Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, 2015. január. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN JANUÁR Kecskemét, február Másodlagos publikálás forráshivatkozással történhet. 0

2 A megyei munkanélküliség jellemzői A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (a gazdaságilag aktív népesség %-ában) Kirendeltségek A nyilvántartott álláskeresők aránya, % a/ január december január Kecskemét 8,2 8,2 8,7 Baja 10,9 10,7 12,0 Kalocsa 13,5 13,0 15,2 Kiskőrös 10,5 10,1 12,1 Kiskunfélegyháza 8,8 8,3 8,6 Kiskunhalas 12,3 12,0 12,6 Bácsalmás 13,7 13,0 13,9 Kiskunmajsa 13,6 13,8 15,8 Kunszentmiklós 12,9 12,2 15,5 Tiszakécske 8,7 8,1 9,2 Jánoshalma 22,3 19,4 21,3 Összesen 10,8 10,4 11,6 a/ Nyilvántartott álláskeresők aránya = a nyilvántartott álláskeresők száma a tárgyidőszakot megelőző év gazdaságilag aktív népesség %-ában. Az év első hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya (a gazdaságilag aktív népesség százalékában) 10,8% volt a megyében. Ez a múlt havi aránynál 0,4%- ponttal magasabb, az egy évvel korábbinál azonban 0,8%-ponttal alacsonyabb. A nyilvántartott álláskeresők aránya januárban Jánoshalma (22,3%), Bácsalmás (13,7%), valamint Kiskunmajsa (13,7%) járásban volt a legmagasabb a megyében. A munkanélküliség mértéke legalacsonyabb Kecskemét (8,2%), Tiszakécske (8,7%), és Kiskunfélegyháza (8,8%) térségében volt. Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában az előző hónaphoz képest nőtt, egy év távlatában azonban csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A zárónapon fő nyilvántartott álláskereső szerepelt a regiszterben, az egy hónappal korábbi állapothoz képest 1238 fővel (5,3%-kal) több, az egy évvel ezelőtti helyzethez viszonyítva 1456 fővel (5,6%-kal) kevesebb januárban mind a múlt havinál, mind az egy évvel korábbinál enyhébb regisztrációba lépő forgalmat bonyolítottak kirendeltségeink. A tárgyhónapban 3015 fő kérte a nyilvántartásba vételét a megye 11 kirendeltségének valamelyikén, a decemberinél 249 fővel (7,6%-kal), az elmúlt év azonos hónapjánál 949 fővel (23,9%-kal) kevesebben. A 1

3 nyilvántartásba lépők 6,5%-a (197 fő) most regisztráltatta magát első ízben. E létszám 17 fővel, az ismételten belépőké 232 fővel kisebb az elmúlt havinál. Múlt év januárjához képest az új belépők száma 35 fővel, az ismételten belépőké 914 fővel csökkent. A regisztrációból kilépők januári 1777 fős létszáma az előző havinál 52,3%-kal, az egy évvel korábbinál 40%-kal alacsonyabb. A pályakezdők e havi 342 fős kilépése a decemberi létszámnál 281 fővel, a januárihoz viszonyítva 191 fővel lett kevesebb. A regisztrált állományon belül a férfiak létszáma 6,3%- kal, a nők létszáma 4,4%-kal magasabb az elmúlt hónaphoz képest. Előző év januárjához viszonyítva pedig a férfiak létszáma 8,1%-kal, a nőké 3,1%-kal fogyott. A férfiak regisztrált állományon belüli aránya januárban 47,8%, míg a nőké 52,2% volt. A férfiak aránya ugyanakkor a múlt hónap óta 0,4%-ponttal magasabb, 2014 januárjához képest 1,3 százalékponttal alacsonyabb lett. Nemek szerinti megoszlásban Bácsalmás járásban a legmagasabb (53,2%) a férfiak aránya, míg a legtöbb nyilvántartott álláskereső nő a kecskemétiben regisztrált. A nők arányát tekintve azonban Tiszakécske áll az első helyen, 56,4%-kal. Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetételén belül az elmúlt hónaphoz viszonyítva az összevont iskolai szint mindegyikének létszáma növekedett. Legkevésbé az érettségizetteké 3,6%-kal, míg a legfeljebb általános iskolát végzettek létszáma 6,2%-kal emelkedett. A diplomásoké 5,2%-kal, a szakmunkásoké 5,5%-kal nőtt decemberhez képest. Megoszlásukban egy hónap alatt mérséklődés tapasztalható az érettségizettek esetében (0,4%-pontos), ugyanakkor a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya növekedett 0,4%-ponttal. A diplomások és a szakmunkások aránya változatlan előző hónaphoz képest. A tavalyi állapothoz képest emelkedett az alapfokú végzettségűek aránya 3,5%-ponttal, ellenben a szakmunkások, az érettségizettek és a diplomások esetében 2,8; 0,6 illetve 0,1%-ponttal alacsonyabb lett. Január végén Bács-Kiskun megyében a nyilvántartott álláskeresők 41,7%-a átlagosan legfeljebb 8 osztályt végzett, 31%-a szakmai középfokú végzettséggel rendelkezett. Az állástalanok 23,5%-a a középiskola befejeztével érettségit szerzett, míg a diplomás álláskeresők aránya 3,8%. 2

4 Iskolai végzettség alapján a kunszentmiklósi járásban legnagyobb a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (54,9%). Ugyanebben a járásban a legalacsonyabb a diplomát szerzettek aránya (1,6%). A legtöbb középfokú végzettségű nyilvántartott álláskeresővel a kecskeméti járás rendelkezik, azonban a megoszlás tekintetében a bajai járás az első 63,5 százalékkal. A gimnáziumban érettségizettek aránya 6,2 és 11,2 százalék között mozog. Az álláskeresők összevont kor szerinti összetételében a regisztráltak 19,2%-a 25 éves vagy fiatalabb, 55,8%-a 26 és 50 év közötti, 25%-a pedig 50 év feletti személy. A múlt hónap óta alig alacsonyabb az 50 év felettiek (0,1%-ponttal) és a 25 év alatti csoport (0,2%-ponttal) aránya. Előző év januárjához viszonyítva kisebbedett a középső, év közé eső állástalanok és a fiatalabb csoport aránya 0,9 illetve 0,2%-ponttal, az idősebbeké azonban nőtt (1,1%-ponttal). Kor szerint mindhárom kategóriában (25 éves vagy fiatalabb, 26 és 50 év közötti, 50 év feletti) Kecskemét járásban van a legtöbb munkát kereső, ám a járás összes nyilvántartott álláskereső számához viszonyítva a fiatal korosztály legmagasabb arányával a kiskunhalasi járás rendelkezik. Első helyen áll a 26 és 50 év közöttiek esetében Kiskunmajsa, míg az 50 év felettiek tekintetében Tiszakécske járás. A nyilvántartott álláskeresők regisztrációjának időtartamát tekintve a nyilvántartottak 25,9%-a: 6374 fő már több mint egy év óta nem talált megfelelő munkalehetőséget. Ez az arány december óta 0,6%- ponttal, tavaly januárhoz képest 4,6 %-ponttal csökkent. A legkevesebb (162 fő) tartós munkanélküli Tiszakécske járáshoz tartozik, az összes létszámhoz viszonyítva azonban Kiskőrös estében a legnagyobb (35%-os) az arány. 3

5 Az álláskeresők ellátását az álláskeresési járadék és az álláskeresési segély, valamint szociális ellátásként a foglalkoztatás helyettesítő támogatás (FHT) szolgálja. A hónap végén a nyilvántartott álláskeresők 9,5%-a (2331 fő) álláskeresési járadékot, 3,8%-a (946 fő) álláskeresési segélyt, 31,5%-a (7751 fő) pedig foglalkoztatás helyettesítő támogatást kapott. Az előző hónaphoz képest az álláskeresési járadékra jogosultak köre 5,8%-kal nőtt. A múlt év januárjával összehasonlítva ugyanez a létszám 8,9%-kal lett kevesebb. Foglalkoztatás helyettesítő támogatást az egy hónappal korábbinál 2,9%-kal, az egy évvel ezelőttinél 2,1%-kal többen kaptak. Ugyanakkor álláskeresési segélyre az előző havinál 25 fővel, az előző év azonos hónapjánál 253 fővel többen voltak jogosultak. Az év első hónapjában az álláskeresők 55,1%-a, fő nem részesült ellátásban. Számuk egy hónap alatt 6,8%-kal magasabb, egy év alatt 10,8%-kal alacsonyabb lett. Arányuk december óta 0,8%-ponttal emelkedett, egy év távlatában 3,2%-ponttal mérséklődött. Az összes szolgáltatásban 1 érintettek száma 2578 fő volt a megyében 2015 első hónapjában. A két legmagasabb érintett létszámot produkáló szolgáltatási eszköz az álláskeresési tanácsadás és a munkaerő-piaci információnyújtás volt. Mindkét formában ezer feletti az érintettek száma. Rehabilitációs és pszichológiai tanácsért fordultak a legkevesebben a kirendeltségekhez. A szolgáltatás tekintetében a Kecskeméti Kirendeltségen (806 fő) volt a legmagasabb az érintettek száma, míg Kiskunmajsán mindössze 21 fő részesült valamilyen szolgáltatásban. Pályakezdők A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma januárban az előző havinál 105 fővel (3,3%-kal) lett több, az egy évvel korábbinál 231 fővel (6,6%-kal) kevesebb. Létszámuk a zárónapon 3244 fő. Arányuk a nyilvántartott álláskeresők körében 13,2%-os, decemberben 13,4%-os, tavaly ilyenkor 13,3%-os volt. 1 Halmozott adatok 4

6 A belépőkön belül januárban 14,8%-ot, tavaly ilyenkor 12,9%-ot képviseltek a pályakezdők. Belépő létszámuk a tárgyhónapban 447 fő volt, amely az elmúlt hónaphoz viszonyítva 5,3%-kal, az előző év azonos időszakához képest 12,5%-kal alacsonyabb. A pályakezdőkön belül a nők aránya a magasabb, 53 százalék. Több mint egyharmaduk legfeljebb általános iskolát végzett, közel hattizedük középiskolában tanult, míg a diplomát szerzettek a pályakezdő nyilvántartott álláskeresők 3,9%-át teszik ki. A pályakezdők 97,1 százaléka 25 év alatti, a maradék kis hányadot a év közöttiek jelentik. A pályakezdők közül ellátásra mindössze 641 fő jogosult, ők mindannyian foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesültek 2015 januárjában. Előző hónaphoz képest 3,7%-kal nőtt ezen támogatási formában részesülők száma. A pályakezdő álláskeresők több mint hetede már több mint egy év óta nem talál munkát, számuk 464 fő. A munkaerő iránti kereslet Január hónap folyamán a bejelentett új álláshelyek száma 956 darab volt, szemben az előző év elejei 1486 fővel. A havi állásadatok igazodnak a szezonális folyamatokhoz. Az időszak elején meglévő 1050 álláshellyel együtt 2006 álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfeleinknek. Az összes munkalehetőségből 1108 állás maradt a hónap végén betöltetlen. Ezzel 100 nyilvántartott álláskeresőre az időszak végén még 4,5 üres álláshely maradt, hasonlóan a decemberihez, tavaly ilyenkor pedig öt volt e mutató értéke. A munkaerő-piaci támogatások A nyilvántartott álláskeresők munkába történő visszatérését segítik a foglalkoztatási támogatások, melyek nagy része munkaerő-piaci programok keretében valósul meg, de a másodlagos munkaerőpiacon elhelyezkedési lehetőséget nyújt a közfoglalkoztatás is. Bács-Kiskun megyében a támogatások által érintettek létszáma decemberében fő, amely az előző havitól 2%-kal több, míg az előző év azonos időszakitól több mint felével marad el. A támogatottak jelentős része, 1974 fő a TÁMOP programokon keresztül részesül a segítségből. Ez a 2 Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. 3 Legutolsó adat 5

7 létszám az előző havinál 12,7%-kal, az előző év azonos időszakinál 29,3%-kal alacsonyabb. A támogatottakon belül legtöbben a foglalkoztatást elősegítő képzést (1400 fő), valamint a bér- és bérköltség támogatást (548 illetve 520 fő) igénybe vevők vannak. Munkahelymegőrző támogatásban 413 fő részesül, amely a novemberi létszámnál 37 fővel több, az előző év azonos időszakinál 37 fővel kevesebb. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatás keretén belül 2015 januárjában 6567 fő 4 dolgozott a megyében, amely az előző havi létszámnál 0,6%-kal, az előző év azonos időszakánál pedig 35,7%-kal alacsonyabb. A legtöbb közfoglalkoztatottat ebben a hónapban Kalocsa járásban alkalmazzák (1040 főt), de jelentős létszám tartozik a bácsalmási (696 fő), a kecskeméti (676 fő), valamint a bajai (647 fő) és a kiskunhalasi (614 fő) térséghez is. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás érintett létszáma 3080 fő volt az év első hónapjában, mely az összes közfoglalkoztatott 46,9%-át jelenti. Iskolai végzettségüket tekintve a középiskolát végzettek vannak a legnagyobb arányban (49,4%, 1523 fő), de a legfeljebb általános iskolát végzettek részaránya (48,8%) is közelít az öttizedhez. Országos közfoglalkozatás keretében 782 fő dolgozott, melynek több mint harmada (270 fő) középfokú szakmai végzettségű. A felsőfokú intézményben diplomát szerzettek aránya (2,8%) e támogatási formában a legmagasabb. A hosszabb időtartamúhoz hasonlóan, az országos közfoglalkoztatásban dolgozók körében is a férfiak vannak többségben, előbbi esetében 56,9%, míg utóbbinál 64,7 százalék az arányuk. Kistérségi startmunka mintaprogramban érintettek létszáma 2705 fő 2015 januárjában. E kategóriában a nők aránya (50,3%) a magasabb és az iskolai végzettséget tekintve is eltérés mutatkozik az előbbi támogatási paraméterekhez képest. Kistérségi startmunka program keretében az alapfokú végzettségűek vannak a legnagyobb arányban (52,1%), számuk 1410 fő. A közfoglalkoztatottak közül, ebbe a kategóriába tartozók körében legalacsonyabb a diplomások aránya. Kor szerinti összetétel alapján mindhárom támogatási paraméter esetében a 26 és 50 év közötti dolgozók vannak a legmagasabb létszámmal: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 1839 fő, ami közel hattizedes arány; az országos közfoglalkoztatásban érintettek 57,4%-a (449 fő), míg e korosztályt képviselők száma 1654 fő a kistérségi startmunka mintaprogramon belül (arányuk 4 Érintett létszám 6

8 61,1%). Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra az érintettek több mint felét meghaladóan vannak azok, akik jogosultak, többségük a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban és a kistérségi startmunka mintaprogramban dolgozók. A munkaadó gazdálkodási formáját tekintve mindhárom támogatott programban igen jelentős a költségvetési szerv aránya, 87 és 100% között mozog. Emellett egytized közeli aránnyal képviseltetik magukat a nonprofit szervezetek és a vállalkozások, előbbi a hosszabb időtartamú, utóbbi az országos közfoglalkoztatás esetében. Meglehetősen alacsony, mindössze egy százalék, az összes támogatottból 2015 januárjában kilépők száma: a program normál befejezésével 64 fő, megegyezéssel hét fő és felmondással két fő fejezte be közfoglalkoztatás keretében a munkát. A járásokat tekintve, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban dolgozók száma Kecskemét (676 fő), Baja (529 fő), Kiskunhalas (325 fő), valamint Kalocsa (305 fő) járásban volt a legmagasabb. Kistérségi startmunka mintaprogram esetében, az előzőhöz megoszláshoz képest, megváltozott a járások létszámaránya. Kalocsa járásban foglalkoztatták a legtöbb munkavállalót, aránya 27,2% az összes kistérségi létszámból. Bácsalmás 19,9%-ot, míg Jánoshalma 12,8, Kunszentmiklós pedig 12,3 százalékot képvisel. Közérdekű munkavégzés januárjában közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos ügyek száma 2228 db volt Bács-Kiskun megyében. A legtöbb üggyel a kecskeméti (635 db) és a kalocsai (513 db) kirendeltség foglalkozott, miközben a tiszakécskei kirendeltségnek 30 db esete volt. Az ügyek több mint fele már teljesített, egyötöde lezárt státuszú, míg 13,8%-a folyamatban lévő. A kiszabott büntetés típusát tekintve az ügyek közel hattizede helyszíni bírság, 37,7%-a pedig pénzbírság megváltására irányult. 5 Halmozott adatok 7

9 A közérdekű munkát vállaltak ( elkövetők ) száma 1476 fő volt eddig, melynek 81,4%-a férfi. Iskolai végzettségüket tekintve a legfeljebb általános iskolát végzettek aránya a legmagasabb (74,5%), 15,7 százalékuk szakmai középfokú bizonyítvánnyal rendelkezik, míg a diplomások aránya mindössze 2,5%. A dolgozók kor szerinti megoszlásában a 25 és 54 év közöttiek aránya közel kétharmadnyi. A közérdekű munkát vállalók számára a kirendeltségek a foglalkoztatók által megadott igényekhez kapcsolódó munkalehetőségeket ajánlanak fel. Eddig fős munkaerőigény nyújtottak be a foglalkoztatók, melynek szinte mindegyike alapfokú végzettséget igényelt. A foglalkoztatók több mint fele költségvetési szerv, háromtizede jogi személyiségű nonprofit szervezet, 16,6%-uk jogi személyiségű vállalkozás. A foglalkoztatók létszámát tekintve a munkát ajánlók 22,6%-a 50 és 90 fő közötti munkáltató, közel azonos arányban van 5 és 9 fő, valamint 20 és 49 fő közötti. 8

10 Összefoglaló adatok 1. sz. melléklet Változás az előző Változás az előző év január december január hónaphoz képest azonos hónapjához képest fő főben a bázis % -ában főben a bázis % -ában Nyilvántartott álláskeresők Nyilvántartott álláskereső , ,4 nemenként férfi , ,9 nő , ,9 < = 8. ált. isk , ,9 végzettségenként szakmunkás , ,9 érettségi , ,9 diplomás , ,2 pályakezdő , ,4 <= 25 év , ,5 korcsoport >25 & <= 50 éves , ,8 > 50 éves , ,1 nyilvántartásba összesen , ,1 belépők első alkalommal , ,9 tartósan regisztrált * , ,2 tartósan regisztráltak aránya (%) 25,9 26,5 30,5-0,6 %-pont -4,6 %-pont álláskeresők aránya ** (%) 11,0 10,4 11,6 0,6 %-pont -0,6 %-pont Foglalkoztatási támogatások Közfoglalkoztatás , ,3 ezen belül Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , ,4 Országos közfoglalkoztatási program , ,7 Kistérségi startmunka mintaprogram , ,1 Támogatási eszközök , ,3 * Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a regisztrált álláskeresők állományában ** A gazdaságilag aktív népesség %-ában

11 2. sz. melléklet A nyilvántartott álláskeresők száma Változása az előző hónaphoz január Index, Index, fő fő % % Álláskeresők száma (fő) Változása az előző év azonos időszakához Kecskemét , ,1 Baja , ,4 Kalocsa , ,1 Kiskőrös , ,1 Kiskunfélegyháza , ,2 Kiskunhalas , ,4 Bácsalmás , ,9 Kiskunmajsa , ,4 Kunszentmiklós , ,0 Tiszakécske , ,1 Jánoshalma , ,6 Bács-Kiskun megye , ,4 Összetétel adatok Nem résztvevő járadék Ellátási típus szerint Álláskeresési segély Álláskeresők száma (fő) Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye FHT Összesen 10

12 3. sz. melléklet Férfi Nemenként Nő Iskolai végzettségenként 8. ált.-nál Általános Szakmunk. Szakközépi. Főiskola Gimnázium kevesebb iskola Szakisk. Technikum Egyetem Álláskeresők száma (fő) Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye Korcsoportonként <=20 >20 & <=25 >25 & <=35 >35 & <=45 > 45& <=55 > 55 Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye éves Álláskeresők száma (fő) 11

13 A bejelentett betöltetlen álláshelyek havi mérlege január 4. melléklet Előző havi záró állomány A hónap folyamán bejelentett álláshelyek száma Havi érvényes bejelentések A hónap folyamán megszűnt álláshelyek Tárgyhavi záró állomány db Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye összesen A. - mezőgazdaság, erdőgazd., halászat B. - bányászat, kőfejtés C. - feldolgozóipar D. - villamosenergia-, gáz-, gőzellátás E. - vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás F. - építőipar G. - kereskedelem, gépjárműjavítás H. - szállítás, raktározás I. - szálláshely-szolgáltatás, vendégl J. - információ, kommunikáció K. - pénzügyi, biztosítási tevékenység L. - ingatlanügyletek M. - szakmai, tudományos, műszaki tev N. - adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység O. - közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás P. - oktatás Q. - humán-egészségügyi, szociális ellátás R. - művészet, szórakoztatás, szabadidő S. - egyéb szolgáltatás T,U. - egyéb tevékenység, kitöltetlen Bács-Kiskun megye összesen támogatott nem támogatott Bács-Kiskun megye összesen megoszlás, % Kecskemét 30,3 22,8 26,7 34,5 20,4 Baja 5,1 14,4 9,6 7,2 11,5 Kalocsa 8,6 12,8 10,6 12,9 8,7 Kiskőrös 4,9 7,7 6,2 6,1 6,3 Kiskunfélegyháza 26,4 17,1 21,9 8,8 32,6 Kiskunhalas 5,1 4,0 4,6 2,6 6,2 Bácsalmás 1,7 2,4 2,0 3,9 0,5 Kiskunmajsa 3,1 8,6 5,7 9,5 2,7 Kunszentmiklós 5,8 2,5 4,2 1,8 6,2 Tiszakécske 0,3 2,8 1,5 2,4 0,7 Jánoshalma 8,7 4,9 6,9 10,2 4,2 Bács-Kiskun megye összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 támogatott 30,9 26,5 28,8 44,0 16,4 nem támogatott 69,1 73,5 71,2 56,0 83,6 Bács-Kiskun megye összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

14 Sorrend Munkaerő-piaci helyzetkép Bács-Kiskun megyében, január 5. sz. melléklet A nyilvántartott álláskeresők keresett foglalkozás szerint és a bejelentett üres álláshelyek száma, megoszlása, Bács-Kiskun megyében, január végén 30 leggyakoribb foglalkozás Összes álláskereső Bejelentett üres állások Pályakezdő álláskeresők 1 Foglalkozások 9239 Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású Regisztrált, fő megoszlás, % Állások (db) megoszlás, % Foglalkozások Regisztrált, fő megoszlás, % , Egyszerű ipari foglalkozású , Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású , Bolti eladó , Kézi csomagoló , Általános irodai adminisztrátor , Általános irodai adminisztrátor , Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású 84 7, Bolti eladó 215 6, Intézményi takarító és kisegítő 641 2, Szakács 36 3, Pincér 63 1, Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 442 1, Pék, édesiparitermék-gyártó 35 3, Fodrász 56 1, Lakatos 382 1, Húsfeldolgozó 34 3, Szakács 54 1, Egyéb takarító és kisegítő 382 1, Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó 31 2, Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 54 1, Konyhai kisegítő 380 1, Bolti eladó 27 2, Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 52 1, Kőműves 370 1, Kubikos 25 2, Egyéb takarító és kisegítő 50 1, Pincér 353 1, Biztosítási ügynök, ügyintéző 17 1, Mechanikaigép-összeszerelő 47 1, Festő és mázoló 342 1, Pincér 17 1, Konyhai kisegítő 43 1, Portás, telepőr, egyszerű őr 334 1, Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr 17 1, Egyszerű ipari foglalkozású 43 1, Vagyonőr, testőr 333 1, Lakatos 15 1, Cukrász 42 1, Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású 331 1, Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 15 1, Lakatos 40 1, Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású 322 1, Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelője 15 1, Festő és mázoló 40 1, Egyszerű ipari foglalkozású 295 1, Mechanikaigép-összeszerelő 15 1, Bútorasztalos 38 1, Rakodómunkás 285 1, Targoncavezető 15 1, Pultos 37 1, Mechanikaigép-összeszerelő 264 1, Általános irodai adminisztrátor 14 1, Burkoló 31 1, Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 203 0, Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés) 12 1, Intézményi takarító és kisegítő 31 1, Szakács 195 0, Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő 12 1, Anyaggazdálkodó, felvásárló 29 0, Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 185 0, Pultos 10 0, Kőműves 29 0, Bútorasztalos 185 0, Hegesztő, lángvágó 10 0, Rakodómunkás 29 0, Fodrász 184 0, Forgácsoló 9 0, Pék, édesiparitermék-gyártó 28 0, Targoncavezető 184 0, Intézményi takarító és kisegítő 9 0, Forgácsoló 28 0, Húsfeldolgozó 183 0, Konyhai kisegítő 9 0, Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelő 26 0, Szociális gondozó, szakgondozó 182 0, Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő 8 0, Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású 24 0, Szabó, varró 162 0, Egyéb takarító és kisegítő 8 0, Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével) 21 0, Pék, édesiparitermék-gyártó 158 0, Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója 7 0, Kereskedő 21 0, Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítója 153 0, Kőműves 7 0, Fizioterápiás asszisztens, masszőr 20 0, Szabásminta-készítő 145 0, Mezőgazdasági mérnök 6 0, Hegesztő, lángvágó 20 0,6

15 6. sz. melléklet Munkaerő-piaci támogatások eszközei december* Változás az előző Változás az előző Érintett bruttó létszám a/ december november december hónaphoz képest évhez képest fő főben a bázis %-ában főben a bázis %-ában Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása , ,3 Álláskereső klubban való részvétel idejére keresetpótló ,0-43 0,0 juttatás Bértámogatás , ,2 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő , ,9 támogatások Bérköltség támogatás , ,4 Helyközi utazás támogatása ,0-12 7,7 Munkaadós képzés támogatása Munkaerő-piaci támogatás eszközei b/ Ebből: ,0-19 0, , ,0 "Újra tanulok" , ,4 A nők 40 év szolgálati jogviszonyának ,8 46 0,0 megszerzésének elősegítése TÁMOP / , ,8 TÁMOP összesen , ,7 Munkaerő-piaci Programok , ,3 Munkahelymegőrző támogatás c/ , ,8 Támogatások összesen , ,3 * Legutolsó adat a/ Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. b/ NFSZ Adattárház adatai c/ A kirendeltségek nyilvántartása alapján Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása Álláskereső klubban való részvétel idejére keresetpótló juttatás Bértámogatás Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások Bérköltség támogatás Helyközi utazás támogatása Munkaadós képzés támogatása Munkahelymegőrző támogatás Munkaerőpiaci támogatás eszközei Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Bács-Kiskun megye

16 7. sz. melléklet Érintett nettó létszám* január december január fő főben a bázis %-ában főben a bázis %-ában Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás , ,4 támogatása Országos közfoglalkoztatási , ,7 program támogatása Kistérségi startmunka mintaprogram , ,1 támogatása Támogatási paraméter , ,3 * Tartalmazza az előző hónapról áthúzódó létszámot is. Közfoglalkoztatás január Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Országos közfoglalkoztatási program támogatása Kistérségi startmunka mintaprogram támogatása Támogatási paraméter Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály Bács-Kiskun megye

17 A közfoglalkoztatottak száma, összetétele 8. melléklet Változása az előző Változás az előző év hónaphoz azonos hónapjához képest január Index, Index, fő fő % % Kecskemét , ,8 Baja , ,9 Kalocsa , ,7 Kiskőrös , ,4 Kiskunfélegyháza , ,3 Kiskunhalas , ,2 Bácsalmás , ,9 Kiskunmajsa , ,1 Kunszentmiklós , ,4 Tiszakécske , ,3 Jánoshalma , ,9 Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * 782 Bács-Kiskun megye , ,3 Nemenként Iskolai végzettségenként 8. ált.-nál Szakmunk. Szakközépi. Főiskola Férfi Nő Általános iskola Gimnázium kevesebb Szakisk. Technikum Egyetem Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * Bács-Kiskun megye év alatt felett Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztály * Bács-Kiskun megye *Kirendeltségre nem bontható adat. Korcsoportonként éves 16

18 Közérdekű munkavégzés adatai 9. sz. melléklet (kirendeltség) Ügyek száma Folyamatban Kijelölt Munkavégzés Teljesített Lezárt Elévült Foglalkoztatók száma Közérdekű munkát vállalók száma Kiszabott közérdekű munka Büntetés típusa Pénzbírság megváltása Helyszíni bírság megváltása Munkaerőigényhez igényelt létszám db db fő db fő Kecskemét Baja Kalocsa Kiskőrös Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Bácsalmás Kiskunmajsa Kunszentmiklós Tiszakécske Jánoshalma Bács-Kiskun megye Bács- Kecskeméti Bajai Kalocsai Kiskőrösi Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Bácsalmási Kiskunmajsai Kunszentmiklósi Tiszakécskei Jánoshalmi Kiskun Kirendeltség megye Ügy Elvégzett munkaóra összesen Letöltendő munkaóra Ügyek darabszáma Elkövető Fő Munkalehetőség Szabálysértés létszám Szabálysértés létszám - szabad Napi minimum létszám Napi maximum létszám Büntetőügy létszám Büntetőügy létszám - szabad Munkalehetőség bejelentések száma Foglalkoztató Foglalkoztatók darabszáma *Halmozott adat

19 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Nyilvántartott álláskeresők: a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában lévő álláskereső, az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart. Zárónapi (stock jellegű) adatok: zárónapra, a tárgyhónap 20-ára vonatkozó időponti adatok. A tárgyhónap alatt bekövetkezett eseményekre, áramlásokra vonatkozó (flow jellegű) adatok: az előző hónap zárónapja és a tárgyhónap zárónapja közötti időintervallumra vonatkoznak. Érintett létszám: tárgyidőszaki nyitó + tárgyidőszaki belépő létszám együtt. Az adatok forrása: NFSZ Adattárház. A területi adatok július 1-jétől illetékesség-változás miatt a 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet (a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről) alapján járásokra vonatkoznak. Relatív mutatók: Az országon belüli különböző szintű területi egységek munkaerő-piaci helyzetének összehasonlítására szolgálnak. a) A nyilvántartott álláskeresők aránya: a nyilvántartott álláskeresők száma a KSH Nemzetgazdasági Munkaerőmérlegében publikált (a tárgyévet megelőző év április 1-jére vonatkozó) gazdaságilag aktív népesség adat százalékában b) Relatív mutató: a nyilvántartott álláskeresők száma a munkavállalási korú népesség százalékában. Ennek a mutatónak a nevezője is a KSH-tól származik (eredeti forrása a Népesség nyilvántartás) településenként is meg lehet határozni, ellentétben az a) mutatóval. A településsoros adatok megtalálhatók az NFSZ (Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat) honlapján, a Foglalkoztatás/Statisztika/Településsoros munkanélküliségi adatok menüpont alatt. Közérdekű munkavégzés tartalma: a közérdekű munkával sújtott, illetve a meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság megváltása érdekében közérdekű munkát vállalt elkövetők, továbbá a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott magatartást elkövetőkre kiszabott közigazgatási bírságot közérdekű munkával megváltó kötelezettek, valamint közérdekű munkával sújtott elítéltek közérdekű munkavégzésével kapcsolatos információk. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának havi rendszeres gyakorisággal megjelenő Munkaerő-piaci helyzetképe 2012-től megtalálható weblapunkon a Statisztika Munkaerő-piaci tájékoztató elérési útvonalon: 18

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja KECSKEMÉT 50 KMKM-ES SUGARÚ KÖRNYÉKÉNEK KÖRNYÉKÉNEK MUNKAERŐPIACI FŐBB JELLEMZŐI JELLEMZŐI 2012 2012. szeptember Kecskemét, 2012 2012. október 6000

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI

TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI Jóváhagyta: Deák Miklósné igazgató TÁJÉKOZTATÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 2013. ÉVI ÉS 2014. I-IV. HAVI MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉRŐL A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása (2012-2014) Szolnok,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-6/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 104. PÁPAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert)

Tájékoztató. Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről. (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Ikt. szám: 6-16/2014/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató Heves megye munkaerő-piaci helyzetéről (Összeállította: Macz Orsolya, Domján Róbert) Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/182-17/2015. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30.

MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. MUNKANÉLKÜLISÉG A KECSKEMÉTI KISTÉRSÉGBEN MUNKÁT KERESŐ PÁLYAKEZDŐ FIATALOK HELYZETELEMZÉSE KECSKEMÉT, 2009. 08. 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. Kecskemét kistérség népessége...5 A népesség száma és alakulása...5

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 138. T á j é k o z t a t ó a Pápai Járás munkaerő-piaci helyzetéről és a foglalkoztatás alakulásáról Előadó: Bocskay Gyöngyi

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Chamber of Commerce and Industry Bács-Kiskun County Kecskemét, Árpád krt. 4. H-6000 Pf.: 228. Tel:(76) 501-500, Fax:(76) 501-538 E-mail: bkmkik@mail.datanet.hu

Részletesebben

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak

A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január. A munkaadók több álláshelyet kínáltak A munkaerı-piaci helyzet alakulása a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján 2011. január A munkaadók több álláshelyet kínáltak A foglalkoztatók a tárgyhónapban 37,0 ezer darab új

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltség. T á j é k o z t a t ó

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltség. T á j é k o z t a t ó Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pápai Kirendeltség T á j é k o z t a t ó Pápa Zirc Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred A Pápai Kistérség munkaerő-piaci és

Részletesebben

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák

Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Koltai Luca Simonyi Ágnes Gyulavári Tamás Kártyás Gábor: Foglalkoztatáspolitikai dilemmák Szakszervezeti kiskönyvtár XXIX. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek

Részletesebben

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága FOGLALKOZTATOTTSÁG, KERESETEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON Veszprém, 2007. október 30. Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, 2007 ISBN 978-963-235-141-4

Részletesebben

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója

Budapest főváros és Pest megye szakképzés-fejlesztési koncepciója Készítette: Budapest és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG SZEREPE, FELADATAI... 4 1.1. A KONCEPCIÓ TERÜLETI HATÁLYA... 5 1.2.

Részletesebben

Munkaerő-piaci barométer 2015

Munkaerő-piaci barométer 2015 KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG Munkaerő-piaci barométer 2015 Cím: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4. postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314. telefon: 441-1052, fax: 441-1787, web:

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2006. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Készült a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda műhelyében Írta és szerkesztette:

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM

KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM TISZAVASVÁRI 2 0 0 9 Tiszavasvári város Közfoglalkoztatási Programja Tartalomjegyzék I. Bevezetés. 2. oldal II. Demográfia, foglalkoztatás..

Részletesebben

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

HEFOP 2.2.1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével ZÁRÓ TANULMÁNY Kaposvári Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjólét Módszertani Családsegítő Központ

Részletesebben

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27.

A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások. Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. A pályakezdő álláskeresők munkaerő-piaci helyzete és a számukra nyújtható támogatások Székesfehérvár, 2012. szeptember 27. Jogszabályi vonatkozás Fogalom meghatározás A foglalkoztatás elsegítéséről és

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2013/2 Központi Statisztikai Hivatal 2013. szeptember Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 4 Gazdasági szervezetek...

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a civil szervezetek szerepéről a munka világában

A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a civil szervezetek szerepéről a munka világában A munkaerő-piacról, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról, szolgáltatásokról, támogatásokról, a magán munkaközvetítők tevékenységéről, a civil szervezetek szerepéről a munka világában Munkaerő piaci helyzet

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. november

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szólád Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szólád Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007.

Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Monitoring jelentés a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről 2007. Készült a Fővárosi Közgyűlés megbízásából Tartalomjegyzék 1 FEJEZET HELYZETKÉP ÉS TENDENCIÁK A MUNKAERŐPIACON... 3 1.1 Országos folyamatok

Részletesebben