Oliver Sacks. Az elme kerekei MEGJELENT KÖTETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Oliver Sacks. Az elme kerekei MEGJELENT KÖTETEK"

Átírás

1 Zenebolondok

2 Az elme kerekei Oliver Sacks ZENEBOLONDOK MEGJELENT KÖTETEK Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás Peck, M. Scott: Hazug emberek: a gonoszság lélektana Csíkszentmihályi Mihály: Flow Az áramlat Mesék a zenéről és az agyról ELŐKÉSZÜLETBEN Sacks, Oliver: Hogyan lát az elme? Csíkszentmihályi Mihály Csikszentmihalyi, Isabella Selega (szerk.): Élhető élet. Tanulmányok a pozitív pszichológiáról AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

3 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Oliver Sacks: Musicophilia. Tales of Music and the Brain. Picador, 2008 Fordította Bobák Orsolya Az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Lukács Ágnes Orrin Devinskynek, Ralph Siegelnek és Connie Tomainónak ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2010 Oliver Sacks, 2007 Hungarian translation Bobák Orsolya, 2010 Akadémiai Kiadó, 2010 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádióés televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

4 Tartalom ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Kísértő zene 1. Derült égből villámcsapás: Hirtelen jött muzikofília Utóirat Furcsán ismerős érzés: Zenei rohamok Félelem a zenétől: Muzikogén epilepszia Zene az agyban: Képalkotás és képzelet Agyférgek, tapadós zene és fülbemászó dallamok Zenei hallucinációk MÁSODIK RÉSZ A muzikalitás fokai 7. Értelem és érzelem: A muzikalitás fokai Összedől a világ: Amúzia és diszharmónia A papa G hangon fújja az orrát: Abszolút hallás Amikor hamisan szól a tiszta: Cochleáris amúzia Élethű sztereó: Miért van két fülünk? Utóirat Kétezer opera: Zenei savantok A hallott világ: Zene és vakság A tiszta zöld hangnem: Szinesztézia és zene HARMADIK RÉSZ Emlékezet, mozgás és zene 15. A pillanatban: Zene és amnézia Utóirat Beszéd és dal: Afázia és zeneterápia

5 17. Véletlen davenolás: Diszkinézia és kántálás Utóirat Jól kijönnek egymással: Zene és Tourette-szindróma Tartani az ütemet: Ritmus és mozgás Kinetikus dallam: Parkinson-kór és zeneterápia Fantomujjak: Az egykarú zongorista esete Apró izmok, nagy megerőltetés: Fokális disztónia, avagy zenészgörcs NEGYEDIK RÉSZ Érzelem, identitás és zene 23. Alvás és ébrenlét: Zenei álmok Vonzalom és közöny Siralmak: Zene, őrület és melankólia Harry S. esete: Zene és érzelem Elfojthatatlan: Zene és a halántéklebeny Egy hipermuzikális faj: Williams-szindróma Zene és identitás: Demencia és zeneterápia KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Utóirat IRODALOM NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ Előszó Furcsa dolog elnézni egy egész fajt több milliárd embert, amint értelmetlen hangmintázatokat játszik és hallgat, és jelentős időt tölt belefeledkezve abba, amit úgy hívunk, zene. Arthur C. Clarke regényében, A gyermekkor végében legalábbis ez az egyik dolog, amely az emberi lényekkel kapcsolatban zavarba ejti az igencsak racionális idegeneket, a főkormányzókat. Kíváncsiságuk elviszi őket egy koncertre a Földön, amelyet udvariasan végighallgatnak, és a végén gratulálnak a zeneszerzőnek rendkívüli zsenialitásához miközben az egész továbbra is felfoghatatlan számukra. Elgondolni sem tudják, mi mehet végbe az emberi lényekben, amikor zenét hallgatnak vagy alkotnak, mert velük nem történik semmi. Számukra, mint faj számára, a zene nem létezik. Képzeljük el, hogy a főkormányzók az űrhajóikban tovább töprengenek. El kell ismerniük, hogy ez a zenének nevezett dolog valamilyen módon nagy hatással van az emberekre, és központi eleme az emberi létnek. Még sincsenek benne fogalmak, állítások, hiányoznak a képek, a szimbólumok, vagyis a nyelvre jellemző dolgok. Nem bír reprezentációs erővel. Nincs szükségszerű kapcsolatban a világgal. Néha előfordul, hogy valakiből, a főkormányzókhoz hasonlóan, hiányzik az idegi apparátus, amely lehetővé teszi a hangok és dallamok élvezetét. Gyakorlatilag azonban majd mindnyájunkra nagy hatással van a zene, függetlenül attól, hogy vágyunk-e rá, vagy különösebben muzikálisnak gondoljuk-e magunkat. Ez a zenei hajlam a muzikofília már kisgyerekkorban megmutatkozik, minden kultúrában központi szerepet tölt be, és minden valószínűség szerint fajunk megjelenésétől velünk van. 8 9

6 Előszó A muzikofília az emberi természet része. Alakíthatja és befolyásolhatja a kultúra, amelyben élünk, az életkörülményeink, az egyéni adottságok vagy hiányosságok, de olyan mélyen rejlik az emberi természetben, hogy hajlamosak vagyunk velünk születettnek tekinteni, ahogy E. O. Wilson is veleszületettnek tekinti a biofíliát, az élő dolgok iránti szeretetünket. (Meglehet, hogy a muzikofília a biofília egyik formája, hiszen maga a zene is majdhogynem élő dologként hat.) Míg a madárdalnak nyilvánvaló adaptív haszna van (az udvarlásban, az agresszióban, a terület határainak kijelölésében stb.), szerkezetét tekintve viszonylag kötött, és előre huzalozott a madarak idegrendszerében (jóllehet van néhány énekesmadár, amelyik improvizálni szokott vagy duetteket énekel). Az emberi zene eredetét nem ilyen könnyű megérteni. Darwin maga is fogas kérdésnek tekintette a problémát; Az ember származásában ezt írta: Minthogy pedig sem a zenei hangok előidézésében való öröme, sem pedig az ehhez való tehetsége az embernek a napi életszükségekre nézve semmiféle haszonnal nincsen, ezt a két tulajdonságot a legnagyobb misteriumok közé kell sorolnunk, a melyekkel az emberi lény felruháztatott. 1 Steven Pinker napjainkban azt állítja, hogy a zene csokitorta a fülnek (auditory cheesecake), és felteszi a kérdést: Miféle előny származik abból, hogy időt és energiát nem kímélve csinnadrattát hozzunk létre? A biológiai okot és hatást illetően a zene haszontalan. Ha eltűnne fajunkból, életünk többi része gyakorlatilag változatlan lenne. Bár Pinker maga is nagyon muzikális ember, és bizonyára zene hiányában úgy érezné, hogy élete jóval szegényebb, nem hiszi, hogy a zene vagy más művészeti ágak közvetlen evolúciós adaptációk volnának. Egy 2007-es cikkében felteszi, hogy sok művészeti ágnak egyáltalán nincs adaptív funkciója. Ezek két másik jellegzetességnek lehetnek a melléktermékei: egyrészt olyan motivációs rendszereknek, melyek örömet okoznak, amikor az adaptív végeredményekhez (biztonság, szex, tisztelet, információgazdag környezet) kapcsolódó jeleket tapasztaljuk, másrészt annak a technológiai szaktudásnak, amellyel ezeknek a jeleknek nagy tisztaságú és koncentrált adagjait létrehozzuk. 1 Darwin 1884, II Előszó Pinker (és mások) érzése szerint zenei képességeink vagy legalábbis néhány az egyébként már más célokra kifejlődött agyi rendszerek használata, bevonása vagy mozgósítása által jöhetnek létre. Ez alighanem egybevág azzal a ténnyel, hogy nincs konkrét zenei központ az emberi agyban, inkább szétszórtan elhelyezkedő tucatnyi hálózat együttműködéséről beszélhetünk. Stephen Jay Gould, aki elsőként nézett nyíltan szembe a nem adaptív változások bosszantó kérdésével, ebben a tekintetben inkább exaptációról beszél, mint adaptációról és éppen a zenét választja az exaptáció világos példájának. (William James valószínűleg valami hasonlóra gondolhatott, amikor a zenére és magasabb esztétikai, erkölcsi és intellektuális életünk más aspektusaira való fogékonyságunkról azt írta, hogy ezek az elmébe a hátsó lépcsőn jutottak be.) Mindettől vagyis hogy milyen mértékben előre huzalozott az ember zenei képessége és fogékonysága, vagy mennyire más képességek és hajlamok mellékterméke eltekintve, a zene minden kultúrában alapvető fontosságú, és központi szerepet tölt be. Mi, emberek legalább annyira vagyunk zenei, mint nyelvi faj. Ez számos különféle formában nyilvánul meg. Mindannyian (nagyon kevés kivételtől eltekintve) észleljük a zenét, észleljük a hangokat, hangszíneket, hangközöket, dallamíveket, harmóniát és (talán a legelementárisabb módon) a ritmust. Mindezeket integráljuk, és az agy számos különböző részének segítségével zenét építünk belőlük. A zenének ehhez a nagyrészt tudattalan strukturális élvezetéhez hozzáadódik még a zenére adott gyakran intenzív és mély érzelmi reakció is. A zene kifejezhetetlen mélysége, írja Schopenhauer, amit oly könnyű megérteni és mégis oly megmagyarázhatatlan, annak köszönhető, hogy újrateremti legbelsőbb lényünk minden érzelmét, de nélkülöz minden realitást és messze van azok fájdalmától A zene soha nem az életet vagy annak eseményeit fejezi ki, hanem pusztán azok leglényegét. A zenehallgatás nemcsak hallási és érzelmi élmény, hanem mozgásos is: Izmainkkal hallgatunk zenét, írja Nietzsche. Önkéntelenül is követjük a zene ütemét, még akkor is, ha nem tudatosan figyelünk rá, arcunk és testtartásunk tükrözi a dallam narratíváját és az általa ébresztett gondolatokat és érzéseket. 11

7 Előszó 12 Előszó Mindaz, ami a zene észlelésekor végbemegy, végbemehet akkor is, ha a zenét fejben hallgatjuk. A zene elképzelése, még viszonylag nem muzikális emberek esetében is, rendszerint kiemelkedően hűen követi nemcsak az eredeti dallamot és a hozzá kapcsolódó érzéseket, hanem a hangmagasságot és tempót is. Ennek hátterében a zenei emlékezet rendkívüli megbízhatósága áll: amit az ember korai éveiben hall, egész életére bevésődhet agyába. Hallórendszerünk, idegrendszerünk valójában tökéletesen zenére van hangolva, ám még nemigen tudjuk, mennyi köszönhető ebből a zene lényegi jellemzőinek az időbe szőtt bonyolult hangmintáknak, a lendületnek, a megtörhetetlen szekvenciáknak, a következetes ritmusnak és ismétléseknek, annak a rejtélyes módnak, ahogyan érzelmet és akaratot testesít meg és mennyi a speciális rezonanciáknak, szinkronizációknak, rezgő mozgásoknak, a kölcsönös gerjesztéseknek vagy visszacsatolásoknak a zenei észlelés és visszajátszás hátterében álló végtelenül bonyolult, többszintes idegi pályákon. Ez a csodálatos gépezet azonban talán éppen bonyolult és fejlett volta miatt nagyon sérülékeny, érzékeny számos különféle torzulásra, túlzásra és meghibásodásra. A zene észlelésének (vagy elképzelésének) képessége bizonyos agysérülések következtében károsodhat; az amúziának sok ilyen formája létezik. Másfelől azonban a zenei képzelőerő túlzóvá és irányíthatatlanná is válhat, és fülbemászó dallamok szűnni nem akaró ismételgetéséhez vagy akár zenei hallucinációkhoz is vezethet. Némely embernél a zene rohamokat válthat ki. Vannak speciális neurológiai kockázatok, képességzavarok, amelyeknek a hivatásos zenészek ki vannak téve. Az intellektuális és az érzelmi oldal kiegyensúlyozott kapcsolata bizonyos körülmények között megszakadhat, és előfordulhat, hogy valaki tökéletesen észleli a zenét, de közömbös és szenvtelen marad iránta, vagy éppen fordítva, szenvedélyesen megérinti, annak ellenére, hogy képtelen kihámozni a hallottak értelmét. Némelyek meglepően sokan színeket látnak, különféle érzetek lepik meg őket, ízlelnek, szagolnak vagy tapintanak zenehallgatás közben bár az efféle szinesztéziát inkább tekinthetjük adománynak, mint tünetnek. William James zenei fogékonyságunkat emlegeti; míg a zene mindnyájunkra nagy hatással van megnyugtat, fellelkesít, megvigasztal, megborzongat, vagy akár szervez és összehangol a munkában vagy a játékban, hihetetlen terápiás erejű és kivételesen hatékony lehet számos neurológiai sérülés esetén. Ezek az emberek erőteljesen és kifejezetten reagálnak a zenére (miközben másra néha nem nagyon). Az ilyen betegeknek általában kiterjedt kérgi problémáik vannak, sztrók (stroke), Alzheimer-kór vagy más szellemi leépülést előidéző okok miatt; mások speciális kérgi szindrómákat mutatnak ilyen lehet a nyelvi vagy mozgásfunkciók elvesztése, az amnézia vagy a homloklebeny-szindrómák. Vannak köztük értelmi sérültek, autisztikusak; mások kéreg alatti szindrómákkal, pél dául Parkinson-kórral vagy egyéb mozgásos rendellenességgel élnek. Ezekben az állapotokban és másokban a páciensek jól reagálhatnak a zenére és a zeneterápiára ban éreztem először késztetést arra, hogy a zenéről gondolkodjak és írjak. Ekkor tapasztaltam a zene mély hatását azoknál a súlyosan parkinsonos betegeknél, akikről később az Ébredésekben is írtam. És azóta elmondani sem tudom, hányféle módon erőszakolta ki a zene egyfolytában a figyelmemet, és mutatta meg az agyi funkciókra és így az életre gyakorolt hatását. A zene mindig az első szavak között van, amit megnézek egy új neurológia vagy fiziológia tankönyv tárgymutatójában, de Macdonald Critchley és R. A. Henson A zene és az agy című történelmi és klinikai példákat is gazdagon felvonultató könyvének 1977-es kiadásáig alig találtam említést a témáról. A zenével kapcsolatos esettörténetek ritkaságának egyik magyarázata az lehet, hogy az orvosok alig érdeklődnek betegeik zenei észlelésének romlása iránt (míg egy nyelvi probléma például azonnal napvilágra kerül). Az elhanyagolás másik oka pedig abban gyökerezhet, hogy a neurológusok a leírás mellett szeretnek magyarázatokat, mögöttes mechanizmusokat találni, és az 1980-as évek előtt a zenének gyakorlatilag nem volt idegtudománya. Az új technológiák révén az elmúlt két évtizedben mindez megváltozott: lehetővé vált az emberek élő agyának megfigyelése zenehallgatás, a zene elképzelése vagy éppen zeneszerzés közben. Ma már óriási és gyorsan növekvő eredményhalmaz áll rendelkezésünkre a zenei észlelés és ábrázolás idegrendszeri hátteréről és ezeknek bonyolult és gyakran bizarr rendellenességeiről. Az idegtudomány ilyen új területei mérhetetlenül izgalmasak, de mindig fennáll annak a veszélye, hogy a megfigyelés egyszerű művészete elvész, a klinikai leírás felületessé válik, és az emberi közeg gazdagsága elsikkad. 13

8 Előszó Világos, hogy mindkét megközelítés szükséges: egyesíteni kell a régimódi megfigyelést és leírást a legújabb módszerekkel; én mindkét megközelítést próbáltam beolvasztani a munkámba. Mindenekelőtt azonban igyekeztem odafigyelni betegeimre és alanyaimra, elképzelni a helyzetüket, és beleélni magam élményeikbe ezek az élmények alkotják könyvem magját. Első rész Kísértő zene 14

9 Irodalom Alajouanine, Théophile (1848) The aphasie and artistic realisation. Brain 71: Albert, Martin L. Sparks, R. Helm, N. (1973) Melodic intonation therapy for aphasia. Archives of Neurology 29: Aldridge, David (1992) Rhythm man. In Adam Seligman John Hilkevich, eds, Don t Think About Monkeys ( ). Duarte, CA, Hope Press. Allen, D. A. Rapin, I. (1992) Autistic children are also dysphasic. In H. Naruse E. M. Ornitz, eds, Neurobiology of Infantile Autism ( ). Amsterdam, Elsevier. Alle, Grant (1878) Jote-Deafness. Mind 3 (10): Amedi, Amir Merabet, Lotfi B. Bermpohl, Felix Pascual-Leone, Alvaro (2005) The occipital cortex in the blind: Lessons about plasticity and vision. Current Directions in Psychological Science 14 (6): Ayotte, Julia Peretz, Isabelle Hyde, Krista (2002) Congenital amusia: A group study of adults afflicted with a music-specific disorder. Brain 125: Baron-Cohen, Simon Harrison, John (1997) Synaesthesia: Classic and Comtemporary Readings. Oxford, Blackwell. Bauby, Jean-Dominique (2008) Szkafander és pillangó. Ford. V. Deák Éva. 2. kiad. Budapest, Park. Bayley, John (1999) Elegy for Iris. New York, St. Martin s Press. Bear, David (1979) Temporal-lobe epilepsy: A syndrome of sensory-limbic hyperconnection. Cortex 15: Beeli, G. Esslen, M. Jäncke, L. (2005) When coloured sounds taste sweet. Nature 434: 38. Belin, P. Van Eeckhout, P. Zilbovicius, M. Remy, P. François, C. Guillaume, S. Chain, F. Rancurel, G. Samson, Y. (1996) Recovery from nonfluent aphasia after melodic intonation therapy: A PET study. Neurology 47 (6):

10 Irodalom Berlin, P. Zatorre, R. J. Lafaille, P. Ahad, P. Pike, B. (2000) Voice-selective areas in human auditory cortex. Nature 403: Bell, Charles (1833) The Nervous System of the Human Body. London, Taylor and Francis. Bellugi, Urusula Lichtenberger, Liz Mills, Debra Galaburda, Albert Korenberg, Julie R. (1999) Bridging cognition, the brain and molecular genetics: Evidence from Williams syndrome. Trends in Neuroscience 22: Berlioz, Hector (1956) Hector Berlioz emlékiratai. Ford. Faragó László. Budapest, Zeneműkiadó. Berrios, G. E. (1990) Musical hallucinations: A historical and clinical study. British Journal of Psychiatry 156: Berrios, G. E. (1991) Musical hallucinations: A statistical analysis of 46 cases. Psychopathology 24: Blake, D. T. Byl, N. N. Cheung, S. Bedenbaugh, P. Nagarajan, S. Lamb, M. Merzenich, M. (2002) Sensory representation abnormalities that parallel focal hand dystonia in a primate model. Somatosensory and Motor Research 19 (4): Blanke, Olaf Landis, Theodor Spinelli, Laurent Seeck, Margitta (2004) Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin. Brain 127: Blood, Anne J. Zatorre, Robert J. (2001) Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 98: Boeve, B. F. Geda Y. E. (2001) Polka music and semantic dementia. Neurology 57: Bossomaier, Terry Snyder, Allan (2004) Absolute pitch accessible to everyone by turning off part of the brain? Organised Sound 9 (2): Browne, Janet (2002) Charles Darwin: The Power of Place. New York, Alfred A. Knopf. Brust, John C. (2001) Music and the neurologist: An historical perspective. Annals of the New York Academy of Sciences 930: Burton, Rober (2001) The Anatomy of Melancholy. New York, NYRB Classics. Candia, Victor Wienbruch, Christian Elbert, Thomas Rockstroh, Brigitte Ray, William (2003) Effective behavioral treatment of focal hand dystonia in musicians alters somatosensory cortical roganization. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 100 (13): Chen, J. L. Zatorre, R. J. Penhune, V. B. (2006) Interactions between auditory and dorsal premotor cortex during synchronization to musical rhythms. Neuro-Image 32: Irodalom Chorost, Michael (2005a) My bionic quest for Boléro. Wired (November): Chorost, Michael (2005b) Rebuild: How Becoming Part Computer Made Me More Human. New York, Houghton Mifflin. Claparède, Édouard (1911) Recognition et moitié. Archives de Psychologie (Genève) 11: Clarke, Arthur C. (1953) Childhood s End. New York, Harcourt, Brace and World. Clarke, Arthur C. (2008) A gyermekkor vége. Ford. F. Nagy Piroska. 2. jav., bőv. kiad. Budapest, Metropolis Media. Cohen, Donna Eisdorfer, Carl (1986) The Loss of Self: A Family Resource for the Care of Alzheimer s Disease and Related Disorders. New York, W. W. Norton. Cohen, Hon (2007) The world through a chimp s eyes. Science 316: Cohen, Neal J. (1984) Preserved learning capacity in amnesia: Evidence for multiple memory systems. In Larry R. Squire Nelson Butters, eds, Neuropsychology of Memory (83 103). New York, Guilford Press. Coleman, Nick (2008) Life in mono. The Guardian February 19. Colman, W. S. (1894) Hallucinations in the sane, associated with local organic disease of the sensory organs, etc. British Medical Journal May 12, 1894: Cowles, A. Beatty, W. W. Nixon, S. J. Lutz, L. J. Paulk, J. Ross, E. D. (2003) Musical skill in dementia: a violinist presumed to have Alzheimer s disease learns to play a new song. Neurocase 9 (6): Cranston, Maurice (1983) Jean-Jacques. London, Allen Lane ( ). Critchley, Macdonald (1937) Musicogenic epilepsy. Brain 60: Critchley, Macdonald Henson, R. A. (1977) Music and the Brain: Studies in the Neurology of Music. London, William Heinemann Medical. Crystal, H. A. Grober, E. Masur, D. (1989) Preservation of musical memory in Alzheimer s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 52 (12): Cuddy, Lola L. Duffin, Jacalyn (2005) Music, memory and Alzheimer s disease. Medical Hypotheses 64: Cytowic, Richard (1989) Synesthesia: A Union of the Senses. New York, Springer. Cytowic, Richard (1993) The Man Who Tasted Shapes. New York, G. P. Putnam s Sons. Cytowic, Richard Eagleman, David (2009) Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia. Cambridge, MIT Press. Darwin, Charles (1884) Az ember származása és az ivari kiválás. Ford. Török Aurél és Entz Géza. Budapest, A K.M. Természettudományi Társulat, Természettudományi Könyvkiadó Vállalat

11 Irodalom Darwin, Charles (1993) The Autobiography of Charles Darwin, New York, W. W. Norton. Darwin, Francis, ed. (1958) The Autobiography of Charles Darwin and Selected Letters. New York, Dover Publications. David, R. R. Fernandez, H. H. (2000) Quetiapine for hypnogogic musical release hallucination. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology 13 (4): Davis, John (2004) Blind Tom. In Henry Louis Gates, Jr. Evelyn Brooks Higginbotham, eds, African American Lives. Oxford: Oxford University Press. Davis, John, and M. Grace Baron Blind Tom: A celebrated slave pianist coping with the stress of autism. In Stress and Coping in Autism, ed. M. G. Baron, J. Droden, G. Groden, and L. P. Lipsitt. Oxford: Oxford University Press. Deutsch, D. Henthorn, T. Dolson, M. (2004) Absolute pitch, speech, and tone language: Some experiments and a proposed framework. Music Perception 21: Deutsch, Diana Henthorn, Trevor Marvin, Elizabeth HongShuai Xu (2006) Absolute pitch among Marican and Cjhinese conservatory students: Prevalence differences, and evidence for a speech-related critical period (L). Journal of the Acoustical Society of America 119 (2): Devinsky, O. Feldmann, E. Burrowes, K. Bromfield, E. (1989) Autoscopic phenomena with seizures. Archives of Neurology 46: Donald, Merlin (1991) Origins of the Modern Mind. Cambridge, Harvard University Press. Donald, Merlin (2001) Az emberi gondolkodás eredete. Ford. Kárpáti Eszter. Budapest, Osiris. Down, J. Langdon (1887) On Some of the Mental Affections of Childhood and Youth. London, Churchill. Dunning, Jennifer (1981) When a pianist s fingers fail to obeay. The New York Times, June 14, section 2, page 1. Eco, Umberto (2007) Loana királynő titokzatos tüze. Ford. Barna Imre. Budapest, Európa. Edelman, Gerard M The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness. New York, Basic Books. Edelman, Gerard M. (2006) Second Nature: Brain Science and Human Knowledge. New Haven, Yale University Press. Ellis, Havelock (1923) The Dance of Life. New York, Modern Library. Fornazzari, L. Castle, T. Dadkarni, S. Ambrose, S. M. Miranda, D. Apanasiewicz, N. Phillips, F. (2006) Preservation of episodic musical memory in a pianist with Alzheimer disease. Neurology 66: 610. Irodalom Freedman, Lawrence R. (1997) Cerebral concussion. In Narinder Kapur, ed., Injured Brains of Medical Minds: Views from Within ( ). Oxford, Oxford University Press. Freud, Harry (1956) My Uncle Sigmund. In H. M. Ruitenbeek, ed., Freud As We Knew Him. Detroit, Wayne State University Press. Freud, Sigmund (2001) Művészeti írások. Ford. Kertész Imre. Budapest, Filium. Frucht, Steven J. (2004) Focal task-specific dystonia in musicians. In S. Fahn M. Hallett M. R. DeLong, eds, Dystonia 4: Advances in Neurology, vol. 94. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins. Frucht, S. J., Fahn, S. Greene, P. E. O Brien, C. Gelb, M. Truong, D. D. Welsh, J. Factor, S. Ford, B. (2001) The natural history of embouchure dystonia. Movement Disorders 16 (5): Fry, Hunter J. Hallett, Mark (19889 Focal dystonia (occupational cramp) masquerading as nerve entrapment or hysteria. Plastic and Reconstructive Surgery 82: Fujioka, Takako Ross, Bernhard Kakigi, Ryusuke Pantev, Christo Trainor, Laurel J. (2006) One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children. Brain 129: Gaab, N. Schulze, K. Ozdemir, E. Schlaug, G. (2004) Extensive activation of occipital and parietal cortex in a blind absolute pitch musician. Poster Eleventh Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society, San Francisco. Galton, Francis (1883) Inquiries into Human Faculty and Its Development. London, J. M. Dent. Garndner, Howard (1983) Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York, Basic Books. Garraux, G. Bauer, A. Hanakawa, T. Wu, T. Kansaku, K. Hallett, M. (2004) Changes in brain anatomy in focal hand dystonia. Annals of Neurology 55 (5): Gaser, Christian Schlaug, Gottfried (2003) Brain structures differ between musicians and non-musicians. Journal of Neuroscience 23 (27): Geist, Mary Ellen (2008) Measure of the Heart: A Father s Alzheimer s, a Daughter s Return. New York, Springboard Press. Geroldi, C. Metitiery, T. Binetti, G. Zanetti, O. Trabucchi, M. Frisoni, G. B. (2000) Pop music and frontotemporal dementia. Neurology 55: Geschwind, Norman Galaburda, A. M. (1987) Celebral Lateralization: Biological Mechanisms, Associations, and Pathology. Cambridge, MIT Press. Goddy, William (1988) Time and the Nervous System. New York, Praeger

12 Irodalom Gosselin, N. Samson, S. Adolps, R. Noulhiane, M. Roy, M. Hasboun, D. Baulac, M. Peretz, I. (2006) Emotional responses to unpleasant music correlates with damage to the parahippocampal cortex. Brain 129: Gougoux, F. Leopre, F. Lassonde, M. Voss, P. Zatorre, R. J. Belin P. (2004) Pitch discrimination in the early blind. Nature 430: 309. Gould, S. J. Wrba, E. S. (1982) Exaptation: A missing term in the science of form. Paleobiology 8: Gowers, William R. ( ) A Manual of Diseases of the Nervous System, 2 vols. Philadelphia, P. Blakiston. Gowers, William R. (1907) The Borderland of Epilepsy: Faints, Vagal Attacks, Vertigo, Migraine, Sleep Symptoms, and Their Treatment. London, Churcill. Griffiths, T. D. (2000) Musical hallucinosis in acquired deafness: Phenomenology and substrate. Brain 123: Griffiths, T. D. Jennings, A. R. Warren, J. D. (2006) Dystimbria: A distinct musical syndrome? Presented at the Ninth International Conference of Music Perception and Cognition, Bologna, August 22 26, Griffiths, T. D. Warren, J. D. Dean, J. I. Howard, D. (2004) When the feeling s gone: A selective loss of musical emotion. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 75 (2): Grove s Dictionary of Music and Musicians (1954) 5th edition, ed. Eric Blom. London, Macmillan. Hackney, Madeleine E. Kantorovich, Svetlana Earhart, Gammon M. (2007) A study on the effects of Argentine tango as a form of partnered dance for those with Parkinson disease and the healthy elderly. American Journal of Dance Therapy 29 (2): Hackney, Madeleine E. Kantorovich, Svetlana Levin, Rebecca Earhart, Gammon M. (2007) Effects of tango on functional mobility in Parkinson s disease: A preliminary study. Journal of Neurologic Physical Therapy 31: Halberstam, David (2007) The Coldest Winter: America and the Korean War. New York, Hyperion. Hallett, Mark (1998) The neurophysiology of dystonia. Archives of Neurology 55: Halpern, A. R. Zatorre, R. J. (1999) When that tune runs through your head: a PET investigation of auditory imagery for familiar melodies. Cerebral Cortex 9: Hamilton, R. H. Pascual-Leone, A. Schlaug, G. (2004) Absolute pitch in blind musicians. NeuroReport 15 (5): Irodalom Hamzei, F. Liepert, J. Dettmers, C. Adler, T. Kiebel, S. Rijntjes, M. Weiller, C. (2001) Structural and functional cortical abnormalities after upper limb amputation during childhood. NeuroReport 12 (5): Hannon, Erin E. Trehub, Sandra E. (2005) Tuning in to musical rhythms: Infants learn more readily than adults. Proceedings of the National Academy of Sciences 102: Harrison, John E. (2001) Synaesthesia: The Strangest Thing. New York, Oxford University Press. Hart, Mickey Lieberman, Frederic (1991) Planet Drum. San Francisco, HarperCollins. Harvey, William (1960) De Motu Locali Animalium. London, Cambridge University Press. Hécaen, Henri Albert, Martin L. (1978) Human Neuropsychology. New York, John Wiley & Sons. Henahan, Donal (1983) Did Shostakovich have a secret? The New York Times, July 10, section 2, page 21. Hermelin, Beate O Connor, N. Lee, S. (1987) Musical inventiveness of five idiot savants. Psychological Medicine 17: Hermesh, H. Konas, S. Shiloh, R. Dar, R. Marom, S. Weizman, A. Gross-Isseroff, R. (2004) Musical hallucinations: Prevalence in psychotic and nonpsychotic outpatients. Journal of Clinical Psychiatry 65 (2): Hull, John (1991) Touching the Rock: An Experience of Blindness. New York, Pantheon. Hunter, M. D. Friffiths, T. D. Farrow, T. F. Zehng, Y. Wilkinnson, I. D. Hegde, N. Woods, W. Spence, S. A. Woodruff, P. W. (2003) A neural basis for the perception of voices in external auditory space. Brain 126 (1): Huron, David (2006) Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation. Cambridge, Brandford Books, MIT Press. Hutchinson, Siobhan Hui-Lin Lee, Leslie Gaab, Nadine Schlaug, Gottfried (2003) Cerebellar volume of musicians. Cerebral Cortex 13: Huxley, Aldous (2008) Szép új világ. Ford. Totth Benedek. Budapest, Cartaphilus. Huysmans, Joris-Karl (2002) A különc. Ford. Kosztolányi Dezső. Szeged, Lazi. Hyde, K. Zatorre, R. Griffiths, T. D. Lerch, J. P. Peretz, I. (2006) Morphometry of the amusic brain: A two-site study. Brain 129: Iversen, John R. Patel, Aniruddh D. Ohgushi, Kengo (2004) Perception of nonlinguistic rhythmic stimuli by American and Japanese listeners. Proceedings of the International Congress of Acoustics, Kyoto

13 Irodalom Izumi, Yukio Terao, Takeshi Ishino, Yoichi Nakamura, Jun (2002) Differences in regional cerebral blood flow during musical and verbal hallucinations. Psychiatry Research Neuroimaging 116: Jackendorff, Ray Lerdahl, Fred (2006) The capacity for music: What is it, and what s special about it? Cognition 100: Jackson, John Hughlings (1871) Singing by speechless (aphasic) children. Lancet 2: Jackson, John Hughlings (1888) On a particular variety of epilepsy ( Intellectual Aura ). Brain 11: Jacome, D. E. (1984) Aphasia with elation, hypermusia, musicophilia and compulsive whistling. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 47: James, William (1890) The Principles of Psychology. New York, Henry Holt. Jourdain, Robert (1997) Music, the Brain, and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination. New York, William Morrow. Kaptur, Narinder (1996) Paradoxical functional facilitation in brain-behaviour research: A critical review. Brain 119: Kawai, Nobuyuki Matsuzawa, Tetsuro (2000) Numerical memory span in a chimpanzee. Nature 403: Kemp, David E. Gilmer, William S. Fleck, Jenelle Dago, Pedro (2007) An association of intrusive, repetitive phrases with lamotrigine treatment in bipolar II disorder. CNS Spectrums 12 (2): Kertesz, Andrew (2006) The Banana Lady and Other Stories of Curious Behavior and Speech. Victoria, Trafford Publishing. Kertesz, Andrew Munoz, David G., eds (1988) Pick s Disease and Pick Complex. New York, Wiley-Liss. Klawans, Harold L. (1997) Did I Remove That Gallbladder? In. Narinder Kapur, ed., Injured Brains of Medical Minds: Views from Within (21 30). Oxford, Oxford University Press. Konorski, Jerzy (1967) Integrative Activity of the Brain: An Interdisciplinary Approach. Chicago, University of Chicago Press. Kraemer, David J. M. Macrae, C. Neil Green, Adam E. Kelley, William M. (2005) Sound of silence activates auditory cortex. Nature 434: 158. Lamb, Charles (1823) The Essays of Elia. London, Taylor and Hessey. Lederman, Richard J. (1999) Robert Schumann. Seminars in Neurology 19 suppl. 1: Lehrer, Jonah (2007) Blue Monday, green Thursday. New Scientist 194 (2604): Lehrer, Jonah (2007) Proust Was a Neuroscientist. New York, Houghton Mifflin. Lesser, Wendy (2007) Room for Doubt. New York, Pantheon. Irodalom Levitin, Daniel J. (2006) This Is Your Brain on Music. New York, Dutton. Levitin, Daniel J. Bellugi, Ursula (1998) Musical ability in individuals with Williams Syndrome. Music Perception 15 (4): Levitin, Daniel J. Bellugi, Ursula (2006) Rhythm, timbre and hyperacusis in Williams-Beuren syndrome. In C. Morris H. Lenhoff P. Wang, eds, Williams-Beuren Syndrome: Research and Clinical Perspectives ( ). Baltimore, Johns Hopkins University Press. Levitin, Daniel J. Cook, Perry R. (1996) Memory for musical tempo: Additional evidence that auditory memory is absolute. Perception and Psychophysics 58: Levitin, Daniel J. Rogers, Susan E. (2005) Absolute pitch: Perception, coding and controversies. Trends in Cognitive Neurosciences 9 (1): Llinás, Rodolfo (2001) I of the Vortex: From Neurons to Self. Cambridge, MIT Press. Lopez, Steve (2008) The Soloist: A Lost Dream, an Unlikely Friendship, and the Redemptive Power of Music. New York, G. P. Putnam s Sons. Luria, A. R. (1932) The Nature of Human Conflicts; or Emotion, Conflict and Will. New York, Liveright. Luria, A. R. (1963) Restoration of Function After Brain Injury. New York, Macmillan. Luria, A. R. (1966) Higher Cortical Functions in Man. New York, Basic Books. Luria, A. R. (1968) The Mind of a Mnemonist. Cambridge, Harvard University Press. Luria, A. R. (1970) Traumatic Aphasia. Berlin, Mouton de Gruyter. Lurija, Alexandr R. (1975) Válogatott tanulmányok. Kis könyv a nagy emlékezetről. Ford. Erős Ferenc et al. Budapest, Gondolat. Luria, A. R. Tsvetkova, L. S. Futer, D. S. (1965) Aphasia in a composer. Journal of Neurological Sciences 2: Lusseyran, Jacques (2005) És lőn újra világosság. Ford. Hevesi Mihály. Szeged, Szépnap. Machover, Tod (2004) Shaping minds musically. BT Techology Journal 22 (4): Mailis-Gagnon, Angela Israelson, David (2003) Beyond Pain: Making the Mind-Body Connection. Toronto, Viking Canada. Martin, Paula I. Naeser, Margaret A. Theoret, Hugo Tormos, Jose Maria Nicholas, Marjorie Kurland, Jacquie Fregni, Felipe Seekins, Heidi Doron, Karl Pascual- Leone, Alvaro (2004) Transcranial magnetic stimulation as a complementary treatment for aphasia. Seminars in Speech and Language 25: Massey, Irving J. (2006) The musical dream revisited: Misic and language in dreams. Psychology of Aesthetics. Creativity, and the Arts S 1:

14 Irodalom Maugham, Somerset W. (2009) Első személyben. Ford. Németh Andor és Vasvári Tibor. Budapest, Holnap. Maurer, Daphne (1997) Neonatal synaesthesia: Implications for the processing of speech and faces. In Simon Baron-Cohen John Harrison, eds, Synaesthesia: Classic and Contemporary Readings ( ). Oxford, UK, Blackwell. Meige, Henry Feindel, E. (1902) Les tics et leur traitement. Paris, Masson. Micheyl, Christophe Khalfa, Stephanie Perrot, Xavier Collet, Lionel (1997) Difference in cochlear efferent activity between musicians and non-musicians. Neuro- Report 8: Miles, Barry (1997) Paul McCartney: Many Years from Now. New York, Henry Holt. Miles, Barry (2009) Paul McCartney. Ford. Lénárt Levente. Budapest, Cartaphilus. Mill, John Stuart (1990) Autobiography. New York, Penguin Classics. Miller, B. L. Boone, K. Cummings, J. Read, S. L. Mishkin, F. (2000) Functional correlates of musical and visual ability in frontotemporal dementia. British Journal of Psychiatry 176: Miller, Leon K. (1989) Musical Savants: Exceptional Skill in the Mentally Retarded. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. Miller, Timothy C. Crosby, T. W. (1979) Musical hallucinations in a deaf elderly patient. Annals of Neurology 5: Minsky, Marvin (1982) Music, mind and meaning. In Manfred Clynes, ed., Music, Mind and Brain (1 20). New York, Plenum Press. Mitchell, Silas Weir (1866) The case of George Dedlow. Atlantic Monthly. Mitchell, Silas Weir (1965) The Injuries of Nerves. New York, Plenum Press. Mithen, Steven (2005) The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind and Body. London, Weidenfeld & Nicolson. Mithen, Steven (2008) The diva within. New Scientist (February 23): Musacchia, Gabriella Sams, Mikko Skoe, Erika Kraus, Nina (2007) Musicians have enhanced subcortical auditory and audiovisual processing of speech and music. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) 104 (40): Nabokov, Vladimir (2006) Szólj, emlékezet! Ford. Pap Vera-Ágnes. Budapest, Európa. Nelson, Kevin R. Mattingly, Michelle Schmitt, Frederick A. (2007) Out-of-body experience and arousal. Neurology 68: Nelson, Kevin R. Mattingly, Michelle Lee, Sherman A. Schmitt, Frederick A. (2006) Does the arousal system contribute to near death experience? Neurology 66: Nietzsche, Friedrich (2002) A hatalom akarása: minden érték átértékelésének kísérlete. Ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Cartaphilus. Irodalom Nietzsche, Friedrich (2004) Bálványok alkonya. Nietzsche kontra Wagner. Ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Holnap. Nordoff, Paul Robbins, Clive (1971) Therapy in Music for Handicapped Children. London, Victor Gollancz. Noreña, A. J. Eggermont, J. J. (2005) Enriched acoustic environment after noise trauma reduces hearing loss and prevents cortical map reorganization Journal of Neuroscience 25 (3): Ockelford, Adam (2007) In the Key of Genius: The Extraordinary Life of Derek Paravicini. London, Hutchinson. Ockelford, Adam Pring, Linda Welch, Graham Treffert, Darold (2006) Focus on Music: Exploring the Musical Interests and Abilities of Bind and Partially-Sighted Children and Young People with Septo-Optic Dysplasia. London, Institute of Education. Oestereich, James R. (2004) Music: The shushing of the symphony. The New York Times, January 11. Ostwald, Peter (1985) Schumann: Music and Madness. London, Victor Gollancz. The Oxford Companion to Music (1955) 9th edition, ed. Percy A. Scholes. Oxford, Oxford University Press. Paderewski, Ignacy Jan (1939) The Paderewski Memoirs, ed. Mary Lawton. London, Collins. Pascual-Leone, Alvaro (2003) The brain that makes music and is changed by it. In Isabelle Peretz Robert Zatorre, eds, The Cognitive Neuroscience of Music ( ). Oxford, Oxford University Press. Patel, Aniruddh D. Iversen, J. R. Bregman, M. R. Schulz, I. Schulz, C. (2008) Investigating the human-specificity of synchronization to music. In Mayumi Adachi et al., eds, Proceedings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition. Sapporo. Patel, Aniruddh D. (2008) Music, Language, and the Brain. New York, Oxford University Press. Patel, Aniruddh D. Foxton, J. M. Griffiths, T. D. (2005) Musically tone-deaf individuals have difficulty discriminating intonation contours extracted from speech. Brain and Cognition 59: Patel, Aniruddh Iversen, John (2006) A non-human animal can drum a steady beat on a musical instrument. In M. Baroni A. R. Addessi R. Caterina M. Costa, eds, Proceedings of the 9th International Conference on Music Perception and Cognition. Bologna

15 Irodalom Patel, Aniruddh D. Iversen, John R. Chen, Yanqing Repp, Bruno H. (2005) The influence of metricality and modality on synchronization with a beat. Experimental Brain Research 163: Patel, Aniruddh D. Iversen, John R. Rosenberg, Jason C. (2006) Comparing the rhythm and melody of speech and music: The case of British English and French. Journal of the Acoustical Society of America 119 (5): Paulescu, E. Harrison, J. Baron-Cohen, S. J. Watson, D. G. Goldstein, L. Heather, J. Frackowiak, R. S. J. Frith, C. D The physiology of coloured hearing: A PET activation study of colour-word synesthesia. Brain 118: Penfield, W. Perot, P. (1963) The brain s record of visual and auditory experience: A final summary and discussion. Brian 86: Peretz, Isabelle Gagnon, I. (1999) Dissociation between recognition and emotional judgement for melodies. Neurocase 5: Piccirilli, Massimo Sciarma, Tiziana Luzzi, Simona (2000) Modularity of music: Evidence from a case of pure amusia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psyxchiatry 69: Pinker, Steven (2002) Hogyan működik az elme. Ford. Csibra Gergely. Budapest, Osiris. Pinker, Steven (2007) Toward a consilient study of literature. Philosophy and Literature 31: Poskanzer, David C. Brown, Arthur E. Miller, Henry (1962) Musicogenic epilepsy caused only by a discrete frequency band of church bells. Brain 85: The Power of Music: In which is shown, by a variety of Pleasing and Instructive Anecdotes, the effects it has on Man and Animals (1814) London (Corner of St. Paul s Church-Yard), J. Harris. Proust, Marcel (2001) Az eltűnt idő nyomában. A fogoly lány. Ford. Jancsó Júlia. Budapest, Atlantisz. Ramachandran, V. S. (2004) A Brief Tour of Human Consciousness. New York, Pi Press. Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2001) Psychophysical investigations into the neural basis of synaesthesia. Proceedings of the Royal Society of London, B 268: Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2001) Synaesthesia: A window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies 8 (12): Ramachandran, V. S. Hubbard, E. M. (2003) The phenomenology of synaesthesia. Journal of Consciousness Studies 10 (8): Rangell, Leo (2006) Music in the head: Living at the brain-mind border. Huffington Post, September 12. Irodalom Rapin, Isabelle (1982) Children with Brain Dysfunction: Neurology, Cognition, Language and Behavior. New York, Raven Press. Rauscher, F. H. Shaw, G. L. Ky, K. N. (1993) Music and spatial task performance. Nature 365: 611. Reik, Theodor (1953) The Haunting Melody: Psychoanalytic Experiences in Life and Music. New York, Farrar, Straus and Young. Révész, Géza (1970) The Psychology of a Musical Prodigy. Freeport, NY, Greenwood Press. Rizolatti, Giacomo Fadiga, Luciano Fogassi, Leonardo Gallese, Vittorio (2002) From mirror neurons to imitation: Facts and Speculations. In Andrew N. Meltzoff Wolfgang Prinz, eds, The Imitative Mind ( ). Cambridge, Cambridge University Press. Rohrer, J. D. Smith, S. J. Warren, J. D. (2006) Craving for music after treatment of partial epilepsy. Epilepsia 47 (5): Rorem, Ned (2006) Facing the Night: A Diary ( ) and Musical Writings. New York, Shoemaker & Hoard. Ross, E. D. Jossman, P. B. Bell, B. Sabin, T. Geschwind, N. (1975) Musical hallucinations in deafness. Journal of the American Medical Association 231 (6): Rothenberg, David (2005) Why Birds Sing. New York, Basic Books. Rouget, Gilbert (1985) Music and Trance. Chicago, University of Chicago Press. Russell, S. M. Golfinos, J. G. (2003) Amusia following resection of a Heschl gyrus glioma. Journal of Neurosurgery 98: Sacks, Oliver (1973) Awakenings. London, Duckworth. Sacks, Oliver (1984) A Leg to Stand On. New York, Summit Books. Sacks, Oliver (1985) The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York, Summit Books. Sacks, Oliver (1991) Ébredések. Ford. Csörögi István, Faludi Endre. Budapest, Interjú. Sacks, Oliver (1992) The last hippie. The New York Review of Books vol. 39, no. 6 (March 26): Sacks, Oliver (1992) Tourette s syndrome and creativity. British Medical Journal 305: Sacks, Oliver (1995) An Antropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales. New York, Alfred A. Knopf. Sacks, Oliver (1997) The Island of the Colorblind. New York, Alfred A. Knopf. Sacks, Oliver (1998) Music and the brain. In Concetta M. Tomaino, ed., Clinical Applications of Music in Neurologic Rehabilitation (1 18). St. Louis, MMB Music

16 Irodalom Sacks, Oliver (1999) Antropológus a Marson. Ford. Racsmány Mihály. Budapest, Osiris. Sacks, Oliver (2003) The mind s eye. The New Yorker (July 28): Sacks, Oliver (2004) Speed. The New Yorker (August 23): Sacks, Oliver (2004) A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét. Ford. Fenyves Katalin, Kis Anna, Rupp Anikó és Vajda Róza. Budapest, Park. Sacks, Oliver (2006) Stereo Sue. The New Yorker (June 19): Sacks, Oliver (2006) The power of music. Brain 129: Sacks, Oliver (2006) Fél lábbal a földön. Ford. Széky János. Budapest, Park. Saffran, Jenny R. Griepentrog, Gregory J. (2001) Absolute pitch in infant auditory learning: Evidence for developmental reorganization. Developmental Psycology 37 (1): Schellenberg, E. Glenn (2003) Does exposure to music have beneficial side effects? In Isabelle Peretz Robert J. Zatorre, eds, The Cognitive Neuroscience of Music ( ). Oxfod, Oxford University Press. Schlaug, G. Jäncke, L. Huang, Y. Steinmetz, H. (1995) In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians. Science 267: Schlaug, Gottfried Jäncke, Lutz Huang, Yanxiong Staiger, Jochen F. Steinmetz, Helmuth (1995) Increased corpus callosum size in musicians. Neuropsychologia 33 (8): Schlaug, Gottfried Norton, Andrea Ozdemir, Elif Helm-Estabrooks, Nancy (2006) Long-term behavioral and brain effects of melodic intonation therapy in patients with Broca s aphasia. Neuroimage 31 (suppl. 1): 37. Schlaug, Gottfried Marchina, Sarah Norton, Andrea (2008) From singing to speaking: Why singing may lead to recovery of expressive language function in patients with Broca s aphasia. Music Perception 25:4, Schopenhauer, Arthur (2007) A világ mint akarat és képzet. Ford. Tandori Ágnes és Tandori Dezső. Budapest, Osiris. Schreber, Daniel Paul (2000) Memoirs of My Nervous Illness. New York, New York Review Books. Schullian, Dorothy M. Schoen, Max, eds (1948) Music and Medicine. New York, Henry Shuman. Scoville, W. B. Milner, Brenda (1957) Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 20: Seeley, W. W. Matthews, B. R. Crawford, R. K. Gorno-Tempini, M. L. Foti, D. Mackenzie, I. R. Miller, B. L. (2008) Unravelling Boléro: Progressive aphasia, transmodal creatvity and the right posterior neocortex. Brain 131 (1): Irodalom Sforza, Teri Lenhoff, Howard Lenhoff, Sylvia (2006) The Strangest Song. Amherst, NY, Prometheus Books. Sheehy, M. P. Marsden, C. D. (1982) Writer s cramp a focal dystonia. Brain 105: Shenk, David (2001) The Forgetting: Alzheimer s Portrait of an Epidemic. New York, Doubleday. Simkin, Benjamin (1992) Mozart s scatalogical desorder. British Medical Journal 305: Simner, J. Ward, J. Lanz, M. Jansari, A. Noonan, K. Glover, L. Oakley, D. (2005) Non-random associations of graphemes to colours in synaesthetic and normal populations. Cognitive Neuropsychology 22 (8): Simner, Julia Mulvenna, Catherine Sagiv, Noam Tsakonikos, Elias Witherby, Sarah A. Fraser, Christine Scott, Kirsten Ward, Jamie (2006) Synaesthesia: The prevalence of atypical cross-modal experiences. Perception 35: Slonimsky, Nicolas (1953) Lexicon of Musical Invective: Critical Assaults on Composers Since Beethoven s Time. Seattle, University of Washington Press. Smith, Daniel B. (2007) Muses, Madmen, and Prophets: Rethinking the History, Science, and Meaning of Auditory Hallucinations. New York, Penguin Press. Smith, Steven B. (1983) The Great Mental Calculators: The Psychology, Methods, and Lives of Calculating Prodigies, Past and Present. New York, Columbia University Press. Snyder, Allan W. Mulcahy, Elaine Taylor, Janet L. Mitfchell, John Sachdev, Perminder Gandevia, Simon C. (2003) Savant-like skills exposed in normal people by suppressing the left fronto-temporal lobe. Journal of Integrative Neuroscience 2 (2): Sotavalta, Olavi (1963) The flight sounds of insects. In R. G. Busnel, ed., Acoustic Behavior of Animals ( ). Amsterdam, Elsevier. Spencer, Herbert (2002) The origin and function of music. In Michael Mark, ed., Music Education: Source Readings from Ancient Greece to Today (47 48). New York, Routledge. Sparr, S. A. (2002) Reciptive amelodia in a trained musician. Neurology 59: Stein, Alexander (2004) Music, mouring, and consolation. Journal of the American Psychoanalytic Association 52 (3): Stern, Daniel (2004) Fabrikant s Way. In A Little Street Music. Huntsville, TX, Texas Review Press. Storr, Antony (1989) Freud. Oxford, Oxford University Press. Storr, Antony (1992) Music and the Mind. New York, Free Press

17 Irodalom Sztravinszkij, Igor (1969) Életem. Ford. F. Csanak Dóra. Budapest, Gondolat. Styron, William (1990) Darkness Visible: A Memoir of Madness. New York, Random House. Styron, William (1993) Látható sötétség. Ford. Kiss Zsuzsa. Budapest, Európa. Thaut, Michael H. (2005) Rhythm, Music, and the Brain: Scientific Foundations and Clinical Applications. New York, Routledge. Tolsztoj, Lev (1973) Kreutzer szonáta. Kisregények és elbeszélések. Ford. Németh László, Szőllősy Klára. Budapest, Európa. Tomaino, Concetta, ed. (1998) Clinical Applications of Music in Neurologic Rehabilitation. St. Louis, MMB Music. Treffert, Darold (2006) Extraordinary People: Understanding Savant Syndrome. Revised ed. Lincoln, Nebraska, iuniverse. Turnbull, Oliver H. Zois, Evangelos Kaplan-Solms, Karen Solms, Mark (2006) The developing transference in amnesia: Changes in interpersonal relationship, despite profound episodic-memory loss. Neuro-Psychoanalysis 8 (2): Twain, Mark (1878) A Literary Nightmare Reprinted in Punch, Brothers, Punch! and Other Stories. New York, Slote, Woodman and Co. Uga, V. Lemut, M. C. Zampi, C. Zilli, I. Salzarulo, P. (2006) Music in dreams. Consciousness and Cognition 15: Ulrich, G. Houtmans, T. Gold, C. (2007) The additional therapeutic effect of group music therapy for schizophrenic patients: A randomized study. Acta Psychiatrica Scandinavica 116: van Bloss, Nick (2006) Busy Body: My Life with Tourette s Syndrome. London, Fusion Press. Vaughan, Ivan (1986) Ivan: Living with Parkinson s Disease. London, Macmillan. von Arnim, G. Engel, P. (1964) Mental retardation related to hypercalmaemia. Develop mental Medicine and Child Neurology 6: Wagner, Christoph (2005) Hand und Instrument: Musikphysiologische Grundlagen Praktische Konsequenzen. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel. Wagner, Richard (1911) My Life (603). New York, Dodd, Mead & Co. Warner, Nick Aziz, Victor (2005) Hymns and arias: Musical hallucinations in older people in Wales. International Journal of Geriatric Psychiatry 20: Warren, Jason D. Warren, Jane E. Fox, Nick C. Warrington, Elizabeth K. (2003) Nothing to dsay, something to sing: Primary progressive dynamic aphasia. Neurocase 9 (2): Waugh, Evelyn (1945) Brideshead Revisited. London, Chapman and Hall. Waugh, Evelyn (1957) The Ordeal of Gilbert Pinfold. Boston, Little, Brown. Irodalom Wearing, Deborah (2005) Forever Today: A Memoir of Love and Amnesia. London, Doubleday. Weiskrantz, Lawrence (1997) Consciousness Lost and Found. Oxford, Oxford University Press. West, Rebecca (1957) The Fountain Overflows. London, Macmillan. White, E. B. (1933) The supremacy of Uruguay. New Yorker (November 25): Wilson, Barbara A. Wearing, Deborah (1995) Prisoner of consciousness: A state of just awakening following herpes simplex encephalitis. In Ruth Campbell Martin Conway, eds, Broken Memories: Case Studies in Memory Impairment (14 30). Oxford, Blackwell. Wilson, Barbara A. Baddeley, A. D. Kapur, Narinder (1995) Dense amnesia in a professional musician following herpes simplex virus encephalitis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 17 (5): Wilson, Edward O. (1994) Naturalist. Washington, D. C., Island Press. Wilson, Frank R. (1988) Teaching hands, treating hands. Piano Quarterly 141: Wilson, Frank R. (1989) Acquistion and loss of skilled movement in musicians. Seminars in Neurology 9 (2): Wilson, Frank R. (2000) Current controversies on the origin, diagnosis and management of focal dystonia. In Raoul Tubiana Peter C. Amadio, eds, Medical Problems of the Instrumejntalist Musician ( ). London, Martin Dunitz. Wittgenstein, Ludwig (1989) A bizonyosságról. Ford. Neumer Katalin. Budapest, Európa. Young, Robyn L. Ridding, Michael C. Morrell, Tracy L. (2004) Switching skills by turning off part of the brain. Neurocase 10 (3): Zatorre, R. J. Halpern, A. R. (2005) Mental concerts: Musical imagery and auditory cortex. Neuron 47: Zatorre, R. J. Halpern, A. R. Perry, D. W. Meyer, E. Evans, A. C. (1996) Hearing in the mind s ear: A PET investigation of musical imagery and perception. Journal of Cognitive Neuroscience 8: Zitzer-Comfort, C. Doyle, T. F. Masataka, N. Korenberg, J. Bellugi, U. (2007) Nature and nurture: Williams syndrome across cultures. Developmental Science 10 (6): Zuckerkandl, Victor (1956) Sound and Symbol: Music and the External World. Princeton, NJ, Princeton University Press

18 Név- és tárgymutató szeptember , 284 A férfi, aki kalapnak nézte a feleségét (O. Sacks) 68, 149, 155, 181, 183, 219, 226 A színvakok szigete (O. Sacks) 111 abszolút hallás 77, 93, 97, 100, 115, , 152, 155, 159, 160, 165, 168, 170, 172, 177, 208, 312 Adams, Liz 177, 331 afázia amúzia és ~ 207 zeneterápia és ~ Ágoston, Szent 234 agydaganat 21, 32, 111 agyféltekék kölcsönhatása 26, 97, 102, 111, 153, 212, 272, 299 agyférgek 50 58, 222, 269 agyi képalkotó eljárások 37, 43, 62, 96, 144, 174, 175, 229, 274, 312 agykéreg 24, 25, 27, 97, 134, 160, 164, 199 akusztika 100, Alajouanine, Théophile 298 Albert, Martin L. 103, 212, 213 Albinoni, Tomaso 273 Aldridge, David 220 állatok hang és ~ 116 látás ~nál 143 zene és ~ 57, 228, 229 Allen, Doris 307 Allen, Grant 108 álmok, zene ~ban ALS (amiotrófiás laterálszklerózis) 249, 293 Alsop, Joseph 110 Alzheimer, Alois 293 Alzheimer-betegség 13, 225, 239, 286, , 297, ; lásd még demencia, frontotemporális demencia amigdala 275, 313 amnézia átmeneti globális ~ 196 epizodikus emlékezet ~ban 188, 191, 192, 196, 198, 200, 318 érzelmi emlékezet ~ban 193 procedurális emlékezet ~ban 116, , 319 szemantikus emlékezet ~ban 188, 191, 192 zenei készségek megtartása ~ban amúzia afázia és ~ 207 ~ disszonanciára 112 cochleáris ~ 109, hangszín~ (hangszínsüketség) 110 harmónia~ (harmóniasüketség) 114 melódia~(dallamsüketség) 112 ritmus~ (ritmussüketség) 102, 103 veleszületett ~ , 108, 112 zenére adott érzelmi válasz és ~

19 Név- és tárgymutató Név- és tárgymutató Angel C. (skizofrénia) 70 Anne (Williams-szindróma) 303, 305 antiepileptikus 30, 62, 80 Antropológus a Marson (O. Sacks) 54, 152, 164, 233, 274, 290, 322 áramlás, kinetikus ~ Parkinson-kórban Asperger-szindróma 208, , 307 átmeneti globális amnézia (TGA) Auden, W. H. 239 autizmus 54, 99, , 207, 208, 274, 275, 289, 290, 298, 306, 307 Ayers, Nathaniel 286 Ayotte, Julia 106, 108, 110, 112 Aziz, Victor 69 B. tanár úr (amúzia) 113 Bach, Johann Sebastian 31, 45, 46, 48, 53, 72, 117, 137, 150, 189, 191, 202, 205, 221, 260, 274, 275, 281, 284, 303, 312 balkezes repertoár 259 Balsam, Arthur 319 Baron, Patrick 125, 137 Baron-Cohen, Simon 174, 176 Bauby, Jean-Dominique 242 Bayley, John 317 bazális ganglionok 48, 62, 85 87, 97, 111, 198, 229, 242, 246, Bear, David 23 Bearsted, Caroline 197 Beeli, Gian 169 Beethoven, Ludwig van 42, 45, 53, 54, 77, 84, 95, 107, 115, 117, 137, 140, 151, 191, 201, 202, 241, 277, 279, 298, bejóslás, zenében 302 Belin, Pascal 110, 213 Bell, Sir Charles 252 Bellini, Vincenzo 95 Bellugi, Ursula , Bennett, Carl 54 Benton, A. L. 101 Berlioz, Hector 267, 268 Bernstein, Leonard 124 Berrios, German E. 69 Beth Abraham Kórház , 243, 245, 246, 287 Beth, Kjersti 177 Beuren, Alois J. 305 bezártság-szindróma (locked-in syndrome) 242 bipoláris zavar 55, 285 Bizet, Georges 246 Blanke, Olaf 25 Blood, Anne J. 274 Bloss, Nick van 221, 222 Boeve, B. F. 297 Bossomaier, Terry 155 botox Brahms, Johannes 45, 167, 208, 267, 281 Brandston, Howard 145, 146 Broca-terület 212, 213 Browne, Janet 276 Bruner, Jerome 43, 81, 157 Brust, John C. 207 Burton, Robert 280 Bussey, Eliza 28 Caedmon 20 Caldwell, David 168, 178 Candia, Victor 256 Carlson, John 79 Casals, Pablo 202 Challenger, Melanie 265 Charles Bonnet-szindróma 176 Charles Bonnet-szindróma lásd még vizuális hallucinációk Che Guevara 102 Chen Joyce L. 229 Chopin, Frédéric 18, 19, 24, 42, 45, 60, 94, 104, 110, 167, 229, 241, 243, 267, 276 Chorost, Michael 64, 71, 109 Christian (Williams-szindróma) 303 Cicoria, Tony Claparède, Édouard 194, 196 Clarke, Arthur C. 9, 49 cochlea (csiga) ~ újrahangolása 140 ~ hallástorzulása 132, 133, 135 cochleáris implantátum 109 Cohen, Donna 316 Cohen, Jon 156 Cohen, Neal J. 194 Cole, Jonathan 249 Coleman, Nick 82, 147, 148 Colman, W. S. 69 Comfort, Heidi 314, 315 Cook, Perry 229 Cordelia (Rebecca West regényalakja) 93, 95, 100 Corti, Alfonso 131 Critchley, Macdonald 13, 34 36, 40, 101 Crosby, T. W. 86 Crystal (Williams-szindróma) 306, 307 Crystal, H. A. 318 Cytowic, Richard 105, 174 Csajkovszkij, Pjotr Iljics 65, 76, 95, 271, 279, 298 csimpánzok és emlékezet 156 D. L. (amúzia) , 110 dadogás 209, 236, 239 dallam ~ dinamizmusa , 223, 225, 228 ~ észlelésére való képtelenség Dallas, Duncan 238 dalszövegekre való tudattalan asszociáció Damashek, Mark 124, 125 Darwin, Charles 10, 131, 231, 274, 276 Davis, John 151 Deborah (Williams-szindróma) 304 demencia ; lásd még Alzheimer-betegség, frontotemporális demencia depresszió 184, 246, 258, 273, 280, 282 Deutsch, Diana 62, , 129 Devinsky, Orrin 25 dezinhibíció (gátlástalanodás) 211, 249 diplacusis (hangtorzulás) 140 diszkinézia 215, 216 disszonanciaészlelés 112 disztónia, zenészgörcs 245, dobolás és dobkörök 220, 325 Donald, Merlin 235 Drescher, Sara Bell 111 Dunning, Jennifer 254 Earhart, Gammon 244 Ébredések (O. Sacks) 13, 53, 67, 236, 245, 328 Eco, Umberto 192, 200 Ed M. (Parkinson-kór) 241 Edelman, Gerald M. 145, 242 Edith T. (Parkinson-kór) 240 Ehlen, Patrick 171, 178 elefántok Thai Elefánt Zenekar 228, 229 Williams-szindrómás leírása ~ról 307, 308 Eliot, T. S. 181 Ellis, Havelock 234 Ellison, Gaylord 297 előadás amnézia és ~ demencia és ~ , disztónia és ~ Emerson, Raplph Waldo 319, 320 emlékezet amfetamin és ~ 155 epizodikus/explicit ~ 196, 197 érzelem és ~ 194, 195 implicit ~ 190, 191 procedurális ~ ~ amnéziában ~ demenciában procedurális képzelet és ~ 116 rövid távú (munkamemória) ~ 55, 119, 156, 191, 225 savant-~

20 Név- és tárgymutató Név- és tárgymutató ~ sorozatokra szemantikus ~ 190, 191 vakság és ~ 158, 159 encephalitis lethargica (agyvelőgyulladás) 53, 67, , 241, 242, 245, 246, 289 encephalitis, herpes (vírusos agyhártyagyulladás) 37, 149, 150, 154 éneklés afázia és ~ alvás és alvásközeli állapotok elfojthatatlan ~ emlékezet és ~ közösségi ~ 211, 212 nyelv és ~ tanulás és ~ 102, 103 Enrico (zongorahangoló) 157 epilepszia 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 40, 61, 69, 80, 154, 297 érzelem depresszió és ~ fokozott reakciókészség zenére 17 29, hanglejtés beszédben és ~ 231, 232, 278, 279 közömbösség a zene iránt , sztereóhallás és ~ zene és ~ 113, Estrin, Glen 257, 258 fantomvégtagok és -ujjak 247, 248 Feidner, Erica vanderlinde 23 Fél lábbal a földön (O. Sacks) 223, 265 Fischer-Dieskau, Dietrich 283 Fleisher, Leon 45, 254, fokális disztónia Forster, E. M. 283 Foss, Lukas 241 Foster, Cindy 42 Foster-Cohen, Susan 172 Fox, Orlan 264, 265 főcímdalok 51 Főkormányzók (Arthur C. Clarke regényalakjai) 9 Frances D. (Parkinson-kór) 239 Frank V. (abszolút hallás) 124, 128 Franz, Carleen 113 Freedman, Lawrence R. 272 Freud, Sigmund 194, 269, 277, 278, 314 frontotemporális demencia 26, 28, 154, 155, 292, 293, , 301 Frucht, Steven J. 123, 257, 258 Fry, Hunter J. 255 Fujioka, Takako 98 funkcionális MR-vizsgálat lásd agyi képalkotás fülbemászó dallamok 12, 50 58, 60, 80 G. G. (muzikogén rohamok) 37, 38 Gaab, Nadine 97, 160 Galaburda, A. M. 153 Galilei 229 Galton, Francis 41, 162, 163, 173, 174, 176 Gardner, Howard 311 Garrison, Richard 237 gátlás, kérgi 48, 75, 80, 83, 176, 187, 211, 213, 224, 249, 253, 299, 301 Geist, Alan 57 Geist, Woody 45 George (Somerset Maugham regényalakja) 94, 95, 100 Geroldi, C. 297 Geschwind, Norman 69, 153, 154, 212, 213 Giordano, Matt 220 Glennie, Evelyn 98 Goldberg, Elkhonon 288 Gooddy, William 240, 241 Gordon B. (zenei hallucinációk) 71, 73, 121 Gosselin, N. 112 Gougoux, Frédéric 160 Gould, Stan 263 Gould, Stephen Jay 100 Gowers, William R. 80, 252, 253 Grace M. (zenei tehetség megjelenése) 28 Graffman, Gary 254, 59 Grandin, Temple 274 Grant, Ulysses S. 105 Grateful Dead 233 Greg F. ( Az utolsó hippi ) 233 Griepentrog, Gregory J. 128 Griffiths, T. D. 83, 110, 273 gyász 248, 264, , 285, 296 gyerekek abszolút hallás ~nél féltekei specializáció ~nél 212, 213 gyermekversek és ~ 226 motoros fejlődés ~nél 198 nyelvelsajátítás ~nél 127 ritmus ~nél 231, 235 szinesztézia ~nél 176 vak ~ 126, 158, 159, 161 zenei hallucinációk ~nél 75 zenei képzés ~nél 98 H. M. (amnézia) 195, 196 Hackney, Madeleine 244 halálközeli élmény 20, Halberstam, David 278 Hall, Stanley 176 Hallett, Mark 255, 257, 259 hallucináció 59 90,114, 176, 177, 190, 222, 223, 232, 243, 248, , 286, 299, 325 hallucinogének 116, 176 Halpern, A. R. 43 Hamilton, R. H. 159, 160 Hamzei, Farsin 249 hangerő és hallásvesztés 58, 131, 132, 138, 139 hangérzékenység 88, 102 hangsüketség 102, 103, 106, 111 Hannon, Erin E. 102 harmóniasüketség 114 Harrell, Tom 286 Harrison, John E Harry S. (homloklebeny-sérülés) 287, 292 Hart, Mickey 234 Harvey, William 236 Hécaen, Henri 103, 110 Henahan, Donald 79 Henson, R. A. 13, 36, 101 Hermelin, Beate 151 Herruer, Paul 163 Heschl gyrus 111 Hester (agyvelőgyulladáson átesett) 289 Hillsberg, Anna 278 hippokampusz 195, 198, 242 Hippokratész 225 Hoffmann, E. T. A. 163 homloklebenyi sérülés 54, 128, 154, 187, 196, 206, 209, 226, 287 Horovitz, Joseph 44 Hubbard, E. M. 166, 175 Hull, John 116, 160 Huntington-kór 245 Huron, David 202 Huxley, Aldous 210 Huysmans, Joris-Karl 162 Hyde, Krista 108, 112 I. R. (amúzia) 273 I., Mr. (színvakság) 134 improvizáció 119, 152, 190, 197, 200, 298, 306 ipod 58, 66, 67, 75, 132, 243 ismétlés agyférgek és ~ procedurális emlékezet és ~ ticek, echolália és ~ 53, 54 zenei hallucinációk és ~ Iversen, John 228, 231, 232 Ives, Charles 60 Izumi, Yukio 70 J. (pontos hallási emlékezet) 227 Jackendorff, Ray

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 6. viselkedéselemző/pszichológus (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Kékes Szabó Marietta E-MAIL: kszmarietta@jgypk.u-szeged.hu TEL.: (munkahelyi) 546-206, 105-ös tanszéki szoba MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: egyetemi tanársegéd TUDOMÁNYOS FOKOZAT: doktorjelölt

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

A ZENEÉSZLELÉST MEGALAPOZÓ PERCEPTUÁLIS KÉPESSÉGEK

A ZENEÉSZLELÉST MEGALAPOZÓ PERCEPTUÁLIS KÉPESSÉGEK Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány Háden Gábor Péter A ZENEÉSZLELÉST MEGALAPOZÓ PERCEPTUÁLIS KÉPESSÉGEK VIZSGÁLATA (PROBING PERCEPTUAL CAPABILITIES

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali

Kurzuskód: PEDM-F16 Kreditértéke: 2. Szak és szint: Neveléstudomány MA Képzési forma: nappali Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. Tel.: 461-4552, fax.: 461-4532 E-mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai

A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai Benedekfi István Buzás Zsuzsa Szegedi Tudományegyetem benedekfi@gmail.com zsuzsabuzas@gmail.com A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai Az elmúlt években a pedagógia, a fejlődéslélektan és az agykutatás

Részletesebben

ÖSSZEFÜGG-E EGYMÁSSAL A SZINESZTÉSZIS ÉS A

ÖSSZEFÜGG-E EGYMÁSSAL A SZINESZTÉSZIS ÉS A Volume 2, Number 2, 2012 2. kötet, 2. szám, 2012 ÖSSZEFÜGG-E EGYMÁSSAL A SZINESZTÉSZIS ÉS A SZINESZTÉZIA? Szántó Bíborka Abstract: Perceptual-neural synaesthesia and idiomatic synaesthesia are seemingly

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Azt csinálni, amit a Szelf akar

Azt csinálni, amit a Szelf akar Azt csinálni, amit a Szelf akar Motiváció az autonómia-szükséglet perspektívájából Takács Hilda 15 16 17 Jegyzetek 1. Niemiec, Cristopher P. Ryan, Richard M.: Autonomy, competence and relatedness in the

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Segítségnyujtás a családoknak megbirkozni a szülő rákbetegsége miatt

Segítségnyujtás a családoknak megbirkozni a szülő rákbetegsége miatt Segítségnyujtás a családoknak megbirkozni a szülő rákbetegsége miatt University of Houston-Clear Lake Crisis Intervention- Spring 2009 Presented by: Patty Hooks Dawn Landry-Liska Kori Tamerler Az Egyesült

Részletesebben

Typotex Kiadó. McDaniel, Carl N., Gowdy, John M.

Typotex Kiadó. McDaniel, Carl N., Gowdy, John M. NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ I. világháború, 19 II. világháború, 19, 50, 51 Agodia, Pene, 173, 174 Aingimea, James, 17, 153, 177 Aingimea, Paul, 176 Air Nauru légitársaság, 53, 167 alkohol, 41, 44 amerikai Természetvédelmi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE 4 HÍRES SZERZŐK TITKOS ÉLETE A fordítás alapja: Robert Schnakenberg: Secret Lives of Great Authors: What Your Teachers Never Told You About Famous Novelists, Poets, and Playwrights.

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- HÁRS Ernő

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Equus caballus domesticus Az alkalmazkodóképesség diadala A lovak természetes viselkedése a háziasítás tükrében

Equus caballus domesticus Az alkalmazkodóképesség diadala A lovak természetes viselkedése a háziasítás tükrében Equus caballus domesticus Az alkalmazkodóképesség diadala A lovak természetes viselkedése a háziasítás tükrében Evolúció kontra mesterséges szelekció 65 millió éves evolúció Természetes szelekció a környezethez

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

ZENÉBE FOGLALT SZAVAK NÉHÁNY REPREZENTATÍV HUSZADIK SZÁZADI IRODALMI SZÖVEG ZENEI MEGKÖZELÍTÉSE

ZENÉBE FOGLALT SZAVAK NÉHÁNY REPREZENTATÍV HUSZADIK SZÁZADI IRODALMI SZÖVEG ZENEI MEGKÖZELÍTÉSE ZENÉBE FOGLALT SZAVAK NÉHÁNY REPREZENTATÍV HUSZADIK SZÁZADI IRODALMI SZÖVEG ZENEI MEGKÖZELÍTÉSE TÉZISEK WIESENMAYER ANITA TEODÓRA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése

Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Kína gazdasága, gazdasági fejlődése Könyvek: Alden, Chris: Kína az afrikai kontinensen. Pécs : IDResearch Kft : Publikon K., 2010. 327 A 35 Bánhidi Ferenc: Kína gazdasági fejlődésének tendenciái a nyolcvanas

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Zsámba Renáta Munkahely címe: Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: 36/ 520 400/3131 E-mail: zsamba.renata@ektf.hu

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Utak és kerülők emlékeinkhez: Hozzáférhetőség vs. Rendelkezésre Állás Irányított felejtés után

Utak és kerülők emlékeinkhez: Hozzáférhetőség vs. Rendelkezésre Állás Irányított felejtés után Utak és kerülők emlékeinkhez: Hozzáférhetőség vs. Rendelkezésre Állás Irányított felejtés után Németh Kornél, Dr. Racsmány Mihály cornel.nemeth@gmail.com racsmany.m@gmail.com Az irányított felejtési kísérlet

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o.

IRODALOMJEGYZÉK. [Boolos 89] Boolos, G., A New Proof of the Gödel Incompleteness Theorem, Notices of the AMS 36 (1989), o. IRODALOMJEGYZÉK Számos könyv és tanulmány foglalkozik a nemteljességi tételekkel és Kurt Gödellel. Az alábbi felsorolásban azokat gyűjtöttük össze, amelyekre a könyvben valamilyen formában hivatkoztunk.

Részletesebben

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning alkalmazása a neurorehabilitációban

Részletesebben

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd

7. Műfaj és szerzőiség, műfaj és stílus Ajánlott filmek: Robert Altman: McCabe és Mrs. Miller John Carpenter: A köd Kurzus kódja BBN-FLM-261, BMA-FLMD-221, BMA-FLMD-321 Kurzus címe Műfajelmélet Tanár neve Varga Zoltán Kurzus időpontja, Csütörtök, 14.00-15.30; 34-es terem helye Vetítés időpontja, - helye Kurzus típusa

Részletesebben

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE ELIZABETH LUNDAY 3 HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE AMIT TANÁRAINK SOHA NEM MESÉLTEK EL MARIO ZUCCA ILLUSZTRÁCIÓIVAL A fordítás alapja: Elizabeth Lunday: Secret Lives of Great

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében

A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében A nonbusiness marketing oktatási és kutatási tapasztalatai a BCE Marketing és Média Intézetében Simon Judit Nonbusiness workshop Győr, 2016. március 21. Oktatás Önálló tárgyak tantárgyon belül Vállalati

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Geoffrey Moss Az eredményes kommunikáció kézikönyve Vezetői és kommunációs készségek fejlesztése 1

Geoffrey Moss Az eredményes kommunikáció kézikönyve Vezetői és kommunációs készségek fejlesztése 1 Szerző Cím Tantárgy Pontok MMSZ ajánlásával Marketing nélkül nem megy Marketing 1 Geoffrey Moss Az eredményes kommunikáció kézikönyve Vezetői és kommunációs készségek fejlesztése 1 Veres-Hofman-Kozák Bevezetés

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi

Demeter Tamás ebben a könyvében a népi legyünk-e mentális fikcionalisták? TÔZSÉR JÁNOS Demeter Tamás: Mentális fikcionalizmus Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 206. oldal, 2780 Ft Kognitív Szeminárium Demeter Tamás ebben a könyvében a népi pszichológia

Részletesebben

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan.

OTKA T048849 LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI. Fejlesztési javaslatunk alapja egy empirikus tapasztalatok alapján kiigazított értékelési módszertan. OTKA T048849 A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATI MAGATARTÁS KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEINEK KULTURÁLIS ALAPJAI KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS 1. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK A kutatási tervben empirikus vizsgálatokkal

Részletesebben

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás?

Készségtanulás. Implicit tanulás. Mérése. Komponensei. Többszörös emlékezeti rendszerek 2012.03.26. Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? Mikor a leghatékonyabb a készségtanulás? A tanulás dinamikája és életkori változásai JANACSEK Karolina Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet Megismeréstudományi és Neuropszichológiai Csoport http://www.memory-and-language.com/

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ECKANKAR-ról. Áttekintés az ECKANKAR-ról és tanításáról

ECKANKAR-ról. Áttekintés az ECKANKAR-ról és tanításáról ECKANKAR-ról Áttekintés az ECKANKAR-ról és tanításáról ECKANKAR Isten Fényének és Hangjának a vallása 2003 Több információért lépj érintkezésbe: ECKANKAR Web-olodal: www.eckankar.org Att: Public Information

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEK CONTEMPORARY DRAMATURGICAL PROCESSES TRENCSÉNYI KATALIN 2013 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI (magyar nyelven) Trencsényi

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Művészetek Háza / House of Arts Uránia terem / Uránia Screen

Művészetek Háza / House of Arts Uránia terem / Uránia Screen SZEPTEMBER 17., SZOMBAT 17 TH SEPTEMBER, SATURDAY Művészetek Háza / House of Arts Uránia terem / Uránia Screen 21:00 Premier THE DEBT / AZ ADÓSSÁG Rendező / Director: John MADDEN (Egyesült Államok USA)

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA

RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Bujalos István: RÖVID BEVEZET Ő JOHN RAWLS FILOZÓFIÁJÁBA Abstract: (A Short Introduction to John Rawls Philosophy) Rawls' philosophy reflects on the problems of the sixties. There were two challenges in

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Az afázia zeneterápiája, rehabilitációja, és ennek zenepedagógiai vetületei

Az afázia zeneterápiája, rehabilitációja, és ennek zenepedagógiai vetületei Fekete Zs.: Az afázia zeneterápiája, rehabilitációja, és ennek zenepedagógiai vetületei 177 Fekete Zsófia Az afázia zeneterápiája, rehabilitációja, és ennek zenepedagógiai vetületei A korszerű beszédterápiás

Részletesebben

2016-04-25 Hétfő S 12 06:00. Téli mese S 12 08:00. Mesterlövészek S 12 09:30. Anonim alkotók klubja S 12 11:00. VICE Félelmetes, furcsa, abszurd S 12

2016-04-25 Hétfő S 12 06:00. Téli mese S 12 08:00. Mesterlövészek S 12 09:30. Anonim alkotók klubja S 12 11:00. VICE Félelmetes, furcsa, abszurd S 12 2016-04-25 Hétfő U2 Innocence + Experience Tour 20? A Return to Paris 08:30 Üdv a világomban! 09:55 Kamuzsaruk 11:40 Schmidt története Szerelem a végzetem Versenyben az elnökségért Felvétel indul! XIII/17.

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- MADAT Hírlevél,

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ VOJNITS

Részletesebben

Az Alzheimer-kóros betegek

Az Alzheimer-kóros betegek Zeneterápia az Alzheimer-kóros betegek kezelésében Kollár János Az Alzheimer-kóros betegek életminôségének javítása tekintettel arra, hogy betegségükbôl fakadó kommunikációs zavaraik miatt a legtöbb terápia

Részletesebben

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december

Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Dr. Szűcs András Publikációs jegyzék 2006. december Könyv formájában megjelenő tanulmány 1. Szűcs András, Zarka Dénes: A távoktatás módszertanának fejlesztése Felnőttképzési Kutatási Füzetek 2006 (6);

Részletesebben

1. Katona János publikációs jegyzéke

1. Katona János publikációs jegyzéke 1. Katona János publikációs jegyzéke 1.1. Referált, angol nyelvű, nyomtatott publikációk [1] J.KATONA-E.MOLNÁR: Visibility of the higher-dimensional central projection into the projective sphere Típus:

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gyerek kapcsolathoz (Reneszánsz kézikönyvek) ETO jelzet: 37.018.1 159.922.7

Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gyerek kapcsolathoz (Reneszánsz kézikönyvek) ETO jelzet: 37.018.1 159.922.7 Dátum: 2006 Faber, Adele How to talk so kids will listen and listen so kids will talk (magyar) Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje / Adele Faber, Elaine Mazlish ; [ford. Kós Krisztina]

Részletesebben

A kisiskoláskori nyelvoktatás módszertani alapelvei s ezek bemutatása konkrét példákon

A kisiskoláskori nyelvoktatás módszertani alapelvei s ezek bemutatása konkrét példákon Nyelvi és Irodalmi Tanszék szakdolgozati témajegyzéke Konzulens Téma Szak Nyelvelsajátítás 3-12 éves korban (különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekekre, Petőcz Jánosné dr. A kisiskoláskori

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról

Kiss Szabolcs. Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról Kiss Szabolcs Zárójelentés A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képessége című OTKA pályázatról A beszámolási időszakban (2003-2006) folytattam a gyermek tudatelméletének több szempontú tanulmányozását.

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1

Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 Katona Lucia Kommunikatív nyelvi tesztek kritériumai 1 1. Bevezetés Ez a tanulmány arra a nyelvvizsgáztatásban döntő jelentőségű kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az idegennyelv-tudás mérésekor mit és

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit

ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit ÖNÉLETRAJZ Kővári Edit SZAKMAI TAPASZTALAT 2015 február- One Téma alapítása (kerekasztal mediátor) 2013 szeptember-december Vendégoktató, University of Derby, Üzleti Iskola és Buxton, Turizmus és Spa Menedzsment,

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön

A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön A korai nyelvtanulás céljai, lehetőségei, eredményei és kihívásai idehaza és külföldön Nikolov Marianne Pécsi Tudományegyetem Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék nikolov@nostromo.pte.hu Budapest, 2011.

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények

A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények Gergely Attila: A japán tanszék profiljába sorolható szakmai közlemények (Megjelenés nyelve: H magyar, E angol, J japán) 1. TANULMÁNYOK A. Egyéni közlemények A politikai kéregmozgások külső eredői Japánban

Részletesebben

PSYCHOLOGIA HUNGARICA

PSYCHOLOGIA HUNGARICA PSYCHOLOGIA HUNGARICA Caroliensis 2013, 1. É V F O L Y A M, 1. S Z Á M - 1 - - 2 - TAKÁCS TÍMEA FEHÉR TIBOR DANIEL HUNYAD RÉKA KASEK ROLAND MATUSZ HUGÓ MURÁNYI MÁTÉ SNEÉ GERGELY SZABÓ BEÁTA TILESCH ANNA

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I.

Tantárgy adatlap Szociológiai elméletek I. A tantárgy kódja: 7SO30NAKL3M A tantárgy megnevezése (magyarul): A tantárgy neve (angolul): Sociological Theories I. A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2 óra előadás hetente

Részletesebben

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK

HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK HAGYOMÁNYOS NŐI SZEREPEK Nok a populáris kultúrában és a folklórban Válogatta, a szöveget gondozta és szerkesztette KÜLLŐS IMOLA Magyar Néprajzi Társaság Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék

Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Független hivatkozások jegyzéke Páskuné dr. Kiss Judit egyetemi adjunktus i Egyetem, Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék Forrás 1. Balogh, L. (2012): Professor F.J. Mönks, the Greatest

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

A csak partikula értelmezése óvodáskorban

A csak partikula értelmezése óvodáskorban A csak partikula értelmezése óvodáskorban Pintér Lilla Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kutatási kérdések Szakirodalmi háttér Kísérlet Eredmények Konklúzió Kutatási kérdések Miként értelmezik a magyar óvodások

Részletesebben

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség

Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség LAM 2005;15(3):238-40. ORVOSI JOG Természetgyógyászok és a kártérítési felelősség Általános megfigyelés, hogy az alternatív medicina követőinek jóval ritkábban kell felelni kártérítési ügyekben (1). A

Részletesebben

A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban

A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban A kreatív intelligencia fejlesztésének lehetőségei a vállalkozásoktatásban GARAJ Erika Edutus Főiskola, Tatabánya garaj.erika@edutus.hu Az oktatási innovációk egyik formája a módszertani fejlesztések köre,

Részletesebben

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás

Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás Kozma Tamás vezetésével megvalósult kutatási projektek (1990-2010) Összefoglalás 2007-2010 A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD Projekt azonosító száma: OTKA T- 69160 Nevesített

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS

E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS E-OLVASÁS VAGY HAGYOMÁNYOS? - KUTATÁS KÖZBEN BÁTFAI ERIKA (DEBRECENI EGYETEM) FEHÉR PÉTER (IKT MasterMinds) Az e-könyvek, elektronikus keretrendszerek, MOOC kurzusok, valamint az okos eszközök terjedése

Részletesebben