TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: FÉNNYEL RAJZOLNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: FÉNNYEL RAJZOLNI"

Átírás

1 TEMATIKUS FOGLALKOZÁS Cím: FÉNNYEL RAJZOLNI 10 ALKALOM + ismétlés Időtartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: év Minimális létszám: 15 fő Foglalkozás-tematika: Eperjesi Ágnes képzőművész Tematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció. Programterv összefoglaló: 1. A gyűjtemény festészeti anyaga, festészeti szempontok elemzése A foglalkozás-sorozat az alapvető festészeti szempontok gyakorlati elemzésével, a fények és színek anyagszerűségével foglalkozik. A résztvevők kísérletek, demonstrációk során élményszerűen ismerkednek meg a színtani alapokkal. Gyakorlati feladatok során személyes tapasztalatokat szereznek a fények és színek természetéről, alakíthatóságukról, a velük való munka lehetőségeiről. Elméleti megközelítésként az Új Magyar Képtár anyagából vett példákat elemzünk. A képzőművészeti példák többféle módon kerülnek feldolgozásra: egyaránt kínálnak elméleti hátteret, szemléletbeli, gondolkodásbeli megközelítési lehetőséget és technikai inspirációt a gyakorlati feladatokhoz. 2. A gyűjtemény fotográfiai anyaga, fotografikus szempontok elemzése, absztrakció a fotografikus gondolkodásban A foglalkozás-sorozat az Új Magyar Képtár gyűjteményéből a fotográfiai munkákra koncentrálva tárgyalja a kortárs fotóban jelentkező tendenciákat. A résztvevők gyakorlati feladatok során személyes tapasztalatokat szereznek a kortárs művek gondolatiságáról, közelebb kerülnek olyan elvont fogalmakhoz, melyek a művészi munka közvetlen kiindulópontjai lehetnek.

2 1. alkalom Téma: Vonal, forma. Felület. Forma kitöltése. Feldolgozott mű: Vajda Lajos: Madár-növény ezüst alapon Bemelegítő feladat: EGYMÁS VONALAINAK FOLYTATÁSA, KÖZÖS RAJZ KÉSZÍTÉSE csoportos gyakorlat, az asztalokat a résztvevők körbeülik, a rajzeszközök az asztal közepén eszközválasztás, eszközpróba mindenki kap egy lapot húzzanak rá egy vonalat adott jelre a rajzolást abba kell hagyni, a lapot a jobbról mellettük ülőnek tovább kell adni. Feladat: egymás vonalainak folytatása, kb. 5 másodpercenként lapokon mindenki folytassa az előző ember vonalát. A kapcsolat csak a vonal közvetlen folytatása lehet. Csak vonalat lehet húzni, satírozni, felületet kitölteni nem! Gyűjteményre/konkrét művekre fókuszáló feladat: FORMAALAKÍTÁS, FELÜLETKITÖLTÉS (PÁRHUZAMOS, ÍVES VONALAKKAL) Előre elkészített fénymásolatokat (1. számú melléklet) osztunk ki, melyen a gyűjteményből feldolgozásra kiválasztott mű részletei, a részleten belüli motívumok körvonalai láthatók. Feladat: A részletek alapján találják meg az érintett műveket a Képtár I-es termében (Gedő Ilka: Hullajtós művirág; Vajda Lajos: Madár-növény ezüst alapon) Beszélgetés: Ha megtalálták, a vonal, szín, forma és felület szempontjai szerint beszélünk a műről. Egyéni feladat: A KÉP ALAPOS TANULMÁNYOZÁSA, RÉSZLETEK BEAZONOSÍTÁSA. RAJZOLÁS. A kiosztott fénymásolatra rajzoljanak Szempont: forma és felület kitöltése a tanulmányozott kép alapján, a megfigyelt irányú vonalakkal. Csak vonalat lehet rajzolni, satírozni, felületet kitölteni nem!

3 Beszélgetés: Rajzaikat összevetjük az eredeti mű részleteivel. A vonalak nemcsak felület kitöltésére alkalmasak, hanem térbeli hatást is ki lehet velük fejezni, az ívelt vonalak plasztikus felületet eredményeznek. Elmélet, kulcsfogalmak: vonal, mint a legegyszerűbb rajzi elem formaalakítás vonalakkal (kontúr, körvonal) felületkitöltés irányított vonalakkal (plasztika, térhatás a síkban) Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, filctoll, hurkapálca, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, rajzlap 2. alkalom Téma: Vizuális érzékiség. A finom részletek gazdagsága, mint megfigyelést, elmélyülést kínáló terep Feldolgozott mű: Gedő Ilka: Hullajtós művirág Bemelegítő feladat: EGYMÁS VONALAINAK KERESZTEZÉSE, METSZÉSE csoportos gyakorlat, az asztalokat a résztvevők körbeülik, a rajzeszközök az asztal közepén eszközválasztás, eszközpróba mindenki kap egy lapot húzzanak rá egy vonalat adott jelre a rajzolást abba kell hagyni, a lapot a jobbról mellettük ülőnek tovább kell adni. Feladat: egymás vonalainak keresztezése, metszése, kb. 5 másodpercenként A metszéspontok, kereszteződések új formákat hoznak létre. Csak vonalat lehet húzni, satírozni, felületet kitölteni nem! Az egymás vonalainak keresztezéséből készült rajzokat fénymásoljuk. Kreatív feladat: a fénymásolt lapokat kiterítjük az asztalra, mindenki választ egyet. feladat: a fekete-fehér lapok átrajzolása, kiszínezése, új formák, új formakapcsolatok megtalálása, felfedezése a kusza vonalak között

4 néhány forma kiválasztása, színekkel való kitöltése. Szempont: önálló kompozíció kialakítása. A felület kitöltésének finomságaira is fordítsanak figyelmet. Levezető feladat: Az eredeti rajzokat és az újonnan készülteket párosítsák össze. A képpárokat hasonlítsák össze, keressék meg az új formákat. Gyűjteményre fókuszáló feladat: A résztvevők újra végigjárják a Képtár termeit. A gyűjteményben műveket kell keresniük, melyek között és a saját rajzaik között hasonlóságot fedeznek fel, olyan műveket, melyek az újonnan létrejött rajzokon található absztrakt formajátékokhoz hasonlóakat mutatnak. A megtalált műveket név és cím szerint kell említeniük. Elmélet, kulcsfogalmak: metszéspont formaalakítás metszéssel Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, filctoll, hurkapálca, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, ragasztó, rajzlap 3. alkalom Téma: Absztrakt gondolkodás a képzőművészetben; Képi logika és narratív logika eltérései, mint a vizuális absztrakció forrása. Feldolgozott mű: Maurer Dóra: Reverzibilis és variábilis mozgásfázisok 1 3. Bemelegítő feladat: páros gyakorlat, kő-papír-olló játék. A játék eredményeinek megjelenítése rajzban. (pl. kő+papír találkozásakor a papír nyer, mert az becsomagolja a követ. Ezt a jelenetsort ábrázolják rajzban, egyszerű jelekkel) Készítsenek táblázatot (a korábban használt egyszerű jelekkel, de akár betűkkel is) az összes lehetőséggel. A táblázatban a tárgyak sorrendje is számít. (a helyes eredmény: táblázat 2 oszloppal, 9 sorban, ld. 2. számú melléklet)

5 Kreatív feladat kiscsoportokban: a táblázatban jelöljék be a játék logikája szerint szóba jöhető 3 nyerő verziót (a mellékletben pirossal jelölve a megoldás: olló-papír; papír-kő; kő-olló; (mert erősebb a papír, mint a kő; erősebb a kő, mint az olló; erősebb az olló, mint a papír) a többi lehetőségre találjanak ki történetet, mely már nem a játék logikája szerint működik. A táblázatban matematikai logika szerint kerülnek egymás mellé a tárgyak a táblázat soraiból a játékban nem létező narratívák olvashatók ki (pl. a papír egy másik papírral találkozik; a kő erősebb mint a papír) találjanak ki történetet a narratívákhoz. (pl. papír+papír: origami tárggyá változik; kő+papír: a papír szétszakad, mert ráesik a kő; stb.) az egyszerű jelekkel rajzolják le ezeket az új történeteket Gyűjteményre fókuszáló feladat: A Képtárban műveket kell keresniük, melyek az előző logika alapján értelmezhetőek (Maurer Dóra: Reverzibilis és variábilis mozgásfázisok 1 7.) Magyarázat: Végignézzük az egyes képsorozatokat az előző feladat tanulságai alapján: a képek szisztematikus (matematikai) sorrendbe helyezése és az epikus ábrázolás együttállásai révén vizuális (képzőművészeti) narráció jön létre. Beszélgetés: A képi logika és az elbeszélő logika eltérései; a képi elemek absztrakt (nem hétköznapi narráció szerinti) szerveződési lehetőségei; absztrakció a gondolkodásban. Kreatív feladat kiscsoportokban: Beszélgetés: Az újonnan kitalált történetek ábrázolása rajzban, a korábban használt egyszerű jelekkel. Egymás történeteinek értelmezése, olvasása. Az értelmezés kiterjed a vizuális olvashatóságra, érthetőségre, a képi és verbális modulációk közötti átfedésekre/különbségekre, és a különbségek képzőművészeti következményeire. Elmélet, kulcsfogalmak: történet, hétköznapi narráció, mesélhetőség matematikai logika és annak képzőművészeti következményei képi és verbális modulációk közötti átfedések/különbségek Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, hurkapálca, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, labda, blutack, filc, ragasztó, rajzlap, csomagolópapír

6 4. alkalom Téma: Kapcsolódási pontok a konceptuális művészet szellemi struktúráihoz; Matematikai logika a képalkotásban. Feldolgozott mű: Maurer Dóra: Reverzibilis és variábilis mozgásfázisok 4-7. Bemelegítő feladat: labdázás szivacslabdával, a mozgás folyamatosságának, megszakíthatatlanságának megfigyelése (amíg a tárgy a levegőben van, nincs rá befolyásunk, ezért a labda mozgása kívül esik a hatáskörünkön) Gyűjteményre fókuszáló feladat: A gyűjteményben művet kell keresniük, melyek értelmezhetőek az előző logika alapján Kreatív feladat 4-5 fős csoportokban: álljanak körben, egymásnak dobják a labdát A labdát preparáljuk (botra erősítjük), így a mozdulatokat, a labda útját elkülönítve, kimerevítve figyelhetjük meg. Találjanak ki egyszerű történetet a labda irracionális útjáról, melyben a labda (a mozgás kimerevítése miatt) a valóságban lehetetlen pályákon, helyeken jár. a botra erősített labdával merevítsék ki a jeleneteket, játsszák el a történeteket készítsenek fázisképeket róluk a képek számítógépre töltése válogatás, sorrend, a történet elbeszélése minél kevesebb képpel a fotókkal a sorozatok elkészítése, nyomtatás, retusálás, színezés

7 Beszélgetés: A feladat során a valóságban hozunk létre olyan szituációt, amit egyébként nem láthatunk, amit a fotográfia segítségével tudunk csak láthatóvá tenni: a mozgást ábrázolni, mozgó tárgyat megállítani a pillanat kimerevítése révén. Elmélet, kulcsfogalmak: mozgás, mozgásábrázolás mozgásfázisok kimerevítése fotográfiai lehetőség a valóság szabad szemmel nem megtapasztalható helyzeteinek megjelenítésére Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, hurkapálca, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, labda, drót, blu tack, filc, ragasztó, rajzlap, csomagolópapír, nyomtató, tintaparton, laptop, fényképezőgép 5. alkalom Téma: Színek észlelése, azok változása színes megvilágítás esetén, perceptuális konstanciák Feldolgozott művek: Szűcs Attila: Narancsszüret Mazzag István: Rómeó Bemelegítő feladat: Narancs lerajzolása, egy szín mellérendelésével, azaz két domináns színből álló rajz készítése (pl. mintha egy színes terítőn lenne a narancs, vagy egy színes szalvéta volna mellette stb.) Kísérlet 1: JÁTÉK A SZÍNES GÚLÁKKAL (ABSZTRAKT GYÜMÖLCSÖK, ZÖLDSÉGEK) a színes gúlák és a hozzájuk tartozó címkék (melyeken a szín neve szerepel) összepárosítása közösen egy önként jelentkező kimegy elvesszük a címkéket, átrendezzük a tárgyakat és egy színes fénnyel világítjuk be a csendéletet az önként jelentkező megpróbálja kitalálni, melyik gúla milyen színű lehetett fehér fényben a beállítást és a játékot más színű világítással még minimum 2x ismételjük

8 Kísérlet 2: valódi gyümölcsöket, zöldségeket veszünk elő, és a legnehezebb színes fénnyel világítjuk be a csendéletet Magyarázat, beszélgetés: Megállapíthatjuk, hogy bár a színek így is módosultak, mégis, a formák sajátosságai miatt, nem nehéz azonosítani a gyümölcsöket, zöldségeket. De az absztrakt formák esetén a színes fény színmódosító hatása felismerhetetlenné teszi a tárgyat. Megismerjük a színkonstancia/színállandóság fogalmát Színkonstancia: Az a tény, hogy az ismert tárgyakat állandó színűeknek látjuk, a rájuk eső fény színétől függetlenül. Gyűjteményre fókuszáló feladat: A gyűjteményben műveket kell keresniük, melyek két domináns színből állnak pl: Szűcs Attila: Narancsszüret, Mazzag István: Rómeó Feladat: A megtalált képeket színes fényekkel világítjuk meg. A lámpa elé rakott színes fóliák kiválasztása Próbálják megjósolni az eredményeket (melyik szín tűnik el, mikor, melyik szín erősíti fel a másikat?) Cserélgessék a fóliákat a lámpában. Kísérlet 3: A képeknél már használt fóliapárokat egymásra vetítjük, megnézzük, milyen szín keletkezik a fények keveréséből Elmélet, kulcsfogalmak: színészlelés, ennek feltételei színkonstancia (színállandóság)

9 Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, rajzlap, színes fóliák, lámpák 6. alkalom Téma: Színek egymáshoz való viszonya, egymásra hatásuk Feldolgozott művek: Konkoly Gyula: Szt. József és a gyermek Jézus Fehér László: Kőbéka Gyűjteményre fókuszáló feladat: A gyűjteményben művet kell keresniük, melyek kevés domináns színből állnak Kreatív feladat: Készítsenek színes rajzot fehér fénynél, beállított csendélet alapján, vagy szabadon, fejből Szempont: A rajz legyen egyszerű, egy gyümölcs vagy zöldség, két domináns színt használjanak a kompozícióban. A domináns színpárokat egy választott mű alapján alkalmazzák. Levezető feladat: elővesszük az előző alkalommal rajzolt képeket a korábbi és az új rajzok megtekintése színes világításnál a színek, viszonyaik változásának megfigyelése fóliák cseréje

10 Elmélet, kulcsfogalmak: színészlelés változásai a körülmények függvényében színek módosulása Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, rajzlap, lámpák, színes fóliák 7. alkalom Téma: Színek keletkezése, színkeverések fénnyel és pigmenttel, komplementaritás, színes szürkék Feldolgozott művek: Halász Károly: Szürke kép Mulasics László: Délutánról délutánra Jovánovics György: Színes berlini relief Révész László László: Búcsú az álmoktól II. El Kazovszkij: Coppéliák egymás közt

11 Bemelegítő feladat: DEKÓDER SZEMÜVEGBEN (PIROS FÓLIA MINDKÉT LENCSE HELYÉN) SZÍNES RAJZ KÉSZÍTÉSE téma: arckép a mellette ülőről, aki nem akar arcot rajzolni, csinálhat mást, csendéletet, gyümölcsöket stb. a színeket a szemüvegben kell kiválasztaniuk a piros szemüveget rögtön az óra legelején vegyék fel (a rajzeszközök színét így nem látják fehér fénynél) a rajzok megtekintése fehér fénynél Kísérlet 3 színes fénnyel: piros-zöld-kék színű lámpák fényeit vetítjük egymásra színek keveredésének megfigyelése, színkör megfigyelése, középen fehér fény megfigyelése árnyékvető tárgyat helyezünk a fények kereszteződésébe az árnyékok színeinek tanulmányozása, megnevezése. Nevezzék meg az eredeti színeket, melyek egymásra vetüléséből létrejönnek az árnyák színei! Nevezzék meg az árnyékok színeit! Próbálják meg angolul a színek neveinek kezdőbetűjét leírni; ezek hozzák létre a kétféle színmódot. Komplementerek keletkezése, azok megnevezése. Határozzák meg a látvány alapján a komplementer színpárokat!

12 Gyűjteményre fókuszáló feladat: A gyűjteményben műveket kell keresniük, melyeken szürke, vagy egyéb akromatikus felületeket színek használatával érnek el az alkotók. Aki talált ilyen részletet, bemutatja a többieknek. pl. Halász Károly: Szürke kép, Mulasics László: Délutánról délutánra stb. Kreatív feladat: Előre elkészített, csak kontúrból álló, fénymásolt rajzot kapnak, melyen a felületeket színekkel kell kitölteni, úgy, hogy az eredmény mégis szürke (akromatikus) hatású legyen kapnak egy fénymásolt lapot (3. számú melléklet) színezzék ki szürke hatásúra, csak színek felhasználásával a színek közelről látszódjanak, csak messzebbről nézve keveredjen össze a szemünkben a két komplementer színpár Levezető feladat: A rajzok megtekintése, a színes szürkék eszközöktől függő hatásainak megbeszélése (a krétával dolgozók rusztikusabb, a ceruzát használók finomabb eredményei eszközfüggőek, és nem a személyiségtől függtek). Elmélet, kulcsfogalmak: additív színkeverés (Ha monokromatikus fénysugarakat összekeverünk, az eredmény egy kevert színű fénynyaláb lesz, amelyben az emberi érzékelés számára az egyes komponensek nem választhatók szét. Az ilyen fajta színkeverést összeadó színkeverésnek nevezik. Rendszeresen találkozunk vele televízió-nézéskor, vagy bármiféle színes kijelzős elektronikai készülékek használatakor. Az összeadó színkeverés alapszínei a vörös, a zöld és a kék, ezeket különböző arányban keverve minden színt megkaphatunk. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlő arányú keveréssel fehér színt adnak.) elektronikus eszközök, fény szubtraktív színkeverés (Felületen való visszaverődéskor, szóródáskor a felület a fénynyaláb bizonyos hullámhosszúságú összetevőit elnyelheti, kivonhatja, ezért látjuk a fehér fénnyel megvilágított tárgyakat színesnek. Azt a fajta színkeverést, amikor nem színek összeadásával, hanem színösszetevők kivonásával kapunk új színt, kivonó színkeverésnek nevezzük. Legkézenfekvőbb példája a festészet, amikor különböző színű festékek keverésével érjük el a kívánt színhatást, de a színes fényképezés, nyomtatás is ezen az elven alapul. Ilyenkor a színes felület színének azt látjuk, ami a megvilágító fehér fény spektrumából megmarad, a többi elnyelődik. A kivonó színkeverés ideális alapszínei a magenta, sárga és a cián, de a színes nyomtatás fekete festéket is használ, a festészet pedig még többféle színt.) nyomtatás, pigmentek, festékek RGB színmód CMY színmód RBG-CMY kapcsolata Komplementerek keletkezése, azok megnevezése. A kétféle színmód színei egymás komplementer színpárja. Komplementaritás, akromatikusság, akromácia

13 Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, progresso színes ceruza, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, ragasztó, rajzlap, 3D szemüveg, lámpák, színes fóliák 8. alkalom Téma: Színkontrasztok, színes reflexek, bátorság a színhasználatban Feldolgozott mű: Roskó Gábor: Odüsszeusz és a szirének Gyűjteményre fókuszáló feladat: A gyűjteményben művet kell keresniük, ahol az arcokon (tárgyakon) más színeket is használ a festő, mint a témájának a színe. Roskó Gábor (és más általuk megtalált kép) kapcsán beszélgetünk a színes reflexekről, a látszólag oda nem illő színek használatáról. Kreatív feladat: Az előző alkalommal piros szemüvegben elkezdett rajzot egészítik ki (fehér fénynél), színes reflexekkel folytassák a piros szemüveges rajzot normál fehér fénynél, egészítsék ki a rajzot bátor színes reflexekkel (a piros szemüvegben kiválasztott és felhasznált színek valószínűleg amúgy sem olyanok, amilyennek elképzelték; tehát egy felszabadult, valóságtól elrugaszkodott rajzi alap eleve adott) Levezető feladat: A rajzok megtekintése, a (kezdetben kényszerű) bátor színhasználatok értékelése Elmélet, kulcsfogalmak: visszavert fény, vetett árnyék, önárnyék színes reflexek kialakulása Anyagok, eszközök: akvarellceruza, rajztömb, tiziano papír, filctoll, progresso színes ceruza, tus, olajpasztell, pasztellceruza, pittkréta, porpasztell, radír, sniccer, színes ceruza, viaszkréta, másolópapír, filc, rajzlap

14 9. alkalom Téma: optikai színkeverés, a szem tehetetlensége, hosszú expozíció a fotográfiában Feldolgozott mű: Eperjesi Ágnes: Minden világos 1 6. Bevezető feladat, kísérlet: ventillátor lapátjaira ragasszanak színes fóliákat, kapcsolják be a ventillátort Beszélgetés: optikai színkeverés fogalma, mozgás érzékelése, a szem tehetetlensége révén Gyűjteményre fókuszáló feladat: Keressenek a gyűjteményben olyan képet, amin optikai színkeverés van Eperjesi Ágnes: Minden világos 1 6. A forgó, transzparens rétegek színkeveredéseket hoznak létre, melyek a szemünk előtt, a mozgás révén változnak. Megnevezzük a különböző színeket. Ismétlés: visszautalunk az előző alkalommal tárgyalt komplementaritásra: mely színek keveredése eredményez akromatikus hatást?

15 Kreatív feladat: bemozdult képek készítése ők maguk forognak, mozognak színes ruhások előnyben színkeverés hosszú expozícióval. (A hosszú expozíció csak a fotográfia segítségével valósítható meg, olyan jelenségeket figyelhetünk meg így, melyeket a valóságban másmilyennek látunk.) tartsanak színes lapokat maguk előtt és mozgassák azokat az átfedésekben színkeveredések lesznek Levezető feladat: a képek közös megtekintése, kivetítése projektorral Elmélet, kulcsfogalmak: optikai színkeverés komplementaritás a festészetben, pigmentekkel Anyagok, eszközök: fényképezőgép, laptop, projektor, ventilátor, színes papírok, ragasztó, sniccer, színes kartonok 10. alkalom Téma: hosszú expozíció a fotográfiában, mozgás ábrázolása hosszú expozícióval bemozdulás. Virtuális tér kialakítása ezzel a technikával Feldolgozott mű: Mengyán András: Formák didaktikája

16 Bevezető feladat, kísérlet: Mire jó még a hosszú expozíció? (ismétlés, visszautalás az előző órára: A hosszú expozíció csak a fotográfia segítségével valósítható meg, olyan jelenségeket figyelhetünk meg így, melyeket a valóságban másmilyennek látunk.) Sötétben mobiltelefon fényével a foglalkozásvezető szöveget ír a levegőbe, többiek megpróbálják leolvasni Ha sikerül, az a szem tehetetlensége miatt van, mint a színkeverésnél, mert a szem tehetetlensége nemcsak színeket kever össze, hanem vonalakat is létrehoz (ismétlés: visszautalás az első órára, a vonalak formaalakító lehetőségeire) azaz a vonalak képzeletbeli formákat alkothatnak. Gyűjteményre fókuszáló feladat: Keressenek a gyűjteményben olyan képet, amelyen a vonalak képzeletbeli formákat jelezhetnek Mengyán András: Formák didaktikája Beszélgetés a képről, a virtuális formák képi megjelenéséről, képi olvasásáról Kreatív feladat: hosszú expozíció beállítása a fényképezőgépen fénygraffiti rajzolása vagy virtuális térbeli forma kialakítása eszközök: sötét helyiség, bármilyen fényforrás: pl. mobiltelefon (gyufa, gyertya) Levezető feladat: a képek közös megtekintése, kivetítése projektorral Elmélet, kulcsfogalmak: szem tehetetlensége hosszú expozíció mozgásábrázolás hosszú expozícióval Anyagok, eszközök: fényképezőgép, laptop, projektor

17 1. számú melléklet

18

19

20

21

22 2. számú melléklet

23 3. számú melléklet

A színérzetünk három összetevőre bontható:

A színérzetünk három összetevőre bontható: Színelméleti alapok Fény A fény nem más, mint egy elektromágneses sugárzás. Ennek a sugárzásnak egy meghatározott spektrumát képes a szemünk érzékelni, ezt nevezzük látható fénynek. Ez az intervallum személyenként

Részletesebben

A digitális képfeldolgozás alapjai

A digitális képfeldolgozás alapjai A digitális képfeldolgozás alapjai Digitális képfeldolgozás A digit szó jelentése szám. A digitális jelentése, számszerű. A digitális információ számokká alakított információt jelent. A számítógép a képi

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak Az emberi színlátás Forrás: http://www.normankoren.com/color_management.html Részletes irodalom: Dr. Horváth András: A vizuális észlelés

Részletesebben

Színharmóniák és színkontrasztok

Színharmóniák és színkontrasztok Színharmóniák és színkontrasztok Bizonyos színösszeállításokat harmonikusnak, másokat össze nem illőnek érzünk. A kontrasztjelenségekkel már Goethe (1810) és Hoelzel (1910) is foglalkozott. Végül Hoelzel

Részletesebben

Színek 2013.10.20. 1

Színek 2013.10.20. 1 Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez

Részletesebben

Összeadó színkeverés

Összeadó színkeverés Többféle fényforrás Beépített meghajtás mindegyik fényforrásban Néhány fényforrásban beépített színvezérlő és dimmer Működtetés egyszerűen 12V-ról Színkeverés kézi vezérlővel Komplex vezérlés a DkLightBus

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István OPTIKA Színek, szem működése Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu Színrendszerek: Additív színrendszer Seres István 3 http://fft.szie.hu

Részletesebben

Fotográfia BA szak tájékoztató

Fotográfia BA szak tájékoztató Fotográfia BA szak tájékoztató A MOME fotográfia alapképzésén elektronikus formában beadandó, az előírt feladat otthoni megoldását és eddigi szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag tartalmi

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István OPTIKA Szín Dr. Seres István Additív színrendszer Seres István 2 http://fft.szie.hu RGB (vagy 24 Bit Color): Egy képpont a piros, a kék és a zöld 256-256-256 féle árnyalatából áll össze, összesen 16 millió

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I.

MUNKAANYAG. Kruzslicz Zsolt. Színkeverés. A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I. Kruzslicz Zsolt Színkeverés A követelménymodul megnevezése: Mázolás, festés, felújítási munkák I. A követelménymodul száma: 0878-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-30 SZÍNKEVERÉS

Részletesebben

Periférikus látás kísérletek

Periférikus látás kísérletek Periférikus látás kísérletek A látás egyfajta tudattalan, illetve korlátozott tudatosságú, néha reflexszerű feldolgozása a szemünk elé táruló információáradatnak. A szemünk fizikai tulajdonságai révén

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Játékpedagógia Készítette: Szikora Andrea (SZAVAIF.SZE) 2014.12.01. Oktató: Dr. Sztanáné dr. Babics

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

2.7.2.A hét színkontraszt

2.7.2.A hét színkontraszt 2.7.2.A hét színkontraszt Kontrasztról akkor beszélünk, ha két összehasonlítandó színhatás között szembeszökő különbségek, vagy intervallumok állapíthatók meg. Érzékszerveink, csak összehasonlítás útján

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum:

A NAPFÉNY ÉS A HŐ I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE. Dátum: I. A FÉNY TULAJDONSÁGAINAK MEGFIGYELÉSE A NAPFÉNY ÉS A HŐ 1. A meleg éghajlatú tengerparti országokban való kirándulásaitok során bizonyára láttatok a házak udvarán fekete tartályokat kifolyónyílással

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_02 É N É S A V I L Á G erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_02 É N É S A V I L Á G A mi iskolánk Az iskolához kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése Készítette: Ballai Oszkárné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai 1. A... egyedi alkotóelemek, amelyek együttesen formálnak egy képet. Helyettesítse be a pixelek paletták grafikák gammák Helyes válasz: pixelek

Részletesebben

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE; B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE; A CIE DIAGRAM, A SZÍNEK ÁBRÁZOLÁSA A DIAGRAMBAN;A NYOMTATÁSBAN REPRODUKÁLHATÓ SZÍNTARTOMÁNY SZÍNRENDSZEREK A színrendszerek kialakításának célja: a színek

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 A CIE színinger mérő rendszer (1931) Commission Internationale

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Számítógépes grafika Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12. Az emberi látás Jellegzetességei: az emberi látás térlátás A multimédia alkalmazások az emberi érzékszervek összetett használatára építenek.

Részletesebben

Képszerkesztés elméleti kérdések

Képszerkesztés elméleti kérdések Képszerkesztés elméleti kérdések 1. A... egyedi alkotó elemek, amelyek együttesen formálnak egy képet.(pixelek) a. Pixelek b. Paletták c. Grafikák d. Gammák 2. Az alábbiak közül melyik nem színmodell?

Részletesebben

Szín számokkal Képábrázolás

Szín számokkal Képábrázolás 2. foglalkozás Szín számokkal Képábrázolás Összegzés A számítógépek a rajzokat, fényképeket és más képeket pusztán számokat használva tárolják. A következő foglalkozás bemutatja, hogyan tudják ezt csinálni.

Részletesebben

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fénytechnika A szem, a látás és a színes látás Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013 Mi a szín? (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott hullámhosszúságú

Részletesebben

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny

MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny MÁV-START Tudáspróba Felhasználói kéziköny Tartalomjegyzék Bejelentkezés a tudáspróbára... 3 Kijelentkezés... 3 Megkezdett tudáspróba folytatása... 4 Tudáspróba kiválasztása... 5 Tudáspróba kiválasztása...

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A GIMP festő és rajzolóeszközei

A GIMP festő és rajzolóeszközei A GIMP festő és rajzolóeszközei Az eszközök felsorolása Menü: Eszközök/Festőeszközök, vagy eszköztár Kitöltési eszköz (Bucket fill) színnel vagy mintával tölti ki a hasonló egybefüggő területet Színátmenet

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez?

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? 7. lecke Színes kérdések Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? Ejtsünk szót egy kicsit a színekről! Ez az a fejezet, amit elsőre könnyen átlapozunk a foltvarrással foglalkozó

Részletesebben

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA

IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 11. modul: IDŐMÉRÉS AZ IDŐ MÚLÁSA 2 A modul célja

Részletesebben

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló

Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Családi nap című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Időpont: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. 2013 november 25-december 05-ig A megvalósításban résztvevő óvodapedagógusok:

Részletesebben

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozással ismerkedőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 A foglalkozás célja, hogy a tanulók játékosan ismerkedjenek meg az információ átadásának lehetőségeivel, a LOGO programnyelv alapjaival. Irányjátékokkal, robotjátékokkal fejlesszük a tanulók algoritmikus

Részletesebben

Osztályfoglalkozások

Osztályfoglalkozások Osztályfoglalkozások Vasarely egyszerre tartotta magát magát művésznek, építésznek és kutatónak. Művészként az őt körülvevő látott és tapasztalt világból merített ihletet. Emellett figyelemmel követte

Részletesebben

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének OPTIKAI CSALÓDÁSOK Mint azt tudjuk a látás mechanizmusában a szem által felvett információt az agy alakítja át. Azt hogy valójában mit is látunk, nagy szerepe van a tapasztalatoknak, az emlékeknek.az agy

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

A Paint program használata

A Paint program használata A Paint program használata A Windows rendszerbe épített Paint program segítségével képeket rajzolhat, színezhet és szerkeszthet. A Paint használható digitális rajztáblaként. Egyszerű képek és kreatív projektek

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT

TEMATIKUS FOGLALKOZÁS. Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT Alcím: Történeti-vonal TEMATIKUS FOGLALKOZÁS Cím: KORTÁRS LÁNCOLAT 3 ALKALOM + ismétlés tartam: 60 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 12-18

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária

ISKOLARENDSZEREK A MODUL CÍME. A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam. KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes. Gyáni Mária A MODUL CÍME ISKOLARENDSZEREK A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes Gyáni Mária ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola Fegyvernek 1 MODULTÉRKÉP

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam

Rajz és Vizuális kultúra évfolyam Az osztályozó vizsga feladatai és témái. (A törzsanyag pirossal jelölve!) Szóbeli! Tanmenet Rajz és Vizuális kultúra 11.-12. évfolyam Tankönyv: 11.évfolyam,-Imrehné Sebestyén Margit: A képzelet világa

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Karakterek, hősök A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 19/1-es számú könyvtára, alsós csoport A foglalkozás időpontja: 2010. november 17. A foglalkozás

Részletesebben

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON,

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON, B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON, A RÁCSELFORGATÁS A színbontás célja: a színes képeredeti nyomdaipari alapszínekre (sárga, bíbor, cián, fekete) való bontása. A színbontás

Részletesebben

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás NTP-KKI-B-15 A köznevelés és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás Tudomány és művészetek tehetséggondozó

Részletesebben

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc

Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc Az ellipszis, a henger AF 22 TORZS/ HATODIK/Tor62al98.doc..\..\Tartalomjegyzék.doc - Az ellipszis Cél: Látvány utáni tanulmány. Szakkörön, rajziskolában heteken át szerkezeti rajzokat készítenénk, átlag

Részletesebben

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Kincsvadászat Feladatleírás Regular Category / Junior High School WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015 Ez a dokumentum a World Robot Olympiad magyarországi Nemzeti Fordulóján érvényes. A Nemzetközi Döntő

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések:

Megadja, hogy a képek színesben vagy fekete-fehérben legyenek-e kinyomtatva Megjegyzések: Oldal: 1 / 5 Színminőség-útmutató Az útmutató segítségével a felhasználók áttekintést kapnak arról, hogyan használhatók fel a nyomtatón rendelkezésre álló műveletek a színes kimenet beállításához és testreszabásához.

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Színtechnika A vizuális színmérés

Színtechnika A vizuális színmérés Színtechnika A vizuális színmérés Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 A mérendő mennyiség: a szín (MSz 9620) Fizika: a szín meghatározott

Részletesebben

Jegyzetelési segédlet 7.

Jegyzetelési segédlet 7. Jegyzetelési segédlet 7. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Projektor az igazi multimédiás (periféria) eszköz Projektor és kapcsolatai Monitor Számítógép HIFI

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

Elvek a színek használatához

Elvek a színek használatához Elvek a színek használatához Starkné dr. Werner Ágnes A színek szerepe A színesen közölt információt könnyebben meg tudjuk jegyezni. A színek használhatók megkülönböztetésre, kódolásra, vagy esztétikai

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen

Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen A korábbi gyakorlat A nyomtatásra kerülő bizonyítványokat, pontosabban a lap egy pontját megmértük, a margót ehhez igazítottuk. Hibalehetőségek: - mérés / mérő személy

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POLYCOM HDX VIDEOKONFERENCIA RENDSZERHEZ - FONTOS TEENDŐK VIDEOKONFERENCIA ELŐTT - A VIDEOKONFERENCIA ÜZEMBE HELYEZÉSE - HÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS FOGADÁSA - A KAMERA ÉS A MIKROFON HASZNÁLATA

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak

Matematika feladatbank I. Statisztika. és feladatgyűjtemény középiskolásoknak Matematika feladatbank I. Statisztika Elméleti összefoglaló és feladatgyűjtemény középiskolásoknak ÍRTA ÉS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dugasz János 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dugasz János Tartalom Bevezető 7 Adatok

Részletesebben

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA

HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA HELYI TANTERV VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI TÁMOP TEMATIKA 2010/I. félév Múzeumi szakkör KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI Időpontok: szombatonként, 15-17 h Időtartam: 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben

Alapfogalmak folytatás

Alapfogalmak folytatás Alapfogalmak folytatás Színek Szem Számítási eljárások Fényforrások 2014.10.14. OMKTI 1 Ismétlés Alapok: Mi a fény? A gyakorlati világítás technika alap mennyisége? Φ K m 0 Φ e ( ) V ( ) d; lm Fényáram,

Részletesebben

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás

Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Énekes Béla és Jakab Anita foglalkozás vázlatai a Sajóvárkonyi Általános Iskolában 1. foglalkozás Téma: Bevezető foglalkozás Cél: - az erőszak megelőző foglalkozás bemutatatása - a foglalkozásokon betartandó

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület

3.1.1. A márka megjelenítése, márka elemek A logo A logo körül minimálisan szabadon hagyandó terület 2007. július. 3.. körül minimálisan szabadon hagyandó terület 3 Minden egyes OTP csoporttag logoja esetében érvényes szabály, hogy az embléma (a kör) méretének egyharmad része távolságot kell szabadon

Részletesebben

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI Az alkalmassági, gyakorlati vizsga 2. (1) Jelen szabályzat 16. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari termék és

Részletesebben

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei

Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Háromdimenziós képkészítés a gyakorlatban és alkalmazási területei Bálint Tamás Dr. Berke József e-mail: balinttamas85@gmail.com, berke@gdf.hu Gábor Dénes Főiskola Hogyan működik a 3D? Az emberi látás

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János

AZ ARCODRA VAN ÍRVA 5. ÉVFOLYAM. a z é n d i m e n z i ó i SZKC_105_02. A modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János TÜKÖR II. SZK_105_02 a z é n d i m e n z i ó i Z RODR VN ÍRV modul szerzõi: Korbai Katalin, mészáros János SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári tükör ii. az arcodra van írva

Részletesebben

2.A osztályban szükséges eszközök

2.A osztályban szükséges eszközök 2.A osztályban szükséges eszközök 3db 16-32 vonalas füzet 2db 27-32 négyzetrácsos füzet 1db sima füzet 1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár) 1cs írólap 2db dobókocka 1db mérőszalag 1db rövid vonalzó

Részletesebben