ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány. Alapító okirata november 23.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány. Alapító okirata. 2008. november 23."

Átírás

1 ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány Alapító okirata november 23.

2 ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A jelen Alapító okiratban megnevezett magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: Alapító) abból a célból, hogy az alábbiakban részletezett közérdekű célok megvalósítását elősegítse, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) irányadó rendelkezései szerint az alábbi jogi személyiséggel rendelkező nyílt ALAPÍTVÁNYT hozza létre. 1. Az Alapítvány neve: I. AZ ALAPÍTVÁNY ARTISTS of ART /Művészet Művészei/ Alapítvány Az Alapítvány lentebb foglalt céljának megfelelően a nemzetközi kulturális életben kíván szerepet vállalni, ami indokolja és egyben szükségessé teszi az idegen nyelvű név használatát. 2. Az Alapítvány székhelye: 9021 Győr, Kisfaludy u Az Alapító: Véghné Csillag Tímea Mária 4. Az Alapítvány működésének időtartama: Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre. 2

3 1. Az Alapítvány célja: II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány célja a nagyígéretű, ifjú tehetséges művészek útra indulásának segítése, hogy repülhessenek. Repüljenek! Az Alapítvány elsődleges célja az ifjú, tehetséges művészek felkutatása a tánc-, a zene- és a vizuális művészetek, valamint ezek társművészeteinek területén. Alternatív működési lehetőséget kíván teremteni és a későbbiekben biztosítani az Alapítvány a tánckultúra, a zene- és a vizuális művészetek (képző-, ipar-, fotó-, filmművészetek és design), valamint a társművészetek területén a hagyományos struktúrán kívüli produkciók létrejöttéhez, melynek megvalósításától a hazai és szűkebb értelemben véve a regionális tánc-, zene- és vizuális művészeti élet működési keretei részbeni megújulása, és szakmai értelemben való kiszélesítése remélhető. Az Alapítvány a magas kvalitású, igaz értékek képviseletét tűzi ki céljául, értékteremtő és megőrző szerepet kíván betölteni. Az Alapítvány kiemelten támogatja hazai szűkebb értelemben regionális és nemzetközi, valamint közös produkciók létrejöttét a már említett művészeti ágak körében. Az Alapítvány a művészet igazságát magas szinten képviselni, és határok nélkül az egyetemes emberi kultúra fejlődését igaz értékek hozzáadása, teremtése, támogatása útján kívánja elősegíteni. Ezen elsődleges és általános célkitűzéseket konkretizálandó az Alapítvány a következő célok megvalósítása érdekében tevékenykedik: A magyar és külföldi kortárs művészek és az ő egyéni művészetük széles körben történő megismertetése, bemutatása, terjesztése, a művészek támogatása, együttműködésük, közös produkciók megteremtésének elősegítése, melyhez az Alapítvány előadások, kiállítások, koncertek, rendezvények, bemutatók szervezésével járul hozzá, valamint azzal, hogy lehetőséget teremt az alkotóknak, hogy kipróbálhassák művészi elképzeléseiket, és visszajelzést kapjanak munkájuk fejlesztéséhez. Az Alapítvány célja az ifjú, tehetséges elsősorban profi és az amatőr művészek, ígéretes tehetségek felkutatása és támogatása, valamint hátrányos helyzetű tehetségek segítése. Az Alapítvány kiemelt célja a Fiatalok a Fiatalokért Táncművészeti Program támogatása. Célul tűzte ki az Alapítvány azon tánc-, zene- és vizuális művészek támogatását, akik tartós vagy állandó sérülésük, fogyatékuk miatt szakmájukat elhagyni kényszerültek. Az Alapítvány célja ezen sérült vagy fogyatékkal élő művészek rehabilitációjának, és esetlegesen átképzésüknek támogatása. 3

4 2. Az Alapítvány tevékenysége: Az Alapítvány céljai elérése érdekében a következő feladatokat látja el: kortárs művészeti rendezvényeket előadásokat, kiállításokat, bemutatókat szervez, melyen lehetőséget teremt az alkotóknak a bemutatkozásra hazai és nemzetközi közönség előtt egyaránt; Győr város illetve a régió kulturális, művészeti életét színesítendő, vendégül lát hazai és külföldi művészeket, koreográfusokat, megteremtve ezzel a közös munka és produkció kialakulásának, valamint a művészek szakmai fejlődésének lehetőségét; támogatja Győr város és a régió művészeti életében tevékenykedő tánc-, képző- és zeneművészek, valamint ezek társművészetei képviselőinek részvételét nemzetközi fesztiválokon, bemutatókon, rendezvényeken elsősorban Győr testvérvárosaiban, ezen testvérvárosi kapcsolatok és együttműködés erősítése, elmélyítése érdekében, illetve előmozdítja a kapcsolatok szélesítését; támogatja azokat a hátrányos helyzetű, fiatal tehetségeket, akik képességeikkel, művészetükkel a város, a régió és a magyar egyetemes kultúra fejlődésében közreműködhetnek; segíti azon művészek rehabilitációját, átképzését, akik sérülésük, fogyatékosságuk miatt akadályozottak, vagy a szakmájukat elhagyni kényszerültek; az Alapítvány támogatói felkutatásához, ezen támogatói kör kiszélesítéséhez szükséges reklámtevékenységet végez, továbbá kiadványokat, katalógusokat, reklámanyagokat, szórólapokat készít, és terjeszt; az Alapítvány munkájának széles körben történő megismertetése, a támogatott művészek bemutatása érdekében honlapot készít; az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében, de azok elérését nem veszélyeztető, azokkal összhangban álló vállalkozási tevékenységet végez; ellát minden olyan egyéb tevékenységet, amely a céljai eléréséhez szükséges. III. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE 1. Az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja ellátni (a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint): a) kulturális tevékenység (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 5. pont) b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 4. pont) c) szociális tevékenység, családsegítés (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 2. pont) 2. Az Alapítvány a törvényben és a jelen Alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen. 4

5 IV. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ 1. Az Alapító szándéka szerint nyílt alapítványt kíván létrehozni, amelyhez minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat, amennyiben az Alapító okirat II. 1. pontjában meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárul, és a jelen Alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. 2. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az Alapítvány kezelő szervének (a továbbiakban: Kuratórium), melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt írásba foglalt elfogadó nyilatkozattal. 3. A csatlakozók hozzájárulását és adományát képezheti készpénz, bármely természetbeni juttatás, illetve vagyoni értékű jog tulajdonjogának vagy használatának átengedése. 4. A csatlakozókat a csatlakozás ténye nem teszi Alapítókká. 5. A hozzájárulások illetve adományok elfogadása, vagy azok visszautasítása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely jogkörét a Kuratórium az Alapítvány céljainak mindenkori szem előtt tartásával köteles gyakorolni. 1. Az Alapítvány vagyona: V. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA a) az alapításkor az Alapítvány céljára rendelt vagyonból; b) az Alapítványhoz csatlakozók befizetéseiből; c) az Alapítvány részére adott anyagi és természetbeni juttatásból, támogatásból; d) pályázatok útján elnyert támogatásokból; e) az Alapítvány saját bevételeiből, vállalkozási tevékenysége nyereségéből, és f) egyéb forrásokból ered. 2. Az Alapítvány induló vagyona: Az alapításkor az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon képezi az Alapítvány induló vagyonát (a továbbiakban: Induló vagyon). Az Alapítvány Induló vagyona ,- Ft, azaz Egyszázezer forint, amely összeget Alapító az Alapítvány nevére a Duna Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlára az Alapítvány Alapító okiratának aláírásával egyidejűleg fizet be. 5

6 Az Alapítvány előzőekben meghatározott Induló vagyona növekedhet a jelen Alapító okirat IV. szakaszában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, a Kuratórium gazdálkodásának, illetve vállalkozói tevékenységének nyereségével, valamint az egyéb forrásokból eredő bevételekkel. Az Alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés által befolyt összeget az Adományozó esetleges rendelkezésének megfelelően kell az Alapítvány vagyonában elhelyezni. 3. Az Alapítvány vagyonának hasznosítása: Az Alapítvány vagyonával önállóan gazdálkodik, azt a Kuratórium kezeli, és jogosult azzal rendelkezni. A Kuratórium a vagyont a jelen Alapító okirat V. 4. pontjában körülírt tevékenységre vonatkozó korlátozással, illetve azzal, hogy az Alapítvány vagyona ,- Ft, azaz Ötvenezer Forint alá nem csökkenhet bármilyen módon felhasználhatja, ha az a mód az Alapítvány közhasznú céljainak megfelel. Az Alapítvány vagyona a Kuratórium saját kezdeményezésére vagy egyéni kérelmen alapuló döntésétől függően az alapítványi célok és tevékenységek érdekében a következő módokon használható fel: a különböző megvalósuló rendezvények, előadások, kiállítások, bemutatók, koncertek támogatására; segítségre szoruló, hátrányos helyzetű személyek megkeresése alapján az ő támogatásukra; pályázat útján; ösztöndíj nyújtására; meghívott művészek támogatására; az arra tehetségük, megteremtett értékeik és emberi kvalitásuk alapján érdemes személyek támogatására. Ennek értelmében a Kuratórium minden évben meghatározza, hogy az Alapítvány közhasznú céljainak elérése érdekében az adott évben milyen módon hasznosítja a vagyont, és döntésének megfelelően készíti el az éves költségvetést. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból ösztöndíjat, támogatást nyújthat; jótékonysági és egyéb előadásokat, rendezvényeket, kiállításokat, bemutatókat, koncerteket szervezhet; alapítványi díjat létesíthet, és dönthet annak odaítéléséről; anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység, személy vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér; az Alapítvány működése körében felmerült költségeket biztosíthatja ide értve a fellépő művészek, az előadások, bemutatók, rendezvények, koncertek létrejöttében résztvevők tiszteletdíját, utazási és egyéb szükséges költségeit, 6

7 valamint az Alapítvány céljai elérése érdekében kifejtett valamennyi tevékenység költségét. 4. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége: Az Alapítvány kizárólag közhasznú céljai elérése, illetve az ehhez szükséges feltételek biztosítása érdekében, ezen céljait nem veszélyeztetve gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, vagy társulhat olyan szervezetekkel, amelyeknek céljai hasonlóak, illetve megegyeznek az Alapítvány céljaival. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem lehet felosztani, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani. VI. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE A Kuratórium 1. A Kuratórium feladatai és hatásköre: A Kuratórium az Alapítvány kezelő és képviselő szerve. A Kuratórium feladatai: a) irányítja az Alapítvány tevékenységét, megteremti a kitűzött célok elérésének anyagi feltételeit; b) határoz az alapítványi vagyon kezeléséről, felhasználásáról, a jelen Alapító Okirat rendelkezéseivel összhangban; ezen belül: dönt az Alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról dönt az Alapítványhoz történő csatlakozási szándék elfogadásáról vagy elutasításáról dönt pályázat kiírásáról és annak feltételeiről dönt ösztöndíj, támogatás nyújtásáról, illetve annak visszavonásáról, amennyiben a támogatott arra érdemtelenné válik dönt alapítványi díj létrehozásáról c) megállapítja az Alapítvány éves költségvetését; d) dönt az Alapítvány működését érintő minden egyéb a jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésben; e) jóváhagyja nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel az Alapítvány közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti éves beszámolóját; f) elkészíti és elfogadja az Alapítvány közhasznúsági jelentését. 7

8 A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzat társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium jogai és kötelezettségei: a) a Kuratórium javaslatot tehet az Alapító okirat alapítványi név, vagyon és a cél sérelme nélküli módosítására, kiegészítésére, illetve mindarra, amiről az Alapító dönt; b) a Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni az Alapítót az addig végzett munkáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról, valamint az elért eredményekről. 2. A Kuratórium tagjai: A Kuratórium tagjainak száma a Kuratórium Elnökét is beleértve 10 fő. A Kuratórium Elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre. A Kuratórium tagjának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető. A Kuratórium tagja munkájáért tiszteletdíjban részesülhet, az ezen minőségében végzett tevékenységével kapcsolatos számlával igazolt költségeit és kiadásait az Alapítvány megtérítheti. Az Alapító a következő személyeket jelöli ki a Kuratórium első tagjaivá: Csete Zsófia Gerlóczy Károly Sándor 8

9 Dr. Havasi Dezső... Kiss János..... Lakatos Gy. László Dr. Németh Mária Magdolna Pethőné Pió Márta Prof. Dr. Rechnitzer János Szabó Gergely Velekei László A Kuratórium tagjainak jogai és kötelezettségei: a) részt vesznek a kuratórium ülésein, ott felszólalhatnak, indítványt tehetnek, és szavazhatnak; minden kuratóriumi tagot egy szavazat illet meg; b) a Kuratórium döntéseinek végrehajtása az Elnök feladata, aki akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy eljárjanak helyette a Kuratórium döntéseinek végrehajtása érdekében. 9

10 A Kuratórium tagjainak felelőssége: a) a Kuratórium és annak tagja által, feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felel; b) a Kuratórium tagjai az Alapítvány vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Alapítvány érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni; c) a jogszabályok, az Alapító okirat, illetve az Alapító által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Alapítványnak okozott károkért a polgári jog általános felelősségi szabályai szerint felelnek. A Kuratóriumi tagság megszűnik: a tag halálával; a tag lemondásával; a Kuratórium visszahívásával; a törvényben illetve az Alapító okiratban szabályozott kizáró ok bekövetkeztével. A Kuratórium tagjai tisztségükről az Alapítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor lemondhatnak. A Kuratóriumot az Alapító visszahívhatja, ha az súlyosan veszélyezteti az Alapítvány működését, céljainak elérését. 3. A Kuratórium felépítése: Az Alapító az Alapítvány Kuratóriumának élére Elnököt, Társelnököt és Titkárt nevez ki, és meghatározza feladatköreiket. A Kuratórium Elnökének jogai és kötelezettségei: a) a Kuratórium üléseinek összehívása és vezetése; b) a Kuratórium döntéseinek végrehajtása, közlése és nyilvánosságra hozatala; c) az Alapítvány általános képviselete; d) minden olyan feladat ellátása, és döntés meghozatala, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A Kuratórium Társelnökének jogai és kötelességei: a) az Alapítvány Elnök távollétében történő képviselete; b) a Kuratórium döntéseinek előkészítése, és a döntések végrehajtásában az Elnök segítése; 10

11 c) miden olyan feladat ellátása, és döntés meghozatala, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. A Kuratórium Titkárának jogai és kötelességei: a) a Kuratórium üléseire a meghívó elkészítése, és a tagoknak történő elküldése; b) a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv készítése; d) az Alapítvány ügyviteli, adminisztrációs tevékenységeinek elvégzése. 4. A Kuratórium Elnöke, Társelnöke és Titkára: Az Alapító a Kuratórium tagjai közül jelöli ki a Kuratórium első Elnökét, Társelnökét és Titkárát határozatlan időre. A Kuratórium Elnökének, Társelnökének és Titkárának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető. A Kuratórium Elnöke, Társelnöke és Titkára munkájáért tiszteletdíjban részesülhet, az ezen minőségben végzett tevékenységükkel kapcsolatos költségeiket és kiadásaikat az Alapítvány megtérítheti. Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Elnökévé: Dr. Németh Mária Magdolna Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Társelnökévé: Velekei László... Az Alapító a következő személyt jelöli ki az Alapítvány Kuratóriumának első Titkárává: Csete Zsófia... 11

12 5. A Kuratórium működése: A Kuratórium ülései: A Kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést a Kuratórium Elnöke hívja össze, végrehajtásáról a Kuratórium Titkára gondoskodik a Kuratórium tagjainak az ülés napját legalább 10 nappal megelőzően, írásban postai úton ajánlott küldeményként, faxon, ben vagy a meghívó közvetlen átadásával megküldött meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyszínét, időpontját és napirendi pontjait, valamint a határozatképtelenség esetére összehívandó ismételt kuratóriumi ülés időpontját is, amelynek időpontja nem lehet az eredeti ülés időpontját követő 8 napnál későbbi. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt személyt vagy szervezetet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Határozatképesség: A Kuratórium határozatképes, ha azon a tagság több, mint fele (50 % + 1fő) jelen van. A határozatképes Kuratórium a Kuratórium minden jogosultságát gyakorolhatja. Ha a Kuratórium ülése nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes, ha erre a körülményre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét, továbbá a megismételt ülést az eredeti napirendi kérdések megvitatására hívják össze, és az ismételt ülés időpontja az eredeti üléssel együtt kitűzésre került, a meghívás pedig az eredeti napra és helyszínre történik. Amennyiben a megismételt ülést más napra hívják össze, erről a tagokat külön értesíteni kell, amelyet az Elnök rendel el, és a Titkár hajt végre. A megismételt ülésre szóló meghívóban a tagokat tájékoztatni kell arról, hogy a megismételt ülés megtartására az eredeti ülés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. Határozathozatal: A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium tagja a szavazás során nem tartózkodhat. A Kuratórium tagja szavazatát írásban postai úton, faxon, ben is leadhatja a Kuratórium Titkárának, legkésőbb a Kuratórium ülése megnyitásának időpontjáig. A Kuratórium határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 12

13 A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A Kuratórium döntését ülés tartása nélkül írásban is meghozhatja. Az írásbeli határozat tervezetét a Kuratórium Titkára írásban postai úton, faxon, ben küldi el a tagoknak. A Kuratórium Titkára az írásbeli határozat tervezetének elküldésével egyidejűleg, szintén írásban arról is tájékoztatja a Kuratórium tagjait, hogy a szavazat legkésőbb mely időpontig adható le. A Kuratórium tagja által leadott szavazat akkor tekinthető érvényesnek, ha az azt tartalmazó nyilatkozat írásban postai úton, telefaxon vagy ben legkésőbb a Kuratórium Titkára által meghatározott időpontig, igazolható módon megérkezik a Kuratóriumhoz. A Kuratórium írásban történő döntéshozatalára a határozatképesség és a határozathozatal szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a Kuratórium akkor határozatképes, ha a Kuratórium valamennyi tagja az írásbeli határozat tervezetét igazolható módon megkapta, és a Kuratórium tagjainak több, mint fele (50 % + 1 fő) szavazatát érvényesen leadta. Az ülés menete: A Kuratórium ülését a Kuratórium Elnöke vezeti. A Kuratórium valamennyi üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet minden jelen lévő tag aláír. A jegyzőkönyvet a Kuratórium Titkára készíti el, és azt, mint jegyzőkönyvvezető hitelesíti is. A jegyzőkönyv tartalmazza a Kuratórium ülésének helyszínét, időpontját, a megjelentek nevét, az ülésen elhangzott felszólalásokat (nem szó szerint). Tartalmazza továbbá az ülésen meghozott döntések pontos tartalmát, hatályát, a döntéshozatal módját és a szavazati arányokat. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban postai úton, ajánlott küldeményként, faxon, en megküldve, vagy közvetlen átadással közölni kell, valamint nyilvánosságra kell hozni akár az Alapítvány honlapján való közzététellel, akár a székhelyén található hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, akár a Kuratórium által megfelelőnek ítélt egyéb módon. A döntések közléséről és nyilvánossága hozataláról a Kuratórium Elnöke a Titkár útján gondoskodik. 6. Összeférhetetlenségi szabályok: a) A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. b) A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13

14 c) Jelen Alapítvány Kuratóriumának tagja egyidejűleg még két másik közhasznú szervezetnél tölthet be hasonló tisztséget, de a b) pont szerinti tájékoztatási kötelezettség minden esetben terheli. 1. Az Alapítvány képviselője: VII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE Az Alapítványt a Kuratórium Elnöke önállóan, valamint a Kuratórium Társelnöke és Titkára együttesen képviseli. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány Elnöke nevét önállóan, az Alapítvány Társelnöke és Titkára pedig nevét együttesen, az Alapítvány előírott, előnyomott vagy nyomtatott neve alá, az elfogadó nyilatkozatának megfelelően írja. A Kuratórium Elnöke kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, akik ekkor az Alapítványt együttesen képviselik az Elnök által meghatározott körben, és együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írnak alá. A Kuratórium Társelnöke kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy az általa meghatározott körben, helyette és nevében, együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írjanak alá. A Kuratórium Titkára kizárólag akadályoztatása esetére írásban, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazást adhat a Kuratórium valamely két tagjának, hogy az általa meghatározott körben, helyette és nevében, együttesen az elfogadó nyilatkozataiknak megfelelően írjanak alá. 2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés: Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezni a Kuratórium Elnöke és Társelnöke együttesen jogosult. 1. Az Alapítvány létrejötte: VIII. VEGYES RENDEKEZÉSEK Az Alapítvány jogi személy, amely a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Az Alapító az Alapító okiratot a név, a cél és a vagyon sérelme nélkül indokolt esetben módosíthatja. 14

15 2. Az Alapítvány függetlensége: Az Alapítvány politikai, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 3. Az Alapítvány megszűnése: Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén zárómérleget kell készíteni, és az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 4. Az Alapítvány gazdálkodásának nyilvánosságra hozatala: Az Alapítvány jelen Alapító okirat szerinti tevékenységének adatait és gazdálkodásának eredményeit, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételének módját internetes honlapján hozza nyilvánosságra, amelyről a Kuratórium Elnöke gondoskodik. 5. Az Alapítvány működésének nyilvánossága: a) Az Alapítvány működése nyilvános, működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói közlésével kapcsolatban a nyilvánosságot biztosítja egyrészt internetes honlapján történő a Kuratórium Elnöke általi közzétételi kötelezettsége teljesítésével, másrészt az Alapító okirat jelen pontjában szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével. b) A nyilvánosság biztosításának módja: Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti kérelmet írásban kell a Kuratórium Elnöke részére megküldeni. A Kuratórium Elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt egyeztetés szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az iratbetekintés helye a Kuratórium Elnöke által meghatározott helyiség. A Kuratórium Elnöke a Titkár útján köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, megjelölve benne a kérelmező nevét, a megtekinteni kért iratot, valamint a kérelem és annak teljesítésének időpontját és helyét. 15

16 6. Az Alapítvány felügyelő szervének létrehozása: Az Alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az alapítás évében az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió Forintot nem haladja meg, ezért felügyelő szerv létrehozásáról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben meghaladja az ,- Ft-ot, azaz Ötmillió forintot, abban az esetben az Alapító felügyelő szervet fog létrehozni. Ebben az esetben az Alapító módosítja az Alapító okiratot, és rendelkezik a felügyelő szerv létrehozásának, hatáskörének és működésének meghatározásáról, valamint az összeférhetetlenség szabályairól. IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési megfelelően irányadóak. Jelen Alapító okiratot az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírta. Győr, november 23.. Véghné Csillag Tímea Mária Alapító 16

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓJA Krisztinavárosi Római Katolikus Plébánia 1016 Budapest, Mészáros u. 1. ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE Krisztinavárosi Szent

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM:

Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM: Dömösi Óvodásokért Alapítvány Alapító Okirata OM: 031748 1 A Dömösi Óvodásokért Alapítvány ( Alapítvány ) Alapító Okirata (Alapító Okirat ) Alapító Okirata 1 1.5. pontjában megjelölt Alapítók, összhangban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/G. -a alapján határozatlan időre

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata

Kiművelt emberfők Alapítvány. Alapító Okirata Kiművelt emberfők Alapítvány Alapító Okirata (2011. május 19.) módosításokkal egységes szerkezetben Kiművelt emberfők Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A komáromi K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy a Szombathelyi Vívóakadémia Sport Egyesület a szombathelyi régió utánpótlás sportjának fejlesztésére létrehozott Szombathelyi Vívóakadémia

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan -

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Egyházközség elnöksége az egyházközségi presbitérium felhatalmazása

Részletesebben

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Napkereszt Hagyományorzo Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyv vonatkozó eloírásaira figyelemmel, tartós közérdeku célok megvalósítására, jelen alapító okirattal, az alább

Részletesebben