EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA"

Átírás

1 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária gazdasági igazgató Intézmény vezetője: Dr. Ficzere Andrea főigazgató Jóváhagyta: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet... számú határozatával. Dátuma első kiadás átfogó módosítás átfogó módosítás Módosítások/Kiadás Leírása 1/14

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA HIVATKOZÁSOK ALKALMAZÁSI TERÜLET TARTALMA Térítési díj fizetésére kötelezettek köre Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok Érvényes biztosítással rendelkező betegek esetében, OEP által nem finanszírozott ellátások: Térítés köteles szolgáltatások köre Nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások, vizsgálatok Jogszabályban meghatározottan térítési díj befizetése ellenében végezhető szolgáltatások Beutaló köteles szolgáltatások beutaló nélkül való igénybevétele, illetve a beutalási rendtől eltérően igénybe vett ellátások Magánorvosi beutalóval érkező beteg ellátása Részleges térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások és egészségügyi szolgáltatások köre Térítési díj nélkül igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre Biztosítási jogviszony előzetes igazolása nélkül igénybe vehető ellátások (alapcsomag) Elsősegélynyújtás Sürgős szükség A térítési díj fizetésére kötelezett személyekkel és ellátásokkal kapcsolatos szabályok Térítési díjak A térítési díj fizetésének szabályai A térítési díj befizetésének rendje TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI KEDVEZMÉNYE HATÁLYBALÉPÉS, KIFÜGGESZTÉS KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK /14

3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az OEP által nem térített egészségügyi ellátás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának szabályozása. 2. HIVATKOZÁSOK az évi CLIV. sz. törvény az egészségügyről (Eü.tv.), a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. sz. törvény (Ebtv.), Ebtv. végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, 284/1997. (XII.23.) Korm. rend térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól, a nem gyógyító célú kizárólag esztétikai vagy rekreációs célból nyújtott szolgáltatásokról szóló 46/1997. (XII. 17.) NM sz. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályozásáról szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet, menedékjogról szóló 1997 évi CXXXIX. sz. törvény hatálya alá eső külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. Rendelet, 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról, 48/1997.(XII. 17.) NM rendelet, 87/2004. (X.4.) ESZCSM rend. Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól, 89/1995 (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, 34/1999. (IX. 24.) BM.-EüM.-IM. rend (1) (2) (3). Bekezdése, évi C. törvény a számvitelről, év CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, valamint a Magyar Köztársasággal egészségügyi ellátásra vonatkozó egyezményt kötött államokból és az EGT tagállamaiból érkező személyek egészségügyi ellátásáról a 1408/71 EGK rendelet és az 883/04 EGK sz. rendelet, továbbá a kétoldali szociálpolitikai és szociális biztonsági egyezmények. 3. ALKALMAZÁSI TERÜLET Az Uzsoki Utcai Kórház Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplő valamennyi betegellátást végző fekvő és járóbeteg ellátó, diagnosztikai munkahelye, valamint egyéb szervezeti egysége. A jelen Szabályzat kihirdetését követően valamennyi intézményi közalkalmazott, illetve az intézménnyel egyéb jogviszony alapján szerződésben levő személy, a Szabályzatban írottak szerint köteles eljárni térítésköteles szolgáltatás végzése, illetve annak bizonylatolása, adminisztrálása során. Ezen Szabályzat hatályba lépésével egy időben a Szabályzat tárgyával kapcsolatos összes korábbi belső szabályozás hatályát veszti. 4. TARTALMA 4.1. Térítési díj fizetésére kötelezettek köre A társadalombiztosítási támogatással igénybevett egészségügyi ellátások előtt az egészségügyi szolgáltató a TAJ számot és a fényképes személyazonosságot igazoló 3/14

4 okmány bemutatását követően, az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően az OEP nyilvántartásában on-line ellenőrzi, hogy a támogatott ellátás igénybevételére jelentkezett beteg a jogviszony nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként szerepel-e. Ennek során az OEP nyilvántartásában szerelő jogviszony adatokat ellenőrzik az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során, hogy meggyőződjenek arról, hogy az azt igénybe venni kívánó beteg szerepel-e az OEP nyilvántartásában. A betegeket akkor is el kell látni, ha az ellenőrzés eredménye alapján a beteg nem szerepel az egészségügyi ellátásra jogosultakról vezetett OEP nyilvántartásban. A jogviszony ellenőrzés eredményéről tájékoztatni kell a beteget. Ha a jogviszony ellenőrzés eredménye szerint a beteg az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel, erről és a jogviszonyának rendezési lehetőségeiről az egészségügyi szolgáltató az Intézményben működő egészségügyi betegnyilvántartó programból letölthető értesítés átadásával köteles tájékoztatni a beteget. Az OEP egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában nem szereplő személynek, a jogosultsága fennállásának tisztázása érdekében a lakóhelye szerint illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervét. Fontos tudni, hogy ha nem szerepel valaki az OEP nyilvántartásában, az a beteg ellátását nem érinti, mert az ellenőrzés eredményétől függetlenül az egyéb feltételek fennállása esetén el kell látni a beteget, az ellátás nem tagadható meg az OEP nyilvántartás adataira hivatkozással Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok Mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban nyújtott szolgáltatásokért a magyar biztosítással nem rendelkező betegeknek (nem biztosított betegek, olyan országokból érkező betegek, melyekkel nincs nemzetközi egyezmény, vagy ellátásuk nem esik a biztosított szolgáltatások körébe, vagy nem rendelkeznek a szükséges igazolásokkal) a jelen szabályzatban és mellékleteiben meghatározott díjtételeket kell fizetniük az igénybevett egészségügyi szolgáltatásért. A fizetési kötelezettségről és a várható fizetendő összegről a beteget a szolgáltatás nyújtása előtt tájékoztatni kell. Érvényes biztosítással nem rendelkező külföldi és magyar állampolgárok: az állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal, letelepedés céljából kapott tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgárok, egyezményes (államközi szerződés) országból érkező külföldi állampolgárok nem sürgős ellátására, az Európai Unió tagállamaiból érkező azon állampolgárok, akik nem rendelkeznek Európai Betegbiztosítási Kártyával vagy Kártyahelyettesítő nyomtatvánnyal, az Európai Unió tagállamaiból érkező azon állampolgárokra, akik nem sürgős ellátást vesznek igénybe, nem EU-s és államközi szerződéssel nem rendelkező ország állampolgára, magyar állampolgárok, akik a törvényileg előírt biztosítási igazolások valamelyikével nem rendelkezik (nincs TAJ szám vagy EU kártya) biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező (a TAJ egyéb okból érvénytelen, a TAJ átmenetileg érvénytelen) magyar állampolgár. 4/14

5 Érvényes biztosítással rendelkező betegek esetében, OEP által nem finanszírozott ellátások: kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátást kíván igénybe venni, a társadalombiztosítás terhére csak részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatások, a társadalombiztosítási jogviszonyát megfelelő módon (TAJ kártya) nem tudja igazolni. gyógyszerkipróbálás keretében végzett ellátásokra, menedzserszűrés keretében végzett vizsgálatokra, magánorvosok, biztosítótársaságok részére végzett vizsgálatokra, beutaló nélkül igénybevett diagnosztikai vizsgálatokra és beavatkozásokra, bevándorlási és letelepedési kérelemhez szükséges hatósági orvosi igazolás kiadásához szükséges vizsgálatok, üzemorvosi beutalóval igénybevett vizsgálatokra, amennyiben nem a foglalkozásából eredő megbetegedéssel vagy üzemi balesettel kapcsolatos az igénybevétel, adatszolgáltatással, iratmással kapcsolatos szolgáltatások Térítés köteles szolgáltatások köre Nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások, vizsgálatok Nem orvosi indikáció alapján végzett beavatkozások: pl. sterilizálás, terhesség megszakítás. A nem orvosi indikáció alapján végzett terhesség megszakítás térítési díjáról a 32/1992. (XII.23.) NM rendelet intézkedik, amely a magzati élet védelméről szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtását szabályozza. A terhesség megszakítás díját a kérelmező az Egészségbiztosítási Alap számlájára fizeti be. A beavatkozás elvégzésének feltétele a térítési díj befizetésének igazolása. A terhesség megszakítást végző intézményünk az Egészségbiztosítási Alappal számol el. Nem orvosi indikáció alapján kért laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás csak teljes térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe Jogszabályban meghatározottan térítési díj befizetése ellenében végezhető szolgáltatások A 284/1997. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott térítési díj befizetése ellenében igénybe vehető szolgáltatások (véralkohol vizsgálathoz vérvétel, látlelet kiadása, munkaköri alkalmassági vizsgálatok) díjának megállapítása jogszabály alapján történik. A 46/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehető ellátásokról rendelet szolgáltatásai esetében a szolgáltató saját hatáskörében állapítja meg a térítési díjat Beutaló köteles szolgáltatások beutaló nélkül való igénybevétele, illetve a beutalási rendtől eltérően igénybe vett ellátások Az általános fekvőbeteg szakellátást az egészségbiztosító által támogatott szolgáltató orvosának, vagy az orvos saját magának/közeli hozzátartozójának kiállított orvosi beutalása alapján lehet igénybe venni. A sürgős szükség esetét kivéve, ha a beteg beutaló nélkül, vagy a beutalási rendtől eltérően nem a beutalón megnevezett egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe a járó- vagy a fekvőbeteg szakellátást, részleges térítést köteles fizetni. 5/14

6 A beteg orvosi beutaló nélkül akkor kezdeményezheti a járóbeteg- vagy a fekvőbeteggyógyintézeti ellátást, ha azt feltételezi, hogy egészségi állapota az azonnali ellátását indokolja és a beutalásra jogosult orvos felkeresése az ellátását jelentősen késlelteti. Az ellátó intézményben a beteg vizsgálatát követően döntenek az azonnali ellátás szükségességéről. Amennyiben a vizsgálat megállapítása szerint a beteg egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátását, az egészségügyi szolgáltató orvosa a biztosítottat a beutalására jogosult orvoshoz irányítja, ha pedig a beteg ennek közlése ellenére is kezdeményezi az azonnali ellátását, tájékoztatni kell az orvosi beutaló nélkül indokolatlanul igénybe vett egészségügyi ellátásért fizetendő térítési díjról. A beutaló köteles ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén a beteget nem lehet más szakellátásra tovább utalni, azt társadalombiztosítási támogatással igénybe venni. Laborvizsgálat és képalkotó diagnosztikai ellátás nem vehető igénybe beutaló nélkül (amennyiben a beteg ragaszkodik a vizsgálatok elvégzéséhez, úgy teljes térítési díjat köteles fizetni). A biztosított személyek orvosi beutaló nélkül is térítésmentesen vehetik igénybe szakorvosi rendelő által nyújtott: bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, fül-, orr-, gégészeti, szemészeti, általános sebészeti és baleseti sebészeti, onkológiai szakellátást Magánorvosi beutalóval érkező beteg ellátása. Térítési díj fizetésére kötelezhető az a beteg, aki magánorvos által kiállított beutalóval veszi igénybe az ellátást, kivétel a jogszabályban előírt sürgős ellátások esetén. 4.3 Részleges térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások és egészségügyi szolgáltatások köre Az egészségbiztosítás által támogatott ellátások igénybevétele során a betegnek a következő, felsorolásban szereplő esetekben az ellátások után részleges térítést kell fizetni: orvosválasztás, (kivéve a terhesgondozást és szülészeti ellátást), a beteg kérésére egyéni igényei szerinti nyújtott étkezés, ha a feltételek rendelkezésre állnak, és ez nem érinti az ellátás szakmai színvonalát, az emelt szintű fekvőbeteg ellátás igénybevétele, a területen kívüli beteg által igénybevett krónikus ellátás, a beteg kérésére az egészségi állapota által nem indokolt, az intézményben e célra kijelölt részlegében biztosított magasabb színvonalú elhelyezés, (ennek feltétele, hogy az ellátás szakmai színvonalát nem érintheti, és e többletszolgáltatások teljesítése mellett a Kórház a lekötött kapacitását folyamatosan és teljes körűen el tudja látni), az egészségügyi ellátás keretében igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatások, OEP által finanszírozott ellátások eltérő tartalommal, többletköltséggel történő igénybevétele, (például tényleges és finanszírozott implantátum ár közti különbözet, altatás igénybevétele, stb). 6/14

7 a krónikus ellátás OEP finanszírozási díjának jogszabályszerinti csökkenése (3 hónap) esetén a teljes térítési díj és a csökkentett térítési díj különbözetét kell megfizetni, az OEP finanszírozás megszűnését követően (6 hónap) pedig a teljes finanszírozási díjat ki kell fizetni az ellátást igénybe vevőnek, gyermekét kísérő szülő kórházba történő felvétele, halott tárolása és hűtése. A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásnak a beutalási rendtől eltérő igénybevétele, illetve beutaló nélküli igénybevétel esetén a fizetendő részleges térítési díj: a) A fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén a fizetendő részleges térítési díj annak az összegnek a 30 százaléka, ami az adott ellátásért az egészségbiztosító felé elszámolható azzal, hogy a beteg által fizetendő összeg nem haladhatja meg a forintot. b) A beutaló nélkül igénybevett ellátás után fizetendő térítés az adott ellátásra az OEP-től elszámolható összeg 30 %-a, de maximum Ft. A részleges térítési díj megfizetését az OEP-nek elszámoláskor jelenteni kell és ezt finanszírozáskor figyelembe veszik! 4.4. Térítési díj nélkül igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre Térítésmentesen vehető igénybe minden olyan egészségügyi ellátás és szolgáltatás, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár kifizet és a jelen Szabályzatban felsorolt térítéses ellátások között nem szerepel Biztosítási jogviszony előzetes igazolása nélkül igénybe vehető ellátások (alapcsomag) A Magyarország területén tartózkodó személyeknek az igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony (pl. biztosítás) előzetes igazolása nélkül, az egészségügyi ellátási alapcsomag részeként a következő egészségügyi ellátások járnak: A) a járványügyi ellátások közül a) a kötelező védőoltás (kivéve a külföldre történő kiutazás miatt szükséges védőoltást), b) a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálat, c) a kötelező orvosi vizsgálat, d) a járványügyi elkülönítés, e) a fertőző betegek szállítása, B) azonnali ellátásra szoruló személy mentése C) sürgős szükség esetén a jogszabályban meghatározott ellátások Elsősegélynyújtás Az elsősegély nyújtási kötelezettség biztosítási jogviszonytól függetlenül minden magyar és külföldi állampolgár esetén térítésmentesen fennáll. Elsősegélynyújtásnak minősül, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradásának előreláthatólag a beteg életét, illetve testi épségét kockáztatja, az azonnali orvosi ellátás elmaradása a beteg egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan, vagy tartós károsodást okozhat, a beteg betegségének tünetei (öntudatzavar, eszméletvesztés, vérzés, stb.) alapján, illetve baleset folytán, vagy más egyéb okból hirtelen bekövetkezett súlyosabb egészség károsodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul. 7/14

8 Sürgős szükség Szabályzat Az ellátások igénybevétele során a sürgős szükség, mint elhatároló tényező fontos szerepet játszik, ezért az egészségügyi törvény definiálja, hogy mely állapot tekinthető sürgős szükségnek. Ez alapján sürgős szükségnek minősül az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. A biztosítási jogviszony előzetes igazolása nélkül igénybe vehető ellátások körének meghatározása során a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amely a jogszabály (52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról) felsorolásában szereplő, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében a beteg állapotának stabilizálásáig végeznek. Az elsősegély szolgáltatáson túlmutató egészségügyi szolgáltatásért a nem biztosított személy térítési díjat köteles fizetni. Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy belső) vérzés, Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams- Stokes-Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál állapota), Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai, Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma), Eszméletlen állapotok, Status epilepticus és tüneti görcsrohamok, Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, vörös szem, szemsérülés, Szepszis, Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása, Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut nőgyógyászati vérzés, Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai, Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot, Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély, Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás), Mérgezések, 8/14

9 Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés), Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő), Elsődleges sebellátás, Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) sérülése, Compartement szindrómák, Nyílt törések és decollement sérülések, Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül), Súlyos medencegyűrű törések, Politraumatizáció, többszörös sérülések, Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma, Áramütés, elektrotrauma, Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta, Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség, Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető állapot, Heveny pszichés zavarok, pszichózisok, Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek elő A térítési díj fizetésére kötelezett személyekkel és ellátásokkal kapcsolatos szabályok Térítési díjak A betegellátás térítési díjainak meghatározása a Társadalombiztosítás finanszírozási rendszere alapján történik. A szolgáltatási árak előzetes tájékoztatási kötelezettsége miatt törekedni kell a leggyakoribb beavatkozások vagy terápiák árainak előzetes meghatározására. A.) Az egészségügyi ellátások térítési díjainak árképzése 1. Aktív fekvőbeteg ellátás az Uzsoki utcai telephelyen 1.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal vagy EU biztosítással (sürgős esetben) történő ellátás árképzése: súlyszám * mindenkori aktív alapdíj. Az ellátás az OEP finanszírozás terhére kerül elszámolásra. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli magyar beteg esetén történő ellátás árképzése: súlyszám * mindenkori aktív alapdíj. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli külföldi beteg esetén történő árképzés: súlyszám * mindenkori aktív alapdíj*2. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra. 2. Rehabilitációs fekvőbeteg ellátás a Hungária körúti épületben 2.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* rehabilitációs szorzó, melynek elszámolása az OEP finanszírozás terhére történik. Az OEP finanszírozás felső 9/14

10 határnapját követően a krónikus finanszírozás szabályai az irányadók. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli magyar beteg esetében az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* rehabilitációs szorzó. Az OEP finanszírozás felső határnapját követően a krónikus finanszírozás szabályai az irányadók. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli külföldi beteg esetében az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* rehabilitációs szorzó. Az OEP finanszírozás felső határnapját követően a krónikus finanszírozás szabályai az irányadók. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra. 3. Krónikus (hosszú ápolási idejű ellátás) a Hungária körúti épületben 3.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* krónikus szorzó, melynek elszámolása az OEP finanszírozás terhére történik. Az OEP finanszírozás felső határnapját követően a krónikus finanszírozás részleges vagy teljes összegű megtérítése (negyedévet követően 50 % finanszírozás, fél évet követően megszűnik az OEP finanszírozás). Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli magyar beteg esetében az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* krónikus szorzó. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli külföldi beteg esetében az árképzés: ápolási napok száma * mindenkori ápolásnapi díj* krónikus szorzó. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra. 4. Járóbeteg ellátás és fekvőbeteg ellátásban protokolltól eltérő beavatkozás 4.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal az árképzés: járóbeteg pontszám* mindenkori járóbeteg finanszírozási alapdíj, melynek elszámolása az OEP finanszírozás terhére történik. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli magyar beteg esetében az árképzés: járóbeteg pontszám* mindenkori járóbeteg finanszírozási alapdíj. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra nélküli külföldi beteg esetében az árképzés: járóbeteg pontszám* mindenkori járóbeteg finanszírozási alapdíj*4. Külön megállapodás esetén, kiegészítő díjazásként Ft/ ellátott eset kerül felszámításra. Az ellátási protokollok feletti költséget az igénybevevő gyógyászati segédeszköz, implantátum, stb.) alapján vagy a térítéses járóbeteg ellátás szabályai szerint fizeti meg. B.) Kiegészítő díjak 10/14

11 A VIP osztályon vagy 1, illetve 2 ágyas kórteremben történő elhelyezés csak a szabadkapacitás terhére vehető igénybe. A hotelszolgáltatási díjak bruttó értendők (az tartalmazzák). A Hungária körúti épületben VIP osztályos vagy 1 és 2 szobás fürdőszobás elhelyezés nem lehetséges, így az árak a meglévő lehetőségekre értendők. A Kórház telephelyein igénybe vehető fizetős szobák listája a belső hálózaton megtalálhatók. a) Hotelszolgáltatási díj VIP osztályon 1 ágyas kórteremben: Ft/nap. b) Hotelszolgáltatási díj VIP osztályon 2 ágyas kórteremben: Ft/nap. c) Hotelszolgáltatási díj 1 ágyas kórteremben: Ft/nap. d) Hotelszolgáltatási díj 2 ágyas kórteremben: Ft/nap. A Hungária körúti épületben a hotelszolgáltatási díj Ft/nap. e) Nem orvosi indikáció miatti speciális étkezés díja Ft/ ápolási nap (a betegellátás díja alap étkezés költségét). A szolgáltatás díja bruttó (az tartalmazza). Hozzátartozó kórházi elhelyezése csak akkor vehető igénybe, ha a beteg kezelőorvosa ehhez hozzájárul és az elhelyezés ezt lehetővé teszi. Csak aktív ellátásban vehető igénybe. A napi díj tartalmazza a pótágyon történő elhelyezést és a napi étkezést. f) Hozzátartozó elhelyezése a beteg szobájában VIP osztályon: Ft/ nap. g) Hozzátartozó elhelyezése a beteg szobájában: Ft/ nap. h) Betegmenedzselési díj: a betegutak szervezési, illetve ellátóhelyek közötti koordinációjának a térítési díja, mely aktív ellátásban Ft/ eset, rehabilitációs ellátásban Ft/ hónap, járóbeteg ellátásban Ft/esemény. Az ár bruttó (az tartalmazza). i) Idegen nyelvű ellátás: igény esetén a beteggel történő idegennyelvű kommunikációt biztosítjuk (angol), melynek költsége tételesen felszámításra kerül, a Kórházat megillető többletdíj fekvőbeteg ellátásban Ft, járóbeteg ellátásban Ft A térítési díj fizetésének szabályai Ha a biztosított (magyar vagy az Európai Uniós országokból érkező), az ellátás kezdetekor nem tudja igazolni az ellátásra való jogosultságát, fizető betegként kell kezelni, és tájékoztatni kell a várható költségekről. A TAJ számmal nem rendelkező személy csak akkor jogosult térítésmentes ellátásra, amennyiben a Magyarországgal egyezményt kötött ország állampolgára és azt érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel igazolni tudja. Valamint az a külföldi személy jogosult térítésmentes ellátásra, aki az Európai Unióhoz tartozó ország biztosítottja és bemutatja európai biztosítási kártyáját, vagy a kártyáját helyettesítő igazolást. Ellenkező esetben Kötelezvényt ír alá és vállalja egészségügyi ellátásának megtérítését vagy 15 napon belül igazolja biztosítási jogviszonyát. Ha a dokumentumok bemutatását elmulasztja, az igénybevett szolgáltatások részére kiszámlázásra kerülnek. A beteg aláírásával igazolja, hogy az ellátás költségeiről tájékoztatást kapott és a fizetési kötelezettséget tudomásul veszi. A nyomtatványt 2 példányban kell kitölteni, egyik példány a betegé (az általa ismert nyelvű), a másik (magyar nyelvű), a betegdokumentáció részét képezi. Teljes térítési díjat kell kifizetni az Európai Gazdasági Közösségbe nem tartozó, államközi egyezménnyel nem rendelkező országok állampolgárai számára elvégzett minden egészségügyi ellátásért, valamint az államközi egyezménnyel rendelkező 11/14

12 külföldi állampolgár nem sürgős ellátása esetében. Nem EU országból érkező állampolgár esetében, amennyiben nem tud készpénzes magyar fizetőeszközben fizetni, meg kell győződni arról, hogy rendelkezik e érvényes betegbiztosítással. Érvényes betegbiztosítás esetén az ellátásra jelentkező nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, betegbiztosítója nevét, székhelyét, címét, betegbiztosítási igazolványa számát, továbbá útlevelének számát fel kell jegyezni és az ellátásra jelentkezővel aláíratni. Az adatok hiányos kitöltése az ápolási díj behajthatatlanságát vonja maga után! A beutaló nélkül érkező beteg ellátása (sürgős ellátás kivételével) nem zavarhatja meg az előjegyzés alapján ellátásra várakozó betegek időben történő ellátását. A külföldi állampolgárok nem sürgős egészségügyi ellátása nem akadályozhatja a magyar állampolgárok részére nyújtott ellátást. A betegellátási díjat az igénybevevő közvetlenül az intézetnek köteles megfizetni, a Kórház által kiállított számla alapján. Amennyiben a beteg magánbiztosítója írásbeli kötelezettség-vállalásával igazolja a betegellátási díj megtérítését, az Intézmény a betegellátási díjat a biztosítónak számlázza. Jogi személyek által meghívott külföldi állampolgárok térítési díját a meghívó is viselheti. A kórházzal kötött szerződés alapján ellátott betegek térítési díját a szerződő partner is fizetheti. A többnyelvű beteg tájékoztató, a nyilatkozatok és a felvilágosító nyomtatványok az Intraneten elérhetők és letölthetők A térítési díj befizetésének rendje A beteg távozásakor az elbocsátó osztály kitölti az ADATLAP fizető fekvő illetve járóbetegek ellátásáról számla készítéséhez című formanyomtatványt. Az adatlap tartalmáért a kezelőorvos felelős. Az adatlapon fel kell tüntetni az ellátás megnevezését és az ellátás díját. Amennyiben az ellátásnak előre meghatározott díja nincsen, akkor az OEP finanszírozás szerinti súlyszámot, illetve pontszámot kell figyelembe venni. Fekvőbeteg ellátásban a beavatkozás és betegség által meghatározott HBCS kódját, megnevezését, súlyszámát, a súlyszám forint értékét a Szabályzat szerint, és a Ft értékkel felszorzott fizetendő végösszeget kell az adatlapra írni. A felvétel és a távozás napját az ápolási napok számításánál (aktív és krónikus ellátás esetén egyaránt) fél fél napként, azaz összesen 1 napként kell figyelembe venni. HBCS besorolást a kezelőorvos végzi el a diagnózisok és a beavatkozások alapján. Járóbeteg ellátásban a vizsgálat vagy beavatkozás kódját, megnevezését és a hozzá tarozó pontszámot kell az adatlapra írni figyelembe véve a beteg másik ellátóhelyen végzett vizsgálatait is (pl.:laboratóriumi vizsgálat), ha az a kezelőorvos beutalója alapján történt. A kezelőorvos aláírásával és pecsétjével ellátott adatlapokat a besorolás ellenőrzésének céljából az Informatikai Osztályra kell leadni. Az Informatikai Osztály ellenőrzését követően továbbítja az Adatlapot a Pénzügyi és Számviteli Osztályra, ahol megtörténik a számla kiállítása. A számlát, az ellátást igénybevevő a házipénztárban készpénzzel vagy bankkártyával egyenlítheti ki, amennyiben az a házipénztár nyitvatartási ideje alatt történik. Házipénztár nyitvatartási ideje: Hétfő - Csütörtök: és Péntek: /14

13 Pénztárzárást követően, illetve munkaszüneti napon a felvételt végző osztály átvételi elismervény ellenében köteles átvenni az összeget, amelyet a következő munkanapon a házipénztárba fizet be, és a Pénzügyi és Számviteli Osztály kiállítja a számlát. Az egészségügyi szolgáltatást térítés ellenében igénybevevő részére a kórházi zárójelentést, ambuláns lapot lehetőleg a számla szerinti összeg befizetését tanúsító bevételi pénztárbizonylat bemutatását követően kell kiadni. 5. TÉRÍTÉSI DÍJAK MÉLTÁNYOSSÁGI KEDVEZMÉNYE 5.1. A Kórház alkalmazottai mentesülnek a díjfizetés kötelezettsége alól a következő esetekben: szűrővizsgálat fizetős szoba igénybevétele kivéve a VIP egység szobáit A 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a biztosított a területileg illetékes Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől kérheti a teljes, vagy részleges térítési díj elengedését vagy mérséklését. 6. HATÁLYBALÉPÉS, KIFÜGGESZTÉS 6.1. A jelen szabályzat augusztus 1-én lép hatályba A hatályba lépéssel egy időben az előzőleg kiadott szabályzatok és igazgatói utasítások érvényüket vesztik Biztosítani kell, hogy jelen szabályzatot a kórház dolgozói és betegei megismerjék. 7. KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Egészségügyi szolgáltatások térítési díjainak táblázata 13/14

14 UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT 1. Aktív fekvőbeteg ellátás az Uzsoki utcai telephelyen Egészségügyi ellátás* ÁFA mentes Ellátási protokoll feletti költség a b c d e f g h i Hozzátartozó Hotel Hotel Hozzátartozó Nem orvosi elhelyezése a szolgáltatási díj szolgáltatási elhelyezése a indikáció beteg 1 ágyas díj 2 ágyas beteg Hotel Hotel szolgáltatási díj szolgáltatási díj VIP osztályon 1 VIP osztályon 2 ágyas ágyas kórteremben ** kórteremben ** kórteremben* * kórteremben* * miatti speciális étkezés*** szobájában (1 fő) szobájában VIP osztályon (1 fő) Betegmenedzselési díj Idegen nyelvű kommunikáció ÁFÁt opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális opcionális Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft / nap Ft/ eset Ft/ eset 1.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal vagy EU biztosítással súlyszám* mindenkori aktív alapdíj (OEP finanszírozás terhére) Ft/eset (külön megállapodás szerint) tételes költség nélküli magyar beteg részére nélküli külföldi beteg Rehabilitáció a Hungária körúti épületben Társadalombiztosítási jogviszonnyal nélküli magyar beteg részére nélküli külföldi beteg részére súlyszám* mindenkori aktív alapdíj Ft/eset súlyszám* mindenkori aktív alapdíj* Ft/eset (külön megállapodás szerint) ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * rehabilitációs szorzó (OEP finanszírozás terhére az OEP által meghatározott terminusig), utána részleges vagy teljes díj megfizetés Ft/eset (külön megállapodás szerint) ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * rehabilitációs szorzó Ft/eset (külön megállapodás szerint) ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * rehabilitációs szorzó* Ft/eset (külön megállapodás szerint) Ft / nap Ft / nap Ft/ hónap tételes költség tételes költség Krónikus (hosszú ápolási idejű) ellátás a Hungária körúti épületben Társadalombiztosítási jogviszonnyal nélküli magyar beteg részére nélküli külföldi beteg részére Járóbeteg ellátás és fekvőbeteg ellátásban protokolltól eltérő beavatkozás ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * krónikus szorzó (OEP finanszírozás terhére az OEP által meghatározott terminusig), utána részleges vagy teljes díj megfizetés Ft/eset (külön megállapodás szerint) ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * krónikus szorzó Ft/eset (külön megállapodás szerint) ápolási nap*mindenkori ápolási nap alapdíj * krónikus szorzó* Ft/eset (külön megállapodás szerint) Ft / nap Ft / nap Ft/esemény Ft/ eset 4.1. Társadalombiztosítási jogviszonnyal járóbeteg pontszám*finanszírozási alapdíj (OEP finanszírozás terhére) Ft/eset (külön megállapodás szerint) tételes költség nélküli magyar beteg részére nélküli külföldi beteg részére járóbeteg pontszám*finanszírozási alapdíj Ft/eset (külön megállapodás szerint) járóbeteg pontszám*finanszírozási alapdíj* Ft/eset (külön megállapodás szerint) 4.3 A térítési díjak lista szerinti árak, azoktól a Kórház szerződésben meghatározott feltételekkel eltérhet! *Amennyiben az igényelt ellátást vagy beavatkozást tartalmazza a tételes térítési díj táblázat, úgy az abban szereplő árak alkalmazandók! ** A VIP Osztályon történő, vagy 1-2 ágyas szobában történő elhelyezés csak szabad kapacítás esetén biztosított. A 2 ágyas kórterem egyedüli igénybevétele esetén a díj dupláját kell megfizetni. *** A betegellátás díja alapétkezés költségét tételes költség tételes költség /14

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs hosszú külföldi út utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 35 000 USD 75 000 USD 150

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MKB ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MKB GLOBÁL CSOPORTOS VÉDŐHÁLÓ ÉLET-, EGÉSZSÉG- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rendelkezések 1) Jelen Csoportos Élet-, Egészség- és Balesetbiztosítási

Részletesebben

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe

- felmerült problémája - tartózkodási helyének címe K&H biztostárs tengeren túli utazási segítségnyújtás és biztosítás szolgáltatási táblázata szolgáltatás alap emelt ideál sürgősségi egészségügyi költségek: - baleset esetén 75 000 USD 150 000 USD 300 000

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés

Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre. 2.1. Biztosítási ajánlat. 2.2. Biztosítási szerzôdés AD 01 Baleset- és egészségbiztosítás feltételei AD 01 Érvényes: 2014. április 1-jei és az azt követő technikai kezdetű szerződésekre I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza,

Részletesebben

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. törvény. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a számítástechnika

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szer zô dé si fel té te lek a Raiffeisen Bank Zrt. ál tal ki bo csá tott bank kár tyá val ren del ke zôk kül föl di uta zá sá ra szó ló biz to sí tá sá hoz 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek

Részletesebben

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás

Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Aktív Nap kórházi baleset -és betegségbiztosítás Biztosítási feltételek és ügyféltájékoztató Biztosítási esemény SZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁZAT Alap csomag A fejezet Kórházi Baleset- és betegségbiztosítás A Biztosított,

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Az Országgyűlés - az egészségügyi tevékenység kiemelkedő jelentőségének tudatában, - az egészségügyi dolgozókat megillető

Részletesebben

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 2758 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 26. szám A Kormány 40/2014. (II. 24.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező egészségbiztosítás

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26.

Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás. Budapest, 2013. július 26. Élj tovább! kombinált kockázati életbiztosítás Budapest, 2013. július 26. TARTALOMJEGYZÉK Ügyféltájekoztató........................................................ 4 A biztosítási és az üzleti titok..................................................

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2026/1

Részletesebben

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete:

EMELT ÖSSZEGŰ CSALÁDI PÓTLÉK. Az ügyintézés menete: 2013. április 4-i tájékoztatás: Az 54. számú Magyar Közlönyben foglaltaknak megfelelően a 24/2013. (III.29.) számú EMMI rendelet és annak 26. számú melléklete szerint a scoliosis (M.41.0- M41.9), illetve

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2. EUB-Segítségnyújtás éjjel-nappal + 361 465 3666 EUB-Assistance 24 hour service ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK EUB2013-01U2 Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. - ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató

Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Multi Casco Plus biztosítás általános szerződési feltételek és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t

Részletesebben

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek

Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek BI502 / 20110101 Csoportos Élet-, Egészség és Balesetbiztosítási Általános Feltételek Jelen feltételek hatályba lépésének időpontja: 201 január 0 I. Fejezet Általános rendelkezések Jelen Csoportos Élet-,

Részletesebben