AZ ALTERNATÍV NYOMTATÓKELLÉKEK GYÁRTÁSÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ALTERNATÍV NYOMTATÓKELLÉKEK GYÁRTÁSÁNAK"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM, GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI INTÉZET MBA KÉPZÉS AZ ALTERNATÍV NYOMTATÓKELLÉKEK GYÁRTÁSÁNAK MINŐSÉGI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS GAZDASÁGI VONZATAI A KMP PRINTTECHNIK AG-NÁL Horváth Károly Gábor 2012 Belső konzulens: Dr. Berényi László Külső konzulens: Jan-Michael Sieg

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 A témaválasztás indoklása Környezeti teljesítményértékelés Környezeti hatásvizsgálat Környezeti mérleg A KMP PrinTechnik AG bemutatása A nyomtatás A nyomtatókellék piac Inkjet nyomtatók Lézer nyomtatók Mátrix nyomtatók Alternatív nyomtatókellékek A fejlesztések során felmerülő problémák A magyar nyomtatókellék piac Inkjet technológia Lézer technológia A Fotókondukciós nyomtatási technológia Hogyan működik a lézer nyomtató A nyomtatás más aspektusból A toner por Hagyományos (conventional) toner Kémiai eljárással készült toner (polimer toner) A toner modul (A HP HP C4127X -en keresztül bemutatva) A HP C4127X toner modul felújítása A toner felújítás folyamatábrája Folyamatok Begyűjtés Szelektálás Tisztítás Összeszerelés Töltés Funkcionális teszt Csomagolás Tesztlabor A fotokondukciós nyomtatás életciklus elemzése Határok kijelölése Módszertan A HP C4127X toner modul életciklusa A HP C4127X toner leírása LCA specifikus adatok Funkcionális egység A rendszer határai Életciklus folyamatábra LCA leltár Kibocsátás papírral

3 7.6.2 Kibocsátás papír nélkül Környezeti hatás vizsgálat Környezeti hatás papírral Környezeti hatás papír nélkül Carbon Footprint (Széndioxid kibocsátás) Környezeti és gazdasági lehetőségek Környezeti megtakarítási lehetőség Gazdasági megtakarítási lehetőség Közbeszerzés Összegzés Summary Mellékletek Irodalomjegyzék Ábrák jegyzéke Táblázatok jegyzéke

4 1. BEVEZETÉS 1 Az alternatív nyomtatókellékek egyre jelentősebb szerepet játszanak a magánemberek, és cégek életében. Elsősorban áruk az, amely vonzó, ám érdemes rávilágítani arra is, hogy gazdaságosságuk mellett a környezeti hatásuk legalább olyan fontos. Erre vonatkozó tanulmány tudomásom szerint Magyarországon még nem jelent meg, így dolgozatom talán elsőként karolja fel ezt a témát. Dolgozatomban szándékomban áll bemutatni a magyar nyomtatókellék piacot, a foto-kondukciós nyomtatást, a HP C4127X toner modult, és annak felújítását, illetve a nyomtatás környezeti hatásait. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA Dolgozatom témájaként a nyomtatással összefüggésben jelentkező környezeti hatásokat vettem górcső alá, és fellebbentem a fátylat egy talán itthon kevésbé ismert iparág, a nyomtatókellékek piacáról, egy olyan cég bemutatásával, amely elkötelezte magát minőség, és környezetünk védelme mellett. A KMP PrintTechnik AG hite szerint az alternatív nyomtatókellékek használatával környezetünket kisebb terhelésnek tesszük ki (minőségi kompromisszumok nélkül), mint ha minden esetben új, eredeti nyomtatókellékeket használnánk. A témában több tanulmány is született, melyek a lézer nyomtatás környezeti hatásait vizsgálják. Ezek egyikének átdolgozására a KMP is vállalkozott, melyet belső anyagként rendelkezésemre bocsátottak úgy, hogy az eredeti dokumentum is rendelkezésemre állt. A tanulmányok bemutatása mellett dolgozatomban megpróbáltam a nyomtatást illetően átfogó képet adni a nyomtató, és nyomtatókellék piacról, a technológiáról, és a gyártásról is. Szeretnék kitérni az alternatív nyomtatókellékek környezeti teljesítményére is, hiszen a környezettudatos vállalatok napjainkban egyre inkább megpróbálnak megfelelni a kor kihívásainak, és terjedőben van a zöld iroda koncepció is. 1 A bemutatott kutató munka a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

5 A KÖVET (Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért) minden évben meghirdeti a Zöld Iroda programját, melyben a címre pályázó cégeknek két és fél hónapjuk van arra, hogy irodai működésükből a lehető legtöbbet kihozva váljanak zöld irodává. A zöld iroda egyik célkitűzése a környezeti terhelések csökkentése, és az irodában környezetbarát termékek elterjesztése. Jelenleg a nyomtatást illetően a következő tippet adják az irodáknak: Tipp: A távolabbi helyiségben, esetleg másik emeleten elhelyezett nyomtatók segíthetnek csökkenteni a felhasznált papír mennyiségét, hiszen ebben az esetben a munkatársak meggondolják, hogy valóban szükségük van-e az adott dokumentumra papír alapon. 2 Jó lenne, ha a zöld iroda koncepcióban további javaslatként megjelennének az alternatív nyomtatókellékek is, és nem csupán újrahasznosított papírból, és fa pendrive-ból állna kínálatuk. Ehhez természetesen ezen a területen is szükséges az emberek gondolkodásának megváltozására lenne szükség. 2 Letöltés: március

6 2. KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A témában indokolt a környezeti teljesítményértékelés fogalmának tisztázása, annak elvégzése, hiszen az alternatív nyomtatókellékek egyik erőssége pontosan az, hogy környezetünket kevésbé terheli. A teljesítmény a fizika fogalomrendszerében az adott idő alatt elvégzett munka mennyisége. A szervezeti teljesítmény a szervezet által kijelölt feladatok elvégzésével kapcsolatos minőségi és mennyiségi elemek összessége, melyet összhangba kell hozni az egyéni célokkal és törekvésekkel, hogy megalapozza a cselekvési programok tervezését és az egyéni hozzájárulások értékelését. (Bakacsi, 2000) A teljesítmény mérésére azért van szükség, hogy kimutassuk az eredményeket, illetve az eredménytelenséget, általa feltárhatóak a szervezet teljesítményét javító intézkedések hatása, és információt szolgáltat a külső szemlélőnek. Az ISO szabvány alapján a környezeti teljesítmény egy szervezet környezetközpontú irányításának mérhető eredményei, a környezeti tényezők tekintetében. (MSZ ISO 14001:2005) A szabvány ennek alapján definiálja az irányítási rendszer teljesítményén keresztül a fizikai (működési) eredményeket. Az ISO az egy szervezetnek a környezeti tényezők irányításával kapcsolatos eredményei meghatározást adja. (MSZ EN ISO 14031:2001) A környezeti teljesítmény kettős aspektusa: - a környezet igénybevétele során kifejtett (terhelő) hatások összessége; - a terhelő hatások mérséklése érdekében tett erőfeszítések és azok eredményei (Tóth, 2001) Dolgozatomban a második aspektus bír kiemelt jelentőséggel, hiszen az alternatív kellékeknek pontosan ebből a szempontból van jelentős szerepe. A környezeti politika megalkotása, annak megvalósításához az eszközök bevezetése és működtetése mind ezt szolgálja. A környezeti teljesítményértékelés a környezeti menedzsment eszköze, melynek feladata a szervezet-környezet viszony alakulásában bekövetkező változások - 5 -

7 nyomon követése. A környezeti teljesítményértékelés módszereinek többsége a termékekhez és folyamatokhoz kötődnek. A környezeti teljesítményértékelés olyan folyamat, amelynek célja a szervezet környezeti teljesítményével kapcsolatos irányítási döntések megkönnyítése mérőszámok kiválasztásával, adatok gyűjtésével és elemzésével, az információnak a környezeti teljesítmény kritériumaival való összehasonlító értékelésével, jelentéssel és közléssel, valamint e folyamat időszakonkénti átvizsgálásával és fejlesztésével. (MSZ EN ISO 14031:2001) A dolgozatom elkészítése során összegyűjtöttem azokat az adatokat, tényeket, amelyek egy környezet-tudatos cég döntéseit hivatottak megkönnyíteni, amennyiben azok környezeti teljesítményüket ilyen módon szeretnék javítani. A környezeti teljesítményértékelés elvégzésének első lépése a rendszer határainak kijelölése, mivel ez lényegileg befolyásolja annak eredményét: - termékek, szolgáltatások és tevékenységek (folyamatok); - környezeti tényezők és hatások; - a vizsgálat időbeli kiterjedése és az időben eltérő jelenségek figyelembe vételének módja. Dolgozatomban a kiválasztott termék a HP C4127X toner modul, a tevékenység pedig maga a nyomtatás, illetve a nyomtató kellék felújítása, melynek során figyelembe vettem a környezeti hatásokat. A rendszerhatárok rögzítésére azért van szükség, mert egy adott szervezet igényeinek és lehetőségeinek függvényében nem szükséges, és nem is lehetséges minden hatást teljes körűen figyelembe venni. Az információk gazdaságos előállításának igénye egyszerűsítéseket teszi indokolttá. Az időben eltérő jelenségek figyelembe vételére korrekciókat kell alkalmazni, mert a jelen és a jövő társadalmi-, természeti-, és gazdasági hatásait a jelen viszonyaira kell vonatkoztatni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a mai egy forint többet ér, mint a holnapi. Gazdasági szempontból a problémát a kamatszámítás és a diszkontálás módszerein alapulva kell kezelni

8 Habár Tóth környezeti teljesítményértékeléssel foglalkozó munkájában (Tóth, 2001) vállalati KTÉ (Környezeti Teljesítményértékelés) eszközeiként az önkéntességen alapuló eszközöket kezeli, és lényegében kizárja a törvényben, valamint az ISO ben definiált megoldásokat, ezeket azonban szerintem érdemes a környezeti menedzsment rendszer szerves részeként értelmezni és kezelni, a következők miatt: - alapvető céljuk a jobb környezeti- és életminőség elérése megegyezik az önkéntes eszközökével; - amennyiben a felülvizsgálat lehetőségével, továbbá az ISO szerinti értelmezéssel számolni kell, akkor érdemes ezeket a menedzsment- és az értékelési rendszer kialakításakor eleve figyelembe venni, mivel ezzel időt és energiát takarít meg a szervezet. Bázis vállalatom rendelkezik ISO es minősítéssel, és nagy figyelmet fordít a környezeti hatásokra. Ennek megfelelően folyamatosan végeznek környezeti teljesítményértékelést, melynek céljai: - költségmegtakarítás; - előírások betartása; - hatékonyabb irányítás; - cég piaci értékének, piaci pozíciójának fokozása; - jó hírnév; - dolgozók motiválása; - környezeti teljesítmény javítása (Tóth, 2001). Bonyolultságuk és alkalmazásuk ráfordításigénye alapján megkülönböztethetünk: - megalapozó; - indikátor; - anyag- és energiaforgalmi; - hierarchizáló és - szintetizáló módszereket (Dr. Berényi, 2006) - 7 -

9 A fentiek figyelembe vételével a környezeti teljesítményértékelés szervezeti eszközeit az alábbi szempontok szerint lehet csoportosítani: A vizsgálat végzője szerint: belső, amely minden esetben önkéntes; külső, mely lehet jogszabályi vagy önkéntes. Az önkéntesség alatt egy nagy- vagy multinacionális vállalatnál a központi elrendelését értem, illetve amennyiben tagja egy beszállítói láncnak, és a megrendelő előírja azt. A fő különbség az, hogy az értékelés hiánya jár-e bármiféle szankcióval. A vizsgálat tárgya szerint: - termékre-folyamatra koncentráló; - szervezet egészére figyelmet szentelő. Bázis vállalatom esetében a vizsgálat minden esetben belső indíttatású, ám érdemes megjegyezni, hogy versenyképességük megőrzése érdekében az ilyen vizsgálatok kötelező jellegűek. A fenntarthatósági tartalom alapján: - gazdasági szempontokat előtérbe helyező; - környezeti és társadalmi szempontokat preferáló. Az értékelés kimenete alapján: - részproblémákra fókuszáló; - komplex, integrált eredményt adó. A dolgozatomban a környezeti teljesítményértékelést belső indíttatásból készítettem el termékre-folyamatra koncentrálva, és azt komplex módon értékeltem. A teljesítményértékelő eszközök többsége nem sorolható be egyértelműen a fenti kategóriákba. Mivel az eszközöknek rugalmas adaptációs és alkalmazási lehetőségei vannak, így a besorolást csak az adott szervezet és környezeti menedzsment esetén - 8 -

10 lehet elvégezni. A környezeti hatásvizsgálat például a törvény előírásai alapján külső elvégzésű, jogszabályi indíttatású, de ugyanakkor engedélyezett saját hatáskörben is. A teljesítményértékelő eszközök helyenként átfedésben vannak egymással, a magasabb szintű és teljesebb eredmény elérése érdekében. Példának okáért a környezeti mérlegek alkalmazhatóak önállóan is, ugyanakkor azok az életcikluselemzés szerves részei. 2.1 KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A környezeti hatásvizsgálat a környezeti teljesítményértékelés egyik módszere, amelyet hazánkban a Környezetvédelmi Törvény 3 részletesen szabályoz. Az előzetes vizsgálati eljárás a környezethasználó kérelmére indul meg, és célja annak megállapítása, hogy a tervezett tevékenység valamilyen hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e. A törvény értelmében a környezeti hatásvizsgálatot a környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt kell végezni. A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezőnek Környezeti hatástanulmányban kell bemutatnia. A hatástanulmány tartalma: A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése, A terv, program változatainak ismertetése, A megvalósítás környezeti hatásainak, következményeinek feltárása A megvalósítás következtében várhatóan fellépő környezetre kedvezőtlen hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére teendő intézkedések hatékonysági értékelése, illetve javaslat más intézkedésekre; Környezeti szempontú intézkedések, előírások, feltételek, szempontok, melyeket szem előtt kell tartani; A várhatóan fellépő környezeti károk nyomon követése és a kapcsolódó szükséges intézkedések; Összefoglaló. Környezetvédelmi felülvizsgálatot is kell végezni a tevékenységek környezetre évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól - 9 -

11 gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére. A környezetvédelmi felügyelőség döntése alapján teljes körű vagy részleges felülvizsgálatot kell végezni ha: - környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést, illetve környezetkárosítás észlelnek; - kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenysége észlelnek; - környezetvédelmi-, vagy egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül folytatnak; - illetve egyéb, jogszabályokban meghatározott esetekben A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie: - az alkalmazott technológiák, berendezések ismertetésére; - okozott környezetterhelések és környezet-igénybevételek adatokkal alátámasztott bemutatására; - tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre (anyagforgalom, be/kiszállítás, hulladékok); - meghibásodás vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására; - a megelőzése érdekében tett és tervezett intézkedésekre; - a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre. A környezetvédelmi törvény környezetvédelmi teljesítményértékelés néven kiemeli az önkéntes elhatározásból, felülvizsgálati szabályoknak megfelelő értékelés elvégzését vagy elvégeztetését, melyet a környezetvédelmi felügyelőség külön kérelemre hagy jóvá. A KMP PrintTechnik AG német cég, így ők a német törvények értelmében járnak el. A német szabályozás legalább olyan szigorú, mint a hazai. A gyárnak kilóra el kell számolnia a gyártás során keletkezett hulladékokkal, illetve azok sorsával

12 Minden egyes termékre úgynevezett Safety Data Sheet -et kell elkészíteni, amelynek részletesen tartalmaznia kell a termék összetevőit, az esetleges veszélyes anyagokat sőt azt is, mi a teendő, ha valaki a megnevezett veszélyes összetevővel szennyeződik. (lásd 1. sz melléklet) A KMP PrintTechnik AG szerződéses viszonyban áll az INTERSEROH GmbHval, amely a cégnék keletkező hulladékokat szakszerűen újrahasznosítja. A szakszerű hulladékgazdálkodásról az LR Leitl GmbH bocsátja ki azt a tanúsítványt, amely a KMP PrintTechnik AG-nál keletkező hulladék szakszerű ártalmatlanítását hivatott igazolni a német környezetvédelmi törvény 52 -a alapján. (lásd 2. sz melléklet) Az LR Leitl GmbH meghatározott időközönként auditálja az erre igényt tartó cégeket, és az auditról jelentést, tanúsítványt bocsát ki. A vizsgált cég tevékenységeit végigkövetve feltárják a keletkező hulladékokat, azok forrásait, és minden egyes keletkező hulladék anyagféleségre ajánlást tesznek a kezelést illetően. Ellenőrzik továbbá azt is, hogy az ajánlásoknak megfelelően történt-e a hulladék kezelése. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag elejét lehet venni annak, hogy bármi, a környezetre anyag ellenőrzés nélkül kerülhessen ki a cég hatóköréből. 2.2 KÖRNYEZETI MÉRLEG A sok tekintetben az életciklus elemzéshez hasonló (valójában annak szerves részét képező) eljárás megpróbálja számszerűsíteni egy termék előállítása, elosztása, felhasználása és hulladékként való elhelyezése során felmerülő környezeti terheket, továbbá az energia-ráfordításokat. A környezeti mérleg (más néven ökológiai mérleg) hasonlít a gazdasági életben használt számviteli mérlegre. A számviteli mérleg a források - eszközök viszonyát vizsgálja, és azt mutatja meg, hogy a rendelkezésére álló eszközöket milyen forrásokból hozták létre. A környezeti mérlegek a termékek előállításához, használatához és utókezeléséhez felhasznált ráfordításokat és hatásokat mutatja meg

13 A környezeti mérleg lehet: anyagmérleg; erőforrás-mérleg; (természeti) környezeti hatásmérleg; társadalmi következmények hatásmérlege; gazdasági tényezők mérlege. Dolgozatomban a tágabb értelmű életciklus elemzésről (LCA), mint a környezeti teljesítményértékelés egyik módszeréről a 7. fejezetben számolok be részletesen

14 3. A KMP PRINTECHNIK AG BEMUTATÁSA A KMP PrintTechnik AG-t Heinz Sieg 23 évvel ezelőtt alapította, és mind a mai napig megmaradt családi vállalkozásnak, és jelenleg fia, Jan-Michael Sieg vezeti. 1. ábra Heinz és Jan-Michael Sieg (saját kép) Napjainkban a KMP az egyik legnagyobb, és legismertebb alternatív nyomtatókellék gyártó Európában. Az évek során a vevői igényeket figyelembe véve folyamatosan szélesítette választékát, és egyre hatékonyabban szolgálta ki vevőkörét. Napjainkban a cég kínálata megközelíti az fajta nyomtatókelléket felölelve a mátrixnyomtató szalagoktól a tintapatronokon, és termál transzfer szalagokon át egészen a lézer tonerekig. Saját márkanév alatt forgalmaz még speciális inkjet papírokat, fóliákat is. Az elmúlt év során az Intercopy Holding GmbH felvásárlásával a KMP megjelent a fénymásoló kellékek piacán is. A kezdetekben kisvállalkozásként induló cég mára közel 600 fő alkalmazottal üzemel, és Németországon kívül 9 országban saját leányvállalatot van: Cseh Köztársaság Dél-Afrika Egyesült Királyság Franciaország Lengyelország Magyarország Olaszország Románia Portugália A cég filozófiája szerint a gyártás kizárólag az Európai Únióban (a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és Németorszában) zajlik. Ezt a tényt ki is

15 hangsúlyozza a Made in EU, és az Ink made in Germany cimkékkel. 2. ábra A KMP PrintTechnik AG néhány telephelye (forrás: KMP katalógus) Az gyártás legnagyobb részben a Cseh Köztársaságban zajlik, ahol 2009-ben adtak át egy zöldmezős beruházás keretében elkészült új gyártóüzemet, melynek havi kapacitása eléri a toner modult. Szintén itt található az egyik legmodernebb tintapatron töltősort. A flexibilis gyártási folyamatok lehetőséget biztosítanak az igényekhez való gyors alkalmazkodásra. A cég egy kézben tartja a K&F tevékenységet, és a gyártás teljes vertikumát. A jogi osztály nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a cég által kifejlesztett kellékek semmiféle szabadalmat ne sértsenek, ennek köszönhetően nem volt még arra példa, hogy a nyomtatógyártók a céget bíróságra citálhatták volna. A kutató-fejlesztő új nyomtató megjelenésekor azonnal fejlesztésbe kezd annak érdekében, hogy a cég minél hamarabb meg tudjon jelenni a piacon alternatív megoldásokkal, lehetőleg a konkurensek előtt. A K&F a cég életében nagyon fontos terület a piaci versenyképesség, és a cég jövője szempontjából. A cég megpróbál minden minőségi előírásnak, szabványnak megfelelni, és törekszik a nyomtatókellékekhez kapcsolódó szabadalmak tiszteletben tartására. Szervezeti kultúra a KMP PrintTechnik AG-nál A stratégiai menedzsment egyik meghatározó eleme, a vállalati kultúra azért válik olyan fontossá mostanság, mert globalizált világunkban a vállalati működés is nemzetközivé válik, s ennek következtében a nemzeti kultúrák ismerete és a különböző hátterű szervezeti kultúrák ismerete két szempontból is elengedhetetlenné válik. Egyrészt az a vállalkozás, amelyik stratégiáját nem képes a szervezet kultúrájával harmonizálni, az mérsékelt sikerre számíthat a megvalósítás során. Másrészt az a cég, amelyik külföldi partnerekkel kerül kapcsolatba, az adott ország kultúrájának megértése és kellő kezelése nélkül versenyhátrányba kerül

16 Ebből kifolyólag egyre több vezető célja egy olyan csapat összeállítása, amely hatékony munkájával, gyors problémamegoldó képességével könnyen tud reagálni a különféle helyzetekre. A cégvezetés felismerte ennek fontosságát, és nemzetközivé válása során ki is alakította a saját szervezeti kultúráját, mely a következőkön alapult: mindenki által elfogadott értékek létezése a vállalaton belüli hatalom, döntési jog és státuszok elosztása teljesítmény értékelése a szervezeti tagok közötti kapcsolatok befolyásolása. Edgar Henry Schein (Schein, 1992) elméletében a kultúra a szervezet tagjainak azon alapvető feltételezéseivel egyenlő, amelyek tudat alatt működnek, és magától értetődő módon definiálják a szervezet tagjai számára a szervezet ön- és környezetfelfogását. Schein szerint a szervezetek kultúrája közös tapasztalati tudás eredménye, tehát a szervezeti közös tanulás adja azt a mechanizmust, amellyel a szervezet a saját kultúráját alakítja ki. A kultúra létrehozásában fontos szerepet töltenek be a vezetők, alapítók, akiknek a tettei formálják kezdetben a kultúrát, s akiknek később a változások szükségességének felismerésében van nagy szerepük. Mindenki által elfogadott értékek létezése A KMP PrintTechnik AG-nál a mindenki által elfogadott értékrend alapja a minőség. A versenyképesség egyik alappillére a minőség, amelyet cég minden dolgozója magáénak vall. A cég minőség, és környezetünk iránti elhivatottságából adódóan bevezették az ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszert; megszerezték az ISO 14001:2004 minősítést; a tintapatronok gyártásakor a DIN szabványt tartják szem előtt; A felújított tonerek esetén a DIN szabvány előírásai a mértékadóak; 32 terméke LGA minősítéssel rendelkezik; megszerezték a Blue Angel 4 minősítést 5 kulcs-termékre. 4 Olyan termékek kaphatják meg, melyek környezeti tulajdonságai a legjobbak saját termékcsoportjukban. Mindig független testület ítéli oda, ami növeli az elfogadhatóságot a fogyasztók körében

17 A vállalaton belüli hatalom, döntési jog és státuszok elosztása A céget jelenleg az alapító Heinz Sieg fia, Jan-Michael Sieg vezeti, de az igazgatók tanácsának az idősebb Sieg is tagja maradt. A kezdetben családinak indult vállalkozás olyan szintűre növekedett, ami megkövetelte a döntési jogkörök decentralizálását. A cégnél kezdetektől dolgozó kollégák váltak a későbbiekben az egyes osztályok vezetői, és Ők mind a mai napig a cégnél vannak. A cégtulajdonos leosztotta a felelősségi, és döntési jogköröket a kialakult osztályok vezetőire, és megtartotta saját magának a végső döntéshozatali jogkört. A teljesítmény értékelése A cégvezetés nagy hangsúlyt fektet az egyéni, és szervezeti teljesítmények díjazására. A teljes üzletkötői kört teljesítménye alapján értékelik, és premizálják. Az egyes leányvállalatok (köztük Magyarország) éves terveket készít, mely a premizálás alapját képezi. A leányvállalatok értékelésére minden évben a szokásos éves értekezleten kerül sor. Az értekezletre mindig máshol kerül sor (a leányvállalatok országaiban), és a kötött programok mellett mindig szerepet kap valamiféle csapatépítő program is. A szervezeti tagok közötti kapcsolatok befolyásolása Mivel a szervezeti tagok között a cégnél a kapcsolat hagyományosan jó (majdnem családias), annak befolyásolására gyakorlatilag nincs szükség. A vállalati stratégia az uralkodó nézetekre épül. A napi értékektől, hitektől és viselkedési normáktól pedig a stratégia megvalósíthatósága függ. A napi értékek szoros kapcsolatban vannak az emberekkel és a vállalati szervezettel. Mivel jól működő vállalati kultúráról van szó, ezért összhang van a tartós uralkodó értékek és a napi értékek között, és a vállalati stratégiát nem a napi, hanem az uralkodó értékek határozzák meg. A kultúrát egyének alkotják, azonban gondolkodásukat és érzelmeiket a kultúra korlátok közé szorítja

18 4. A NYOMTATÁS A nyomtatás ma már hozzátartozik mindennapjainkhoz, de vajon ki emlékszik az első nyomtatóra? A nyomtatás nem olyan nagyon régi keletű, és a lézer nyomtatás még ennél is fiatalabb. Chester Carlson ( ) ban feltalálta a száraz nyomtatási technológiát, ami később Xerográfia néven vonult be a köztudatba. Az Ő találmánya a lézer (foto kondukciós) nyomtatási technológia alapja. Az eredeti lézer nyomtatót (akkori nevén EARS) a palo-altoi kutatási központban kezdték fejleszteni 1969-ben, és 1971 novemberében bemutatták az első lézer nyomtatót. Gary Starkweather (1938-) volt az a mérnök, aki a Xerox másolási technológiát lézer fényforrással párosította, és 1977-ben piacra került a Xerox 9700 Elektromos Nyomtatási Rendszer. A lézer nyomtatók tömeges elterjedésére azonban a nyolcvanas évekig kellet várni. A HP első LaserJet nyomtatója 3.600$-os áron jelent meg 1984-ben. Ez természetesen a tömegek számára megfizethetetlen volt. A nagy áttörés 1990-ben történt, amikor a HP megjelent a Lasejet IIP típusú nyomtatójával 1.000$ alatti áron. A színes technológia 1993-ban mutatkozott be a QMS ColorScript Laser 1000 (ma Minolta) jóvoltából, $-os áron. Megkezdődött a nyomtatók árának rohamos csökkenése, és a technológia, a nyomtatási minőség fejlődése. Hamarosan megjelentek az első alternatív nyomtatókellék gyártók, és elkezdődött a verseny a nyomtatókellékek piacán is. Az alternatív nyomtatókellékek sokakban ellenérzéseket keltenek, mert nagyon sok gyenge minőségű kellék van a piacon, ám vannak olyan cégek is (pl KMP PrintTechnik AG.), akik nagyon komolyan veszik azt, amit csinálnak. 5 letöltés: december

19 4.1 A NYOMTATÓKELLÉK PIAC A nyomtatókellékek piaca dinamikusan növekvő, bár a 2011-es év során a világban is megfigyelhető időleges visszaesés következett be. A piacot döntően az OEM (Original Equipment Manufaturer), vagyis a nyomtató gyártók által készített eredeti nyomtatókellékek uralják. A teljes alternatív nyomtatókellék piac ki van szolgáltatva a nyomtatógyártók fejlesztéseinek. Ehhez mindenekelőtt érteni kell a nyomtató gyártók árstratégiáját: Mivel a nyomtatók piacán kiélezett a verseny, így a gyártók a készülékek árát megpróbálják minél alacsonyabb szinten tartani, akár a bekerülési értéke alatt is hajlandóak eladni az új fejlesztésű készülékeiket. Mindazonáltal ne képzeljük, hogy ez jótékonysági cselekedet tőlük. A folyamatos fejlesztések nem csak a nyomtatási minőséget célozzák meg, hanem jellemzően minden esetben új nyomtatókellék fejlesztést is jelentenek. Felvetődik a kérdés, hogy mi szükség van újabb, és újabb kellékekre, áttekinthetetlenné téve a területet. Gyakran maga a vásárló is tanácstalanul áll az üzletben, és nem tudja, hogy a készülékébe milyen kelléket vásároljon. ( Egy kicsit hasonlít a porszívó porzsákokhoz.) A válasz egyszerű: a vásárlót kényszerítik az eredeti nyomtatókellékek megvásárlására. Azért kell új kelléket fejleszteni, mert az alternatív nyomtatókellék gyártóknak időre van szükségük egy-egy új kellék kifejlesztéséhez (mivel a fejlesztést csak a nyomtató megjelenése után tudják elkezdeni), és így a nyomtató gyártója időt nyer, és amíg nincs alternatív kellék, addig a felhasználó kénytelen megvenni az OEM kelléket INKJET NYOMTATÓK Mindenki találkozott már az esettel: új nyomtató vásárlásakor a nyomtatóhoz adott kellék minimális oldal kapacitású, és a nyomtató hamarosan jelzi, hogy a kelléket ki kell cserélni, és a vevő csak ekkor szembesül majd azzal, hogy egy új garnitúra OEM patron többe kerül, mint maga a nyomtató

20 3. ábra Canon Pixma MP250 nyomtató ajánlat az interneten 4. ábra Canon eredeti nyomtatókellék Pixma MP250-es nyomtatóhoz (internet) A fenti példa is jól illusztrálják a nyomtató gyártók árstratégiáját az inkjet nyomtatók esetében. Megjegyzem, hogy a nyomtatóval együtt a fenti kellékeket is megkapja a vásárló, de azok töltöttsége igen kicsi. ( A fekete patron 15 ml, a színes 13 ml, de a nyomtatóval kapott patronok töltöttsége körülbelül ennek csak a fele.) Tovább árnyalja a képet, hogy a fenti nyomtató multifunkcionális, vagyis található benne egy scanner is, amely amúgy a Canon kínálatában külön is megvásárolható! 5. ábra Canon scanner (internet) Érdekes módon csak a scanner több, mint másfélszer annyiba kerül, mint a multifunkcionális nyomtató. A KMP PrintTechnik AG forgalmaz tintát is literes kiszerelésben is, melynek a nagykereskedelmi ára forint, vagyis a 15 ml-es patronban 72 forint a tinta értéke

21 4.1.2 LÉZER NYOMTATÓK A lézernyomtatók piaca egy kicsit árnyaltabb, itt a készülékek ára jobban közelíti az értékét: 6. ábra HP LaserJet P2030, és a CE505A toner (internet) A nyomtató ezzel a toner modullal kb oldalt képes nyomtatni, 5% lefedettség mellett. A töltet 110g tonerpor. Ebben az esetben is azt láthatjuk, hogy már két toner modul vásárlása esetén többet költünk a nyomtatókellékre, mint amennyibe az került, és ismét meg kell említeni, hogy az induló forintos ár már tartalmaz egy toner modult, igaz azzal nem lehet többet nyomtatni, mint kb oldalt (vagyis a töltete kb. 50g) MÁTRIX NYOMTATÓK Talán ez az egyetlen terület, ahol nem a fenti stratégiát folytatják a nyomtató gyártók. Amúgy ez a piac az utóbbi években nagyon leszűkült, a mátrixnyomtatók eltűntek a háztartásokból, és mára már csak olyan helyen használják, ahol szöveges dokumentumokat főleg számlákat kell több példányban kinyomtatni. Azért lássunk erre is egy példát: 7. ábra Epson mátrix nyomtató, és szalag (internet) Ezen a területen már nem folyik különösebb fejlesztés, a gyártók a sok éve kifejlesztett modelleket kínálják változatlan formában. A termáltranszferes nyomtatási technológiát azért nem emelem jelen

22 dolgozatomban ki, mivel piaca marginális méretű, döntően fax készülékekben található, illetve ipari felhasználása sem jelentős (raktári vonalkód rendszerek nyomtatására használják). 4.2 ALTERNATÍV NYOMTATÓKELLÉKEK A piacon kialakult anomáliák ellensúlyozására már a 80-as évek során számos cég alakult, akik az így kialakult piaci lehetőségeket megpróbálták kihasználni. Napjainkban is számos kisvállalkozás foglalkozik nyomtatókellékek újratöltésével, ám ezek minősége messze az eredeti kellékek minősége alatt van. Vannak azonban olyan cégek is mint a KMP PrintTechnik AG amelyek nem csak utántöltenek, hanem felújítanak, újragyártanak, attól függően, hogy az adott kelléket milyen szabadalmak védik, mennyire nehéz annak a reprodukálhatósága. Nyilván valóan ezek a cégek kellékeiket jelentősen olcsóbban tudják kínálni, hiszen nekik nem kell a nyomtató fejlesztésére költeniük, csupán a kellék kifejlesztése terheli őket. 4.3 A FEJLESZTÉSEK SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK SZABADALMAK A nyomtató gyártók kínosan ügyelnek arra, hogy kellékeiket jogilag, szabadalmakkal levédjék. Az alternatív gyártóknak nagy kihívás, hogy olyan megoldásokat találjanak, amit az OEM-ek sem tudnak megtámadni. Ezért van az, hogy minden komolyabb alternatív gyártónak külön jogi osztálya van a szabadalmak vizsgálatára. TECHNOLÓGIA Az Inkjet technológia többféle megoldással rukkolt elő, és ennek következtében a nyomtatókellékek is más-és más felépítésűek. A HP, és a Lexmark döntően azt a megoldást választotta, hogy a tintapatron egybe van építve a nyomtató fejjel. Mivel a nyomtatófej legyártását levédték, így az alternatív gyártók csupán kitisztítják, és újratöltik azokat. Vannak azonban olyan kínai gyártók, akik a nem foglalkoznak a szabadalmakkal, és új patronokat gyártanak. Ezek minősége többnyire kritikán aluli,

23 viszont az áruk olyan versenyképes, hogy sok vásárló elcsábul tőle. Ezzel a technológiával az is a probléma, hogy a patron nem tölthető korlátlan számban. Maximum 4-5-ször tölthető, és utána a nyomtató fej végleg felmondja a szolgálatot. A kiváló minőséget kínáló gyártók mint a KMP PrintTechnik AG kizárólag egyszer használt patronokat töltenek meg, és forgalmaznak. Létezik egy másik megoldás is, melyet a Canon, Epson és Brother követ. Ebben a technológiában a nyomtatófejet a nyomtatóba integrálják, és csupán egy tinta tartályt kell cserélni. Ez lényegesen egyszerűbb megoldás, és az alternatív gyártók ezekhez a nyomtatókhoz többnyire új kellékeket fejlesztenek. A fotókondukciós (lézer) nyomtatók esetében a patentek nem teszik lehetővé a toner modul műanyag házának gyártását, így a toner modulokat a komolyabb gyártók felújítják: szétszedik darabjaira tisztítják a mozgó alkatrészeket kicserélik a fotóhengert (OPC) kicserélik összeszerelik töltik tesztelik lezárják, csomagolják Vannak azonban olyan gyártók is, akik pusztán megfúrják a toner modul oldalát, és megtöltik némi tonerporral, és visszazárják. Mondanom sem kell, hogy ezek minősége nagyon messze jár a felújított tonerekétől. Ezeknél a toner moduloknál figyelhető meg a csíkozás, és a szürke alapszín, valamint a nyomat egésze sem kontrasztos. Természetesen ez a kategória árban messze versenyképesebb, mint a felújított moduloké. CHIP A nyomtatófejekbe integrált chipek többféle funkciót látnak el. Ezek egyike a patronban található tinta mennyiségének mérése, a másik pedig az illegális patronok kiszűrése. Általában ez okozza a legtöbb fejfájást a gyártóknak, mivel a chipek

24 elektronikusan egyre védettebbek, és nagyon sok időt vesz igénybe azok feltörése, és hasonló funkciójú kifejlesztése. A tonerek esetében ez lényegesen egyszerűbb, sok esetben a modulok nem is tartalmaznak chipet. FESTÉK, TONER A tintapatronok esetében a festék az egyik legfontosabb összetevő. Egyes gyártóknál előfordul, hogy ha az eredeti kellékek közül csupán egyet cserélünk ki, a kinyomtatott fénykép színei természetellenesek lesznek. Ennek oka az, hogy a festék más összetételű, és nem keveredik. A fejlesztések során a komoly gyártók igyekszenek ezt a hibát kiküszöbölni azzal, hogy az eredeti festékhez nagyon hasonló festékkel töltik el a patronokat. (Azért nem ugyan olyannal, mert annak az összetétele is védett.) A tonerek esetében is lényeges az összetétel, a szemcsenagyság, és a technológia. Komoly kutatások eredménye az, hogy a felújított tonerek ugyan olyan minőségű nyomatot tudnak produkálni, mint az OEM-ek. Újabban a polimer tonerek kifejlesztésével olyan gyártási technológiát sikerült kifejleszteni, amely szabályos, tökéletesen egyforma szemcsenagyságot garantál, ami nagyban csökkenti a veszteségeket, és a toner a névleges nyomtatási kapacitását garantálni lehet. 4.4 A MAGYAR NYOMTATÓKELLÉK PIAC Magyarországon az IDC Hungary ( IDC Hungary, 2011) készít féléves felméréseket a piacról. A továbbiakban e felmérésen keresztül mutatom be a hazai nyomtatókellék piac alakulását. A felmérés félévente készül, és a felmérésben résztvevők önbevallás alapján szolgáltatnak adatot az IDC Hungary számára. A legnagyobb forgalmazók vannak a megkérdezettek között, ám az úgynevezett refillerek mindegyikét a felmérés nem tudja elérni, így ennek a szegmensnek a teljes forgalmát csupán megbecsülni lehet. A kutatás ezek számát re teszi. A táblázatok értelmezéséhez egy-két fogalmat előzetesen tisztáznunk kell

25 OEM: ez a szegment a nyomtatógyártók (HP, EPSON, CANON stb.) által kínált eredeti nyomtatókellékeket tartalmazza Kompatibilis: Más gyártó, saját márkanév (KMP, Armor, Pelikan stb) alatt Hamisítók: Refiller: forgalmazott termékei. Ezek kétfélék lehetnek: 1. Saját fejlesztésű kellék 2. Felújított, töltött termék A OEM kellékeire hasonlító, hamisított termékek, valamely ismeretlen gyártó(k) termékei. Ezek a termékek a legtöbb országban illegálisak! ezek a vállalkozások (méretüktől függetlenül) kizárólag a kellékek újratöltésével foglalkoznak, és a késztermék márkajelzés nélkül kerül vissza a piacra. Az esetek nagy százalékában a vevő beviszi a refiller-hez az üres kelléket, az megtölti, és ugyan annak a vevőnek adja vissza a töltött kelléket. 1. táblázat a teljes magyar nyomtatókellék piac megoszlása 2011 első félév (saját szerkesztés) Technológia Mennyiség Megoszlás Növekedés Érték (M Ft) Megoszlás Növekedés Inkjet ,8% -7,4% 4 780,79 23,4% -8,2% Toner ,2% 5,6% ,80 76,6% 0,4% Összesen: ,0% -2,4% ,60 100,0% -1,7% A fenti táblázatból jól látható, hogy közel db-al több tintapatront adtak el 2011 első félévében, a tonerek összértéke közel háromszor akkora, mint a tintapatronoké. Mivel a tonerek nyomtatási kapacitása messze meghaladja az InkJet technológiáét, így bátran elmondhatjuk, hogy Magyarországon a legtöbb dokumentumot lézer technológiával nyomtatják ki. Az InkJet nyomtatók elsősorban a háztartásokban üzemelnek, olcsó áruk, és fotónyomtatási képességük miatt. A következő táblázat azt mutatja meg, hogy a magyarországi forgalom milyen összetételű volt:

26 2. táblázat A magyarországi összes nyomtatókellék forgalom eredet alapján első félév (db) Saját szerkesztés) Eredet szerint darab Megoszlás (%) növekedés Érték (M Ft) Megoszlás (%) növekedés OEM ,4% -4,3% ,04 79,6% -0,7% Kompatibilis ,0% -1,5% 3 157,36 15,4% -4,5% Refiller ,0% 4,3% 857,53 4,2% -9,1% Hamisító ,6% 2,8% 163,64 0,8% -3,4% Összesen: ,0% -2,4% ,57 100,0% -1,7% A kompatibilis és OEM közötti árdifferenciát jól illusztrálja, hogy míg az OEM darabszámban 53,4%-os piaci részesedést mondhat magáénak, addig ugyan ez a piaci részesedés értékben 79,6%. Ennek alapján egy OEM kellék ára átlagosan forint, míg az alternatív kelléké átlagosan mindössze forint. Érdekes ennek alapján megemlíteni, hogy egy átlag hamisított termék forintba került, ami egyben azt is mutatja, hogy a hamisítók valószínűleg nagyon jól keresnek, és éppen csak az OEM árak alatt dolgoznak, megtévesztve a vevőket. Utolsóként említsük meg a refillereket, akik meglepően drágán dolgoznak, annak ellenére, hogy az általuk megtöltött termékek minőségileg nem vehetik fel a versenyt a kompatibilis kategóriával (3.066 forint) 3. táblázat A magyarországi összes nyomtatókellék forgalom eredet alapján (db) (saját szerkesztés) OEM Kompatibilis Refiller Hamisító 2009 II. félév I. félév II. félév I. félév A táblázat arányait tekintve kiegyensúlyozott, annak összetételében talán csak az OEM lassú ütemű csökkenése figyelhető meg. A kompatibilis szegmens növekedése 2011-ben megtorpant, ám a jelenlegi gazdasági helyzet ismeretében ebben semmi meglepőt nem lehet találni. Mindenképpen érdemes azonban megjegyezni, hogy OEM-re szükség van, ugyanis ezek képezik részben a kompatibilis gyártók, és teljes egészében a refillerek

27 alapanyagát. (A grafikonok saját szerkesztésűek) 8. ábra A magyarországi összes nyomtatókellék forgalom eredet alapján (db) (saját szerkesztés) OEM Kompatibilis Refiller Hamisító félév félév félév félév 9. ábra A teljes magyar nyomtatókellék piac alakulása (db) (saját szerkesztés) Színes toner Fekete toner Színes tinta Fekete tinta félév félév félév félév INKJET TECHNOLÓGIA Az InkJet döntően a háztartásokban honos nyomtatási technológia, mely a kutatás alapján az elmúlt évek során csökkenő tendenciát mutat, valószínűleg a színes lézertechnológia tökéletesedése, és áresése miatt. A szegmens forgalmának csökkenése azzal is összefügg, hogy egyre kevesebb háztartásban nyomtatnak fényképeket, mert a digitális fotókidolgozás egyre elérhetőbb, és olcsóbb

28 10. ábra A fekete tintapatronok forgalmának alakulása (db) (saját szerkesztés) Fekete tinta félév félév félév félév 11. ábra A színes tintapatronok forgalmának alakulása (db) (saját szerkesztés) Színes tinta félév félév félév félév LÉZER TECHNOLÓGIA A lézer technológia döntően az üzleti élet területén van jelen, bár a készülékek áresése következtében egyre több háztartásban is megjelenik. Az üzleti életben egyre több mátrix nyomtatót cserélnek le lézernyomtatóra. 12. ábra A fekete tonerek forgalmának alakulása (db) (saját szerkesztés) Fekete toner félév félév félév félév

29 13. ábra A színes tonerek forgalmának alakulása (db) (saját szerkesztés) Színes toner félév félév félév félév A színes tonerek forgalmából jól látható az egyértelmű emelkedés. Ez egyértelműen az újabb, olcsóbb készülékek megjelenésének tudható be. Összességében elmondható, hogy amennyiben a nyomtatógyártók álma valóra válna, és mindenki, mindig új nyomtatókelléket vásárolt volna, akkor 2010-ben összesen nyomtatókellék landolt volna a szemétben

30 5. A FOTÓKONDUKCIÓS NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA Dolgozatomban a fotókondukciós nyomtatás környezeti hatásait szeretném elemezni, de ehhez a technológia ismeretére, a gyártás folyamatának megismerésére is szükség van, mert ennek ismeretében lehet csak a környezeti hatást teljes mértékben elemezni. 5.1 HOGYAN MŰKÖDIK A LÉZER NYOMTATÓ 14. ábra Egy átlagos lézer nyomtató felépítése (saját szerkesztés) Kisütő lámpa Fűtőszál Lencse Toner garat Lézer pásztázó egység Papír tálca Fuser (hőfixáló) Fotóreceptor dob Mágnes henger A kisütő lámpa törli a fényhenger (fotó receptor dob) elektrosztatikus töltését A fűtőszál előkészíti a dobot a lézer jelek fogadására A lézer pásztázó egység a dobra vetíti a számítógéptől kapott jeleket, és ettől a dob a megfelelő helyeken elektrosztatikus töltést kap (expozíció) A mágnes henger a toner garatból toner port vonz magához A dob sztatikus felületei átveszik a toner port a mágnes hengerről A dobról rátapad a toner por a papírra A hőfixáló rásüti a papírra a toner port A lézernyomtatók nyomtatási minősége nagymértékben függ a fényhengertől, és

31 a toner portól. A fényhenger élettartama limitált, ezért ezek cseréje időszakonként elkerülhetetlen. A toner por minősége, és összetétele nyomtató típusonként változó, így nem mindegy, hogy milyen toner porral van a nyomtató feltöltve. 5.2 A NYOMTATÁS MÁS ASPEKTUSBÓL A Journal of Cleaner Production által 2003-ban megjelentetett cikk (A. Ahmadi, 2002) Életciklus elemzés a xerografikus toner gyártásához) a nyomtatás új aspektusát villantja fel előttünk. A cikk kizárólag a tonerpor életciklusát elemzi tekintet nélkül arra, hogy az OEM, vagy újrahasznosított modulba került. Vizsgálatuk eredményeként meglepő eredmény született: a tonerpor életciklusa folyamán a legnagyobb energia igénye magának a nyomtatási folyamatnak, és későbbiekben a papír újrahasznosításának van! 15. ábra A Tonerpor életciklusának diagramja (saját szerkesztés) Mint az a rendszer hatásaiból is jól kivehető, a szerzők kizárólag a tonerporra koncetrálnak (gyártás, nyomtatás, illetve a papír visszafehérítése)

32 16. ábra Energia felhasználás és kibocsátás megoszlása a tonerpor életciklusa során (saját szerkesztés) Az értékek 1 tonna tonerpor gyártására, és annak felhasználására vonatkoznak! A nyomtatási folyamat a leg-energiaigényesebb folyamat. A folyamatokban képződő hulladékok nagy része éppen a papír, amely vagy a kukában végzi, vagy jobb esetben a szelektív hulladék gyűjtőkben. Ebben az esetben viszont a papír visszafehérítése az egyik legköltségesebb folyamat (energia, víz, vegyszerek stb)

33 5.3 A TONER POR 17. ábra Hagyományos toner részecske belső-, és külső struktúrája (saját szerkesztés) HAGYOMÁNYOS (CONVENTIONAL) TONER A hiedelemmel (a toner egy egyszerű fekete por) ellentétben a toner részecskék jól megtervezett struktúrával rendelkeznek. Minden alkotóelemének nagyon fontos szerepe van a nyomtatás folyamán, ezért nagyon fontos az összetétel, és a szemcseméret. 18. ábra A hagyományos toner gyártása (saját szerkesztés) Hő Csiga Henger Toner massza Hő Hűtő szalag A granulált alapanyagokat egy darálóhoz hasonlító keverőbe töltik, ahol hő segítségével az olvadó alkotórészek (gyanta, viasz) felolvadva elkeverednek a nem oldódó alkotórészekkel. Az összekevert anyag a méznél sűrűbb, folyékony állagú. A még folyékony tonert hengerelik, és egy hűtő szállítószalagra kerül, ahol megszilárdul. A szilárd tonert ezután darabolják, majd megőrlik, rostálják (méret szerint osztályozzák)

34 19. ábra A toner gyártás lépekben (KMP katalógus) 20. ábra A toner osztályozása (saját szerkesztés) toner veszteség Vákum Osztályozó kerék veszteség toner veszteség Az osztályozás után a tonerrészecskéket összekeverik a már említett adalékanyagokkal, amelyek megtapadnak a részecskék felületén KÉMIAI ELJÁRÁSSAL KÉSZÜLT TONER (POLIMER TONER) 6 A kémiai toner gyártási folyamat (szuszpenció polimerizáció, emulzió polimerizáció) egy olyan eljárás, melynek során toner részecskék hozhatók létre őrlés nélkül. Ez az eljárás lehetővé teszi a tökéletesebb formájú és méretű 6 Forrás: Laser Printing of Polymeric Materials, Mr Soumya Banerjee & Prof. David IanWimpenny: Rapid Prototyping & Manufacturing Group, Faculty of Computing Sciences & Engineering, DeMontfort University, Leicester,UK

35 részecskék létrehozását. A polimer toner kisebb, gömb alakú részecskéi a por jobb folyását teszik lehetővé, ezáltal a hatékonyabb részecsketranszfer a dob és a papír között, és ez jobb nyomtatási minőséget eredményez, és a nyomtatás során lényegesen kevesebb por kerül a hulladék tartályba. 21. ábra Toner részecskék elektronmikroszkópikus képe (Wimpenny & Banerjee, 2006) 22. ábra A pilomer toner gyártási sémája (saját szerkesztés) Hő Nagynyomású pumpa Porlasztó Hűtött légtér Hő A gyártási folyamat eleje megegyezik a hagyományos toner gyártáséval, ám a darálót elhagyó massza állaga sokkal folyékonyabb, amelyet egy nagynyomású pumpa egy porlasztón keresztül egy légüres, hűtött tartályba porlaszt. A légüres térben a folyékony toner szabályos gömbökben dermed ki, így nincs szükség darálásra, osztályozásra. A technológiából, és az alapanyagokból következően ez a technológia lényegesen drágább, ugyan akkor lényegesen kevesebb veszteséggel jár. Az újabb fejlesztésű modulokat már mind polimer tonerrel töltik, ugyan akkor sok után-gyártó ennek ellenére továbbra is hagyományos tonerrel tölti fel őket főleg gazdasági megfontolásokból

36 23. ábra A polimer toner szerkezete 7 Viasz Felület kezelés Gyanta, Latex Pigment 5.4 A TONER MODUL (A HP HP C4127X -EN KERESZTÜL BEMUTATVA) A HP C4127X szerkezetét tekintve átlagos felépítésű, így ezen keresztül mutatom be az átlagos toner modult: 24. ábra a C4127X toner modul robbantott ábrája (saját szerkesztés) Egy eredeti nyomtatókellék esetén az összes alkatrész új, annak ellenére, hogy az alkatrészek igen nagy százalékban ismételten felhasználhatóak lennének. Az alternatív nyomtatókellék gyártók felismerték ezt a tényt, és meglátták benne a piaci lehetőséget. Érdemes megemlíteni, hogy a HP LaserJet 4000 nyomtató toner moduljában 7 XEROX EA TECHNOLOGY ENVIRONMENTAL TRIPLE-HIT BY GAIL NICKEL-KAILING ON DECEMBER 15TH,

37 mindössze 350 gramm toner található, amely oldal nyomtatását teszi lehetővé (5%/oldal fedés esetén). Ez a modul összesen 30 nyomtatóban használható, melyek között Brother, CANON és HP nyomtatók egyaránt megtalálhatóak. Egyes gyártók (mint pl. a KMP PrintTechnik AG) megtalálták a megoldást arra, hogy a modul toner tartályát kicserélve, kibővítve akár oldal nyomtatására is alkalmassá váljon

38 6. A HP C4127X TONER MODUL FELÚJÍTÁSA 6.1 A TONER FELÚJÍTÁS FOLYAMATÁBRÁJA A felújítás folyamatábráját a cseh gyárban készítettem el miközben a folyamatot végigkísértem. 25. ábra A toner felújítás folyamatábrája(saját szerkesztés) Begyűjtött toner modulok tesztelése Gyenge minőség Közepes minőség Hibátlan minőség Szétszerelés, újrahasznosítás Különleges kezelés használható Szétszerelés tisztítás nem használható Összeszerelés új alkatrészekkel Fejlesztés, Toner gyártás Töltés Funkcionális teszt Teszt laboratrium Zárószalag Csomagolás Raktár Kiszállítás

39 6.2 FOLYAMATOK Tekintettel arra, hogy nem állt rendelkezésemre a konkrét a folyamatokat illető dokumentum, így a folyamatokról a KMP PrintTechnik AG. csehországi üzemegységében végzett adatgyűjtésem tette lehetővé a folyamatok teljes mélységű feltárását, illetve azok rendszerbe illesztését. A gyárban lehetőséget biztosítottak számomra a teljes gyártási folyamat lekövetésére a beérkezett üres kellékek ellenőrzésétől egészen a késztermék kiszállításáig. Ennek a kutatómunkának az eredményét foglalom össze a következőkben lépésről-lépésre BEGYŰJTÉS A KMP az üres toner modulokat két úton szerzi be: begyűjti vásárolja. 26. ábra Begyűjtött toner modulok (KMP katalógus) A begyűjtés a saját értékesítő hálózatán keresztül történik. Az értékesítési pontokon kihelyezett gyűjtőládákba dobják be a vevők elhasznált toner moduljaikat, és azokat amint megteltek díjmentesen visszaküldhetik a KMP központi raktárába. Amennyiben nem tudják ilyen módon összeszedni a kellő mennyiségű toner modult, akkor a piacon jelen lévő üres kellék brókerektől vásárolják meg azokat. A raktárba ömlesztve kerülnek be a tonerek, ezeket előbb szétválogatják, majd egyenként ellenőrzik őket SZELEKTÁLÁS A KMP csak egyszer használt eredeti kelléket, vagy a KMP által előzőleg felújított toner modult fogad be a gyártásába, hogy biztosítani tudja a folyamatos

40 magas minőséget. A nem megfelelő modulokat szétszerelik, alapanyag szerint konténerekbe rakják, és átadják egy erre szakosodott szelektív hulladékhasznosítónak TISZTÍTÁS A modulokat a szétszerelés után egy zárt rendszerű, a környezetnél alacsonyabb nyomású tulajdonképpen átalakított ipari mosogatógépben tisztítják meg a maradék tonerportól ÖSSZESZERELÉS A felújítás során ebben a lépésben építik be azokat az alkatrészeket, amelyeket a minőség érdekében mindenképpen cserélni kell. Ezek egyrészt elhasználódnak (OPC), másrészt a jövőbeli hibák elkerülése érdekében cserélik ki. Ebben a munkafolyamatban kerül sor minden, az eredeti gyártóra utaló jelzés eltüntetésére is a jogi következmények elkerülése érdekében. A kicserélendő alkatrészek a következők: 27. ábra Előtöltő henger (PCR) (KMP belső anyag) 28. ábra Fényhenger (OPC) (KMP belső anyag) 29. ábra Tisztító penge(kmp belső anyag) 30. ábra Lehúzó penge (doctor blade) (KMP belső anyag)

41 6.2.5 TÖLTÉS A töltés során a modult feltöltik a nyomtató specifikus tonerporral. Egy automatikus adagoló az előre beállított mennyiségű port tölti a tartalék toner tartályba. Tekintettel arra, hogy specifikus porról van szó, így egyszerre egy munkahelyen csak egyfajta modul tölthető, így kisebb sorozatokat gyártanak ugyan abból a modulból. A töltés végeztével a modult légmentesen lezárják, hogy a szállítás során a toner por ne tudjon kiszóródni. A töltés befejeztével minden modult egyedi RMA kóddal látják el. Az egyedi kód (RMA) felépítése pl.: Gyártási éve (2010) 11 A gyártás hete 2 A gyártás napja (a hét második napja, kedd) 3 A gyártás helye (Cykne) FUNKCIONÁLIS TESZT A toner modul mágnes hengerére tonert szórnak, megforgatják, és egy nyomtatóba helyezve egy teszt-oldalt nyomtatnak ki. Amennyiben a tesztoldal nem 100%-ig tökéletes, a modul visszakerül a gyártósor elejére. Azért ilyen módon tesztelik a modult, mert a tartalék toner-tartályt már lezárták, így a por abból már nem tud a mágnes hengerre kerülni. 31. ábra Lézer nyomtató tesztoldal CSOMAGOLÁS A leellenőrzött modulokat előbb műanyag fóliába hegesztik, majd dobozolják, és raklapokra helyezik. A raklapok a KMP központi raktárába Eggenfeldenbe kerülenek TESZTLABOR A tesztlabor dolgozói időről-időre véletlenszerűen kiemelnek egy-egy toner modult a gyártás folyamatából, és hosszú távú tesztet végeznek vele, ami azt jelenti,

42 hogy a modul teljes tartalmát ( oldal) kinyomtatják. A vizsgálati eredményeket dokumentálják, és azokat archiválják. Minden gyártási sorozatból eltesznek egy-egy darabot, ami az esetleges sorozat hibáinak utólagos felderítését teszi lehetővé. A mintákat és a dokumentációt 2 évig őrzik meg

43 7. A FOTOKONDUKCIÓS NYOMTATÁS ÉLETCIKLUS ELEMZÉSE A Hulladék hierarchia egy olyan egyezmény, amelyhez a világ sok országának kormánya csatlakozott, és feladata a reduce-reuse-recycle (csökkentsd, használd újra, hasznosítsd újra) elv mind szélesebb körű elterjesztése, ezáltal csökkentve a keletkező szilárd hulladékot. Az életciklus elemzés ennek a filozófiának a létjogosultságát hivatott alátámasztani. A hulladék hierarchia megvalósulása a nyomtatással összefüggésben: Az első lépés a keletkező hulladék csökkentése, vagyis nyomtass kevesebbet, ezáltal csökken az energia felhasználás, csökken a környezeti terhelés. A második lépés az újrahasznosítás, amely esetünkben a nyomtatókellékek töltését, felújítását jelenti. A harmadik, és egyben utolsó lépésként pedig az újrahasznosítás jelenik meg, amely a már nem felújítható nyomtatókellékek szakszerű szétszerelése, és azok alapanyagainak nyersanyagként való felhasználását takarja. Az életciklus-elemzés a fizikai környezeti teljesítmény mértékének megállapítása, és a befolyásoló tényezők feltárása során használatos egyik legnépszerűbb módszer. A szisztematikus megközelítésmód mellett nagyfokú rugalmasság jellemzi, így számos szervezet alkalmazhatja haszonnal. Életciklus: Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig. (MSZ EN ISO 14040:1998) Az életciklus-elemzés (LCA - Life Cycle Analysis), egy termék, szolgáltatás vagy folyamat teljes életútja során vizsgálja annak környezetre gyakorolt potenciális hatásait. Kapcsolódó fogalmak az életciklus értékelés, illetve az életciklus-becslés

44 Előbbi bővebb az értékelési tevékenységek terén, utóbbi az életciklus-elemzés magját alkotja. Életciklus elemzés: Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bement, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és értékelése annak teljes életciklusa során. (MSZ EN ISO 14040:1998) Az életciklus-elemzés részletessége és alkalmazási területei alapján három szintet különböztetünk meg (Christiansen, 1997): - fogalmi LCA szint: legegyszerűbb mód, tulajdonképpen az életciklusban való gondolkodást jelenti. Korlátozott, minőségi lista alapján történik a hatások becslése; - egyszerűsített LCA szint: az életciklus egészét átfogó mód, mely általános adatokkal, standard modellekkel dolgozik. A becslés így egy-egy preferált területre, hatásra összpontosít; - részletes LCA szint: legteljesebb mód, mely minden életciklus-szakaszra kiterjed, saját modellekkel dolgozik. Alkalmazása éppen ezért idő- és költségigényes. Az LCA 4 fő részből áll: terület behatárolás életciklus leltár hatáselemzés fejlesztés A terület behatárolás során kitűzzük a vizsgált terület határait, és meghatározzuk a célokat. A vizsgált terület behatárolása a project kritikus pontja, és számos faktor befolyásolja beleértve a célt, a területet, az adatok hozzáférhetőségét. Az életciklus leltár általában kvantitatív, és a rendszer energia-nyersanyag mérlegét tartalmazza. A hatáselemzés az életciklus leltár adatait vetíti ki a környezeti hatásokra, majd kvantitatív és kvalitatív módszerekkel megbecsüli a környezeti hatásait a vizsgált területnek. (Például a magas energiafogyasztású folyamat jobb-e mint a magas

45 nyersanyagigényű.) A válasz olyan dolgoktól függ, mint a helyi környezetvédelmi előírások, a felhasznált alapanyagok, az energiaforrások. Tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésemre olyan software, amellyel a számítások elvégezhetőek lennének, így két, ebben a témában készült tanulmány képezik vizsgálódásom alapját. A vizsgálatot az eredeti HP, és a felújított KMP tonerekre egyaránt érdemes elvégezni, mivel így válik világossá, hogy a felújított toner modulok az eredetihez képes milyen környezeti hatással bírnak. 7.1 HATÁROK KIJELÖLÉSE Első lépesként a rendszer határait kell kijelölni, mely ebben az esetben kizárólag a toner-modul gyártásra, és annak használatára korlátozódik. (Lehetne a rendszert tágabb értelemben is vizsgálni, ahol rendszerbe befelé irányuló oldalon egészen a bányászatig vissza lehetne nyúlni, de véleményem szerint jelen dolgozatomban elegendő, ha csak a toner-modul gyártásba irányuló alapanyagokkal számolok.) Az elemzés másik határát a toner felhasználása után húztam meg, vagyis a rendszerbe a gyártás során keletkező hulladékok már nem tartozik bele. Mivel dolgozatomban nem lehet a teljes piacot elemezni, így az átlagosnak mondható HP C4127X toner modult vizsgálom. 7.2 MÓDSZERTAN Az adatgyűjtést interneten, és a KMP PrintTechnik AG cseh országi gyárában folytattam. A KMP PrintTechnik AG a svéd Kalmar egyetemen 2003-ban készült tanulmánya alapján készítette el közreműködésemmel saját, belsőhasználatú tanulmányát, mely alapját képezte dolgozatom ezen fejezetének. Mivel a HP gyártástechnológiája titkos, így arra a KMP PrintTechnik AG gyártástechnológiájából lehetett következtetni. Annak érdekében, hogy kiderítsem, a toner modul milyen anyagokból készül, a gyárban szétszereltem egy KMP, és egy HP modult, és az egyes alkotóelemeket külön lemértem, és összehasonlítottam

46 7.3 A HP C4127X TONER MODUL ÉLETCIKLUSA A HP globális vállalat, amely az elektronikai termékek széles választékát kínálja, többek között toner modulokat is. A HP rendelkezik újrahasznosító programmal, melynek során az elhasznált tonereket visszaveszik. Az újrahasznosításra Franciaországban kerül sor, és az összes eladott toner 20%-a kerül ide vissza. Egy toner modul 95%-ban újrahasznosítható! A KMP PrintTechnik AG koncepciója az, hogy a használt tonereket begyűjti, és azokat felújítva újra forgalomba hozza úgy, hogy annak nyomtatási minősége megegyezik az eredeti HP tonerével. A KMP egy toner modult maximum kétszer újít fel, mivel ezután nem garantálható a kifogástalan minőség. Amennyiben a modul harmadszor is visszakerül hozzájuk, azt átadják egy erre specializálódott hulladékkezelő cégnek, amely azt szétbontva hasznosítja. Amikor egy modul beérkezik a KMP-hez szétszerelik, eltávolítják a maradék tonerport, bizonyos alkatrészeket kicserélnek, feltöltik új tonerporral, ellenőrzik, csomagolják, és ismét forgalomba hozzák. Amit kicserélnek: - Előtöltő henger (PCR) - Fényhenger (OPC) - Tisztító penge (Wiper Blade) - Lehúzó penge (Doctor Blade) Kicserélik továbbá a fogaskerekeket, és a természetesen a töltés után felhelyezik a záró-fóliát annak érdekében, hogy a toner ne folyjék a szállítás alatt. 7.4 A HP C4127X TONER LEÍRÁSA A HP C4127X toner súlya üresen megközelíti az 1 kg-ot, míg feltöltve 1,45 kg. A KMP számos eredetileg műanyag alkatrészt fémre cserél, ezért ennek súlya nagyobb, és a HP-vel ellentétben nem 967 g tonert, hanem 2120 g-ot tölt, amivel a nyomtatási kapacitást ről re növeli. Mindazonáltal az összehasonlítás kedvéért a KMP tonerek közül a oldalas

47 verziót vizsgálom tovább. A tonerek szétszerelése után az egyes alkotóelemeket különválasztottam, és lemértem, melynek eredményét az alábbi táblázat foglalja össze: 4. táblázat A C4127X toner modult alkotó anyagok (saját szerkesztés) Anyag HP súly (g) KMP súly (g) Alumínium 76,68 124,15 Réz 0,55 0,55 Acél 387,76 577,38 Polisztirén 449,69 449,69 Nylon 27,73 32,11 PVC 6,28 5,00 Poliuretán 19,94 18,52 Hullám karon 482,93 350,12 Papír 24,47 0 Polietilén 26,44 26, LCA SPECIFIKUS ADATOK FUNKCIONÁLIS EGYSÉG A funkcionális egység, amelyen az LCA alapul. Esetünkben ez oldal nyomtatási kapacitás, 5% fedettséggel, amely megfelel az alternatív nyomtatókellékeknél egy eredeti, és két felújított tonernek (mivel ez a felújított toner modul életcilusa), ami 3 eredeti HP tonerrel egyenértékű. Az 5%-os lefedettség az üzleti életben általánosan elfogadott print-out A RENDSZER HATÁRAI TERMÉSZETES HATÁROK Az érintett anyagok a lehetőség szerint a bölcsőtől-a koporsóig lettek elkísérve. Az idő, és az információ hiányának tudható be, hogy nem minden anyagot követtem végig a teljes életciklusán. A szemétlerakóba kerülő anyagok nem mindegyike valóban szemét, ám a vizsgálat megkönnyítése érdekében annak tekintettem őket

48 IDŐ A HP-re vonatkozó adatok re vonatkoznak, míg a KMP adatai ben kerültek begyűjtésre. FÖLDRAJZI HATÁROK A kibocsátások vizsgálatakor a következőket vettem figyelembe: A HP gyártása/összeszerelése Japánban, újrahasznosítása Franciaországban történik A KMP gyártása/összeszerelése Csehországban folyik. TECHNIKAI RENDSZER Az LCA-ba nem számítottam bele a gépeket, berendezéseket, az épületeket, a szükséges utazásokat, mivel azok közvetlenül nem vonatkoztathatóak a toner modulra. Így a számításba nem került bele az a nyomtató sem (illetve annak előállítása), amelybe a toner modult belehelyezik. Nem számoltam azzal sem, hogy előfordul olyan toner modul, amelyet már nem lehet felújítani, mert olyan sérüléseket szenvedett (eltörött, megolvadt etc.). KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT A környezeti hatásvizsgálat a CO 2, NO x adatokat, az energiafogyasztást, hulladékképződést tartalmazza, és az üvegházhatásra fókuszáló módszer a Globális felmelegedés (100 év), és az EPS 2000 módszerrel. EPS módszer (Environmental Priority Strategies = Környezetvédelmi prioritási Stratégia) termékfejlesztési segédletként lett kifejlesztve. A rendszer tulajdonképpen hierarchikus követelmények, elvek halmaza. Az alap EPS módszer operatív, és saját adatbázist tartalmaz. Az alapelve, hogy úgy lehessen használni, mint egy kalkulációt. Ha egy anyag vagy folyamat magas környezeti költséget jelez, akkor a tervezőnek lehetősége van más anyagot, folyamatot választani, vagy ügyelhet arra, hogy a termék újrahasznosítható legyen, ami a termék életciklusának végén a környezeti hatást csökkentheti. Mértékegysége az ELU (Environmental 8 EPS 2000d:

49 Load Unit = Környezeti Terhelési Egység). Értéke megegyezik kb. 1 környezeti kárral. Azért nem EUR a mértékegység, mert a környezeti kárt nem lehet pontosan kifejezni pénzben, nem lehet a jövőbeli hatásaival számolni, és a környezeti károk a világ különböző részein sem egyenértékűek ÉLETCIKLUS FOLYAMATÁBRA A KMP szakembereivel közösen összeállítottuk a tonerek életciklus folyamatábráját figyelembe véve az alkalmazott technológiákat mind az eredeti (HP), mind a felújított (KMP) toner modul tekintetében. Minden nyíl egy-egy szállítást jelképez. 32. ábra A HP toner modul életciklusa (saját szerkesztés)

50 33. ábra A KMP toner modul életciklusa(saját szerkesztés) 7.6 LCA LELTÁR Négy kategóriát vizsgáltam (CO 2, NO x kibocsátása a légkörbe, energiafogyasztás, hulladékképződés). Az eredmény tartalmazza a nyomtatás során felhasznált papír környezeti hatását is! KIBOCSÁTÁS PAPÍRRAL 5. táblázat A két altenatíva környezeti hatása, papírral (saját szerkesztés) Kategória HP KMP Százalékos különbség HP/KMP (%) CO 2 (kg) NOx (kg) 0,62 0,55 13 Energia (MJ) Hulladék (kg) 35,1 30,

51 37. ábra CO2 kibocsátás, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 37. ábra NOx kibocsátás, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) CO2 NOx kg HP Toner modul KMP 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 kg HP KMP Toner modul 37. ábra Összes keletkezett hulladék, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 37. ábra Összes enegria fogyasztás, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) Hulladék Energia kg HP Toner modul KMP MJ HP Toner modul KMP A alábbi táblázatokból kitűnik, hogy az eredeti kellékek környezeti hatása 10-20%-al magasabb, mint a hasonló után-gyártott KMP. A fő különbség az elektromos áram, mivel a HP nyomtatókellék használata esetén háromszor annyi műanyagot, és polisztirént használnak fel. Ugyancsak jelentős a szállításból adódó plusz NOx kibocsátás (az eredeti HP toner modul Japánból érkezik). Ez a szállítás a HP esetében háromszor történik, míg az alternatív KMP esetében csak egyszer. Az összmennyiségek esetében a különbségek azért nem számottevőbbek, mert tartalmazzák a oldal A4-es papírt is, és a nyomtatási folyamatok során a papír gyártása, majd annak újrahasznosítása terheli leginkább a környezetet

52 6. táblázat A CO2 kibocsátás százalékos megoszlása, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) CO2-kibocsátás HP toner modul (kg) CO2-kibocsátás megoszlása a HP modul esetében (%) CO2-kibocsátás KMP toner modul (kg) CO2-kibocsátás megoszlása a KMP modul esetében (%) Papír gyártás 39,20 45,06 39,20 50,91 Elektromos áram 14,30 16,44 10,80 14,03 Szállítás (fa) 9,79 11,25 9,79 12,71 Erdészet 5,19 5,97 5,19 6,74 Szállítás (papír) 4,51 4,51 4,51 5,88 Üzemanyag 2,01 2,31 2,03 2,64 Polisztirén 3,86 4,44 1,29 1,68 Szállítás (termék) 3,69 4,24 1,23 1,60 Alumínium 1,02 1,17 0,45 0,58 Egyéb 3,40 3,91 2,50 3,25 Összesen 87,00 100,00 77,00 100,00 7. táblázat táblázat Az NOx kibocsátás százalékos megoszlása, papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) NOx-kibocsátás HP toner modul (kg) NOx-kibocsátás megoszlása a HP modul esetében (%) NOx-kibocsátás KMP toner modul (kg) NOx-kibocsátás megoszlása a KMP modul esetében (%) Papír gyártás 237,0 38,47 237,00 43,41 Szállítás (fa) 111,0 18,02 111,00 20,33 Erdészet 55,3 8,98 55,30 10,13 Szállítás (termék) 94,9 15,41 44,30 8,46 Szállítás (papír) 51,2 8,32 51,20 9,36 Elektromos áram 22,5 3,65 17,00 3,11 Üzemanyag 12,5 2,03 12,70 2,33 Polisztirén 16,3 2,65 5,44 1,00 Egyéb 15,3 2,48 10,20 1,87 Összesen 616,0 100,00 546,00 100, KIBOCSÁTÁS PAPÍR NÉLKÜL Ez a forgatókönyv nem tartalmazza a nyomtatáshoz szükséges papír előállítását, de tartalmazza a oldal kinyomtatásához szükséges elektromos áram mennyiséget. Az HP modul esetében a magasabb energia felhasználás a háromszoros mennyiségű polisztirénnek tudható be (hiszen 3 új toner modulról beszélünk). A szállításból adódó NOx kibocsátás nagyságát az magyarázza, hogy míg az eredeti

53 HP modul esetében három darabot szállítanak Japánból, addig a KMP esetében csak egyet. 39. ábra CO2 kibocsátás, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 38. ábra NOx kibocsátás papír nélkül (KMP belső, anyag saját szerkesztés) kg HP CO2 KMP Toner modul g HP NOx KMP Toner modul 41. ábra Összes keletkezett hulladék, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 40. ábra Összes felhasznált energia, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 20 kg Hulladék 2000 MJ Energia HP KMP Toner modul 0 HP KMP Toner modul 8. táblázat A két altenatíva környezeti hatása, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) Kategória HP KMP Százalékos különbség HP/KMP (%) CO2 (kg) 26,3 16,3 61 NOx (g) ,3 88 Energia (MJ) Hulladék (kg) 18,5 13,

54 9. táblázat A CO 2 kibocsátás százalékos megoszlása, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) CO2-kibocsátás HP toner modul (kg) CO2-kibocsátás megoszlása a HP modul esetében (%) CO2-kibocsátás KMP toner modul (kg) CO2-kibocsátás megoszlása a KMP modul esetében (%) Elektromos áram 14,30 54,37 10,80 66,26 Polisztirén 3,86 14,68 1,29 7,91 Szállítás (termék) 3,69 14,03 1,23 7,55 Alumínium 1,02 3,88 0,45 2,76 Egyéb 3,43 13,04 2,53 15,52 Összesen 26,30 100,00 16,30 100, táblázat Az NOx kibocsátás százalékos megoszlása, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) NOx-kibocsátás HP toner modul (kg) NOx-kibocsátás megoszlása a HP modul esetében (%) NOx-kibocsátás KMP toner modul (kg) NOx-kibocsátás megoszlása a KMP modul esetében (%) Szállítás (termék) 94,9 63,69 46,20 58,26 Elektromos áram 22,5 15,10 17,00 21,44 Polisztirén 16,3 10,94 5,44 6,86 Egyéb 15,3 10,27 10,66 13,44 Összesen 149,0 100,00 79,30 100,00 A két elemzés nagyon jól szemlélteti, hogy a papír milyen nagy részét képezi a környezeti hatásoknak. 11. táblázat A papír környezeti hatása (KMP belső anyag, saját szerkesztés) Kategória KMP Papírral KMP Papír nélkül Különbség CO2 (kg) 77,00 16,30 60,70 NOx (g) 550,00 79,30 470,70 Energia (MJ) 2540, , ,00 Hulladék (kg) 30,30 13,70 16,

55 8. KÖRNYEZETI HATÁS VIZSGÁLAT A környezeti hatásvizsgálat két metódusra, és két szcenárióra terjed ki. Az első szcenárió környezeti hatást papírral tartalmazza a Global warming (100 years), és EPS 2000 metódus alapján. 8.1 KÖRNYEZETI HATÁS PAPÍRRAL 42. ábra CO2 ekvivalens papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) 43. ábra EPS 2000 papírral (KMP belső anyag, saját szerkesztés) g Global warming (100 years), CO 2 -ekvivalens HP KMP ELU EPS HP KMP A hatásvizsgálat alapján megállapítható, hogy a Global warming (100 years) metódus szerint az alternatív nyomtatókellék 13%-al alacsonyabb értéket mutat, ami az új tonerházak gyártásához szükséges energiatöbbletet takarja. Ugyan akkor számottevő a szállítás is jelentősen hozzátesz az értékhez, hiszen míg az alternatív kellék esetében csupán egyszer szállították a tonerházat Japánból Németországba, addig az eredeti esetében ez három szállítást takar. Az EPS 200 metódus szerint a különbség 2 ELU, ami kb megfelel 2 környezeti kárnak. A százalékos különbség 18% a KMP javára. A relatív kicsi különbséget az magyarázza, hogy mindkét nyomtatókellék esetében ugyan akkora mennyiségű papírra volt szükség, és annak előállítása, szállítása domináns a folyamatokban

56 8.2 KÖRNYEZETI HATÁS PAPÍR NÉLKÜL Mint az előre várható, ebben a szcenárióban a tényleges különbségek jobban láthatóak lesznek, és a papír jelentős környezeti hatásait kiküszöböli. 45. ábraco2 ekvivalens, papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) g HP CO 2 -ekvivalens KMP 44. ábra EPS 2000, papír nélkül (KMP belső, anyag saját szerkesztés) ELU EPS HP KMP A különbség az alternatív kellék javára ebben az esetben már sokkal jobban kimutatható. A KMP modul 63%-al alacsonyabb értéket mutat, mint az OEM. Itt mutatkozik meg igazán az új tonerház gyártásának, és szállításának jelentős környezeti hatása. 12. táblázat A CO2 ekvivalens megoszlása papír nélkül (KMP belső anyag, saját szerkesztés) Tevékenység CO2-ekvivalens OEM modul (g) Megoszlás OEM modul (%) CO2-ekvivalens KMP modul (g) Megoszlás KMP modul (%) Áram , ,2 Szállítás , ,3 Polisztirol gyártás , ,1 Al-gyártás , ,6 Üzemanyag 890 3, ,5 Egyéb , ,8 Összesen Az EPS 2000 metódus szerint a 2 ELU előnye továbbra is magmaradt az alternatív kelléknek, de mivel ebben az esetben eltekintünk a papírtól, így a százalékos különbség sokkal látványosabban megjelenik, és egyértelműen látható, hogy az alternatív kellékek használatával környezetünk terhelését nagymértékben tudjuk csökkenteni!

57 8.3 CARBON FOOTPRINT (SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS) Az UKCRA (UK Cartridge Remanufacturers Assosiation) 2008-ban egy tanulmányt jelentetett meg hasonló témában 9. A tanulmány összehasonlítja az OEM toner modulokat a hosszú-, és rövid életű újrahasznosított toner modulokkal. A tanulmány a toner modulokat egy másfajta metódus alapján csoportosítja: SCC: Single-cycle cartridge (egyszer használatos modul) SLC: Short life cartridge (rövid életű modul, max 3 töltés) LLC: Long life cartridge (hosszú életű modul, akár 15 töltés) Nyilvánvaló, hogy az OEM-ek törekszenek az SCC, illetve az SLC modulok gyártására annak érdekében, hogy maximalizálják új toner modul eladásaikat. Az alternatív kellékeket gyártó cégek ezzel ellentétben az LLC modulokat preferálják, hiszen azokat többször is vissza tudják forgatni a gyártásba ezzel csökkentve azok környezeti hatásait. Az SLC modulok felújítása azért nem lehetséges, mert a piacon nem szerezhetőek be a felújításhoz szükséges alkatrészek. Ezek esetében maximum háromszor lehetőség van a töltésre, de ebben az esetben a második, illetve harmadik töltés esetében a nyomtatási minőség nem közelíti meg az OEM-ét. A nyomat szürke alaptónusú, a részletek elmosódottabbak, mindazonáltal csak szöveges dokumentumok kinyomtatására megfelelőnek mondható. Az LLC modulokhoz beszerezhetőek a felújításhoz szükséges komponensek (fényhenger, lehúzó penge stb.), így azok az angol tanulmány szerint akár 15- ször is felújíthatóak. Meg kell azonban jegyezni, hogy a piacvezető alternatív nyomtatókellék gyártók ezt nem javasolják, mivel a toner modul tokozása 3-4 ciklus után olyan mértékben megkopik, hogy lehetetlen tökéletes kelléket gyártani belőle. (A tengelyek csapágyazása megkopik, nyikorog, folyik a tonerpor.) Mivel a tanulmányban nem csak a felújított, hanem az újratöltött modulokat is vizsgálják, ennek megfelelően a rendszer határai, illetve a folyamatok felépítése is változik. A tanulmány a környezeti hatás vizsgálatából kivonja a tényleges felhasználást (nyomtatást), hiszen az megegyezik az OEM, és az alternatív 9 Dr Michael Gell: Carbon Footprints and Ecodesign of Toner Printer Cartrige (2008)

58 nyomtatókellékek esetében. 46. ábra A rendszer határai (saját szerkesztés 10 ) 10 Dr Michael Gell: Carbon Footprints and Ecodesign of Toner Printer Cartrige (2008)

59 13. táblázat Az egyes alkatrészek gyártása, szállítása 11 Alkatrész Alapanyag, vagy alkatrész származása Toner modul Acél Alumínium Műanyagok Alkatrész gyártás OEM modul gyártása OEM modul, vagy alkatrész szállítása Összeszerelés Sanghai Sanghai Hong Kong Fényhenger (OPC) Szöul Szöul Szöul Hong Kong Hong Kong Európa Európa Tisztító penge (wiper blade) Kuala Lumpur Szingapúr Szingapúr Hong Kong Európa Előtöltő henger (PCR) Ausztrália Ausztrália Tajpej Mágnes henger Ausztrália Ausztrália Ausztrália Tokió Hong Kong Hong Kong Európa Európa Lehúzó penge (doctor blade) Kuala Lumpur Szingapúr Szingapúr Hong Kong Európa Mikro chip Az OEM mikrochip Tokióban készül, Hong Kongba szállítják. Az alternatív mikrochip Milánóban készül, és a felújítás helyére szállítják Toner Az OEM toner Kínában készül, és minden alkotóeleme kínai. Az alternatív toner európai. Hong Kong Hong Kong Európa Európa A tanulmány szemléletesen bizonyítja, hogy a hosszú életű toner modulok használatával akár 50%-al is csökkenthető a széndioxid kibocsátás, ugyan akkor ismét megjegyezném, hogy a legtöbb, jó nevű gyártó maximum háromszor újít fel egy modult, mivel a műanyag alkatrészek olyan mértékű kopása figyelhető meg, amit a minőségbiztosítási rendszerük nem enged meg. 11 Dr Michael Gell: Carbon Footprints and Ecodesign of Toner Printer Cartrige (2008)

60 47. ábra Széndioxid megtakarítási lehetőség Hosszú életű modul CO2 megtakarítás % Rövid életű modul Széndioxid kibocsátás megtakarítási lehetőség Újratöltési cilus Az akár tizenötszöri töltés hazánkban leginkább a garázs manufaktúrákban tapasztalható jelenség, ahová a felhasználó a saját üres toner modulját viszi feltölteni. Ezek a kis töltőműhelyek azonban nincsenek felkészülve arra, hogy a modulokat felújítsák, a cserére érett alkatrészeket kicseréljék, sőt legtöbbjük még csak nem is nyomtató-specifikus tonerport tölt a modulba, hanem egy általános toner port, amely gyakorlatilag egyik nyomtatóhoz sem tökéletes. Ennek ellenére minden kérdezés nélkül ha a vevő kéri feltöltik a modult. Ennek eredményeként már a harmadik töltés után a nyomat szürke, csíkos, használhatatlan. Éppen ezeknek a refiller-eknek, és az olcsó kínai termékeknek köszönhetően hazánkban az alternatív nyomtatókellékek megítélése rossznak mondható. Aki egyszer vásárolt az előbb említett gyártók termékei közül, az nagy valószínűséggel a későbbiekben csak OEM terméket fog vásárolni. 12 Dr Michael Gell: Carbon Footprints and Ecodesign of Toner Printer Cartrige (2008)

61 9. KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGI LEHETŐSÉGEK 9.1 KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉG A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy környezeti szempontból az alternatív nyomtatókellékek használata megalapozott, ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy a teljes nyomtatási folyamatból a környezetre leginkább káros hatása a papírnak (előállítás, szállítás, újrahasznosítás), és a nyomtatás közben elfogyasztott elektromos energiának van. A tonermodul gyártásakor a felhasznált energia jelentős része a műanyag ház előállításakor kerül felhasználásra, tehát minél kevesebb tonerházat kell gyártani, annál több energiát, kibocsátott széndioxidot lehet megtakarítani. Ezt szemléltetik az alábbi ábrák 13 : 48. ábra A toner modul előállításához szükséges energia megoszlása (saját szerkesztés) A tonermodul gyártásához szükséges energia (MJ) tonerház; 91,49 toner; 6, ábra A toner életciklusa alatt elfogyasztott energia (saját szerkesztés) A toner életciklusa alatt elfogysztott energia (MJ) HP KMP Gyártás Szállítás Használat semlegesítés 13 Cartridge Remanufacturing and Energy Savings: Sahil Sahni, Avid Boustani, Timothy Gutowski, Steven Graves

62 A területen van még tenni való, hiszen a használt kellékek java része jelenleg a szeméttelepen végzi, és csupán a 29%-át újítják fel! 14 A HP újrahasznosítási programja csupán azt jelenti, hogy a modulokat alkatrészekre szedve hasznosítják, mint műanyag, és fémhulladék. Az eredeti nyomtatókellékeket gyártó cégek erőfeszítéseket tesznek a használt modulok begyűjtésére, de ez leginkább azt a célt szolgálja, hogy az alternatív gyártók alapanyagát próbálják csökkenteni, illetve a rájuk rótt törvényi kötelezettségnek próbálnak bizonyos fokig megfelelni. (Mint gyártónak, kötelessége visszavenni semlegesítésre az általa gyártott kiürült kellékeket. A már felújított kelléket azonban csak térítés ellenében veszik át.) 50. ábra A használt nyomtatókellékek sorsa használat után (saját szerkesztés) A használt nyomtatókellékek sorsa Szeméttelep; 66% Felújítás; 29% Égetés; 2% Újra hasznosítás; 3% Magyarországon a helyzet lényegében hasonló, hiszen nagyságrendileg nem térnek el a számok a fentiektől (itthon az eladott toner modulok 35%-át teszik ki a felújított tonerek). Sajnos a toner modulok jelentős része hazánkban is a szeméttelepen köt ki, mivel gyakorlatilag nincs olyan cég, amely azokat szakszerűen szétszerelve nyersanyagként hasznosítaná. Vannak viszont olyan cégek, akik környezetvédelmi köpönyegbe bújtatva próbálják meg begyűjteni az üres nyomtatókellékeket. Az általam vizsgált modulért (amennyiben az csak egyszer használt, nem felújított), mindössze 150 forintot, és ingyenes elszállítást kínál, ami valljuk be az eladási árához képest nem túl magas. Valószínűleg egy darab modulért nem fognak a helyszínre kiszállni, így végül is a felhasználónak két lehetősége marad: 14 Waste considerations relating to printer cartridges: Defra s Market Transformation Programme

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében

ECONATURAL. Mérföldkő a papírgyártás történetében ECONATURAL Mérföldkő a papírgyártás történetében Lucart Professional EcoNatural: a környezettudatos papír új generációja. Az újrafelhasznált italos kartondobozokból készült EcoNatural a 100%-osan környezetbarát

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Fenntartható fejlődés szakkör

Fenntartható fejlődés szakkör Fenntartható fejlődés szakkör Környezetbarát termékek Az újrahasznosítás lehetőségei 3-4. foglalkozás 2010.03.11. 2 1.Mit értünk környezetbarát terméken? Környezetbarát Termék védjegy Környezetbarát Termék

Részletesebben

IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE

IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE IBC TARTÁLYOK BEGYŰJTÉSE ÉS REKONDICIONÁLÁSA VILÁGSZERTE Tartós megoldás az Ön üres tartályai számára: A SCHÜTZ TICKET SERVICE szolgáltatás. A mai ipari vállalatok egyik legfontosabb célja a sértetlen

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli)

2 CE minõsítés megléte (amennyiben ezt harmonizált EU direktíva megköveteli) Elõre gyártott építészeti hõ(hang)szigetelõ anyagok I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése

Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Téglás Város Önkormányzat környezeti teljesítmény értékelése Hatások értékelése Bevezetés Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenntartható fejlődés gondolatisága és gyakorlata mellett, ezért vállalta,

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei

Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Hazai fogyasztók, hazai élelmiszerek - a bizalom építésének lehetőségei Dr. Polereczki Zsolt Dr. Szakály Zoltán Egyetemi adjunktus Egyetemi docens, Tanszékvezető KE-GTK, Marketing és Kereskedelem Tanszék

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A minőség gazdasági hatásai

A minőség gazdasági hatásai 5. A minőség gazdasági hatásai 5.1 A minőség költségei A minőség költségeit három nagy csoportra oszthatjuk: az első csoportot a minőség érdekében tett megelőző jellegű intézkedések költségei, a másodikat

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK

KÖRNYEZETI CÉLOK ÉS PROGRAMOK Cél: a környezettudatos magatartás elmélyítése Előirányzat Az oktatók körében a szemlélet tudatosítása (oktatói értekezletek keretében félévenként legalább két alkalommal) Az oktatási tevékenység környezeti

Részletesebben

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé

Kiváló Építési Termék 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termé I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 99/92/EK számú Bizottsági Határozat (hőszigetelő anyagok) 89/106/EGK Építési Termék Irányelv A műszaki specifikáció:

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra!

Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! Hôszigeteljen egyszer és mindenkorra! 1 Partnere a hôszigetelésben! Szeged Simontornya Budapest, XI. kerület A Graytherm homlokzati hôszigetelô rendszer gyártója, forgalmazója, a 100%-os magyar tulajdonban

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék?

1. Mit takar a használt elektromos és elektronikus berendezés és az ebből keletkező e- hulladék? Kedves Vásárlóink! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés (ehulladék) a kommunális hulladéktól elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható!

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész

Elektromechanikai műszerész Elektromechanikai műszerész A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység SkyCopy 88054641 80 210 x 297 R 500 120 000 7318761031977 csomag 1 051 886 773 731 690 88022682 297 x 420 R 500 50 000 2 091 1 782 1 545 1 452 1 391 SkyLaser 88033939 80 210 x 297 R 500 120 000 csomag

Részletesebben

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft.

AZ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI. Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS KÖVETELMÉNYEI ÉS A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK ÖSSZEFÜGGÉSEI Bárczi István divízió vezető, SGS Hungária Kft. AZ ÚJ SZABVÁNY SZERINTI KIR ELVÁRT EREDMÉNYEI körülmények A szervezet

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon

A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon A Zöld takarítás bevezetésének előnyei ill. nehézségei Magyarországon Budapest, 2011. október 5. Előadó: Kovács Lajos MATISZ Zöld bizottság elnök 1 MATISZ Zöld bizottság megalakulásának célja Zöld takarítás

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány

Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Háztartási hűtőgépek életciklus vizsgálata - Esettanulmány Dr. Tóthné dr. Szita Klára Miskolci Egyetem regszita@gold.uni-miskolc.hu Főbb témakörök Az elemzés célja Miért a hűtőgép? Az Electrolux környezeti

Részletesebben

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység

Papyrus Hungária Zrt - Irodatechnikai termékek - Irodai papírok. árazási egység SkyCopy 88054641 80 210 x 297 R 500 120 000 7318761031977 csomag 1 020 860 750 710 670 88022682 297 x 420 R 500 50 000 2 030 1 730 1 500 1 410 1 350 SkyLaser Kiváló minőségű, különösen magas fehérségű

Részletesebben

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30.

Tippek a Zöld Iroda Program megv g aló l s ó ít í ásho h z o 2009. szeptember 30. Tippek a Zöld Iroda Program megvalósításhoz 2009. szeptember 30. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések, céglátogatások, tapasztalatcserék, kiállítások; EU-s és magyar

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek.

Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika. Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Tudatos vásárlás Mi a tudatos vásárlás? Ki a tudatos vásárló? Fogyasztóvédelem Környezet, etika Döntéseink alapvető értékeket tükröznek. Ökológiai lábnyom Egy ember ökológiai lábnyoma hektárban számítva

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 5. Előadás Elosztási folyamat A klasszikus elosztási logisztikai rendszer Az elosztási logisztikai rendszer:

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

A mobil térrendszerek szakértője

A mobil térrendszerek szakértője A mobil térrendszerek szakértője Az Ön mobil térrendszereinek szakértője CONTAINEX a WALTER GROUP tagja Értékeink A CONTAINEX a konténerek és mobil térrendszerek vezető értékesítője egész Európában több

Részletesebben

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból

Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Zöld tanúsítvány - egy támogatási mechanizmus az elektromos energia előállítására a megújuló energiaforrásokból Maria Rugina cikke ICEMENBERG, Romania A zöld tanúsítvány rendszer egy olyan támogatási mechanizmust

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Projektismertető Konzorcium vezető: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft Konzorciumi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1e) A hivatal

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából

Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők. élelmiszer-biztonság szempontjából Fogyasztói szokások az étrendkiegészítők körében az élelmiszer-biztonság szempontjából Németh Nikolett Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Bükfürdő, 2016. április 7-8.

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés

Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés Vannak dolgok, amik csak Önre tartoznak Irat- és adathordozó megsemmisítés Biztonság Hatékonyság Környezetvédelem www.remondis-data.hu Megsemmisítés teljesen zárt rendszerben Testre szabott szolgáltatási

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben