Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői Jogi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Budapest november 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői Jogi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Budapest. 2011. november 2."

Átírás

1 Művészeti Szakszervezetek S z ö v e t s é g e H-1068 Budapest, Városligeti fasor 38. Tel: (+361) Fax: (+361) Dr. Sarkady Ildikó részére igazgató-főosztályvezető Szerzői Jogi Főosztály Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Budapest november 2. Tárgy: válasz az SZTNH SZJF-71/8-2/2011. számú felhívására Tisztelt Igazgató Asszony! A Tisztelt Hivatal SZJF-71/8-2/2011. számú, október 27. napján kézhez vett adatszolgáltatási felhívására - az abban foglalt adatszolgáltatási, tájékoztatási kérések sorrendjét követve az alábbiakban válaszolok. 1) Adjon tájékoztatást arról, hogy számításai szerint milyen összegű ismétlési jogdíj az, amit a Magyar Rádió az elmúlt 5 évben kifizetett a jogosultaknak, illetve a Magyar Rádió jogdíjfizetés megállapodásra jogosult utóda, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap ismétlési díjként kifizet a jogosultaknak. A Magyar Rádió által az elmúlt 5 évben a jogosultaknak kifizetett ismétlési jogdíjakra vonatkozóan kizárólag a Rádió által szolgáltatott adatokkal rendelkezünk. E jogdíjak összegéről Magyar Rádiótól korábban két ízben, 2009-ben és 2011-ben is kértünk tájékoztatást, amelyeket a jelen válaszlevél mellékleteként csatoltan megküldök (1. és 2. számú mellékletek). A tájékoztatásokból kiderül, hogy a Magyar Rádió az előadóművészeknek kifizetett, összesített értékben megadott díjazáson belül nem különítette el az ismétlések után járó jogdíj összegét. A Magyar Rádió 2009-es tájékoztatásában az ismétlési díj mértékét az alapdíj 50%-ban határozta meg, míg 2011-es közlése szerint az előadóművészeknek kifizetett díjakon belül "szerződésektől függően 15-25% közötti összegre tehető a korlátlan ismétlés aránya". Megjegyezzük továbbá, hogy a két tájékoztatás ugyanazon évekre vonatkozó számadatai is eltértek egymástól, valamint hogy a 2011-es tájékoztatás már csak a közelebbről meg nem határozott "számlás" kifizetéseket vette figyelembe, ez a tájékoztatás tehát a számlát ki nem bocsátó előadóművészeknek teljesített kifizetéseket nem tartalmazta. 1

2 A Magyar Rádió tájékoztatásai ezeknek az eltéréseknek az indokait nem tartalmazták. 2) Adjon tájékoztatást arról, hogy milyen összegű rádiós ismétlési díj éves átalányösszegben történő fizetésére tett javaslatot szeptember 21-én a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal történt egyeztetéskor. Csatoltan megküldöm a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) folytatott szeptember 21-i megbeszélésünk MTVA által készített, hozzánk október 20-án érkezett emlékeztetőjét (3. számú melléklet). Ennek 3. pontja tartalmazza az EJI ajánlatát a rádiós ismétlési díj éves átalányösszegére (35 millió forint). Az ajánlatot az alábbi két, lényegében azonos eredményre vezető háttérszámításra alapoztuk. - Bevételarányos számítás Az MTVA a vele folytatott tárgyalások során a következő álláspontot képviselte: elsődlegesen fenn kívánja tartani a rádiós ismétlési jogdíjak kifizetésének jelenlegi gyakorlatát, amely szerint az ismétlési díj elszámolása és kifizetése közvetlenül a jogosultak részére történik. Jelezte ugyanakkor, hogy amennyiben ez a gyakorlat nem tartható fenn, akkor a rádiós ismétlési jogdíjat éves átalányösszegben kívánja megfizetni. A fentiek figyelembe vételével kiszámítottuk, hogy a Magyar Rádió (MR) évi mérlegadatok szerinti értékesítésének nettó árbevételét alapul véve és ezt az ismétlési jogdíjakat ugyancsak éves átalányösszegben megfizető Magyar Televízió (MTV) nettó árbevételével összevetve, a Magyar Rádiónak arányosan milyen mértékű éves átalányösszeget kellene fizetnie ismétlési jogdíjként. A számításokat tartalmazó táblázatot csatoltan megküldöm (4. számú melléklet). - A Magyar Rádió nyilatkozata szerint eddig kifizetett ismétlési díjak éves átlagára alapozott számítás A Magyar Rádiónak az ismétlési díjak felső határára (25%) vonatkozó adatközlése alapján kiszámítottuk az előadóművészeknek a években kifizetett ismétlési jogdíjak éves átlagát. A számításokat tartalmazó táblázatot csatoltan megküldöm (5. számú melléklet). Tájékoztatom, hogy a szeptember 21-i tárgyaláson tett, fent ismertetett ajánlatunkra a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól választ a mai napig nem kaptunk. 3) Küldje meg a évi elnökségi beszámoló 4.2. pontjában meghatározott előadóművészek kulturális és szociális céljait szolgáló jogdíjfelosztások támogatottainak névsorát, a jogcím, az igényelt támogatás és az elnyert támogatás összegének felsorolásával. Csatoltan megküldöm a kért kimutatást (6. számú melléklet), a következő, az áttekintést segítő megjegyzésekkel: - A jogdíjbizottságok által megítélt támogatásokról szóló döntések meghozatala és pénzügyi teljesítése között időbeli különbség van, melynek következtében a teljesítés a döntés évéről áthúzódhat a következő naptári évre. A évi beszámoló alapjául szolgáló kimutatásokban azokat a kulturális és szociális célokat szolgáló jogdíjfelosztási döntéseket vettük figyelembe, 2

3 amelyek pénzügyi teljesítése 2010-ben megtörtént, tekintet nélkül arra, hogy az ennek alapjául szolgáló jogdíjbizottsági döntés tárgyévi vagy korábbi volt. - Egyes támogatások folyósítása részletekben történik. A évi beszámolóban a részletek összevonva, egy tételként szerepelnek. - A segélyek esetében a jogosultak nem határozzák meg az igényelt összeget, arról érintett jogdíjbizottság dönt. - A csatolt kimutatásban a vissza nem térítendő támogatásokon belül a szociális segélyben részesülő jogosultak száma a évi beszámolóban megjelölt számhoz képest 328 fő eltérést mutat. Ennek oka az, hogy a színművész jogdíjbizottság, továbbá a Magyar Állami Operaház előadóművészeinek támogatásánál a zeneművész jogdíjbizottság az iskolakezdési segélyben részesülők számát tévesen nem a jogosultak, hanem a jogosultak háztartásában nevelt gyermek(ek) száma szerint határozta meg és a évi beszámolóhoz így közölt adatokat. Ezért a beszámolóban az érintett jogosultak száma nagyobb a ténylegesnél. Megjegyezzük továbbá, hogy a Magyar Állami Operaház előadóművészeinek iskolakezdési segélyéről szóló csatolt külön kimutatás végösszege ,- Ft. Az EJI zeneművész jogdíjbizottsága ehhez ,- Ft-tal járult hozzá (az Excel tábla "segélyek" munkalapjának és sorai). - A visszatérítendő támogatásokat tartalmazó kimutatás (az Excel tábla "kölcsönök" munkalapja) 59. sorában Varga István részére megítélt kölcsönnél elírás történt. A évi beszámoló az igényelt 1M Ft-os összeget vette figyelembe, a jogdíjbizottság azonban csak 750e Ft támogatást ítélt meg részére. 4) Adjon tájékoztatást arról, hogy hogyan nyújt a évi elnökségi beszámoló 4.2. pontjában meghatározott előadóművészek kulturális és szociális céljait szolgáló jogdíjfelosztások alapján visszatérítendő támogatást, milyen módon történik a kölcsön folyósítása, elszámolása, visszafizetése, milyen hosszúságú lejáratra adnak kölcsönt, illetve mire fordítják a tárgyi évben visszafizetett visszatérítendő kölcsönöket. Az előadóművészek kulturális és szociális céljait szolgáló jogdíjfelosztások alapján nyújtható visszatérítendő támogatásról az előadóművészek kérelme alapján az előadóművészek jogdíjbizottságai (a zeneművészek jogdíjbizottsága és a színművészek jogdíjbizottsága) döntenek a felosztási szabályok részét képező feltételek alapján és az ugyancsak a felosztási szabályok részét képező ügyrend szerinti eljárásban. A visszatérítendő támogatások folyósítása, elszámolása és visszafizetése a következők szerint történik: - Az előadóművészek lakásvásárlási és lakáskorszerűsítési céljait szolgáló visszatérítendő támogatást az EJI-vel kötött szerződés alapján és az EJI által erre a célra a pénzintézetnél rendelkezésre tartott jogdíjösszegből az EJI eseti rendelkezése alapján a pénzintézet folyósítja. A támogatás folyósításáról, elszámolásáról és visszafizetéséről egyrészt az érintett előadóművész és az EJI, másrészt az érintett előadóművész és a pénzintézet külön is megállapodik. - Az előadóművészek munkaeszköz beszerzési céljait szolgáló visszatérítendő támogatást az EJI az erre a célra a pénzintézetnél szerződés alapján rendelkezésre tartott jogdíjösszegből folyósítja, az érintett előadóművésszel is megállapodást kötve a támogatás folyósításának, elszámolásának és visszafizetésének feltételeiről. 3

4 Az előadóművészek lakásvásárlási és lakáskorszerűsítési céljainak támogatását szolgáló visszatérítendő támogatás tartama legfeljebb 5 év, az előadóművészek munkaeszköz beszerzési céljainak támogatását szolgáló visszatérítendő támogatás tartama legfeljebb 3 év lehet. Az időtartamokat a jogdíjbizottságok állapítják meg, a tájékoztatás a jelenleg alkalmazott mértékeket tükrözi. A tárgyévben visszafizetett visszatérítendő támogatásokat a jogdíjbizottságok az előadóművészek lakásvásárlási és lakáskorszerűsítési, illetve munkaeszköz beszerzési céljait szolgáló új támogatási kérelmek kielégítésére fordítják. 5) Összegszerűen bontsa meg "a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek sugárzási és más nyilvánossághoz közvetítési jogdíj" és "az egyéb nyilvános jogdíj" évi összesített bevételi összegét és az ezekhez tartozó 2010-ben felmerült és levont összesített működési költség összegét. Jogdíjnem évi bevétel Levont működési költség összege (18%) "kereskedelmi célból kiadott , ,- hangfelvételek sugárzási és más nyilvánossághoz közvetítési jogdíj" "egyéb nyilvános jogdíj" , ,- Összesen: , ,- 6) Adjon tájékoztatást arról, hogy mire fordítja a évi elnökségi beszámoló 4.2. pontjában meghatározott előadóművészek kulturális és szociális céljait szolgáló támogatások és az SZJF71/8/2011. számú végzésre szeptember 29. kelt SZJF-71/8-1/2011. iktatószámú adatszolgáltatásának 9. pontjában a jogdíjakból év folyamán szociális, kulturális, szakmai célokat szolgáló hányadként levont összegek különbözetét. Az MSZSZ-EJI és annak testületei az éves eseti döntések mellett hosszabb távú, éveken átívelő támogatási döntéseket is hoztak az elmúlt évtized során, mely döntések nem egy-egy előadóművészt vagy azok szűkebb csoportját érintik, hanem az előadóművészek közösségének egészére, de minden esetben a jogosultak szélesebb körére kiterjedő célok megvalósítását tette lehetővé. Ilyen célok voltak: - az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Intézmény támogatása, amely művészeti iskolának feladata a könnyű műfaj legmagasabban képzett előadóművészeinek képzése, egyidejűleg több mint ötven előadóművész számára művésztanárként munkahelyteremtés. A művészeti szakiskola és szakközépiskola működési engedéllyel rendelkezik és ennek alapján 1998 óta központi költségvetési normatív hozzájárulásban részesül. Az iskolában iskolarendszerű képzés folyik. Az iskola a mai rock-pop zene elsőszámú utánpótlásképző intézménye, az itt végzett tanulók nem csak jogosultak, hanem egyben a jogdíjak "termelői" is. A szakképző intézmény előkészítő, előképző munkáját, valamint továbbképzést folytat az ugyancsak előadóművész művésztanárokat foglalkoztató MZTSZ Stúdió. - A magyar zenei alkotások körében az internetes zeneterjesztés gyakorlatilag egyetlen legális, nagy hazai repertoárral rendelkező és minden műfajt felölelő zenei portálja és egyben zeneáruháza a dalok.hu elnevezésű webhely. A szolgáltatás létrehozását jogosult zenészek kezdeményezték, és annak működtetését, szervezését, szerkesztését ezzel szintén munkahelyet teremtve ugyancsak előadóművészek végzik. A 4

5 dalok.hu jelenleg kb , döntően hazai hangfelvételt tesz elérhetővé a magyar közönség, a songs.hu angol nyelvű tüköroldal útján pedig az egész világ számára. - A zenei jogdíjbizottság szintén zenészek, táncművészek kezdeményezésére, együttműködve az MZTSZ elnökségével, megalapította a Magyar Zene- és Táncművészet Kiemelkedő Előadóművésze elismerést. Az elismerést zene- és táncművészeti teljesítmények kiemelkedő egyéniségei kaphatják, különösen azok, akik pályafutásuk során nem rendelkeztek intézményes háttérrel. Ezek az előadóművészek kiemelkedő előadóművészi teljesítményük elismeréseként életük végéig meghatározott mértékű nyugdíj-kiegészítő segélyre (a továbbiakban: járadék) jogosultak. A járadékra jogosultság feltételei: - legalább huszonöt (táncos esetében húsz) év művészi pályán, hivatásos előadóművészként, főfoglalkozásszerűen eltöltött idő, - kiemelkedően magas színvonalú előadóművészi teljesítmény az életpálya során, - az előadóművész hatvankettedik életévét betöltötte, és öregségi nyugdíjban részesül, - az előadóművész nem rendelkezik olyan állami elismeréssel, amely a művészi tevékenységéért nyugdíjkiegészítő járadékot biztosít, A tárgyévben tizenegy művész kapott havi járadékot az elismerés alapján, amelyet az MZTSZ Önsegélyző Alapja útján folyósítottunk számukra. - A magyar zenei előadó-művészet leghátrányosabb helyzetű csoportja a cigányzenészeké. Az e körben az alapjaiban megrendült művész-foglalkoztatási helyzet javítása, az érintett előadóművészek foglalkoztatásának elősegítése céljából indult az a program, amely munkahelyek, munkalehetőségek felkutatását, megteremtését célozza a cigányzenészek számára. A program bonyolítói szintén előadóművészek, így az ebben való részvétel az ő számukra is munkahelyet teremt. - A zenei előadó-művészettől nem választható el a zeneoktatás. A PARLANDO című zenepedagógiai folyóirat az egyetlen ilyen célú folyóirat hazánkban támogatása az ugyancsak az előadóművészek széles körét érinti. Támogatott cél évi támogatás összege MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképző Intézmény MZTSZ Stúdió Cigányzenészek foglalkoztatási programja dalok.hu magyar zenei web portál és web áruház Magyar Zene- és Táncművészet Kiemelkedő Előadóművésze nyugdíjkiegészítő segély Parlando zenepedagógiai folyóirat Összesen Összegzés A évi elnökségi beszámoló 4.2. pontjában meghatározott előadóművészek kulturális és szociális céljait szolgáló támogatások és az SZJF71/8/2011. számú végzésre szeptember 29. kelt SZJF-71/8-1/2011. iktatószámú adatszolgáltatás 9. pontjában a jogdíjakból év folyamán szociális, kulturális, szakmai célokat szolgáló hányadként levont összegek különbözete Ebből évi felhasználás tartósan támogatott célokra Ebből a december 31-i állapot szerint az EJI Jogdíjalapjának számláin nyilvántartott összeg El nem számolt különbözet 0 5

6 7) Szdmoljon be az M{ivdszeti SzalcszervezetekSzdvetsdgeElSadfim{ivdszekJogdijalapja mfrkdd6sdrdl. Az El6ad6mriv6szekJogdijalapja a Mtiv szeti SzakszervezetekSzcivets6geEl6ad6miiv6szi Jogv6d6 Irod6j6nak keretein beltil miikodik, annak szervezetion61l6s6gn6lktili, funkcion6lis r6szlegek6nt. Feladata az el6ad6mriv6szek kultur6lis 6s szoci6lis c6ljait szolg6l6 jogdijfelosztdsokr6l sz6l6jogdijbizottsdgidont6sekel6k6szit6se6s v6grehajt6sa. A Mriv6szeti SzakszervezetekSzcivets6geaz El6ad6mtiv6szekJogdijalapj6t - ugyancsak szervezetion6ll6s6g n6lktili, funkciondlis egys6gk6nt- eredetileg a szerz6ijogr6l sz6l vi III. torv6ny (r6gi Szjt.) v6grehajtdsdrakiadott 9/1969. (XII. 29.) MM rendeletben(szjt. Vhr.) meg6llapitott feladatai ellfitdsdrahozta16tre.mint ismeretes,az S4t. Vhr janu6r l-je 6s lgg4.jrinius 3l-e kozott hat6lyosszovegeszerint a mag6nc Irt, m6sol6sokratekintettel meg6llapitott tires hordoz6 dljak U4/A. $ (5) bek.l, valamint a #rdi6 vagy televizi6 mrisorok egyidejri nyilv6nos 6tvitele ut6n dljak t19. $ (5) bek.l el6ad6mtiv6szeketmegillet6 r6sz ta Mtiv6szeti Szakszewezetek Szovets6g6nekkellett 6tutalni. A Szovets6gnekaz igy befoly cisszeget- a mtiv6szeti szcivets6gekjavaslataira is figyelemmel - az el6ad6miiv6szek tdmogat6s6ra,j616ti 6s kozoss6gi clljaira kellett forditania. A Jogdijalap feladata, mai funkci6j6hoz hasonl6an az voit, hogy e dijaknak az el6ad6miiv6szektdmogatdsdt,j6l6ti 6s kozoss6gi c6ljait szolg6l6 felhaszndlilsa sor6n gondoskodjon az erre vonatkoz6 szovets6gi dcint6sek el6k6szit6s6r6l 6s v6grehajtds6r6l. Az "alap" elnevezdssela Szovets6g pedig azt kivfnta kifejez6sre juttatni, hogy az Szjt. Vhr. el6ir6sai szerint rlsz re 6tutalt d{akat, rendeltet6stiknek megfelel6en, elktlcinitetten kezeli 6s az el6ad6miiv6szek tdmogat6s6ra, j6l6ti 6s kozoss6gic6ljaira forditja. Mtiv6szeti SzakszervezetekSzovets6geEl6ad6mtiv6szi Jogvddd Irod6j6nak a Szcivets6gen beltili l1trehozdsdt6lkezd6d6en a Jogdijalap az EJI rdsz v! v6lt 6s feladatait - v6ltozatlanul szewezeti tin6ll6s6g n6lkiili, funkcion6lis rlszlegek6nt miikodve - az EJI keretein beltill6tta, illetve l6tia el. A saj6tos elnevezdstazonban megtartottuk, mert az mfrr az el6ad6mtiv6szek sz6leskor6ben ismertt6 v6lt 6s ma is j6l azonositja azeji azorlrlszlegdt,amelyen keresztiil az el6ad6miiv6szek a kultur6lis 6s szoci6lis cdljaik tilmogatdsdt szo\gd\6 jogdijfeloszt6si dont6sek kezdem6nyez6s e 6rdek6ben a j ogdij b izotts6gokhoz fordulhatnak. Az EJI El6ad6miiv6szek Jogdijalapja az el6ad6miiv6szek kulturdlis 6s szocidlis c6ljait szolg6l6 jogdijfeloszt6sok alapjan nyujthat6 visszat6r(tend6 6s vissza nem tdritendo t6mogat6sr6l - a feloszt6si szabslyok rlszdt kdpezl c6lokra s az erre vonatkoz6 iigyrend szerinti eljdr6sban- az el6ad6mtiv6szekjogdijbizottsdgai(a zenemriv6szek jogdijbizotts6ga6s a szinmrivdszek jogdijbizottsdga) dontenek. A Jogdijalap munkat6rsai e dont6sek alapjdn 6rtesitik a dontdsr6l az rintetteket, k6sz(tik e16 a szerzlddseket, illetve tartjak nyilv6n a t6mogat6sokfelhasznillilsdtigazol6dokumentumokat. dr. TomoriP6l igazgat6

A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A MŰVÉSZETI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Az EJI 2010. évi működése... 5 1.1. Az EJI Elnöksége által megtárgyalt fontosabb témák

Részletesebben

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról A foglalkoztatás elősegítéséről

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Az Elnökség a Művészeti Szakszervezetek Szövetségi Alapokmánya IX. fejezetének II. 10. pontjában

Részletesebben

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1 Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Felosztási Szabályzat 1 Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: EJI) Választmánya, mint az EJI legfőbb szerve, az EJI Felosztási Szabályzatát a következőképpen

Részletesebben

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesület (MAHASZ) közös díjszabása a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról

Részletesebben

2008. évi.. törvény. az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

2008. évi.. törvény. az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 2008. évi.. törvény az előadóművészeti szervezetek működéséről, támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól A törvény azt a felismerést fogalmazza meg, hogy az élő, jelen idejű előadóművészeti

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 13., péntek Tartalomjegyzék 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

MINISZTERI RENDELET. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Szám: 4641-3/2014-JSZOC MINISZTERI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala

dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala dr. Paksi Piroska Forrástérkép a civil elképzelésekhez A közigazgatási outsourcing finanszírozási oldala Bevezetés Jelen cikk célja, hogy bepillantást engedjen a civil szervezetek számára nyitvaálló pályázati

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium Építésügy 2011. címmel nyílt pályázatot hirdet 11603

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium Építésügy 2011. címmel nyílt pályázatot hirdet 11603 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. december 27., kedd 62. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 139/2011. (XII. 27.) HM utasítás a Magyar Állam tulajdonában és a

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Földművelésügyi Minisztérium. 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Jóváhagyom: Dr. Fazekas Sándor A Földművelésügyi Minisztérium 2014. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat

Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben