Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JANUÁR Kecskemét, február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0

2 A megyei munkanélküliség jellemzői A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (a gazdaságilag aktív népesség %-ában) Kirendeltségek A nyilvántartott álláskeresők aránya, % a/ január december január Kecskemét 8,2 8,2 8,7 Baja 10,9 10,7 12,0 Kalocsa 13,5 13,0 15,2 Kiskőrös 10,5 10,1 12,1 Kiskunfélegyháza 8,8 8,3 8,6 Kiskunhalas 12,3 12,0 12,6 Bácsalmás 13,7 13,0 13,9 Kiskunmajsa 13,6 13,8 15,8 Kunszentmiklós 12,9 12,2 15,5 Tiszakécske 8,7 8,1 9,2 Jánoshalma 22,3 19,4 21,3 Összesen 10,8 10,4 11,6 a/ Nyilvántartott álláskeresők aránya = a nyilvántartott álláskeresők száma a tárgyidőszakot megelőző év gazdaságilag aktív népesség %-ában. Az év első hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 10,8% volt a megyében. Ez a múlt havi aránynál 0,4%- ponttal magasabb, az egy évvel korábbinál azonban 0,8%-ponttal alacsonyabb. A nyilvántartott álláskeresők aránya januárban Jánoshalma (22,3%), Bácsalmás (13,7%), valamint Kiskunmajsa (13,7%) járásban volt a legmagasabb a megyében. A munkanélküliség mértéke legalacsonyabb Kecskemét (8,2%), Tiszakécske (8,7%), és Kiskunfélegyháza (8,8%) térségében volt. Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában az előző hónaphoz képest nőtt, egy év távlatában azonban csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A zárónapon fő nyilvántartott álláskereső szerepelt a regiszterben, az egy hónappal korábbi állapothoz képest 1238 fővel (5,3%-kal) több, az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva 1456 fővel (5,6%-kal) kevesebb januárban mind a múlt havinál, mind az egy évvel korábbinál enyhébb regisztrációba lépő forgalmat bonyolítottak kirendeltségeink. A tárgyhónapban 3015 fő kérte a nyilvántartásba vételét a megye 11 kirendeltségének valamelyikén, a decemberinél 249 fővel (7,6%-kal), az elmúlt év azonos hónapjánál 949 fővel (23,9%-kal) kevesebben. A 1

3 nyilvántartásba lépők 6,5%-a (197 fő) most regisztráltatta magát első ízben. E létszám 17 fővel, az ismételten belépőké 232 fővel kisebb az elmúlt havinál. Múlt év januárjához képest az új belépők száma 35 fővel, az ismételten belépőké 914 fővel csökkent. A regisztrációból kilépők januári 1777 fős létszáma az előző havinál 52,3%-kal, az egy évvel korábbinál 40%-kal alacsonyabb. A pályakezdők e havi 342 fős kilépése a decemberi létszámnál 281 fővel, a januárihoz viszonyítva 191 fővel lett kevesebb. A regisztrált állományon belül a férfiak létszáma 6,3%- kal, a nők létszáma 4,4%-kal magasabb az elmúlt hónaphoz képest. Előző év januárjához viszonyítva pedig a férfiak létszáma 8,1%-kal, a nőké 3,1%-kal fogyott. A férfiak regisztrált állományon belüli aránya januárban 47,8%, míg a nőké 52,2% volt. A férfiak aránya ugyanakkor a múlt hónap óta 0,4%-ponttal magasabb, 2014 januárjához képest 1,3 százalékponttal alacsonyabb lett. Nemek szerinti megoszlásban Bácsalmás járásban a legmagasabb (53,2%) a férfiak aránya, míg a legtöbb nyilvántartott álláskereső nő a kecskemétiben regisztrált. A nők arányát tekintve azonban Tiszakécske áll az első helyen, 56,4%-kal. Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetételén belül az elmúlt hónaphoz viszonyítva az összevont iskolai szint mindegyikének létszáma növekedett. Legkevésbé az érettségizetteké 3,6%-kal, míg a legfeljebb általános iskolát végzettek létszáma 6,2%-kal emelkedett. A diplomásoké 5,2%-kal, a szakmunkásoké 5,5%-kal nőtt decemberhez képest. Megoszlásukban egy hónap alatt mérséklődés tapasztalható az érettségizettek esetében (0,4%-pontos), ugyanakkor a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya növekedett 0,4%-ponttal. A diplomások és a szakmunkások aránya változatlan előző hónaphoz képest. A tavalyi állapothoz képest emelkedett az alapfokú végzettségűek aránya 3,5%-ponttal, ellenben a szakmunkások, az érettségizettek és a diplomások esetében 2,8; 0,6 illetve 0,1%-ponttal alacsonyabb lett. Január végén Bács-Kiskun megyében a nyilvántartott álláskeresők 41,7%-a átlagosan legfeljebb 8 osztályt végzett, 31%-a szakmai középfokú végzettséggel rendelkezett. Az állástalanok 23,5%-a a középiskola befejeztével érettségit szerzett, míg a diplomás álláskeresők aránya 3,8%. 2

4 Iskolai végzettség alapján a kunszentmiklósi járásban legnagyobb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (54,9%). Ugyanebben a járásban a legalacsonyabb a diplomát szerzettek aránya (1,6%). A legtöbb középfokú végzettségű nyilvántartott álláskeresővel a kecskeméti járás rendelkezik, azonban a megoszlás tekintetében a bajai járás az első 63,5 százalékkal. A gimnáziumban érettségizettek aránya 6,2 és 11,2 százalék között mozog. Az álláskeresők összevont kor szerinti összetételében a regisztráltak 19,2%-a 25 éves vagy fiatalabb, 55,8%-a 26 és 50 év közötti, 25%-a pedig 50 év feletti személy. A múlt hónap óta alig alacsonyabb az 50 év felettiek (0,1%-ponttal) és a 25 év alatti csoport (0,2%-ponttal) aránya. Előző év januárjához viszonyítva kisebbedett a középső, év közé eső állástalanok és a fiatalabb csoport aránya 0,9 illetve 0,2%-ponttal, az idősebbeké azonban nőtt (1,1%-ponttal). Kor szerint mindhárom kategóriában (25 éves vagy fiatalabb, 26 és 50 év közötti, 50 év feletti) Kecskemét járásban van a legtöbb munkát kereső, ám a járás összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva a fiatal korosztály legmagasabb arányával a kiskunhalasi járás rendelkezik. Első helyen áll a 26 és 50 év közöttiek esetében Kiskunmajsa, míg az 50 év felettiek tekintetében Tiszakécske járás. A nyilvántartott álláskeresők regisztrációjának időtartamát tekintve a nyilvántartottak 25,9%-a: 6374 fő már több mint egy év óta nem talált megfelelő munkalehetőséget. Ez az arány december óta 0,6%- ponttal, tavaly januárhoz képest 4,6 %-ponttal csökkent. A legkevesebb (162 fő) tartós munkanélküli Tiszakécske járáshoz tartozik, az összes létszámhoz viszonyítva azonban Kiskőrös estében a legnagyobb (35%-os) az arány. 3

5 Az álláskeresők ellátását az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély, valamint szociális ellátásként a foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT) szolgálja. A hónap végén a nyilvántartott álláskeresők 9,5%-a (2331 fő) álláskeresési járadékot, 3,8%-a (946 fő) álláskeresési segélyt, 31,5%-a (7751 fő) pedig foglalkoztatás helyettesítő támogatást kapott. Az előző hónaphoz képest az álláskeresési járadékra jogosultak köre 5,8%-kal nőtt. A múlt év januárjával összehasonlítva ugyanez a létszám 8,9%-kal lett kevesebb. Foglalkoztatás helyettesítő támogatást az egy hónappal korábbinál 2,9%-kal, az egy évvel ezelőttinél 2,1%-kal többen kaptak. Ugyanakkor álláskeresési segélyre az előző havinál 25 fővel, az előző év azonos hónapjánál 253 fővel többen voltak jogosultak. Az év első hónapjában az álláskeresők 55,1%-a, fő nem részesült ellátásban. Számuk egy hónap alatt 6,8%-kal magasabb, egy év alatt 10,8%-kal alacsonyabb lett. Arányuk december óta 0,8%-ponttal emelkedett, egy év távlatában 3,2%-ponttal mérséklődött. Az összes szolgáltatásban 1 érintettek száma 2578 fő volt a megyében 2015 első hónapjában. A két legmagasabb érintett létszámot produkáló szolgáltatási eszköz az álláskeresési tanácsadás és a munkaerő-piaci információnyújtás volt. Mindkét formában ezer feletti az érintettek száma. Rehabilitációs és pszichológiai tanácsért fordultak a legkevesebben a kirendeltségekhez. A szolgáltatás tekintetében a Kecskeméti Kirendeltségen (806 fő) volt a legmagasabb az érintettek száma, míg Kiskunmajsán mindössze 21 fő részesült valamilyen szolgáltatásban. Pályakezdők A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma januárban az előző havinál 105 fővel (3,3%-kal) lett több, az egy évvel korábbinál 231 fővel (6,6%-kal) kevesebb. Létszámuk a zárónapon 3244 fő. Arányuk a nyilvántartott álláskeresők körében 13,2%-os, decemberben 13,4%-os, tavaly ilyenkor 13,3%-os volt. 1 Halmozott adatok 4

6 A belépőkön belül januárban 14,8%-ot, tavaly ilyenkor 12,9%-ot képviseltek a pályakezdők. Belépő létszámuk a tárgyhónapban 447 fő volt, amely az elmúlt hónaphoz viszonyítva 5,3%-kal, az előző év azonos időszakához képest 12,5%-kal alacsonyabb. A pályakezdőkön belül a nők aránya a magasabb, 53 százalék. Több mint egyharmaduk legfeljebb általános iskolát végzett, közel hattizedük középiskolában tanult, míg a diplomát szerzettek a pályakezdő nyilvántartott álláskeresők 3,9%-át teszik ki. A pályakezdők 97,1 százaléka 25 év alatti, a maradék kis hányadot a év közöttiek jelentik. A pályakezdők közül ellátásra mindössze 641 fő jogosult, ők mindannyian foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesültek 2015 januárjában. Előző hónaphoz képest 3,7%-kal nőtt ezen támogatási formában részesülők száma. A pályakezdő álláskeresők több mint hetede már több mint egy év óta nem talál munkát, számuk 464 fő. A munkaerő iránti kereslet Január hónap folyamán a bejelentett új álláshelyek száma 956 darab volt, szemben az előző év elejei 1486 fővel. A havi állásadatok igazodnak a szezonális folyamatokhoz. Az időszak elején meglévő 1050 álláshellyel együtt 2006 álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek. Az összes munkalehetőségből 1108 állás maradt a hónap végén betöltetlen. Ezzel 100 nyilvántartott álláskeresőre az időszak végén még 4,5 üres álláshely maradt, hasonlóan a decemberihez, tavaly ilyenkor pedig öt volt e mutató értéke. A munkaerő-piaci támogatások A nyilvántartott álláskeresők munkába történő visszatérését segítik a foglalkoztatási támogatások, melyek nagy része munkaerő-piaci programok keretében valósul meg, de a másodlagos munkaerőpiacon elhelyezkedési lehetőséget nyújt a közfoglalkoztatás is. Bács-Kiskun megyében a támogatások által érintettek létszáma decemberében fő, amely az előző havitól 2%-kal több, míg az előző év azonos időszakitól több mint felével marad el. A támogatottak jelentős része, 1974 fő a TÁMOP programokon keresztül részesül a segítségből. Ez a 2 Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. 3 Legutolsó adat 5

7 létszám az előző havinál 12,7%-kal, az előző év azonos időszakinál 29,3%-kal alacsonyabb. A támogatottakon belül legtöbben a foglalkoztatást elősegítő képzést (1400 fő), valamint a bér- és bérköltség támogatást (548 illetve 520 fő) igénybe vevők vannak. Munkahelymegőrző támogatásban 413 fő részesül, amely a novemberi létszámnál 37 fővel több, az előző év azonos időszakinál 37 fővel kevesebb. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás keretén belül 2015 januárjában 6567 fő 4 dolgozott a megyében, amely az előző havi létszámnál 0,6%-kal, az előző év azonos időszakánál pedig 35,7%-kal alacsonyabb. A legtöbb közfoglalkoztatottat ebben a hónapban Kalocsa járásban alkalmazzák (1040 főt), de jelentős létszám tartozik a bácsalmási (696 fő), a kecskeméti (676 fő), valamint a bajai (647 fő) és a kiskunhalasi (614 fő) térséghez is. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érintett létszáma 3080 fő volt az év első hónapjában, mely az összes közfoglalkoztatott 46,9%-át jelenti. Iskolai végzettségüket tekintve a középiskolát végzettek vannak a legnagyobb arányban (49,4%, 1523 fő), de a legfeljebb általános iskolát végzettek részaránya (48,8%) is közelít az öttizedhez. Országos közfoglalkozatás keretében 782 fő dolgozott, melynek több mint harmada (270 fő) középfokú szakmai végzettségű. A felsőfokú intézményben diplomát szerzettek aránya (2,8%) e támogatási formában a legmagasabb. A hosszabb időtartamúhoz hasonlóan, az országos közfoglalkoztatásban dolgozók körében is a férfiak vannak többségben, előbbi esetében 56,9%, míg utóbbinál 64,7 százalék az arányuk. Kistérségi startmunka mintaprogramban érintettek létszáma 2705 fő 2015 januárjában. E kategóriában a nők aránya (50,3%) a magasabb és az iskolai végzettséget tekintve is eltérés mutatkozik az előbbi támogatási paraméterekhez képest. Kistérségi startmunka program keretében az alapfokú végzettségűek vannak a legnagyobb arányban (52,1%), számuk 1410 fő. A közfoglalkoztatottak közül, ebbe a kategóriába tartozók körében legalacsonyabb a diplomások aránya. Kor szerinti összetétel alapján mindhárom támogatási paraméter esetében a 26 és 50 év közötti dolgozók vannak a legmagasabb létszámmal: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 1839 fő, ami közel hattizedes arány; az országos közfoglalkoztatásban érintettek 57,4%-a (449 fő), míg e korosztályt képviselők száma 1654 fő a kistérségi startmunka mintaprogramon belül (arányuk 4 Érintett létszám 6

8 61,1%). Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra az érintettek több mint felét meghaladóan vannak azok, akik jogosultak, többségük a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban és a kistérségi startmunka mintaprogramban dolgozók. A munkaadó gazdálkodási formáját tekintve mindhárom támogatott programban igen jelentős a költségvetési szerv aránya, 87 és 100% között mozog. Emellett egytized közeli aránnyal képviseltetik magukat a nonprofit szervezetek és a vállalkozások, előbbi a hosszabb időtartamú, utóbbi az országos közfoglalkoztatás esetében. Meglehetősen alacsony, mindössze egy százalék, az összes támogatottból 2015 januárjában kilépők száma: a program normál befejezésével 64 fő, megegyezéssel hét fő és felmondással két fő fejezte be közfoglalkoztatás keretében a munkát. A járásokat tekintve, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban dolgozók száma Kecskemét (676 fő), Baja (529 fő), Kiskunhalas (325 fő), valamint Kalocsa (305 fő) járásban volt a legmagasabb. Kistérségi startmunka mintaprogram esetében, az előzőhöz megoszláshoz képest, megváltozott a járások létszámaránya. Kalocsa járásban foglalkoztatták a legtöbb munkavállalót, aránya 27,2% az összes kistérségi létszámból. Bácsalmás 19,9%-ot, míg Jánoshalma 12,8, Kunszentmiklós pedig 12,3 százalékot képvisel. Közérdekű munkavégzés januárjában közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyek száma 2228 db volt Bács-Kiskun megyében. A legtöbb üggyel a kecskeméti (635 db) és a kalocsai (513 db) kirendeltség foglalkozott, miközben a tiszakécskei kirendeltségnek 30 db esete volt. Az ügyek több mint fele már teljesített, egyötöde lezárt státuszú, míg 13,8%-a folyamatban lévő. A kiszabott büntetés típusát tekintve az ügyek közel hattizede helyszíni bírság, 37,7%-a pedig pénzbírság megváltására irányult. 5 Halmozott adatok 7

9 A közérdekű munkát vállaltak ( elkövetők ) száma 1476 fő volt eddig, melynek 81,4%-a férfi. Iskolai végzettségüket tekintve a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a legmagasabb (74,5%), 15,7 százalékuk szakmai középfokú bizonyítvánnyal rendelkezik, míg a diplomások aránya mindössze 2,5%. A dolgozók kor szerinti megoszlásában a 25 és 54 év közöttiek aránya közel kétharmadnyi. A közérdekű munkát vállalók számára a kirendeltségek a foglalkoztatók által megadott igényekhez kapcsolódó munkalehetőségeket ajánlanak fel. Eddig fős munkaerőigény nyújtottak be a foglalkoztatók, melynek szinte mindegyike alapfokú végzettséget igényelt. A foglalkoztatók több mint fele költségvetési szerv, háromtizede jogi személyiségű nonprofit szervezet, 16,6%-uk jogi személyiségű vállalkozás. A foglalkoztatók létszámát tekintve a munkát ajánlók 22,6%-a 50 és 90 fő közötti munkáltató, közel azonos arányban van 5 és 9 fő, valamint 20 és 49 fő közötti. 8

10 Összefoglaló adatok 1. sz. melléklet Változás az előző Változás az előző év január december január hónaphoz képest azonos hónapjához képest fő főben a bázis % -ában főben a bázis % -ában Nyilvántartott álláskeresők Nyilvántartott álláskereső , ,4 nemenként férfi , ,9 nő , ,9 < = 8. ált. isk , ,9 végzettségenként szakmunkás , ,9 érettségi , ,9 diplomás , ,2 pályakezdő , ,4 <= 25 év , ,5 korcsoport >25 & <= 50 éves , ,8 > 50 éves , ,1 nyilvántartásba összesen , ,1 belépők első alkalommal , ,9 tartósan regisztrált * , ,2 tartósan regisztráltak aránya (%) 25,9 26,5 30,5-0,6 %-pont -4,6 %-pont álláskeresők aránya ** (%) 11,0 10,4 11,6 0,6 %-pont -0,6 %-pont Foglalkoztatási támogatások Közfoglalkoztatás , ,3 ezen belül Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , ,4 Országos közfoglalkoztatási program , ,7 Kistérségi startmunka mintaprogram , ,1 Támogatási eszközök , ,3 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a regisztrált álláskeresők állományában ** A gazdaságilag aktív népesség %-ában

11 2. sz. melléklet A nyilvántartott álláskeresők száma Változása az előző hónaphoz január Index, Index, fő fő % % Álláskeresők száma (fő) Változása az előző év azonos időszakához Kecskemét , ,1 Baja , ,4 Kalocsa , ,1 Kiskőrös , ,1 Kiskunfélegyháza , ,2 Kiskunhalas , ,4 Bácsalmás , ,9 Kiskunmajsa , ,4 Kunszentmiklós , ,0 Tiszakécske , ,1 Jánoshalma , ,6 Bács-Kiskun megye , ,4 Összetétel adatok Nem résztvevő járadék Ellátási típus szerint Álláskeresési segély Álláskeresők száma (fő) Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye FHT Összesen 10

12 3. sz. melléklet Férfi Nemenként Nő Iskolai végzettségenként 8. ált.-nál Általános Szakmunk. Szakközépi. Főiskola Gimnázium kevesebb iskola Szakisk. Technikum Egyetem Álláskeresők száma (fő) Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye Korcsoportonként <=20 >20 & <=25 >25 & <=35 >35 & <=45 > 45& <=55 > 55 Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye éves Álláskeresők száma (fő) 11

13 A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege január 4. melléklet Előző havi záró állomány A hónap folyamán bejelentett álláshelyek száma Havi érvényes bejelentések A hónap folyamán megszűnt álláshelyek Tárgyhavi záró állomány db Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye összesen A. - mezőgazdaság, erdőgazd., halászat B. - bányászat, kőfejtés C. - feldolgozóipar D. - villamosenergia-, gáz-, gőzellátás E. - vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás F. - építőipar G. - kereskedelem, gépjárműjavítás H. - szállítás, raktározás I. - szálláshely-szolgáltatás, vendégl J. - információ, kommunikáció K. - pénzügyi, biztosítási tevékenység L. - ingatlanügyletek M. - szakmai, tudományos, műszaki tev N. - adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység O. - közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás P. - oktatás Q. - humán-egészségügyi, szociális ellátás R. - művészet, szórakoztatás, szabadidő S. - egyéb szolgáltatás T,U. - egyéb tevékenység, kitöltetlen Bács-Kiskun megye összesen támogatott nem támogatott Bács-Kiskun megye összesen megoszlás, % Kecskemét 30,3 22,8 26,7 34,5 20,4 Baja 5,1 14,4 9,6 7,2 11,5 Kalocsa 8,6 12,8 10,6 12,9 8,7 Kiskőrös 4,9 7,7 6,2 6,1 6,3 Kiskunfélegyháza 26,4 17,1 21,9 8,8 32,6 Kiskunhalas 5,1 4,0 4,6 2,6 6,2 Bácsalmás 1,7 2,4 2,0 3,9 0,5 Kiskunmajsa 3,1 8,6 5,7 9,5 2,7 Kunszentmiklós 5,8 2,5 4,2 1,8 6,2 Tiszakécske 0,3 2,8 1,5 2,4 0,7 Jánoshalma 8,7 4,9 6,9 10,2 4,2 Bács-Kiskun megye összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 támogatott 30,9 26,5 28,8 44,0 16,4 nem támogatott 69,1 73,5 71,2 56,0 83,6 Bács-Kiskun megye összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

14 Sorrend Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, január 5. sz. melléklet A nyilvántartott álláskeresők keresett foglalkozás szerint és a bejelentett üres álláshelyek száma, megoszlása, Bács-Kiskun megyében, január végén 30 leggyakoribb foglalkozás Összes álláskereső Bejelentett üres állások Pályakezdő álláskeresők 1 Foglalkozások 9239 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású Regisztrált, fő megoszlás, % Állások (db) megoszlás, % Foglalkozások Regisztrált, fő megoszlás, % , Egyszerű ipari foglalkozású , Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású , Bolti eladó , Kézi csomagoló , Általános irodai adminisztrátor , Általános irodai adminisztrátor , Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 84 7, Bolti eladó 215 6, Intézményi takarító és kisegítő 641 2, Szakács 36 3, Pincér 63 1, Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 442 1, Pék, édesiparitermék-gyártó 35 3, Fodrász 56 1, Lakatos 382 1, Húsfeldolgozó 34 3, Szakács 54 1, Egyéb takarító és kisegítő 382 1, Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 31 2, Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 54 1, Konyhai kisegítő 380 1, Bolti eladó 27 2, Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 52 1, Kőműves 370 1, Kubikos 25 2, Egyéb takarító és kisegítő 50 1, Pincér 353 1, Biztosítási ügynök, ügyintéző 17 1, Mechanikaigép-összeszerelő 47 1, Festő és mázoló 342 1, Pincér 17 1, Konyhai kisegítő 43 1, Portás, telepőr, egyszerű őr 334 1, Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 17 1, Egyszerű ipari foglalkozású 43 1, Vagyonőr, testőr 333 1, Lakatos 15 1, Cukrász 42 1, Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 331 1, Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 15 1, Lakatos 40 1, Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 322 1, Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője 15 1, Festő és mázoló 40 1, Egyszerű ipari foglalkozású 295 1, Mechanikaigép-összeszerelő 15 1, Bútorasztalos 38 1, Rakodómunkás 285 1, Targoncavezető 15 1, Pultos 37 1, Mechanikaigép-összeszerelő 264 1, Általános irodai adminisztrátor 14 1, Burkoló 31 1, Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 203 0, Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) 12 1, Intézményi takarító és kisegítő 31 1, Szakács 195 0, Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12 1, Anyaggazdálkodó, felvásárló 29 0, Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 185 0, Pultos 10 0, Kőműves 29 0, Bútorasztalos 185 0, Hegesztő, lángvágó 10 0, Rakodómunkás 29 0, Fodrász 184 0, Forgácsoló 9 0, Pék, édesiparitermék-gyártó 28 0, Targoncavezető 184 0, Intézményi takarító és kisegítő 9 0, Forgácsoló 28 0, Húsfeldolgozó 183 0, Konyhai kisegítő 9 0, Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 26 0, Szociális gondozó, szakgondozó 182 0, Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő 8 0, Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 24 0, Szabó, varró 162 0, Egyéb takarító és kisegítő 8 0, Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 21 0, Pék, édesiparitermék-gyártó 158 0, Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója 7 0, Kereskedő 21 0, Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 153 0, Kőműves 7 0, Fizioterápiás asszisztens, masszőr 20 0, Szabásminta-készítő 145 0, Mezőgazdasági mérnök 6 0, Hegesztő, lángvágó 20 0,6

15 6. sz. melléklet Munkaerő-piaci támogatások eszközei december* Változás az előző Változás az előző Érintett bruttó létszám a/ december november december hónaphoz képest évhez képest fő főben a bázis %-ában főben a bázis %-ában Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása , ,3 Álláskereső klubban való részvétel idejére keresetpótló ,0-43 0,0 juttatás Bértámogatás , ,2 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő , ,9 támogatások Bérköltség támogatás , ,4 Helyközi utazás támogatása ,0-12 7,7 Munkaadós képzés támogatása Munkaerő-piaci támogatás eszközei b/ Ebből: ,0-19 0, , ,0 "Újra tanulok" , ,4 A nők 40 év szolgálati jogviszonyának ,8 46 0,0 megszerzésének elősegítése TÁMOP / , ,8 TÁMOP összesen , ,7 Munkaerő-piaci Programok , ,3 Munkahelymegőrző támogatás c/ , ,8 Támogatások összesen , ,3 * Legutolsó adat a/ Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. b/ NFSZ Adattárház adatai c/ A kirendeltségek nyilvántartása alapján Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása Álláskereső klubban való részvétel idejére keresetpótló juttatás Bértámogatás Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások Bérköltség támogatás Helyközi utazás támogatása Munkaadós képzés támogatása Munkahelymegőrző támogatás Munkaerőpiaci támogatás eszközei Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Bács-Kiskun megye

16 7. sz. melléklet Érintett nettó létszám* január december január fő főben a bázis %-ában főben a bázis %-ában Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , ,4 támogatása Országos közfoglalkoztatási , ,7 program támogatása Kistérségi startmunka mintaprogram , ,1 támogatása Támogatási paraméter , ,3 * Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. Közfoglalkoztatás január Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Országos közfoglalkoztatási program támogatása Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása Támogatási paraméter Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály Bács-Kiskun megye

17 A közfoglalkoztatottak száma, összetétele 8. melléklet Változása az előző Változás az előző év hónaphoz azonos hónapjához képest január Index, Index, fő fő % % Kecskemét , ,8 Baja , ,9 Kalocsa , ,7 Kiskőrös , ,4 Kiskunfélegyháza , ,3 Kiskunhalas , ,2 Bácsalmás , ,9 Kiskunmajsa , ,1 Kunszentmiklós , ,4 Tiszakécske , ,3 Jánoshalma , ,9 Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * 782 Bács-Kiskun megye , ,3 Nemenként Iskolai végzettségenként 8. ált.-nál Szakmunk. Szakközépi. Főiskola Férfi Nő Általános iskola Gimnázium kevesebb Szakisk. Technikum Egyetem Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * Bács-Kiskun megye év alatt felett Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * Bács-Kiskun megye *Kirendeltségre nem bontható adat. Korcsoportonként éves 16

18 Közérdekű munkavégzés adatai 9. sz. melléklet (kirendeltség) Ügyek száma Folyamatban Kijelölt Munkavégzés Teljesített Lezárt Elévült Foglalkoztatók száma Közérdekű munkát vállalók száma Kiszabott közérdekű munka Büntetés típusa Pénzbírság megváltása Helyszíni bírság megváltása Munkaerőigényhez igényelt létszám db db fő db fő Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye Bács- Kecskeméti Bajai Kalocsai Kiskőrösi Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Bácsalmási Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Tiszakécskei Jánoshalmi Kiskun Kirendeltség megye Ügy Elvégzett munkaóra összesen Letöltendő munkaóra Ügyek darabszáma Elkövető Fő Munkalehetőség Szabálysértés létszám Szabálysértés létszám - szabad Napi minimum létszám Napi maximum létszám Büntetőügy létszám Büntetőügy létszám - szabad Munkalehetőség bejelentések száma Foglalkoztató Foglalkoztatók darabszáma *Halmozott adat

19 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Nyilvántartott álláskeresők: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában lévő álláskereső, az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Zárónapi (stock jellegű) adatok: zárónapra, a tárgyhónap 20-ára vonatkozó időponti adatok. A tárgyhónap alatt bekövetkezett eseményekre, áramlásokra vonatkozó (flow jellegű) adatok: az előző hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti időintervallumra vonatkoznak. Érintett létszám: tárgyidőszaki nyitó + tárgyidőszaki belépő létszám együtt. Az adatok forrása: NFSZ Adattárház. A területi adatok július 1-jétől illetékesség-változás miatt a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet (a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről) alapján járásokra vonatkoznak. Relatív mutatók: Az országon belüli különböző szintű területi egységek munkaerő-piaci helyzetének összehasonlítására szolgálnak. a) A nyilvántartott álláskeresők aránya: a nyilvántartott álláskeresők száma a KSH Nemzetgazdasági Munkaerőmérlegében publikált (a tárgyévet megelőző év április 1-jére vonatkozó) gazdaságilag aktív népesség adat százalékában b) Relatív mutató: a nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség százalékában. Ennek a mutatónak a nevezője is a KSH-tól származik (eredeti forrása a Népesség nyilvántartás) településenként is meg lehet határozni, ellentétben az a) mutatóval. A településsoros adatok megtalálhatók az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) honlapján, a Foglalkoztatás/Statisztika/Településsoros munkanélküliségi adatok menüpont alatt. Közérdekű munkavégzés tartalma: a közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők, továbbá a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott magatartást elkövetőkre kiszabott közigazgatási bírságot közérdekű munkával megváltó kötelezettek, valamint közérdekű munkával sújtott elítéltek közérdekű munkavégzésével kapcsolatos információk. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának havi rendszeres gyakorisággal megjelenő Munkaerő-piaci helyzetképe 2012-től megtalálható weblapunkon a Statisztika Munkaerő-piaci tájékoztató elérési útvonalon: 18

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014. DECEMBER Kecskemét, 2015. január Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. Munkaerő-piaci

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. április. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. ÁPRILIS Kecskemét, 2015. május Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0 A

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. augusztus. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Foglalkoztatási Főosztály MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 19000 Nyilvántartott

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. szeptember Kecskemét, 2010. október Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június

T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében június Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T ÁJÉKOZTATÓ a munkaer piac f bb folyamatairól Heves megyében 2011. ius A megye munkáltatói 1,8 ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken iusban

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október

MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐPIACI HELYZETKÉP KECSKEMÉT MUNKAERŐPIACI KÖRZETBEN 2010. október Kecskemét, 2010. november Készült A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ELEMZÉSI,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2011-2015 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j an. f ebr. m árc.

Részletesebben

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Statisztikai definíciók MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Közfoglalkoztatott: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint

Részletesebben

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról

Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról Tájékoztató Veszprém megye munkaerő-piaci helyzetéről és a támogatásokról VESZPRÉM MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE Nyilvántartott álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség %-ában 2013 november Pápa 9,1

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember a munkaerőpiaci helyzetről 2011. szeptember Tisztelt Képviselőtestület! Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltség 5520 Szeghalom Bocskai út 8. Tel: 66/371-363 Tájékoztatóm

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma.

Az év eleji szezonális növekedést követően, márciusban megyénkben is jelentősen csökkent a regisztrált álláskeresők száma. TÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról Borsod - Abaúj - Zemplén megyében 2006. ius A KSH legutóbbi, 2005. december - 2006. uár időszakában végzett, a 15-74 éves népesség körére kiterjedő munkaerő-felmérése

Részletesebben

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február

Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február Foglalkoztatás és munkanélküliség alakulása 2012. január-február A javuló és romló pozíciójú foglalkozások országosan és régiónként 2012-ben Országos helyzetkép A 2011. évben a munkaerőpiac tendenciáit

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 ában a regisztrált álláskeresők a 420 670 fő volt

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. FEJÉR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A MEGYE FŐBB FOGLALKOZTATÁSI MUTATÓI 2012. IV. NEGYEDÉVBEN A KSH munkaerő-felmérés

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY Munkaerő-piaci helyzetkép Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2012-2016 Munkaerő-piaci folyamatok 2016 jában a regisztrált álláskeresők a 366 628 fő volt

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Foglalkoztatást bővítő és munkahelymegtartó támogatási lehetőségek Tamási Ildikó NMKH Munkaügyi Központja Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A vállalkozások száma 18000

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25.

Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. Az oktatási infrastruktúra I. SZAKKÉPZÉS 2014. 11. 25. A leghátrányosabb kistérségek Magyarországon (forrás:térport) A bruttó hozzáadott érték nemzetgazdasági ágak szerinti aránya a magyar GDP-ben,

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7.

Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében. 2011. június 7. Régiónk munkaerőpiaci helyzete 2011 tavaszán - a mobilitás jegyében 2011. június 7. 1 A munkaerőpiac jellemzői * 2011. I. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Vas megye * KSH adat Zala megye Foglalkoztatottak

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. intézkedés Decentralizált programok a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására program eredményei 2008. október 31.

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről október

Tájékoztató a munkaerőpiaci helyzetről október a munkaerőpiaci helyzetről 2012. október Tisztelt Képviselőtestület! Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Szeghalmi Kirendeltség 5520 Szeghalom Bocskai út 8. Tel: 66/371-363 Tájékoztatóm a Békés

Részletesebben

Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség

Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Makói Kirendeltség Hivatkozási szám: Ügyiratszám: 3814-5/2009. Ügyintézőjük: Ügyintéző: Pető Klára Makó Város Önkormányzata Képviselő Testülete Makó Széchenyi tér

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Kazincbarcika, 2014. május 3700

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. augusztus 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-2010 2011 2012 A i zárónapon

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN A FOGLALKOZTATÁS, VALAMINT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET 2014-BEN VAS MEGYÉBEN Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265 Telefon: (06 94) 520 400 Fax: (06

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012 2012. szeptember Kecskemét, 2012 2012. október 6000

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról

Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási. helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kazincbarcikai Járási Hivatala Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Foglalkoztatási Osztály

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ a munkaerő-piaci helyzet alakulásáról az Állami Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2008. augusztus 57,8 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ az álláskeresőknek augusztusban

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Munkaügyi Központja FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 1 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Főbb megyei munkaerő-piaci adatok 2013-ban a nyilvántartásban szereplő álláskeresők száma a 2012. decemberi értékről

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2013. évben induló ajánlott (csoportos) képzések A által támogatott A képzések Európai Uniós forrásból a TÁMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentraizált programok a konvergencia régióban)" program keretében valósulnak

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. szeptember 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő T 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatás munkaerő-piac a Gödöllői kistérségben. Vass István főigazgató Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi régió 1996. 1997. Közép-magyarországi régió lakónépességének

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 1. számú napirendi pont Tárgy: Beszámoló a 2012. évi közfoglalkoztatásról, 2013. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015

RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja RÖVIDTÁVÚ MUNKAERŐ- PIACI PROGNÓZIS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2015 Kecskemét, 2015. január 23. Készült A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJÁBAN

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségeinek hirdethető állásajánlatairól Dorogi Kirendeltség (Dorog, Kálvária u. 18. sz.) Telefon: 33/431-448 Egyszerű ipari

Részletesebben

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai

A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaerőpiaci szervezet és szolgáltatásai A munkaügyi szervezet létrejöttének előzményei 1. 80-as években az Állami Bér és munkaügyi Hivatal, intézte a bérszabályozás és a munkavállalással kapcsolatos

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése

A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése TÁMOP-1.4.5-12/1.-2012-0002 " Fejér megyei foglalkoztatási paktum támogatása A fiatalok munkavállalási hajlandóságával kapcsolatos statisztikai adatok másodelemzése 2015. január 12. Készítette: Domokos

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT 2011. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A RÉGIÓ NÉPESSÉGE, GAZDASÁGA, MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE...3 1. A régió területi, földrajzi, népesség

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Véleményező bizottság: A Munkaügyi Központ tájékoztatója Békés Város munkanélküliségi helyzetéről Viszokainé Mári Renáta kirendeltség-vezető Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2012-2014) Szolnok,

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben