Digitális dokumentum-kezelô rendszerek és analóg másológépek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Digitális dokumentum-kezelô rendszerek és analóg másológépek"

Átírás

1 Diitális dokumentumkezelô rendszerek és analó másolóépek 2002

2 @ Diitális dokumentumkezelô rendszerek WORKiO Önért dolozik! Panasonic másolók. Másolás eyszerûen és yorsan Diitális technolóia Az irodák diitalizálása átalakította a munkahelyeket. Ön ezzel idôt takarít me, és nayobb adatmennyisé hatékonyabb kezelését tudja meoldani. De ez valóban mekönnyítette az Ön munkáját? Hiszen most több berendezéssel kell folalkoznia, mint eddi bármikor másolóépekkel, telefaxokkal, nyomtatókkal, szkennerekkel, számítóépekkel Nem is beszélve arról a napi és fax levéláradatról, amelyet Önnek kell elintéznie és meszerveznie. A sok diitális információ és papír csak yûlik és yûlik, és az Ön iratkezelô munkája eyre fáradsáosabbá válik. Mit szólna ahhoz, ha lenne rá mód, hoy Ön az összes, iratokkal kapcsolatos üyletét eyetlen, szabványosított rendszerrel intézze el? Ey olyan rendszerrel, amely elfoadná az elektronikus (diitális), és a papíralapú (analó) adatbevitelt is, és tetszés szerinti formátumban adná ki azokat. Ey olyan rendszert képzeljen el, amely véül is azt tenné, amit a diitális technika mindi is íért mekönnyítené az Ön munkáját! Annak ellenére, hoy a WORKiO készülékeket számos feladat ellátására terveztük, ezek nem lassítják le az Ön munkáját. Többszörös hozzáférésének köszönhetôen soha nem lesz szûk keresztmetszet. Több feladat eyidejûle hajtható vére, és a Panasonic kizárólaos (minden WORKiO készülékhez biztosított) Document Manaement System (iratkezelô rendszer) proramja lehetôvé teszi, hoy a letöbb feladatot íróasztala mellôl véezhesse el. Az eredmény: maximális termelékenysé minimális erôkifejtéssel. Kiváló minôsé A Panasonic diitális és analó nyomtató és másoló rendszerei olyan lapokat állítanak elô, melyek uyanolyanok, mint az eredetik. A lefejlettebb Panasonic technolóiáknak köszönhetôen a képek metszetten élesek. A fejlesztés további eredménye a lehetô lekisebb ózonkibocsátás, az alacsony zajszint és az eneriatakarékossá. A kivételes mebízhatósá és a hosszú élettartam pedi olyan tulajdonsáok, melyeket minden Panasonic berendezéstôl elvárhat. einnováció Az Internet fax opció seítséével a WORKiO 2500 a papíron készült iratokat képfájlokká alakítja, és mellékletként továbbítja az Ön helyi hálózatán (LAN) keresztül. Ön az iratot WORKiO 2500 készülékérôl közvetlenül küldheti el a többi Internet faxhoz, sôt eyetlen ombnyomással több klienshez is, az eész viláon mindenütt. Amikor eyidejûle használja a helyi hálózat (LAN) és a nyilvános kapcsolt távbeszélôhálózat vonalait, akkor eyszerre küldhet iratokat ként és faxként. Mivel Önnek nem kell törôdnie azzal, hoy melyik célállomás alkalmaz t illetve telefax berendezést, a több címzettnek szóló körözvény adás sokkal eyszerûbb és hatékonyabb. A WORKiO 2500 fax/ átjáró funkciója a vett faxokat automatikusan a kijelölt címzett beérkezett üzenetek levélládájába irányítja. A PCbôl a LANon keresztül küldött iratok is továbbíthatók a G3 fax készülékre. Ezzel már lehetsées a valódi papírnélküli fax foralom. Szerencsére létezik ilyen rendszer. A WORKiO eneráció A WORKiOt úy terveztük me, hoy Önhöz hasonlóan rualmas és alkalmazkodó leyen. Moduláris kivitele lehetôvé teszi, hoy Ön kiválassza a szüksées kieészítôket, és pontosan azt a rendszert alakítsa ki, amely jelenle a lejobban mefelel Önnek; de mehayja azt a lehetôséet, hoy a késôbbiekben a növekvô iényeinek mefelelôen kieészítse. Hála a WORKiO 2500 moduláris kivitelének, Önnek nem kell fizetnie azokért a szoláltatásokért, amelyekre szüksée. A papírellátás, a finisher opciók teljes tárháza, valamint a mûködést hatékonyabbá tevô kieészítôk széles választéka áll rendelkezésre. A WORKiO 2500, kezdve a kiinduló, diitális másolóéptôl eészen a PChez csatlakoztatott hálózati nyomtatói/szkenneri illetve fax kombinációi vay akár az Ön saját, helyi hálózatán keresztül mûködô Internet faxi bôvíthetô, közös meoldás az Ön összes irodai teendôjére. 2

3 A diitális dokumentumkezelô rendszerek kiemelkedô tulajdonsáai Kicsinyítésnayítás a lehetô leszélesebb határok között Minden Panasonic készülék tulajdonsáa, hoy a szokásos papírméreteket yárila elôre proramozott kicsinyítésinayítási arányokkal lehet másolni. Ezen túlmenôen a diitális készülékeken 25 %tól 400 %i 1 %os lépésekben beállítható a zoom, hoy a másolat méretaránya az iényeknek leinkább mefelelô és a lehetô lepontosabb leyen. Az XY füetlen kicsinyítésselnayítással pedi a képet akár vízszintes, akár füôlees irányban összenyomhatjuk, vay menyújthatjuk, eészen különlees hatásokat elérve ezzel. A PDMS ey képfájl kezelô alkalmazás. A felhasználóbarát kezelôi felület a vázlatképek metekintése közben lehetôséet ad fod és vidd" mûveletek vérehajtására (mozatás, másolás). Ön a kívánt képeket kinyomtathatja, vay ey eyszerû eéromb kattintással elküldhet ey t a meadott melléklettel. Ezenkívül a beolvasott adatok mé szerkeszthetôk, feliratozhatók, bélyeezhetôk" is a képnézô által biztosított mejeyzés funkció seítséével. Képfeldolozás a lekülönfélébb módokon eyik köteet álló, a másikat pedi fekvô A4 lapra nyomtatva, és íy tovább. Ennek a laprendezésnek külön kiemelendô elônye, hoy az eyszerre lemásolható köteek számát nem korlátozza a szorter eysé rekeszeinek a száma. Uyancsak hasznos funkció az automatikus középre iazítás, amikor az eredetin bárhol elhelyezkedô képet a rendszer a másolat közepére iazítja. További diitális másolat alakítási lehetôséeket az oldalsó ábrákon láthat. 4et 1re másolás Diitális Skyshot A Panasonic ezen eyedülálló funkciója különösen kényelmes olyan kisméretû eredetik másolásánál, mint pl. a csekkek. Ön mé szokatlan formájú kerek, ovális stb. iratokat is másolhat eyszerûen, nyitott táryüve fedéllel, anélkül, hoy feleslees fekete szeély keletkezne körülöttük. Mindezen felül a DP2500 mé lefeljebb ± 5 % ferdeséet is automatikusan kompenzál, ha ferdén teszi az eredetit az üvelapra. Íy másolt anyaai szebbek lesznek, készüléke pedi jóval kevesebb festéket foyaszt. PDMS: Panasonic Dokumentum Menedzselô Rendszer (szoftver) Eyedülálló szoftver az interált iratkezeléshez. A DPsorozatnál a készülékekhez ajándékba adott Panasonic Document Manaement System (iratkezelô rendszer) proram mekönnyíti a szkennerrôl vay fájlból beolvasott adatok, iratok PCn történô tárolását és metekintését, melyhez a proram a mefelelô konvertálásokat is elvézi. A Panasonic diitális dokumentumkezelô rendszereivel a lekülönfélébb módon alakíthatja a másolatokat. A képelfordítás például akkor lehet hasznos, ha a szokásos A4 álló kazettából kifoy a papír. Ekkor a készülék az A4 fekvô formátumú papírra folytatja a nyomtatást/másolást. Ami pedi mé ennél is hasznosabb lehet: a több készülékbe már yárila beépített elektronikus laprendezô funkció külön szorter eysé mevásárlása nélkül biztosítja a köteek szétválasztását, az Ez a funkció biztosítja Önnek, hoy több (kettô, vay akár néy) eredetit 1 lapra másoljon. Ez jelentôs mennyiséû papír metakarításával járhat. Eyszerûen válassza ki ezt az üzemmódot, és állítsa be a kívánt másolási módot. Néy eredetije néhány másodperc alatt 1 lapra kerül eymás mellé másolva. Természetesen a mûvelet fordítottja is beállítható: a tömörített anya visszamásolható különkülön lapokra. Lapbeszúrás Ez a másolási mód különösen jól használható, ha Ön prezentációt készít elô. OHPfóliákra készíthet másolatokat úy, hoy a fóliák közé a készülék automatikusan elválasztó lapokat helyez, meakadályozva ezzel a fóliák eymáshoz tapadását. A betétlapokra természetesen másolatot is készíthet, ezzel könnyen olvashatóvá teheti anyaát, ami az átlátszó fólián nem mefelelô háttér esetén nehezen olvasható. Mindezen felül hallatósáának is elkészítheti a mefelelô mennyiséû másolatot az anyaról, mindezt eyidôben a fóliák másolásával. Használhatja a fedôlap és a hátlap üzemmódokat is, amennyiben több lapos anyaait tetszetôsebbé, másoktól eltérôvé akarja tenni, például színes karton vay fólia alkalmazásával. Eyéb hasznos funkciók: Automatikus kétoldalas másolatkészítés Kézi adaoló speciális anyaokhoz, mint pl. karton, OHPfólia, pausz A papírkazetta töltöttséi szintjének kijelzése Felhasználói beállítások üzemmód Eneriatakarékos üzemmódok, mint alvó üzemmód és automatikus kikapcsolás (az Enery Star elôírásoknak mefelelôen) Naykapacitású festékpalackok, hoy Önnek ritkábban kelljen a cserével folalkoznia Munkamemória Automatikus papírméret kiválasztás Automatikus kicsinyítésinayítási arány kiválasztás Kerettörlés Könyvmásolás Marókészítés (képeltolás) Meszakítás üzemmód Kódszámos másolás korlátozás (költséfiyelés) Önellenörzô rendszer Eyes, a fentiekben felsorolt szoláltatások csak néhány típusnál használhatók. További információ anol nyelven: 3

4 Diitális dokumentumkezelô rendszer WORKiO Az DP2500 a készülék elnyerte a What to Buy for Business" füetlen tesztmaazin Best Buy" ( Lejobb vétel") elismerését, valamint a BERTL Diital Test Laboratory Kiváló") minôsítését. DP2500 alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, fax, internetfax, szkenner, PDMS. Közepes teljesítményû, moduláris felépítésû diitális másoló és lézernyomtató, amely arra készült, hoy iény esetén kieészítô tartozékokkal bôvítve mindentudó" multifunkciós berendezéssé váljon. Tizeneyféle különbözô kieészítô tartozéka között metalálható a másolatfordító (duplex) eysé uyanúy, mint a tûzôs laprendezô. A duplex eysé a készülék nyomtató részéhez eészen közel helyezkedik el, ezért átlaon felüli yorsasáal készíti a kétoldalas másolatokat. (A DP2500E típusba a duplex eysé yárila beépítésre kerül.) A nyomtatókártya (PC interfész) yárila beépítésre kerül, hansúlyozva ezzel, hoy ey diitális készülék fontos tulajdonsáa a nyomtatási képessée. A másoló kezelése mayar nyelvû interaktív, érintôs LCD kijelzôrôl történik, mely által kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciói ien könnyen beállíthatók. JellemzŒk: n A Panasonic lefejlettebb diitális képfeldolozó és képalkotó rendszerei kerültek beépítésre n Diitális effektek széles választéka: Diital Sky Shot, 4et 1re, képeltolás, képforatás, XYzoom (25400 %), könyvmásolás üzemmód, lapszámozás, automatikus kisfüzetkészítés, stb. n A diitális effekteken kívül minden, az analó másolóknál meszokott funkcióval rendelkezik n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô, mayar nyelvû menürendszerrel n Papíradaolás 5 helyrôl (teljes kapacitás 22 kieészítôkkel) n 3 papírkimenet áll rendelkezésre: két belsô és ey oldalsó papírkiadó tálca n Faxként akár as méretben is tud küldeni/foadni, maximum 33.6 kbps sebesséel (SuperG3 fax), és ha mé ez sem elé, akkor ey második faxkártya beszerelésével eyszerre két telefonvonalat képes kezelni! n Internet faxolási lehetôsé is elérhetô, amikor a dokumentumot képként, ey hez csatolva küldi el ey másik internetfaxnak, vay akár a saját címünkre n Használható szkennerként TWAIN mehajtón és a hálózaton keresztül is, maximálisan as méretben, 600 x 600 dpi felbontással, 256 szürkeárnyalattal n Hármas" hozzáférés (pl. fax adás/vétel alatt nyomtatás és szkennelés/másolás lehetsées) n Adásellenôrzô bélyezés (fax küldésnél) n Kinyúló részek nélküli készülékfelépítés n Kedvezô üzemeltetési költséek, kazetta utántöltés yári technolóiával n Check & Call (automatikus karbantartásiényjelzés és festékrendelés) n Távdianosztikai rendszer n Kódszámos másolás korlátozás (50 pozíció) M ıszaki adatok: n nyomtatási/másolási sebessé: 25 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 szint n memória: 18 MB (lapmemória); 16MB (duplex memória); 8MB (szorter memória) n elsô másolat: 4,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 25% 400% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó és fotó üzemmód (automatikus és kézi) n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 22 n felmeleedési idô: 35 másodperc 4

5 DP2500: Multifunkciós készülék helytakarékos kivitelben az új enerációs iroda központja DAAR250 (RADF) Automatikus kétoldalas eredeti adaoló (os) DAAS200 (ADF) Automatikus eredetiadaoló (os) Az eyszerûéptetôt a yár az alapéppel eyütt szállítja. DAFS200 Laprendezô (finisher): tûzôs, eltolásos, 1000 lapos, liftes (A DAFK200, a DAFK210 és a DAFS200S tartozékok is szükséesek!) DAFK210 Belsô papírtovábbító eysé DAFK200 Kétirányú papírkimenet választó eltolásos laprendezés DAXT200 Külsô másolatkiadó tálca: 2os (A DAFK200 és a DAFK210 tartozékok is szükséesek!) tûzôs laprendezés 30 lap tûzési kapacitás, tûzôkapocs a bal felsô sarokban DAXN200 Belsô másolatkiadó tálca: 2os DAMD200 Automatikus duplex eysé* (os, A4A5 méretû másolatokhoz) (A DAFK200 és a DAFK210 tartozékok is szükséesek!) (*az E típusba yárila beépítve a szüksées papírvezetôkkel eyütt) DADS210/ papírkazetta Modell Papírkimenet 2utas papírkimenet 3utas papírkimenet kétoldalas nyomtatás és másolás DADA210 épasztal 2 kazettás készülékhez DADS210/ papírkazetta DADA220 épasztal 3 kazettás készülékhez DADS200/ papírkazetta DADA230 épasztal 4 kazettás készülékhez Kétirányú papírkimenet választó DAFK200 Belsô másolatkiadó tálca DAXN200 Belsô papírtovábbító eysé DAFK210 Külsô másolatkiadó tálca DAXT200 Laprendezô (finisher) DAFS200 Automatikus duplex eysé DAMD200 felszerelése szüksées az eyik szüksées A DP2500E típust a 3. oszlopban feltüntetett tartozékokkal yárila felszerelik. Multifunkciós bôvítô tartozékok Eyéb tartozékok és kellékanyaok Fax kártya (Super G3; 33,6kbps) DAFG230 Második faxvonal kártya (Super G3; 33,6kbps) DAFG231 Hálózati kártya (10/100 Ethernet) és internetfax kártya DANE200 PCL6 emulációs kártya DAPC210 Super G3 fax eyvonalas kétvonalas Nyomtató helyi hálózati Internetfax Memória bôvítés az elektronikus laprendezéshez memória bôvítés a faxhoz (Flash) Toner kazetta 18ezer nyomtatásra/másolatra Utántöltô készlet a toner kazettához 108ezer oldalra Dob eysé 45ezer nyomtatásra/másolatra DASM16B (16 MB) DASM28B (128 MB) UE (4MB) UE (8MB) DQTU18B DQRK18B DQH045B felszerelése szüksées felszerelése javasolt A DAFG231 és a DANE200 eyszerre nem használható. Tûzôkapocs (3000 kapocs x 3) DQSS200 5

6 Diitális dokumentumkezelô rendszerworkio újdonsá DP2010E nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 20 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A másolat fordító (duplex) és az elektronikus szorter yárila beépítésre kerül! A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 20 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 24 MB n szorter memória: 8 MB (bôvíthetô 136 MBi) n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh újdonsá DP1810P nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 18 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. Az elektronikus szorter yárila beépítésre kerül! A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS. másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 18 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 16 MB n szorter memória: 8 MB (bôvíthetô 136 MBi) n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh 6

7 DP1510P Az alapkészülék tulajdonsáai: lézernyomtató (GDI), diitális másoló, szkenner, PDMS. A teljes kiépítésû rendszer tulajdonsáai: lézernyomtató (PCL6), hálózati nyomtató, diitális másoló, szkenner, PDMS. újdonsá nyomtató /hálózati nyomtató/ szkenner n nyomtatási sebessé: 15 oldal/perc (A4) n nyomtatási felbontás: 600 dpi n nyomtató csatlakozás: párhuzamos IEEE1284 n hálózati csatlakozás: Ethernet 100BaseTX/10BaseT (külön rendelhetô) n szkennelési felbontás: 600 dpi n szkenner mehajtó: TWAIN n operációs rendszerek: Windows 98/Me/XP/2000/NT4.0 n lapleíró nyelv: PCL6 emuláció (külön rendelhetô) másoló n másolási eljárás: lézeres, elektrosztatikus n nyomtatási/másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n másolási felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 fokozat n eredeti mérete: n másolat mérete:, A4, A5, B4 n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésnayítás: 50 % 200 % n papíradaolás: 5os papírkazetta plusz os kézi lapadaoló n meviláítás beállítás: szöve, szöve/fotó, fotó n lapmemória: 16 MB n Teljesítményfelvétel: kevesebb, mint 1,2 kw n Foyasztás alvó" üzemmódban: 2,2 Wh DP150FP Diitális multifunkcionális dokumentumkezelô eszköz, kompakt, minden ey készülékben" meoldású iratkezeléshez Kis méretû készülék, amellyel másolhat és nyomtathat, valamint faxolhat és szkennelhet is. Ez a mindentudó kisokos akár az íróasztalán is elfér. Eyszerû kivitelû és rendkívül könnyû használni. Az automatikus eredeti adaoló tetôt már a yárban felszerelik rá, hoy kicsomaolás után azonnal teljesértékûen használni tudja. Ajánljuk titkársára, recepcióra, üyfélszoálati irodákba, autószalonokba, inatlanközvetítô irodákba, valamint néhány személyes céeknek. n nyomtatási/másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n felbontás: 600 dpi n szürkeárnyalatok: 256 szint n eredeti mérete: lefeljebb A4 n másolat mérete: A5A4 kazettából, A6A4 kézi adaolóból n memória: 8 MB (szorter memória) n elsô másolat: 8,3 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta és os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 20 másodperc 7

8 A WORKiO sorozat által kínált különlees szoláltatások Sokoldalú Dokumentum Menedzselô Rendszer A WORKiO diitális dokumentumkezelô rendszereket nem véletlenül neveztük el íy. A minden készülékhez alapáron adott Dokumentum Menedzselô Proram ey hatékony és sokoldalú meoldást kínál anyaai kezeléséhez. A Panasonic szoftverét számítóépére telepítve a WORKiOval beszkennelt információkat könnyedén tudja rendezni, szerkeszteni, vay meosztva akár más által elérhetôvé tenni. Az anyaok, képek sokféleképpen átalakíthatók, feliratozhatók akár szöveekkel, akár képekkel. Az eredeti vay az átalakított dokumentumot néhány másodperc alatt elküldheti en mellékletként. Mindezt rendkívül yorsan és eyszerûen teheti me számítóépe képernyôjén a proram által kínált felhasználóbarát kezelôi felületen az áthúzásos ( fod és vidd ) technikával. Kieészítô tartozékok a DP2010E, a DP1810P és a DP1510P típusokhoz DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADS183* Kieészítô papírkazetta a 3. pozícióba DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADA187* Gépasztal néykazettás éphez (alapép három kieészítô kazettával) DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADS183* Kieészítô papírkazetta a 3. pozícióba DADA186* Gépasztal háromkazettás éphez (alapép két kieészítô kazettával) DAAR201* Automatikus kétoldalaseredeti adaoló DAAS180 Automatikus eredeti adaoló DADS182 Kieészítô papírkazetta a 2. és a 4. pozícióba DADA185 Gépasztal kétkazettás éphez (alapép ey kieészítô kazettával) * Csak a DP2010E típushoz DADA184 Gépasztal eykazettás éphez (alapéphez) 8

9 Diitális másolók FPD605 Diitális másolóép és lézernyomtató n Eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technolóia n Naysebesséû (60 lap/perc) diitális másoló n Naysebesséû (/perc) lézernyomtató n Hálózati nyomtatóként is használható n 600 dpi fizikai felbontású nyomtatás, 256 szürkeárnyalattal n Az elsô másolat már 2,9 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséû másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Többféle finisher, sokrétû rendezési feladatok vérehajtására (pl. tûzés, eltolásos rendezés, extra tartozékkal lyukasztás és kisfüzethajtás is) n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) FPD455 Diitális másolóép és lézernyomtató n Eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technolóia n Naysebesséû (45 lap/perc) diitális másoló és lézernyomtató n Hálózati nyomtatóként is használható n 400 dpi fizikai felbontású másolatok, 256 szürkeárnyalattal n 600 dpi fizikai felbontású nyomtatás, 1200 dpi szoftveres finomítással n Az elsô másolat már 3,2 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséô másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Többféle finisher, sokrétû rendezési feladatok vérehajtására (pl. tûzés, eltolásos rendezés, extra tartozékkal lyukasztás és kisfüzethajtás is) n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) FPD355 Diitális másolóép és lézernyomtató n 35 lap/perc sebesséû diitális másoló és nyomtató, hálózati nyomtatóként is használható n 600 dpi fizikai felbontású másolatok és nyomatok, 256 szürkeárnyalattal n Az elsô másolat 3,9 másodperc alatt elkészül n Maas színvonalú képfeldolozási rendszer, kiemelkedô minôséô másolatok n Automatikus kétoldalas másolás, nemtároló rendszerû yorsduplex n Kieészítô tartozékok széles skálája, akár tûzôslyukasztós finisher is n Papíradaolás akár 6 helyrôl, teljes papírkapacitás 52 kieészítôkkel n Diitális SkyShot üzemmód, és több eredetirôl 1 lapra történô másolás n Nayméretû, érintôs LCD kijelzôkezelômezô (A nyomtatás funkciók kieészítô tartozékok felszerelésével érhetôk el.) 9

10 Kieészítô tartozékok a diitális másolóépekhez Gyors eredeti adaolás, nay mennyiséû másolatkészítés és laprendezés A Panasonic diitális másolóépeihez tartozó automatikus eredeti adaolók (ADFek, RADFek) nem lassítják a készüléket, hanem a teljes rendszer sebesséével doloznak. Ez azt jelenti, hoy ey soklapos másolandó dokumentumot az adaolóba helyezve a beolvasás a másolás sebesséével történik. A készülékek az eyszeri beolvasás többszörös nyomtatás" technikával mûködnek. Ez yorsítja a másolatok elkészítését, valamint növeli a berendezés mebízhatósáát és élettartamát. A nayobb teljesítményû készülékeknél akár 6 helyrôl is válaszhat másolópapírt, és összesen 52 kapacitás áll az Ön rendelkezésére. A választható papírkazetták nay száma és nay befoadóképessée biztosítja, hoy akár másolóként, akár hálózati nyomtatóként mindi eleendô mennyiséû és fajtájú papír leyen a készülékben. Például lehet nay mennyiséû A4 (szokásos álló formátumban), fekvô A4 (az elektronikus laprendezés kihasználásához), (összehajtva füzetek készítéséhez), A5 (anyaai kicsinyítéssel történô tömörítéséhez"), cées papír, valamint színes lapok, vay fóliák anyaai eyedivé tételéhez. Mindez eyszerre. A másolatfordító (duplex) eysé nemtárolós" rendszerû. A diitális készülék memóriáját kihasználva a mefelelô sorrendben eymás után nyomtatja a kétoldalas lapok mindkét oldalát, miközben már a következô lapok is a nyomtatóeysé közelében nak. Ez a módszer a hayományoshoz képest yorsítja a kétoldalas másolatok, nyomtatások elkészítését, értékes idôt takarítva me Önnek ezzel. A finisher (laprendezô) eyséek a leszélesebb választékban állnak rendelkezésre: a leeyszerûbb, kiskapacitású, csupán eltolásos laprendezôtôl a 3 tálcás, 2300 lap kapacitású több pozícióban tûzni tudó típuson át a lyukasztósi minden metalálható. Bôvítés nyomtatóvá és hálózati nyomtatóvá Az FPD sorozat készülékeit nay teljesítményû hálózati nyomtatóvá bôvíthetjük. Nyomtatóként mindazon hasznos tulajdonsáok rendelkezésre állnak, melyek másolóként. Íy a berendezés, kétoldalas lézernyomtatóvá válik, munkáját jelentôsen mekönnyítô finisher funkciókkal (rendezés, tûzés, lyukasztás). FATR350 2os, eltolásos laprendezô FA55 Automatikus eredeti adaoló FATR lapos, kéttálcás, eltolásos laprendezô FAA888 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló FAMADM8 Másolatfordító (duplex) FAFK36 Papírtovábbító szerelvény FAF lapos, kéttálcás, lyukasztós tûzôs laprendezô FAM lapos naykapacitású papírkazetta FADS725/FADS825 Rendszer konzol (aktív asztal) FAMA lapos kieészítô papírkazetta Kieészítô tartozékok nyomtatóvá bôvítéshez FAF350/FAF lapos, háromtálcás, tûzôs laprendezô FARU355 Kimeneti lapfordító eysé pl. bizalmas nyomtatásokhoz FAHD14: HDD a másoló funkciókhoz FADM32: másoló memória (32MB) FAPC360: Nyomtató vezérlô (printer controller) PCL5e emulációval FAMC360: Nyomtató vezérlô (printer controller) PostSript Level2 és PCL5e emulációval FANE35: Ethernet hálózati kártya FAHD01: HDD a nyomtató funkciókhoz FAPM32 nyomtató memória (32 MB) 10

11 Diitális másolók összehasonlító táblázata Mûszaki adatok DP2500E DP2010E DP1810P DP1510P DP150FP FPD605 FPD455 FPD355 Nyomtatási/másolási sebessé 25 lap/perc 20 lap/perc 18 lap/perc 15 lap/perc 15 lap/perc 60 lap/perc 45 lap/perc 35 lap/perc Elsô másolat 4,5 mp. 6,5 mp 6,5 mp. 6,5 mp. 8,3 mp. 2,9 mp. 3,2 mp. 3,9 mp. Eredeti mérete B4 Másolat mérete A4 Kicsinyítésinayítási arány 25%400% 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 25%400% 25%400% 25%400% XY füetlen zoom Felbontás 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600/400 dpi 600/400 dpi 600 dpi Szürkeárnyalat (fotó) 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint 256 szint Papíradaoló rendszer (alapép) 5 x x2 Lenayobb papírkapacitás 22 (5 helyrôl) 22 (5 helyrôl) 11 (3 helyrôl) 11 (3 helyrôl) 5 (3 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) Kézi adaoló Papírfajták 6090/m /m /m /m /m /m /m /m 2 Papírfajták kézi adaolóból 55130/m /m /m /m /m /m /m /m 2 Beépített duplex rendelhetô Elektronikus laprendezés Nyomtató/szkenner csatlakozás Alap GDI Alap GDI Alap GDI Alap GDI Alap GDI rendelhetô rendelhetô rendelhetô Költséhelyek Felmeleedési idô 35 mp. 30 mp. 30 mp. 30 mp. 25 mp. 3 perc 3 perc 75 mp. Méretek (mm) (alapép) 597x600x x605x x605x x605x x438x x770x x770x x770x624 Súly 58 k 42 k 41 k 41 k 19 k 84 k 84 k 76 k Teljesítményfelvétel 1,4 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,0 kw 1,45 kw 1,45 kw 1,4 kw Kieészítô tartozékok Automatikus eredeti adaoló DAAS200 DAAS180 DAAS180 DAAS180 beépítve FA55 FA55 FA55 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló DAAR250 DAAR201 FAA888 FAA888 FAA888 Másolatfordító (duplex) beépítve beépítve beépítve beépítve FAMADM lapos, tûzôs, eltolásos laprendezô DAFS200 2os, eltolásos laprendezô FATR350 FATR350 FATR lapos, kéttálcás, eltolásos laprendezô FATR355 FATR355 FATR lapos, kéttálcás, lyukasztós tûzôs laprend. FAF lapos, háromtálcás, tûzôs laprendezô FAF355 FAF355 FAF350 Rendszer konzol (aktív asztal) FADS825 FADS825 FADS lapos kieészítô papírkazetta DADS lapos kieészítô papírkazetta DADS205 DADS215 DADS182 DADS183 DADS182 DADS182 FAMA0556 FAMA0556 FAMA lapos naykapacitású papírkazetta FAM01 FAM01 FAM01 Kelléka Toner (festék) DQTU18B DQTU10C DQTU10C DQTU10C DQUG15A FQTL24 FQTL24 FQTL20 Toner utántöltô DQRK18B DQRK06/11 Developer FQZL30 FQZL30 FQZL20 Dob DQH045B DQH045B DQH045B DQH045B DQUH32A FQHL20 FQHL20 FQHL20 11

12 Analó másolók Analó másolók kiemelkedô tulajdonsáai Sokszor fontosabbnak tûnik, milyen yorsan adja ki a ép az elsô másolatot, mint az, hoy mennyi a folyamatos másolási sebessée. Ez különösen iaz a kisebb teljesítményû készülékeknél, melyekkel leyakrabban csak néhány oldalt másolunk. Némely másolóépek alaposan meváratják használójukat, értékes munkaidôt elveszteetve ezzel, jelentôsen rontva az elvézett munka hatékonysáát. De nem íy az FP7815 és az FP7813! A Panasonic üyelt rá, hoy a fenti típusok az elsô másolatot 6,5 másodperc alatt elkészítsék, kiemelkedve ezzel a yorsasáal kateóriájukból. A nayobb teljesítményû típusok is hasonlóan jó mûszaki paraméterekkel dicsekedhetnek. Az /perc másolási sebesséû FP7850 típus például 2,9 másodperc alatt készíti az elsô másolatot. Az FP7830 / FP7835 / FP7845 / FP7850 típusokban festék visszaforatásos rendszer mûködik. A másolódobra kerülô festék minden esetben több, mint ami azután a papírra rákerül. A Panasonic nay teljesítményû típusaiban ey különlees érzékelôrendszer a fölöslees festéket a dobról történô leválasztás után kettéosztja: Azokat a festékszemcséket, melyek már elvesztették másolásra alkalmas tulajdonsáaikat, azaz már nem használhatók, a használt festék yûjtô tartály felé irányítja. Azokat a szemcséket azonban, melyek mé használhatók, a festékezô rendszerbe visszakeveri. A rendszer természetesen automatikusan üyel arra, hoy az új festék aránya mindi mefelelô leyen. Íy a másolatok minôsée úy marad változatlanul kiváló, hoy közben 30 százalékkal csökken a festékfelhasználás, íy alacsonyabb a készülék üzemeltetési költsée. Az automatikus meviláítás szabályozás révén ey beépített szenzor méri fel, hoy az eredetit fehér vay színes háttérre nyomtattáke. A másolatok mé elsárult, netán elpiszkolódott eredetikrôl is élesen, kontrasztosan készülnek el. A Panasonic ultra finom festékezési rendszere biztosítja, hoy a korábban meszokotthoz képest a képek élesebbek, kontrasztosabbak leyenek. A tiszta reprodukció vékony vonalak vay pontok esetén is biztosított. A vezérlôrendszer folyamatosan fiyeli az elkészült másolatot (másolatokat), és korriálja a beállításokat, ha eltérést észlel. Ezzel sok másolat után, és változó körülmények között is hosszú távon biztosítható a másolatok elvárt minôsée. A szerves fényérzékeny dobok, a Panasonic új developerei mindmind hozzájárulnak a kiváló minôséû másolatokhoz. eredeti SkyShot másolás fekete keret nélkül hayományos másolási mód Panasonic másolat A Panasonic másolókat iazán irodai munkára tervezték, ahol yakran elôfordul, hoy különlees méretû eredeti iratokat is másolnak, mint pl. bizonylatokat, banki csekkeket. Az is elôfordul, hoy éppen könyvbôl kell másolni, amikor nem lehet a másoló fedelét lecsukni. Ezek másolása a Panasonic által kifejlesztett eyedülálló SkyShot funkciónak köszönhetôen fekete háttér (keret) nélkül lehetsées. Más yártmányokon ilyenkor vasta fekete keret jelenik me a másolaton, mely eyrészt biztosan nem szép, másrészt jelentôs mennyiséû festék fölöslees elhasználódásával jár. 12

13 Analó másolók tulajdonsáai A Panasonic azon másolóinak jellemzôje, melyek rendelkeznek nayméretû érintôs LCDkijelzôvel, hoy a készülék mutatja a papírkazettában lévô papír mennyiséét. Mivel Ön ey feladat beállításakor már látja a kijelzôn a kevés a papír fiyelmeztetést, idôben, bosszankodás nélkül véezheti el a papír utántöltését. eredeti másolat a fóliákra elválasztó betétlap rendezett anya hallatósá részére A prezentációs anya másolási mód különösen jól használható, ha Ön prezentációt készít elô. OHPfóliákra készíthet másolatokat úy, hoy a fóliák közé a készülék automatikusan elválasztó lapokat helyez, meakadályozva ezzel a fóliák eymáshoz tapadását. A betétlapokra természetesen másolatot is készíthet, ezzel könnyen áttekinthetôvé teheti anyaát, ami az átlátszó fólián nem mefelelô háttér esetén nehezen olvasható. Mindezen felül hallatósáának is elkészítheti a mefelelô mennyiséû másolatot az anyaról, mindezt eyidôben a fóliák másolásával. Kezelôpanel A nay teljesítményû típusok kezelése, a másolási feladatok beállítása interaktív, érintôs LCD kijelzôrôl történik. A szövees üzeneteket könnyen értelmezhetô rafikák eészítik ki, melyek révén a másoló kezelése szinte yerekjáték. A számítóépekéhez hasonló felhasználóbarát menürendszerben a kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciók ien könnyen beállíthatók. A fômenüben mejelenô ikonokkal minden pillanatban ellenôrizheti a beállításokat. Íy a nem mefelelô beállításokból következô elrontott másolatok könnyûszerrel elkerülhetôk. További funkciók: Naykapacitású festékpalackok, hoy Önnek ritkábban kelljen a cserével folalkoznia. Munkamemória 2t 1re és 4et 1re másolás 50 %tól 200 %i kicsinyítésnayítás Automatikus papírméret kiválasztás Automatikus kicsinyítésinayítási arány kiválasztás Kerettörlés Könyvmásolás Marókészítés (képeltolás) Meszakítás üzemmód Kódszámos másolás korlátozás (költséfiyelés) Kézi adaoló speciális anyaokhoz, mint pl. karton, OHPfólia, pausz Felhasználói beállítások üzemmód Eneriatakarékos üzemmódok, mint alvó üzemmód és automatikus kikapcsolás (az Enery Star elôírásoknak mefelelôen) Önellenörzô rendszer Eyes, a fentiekben felsorolt szoláltatások csak néhány típusnál használhatók. 13

14 Nayteljesítményû analó másolók FP7850 A lefelsôbb kateóriába tartozó készülékek, melyek már alapépként is teljesebb felépítésûek, hiszen a kétoldalas másolatok elkészítésére szoláló duplex eysé ezekbe yárila beépítésre kerül. Kezelésük az érintôs LCDkijelzô révén eyszerû, a másolók szoláltatásai sokoldalúak. Nay terherbírású, nay termelékenyséû berendezések, amellyekkel akár havi 6080 ezer másolatot is készíthet. Ha szeretnék ey teljes osztály sokrétû másolási feladatait azdasáosan és nayszerûen meoldani, az FP7850/7845 a mefelelô választás. jellemzô: n automatikus papír(kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n betétlap és fólia betétlap üzemmód n prezentációs anya automatikus készítése n könyvmásolás üzemmód n fedôlap és hátlap készítés (másolással vay anélkül) n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (5) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (300 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 50, illetve 45 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 2,9 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n duplex eysé (os, A4A5 méretû másolatokhoz) yárila beépítve n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 52 n felmeleedési idô: 180 másodperc FP

15 Nayteljesítményû analó másolók FP7835 A felsôközépkateóriába tartozó készülékek, amelyek alacsony üzemeltetési költsé mellett nay teljesítményre képesek. A yorsabb, kényelmesebb kezelést LCD kijelzô seíti. Az FP7835/7830 nay termelékenyséû, mebízható másoló berendezések, amellyekkel minden másolási feladatot menyutatóan me tud oldani. jellemzô: n automatikus papír(kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n fólia betétlap üzemmód n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (2) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (100 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 35, illetve 30 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 4 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 52 n felmeleedési idô: 75 másodperc FP

16 Közepes teljesítményû analó másolók FP7824 Közepes teljesítményû asztali készülék, amely azonban már arra készült, hoy iény esetén kieészítô tartozékokkal bôvítve mindentudó" fénymásoló berendezéssé váljon. Tízféle különbözô kieészítô tartozéka között metalálható a másolatfordító (duplex) eysé uyanúy, mint a tûzôs laprendezôk. A duplex eysé a készülék lefelsô fiókjába építhetô, elhelyezkedése által átlaon felüli yorsasáal készíti a kétoldalas másolatokat. A másoló kezelése, kényelmi, valamint azdasáossáot és hatékonysáot növelô funkciói, papírkazettái uyanazok, mint a nayobb teljesítményû FP7830/7835 típusoknak. jellemzô: n automatikus papír (kazetta)választás (APS) n automatikus kicsinyítésinayítási arány beállítás (AMS) n veyes eredetik felismerése n kettôt eyre funkció n fólia betétlap üzemmód n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) n marókészítés n kerettörlés, könyverinctörlés n munkamemória (2) n másolás meszakítás n kódszámos másolás korlátozás (50 pozíció) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 24 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 4 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 50% 200% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2 darab 5os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os univerzális kézi lapadaoló maximális papírkapacitás: 2800 lap n felmeleedési idô: 50 másodperc 16

17 Kisteljesítményû analó másolók FP7815 Ezen készülék különleessée, hoy eyedi papírvezetési rendszerének köszönhetôen a készüléket jobb oldalával falhoz (sarokba) lehet helyezni. A rendhayó papírvezetési mód másik elônye, hoy az elsô másolat elkészítésének ideje 6,5 másodperc, ezzel kateóriájában az eyik lejobb. Iény esetén automatikus eredeti adaoló tetô is felszerelhetô rá, valamint választható plusz ey 2os kieészítô papírkazetta is. jellemzô: n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 15 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 65% 141% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 40 másodperc FP7813 A lekisebb Panasonic másolóép, ennek ellenére as méretet is másol. Kis mérete miatt akár az íróasztala mellett elfér. Eyszerû kivitelû és rendkívül könnyû használni. Az FP7815 típustól csupán másolási sebesséében és tartozékaiban különbözik. jellemzô: n könyvmásolás üzemmód n SkyShot másolás (másolás kisebb méretû eredeti esetén fekete háttér nélkül) m ûszaki adatok: n másolási sebessé: 13 lap/perc (A4) n eredeti mérete: lefeljebb n másolat mérete: A5 kazettából, A6 kézi adaolóból n elsô másolat: 6,5 másodperc n kicsinyítésinayítási arány: 65% 141% (1 %os lépésekben beállítható) n meviláítás beállítás: automatikus, kézi vay fotó üzemmód n papíradaolás: 2os univerzális papírkazetta (elölrôl tölthetô) os kézi lapadaoló n felmeleedési idô: 40 másodperc 17

18 Kieészítô tartozékok az analó másolóépekhez Bármire szüksée, a készülék a mefelelô kieészítô tartozékokkal felszerelve minden iényének mefelel. Az alapépet vállalkozása és elvárásai növekedésével eyütt fejlesztheti. A következô kieészítô tartozékokat ajánljuk: Automatikus eredeti adaoló Automatikus kétoldalaseredeti adaoló Másolatfordító (duplex) 10rekeszes laprendezô (szorter) 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) 20rekeszes laprendezô (szorter) 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) 20rekeszes tûzôslyukasztós laprendezô (szorter) Rendszer konzol (aktív asztal) 250lapos kieészítô papírkazetta 550lapos kieészítô papírkazetta 3000lapos naykapacitású papírkazetta FAS620 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) felszereléséhez az FASK05 tartókonzol szüksées FAS575 20rekeszes laprendezô (szorter) rekeszenként kapacitás FAA888 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló (os) FAA505 Automatikus eredeti adaoló (os) Az eredeti lapok automatikus kezeléséhez FAS280 10rekeszes laprendezô (szorter) rekeszenként 25 lap kapacitás FAS660 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) konzolos típus; felszereléséhez az FASK06 tartókonzol szüksées) rekeszenként kapacitás FAS680/FAS690 20rekeszes tûzôs, illetve tûzôslyukasztós laprendezô (szorter) (földön álló típus) rekeszenként kapacitás (tûzés és lyukasztás esetén is) FAM lapos naykapacitású papírkazetta oldalra szerelhetô, A4 Naymennyiséû másolat készítéséhez, hoy ne kelljen túl yakran a papírutántöltéssel bajlódni Az elkészült másolatok automatikus rendezéséhez. FAMADM6 Másolatfordító (duplex) os, A4A5 mérethez eyaránt Az automatikus kétoldalas másolatkészítéshez, mellyel papírt és helyet lehet metakarítani. FADS72/FADS82 Rendszer konzol (aktív asztal) az FADS82be yárila be építve 1 db 5os papírkazetta FAMA lapos kieészítô papírkazetta a rendszer konzolba építhetô 1, 2 vay 3 darab, az iények füvényében 18

19 Analó másolók összehasonlító táblázata Mûszaki adatok FP7850 FP7845 FP7835 FP7830 FP7824 FP7815 FP7813 Másolási sebessé /perc 45 lap/perc 35 lap/perc 30 lap/perc 24 lap/perc 15 lap/perc 13 lap/perc Elsô másolat 2,9 mp. 2,9 mp. 4,0 mp. 4,0 mp. 4,0 mp. 6,5 mp. 6,5 mp. Eredeti mérete Másolat mérete Kicsinyítésinayítási arány 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 50%200% 65%141% 65%141% Papíradaoló rendszer 5 5 5x2 5x2 5x2 2 2 Lenayobb papírkapacitás 52(6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 52 (6 helyrôl) 22 (5 helyrôl) 5 (3 helyrôl) 300 lap (2 helyrôl) Kézi adaoló Papírfajták 55130/m /m /m /m /m /m /m 2 Költséhelyek Felmeleedési idô 4 perc 3 perc 75 mp. 75 mp. 50 mp. 40 mp. 40 mp. Méretek 606x661x x661x x661x x661x x661x x631x x631x317 Súly (szélessé x mélysé x maassá) 75 k 74 k 66 k 66 k 66 k 32 k 32 k Teljesítményfelvétel 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw 1,5 kw Kieészítô tartozékok Automatikus eredeti adaoló FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 FAA505 Automatikus kétoldalaseredeti adaoló FAA888 FAA888 FAA888 FAA888 FAA888 FAA502 Másolatfordító (duplex) Gyárila beépítve yárila beépítve FAMADM6 FAMADM6 FAMADM6 10rekeszes laprendezô (szorter) FAS280 FAS280 10rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) FAS620 FAS620 20rekeszes laprendezô (szorter) FAS575 FAS575 FAS575 FAS575 FAS575 20rekeszes tûzôs laprendezô (szorter) FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 FAS660/FAS680 20rekeszes tûzôslyukasztós laprendezô FAS690 FAS690 Rendszer konzol (aktív asztal) FADS82 FADS82 FADS72 FADS72 FADS72 250lapos kieészítô papírkazetta FADS16 550lapos kieészítô papírkazetta FAMA055 FAMA055 FAMA055 FAMA055 FAMA lapos naykapacitású papírkazetta FAM01 FAM01 FAM01 FAM01 Kellékanyaok Toner (festék) FQTK20 FQTK20 FQTK20 FQTK20 FQTK10 FQTF15 FQTF15 Developer FQZK20 FQZK20 FQZK20 FQZK20 FQZK10 FQZF15 FQZF15 Dob FQHK20 FQHK20 FQHK20 FQHK20 FQHK10 FQHF13 FQHF13 19

20 az új enerációs iroda központja Panasonic Mayarorszá Kft Budapest, Neumann János u. 1. Információs vonal: A mûszaki paraméterek változásának joa fenntartva. A folyamatos termékfejlesztésnek köszönhetôen eyes típusok esetle már nem kaphatók, az új, követô modellek pedi mé nem szerepelhetnek ebben a katalóusban.

Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B

Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B 2005 TELEFAXOK Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT908HG-B KX FT908HG B Hívófél azonosítás (lista az utolsó 20 bejövô hívás adatairól) Digitális kétirányú kihangosítás Választható magyar/angol nyelvû

Részletesebben

Több funkció, több megoldás!

Több funkció, több megoldás! Több funkció, több megoldás! A Gemsys Muratec MFX-2225 és MFX-2725-ös gépeket a változatos igényekkel fellépő felhasználók számára készült, ajánljuk mindenkinek, akiknek gyors, sokoldalú multifunkciós

Részletesebben

TELEFAXOK MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK

TELEFAXOK MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK 2006 TELEFAXOK MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK Hôpapíros telefaxok KX-FT906HG-B/KX-FT936HG-B* KX-FT908HG-B/KX-FT938HG-B* KX FT908HG B KX FT938HG B Hívófél azonosítás (lista az utolsó 20 bejövô hívás adatairól)

Részletesebben

Digitális másolás DiALTA Di152/Di183. The essentials of imaging. www.minolta.hu. Az idôtakarékos

Digitális másolás DiALTA Di152/Di183. The essentials of imaging. www.minolta.hu. Az idôtakarékos Digitális másolás DiALTA Di152/Di183 www.minolta.hu The essentials of imaging Az idôtakarékos Az iroda multifunkciós központja A Minolta új multifunkciós digitális másológépei, a DiALTA Di152 és a Di183,

Részletesebben

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló

Sharp MX-M363N. Általános. Másoló Sharp MX-M363N Nyomtatás, Másolás, Szkennelés, Faxolás, Archiválás Oldal/perc: 36 (fekete-fehér) Papírkapacitás: alapkiépítésben 1100 lap, maximum 5600 lap Csúcsminıségő 1200 x 1200 dpi nyomtatás & színes

Részletesebben

KONICAMINOLTA FÉNYMÁSOLÓ BERENDEZÉSEK. Alba-IdeaKft.

KONICAMINOLTA FÉNYMÁSOLÓ BERENDEZÉSEK. Alba-IdeaKft. KONICAMINOLTA FÉNYMÁSOLÓ BERENDEZÉSEK 215 Alba-IdeaKft. www.albaidea.hu www.konicaminolta.hu Fekete-fehér irodai rendszer bizhub 215 bizhub 215 Minden, amire egy irodában szükség van bizhub 215, fekete-fehér

Részletesebben

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek

Panasonic faxok és multifunkciós készülékek Panasonic faxok és multifunkciós készülékek KX-FC962HG-T 9,6 kbps modem sebesség Vezetékes és vezetéknélküli (DECT) kézibeszélı 6 db kézibeszélı használatának lehetısége Belsı beszélgetés a kézibeszélık,

Részletesebben

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába.

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába. Canon ip2700 Canon ip7250 Canon MP230 A megfizethető otthoni fotónyomtatót kereső felhasználók számára ideális megoldás a PIXMA ip2700 készülék, amely egyszerűen használható és 2 pikoliteres tintacseppekkel

Részletesebben

2004/05 DIGITÁLIS DOKUMENTUM-KEZELÔ RENDSZEREK

2004/05 DIGITÁLIS DOKUMENTUM-KEZELÔ RENDSZEREK 2004/05 DIGITÁLIS DOKUMENTUM-KEZELÔ RENDSZEREK Panasonic WORKiO-k. Dokumentum-kezelés egyszerûen és gyorsan. Digitális technológia Az irodák digitalizálása átalakította a munkahelyeket. Ön ezzel idôt takaríthat

Részletesebben

ir3300 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 33 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség

ir3300 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 33 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség ir3300 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 33 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség percenként 33 oldalas nyomtatási és másolási sebesség többcélú eszköz

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára

ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára ÜDVÖZÖLJÜK LEGKISEBB LÉZEREINK VILÁGÁBAN! Megérkeztek a Brother új mononyomtatói és multifunkciós gépei! Kisirodák és otthoni felhasználók számára Modellek HL-1110E DCP-1510E MFC-1810E Kisiroda/Otthoni

Részletesebben

ir2800 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 28 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség

ir2800 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 28 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség ir2800 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 28 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség percenként 28 oldalas nyomtatási és másolási sebesség többcélú eszköz

Részletesebben

A R Z O N I ro d a te c h n ik a i

A R Z O N I ro d a te c h n ik a i A R Z O N I ro d a te c h n ik a i S z o l g á lta tó é s K e r e s k e d e lm i K ft. 1221 Budapest, Ady E. út 125. Tel: 06-20-4700188, Tel: 3623724, Fax: 3626054 w w w.a rz o n.h u a rz o n @ a rz o

Részletesebben

ineo 601/751 Fekete-fehér 60/75 lap/perc

ineo 601/751 Fekete-fehér 60/75 lap/perc ineo 601/751 Fekete-fehér 60/75 lap/perc Mikor a termelékenység számít...... a tökéletes választás az ineo 601/751 Egy fekete-fehér multifunkciós készülékek robosztusok és rendkivül megbízhatónak kell

Részletesebben

Sharp MX-M850. Általános. Másoló

Sharp MX-M850. Általános. Másoló Sharp MX-M850 Nagy termelékenység Oldal/perc: 85 fekete-fehér Papír kapacitás: Std 3000 Max 8050 Kimagasló nyomdai eszköz elsıosztályú megbízhatóság és teljesítmény biztosítására tervezve Széleskörő finisher

Részletesebben

ir2200 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 22 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség

ir2200 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 22 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség ir2200 TÖBBCÉLÚ DIGITÁLIS RENDSZER Másolás, nyomtatás, beolvasás és fax funkciók 22 oldalas percenkénti nyomtatási és másolási sebesség percenként 22 oldalas nyomtatási és másolási sebesség többcélú eszköz

Részletesebben

Kyocera KM3050/KM4050/KM5050

Kyocera KM3050/KM4050/KM5050 www.dokutech.hu Költséghatékony nyomtatási megoldások teljes körű üzemeltetéssel Kyocera KM3050/KM4050/KM5050 Felújított többfunkciós berendezés A3-as fekete-fehér nyomtatás Nyomtatás, másolás, szkennelés

Részletesebben

Kis méretben hatalmas tudás

Kis méretben hatalmas tudás Kis méretben hatalmas tudás Canon ir1133 Canon ir1133a Canon ir1133if Ez a kompakt multifunkciós készülék alapfelszereltségként kétoldalas dokumentumkiadási funkcióval, és opcionális Wi-Fi kapcsolattal

Részletesebben

Rendelési kód Nettó ár (Ft)

Rendelési kód Nettó ár (Ft) OKI HIVATALOS ÁRLISTA Érvényes: 2015. Május 1-től új árlista kiadásáig Az akciókért tekintse meg honlapunkat! mátrix készülékek Rendelési kód Nettó ár (Ft) Leírás 9 tűs nyomtatók ML 280DC 01138610 107

Részletesebben

UTAX SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK

UTAX SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK UTAX SZÍNES LÉZERNYOMTATÓK CLP 3721 Színes duplex hálózati lézernyomtató 44721 10135 PF-520 Második/harmadik lapadagoló (500 lap) - A4-A5 44721 10136 PF-530 Második/harmadik lapadagoló (500 lap) - A4-A6;

Részletesebben

www.develop.hu ineo 501 Fekete-fehér 51 lap/perc

www.develop.hu ineo 501 Fekete-fehér 51 lap/perc www.develop.hu ineo 501 Fekete-fehér 51 lap/perc Mérvadó különbségek Az a feltevés, hogy minden irodai készülék úgyanúgy néz ki és úgyanúgy mükődik helytelen.az ineo 501 más és nemcsak a küsejét tekintve.

Részletesebben

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen

Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, opcionális fax Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Tintasugaras Fotónyomtatás Nyomtatási sebesség Mono max 33 ppm (oldal per perc)

Tintasugaras Fotónyomtatás Nyomtatási sebesség Mono max 33 ppm (oldal per perc) MFC-295CN Hálózatos színes tintasugaras multifunkciós készülék fax funkcióval Tulajdonságok: Kompakt méret - ideális asztali eszköz Gyors, 27 lpp színes és 33 lpp mono nyomtatási sebesség Keret nélküli

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

Kétoldalas képalkotás Alapkiépítésben 1:2, 2:2. Kiszedő papírkapacitás 250 lap, nyomattal lefelé

Kétoldalas képalkotás Alapkiépítésben 1:2, 2:2. Kiszedő papírkapacitás 250 lap, nyomattal lefelé GEMSYS MURATEC C3400 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Technológia LED Színes képalkotás 26 lap/perc Fekete-fehér képalkotás 34 lap/perc* Kezelő felület Érintőképernyő RADF Kétoldalas lapbehúzó 50 lap Alap papírkapacitás

Részletesebben

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén) A Web Services protokoll lehetővé teszi a Windows Vista (SP2 vagy

Részletesebben

CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW

CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW CLX-6260FD / 6260FR / 6260FW Színes multifunkciós lézernyomtató Minden vállalatnak Valódi színek fénysebességgel Gyors és gazdaságos színes nyomtatás A mai vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy minőségi

Részletesebben

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web

Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Funkciók Szolgáltatások: Nyomtatás, másolás, lapolvasás, faxolás, web Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott: Igen A nyomtatás műszaki adatai Nyomtatási sebesség (fekete): ISO, lézernyomtatóval összehasonlítható:akár

Részletesebben

ineo+ 203/253/353 Színes 20/25/35 lap/perc Fekete-fehér 20/25/35 lap/perc

ineo+ 203/253/353 Színes 20/25/35 lap/perc Fekete-fehér 20/25/35 lap/perc ineo+ 203/253/353 Színes 20/25/35 lap/perc Fekete-fehér 20/25/35 lap/perc Kiváló minőség, alacsony áron A színeknek fontos szerepük van az üzleti és marketing kommunikációban egyaránt, ráadásul ha egy

Részletesebben

NYOMTATÁS BEOLVASÁS MÁSOLÁS ADÁS

NYOMTATÁS BEOLVASÁS MÁSOLÁS ADÁS Fekete-fehér nyomtatók közepes méretű munkacsoportoknak ir1020/1024 Sorozat ir1020j, ir1020, ir1024a ir1024f, ir1024i, ir1024if ir2018/2030 Sorozat ir2018/i, ir2022/i ir2025/i, ir2030/i NYOMTATÁS BEOLVASÁS

Részletesebben

Fénymásoló és nyomtató használati útmutató

Fénymásoló és nyomtató használati útmutató Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Fénymásoló és nyomtató használati útmutató Konica-Minolta készülékekhez A kártyás szolgáltatás árai A4 méretű fekete nyomtatás és másolás: A3 méretű fekete nyomtatás

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Windows operációs rendszerek Felhasználói útmutató Hihetetlenül eyszerű Termékreisztráció Ha reisztráltatja a SMART terméket, akkor értesítjük az új funkciókról és szoftverfrissítésekről.

Részletesebben

Kis méretben hatalmas tudás

Kis méretben hatalmas tudás Kis méretben hatalmas tudás Canon ir1133 Canon ir1133a Canon ir1133if Ez a kompakt multifunkciós készülék alapfelszereltségként kétoldalas dokumentumkiadási funkcióval, és opcionális Wi-Fi kapcsolattal

Részletesebben

Konica Minolta bizhub 25e fekete-fehér A4 multifunkciós készülék

Konica Minolta bizhub 25e fekete-fehér A4 multifunkciós készülék Konica Minolta bizhub 25e fekete-fehér A4 multifunkciós készülék Multifunkciós fekete-fehér eszköz (nyomtat, másol, szkennel, faxol) 25 lap/perc sebességgel. Hálózati funkcionalitás. GDI és PCL. Fordított

Részletesebben

4-az-1-ben funkcionalitás professzionális minőséggel párosítva

4-az-1-ben funkcionalitás professzionális minőséggel párosítva Develop ineo 501 Mérvadó különbségek Az ineo 501 multifunkcionális fekete/fehér másoló rendszer ideális központi egységként szolgálhatja az Ön csoportos igényeit. Sebessége 50 lap/perc A/4 és 27 lap/perc

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés FŐMTERV ENVECON Konzorcium Tsz: 12.12.125 Intermodális közösséi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005) Melléklet Környezeti helyzetértékelés Mebízó: Győr Meyei Joú Város

Részletesebben

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Ütőképes irodai eszköz Az üzleti versenyben való helytálláshoz, a sokféle feladat kezeléséhez megfelelő rugalmasságra van szükség. Olyan eszközre, amely a napi

Részletesebben

Irodai berendezések katalógusa

Irodai berendezések katalógusa Irodai berendezések katalógusa Feketefehér GELJET TM Projektor Innováció. Kiváló minőség. Árelőny. A fenti kulcsszavak jellemzik a Magyarországon már 1990 óta jelen levő Ricoh márka termékeit. A Ricoh

Részletesebben

Konica Minolta mikrofilm szkennerek. MS6000 MkII / MS7000 MkII. Új lehetőségek az analóg mikrofilmjei számára

Konica Minolta mikrofilm szkennerek. MS6000 MkII / MS7000 MkII. Új lehetőségek az analóg mikrofilmjei számára Konica Minolta mikrofilm szkennerek MS6000 MkII / MS7000 MkII Új lehetőségek az analóg mikrofilmjei számára Másodpercek alatt digitalizálhatja és beszkennelheti a mikrofilmjeit a számítógépébe, megnézheti

Részletesebben

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer

Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Rugalmas és kompakt A3-as irodai rendszer Ütőképes irodai eszköz Az üzleti versenyben való helytálláshoz, a sokféle feladat kezeléséhez megfelelő rugalmasságra van szükség. Olyan eszközre, amely a napi

Részletesebben

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába.

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába. Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába. Canon ip2700 Canon ip7250 Canon MP230 A megfizethető otthoni fotónyomtatót kereső felhasználók számára ideális megoldás a PIXMA ip2700 készülék, amely

Részletesebben

Konica Minolta bizhub C754e színes A3 készülék

Konica Minolta bizhub C754e színes A3 készülék Konica Minolta bizhub C754e színes A3 készülék Fekete-fehér multifunkciós berendezés 75 lap/perc sebességgel. EMPERON TM nyomtatásvezérl? PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7 XPS és OOXML támogatással. Standard

Részletesebben

Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók. Gemsys Europe Kft

Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók. Gemsys Europe Kft Memória kapcsolók Gép paraméter kapcsoló Különleges kapcsolók Gemsys Europe Kft Gép paraméter kapcsoló Gép paraméter RADF szkennelési kezdőpont beállítása Szkennelés pozíció beállítása Üveglapról szkennelés

Részletesebben

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába.

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába. Canon ip2700 Canon ip7250 Canon MP230 A megfizethető otthoni fotónyomtatót kereső felhasználók számára ideális megoldás a PIXMA ip2700 készülék, amely egyszerűen használható és 2 pikoliteres tintacseppekkel

Részletesebben

Lyukasztott Összefűzött Z-hajtogatás C-hajtogatás Vízszintes A3 lyukasztással

Lyukasztott Összefűzött Z-hajtogatás C-hajtogatás Vízszintes A3 lyukasztással Lyukasztott Összefűzött Z-hajtogatás C-hajtogatás Vízszintes A3 lyukasztással Az ir5055/n / ir5065/n / ir5075/n mszaki jellemzi Típus Legnagyobb dokumentumméret Másolat mérete Felbontás 256 árnyalat

Részletesebben

Kis méretben hatalmas tudás

Kis méretben hatalmas tudás Kis méretben hatalmas tudás Canon ir1133 Canon ir1133a Canon ir1133if Ez a kompakt multifunkciós készülék alapfelszereltségként kétoldalas dokumentumkiadási funkcióval, és opcionális Wi-Fi kapcsolattal

Részletesebben

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői

mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői mimio Xi Digitális rögzítő fehértáblához Mimio Xi főbb jellemzői Mimio Xi: az első ultrakönnyű vizuáltechnikai eszköz, a digitális fehértábla-technológia új generációja. Lehetővé teszi a felhasználó részére,

Részletesebben

Termék: Gyártó: Rövid leírás: Bővebb leírás:

Termék: Gyártó: Rövid leírás: Bővebb leírás: /32 2/32 Termék: Standard ALU-BOX - A típus Gyártó: METALCONSTRUCT Rövid leírás: Professzionális meoldás értékes táryak, érzékeny műszerek, törékeny anyaok tárolására, szállítására. Lemezvastasá: mm Bordázottsá:

Részletesebben

CopyCentre TM C65/C75/C90

CopyCentre TM C65/C75/C90 Specifikációk A CopyCentre C65 a képen ofszet kimeneti tálcával és kézi kéziadagolóval látható. A CopyCentre C75 a képen opcionális 5.100 lapos nagykapacitású lapadagolóval és fejlett irodai látható. A

Részletesebben

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva - AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva A hőszivattyúk a kifordított hűtőép elvén a környezetből a hőeneriát hasznosítják épületek fűtésére a felhasználó által kifizetett eneriaárra vonatkoztatva

Részletesebben

Fénymásoló és nyomtató használati útmutató

Fénymásoló és nyomtató használati útmutató Budapesti Metropolitan Egyetem Fénymásoló és nyomtató használati útmutató Konica-Minolta készülékekhez A kártyás szolgáltatás árai A4 méretű fekete nyomtatás és másolás: A3 méretű fekete nyomtatás és másolás:

Részletesebben

LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE

LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE WorkForce Pro sorozat LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON ÜZLETI IGÉNYEKRE TERVEZVE VERHETETLEN PÁROSÍTÁS A nyomtatási költségek minden vállalkozás számára terhet jelentenek, ezért számos tintapatronméretet kínálunk.

Részletesebben

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu

NGP Áttekintés. GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu NGP Áttekintés GEMSYS EUROPE Kft. 1147 Budapest, Gervay u. 92. www.muratec.hu www.gemsys.hu Tartalom Mi az NGP? Miért az 1.szegmensű fax gép a kiválasztott? Milyen funkciókat kínál az NGP-vel ellátott

Részletesebben

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója

Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatója Lézernyomtatók 2014. augusztus Tartalom 2 Tartalom Legmagasabb támogatható konfigurációk...3 5027 nyomtatógép-típus...3 7527 nyomtatógép-típus...4

Részletesebben

Termékismertető MFX-2725, MFX-2700 MFX-2225, MFX-2200. Gemsys Europe Kft 1147 Budapest, Gervay u. 92. Tel:222-32-36 e-mail:info@gemsys.

Termékismertető MFX-2725, MFX-2700 MFX-2225, MFX-2200. Gemsys Europe Kft 1147 Budapest, Gervay u. 92. Tel:222-32-36 e-mail:info@gemsys. Termékismertető MFX-2725, MFX-2700 MFX-2225, MFX-2200 Gemsys Europe Kft 1147 Budapest, Gervay u. 92. Tel:222-32-36 e-mail:info@gemsys.hu * 1 FBS-ből és 1.kazettából * 3 ITU-T Teszt Dok. 1 normál felbontással

Részletesebben

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D Digitális multifunkciós rendszer

MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D Digitális multifunkciós rendszer MX-M232D/MX-M202D/MX-M182D Digitális multifunkciós rendszer KICSI, DE ERŐS Ha egy eszközt nap mint nap használ, annak olyannak kell lennie, ami a legjobban illik az Ön munkastílusához. /Ezért készítjük

Részletesebben

A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL. Projektazonosító: GOP-2.1.

A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL. Projektazonosító: GOP-2.1. A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK FEJLESZTÉSE ÚJ ESZKÖZÖK, GÉPEK BESZERZÉSÉVEL Projektazonosító: GOP-2.1.1-09/A-2009-2507 FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A BIO-GENEZIS KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.

Részletesebben

Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék

Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék Epson L565 színes küls? tintatartályos multifunkciós készülék Multifunkciós nyomtató beépített tintatartályokkal a gyors, költséghatékony és megbízható színes nyomtatáshoz, másoláshoz, szkenneléshez és

Részletesebben

Végfelhasználói listaárból garantált kedvezmény mértékegysége (% vagy Ft) Végfelhasználói listaárhoz hozzáadott ÁFA mértéke (%)

Végfelhasználói listaárból garantált kedvezmény mértékegysége (% vagy Ft) Végfelhasználói listaárhoz hozzáadott ÁFA mértéke (%) Szerződés árlista Keretszerződés / keretmegállapodás KSZF azonosító KM0108FMNY13 száma: Keretmegállapodás tárgya: Nyomat előállító eszközök 2013 - Sharp - CTS Informatika - R+R Periféria - Selectrade (Sharp)

Részletesebben

Professzionális színek

Professzionális színek DocuColor 240/250 Nyomtató-másoló Nagyszerû teljesítmény Professzionális színek DocuColor 240/250 Teljesítmény Rugalmasan alakítható kezelési felület! Könnyen használható, egyszerûen programozható, nagyméretû

Részletesebben

Sokoldalú irodai eszköz produktivitás kedvező költségszinten

Sokoldalú irodai eszköz produktivitás kedvező költségszinten Sokoldalú irodai eszköz produktivitás kedvező költségszinten MP 2500/MP 2500LN/MP 2500SP Testre szabott irodai támogatás A jelenlegi és jövőbeni igények széleskörű lefedése Optimalizálja munkafolyamatait,

Részletesebben

MP 4000/MP 4000B MP 5000/MP 5000B

MP 4000/MP 4000B MP 5000/MP 5000B Testreszabható, többfunkciós kommunikációs központ MP 4000/MP 4000B MP 5000/MP 5000B Nagy teljesítményű fekete-fehér dokumentumkezelés Soha nem látott irodai produktivitás A nagy teljesítményű, fekete-fehér

Részletesebben

www.develop.hu ineo 951 Fekete-fehér 5 700 lap/óra

www.develop.hu ineo 951 Fekete-fehér 5 700 lap/óra www.develop.hu ineo 951 Fekete-fehér 5 700 lap/óra Egyedülálló minőség és páratlan teljesítmény A nagy mennyiségű fekete-fehér dokumentumok hatékony előállítása berendezés egyszerű és megbízható működtethetőségétől

Részletesebben

SilverBall fémhálós tároló család

SilverBall fémhálós tároló család 02 Iratrendezés fémhálós tároló metal net offi ce requisites 1 2 Silverall fémhálós tároló család rendelési kód méret termék kód db/doboz 418-2051 1 asztali névjegytartó 6892 1 418-2053 2 gemkapocstartó,

Részletesebben

Páratlan nyomatminőséget nyújtó dokumentumkezelő rendszerek

Páratlan nyomatminőséget nyújtó dokumentumkezelő rendszerek Páratlan nyomatminőséget nyújtó dokumentumkezelő rendszerek Kiváló képminőség, könnyű használhatóság és megbízhatóság - egy berendezésben Az irodában napi rutinfeladatnak számít a nyomtatás, a másolás

Részletesebben

SP 8300DN. A3 fekete-fehér lézernyomtató. Nyomtató. 50 Fekete-fehér oldal/ SP 8300DN

SP 8300DN. A3 fekete-fehér lézernyomtató. Nyomtató. 50 Fekete-fehér oldal/ SP 8300DN SP 8300DN A3 fekete-fehér lézernyomtató Nyomtató SP 8300DN 50 Fekete-fehér oldal/ Nagy teljesítményű és megbízható fekete-fehér lézernyomtató Az SP 8300DN lézernyomtató a gyorsaság, a sokoldalúság és a

Részletesebben

Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez

Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez MP W5100/MP W7140 Ideális széles formátumú partner A széles formátumú nyomtatóval szemben támasztott elvárások egyértelműek: dolgozzon

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

Fejlett irodai dokumentumkezelő eszköz

Fejlett irodai dokumentumkezelő eszköz Fejlett irodai dokumentumkezelő eszköz Könnyen kezelhető megoldás minden irodába A színvonalas, gördülékeny kommunikáció az üzleti siker titka. Technológiai innovációira és piacvezetőként szerzett sokéves

Részletesebben

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT. Gyorshasználati útmutató LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SOROZAT Gyorshasználati útmutató Nyomtatás különleges papírra, címkékre vagy írásvetítőfóliákra Windows rendszerben 1. A szoftver Fájl menüjében kattintson a Nyomtatás

Részletesebben

Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással

Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással RICOH FW770/780 Nagyformátumú másoló Gyors és magas minőségű A0 méretű nyomtatás helytakarékos kialakítással Előrelépés a nagyformátumú másolásban A műszaki területen a határidők rendkívül szorosak, a

Részletesebben

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I. Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek I. 2013. szeptember 12. Készítette: Gráf Tímea Alapfogalmak Hardver: A számítógép alkotórészeinek összessége. Szoftver: A számítógépre írt programok összessége.

Részletesebben

Programmód menütérképe

Programmód menütérképe Ha a Programmód fülön elérhető összes beállításhoz hozzá kíván férni, adminisztrátorként kell bejelentkeznie. Eszközbeállítások Általános Energiatakarékos Intelligens készenlét Munka által aktiválva Ütemezett

Részletesebben

Felhasználói menütérkép

Felhasználói menütérkép Másolás Másolás Kimenet színe Auto érzékelés Fekete-fehér Színes Egyszínű Kicsinyítés/nagyítás Arányos % Független X-Y% Auto középre Változtatható % Előbeállítások Papírkészlet Kétoldalas másolás 1-1 oldalas

Részletesebben

Rugalmas, digitális megoldások

Rugalmas, digitális megoldások Rugalmas, digitális megoldások Digitális kommunikációs központ, amely minden, a dokumentumok feldolgozásával szemben támasztott igényt kielégít Az üzleti világban jelentős időt töltünk fénymásolással,

Részletesebben

Képzeljen el egy másológépet, amely megfelel a legmagasabb elvárásoknak

Képzeljen el egy másológépet, amely megfelel a legmagasabb elvárásoknak Képzeljen el egy másológépet, amely megfelel a legmagasabb elvárásoknak Professzionális hálózati nyomtató, amely könnyedén lekezeli a rázúdított nyomtatási feladatokat. Egy másológép, amelyben egyesül

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Mac OS X operációs rendszer szoftver Felhasználói útmutató Hihetetlenül eyszerű Termékreisztráció Ha reisztráltatja a SMART terméket, akkor értesítjük az új funkciókról

Részletesebben

Pontosan az Ön igényeire szabott dokumentumkezelő rendszerek. sorozat

Pontosan az Ön igényeire szabott dokumentumkezelő rendszerek. sorozat Pontosan az Ön igényeire szabott dokumentumkezelő rendszerek sorozat Másol, nyomtat, szkennel és/vagy faxol? A döntés az Öné. Akár alapszintű másológépről, akár többfunkciós rendszerről van szó, az irodagépnek

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

bizhub 454e Fekete-fehér multifunkciós berendezések : bizhub 454e

bizhub 454e Fekete-fehér multifunkciós berendezések : bizhub 454e bizhub 454e A Konica Minolta többfunkciós berendezési, a bizhub 454e a modern irodák dokumentumkezelési igényeit teljes mértékben kielégítik. Egyszerre kínálják a kíváló min?ség? másolást, a gazdaságos

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Epson WorkForce Pro sorozat VÁLTOZÓBAN AZ ÜZLETI NYOMTATÁS

Epson WorkForce Pro sorozat VÁLTOZÓBAN AZ ÜZLETI NYOMTATÁS sorozat VÁLTOZÓBAN AZ ÜZLETI NYOMTATÁS LÉZERSEBESSÉG FÉLÁRON Az Epson bemutatja az A4-es üzleti tintasugaras nyomtatóinak legújabb WorkForce Pro sorozatát, professzionális eszközöket, melyekkel gyors,

Részletesebben

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

SMART Ink szabadkézi beépülő modul SMART Ink szabadkézi beépülő modul Windows operációs rendszerek Felhasználói útmutató Védjeyel kapcsolatos fiyelmeztetés A SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech a SMART loó és

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Vízűtéses rendszerű tokozott vízűtő berendezések EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW EWWP045KAW1M EWWP055KAW1M EWWP065KAW1M ECB1MUW ECB2MUW ECB3MUW Vízűtéses rendszerű tokozott

Részletesebben

Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is

Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is Kimagasló termelékenység és funkcionalitás, igény szerint színesben is Gazdaságos fekete-fehér és hatékony színes dokumentumok Napjainkban az üzlet világa egyre keményebb, és a résztvevőkre egyre nagyobb

Részletesebben

Kőbányai Gyermekjóléti

Kőbányai Gyermekjóléti Cím: 1104 Budapest, Mádi u. 86. E-mail:kagyerek@t-online.hu Honlapiwww.kgyejo.hu Kőbányai Gyermekjóléti Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Közponf kormiinyzatk^se,ó '* t^,etü,ése Tel: 260-9479,260 lí62t531-73ft

Részletesebben

Sokoldalú, kisméretű multifunkciós rendszerek kisebb irodáknak. MX-M200D/MX-M160D Digitális Multifunkciós Rendszer

Sokoldalú, kisméretű multifunkciós rendszerek kisebb irodáknak. MX-M200D/MX-M160D Digitális Multifunkciós Rendszer Sokoldalú, kisméretű multifunkciós rendszerek kisebb irodáknak MX-M200D/MX-M60D Digitális Multifunkciós Rendszer Max 6/20 oldal/perc Színes szkennelés A3 méretig Erőteljes, termelékeny, megfizethető: amire

Részletesebben

Útmutató kivonat A0FD-9645-01

Útmutató kivonat A0FD-9645-01 Útmutató kivonat A0FD--0 ONICA MINOT TA bizhub C0 Documentation CD/DVD Tétel Név Funkció 0 lap 0 g/m ( lb).tálca:a Zoom :00% Nem rendez -re -oldal -oldal Norm. másolás Segédfunkciok Jelentés/állapot PS/PC

Részletesebben

Asztali PC kínálatunk:

Asztali PC kínálatunk: Asztali PC kínálatunk: Alfa Office PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3420-3,20GHz Memória: 4GB DDR-III 99 291 Ft + ÁFA Alfa II Offfice PC Processzor: Intel Pentium Dual Core G3460-3,50GHz Memória:

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Intelligens, elegáns lézernyomtatók bármilyen irodai környezetbe. i-sensys termékcsalád

Intelligens, elegáns lézernyomtatók bármilyen irodai környezetbe. i-sensys termékcsalád Intelligens, elegáns lézernyomtatók bármilyen irodai környezetbe i-sensys termékcsalád Alapozza meg vállalkozását A nagy teljesítményű lézernyomtatóinkkal kedve szerint dolgozhat, idő és pénz megtakarítása

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ Optimo 2 a Stoneridge-tól Egy Dell tablet, amely a műhelyek igényeire lett fejlesztve, hogy könnyű kezelhetőségén és hasznos alkalmazásain keresztül növelje a műhelyek hatékonyságát

Részletesebben

Hardver üzembe helyezési útmutató

Hardver üzembe helyezési útmutató Kicsomagolás lépés 1 Távolítsa el az összes védő elemet. A kézikönyvben található képek egy hasonló modellre vonatkoznak. Bár az ábrák eltérhetnek az aktuális modelltől, a használati módszer megegyezik.

Részletesebben

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N S A F E A R E A ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS Irodák, épületek, parkolók és eyéb létítmények biztonsátechnikai védelmére kifejlztett rendszerünk

Részletesebben

Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez

Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez Gyors, széles formátumú multifunkciós gépek a csúcsteljesítmény eléréséhez MP W5100/MP W7140 Ideális széles formátumú partner A széles formátumú nyomtatóval szemben támasztott elvárások egyértelműek: dolgozzon

Részletesebben

MP C4503(A) SP MP C5503(A) SP MP C6003SP

MP C4503(A) SP MP C5503(A) SP MP C6003SP SRA3 színes MFP MP C4503(A) SP MP C5503(A) SP MP C6003SP Másoló Nyomtató Fax Szkenner MP C4503(A)SP MP C5503(A)SP 45 Fekete-fehér Színes oldal/ 55 Fekete-fehér Színes oldal/ MP C6003SP 60 Fekete-fehér

Részletesebben

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19 Oldal: 1 / 19 Nyomtatási útmutató A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába különkülön töltse be a papírt.

Részletesebben

ir5000 A JÖVENDÕ NEMZEDÉK DIGITÁLIS RENDSZERE Többcélú nyomtató, másoló 50 nyomat percenként

ir5000 A JÖVENDÕ NEMZEDÉK DIGITÁLIS RENDSZERE Többcélú nyomtató, másoló 50 nyomat percenként ir5000 A JÖVENDÕ NEMZEDÉK DIGITÁLIS RENDSZERE Többcélú nyomtató, másoló 50 nyomat percenként Fejlett szerkezet Kitûnõ minõség, nagy sebesség 5.1 GB képmemória További, memóriával kapcsolatos elõnyök Könnyedség

Részletesebben