Adatvédelem. Ennek kifejtése ebben a sarkalatos törvényben: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatvédelem. Ennek kifejtése ebben a sarkalatos törvényben: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról"

Átírás

1 JOG ÉS INFORMATIKA

2 Adatvédelem Alaptörvény, alkotmány: VI. cikk 2. bekezdése mindenki számára biztosítja a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot. Ennek kifejtése ebben a sarkalatos törvényben: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

3 Adatvédelem II. Az információs önrendelkezési jog az egyén azon joga, hogy alapvetően maga döntsön személyes adatainak kiszolgáltatásáról és felhasználásáról. Az információs önrendelkezési jog a személyes adatok védelmét biztosítja. Az információszabadság jelentése az, hogy a közérdekű adatok, vagyis az állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervek birtokában lévő adatok szabadok, hozzáférhetők, nyilvánosak.

4 Adatvédelem III. A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés. Ilyen például az IP cím, amely alapvetően egy számítógépet azonosít, de egy honlap látogatása alkalmával, az IP cím mellett rögzített dátummal, időponttal, a meglátogatott oldal címével és más adatokkal együtt már a felhasználót is ha közvetetten is beazonosíthatóvá teszi, így személyes adatnak minősül.

5 Adatvédelem IV. Adatainkat csak meghatározott céllal, meghatározott ideig és az engedélyünkkel lehet kezelni. Amennyiben adatainkat kezelik, tájékoztatni kell bennünket: Az adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes; Az adatkezelés minden tényéről: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról és hogy kik ismerhetik meg közben az adatainkat. Hatósági nyilvántartások: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

6 Mit tudhat rólad a FB? html Think, before you share!

7

8 Mit tudhat rólad a GOOGLE?

9

10 Mit tudhat rólad a Microsoft? html

11 Az adatgyűjtés célja Mindhárom cég a hirdetésekből él, és a fokozódó webes versenyben az előny annál a félnél van, amely a leghatékonyabb, legrelevánsabb hirdetési rendszert tudja biztosítani.

12

13 Szerzői jogok Törvényi szabályozása: évi LXXVI. törvény a szerzői jogról Szerzői jogi védelem alá tartozik a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az operációs rendszert is. Zene (MP3), film (YouTube), kép (Flickr), (e-)könyv.

14 Szerzői jogok A felhasználási szerződésben sem zárható ki, hogy a felhasználó egy biztonsági másolatot készíthessen a szoftverről, ha az a felhasználáshoz szükséges.

15 Szoftver-licencszerződések Egy program megvásárlásakor tulajdonjog nem, hanem csak korlátozott felhasználói jogok keletkeznek. A szerzői jogi törvény tartalmazza a szoftverek használatára vonatkozó általános szabályokat, azonban a konkrét felhasználói jogviszonyt szinte minden esetben egyedi licenc-szerződések szabályozzák. Ezekben pontosan szabályozzák a felhasználás módját, körülményeit, a felhasználót megillető jogokat, illetve a rá vonatkozó megkötéseket a szoftverrel kapcsolatban. Ezek megsértése jogtalan szoftverhasználatot eredményeznek.

16 Szoftver-licencszerződések A licencszerződések a legtöbb esetben blankettaszerződések, azaz olyan szerződések, amelynek tartalmát a szoftver felhasználója nem módosíthatja, úgy kell elfogadnia, ahogyan azt előre megírták. A szerződés megkötése azzal jön létre, hogy a felhasználó elfogadja a szerződés feltételeit; ez a legtöbb esetben ráutaló magatartással történik, mivel a szoftver bármilyen szintű felhasználása a szerződés elfogadását jelenti.

17 EULA

18 Szoftver-licencszerződések Attól függően, hogy ezekben a licencszerződésekben milyen arányban védik a szerző jogait illetve milyen mértékben adnak a felhasználóknak jogosítványokat, a licencszerződések több csoportját, típusát különíthetjük el.

19 Szoftver-licencszerződések A következő szempontok határozzák meg alapvetően a szoftver felhasználásának korlátait: a szoftver ingyenesen beszerezhető vagy kizárólag pénz ellenében lehet legálisan felhasználni - a szoftver használatára állnak-e fenn korlátok a felhasználó tevékenységéhez (pl.: magánszemély vagy cég), a felhasználás céljához, időtartamhoz vagy egyéb feltételhez között használat - a szoftver terjesztésére állnak-e fenn korlátok a szoftver forráskódjára vonatkozó szabályozások (a kód megismerhető ill. megváltoztatható-e) a megváltoztatható forráskód alapján készített új termék (származék) licencfeltételeire vannak-e megkötések

20 Szoftver-licencszerződések Tulajdonosi szoftverek (üzleti szoftvereket, a freeware és shareware, egyéb) Félszabad szoftverek Szabad szoftverek Külön kezelendők a public domain szoftverek: ezek a szoftverek nem állnak szerzői jogi szabályozás (copyright) alatt, szerzőjük ugyanis lemondott erről; ezen szoftverek esetében a szerző utólag nem változtathat a felhasználási feltételeken; ezen programok felhasználására gyakorlatilag semmilyen korlátozás nem áll fenn. Forráskódjuk nem feltétlenül elérhető.

21 A tulajdonosi szoftverek Amennyiben a szoftver használatára, terjesztésére, vagy kódjának megismerésére bármilyen korlát áll fenn, akkor a tulajdonosi szoftverek csoportjába tartozik. Nem az ingyenesség a megkülönböztetés alapja, tehát a tulajdonosi szoftverek között is létezik olyan, amely ingyen beszerezhető ám a forráskódja nem hozzáférhető. Zömük azonban tényleg kereskedelmi szoftver.

22 A tulajdonosi szoftverek Kereskedelmi szoftver: Beszerzésük kizárólag ellenértek fejében lehetséges. Felhasználására általában nem állnak fenn korlátok. A program bármilyen terjesztése tiltva van - ennek érdekében a másolatkészítésre is szigorú szabályok vonatkoznak, általában csak a programról való biztonsági másolat készítését engedélyezik. A program szerzője nem biztosítja a forráskód megismerhetőségét, sőt a visszafejtés is tiltott. A program felhasználó általi módosítása szintén nem megengedett. A programhoz minden esetben dokumentáció is tartozik (digitálisan). Regisztráció fejében további extra szolgáltatások járhatnak.

23 A tulajdonosi szoftverek Freeware szoftver: Ingyenes. Szabadon terjeszthető, és a felhasználásukra sincsen korlátozás. Forráskódja nem ismerhető meg, és így a program nem is módosítható. A program írója fenntart magának bizonyos szerzői jogokat - a személyéhez fűződő jogokat -; mindössze a terjesztés és a használat vonatkozásában nyújt szélesebb lehetőségeket a felhasználónak. Az ilyen szoftvert alkotója átsorolhatja más kategóriákba; gyakori példa, hogy egy sikeres freeware program újabb verziói shareware, majd később kereskedelmi szoftverként jelennek meg.

24 A tulajdonosi szoftverek Shareware szoftver: Ingyenesen beszerezhetők, és szabadon terjeszthetők. A shareware programok nem használhatók díjfizetés nélkül korlátlanul és teljeskörűen (időkorlát, bosszantó képernyők késleltetés; funkció korlátozás). Kipróbálható a megvásárlás előtt a program. Trial szoftver Ingyen használható egy bizonyos ideig, ami után a további használat feltétele a regisztrációs díj kifizetése. Ezek a programok azonban nem szabadon terjeszthetők, általában a felhasználó más szoftver, vagy hardvertermék megvásárlásával jut hozzájuk.

25 A tulajdonosi szoftverek Limited edition szoftver Ad-powered (reklámmal támogatott) szoftver Postcard-ware ( -ware) Abandon-ware: az ebbe a kategóriába tartozó szoftvereket készítőjük átsorolta a kereskedelmi szoftver típusából valamely más kategóriába, leggyakrabban freeware-ré, szabad szoftverré vagy a public domain kategóriába.

26 A szabad szoftverek A szabad szoftver felhasználójának a következő szabadságokkal kell rendelkeznie: A program futtatásának szabadsága (bármely célra, korlátozás nélkül). A program működésének megismerésére és ez alapján a program igény szerinti módosítására vonatkozó szabadság. A program korlátlan terjesztésének szabadsága. A program fejlesztésének és a fejlesztések nyilvános elérhetővé tételének a szabadsága.

27 A szabad szoftverek A program ingyenesen beszerezhető. Szabadon terjeszthető. A terjesztéssel szemben mindössze két megkötés áll fenn: ha a forgalmazó csak a bináris kódot (a futtatható programot) terjeszti, akkor a forráskódot a felhasználó kérésére minden esetben, ingyenesen annak rendelkezésére kell bocsátani. Ezen szabályozás nélkül a program (forráskód) megismerhetőségének feltételét könnyen ki lehetne kerülni. a programmal együtt kell annak dokumentációját is terjeszteni. Szabadon használható. A program forráskódja megismerhető, és ezáltal a program módosítható, valamint ennek alapján új program (származék) hozható létre.

28 A szabad szoftverek A "copyleft" eljárás: A felhasználók jogait védi, azáltal, hogy a szabad szoftver alapján készített szoftver szerzőjét kötelezik arra, hogy a származékot is szabad szoftverként adja ki. A korlátozás a szerzői jogvédelem szokásos eszközeivel valósul meg, azaz a licencszerződésben jelenik meg. A "copyleft-tel védett" programok esetén tehát a származék minden esetben "megörökli" a szabad szoftver státuszt. A copyleft megvalósítására dolgozott ki a GNU project egy fix felhasználási feltételcsomagot a GPL-t (General Public Licence).

29 Félszabad szoftverek Egy vegyes licenctípus, amely a felhasználó személyétől, illetve a szoftver felhasználásának céljától teszi függővé annak státuszát. Általában a magáncélra és üzleti célra való felhasználást különböztetik meg, azzal a kitétellel, hogy az oktatásban való felhasználást szinte mindig a magáncélú felhasználással egyező; kedvezőbb kategóriába sorolják. Ezen licencszerződések értelmében a megjelölt célokra, illetve a megjelölt személyek számára ingyenesen lehet használni a programot, kizárólag az üzleti felhasználás vonja maga után a vételár megfizetésének kötelezettségét.

30 Fájlcsere Szerzői jog megsértése: Torrent Warez

31 BSA A Business Software Alliance (BSA) egy olyan, non-profit szakmai szervezet, amelyet a szoftveripar és a hardvergyártó partnerek céljaik elérése érdekében hoztak létre. A szervezet elkötelezetten küzd a biztonságos és jogszerű digitális világ megteremtéséért.

32 Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány ASVA.HU

33 Büntetendő tartalom, cselekmény Káros tartalom: pedofil, idegengyűlölő Digitális személyazonosság ellopása Hamis látszat keltése: internetes bankolási nyitóoldal másolata Honlapok feltörése Adatlopás: Sony PS Network felhasználói adatbázis (>100 millió játékos) Adathalászat: ben ügyféladatok jogtalan kérése

34 Sony vezetők bocsánatkérése

35 Hamis banki belépő oldal

36 Digitális személyiséglopás

37 CIA honlapját is feltörték

38 Védelem Biztonsági programok: Víruskereső Kémprogram elleni védelem Tűzfal

39 Tisztaszoftver program - MS

40 HUEDU - Novell

Elmélet >>> Szoftverhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák

Elmélet >>> Szoftverhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák Elmélet >>> Szoftverhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák Szerzői jog Szellemi tulajdon A törvény szerint az eredeti számítógépes program az azt létrehozó személy vagy vállalat szellemi tulajdona.

Részletesebben

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL

TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG - ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet TESTRE SZABOTT MICROSOFT SZOFTVER-LICENC MEGHATÁROZÁSA ONLINE SZAKÉRTŐI RENDSZERREL Belső Konzulens:

Részletesebben

Jaczó Dániel: A szoftverlicencek tipológiája

Jaczó Dániel: A szoftverlicencek tipológiája Jaczó Dániel: A szoftverlicencek tipológiája Bevezetés A szoftverlicencek tipizálásának gazdag irodalma van, főleg rövid tanulmányokban, esszékben és internetes szócikkekben találkozhatunk a szoftverlicencek

Részletesebben

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ SZOLNOK-PRESS BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/ A Szolgáltató Szolnok-Press Bt. Név: Szolnok-Press Bt. (insms-net) Székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 4. Képviselő neve: Berta László, üzleti

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu Jelen dokumentumban a neochat.eu webcímen megrendelhető élő chat ügyfélszolgálasti szoftver általános szerződési és felhasználási feltételei,

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Szerződés tárgya 2. Felek megnevezése, definiálása Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá a szolgáltatást

Részletesebben

Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi Irányelvek Adatvédelmi Irányelvek Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon a Nestléről és termékeinkről. A Nestlé kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK A www.pepsi.hu weblapot ( Weblap ) a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. ( FÁÜ Zrt. ) üzemelteti. A FÁÜZrt.-re vonatkozó információk megismeréséhez kérjünk kattintson ide A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK RIPORT. 2014. január 13.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK RIPORT. 2014. január 13. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK RIPORT Üdvözli a Riport! 2014. január 13. Köszönjük, hogy a RIPORT APPLICATIONS Kft. szolgáltatásait ( Szolgáltatás ) választotta, illetve, hogy

Részletesebben

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról

T/6585. számú. törvényjavaslat. a közadatok újrahasznosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6585. számú törvényjavaslat a közadatok újrahasznosításáról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. március 2012. évi törvény a közadatok újrahasznosításáról

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK VÉGFELHASZNÁLÓI LICENSZ MEGÁLLAPODÁS A GS1 SAFEBRAND ALKALMAZÁSRA I. Fogalom meghatározások GS1 HU: A GS1 AISBL nemzetközi szervezetének magyarországi tagja és kizárólagos képviselője,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2015. január 27-étől, a meglévő Ügyfeleink részére: 2015. február 11-étől hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Wowmagazin.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Hamu és Gyémánt Kft. (székhelye: 1012 Budapest, Pálya utca 9., cégjegyzékszáma: 01-09-712316, adószáma:

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8

PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ( EULA ) V-1.8 Ez a Promethean ActivInspire Professional Edition Szoftver (a Szoftver ) végfelhasználói licencszerződése. KÉRJÜK, VEGYE

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 13 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Ismertető: Jelen dokumentum az Avasweb Kft. (továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza. SZOLGÁLTATÓ adatai:

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Walmark Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 1-3.; Cégjegyzékszám: 01-09-900384, Adószám: 13079356-2-41,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Alapvető tudnivalók. a szerzői jogról

Alapvető tudnivalók. a szerzői jogról Alapvető tudnivalók a szerzői jogról MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 2008 Alapvető tudnivalók a szerzői jogról MAGYAR SZABADALMI HIVATAL 2008 3 I. A SZERZŐI JOG FOGALMA, TÁRGYA, HATÁLYA......................

Részletesebben

Felhasználás és adatvédelem

Felhasználás és adatvédelem Felhasználás és adatvédelem Garai Ferenc egyéni vállalkozó, a www.garaipiviz.hu és a www.garaiszikviz.hu weboldalak üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata Garai Ferenc egyéni vállalkozó tulajdonosa vagy

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Szakirodalmi mű közzététele és felhasználása az Internet útján Ügyszám: SZJSZT 36/07/1. A Bíróság megkeresése: A Vas Megyei Bíróság fent említett végzése

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat 2013.

Adatkezelési szabályzat 2013. Bevezető A MURMUCZOK Kft. a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban azok betartásával végzi. Az

Részletesebben

Hatályos 2015. június 26. napjától

Hatályos 2015. június 26. napjától Hatályos 2015. június 26. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) határozzák meg a Skoopy Kft. (1075 Budapest, Madách tér 4., Cg. 01-09-933339 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) ( Skoopy

Részletesebben

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése A PSI irányelv (DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 November 2003 on the re-use of public sector information)

Részletesebben