Jászladányon jelenlegi információk szerint hamarosan épülő körforgalom miatt rövid időn belül egyeztető megbeszélést kell folytatnia az önkormányzatnak, és a Közútnak. Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, a feltett kérdésekre adott válaszokat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a Magyar Közút tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 82/2015. (III. 26.) sz. határozata Magyar Közút tájékoztatójának elfogadásáról elfogadja a Magyar Közút Zrt. által készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel, Jászladány vonatkozásában. 2./ Magyar Közút Zrt. Seresné Lados Éva képviselő megérkezik, a képviselő-testület a továbbiakban 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

11 11 4. N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) Drávucz Katalin: minden szerdán délelőtt kooperációs megbeszélés zajlik a Polgármesteri Hivatalban a szennyvíz beruházással kapcsolatban, melyen részt vesznek a kivitelezésben közreműködő szervezetek képviselői. Megkéri Huszty Gábor projektmenedzsert, hogy tájékoztassa a képviselőket a beruházás jelenlegi állásáról. Huszty Gábor: röviden összefoglalja a beruházás jelenlegi állását, valamint ismerteti, hogy az önerőre irányuló pályázat benyújtásra került, mely 30 napon belül kerül elbírálásra. A hálózat építése 9 kilométeren valósult meg eddig. A víztisztító telep vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van, mely várhatóan április közepére lesz meg, és akkor indulhat a telep kivitelezése is. Drávucz Katalin: megkéri a Duna Aszfalt képviselőjét, hogy pár mondatban mondja el, hol tartanak a kiviteli munkák. Márton Réka: 39 kilométerből 9 kilométer le van fektetve. Jövő hónapban kezdődnek a minősítések. Az akna fedlapokkal voltak kisebb problémák, mert lassan jönnek, és csak ezután tudnak minősíteni. Lajkó Terézia: mit jelent az, hogy minősíteni? Márton Réka: kameravizsgálat, hogy a cső nincs megrepedve, utána víztartás próba vizsgálat. Bagi Zsolt: Jászladányon működik egy Galván Elox nevű vállalkozás, az ő szennyvizük veszélyes hulladék, ez hová fog menni? Márton Réka: nem tudja megmondani, de utána néz. Huszty Gábor: a pályázati konstrukció 5 %-ban limitálja az ipari felhasználók arányát, alapjában véve a kommunális szemét elvezetését célozza a pályázat. A mérnök szervezet tudja megmondani, hogy az ipari veszélyes hulladék hogyan lesz rácsatlakoztatva a rendszerre. Szöllősi János: örül, hogy szerdánként kooperációs megbeszélés zajlik, és a panaszokat lehet jelezni. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítésekkel együtt a szennyvízberuházás időarányos alakulásáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

12 12 83/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztató elfogadása elfogadja Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma által, valamint a mérnökszervezet által készített tájékozatót a Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról. 2./ Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma, 3./ Műszaki ellenőri szervezet 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Drávucz Katalin: megkéri Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, hogy pár mondatban foglalja össze a közbiztonság helyzetéről beszámolót. Dr. Körei-Nagy József r. alezredes: röviden tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról, a személyi változások hatásairól, az eredményekről, a regisztrált bűncselekmények számáról. Megköszöni az önkormányzat, a polgárőrség, és a közterület felügyelet segítő munkáját. Várja a képviselők kérdéseit. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Bagi Zsolt: 2014 évben a Városi Bisztrónál történt haláleset miért nem került bele a halált okozó testi sértés kategóriába? Az ellenőrzésekkel kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem azonos az intézkedés a hasonló szabálysértésekkel kapcsolatban? Tóth Imre: megelégedettséggel tölti el a rendőrség és polgárőrség példaértékű munkakapcsolata, ami hosszú távon a közbiztonság javulást fogja eredményezni. Szöllősi János: gratulál a polgárőrség és rendőrség együttműködéséhez, jó munkakapcsolatához. A táblázatokban ellentmondást talált a kábítószer felderítéseknél, kérné a pontosítást. Lajkó Terézia: megköszöni a rendőrség együttműködését, és a szükséges intézkedéseket a választási munkálatokban. Magányszemélyként is köszöni a rendőrség gyors intézkedését. Dr. Körei-Nagy József: a halálesetnél az elsődleges intézkedéseket a helyi rendőrségnek kell megtennie, ami utána a megyéhez kerül át, és ott vizsgálják

13 13 tovább a részleteket. Az igazságügyi orvos szakértő véleményétől függ az eljárás további kimenetele. Az ellenőrzésekkor két rendőr intézkedik. Ha közben érzékelnek egy jogsértést, ami azonos súlyú, vagy kisebb, akkor a megkezdett intézkedést be kell fejezni a szabályzat szerint. Akkor lehet abbahagyni, ha súlyosabb jogsértést észlelnek. A táblázattal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az egyik táblázat a jászladányi esetekről szól, a másik a kapitánysági eseteket foglalja össze, tehát nincs ellentmondás a számokban. Megköszöni a köszönő szavakat, bízik benne, hogy a lendület továbbra is jó irányba valósul meg Bertalan László: köszöni, hogy a rendőrség komolyan veszi a polgárőrség munkáját, és igénybe is veszi azt. Drávucz Katalin: az önkormányzat részéről köszönetét fejezi ki a rendőrség és a polgárőrség munkájáért. Az előző időkben volt panasz arra, hogy nincs jó kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között, de szerencsére ez már teljesen megváltozott. Megköszöni a kapitány úr, és az őrs dolgozóinak munkáját, a jó együttműködést. A képviselő-testület próbálja minden évben támogatni a jászladányi rendőrőrsöt, többnyire megvendégeléssel, tárgyi eszközökkel. Ebben az évben szeretnék a rendőrség munkáját megköszönni egy Parlamenti kirándulással, és egy ebédmeghívással. Kun József: a nyugdíjas klub nevében megköszöni a rendőrség munkáját, a bűnmegelőzési tájékoztatókat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a közrend, közbiztonság helyzetéről a szóbeli kiegészítésekkel együtt? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 84/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány 2014 évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitány által készített, Jászladány 2014 évi közbiztonsági helyzetéről, szóló beszámolót. Képviselő-testület megköszöni a rendőrkapitánynak, a rendőrőrs parancsnokának, és a rendőrőrs dolgozóinak munkáját, együttműködését, jó kapcsolatát az önkormányzattal, polgárőrséggel, közterület-felügyelettel, valamint a mezőőrséggel. 2./ Jászberényi Rendőrkapitányság

14 14 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet pár szóban a napirendi pontot érintően. Dankó Zoltán: a folyamatokat felvázolva tájékoztatja a testületet a településrendezési terv előzetes programjáról. Javasolja elfogadását, hogy a további intézkedéseket megtehesse az önkormányzat. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a területrendezési terv előzetes programját az előterjesztés szerint? 85/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról a település Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programját és az azzal kapcsolatos felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) számú rendeletnek megfelelően a programba beilleszthető további észrevételek, javaslatok céljából az érintettekhez eljuttatja. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: az önkormányzatnak 3 árajánlatot kellett bekérnie a településrendezési terv módosításához szükséges terv elkészítésére. Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot az ARCHITEX Építész Kft. nyújtotta be. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született?

15 15 Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó ARCHITEX Építész Kft. megbízását a terv elkészítésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára az ARCHITEX Építész Kft. megbízásával? 86/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges tervező kiválasztására a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges terv elkészítésére az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát fogadja el ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 2./ ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: korábban döntött a Képviselő-testület a Tisza utca végén található terület megvásárlásáról, útnyitás céljára. Az út megtervezéséhez tervező cég kiválasztására van szükség, mivel nem mindegy, hogy hogyan csatlakozik a leendő út a Közút útjaihoz. 3 cégtől kért be az önkormányzat árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. nyújtotta. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízását a terv elkészítésére.

16 16 Szöllősi János: az árajánlatba benne van a Földhivatali átminősítés és bejegyzés is, vagy csak a kiviteli terv? Drávucz Katalin: az ajánlatkérés, ezáltal az ajánlatok is csak a terv elkészítését tartalmazzák. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatát? 87/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány Tisza utca meghosszabbítása úttervének elkészítésére tervező kiválasztására a Jászladány, Tisza utca meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti összekötő útig) szükséges útterv elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, amint a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül. 2./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok Drávucz Katalin: köszönti Mihályi Zoltánt, a jászapáti polgárőrség parancsnokát, aki egy biztonságot fokozó rendszerrel ismerteti meg a képviselőket a tájékoztató után. Megkéri Bertalan László helyi polgárőr parancsnokot, hogy pár szóban tájékoztassa a jelenlévőket a polgárőrség munkájáról. Bertalan László Polgárőr parancsnok: tájékoztatásul felvázolja a polgárőrség munkáját, céljait, terveit, kapcsolatukat a rendőrséggel, önkormányzattal. Gyárfás Lajos: a kamera rendszer bővítésére a lakosság részéről mik a feltételek?

17 17 Bertalan László: a kamera megvásárlása szükséges, melyet a polgárőrség kamera rendszerébe be lehet kötni. 22 kamera csatlakozására van még lehetőség. A többi költséget a polgárőrség vállalja. Bagi Zsolt: megköszöni a polgárőrök munkáját, akik a családjukat, szabadidejüket áldozzák fel a közbiztonság érdekében. Silye András: köszöni a polgárőrök jelenlétét, segítségét a helyi rendezvényeken. Lajkó Terézia: megköszöni a nyári gyermekétkeztetéskor, kifizetésekkor végzett munkájukat a polgárőröknek, valamint azt, hogy mindig rendelkezésre állnak, amikor kéri az önkormányzat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: megkéri Mihályi Zoltánt, hogy mutassa be a jelzőrendszer lehetőségét a jelenlévőknek. Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 KFT. vezetője: bemutatja az egy nyomógombos jelzőrendszert, ami rádiófrekvenciával működik, elmondja működését, feltételeit, majd válaszol a felmerülő kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást és megkéri, hogy amennyiben tudomására jut olyan pályázat kiírása, amivel ez a jelzőrendszer elérhető, akkor jelezze az önkormányzat, vagy a polgárőrség felé. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a polgárőrség tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 88/2015. (III. 26.) sz. határozata A Nagyközségi Polgárőrség 2014 évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról elfogadja a Nagyközségi Polgárőrség Egyesület 2014 évi munkájáról szóló tájékoztatót, megköszöni az önkormányzat kérésére végzett önzetlen munkájukat. 2./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.

18 18 9. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és nem javasolja a térítési díjak módosítását. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottságok javaslatára, hogy az intézményi térítési díjak ne módosuljanak? 89/2015. (III. 26.) sz. határozata A gyermekétkeztetési térítési díjak (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak (intézményi térítési díj) megállapításáról megtárgyalta a gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak felülvizsgálatát. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és javaslatára, - figyelembe véve a NÜVI és a SZGYSZK önköltség számításait - nem módosítja a fizetendő térítési díjakat, és az azokat meghatározó rendeleteket. 2./ NÜVI helyben, 3./ SZGYSZK helyben

19 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a belépési hozzájárulásról. Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését az idősek otthona intézményben, mivel kis jövedelmű jászladányi nyugdíjasok kerülnek be ide. Drávucz Katalin: törvény adta lehetőség a belépési hozzájárulás bevezetése, arról kellene dönteni, hogy kíván-e ezzel a lehetőségével élni a testület. Az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottságokkal, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás? 90/2015. (III. 26.) sz. határozata Az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására megtárgyalta az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést. Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós bentlakásos intézménye esetében nem határoz meg olyan férőhelyeket, amelyek csak belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be. 2./ SZGYSZK helyben

20 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető Drávucz Katalin: megkérdezi Gonda József intézményvezetőt, kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? Gonda József: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. A 11 millió forintos étkezési költség helyes összeg-e? Gonda József: utána nézett, az összeg reális. Drávucz Katalin: ez az összeg szerepel az érintett főkönyvi számon a könyvelésben, amit a pénzügyes kolléganő alá tud támasztani. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a NÜVI működéséről? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 91/2015. (III. 26.) sz. határozata Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) évi működéséről készült beszámolót. 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 7-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/14 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Dr. Kerekes Ferenc a Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. Képviselője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. május 13-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VII. Iktatószám: 316-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. április 28-i s o r o s, n y í l t üléséről 203/2015.(IV.28.)

Részletesebben

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása,

Előterjesztés. Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Az... napirendi ponthoz Előterjesztés Napirend: Gondozási Központ és Községi Könyvtár alapító okiratának módosítása, Előterjesztő: a Polgármester Előzmények: 71/2015. (VI. 26.) 26/2013. (III. 13) 67/2012.

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez -

R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. - a Közgyűléshez - Ügyiratszám: SZOC-9978j2015 Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - Köznevelési intézmények Alapító Okiratainak módosítására.. ~.~... / Jászai Menyhért '" alpolgármester. Dr. Krizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. DECEMBER 8-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 609-12/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben