GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI UTASÍTÁS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI UTASÍTÁS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 04/GVHU/2011. GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI UTASÍTÁS Tárgy: A 2/GVHU/2007. utasítás módosítása I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Külső fél részére megrendelés alapján végzett szakértői-, vagy ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek folyamatának, valamint az ezekhez kapcsolódó szakértői díjak és speciális gépek óradíjának szabályozása tárgyú gazdasági vezérigazgatóhelyettesi utasítás egyes pontjai az alábbiak szerint módosulnak. Az utasítás II. fejezet 1. pont első mondata a következőképpen módosul: Az egyszerű tevékenységek közül a legjellemzőbb a közműadat szolgáltatás, közműegyeztetés, forgalmi-, utasforgalmi adatok szolgáltatása, munkavédelmi oktatás, adatszolgáltatás területértékesítéshez, terület bérbeadásához, eszközök egyedi (alkalomszerű) bérbeadása, egyedi (alkalomszerű) ki- és bekapcsolás, egyedi (alkalomszerű) szakfelügyelet. Az utasítás II. fejezet 2.1. pont első mondata a következőképpen módosul: Az összetett (normál) tevékenységek közül a legjellemzőbb az összetett tervcsomag véleményezése és az üzemeltetői hozzájárulás kiadása, tartós (hosszú időszakra) szakfelügyelet, tartós (hosszú időszakra) ki- és bekapcsolás, eszközök tartós (hosszú időszakra) bérbeadása. A Külső fél részére megrendelés alapján végzett szakértői-, vagy ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek folyamatának, valamint az ezekhez kapcsolódó szakértői díjak és speciális gépek óradíjának szabályozása tárgyú utasítás 1., 2/a és 2/b. számú mellékletei helyébe jelen utasítás 1., 2/a és 2/b. számú mellékletei lépnek. II. RENDELKEZŐ RÉSZ Jelen utasítás előírásai a megjelenés, a Társaság intranet oldalára való felvitel napján lépnek hatályba. Az utasítás megjelenésével egyidejűleg az 1/GVHU/2010. számú utasítás hatályát veszti. Az utasítással kapcsolatban felvilágosítást ad az Üzemeltetés elemzési főmérnök (telefon 12935) a Közlekedésfejlesztési osztályvezető (telefon 12068), a Társasági kontrolling osztályvezető (telefon 11537) és a Folyószámla osztályvezető (telefon 11844). Budapest, augusztus 1. Bolla Tibor s.k. Gazdasági Vezérigazgató-helyettes 1

2 04/GVHU/ számú melléklet A szakértői-, vagy ezekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek listája Tevékenység Adatszolgáltatás (térképmásolat) Egyéb adatszolgáltatások Egyéb forgalmi változáshoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb kérésekre (pl. közterület-használat) üzemeltetői nyilatkozat kiadása Egyéb pótláshoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb szakmai felügyeleti tevékenységek Energia megállapodás elkészítése Filmkészítéshez és fotózáshoz kapcsolódó tevékenységek Forgalmi oktatás Értékesítői oktatás Forgalmi paraméterek, adatok megadása Forgalomkorlátozás, ideiglenes forgalomkorlátozások szervezése, lebonyolítása Gépek bérbeadása A heti kooperációt vezető független mérnök igénybevétele Járművek bérbeadása Ki- és bekapcsolás Közbeszerzési tanácsadás Közműadatszolgáltatás Közműegyeztetés áramellátásnál Közműegyeztetés biztosítóberendezés, hírközlés Közműegyeztetés vasúti pályánál Közműegyeztetés (kábel-cső-csatorna keresztezés, átvezetés) Magasrakomány kisérés Megállóhely áthelyezés Megállóhely átnevezés, névhasználat Megállóhely használat engedélyezése Menetrendtervezés, menetrend bevezetés Munkavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi oktatás Szakmai felügyelet a vonalon Területértékesítéshez, -bérbeadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás Terv szolgáltatás Tervbírálat forgalom (mérnöki szolg.) 2

3 Tevékenység Tervbírálat - infrastruktúra (mérnöki szolg.) Tervbírálat jármű (mérnöki szolg.) Tervbírálat végzése tervező intézetnek (m. sz.) Tervegyeztetés biztosítóberendezés, hírközlés Tervekre üzemeltetői (szolgáltatói) nyilatkozat kiadása Tervezői konzultáció Tervjóváhagyás illetve véleményezés külső félnek Utasforgalmi adatok megadása Járműműszaki adatok megadása Utastájékoztatás előkészítés Utastájékoztatás lebonyolítás Utastájékoztató kiadványok értékesítése Üzemeltetői hozzájárulás kiadása Vágányzár felvétel-lemondás Vizsgálatok, tanulmányok készítése 3

4 04/GVHU/ /a. számú melléklet Szakértői (mérnök, szakmunkás) díjak és speciális gépek óradíjának meghatározása Szakértői tevékenységben részt vevő személyzet számlázandó (minimum) óradíja: Mérnöki, vagy közgazdász óradíj Szakmunkás óradíj Ft/óra Ft/óra Szakértői tevékenység során használt speciális gépek, járművek számlázandó (minimum) nettó óradíja: ADK 70-es autódaru IFA 3000 KCR IFA billenőplatós IFA UNIKON konténerszállító Locsoló kocsi AVIA kosaras gépkocsi Felsővezeték szerelő gépkocsi VOLVO LM 846-os rakodógép ATLAS kompresszor Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra Ft/óra 3,5 t. alatti fixplatós gépkocsi VOLVO tehergépkocsi palfinger daruval UNIMOG közúti, vasúti vontató Villamos tehermozdony Ft/óra Ft/óra Ft/8 óra Ft/óra 4 tengelyes sínszállító Ft/24 óra 2 tengelyes pőrekocsi Ft/24 óra Pionjar bontókalapács Mobil sínhajlító Síncsavar behajtó HONDA áramfejlesztő Vibrohenger Sínfúrógép Ft/óra Ft/óra 4

5 Szakértői tevékenység során használt speciális gépek, járművek számlázandó (minimum) nettó óradíja (folytatás): 1 db vonójármű (Dízel mozdony) alapdíja Ft/8 óra Ft/óra 1 db vonójármű (TVG) alapdíja Ft/8 óra 1 db vontatott jármű (sarokütközős teherkocsi) alapdíja Ft/óra Ft/8 óra 350 Ft/óra 1 db TVG pótkocsi alapdíja Ft/8 óra LVII mozdony MÁV vonalak igénybevétele esetén (1 útra) 180 Ft/óra Ft/8 óra Ft/óra Ft/út A kimutatásban szereplő díjtételek összege nem tartalmazza a kezelőszemélyzet (műszaki és forgalmi) bérét, valamint az üzemanyagok értékét. A feltüntetett díjtételek a legalacsonyabb alkalmazható díjat jelentik, amelytől az egyedi szerződések megkötésekor pozitív irányban el lehet térni. Egyedi szerződések esetén lehetőség van az üzemeltetési költségeket tartalmazó díj rögzítésére is, ilyen esetben is figyelembe kell venni a minimális díjtételeket a szerződésben rögzített díjtételek meghatározásakor. Amennyiben a BKV Zrt. a jármű, gép, berendezés üzemeltetéséhez kezelő személyzetet biztosít, ennek ellenértékeként jelen utasításban szereplő szakmunkás óradíj számlázandó. Amennyiben valamely külső fél csak speciális gép bérlésére tart igényt, ebben az esetben az üzemanyag elszámolása külön megállapodás keretét képzi, mely alapján a gép üzemeltetéséhez szükséges üzemanyagot a megrendelő biztosíthatja. 5

6 04/GVHU/ /b. számú melléklet Az egyszerű tevékenységek listaára Tevékenység SAP SD cikkszám * Számlázandó érték Adatszolgáltatás Fénymásolás A/4 fekete-fehér (Ft/oldal) ,6 Ft Fénymásolás A/3 fekete-fehér (Ft/oldal) Ft Fénymásolás A/4 színes (Ft/oldal) Ft Fénymásolás A/3 színes (Ft/oldal) Ft Szkennelés A/4 vagy A/3 (Ft/oldal) Ft 1 dm 2 adat (térképmásolat) (1:500-as méretarányra vonatkoztatva) listázható, másolható adatok A/4 méretben (Ft/oldal) (közmű, utasforgalmi) képzett számított adatok (Ft/db) (bonyolultabb esetben ráfordított munkaóra alapján) (közmű, utasforgalmi) Ft , Ft , Ft HR adategyeztetés, adatszolgáltatás (számfejtési periódus/jogviszony) Ft Közbeszerzési tanácsadás Ft/óra Ft Közműadat egyeztetés Ft Menetrendi-, útvonaladat szolgáltatás (bonyolultabb esetben ráfordított munkaóra alapján) (Ft/óra) Ft Utastájékoztató berendezések adatfeltöltése (Ft/óra) Ft Közlekedési szakfelügyelet Ft/óra (mérnök) , Ft Közlekedési szakfelügyelet Ft/óra (szakmunkás) Munkavédelmi, polgári védelmi és tűzvédelmi, forgalmi oktatás Ft/óra (minden megkezdett 5 fős csoportra) , Ft Ft Felügyelet Ft/óra (speciális szakértelmet nem igényel) Ft Szakfelügyelet Ft/óra (mérnök) , Ft Szakfelügyelet Ft/óra (szakmunkás) , Ft Tervjóváhagyás, üzemeltetői nyilatkozat kiadása (mérnöki szolgáltatás) (Ft/óra) Ft egyszerű esetben (Ft/alkalom) Ft összetett, bonyolult terveknél (Ft/alkalom) Ft gyorsított eljárás esetén 100% Megállóhely áthelyezés Ideiglenes megállóhely létesítése Ft Egymáshoz közeli, azonos vonalon, vonalcsoporton lévő megállóhely áthelyezés a 2. megállótól (Ft/db) Ft Forgalomszervezés (Ft/óra) Ft Utastájékoztatási díj (Ft/megálló, minimum Ft) Ft (Összesen minimum Ft) 6

7 Járatterelés Tevékenység SAP SD cikkszám * Számlázandó érték Szóló autóbusz (Ft/km) Ft Csuklós autóbusz (Ft/km) Ft Önjáró trolibusz (Ft/km) Konzultáció (Ft/óra) Konzultáció egyszerű esetben (Ft/alkalom) Ft Ft Ft * Az SAP SD cikkszám a tevékenység egyértelmű beazonosíthatósága érdekében minden esetben kerüljön feltűntetésre a megrendelő részére kiadott átutalási megbízáson. Az ügyintézésben részt vevők számára kiadott segédlet tartalmazza az összes érvényes értékesítési cikkszámot. Amennyiben egy tervező, egy kivitelező vagy egy civil szervezet a BKV Zrt. megrendelésére vagy érdekében végez olyan munkát, melynek során igénybe veszi a jelen utasítás 1. és 2/b. számú mellékletében szereplő szolgáltatásokat, abban az esetben a BKV Zrt. a szolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja. Amennyiben egy tervező vagy egy kivitelező a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére végez ilyen munkát, a szolgáltatások térítésmentességének engedélyezésére vonatkozó döntést magamnak tartom fenn. A megrendelt munkát végző tervező, kivitelező, vagy civil szervezet a munka ellenértékeként benyújtott számlában nem szerepeltetheti értékkel a BKV Zrt. által térítésmentesen adott szolgáltatásokat. A térítésmentes szolgáltatásnyújtás az ÁFA törvény alapján szolgáltatásnyújtásnak minősül, a szokásos piaci ár után a Társaságnak számlázási és adófizetési kötelezettsége keletkezik. A térítés nélkül nyújtott szolgáltatásokról a mindenkor érvényben lévő költségvetési kapcsolatok (bevallás, adófizetési kötelezettség, stb.) adatszolgáltatási és ellenőrzési rendje utasításnak megfelelően adatot kell szolgáltatni az Adócsoport részére. 7

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01.

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Önköltségszámítási szabályzata Hatályos: 2014.04.01. 1 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS. I. Általános rendelkezések

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS. I. Általános rendelkezések BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 02/VU/2015. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: a társasági forma- és munkaruha ellátás szabályozása I. Általános rendelkezések 1. Az utasítás tartalma,

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Üzletszabályzat 5.1. függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása 1/15 Égáz- Dégáz Földgázelosztó Zrt. Bevezetés Jelen díjjegyzék a társaság földgáz elosztói,

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltség-számítási szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltségszámítási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 52. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 2., szerda 52. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XL. törvény A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról 8829 2012.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 5/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. TARTALOM

24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. TARTALOM 24. szám 122. évfolyam 2007. június 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2007. (VI. 29. MÁV Ért. 24.) PÁVIGH. sz. portfólió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. TARTALOM. 73/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 37. szám 125. évfolyam 2010. december 10. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 72/2010. (XII. 10. MÁV Ért. 37.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Gépjármű üzemeltetési szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től... igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

T/6044. számú. törvényjavaslat. a személyszállítási szolgáltatásokról

T/6044. számú. törvényjavaslat. a személyszállítási szolgáltatásokról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6044. számú törvényjavaslat a személyszállítási szolgáltatásokról Előadó: Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2012. február 2012. évi törvény a személyszállítási

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése

Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Ajánlati felhívás - Taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/150 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM

27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. TARTALOM 27. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 19/2007. (VIII. 17. MÁV Ért. 27.) VIG. sz. a MÁV ZRt elkülönítendő tevékenységeihez

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 17. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 42/2012. (VIII. 17. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA hatályos: 2012. május 1. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: Vitézy Dávid vezérigazgató 45/1. oldal Előjegyzés

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:30555-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Magasépítési munka 2014/S 020-030555 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/26 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 2/26

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:227646-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2014/S 127-227646 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal 41 66 Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben