MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó terem Napirend: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló 2. A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata 4. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 5. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 6. Ligeti közvilágítás kiépítése 7. Művelődési Ház elektromos felújítása 8. Petényi Szilárdné polgármester részére jutalom megállapítása 9. Hunya Község Képviselő-testületének évi munkaterve Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, január 26. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület január 28. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény (továbbiakban: Törvény) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosításával átalakítja a szociális ellátások rendszerét. A módosítások hatályba lépésének határideje március 1. A szociális ellátórendszer átalakítása során az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok elválasztásra kerülnek. A Szt. csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, továbbá március 1. napjával kerül ebbe a körbe az aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás (eddig rendszeres szociális segély). A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, azonban a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat nyújtani kell, azzal, hogy január 1-ét követően már csak február 28. napjáig állapítható meg lakásfenntartási támogatás március 1. napjától megszűnik továbbá a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is szeptember 1. napjától a kötelező óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás. (Ez utóbbi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításával megszűnő támogatás.) A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a Szt. a továbbiakban nem tartalmazza. A Törvény átmeneti rendelkezéseivel kifutó jelleggel biztosítja a december 31 ig már megállapított támogatásokat. A Törvény az önkormányzatok számára február 28. napjáig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására, a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Az alábbi táblázatban mutatjuk a szociális ellátó rendszer változását: Állam által biztosított ellátások járási hivatali hatáskör időskorúak járadéka ápolási díj alanyi és normatív közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási, valamint a Önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátások köztemetés önkormányzati segély március 1. napjától rendkívüli települési támogatás települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére 2

4 gyermekfelügyeleti támogatás - gyógyszerkiadások viseléséhez - lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére március 1. napjától megszűnő ellátások lakásfenntartási támogatás méltányossági közgyógyellátás méltányossági ápolási díj adósságkezelési szolgáltatás Az önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátásokkal kapcsolatos változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: - A köztemetés március 1. napjától a polgármester önkormányzati hatásköréből átkerül a képviselőtestület hatáskörébe. A rendelet felülvizsgálata során gondoskodni kell a hatáskör átruházásról. - Az önkormányzati segély elnevezésében változik, megnevezése március 1. napjától: rendkívüli települési támogatás. A fő szabályozás nem változik, a helyi rendeletben egy évvel ezelőtt kidolgozásra került az önkormányzati segély feltételrendszere, melyen az elmúlt egy év tapasztalatai alapján nem kívánunk változtatni. A Szt.-ből kikerül minden egyéb feltétel, tehát az önkormányzat teljesen szabad kezet kap e támogatási forma jogosultsági feltételeinek kialakításában is. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban nem javaslom a jogosultsági feltételek megváltoztatását. - A települési támogatás jogosultsági feltételrendszerét is teljesen szabadon alakíthatja ki az önkormányzat, a jogszabály egyetlen egy feltételt ír elő: a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás ide nem értve az lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére adható támogatást havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A táblázatban látható, hogy négy jogcímet határoz meg a törvényalkotó az önkormányzatok számára, melyek közül a helyi igények, a helyi problémák alapján az önkormányzat határozza meg azt a támogatási formát, amelyet biztosítani kíván. A lakásfenntartási támogatást továbbvinni javasoljuk a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatás bevezetésével. A településen több mint 20 család vagy egyedülálló személy veszi igénybe a lakásfenntartási támogatást, nagy az igény rá, nagy segítséget jelent számukra elsősorban a közüzemi szolgáltatók felé utalt természetbeni támogatás formájában nyújtott ellátás. A jogosultsági kört nem szűkítenénk, megtartanánk a lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott Ft/hó/fogyasztási egység jövedelemhatárt, a támogatás havi összegét sávosan állapítanánk meg: fogyasztási egység támogatás összege Ft/hó A legkisebb összeg kedvezőbb lesz a jelenleg meghatározott Ft/hónál. A Szt. kimondja, hogy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A támogatást továbbra is a közüzemi szolgáltatók felé kívánjuk utalni, így a megállapított támogatás cél szerinti felhasználása biztosított. A helyi rendelet felülvizsgálatával párhuzamosan megkeressük a közüzemi szolgáltatókat, írásban jelezve azt, hogy továbbra is természetbeni támogatásként kívánja biztosítani önkormányzatunk a támogatást, kérjük az együttműködésüket. A méltányossági közgyógyellátást továbbvinni javasoljuk gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás bevezetésével. A támogatást maximum egy évre állapítanánk meg, a felmerülő gyógyszerkiadás időtartamának függvényében. A támogatásnál a jogosultsági kör, a gyógyszerkiadás ( Ft) a jelenlegi méltányossági közgyógyellátás feltételeihez igazodna azzal, hogy a támogatás havi összege a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség lenne, de annak maximális összegét sávosan állapítanánk meg a kérelmező jövedelméhez igazítva: egy főre eső jövedelem család esetében egy főre eső jövedelem egyedül élő személy esetében havi támogatás havi támogatás A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható 3

5 támogatást nem javaslom bevezetni. E támogatásforma veszi át a méltányossági ápolási díj funkcióját. Mivel a méltányossági ápolási díj nem volt kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk nem vezette be azt. Nem javaslom az önkormányzat számára a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás bevezetését az alábbiak miatt: Mivel az adósságcsökkentési támogatás nem volt kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk nem vezette be azt. Összegezve azt javasoljuk az Képviselő-testületnek, hogy települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást és - gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást biztosítsa önkormányzatunk. A Szt. változása a települési támogatás feltételrendszerének meghatározásán kívül további rendeletmódosítást szükségessé: - hatályon kívül kell helyezni a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó szabályozást. - hatályon kívül kell helyezni a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást A helyi rendelet normaszövegén átvezetésre kerülő módosítás olyan nagymértékű, hogy új rendelet megalkotása válik szükségessé. Javaslom a Képviselő-testületnek új helyi rendelet megalkotását. Pénzügyi, költségvetési forrás bemutatása Településünkön évben 22 fő részesült lakásfenntartási támogatásban Ft összegben. Mivel a bevezetendő támogatás a jogosultsági feltételeket megtartja ezért nagyságrendileg ilyen összegű forrásigényre van szükség évben, azzal, hogy 2015 évben március 1. napjától 10 hónapra kell biztosítani a támogatást. Méltányossági közgyógyellátásban évben 2 fő részesült ellátásban, e támogatásnak a maximális összeggel számolva 200 e Ft lenne évre a forrás igénye. (10 hónapra számolva) Önkormányzatunk a évi költségvetésben a helyi szociális feladatok ellátására az alábbi támogatásban részesül: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III.1.) jogcímen - a január-február, március hónapban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-ára - a évben fizetendő rendszeres szociális segély 90 %-ára - a március 1. napját megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90 %-ára - az óvodáztatási támogatás 100 %-ára igényelhet támogatást Önkormányzatunk. A jogosultak létszámának alapján ezen a jogcímen önkormányzatunk. e Ft összegben hívhatja el az állami támogatást. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására javaslatot tenni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet normaszövegének megalkotására a szabályozási koncepció elfogadását követő testületi ülésen kerül sor. Döntési javaslat "A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a Magyarország évi központi költségvetésének 4

6 megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény szerinti módosításokat átvezeti a normaszövegen, valamint az alábbiak szerint határozza meg a települési támogatás feltételrendszerét: március 1. napját követően rendkívüli települési támogatásként biztosítja a jelenleg hatályban lévő önkormányzati segélytípusokat március 1. napjával bevezeti a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást az alábbi feltételekkel: fogyasztási egység támogatás összege Ft/hó március 1. napjával bevezeti a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást az alábbi feltételekkel: egy főre eső jövedelem család esetében havi támogatás egy főre eső jövedelem egyedül élő személy esetében havi támogatás Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a változások olyan mértékben módosítják a rendelet normaszövegét, mely új helyi rendelet megalkotását teszi szükségessé. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Petényi Szilárdné polgármestert, hogy felülvizsgálat eredményének megfelelően a Képviselő-testület februári ülésére készítse elő a rendelet-tervezetet. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Enyedi László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete decemberi ülésén, a Jókai utcai beépítetlen területek adóellenőrzéséről szóló beszámoló kapcsán döntött úgy, hogy január 1-től az eddigi Ft/ingatlan/év helyett Ft/ingatlan/év adókedvezményben részesíti a belterületi beépítetlen telkek tulajdonosait. A rendeletmódosítás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. Döntési javaslat "A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: helyi adó A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzatának /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 6. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Adókedvezményben részesül adótárgyanként:) a) Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa, 2. Ez a rendelet február 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6

8 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 67. (1) bekezdésének b) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és a végrehajtásában. A d) pontban foglaltak alapján szintén a jegyző javaslatára figyelemmel előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, és ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az önkormányzati választást követően megtörtént a hivatali struktúra áttekintése, figyelemmel az ÁROP-1.A pályázat keretében elkészített szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltakra is. Megvizsgáltuk, hogy a jövőben az önkormányzatok előtt milyen kihívások állnak, ezekhez a feladatokhoz a jelenlegi hivatali struktúra milyen módon illeszkedik, képes e megfelelni az elvárásoknak, vannak e belső tartalékok, melyek átcsoportosításával biztosítható a hatékonyabb munkavégzés. A szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltak rámutatnak, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásának színvonala javítható, jelentősebb anyagi erőforrások bevonása nélkül, megfelelő szervezeti változtatásokkal, illetve feltárták a hiányosságokat. A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a as uniós költségvetési időszakban a közvetlen gazdaságfejlesztésnek lényegesen nagyobb szerepe lesz. Az erősen centralizált döntéshozatali folyamattal szemben a jövőben a megyei döntéshozók szerepének megnövelésével, jobban garantálható a helyi igények nagyobb figyelembe vétele. A Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program (VEKOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP). Az elkövetkező hetekben a megkötött szerződés alapján megkezdődik az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása, amely megfelelő keretet teremt fejlesztési elképzeléseink kidolgozására. Szintén ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a közfoglalkoztatási programok kidolgozása jelenleg folyamatban van, és ezek céljául olyan értékteremtő foglalkoztatást szeretnénk meghatározni amely, hozzájárul városunk szebbé és élhetőbbé tételéhez, valamint lehetőséget teremt a közmunkához szükséges saját erő mérsékléséhez. Mindezen folyamatokkal párhuzamosan folyik, a szociális segélyezési rendszer reformja melynek keretében szétválasztásra kerül az állam és az önkormányzat által juttatott ellátások rendszere. Jelentős változások következtek be az önkormányzati pénzügyi folyamatokban a számviteli, államháztartási törvény, valamint végrehajtási rendelkezések módosulásai miatt. Összességében megállapítható, hogy az eltelt időszakban az önkormányzatok életében olyan jelentős változások következtek be, és olyan kihívások előtt állnak a döntéshozók, hogy a döntések előkészítését és végrehajtását szolgáló hivatal szervezeti struktúráját szükséges - a már elkészült tanulmány megállapításaira is figyelemmel - módosítani. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 település ügyeit intézi, így a szervezeti módosításoknál olyan struktúrát kell kialakítani amely mindegyik önkormányzat érdekeit szolgálja, mindhárom képviselő-testület munkáját hatékonyabbá teszi, és nem érinti károsan a jól kialakult működési részeket. Korábban már utaltam arra a tényre, hogy az önkormányzatok szerepe jelentősen változik a települések fejlesztésében. Jelenleg az Önkormányzat gazdasági programja kidolgozás alatt áll. Rendelkezünk konkrét fejlesztési elképzelésekkel, pl. öntözés, kerékpárút hálózat fejlesztése, energiakorszerűsítési célkitűzések, egészségügy működését szolgáló feltételrendszer javítása, útfejlesztés, ivóvíz minőség javítása, turisztikai fejlesztések, stb. de ezeket a már ismertté váló pályázati kiírások tükrében célszerű felülvizsgálni, új lehetőségeket felkutatni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az elképzelések hogyan állíthatók a helyi gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések sorába, azokkal milyen viszonyban vannak. A célkitűzéseket be kell illeszteni az integrált településfejlesztési stratégiába. A megfogalmazott prioritások ismeretében át kell tekinteni a településrendezési tervet, és ha szükséges el kell indítani a módosítást. A jelenlegi szervezeti struktúrában a településüzemeltetési és fejlesztési feladatok a Városüzemeltetési Osztályon belül integrálódnak, több esetben osztott munkakörökben. Szükségesnek látom, hogy a jövőben ezek a területek, még ha szoros kapcsolatban is állnak egymással, elkülönüljenek és megfelelő specializáció alakuljon ki a hivatalon belül. A változás eredményeként, egy önálló osztály foglalkozna a településfejlesztési célkitűzéseket érintő döntések előkészítésével, azok megvalósítását szolgáló pályázatok felkutatásával, előkészítésével, megírásával, nyertességük esetén a megvalósítás koordinálásával, átadásával, elszámolással és fenntartással kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. Az 7

9 osztály feladatkörébe tartozna az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos koordináció is, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az osztály vezetését külső szakember bevonásával kívánom megoldani, aki megfelelő szakmai kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkezik. Összetételét tekintve, az osztályvezetővel együtt, 6 főből állna, itt kapna helyet a települési főépítész is. A specializáció eredményeként az új szervezeti egység sokkal hatékonyabban tudná segíteni a községi önkormányzatokat is. A szervezetfejlesztési tanulmány rámutatott, hogy a települési közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának egyik feltétele, hogy az önkormányzat hatékonyabban éljen a tulajdonost megillető jogokkal a saját gazdasági társaságai tekintetében, javuljon a koordináció, és eredményesebb legyen a közfoglalkoztatás bevonása a település üzemeltetési feladatok ellátásába. Első lépésként megtörtént a települési közszolgáltatást irányító szervezeti egység feladatainak áttekintése. Elhatárolásra kerültek az egyes feladatkörök, és kiépítésre kerültek az ellenőrzési pontok, új alapokra helyeződtek a kötelezettség vállalási, és ellenjegyzési feladatok. Az elszámolások tekintetében szorosabb kapcsolat épült ki a pénzügyi osztállyal. Felgyorsításra került az állandó telephely kialakítása, melynek eredményeként hatékonyabbá tehető a munka szervezése. Ezen intézkedések elősegítik a közfoglalkoztatás célorientáltabb bevonását a településüzemeltetési feladatokba. Az önkormányzatok által teljesített közszolgáltatások költséghatékonyabb ellátása mind az önkormányzati gazdasági társaságok, mind a külső szolgáltatók tekintetében erősebb kontrolt, és ellenőrzést követel meg. A Városüzemeltetési Osztály feladatkörébe tartozna a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának szervezése. A teljesség igénye nélkül, útkezelői feladatok, belvízvédekezés, hulladékgazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közterület felügyelet, mezei őrszolgálat, közterület foglalási engedélyek, közintézmények felújításának karbantartásának ütemezése összehangolása, gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, víz szennyvíz, holtág üzemelés koordinálása két bizottság ülésének jegyzőkönyvezése, stb. A feladatok ellátásáról az osztályvezetővel együtt öt fő gondoskodna, plusz mezőőrök, közterület-felügyelő, továbbá megbízási jogviszony keretében az energetikus. A közfoglalkoztatást irányító szervezeti egység és a Városüzemeltetési Osztály egymással mellérendeltségi viszonyban látnák el feladataikat, szoros együttműködés keretében. A katasztrófavédelmi referensi feladatokat részben a jelenlegi közfoglalkoztatást irányító Varjú Róbert látja el, részben Enyedi László osztályvezető. A polgármesteri hatáskörbe tartozó védekezési feladatok irányítása a kialakításra kerülő szervezeti struktúrában könnyebben kezelhetővé válik. A vagyongazdálkodási feladatkörnek továbbra is jelentős kapcsolata marad a Pénzügyi Osztállyal, az átszervezés eredményeként jobban előtérbe kerülhetnek a kezeléssel és hasznosítással kapcsolatos elvárások teljesítése. A jelenlegi átszervezés a Közigazgatási Osztályt nem érinti, itt a feladatok áttekintésére a segélyezési rendszerben bekövetkezett változásokat követően célszerű visszatérni. A Pénzügyi Osztályon a szervezeti egység munkáját és feladatait meghatározó jogszabályi környezetben jelentős változások voltak ez elmúlt két évben. Ezek jelentős többlet feladatot eredményeztek, ezért az elmúlt évben létszámbővítés történt. Sajnos egészségügyi problémák miatt a létszám bővítés ellenére a ténylegesen dolgozók száma változott. Jelentős túlmunkával sikerült az elvárásokat teljesíteni. A személyi állomány teljessé válásával a jövőben - előreláthatólag a második negyedévtől az egyes dolgozók leterheltsége csökkenhet, megszűnhet a túlmunka, erősödhet a belső kontroll szerepe, biztosítottá válik a szabadságok kiadása. A szervezeti változás egy fő létszám bővítéssel jár, és belső átalakítással (Városüzemeltetési Osztály helyének kialakítása). Eredményeként a feladatellátás átláthatóbbá, jobban számon kérhetővé válik, a dolgozók felelőssége növekszik, ami javíthatja a munka hatékonyságát. Döntési javaslat "Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 67. (1) d)-ban biztosított hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint módosuljon, március 1-től: 1.) Településfejlesztési Osztály 2.) Városüzemeltetési Osztály 3.) Pénzügyi Osztály 4.) Adó Osztály 5.) Közigazgatási Osztály 6.) Titkárság 8

10 A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szervezeti változás miatt a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítására vonatkozó döntési javaslatot a februári soros testületi ülésre terjessze be. A szervezeti változás miatt a Képviselő-testület egyetért az osztályvezetői létszám bővítésével március 1-től, azzal, hogy Hunya Község Önkormányzata ehhez forrást nem tud biztosítani. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petényi Szilárdné Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba 9

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Hanyecz Adrienn Előterjesztő: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a december 10. napján tartott ülésén a 23/2014. (XII.10.) TGY számú határozatával elfogadta a jelen előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. A évi önkormányzati választások napján (2014. október 12.) teljes egészében hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.). A Társulási Megállapodás módosítása a törvényi változásoknak való megfelelés miatt szükséges. Az önkormányzatok társulásaira vonatkozó alapvető szabályokat a Mötv ai tartalmazzák, valamint a 95. (3) bekezdése tartalmaz egy generálklauzulát, mely szerint: A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a hatályos Mötv.-nek való megfelelés miatt szükséges a Társulási Megállapodást módosítani. A Társulási Megállapodás változásai a következők: 1.) Az Elnökség, mint operatív szerv megszűnik, mivel a Mötv. nem ad lehetőséget ebben a formában a létrehozására, így az Elnökségre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésre kerültek. Új szervként egy hasonló összetételű és feladatkörű bizottság, a Közbeszerzési Bizottság jön létre, melynek működése az anyagban szabályozásra került. 2.) A Taggyűlés a Mötv. rendelkezése alapján nem a polgármesterekből, illetve alpolgármesterekből áll, hanem a tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált személyekből. Szűkítést csupán a Társulás Elnöke és Alelnöke vonatkozásában tartalmaz a módosítás, mely szerint e tisztségeket kizárólag önkormányzati képviselői minőségben delegált személy töltheti be. 3.) Fontos változás a folyamatos működés megkönnyítésének érdekében, hogy a Társulás szervei nem az önkormányzati ciklus idejére kerülnek megválasztásra, hanem főszabályként - addig, amíg a delegálásuk meg nem szűnik. A Mötv. 88 (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodás VII/40. pontja alapján a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi egységes társulási megállapodás határozati javaslat elfogadására. Döntési javaslat "Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Egységes szerkezetbe 10

12 Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Képviselő-testülete elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékeltét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Hanyecz Adrienn Előterjesztő: Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodásról májusában módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezése alapján. A Mötv. 95. (1) bekezdése- mely szerint: a társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat, együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti - nem került átvezetésre. A Társulás új szervezetének megalakulását követően szükséges a törvényhelynek megfelelően módosítani a Társulási Megállapodást és az alelnöki tisztséget ennek megfelelően szabályozni. A korábbiaktól eltérően egy Alelnököt választ a Társulás és az Elnök és az Alelnök együttes akadályozatása esetén a korelnök jogosult eljárni. A októberi választásokat követően a társult önkormányzatok képviselő-testületei meghozták a tagdelegáló határozataikat. A tagönkormányzatok képviseletében bekövetkezett változások is átvezetésre kerülnek jelen módosítás alkalmával. A Mötv. 88. (2) bekezdése előírja, hogy a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához. Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodás módosítását 27/2014(XII.19.) TT. sz határozatával elfogadta. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: Döntési javaslat "Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodás módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település rendezés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást február 28. napján való hatályba lépésével elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 12

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. december 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza ülésterem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya, Községháza

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Kiszombor HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Kiszombor, 2015. június 30. Tartalom Bevezetés...3 Célok...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 A település bemutatása...4

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Gomba Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Gomba Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Gomba Község Önkormányzata 2015. június Türr István Képző és

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. június 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése 2015. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői Összefoglaló...

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. április 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-8 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. január 27-én megtartott rendes üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben