Helyi tehetséggondozó stratégia 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi tehetséggondozó stratégia 1"

Átírás

1 Helyi tehetséggondozó stratégia 1 készítette: Dr. habil. Gyarmathy Éva Alapelvek A tehetséggondozásnak, mint minden egyéb jelentős hatású tevékenységnek befogadó jellege kell legyen. Mindenki számára elérhetővé tehető és teendő a kiemelkedő teljesítmények elérése. Így a tehetségek automatikusan megjelennek. A hatékony tehetséggondozás tevékenység és nem teljesítmény alapú. A teljesítmények következményként jelennek meg, de csupán a tizenéves kortól kezdve lehet értékelési szempontként, de még ekkor sem kritériumként vagy szelekciós tényezőként használni. A) Tehetséggondozás fejlesztés hangsúlyos, amelynek része a tehetség oldal erősítése mellett a kognitív teljesítményeket megalapozó szenzomotoros területek és a személyiség fejlesztése is, tehetségazonosítás helyett tehetségmegismerés hangsúlyos, vagyis az egyén és fejlődési igényeinek megismerésére irányul, módszertani sokféleségre épülő. A többszintű, az érdeklődésre építő tehetséggondozás mindenki számára előnyös. Ehhez a tehetséggondozás alábbi csésze rendszere vezethet: Széles rétegeknek a mindennapi ellátásban Érdeklődők csoportjának Kiemelkedőknek Tehetségeknek B) A tehetség 2 A tehetség és fejlődése sokféle, és a szabálytalan formáinak elismerése és felismerése is része a gondozásnak. A tehetség különböző fejlődési szintjei és megjelenési aránya a populációban: 15-25% 5-7% 1% TEHETSÉG KIEMELKEDŐ TEHETSÉG ÁTÜTŐ TEHETSÉG 1. Tehetségmező 25% 2. Kiemelkedő tehetség 5-7% 3. Átütő tehetség 1% 4. Különleges helyzetű tehetség nincs adat?% KÜLÖNLEGES HELYZETŰ TEHETSÉG A tehetség fejlődése, mint minden egyéb fejlődés sokféle. Lehet gyors, hullámzó, késői. Mindez nem a tehetség nagyságáról, hanem fejlődési sajátságáról szól, amelyet a tehetséggondozásban figyelembe kell venni. 1 2 Gyarmathy Éva (2014) Stratégia a tehetséggondozásban. Tani-Tani Online. - tanulmányra épülő helyi tehetséggondozó gyakorlati stratégia Gyarmathy Éva (2014) A nem szunnyadó erő. Neveléstudomány Online,

2 1. Amikor tehetséggondozásról van szó, nem egy elitről gondolkodunk, hanem széles rétegekről. 2. A legjobban ismert tehetség a kiemelkedő tehetség, az optimális tehetség, mert jól azonosítható és viszonylag jól alkalmazkodik. 3. Az átütő tehetség beilleszkedése sokszor nehéz, és legtöbbször problémaként jelenik meg. 4. A tehetség sajátos attitűd és személyiség, így önmagában is különlegesség ezért kisebbségi helyzet. Ehhez járulhat különböző hátterű egyéb különlegesség, mint szociokulturális helyzet, etnikai-nemzetiségi helyzet, neurológiai eltérések, viselkedési és érzelmi sajátosságok érzékszervi-mozgásos eltérések. Mindezen sajátosságok szintén kisebbségi helyzetnek tekinthetők, és a többségi társadalomba való beilleszkedés nehézségei miatt gyakran vezetnek zavarokhoz, így jelenik meg a szociokulturális hátrány, etnikai-nemzetiségi kisebbségi helyzet, neurológiai alapú teljesítményzavarok, leggyakrabban tanulási zavar, diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia diagnózissal, viselkedési és érzelmi zavarok, leggyakrabban figyelem zavar, hiperaktivitás zavar, autizmus, Asperger szindróma diagnózissal, érzékszervi-mozgásos zavarok, leggyakrabban vak és gyengén látó, siket, mozgáskorlátozottság diagnózissal. A többszörös különlegesség tehát ezen egyének különleges helyzetéből fakad, így munkafogalomként egyszerűen nevezhetők különleges helyzetű tehetségeknek. A vizsgálatok során a képességfejlődés mellet az érdeklődés alakulását is hangsúlyosan figyelembe kell venni, mert ez utóbbi jelzi a belső hajtőerő nagyságát és irányát. A tehetség önmagát azonosítja, ha a képességeinek és érdeklődésének megfelelő tevékenységre van lehetősége. B) Környezet: A tehetségfejlődést támogató klíma erősítése, és a tehetségirányú fejlődés lehetőségeinek és akadályainak feltárása a cél, nem az egyének címkézése. A tehetségfejlődésben nincsen egyféle megfelelő környezet, mert mindenki számára eltérő a fejlődéséhez szükséges külső elemek rendszere. Ezért a támogató klíma lényege, hogy lehetőséget ad az egyéni utak kiteljesítésére. A vizsgálatok nem csak az egyént, hanem a környezetet is felmérik. Az egyén és a környezet összeillését keresve a tehetségek számára optimálisan kialakítható fejlődési terep azonosítható. A sokféle tehetségeknek megfelelő környezet mindenkinek segít a legjobbat kihozni magából. Ennek a környezetnek a jellemzői: Sokféle képességet tekint értéknek, a képesség és készség területeket nem rangsorolja. Az erős és gyenge oldalakra egyaránt figyelemmel van. Tiszteletben tartja az egyéni fejlődési utakat.

3 Tevékenységet vár el, nem teljesítményt. Sokféle tevékenységre ad lehetőséget. Támogatja a társas és az önálló tevékenységeket. 3. Programok: Akadálymentesített, vagyis a különleges, így a szociokulturális helyzet, sajátos nevelési igény, beilleszkedési, tanulási, érzelmi és/vagy viselkedési eltérések, nemzetiségi és migrációs helyzet terén a többségtől eltérő helyzetű, tehetségeknek is megfelelő tehetséggondozó programok előtérbe helyezése a cél. A tehetséggondozó programok kidolgozásánál lényeges szempontok: A programok az egyén és környezetének egészét célozzák, mert ezek elválaszthatatlan egységben vannak, rendszerben működnek. Komplex programok tervezése a feladat: családok, pedagógusok, tehetségfejlesztő szakemberek, állami és civil intézmények közös tevékenységére van szükség. Az integrált programok előnyt élveznek, mert a sokféleség a fejlődés egyik motorja. Az akadálymentesítés lényege, hogy olyan egyetemes tervezéssel készüljenek a programok, hogy függetlenül helyzetétől mindenki megtalálja bennük a fejlődéshez szükséges tevékenységeket. A programok minél szélesebb kör számára induljanak. Feleljenek meg akár a különleges helyzetű tehetségeseknek is. Érjék el a hátrányos illetve a leghátrányosabb helyzetű településeken élőket, a sajátos nevelési igényű csoportokat, a különböző okok miatt kisebbségben élőket és a kiemelkedő valamint átütő tehetségeket is. Minél koraibb életkortól, ha lehet már hároméves kortól induljon az ellátás, amelynek módszerei életkoronként változóak, de soha nem külön kezelik az erős és gyenge oldalakat. Környezetével egységben és egészként fejlődésre kész egyénként tekintenek mindenkire. A felzárkóztatás és tehetséggondozás nem válik külön. 4. Az átütő és kiemelkedő tehetségek: A korai ellátó rendszer felépítése, és a további fejlődéshez szükséges környezeti háttér megteremtése a feladat. A tehetség korai átütő megjelenése a környezet és egyén számára igen megterhelő össze nem illést jelent. Ezért az átütő tehetség legtöbbször problémaként jelenik meg. Különösen a 4-9 éves korban, amikor még az identitás fejlődése kezdeti fázisban van, nagyon veszélyeztetettek ezek a tehetségek. Ezért kell a különleges korai ellátás: alkotónapok, pull-out programok, szakmai mentor, valamint szükség esetén magántanulói státusz Szereplők: A tehetséggondozás sokszereplős rendszer. A résztvevőknek (tehetségek, szülők, pedagógusok és egyéb szakemberek, állami és civil szervezetek) közös munkájára van szükség. A legfontosabb, hogy meginduljon az információk cseréje. elektronikus és személyes részvételű fórumok, beszélgetések, közös programok, képzések, tréningek. 3 Gyarmathy Éva (2013) Szabadon és biztonságban. A kisgyerekek tehetséggondozásának gyakorlata. Szerk. Dobolán Katalin: Kisgyerekek nagy problémák. Raabe Kiadó, 2013 augusztus, L2.

4 6. Módszerek: A hatékony tehetséggondozó módszerek terjesztése a feladat. A tehetséggondozásban résztvevők képzéseiben az integrációt automatikusan megoldó szemlélet és gyakorlat beépítése és az életkori sajátosságoknak megfelelő eljárások támogatása a cél. A tehetséggondozásban az önálló, szabad fejlődés és a társas helyzetekben folyó tevékenységek a vezető elemek. Ezért minden ennek megfelelő lehetőséget érdemes megvizsgálni, majd a gyakorlatban történő alkalmazás során a leghatékonyabb megoldásokat azonosítani. A tehetségek ellátása és a tehetséggondozók fejlődése együtt halad. A tehetség a legérzékenyebb a környezet változásaira, ezért ellátása folyton fejlődő. Ennek megfelelő módszerek: módszertani műhelyek a résztvevők gyakorlatban vesznek át adott módszert, szakmai műhelyek a résztvevők közösen dolgoznak ki megoldásokat, intenzív tehetséggondozás nyári táborok, műhelyek, megmutatkozási lehetőségek egyéni/csoportos verseny, fellépés, kiállítás, infokommunikációs megjelenés, fesztivál, ünnep - a megmutatkozásra kombináltan ad lehetőséget. A képzés igazán gyakorlati és hatékony formája, ha nem különül el élesen a tehetségekkel való foglalkozás és a tehetséggondozók, mentorok és szülők képzése, tréningje. A programokon a résztvevők egyszerre tanulók és képzők, miközben a tehetséggondozó programban a gyerekek, fiatalok és felnőttek is ellátást kapnak. 7. Mentorok: A mentor rendszer talán a legrégibb tehetséggondozó eljárás. A kisgyerekek ellátásában elsősorban az átütő tehetségek számára fontos a mentor. A későbbiekben főképpen a tizenéves korban lesz nagy szerepe a mentoroknak. szakmai mentor - nagy tudással és képzettséggel bíró szakemberek, egyéni mentor - a fejlődést ismerő és támogató szakember, társak - tehetséges fiatalok a kisgyerekek mentorai, akár önkéntes munka formájában. 8. Hálózat 4 : A tehetségekkel foglalkozó szervezetek összefogásának, a helyi és szakmai hálózatok közös tevékenységének támogatása. Mindez az együttműködések hátterét képezi. A hálózat informális kapcsolatok sokasága, amelyben a civil és állami intézményeknek lehetősége van a folyamatos együttműködésre. 9. Együttműködés: A szakszolgálatoknak és egyéb állami ellátó rendszereknek a civil szervezetekkel közös munkájának erősítése. A tehetséggondozás szereplői sok szálon kapcsolódnak az állami ellátó rendszerekhez. Törvényi szabályozás határozza meg a legtöbb tevékenységet. Így lényeges, hogy a tehetséggondozásban érintett partner intézmények együttműködése hatékony legyen. Az egyik legérintettebb pont a szakszolgálati rendszer, amely a tehetséggondozásnak is helyet ad. A szakszolgálatok tevékenysége a tehetségkoordinátorokon keresztül hatékony kapcsolati hálózattá válhat. A civil szervezeteknek az állami intézményekkel közös tevékenységének támogatása erősítheti ezt a folyamatot. 4 Gyarmathy Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. Iskolakultúra,

5 Zárógondolatok Az itt közreadott tehetséggondozási stratégia szemléleti háttérként és gyakorlati keretként használható. A helyi körülmények, lehetőségek meghatározzák a tartalmát. A stratégia minden pontjára érdemes támaszkodni a helyi tehetséggondozás tervezésében, még akkor is, ha nem mindent lehet megvalósítani. Az együttműködés éppen azt jelenti, hogy az eltérő lehetőségekkel rendelkezők egymás forrásait is használhatják. Például nem feltétlenül lesz mindenhol alkotó napi program átütő tehetségeknek, de ahol indul, ott egy nagyobb területről fogadhatnak gyerekeket. Nem feltétlenül indul mindenhol mentor program, de az lehet széleskörű. A tehetséggondozás sokrétű és a feladatok megoszthatók. A stratégia kialakításának szakirodalmi háttere az alábbi tanulmányokra épül: Gyarmathy Éva (2014) Stratégia a tehetséggondozásban. Tani-Tani Online. Gyarmathy Éva (2014) A nem szunnyadó erő. Neveléstudomány Online, Gyarmathy Éva, Czenner Júlia (2014) Akadályhozás és egyetemes tervezés. Tanítani Online, Gyarmathy Éva (2014) A hazai tehetséggondozás buktatói. Tani-Tani Online. Gyarmathy Éva (2014) Diszkrimináció helyett lehetőségek. Online Portál diszlexiások számára. Inspiráció. Tehetségszám Gyarmathy Éva (2013) Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon. Neveléstudomány Online, 2013/ Gyarmathy Éva (2013) A tehetséggondozás változási kényszere. Iskolakultúra, Gyarmathy Éva (2013) Egy átmeneti korszak nyűgei és dilemmái. In Szerk. Szekszárdi Júlia: Digitális_degeneráció 2.0. Underground Budapest Gyarmathy Éva (2013) Tehetséges gyermekek. Lásd mint egészt. A Kognitív profil teszt és a kisgyerekek vizsgálata. Szerk. Dobolán Katalin: Kisgyerekek nagy problémák. Raabe Kiadó, 2013 május, L1. Gyarmathy Éva (2013) Szabadon és biztonságban. A kisgyerekek tehetséggondozásának gyakorlata. Szerk. Dobolán Katalin: Kisgyerekek nagy problémák. Raabe Kiadó, 2013 augusztus, L2. Gyarmathy É. (2010) Atipikus agy és a tehetség II. - Az átütő tehetség és a tehetségvizsgálatok ma. Pszichológia. 30, 1, Gyarmathy É. (2010) A tehetséggondozás pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, Kapcsolat:

Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon

Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon Tehetség és tehetséggondozás a 21. század elején Magyarországon Gyarmathy Éva * A 20. század elején a tehetséggondozás fellegvárának is tekinthető volt Magyarország, mind megoldásaiban, mind eredményeiben.

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE SZAKMAI AJÁNLÁSOK A NEMZETI TEHETSÉGGONDOZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSÉHEZ MAGYAR GÉNIUSZ PROGRAM MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE NEVELÉSI TANÁCSADÓK EGYESÜLETE 2012 1 A DOKUMENTUM A MAGYAR TEHETSÉGSEGÍTŐ

Részletesebben

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV

TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV TEHETSE GFEJLESZTE SI TERV Szent Benedek Iskolaközpont- 2014. A tehetségfejlesztés irányelvei a tehetségpontként működő Szent Benedek Iskolaközpont számára. Készítette: Arendtné Salacz Nadine. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák! Az Inspiráció jelen Tehetségkülönszáma. Tanácsa 2013 második félévének munkáját mutatja be.

Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák! Az Inspiráció jelen Tehetségkülönszáma. Tanácsa 2013 második félévének munkáját mutatja be. Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete ISZE Tehetségsegítő Tanács NTP-TTM-MPA-12-004 I N S P I R Á C I Ó KÜL ÖNSZ ÁMA 20. évfolyam 3. szám KÖSZÖNTŐ Kedves ISZE tagok, tehetséggondozó kollégák!

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

Tehetséges tanárok a tehetségért

Tehetséges tanárok a tehetségért Hivatkozás: Gyarmathy É. (2003) Tehetséges tanárok a tehetségekért. Pedagógusképzés, 3-4. sz. 105-112. Tehetséges tanárok a tehetségért Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatárs A

Részletesebben

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum)

Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek c. konferencián megrendezett kerekasztal beszélgetés (fórum) Bevezető: A cikk a 2013. október 19-én megrendezett: Ez is tehetséggondozás! Elmélet és módszerek

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1

DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 DISZLEXIÁS FIATALOK 21. SZÁZADI LEHETŐSÉGEKKEL 1 Gyarmathy Éva, gyarmathy.eva@gmail.com Óbudai Egyetem, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ Renate Motschnig, renate.motschnig@univie.ac.at Ján Struhár,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA

SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA SZAKDOLGOZAT KONRÁDNÉ SONN LÍDIA DEBRECEN 2010 Debreceni Egyetem Informatika Kar Tehetséggondozás Témavezető: Készítette: DR. PAPP ZOLTÁN LAJOS Egyetemi adjunktus KONRÁDNÉ SONN LÍDIA Informatika tanár

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

Neurológiai hátterű teljesítményzavarok

Neurológiai hátterű teljesítményzavarok Gyarmathy É. (2009) Neurológiai eredetű teljesítményzavarok. In. (Szerk) Kiss Sz. Az iskolai beilleszkedés problémák felismerése, prevenciója és terápiája. Kolozsvári Egyetem Kiadó. 45-56. Neurológiai

Részletesebben

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154.

Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. Gyarmathy É. (2002) IQ és tehetség. (IQ and giftedness) Pszichológiai Szemle Könyvtára 5. Akadémiai Kiadó, Budapest. 127-154. IQ és tehetség Gyarmathy Éva MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@mtapi.hu

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

I. Az oktatási rendszer funkciói

I. Az oktatási rendszer funkciói HEGEDŰS JUDIT 62 : GYERMEKVÉDELEM AZ ISKOLÁBAN Az oktatásügy akarva-akaratlanul a társadalmi egyenlőtlenségeket erősíti fel. Az iskolarendszer szelektivitása, a tanulók közötti egyenlőtlenségek növekedése,

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Bevezető a szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület ajánlásaihoz Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK BÁLINT MÁRIA, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA BARNÁNÉ LIKOVSZKY MÁRTA, ÓVODAPEDAGÓGIAI

Részletesebben

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség

1. Alapfogalmak. 1.1. Egészség Ács Edina Megváltozott munkaképességű álláskeresők esélyei a munkaerőpiacon I. A foglalkozási rehabilitáció munkaerő-piaci (re)integráció elméleti megközelítései Bevezetés Ha az embert olyannak vesszük,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA

ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM

TEHETSÉGHIDAK PROGRAM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY TEHETSÉGHIDAK PROGRAM TÁMOP-3.4.5-12 c. kiemelt pályázathoz 1 TARTALOM 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 3 1.1. A PROJEKT GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS KÖRNYEZETI HÁTTERÉNEK BEMUTATÁSA 3 1.2.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben