Jászapáti. Tenni akarással sokat javíthatunk az életünkön. Jászapáti értékei. Hiányzik az utánpótlás. Hírmondó. Jászapáti város havilapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászapáti. Tenni akarással sokat javíthatunk az életünkön. Jászapáti értékei. Hiányzik az utánpótlás. Hírmondó. Jászapáti város havilapja"

Átírás

1 Javultak a mutatók A rendőrség és a katasztrófavédelem évértékelő beszámolója alapján kiderült, a két szervezet kiválóan teljesítette a kitűzött feladatokat. Cikkek a 4. oldalon Korsós Miklós emléktorna A kiváló pedagógus emlékére harmadik alkalommal rendeztek labdarúgótornát a jászapáti gimnáziumban. Írás a 6. oldalon 5. oldal Jászapáti Jászapáti város havilapja Hírmondó Tenni akarással sokat javíthatunk az életünkön A törvényi előírásoknak megfelelően az állami költségvetés elfogadását követő negyvenöt napon belül beterjesztette és kilenc egybehangzó igen szavazattal el is fogadta a város költségvetését Jászapáti képviselő-testülete. A mérlegfőösszeg a tavalyinál 35 százalékkal kisebb, 1,1 milliárd forint, mégis jut belőle a városüzemeltetés mellett fejlesztésre és felújításra is, összességében több száz millió forint. Ez hogy lehetséges? Főleg a költségvetés részleteiről érdeklődtünk Farkas Ferenc polgármestertől, de kicsit személyesebb kérdéssel indítottunk. Halász Lajos Február 12-én fogadták el a költségvetést, de mielőtt arra térnénk, egy bemelegítő kérdéssel készültünk. Azóta volt egy újabb testületi ülés, amelyen a polgármester szabadságának az ütemezéséről döntöttek? Nem furcsállotta? Kétségtelen van némi pikantériája a dolognak, de csak első látásra. A polgármesterség gyakorlatilag 24 órás elfoglaltság, és ha nem vigyáz az ember, a ciklus végéig egybefolyhatnak a napok, mert mindig történik valami. Én úgy gondolom, hogy a szabadság alanyi jogon mindenkinek jár, és szerencsésebb is szabadság után fizikailag, szellemileg felfrissülve visszatérni újult erővel a munkába. A törvényi előírás mögött az is rejlik, hogy a képviselő-testület, mint a polgármester munkáltatója gondoskodjon erről és egyben arról is, hogy ciklus végére ne gyűljön fel a ki nem vett és megváltatlan szabadság. A törvény újabban ennek erősen gátat is szab. A helyi értéktárak a megyei, országos, és külhoni értéktárakkal együtt képeznek egységes egészet. Fontos szerepet kap a hagyományőrzés, a kultúránk, az elveszni látszó ősi tudások, értékek felelevenítése, megőrzése és átadása a fiatalabb generációknak. m. t. Jászapáti értékei Korábban egyszemélyes döntéseket hozott a gazdasági életben. Hiányzik az a szabadsága? Több mint évtizedes egyszemélyi vezetés után nem könnyű átállni a közösségi döntésre. Természetesen van egy vízióm a város vezetéséről, hozzá szoktam, hogy a jól megfontolt döntéseket nagyon gyorsan érvényre juttathatom, olykor éppen ez a siker titka. Az önkormányzatiság másként működik: természetes a vita a közös döntés előtt. A felelősség viszont elsősorban a polgármesteré. Mondhatnánk, nem jó üzlet, ha nem lennénk hívei az önkormányzatiságnak. Ellenben szinte mindent teljes egyetértéssel hoz meg a testület. Ez hogy lehetséges, különösen a költségvetésnél, amit az ellenzék országszerte jellemzően nem szokott megszavazni? A testület kormánypárti - ellenzéki szempontból 6:3 arányban állt fel, ami a futballban egyszer már nagyon bejött Anglia ellen. A tréfát félretéve, mi kezdettől várospolitikában, helyi ügyekben gondolkodunk, amihez az egyetértés szükséges. Az ellenzék egyik felvetése az volt, hogy a bizottsági struktúra jobb lenne három helyett négyes felosztásban. Elfogadtuk, és a vitákat már a bizottságokban lefolytatjuk. Mondhatni, addig nem lépünk tovább lehetőség szerint, amíg minden vitás kérdésre nem tudok válaszolni. Amikor a bizottsáokban a legjobb megoldásról meggyőztem az ellenzéket, igen furcsa lenne, ha a testületi ülésen elölről kezdenénk mindent, például a nagyobb sajtónyilvánosság miatt. Térjünk át a költségvetésre: mennyire érzi sajátjának? Alighogy megválasztottak polgármesternek, az új testülettel és pénzügyi bizottsággal, sőt az új pénzügyi osztályvezetővel a költségvetés előkészítésének folyamatába kellett ugranunk a törvényes határidők betartása miatt. Az apparátus kiválóan végezte a dolgát, az előkészítést, így zökkenőmentesen dolgoztunk. A lehetőségekhez képest én is ezt a költségvetést gondolom vállalhatónak, magam is támogattam és érveltem mellette. Ugyanakkor rövid volt az idő, nem tudok visszanézni az előző évek tapasztalataira, kisebb a rálátásom, mint ami ideális, tehát úgy gondolom, hogy a ciklus során nem ez lesz az a költségvetés, amit leginkább magaménak érzek. folytatás a 3. oldalon Akár a kisebb, hátrányos helyzetű települések turisztikai fellendülése is javítható a kutatómunkával, hiszen a legkisebb településnek is vannak értékei, egyediségei, feltárhatóbbá válik a helyi sajátosságokra épülő lehetőségek köre. A munkába bekapcsolódott a Jásztánc alapítvány segítségével Andrási Erika művészettörténész is, aki az épített és kulturális örökség kategóriában végzett kutatómunkát. A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. sz. törvény alapján a Jászapáti Települési Értéktár Bizottság február 19-én tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztett javaslatok települési, megyei illetve országos értéktárba való felvételét, melyre negyedévente van lehetőség. Borbás Zoltán, a bizottság elnöke a bizottság tagjaival egyhangúlag határozatot hozott az alábbi javaslatok helyi értéktárba való felvételére: - Jászkürt Lehel kürtje, A jászsági szűcshímzés továbbélése, Az újjászületett jász viselet, Jászapáti Kisboldogasszony Plébániatemplom, Vágó Pál életműve, Rácz Aladár életműve, Jászapáti gyógyvizű forrás. Továbbá javasolták a Megyei Értéktárba történő felvételüket, s felterjesztésüket a Nemzeti Értéktárba történő felvételre. folytatás a 4. oldalon Változik a szociális ellátás rendszere Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. Mindkét érintett szerv tájékoztatását közöljük. h. l. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottsága február 9-én, soros bizottsági ülésén a városban működő sportszervezetek képviselőit hallgatta meg. ács A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a megélhetéshez, amennyiben az érintett más jövedelemmel nem rendelkezik. A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre. folytatás a 2. oldalon Hiányzik az utánpótlás Borbás Zsolt bizottsági elnök elmondta, hogy szeretnék megismerni jobban a Jászapátin jelenleg tevékenykedő sportklubokat, a sporttal foglalkozó szakembereket. Céljuk, hogy általuk betekintést nyerjenek életükbe, működésükbe, csak így tudnak a későbbiekben hatékonyan dolgozni, segíteni a sportot. Meghívták ülésükre az iskolák testnevelő tanárait is, mivel ők állnak legközelebb a gyerekekhez. Először a Pető Béla elnök által vezetett Városi SE szakosztályai számoltak be a bizottságnak. Nyitrai László, az Asztalitenisz szakosztály képviselője elmondta, hogy jelenleg 14 taggal működnek, és a megyei bajnokságban szerepelnek. Hivatalos edzőjük nincs, így a pingpongozni óhajtó fiatalokkal nem tudnának foglalkozni. Hozzátette, hogy igazából igény sincs rá, a fiatalok nem igazán döngetik ajtajukat. folytatás a 8. oldalon

2 2. oldal Önkormányzat Jászapáti Város Önkormányzat összes bevétel (ezer forintban) Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási Összesen A B C D E F 1. Önkormányzat működési támogatásai ( ) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermek jóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek ( ) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások énéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztositó által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele ( ) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi Finanszírozás bevételei ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) A Jászapáti Járási Hivatal tájékoztatója folytatás az 1. oldalról Az egészségkárosodottak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják. Jelentős változás, hogy március 1-jétől az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre. A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál, a kirendeltségek ügyfélszolgálatán és az ügysegédeknél. Az alábbi támogatások kerülnek ki a szociális ellátási rendszerből: rendszeres szociális segély, adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás, Fontos hangsúlyozni, hogy Jászapáti Városi Önkormányzatának továbbra is célja a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetbe kerülő jászapáti lakosok rendszeres és eseti jellegű támogatása. Az önkormányzat által március 1-jétől nyújtott egyes támogatások: 1./ lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás lép a megszűnő Lakásfenntartási támogatás helyébe. Ezen támogatás nyújtható, elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában a szociálisan rászoruló háztartások részére, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, különösen a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, bérleti díj, tüzelőanyag költségének viseléséhez. A támogatás egy évre állapítható meg, havi összege 3000,- Ft. 2./ rendkívüli települési támogatás lép az Önkormányzati segély helyébe. Rendkívüli települési támogatásban részesíthető elsősorban az a kérelmező, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. Rendkívüli települési támogatás megállapítható különösen nyugdíjazás idején, az ellátatlanság idejére; időszakos orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségeire (útiköltség); gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi kezelés időszakára, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal; tartós táppénzes állomány esetén; egyedülálló, ellátatlan személy részére; szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló öszszeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem haladja meg; nevelésbe vett gyermek családba való viszszakerülésének elősegítésére; egyéb, szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló, dokumentumokkal igazolt élethelyzet esetén. a méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj. 1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve új ellátási jogcímként az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; az időskorúak járadéka, az ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (2013. január 1-jétől a járások intézik). A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik. Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai, melyet az önkormányzatok folyósítanak március 1-jéig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltételrendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a évhez hasonlóan ,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni. A rendszeres szociális segély március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg. 2. Önkormányzatok települési támogatás keretében adhatnak támogatást. A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak. A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai márciustól szintén kikerülnek a Szociális törvényből. Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére. A tájékoztatás mellett a fentieket illetően állunk szíves rendelkezésükre személyesen az említett ügyfélfogadási helyszíneken vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken: 57/ , 21/ Vári-Nagy Judit hivatalvezető Önkormányzati települési támogatások A rendkívüli települési támogatás összege esetenként minimum 1.000,- Ft., maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40%-a. Fentieken túl rendkívüli esemény (elemi kár, váratlan haláleset, súlyos, krónikus betegség, baleset, stb.) bekövetkezésekor, annak enyhítésére szintén rendkívüli települési támogatásban részesíthető a kérelmező. 3./ gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás lép a megszűnő Méltányossági közgyógyellátás helyébe. Az az alanyi jogon közgyógyellátásra nem jogosult szociálisan rászorult személy jogosult ezen támogatás igénybevételére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, egyedül élő esetén 220%-át. A támogatás a rendszeresen kiváltott gyógyszerkiadásokhoz, valamint gyógyászati segédeszköz megvásárlásához igénylehető. A támogatás összege: az elismert gyógyszerköltség éves összegének 30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a, mely hat havi részletben kerül folyósításra. 4./ temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás igényelhető a megszűnő Temetési segély helyébe. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési támogatás állapítható meg az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó kérelmező részére, amennyiben a temettetés költségei a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik. A támogatás mértéke jövedelemhatártól függően a helyben szokásos elismert temetés költségeinek 25%, 15%, illetve 10%-a lehet. 5./ hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás nyújtható minden az adott évben 70. életévét betöltő Jászapáti lakos részére. A korábbi szabályozástól eltérően jövedelemhatártól függetlenül hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül minden 70. életévét betöltött személy, aki egyedülálló vagy kizárólag házastársával (élettársával) és/vagy általa gondnokolt vagy emelt összegű családi pótlékra jogosult vagy fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy tartósan (egy évet meghaladóan) külföldön tartózkodó gyermekével él a háztartási hulladék begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás körébe bevont háztartásában. 6./ kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás a korábbi szabályozáshoz hasonló feltételekkel igényelhető. Kamatmentes szociális kölcsön állapítható meg annak a személynek, - akinek legalább háromhavi lakáshitelből vagy lakáscélú felhasználáshoz kapcsolódó deviza alapú hitelből eredő hitelhátraléka halmozódott fel, és a megnőtt pénzintézeti hiteltartozás miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, melyet más módon nem küszöbölhet ki; - közüzemi (áram, gáz, víz, csatorna) tartozása keletkezett, és a kérelmező jövedelmi viszonya nem teszi lehetővé annak egy összegben történő kiegyenlítését. - aki végrehajtás alá vonható munkabérrel, illetménnyel, egyéb járandósággal rendelkezik. A megállapítható kamatmentes szociális kölcsön összege hiteltartozás esetén maximum forint, közüzemi tartozás miatt maximum forint. A kölcsön visszafizetésére legfeljebb 12 hónap alatt, havi egyenlő részletekben kerül sor. További információt a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályának földszinti irodájában (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.), munkatársaink adnak.

3 Önkormányzat 3. oldal Tenni akarással sokat javíthatunk az életünkön folytatás az 1. oldalról Mit tart a rendelet erényének, mitől jó ez Jászapátinak? A legfontosabb, hogy a város üzemeltetését megnyugtatóan biztosítja a költségvetésünk, mégpedig hitelfelvétel, tehát eladósodás nélkül. A kötelező feladatainkhoz majdnem száz százalékban hozzájárul az állam, de az önként vállalt feladatokra nekünk kell előteremteni a forrásokat. Ehhez a tervezett 145 millió forint értékű Iparűzési adó, közismert nevén az IPA is jelentősen hozzájárulhat. Óvatosan terveztünk, mert a Jász-Plasztik induló üzeme kapcsán keletkező bevételeket még nem kalkuláltuk be. Melyek a legnagyobb önként vállalt feladatok? A segélyezéshez eddig is hozzátettük a magunk forintjait, de ilyen terület az iskolai oktatás is, ahol a kötelezőn kívül harmincmillió forinttal terveztünk, hiszen a mi gyerekeink járnak az egyházi és az állami iskolába is. A kisvárosi közélet szempontjából fontosnak tartjuk a civil szféra támogatását. Az előzetes egyeztetéseken 32 szervezettel tárgyaltunk. A pénzügyi bizottságnál 2,5 millió forint áll erre a célra rendelkezésre, de ha minden nevesített sort egybeszámolunk, ennek több mint a tízszerese segítheti a civil szerveződések városgyarapító munkáját. A mérlegfőösszeghez képest feltűnően nagy a fejlesztések és beruházások fél milliárdot meghaladó összege. Ez minek köszönhető? Ez a kép örvendetes, de csalóka. Áthúzódó beruházásokról és fejlesztésekről van szó elsősorban, amelyek most zárulnak és március 31-ig el is kell számolnunk velük. A városközpont, a templom, a könyvtár, az egyházi iskola sportöltözője és a műfüves pálya a legnagyobb, mindenki által ismert tételei ennek az összegnek. Épp ezek költségvonzata miatt volt a tavalyi mérlegfőösszegünk jelentősen magasabb. Nagyon kínálja magát a kérdés, különösen, ha a fenti felsoroláshoz a várost megközelítő utak építését is idevesszük, hogy polgármesterként mivel, milyen fejlesztésekkel lenne elégedett a jövőben? Egyszerűbben: mire számíthat a város lakossága? A járdák, belterületi utak, csapadékelvezetők és a kerékpárutak építése van a sor elején. Sorolhatnám hosszan, hiszen a február végi testületi ülésre összegyűjtöttük a , tehát a teljes ötéves ciklus idejére a terveinket, és azt egyhangúlag el is fogadta minden képviselő. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezek megvalósítására kevés állami forrás lesz, ezért tervszerűen és folyamatosan keresni kell a pályázati forrásokat. Különösen a megyeieket, a Területfejlesztési Operatív Program, a TOP kínálta lehetőségeket kell megragadni, amikor május elején megnyílnak. Vannak benyújtásra kész pályázati anyagok a fiókokban? Engedélyes tervünk van a temetőtől az ipari parkig részben felújítandó, részben építendő kerékpárútra, és több projekten dolgozunk ezekben a napokban is. Ezen nem fog múlni a siker. Közeli tervünk a részben felújított piachoz kapcsolódik. Itt a templompiac-iskola háromszögben kellene teljessé tenni a megkezdett munkát. A pályázat az egyedüli lehetséges megoldás a fejlesztésre? Talán a legfontosabb, de nem az egyedüli. Egy bölcs azt mondta, hogy lehetetlenek nincsenek, de a csodákra várni kell. Mi nem várakozunk, hanem önerőből is teszünk, amit tudunk. A saját forrásainkat és gépeinket felhasználva helyreállítjuk, megteremtjük a mellékutak rendjét. Visszaállítjuk a csapadékelvezető, illetve szikkasztó árkokat, amelyeket a kényelmesebb fűnyírás miatt sok helyen rézsűsítettek, vagy be is temettek, a fizika törvényei szerinti szabad utat engedve a csapadéknak. Padkákat építünk, és a külterületi utak, dűlőutak járhatóságát is javítjuk, ahogy az időjárás engedi. Tenni akarással sokat javíthatunk az életünkön. Jászapáti Város Önkormányzat összes kiadás (ezer forintban) Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Kötelező feladat Önként vállalt Államigazgatási Összesen A B C D E F 1. Működési költségvetés kiadásai ( ) l. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések Törvényi előíráson alapuló befizetések Elvonások és befizetések Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok az 1.18-ból: Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6.3. Központi, irányító szervi támogatás Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.5. Pénzügyi lízing kiadásai 7. Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) Jelöljünk bírósági ülnököket! A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni. Magyarország köztársasági elnöke a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását március 7 és április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki. Jelöltet állíthat a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgár, a bíróság illetékességi területén működő egyesületek, az önkormányzat képviselő-testülete. A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit pedig elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik. Bírósági ülnöknek jelölhető az a 30. életévét betöltött magyar állampolgárt, aki cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt. A jelölést március 20-ig lehet leadni a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.) A jelölés mellé csatolandó dokumentumok: elfogadó nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány A Jászberényi Járásbíróság ülnökeit Jászberény Város Képviselő-testülete, illetve a települési nemzetiségi önkormányzat választja meg. (A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint Szolnoki Törvényszékre vonatkozó jelöléseket továbbítják a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzathoz.). A jelöltek megválasztásáról a jászberényi Képviselőtestület április 15-i ülésén dönt. Jelen tájékoztatóhoz tartozó mellékletek (a bírósági ülnökök jogairól és kötelességeiről; a bírósági ülnökké jelölésről; nyilatkozat a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról) letölthetők interneten, a városi honlapról. Éves tervezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Városházi hírek Jászapáti Városi Önkormányzat ezúton is köszönetet mond a évi Szilveszteri Bál lelkes támogatóinak: V-Kristály 95 Kft., Berki Bertalan egyéni vállalkozó, Borbás Ottó - Megaker Kft., Szilák Attila - Szilák és Fia Épszolker. Kft., Demény Gábor - Dem-transz 97 Bt., Mester 3 Gyenes Balázs, Kalmár Rozália, ifj. Jász László, Barkácsbolt Mihályi Gábor, Fa- Bak Ital Kiskereskedés, Damjanich trafik Bakosné Tóth Timea, Demeter Csaba - Kerékpárbolt, Téba-Tüzép Szőllősi Zoltán, Kovács Béla Épületgépészeti Kft., Király Károlyné, Pádár Cukrászda Pádár László, Jász Sütőház, Szempont-Optika-Fotó, Özvegy Agócs Imréné, URFA Kft., Urbánné és Társa Kft., Farkas Ferenc polgármester, Jászapáti Városi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, Filipcsei Edit, Pócs János országgyűlési képviselő, Éden Büfé, Kökény Gábor. Továbbá mindazoknak akik felajánlásukkal és segítségükkel hozzájárultak a bál sikeréhez. Városi elismerések. Közeledik a város kitüntető díjaira vonatkozó javaslattétel határideje május 31. napjáig lehet eljuttatni Farkas Ferenc polgármesternek címezve. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. ) Javaslatokat, az alábbi jelölésekre várja a Jászapáti Városi Önkormányzat: Jászapáti Városért kitüntetés, Pedagógiai Díj, Közszolgálati Díj, Egészségügyi Díj, Az év vállalkozója Díj, Az év polgárőre Díj, Az év tűzoltója Díj.

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XX. évfolyam, 2012. május 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Hogyan tovább a közoktatásban? 2012 a változások éve. A Parlament számos olyan törvényt alkotott, amelyek

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. április 30 én du. 14 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja.

Mell.: 1 db. 1. A Képviselő-testület a mellékelt szövegezés szerint a felülvizsgálattal egyetért és azt elfogadja. 1 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-1147-17/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas

TARJANI. 5. oldal. TARJÁNI TAVASZ Március 1-jén Rúzsa Magdolna Artisjus-, Budapestért-díjas TARJANI INFORMÁCIÓS LAP 2015/04 II. ÉVFOLYAM 4. szám, 2015. február 26. FOTÓ: www.tarjanikepek.hu AZ ELSŐ SZÁZ NAP SZÓLJON BELE A VÁROS ÜGYEIBE! Salgótarján Polgármesteri Hivatala társadalmasítási kezdeményezést

Részletesebben

Az Otthon Melegére várva

Az Otthon Melegére várva Nyitás, keményebb hang Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének vendége volt Mesterházy Attila, korábbi pártelnök. /5. oldal Ülésezett az önkormányzat Második olvasatban tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon?

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Mi újság Kisújon? XXII. évfolyam, 2014. május 10. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Mi újság Kisújon? Hogy mik azok a legfontosabb kérdések, témák, amelyek városunk lakosait foglalkoztatják,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 17 intézményével, részben

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXII. évfolyam, 2014. február 8. 1. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró

Részletesebben

Regény a jászokról. Faragó Annamáriát, a Háború és lélek című családtörténet szerzőjét faggattuk könyvéről. Írás a 5. oldalon

Regény a jászokról. Faragó Annamáriát, a Háború és lélek című családtörténet szerzőjét faggattuk könyvéről. Írás a 5. oldalon Fórum az államtitkárral Szócska Miklós az egészségpolitikában tervezett és megvalósuló intézkedéseket vázolta. Tudósítás a 3. oldalon Regény a jászokról Faragó Annamáriát, a Háború és lélek című családtörténet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 1-jei rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

MEGHÍVÓ. Tisztelt Lakosság! 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. március XX. évfolyam, 3. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szeretettel meghívok minden helyi lakost a Tavaszi Hadjárat elnevezésû rendezvénysorozat részeként 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben