Digitális dokumentum-kezelô rendszerek és analóg másológépek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális dokumentum-kezelô rendszerek és analóg másológépek"

Átírás

1 Diitális dokumentumkezelô rendszerek és analó másolóépek 2002

2 @ Diitális dokumentumkezelô rendszerek WORKiO Önért dolozik! Panasonic másolók. Másolás eyszerûen és yorsan Diitális technolóia Az irodák diitalizálása átalakította a munkahelyeket. Ön ezzel idôt takarít me, és nayobb adatmennyisé hatékonyabb kezelését tudja meoldani. De ez valóban mekönnyítette az Ön munkáját? Hiszen most több berendezéssel kell folalkoznia, mint eddi bármikor másolóépekkel, telefaxokkal, nyomtatókkal, szkennerekkel, számítóépekkel Nem is beszélve arról a napi és fax levéláradatról, amelyet Önnek kell elintéznie és meszerveznie. A sok diitális információ és papír csak yûlik és yûlik, és az Ön iratkezelô munkája eyre fáradsáosabbá válik. Mit szólna ahhoz, ha lenne rá mód, hoy Ön az összes, iratokkal kapcsolatos üyletét eyetlen, szabványosított rendszerrel intézze el? Ey olyan rendszerrel, amely elfoadná az elektronikus (diitális), és a papíralapú (analó) adatbevitelt is, és tetszés szerinti formátumban adná ki azokat. Ey olyan rendszert képzeljen el, amely véül is azt tenné, amit a diitális technika mindi is íért mekönnyítené az Ön munkáját! Annak ellenére, hoy a WORKiO készülékeket számos feladat ellátására terveztük, ezek nem lassítják le az Ön munkáját. Többszörös hozzáférésének köszönhetôen soha nem lesz szûk keresztmetszet. Több feladat eyidejûle hajtható vére, és a Panasonic kizárólaos (minden WORKiO készülékhez biztosított) Document Manaement System (iratkezelô rendszer) proramja lehetôvé teszi, hoy a letöbb feladatot íróasztala mellôl véezhesse el. Az eredmény: maximális termelékenysé minimális erôkifejtéssel. Kiváló minôsé A Panasonic diitális és analó nyomtató és másoló rendszerei olyan lapokat állítanak elô, melyek uyanolyanok, mint az eredetik. A lefejlettebb Panasonic technolóiáknak köszönhetôen a képek metszetten élesek. A fejlesztés további eredménye a lehetô lekisebb ózonkibocsátás, az alacsony zajszint és az eneriatakarékossá. A kivételes mebízhatósá és a hosszú élettartam pedi olyan tulajdonsáok, melyeket minden Panasonic berendezéstôl elvárhat. einnováció Az Internet fax opció seítséével a WORKiO 2500 a papíron készült iratokat képfájlokká alakítja, és mellékletként továbbítja az Ön helyi hálózatán (LAN) keresztül. Ön az iratot WORKiO 2500 készülékérôl közvetlenül küldheti el a többi Internet faxhoz, sôt eyetlen ombnyomással több klienshez is, az eész viláon mindenütt. Amikor eyidejûle használja a helyi hálózat (LAN) és a nyilvános kapcsolt távbeszélôhálózat vonalait, akkor eyszerre küldhet iratokat ként és faxként. Mivel Önnek nem kell törôdnie azzal, hoy melyik célállomás alkalmaz t illetve telefax berendezést, a több címzettnek szóló körözvény adás sokkal eyszerûbb és hatékonyabb. A WORKiO 2500 fax/ átjáró funkciója a vett faxokat automatikusan a kijelölt címzett beérkezett üzenetek levélládájába irányítja. A PCbôl a LANon keresztül küldött iratok is továbbíthatók a G3 fax készülékre. Ezzel már lehetsées a valódi papírnélküli fax foralom. Szerencsére létezik ilyen rendszer. A WORKiO eneráció A WORKiOt úy terveztük me, hoy Önhöz hasonlóan rualmas és alkalmazkodó leyen. Moduláris kivitele lehetôvé teszi, hoy Ön kiválassza a szüksées kieészítôket, és pontosan azt a rendszert alakítsa ki, amely jelenle a lejobban mefelel Önnek; de mehayja azt a lehetôséet, hoy a késôbbiekben a növekvô iényeinek mefelelôen kieészítse. Hála a WORKiO 2500 moduláris kivitelének, Önnek nem kell fizetnie azokért a szoláltatásokért, amelyekre szüksée. A papírellátás, a finisher opciók teljes tárháza, valamint a mûködést hatékonyabbá tevô kieészítôk széles választéka áll rendelkezésre. A WORKiO 2500, kezdve a kiinduló, diitális másolóéptôl eészen a PChez csatlakoztatott hálózati nyomtatói/szkenneri illetve fax kombinációi vay akár az Ön saját, helyi hálózatán keresztül mûködô Internet faxi bôvíthetô, közös meoldás az Ön összes irodai teendôjére. 2

3 A diitális dokumentumkezelô rendszerek kiemelkedô tulajdonsáai Kicsinyítésnayítás a lehetô leszélesebb határok között Minden Panasonic készülék tulajdonsáa, hoy a szokásos papírméreteket yárila elôre proramozott kicsinyítésinayítási arányokkal lehet másolni. Ezen túlmenôen a diitális készülékeken 25 %tól 400 %i 1 %os lépésekben beállítható a zoom, hoy a másolat méretaránya az iényeknek leinkább mefelelô és a lehetô lepontosabb leyen. Az XY füetlen kicsinyítésselnayítással pedi a képet akár vízszintes, akár füôlees irányban összenyomhatjuk, vay menyújthatjuk, eészen különlees hatásokat elérve ezzel. A PDMS ey képfájl kezelô alkalmazás. A felhasználóbarát kezelôi felület a vázlatképek metekintése közben lehetôséet ad fod és vidd" mûveletek vérehajtására (mozatás, másolás). Ön a kívánt képeket kinyomtathatja, vay ey eyszerû eéromb kattintással elküldhet ey t a meadott melléklettel. Ezenkívül a beolvasott adatok mé szerkeszthetôk, feliratozhatók, bélyeezhetôk" is a képnézô által biztosított mejeyzés funkció seítséével. Képfeldolozás a lekülönfélébb módokon eyik köteet álló, a másikat pedi fekvô A4 lapra nyomtatva, és íy tovább. Ennek a laprendezésnek külön kiemelendô elônye, hoy az eyszerre lemásolható köteek számát nem korlátozza a szorter eysé rekeszeinek a száma. Uyancsak hasznos funkció az automatikus középre iazítás, amikor az eredetin bárhol elhelyezkedô képet a rendszer a másolat közepére iazítja. További diitális másolat alakítási lehetôséeket az oldalsó ábrákon láthat. 4et 1re másolás Diitális Skyshot A Panasonic ezen eyedülálló funkciója különösen kényelmes olyan kisméretû eredetik másolásánál, mint pl. a csekkek. Ön mé szokatlan formájú kerek, ovális stb. iratokat is másolhat eyszerûen, nyitott táryüve fedéllel, anélkül, hoy feleslees fekete szeély keletkezne körülöttük. Mindezen felül a DP2500 mé lefeljebb ± 5 % ferdeséet is automatikusan kompenzál, ha ferdén teszi az eredetit az üvelapra. Íy másolt anyaai szebbek lesznek, készüléke pedi jóval kevesebb festéket foyaszt. PDMS: Panasonic Dokumentum Menedzselô Rendszer (szoftver) Eyedülálló szoftver az interált iratkezeléshez. A DPsorozatnál a készülékekhez ajándékba adott Panasonic Document Manaement System (iratkezelô rendszer) proram mekönnyíti a szkennerrôl vay fájlból beolvasott adatok, iratok PCn történô tárolását és metekintését, melyhez a proram a mefelelô konvertálásokat is elvézi. A Panasonic diitális dokumentumkezelô rendszereivel a lekülönfélébb módon alakíthatja a másolatokat. A képelfordítás például akkor lehet hasznos, ha a szokásos A4 álló kazettából kifoy a papír. Ekkor a készülék az A4 fekvô formátumú papírra folytatja a nyomtatást/másolást. Ami pedi mé ennél is hasznosabb lehet: a több készülékbe már yárila beépített elektronikus laprendezô funkció külön szorter eysé mevásárlása nélkül biztosítja a köteek szétválasztását, az Ez a funkció biztosítja Önnek, hoy több (kettô, vay akár néy) eredetit 1 lapra másoljon. Ez jelentôs mennyiséû papír metakarításával járhat. Eyszerûen válassza ki ezt az üzemmódot, és állítsa be a kívánt másolási módot. Néy eredetije néhány másodperc alatt 1 lapra kerül eymás mellé másolva. Természetesen a mûvelet fordítottja is beállítható: a tömörített anya visszamásolható különkülön lapokra. Lapbeszúrás Ez a másolási mód különösen jól használható, ha Ön prezentációt készít elô. OHPfóliákra készíthet másolatokat úy, hoy a fóliák közé a készülék automatikusan elválasztó lapokat helyez, meakadályozva ezzel a fóliák eymáshoz tapadását. A betétlapokra természetesen másolatot is készíthet, ezzel könnyen olvashatóvá teheti anyaát, ami az átlátszó fólián nem mefelelô háttér esetén nehezen olvasható. Mindezen felül hallatósáának is elkészítheti a mefelelô mennyiséû másolatot az anyaról, mindezt eyidôben a fóliák másolásával. Használhatja a fedôlap és a hátlap üzemmódokat is, amennyiben több lapos anyaait tetszetôsebbé, másoktól eltérôvé akarja tenni, például színes karton vay fólia alkalmazásával. Eyéb hasznos funkciók: Automatikus kétoldalas másolatkészítés Kézi adaoló speciális anyaokhoz, mint pl. karton, OHPfólia, pausz A papírkazetta töltöttséi szintjének kijelzése Felhasználói beállítások üzemmód Eneriatakarékos üzemmódok, mint alvó üzemmód és automatikus kikapcsolás (az Enery Star elôírásoknak mefelelôen) Naykapacitású festékpalackok, hoy Önnek ritkábban kelljen a cserével folalkoznia Munkamemória Automatikus papírméret kiválasztás Automatikus kicsinyítésinayítási arány kiválasztás Kerettörlés Könyvmásolás Marókészítés (képeltolás) Meszakítás üzemmód Kódszámos másolás korlátozás (költséfiyelés) Önellenörzô rendszer Eyes, a fentiekben felsorolt szoláltatások csak néhány típusnál használhatók. További információ anol nyelven: 3

4 Diitális dokumentumkezelô rendszer WORKiO Az DP2500 a készülék elnyerte a What to Buy for Business" füetlen tesztmaazin Best Buy" ( Lejobb vétel") elismerését, valamint a BERTL Diital Test Laboratory Kiváló") minôsítését. DP2500 alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, fax, internetfax, szkenner, PDMS. Közepes teljesítményû, moduláris felépítésû diitális másoló és lézernyomtató, amely arra készült, hoy iény esetén kieészítô tartozékokkal bôvítve mindentudó" multifunkciós berendezéssé váljon. Tizeneyféle különbözô kieészítô tartozéka között metalálható a másolatfordító (duplex) eysé uyanúy, mint a tûzôs laprendezô. A duplex eysé a készülék nyomtató részéhez eészen közel helyezkedik el, ezért átlaon felüli yorsasáal készíti a kétoldalas másolatokat. (A DP2500E típusba a duplex eysé yárila beépítésre kerül.) A nyomtatókártya (PC interfész) yárila beépítésre kerül, hansúlyozva ezzel, hoy ey diitális készülék fontos tulajdonsáa a nyomtatási képessée. A másoló kezelése mayar nyelvû interaktív, érintôs LCD kijelzôrôl történik, mely által kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciói ien könnyen beállíthatók. JellemzŒk: n A Panasonic lefejlettebb diitális képfeldolozó és képalkotó rendszerei kerültek beépítésre n Diitális effektek széles választéka: Diital Sky Shot, 4et 1re, képeltolás, képforatás, XYzoom (25400 %), könyvmásolás üzemmód, lapszámozás, automatikus kisfüzetkészítés, stb. n A diitális effekteken kívül minden, az analó másolóknál meszokott funkcióval rendelkezik n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô, mayar nyelvû menürendszerrel n Papíradaolás 5 helyrôl (teljes kapacitás 22 kieészítôkkel) n 3 papírkimenet áll rendelkezésre: két belsô és ey oldalsó papírkiadó tálca n Faxként akár as méretben is tud küldeni/foadni, maximum 33.6 kbps sebesséel (SuperG3 fax), és ha mé ez sem elé, akkor ey második faxkártya beszerelésével eyszerre két telefonvonalat képes kezelni! n Internet faxolási lehetôsé is elérhetô, amikor a dokumentumot képként, ey hez csatolva küldi el ey másik internetfaxnak, vay akár a saját címünkre n Használható szkennerként TWAIN mehajtón és a hálózaton keresztül is, maximálisan as méretben, 600 x 600 dpi felbontással, 256 szürkeárnyalattal n Hármas" hozzáférés (pl. fax adás/vétel alatt nyomtatás és szkennelés/másolás lehetsées) n Adásellenôrzô bélyezés (fax küldésnél) n Kinyúló részek nélküli készülékfelépítés n Kedvezô üzemeltetési költséek, kazetta utántöltés yári technolóiával n Check & Call (automatikus karbantartásiényjelzés és festékrendelés) n Távdianosztikai rendszer n Kódszámos másolás korlátozás (50 pozíció) M ıszaki adatok: n nyomtatási/másolási sebessé: 25 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 szint n memória: 18 MB (lapmemória); 16MB (duplex memória); 8MB (szorter memória) n elsô másolat: 4,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 25% 400% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó és fotó üzemmód (automatikus és kézi) n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 22 n felmeleedési idô: 35 másodperc 4

5 DP2500: Multifunkciós készülék helytakarékos kivitelben az új enerációs iroda központja DAAR250 (RADF) Automatikus kétoldalas eredeti adaoló (os) DAAS200 (ADF) Automatikus eredetiadaoló (os) Az eyszerûéptetôt a yár az alapéppel eyütt szállítja. DAFS200 Laprendezô (finisher): tûzôs, eltolásos, 1000 lapos, liftes (A DAFK200, a DAFK210 és a DAFS200S tartozékok is szükséesek!) DAFK210 Belsô papírtovábbító eysé DAFK200 Kétirányú papírkimenet választó eltolásos laprendezés DAXT200 Külsô másolatkiadó tálca: 2os (A DAFK200 és a DAFK210 tartozékok is szükséesek!) tûzôs laprendezés 30 lap tûzési kapacitás, tûzôkapocs a bal felsô sarokban DAXN200 Belsô másolatkiadó tálca: 2os DAMD200 Automatikus duplex eysé* (os, A4A5 méretû másolatokhoz) (A DAFK200 és a DAFK210 tartozékok is szükséesek!) (*az E típusba yárila beépítve a szüksées papírvezetôkkel eyütt) DADS210/ papírkazetta Modell Papírkimenet 2utas papírkimenet 3utas papírkimenet kétoldalas nyomtatás és másolás DADA210 épasztal 2 kazettás készülékhez DADS210/ papírkazetta DADA220 épasztal 3 kazettás készülékhez DADS200/ papírkazetta DADA230 épasztal 4 kazettás készülékhez Kétirányú papírkimenet választó DAFK200 Belsô másolatkiadó tálca DAXN200 Belsô papírtovábbító eysé DAFK210 Külsô másolatkiadó tálca DAXT200 Laprendezô (finisher) DAFS200 Automatikus duplex eysé DAMD200 felszerelése szüksées az eyik szüksées A DP2500E típust a 3. oszlopban feltüntetett tartozékokkal yárila felszerelik. Multifunkciós bôvítô tartozékok Eyéb tartozékok és kellékanyaok Fax kártya (Super G3; 33,6kbps) DAFG230 Második faxvonal kártya (Super G3; 33,6kbps) DAFG231 Hálózati kártya (10/100 Ethernet) és internetfax kártya DANE200 PCL6 emulációs kártya DAPC210 Super G3 fax eyvonalas kétvonalas Nyomtató helyi hálózati Internetfax Memória bôvítés az elektronikus laprendezéshez memória bôvítés a faxhoz (Flash) Toner kazetta 18ezer nyomtatásra/másolatra Utántöltô készlet a toner kazettához 108ezer oldalra Dob eysé 45ezer nyomtatásra/másolatra DASM16B (16 MB) DASM28B (128 MB) UE (4MB) UE (8MB) DQTU18B DQRK18B DQH045B felszerelése szüksées felszerelése javasolt A DAFG231 és a DANE200 eyszerre nem használható. Tûzôkapocs (3000 kapocs x 3) DQSS200 5

6 Diitális dokumentumkezelô rendszerworkio újdonsá DP2010E nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 20 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A másolat fordító (duplex) és az elektronikus szorter yárila beépítésre kerül! A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 20 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 24 MB n szorter memória: 8 MB (bôvíthetô 136 MBi) n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh újdonsá DP1810P nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 18 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. Az elektronikus szorter yárila beépítésre kerül! A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS. másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 18 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 16 MB n szorter memória: 8 MB (bôvíthetô 136 MBi) n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh 6

7 DP1510P Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS. újdonsá nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 15 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 16 MB n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh DP150FP Diitális multifunkcionális dokumentumkezelô eszköz, kompakt, minden ey készülékben" meoldású iratkezeléshez Kis méretû készülék, amellyel másolhat és nyomtathat, valamint faxolhat és szkennelhet is. Ez a mindentudó kisokos akár az íróasztalán is elfér. Eyszerû kivitelû és rendkívül könnyû használni. Az automatikus eredeti adaoló tetôt már a yárban felszerelik rá, hoy kicsomaolás után azonnal teljesértékûen használni tudja. Ajánljuk titkársára, recepcióra, üyfélszoálati irodákba, autószalonokba, inatlanközvetítô irodákba, valamint néhány személyes céeknek. n nyomtatási/másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 szint n eredeti mérete: lefeljebb A4 n másolat mérete: A5A4 kazettából, A6A4 kézi adaolóból n memória: 8 MB (szorter memória) n elsô másolat: 8,3 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta és os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 20 másodperc 7

8 A WORKiO sorozat által kínált különlees szoláltatások Sokoldalú Dokumentum Menedzselô Rendszer A WORKiO diitális dokumentumkezelô rendszereket nem véletlenül neveztük el íy. A minden készülékhez alapáron adott Dokumentum Menedzselô Proram ey hatékony és sokoldalú meoldást kínál anyaai kezeléséhez. A Panasonic szoftverét számítóépére telepítve a WORKiOval beszkennelt információkat könnyedén tudja rendezni, szerkeszteni, vay meosztva akár más által elérhetôvé tenni. Az anyaok, képek sokféleképpen átalakíthatók, feliratozhatók akár szöveekkel, akár képekkel. Az eredeti vay az átalakított dokumentumot néhány másodperc alatt elküldheti en mellékletként. Mindezt rendkívül yorsan és eyszerûen teheti me számítóépe képernyôjén a proram által kínált felhasználóbarát kezelôi felületen az áthúzásos ( fod és vidd ) technikával. Kieészítô tartozékok a DP2010E, a DP1810P és a DP1510P típusokhoz DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADS183* Kieészítô papírkazetta a 3. pozícióba DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADA187* Gépasztal néykazettás éphez (alapép három kieészítô kazettával) DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADS183* Kieészítô papírkazetta a 3. pozícióba DADA186* Gépasztal háromkazettás éphez (alapép két kieészítô kazettával) DAAR201* Automatikus kétoldalaseredeti adaoló DAAS180 Automatikus eredeti adaoló DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADA185 Gépasztal kétkazettás éphez (alapép ey kieészítô kazettával) * Csak a DP2010E típushoz DADA184 Gépasztal eykazettás éphez (alapéphez) 8

9 Diitális másolók FPD605 Diitális másolóép és lézernyomtató n Eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technolóia n Naysebesséû (60 lap/perc) diitális másoló n Naysebesséû (/perc) lézernyomtató n Hálózati nyomtatóként is használható n 600 dpi fizikai felbontású nyomtatás, 256 szürkeárnyalattal n Az elsô másolat már 2,9 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséû másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Többféle finisher, sokrétû rendezési feladatok vérehajtására (pl. tûzés, eltolásos rendezés, extra tartozékkal lyukasztás és kisfüzethajtás is) n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) FPD455 Diitális másolóép és lézernyomtató n Eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technolóia n Naysebesséû (45 lap/perc) diitális másoló és lézernyomtató n Hálózati nyomtatóként is használható n 400 dpi fizikai felbontású másolatok, 256 szürkeárnyalattal n 600 dpi fizikai felbontású nyomtatás, 1200 dpi szoftveres finomítással n Az elsô másolat már 3,2 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséô másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Többféle finisher, sokrétû rendezési feladatok vérehajtására (pl. tûzés, eltolásos rendezés, extra tartozékkal lyukasztás és kisfüzethajtás is) n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) FPD355 Diitális másolóép és lézernyomtató n 35 lap/perc sebesséû diitális másoló és nyomtató, hálózati nyomtatóként is használható n 600 dpi fizikai felbontású másolatok és nyomatok, 256 szürkeárnyalattal n Az elsô másolat 3,9 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséô másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája, akár tûzôslyukasztós finisher is n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) 9

10 Kieészítô tartozékok a diitális másolóépekhez Gyors eredeti adaolás, nay mennyiséû másolatkészítés és laprendezés A Panasonic diitális másolóépeihez tartozó automatikus eredeti adaolók (ADFek, RADFek) nem lassítják a készüléket, hanem a teljes rendszer sebesséével doloznak. Ez azt jelenti, hoy ey soklapos másolandó dokumentumot az adaolóba helyezve a beolvasás a másolás sebesséével történik. A készülékek az eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technikával mûködnek. Ez yorsítja a másolatok elkészítését, valamint növeli a berendezés mebízhatósáát és élettartamát. A nayobb teljesítményû készülékeknél akár 6 helyrôl is válaszhat másolópapírt, és összesen 52 kapacitás áll az Ön rendelkezésére. A választható papírkazetták nay száma és nay befoadóképessée biztosítja, hoy akár másolóként, akár hálózati nyomtatóként mindi eleendô mennyiséû és fajtájú papír leyen a készülékben. Például lehet nay mennyiséû A4 (szokásos álló formátumban), fekvô A4 (az elektronikus laprendezés kihasználásához), (összehajtva füzetek készítéséhez), A5 (anyaai kicsinyítéssel történô tömörítéséhez"), cées papír, valamint színes lapok, vay fóliák anyaai eyedivé tételéhez. Mindez eyszerre. A másolatfordító (duplex) eysé nemtárolós" rendszerû. A diitális készülék memóriáját kihasználva a mefelelô sorrendben eymás után nyomtatja a kétoldalas lapok mindkét oldalát, miközben már a következô lapok is a nyomtatóeysé közelében nak. Ez a módszer a hayományoshoz képest yorsítja a kétoldalas másolatok, nyomtatások elkészítését, értékes idôt takarítva me Önnek ezzel. A finisher (laprendezô) eyséek a leszélesebb választékban állnak rendelkezésre: a leeyszerûbb, kiskapacitású, csupán eltolásos laprendezôtôl a 3 tálcás, 2300 lap kapacitású több pozícióban tûzni tudó típuson át a lyukasztósi minden metalálható. Bôvítés nyomtatóvá és hálózati nyomtatóvá Az FPD sorozat készülékeit nay teljesítményû hálózati nyomtatóvá bôvíthetjük. Nyomtatóként mindazon hasznos tulajdonsáok rendelkezésre állnak, melyek másolóként. Íy a berendezés, kétoldalas lézernyomtatóvá válik, munkáját jelentôsen mekönnyítô finisher funkciókkal (rendezés, tûzés, lyukasztás). FATR350 2os, eltolásos laprendezô FA55 Automatikus eredeti adaoló FATR lapos, kéttálcás, eltolásos laprendezô FAA888 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló FAMADM8 Másolatfordító (duplex) FAFK36 Papírtovábbító szerelvény FAF lapos, kéttálcás, lyukasztós tûzôs laprendezô FAM lapos naykapacitású papírkazetta FADS725/FADS825 Rendszer konzol (aktív asztal) FAMA lapos kieészítô papírkazetta Kieészítô tartozékok nyomtatóvá bôvítéshez FAF350/FAF lapos, háromtálcás, tûzôs laprendezô FARU355 Kimeneti lapfordító eysé pl. bizalmas nyomtatásokhoz FAHD14: HDD a másoló funkciókhoz FADM32: másoló memória (32MB) FAPC360: Nyomtató vezérlô (printer controller) PCL5e emulációval FAMC360: Nyomtató vezérlô (printer controller) PostSript Level2 és PCL5e emulációval FANE35: Ethernet hálózati kártya FAHD01: HDD a nyomtató funkciókhoz FAPM32 nyomtató memória (32 MB) 10

11 Diitális másolók összehasonlító táblázata Mûszaki adatok DP2500E DP2010E DP1810P DP1510P DP150FP FPD605 FPD455 FPD355 Nyomtatási/másolási sebessé 25 lap/perc 20 lap/perc 18 lap/perc 15 lap/perc 15 lap/perc 60 lap/perc 45 lap/perc 35 lap/perc Elsô másolat 4,5 mp. 6,5 mp 6,5 mp. 6,5 mp. 8,3 mp. 2,9 mp. 3,2 mp. 3,9 mp. Eredeti mérete B4 Másolat mérete A4 Kicsinyítésinayítási arány 25%400% 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 25%400% 25%400% 25%400% XY füetlen zoom Felbontás 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600/400 dpi 600/400 dpi 600 dpi Szürkeárnyalat (fotó) 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint Papíradaoló rendszer (alapép) 5 x x2 Lenayobb papírkapacitás 22 (5 helyrôl) 22 (5 helyrôl) 11 (3 helyrôl) 11 (3 helyrôl) 5 (3 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) Kézi adaoló Papírfajták 6090/m /m /m /m /m /m /m /m 2 Papírfajták kézi adaolóból 55130/m /m /m /m /m /m /m /m 2 Beépített duplex rendelhetô Elektronikus laprendezés Nyomtató/szkenner csatlakozás Alap GDI Alap GDI Alap GDI Alap GDI Alap GDI rendelhetô rendelhetô rendelhetô Költséhelyek Felmeleedési idô 35 mp. 30 mp. 30 mp. 30 mp. 25 mp. 3 perc 3 perc 75 mp. Méretek (mm) (alapép) 597x600x x605x x605x x605x x438x x770x x770x x770x624 Súly 58 k 42 k 41 k 41 k 19 k 84 k 84 k 76 k Teljesítményfelvétel 1,4 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,0 kw 1,45 kw 1,45 kw 1,4 kw Kieészítô tartozékok Automatikus eredeti adaoló DAAS200 DAAS180 DAAS180 DAAS180 beépítve FA55 FA55 FA55 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló DAAR250 DAAR201 FAA888 FAA888 FAA888 Másolatfordító (duplex) beépítve beépítve beépítve beépítve FAMADM lapos, tûzôs, eltolásos laprendezô DAFS200 2os, eltolásos laprendezô FATR350 FATR350 FATR lapos, kéttálcás, eltolásos laprendezô FATR355 FATR355 FATR lapos, kéttálcás, lyukasztós tûzôs laprend. FAF lapos, háromtálcás, tûzôs laprendezô FAF355 FAF355 FAF350 Rendszer konzol (aktív asztal) FADS825 FADS825 FADS lapos kieészítô papírkazetta DADS lapos kieészítô papírkazetta DADS205 DADS215 DADS182 DADS183 DADS182 DADS182 FAMA0556 FAMA0556 FAMA lapos naykapacitású papírkazetta FAM01 FAM01 FAM01 Kelléka Toner (festék) DQTU18B DQTU10C DQTU10C DQTU10C DQUG15A FQTL24 FQTL24 FQTL20 Toner utántöltô DQRK18B DQRK06/11 Developer FQZL30 FQZL30 FQZL20 Dob DQH045B DQH045B DQH045B DQH045B DQUH32A FQHL20 FQHL20 FQHL20 11

12 Analó másolók Analó másolók kiemelkedô tulajdonsáai Sokszor fontosabbnak tûnik, milyen yorsan adja ki a ép az elsô másolatot, mint az, hoy mennyi a folyamatos másolási sebessée. Ez különösen iaz a kisebb teljesítményû készülékeknél, melyekkel leyakrabban csak néhány oldalt másolunk. Némely másolóépek alaposan meváratják használójukat, értékes munkaidôt elveszteetve ezzel, jelentôsen rontva az elvézett munka hatékonysáát. De nem íy az FP7815 és az FP7813! A Panasonic üyelt rá, hoy a fenti típusok az elsô másolatot 6,5 másodperc alatt elkészítsék, kiemelkedve ezzel a yorsasáal kateóriájukból. A nayobb teljesítményû típusok is hasonlóan jó mûszaki paraméterekkel dicsekedhetnek. Az /perc másolási sebesséû FP7850 típus például 2,9 másodperc alatt készíti az elsô másolatot. Az FP7830 / FP7835 / FP7845 / FP7850 típusokban festék visszaforatásos rendszer mûködik. A másolódobra kerülô festék minden esetben több, mint ami azután a papírra rákerül. A Panasonic nay teljesítményû típusaiban ey különlees érzékelôrendszer a fölöslees festéket a dobról történô leválasztás után kettéosztja: Azokat a festékszemcséket, melyek már elvesztették másolásra alkalmas tulajdonsáaikat, azaz már nem használhatók, a használt festék yûjtô tartály felé irányítja. Azokat a szemcséket azonban, melyek mé használhatók, a festékezô rendszerbe visszakeveri. A rendszer természetesen automatikusan üyel arra, hoy az új festék aránya mindi mefelelô leyen. Íy a másolatok minôsée úy marad változatlanul kiváló, hoy közben 30 százalékkal csökken a festékfelhasználás, íy alacsonyabb a készülék üzemeltetési költsée. Az automatikus meviláítás szabályozás révén ey beépített szenzor méri fel, hoy az eredetit fehér vay színes háttérre nyomtattáke. A másolatok mé elsárult, netán elpiszkolódott eredetikrôl is élesen, kontrasztosan készülnek el. A Panasonic ultra finom festékezési rendszere biztosítja, hoy a korábban meszokotthoz képest a képek élesebbek, kontrasztosabbak leyenek. A tiszta reprodukció vékony vonalak vay pontok esetén is biztosított. A vezérlôrendszer folyamatosan fiyeli az elkészült másolatot (másolatokat), és korriálja a beállításokat, ha eltérést észlel. Ezzel sok másolat után, és változó körülmények között is hosszú távon biztosítható a másolatok elvárt minôsée. A szerves fényérzékeny dobok, a Panasonic új developerei mindmind hozzájárulnak a kiváló minôséû másolatokhoz. eredeti SkyShot másolás fekete keret nélkül hayományos másolási mód Panasonic másolat A Panasonic másolókat iazán irodai munkára tervezték, ahol yakran elôfordul, hoy különlees méretû eredeti iratokat is másolnak, mint pl. bizonylatokat, banki csekkeket. Az is elôfordul, hoy éppen könyvbôl kell másolni, amikor nem lehet a másoló fedelét lecsukni. Ezek másolása a Panasonic által kifejlesztett eyedülálló SkyShot funkciónak köszönhetôen fekete háttér (keret) nélkül lehetsées. Más yártmányokon ilyenkor vasta fekete keret jelenik me a másolaton, mely eyrészt biztosan nem szép, másrészt jelentôs mennyiséû festék fölöslees elhasználódásával jár. 12

13 Analó másolók tulajdonsáai A Panasonic azon másolóinak jellemzôje, melyek rendelkeznek nayméretû érintôs LCDkijelzôvel, hoy a készülék mutatja a papírkazettában lévô papír mennyiséét. Mivel Ön ey feladat beállításakor már látja a kijelzôn a kevés a papír fiyelmeztetést, idôben, bosszankodás nélkül véezheti el a papír utántöltését. eredeti másolat a fóliákra elválasztó betétlap rendezett anya hallatósá részére A prezentációs anya másolási mód különösen jól használható, ha Ön prezentációt készít elô. OHPfóliákra készíthet másolatokat úy, hoy a fóliák közé a készülék automatikusan elválasztó lapokat helyez, meakadályozva ezzel a fóliák eymáshoz tapadását. A betétlapokra természetesen másolatot is készíthet, ezzel könnyen áttekinthetôvé teheti anyaát, ami az átlátszó fólián nem mefelelô háttér esetén nehezen olvasható. Mindezen felül hallatósáának is elkészítheti a mefelelô mennyiséû másolatot az anyaról, mindezt eyidôben a fóliák másolásával. Kezelôpanel A nay teljesítményû típusok kezelése, a másolási feladatok beállítása interaktív, érintôs LCD kijelzôrôl történik. A szövees üzeneteket könnyen értelmezhetô rafikák eészítik ki, melyek révén a másoló kezelése szinte yerekjáték. A számítóépekéhez hasonló felhasználóbarát menürendszerben a kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciók ien könnyen beállíthatók. A fômenüben mejelenô ikonokkal minden pillanatban ellenôrizheti a beállításokat. Íy a nem mefelelô beállításokból következô elrontott másolatok könnyûszerrel elkerülhetôk. További funkciók: Naykapacitású festékpalackok, hoy Önnek ritkábban kelljen a cserével folalkoznia. Munkamemória 2t 1re és 4et 1re másolás 50 %tól 200 %i kicsinyítésnayítás Automatikus papírméret kiválasztás Automatikus kicsinyítésinayítási arány kiválasztás Kerettörlés Könyvmásolás Marókészítés (képeltolás) Meszakítás üzemmód Kódszámos másolás korlátozás (költséfiyelés) Kézi adaoló speciális anyaokhoz, mint pl. karton, OHPfólia, pausz Felhasználói beállítások üzemmód Eneriatakarékos üzemmódok, mint alvó üzemmód és automatikus kikapcsolás (az Enery Star elôírásoknak mefelelôen) Önellenörzô rendszer Eyes, a fentiekben felsorolt szoláltatások csak néhány típusnál használhatók. 13

14 Nayteljesítményû analó másolók FP7850 A lefelsôbb kateóriába tartozó készülékek, melyek már alapépként is teljesebb felépítésûek, hiszen a kétoldalas másolatok elkészítésére szoláló duplex eysé ezekbe yárila beépítésre kerül. Kezelésük az érintôs LCDkijelzô révén eyszerû, a másolók szoláltatásai sokoldalúak. Nay terherbírású, nay termelékenyséû berendezések, amellyekkel akár havi 6080 ezer másolatot is készíthet. Ha szeretnék ey teljes osztály sokrétû másolási feladatait azdasáosan és nayszerûen meoldani, az FP7850/7845 a mefelelô választás. jellemzô: n automatikus papír(kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n betétlap és fólia betétlap üzemmód n prezentációs anya automatikus készítése n könyvmásolás üzemmód n fedôlap és hátlap készítés (másolással vay anélkül) n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (5) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (300 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 50, illetve 45 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 2,9 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n duplex eysé (os, A4A5 méretû másolatokhoz) yárila beépítve n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 52 n felmeleedési idô: 180 másodperc FP

15 Nayteljesítményû analó másolók FP7835 A felsôközépkateóriába tartozó készülékek, amelyek alacsony üzemeltetési költsé mellett nay teljesítményre képesek. A yorsabb, kényelmesebb kezelést LCD kijelzô seíti. Az FP7835/7830 nay termelékenyséû, mebízható másoló berendezések, amellyekkel minden másolási feladatot menyutatóan me tud oldani. jellemzô: n automatikus papír(kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n fólia betétlap üzemmód n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (2) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (100 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 35, illetve 30 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 4 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 52 n felmeleedési idô: 75 másodperc FP

16 Közepes teljesítményû analó másolók FP7824 Közepes teljesítményû asztali készülék, amely azonban már arra készült, hoy iény esetén kieészítô tartozékokkal bôvítve mindentudó" fénymásoló berendezéssé váljon. Tízféle különbözô kieészítô tartozéka között metalálható a másolatfordító (duplex) eysé uyanúy, mint a tûzôs laprendezôk. A duplex eysé a készülék lefelsô fiókjába építhetô, elhelyezkedése által átlaon felüli yorsasáal készíti a kétoldalas másolatokat. A másoló kezelése, kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciói, papírkazettái uyanazok, mint a nayobb teljesítményû FP7830/7835 típusoknak. jellemzô: n automatikus papír (kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n fólia betétlap üzemmód n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (2) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (50 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 24 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 4 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 2800 lap n felmeleedési idô: 50 másodperc 16

17 Kisteljesítményû analó másolók FP7815 Ezen készülék különleessée, hoy eyedi papírvezetési rendszerének köszönhetôen a készüléket jobb oldalával falhoz (sarokba) lehet helyezni. A rendhayó papírvezetési mód másik elônye, hoy az elsô másolat elkészítésének ideje 6,5 másodperc, ezzel kateóriájában az eyik lejobb. Iény esetén automatikus eredeti adaoló tetô is felszerelhetô rá, valamint választható plusz ey 2os kieészítô papírkazetta is. jellemzô: n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 65% 141% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 40 másodperc FP7813 A lekisebb Panasonic másolóép, ennek ellenére as méretet is másol. Kis mérete miatt akár az íróasztala mellett elfér. Eyszerû kivitelû és rendkívül könnyû használni. Az FP7815 típustól csupán másolási sebesséében és tartozékaiban különbözik. jellemzô: n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 13 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 65% 141% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 40 másodperc 17

18 Kieészítô tartozékok az analó másolóépekhez Bármire szüksée, a készülék a mefelelô kieészítô tartozékokkal felszerelve minden iényének mefelel. Az alapépet vállalkozása és elvárásai növekedésével eyütt fejlesztheti. A következô kieészítô tartozékokat ajánljuk: Automatikus eredeti adaoló Automatikus kétoldalaseredeti adaoló Másolatfordító (duplex) 10rekeszes laprendezô (szorter) 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) 20rekeszes laprendezô (szorter) 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) 20rekeszes tûzôslyukasztós laprendezô (szorter) Rendszer konzol (aktív asztal) 250lapos kieészítô papírkazetta 550lapos kieészítô papírkazetta 3000lapos naykapacitású papírkazetta FAS620 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) felszereléséhez az FASK05 tartókonzol szüksées FAS575 20rekeszes laprendezô (szorter) rekeszenként kapacitás FAA888 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló (os) FAA505 Automatikus eredeti adaoló (os) Az eredeti lapok automatikus kezeléséhez FAS280 10rekeszes laprendezô (szorter) rekeszenként 25 lap kapacitás FAS660 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) konzolos típus; felszereléséhez az FASK06 tartókonzol szüksées) rekeszenként kapacitás FAS680/FAS690 20rekeszes tûzôs, illetve tûzôslyukasztós laprendezô (szorter) (földön álló típus) rekeszenként kapacitás (tûzés és lyukasztás esetén is) FAM lapos naykapacitású papírkazetta oldalra szerelhetô, A4 Naymennyiséû másolat készítéséhez, hoy ne kelljen túl yakran a papírutántöltéssel bajlódni Az elkészült másolatok automatikus rendezéséhez. FAMADM6 Másolatfordító (duplex) os, A4A5 mérethez eyaránt Az automatikus kétoldalas másolatkészítéshez, mellyel papírt és helyet lehet metakarítani. FADS72/FADS82 Rendszer konzol (aktív asztal) az FADS82be yárila be építve 1 db 5os papírkazetta FAMA lapos kieészítô papírkazetta a rendszer konzolba építhetô 1, 2 vay 3 darab, az iények füvényében 18

19 Analó másolók összehasonlító táblázata Mûszaki adatok FP7850 FP7845 FP7835 FP7830 FP7824 FP7815 FP7813 Másolási sebessé /perc 45 lap/perc 35 lap/perc 30 lap/perc 24 lap/perc 15 lap/perc 13 lap/perc Elsô másolat 2,9 mp. 2,9 mp. 4,0 mp. 4,0 mp. 4,0 mp. 6,5 mp. 6,5 mp. Eredeti mérete Másolat mérete Kicsinyítésinayítási arány 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 65%141% 65%141% Papíradaoló rendszer 5 5 5x2 5x2 5x2 2 2 Lenayobb papírkapacitás 52(6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 22 (5 helyrôl) 5 (3 helyrôl) 300 lap (2 helyrôl) Kézi adaoló Papírfajták 55130/m /m /m /m /m /m /m 2 Költséhelyek Felmeleedési idô 4 perc 3 perc 75 mp. 75 mp. 50 mp. 40 mp. 40 mp. Méretek 606x661x x661x x661x x661x x661x x631x x631x317 Súly (szélessé x mélysé x maassá) 75 k 74 k 66 k 66 k 66 k 32 k 32 k Teljesítményfelvétel 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw Kieészítô tartozékok Automatikus eredeti adaoló FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló FAA888 FAA888 FAA888 FAA888 FAA888 FAA502 Másolatfordító (duplex) Gyárila beépítve yárila beépítve FAMADM6 FAMADM6 FAMADM6 10rekeszes laprendezô (szorter) FAS280 FAS280 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) FAS620 FAS620 20rekeszes laprendezô (szorter) FAS575 FAS575 FAS575 FAS575 FAS575 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 20rekeszes tûzôslyukasztós laprendezô FAS690 FAS690 Rendszer konzol (aktív asztal) FADS82 FADS82 FADS72 FADS72 FADS72 250lapos kieészítô papírkazetta FADS16 550lapos kieészítô papírkazetta FAMA055 FAMA055 FAMA055 FAMA055 FAMA lapos naykapacitású papírkazetta FAM01 FAM01 FAM01 FAM01 Kellékanyaok Toner (festék) FQTK20 FQTK20 FQTK20 FQTK20 FQTK10 FQTF15 FQTF15 Developer FQZK20 FQZK20 FQZK20 FQZK20 FQZK10 FQZF15 FQZF15 Dob FQHK20 FQHK20 FQHK20 FQHK20 FQHK10 FQHF13 FQHF13 19

20 az új enerációs iroda központja Panasonic Mayarorszá Kft Budapest, Neumann János u. 1. Információs vonal: A mûszaki paraméterek változásának joa fenntartva. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetôen eyes típusok esetle már nem kaphatók, az új, követô modellek pedi mé nem szerepelhetnek ebben a katalóusban.

Digitális másolás DiALTA Di152/Di183. The essentials of imaging. www.minolta.hu. Az idôtakarékos

Digitális másolás DiALTA Di152/Di183. The essentials of imaging. www.minolta.hu. Az idôtakarékos Digitális másolás DiALTA Di152/Di183 www.minolta.hu The essentials of imaging Az idôtakarékos Az iroda multifunkciós központja A Minolta új multifunkciós digitális másológépei, a DiALTA Di152 és a Di183,

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 Digitális Multifunkciós Rendszer

AR-M165 AR-M207 Digitális Multifunkciós Rendszer AR-M6 AR-M207 Digitális Multifunkciós Rendszer SHARP DOCUMENT SOLUTIONS MEGOLDÁS EGYETLEN KÉSZÜLÉKBEN AZ ÖSSZES IRODAI FELADATRA Napjaink egyre több képi információt hordozó, felgyorsult ütemű üzleti kommunikációjával

Részletesebben

Fekete-fehérben is briliáns de színes nyomtatási lehetôséggel még jobb.

Fekete-fehérben is briliáns de színes nyomtatási lehetôséggel még jobb. ir 3170C/Ci ir 2570C/Ci Multifunkciós nyomtatók Fekete-fehérben is briliáns de színes nyomtatási lehetôséggel még jobb. ir 2570C/Ci / ir 3170C/Ci Fekete-fehér multifunkciós készülék intelligens színhasználati

Részletesebben

Intelligens fekete-fehér nyomtatás - elônyben az iroda

Intelligens fekete-fehér nyomtatás - elônyben az iroda ir 2270 ir 2870 Multifunkciós nyomtató Intelligens fekete-fehér nyomtatás - elônyben az iroda Amikor egy rugalmas eszköz újfajta hatékonyságot hoz a munkacsoportba. A legújabb Canon ir multifunkciós nyomtatók.

Részletesebben

www.konicaminolta.hu Színes multifunkciós berendezések bizhub C220 bizhub C280 bizhub C360 bizhub C220/C280/C360 Innovatív triumvirátus

www.konicaminolta.hu Színes multifunkciós berendezések bizhub C220 bizhub C280 bizhub C360 bizhub C220/C280/C360 Innovatív triumvirátus www.konicaminolta.hu Színes multifunkciós berendezések bizhub C220 bizhub C280 bizhub C360 bizhub C220/C280/C360 Innovatív triumvirátus bizhub C220/C280/C360, irodai rendszerek Új fekete-fehér berendezések

Részletesebben

SZKENNELJEN SZÍNESBEN, FAXOLJON: LÉPJEN BE A HATÉKONY TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK VILÁGÁBA. AR-M165 AR-M207 Digitális többfunkciós rendszer

SZKENNELJEN SZÍNESBEN, FAXOLJON: LÉPJEN BE A HATÉKONY TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK VILÁGÁBA. AR-M165 AR-M207 Digitális többfunkciós rendszer AR-M6 AR-M207 Digitális többfunkciós rendszer SZKENNELJEN SZÍNESBEN, FAXOLJON: LÉPJEN BE A HATÉKONY TÖBBFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK VILÁGÁBA SHARP DOKUMENTUMKEZELŐ MEGOLDÁSOK IRODÁJA NAPI IGÉNYEIT KISZOLGÁLÓ MINDENT

Részletesebben

Nagy teljesítményű fekete-fehér multifunkciós rendszerek nyüzsgő irodáknak. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitális Multifunkciós Rendszer

Nagy teljesítményű fekete-fehér multifunkciós rendszerek nyüzsgő irodáknak. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitális Multifunkciós Rendszer Nagy teljesítményű fekete-fehér multifunkciós rendszerek nyüzsgő irodáknak MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitális Multifunkciós Rendszer 50/45/36 oldal/perc fekete-fehérben Érintőképernyős LCD kijelző Sokoldalú,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY, TERMELÉKENYSÉG ÉS ELEGANCIA, SZÍNES MULTIFUNKCIÓS RENDSZEREK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN MX-5000N/MX-5001N MX-4100N/MX-4101N

TELJESÍTMÉNY, TERMELÉKENYSÉG ÉS ELEGANCIA, SZÍNES MULTIFUNKCIÓS RENDSZEREK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN MX-5000N/MX-5001N MX-4100N/MX-4101N TELJESÍTMÉNY, TERMELÉKENYSÉG ÉS ELEGANCIA, SZÍNES MULTIFUNKCIÓS RENDSZEREK ÚJ MEGKÖZELÍTÉSBEN MX-5000N/MX-5001N MX-4100N/MX-4101N Digitális színes multifunkciós rendszer 50/41 LAP/ PERC FEKETE- FEHÉRBEN

Részletesebben

NYOMTATÁS BEOLVASÁS MÁSOLÁS ADÁS

NYOMTATÁS BEOLVASÁS MÁSOLÁS ADÁS Fekete-fehér nyomtatók közepes méretű munkacsoportoknak ir1020/1024 Sorozat ir1020j, ir1020, ir1024a ir1024f, ir1024i, ir1024if ir2018/2030 Sorozat ir2018/i, ir2022/i ir2025/i, ir2030/i NYOMTATÁS BEOLVASÁS

Részletesebben

Többfunkciós munkafolyamat támogató rendszerek

Többfunkciós munkafolyamat támogató rendszerek Többfunkciós munkafolyamat támogató rendszerek Bővíthető, felhasználóbarát irodai rendszerek A vállalatok működése során a költséghatékonyság ma már minden szinten megjelenik, így a dokumentumkezeléssel

Részletesebben

Mindenki szeretne hatékony lenni /This is Why /Éppen ezért van szüksége az Ön csapatának is egy ilyen Cloud (Felhő)- kész MFP nyomtatóra.

Mindenki szeretne hatékony lenni /This is Why /Éppen ezért van szüksége az Ön csapatának is egy ilyen Cloud (Felhő)- kész MFP nyomtatóra. MX-M565N / MX-M465N / MX-M365N Digitális többfunkciós rendszer A3-AS FEKETE-FEHÉR MFP ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓKKAL Mindenki szeretne hatékony lenni /This is Why /Éppen ezért van szüksége az Ön csapatának

Részletesebben

Xerox termékkatalógus. Költséghatékony és környezettudatos dokumentumkezelés. www.xerox.hu

Xerox termékkatalógus. Költséghatékony és környezettudatos dokumentumkezelés. www.xerox.hu 2013 Xerox termékkatalógus Költséghatékony és környezettudatos dokumentumkezelés www.xerox.hu Tartalomjegyzék Hatékony irodai megoldások a Xeroxtól Anyacégünk, a Xerox Corporation egy 22 milliárd dollár

Részletesebben

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N GYORS ÁTTEKINTÉS Tartsa könnyen elérhető helyen ezt a használati utasítást a későbbi tájékozódás érdekében. 2 Vigyázat! A teljes áramtalanításhoz

Részletesebben

www.konicaminolta.hu Fekete-fehér multifunkciós berendezés bizhub 652 bizhub 652 A fekete-fehér A3-as multifunkciós berendezések új generációja

www.konicaminolta.hu Fekete-fehér multifunkciós berendezés bizhub 652 bizhub 652 A fekete-fehér A3-as multifunkciós berendezések új generációja www.konicaminolta.hu Fekete-fehér multifunkciós berendezés bizhub 652 bizhub 652 A fekete-fehér A3-as multifunkciós berendezések új generációja bizhub 652, irodai rendszerek Gyors fekete-fehér berendezés

Részletesebben

SP 1200S Használati Útmutató

SP 1200S Használati Útmutató SP 1200S Használati Útmutató Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót mielőtt a készüléket használná és tartsa kéznél, hogy bármikor tanulmányozhassa. A biztonságos és helyes használat érdekében

Részletesebben

Hibakeresés SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-2700N ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE MÁSOLÁS NYOMTATÁS SZKENNELÉS DOKUMENTUMTÁROLÁS TELEPÍTÉS

Hibakeresés SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-2700N ADAGOLÁSI HIBA MEGSZÜNTETÉSE MÁSOLÁS NYOMTATÁS SZKENNELÉS DOKUMENTUMTÁROLÁS TELEPÍTÉS TÍPUS: MX-2300N MX-2700N SZÍNES DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER Hibakeresés Ha esetlegesen problémát tapasztalna a termékkel kapcsolatosan, a szerviz kihívása előtt lapozza fel ezt a kézikönyvet. A kézikönyv

Részletesebben

Hatékony, költségkímélő dokumentum-alapú kommunikáció az irodában

Hatékony, költségkímélő dokumentum-alapú kommunikáció az irodában ir3025/n ir3035/n ir3045/n Multifunkcionális nyomtató Hatékony, költségkímélő dokumentum-alapú kommunikáció az irodában Többfunkciós ir3025/n / ir3035/n / ir3045/n Minőségi nyomtatás Legyen mindennapos

Részletesebben

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv

ES3451/ES3461/ES5461 MFP. Felhasználói kézikönyv ES3451/ES3461/ES5461 MFP Felhasználói kézikönyv Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget

Részletesebben

bizhub PRO C754e Színes SRA3+ digitális nyomdaipari berendezés 60 lap/perc SZÍNES DIGITÁLIS NYOMDAIPARI BERENDEZÉS

bizhub PRO C754e Színes SRA3+ digitális nyomdaipari berendezés 60 lap/perc SZÍNES DIGITÁLIS NYOMDAIPARI BERENDEZÉS bizhub PRO C754e Színes SRA3+ digitális nyomdaipari berendezés 60 lap/perc A mai piaci igények megkövetelik a jó termékmixet, a leleményes marketinget és a versenyképes árakat. A nyomdaiparban ez a nyomtatott

Részletesebben

Xerox ColorQube 8900 többfunkciós nyomtató

Xerox ColorQube 8900 többfunkciós nyomtató ColorQube 8900 A4-es formátumú színes többfunkciós nyomtató Xerox ColorQube 8900 többfunkciós nyomtató Kiváló teljesítmény munkacsoportok számára, valódi megtakarítások a színes nyomatokon Csökkentse költségeit,

Részletesebben

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER TÍPUS: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ Tartsa ezt a kézikönyvet elérhető helyen, hogy szükség esetén használni tudja. Vigyázat! A teljes áramtalanításhoz

Részletesebben

Nagy teljesítményű fekete-fehér és színes dokumentumfeldolgozó rendszerek

Nagy teljesítményű fekete-fehér és színes dokumentumfeldolgozó rendszerek Nagy teljesítményű fekete-fehér és színes dokumentumfeldolgozó rendszerek MP C2800/MP C3300 Lenyűgöző minőség színesben Az összes irodai kommunikációs igény teljesítésére Napjaink mozgalmas irodai környezetében

Részletesebben

Nagy teljesítményű fekete-fehér készülék a színes nyomtatás lehetőségével

Nagy teljesítményű fekete-fehér készülék a színes nyomtatás lehetőségével ir5880c/ci ir6880c/ci Multifunkciós nyomtatók Nagy teljesítményű fekete-fehér készülék a színes nyomtatás lehetőségével ir5880c/ci / ir6880c/ci FOGJA MUNKÁRA AZ INTELLIGENS SZÍNES KÉSZÜLÉKET SMART COLOUR

Részletesebben

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Használati útmutató

KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Használati útmutató KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Használati útmutató Ez a KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E és KM-C4035E modellek használati útmutatója. Ebben az útmutatóban a KM-C2525E elnevezés a percenként 25/25

Részletesebben

EDITORIAL. 2. szám, 2009 tél KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Yoshitaka Tamura Ügyvezető igazgató Sharp Central & Eastern Europe TARTALOM

EDITORIAL. 2. szám, 2009 tél KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Yoshitaka Tamura Ügyvezető igazgató Sharp Central & Eastern Europe TARTALOM EDITORIAL 1 KEDVES JELENLEGI ÉS LEENDŐ PARTNERÜNK! Egyre több forrásból hangzik el mostanában, hogy a gazdasági világválságnak vége. A hatását ugyan még sokáig érezzük majd, de a fellendülés elkerülhetetlen.

Részletesebben

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZOFTVER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A32R-9563-00G Védjegyek A KONICA MINOLTA és a KONICA MINOLTA logo a KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. védjegye ill. bejegyzett védjegye. A bizhub és a PageScope a KONICA MINOLTA

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv GEMSYS Előszó Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kézikönyvben található adatok teljes körűek, pontosak és naprakészek legyenek. A gyártó nem vállal felelősséget a hatáskörén

Részletesebben

magicolor 2490MF Nyomtató/fénymásoló/ szkenner Felhasználói Útmutató

magicolor 2490MF Nyomtató/fénymásoló/ szkenner Felhasználói Útmutató magicolor 2490MF Nyomtató/fénymásoló/ szkenner Felhasználói Útmutató 4556-9597-00G 1800798-008A Köszönet Köszönjük, hogy megvásárolta a magicolor 2490MF készüléket. Az Ön magicolor 2490MF készülékét úgy

Részletesebben

bizhub C452/C552/C652/C652DS Egyszerűen meggyőzőek www.konicaminolta.hu

bizhub C452/C552/C652/C652DS Egyszerűen meggyőzőek www.konicaminolta.hu www.konicaminolta.hu Színes multifunkciós berendezések bizhub C452 bizhub C552 bizhub C652 bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652/C652DS Egyszerűen meggyőzőek bizhub C452/C552/C652/C652DS, irodai rendszerek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KONICA MINOLTA lézernyomtató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. KONICA MINOLTA lézernyomtató KONICA MINOLTA lézernyomtató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A nyomtató használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell a nyomtató meghajtó programot. A nyomtató beállításához kérjük, használja a

Részletesebben