Oliver Sacks. Az elme kerekei MEGJELENT KÖTETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oliver Sacks. Az elme kerekei MEGJELENT KÖTETEK"

Átírás

1 Zenebolondok

2 Az elme kerekei Oliver Sacks ZENEBOLONDOK MEGJELENT KÖTETEK Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás Peck, M. Scott: Hazug emberek: a gonoszság lélektana Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat Mesék a zenéről és az agyról ELŐKÉSZÜLETBEN Sacks, Oliver: Hogyan lát az elme? Csíkszentmihályi Mihály Csikszentmihalyi, Isabella Selega (szerk.): Élhető élet. Tanulmányok a pozitív pszichológiáról AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain. Picador, 2008 Fordította Bobák Orsolya Az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Lukács Ágnes Orrin Devinskynek, Ralph Siegelnek és Connie Tomainónak ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Oliver Sacks, 2007 Hungarian translation Bobák Orsolya, 2010 Akadémiai Kiadó, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádióés televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

4 Tartalom ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Kísértő zene 1. Derült égből villámcsapás: Hirtelen jött muzikofília Utóirat Furcsán ismerős érzés: Zenei rohamok Félelem a zenétől: Muzikogén epilepszia Zene az agyban: Képalkotás és képzelet Agyférgek, tapadós zene és fülbemászó dallamok Zenei hallucinációk MÁSODIK RÉSZ A muzikalitás fokai 7. Értelem és érzelem: A muzikalitás fokai Összedől a világ: Amúzia és diszharmónia A papa G hangon fújja az orrát: Abszolút hallás Amikor hamisan szól a tiszta: Cochleáris amúzia Élethű sztereó: Miért van két fülünk? Utóirat Kétezer opera: Zenei savantok A hallott világ: Zene és vakság A tiszta zöld hangnem: Szinesztézia és zene HARMADIK RÉSZ Emlékezet, mozgás és zene 15. A pillanatban: Zene és amnézia Utóirat Beszéd és dal: Afázia és zeneterápia

5 17. Véletlen davenolás: Diszkinézia és kántálás Utóirat Jól kijönnek egymással: Zene és Tourette-szindróma Tartani az ütemet: Ritmus és mozgás Kinetikus dallam: Parkinson-kór és zeneterápia Fantomujjak: Az egykarú zongorista esete Apró izmok, nagy megerőltetés: Fokális disztónia, avagy zenészgörcs NEGYEDIK RÉSZ Érzelem, identitás és zene 23. Alvás és ébrenlét: Zenei álmok Vonzalom és közöny Siralmak: Zene, őrület és melankólia Harry S. esete: Zene és érzelem Elfojthatatlan: Zene és a halántéklebeny Egy hipermuzikális faj: Williams-szindróma Zene és identitás: Demencia és zeneterápia KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Utóirat IRODALOM NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ Előszó Furcsa dolog elnézni egy egész fajt több milliárd embert, amint értelmetlen hangmintázatokat játszik és hallgat, és jelentős időt tölt belefeledkezve abba, amit úgy hívunk, zene. Arthur C. Clarke regényében, A gyermekkor végében legalábbis ez az egyik dolog, amely az emberi lényekkel kapcsolatban zavarba ejti az igencsak racionális idegeneket, a főkormányzókat. Kíváncsiságuk elviszi őket egy koncertre a Földön, amelyet udvariasan végighallgatnak, és a végén gratulálnak a zeneszerzőnek rendkívüli zsenialitásához miközben az egész továbbra is felfoghatatlan számukra. Elgondolni sem tudják, mi mehet végbe az emberi lényekben, amikor zenét hallgatnak vagy alkotnak, mert velük nem történik semmi. Számukra, mint faj számára, a zene nem létezik. Képzeljük el, hogy a főkormányzók az űrhajóikban tovább töprengenek. El kell ismerniük, hogy ez a zenének nevezett dolog valamilyen módon nagy hatással van az emberekre, és központi eleme az emberi létnek. Még sincsenek benne fogalmak, állítások, hiányoznak a képek, a szimbólumok, vagyis a nyelvre jellemző dolgok. Nem bír reprezentációs erővel. Nincs szükségszerű kapcsolatban a világgal. Néha előfordul, hogy valakiből, a főkormányzókhoz hasonlóan, hiányzik az idegi apparátus, amely lehetővé teszi a hangok és dallamok élvezetét. Gyakorlatilag azonban majd mindnyájunkra nagy hatással van a zene, függetlenül attól, hogy vágyunk-e rá, vagy különösebben muzikálisnak gondoljuk-e magunkat. Ez a zenei hajlam a muzikofília már kisgyerekkorban megmutatkozik, minden kultúrában központi szerepet tölt be, és minden valószínűség szerint fajunk megjelenésétől velünk van. 8 9

6 Előszó A muzikofília az emberi természet része. Alakíthatja és befolyásolhatja a kultúra, amelyben élünk, az életkörülményeink, az egyéni adottságok vagy hiányosságok, de olyan mélyen rejlik az emberi természetben, hogy hajlamosak vagyunk velünk születettnek tekinteni, ahogy E. O. Wilson is veleszületettnek tekinti a biofíliát, az élő dolgok iránti szeretetünket. (Meglehet, hogy a muzikofília a biofília egyik formája, hiszen maga a zene is majdhogynem élő dologként hat.) Míg a madárdalnak nyilvánvaló adaptív haszna van (az udvarlásban, az agresszióban, a terület határainak kijelölésében stb.), szerkezetét tekintve viszonylag kötött, és előre huzalozott a madarak idegrendszerében (jóllehet van néhány énekesmadár, amelyik improvizálni szokott vagy duetteket énekel). Az emberi zene eredetét nem ilyen könnyű megérteni. Darwin maga is fogas kérdésnek tekintette a problémát; Az ember származásában ezt írta: Minthogy pedig sem a zenei hangok előidézésében való öröme, sem pedig az ehhez való tehetsége az embernek a napi életszükségekre nézve semmiféle haszonnal nincsen, ezt a két tulajdonságot a legnagyobb misteriumok közé kell sorolnunk, a melyekkel az emberi lény felruháztatott. 1 Steven Pinker napjainkban azt állítja, hogy a zene csokitorta a fülnek (auditory cheesecake), és felteszi a kérdést: Miféle előny származik abból, hogy időt és energiát nem kímélve csinnadrattát hozzunk létre? A biológiai okot és hatást illetően a zene haszontalan. Ha eltűnne fajunkból, életünk többi része gyakorlatilag változatlan lenne. Bár Pinker maga is nagyon muzikális ember, és bizonyára zene hiányában úgy érezné, hogy élete jóval szegényebb, nem hiszi, hogy a zene vagy más művészeti ágak közvetlen evolúciós adaptációk volnának. Egy 2007-es cikkében felteszi, hogy sok művészeti ágnak egyáltalán nincs adaptív funkciója. Ezek két másik jellegzetességnek lehetnek a melléktermékei: egyrészt olyan motivációs rendszereknek, melyek örömet okoznak, amikor az adaptív végeredményekhez (biztonság, szex, tisztelet, információgazdag környezet) kapcsolódó jeleket tapasztaljuk, másrészt annak a technológiai szaktudásnak, amellyel ezeknek a jeleknek nagy tisztaságú és koncentrált adagjait létrehozzuk. 1 Darwin 1884, II Előszó Pinker (és mások) érzése szerint zenei képességeink vagy legalábbis néhány az egyébként már más célokra kifejlődött agyi rendszerek használata, bevonása vagy mozgósítása által jöhetnek létre. Ez alighanem egybevág azzal a ténnyel, hogy nincs konkrét zenei központ az emberi agyban, inkább szétszórtan elhelyezkedő tucatnyi hálózat együttműködéséről beszélhetünk. Stephen Jay Gould, aki elsőként nézett nyíltan szembe a nem adaptív változások bosszantó kérdésével, ebben a tekintetben inkább exaptációról beszél, mint adaptációról és éppen a zenét választja az exaptáció világos példájának. (William James valószínűleg valami hasonlóra gondolhatott, amikor a zenére és magasabb esztétikai, erkölcsi és intellektuális életünk más aspektusaira való fogékonyságunkról azt írta, hogy ezek az elmébe a hátsó lépcsőn jutottak be.) Mindettől vagyis hogy milyen mértékben előre huzalozott az ember zenei képessége és fogékonysága, vagy mennyire más képességek és hajlamok mellékterméke eltekintve, a zene minden kultúrában alapvető fontosságú, és központi szerepet tölt be. Mi, emberek legalább annyira vagyunk zenei, mint nyelvi faj. Ez számos különféle formában nyilvánul meg. Mindannyian (nagyon kevés kivételtől eltekintve) észleljük a zenét, észleljük a hangokat, hangszíneket, hangközöket, dallamíveket, harmóniát és (talán a legelementárisabb módon) a ritmust. Mindezeket integráljuk, és az agy számos különböző részének segítségével zenét építünk belőlük. A zenének ehhez a nagyrészt tudattalan strukturális élvezetéhez hozzáadódik még a zenére adott gyakran intenzív és mély érzelmi reakció is. A zene kifejezhetetlen mélysége, írja Schopenhauer, amit oly könnyű megérteni és mégis oly megmagyarázhatatlan, annak köszönhető, hogy újrateremti legbelsőbb lényünk minden érzelmét, de nélkülöz minden realitást és messze van azok fájdalmától A zene soha nem az életet vagy annak eseményeit fejezi ki, hanem pusztán azok leglényegét. A zenehallgatás nemcsak hallási és érzelmi élmény, hanem mozgásos is: Izmainkkal hallgatunk zenét, írja Nietzsche. Önkéntelenül is követjük a zene ütemét, még akkor is, ha nem tudatosan figyelünk rá, arcunk és testtartásunk tükrözi a dallam narratíváját és az általa ébresztett gondolatokat és érzéseket. 11

7 Előszó 12 Előszó Mindaz, ami a zene észlelésekor végbemegy, végbemehet akkor is, ha a zenét fejben hallgatjuk. A zene elképzelése, még viszonylag nem muzikális emberek esetében is, rendszerint kiemelkedően hűen követi nemcsak az eredeti dallamot és a hozzá kapcsolódó érzéseket, hanem a hangmagasságot és tempót is. Ennek hátterében a zenei emlékezet rendkívüli megbízhatósága áll: amit az ember korai éveiben hall, egész életére bevésődhet agyába. Hallórendszerünk, idegrendszerünk valójában tökéletesen zenére van hangolva, ám még nemigen tudjuk, mennyi köszönhető ebből a zene lényegi jellemzőinek az időbe szőtt bonyolult hangmintáknak, a lendületnek, a megtörhetetlen szekvenciáknak, a következetes ritmusnak és ismétléseknek, annak a rejtélyes módnak, ahogyan érzelmet és akaratot testesít meg és mennyi a speciális rezonanciáknak, szinkronizációknak, rezgő mozgásoknak, a kölcsönös gerjesztéseknek vagy visszacsatolásoknak a zenei észlelés és visszajátszás hátterében álló végtelenül bonyolult, többszintes idegi pályákon. Ez a csodálatos gépezet azonban talán éppen bonyolult és fejlett volta miatt nagyon sérülékeny, érzékeny számos különféle torzulásra, túlzásra és meghibásodásra. A zene észlelésének (vagy elképzelésének) képessége bizonyos agysérülések következtében károsodhat; az amúziának sok ilyen formája létezik. Másfelől azonban a zenei képzelőerő túlzóvá és irányíthatatlanná is válhat, és fülbemászó dallamok szűnni nem akaró ismételgetéséhez vagy akár zenei hallucinációkhoz is vezethet. Némely embernél a zene rohamokat válthat ki. Vannak speciális neurológiai kockázatok, képességzavarok, amelyeknek a hivatásos zenészek ki vannak téve. Az intellektuális és az érzelmi oldal kiegyensúlyozott kapcsolata bizonyos körülmények között megszakadhat, és előfordulhat, hogy valaki tökéletesen észleli a zenét, de közömbös és szenvtelen marad iránta, vagy éppen fordítva, szenvedélyesen megérinti, annak ellenére, hogy képtelen kihámozni a hallottak értelmét. Némelyek meglepően sokan színeket látnak, különféle érzetek lepik meg őket, ízlelnek, szagolnak vagy tapintanak zenehallgatás közben bár az efféle szinesztéziát inkább tekinthetjük adománynak, mint tünetnek. William James zenei fogékonyságunkat emlegeti; míg a zene mindnyájunkra nagy hatással van megnyugtat, fellelkesít, megvigasztal, megborzongat, vagy akár szervez és összehangol a munkában vagy a játékban, hihetetlen terápiás erejű és kivételesen hatékony lehet számos neurológiai sérülés esetén. Ezek az emberek erőteljesen és kifejezetten reagálnak a zenére (miközben másra néha nem nagyon). Az ilyen betegeknek általában kiterjedt kérgi problémáik vannak, sztrók (stroke), Alzheimer-kór vagy más szellemi leépülést előidéző okok miatt; mások speciális kérgi szindrómákat mutatnak ilyen lehet a nyelvi vagy mozgásfunkciók elvesztése, az amnézia vagy a homloklebeny-szindrómák. Vannak köztük értelmi sérültek, autisztikusak; mások kéreg alatti szindrómákkal, pél dául Parkinson-kórral vagy egyéb mozgásos rendellenességgel élnek. Ezekben az állapotokban és másokban a páciensek jól reagálhatnak a zenére és a zeneterápiára ban éreztem először késztetést arra, hogy a zenéről gondolkodjak és írjak. Ekkor tapasztaltam a zene mély hatását azoknál a súlyosan parkinsonos betegeknél, akikről később az Ébredésekben is írtam. És azóta elmondani sem tudom, hányféle módon erőszakolta ki a zene egyfolytában a figyelmemet, és mutatta meg az agyi funkciókra és így az életre gyakorolt hatását. A zene mindig az első szavak között van, amit megnézek egy új neurológia vagy fiziológia tankönyv tárgymutatójában, de Macdonald Critchley és R. A. Henson A zene és az agy című történelmi és klinikai példákat is gazdagon felvonultató könyvének 1977-es kiadásáig alig találtam említést a témáról. A zenével kapcsolatos esettörténetek ritkaságának egyik magyarázata az lehet, hogy az orvosok alig érdeklődnek betegeik zenei észlelésének romlása iránt (míg egy nyelvi probléma például azonnal napvilágra kerül). Az elhanyagolás másik oka pedig abban gyökerezhet, hogy a neurológusok a leírás mellett szeretnek magyarázatokat, mögöttes mechanizmusokat találni, és az 1980-as évek előtt a zenének gyakorlatilag nem volt idegtudománya. Az új technológiák révén az elmúlt két évtizedben mindez megváltozott: lehetővé vált az emberek élő agyának megfigyelése zenehallgatás, a zene elképzelése vagy éppen zeneszerzés közben. Ma már óriási és gyorsan növekvő eredményhalmaz áll rendelkezésünkre a zenei észlelés és ábrázolás idegrendszeri hátteréről és ezeknek bonyolult és gyakran bizarr rendellenességeiről. Az idegtudomány ilyen új területei mérhetetlenül izgalmasak, de mindig fennáll annak a veszélye, hogy a megfigyelés egyszerű művészete elvész, a klinikai leírás felületessé válik, és az emberi közeg gazdagsága elsikkad. 13

8 Előszó Világos, hogy mindkét megközelítés szükséges: egyesíteni kell a régimódi megfigyelést és leírást a legújabb módszerekkel; én mindkét megközelítést próbáltam beolvasztani a munkámba. Mindenekelőtt azonban igyekeztem odafigyelni betegeimre és alanyaimra, elképzelni a helyzetüket, és beleélni magam élményeikbe ezek az élmények alkotják könyvem magját. Első rész Kísértő zene 14

9 Irodalom Alajouanine, Théophile (1848) The aphasie and artistic realisation. Brain 71: Albert, Martin L. Sparks, R. Helm, N. (1973) Melodic intonation therapy for aphasia. Archives of Neurology 29: Aldridge, David (1992) Rhythm man. In Adam Seligman John Hilkevich, eds, Don t Think About Monkeys ( ). Duarte, CA, Hope Press. Allen, D. A. Rapin, I. (1992) Autistic children are also dysphasic. In H. Naruse E. M. Ornitz, eds, Neurobiology of Infantile Autism ( ). Amsterdam, Elsevier. Alle, Grant (1878) Jote-Deafness. Mind 3 (10): Amedi, Amir Merabet, Lotfi B. Bermpohl, Felix Pascual-Leone, Alvaro (2005) The occipital cortex in the blind: Lessons about plasticity and vision. Current Directions in Psychological Science 14 (6): Ayotte, Julia Peretz, Isabelle Hyde, Krista (2002) Congenital amusia: A group study of adults afflicted with a music-specific disorder. Brain 125: Baron-Cohen, Simon Harrison, John (1997) Synaesthesia: Classic and Comtemporary Readings. Oxford, Blackwell. Bauby, Jean-Dominique (2008) Szkafander és pillangó. Ford. V. Deák Éva. 2. kiad. Budapest, Park. Bayley, John (1999) Elegy for Iris. New York, St. Martin s Press. Bear, David (1979) Temporal-lobe epilepsy: A syndrome of sensory-limbic hyperconnection. Cortex 15: Beeli, G. Esslen, M. Jäncke, L. (2005) When coloured sounds taste sweet. Nature 434: 38. Belin, P. Van Eeckhout, P. Zilbovicius, M. Remy, P. François, C. Guillaume, S. Chain, F. Rancurel, G. Samson, Y. (1996) Recovery from nonfluent aphasia after melodic intonation therapy: A PET study. Neurology 47 (6):

10 Irodalom Berlin, P. Zatorre, R. J. Lafaille, P. Ahad, P. Pike, B. (2000) Voice-selective areas in human auditory cortex. Nature 403: Bell, Charles (1833) The Nervous System of the Human Body. London, Taylor and Francis. Bellugi, Urusula Lichtenberger, Liz Mills, Debra Galaburda, Albert Korenberg, Julie R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neuroscience 22: Berlioz, Hector (1956) Hector Berlioz emlékiratai. Ford. Faragó László. Budapest, Zeneműkiadó. Berrios, G. E. (1990) Musical hallucinations: A historical and clinical study. British Journal of Psychiatry 156: Berrios, G. E. (1991) Musical hallucinations: A statistical analysis of 46 cases. Psychopathology 24: Blake, D. T. Byl, N. N. Cheung, S. Bedenbaugh, P. Nagarajan, S. Lamb, M. Merzenich, M. (2002) Sensory representation abnormalities that parallel focal hand dystonia in a primate model. Somatosensory and Motor Research 19 (4): Blanke, Olaf Landis, Theodor Spinelli, Laurent Seeck, Margitta (2004) Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin. Brain 127: Blood, Anne J. Zatorre, Robert J. (2001) Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 98: Boeve, B. F. Geda Y. E. (2001) Polka music and semantic dementia. Neurology 57: Bossomaier, Terry Snyder, Allan (2004) Absolute pitch accessible to everyone by turning off part of the brain? Organised Sound 9 (2): Browne, Janet (2002) Charles Darwin: The Power of Place. New York, Alfred A. Knopf. Brust, John C. (2001) Music and the neurologist: An historical perspective. Annals of the New York Academy of Sciences 930: Burton, Rober (2001) The Anatomy of Melancholy. New York, NYRB Classics. Candia, Victor Wienbruch, Christian Elbert, Thomas Rockstroh, Brigitte Ray, William (2003) Effective behavioral treatment of focal hand dystonia in musicians alters somatosensory cortical roganization. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 100 (13): Chen, J. L. Zatorre, R. J. Penhune, V. B. (2006) Interactions between auditory and dorsal premotor cortex during synchronization to musical rhythms. Neuro-Image 32: Irodalom Chorost, Michael (2005a) My bionic quest for Boléro. Wired (November): Chorost, Michael (2005b) Rebuild: How Becoming Part Computer Made Me More Human. New York, Houghton Mifflin. Claparède, Édouard (1911) Recognition et moitié. Archives de Psychologie (Genève) 11: Clarke, Arthur C. (1953) Childhood s End. New York, Harcourt, Brace and World. Clarke, Arthur C. (2008) A gyermekkor vége. Ford. F. Nagy Piroska. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, Metropolis Media. Cohen, Donna Eisdorfer, Carl (1986) The Loss of Self: A Family Resource for the Care of Alzheimer s Disease and Related Disorders. New York, W. W. Norton. Cohen, Hon (2007) The world through a chimp s eyes. Science 316: Cohen, Neal J. (1984) Preserved learning capacity in amnesia: Evidence for multiple memory systems. In Larry R. Squire Nelson Butters, eds, Neuropsychology of Memory (83 103). New York, Guilford Press. Coleman, Nick (2008) Life in mono. The Guardian February 19. Colman, W. S. (1894) Hallucinations in the sane, associated with local organic disease of the sensory organs, etc. British Medical Journal May 12, 1894: Cowles, A. Beatty, W. W. Nixon, S. J. Lutz, L. J. Paulk, J. Ross, E. D. (2003) Musical skill in dementia: a violinist presumed to have Alzheimer s disease learns to play a new song. Neurocase 9 (6): Cranston, Maurice (1983) Jean-Jacques. London, Allen Lane ( ). Critchley, Macdonald (1937) Musicogenic epilepsy. Brain 60: Critchley, Macdonald Henson, R. A. (1977) Music and the Brain: Studies in the Neurology of Music. London, William Heinemann Medical. Crystal, H. A. Grober, E. Masur, D. (1989) Preservation of musical memory in Alzheimer s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 52 (12): Cuddy, Lola L. Duffin, Jacalyn (2005) Music, memory and Alzheimer s disease. Medical Hypotheses 64: Cytowic, Richard (1989) Synesthesia: A Union of the Senses. New York, Springer. Cytowic, Richard (1993) The Man Who Tasted Shapes. New York, G. P. Putnam s Sons. Cytowic, Richard Eagleman, David (2009) Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia. Cambridge, MIT Press. Darwin, Charles (1884) Az ember származása és az ivari kiválás. Ford. Török Aurél és Entz Géza. Budapest, A K.M. Természettudományi Társulat, Természettudományi Könyvkiadó Vállalat

11 Irodalom Darwin, Charles (1993) The Autobiography of Charles Darwin, New York, W. W. Norton. Darwin, Francis, ed. (1958) The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters. New York, Dover Publications. David, R. R. Fernandez, H. H. (2000) Quetiapine for hypnogogic musical release hallucination. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 13 (4): Davis, John (2004) Blind Tom. In Henry Louis Gates, Jr. Evelyn Brooks Higginbotham, eds, African American Lives. Oxford: Oxford University Press. Davis, John, and M. Grace Baron Blind Tom: A celebrated slave pianist coping with the stress of autism. In Stress and Coping in Autism, ed. M. G. Baron, J. Droden, G. Groden, and L. P. Lipsitt. Oxford: Oxford University Press. Deutsch, D. Henthorn, T. Dolson, M. (2004) Absolute pitch, speech, and tone language: Some experiments and a proposed framework. Music Perception 21: Deutsch, Diana Henthorn, Trevor Marvin, Elizabeth HongShuai Xu (2006) Absolute pitch among Marican and Cjhinese conservatory students: Prevalence differences, and evidence for a speech-related critical period (L). Journal of the Acoustical Society of America 119 (2): Devinsky, O. Feldmann, E. Burrowes, K. Bromfield, E. (1989) Autoscopic phenomena with seizures. Archives of Neurology 46: Donald, Merlin (1991) Origins of the Modern Mind. Cambridge, Harvard University Press. Donald, Merlin (2001) Az emberi gondolkodás eredete. Ford. Kárpáti Eszter. Budapest, Osiris. Down, J. Langdon (1887) On Some of the Mental Affections of Childhood and Youth. London, Churchill. Dunning, Jennifer (1981) When a pianist s fingers fail to obeay. The New York Times, June 14, section 2, page 1. Eco, Umberto (2007) Loana királynő titokzatos tüze. Ford. Barna Imre. Budapest, Európa. Edelman, Gerard M The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness. New York, Basic Books. Edelman, Gerard M. (2006) Second Nature: Brain Science and Human Knowledge. New Haven, Yale University Press. Ellis, Havelock (1923) The Dance of Life. New York, Modern Library. Fornazzari, L. Castle, T. Dadkarni, S. Ambrose, S. M. Miranda, D. Apanasiewicz, N. Phillips, F. (2006) Preservation of episodic musical memory in a pianist with Alzheimer disease. Neurology 66: 610. Irodalom Freedman, Lawrence R. (1997) Cerebral concussion. In Narinder Kapur, ed., Injured Brains of Medical Minds: Views from Within ( ). Oxford, Oxford University Press. Freud, Harry (1956) My Uncle Sigmund. In H. M. Ruitenbeek, ed., Freud As We Knew Him. Detroit, Wayne State University Press. Freud, Sigmund (2001) Művészeti írások. Ford. Kertész Imre. Budapest, Filium. Frucht, Steven J. (2004) Focal task-specific dystonia in musicians. In S. Fahn M. Hallett M. R. DeLong, eds, Dystonia 4: Advances in Neurology, vol. 94. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. Frucht, S. J., Fahn, S. Greene, P. E. O Brien, C. Gelb, M. Truong, D. D. Welsh, J. Factor, S. Ford, B. (2001) The natural history of embouchure dystonia. Movement Disorders 16 (5): Fry, Hunter J. Hallett, Mark (19889 Focal dystonia (occupational cramp) masquerading as nerve entrapment or hysteria. Plastic and Reconstructive Surgery 82: Fujioka, Takako Ross, Bernhard Kakigi, Ryusuke Pantev, Christo Trainor, Laurel J. (2006) One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children. Brain 129: Gaab, N. Schulze, K. Ozdemir, E. Schlaug, G. (2004) Extensive activation of occipital and parietal cortex in a blind absolute pitch musician. Poster Eleventh Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society, San Francisco. Galton, Francis (1883) Inquiries into Human Faculty and Its Development. London, J. M. Dent. Garndner, Howard (1983) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York, Basic Books. Garraux, G. Bauer, A. Hanakawa, T. Wu, T. Kansaku, K. Hallett, M. (2004) Changes in brain anatomy in focal hand dystonia. Annals of Neurology 55 (5): Gaser, Christian Schlaug, Gottfried (2003) Brain structures differ between musicians and non-musicians. Journal of Neuroscience 23 (27): Geist, Mary Ellen (2008) Measure of the Heart: A Father s Alzheimer s, a Daughter s Return. New York, Springboard Press. Geroldi, C. Metitiery, T. Binetti, G. Zanetti, O. Trabucchi, M. Frisoni, G. B. (2000) Pop music and frontotemporal dementia. Neurology 55: Geschwind, Norman Galaburda, A. M. (1987) Celebral Lateralization: Biological Mechanisms, Associations, and Pathology. Cambridge, MIT Press. Goddy, William (1988) Time and the Nervous System. New York, Praeger

12 Irodalom Gosselin, N. Samson, S. Adolps, R. Noulhiane, M. Roy, M. Hasboun, D. Baulac, M. Peretz, I. (2006) Emotional responses to unpleasant music correlates with damage to the parahippocampal cortex. Brain 129: Gougoux, F. Leopre, F. Lassonde, M. Voss, P. Zatorre, R. J. Belin P. (2004) Pitch discrimination in the early blind. Nature 430: 309. Gould, S. J. Wrba, E. S. (1982) Exaptation: A missing term in the science of form. Paleobiology 8: Gowers, William R. ( ) A Manual of Diseases of the Nervous System, 2 vols. Philadelphia, P. Blakiston. Gowers, William R. (1907) The Borderland of Epilepsy: Faints, Vagal Attacks, Vertigo, Migraine, Sleep Symptoms, and Their Treatment. London, Churcill. Griffiths, T. D. (2000) Musical hallucinosis in acquired deafness: Phenomenology and substrate. Brain 123: Griffiths, T. D. Jennings, A. R. Warren, J. D. (2006) Dystimbria: A distinct musical syndrome? Presented at the Ninth International Conference of Music Perception and Cognition, Bologna, August 22 26, Griffiths, T. D. Warren, J. D. Dean, J. I. Howard, D. (2004) When the feeling s gone: A selective loss of musical emotion. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 75 (2): Grove s Dictionary of Music and Musicians (1954) 5th edition, ed. Eric Blom. London, Macmillan. Hackney, Madeleine E. Kantorovich, Svetlana Earhart, Gammon M. (2007) A study on the effects of Argentine tango as a form of partnered dance for those with Parkinson disease and the healthy elderly. American Journal of Dance Therapy 29 (2): Hackney, Madeleine E. Kantorovich, Svetlana Levin, Rebecca Earhart, Gammon M. (2007) Effects of tango on functional mobility in Parkinson s disease: A preliminary study. Journal of Neurologic Physical Therapy 31: Halberstam, David (2007) The Coldest Winter: America and the Korean War. New York, Hyperion. Hallett, Mark (1998) The neurophysiology of dystonia. Archives of Neurology 55: Halpern, A. R. Zatorre, R. J. (1999) When that tune runs through your head: a PET investigation of auditory imagery for familiar melodies. Cerebral Cortex 9: Hamilton, R. H. Pascual-Leone, A. Schlaug, G. (2004) Absolute pitch in blind musicians. NeuroReport 15 (5): Irodalom Hamzei, F. Liepert, J. Dettmers, C. Adler, T. Kiebel, S. Rijntjes, M. Weiller, C. (2001) Structural and functional cortical abnormalities after upper limb amputation during childhood. NeuroReport 12 (5): Hannon, Erin E. Trehub, Sandra E. (2005) Tuning in to musical rhythms: Infants learn more readily than adults. Proceedings of the National Academy of Sciences 102: Harrison, John E. (2001) Synaesthesia: The Strangest Thing. New York, Oxford University Press. Hart, Mickey Lieberman, Frederic (1991) Planet Drum. San Francisco, HarperCollins. Harvey, William (1960) De Motu Locali Animalium. London, Cambridge University Press. Hécaen, Henri Albert, Martin L. (1978) Human Neuropsychology. New York, John Wiley & Sons. Henahan, Donal (1983) Did Shostakovich have a secret? The New York Times, July 10, section 2, page 21. Hermelin, Beate O Connor, N. Lee, S. (1987) Musical inventiveness of five idiot savants. Psychological Medicine 17: Hermesh, H. Konas, S. Shiloh, R. Dar, R. Marom, S. Weizman, A. Gross-Isseroff, R. (2004) Musical hallucinations: Prevalence in psychotic and nonpsychotic outpatients. Journal of Clinical Psychiatry 65 (2): Hull, John (1991) Touching the Rock: An Experience of Blindness. New York, Pantheon. Hunter, M. D. Friffiths, T. D. Farrow, T. F. Zehng, Y. Wilkinnson, I. D. Hegde, N. Woods, W. Spence, S. A. Woodruff, P. W. (2003) A neural basis for the perception of voices in external auditory space. Brain 126 (1): Huron, David (2006) Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. Cambridge, Brandford Books, MIT Press. Hutchinson, Siobhan Hui-Lin Lee, Leslie Gaab, Nadine Schlaug, Gottfried (2003) Cerebellar volume of musicians. Cerebral Cortex 13: Huxley, Aldous (2008) Szép új világ. Ford. Totth Benedek. Budapest, Cartaphilus. Huysmans, Joris-Karl (2002) A különc. Ford. Kosztolányi Dezső. Szeged, Lazi. Hyde, K. Zatorre, R. Griffiths, T. D. Lerch, J. P. Peretz, I. (2006) Morphometry of the amusic brain: A two-site study. Brain 129: Iversen, John R. Patel, Aniruddh D. Ohgushi, Kengo (2004) Perception of nonlinguistic rhythmic stimuli by American and Japanese listeners. Proceedings of the International Congress of Acoustics, Kyoto

13 Irodalom Izumi, Yukio Terao, Takeshi Ishino, Yoichi Nakamura, Jun (2002) Differences in regional cerebral blood flow during musical and verbal hallucinations. Psychiatry Research Neuroimaging 116: Jackendorff, Ray Lerdahl, Fred (2006) The capacity for music: What is it, and what s special about it? Cognition 100: Jackson, John Hughlings (1871) Singing by speechless (aphasic) children. Lancet 2: Jackson, John Hughlings (1888) On a particular variety of epilepsy ( Intellectual Aura ). Brain 11: Jacome, D. E. (1984) Aphasia with elation, hypermusia, musicophilia and compulsive whistling. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 47: James, William (1890) The Principles of Psychology. New York, Henry Holt. Jourdain, Robert (1997) Music, the Brain, and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination. New York, William Morrow. Kaptur, Narinder (1996) Paradoxical functional facilitation in brain-behaviour research: A critical review. Brain 119: Kawai, Nobuyuki Matsuzawa, Tetsuro (2000) Numerical memory span in a chimpanzee. Nature 403: Kemp, David E. Gilmer, William S. Fleck, Jenelle Dago, Pedro (2007) An association of intrusive, repetitive phrases with lamotrigine treatment in bipolar II disorder. CNS Spectrums 12 (2): Kertesz, Andrew (2006) The Banana Lady and Other Stories of Curious Behavior and Speech. Victoria, Trafford Publishing. Kertesz, Andrew Munoz, David G., eds (1988) Pick s Disease and Pick Complex. New York, Wiley-Liss. Klawans, Harold L. (1997) Did I Remove That Gallbladder? In. Narinder Kapur, ed., Injured Brains of Medical Minds: Views from Within (21 30). Oxford, Oxford University Press. Konorski, Jerzy (1967) Integrative Activity of the Brain: An Interdisciplinary Approach. Chicago, University of Chicago Press. Kraemer, David J. M. Macrae, C. Neil Green, Adam E. Kelley, William M. (2005) Sound of silence activates auditory cortex. Nature 434: 158. Lamb, Charles (1823) The Essays of Elia. London, Taylor and Hessey. Lederman, Richard J. (1999) Robert Schumann. Seminars in Neurology 19 suppl. 1: Lehrer, Jonah (2007) Blue Monday, green Thursday. New Scientist 194 (2604): Lehrer, Jonah (2007) Proust Was a Neuroscientist. New York, Houghton Mifflin. Lesser, Wendy (2007) Room for Doubt. New York, Pantheon. Irodalom Levitin, Daniel J. (2006) This Is Your Brain on Music. New York, Dutton. Levitin, Daniel J. Bellugi, Ursula (1998) Musical ability in individuals with Williams Syndrome. Music Perception 15 (4): Levitin, Daniel J. Bellugi, Ursula (2006) Rhythm, timbre and hyperacusis in Williams-Beuren syndrome. In C. Morris H. Lenhoff P. Wang, eds, Williams-Beuren Syndrome: Research and Clinical Perspectives ( ). Baltimore, Johns Hopkins University Press. Levitin, Daniel J. Cook, Perry R. (1996) Memory for musical tempo: Additional evidence that auditory memory is absolute. Perception and Psychophysics 58: Levitin, Daniel J. Rogers, Susan E. (2005) Absolute pitch: Perception, coding and controversies. Trends in Cognitive Neurosciences 9 (1): Llinás, Rodolfo (2001) I of the Vortex: From Neurons to Self. Cambridge, MIT Press. Lopez, Steve (2008) The Soloist: A Lost Dream, an Unlikely Friendship, and the Redemptive Power of Music. New York, G. P. Putnam s Sons. Luria, A. R. (1932) The Nature of Human Conflicts; or Emotion, Conflict and Will. New York, Liveright. Luria, A. R. (1963) Restoration of Function After Brain Injury. New York, Macmillan. Luria, A. R. (1966) Higher Cortical Functions in Man. New York, Basic Books. Luria, A. R. (1968) The Mind of a Mnemonist. Cambridge, Harvard University Press. Luria, A. R. (1970) Traumatic Aphasia. Berlin, Mouton de Gruyter. Lurija, Alexandr R. (1975) Válogatott tanulmányok. Kis könyv a nagy emlékezetről. Ford. Erős Ferenc et al. Budapest, Gondolat. Luria, A. R. Tsvetkova, L. S. Futer, D. S. (1965) Aphasia in a composer. Journal of Neurological Sciences 2: Lusseyran, Jacques (2005) És lőn újra világosság. Ford. Hevesi Mihály. Szeged, Szépnap. Machover, Tod (2004) Shaping minds musically. BT Techology Journal 22 (4): Mailis-Gagnon, Angela Israelson, David (2003) Beyond Pain: Making the Mind-Body Connection. Toronto, Viking Canada. Martin, Paula I. Naeser, Margaret A. Theoret, Hugo Tormos, Jose Maria Nicholas, Marjorie Kurland, Jacquie Fregni, Felipe Seekins, Heidi Doron, Karl Pascual- Leone, Alvaro (2004) Transcranial magnetic stimulation as a complementary treatment for aphasia. Seminars in Speech and Language 25: Massey, Irving J. (2006) The musical dream revisited: Misic and language in dreams. Psychology of Aesthetics. Creativity, and the Arts S 1:

14 Irodalom Maugham, Somerset W. (2009) Első személyben. Ford. Németh Andor és Vasvári Tibor. Budapest, Holnap. Maurer, Daphne (1997) Neonatal synaesthesia: Implications for the processing of speech and faces. In Simon Baron-Cohen John Harrison, eds, Synaesthesia: Classic and Contemporary Readings ( ). Oxford, UK, Blackwell. Meige, Henry Feindel, E. (1902) Les tics et leur traitement. Paris, Masson. Micheyl, Christophe Khalfa, Stephanie Perrot, Xavier Collet, Lionel (1997) Difference in cochlear efferent activity between musicians and non-musicians. Neuro- Report 8: Miles, Barry (1997) Paul McCartney: Many Years from Now. New York, Henry Holt. Miles, Barry (2009) Paul McCartney. Ford. Lénárt Levente. Budapest, Cartaphilus. Mill, John Stuart (1990) Autobiography. New York, Penguin Classics. Miller, B. L. Boone, K. Cummings, J. Read, S. L. Mishkin, F. (2000) Functional correlates of musical and visual ability in frontotemporal dementia. British Journal of Psychiatry 176: Miller, Leon K. (1989) Musical Savants: Exceptional Skill in the Mentally Retarded. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. Miller, Timothy C. Crosby, T. W. (1979) Musical hallucinations in a deaf elderly patient. Annals of Neurology 5: Minsky, Marvin (1982) Music, mind and meaning. In Manfred Clynes, ed., Music, Mind and Brain (1 20). New York, Plenum Press. Mitchell, Silas Weir (1866) The case of George Dedlow. Atlantic Monthly. Mitchell, Silas Weir (1965) The Injuries of Nerves. New York, Plenum Press. Mithen, Steven (2005) The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body. London, Weidenfeld & Nicolson. Mithen, Steven (2008) The diva within. New Scientist (February 23): Musacchia, Gabriella Sams, Mikko Skoe, Erika Kraus, Nina (2007) Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 104 (40): Nabokov, Vladimir (2006) Szólj, emlékezet! Ford. Pap Vera-Ágnes. Budapest, Európa. Nelson, Kevin R. Mattingly, Michelle Schmitt, Frederick A. (2007) Out-of-body experience and arousal. Neurology 68: Nelson, Kevin R. Mattingly, Michelle Lee, Sherman A. Schmitt, Frederick A. (2006) Does the arousal system contribute to near death experience? Neurology 66: Nietzsche, Friedrich (2002) A hatalom akarása: minden érték átértékelésének kísérlete. Ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Cartaphilus. Irodalom Nietzsche, Friedrich (2004) Bálványok alkonya. Nietzsche kontra Wagner. Ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Holnap. Nordoff, Paul Robbins, Clive (1971) Therapy in Music for Handicapped Children. London, Victor Gollancz. Noreña, A. J. Eggermont, J. J. (2005) Enriched acoustic environment after noise trauma reduces hearing loss and prevents cortical map reorganization Journal of Neuroscience 25 (3): Ockelford, Adam (2007) In the Key of Genius: The Extraordinary Life of Derek Paravicini. London, Hutchinson. Ockelford, Adam Pring, Linda Welch, Graham Treffert, Darold (2006) Focus on Music: Exploring the Musical Interests and Abilities of Bind and Partially-Sighted Children and Young People with Septo-Optic Dysplasia. London, Institute of Education. Oestereich, James R. (2004) Music: The shushing of the symphony. The New York Times, January 11. Ostwald, Peter (1985) Schumann: Music and Madness. London, Victor Gollancz. The Oxford Companion to Music (1955) 9th edition, ed. Percy A. Scholes. Oxford, Oxford University Press. Paderewski, Ignacy Jan (1939) The Paderewski Memoirs, ed. Mary Lawton. London, Collins. Pascual-Leone, Alvaro (2003) The brain that makes music and is changed by it. In Isabelle Peretz Robert Zatorre, eds, The Cognitive Neuroscience of Music ( ). Oxford, Oxford University Press. Patel, Aniruddh D. Iversen, J. R. Bregman, M. R. Schulz, I. Schulz, C. (2008) Investigating the human-specificity of synchronization to music. In Mayumi Adachi et al., eds, Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition. Sapporo. Patel, Aniruddh D. (2008) Music, Language, and the Brain. New York, Oxford University Press. Patel, Aniruddh D. Foxton, J. M. Griffiths, T. D. (2005) Musically tone-deaf individuals have difficulty discriminating intonation contours extracted from speech. Brain and Cognition 59: Patel, Aniruddh Iversen, John (2006) A non-human animal can drum a steady beat on a musical instrument. In M. Baroni A. R. Addessi R. Caterina M. Costa, eds, Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition. Bologna

15 Irodalom Patel, Aniruddh D. Iversen, John R. Chen, Yanqing Repp, Bruno H. (2005) The influence of metricality and modality on synchronization with a beat. Experimental Brain Research 163: Patel, Aniruddh D. Iversen, John R. Rosenberg, Jason C. (2006) Comparing the rhythm and melody of speech and music: The case of British English and French. Journal of the Acoustical Society of America 119 (5): Paulescu, E. Harrison, J. Baron-Cohen, S. J. Watson, D. G. Goldstein, L. Heather, J. Frackowiak, R. S. J. Frith, C. D The physiology of coloured hearing: A PET activation study of colour-word synesthesia. Brain 118: Penfield, W. Perot, P. (1963) The brain s record of visual and auditory experience: A final summary and discussion. Brian 86: Peretz, Isabelle Gagnon, I. (1999) Dissociation between recognition and emotional judgement for melodies. Neurocase 5: Piccirilli, Massimo Sciarma, Tiziana Luzzi, Simona (2000) Modularity of music: Evidence from a case of pure amusia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psyxchiatry 69: Pinker, Steven (2002) Hogyan működik az elme. Ford. Csibra Gergely. Budapest, Osiris. Pinker, Steven (2007) Toward a consilient study of literature. Philosophy and Literature 31: Poskanzer, David C. Brown, Arthur E. Miller, Henry (1962) Musicogenic epilepsy caused only by a discrete frequency band of church bells. Brain 85: The Power of Music: In which is shown, by a variety of Pleasing and Instructive Anecdotes, the effects it has on Man and Animals (1814) London (Corner of St. Paul s Church-Yard), J. Harris. Proust, Marcel (2001) Az eltűnt idő nyomában. A fogoly lány. Ford. Jancsó Júlia. Budapest, Atlantisz. Ramachandran, V. S. (2004) A Brief Tour of Human Consciousness. New York, Pi Press. Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2001) Psychophysical investigations into the neural basis of synaesthesia. Proceedings of the Royal Society of London, B 268: Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2001) Synaesthesia: A window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies 8 (12): Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2003) The phenomenology of synaesthesia. Journal of Consciousness Studies 10 (8): Rangell, Leo (2006) Music in the head: Living at the brain-mind border. Huffington Post, September 12. Irodalom Rapin, Isabelle (1982) Children with Brain Dysfunction: Neurology, Cognition, Language and Behavior. New York, Raven Press. Rauscher, F. H. Shaw, G. L. Ky, K. N. (1993) Music and spatial task performance. Nature 365: 611. Reik, Theodor (1953) The Haunting Melody: Psychoanalytic Experiences in Life and Music. New York, Farrar, Straus and Young. Révész, Géza (1970) The Psychology of a Musical Prodigy. Freeport, NY, Greenwood Press. Rizolatti, Giacomo Fadiga, Luciano Fogassi, Leonardo Gallese, Vittorio (2002) From mirror neurons to imitation: Facts and Speculations. In Andrew N. Meltzoff Wolfgang Prinz, eds, The Imitative Mind ( ). Cambridge, Cambridge University Press. Rohrer, J. D. Smith, S. J. Warren, J. D. (2006) Craving for music after treatment of partial epilepsy. Epilepsia 47 (5): Rorem, Ned (2006) Facing the Night: A Diary ( ) and Musical Writings. New York, Shoemaker & Hoard. Ross, E. D. Jossman, P. B. Bell, B. Sabin, T. Geschwind, N. (1975) Musical hallucinations in deafness. Journal of the American Medical Association 231 (6): Rothenberg, David (2005) Why Birds Sing. New York, Basic Books. Rouget, Gilbert (1985) Music and Trance. Chicago, University of Chicago Press. Russell, S. M. Golfinos, J. G. (2003) Amusia following resection of a Heschl gyrus glioma. Journal of Neurosurgery 98: Sacks, Oliver (1973) Awakenings. London, Duckworth. Sacks, Oliver (1984) A Leg to Stand On. New York, Summit Books. Sacks, Oliver (1985) The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York, Summit Books. Sacks, Oliver (1991) Ébredések. Ford. Csörögi István, Faludi Endre. Budapest, Interjú. Sacks, Oliver (1992) The last hippie. The New York Review of Books vol. 39, no. 6 (March 26): Sacks, Oliver (1992) Tourette s syndrome and creativity. British Medical Journal 305: Sacks, Oliver (1995) An Antropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales. New York, Alfred A. Knopf. Sacks, Oliver (1997) The Island of the Colorblind. New York, Alfred A. Knopf. Sacks, Oliver (1998) Music and the brain. In Concetta M. Tomaino, ed., Clinical Applications of Music in Neurologic Rehabilitation (1 18). St. Louis, MMB Music

16 Irodalom Sacks, Oliver (1999) Antropológus a Marson. Ford. Racsmány Mihály. Budapest, Osiris. Sacks, Oliver (2003) The mind s eye. The New Yorker (July 28): Sacks, Oliver (2004) Speed. The New Yorker (August 23): Sacks, Oliver (2004) A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Ford. Fenyves Katalin, Kis Anna, Rupp Anikó és Vajda Róza. Budapest, Park. Sacks, Oliver (2006) Stereo Sue. The New Yorker (June 19): Sacks, Oliver (2006) The power of music. Brain 129: Sacks, Oliver (2006) Fél lábbal a földön. Ford. Széky János. Budapest, Park. Saffran, Jenny R. Griepentrog, Gregory J. (2001) Absolute pitch in infant auditory learning: Evidence for developmental reorganization. Developmental Psycology 37 (1): Schellenberg, E. Glenn (2003) Does exposure to music have beneficial side effects? In Isabelle Peretz Robert J. Zatorre, eds, The Cognitive Neuroscience of Music ( ). Oxfod, Oxford University Press. Schlaug, G. Jäncke, L. Huang, Y. Steinmetz, H. (1995) In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians. Science 267: Schlaug, Gottfried Jäncke, Lutz Huang, Yanxiong Staiger, Jochen F. Steinmetz, Helmuth (1995) Increased corpus callosum size in musicians. Neuropsychologia 33 (8): Schlaug, Gottfried Norton, Andrea Ozdemir, Elif Helm-Estabrooks, Nancy (2006) Long-term behavioral and brain effects of melodic intonation therapy in patients with Broca s aphasia. Neuroimage 31 (suppl. 1): 37. Schlaug, Gottfried Marchina, Sarah Norton, Andrea (2008) From singing to speaking: Why singing may lead to recovery of expressive language function in patients with Broca s aphasia. Music Perception 25:4, Schopenhauer, Arthur (2007) A világ mint akarat és képzet. Ford. Tandori Ágnes és Tandori Dezső. Budapest, Osiris. Schreber, Daniel Paul (2000) Memoirs of My Nervous Illness. New York, New York Review Books. Schullian, Dorothy M. Schoen, Max, eds (1948) Music and Medicine. New York, Henry Shuman. Scoville, W. B. Milner, Brenda (1957) Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 20: Seeley, W. W. Matthews, B. R. Crawford, R. K. Gorno-Tempini, M. L. Foti, D. Mackenzie, I. R. Miller, B. L. (2008) Unravelling Boléro: Progressive aphasia, transmodal creatvity and the right posterior neocortex. Brain 131 (1): Irodalom Sforza, Teri Lenhoff, Howard Lenhoff, Sylvia (2006) The Strangest Song. Amherst, NY, Prometheus Books. Sheehy, M. P. Marsden, C. D. (1982) Writer s cramp a focal dystonia. Brain 105: Shenk, David (2001) The Forgetting: Alzheimer s Portrait of an Epidemic. New York, Doubleday. Simkin, Benjamin (1992) Mozart s scatalogical desorder. British Medical Journal 305: Simner, J. Ward, J. Lanz, M. Jansari, A. Noonan, K. Glover, L. Oakley, D. (2005) Non-random associations of graphemes to colours in synaesthetic and normal populations. Cognitive Neuropsychology 22 (8): Simner, Julia Mulvenna, Catherine Sagiv, Noam Tsakonikos, Elias Witherby, Sarah A. Fraser, Christine Scott, Kirsten Ward, Jamie (2006) Synaesthesia: The prevalence of atypical cross-modal experiences. Perception 35: Slonimsky, Nicolas (1953) Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers Since Beethoven s Time. Seattle, University of Washington Press. Smith, Daniel B. (2007) Muses, Madmen, and Prophets: Rethinking the History, Science, and Meaning of Auditory Hallucinations. New York, Penguin Press. Smith, Steven B. (1983) The Great Mental Calculators: The Psychology, Methods, and Lives of Calculating Prodigies, Past and Present. New York, Columbia University Press. Snyder, Allan W. Mulcahy, Elaine Taylor, Janet L. Mitfchell, John Sachdev, Perminder Gandevia, Simon C. (2003) Savant-like skills exposed in normal people by suppressing the left fronto-temporal lobe. Journal of Integrative Neuroscience 2 (2): Sotavalta, Olavi (1963) The flight sounds of insects. In R. G. Busnel, ed., Acoustic Behavior of Animals ( ). Amsterdam, Elsevier. Spencer, Herbert (2002) The origin and function of music. In Michael Mark, ed., Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today (47 48). New York, Routledge. Sparr, S. A. (2002) Reciptive amelodia in a trained musician. Neurology 59: Stein, Alexander (2004) Music, mouring, and consolation. Journal of the American Psychoanalytic Association 52 (3): Stern, Daniel (2004) Fabrikant s Way. In A Little Street Music. Huntsville, TX, Texas Review Press. Storr, Antony (1989) Freud. Oxford, Oxford University Press. Storr, Antony (1992) Music and the Mind. New York, Free Press

17 Irodalom Sztravinszkij, Igor (1969) Életem. Ford. F. Csanak Dóra. Budapest, Gondolat. Styron, William (1990) Darkness Visible: A Memoir of Madness. New York, Random House. Styron, William (1993) Látható sötétség. Ford. Kiss Zsuzsa. Budapest, Európa. Thaut, Michael H. (2005) Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications. New York, Routledge. Tolsztoj, Lev (1973) Kreutzer szonáta. Kisregények és elbeszélések. Ford. Németh László, Szőllősy Klára. Budapest, Európa. Tomaino, Concetta, ed. (1998) Clinical Applications of Music in Neurologic Rehabilitation. St. Louis, MMB Music. Treffert, Darold (2006) Extraordinary People: Understanding Savant Syndrome. Revised ed. Lincoln, Nebraska, iuniverse. Turnbull, Oliver H. Zois, Evangelos Kaplan-Solms, Karen Solms, Mark (2006) The developing transference in amnesia: Changes in interpersonal relationship, despite profound episodic-memory loss. Neuro-Psychoanalysis 8 (2): Twain, Mark (1878) A Literary Nightmare Reprinted in Punch, Brothers, Punch! and Other Stories. New York, Slote, Woodman and Co. Uga, V. Lemut, M. C. Zampi, C. Zilli, I. Salzarulo, P. (2006) Music in dreams. Consciousness and Cognition 15: Ulrich, G. Houtmans, T. Gold, C. (2007) The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: A randomized study. Acta Psychiatrica Scandinavica 116: van Bloss, Nick (2006) Busy Body: My Life with Tourette s Syndrome. London, Fusion Press. Vaughan, Ivan (1986) Ivan: Living with Parkinson s Disease. London, Macmillan. von Arnim, G. Engel, P. (1964) Mental retardation related to hypercalmaemia. Develop mental Medicine and Child Neurology 6: Wagner, Christoph (2005) Hand und Instrument: Musikphysiologische Grundlagen Praktische Konsequenzen. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel. Wagner, Richard (1911) My Life (603). New York, Dodd, Mead & Co. Warner, Nick Aziz, Victor (2005) Hymns and arias: Musical hallucinations in older people in Wales. International Journal of Geriatric Psychiatry 20: Warren, Jason D. Warren, Jane E. Fox, Nick C. Warrington, Elizabeth K. (2003) Nothing to dsay, something to sing: Primary progressive dynamic aphasia. Neurocase 9 (2): Waugh, Evelyn (1945) Brideshead Revisited. London, Chapman and Hall. Waugh, Evelyn (1957) The Ordeal of Gilbert Pinfold. Boston, Little, Brown. Irodalom Wearing, Deborah (2005) Forever Today: A Memoir of Love and Amnesia. London, Doubleday. Weiskrantz, Lawrence (1997) Consciousness Lost and Found. Oxford, Oxford University Press. West, Rebecca (1957) The Fountain Overflows. London, Macmillan. White, E. B. (1933) The supremacy of Uruguay. New Yorker (November 25): Wilson, Barbara A. Wearing, Deborah (1995) Prisoner of consciousness: A state of just awakening following herpes simplex encephalitis. In Ruth Campbell Martin Conway, eds, Broken Memories: Case Studies in Memory Impairment (14 30). Oxford, Blackwell. Wilson, Barbara A. Baddeley, A. D. Kapur, Narinder (1995) Dense amnesia in a professional musician following herpes simplex virus encephalitis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 17 (5): Wilson, Edward O. (1994) Naturalist. Washington, D. C., Island Press. Wilson, Frank R. (1988) Teaching hands, treating hands. Piano Quarterly 141: Wilson, Frank R. (1989) Acquistion and loss of skilled movement in musicians. Seminars in Neurology 9 (2): Wilson, Frank R. (2000) Current controversies on the origin, diagnosis and management of focal dystonia. In Raoul Tubiana Peter C. Amadio, eds, Medical Problems of the Instrumejntalist Musician ( ). London, Martin Dunitz. Wittgenstein, Ludwig (1989) A bizonyosságról. Ford. Neumer Katalin. Budapest, Európa. Young, Robyn L. Ridding, Michael C. Morrell, Tracy L. (2004) Switching skills by turning off part of the brain. Neurocase 10 (3): Zatorre, R. J. Halpern, A. R. (2005) Mental concerts: Musical imagery and auditory cortex. Neuron 47: Zatorre, R. J. Halpern, A. R. Perry, D. W. Meyer, E. Evans, A. C. (1996) Hearing in the mind s ear: A PET investigation of musical imagery and perception. Journal of Cognitive Neuroscience 8: Zitzer-Comfort, C. Doyle, T. F. Masataka, N. Korenberg, J. Bellugi, U. (2007) Nature and nurture: Williams syndrome across cultures. Developmental Science 10 (6): Zuckerkandl, Victor (1956) Sound and Symbol: Music and the External World. Princeton, NJ, Princeton University Press

18 Név- és tárgymutató szeptember , 284 A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét (O. Sacks) 68, 149, 155, 181, 183, 219, 226 A színvakok szigete (O. Sacks) 111 abszolút hallás 77, 93, 97, 100, 115, , 152, 155, 159, 160, 165, 168, 170, 172, 177, 208, 312 Adams, Liz 177, 331 afázia amúzia és ~ 207 zeneterápia és ~ Ágoston, Szent 234 agydaganat 21, 32, 111 agyféltekék kölcsönhatása 26, 97, 102, 111, 153, 212, 272, 299 agyférgek 50 58, 222, 269 agyi képalkotó eljárások 37, 43, 62, 96, 144, 174, 175, 229, 274, 312 agykéreg 24, 25, 27, 97, 134, 160, 164, 199 akusztika 100, Alajouanine, Théophile 298 Albert, Martin L. 103, 212, 213 Albinoni, Tomaso 273 Aldridge, David 220 állatok hang és ~ 116 látás ~nál 143 zene és ~ 57, 228, 229 Allen, Doris 307 Allen, Grant 108 álmok, zene ~ban ALS (amiotrófiás laterálszklerózis) 249, 293 Alsop, Joseph 110 Alzheimer, Alois 293 Alzheimer-betegség 13, 225, 239, 286, , 297, ; lásd még demencia, frontotemporális demencia amigdala 275, 313 amnézia átmeneti globális ~ 196 epizodikus emlékezet ~ban 188, 191, 192, 196, 198, 200, 318 érzelmi emlékezet ~ban 193 procedurális emlékezet ~ban 116, , 319 szemantikus emlékezet ~ban 188, 191, 192 zenei készségek megtartása ~ban amúzia afázia és ~ 207 ~ disszonanciára 112 cochleáris ~ 109, hangszín~ (hangszínsüketség) 110 harmónia~ (harmóniasüketség) 114 melódia~(dallamsüketség) 112 ritmus~ (ritmussüketség) 102, 103 veleszületett ~ , 108, 112 zenére adott érzelmi válasz és ~

19 Név- és tárgymutató Név- és tárgymutató Angel C. (skizofrénia) 70 Anne (Williams-szindróma) 303, 305 antiepileptikus 30, 62, 80 Antropológus a Marson (O. Sacks) 54, 152, 164, 233, 274, 290, 322 áramlás, kinetikus ~ Parkinson-kórban Asperger-szindróma 208, , 307 átmeneti globális amnézia (TGA) Auden, W. H. 239 autizmus 54, 99, , 207, 208, 274, 275, 289, 290, 298, 306, 307 Ayers, Nathaniel 286 Ayotte, Julia 106, 108, 110, 112 Aziz, Victor 69 B. tanár úr (amúzia) 113 Bach, Johann Sebastian 31, 45, 46, 48, 53, 72, 117, 137, 150, 189, 191, 202, 205, 221, 260, 274, 275, 281, 284, 303, 312 balkezes repertoár 259 Balsam, Arthur 319 Baron, Patrick 125, 137 Baron-Cohen, Simon 174, 176 Bauby, Jean-Dominique 242 Bayley, John 317 bazális ganglionok 48, 62, 85 87, 97, 111, 198, 229, 242, 246, Bear, David 23 Bearsted, Caroline 197 Beeli, Gian 169 Beethoven, Ludwig van 42, 45, 53, 54, 77, 84, 95, 107, 115, 117, 137, 140, 151, 191, 201, 202, 241, 277, 279, 298, bejóslás, zenében 302 Belin, Pascal 110, 213 Bell, Sir Charles 252 Bellini, Vincenzo 95 Bellugi, Ursula , Bennett, Carl 54 Benton, A. L. 101 Berlioz, Hector 267, 268 Bernstein, Leonard 124 Berrios, German E. 69 Beth Abraham Kórház , 243, 245, 246, 287 Beth, Kjersti 177 Beuren, Alois J. 305 bezártság-szindróma (locked-in syndrome) 242 bipoláris zavar 55, 285 Bizet, Georges 246 Blanke, Olaf 25 Blood, Anne J. 274 Bloss, Nick van 221, 222 Boeve, B. F. 297 Bossomaier, Terry 155 botox Brahms, Johannes 45, 167, 208, 267, 281 Brandston, Howard 145, 146 Broca-terület 212, 213 Browne, Janet 276 Bruner, Jerome 43, 81, 157 Brust, John C. 207 Burton, Robert 280 Bussey, Eliza 28 Caedmon 20 Caldwell, David 168, 178 Candia, Victor 256 Carlson, John 79 Casals, Pablo 202 Challenger, Melanie 265 Charles Bonnet-szindróma 176 Charles Bonnet-szindróma lásd még vizuális hallucinációk Che Guevara 102 Chen Joyce L. 229 Chopin, Frédéric 18, 19, 24, 42, 45, 60, 94, 104, 110, 167, 229, 241, 243, 267, 276 Chorost, Michael 64, 71, 109 Christian (Williams-szindróma) 303 Cicoria, Tony Claparède, Édouard 194, 196 Clarke, Arthur C. 9, 49 cochlea (csiga) ~ újrahangolása 140 ~ hallástorzulása 132, 133, 135 cochleáris implantátum 109 Cohen, Donna 316 Cohen, Jon 156 Cohen, Neal J. 194 Cole, Jonathan 249 Coleman, Nick 82, 147, 148 Colman, W. S. 69 Comfort, Heidi 314, 315 Cook, Perry 229 Cordelia (Rebecca West regényalakja) 93, 95, 100 Corti, Alfonso 131 Critchley, Macdonald 13, 34 36, 40, 101 Crosby, T. W. 86 Crystal (Williams-szindróma) 306, 307 Crystal, H. A. 318 Cytowic, Richard 105, 174 Csajkovszkij, Pjotr Iljics 65, 76, 95, 271, 279, 298 csimpánzok és emlékezet 156 D. L. (amúzia) , 110 dadogás 209, 236, 239 dallam ~ dinamizmusa , 223, 225, 228 ~ észlelésére való képtelenség Dallas, Duncan 238 dalszövegekre való tudattalan asszociáció Damashek, Mark 124, 125 Darwin, Charles 10, 131, 231, 274, 276 Davis, John 151 Deborah (Williams-szindróma) 304 demencia ; lásd még Alzheimer-betegség, frontotemporális demencia depresszió 184, 246, 258, 273, 280, 282 Deutsch, Diana 62, , 129 Devinsky, Orrin 25 dezinhibíció (gátlástalanodás) 211, 249 diplacusis (hangtorzulás) 140 diszkinézia 215, 216 disszonanciaészlelés 112 disztónia, zenészgörcs 245, dobolás és dobkörök 220, 325 Donald, Merlin 235 Drescher, Sara Bell 111 Dunning, Jennifer 254 Earhart, Gammon 244 Ébredések (O. Sacks) 13, 53, 67, 236, 245, 328 Eco, Umberto 192, 200 Ed M. (Parkinson-kór) 241 Edelman, Gerald M. 145, 242 Edith T. (Parkinson-kór) 240 Ehlen, Patrick 171, 178 elefántok Thai Elefánt Zenekar 228, 229 Williams-szindrómás leírása ~ról 307, 308 Eliot, T. S. 181 Ellis, Havelock 234 Ellison, Gaylord 297 előadás amnézia és ~ demencia és ~ , disztónia és ~ Emerson, Raplph Waldo 319, 320 emlékezet amfetamin és ~ 155 epizodikus/explicit ~ 196, 197 érzelem és ~ 194, 195 implicit ~ 190, 191 procedurális ~ ~ amnéziában ~ demenciában procedurális képzelet és ~ 116 rövid távú (munkamemória) ~ 55, 119, 156, 191, 225 savant-~

20 Név- és tárgymutató Név- és tárgymutató ~ sorozatokra szemantikus ~ 190, 191 vakság és ~ 158, 159 encephalitis lethargica (agyvelőgyulladás) 53, 67, , 241, 242, 245, 246, 289 encephalitis, herpes (vírusos agyhártyagyulladás) 37, 149, 150, 154 éneklés afázia és ~ alvás és alvásközeli állapotok elfojthatatlan ~ emlékezet és ~ közösségi ~ 211, 212 nyelv és ~ tanulás és ~ 102, 103 Enrico (zongorahangoló) 157 epilepszia 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 40, 61, 69, 80, 154, 297 érzelem depresszió és ~ fokozott reakciókészség zenére 17 29, hanglejtés beszédben és ~ 231, 232, 278, 279 közömbösség a zene iránt , sztereóhallás és ~ zene és ~ 113, Estrin, Glen 257, 258 fantomvégtagok és -ujjak 247, 248 Feidner, Erica vanderlinde 23 Fél lábbal a földön (O. Sacks) 223, 265 Fischer-Dieskau, Dietrich 283 Fleisher, Leon 45, 254, fokális disztónia Forster, E. M. 283 Foss, Lukas 241 Foster, Cindy 42 Foster-Cohen, Susan 172 Fox, Orlan 264, 265 főcímdalok 51 Főkormányzók (Arthur C. Clarke regényalakjai) 9 Frances D. (Parkinson-kór) 239 Frank V. (abszolút hallás) 124, 128 Franz, Carleen 113 Freedman, Lawrence R. 272 Freud, Sigmund 194, 269, 277, 278, 314 frontotemporális demencia 26, 28, 154, 155, 292, 293, , 301 Frucht, Steven J. 123, 257, 258 Fry, Hunter J. 255 Fujioka, Takako 98 funkcionális MR-vizsgálat lásd agyi képalkotás fülbemászó dallamok 12, 50 58, 60, 80 G. G. (muzikogén rohamok) 37, 38 Gaab, Nadine 97, 160 Galaburda, A. M. 153 Galilei 229 Galton, Francis 41, 162, 163, 173, 174, 176 Gardner, Howard 311 Garrison, Richard 237 gátlás, kérgi 48, 75, 80, 83, 176, 187, 211, 213, 224, 249, 253, 299, 301 Geist, Alan 57 Geist, Woody 45 George (Somerset Maugham regényalakja) 94, 95, 100 Geroldi, C. 297 Geschwind, Norman 69, 153, 154, 212, 213 Giordano, Matt 220 Glennie, Evelyn 98 Goldberg, Elkhonon 288 Gooddy, William 240, 241 Gordon B. (zenei hallucinációk) 71, 73, 121 Gosselin, N. 112 Gougoux, Frédéric 160 Gould, Stan 263 Gould, Stephen Jay 100 Gowers, William R. 80, 252, 253 Grace M. (zenei tehetség megjelenése) 28 Graffman, Gary 254, 59 Grandin, Temple 274 Grant, Ulysses S. 105 Grateful Dead 233 Greg F. ( Az utolsó hippi ) 233 Griepentrog, Gregory J. 128 Griffiths, T. D. 83, 110, 273 gyász 248, 264, , 285, 296 gyerekek abszolút hallás ~nél féltekei specializáció ~nél 212, 213 gyermekversek és ~ 226 motoros fejlődés ~nél 198 nyelvelsajátítás ~nél 127 ritmus ~nél 231, 235 szinesztézia ~nél 176 vak ~ 126, 158, 159, 161 zenei hallucinációk ~nél 75 zenei képzés ~nél 98 H. M. (amnézia) 195, 196 Hackney, Madeleine 244 halálközeli élmény 20, Halberstam, David 278 Hall, Stanley 176 Hallett, Mark 255, 257, 259 hallucináció 59 90,114, 176, 177, 190, 222, 223, 232, 243, 248, , 286, 299, 325 hallucinogének 116, 176 Halpern, A. R. 43 Hamilton, R. H. 159, 160 Hamzei, Farsin 249 hangerő és hallásvesztés 58, 131, 132, 138, 139 hangérzékenység 88, 102 hangsüketség 102, 103, 106, 111 Hannon, Erin E. 102 harmóniasüketség 114 Harrell, Tom 286 Harrison, John E Harry S. (homloklebeny-sérülés) 287, 292 Hart, Mickey 234 Harvey, William 236 Hécaen, Henri 103, 110 Henahan, Donald 79 Henson, R. A. 13, 36, 101 Hermelin, Beate 151 Herruer, Paul 163 Heschl gyrus 111 Hester (agyvelőgyulladáson átesett) 289 Hillsberg, Anna 278 hippokampusz 195, 198, 242 Hippokratész 225 Hoffmann, E. T. A. 163 homloklebenyi sérülés 54, 128, 154, 187, 196, 206, 209, 226, 287 Horovitz, Joseph 44 Hubbard, E. M. 166, 175 Hull, John 116, 160 Huntington-kór 245 Huron, David 202 Huxley, Aldous 210 Huysmans, Joris-Karl 162 Hyde, Krista 108, 112 I. R. (amúzia) 273 I., Mr. (színvakság) 134 improvizáció 119, 152, 190, 197, 200, 298, 306 ipod 58, 66, 67, 75, 132, 243 ismétlés agyférgek és ~ procedurális emlékezet és ~ ticek, echolália és ~ 53, 54 zenei hallucinációk és ~ Iversen, John 228, 231, 232 Ives, Charles 60 Izumi, Yukio 70 J. (pontos hallási emlékezet) 227 Jackendorff, Ray

A VÁLTOZÓ AGY. Norman Doidge PARK KÖNYVKIADÓ. Fordította Sóskuthy György. A fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Acsády László és dr.

A VÁLTOZÓ AGY. Norman Doidge PARK KÖNYVKIADÓ. Fordította Sóskuthy György. A fordítást szakmailag ellenőrizte dr. Acsády László és dr. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Norman Doidge: The Brain That Changes Itself, Stories of Personal Triumph from the Frontiers of Brain Science, Penguin Books, 2007 Norman Doidge A VÁLTOZÓ AGY Elképesztő

Részletesebben

Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban

Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban 1 Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. 2 Hoffmann

Részletesebben

Atipikus agy és a tehetség I.

Atipikus agy és a tehetség I. Hivatkozás: Gyarmathy É. (2009) Atipikus agy és a tehetség I. - Tehetség és a neurológia hátterű teljesítményzavarok valamint az Asperger szindróma. Pszichológia. Vol. 29, 4. 377 390 Atipikus agy és a

Részletesebben

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL)

NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) PLÉH CSABA PALOTÁS GÁBOR LÔRIK JÓZSEF NYELVFEJLÔDÉSI SZÛRÔVIZSGÁLAT (PPL) AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított

Részletesebben

Muszáj DAVID A. KESSLER, MD. Hadüzenet a só, a zsír és a cukor ellen. Pa r k Kö n y v k i a d ó. Fordította Rácz Judit

Muszáj DAVID A. KESSLER, MD. Hadüzenet a só, a zsír és a cukor ellen. Pa r k Kö n y v k i a d ó. Fordította Rácz Judit DAVID A. KESSLER, MD A fordítás alapjául szolgáló kiadás: David A. Kessler, MD: The End of Overeating. Taking Control of the Insatiable American Appetite. Rodale, New York, 2009 Muszáj annyit enni? Hadüzenet

Részletesebben

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Mészáros Judit. az Önök Bizottsága. Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Mészáros Judit az Önök Bizottsága Ferenczi Sándor, a budapesti iskola és a pszichoanalitikus emigráció AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Jánosnak és Daniniak hálával és útravalóként Tartalom Előszó (André Haynal)

Részletesebben

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében*

Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében* Kutya, ember, csimpánz: kognitív szempontok a fajok kommunikációs eltéréseinek értelmezésében* Kis Anna ELTE Etológia Tanszék és MTA Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai

Részletesebben

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21.

Teaching. the Teachers. Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról. Budapest 2010 04 12 21. Teaching the Teachers Dokumentáció egy tánctanároknak és táncosoknak szóló módszertani szemináriumról Documentation of a methodological seminar for dance-teachers and dancers Budapest 2010 04 12 21. Teaching

Részletesebben

Bevezetés Isten hozta az Akaraterô 101 kódjelû kurzuson

Bevezetés Isten hozta az Akaraterô 101 kódjelû kurzuson Jegyzetek Bevezetés Isten hozta az Akaraterô 101 kódjelû kurzuson 9. oldal Akaraterô-felmérés: 2010 American Psychological Association. Americans Report Willpower and Stress as Key Obstacles to Meeting

Részletesebben

Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények. a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből

Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények. a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből Szemelvények Specimina Operum Iuvenum 1. Szemelvények a PTE BTK 2011-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián díjazott hallgatóinak pályaműveiből Szerkesztette: Böhm Gábor és Fedeles Tamás Pécs, 2013

Részletesebben

A TANÍTÁS MINT TERMÉSZETES KOGNÍCIÓ. Sidney Strauss Tel Aviv University

A TANÍTÁS MINT TERMÉSZETES KOGNÍCIÓ. Sidney Strauss Tel Aviv University MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 4. szám 417 431. (2002) A TANÍTÁS MINT TERMÉSZETES KOGNÍCIÓ Sidney Strauss Tel Aviv University Ez a tanulmány arról szól, hogy miért tanítunk. Nem azt a kérdést teszem fel, hogyan

Részletesebben

Az Imágó Egyesület lapja

Az Imágó Egyesület lapja Az Imágó Egyesület lapja Alapítva 2010-ben Kiadja az Imágó Egyesület, Budapest 3. [24.] évfolyam, 1. szám, 2013 Fõszerkesztõ: KÕVÁRY ZOLTÁN Szerkesztõségi titkár: DEVECSERY ÁGNES A szerkesztõbizottság

Részletesebben

MŰVÉSZETI SZEKCIÓ 219

MŰVÉSZETI SZEKCIÓ 219 MŰVÉSZETI SZEKCIÓ 219 220 A magánének oktatás pedagógiai szempontú áttekintése Altorjay Tamás Szegedi Nemzeti Színház Összefoglalás: Jelen tanulmányban az éneklés, énekoktatás rövid történeti áttekintése

Részletesebben

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society

A Magyar Liszt Ferenc Társaság információs kiadványa Newsletter of the Hungarian Liszt Society H-1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel./Fax: (36-1) 342 1573 Bank: 11706016-20441966 E-mail: lisztferenctarsasag@gmail.com Website: http://www.lisztsociety.hu/ 2015. április NR 21 A p r i l 2 0 1 5 A Magyar

Részletesebben

VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓK ÉS SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK AZ ALVÁSI APNOÉBAN SZENVEDŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN

VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓK ÉS SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK AZ ALVÁSI APNOÉBAN SZENVEDŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 30-51. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.2 VÉGREHAJTÓ FUNKCIÓK ÉS SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK AZ ALVÁSI APNOÉBAN SZENVEDŐ SZEMÉLYEK ESETÉBEN Neszmélyi Bence 1 Albu

Részletesebben

JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER. A veszteségpszichológia felé 1

JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER. A veszteségpszichológia felé 1 JOHN H. HARVEY ERIC D. MILLER A veszteségpszichológia felé 1 Összefoglalás Miközben a veszteségérzés mindennapi életünk gyakori velejárója, feltűnő, hogy a pszichológián belül még nem jelent meg a veszteséggel,

Részletesebben

A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA *

A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2010, 65. 2. 221 232. DOI: 10.1556/MPSzle.65.2010.2.4. A TEHETSÉGGONDOZÁS PSZICHOLÓGIÁJA * GYARMATHY ÉVA MTA Pszichológiai Kutatóintézet E-mail: gyarme@.mtapi.hu Beérkezett:

Részletesebben

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY II.

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY II. EX-THALASSA Pszichoanalízis társadalom kultúra PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY II. 2011/3 BOKOR LÁSZLÓ: Az áttétel idegtudományi megközelítése VAS JÓZSEF PÁL: A neuropszichoanalízis megalapozása LÁBADI

Részletesebben

Normalitás, abnormalitás és tehetség

Normalitás, abnormalitás és tehetség Részlet Gyarmathy Éva (2009) Atipikus agy és a tehetség című habilitációs tézisből, Debreceni Egyetem Normalitás, abnormalitás és tehetség Dr Gyarmathy Éva Wishner (1960) szerint a pszichikum egészsége

Részletesebben

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum

2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum 1 2010. 10. 20 2010. 12. 02. Centrális Galéria, OSA Archivum impresszum imprint 2 Szubjektív Budapest Tér-képek 2010. 10. 20 2010. 12. 02., Centrális Galéria, OSA Archivum Kiállító művészek: Barcsay Gergely

Részletesebben

Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából

Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából Nyelvi megértés az embodiment nézőpontja szempontjából Szokolszky Ágnes SZTE BTK Pszivhológiai Intézet A Szegedi Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága által szervezett, Kognitív

Részletesebben

PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS

PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS PÉCSI FILOZÓFIAI TANULMÁNYOK PÉCS STUDIES IN PHILOSOPHY PÉCS (FÜNFKIRCHEN) PHILOSOPHISCHE STUDIEN ÉTUDES PHILOSOPHIQUES DE PÉCS Kiadó/Editor/Herausgeber/Éditeur Boros János (Pécs) és Richard Rorty (Stanford)

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Kampis György

Sorozatszerkesztő: Kampis György TUDAT ÉS ELME Az evolúciós gondolat Sorozatszerkesztő: Kampis György A sorozat kötetei: Kampis György Ropolyi László (szerk.): Evolúció és megismerés Jones, Steve: Darwin szelleme. A fajok eredete mai

Részletesebben

384 neuro-ophthalmologia. 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok VERSEGHI ANNA, S.

384 neuro-ophthalmologia. 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok VERSEGHI ANNA, S. 9. REHABILITÁCIÓ VERSEGHI ANNA, S. NAGY ZITA 9.1. Felülről lefelé tekintve Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok TEKINTETBE VÉTEL PROBLÉMÁI: FIGYELEM SZEMMOZGÁS Vajon ugyanazokra

Részletesebben

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok

A vendég mint idegen, az idegen mint vendég. mint nemzedéki élmény. Paul de Man az önéletírásról. József Attila Ingmar Bergman párhuzamok EX-THALASSA Pszichoanalízis társadalom kultúra 2011/1 ERÔS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény STARK ANDRÁS: József Attila Ingmar Bergman párhuzamok JUDIT SZÉKÁCS: Harry Potter, a story of traumatised

Részletesebben

tanulmány vita szemle melléklet

tanulmány vita szemle melléklet tanulmány Braunitzer Gábor Kasik László Benedek György A kognitív idegtudomány, idegélettan és a neveléstudomány kapcsolata a társas viselkedés együttes vizsgálatának lehetőségei 3 Radnóti Katalin Néhány

Részletesebben

A KÖZVETÍTETT SZOLILOKVIA: A NYELV ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ MEDIÁCIÓJA A BELSŐ BESZÉDEN KERESZTÜL

A KÖZVETÍTETT SZOLILOKVIA: A NYELV ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ MEDIÁCIÓJA A BELSŐ BESZÉDEN KERESZTÜL MAGYAR PEDAGÓGIA 110. évf. 2. szám 97 118. (2010) A KÖZVETÍTETT SZOLILOKVIA: A NYELV ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ MEDIÁCIÓJA A BELSŐ BESZÉDEN KERESZTÜL Reuven Feuerstein*, Louis H. Falik* és Bohács Krisztina** *Feuerstein

Részletesebben

ZENEI NEVELÉS SZÜLETÉS ELÕTT ÉS UTÁN MÉLYKÚTINÉ DIETRICH HELGA

ZENEI NEVELÉS SZÜLETÉS ELÕTT ÉS UTÁN MÉLYKÚTINÉ DIETRICH HELGA 1 Forrás: ELTE-TOFK: Ének-Zene-Nevelés, Trezor kiadó, Bp. 2004 ZENEI NEVELÉS SZÜLETÉS ELÕTT ÉS UTÁN MÉLYKÚTINÉ DIETRICH HELGA Az ember zenei fejlődése a lelki folyamatok és tulajdonságok fejlődésével együtt

Részletesebben

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika?

Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Fehér Krisztina Innátizmus? egy pszicholingvisztikai kérdés és a szociolingvisztika elmélete-módszertana Innátizmus és szociolingvisztika? Talán kissé szokatlannak tűnik, hogy egy szociolingvisztikai tárgyú

Részletesebben

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description

PROJECT DELIVERABLE. Funding Scheme: Collaborative Project. Deliverable description PROJECT DELIVERABLE Grant Agreement number: 224216 Project acronym: HANDS Project title: Helping Autism-diagnosed teenagers Navigate and Develop Socially Funding Scheme: Collaborative Project Deliverable

Részletesebben