Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Szöllősi János Tóth Imre 8 fő képviselő. Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ vezetője, Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, Dankó Zoltán főépítész, Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója, Herczeg Géza Magyar Közút Nonprofit Zrt, Sárosi Norbert Magyar Közút Nonprofit Zrt, Huszty Gábor projektmenedzser AGENDA Hungary Kft., Márton Réka Duna Aszfalt képviselője, Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szűcs Zoltán a Víziközmű Társulat elnöke, Szűcs István János a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány elnöke, Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 Kft. vezetője, Mezeiné Tóth Nikolett ügyintéző, Murányi László ügyintéző. Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi ülésen megjelent meghívott vendégeket a Közút részéről, a rendőrség részéről, a szennyvíz pályázatban közreműködő szervezetek részéről, köszönti a képviselőket,

2 2 intézményvezetőket, meghívott és megjelent vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 24 napirendi pont szerepel, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? Gyárfás Lajos: kéri, hogy vegyenek fel nyílt ülés végére egy egyebek című napirendi pontot, melyben a képviselői tiszteletdíj felajánlása megtörténhet. Bagi Zsolt a elnöke: a bizottsági ülésen plusz három napirendi pontot tárgyalt a bizottság, melyeket javasol tárgyalni. A családsegítő vezetője által benyújtott kérelmet székhelyhasználat engedélyezése tárgyában, a Jászladányért Egyesület kérelmét ugyancsak székhelyhasználat tárgyában, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását. Drávucz Katalin polgármester javasolja nyílt ülésben tárgyalni a TÁMOP B- 2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést, valamint kéri, hogy amíg a rendőrkapitány nem érkezik meg, addig tolják maguk előtt a 2. napirendi pontot, hogy a kapitány úr tudjon válaszolni a felmerülő kérdésekre. (További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a családsegítő dolgozói által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 23. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 75/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelmet nyílt ülésben 24. pontként tárgyalja a testület?

3 3 A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 76/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TRV Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását nyílt ülésben 25. pontként tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 77/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására vonatkozó előterjesztést tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

4 4 78/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az Egyebek című napirendi pontot tárgyalja a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 79/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend kiegészítése a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, mely következtében 27 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendet zárt ülésben tárgyal a testület? A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 80/2015. (III. 26.) sz. határozata Napirend elfogadása a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

5 N a p i r e n d : 1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester 5 2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 3./ Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei igazgatója 4./ Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) 5./ Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész 6./ Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 7./ Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 8./ Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok 9./ Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 10./ Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 11./ Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető

6 6 12./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának ( ) elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 13./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 14./ Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 15./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 16./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 17./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lajosné Kiss Klára intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 18./ Javaslat a nonprofit szervezetek évi támogatásának felosztására Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 19./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Ádám Jenő Zeneiskola között kötendő együttműködési megállapodásra Előadó: Drávucz Katalin polgármester 20./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Lovász Imre aljegyző, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 21./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Silye András intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7 7 22./ Előterjesztés a Jászladányi Csatornamű Víziközmű Társulat irányába fennálló kölcsöntartozás visszafizetéséről Előadó: Drávucz Katalin polgármester 23./ Előterjesztés székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 24./ Előterjesztés a Jászladányért Egyesület által benyújtott székhelyhasználati kérelem megtárgyalására Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 25./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött bérletiüzemeltetési szerződés 2. számú módosításának megtárgyalására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 26./ Előterjesztés a TÁMOP B-2-12/ azonosítószámú Roma nő foglalkoztatása Jászladányon című pályázat kapcsán szolgáltató kiválasztására Előadó: Drávucz Katalin polgármester 27./ Egyebek Előadó: Drávucz Katalin polgármester Zárt ülés: 28./ Előterjesztés gondozási és étkezési díjhátralék törlésére Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, 29./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése Előadó: Drávucz Katalin polgármester Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 1. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról Előadó: Drávucz Katalin polgármester Drávucz Katalin: a kiküldött írásos anyagot alpolgármester asszony kérésére annyiban pontosítja, hogy március 12-én délután Jászberényben a tárgyalás a jászberényi alpolgármester asszonnyal történt. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban?

8 8 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pontosítással együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 81/2015. (III. 26.) sz. határozata A polgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató tudomásul vétele tudomásul veszi a két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben Drávucz Katalin: 2. napirendi pont a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló lenne, rendőrkapitány úr jelezte, hogy később érkezik, ezért kéri, hogy folytassák az ülést a következő napirendi pontok megtárgyalásával addig, amíg Dr. Körei-Nagy József megérkezik. A képviselők jóváhagyják a javaslatot. 3. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Magyar Közút tájékoztatója a 3226-os számú út Jászalsószentgyörgy és Tiszasüly közötti szakasz felújításáról Előadó: Vántsa Zoltán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei igazgatója Drávucz Katalin: köszönti a Magyar Közút képviselőit, megkéri Vántsa Zoltán igazgatót, hogy pár szóban tájékoztassa a jelen lévőket az útfelújításokról. Vántsa Zoltán: tájékoztatja a képviselőket az előterjesztésről, felhívja a figyelmet, hogy a testület használjon ki minden lobbi lehetőséget, pályázatot, amivel utat lehet építeni, felújítani. Elmondja, hogy a 3226-os út felújítása szerepel a Közút program tervei között, de nem tudja mikor lesz rá anyagi forrás. A közút igazgatóságának az éves pénzügyi kerete csak az üzemeltetésre, fenntartásra elegendő. Herczeg Géza: a területfejlesztési top listában szerepel a megyében több úthálózat felújítása is, még nem tudják, mikor nyílik ezekre lehetőség, és hogy lesz-e lehetőség 2015-ben a 3226-os út felújítására e projekten belül. Sárosi Norbert: az üzemeltetési terveket ismerteti, melynek keretén belül Jászladányon 300 méter teljes útfelújítás várható, melynek időpontja attól válik

9 9 függővé, hogy a gépet mikor tudják erre a célra biztosítani. Ezen felül még burkolatjavítások, útesztétikai javítások vannak a terveik között 2015-ben. Drávucz Katalin: melyik az a 300 méter, amelyiket említett? Sárosi Norbert: a posta utáni útszakasz. Drávucz Katalin: javasolja, hogy a Baross út elején lévő útszakaszt újítsák fel, amelyik a Kossuth Lajos utcához tartozik. Sárosi Norbert: nem ígéri, meglátják mire lesz lehetőség. Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja a kátyúzással kapcsolatos problémáit, kérését. Kéri, hogy amennyiben tudomásukra jut pályázati lehetőség, azt jelezzék az önkormányzat felé, hogy tudjanak pályázni. Vántsa Zoltán: köszöni a kátyúzással kapcsolatos észrevételeket. Elmondja, hogy a Jászladány Tiszasüly közötti útszakasz jelenlegi állapota nem alkalmas felújításra, ott teljesen új utat kellene építeni. Sárosi Norbert: a kátyúzásnál előírt technológiát maradéktalanul be kell tartaniuk a munkásoknak, jobban oda fognak figyelni erre. Herczeg Géza: télen hideg aszfalttal dolgoznak, ami teljesen más, mint a meleg. Tóth Imre: túl kevésnek tartja azt az összeget, amit a Magyar Közút biztosít a megyének. Vántsa Zoltán: ez az összeg csak üzemeltetésre és fenntartásra elég. Bertalan László: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz nem annyira rossz, mint a Tiszasüly felé vezető, mégis több hónap telik el, mire a kátyúk ki vannak javítva, kéri, hogy próbáljanak meg erre rövidebb határidőt megszabni. Javasolja, hogy működjenek együtt az önkormányzattal, és közmunkások bevonásával meg lehetne tisztítani az út melletti padkákat. Vántsa Zoltán: több önkormányzattal történtek hasonló megállapodások, szívesen fogadja a kezdeményezést. Bertalan László: a beszámolóban elhangzott, hogy nagy céget, vagy beruházást kellene idehozni Jászladányra, hogy nagyobb esély legyen az útfelújításra. Példaként említi a T-Plasztik Kft-t. Vántsa Zoltán: a Jászladány Jászalsószentgyörgy közötti útszakasz felújítása a megyei önkormányzat fejlesztési bizottságának tavaszi javaslatában még benne volt, de az elmúlt hónapban már ott sem szerepeltették. Tóth Imre: kéri, hogy mielőtt jönnek az útfelújítást végezni, azelőtt egyeztessenek polgármester asszonnyal, hogy ne a szennyvíz kivitelezés előtt történjen meg az útfelújítás, mert nem lenne szerencsés felverni az új utat.

10 10 Sárosi Norbert: a felújítási munka 1-2 napot vesz igénybe, előtte történik az előkészítő munka, mindenképpen kell egyeztetni ez ügyben. Vántsa Zoltán: a géplánc meghatározott programbeosztás szerint érkezik, jelezni fogják előre. Bagi Zsolt: a 3226-os út óriási teherforgalmat bonyolított le 2002-ben a tiszai árvíznél. Most, hogy Szolnoknál épül az M 4-es, a híd építéséhez is erről hordják a követ. Nem lehetne kérni, hogy ami kárt okoznak az utakban ezek a nagy gépek, azt állami pénzen fel lehetne újítani? Vántsa Zoltán: az útvonal engedély nem szól szállításra, a 3226-os útra. Ezt rendőri jelenléttel lehetne megakadályozni. 4 számjegyű útra nem szól az engedély. Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt. gépeinek is útvonal engedélyt kell kérni? Vántsa Zoltán: igen. Drávucz Katalin: a Jászladányon jelenlegi információk szerint hamarosan épülő körforgalom miatt rövid időn belül egyeztető megbeszélést kell folytatnia az önkormányzatnak, és a Közútnak. Megköszöni a szóbeli kiegészítéseket, a feltett kérdésekre adott válaszokat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel együtt a Magyar Közút tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 82/2015. (III. 26.) sz. határozata Magyar Közút tájékoztatójának elfogadásáról elfogadja a Magyar Közút Zrt. által készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel, Jászladány vonatkozásában. 2./ Magyar Közút Zrt. Seresné Lados Éva képviselő megérkezik, a képviselő-testület a továbbiakban 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.

11 11 4. N a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó Projektmenedzser (Pirogéz Kft. képviselője) Drávucz Katalin: minden szerdán délelőtt kooperációs megbeszélés zajlik a Polgármesteri Hivatalban a szennyvíz beruházással kapcsolatban, melyen részt vesznek a kivitelezésben közreműködő szervezetek képviselői. Megkéri Huszty Gábor projektmenedzsert, hogy tájékoztassa a képviselőket a beruházás jelenlegi állásáról. Huszty Gábor: röviden összefoglalja a beruházás jelenlegi állását, valamint ismerteti, hogy az önerőre irányuló pályázat benyújtásra került, mely 30 napon belül kerül elbírálásra. A hálózat építése 9 kilométeren valósult meg eddig. A víztisztító telep vízjogi létesítési engedélyének beszerzése folyamatban van, mely várhatóan április közepére lesz meg, és akkor indulhat a telep kivitelezése is. Drávucz Katalin: megkéri a Duna Aszfalt képviselőjét, hogy pár mondatban mondja el, hol tartanak a kiviteli munkák. Márton Réka: 39 kilométerből 9 kilométer le van fektetve. Jövő hónapban kezdődnek a minősítések. Az akna fedlapokkal voltak kisebb problémák, mert lassan jönnek, és csak ezután tudnak minősíteni. Lajkó Terézia: mit jelent az, hogy minősíteni? Márton Réka: kameravizsgálat, hogy a cső nincs megrepedve, utána víztartás próba vizsgálat. Bagi Zsolt: Jászladányon működik egy Galván Elox nevű vállalkozás, az ő szennyvizük veszélyes hulladék, ez hová fog menni? Márton Réka: nem tudja megmondani, de utána néz. Huszty Gábor: a pályázati konstrukció 5 %-ban limitálja az ipari felhasználók arányát, alapjában véve a kommunális szemét elvezetését célozza a pályázat. A mérnök szervezet tudja megmondani, hogy az ipari veszélyes hulladék hogyan lesz rácsatlakoztatva a rendszerre. Szöllősi János: örül, hogy szerdánként kooperációs megbeszélés zajlik, és a panaszokat lehet jelezni. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítésekkel együtt a szennyvízberuházás időarányos alakulásáról szóló tájékoztatót? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a

12 12 83/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztató elfogadása elfogadja Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma által, valamint a mérnökszervezet által készített tájékozatót a Jászladány Nagyközség szennyvízberuházásának időarányos megvalósulásáról. 2./ Pirogéz Kft. és az AGENDA Hungary Kft. Konzorciuma, 3./ Műszaki ellenőri szervezet 2. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, Drávucz Katalin: megkéri Dr. Körei-Nagy József rendőrkapitányt, hogy pár mondatban foglalja össze a közbiztonság helyzetéről beszámolót. Dr. Körei-Nagy József r. alezredes: röviden tájékoztatja a képviselőket a beszámolóról, a személyi változások hatásairól, az eredményekről, a regisztrált bűncselekmények számáról. Megköszöni az önkormányzat, a polgárőrség, és a közterület felügyelet segítő munkáját. Várja a képviselők kérdéseit. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. Bagi Zsolt: 2014 évben a Városi Bisztrónál történt haláleset miért nem került bele a halált okozó testi sértés kategóriába? Az ellenőrzésekkel kapcsolatban kérdezi, hogy miért nem azonos az intézkedés a hasonló szabálysértésekkel kapcsolatban? Tóth Imre: megelégedettséggel tölti el a rendőrség és polgárőrség példaértékű munkakapcsolata, ami hosszú távon a közbiztonság javulást fogja eredményezni. Szöllősi János: gratulál a polgárőrség és rendőrség együttműködéséhez, jó munkakapcsolatához. A táblázatokban ellentmondást talált a kábítószer felderítéseknél, kérné a pontosítást. Lajkó Terézia: megköszöni a rendőrség együttműködését, és a szükséges intézkedéseket a választási munkálatokban. Magányszemélyként is köszöni a rendőrség gyors intézkedését. Dr. Körei-Nagy József: a halálesetnél az elsődleges intézkedéseket a helyi rendőrségnek kell megtennie, ami utána a megyéhez kerül át, és ott vizsgálják

13 13 tovább a részleteket. Az igazságügyi orvos szakértő véleményétől függ az eljárás további kimenetele. Az ellenőrzésekkor két rendőr intézkedik. Ha közben érzékelnek egy jogsértést, ami azonos súlyú, vagy kisebb, akkor a megkezdett intézkedést be kell fejezni a szabályzat szerint. Akkor lehet abbahagyni, ha súlyosabb jogsértést észlelnek. A táblázattal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az egyik táblázat a jászladányi esetekről szól, a másik a kapitánysági eseteket foglalja össze, tehát nincs ellentmondás a számokban. Megköszöni a köszönő szavakat, bízik benne, hogy a lendület továbbra is jó irányba valósul meg Bertalan László: köszöni, hogy a rendőrség komolyan veszi a polgárőrség munkáját, és igénybe is veszi azt. Drávucz Katalin: az önkormányzat részéről köszönetét fejezi ki a rendőrség és a polgárőrség munkájáért. Az előző időkben volt panasz arra, hogy nincs jó kapcsolat az önkormányzat és a rendőrség között, de szerencsére ez már teljesen megváltozott. Megköszöni a kapitány úr, és az őrs dolgozóinak munkáját, a jó együttműködést. A képviselő-testület próbálja minden évben támogatni a jászladányi rendőrőrsöt, többnyire megvendégeléssel, tárgyi eszközökkel. Ebben az évben szeretnék a rendőrség munkáját megköszönni egy Parlamenti kirándulással, és egy ebédmeghívással. Kun József: a nyugdíjas klub nevében megköszöni a rendőrség munkáját, a bűnmegelőzési tájékoztatókat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a közrend, közbiztonság helyzetéről a szóbeli kiegészítésekkel együtt? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 84/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány 2014 évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitány által készített, Jászladány 2014 évi közbiztonsági helyzetéről, szóló beszámolót. Képviselő-testület megköszöni a rendőrkapitánynak, a rendőrőrs parancsnokának, és a rendőrőrs dolgozóinak munkáját, együttműködését, jó kapcsolatát az önkormányzattal, polgárőrséggel, közterület-felügyelettel, valamint a mezőőrséggel. 2./ Jászberényi Rendőrkapitányság

14 14 5. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról Előadó: Dankó Zoltán főépítész Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet pár szóban a napirendi pontot érintően. Dankó Zoltán: a folyamatokat felvázolva tájékoztatja a testületet a településrendezési terv előzetes programjáról. Javasolja elfogadását, hogy a további intézkedéseket megtehesse az önkormányzat. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a területrendezési terv előzetes programját az előterjesztés szerint? 85/2015. (III. 26.) sz. határozata Jászladány Nagyközség Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programjáról a település Területrendezési Terve 2015 évi módosításának előzetes programját és az azzal kapcsolatos felhívást az előterjesztés szerinti tartalommal a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) számú rendeletnek megfelelően a programba beilleszthető további észrevételek, javaslatok céljából az érintettekhez eljuttatja. 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 6. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Nagyközség Rendezési Tervének módosításához tervező cég kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: az önkormányzatnak 3 árajánlatot kellett bekérnie a településrendezési terv módosításához szükséges terv elkészítésére. Az ajánlatok beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot az ARCHITEX Építész Kft. nyújtotta be. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született?

15 15 Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó ARCHITEX Építész Kft. megbízását a terv elkészítésére. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatára az ARCHITEX Építész Kft. megbízásával? 86/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges tervező kiválasztására a Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Terv módosításához szükséges terv elkészítésére az ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát fogadja el ,- Ft + ÁFA, azaz bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 2./ ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) 7. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Jászladány Tisza utca kitorkolása úttervének tervezéséhez tervező kiválasztása Előadó: Drávucz Katalin polgármester, Drávucz Katalin: korábban döntött a Képviselő-testület a Tisza utca végén található terület megvásárlásáról, útnyitás céljára. Az út megtervezéséhez tervező cég kiválasztására van szükség, mivel nem mindegy, hogy hogyan csatlakozik a leendő út a Közút útjaihoz. 3 cégtől kért be az önkormányzat árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. nyújtotta. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. megbízását a terv elkészítésére.

16 16 Szöllősi János: az árajánlatba benne van a Földhivatali átminősítés és bejegyzés is, vagy csak a kiviteli terv? Drávucz Katalin: az ajánlatkérés, ezáltal az ajánlatok is csak a terv elkészítését tartalmazzák. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatát? 87/2015. (III. 26.) sz. határozata a Jászladány Tisza utca meghosszabbítása úttervének elkészítésére tervező kiválasztására a Jászladány, Tisza utca meghosszabbításához (a 3227-es számú Újszász-Jászapáti összekötő útig) szükséges útterv elkészítésére a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) árajánlatát fogadja el bruttó ,- Ft összegben. A tervezési díjat az önkormányzat a évi költségvetésében a várható többletbevételek terhére biztosítja. Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására, amint a 070/1 hrsz-ú szántó az önkormányzat tulajdonába kerül. 2./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4) 8. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Tájékoztató a Nagyközségi Polgárőrség évi munkájáról Előadó: Bertalan László polgárőr parancsnok Drávucz Katalin: köszönti Mihályi Zoltánt, a jászapáti polgárőrség parancsnokát, aki egy biztonságot fokozó rendszerrel ismerteti meg a képviselőket a tájékoztató után. Megkéri Bertalan László helyi polgárőr parancsnokot, hogy pár szóban tájékoztassa a jelenlévőket a polgárőrség munkájáról. Bertalan László Polgárőr parancsnok: tájékoztatásul felvázolja a polgárőrség munkáját, céljait, terveit, kapcsolatukat a rendőrséggel, önkormányzattal. Gyárfás Lajos: a kamera rendszer bővítésére a lakosság részéről mik a feltételek?

17 17 Bertalan László: a kamera megvásárlása szükséges, melyet a polgárőrség kamera rendszerébe be lehet kötni. 22 kamera csatlakozására van még lehetőség. A többi költséget a polgárőrség vállalja. Bagi Zsolt: megköszöni a polgárőrök munkáját, akik a családjukat, szabadidejüket áldozzák fel a közbiztonság érdekében. Silye András: köszöni a polgárőrök jelenlétét, segítségét a helyi rendezvényeken. Lajkó Terézia: megköszöni a nyári gyermekétkeztetéskor, kifizetésekkor végzett munkájukat a polgárőröknek, valamint azt, hogy mindig rendelkezésre állnak, amikor kéri az önkormányzat. (További hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin: megkéri Mihályi Zoltánt, hogy mutassa be a jelzőrendszer lehetőségét a jelenlévőknek. Mihályi Zoltán a CERTUS-PATROL 2012 KFT. vezetője: bemutatja az egy nyomógombos jelzőrendszert, ami rádiófrekvenciával működik, elmondja működését, feltételeit, majd válaszol a felmerülő kérdésekre. Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást és megkéri, hogy amennyiben tudomására jut olyan pályázat kiírása, amivel ez a jelzőrendszer elérhető, akkor jelezze az önkormányzat, vagy a polgárőrség felé. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a polgárőrség tájékoztatóját? A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 88/2015. (III. 26.) sz. határozata A Nagyközségi Polgárőrség 2014 évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról elfogadja a Nagyközségi Polgárőrség Egyesület 2014 évi munkájáról szóló tájékoztatót, megköszöni az önkormányzat kérésére végzett önzetlen munkájukat. 2./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.

18 18 9. N a p i r e n d i pont megtárgyalása Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Gonda József intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és nem javasolja a térítési díjak módosítását. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. (Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottságok javaslatára, hogy az intézményi térítési díjak ne módosuljanak? 89/2015. (III. 26.) sz. határozata A gyermekétkeztetési térítési díjak (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak (intézményi térítési díj) megállapításáról megtárgyalta a gyermekétkeztetési térítési díjak, valamint a szociális ellátásokra vonatkozó térítési díjak felülvizsgálatát. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és javaslatára, - figyelembe véve a NÜVI és a SZGYSZK önköltség számításait - nem módosítja a fizetendő térítési díjakat, és az azokat meghatározó rendeleteket. 2./ NÜVI helyben, 3./ SZGYSZK helyben

19 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására Előadó: Lajkó Terézia jegyző, Müllerné Braun Erika intézményvezető, Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, Drávucz Katalin: megkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket a belépési hozzájárulásról. Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését az idősek otthona intézményben, mivel kis jövedelmű jászladányi nyugdíjasok kerülnek be ide. Drávucz Katalin: törvény adta lehetőség a belépési hozzájárulás bevezetése, arról kellene dönteni, hogy kíván-e ezzel a lehetőségével élni a testület. Az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született? Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság megtárgyalta, és nem javasolja a belépési hozzájárulás bevezetését. (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottságokkal, hogy ne kerüljön bevezetésre a belépési hozzájárulás? 90/2015. (III. 26.) sz. határozata Az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására megtárgyalta az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést. Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92/B. (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós bentlakásos intézménye esetében nem határoz meg olyan férőhelyeket, amelyek csak belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be. 2./ SZGYSZK helyben

20 N a p i r e n d i pont megtárgyalása Beszámoló a NÜVI működéséről Előadó: Gonda József intézményvezető Drávucz Katalin: megkérdezi Gonda József intézményvezetőt, kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? Gonda József: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol. Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? Bagi Zsolt a elnöke: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. A 11 millió forintos étkezési költség helyes összeg-e? Gonda József: utána nézett, az összeg reális. Drávucz Katalin: ez az összeg szerepel az érintett főkönyvi számon a könyvelésben, amit a pénzügyes kolléganő alá tud támasztani. (További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a NÜVI működéséről? A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 91/2015. (III. 26.) sz. határozata Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi működéséről szóló beszámolójának elfogadása a Pénzügyi- Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) évi működéséről készült beszámolót. 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 016. február 5-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

54/2015. (VI. 19.) KT.

54/2015. (VI. 19.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-18/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 19-én de 8,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: - Hozott határozatok: 54/2015. (VI.

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 016. május 17-i rendkívüli zárt ülésén hozott döntés: 10/016. Kth. Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyás megadásához a helyi földbizottság által kiadott állásfoglalás ellen benyújtott

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 3-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Önkormányzat Képviselő-testületének 01. december -án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Önkormányzata Képviselő-testületének 10/01. (XII..) határozata A Benedek Elek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 316-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről 190/2015.(III.24.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy, október 11. Tarjáni István s.k. polgármester Város Polgármestere 051 Biatorbágy, Baross Gábor utca /a. Telefon: 06 3 310-174/14, 144 Fax: 06 3 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és

Részletesebben

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)

(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: - 6/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT intézményi alapító okirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete /016 (I.8.), 3/016. (I. 8.) és 4/016. (I. 8.) számú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. március 19-i ülésére Iktatószám: 67 /2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az intézmények gazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére

2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24-én, órakor megtartandó ülésére 2.) napirendi ponthoz előterjesztés Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. június 24-én, 7 00 órakor megtartandó ülésére A Rábapatonai Katica Óvoda Alapító Okiratának előterjesztése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról ELŐTERJESZTÉS a Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A Gólyafészek Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására van szükség az alábbiak szerint: A magyar Államkincstár

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okiratok javítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-3) *460-55 FAX: (06-3) 460-98 Szám: -43/05. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító okiratok

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 37. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 10. napirendi pont: Előterjesztés óvodák alapító okiratának

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 7-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre aljegyző, Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 8/2016.

JEGYZŐKÖNYV. Szám: 8/2016. K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 8/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Alapító

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával.

2./ A Képviselő-testület megbízza Lesi Árpád polgármestert és dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. 67/06. (VI.9.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-36/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA III. Iktatószám: 280-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 28-i n y í l t s o r o n k í v ü l i k i b ő v

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült: A 015. április. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Bálintné Gayer Viktória költségvetési és pénzügyi referens, Boross

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (II.15.)KT. határozata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Telefon: 85/501-000 Telefax: 85/501-055 Ügyiratszám: 1858/3/2016. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító okiratának módosításáról a Társulási Tanács december 12-i ülésére Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 7. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S a Marcali Óvodai Központ alapító

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens

Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása. Sorszám: IV/14. Tárgy: Előkészítette: Sápi András intézményi referens Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/14 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális

Részletesebben

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki:

Módosító okirat. 4. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. alcíme a következő 2.1. ponttal egészül ki: Okirat száma: Módosító okirat A a Dombóvár város polgármestere által 04. június 0. napján kiadott okiratát az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló 0. évi

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 3/2016. (II. 11.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép:

Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 3. pontja helyébe mely a módosított okiratban pont alatt szerepel a következő rendelkezés lép: A Közgyűlés II-12/314.106/2016. számú határozatának 1. melléklete Okirat száma: 499005/2016. Módosító okirat A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA IX. Iktatószám: 316-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. május 19-i s o r o s, n y í l t üléséről. 256/2015.(V.19.)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 85/2014. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására

Javaslat intézményi alapító okirat módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-157/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője.

Tanácskozási joggal jelen van: Lovász Imre jegyző, Lóczi István aljegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 477 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 53 000 ; 53 00 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 484-8/205.. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32)

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) * ; * Fax: (06-32) PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. Tel.: (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma:1-110/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. szeptember 5-i ülésére Tárgy: A Zirci Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben