Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Szöllősi János Tóth Imre 8 fő képviselő. Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, Dankó Zoltán főépítész, Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója, Herczeg Géza Magyar Közút Nonprofit Zrt, Sárosi Norbert Magyar Közút Nonprofit Zrt, Huszty Gábor projektmenedzser AGENDA Hungary Kft., Márton Réka Duna Aszfalt képviselője, Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szűcs Zoltán a Víziközmű Társulat elnöke, Szűcs István János a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány elnöke, Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 Kft. vezetője, Mezeiné Tóth Nikolett ügyintéző, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen megjelent meghívott vendégeket a Közút részéről, a rendőrség részéről, a szennyvíz pályázatban közreműködő szervezetek részéről, köszönti a képviselőket,

2 2 intézményvezetőket, meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 24 napirendi pont szerepel, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Gyárfás Lajos: kéri, hogy vegyenek fel nyílt ülés végére egy egyebek című napirendi pontot, melyben a képviselői tiszteletdíj felajánlása megtörténhet. Bagi Zsolt a elnöke: a bizottsági ülésen plusz három napirendi pontot tárgyalt a bizottság, melyeket javasol tárgyalni. A családsegítő vezetője által benyújtott kérelmet székhelyhasználat engedélyezése tárgyában, a Jászladányért Egyesület kérelmét ugyancsak székhelyhasználat tárgyában, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását. Drávucz Katalin polgármester javasolja nyílt ülésben tárgyalni a TÁMOP B- 2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést, valamint kéri, hogy amíg a rendőrkapitány nem érkezik meg, addig tolják maguk előtt a 2. napirendi pontot, hogy a kapitány úr tudjon válaszolni a felmerülő kérdésekre. (További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a családsegítő dolgozói által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 23. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 75/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 24. pontként tárgyalja a testület?

3 3 A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 76/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását nyílt ülésben 25. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 77/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

4 4 78/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az Egyebek című napirendi pontot tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 79/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 27 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendet zárt ülésben tárgyal a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 80/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

5 N a p i r e n d : 1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester 5 2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 3./ Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei igazgatója 4./ Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) 5./ Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész 6./ Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 7./ Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 8./ Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok 9./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 10./ Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 11./ Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető

6 6 12./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 13./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 14./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 15./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 16./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 17./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 18./ Javaslat a nonprofit szervezetek évi támogatásának felosztására Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 19./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra Előadó: Drávucz Katalin polgármester 20./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 21./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Silye András intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7 7 22./ Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről Előadó: Drávucz Katalin polgármester 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Zárt ülés: 28./ Előterjesztés gondozási és étkezési díjhátralék törlésére Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, 29./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése Előadó: Drávucz Katalin polgármester Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: a kiküldött írásos anyagot alpolgármester asszony kérésére annyiban pontosítja, hogy március 12-én délután Jászberényben a tárgyalás a jászberényi alpolgármester asszonnyal történt. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban?

8 8 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pontosítással együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 81/2015. (III. 26.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben Drávucz Katalin: 2. napirendi pont a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló lenne, rendőrkapitány úr jelezte, hogy később érkezik, ezért kéri, hogy folytassák az ülést a következő napirendi pontok megtárgyalásával addig, amíg Dr. Körei-Nagy József megérkezik. A képviselők jóváhagyják a javaslatot. 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója Drávucz Katalin: köszönti a Magyar Közút képviselőit, megkéri Vántsa Zoltán igazgatót, hogy pár szóban tájékoztassa a jelen lévőket az útfelújításokról. Vántsa Zoltán: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről, felhívja a figyelmet, hogy a testület használjon ki minden lobbi lehetőséget, pályázatot, amivel utat lehet építeni, felújítani. Elmondja, hogy a 3226-os út felújítása szerepel a Közút program tervei között, de nem tudja mikor lesz rá anyagi forrás. A közút igazgatóságának az éves pénzügyi kerete csak az üzemeltetésre, fenntartásra elegendő. Herczeg Géza: a területfejlesztési top listában szerepel a megyében több úthálózat felújítása is, még nem tudják, mikor nyílik ezekre lehetőség, és hogy lesz-e lehetőség 2015-ben a 3226-os út felújítására e projekten belül. Sárosi Norbert: az üzemeltetési terveket ismerteti, melynek keretén belül Jászladányon 300 méter teljes útfelújítás várható, melynek időpontja attól válik

9 9 függővé, hogy a gépet mikor tudják erre a célra biztosítani. Ezen felül még burkolatjavítások, útesztétikai javítások vannak a terveik között 2015-ben. Drávucz Katalin: melyik az a 300 méter, amelyiket említett? Sárosi Norbert: a posta utáni útszakasz. Drávucz Katalin: javasolja, hogy a Baross út elején lévő útszakaszt újítsák fel, amelyik a Kossuth Lajos utcához tartozik. Sárosi Norbert: nem ígéri, meglátják mire lesz lehetőség. Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja a kátyúzással kapcsolatos problémáit, kérését. Kéri, hogy amennyiben tudomásukra jut pályázati lehetőség, azt jelezzék az önkormányzat felé, hogy tudjanak pályázni. Vántsa Zoltán: köszöni a kátyúzással kapcsolatos észrevételeket. Elmondja, hogy a Jászladány Tiszasüly közötti útszakasz jelenlegi állapota nem alkalmas felújításra, ott teljesen új utat kellene építeni. Sárosi Norbert: a kátyúzásnál előírt technológiát maradéktalanul be kell tartaniuk a munkásoknak, jobban oda fognak figyelni erre. Herczeg Géza: télen hideg aszfalttal dolgoznak, ami teljesen más, mint a meleg. Tóth Imre: túl kevésnek tartja azt az összeget, amit a Magyar Közút biztosít a megyének. Vántsa Zoltán: ez az összeg csak üzemeltetésre és fenntartásra elég. Bertalan László: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz nem annyira rossz, mint a Tiszasüly felé vezető, mégis több hónap telik el, mire a kátyúk ki vannak javítva, kéri, hogy próbáljanak meg erre rövidebb határidőt megszabni. Javasolja, hogy működjenek együtt az önkormányzattal, és közmunkások bevonásával meg lehetne tisztítani az út melletti padkákat. Vántsa Zoltán: több önkormányzattal történtek hasonló megállapodások, szívesen fogadja a kezdeményezést. Bertalan László: a beszámolóban elhangzott, hogy nagy céget, vagy beruházást kellene idehozni Jászladányra, hogy nagyobb esély legyen az útfelújításra. Példaként említi a T-Plasztik Kft-t. Vántsa Zoltán: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz felújítása a megyei önkormányzat fejlesztési bizottságának tavaszi javaslatában még benne volt, de az elmúlt hónapban már ott sem szerepeltették. Tóth Imre: kéri, hogy mielőtt jönnek az útfelújítást végezni, azelőtt egyeztessenek polgármester asszonnyal, hogy ne a szennyvíz kivitelezés előtt történjen meg az útfelújítás, mert nem lenne szerencsés felverni az új utat.

10 10 Sárosi Norbert: a felújítási munka 1-2 napot vesz igénybe, előtte történik az előkészítő munka, mindenképpen kell egyeztetni ez ügyben. Vántsa Zoltán: a géplánc meghatározott programbeosztás szerint érkezik, jelezni fogják előre. Bagi Zsolt: a 3226-os út óriási teherforgalmat bonyolított le 2002-ben a tiszai árvíznél. Most, hogy Szolnoknál épül az M 4-es, a híd építéséhez is erről hordják a követ. Nem lehetne kérni, hogy ami kárt okoznak az utakban ezek a nagy gépek, azt állami pénzen fel lehetne újítani? Vántsa Zoltán: az útvonal engedély nem szól szállításra, a 3226-os útra. Ezt rendőri jelenléttel lehetne megakadályozni. 4 számjegyű útra nem szól az engedély. Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt. gépeinek is útvonal engedélyt kell kérni? Vántsa Zoltán: igen. Drávucz Katalin: a Jászladányon jelenlegi információk szerint hamarosan épülő körforgalom miatt rövid időn belül egyeztető megbeszélést kell folytatnia az önkormányzatnak, és a Közútnak. Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, a feltett kérdésekre adott válaszokat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a Magyar Közút tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 82/2015. (III. 26.) sz. határozata Magyar Közút tájékoztatójának elfogadásáról elfogadja a Magyar Közút Zrt. által készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel, Jászladány vonatkozásában. 2./ Magyar Közút Zrt. Seresné Lados Éva képviselő megérkezik, a képviselő-testület a továbbiakban 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

11 11 4. N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) Drávucz Katalin: minden szerdán délelőtt kooperációs megbeszélés zajlik a Polgármesteri Hivatalban a szennyvíz beruházással kapcsolatban, melyen részt vesznek a kivitelezésben közreműködő szervezetek képviselői. Megkéri Huszty Gábor projektmenedzsert, hogy tájékoztassa a képviselőket a beruházás jelenlegi állásáról. Huszty Gábor: röviden összefoglalja a beruházás jelenlegi állását, valamint ismerteti, hogy az önerőre irányuló pályázat benyújtásra került, mely 30 napon belül kerül elbírálásra. A hálózat építése 9 kilométeren valósult meg eddig. A víztisztító telep vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van, mely várhatóan április közepére lesz meg, és akkor indulhat a telep kivitelezése is. Drávucz Katalin: megkéri a Duna Aszfalt képviselőjét, hogy pár mondatban mondja el, hol tartanak a kiviteli munkák. Márton Réka: 39 kilométerből 9 kilométer le van fektetve. Jövő hónapban kezdődnek a minősítések. Az akna fedlapokkal voltak kisebb problémák, mert lassan jönnek, és csak ezután tudnak minősíteni. Lajkó Terézia: mit jelent az, hogy minősíteni? Márton Réka: kameravizsgálat, hogy a cső nincs megrepedve, utána víztartás próba vizsgálat. Bagi Zsolt: Jászladányon működik egy Galván Elox nevű vállalkozás, az ő szennyvizük veszélyes hulladék, ez hová fog menni? Márton Réka: nem tudja megmondani, de utána néz. Huszty Gábor: a pályázati konstrukció 5 %-ban limitálja az ipari felhasználók arányát, alapjában véve a kommunális szemét elvezetését célozza a pályázat. A mérnök szervezet tudja megmondani, hogy az ipari veszélyes hulladék hogyan lesz rácsatlakoztatva a rendszerre. Szöllősi János: örül, hogy szerdánként kooperációs megbeszélés zajlik, és a panaszokat lehet jelezni. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítésekkel együtt a szennyvízberuházás időarányos alakulásáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

12 12 83/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztató elfogadása elfogadja Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma által, valamint a mérnökszervezet által készített tájékozatót a Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról. 2./ Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma, 3./ Műszaki ellenőri szervezet 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Drávucz Katalin: megkéri Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, hogy pár mondatban foglalja össze a közbiztonság helyzetéről beszámolót. Dr. Körei-Nagy József r. alezredes: röviden tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról, a személyi változások hatásairól, az eredményekről, a regisztrált bűncselekmények számáról. Megköszöni az önkormányzat, a polgárőrség, és a közterület felügyelet segítő munkáját. Várja a képviselők kérdéseit. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Bagi Zsolt: 2014 évben a Városi Bisztrónál történt haláleset miért nem került bele a halált okozó testi sértés kategóriába? Az ellenőrzésekkel kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem azonos az intézkedés a hasonló szabálysértésekkel kapcsolatban? Tóth Imre: megelégedettséggel tölti el a rendőrség és polgárőrség példaértékű munkakapcsolata, ami hosszú távon a közbiztonság javulást fogja eredményezni. Szöllősi János: gratulál a polgárőrség és rendőrség együttműködéséhez, jó munkakapcsolatához. A táblázatokban ellentmondást talált a kábítószer felderítéseknél, kérné a pontosítást. Lajkó Terézia: megköszöni a rendőrség együttműködését, és a szükséges intézkedéseket a választási munkálatokban. Magányszemélyként is köszöni a rendőrség gyors intézkedését. Dr. Körei-Nagy József: a halálesetnél az elsődleges intézkedéseket a helyi rendőrségnek kell megtennie, ami utána a megyéhez kerül át, és ott vizsgálják

13 13 tovább a részleteket. Az igazságügyi orvos szakértő véleményétől függ az eljárás további kimenetele. Az ellenőrzésekkor két rendőr intézkedik. Ha közben érzékelnek egy jogsértést, ami azonos súlyú, vagy kisebb, akkor a megkezdett intézkedést be kell fejezni a szabályzat szerint. Akkor lehet abbahagyni, ha súlyosabb jogsértést észlelnek. A táblázattal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az egyik táblázat a jászladányi esetekről szól, a másik a kapitánysági eseteket foglalja össze, tehát nincs ellentmondás a számokban. Megköszöni a köszönő szavakat, bízik benne, hogy a lendület továbbra is jó irányba valósul meg Bertalan László: köszöni, hogy a rendőrség komolyan veszi a polgárőrség munkáját, és igénybe is veszi azt. Drávucz Katalin: az önkormányzat részéről köszönetét fejezi ki a rendőrség és a polgárőrség munkájáért. Az előző időkben volt panasz arra, hogy nincs jó kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között, de szerencsére ez már teljesen megváltozott. Megköszöni a kapitány úr, és az őrs dolgozóinak munkáját, a jó együttműködést. A képviselő-testület próbálja minden évben támogatni a jászladányi rendőrőrsöt, többnyire megvendégeléssel, tárgyi eszközökkel. Ebben az évben szeretnék a rendőrség munkáját megköszönni egy Parlamenti kirándulással, és egy ebédmeghívással. Kun József: a nyugdíjas klub nevében megköszöni a rendőrség munkáját, a bűnmegelőzési tájékoztatókat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a közrend, közbiztonság helyzetéről a szóbeli kiegészítésekkel együtt? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 84/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány 2014 évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitány által készített, Jászladány 2014 évi közbiztonsági helyzetéről, szóló beszámolót. Képviselő-testület megköszöni a rendőrkapitánynak, a rendőrőrs parancsnokának, és a rendőrőrs dolgozóinak munkáját, együttműködését, jó kapcsolatát az önkormányzattal, polgárőrséggel, közterület-felügyelettel, valamint a mezőőrséggel. 2./ Jászberényi Rendőrkapitányság

14 14 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet pár szóban a napirendi pontot érintően. Dankó Zoltán: a folyamatokat felvázolva tájékoztatja a testületet a településrendezési terv előzetes programjáról. Javasolja elfogadását, hogy a további intézkedéseket megtehesse az önkormányzat. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a területrendezési terv előzetes programját az előterjesztés szerint? 85/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról a település Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programját és az azzal kapcsolatos felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) számú rendeletnek megfelelően a programba beilleszthető további észrevételek, javaslatok céljából az érintettekhez eljuttatja. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: az önkormányzatnak 3 árajánlatot kellett bekérnie a településrendezési terv módosításához szükséges terv elkészítésére. Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot az ARCHITEX Építész Kft. nyújtotta be. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született?

15 15 Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó ARCHITEX Építész Kft. megbízását a terv elkészítésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára az ARCHITEX Építész Kft. megbízásával? 86/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges tervező kiválasztására a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges terv elkészítésére az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát fogadja el ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 2./ ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: korábban döntött a Képviselő-testület a Tisza utca végén található terület megvásárlásáról, útnyitás céljára. Az út megtervezéséhez tervező cég kiválasztására van szükség, mivel nem mindegy, hogy hogyan csatlakozik a leendő út a Közút útjaihoz. 3 cégtől kért be az önkormányzat árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. nyújtotta. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízását a terv elkészítésére.

16 16 Szöllősi János: az árajánlatba benne van a Földhivatali átminősítés és bejegyzés is, vagy csak a kiviteli terv? Drávucz Katalin: az ajánlatkérés, ezáltal az ajánlatok is csak a terv elkészítését tartalmazzák. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatát? 87/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány Tisza utca meghosszabbítása úttervének elkészítésére tervező kiválasztására a Jászladány, Tisza utca meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti összekötő útig) szükséges útterv elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, amint a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül. 2./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok Drávucz Katalin: köszönti Mihályi Zoltánt, a jászapáti polgárőrség parancsnokát, aki egy biztonságot fokozó rendszerrel ismerteti meg a képviselőket a tájékoztató után. Megkéri Bertalan László helyi polgárőr parancsnokot, hogy pár szóban tájékoztassa a jelenlévőket a polgárőrség munkájáról. Bertalan László Polgárőr parancsnok: tájékoztatásul felvázolja a polgárőrség munkáját, céljait, terveit, kapcsolatukat a rendőrséggel, önkormányzattal. Gyárfás Lajos: a kamera rendszer bővítésére a lakosság részéről mik a feltételek?

17 17 Bertalan László: a kamera megvásárlása szükséges, melyet a polgárőrség kamera rendszerébe be lehet kötni. 22 kamera csatlakozására van még lehetőség. A többi költséget a polgárőrség vállalja. Bagi Zsolt: megköszöni a polgárőrök munkáját, akik a családjukat, szabadidejüket áldozzák fel a közbiztonság érdekében. Silye András: köszöni a polgárőrök jelenlétét, segítségét a helyi rendezvényeken. Lajkó Terézia: megköszöni a nyári gyermekétkeztetéskor, kifizetésekkor végzett munkájukat a polgárőröknek, valamint azt, hogy mindig rendelkezésre állnak, amikor kéri az önkormányzat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: megkéri Mihályi Zoltánt, hogy mutassa be a jelzőrendszer lehetőségét a jelenlévőknek. Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 KFT. vezetője: bemutatja az egy nyomógombos jelzőrendszert, ami rádiófrekvenciával működik, elmondja működését, feltételeit, majd válaszol a felmerülő kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást és megkéri, hogy amennyiben tudomására jut olyan pályázat kiírása, amivel ez a jelzőrendszer elérhető, akkor jelezze az önkormányzat, vagy a polgárőrség felé. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a polgárőrség tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 88/2015. (III. 26.) sz. határozata A Nagyközségi Polgárőrség 2014 évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról elfogadja a Nagyközségi Polgárőrség Egyesület 2014 évi munkájáról szóló tájékoztatót, megköszöni az önkormányzat kérésére végzett önzetlen munkájukat. 2./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.

18 18 9. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és nem javasolja a térítési díjak módosítását. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottságok javaslatára, hogy az intézményi térítési díjak ne módosuljanak? 89/2015. (III. 26.) sz. határozata A gyermekétkeztetési térítési díjak (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak (intézményi térítési díj) megállapításáról megtárgyalta a gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak felülvizsgálatát. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és javaslatára, - figyelembe véve a NÜVI és a SZGYSZK önköltség számításait - nem módosítja a fizetendő térítési díjakat, és az azokat meghatározó rendeleteket. 2./ NÜVI helyben, 3./ SZGYSZK helyben

19 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a belépési hozzájárulásról. Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését az idősek otthona intézményben, mivel kis jövedelmű jászladányi nyugdíjasok kerülnek be ide. Drávucz Katalin: törvény adta lehetőség a belépési hozzájárulás bevezetése, arról kellene dönteni, hogy kíván-e ezzel a lehetőségével élni a testület. Az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottságokkal, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás? 90/2015. (III. 26.) sz. határozata Az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására megtárgyalta az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést. Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós bentlakásos intézménye esetében nem határoz meg olyan férőhelyeket, amelyek csak belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be. 2./ SZGYSZK helyben

20 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető Drávucz Katalin: megkérdezi Gonda József intézményvezetőt, kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? Gonda József: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. A 11 millió forintos étkezési költség helyes összeg-e? Gonda József: utána nézett, az összeg reális. Drávucz Katalin: ez az összeg szerepel az érintett főkönyvi számon a könyvelésben, amit a pénzügyes kolléganő alá tud támasztani. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a NÜVI működéséről? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 91/2015. (III. 26.) sz. határozata Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) évi működéséről készült beszámolót. 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 19-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. március 19-én 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. 217-222/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. április 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről.

11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. 11-12/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. május 25-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 73/2009.(V.25.) Rendőrkapitányság 2008. évi beszámolójának elfogadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-5/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. március 29-én tartott nyílt üléséről Jelen vannak: Biró István, Danyi László, Fekete József,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. október 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben