A réznyomás megújítója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A réznyomás megújítója"

Átírás

1 IV. évfolyam 4. szám július E számunk központi témája: 60 ÉVES A FORINT Hat évtizede velünk A forint születését a kor talán legnagyobb mértékû inflációja elõzte meg. A gazdasági életbõl gyakorlatilag eltûnt a pénz, lényegében cserekereskedelem mûködött. A legfõbb fizetõeszköznek az arany és az élelmiszer számított. A társadalmi struktúrák foszladoztak, a gazdasági teljesítmény és a nominális jövedelmek elszakadtak egymástól, a háború következtében alig maradt az országban termelõeszköz, vetõmag, az infrastruktúra pedig romokban hevert. Az állam bevételei alig érték el a kiadások egy százalékát. (Teljes cikk a 2 3. oldalon) A bankjegyek biztonsága A napjainkban forgalomba kerülõ bankjegyek a technika fejlõdését követve már elõreláthatóan nem évtizedekre készülnek, sõt rövidebb életük során akár többször is korszerûsítésre szorulhatnak. A jelenleg forgalomban lévõ 1997-tõl kibocsátott forint bankjegysorozat biztonsági elemeit tekintve nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. A papírban fluoreszkáló színes jelzõrostok, a bankjegyre nyomtatott személy képét ábrázoló árnyalatos vízjelkép, valamint mikro-írással is ellátott biztonsági szál található, a legtöbb címlet papírját pedig hologram fólia is védi. (Teljes cikk a 6. oldalon) Portrék története A szereplõk jórészt változtak Rákóczi és Széchenyi kivételével a korábbi sorhoz képest: a mai bankjegyek elõoldalán történelmünk olyan kiemelkedõ személyiségei láthatók, akik a magyar pénzkibocsátás történetében jelentõs szerepet játszottak, a bankjegyek hátoldalán pedig e személyek életéhez kapcsolódó helyszín ábrázolása jelenik meg. Mindemellett jelentõs szakmai sikernek számít, hogy számos, a mai kor legmagasabb követelményeinek megfelelõ biztonsági elem is beépült a bankjegyekbe, úgy, hogy ez nem csorbította a bankjegyek mûvészi értékét. (Teljes cikk a 4 5. oldalon) A réznyomás megújítója A bankjegygyártó gépek tervezésében és a technológia fejlesztésében Heinrich Frigyes kimagasló érdemeket szerzett, öregbítve a magyar ipar és a Pénzjegynyomda hírnevét azáltal, hogy gépei az európai technikai színvonalat magas megelõzték. A Heinrich-féle gépekbõl között 14 darabot adtak el külföldön. A bankjegygyártó berendezéseken elõállított termékek minõsége világviszonylatban kimagasló volt. Mindezek eredményeként a pénzjegynyomdai szakemberek szakmai tekintélye jelentõsen megnõtt itthon és külföldön egyaránt. Heinrich Frigyes vezetése alatt a Pénzjegynyomda képes volt kielégíteni a II. világháború következtében elõállott infláció miatt jelentkezõ fokozott bankjegygyártási igényeket, anélkül, hogy teljesen áttért volna a könnyen hamisítható ofszetnyomtatásra. (Teljes cikk a 7. oldalon) Hat évtizede velünk Cikk a 2 3. oldalon Portrék története Cikk a 4 5. oldalon A bankjegyek biztonságának 60 éve Cikk a 6. oldalon A réznyomás megújítója Cikk a 7. oldalon

2 Hat évtizede velünk Hatvanéves a forint 2 JEGYBANKUNK j ú l i u s A forint születését a kor talán legnagyobb mértékû inflációja elôzte meg. A gazdasági életbôl gyakorlatilag eltûnt a pénz, lényegében cserekereskedelem mûködött. A legfôbb fizetôeszköznek az arany és az élelmiszer számított. A társadalmi struktúrák foszladoztak, a gazdasági teljesítmény és a nominális jövedelmek elszakadtak egymástól, a háború következtében alig maradt az országban termelôeszköz, vetômag, az infrastruktúra pedig romokban hevert. Az állam bevételei alig érték el a kiadások egy százalékát. Az óriási infláció rengeteg készpénzforgalommal járt, de az árak növekedésével már nem tudott lépést tartani a pénzállomány növekedése: a gyorsuló infláció öngerjesztô folyamattá vált. A társadalom szinte valamennyi tagja érezte, ez így nem mehet tovább, valamit tenni kell. Radikális lépésekre volt szükség, olyanokra, amelyek hosszabb távon is visszaszerzik a pénz iránti bizalmat, nem engedik továbbélni az inflációt, és helyreállítják a tényleges gazdasági teljesítmény és a nominális jövedelmek közötti megbomlott arányt. Ebben a helyzetben mindenki várta a megoldást, és az emberek többsége elfogadta, hogy akár áldozatokat is kell hoznia az eredmény érdekében. Ez nem csupán elvi szólam, hanem nagyon is valóság volt akkoriban: az új pénzben meghatározott bérek a háború elôtti reálkeresetek százalékát tették ki. Cserébe megszûnt az áruhiány, újra lehetett élelmiszert, iparcikeket vásárolni a boltokban, az árak vágtató emelkedése megszûnt. A gazdasági vezetés viszonylagos pénzszûkével támogatta a folyamatot, nagyon vigyáztak arra, hogy ne kerüljön a kelleténél több pénz a forgalomba, s emellett igyekezett hatósági lépésekkel is kordában tartani az árakat. Szigorú börtönbüntetéssel, sôt, olykor még kivégzéssel is fenyegette a spekulánsokat, valutázókat. Nyilván az szintén hatott a közvéleményre, hogy a kormány washingtoni tárgyalásainak és az Egyesült Államok vezetése megértésének köszönhetôen visszakerült az országba a Magyar Nemzeti Bank monetáris aranya. A forint aranytartalmát ugyan megállapították 1 kilogrammm színarany forintot ért, de a lakosság számára már nem adták meg a lehetôséget az esetleges beváltásra, az aranytartalom elsôsorban a külföldi fizetôeszközökhöz mért árfolyam kialakításában számított mérvadónak. Az új pénz bevezetése sikeresnek bizonyult, ami elsôsorban az általános közfelfogásnak, a fizetôeszközbe vetett bizalomnak volt köszönhetô, s ennek fenntartását támogatták az olyan lépések, mint az aranykészlet visszatérése vagy éppenséggel az új pénz neve, a forint, amelyet Károly Róbert királyunk erôs és stabil pénzétôl, az aranyforinttól örökölt. Az 1948-at követô idôk kommunista rendszere a tervgazdasággal nem A forint a középkor leghíresebb aranyérméi közé tartozott. Az aranyforint nevét Firenze városról nyerte, ahol 1252 óta vertek aranypénzt. A firenzei aranyforintokat Európa majdnem összes pénzkibocsátója bevezette, Magyarország is az elsõk között volt. Károly Róbert az 1320-as évek elején honosította meg Magyarországon az arany pénzeket, melyek értékükben, súlyukban, finomságukban, sõt éremképükben is hûen követték a mintául szolgáló firenzei aranyat, a fiorino d orot. Elsõként Nagy Lajos magyarította az éremképet, Szent László képét verette az aranyforintra. A forint nevet 1892-ig rendszeresen használták. A II. világháború után, augusztus 1-jén ismét bevezették az évi hiperinflációt követõen a pengõ helyett a forintot. sok teret hagyott a forintnak az érvényesülésre, az akkori ideológia célkitûzése szerint az emberek amúgy is rövid idôn belül búcsút mondhattak volna a pénznek, és az ígéretek arról szóltak, hogy mindenki szükséglete szerint részesülhet majd az állam biztosította szolgáltatásokból, javakból. Az ígéretek ígéretek maradtak, az élet pedig ment tovább, ami egyben azt is jelentette, hogy a közgazdasági törvényszerûségek minden tiltás és ideológiai dörgedelem, magabiztos ígéret határon megálló olajárak, stabil belföldi árak stb. ellenére lassan, de biztosan érvényesültek. Az olajárak bizony begyûrûztek, a felvett devizahitelek terhei emelkedni kezdtek, és a belföldi árak is elindultak felfelé. Mindez növelte a készpénzforgalmat, így aztán megindult az 1946-ban kibocsátott és évtizedekig változatlan forintbankjegy-sor bôvülése ben megjelent az ötszáz forintos, amelyet Nagy Zoltán tervezett. Ezt követte 1983-ban az ezerforintos, majd 1991-ben az ötezer forintos, alkotójuk a Pénzjegynyomda Nagy Zoltán örökébe lépô grafikusmûvésze, Vagyóczky Károly volt.

3 60 esztendô számokban 60 év alatt legyártott 4,1 milliárd db Ha ezt a bankjegymennyiséget egymás tetejére tennénk, bankjegyek száma: 210 Eiffel-torony magasságú oszlopot kapnánk. A bankjegyeket egymás után téve Nyíregyházától Szombathelyig érne a bankjegysor. forgalmi érmék száma: 6,7 milliárd db Ennyi érme elszállításához több mint 2000 kamionra forgalmi érmék súlya: tonna lenne szükség. A rendszerváltozás természetesen más idôket hozott a forint számára is, végre elindulhatott a piacgazdasági pénzzé válás útján. Ez nem bizonyult könnyûnek. Az elsô idôkben az infláció jellemezte pályafutását. Ezen a szakemberek sem csodálkoztak, hiszen a létezô szocializmus viszonyai közötti mesterségesen alacsonyan tartott árak korántsem tükrözték a valóságot, és eljött korrekció az ideje, ami legtöbbször áremelkedést jelentett. A piacgazdasági mechanizmusok kialakulása közben egy kis idôre megingott a bizalom a forintban, a kilencvenes évek elején az A devizakorlátozások nemcsak a forintot, hanem már a pengôt is érintették, bevezetésükrôl még a nagy világgazdasági válság hatására, ben döntött a kormány és a jegybank, idôszaki intézkedésnek szánva a rendelkezéseket. Ez az idôszak éppen hetven évig tartott. A konvertibilis forint mára elérte az árstabilitást, ezzel jelezvén teljes nagykorúságát. Utódját is ismerjük, az eurót, csak éppen azt nem tudjuk, pontosan mikor váltja fel megszokott pénzünket az európai közös valuta. emberek szívesebben tartották megtakarításaikat külföldi pénzben, elsôsorban dollárban, német márkában. Az évtized második felétôl azonban ez fokozatosan megszûnt, a forintba vetett bizalom egyre erôsödött, míg végül az új évezred elsô esztendejében, 2001-ben elérkezett az ideje a teljes konvertibilitás deklarálásának. 3 JEGYBANKUNK j ú l i u s

4 A második világháborút követô infláció a világ eddigi legnagyobb pénzromlása volt tôl az infláció megfékezésére miniszterelnöki rendeletben rendelték el a bankjegyek bélyeggel való ellátását. A névérték háromszorosának megfelelô értékû bélyeggel látták el a bankjegyeket, de ez az intézkedés is csak átmenetileg fékezte az inflációt. Portrék története 4 JEGYBANKUNK j ú l i u s Pengô, milpengô, billpengô (ez a milpengô milliószorosa) követi egymást, majd elkészült a Pénzjegynyomdában a milliárd billpengô, amelynek értéke 10 a 21- en. Ezt a bankjegyet azonban már nem bocsátották forgalomba, mivel új pénzrendszer került bevezetésre augusztus 1-jén a 9000/1946. ME. sz. rendelettel került sor az új a valuta, a forint bevezetésére ban a forintot aranyalapú valutaként határozták meg. Egy kg színarany forintnak, ebbôl következôen 1 forint 0, gramm színaranynak felelt meg. A pengôt felváltó fizetôeszköz leendô neve, mint néhány évtizeddel korábban a pengô születésekor, hosszas vitákat váltott ki. Az illetékesek végül is a magyar történelemben egyszer már létezett és meglehetôsen stabilnak mutatkozott, Károly Róbert királyunk által vert aranyforint nevét választották, ezzel utalva az értékállóságra. Az új bankjegyek tervezésére Berényi Róbertet kérte fel a központi bank. Ám az elkészült tervek kevés védelmet nyújtottak a hamisítás ellen, ezért aztán a pengôbankjegyekkel már nevet szerzett Horváth Endre terveit valósították meg. A mûvész örült a felkérésnek és nagy energiával látott munkához. A rajzok a kor erôteljesen érvényesített politikai hangulatát és bizonyos mértékig a pengô stílusát tükrözték: a portrék az elsô kiadásban munkást és munkásnôt a modellül szolgáló emberek, Pfeiffer Mihály és Tôkés Jánosné (Várszegi Gizella), mindketten a Pénzjegynyomda dolgozói voltak majd a magyar függetlenségi harcok történelmi alakjait ábrázolták. Horváth Endre azonban nem tudta maradéktalanul befejezni megkezdett munkáját, egészsége megromlott, kénytelen hoszszabb ideig gyógykezeltetni magát. A forintbankjegyek metszése így fiatal munkatársára, késôbbi utódjára, Nagy Zoltánra marad, aki kellô szakértelemmel el is végezte feladatát. Késôbb az ô nevéhez fûzôdik az 1969-ben forgalomba került ötszáz forintos címlet tervezése és elôoldalának metszése. Az 500 forintos hátoldali képét Gál Ferenc metszette. A bankjegyek címletei és megjelenésük sokáig változatlanok maradtak ban megjelent az 1000 forintos bankjegy, valamint a rendszerváltozás évében, 1990 nyarán pedig az 5000 forintos. Ez utóbbiakat azonban már Vagyóczky Károly tervezte, metszésükben pedig Füle Mihály, illetve Bojtos Károly mûködött közre. Vagyóczky Károly a Képzômûvészeti Fôiskola 1966-os elvégzése után 1970-tôl dolgozott a Pénzjegynyomdában. Vagyóczky, neves elôdjéhez, Horváth Endréhez hasonlóan a 90- es évek elején lehetôséget kapott egy teljesen új bankjegysorozat tervezésére. Erre szükség is volt, hiszen a régebbi címletek az új sokszorosítási technikákkal színes fénymásolók, nyomtatók, szkennerek már meglehetôsen könnyen voltak hamisíthatók, de más szempontból is elavultnak számítottak, hogy csak a viszonylag gyors elhasználódást és az akkor már korszerûtlennek tûnô nyomtatási technikát említsük. Vagyóczky Károly a klasszikus hagyományokból kiindulva megújította bankjegyeinket: elô- és hátoldalukat az eddigieknél jobban uralta a finom rajzolatú, az akadémikus látásmódot tükrözô portré és a kép. A szereplôk jórészt változtak Rákóczi és Széchenyi kivételével a korábbi sorhoz képest: a mai bankjegyek elôoldalán történelmünk olyan kiemelkedô személyiségei láthatók, akik a magyar pénzkibocsátás törté-

5 netében jelentôs szerepet játszottak, a bankjegyek hátoldalán pedig e személyek életéhez kapcsolódó helyszín ábrázolása jelenik meg. Mindemellett jelentôs szakmai sikernek számít, hogy számos, a mai kor legmagasabb követelményeinek megfelelô biztonsági elem is beépült a bankjegyekbe, úgy, hogy ez nem csorbította a bankjegyek mûvészi értékét. A 90-es évek közepén is sikerült a világot meglepnünk egy új technikai eljárással: a leheletfinom díszítô rajzolatok szakkifejezéssel guilloche elôállítására a Pénzjegynyomda számítógépes szakemberek segítségét kérte, akik el is készítették a szükséges programot. Ez olyan jól sikerült, hogy ma már Nyugat-Európa számos országában köztük a bankjegykészítés ôshazájának számító Nagy-Britanniában is használják a rajzolatok elkészítésére. Végül említsük meg a magyar forint érméket is. A forgalmi pénzeket december 31-ig a Pénzügyminisztérium bocsátotta ki, csak ezt követôen került a kibocsátás joga a Magyar Nemzeti Bankhoz. A forint érmék a Magyar Pénzverô Zrt.-ben készülnek, amit az érméken a BP. verdejegy jelez. A pénzérmék egy kivételtôl eltekintve színesfém ötvözetekbôl készültek, illetve készülnek. Nemesfémbôl a forintrendszerben csupán az és évi, Kossuth portréját ábrázoló 5 forintos érmék készültek. A ma forgalomban lévô érmesorozatot 1993-ban bocsátotta ki a jegybank, a 100 forintos érme kivételével, amely 1996-ban került forgalomba. Az új érmesor tervezésére az MNB 1991-ben nyilvános, jeligés pályázatot hirdetett, amelyen minden magyar állampolgár részt vehetett. A beérkezett 47 pályamûvet mûvészettörténészekbôl, numizmatikai szakértôkbôl álló hazai és nemzetközi zsûri értékelte egymástól függetlenül. A pályázatok egy-két kivétellel a magyar történelem személyeit és tárgyi emlékeit jelenítették meg érmeképként. Végül a beérkezett pályamûvek közül tizenegyet mutattak be a Nemzeti Múzeumban a nagyközönségnek, ahol szavazni lehetett a legjobbnak ítélt pályamûre. A kiállítást mintegy tizenötezren tekintették meg. Mivel egyetlen olyan pályamû sem készült, amely alkalmas lett volna a megvalósításra, az MNB az elsô díjat nem adta ki. A szakértôk véleménye és a lakosság szavazata alapján a két második helyezett pályamû, a Rege és az Értékeink jeligével beküldött pályamûvek felhasználásával alakították ki az érmesort. Kósa István az érmék elôlapjának, Bartos István az érmék hátlapjának megvalósítására kapott megbízást. A jelenleg forgalomban lévô 100 forintosoknak mind az elô-, mind a hátlapját Kósa István tervezte. 60 éves a forint szülinapi rajzpályázat A Magyar Nemzeti Bank 60 éves a forint címmel rajzversenyt hirdet, ahová minden olyan 6-14 év közötti gyermek jelentkezését várjuk, aki szívesen lerajzolná, lefestené, hogy mit is jelent számára a magyar forint, melyet augusztus elsején vezettek be hazánkban. A technikára vonatkozóan nincsenek megkötéseink. Az alábbi témakörökben várjuk a pályamûveket: Az én forintom 60 éves a forint Én és a zsebpénzem A pályázatot két korcsoportban hirdetjük meg: 6-10 évesek, évesek A beküldött rajzok mellé rövid levélben várjuk minden pályázótól személyes adatait (név, értesítési cím, cím, telefonszám), rövid bemutatkozást és pár sort a képrôl. A pályázatra a rajzokat, festményeket november 15-éig várjuk, az alábbi címre: MNB Kommunikáció, 1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. Mindehhez segítségként elôadásokat tartunk az MNB Látogatóközpontjában szeptember 1-jétôl a forint történetérôl, melyben sok egyéb érdekesség mellett megtudható, miért éppen forintnak hívják a magyar fizetôeszközöket, honnan ered ez az elnevezés, hogyan néztek ki elsô forintérméink és bankjegyeink. A beérkezett képekbôl az MNB Látogatóközpontjának honlapján (www.lk.mnb.hu) virtuális kiállítást szervezünk, amelyekre szavazhat a nagyközönség. Az elektronikus úton leadott szavazatok alapján dôl el, ki kerül dobogós helyre. A szavazás november 15-én indul, és december 10-én zárul. Ünnepélyes eredményhirdetésre december végén kerül sor. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a címre vagy a (1) es budapesti telefonszámra várjuk. 5 JEGYBANKUNK j ú l i u s

6 6 JEGYBANKUNK j ú l i u s A bankjegyek biztonságának 60 éve A bankjegyeket kissé leegyszerûsítve a meghatározást nevezhetjük különleges nyomtatványoknak is, hiszen különleges papírra készülnek, különleges nyomdai eljárásokkal abból a célból, hogy az általuk képviselt értéket megbízhatóan, a hamisításoknak is ellenállva legyenek képesek megjeleníteni. A hamisítások minôségére és mennyiségére minden idôben hatással van az adott kor technikai fejlettsége. A forint születését követô több mint négy évtizedben ilyen szempontból nyugalmas éveket élhettek át mind a bankjegyek biztonságáért felelôs szakemberek, mind pedig az utca embere, aki számára a pénz készül. Ebben az idôben a bankjegyek tervezése elsôsorban grafikai, mûvészi feladat volt. A különleges összetételû a textiliparban is használatos növényi rostokból álló optikai fehérítômentes, esetleg látható jelzôrostokat tartalmazó papírra metszet-mélynyomtatással nyomtatott, kézzel is tapintható rajzolatokat tartalmazó bankjegyek (pl. a 10, 20, 50 és 100 forintosok) évtizedeken keresztül állták a versenyt a hamisításokkal szemben. Az irodai sokszorosító eszközök elôbb a fekete-fehér xerox elven mûködô, majd a 90-es évek elejétôl a fejlett számítástechnikai rendszereken alapuló színes fénymásolók megjelenése új kihívásokat hozott mind a bankjegyek gyártói, mind kibocsátói számára. A nemcsak a becsületes emberek, de a hamisítók számára is könnyen hozzáférhetô, könnyen kezelhetô, forradalmian fejlôdô, zavarba ejtôen jó minôségû reprodukciókat elôállítani képes fénymásolók megjelenésével soha nem látott tempóra gyorsult a jegybankok és a hamisítók örök versenye. A kibocsátói elôny tartása érdekében a korábbiakban feleslegesnek vagy elképzelhetetlennek tartott anyagok (pl. fluoreszkáló sorszámok a régi 1000 forintoson) jelentek meg a bankjegyeken, vagy pl. a papírban korábban testidegen -nek minôsített biztonsági szál a régi 5000 forintos papírjában a kilencvenes évek kezdetén. A bankjegyek tervezése során egyre jelentôsebb szerepet kezdett kapni a mûvészi munkát kiegészítô, a hamisítás elleni védelmet vagy az automaták, pénzfeldolgozó gépek általi azonosíthatóságot biztosító mérnöki tevékenység. A grafikus-mûvész feladata gazdagodott, és egyben nehezedett a bankjegyeken helyet követelô, különbözô biztonsági elemek harmonikus kompozícióba foglalásával. A napjainkban forgalomba kerülô bankjegyek a technika fejlôdését követve már elôreláthatóan nem évtizedekre készülnek, sôt rövidebb életük során akár többször is korszerûsítésre szorulhatnak. A jelenleg forgalomban lévô 1997-tôl kibocsátott forint bankjegysorozat biztonsági elemeit tekintve nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. A papírban fluoreszkáló színes jelzôrostok, a bankjegyre nyomtatott személy képét ábrázoló árnyalatos vízjelkép, valamint mikroírással is ellátott biztonsági szál található, a legtöbb címlet papírját pedig hologram fólia is védi. Gazdag a nyomdai úton kialakított biztonsági elemek listája is. Rejtett kép, illeszkedôjel, többféle ultraibolya vagy infravörös tartományban vizsgálható, színváltó vagy irizáló nyomatok nehezítik a hamisítást, illetve teszik lehetôvé a valódiság megállapítását. A korai évtizedek említett hamisításmentes nyugalma már soha sem tér vissza korszerûséget tükrözô bankjegyeinknek köszönhetôen azonban a hamisítás mértéke a készpénzforgalom biztonságát nem zavarja. A biztonságra fordított figyelem mellett megengedhetjük magunknak azt is, hogy a bankjegyekre ne csak mint egy mûszaki leírás mellékletére, hanem a portrékat, hátoldali képeket gondolatban bekeretezve mint önálló képzômûvészeti alkotásokra tekintsünk.

7 A réznyomás megújítója A bankjegygyártás terén nagy fordulatot jelentett a rotációs bankjegynyomó gépek üzembe állítása, az új bankjegygyártási technológia alkalmazása. A Dr. Heinrich Frigyes ( ) által kifejlesztett rotációs réznyomósajtót, valamint az azt kiegészítô írisz festékezômûvet a Ganz és Társa gépgyárral készíttette el, amelyet 1930-ban helyezett üzembe a Pénzjegynyomdában. A forradalmian új berendezés az akkori éves bankjegyigény 40 százalékát gyártotta le. Heinrich Frigyest, aki korábban az Osztrák Nemzeti Bank Pénzjegynyomdájának felügyelô mérnöke volt, 1928-ban nevezték ki a Pénzjegynyomda mûszaki igazgatójává. A bankjegygyártás terén már nagy tapasztalatokkal rendelkezett, több találmány is bizonyította szakértelmét. Nevéhez fûzôdik többek között az addig kézi munkával történô réznyomás (metszet-mélynyomtatás) mechanizálása, a bankjegypapírok metszet-nyomtatás elôtti automatikus nedvesítésének megoldása, a vízjeles papír elôállításának szabadalma is. A berendezés az addig alkalmazott kézi metszet-mély(réz-)nyomtatás idôigényes és fáradságos kézi mûveleteit gépesítette, automatizálta. A rotációs elvû nyomógép több bankjegyképet tartalmazó metszetnyomó lemezt tartalmazott. A lemezek vonalainak megfelelô befestékezését külön plüss alapú bedörzsölô henger biztosította. A lemezek nem nyomó felületeinek tükör tisztaságú letörlését textil (molino) tekercsekrôl dolgozó törlômû valósította meg. A nyomatok minôségét jelentôsen növelte, hogy a bankjegypapírokat elôre benedvesítették. Ezeknek az alapvetô megoldásoknak köszönhetôen a Heinrich-féle réznyomógépeken olyan bankjegyeket lehetett elôállítani, amelyek íriszben két színt tartalmaztak, a nyomólemezen lévô vonalak mélysége akár a mikron mélységet is elérhették, szemben a mai modern technológiával, amelyben ugyanez az adat csak mikron. A bankjegygyártó gépek tervezésében és a technológia fejlesztésében Heinrich Frigyes kimagasló érdemeket szerzett, öregbítve a magyar ipar és a Pénzjegynyomda hírnevét azáltal, hogy gépei megelôzték az európai technikai színvonalat. A Heinrich-féle gépekbôl között 14 darabot adtak el külföldön. A bankjegygyártó berendezéseken elôállított termékek minôsége világviszonylatban kimagasló volt. Mindezek eredményeként a pénzjegynyomdai szakemberek szakmai tekintélye jelentôsen megnôtt itthon és külföldön egyaránt. Heinrich Frigyes vezetése alatt a Pénzjegynyomda képes volt kielégíteni a II. világháború következtében elôállott infláció miatt jelentkezô fokozott bankjegygyártási igényeket, anélkül, hogy teljesen áttért volna a könnyen hamisítható ofszetnyomtatásra. A Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatója júniusában köszönôlevelet írt dr. Heinrich Frigyesnek, amelyben legteljesebb elismerésének adott kifejezést azon munkásságáért, amelyet hosszú éveken keresztül a Pénzjegynyomda technikai felkészültségének a réznyomó gyorssajtó beállítása révén annak idején kifejtett. A levél megírására annak kapcsán került sor, hogy az új forint bankjegyek nyomtatása teljes sikerrel folyt a Heinrich-féle bankjegy metszetnyomó gépeken. Dr. Heinrich Frigyes technikai és technológiai fejlesztéseivel a bankjegygyártás történetében maradandót alkotott. Berendezéseit a Pénzjegynyomda 1996-ig a jelenlegi modern forintsorozat kibocsátását lehetôvé tevô technológiai rekonstrukcióig folyamatosan, több mûszakban használta. Az 1996-ban utolsóként leszerelt Heinrichféle rotációs réznyomó gyorssajtót minden érdeklôdô megtekintheti a Mûszaki Múzeumban. A réznyomtatás a kézi metszésen alapuló mûvészi sokszorosítás többszáz éves hagyományain fejlôdött ki. Az árnyalatos, több tónusú grafikák nyomtatás útján történô többszörözése az elsô fametszetek elkészítésével született meg. Az árnyalatok, vagyis a szemlélô számára sötétebb illetve világosabb grafikai részek visszaadása vonalak sokaságának kialakításával valósult meg. A vonalaknak az egymástól való távolságukkal (sûrûbb vagy ritkább vonalak) vagy azok vastagságának változtatásával lehetett elérni a különféle árnyalatok minél hitelesebb visszaadását. Az ilyen típusú, több tónusú grafikák elkészítése és azok kézi metszése alapos grafikai ismereteket, sôt mûvészi tehetséget követelt és követel meg ma is a metszetek készítôitôl. A fényképezés feltalálásáig a valóságról mint árnyalatokban gazdag témáról csak metszetek elkészítésével tudtak maradandó emléket állítani, és azokat nyomtatási eljárással sokszorosítani. 7 JEGYBANKUNK j ú l i u s

8 Lk-sarok A forint bevezetésének ünnepén egy különleges bankjegyet mutatunk be: az július 31-én megjelent Ft-ost. Két szempontból is vitte a prímet a Vagyóczky Károly által tervezett papírpénz, hiszen a magyar bankjegyek között elsôként tartalmazott biztonsági fémszálat, illetve Braille-írásos értékjelzést, ami a vakok és gyengénlátók számára is megkönnyítette a bankó beazonosítását. Az elôlapon a nagy magyar, Széchenyi István portréja (Friedrich Amerling festménye nyomán) szerepel, a hátlapon pedig a Magyar Tudományos Akadémia épülete. A pénz kialakulásáról, a forint történetérôl és még sok egyéb érdekességrôl bôvebben az MNB Látogatóközpontjában tájékozódhat (díjmentesen) naponta 9 és 16 óra között (1054 Budapest, Szabadság tér 8 9. ). A tárlatvezetés idôpontjai továbbra is kedd 14 óra, szerda 11 óra, péntek 14 óra. 8 JEGYBANKUNK j ú l i u s Korábbi számainkból 2003/01. szám a Magyar Nemzeti Bankról 2003/02. szám az inflációról 2003/03. szám a kamatokról 2003/04. szám a valutaárfolyamról 2003/05. szám az árstabilitásról 2003/06. szám a pénzügyi stabilitásról 2004/01. szám az euróról 2004/02. szám Megnyílt az MNB Látogatóközpontja 2004/03. szám az Érmék és bankjegyek 2004/04. szám 80 éves az MNB 2004/05. szám Médiapályázat 2004/06. szám Devizahitelek 2004/07. szám A Látogatóközpont 2004/08. szám Emlékérmék 2004/09. szám A jegybanki kamat 2004/10. szám Médiaszeminárium 2004/11. szám Pénzügyi kultúránk 2005/01. szám Jegybanki transzparencia 2005/02. szám MNB tanulmánypályázat 2005/03. szám A nemzetközi kapcsolatok és az MNB 2005/04. szám Statisztikai szolgáltatások 2005/05. szám 100 éves az MNB fôépülete 2005/06. szám Európai Központi Bank 2005/07. szám Médiapályázat 2005/08. szám Irány a Látogatóközpont 2005/09. szám Nyílt napok 2005/10. szám Magyar napok Frankfurtban 2005/11. szám Statisztikai kiadványok 2005/12. szám Médiaszeminárium 2006/01. szám Stúdium 2006/02. szám Monetary 2006/03. szám Pénzügyi stabilitás A kiadványban megjelenô írások térítésmentesen és külön engedély nélkül, szabadon felhasználhatók. Az írások word formátumban letölthetôk a sajtószobájában. Az MNB kommunikációja elképzelhetetlen a sajtó munkatársainak együttmûködése nélkül. Szívesen fogadjuk érdeklôdésüket bármilyen kérdéssel, akár interjúszervezéssel, elôadással kapcsolatban (06-1) és en is: MNB Kommunikáció Impresszum A Magyar Nemzeti Bank havonta megjelenô, szerkesztôségeknek megküldött hírlevele. Szerkeszti a szerkesztôbizottság, vezetôje: Missura Gábor Kiadja: MNB Kommunikáció Szerkesztô: Strohmayer Erika Fotók: MNB-archívum Jelenlegi számunk közremûködô munkatársai: Böröcz Szilvia, Pataki Tibor, Rétalji Igor, Tóth Zoltán Szerkesztôség: 1850 Budapest, Szabadság tér 8. A ép Tel.: /3072 Terjesztés: postai úton és elektronikusan. Lapterv: Iconos Reklámügynökség Grafikus: Mezô Imre Zsolt Nyomdai munkák: D-Plus Tördelô: Bublik Zita

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor: Közérthetően a bankjegycseréről Milyen bankjegycímletekkel fizethetünk ben?

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor: Közérthetően a bankjegycseréről Milyen bankjegycímletekkel fizethetünk ben? Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor: Közérthetően a bankjegycseréről Milyen bankjegycímletekkel fizethetünk 2017- ben? A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben kezdte meg a forgalomban levő forintbankjegyek cseréjét,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 5000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről

MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK Tájékoztató a forintbankjegyekről és a bankjegyek biztonsági elemeiről, valamint a forintérmékről 2009 Magyarországon 1946. augusztus 1-jén vezették be a forint pénzrendszert.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2008. (IX. 9.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 10 000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2006. (X. 16.) MNB rendelete az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából 500 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete. új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2009. (II. 14.) MNB rendelete új biztonsági elemmel ellátott 2000 forintos címletű bankjegy kibocsátásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított és forintosokkal?

1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított és forintosokkal? 1. Mikortól és hol lehet találkozni majd a megújított 2 000 és 5 000 forintosokkal? A megújított 2000 és 5000 forintosok 2016. november 15-től törvényes fizetőeszközzé válnak, a készpénzforgalomban azonban

Részletesebben

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016 MEGÚJUL A FORINT MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016 2OOO FORINTOS BANKJEGY BIZTONSÁGI SZÁL bal szélén, a vízjelmezőtől balra található a tagolt formájú,

Részletesebben

Tájékoztató az új típusú hamis 20 000 forintos bankjegyekről

Tájékoztató az új típusú hamis 20 000 forintos bankjegyekről Tájékoztató az új típusú 20 000 forintos bankjegyekről 2009. október elejétől új típusú, a korábbiaknál megtévesztőbb húszezer forintos ítványok jelentek meg a forgalomban. A ítványon a bankjegyek egyes

Részletesebben

Tájékoztató a húszezrest érintő új típusú hamisítványról

Tájékoztató a húszezrest érintő új típusú hamisítványról Tájékoztató a húszezrest érintő új típusú ítványról 2009. október elejétől új típusú, a korábbiaknál megtévesztőbb húszezres ítvány bukkant fel. A ítványon a húszezres egyes biztonsági elemeinek imitációja

Részletesebben

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint A bankjegykibocsátási program folytatása a megújult 20 000 forintossal

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint A bankjegykibocsátási program folytatása a megújult 20 000 forintossal Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint A bankjegykibocsátási program folytatása a megújult 20 000 forintossal 2014-ben a jegybank cikksorozatot indított, amelyben a megújított

Részletesebben

Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika - Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a bankjegysorozat Versenyben a technikával és a hamisítókkal

Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika - Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a bankjegysorozat Versenyben a technikával és a hamisítókkal Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika - Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a bankjegysorozat Versenyben a technikával és a hamisítókkal A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014 végétől megújított forint bankjegyeket

Részletesebben

Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a forint Közérthetően bankjegygyártásról és fejlesztésről (2.

Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a forint Közérthetően bankjegygyártásról és fejlesztésről (2. Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a forint Közérthetően bankjegygyártásról és fejlesztésről (2.) A Magyar Nemzeti Bank 2014 végétől megújított forint bankjegyeket

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

1. Miért döntött az Magyar Nemzeti Bank (MNB) új bankjegysorozat kibocsátásáról?

1. Miért döntött az Magyar Nemzeti Bank (MNB) új bankjegysorozat kibocsátásáról? 1. Miért döntött az Magyar Nemzeti Bank (MNB) új bankjegysorozat kibocsátásáról? A forgalomban lévő forint bankjegysorozat legrégebbi címleteinek kibocsátása 17 évvel ezelőtt (1997-ben) kezdődött, de a

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

Erős vs. gyenge forint

Erős vs. gyenge forint 2010 február 15. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Naponta halljuk a hírekben, hogy most épp gyengült vagy erősödött a forint, hogyan

Részletesebben

Monetáris Unió.

Monetáris Unió. Monetáris Unió Ajánlott irodalom: Horváth Zoltán (2007): Kézikönyv az Európai Unióról 303-324. oldal Felhasznált irodalom: Györgyi Gábor: Magyarország: az eurokritériumok romlása a konvergencia programokban

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei 34408 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 144. szám IV. A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendeletei A Magyar Nemzeti Bank elnökének

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra

Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra Pályázati felhívás Digitális Kárpát-medence című rajzpályázatra 2015 Tartalom Előzmények... 3 1. A pályázat célja... 3 2. Pályázók köre... 4 3. Pályázati részvétel feltételei... 4 4. Pályázat beadásának

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

Megújul a bankjegysorozat Szebb és biztonságosabb lesz a forint

Megújul a bankjegysorozat Szebb és biztonságosabb lesz a forint Bódi-Schubert Anikó - Leszkó Erika - Pataki Tibor - Réthy Barbara: Megújul a bankjegysorozat Szebb és biztonságosabb lesz a forint A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014 végétől megújított forint bankjegyeket

Részletesebben

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint Mit kell tudnunk a régi forintosok bevonásáról?

Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint Mit kell tudnunk a régi forintosok bevonásáról? Bódi-Schubert Anikó Pataki Tibor Réthy Barbara: Megújul a forint Mit kell tudnunk a régi 20 000 forintosok bevonásáról? Az MNB a fejlesztett forintbankjegyek 2014 decemberében megkezdett kibocsátását 2015.

Részletesebben

KÉSZPÉNZISMERETI ALAPOK BANJEGYEK

KÉSZPÉNZISMERETI ALAPOK BANJEGYEK KÉSZPÉNZISMERETI ALAPOK BANJEGYEK MIKOR KERÜLT KIBOCSÁTÁSRA A MOSTANI BANKJEGYSOROZAT? A Magyar Nemzeti Bank 1997 ben kezdte meg a jelenleg forgalomban lévő bankjegysorozat kibocsátását. Az 1946 tól kezdődően

Részletesebben

Az EURÓ Tájékoztató az euróbankjegyek és -érmék biztonsági elemeiről

Az EURÓ Tájékoztató az euróbankjegyek és -érmék biztonsági elemeiről Az EURÓ Tájékoztató az euróbankjegyek és -érmék biztonsági elemeiről 2002. január 1-jétől a valuták világának új időszaka kezdődik, mely egyben Európa történetének is új fejezete. Az euró a gazdasági és

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR

JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR JELENTÉS AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2005. FEBRUÁR Jelentés az infláció alakulásáról 2005. február Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Missura Gábor 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu ISSN

Részletesebben

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni

A jegybank a belföldi monetáris kondíciók változtatásával igyekszik megakadályozni Az MNB tevékenységének fõbb jellemzõi 1998-ban 1. Monetáris politika AMagyar Nemzeti Bank legfontosabb feladata az infláció fenntartható csökkentése, hosszabb távon az árstabilitás elérése. A jegybank

Részletesebben

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása

Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása Kékesi Zsuzsa Lénárt-Odorán Rita: A jegybanki eredmény alakulása A jegybanki eredmény alakulását egyrészt az MNB mandátumából fakadóan az árstabilitást, valamint a pénzügyi stabilitást célzó és a gazdasági

Részletesebben

Ahol már 225 éve a papír a legnagyobb érték 2007 október 06., szombat 12:07

Ahol már 225 éve a papír a legnagyobb érték 2007 október 06., szombat 12:07 Név: Juhász Gyula Kor: 58 év Eredeti foglalkozás: közgazda Család: nős, két gyermekük van Hobby: utazás, olvasás, postagalambászat Kedvenc könyv: Móricz Zsigmond:Erdély Kedvenc zene: Ravel:Boleró Már 225

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2006. április 14.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2006. április 14. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2006. április 14. Negyedéves jelentés Tartalomjegyzék I. Monetáris politika 3 Az állami devizaforrás-bevonás piacra vezetése 3 A jegybanki egynapos betét ügyletkötési idejének meghosszabbítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet

TISZTELETPÉLDÁNY AKI A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN. Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet A FŐBB MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATOK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE A TESZTÜZEMEK ADATAI ALAPJÁN 2009-BEN AKI Budapest 2010 AKI Agrárgazdasági Információk Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007.

Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. Volksbank Ingatlan Alapok Alapja Éves jelentés 2007. VOLKSBANK INGATLAN ALAPOK ALAPJA ÉVES JELENTÉS 2007. I. A Volksbank Ingatlan Alapok Alapja (VIALA) bemutatása 1. Alapadatok Alap neve: Volksbank Ingatlan

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2008. április 15. Beszámoló az MNB 2008 elsõ negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu Tartalom

Részletesebben

Negyedéves jelentés. 2004. október 15.

Negyedéves jelentés. 2004. október 15. Negyedéves jelentés 2004. október 15. 1 Tartalomjegyzék I. Monetáris politika 3 II. A monetáris politikai eszköztár változása 4 Bővülő partnerkör 4 III. A pénzügyi közvetítő rendszer 5 A pénzügyi közvetítő

Részletesebben

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére

Pályázati kiírás. Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Pályázati kiírás Báró Kisteleki Lévay Henrik mellszobrának megtervezésére és kivitelezésére Szobor elhelyezése: Győrújbarát, Baráthegy, Barátság park (Pannónia Barátság park) 1. Kiíró: CIG Pannónia EMABIT

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM)

MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) MEGYEI KÉPZŐMŰVÉSZETI VERSENY ALSÓ TAGOZATOS TANULÓK SZÁMÁRA (1-4. ÉVFOLYAM) versenyt hirdet általános iskolai alsó tagozatos tanulók számára. Közreműködők: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY A verseny döntőjének időpontja: 2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 9:30-10:30 Regisztráció 10:45 Megnyitó 11:00 Döntő: I-II korcsoport 13:00 óráig

Részletesebben

Kőbánya az én városom címmel.

Kőbánya az én városom címmel. Kőbánya az én városom P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ és a Szülőföld Könyvkiadó (továbbiakban: Kiíró)

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

Bélyegtervezési technikák

Bélyegtervezési technikák Bélyegtervezési technikák a PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 bélyegív tervezési folyamatában Technikai tervezési kritériumok egységes bélyegív, melyen belül az egyes bélyegek önálló grafikát jelenítenek

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. AUGUSZTUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. szeptember 12. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2009. FEBRUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2009. március 6. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2001. évi LVIII

Részletesebben

ÚT A BIZTONSÁG FELÉ [1] MARZEK KNER PACKAGING.

ÚT A BIZTONSÁG FELÉ [1] MARZEK KNER PACKAGING. ÚT A BIZTONSÁG FELÉ [1] Gyógyszergyártók ajánlásai Csomagolás Tabletta Tartalom Eredetitől eltérő minőségű a csomagolóanyag Nincsen magyar nyelvű felirat a dobozon Nincsen OGYI-T vagy EU engedélyszám a

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Egészségügyi monitor. 2015. február

Egészségügyi monitor. 2015. február Egészségügyi monitor 2015. február Századvég Gazdaságkutató Zrt. A tanulmányt Sipos Júlia szerkesztette. A felhasznált adatbázisok 2015. február 5-én zárultak le. Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 Az

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 373/1

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 373/1 2004.12.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 373/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2182/2004/EK RENDELETE (2004. december 6.) az euro-érmékhez hasonló emlékérmekről és érmékről AZ EURÓPAI

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 4.rész 2009 július 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK A TÁRSADALMI GAZDASÁGI FÖLDRAJZ ALAPFOGALMAI Geográfia 1.természeti földrajz (amely természettudomány) 2.társadalmi-gazdasági földrajz (amely társadalomtudomány) népességföldrajz

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve?

Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Pulay Gyula Máté János Németh Ildikó Zelei Andrásné Milyen kockázatokat hordoz a monetáris politika az államadósság-szabály teljesülésére nézve? Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék hatásköréhez kapcsolódóan

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt.

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Az évezred pénze Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Arany Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 509 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774961 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december

Havi elemzés az infláció alakulásáról. 2013. december Havi elemzés az infláció alakulásáról. december A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló,. évi CXXXIX. tv.). () az árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg a Magyar Nemzeti Bank elsődleges

Részletesebben

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás*

Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* Hoffmann Mihály Kóczián Balázs Koroknai Péter: A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás* A magyar gazdaság külső tartozásainak és követeléseinek alakulása kiemelten

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A MONETÁRIS TANÁCS 2013. JÚLIUS 23-I ÜLÉSÉRŐL Közzététel időpontja: 2013. augusztus 7. 14 óra A jegybanktörvény (a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 2011. évi CCVIII

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl

Éves jelentés az államadósság kezelésérôl Éves jelentés az államadósság kezelésérôl 2007 Elôszó Az Államadósság Kezelô Központ Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt évi finanszírozás, az államadósság

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben

Mire használható a pénz? Árak, árarányok - bérek, jövedelmek

Mire használható a pénz? Árak, árarányok - bérek, jövedelmek Dr. Marton Ádám: Az elmúlt évtizedek inflációjáról Mire használható a pénz? Árak, árarányok - bérek, jövedelmek Az MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya és a MTA Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos

Részletesebben

MultiCopy Colour Laser

MultiCopy Colour Laser MultiCopy Colour Laser Kényeztesse el színes lézernyomtatóját! Magas fehérségű, kiváló tartású papír. Valamennyi lézer nyomtató típushoz és másológéphez alkalmazható. 88009408 80 210 x 297 R 500 2 500

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) PÉNZRIPORT. www.penzriport.hu

A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) PÉNZRIPORT. www.penzriport.hu A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) 2016 PÉNZRIPORT www.penzriport.hu 1 A magyar államadósság keletkezése (1973 1989) 2016 PÉNZRIPORT www.penzriport.hu Szerző: Szabó Gergely Lektorálta: Sinka

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június. Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások 148. szám, 2001. június 1. Észtország a Szovjetunióban Tiba Zoltán AZ ÉSZT FELZÁRKÓZÁSI ÚT 1.1. Észtország gazdasági és társadalmi örökségében meghatározó korszak

Részletesebben

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december

hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december hajónapló havi tájékoztatás a K&H megtakarítási cél október alapok részalapja befektetőinek 2015. december K&H megtakarítási cél - október rés 2015. ember Befektetési stratégia Az alap célja, hogy egy

Részletesebben

Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére

Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZÉSI KHT Az árfolyamsáv kiszélesítésének hatása az exportáló vállalatok jövedelmezõségére (Az MKIK-GVI és a megyei kamarák kérdõíves vállalati

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007922T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 922 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 08 00019 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói

Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói Banai Ádám Vágó Nikolett: Hitelfelvételi döntéseink mozgatórugói A válságot követően a hazai bankrendszer hitelállománya jelentősen csökkent. A reálgazdaságra gyakorolt erőteljesebb és közvetlenebb hatása

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 81. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató Spéder Zsolt Készítették Kamarás Ferenc,

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban

Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban Különleges megoldások a magyar bélyegkibocsátásban Csegezi Tamásné a Magyar Posta Zrt. Filatéliai igazgatója PSZE Szakmai Nap Pécs, 2010. március 19. Magyar bélyegkibocsátás Hagyományelvű: történelem,

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

GOLD NEWS. Soha nem voltak még ilyen népszerűek az aranyrudak SZAKMAI IDŐSZAKI KIADVÁNY

GOLD NEWS. Soha nem voltak még ilyen népszerűek az aranyrudak SZAKMAI IDŐSZAKI KIADVÁNY Soha nem voltak még ilyen népszerűek az aranyrudak Az arany iránti bizalmat növelte, hogy a jegybankok továbbra is élénk érdeklődést mutattak a sárga fém iránt, a fejlődő jegybankok vásárlásaival a világ

Részletesebben

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kárpát-medencei fotópályázat Pályázati kategória kódja: REB-15-FOTO Meghirdetés dátuma: 2015. április 3. Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent,

Részletesebben