Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60."

Átírás

1 A Szolgáltató adatai: Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60. Levelezési cím Soproni Szociális Intézmény 9400 Sopron Kossuth Lajos utca 10. Telefon 99/ Fax 06-99/ Web Bankszámlaszám Általános szabályok 1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely (Középiskolai Kollégium , Sopron Ferenczy János utca 60.) és szolgáltatásainak igénybevételét. 2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését. Szerződő fél 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. 2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). 3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. 2. A Szerződés kizárólag a Vendég (elektronikusan) írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi (elektronikusan) írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Tehát Szolgáltató írásbeli legalább útján történő - visszaigazolása nélkül a foglalás, az érvényes szerződés nem jön létre. Szerződés a Szolgáltató és a szerződő fél között írásban létrejött a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó megállapodás. 3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. 4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

2 5. Szálláshely-szolgáltatás esetén, ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyét (továbbiakban: Szálláshely), a Szolgáltató a Szerződésben kikötött szálláshely-szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult, ellenkező megállapodás hiányában. A meghatározott időtartam lejárta előtt megüresedett Szálláshelyet a Szolgáltató jogosult értékesíteni. 6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 7. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. Fizetés módja és feltételei 1. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kizárólag készpénzzel fizethető, a beköltözést megelőzően, előre a helyszínen. 2. Kivételt képez ez alól: a Volt Fesztivál, amikor kizárólag banki befizetés és előreutalás lehetséges. Banki teljesítés esetében a szállásigény visszaigazolását követően a Vendég, a szállás díját 10 napon belül a fent említett bankszámlára befizetni köteles, ennek elmaradása esetén a foglalás törlésre kerül. Továbbá a Volt Fesztivál idejére érkező Vendég tudomásul veszi, hogy tárgyév után történt utalás/befizetés esetén, a helyszínen az utalás/befizetés tényét igazolni köteles. a csoportos foglalás, melyet előzetes egyeztetés után előreutalással és banki befizetéssel is kiegyenlíthet a Szerződő, az Erste Bank Zrt.-nél vezetett számú bankszámlára. Amennyiben a csoport a szállás díját a helyszínen készpénzben kívánja kiegyenlíteni, úgy előzőleg en megküldött díjbekérő alapján, legkésőbb az érkezést megelőzően 14 nappal előleg megfizetése szükséges, melynek mértéke 20%. Előleg utalásának elmaradása esetén a Szolgáltató a szállásfoglalást törli. A szállás díjából fennmaradó rész, érkezéskor, a szállás elfoglalását megelőzően fizetendő. Amennyiben a szálláshely szolgáltatás igénybevétele elmarad, azt a Szerződő köteles a Szolgáltató felé jelezni. A szálláshely elfoglalását megelőzően a 14. napig a szálláshely szolgáltatás visszamondása díjtalan, a korábban beérkezett előleget/ szállásdíjat a Szolgáltató teljes egészében visszautalja a Szerződővel egyeztetett bankszámlaszámra. 14 napon belüli lemondás esetén, a befizetett előleget a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Számla utólag kerül kiállításra. Amennyiben a csoport a szállás-szolgáltatás teljes összegét átutalással kívánja kiegyenlíteni, úgy előzőleg en megküldött díjbekérő alapján 20% előleg utalása szükséges legkésőbb a szállás elfoglalása előtt 14 nappal. Az előleg utalásának elmaradása esetén a Szolgáltató a szállásfoglalást törli. A szolgáltatás díjából fennmaradó részt, az érkezést megelőzően legkésőbb 7 nappal, szintén en megküldött díjbekérő alapján kell kiegyenlíteni. Az utalás elmaradása esetén a Szolgáltató a szállásfoglalást tárgytalannak tekinti.

3 A foglalással kapcsolatos bármilyen módosításokat (létszám, időtartam) eddig az időpontig áll módunkban figyelembe venni. Érkezéskor a banki teljesítés igazolásának bemutatása szükséges napon belüli szálláshely-lemondás esetén, ha már a szolgáltatás teljes ellenértéke kifizetésre került, az előleggel csökkentett összeg kerül visszautalásra. Befizetett előleget a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni. Számla utólag kerül kiállításra. 7 napon belül beérkező szálláshelylemondás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a szálláshely díját megtéríteni, a kötbér 35 %-os. A kötbér alapja a szállásdíj teljes összege (az előleget tartalmazza). 3. Csoportoknál teljes szoba lefoglalása esetén, a megüresedő fekvőhely arányában (pl.: négyből egy fő által visszamondott szállásigény) a szálláshely-szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltatónak nem áll módjában arányosan csökkenteni. Tehát szobafoglalás esetén, a Szerződő a mindenkori szobaárat köteles fizetni, létszámra való tekintet nélkül. 4. Egyéb fizetési módokra Egészségpénztári kártya, Széchenyi Pihenőkártya, stb. nincs lehetőség. 5. FIGYELEM! Lemondás elmaradása esetén a kötbér 100%-os. A kollégiumba történő érkezés-elutazás 1. A szobák az érkezés napján 15:00 órától foglalhatók el, és az utazás napján 09:00 óráig állnak a Vendégeink rendelkezésére. 2. A Vendég tudomásul veszi, hogy a későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében, a szoba elhagyása személyzet részére történő átadással történik. Árak 1. A kollégium szobaárai ben, telefonon vagy személyesen a Kollégiumi Gondnokságon egyeztethetőek. 3. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. 4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. Kivételt képez az az eset, ha ennek megfizetésétől Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője eltekint. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. Szolgáltató árait forintban határozza meg. Ajánlatok 1. A Szolgáltató ajánlatai csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére. 2. A kedvezményes árak mindig a foglaltság függvényében érvényesek.

4 A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig. Amennyiben a felek közötti Szerződés vis major okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. A Vendég jogai 1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá. 2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban szóbeli panaszt tehet, melyet azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni köteles, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb a 30 (harminc) napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni köteles. írásbeli panaszt tehet, mely esetben a Szolgáltató a panasz beérkezését követően30 (harminc) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A Vendég ill. Szerződő fél kötelezettségei 1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni. 2. A Vendég köteles a portán kifüggesztett Tűzvédelmi előírásokat elolvasni és betartani! 3. A Vendég a portán megtalálható mindenkori Házirendet köteles elolvasni, betartani, különös tekintettel az alábbi pontokra: A szobakulcsot minden alkalommal le kell adni a portán, ha a vendég az épületet elhagyja. A mellékhelyiségeket a kijelölés szerint kell használni (pl.: NŐK, FÉRFIAK). A kollégium egész területén ügyelni kell a rendre és a tisztaságra. TILOS A DOHÁNYZÁS a kollégium egész területén valamint a kollégiumi épület bejáratától számított 5 m-es távolságon belül. Idegeneket a szobákba felvinni TILOS! A szobákat rendben kell elhagyni.

5 4. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató kollégiumában. A Vendég kártérítési felelőssége 1. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. 2. A Vendég tudomásul veszi, hogy anyagi felelősséggel tartozik az általa okozott kárért. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő kiskorú vagy önálló keresettel nem rendelkező nagykorú, úgy eltartója tartozik anyagi felelősséggel. 3. A Kártérítés összegét az alábbi táblázat tartalmazza. Káresemény Foltos lett a párnahuzat (vagy nincs meg, elszakadt, más kár érte) Az ágynemű egyes tételeinek kártérítési értéke (pótlás) Kártérítés összege (Ft) Lepedő: Paplanhuzat: Párna: Paplan: Matracvédő: Foltos lett (kiszakadt) az ágymatrac Az ágy feletti polc megsérült Megsérült, összepiszkolódott a fal / m 2 Megrepedt (eltört) ajtó Megrepedt (eltört) szekrény Szakadt függöny/eltört függönykarnis Megrepedt (eltört) ablaküveg A hallgatói szobákban keletkezett károkért a szoba lakói egyetemlegesen felelősek. Ez azt jelenti, hogy a szoba bármely lakója által okozott kárért, amennyiben a károkozó személye egyértelműen nem állapítható meg, annak valamennyi lakója felelős. Különösen fontos ez a szabály kiköltözéskor, amikor a kártérítési felelősség a szoba vagy szobaegység utolsóként kiköltöző lakóját terheli, ha korábban a lakók az üzemeltetővel nem jutnak más megállapodásra A Szolgáltató kötelezettsége 1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerinti teljesítése. 2. a Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

6 A Szolgáltató jogai A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése pontban leírtak esetén. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Eljáró bíróság a Soproni Járásbíróság. Adatvédelmi nyilatkozat 1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek. 2. Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény); a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa október 24-i 95/46/EK irányelvére; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvényre; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvényre; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényre.

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

1. 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF) 1. Általános rendelkezések 1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cégnév: Liget Hotel Kft. Székhelye: 1016 Budapest Zsolt u. 9. Szálláshely címe: 5540 Szarvas Erzsébet liget, továbbiakban Szolgáltató Cégjegyzékszám:

Részletesebben

K.V. Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ

K.V. Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ K.V.Ingatlan Kft ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL ATLANTIS**** SUPERIOR MEDICAL, WELLNESS & CONFERENCE HAJDÚSZOBOSZLÓ 4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u.10. igénybevételére Érvényes: 2011. július

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek A Szolgáltató adatai: Szálloda név: Cég név: HTZ Hotel Kft. Telephely: H- Levelezési cím: H- Telefon: +36-83/900-101, +36-20/8010-568 E-mail: info@hotelzenit.hu Web: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Laser Force Aréna és a www.laserforce.hu weboldal ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (A TOVÁBBIAKBAN: FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK) 1. A Laser Force Aréna és a www.laserforce.hu portál tulajdonosának

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

Islandia Kft. 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3. UTAZÁSI SZERZŐDÉS UTAZÁSI SZERZŐDÉS az ISLANDIA TRAVEL Kft. által szervezett külföldi utazások általános feltételei AZ ISLANDIA TRAVEL Kft. adatai: Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 3/b. Telefon: (+361)488 0128, (+361)

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben