Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én megtartott nyilvános üléséről. N a p i r e n d: 1./ Védőnői Szolgálat évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 1/2015.(II.12.) határozat 2./ Zachar Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról való lemondása. 2/2015.(II.12.) határozat 3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására 1/2015.(II.13.) rendelet Nagy Attiláné falugondnoki illetmény eltérítése 3/2015.(II.12.) határozat 4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 12/2000. (XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására 2/2015.(II.13.) rendelet 5./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására 3/2015.(II.13.) rendelet 6./ Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására 4/2015.(II.13.) rendelet 7./ Javaslat belső ellenőr megbízására 4/2015.(II.12.) határozat 8./ évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása 5/2015.(II.12.) határozat Előterjesztő: dr. Tóth Gabriella jegyző 9./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének év I. félévi munkatervére 6/2015.(II.12.) határozat 10./ évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása 7/2015.(II.12.) határozat 11./ Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 8/2015.(II.12.) határozat 12./ Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának módosítására 9/2015.(II.12.) határozat 13./ Egyebek: a.) Táncsics út 5 hrsz-ú telek értékbecslése 10/2015.(II.12.) határozat 1

2 Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott nyilvános üléséről. Testületi ülés helye: Községháza Kisbágyon, Szabadság út 21. Jelen vannak: Nagy Attiláné polgármester, Zachar Tibor alpolgármester, Jancsó Mónika, Pogány Károly önkormányzati képviselők Tanácskozási joggal: dr. Tóth Gabriella jegyző Jegyzőkönyvvezető: Varga Anita ügyintéző Nagy Attiláné polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az 5 fős testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, a testületi ülést megnyitja. A polgármester javaslatot tesz a testületi ülés napirendjére. A képviselő-testület a testületi ülés napirendjére tett javaslatot elfogadja, mely az alábbi: Napirend: 1./ Védőnői Szolgálat évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása 2./ Zachar Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról való lemondása. 3./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására Nagy Attiláné falugondnoki illetmény eltérítése. 4./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 12/2000. (XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására 5./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására 6./ Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására 7./ Javaslat belső ellenőr megbízására 8./ évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása 9./ Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének év I. félévi munkatervére 10./ évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása 11./ Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról 12./ Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának módosítására 13./ Egyebek: a.) Táncsics út 5 hrsz-ú telek értékbecslése 2

3 Napirend előtti bejelentések: Nagy Attiláné polgármester: A fogorvosi ellátás eszközbeszerzésével kapcsolatban Héhalom Község Önkormányzata megküldte a fizetési ütemezést. Van egy egyösszegű fizetési kötelezettségünk, a beszerzés összegének 60%-ot pedig kamatmentes részletre 12 havi ütemezéssel tudjuk teljesíteni. Kisbágyon Község Önkormányzatát terhelő összeg Ft. Zachar Tibor alpolgármester: A megvásárolt eszközök hogyan kerülnek tulajdonba? Nagy Attiláné polgármester: Lakosságszámarányosan az önkormányzatok tulajdonába kerül. A továbbiakban már bérleti díjat nem kell fizetnünk, egyedül a rezsiköltség fogja az önkormányzatot terhelni, mely kb Ft/év Kisbágyont érintően. Szennyvíztársulási ülés volt az elmúlt időszakban, az egész önerőre vonatkozóan megkaptuk a támogatást, így nem kell hitelt igénybe vennünk. Megyei Operatív Program kiírásra kerül, bizonyos célokat meghatároztunk benne, egyedül talán az óvodai felújítás energetikai pályázat, amit sikerül befogadni. A mezőgazdasági utak felújítása közmunkaprogram február 28-án ér véget. Az újabb programra az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolására a kérelem beadásra került, még nincs döntés. A Palotási Általános Iskola Szülői Munkaközössége támogatási kérelmet nyújtott be, mivel nem civil szervezetről van szó így nem tudjuk támogatni őket, majd egyeztetünk velük támogatás más módjáról. I. NAPIREND: Védőnői Szolgálat évi költségvetésének megtárgyalása, elfogadása (előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) Nagy Attiláné polgármester: Kisbágyon Önkormányzatát többlet támogatás illeti meg, mely a évi elszámoláskor kerül rendezésre. határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 1/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Palotás és Kisbágyon Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei a február 14-én megkötött feladat ellátási szerződés alapján a közös fenntartású Védőnői Szolgálat évi költségvetését megtárgyalták. Palotás Község Önkormányzata a védőnői szolgálat költségvetését Palotás Község Önkormányzata éves költségvetésében megtervezi a szolgálat évi bevételét forinttal, kiadásait forinttal. Az OEP támogatás és a személyi juttatások, járulékok valamint a dologi kiadások közötti különbözet forint - Palotás Község Önkormányzatát terhelő kiadás. Az előirányzat szintjén Kisbágyon Község Önkormányzatát megillető 68 eft többlet OEP támogatás a évi elszámoláskor kerül rendezésre. 3

4 Határidő: február 14-ig a rendelettervezet előterjesztése Felelős: polgármesterek II. NAPIREND: Zachar Tibor alpolgármester tiszteletdíjáról és költségátalányáról való lemondása (bejelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva) Zachar Tibor alpolgármester: Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy a évi képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjamról, valamint költségtérítésemről teljes egészében lemondok és felajánlom az orvosi rendelő berendezéseinek megvásárlására. bejelentés elfogadását. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja a bejelentést és az alábbi határozatot hozza: 2/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zachar Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíjáról való lemondását tudomásul veszi és tekintettel arra, hogy Zachar Tibor társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról lemondott és a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, az alpolgármester költségtérítését 0 Ft összegben állapítja meg. III. NAPIREND: Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló rendelete elfogadására (előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) Nagy Attiláné polgármester: évben jól gazdálkodtunk, azon voltunk, hogy minél takarékosabban gazdálkodjunk, elmondható, hogy szép pénzmaradvánnyal zártuk az évet. Ennek eredményeképpen talán nyugodtabban nézhetünk az ezévi munkálatok elébe. A 2015-ös működéssel kapcsolatban az előző évet vettük alapul, nagy dolgokat nem terveztünk. Van erre az évre vonatkozóan kötelezettségünk, a műhely megépítése, az előtető megépítése. Zachar Tibor alpolgármester: Javaslom a falugondnoki bér eltérítését az ellátott többletfeladatokra tekintettel. Havi bruttó Ft-tal, egy éves időtartamra. A képviselők részéről további hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadja a falugondnoki bér eltérítését. 3/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többletfeladatok ellátására tekintettel Nagy Attiláné falugondnoki illetményét január 1-től december 31-ig tartó időszakra havi Ft-al és annak járulékaival eltéríti. Az ebből adódó költségvetési különbözet a társulás részére átadásra kerül. 4

5 Pogány Károly képviselő: Előző évben volt arról szó, hogy évközben a lakosság részére küldünk tájékoztatót, erről ne feledkezzünk meg, nem látom a tervezetben. A civil szervezetek támogatására szánt összeget alacsonynak tartom. Nagy Attiláné polgármester: A civil szervezetek támogatására szánt összeget Ft-al emeltük meg, az előző évben Ft volt. dr. Tóth Gabriella jegyző: A tájékoztatóra vonatkozóan, ha megfelelő fénymásolat, akkor a közös hivatal tudja vállalni, hogy ezt 150 példányban lemásolja, és akkor erre külön nem kell betervezni összeget. Az önkormányzatnak van tartalék kerete, ezért, ha mégis ilyen célok felélednének, akkor dönthet úgy a képviselő-testület, hogy a civil szervezetek részére megemeli a támogatást. Nagy Attiláné polgármester: Mérészné Holecz Mária képviselő javasolta, hogy a képviselői tiszteletdíj kerüljön megemelésre Ft-al. dr. Tóth Gabriella jegyző: A képviselői tiszteletdíj összegének változtatásához rendeletet kell módosítani, amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy megemeli az összeget, illetve a költségvetésbe sincs betervezve. A képviselők részéről további kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. elfogadja a rendelet-tervezetet. A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. IV. NAPIREND: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 12/2000. (XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására (előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) Nagy Attiláné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala szeptember 11-én ellenőrizte a kisbágyoni községi temetőt. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a rendelet Körjegyzőséget említ, ott ki kell cserélni a szöveget Közös Hivatalra, illetve a rendeletben szerepeljen, hogy a temetési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásához szerződést kell kötni az önkormányzattal. 5

6 rendelet elfogadását. elfogadja a rendelet-tervezetet. A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről szóló 12/2000. (XII.8.) rendelete módosításáról (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) V. NAPIREND: Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására (előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) Nagy Attiláné polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással élt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet vizsgálata alapján, ugyanis a rendelet nem rendelkezik az alkalmazható díj legmagasabb mértékéről. dr. Tóth Gabriella jegyző: A rendeletbe nem került be, mivel folyamatosan változhat, hiszen, ha a szolgáltató a díjat emeli, akkor rendeletet kell módosítani. Viszont a Kormányhivatalnak az a kérése, hogy a jogszabálynak megfelelően ez mindenképpen legyen benne. rendelet elfogadását. elfogadja a rendelet-tervezetet. A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 6

7 VI. NAPIREND: Javaslat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására (előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva) dr. Tóth Gabriella jegyző: Március 1-től a szociális ellátásokról szóló törvény több paragrafusa módosul, illetve hatályon kívül helyezésre kerül. Az aktív korúak ellátása az önkormányzati hivataltól átkerül a járási hivatal hatáskörébe és az eddigi rendszeres szociális segély, mint ellátási forma megszűnik, a rendszeres szociális segélyben részesülők körét felül kell vizsgálni és részükre vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy egészségkárosodotti vagy gyermek-felügyeleti ellátást kell megállapítani. Az egy éve bevezetett önkormányzati segély is hatályon kívül helyezésre kerül, a jogalkotó települési támogatást állapít meg, mely az önkormányzatok hatáskörébe kerül, ehhez pedig az önkormányzat adóerőképessége alapján nyújt bizonyos fokú támogatást, amelyet közfoglalkoztatás önerejére illetőleg szociális ellátásokra lehet fordítani. Tekintettel arra, hogy március 1-től megszűnik a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, méltányos ápolási díj, illetve méltányos közgyógyellátás megállapítására nem lesz lehetőség, ezért át kell alakítani ezt a szociális ellátórendszert az önkormányzat tekintetében is. Kötelező rendkívüli települési támogatást bevezetni, mert erről a törvény szól, hogy minden településnek kötelező biztosítania. Ez be is került a rendeletbe, mint ahogy bekerült a rendkívüli gyermekvédelmi települési támogatás is. Ezen kívül az állami támogatásra tekintettel számos további elemmel tudtuk gazdagítani a település szociális ellátórendszerét is. A költségvetés megengedte Kisbágyon esetében, hogy ami a törvényből kikerül, azt az önkormányzat átvegye és ugyanúgy nyújtsa és folyósítsa az itteni rászoruló lakosok részére. rendelet elfogadását. elfogadja a rendelet-tervezetet. A polgármester kihirdeti, hogy a képviselő-testület megalkotta az alábbi rendeletét. Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól (rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) VII. NAPIREND: Javaslat belső ellenőr megbízására (előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) 7

8 Nagy Attiláné polgármester: Az önkormányzatnak el kell látnia belső ellenőrzési feladatokat is. A belső ellenőrzéssel évre az Universal Audit Kft-t bízzuk meg, amely cég korábban a könyvvizsgálói feladatokat látta el a településen. javaslat elfogadását. elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 4/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Universal Audit Kft-t (Salgótarján, Kölcsey út 19.) a évi CXCV. törvény, valamint a 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 15. (7) bekezdés alapján szabályozott belső ellenőrzési feladatok ellátásával február 15. napjától december 31-ig terjedő időszakra Ft+ÁFA megbízási összeggel. A képviselő-testület a megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: február 15. Felelős: polgármester VIII. NAPIREND: évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása, elfogadása (ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva) dr. Tóth Gabriella jegyző: Az ezévi célkitűzés főleg a szabályozottság átfogó vizsgálata. Azért, hogy minden területen megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak, illetve, hogy aktualizálásra kerüljenek a szabályzataink javaslat elfogadását. elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 5/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kisbágyon Község Önkormányzata évi Éves Ellenőrzési Tervét az alábbiak szerint fogadja el: Kisbágyon Község Önkormányzata évi Éves Ellenőrzési Terve 8

9 Revizori nap Rendelkezésre álló tényleges munkanapok száma 1. Rendszerellenőrzés A Palotási Közös Önkormányzati Hivatalban a szabályozottság átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályzatok megléte, aktualitása kerül ellenőrzésre Szabályszerűségi ellenőrzés Az ellátott feladatok megfelelően szabályozottak-e, tevékenységük során érvénysülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői rendelkezések előírásai. A belső ellenőrzési rendszer áttekintése, FEUVE Szabályzat Egyéb feladatok Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési tervek készítése. Módszertani útmutató figyelembevételével éves ellenőrzési jelentés összeállítása. A vezetői döntéshozatalhoz szükséges tanácsadói feladatok ellátása, véleményezés, ajánlások megfogalmazása. A belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, nemzetközi és hazai államháztartási belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók változásainak folyamatos figyelemmel kísérése. 5 Határidő: értelemszerűen Felelős: Nagy Attiláné polgármester IX. NAPIREND: Javaslat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének év I. félévi munkatervére (munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva) javaslat elfogadását. elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 6/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a év I. félévi munkatervét elfogadja. X. NAPIREND: évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása (közbeszerzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva) 9

10 javaslat elfogadását. elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 7/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi Közbeszerzési tervét elfogadja. XI. NAPIREND: Beszámoló a évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról (beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva) Nagy Attiláné polgármester: Pintér Balázsné munkáját szeretném megdicsérni, mert több éves hátrányt sikerült lerendeznie, az ügyfelek megelégedésére, nagyon jól dolgozik. dr. Tóth Gabriella jegyző: Amikor a behajtási tevékenység kezdődött, majdnem 6 milliós volt az össztartozás, ahhoz képest sikerült lefaragni, illetőleg a behajthatatlan tartozások törlése is folyamatos, ne tartsunk nyilván olyan tartozást, amely felszámolt cégé, mert abból soha nemlát az önkormányzat bevételt. beszámoló elfogadását. elfogadja a beszámolót és az alábbi határozatot hozza: 8/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a évi adóhatósági tevékenységről, adó hátralékok alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. XII. NAPIREND: Javaslat a Palotási Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának módosítására (előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyvhöz csatolva) dr. Tóth Gabriella jegyző: A társulási megállapodás módosítása két dologról szól, kettő önkormányzatnál polgármester változás történt, illetve a Társulási Tanács az ülésén úgy döntött, hogy a költségmegosztáson változtat, ami viszont Kisbágyon Község Önkormányzatát 10

11 nem érinti. Kozárd hozzájárulása 5% volt a társulás működéséhez, ugyanúgy, mint Szarvasgede hozzájárulása, viszont Kozárd lakosságszáma 173 fő, Szarvasgede lakosságszáma 401 fő, a kapott állami támogatásuk jelentősen eltért, így Kozárdnak jelentős összeggel hozzá kellett volna járulnia a társulás működéséhez. A Társulási Tanács döntése alapján Kozárd hozzájárulását 3%-ra csökkentettük, Szarvasgedéét 6 %-ra megemeltük, a különbözet 1%-ot pedig Palotás Község Önkormányzata vállalta át. módosítás elfogadását. elfogadja a módosítást és az alábbi határozatot hozza: 9/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat Kisbágyon Község Önkormányzatának Képviselő-testület a megállapodás január 1-i hatályú - a társult önkormányzatok képviselőinek személyében bekövetkezett változások átvezetésére, a költségek megosztásának korrekciójára irányuló - módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására. A Társulási Tanács elnökét felkéri a társulási megállapodás módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetésének megkérésére. Határidő: soron kívül - a tagönkormányzatok egybehangzó döntését követően Felelős: Szabó Mihály polgármester, társulási tanács elnöke XIII. Egyebek: a.) Táncsics út 5. hrsz-ú telek értékbecslése Nagy Attiláné polgármester: A telekről az értékbecslő jelentése megérkezett, a telek értéke Ft+áfa, azaz Ft. Tehát így nem adhatjuk el Ft-ért. dr. Tóth Gabriella jegyző: A vagyonrendelet is úgy szól, hogy forgalmi értéken lehet értékesíteni ingatlant. Nagy Attiláné polgármester: Javaslom, hogy a hogy a telket az értékbecslés alapján megadott áron kerüljön értékesítésre. javaslat elfogadását. elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 10/2015.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 11

12 Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisbágyon, Táncsics út 5. hrsz. alatti telket az értékbecslés alapján megadott áron Ft+áfa összegért értékesíti. Amennyiben a vevő az értékbecslésben meghatározott áron a telket meg kívánja vásárolni, abban az esetben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Bejelentések: Nagy Attiláné polgármester: Az iskola helyiség üzemeltetőjével kívánt bérleti szerződés megkötése érdekében a tárgyalások elkezdődtek. t kaptam Bozsó Szilárdtól a Kft. ügyvezetőjétől, sajnos a helyiséget még nem sikerült bérbeadnia. (levél a jegyzőkönyvhöz csatolva) Pogány Károly képviselő: Az jön le ebből a levélből, hogy nem szeretne semmiképpen fizetni a helyiségért. Nagy Attiláné polgármester: Már annyi előnyünk származott, hogy az épület felújításra került, mert önerőből semmiképpen nem tudtuk volna megoldani. Még júniusig várunk és meglátjuk, hogy mi lesz. A polgármester megköszöni a képviselők részvételét, a képviselő-testület nyilvános ülését bezárja. Kmf. Nagy Attiláné sk polgármester dr. Tóth Gabriella sk jegyző 12

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 241-10/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a 33/2013. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat Napirendről 34/2013. (VI.18.) számú

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: /2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. március 07-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE

SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TESTÜLETE 1 SZIKSZÓ VÁROS, HERNÁDKÉRCS KÖZSÉG, NAGYKINIZS KÖZSÉG, SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Szám: 002/6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről

1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről 1-16/2006. J e g y z ő k ö n y v Zalakomár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 28.-án 17 órakor tartott rendes üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Tavasz

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 6-33/2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben