MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó terem Napirend: 1. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló 2. A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata 4. Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 5. Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 6. Ligeti közvilágítás kiépítése 7. Művelődési Ház elektromos felújítása 8. Petényi Szilárdné polgármester részére jutalom megállapítása 9. Hunya Község Képviselő-testületének évi munkaterve Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, január 26. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület január 28. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló Készítette: Keresztesné Jáksó Éva Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény (továbbiakban: Törvény) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosításával átalakítja a szociális ellátások rendszerét. A módosítások hatályba lépésének határideje március 1. A szociális ellátórendszer átalakítása során az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok elválasztásra kerülnek. A Szt. csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd. E körbe tartozik az időskorúak járadéka, ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, továbbá március 1. napjával kerül ebbe a körbe az aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás (eddig rendszeres szociális segély). A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerül a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, azonban a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat nyújtani kell, azzal, hogy január 1-ét követően már csak február 28. napjáig állapítható meg lakásfenntartási támogatás március 1. napjától megszűnik továbbá a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is szeptember 1. napjától a kötelező óvodáztatás bevezetésével megszűnik az óvodáztatási támogatás. (Ez utóbbi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításával megszűnő támogatás.) A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat szabadon dönthet. A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg. Ennek megfelelően a méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra, valamint az önkormányzati segélyre vonatkozó szabályozást a Szt. a továbbiakban nem tartalmazza. A Törvény átmeneti rendelkezéseivel kifutó jelleggel biztosítja a december 31 ig már megállapított támogatásokat. A Törvény az önkormányzatok számára február 28. napjáig ad határidőt a települési támogatásra vonatkozó rendeletek megalkotására, a helyi szociális ellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára. Az alábbi táblázatban mutatjuk a szociális ellátó rendszer változását: Állam által biztosított ellátások járási hivatali hatáskör időskorúak járadéka ápolási díj alanyi és normatív közgyógyellátás egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság aktív korúak ellátása: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási, valamint a Önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátások köztemetés önkormányzati segély március 1. napjától rendkívüli települési támogatás települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére 2

4 gyermekfelügyeleti támogatás - gyógyszerkiadások viseléséhez - lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére március 1. napjától megszűnő ellátások lakásfenntartási támogatás méltányossági közgyógyellátás méltányossági ápolási díj adósságkezelési szolgáltatás Az önkormányzat által nyújtott/nyújtható ellátásokkal kapcsolatos változásokat az alábbiakban foglaljuk össze: - A köztemetés március 1. napjától a polgármester önkormányzati hatásköréből átkerül a képviselőtestület hatáskörébe. A rendelet felülvizsgálata során gondoskodni kell a hatáskör átruházásról. - Az önkormányzati segély elnevezésében változik, megnevezése március 1. napjától: rendkívüli települési támogatás. A fő szabályozás nem változik, a helyi rendeletben egy évvel ezelőtt kidolgozásra került az önkormányzati segély feltételrendszere, melyen az elmúlt egy év tapasztalatai alapján nem kívánunk változtatni. A Szt.-ből kikerül minden egyéb feltétel, tehát az önkormányzat teljesen szabad kezet kap e támogatási forma jogosultsági feltételeinek kialakításában is. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azonban nem javaslom a jogosultsági feltételek megváltoztatását. - A települési támogatás jogosultsági feltételrendszerét is teljesen szabadon alakíthatja ki az önkormányzat, a jogszabály egyetlen egy feltételt ír elő: a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás ide nem értve az lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére adható támogatást havi összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A táblázatban látható, hogy négy jogcímet határoz meg a törvényalkotó az önkormányzatok számára, melyek közül a helyi igények, a helyi problémák alapján az önkormányzat határozza meg azt a támogatási formát, amelyet biztosítani kíván. A lakásfenntartási támogatást továbbvinni javasoljuk a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatás bevezetésével. A településen több mint 20 család vagy egyedülálló személy veszi igénybe a lakásfenntartási támogatást, nagy az igény rá, nagy segítséget jelent számukra elsősorban a közüzemi szolgáltatók felé utalt természetbeni támogatás formájában nyújtott ellátás. A jogosultsági kört nem szűkítenénk, megtartanánk a lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott Ft/hó/fogyasztási egység jövedelemhatárt, a támogatás havi összegét sávosan állapítanánk meg: fogyasztási egység támogatás összege Ft/hó A legkisebb összeg kedvezőbb lesz a jelenleg meghatározott Ft/hónál. A Szt. kimondja, hogy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A támogatást továbbra is a közüzemi szolgáltatók felé kívánjuk utalni, így a megállapított támogatás cél szerinti felhasználása biztosított. A helyi rendelet felülvizsgálatával párhuzamosan megkeressük a közüzemi szolgáltatókat, írásban jelezve azt, hogy továbbra is természetbeni támogatásként kívánja biztosítani önkormányzatunk a támogatást, kérjük az együttműködésüket. A méltányossági közgyógyellátást továbbvinni javasoljuk gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás bevezetésével. A támogatást maximum egy évre állapítanánk meg, a felmerülő gyógyszerkiadás időtartamának függvényében. A támogatásnál a jogosultsági kör, a gyógyszerkiadás ( Ft) a jelenlegi méltányossági közgyógyellátás feltételeihez igazodna azzal, hogy a támogatás havi összege a rendszeresen jelentkező gyógyszerköltség lenne, de annak maximális összegét sávosan állapítanánk meg a kérelmező jövedelméhez igazítva: egy főre eső jövedelem család esetében egy főre eső jövedelem egyedül élő személy esetében havi támogatás havi támogatás A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére nyújtható 3

5 támogatást nem javaslom bevezetni. E támogatásforma veszi át a méltányossági ápolási díj funkcióját. Mivel a méltányossági ápolási díj nem volt kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk nem vezette be azt. Nem javaslom az önkormányzat számára a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére települési támogatás bevezetését az alábbiak miatt: Mivel az adósságcsökkentési támogatás nem volt kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk nem vezette be azt. Összegezve azt javasoljuk az Képviselő-testületnek, hogy települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást és - gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást biztosítsa önkormányzatunk. A Szt. változása a települési támogatás feltételrendszerének meghatározásán kívül további rendeletmódosítást szükségessé: - hatályon kívül kell helyezni a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó szabályozást. - hatályon kívül kell helyezni a rendszeres szociális segélyre vonatkozó szabályozást A helyi rendelet normaszövegén átvezetésre kerülő módosítás olyan nagymértékű, hogy új rendelet megalkotása válik szükségessé. Javaslom a Képviselő-testületnek új helyi rendelet megalkotását. Pénzügyi, költségvetési forrás bemutatása Településünkön évben 22 fő részesült lakásfenntartási támogatásban Ft összegben. Mivel a bevezetendő támogatás a jogosultsági feltételeket megtartja ezért nagyságrendileg ilyen összegű forrásigényre van szükség évben, azzal, hogy 2015 évben március 1. napjától 10 hónapra kell biztosítani a támogatást. Méltányossági közgyógyellátásban évben 2 fő részesült ellátásban, e támogatásnak a maximális összeggel számolva 200 e Ft lenne évre a forrás igénye. (10 hónapra számolva) Önkormányzatunk a évi költségvetésben a helyi szociális feladatok ellátására az alábbi támogatásban részesül: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III.1.) jogcímen - a január-február, március hónapban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80 %-ára - a évben fizetendő rendszeres szociális segély 90 %-ára - a március 1. napját megelőzően megállapított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90 %-ára - az óvodáztatási támogatás 100 %-ára igényelhet támogatást Önkormányzatunk. A jogosultak létszámának alapján ezen a jogcímen önkormányzatunk. e Ft összegben hívhatja el az állami támogatást. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a helyi rendelet módosítására javaslatot tenni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet normaszövegének megalkotására a szabályozási koncepció elfogadását követő testületi ülésen kerül sor. Döntési javaslat "A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata I. forduló" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során a Magyarország évi központi költségvetésének 4

6 megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény szerinti módosításokat átvezeti a normaszövegen, valamint az alábbiak szerint határozza meg a települési támogatás feltételrendszerét: március 1. napját követően rendkívüli települési támogatásként biztosítja a jelenleg hatályban lévő önkormányzati segélytípusokat március 1. napjával bevezeti a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatást az alábbi feltételekkel: fogyasztási egység támogatás összege Ft/hó március 1. napjával bevezeti a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatást az alábbi feltételekkel: egy főre eső jövedelem család esetében havi támogatás egy főre eső jövedelem egyedül élő személy esetében havi támogatás Ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy a változások olyan mértékben módosítják a rendelet normaszövegét, mely új helyi rendelet megalkotását teszi szükségessé. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Petényi Szilárdné polgármestert, hogy felülvizsgálat eredményének megfelelően a Képviselő-testület februári ülésére készítse elő a rendelet-tervezetet. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 5

7 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Készítette: Enyedi László Előterjesztő: Dr. Csorba Csaba jegyző Tisztelt Képviselő-testület! Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete decemberi ülésén, a Jókai utcai beépítetlen területek adóellenőrzéséről szóló beszámoló kapcsán döntött úgy, hogy január 1-től az eddigi Ft/ingatlan/év helyett Ft/ingatlan/év adókedvezményben részesíti a belterületi beépítetlen telkek tulajdonosait. A rendeletmódosítás tervezetét a döntési javaslat tartalmazza. Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára. Döntési javaslat "A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: helyi adó A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Hunya Község Önkormányzatának /2015. (.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 6. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Adókedvezményben részesül adótárgyanként:) a) Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa, 2. Ez a rendelet február 1-én lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 6

8 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata Készítette: Dr. Csorba Csaba jegyző Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 67. (1) bekezdésének b) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és a végrehajtásában. A d) pontban foglaltak alapján szintén a jegyző javaslatára figyelemmel előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, és ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az önkormányzati választást követően megtörtént a hivatali struktúra áttekintése, figyelemmel az ÁROP-1.A pályázat keretében elkészített szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltakra is. Megvizsgáltuk, hogy a jövőben az önkormányzatok előtt milyen kihívások állnak, ezekhez a feladatokhoz a jelenlegi hivatali struktúra milyen módon illeszkedik, képes e megfelelni az elvárásoknak, vannak e belső tartalékok, melyek átcsoportosításával biztosítható a hatékonyabb munkavégzés. A szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltak rámutatnak, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásának színvonala javítható, jelentősebb anyagi erőforrások bevonása nélkül, megfelelő szervezeti változtatásokkal, illetve feltárták a hiányosságokat. A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a as uniós költségvetési időszakban a közvetlen gazdaságfejlesztésnek lényegesen nagyobb szerepe lesz. Az erősen centralizált döntéshozatali folyamattal szemben a jövőben a megyei döntéshozók szerepének megnövelésével, jobban garantálható a helyi igények nagyobb figyelembe vétele. A Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program (VEKOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP). Az elkövetkező hetekben a megkötött szerződés alapján megkezdődik az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása, amely megfelelő keretet teremt fejlesztési elképzeléseink kidolgozására. Szintén ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a közfoglalkoztatási programok kidolgozása jelenleg folyamatban van, és ezek céljául olyan értékteremtő foglalkoztatást szeretnénk meghatározni amely, hozzájárul városunk szebbé és élhetőbbé tételéhez, valamint lehetőséget teremt a közmunkához szükséges saját erő mérsékléséhez. Mindezen folyamatokkal párhuzamosan folyik, a szociális segélyezési rendszer reformja melynek keretében szétválasztásra kerül az állam és az önkormányzat által juttatott ellátások rendszere. Jelentős változások következtek be az önkormányzati pénzügyi folyamatokban a számviteli, államháztartási törvény, valamint végrehajtási rendelkezések módosulásai miatt. Összességében megállapítható, hogy az eltelt időszakban az önkormányzatok életében olyan jelentős változások következtek be, és olyan kihívások előtt állnak a döntéshozók, hogy a döntések előkészítését és végrehajtását szolgáló hivatal szervezeti struktúráját szükséges - a már elkészült tanulmány megállapításaira is figyelemmel - módosítani. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 település ügyeit intézi, így a szervezeti módosításoknál olyan struktúrát kell kialakítani amely mindegyik önkormányzat érdekeit szolgálja, mindhárom képviselő-testület munkáját hatékonyabbá teszi, és nem érinti károsan a jól kialakult működési részeket. Korábban már utaltam arra a tényre, hogy az önkormányzatok szerepe jelentősen változik a települések fejlesztésében. Jelenleg az Önkormányzat gazdasági programja kidolgozás alatt áll. Rendelkezünk konkrét fejlesztési elképzelésekkel, pl. öntözés, kerékpárút hálózat fejlesztése, energiakorszerűsítési célkitűzések, egészségügy működését szolgáló feltételrendszer javítása, útfejlesztés, ivóvíz minőség javítása, turisztikai fejlesztések, stb. de ezeket a már ismertté váló pályázati kiírások tükrében célszerű felülvizsgálni, új lehetőségeket felkutatni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az elképzelések hogyan állíthatók a helyi gazdaságfejlesztést szolgáló intézkedések sorába, azokkal milyen viszonyban vannak. A célkitűzéseket be kell illeszteni az integrált településfejlesztési stratégiába. A megfogalmazott prioritások ismeretében át kell tekinteni a településrendezési tervet, és ha szükséges el kell indítani a módosítást. A jelenlegi szervezeti struktúrában a településüzemeltetési és fejlesztési feladatok a Városüzemeltetési Osztályon belül integrálódnak, több esetben osztott munkakörökben. Szükségesnek látom, hogy a jövőben ezek a területek, még ha szoros kapcsolatban is állnak egymással, elkülönüljenek és megfelelő specializáció alakuljon ki a hivatalon belül. A változás eredményeként, egy önálló osztály foglalkozna a településfejlesztési célkitűzéseket érintő döntések előkészítésével, azok megvalósítását szolgáló pályázatok felkutatásával, előkészítésével, megírásával, nyertességük esetén a megvalósítás koordinálásával, átadásával, elszámolással és fenntartással kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. Az 7

9 osztály feladatkörébe tartozna az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos koordináció is, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az osztály vezetését külső szakember bevonásával kívánom megoldani, aki megfelelő szakmai kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkezik. Összetételét tekintve, az osztályvezetővel együtt, 6 főből állna, itt kapna helyet a települési főépítész is. A specializáció eredményeként az új szervezeti egység sokkal hatékonyabban tudná segíteni a községi önkormányzatokat is. A szervezetfejlesztési tanulmány rámutatott, hogy a települési közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának egyik feltétele, hogy az önkormányzat hatékonyabban éljen a tulajdonost megillető jogokkal a saját gazdasági társaságai tekintetében, javuljon a koordináció, és eredményesebb legyen a közfoglalkoztatás bevonása a település üzemeltetési feladatok ellátásába. Első lépésként megtörtént a települési közszolgáltatást irányító szervezeti egység feladatainak áttekintése. Elhatárolásra kerültek az egyes feladatkörök, és kiépítésre kerültek az ellenőrzési pontok, új alapokra helyeződtek a kötelezettség vállalási, és ellenjegyzési feladatok. Az elszámolások tekintetében szorosabb kapcsolat épült ki a pénzügyi osztállyal. Felgyorsításra került az állandó telephely kialakítása, melynek eredményeként hatékonyabbá tehető a munka szervezése. Ezen intézkedések elősegítik a közfoglalkoztatás célorientáltabb bevonását a településüzemeltetési feladatokba. Az önkormányzatok által teljesített közszolgáltatások költséghatékonyabb ellátása mind az önkormányzati gazdasági társaságok, mind a külső szolgáltatók tekintetében erősebb kontrolt, és ellenőrzést követel meg. A Városüzemeltetési Osztály feladatkörébe tartozna a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának szervezése. A teljesség igénye nélkül, útkezelői feladatok, belvízvédekezés, hulladékgazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közterület felügyelet, mezei őrszolgálat, közterület foglalási engedélyek, közintézmények felújításának karbantartásának ütemezése összehangolása, gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések előkészítése, víz szennyvíz, holtág üzemelés koordinálása két bizottság ülésének jegyzőkönyvezése, stb. A feladatok ellátásáról az osztályvezetővel együtt öt fő gondoskodna, plusz mezőőrök, közterület-felügyelő, továbbá megbízási jogviszony keretében az energetikus. A közfoglalkoztatást irányító szervezeti egység és a Városüzemeltetési Osztály egymással mellérendeltségi viszonyban látnák el feladataikat, szoros együttműködés keretében. A katasztrófavédelmi referensi feladatokat részben a jelenlegi közfoglalkoztatást irányító Varjú Róbert látja el, részben Enyedi László osztályvezető. A polgármesteri hatáskörbe tartozó védekezési feladatok irányítása a kialakításra kerülő szervezeti struktúrában könnyebben kezelhetővé válik. A vagyongazdálkodási feladatkörnek továbbra is jelentős kapcsolata marad a Pénzügyi Osztállyal, az átszervezés eredményeként jobban előtérbe kerülhetnek a kezeléssel és hasznosítással kapcsolatos elvárások teljesítése. A jelenlegi átszervezés a Közigazgatási Osztályt nem érinti, itt a feladatok áttekintésére a segélyezési rendszerben bekövetkezett változásokat követően célszerű visszatérni. A Pénzügyi Osztályon a szervezeti egység munkáját és feladatait meghatározó jogszabályi környezetben jelentős változások voltak ez elmúlt két évben. Ezek jelentős többlet feladatot eredményeztek, ezért az elmúlt évben létszámbővítés történt. Sajnos egészségügyi problémák miatt a létszám bővítés ellenére a ténylegesen dolgozók száma változott. Jelentős túlmunkával sikerült az elvárásokat teljesíteni. A személyi állomány teljessé válásával a jövőben - előreláthatólag a második negyedévtől az egyes dolgozók leterheltsége csökkenhet, megszűnhet a túlmunka, erősödhet a belső kontroll szerepe, biztosítottá válik a szabadságok kiadása. A szervezeti változás egy fő létszám bővítéssel jár, és belső átalakítással (Városüzemeltetési Osztály helyének kialakítása). Eredményeként a feladatellátás átláthatóbbá, jobban számon kérhetővé válik, a dolgozók felelőssége növekszik, ami javíthatja a munka hatékonyságát. Döntési javaslat "Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének felülvizsgálata" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 67. (1) d)-ban biztosított hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint módosuljon, március 1-től: 1.) Településfejlesztési Osztály 2.) Városüzemeltetési Osztály 3.) Pénzügyi Osztály 4.) Adó Osztály 5.) Közigazgatási Osztály 6.) Titkárság 8

10 A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szervezeti változás miatt a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítására vonatkozó döntési javaslatot a februári soros testületi ülésre terjessze be. A szervezeti változás miatt a Képviselő-testület egyetért az osztályvezetői létszám bővítésével március 1-től, azzal, hogy Hunya Község Önkormányzata ehhez forrást nem tud biztosítani. Határidők, felelősök: Határidő: Felelős: Petényi Szilárdné Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba 9

11 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Készítette: Hanyecz Adrienn Előterjesztő: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlése a december 10. napján tartott ülésén a 23/2014. (XII.10.) TGY számú határozatával elfogadta a jelen előterjesztés mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást. A évi önkormányzati választások napján (2014. október 12.) teljes egészében hatályba lépett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.). A Társulási Megállapodás módosítása a törvényi változásoknak való megfelelés miatt szükséges. Az önkormányzatok társulásaira vonatkozó alapvető szabályokat a Mötv ai tartalmazzák, valamint a 95. (3) bekezdése tartalmaz egy generálklauzulát, mely szerint: A társulási tanács és a bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Társulási Megállapodás felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a hatályos Mötv.-nek való megfelelés miatt szükséges a Társulási Megállapodást módosítani. A Társulási Megállapodás változásai a következők: 1.) Az Elnökség, mint operatív szerv megszűnik, mivel a Mötv. nem ad lehetőséget ebben a formában a létrehozására, így az Elnökségre vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésre kerültek. Új szervként egy hasonló összetételű és feladatkörű bizottság, a Közbeszerzési Bizottság jön létre, melynek működése az anyagban szabályozásra került. 2.) A Taggyűlés a Mötv. rendelkezése alapján nem a polgármesterekből, illetve alpolgármesterekből áll, hanem a tagönkormányzatok képviselő-testületei által delegált személyekből. Szűkítést csupán a Társulás Elnöke és Alelnöke vonatkozásában tartalmaz a módosítás, mely szerint e tisztségeket kizárólag önkormányzati képviselői minőségben delegált személy töltheti be. 3.) Fontos változás a folyamatos működés megkönnyítésének érdekében, hogy a Társulás szervei nem az önkormányzati ciklus idejére kerülnek megválasztásra, hanem főszabályként - addig, amíg a delegálásuk meg nem szűnik. A Mötv. 88 (2) bekezdése, valamint a Társulási Megállapodás VII/40. pontja alapján a Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához. Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi egységes társulási megállapodás határozati javaslat elfogadására. Döntési javaslat "Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Egységes szerkezetbe 10

12 Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Képviselő-testülete elfogadja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékeltét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 28-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Készítette: Hanyecz Adrienn Előterjesztő: Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodásról májusában módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezése alapján. A Mötv. 95. (1) bekezdése- mely szerint: a társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt választhat, együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti - nem került átvezetésre. A Társulás új szervezetének megalakulását követően szükséges a törvényhelynek megfelelően módosítani a Társulási Megállapodást és az alelnöki tisztséget ennek megfelelően szabályozni. A korábbiaktól eltérően egy Alelnököt választ a Társulás és az Elnök és az Alelnök együttes akadályozatása esetén a korelnök jogosult eljárni. A októberi választásokat követően a társult önkormányzatok képviselő-testületei meghozták a tagdelegáló határozataikat. A tagönkormányzatok képviseletében bekövetkezett változások is átvezetésre kerülnek jelen módosítás alkalmával. A Mötv. 88. (2) bekezdése előírja, hogy a Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a Társulási Megállapodás módosításához. Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodás módosítását 27/2014(XII.19.) TT. sz határozatával elfogadta. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: Döntési javaslat "Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a Társulási Megállapodás módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: település rendezés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást február 28. napján való hatályba lépésével elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 12

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/579/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság Tisztelt Képviselő-testület! TÁJÉKOZTATÓ Újszász Városi Önkormányzat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 13. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 1 / 8 Január 1. Napirend: Rendeletmódosítások 2. Napirend: Mályi Invest Kft 3. Napirend: Beszámolók 4. Napirend: Pályázatok 5. Napirend:

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 27/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A pénzben és természetben nyújtott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az Ör1. 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (3) Az Ör1. 3. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és szociális támogatásokról szóló 9/2011. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére Új napirendi pont 54. számú előterjesztés Minősített többség rendelettervezet Egyszerű többség határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása

Tárgy: A évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Tárgy: A 2016. évi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló köztisztviselői célok meghatározása Előterjesztő: Bodorkós Ferenc polgármester Összeállította: Dr. Görög István jegyző Melléklet: 2016. évi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. január 5-én, 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés száma: 209/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására ELŐTERJESZTÉS a SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló rendelet tervezet módosításának elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére 1 P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F A X : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 Száma: 1-103/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

A gyermekétkeztetés megszervezése önkormányzati feladat. A gyermekek napközbeni ellátásáról az 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 1/2011. (I.24.) önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról

T/10901. számú törvényjavaslat. az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10901. számú törvényjavaslat az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013. április 1

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

MEGHÍVÓ. Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 5. napján 17:45 órakor tartandó ülésére, az

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben