Szakmunkás vizsgafeladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmunkás vizsgafeladatok"

Átírás

1 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanulói JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok TÁMOP /1-2F Szakmunkás vizsgafeladatok Környezetvédelmi fejlesztő társasjáték készítésének projektje 12. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Gőgh Zsolt Lektorok: Gőgh Róbertné Drahos Zita, Rosta Éva Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés projektnap6 Projekttervezés6 A projektmunka tervezésének és lebonyolításának lépései...6 A társasjáték stratégiai ötletének kialakítása...7 Otthoni munkafeladatok megbeszélése...7 A vízmintavétel, az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti összefoglalása...7 Meder és környezetének terepi vizsgálata. A víz fizikai, kémiai vizsgálata. Az élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása...7 Oldatkészítés Kisvízfolyások vizsgálata a gyakorlatban projektnap A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban A fejlesztő társasjáték további tervezése. Kérdésgyűjtemény (konkrét és összefüggésekre irányuló). A játékstratégia véglegesítése projektnap Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása Próbajáték...26 Projektértékelés...26 Mellékletek melléklet. Mérési adatlap melléklet. BISEL-index értékelését segítő táblázat melléklet. Értékelőlap PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Bevezetés A projekt célja, hogy rendelkezz olyan szakmai és természettudományos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a szakmai vizsgán a sikeres megfeleléshez. Megvalósítandó követelmények Képes legyél a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a BISEL-vizsgálatok témakörében. Képes legyél a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására a víz fizikai és kémiai jellemzőinek terepi vizsgálata során. Tudd az oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatokat elvégezni és oldatot készíteni. Képes legyél az önálló talajmintavételre a mintavétel szabályai szerint. Tudj talajkivonatot készíteni. Képes legyél a talajminta fizikai és kémiai jellemzőinek helyszíni vizsgálatára mérőbőrönd segítségével. Tudd az eredményeket rendszerezni, tudj következtetéseket levonni a mért és az elvárt értékekből. Képes legyél zuzmó biotikus index számítására. Képes legyél a jegyzőkönyvek önálló elkészítésére. A projekt speciális követelményei Képes legyél a teljes projekt és a fejlesztő társasjáték tervezési lépéseinek elsajátítására, a tervek új ötletekkel való kiegészítésére. Képes legyél a megszerzett ismeretanyagot kérdések, feladatok formájában, nehézségi szintek szerint csoportosítani. Együttműködve tudj tervezni. Ismerd a tervezés fázisait és tudd alkalmazni azokat. A megfelelő anyagokkal (fa és papír) és a hozzájuk tartozó megmunkáló eszközökkel legyél képes önálló munkára, tudj vágni, fűrészelni, faragni, csiszolni, festeni. El tudd készíteni a projektbemutató előadás kép- és szöveganyagát. Részt tudj venni a játékszabály konkrét megfogalmazásában, és képes legyél a játékban szereplő kérdések és válaszok érthető és világos megalkotására. Képes legyél az alapfokú kép-, előadás- és szövegszerkesztő, táblázatkezelő programoknak a társasjáték táblájának és elemeinek megvalósításában történő alkalmazására (képkivágás, minőségi javítások, színkorrekció, szöveg és táblázat formázása, diák tervezése). Lásd át a környezetvédelmi fejlesztő társasjáték stratégiáját, összefüggéseit, ismerd szabályrendszerét. Tudd alkalmazni a megszerzett természettudományos ismereteket. 4 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

6 Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A projektnap céljainak, feladatainak meghatározása. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ikon házi feladatot jelez. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 1. projektnap A nap feladatai 1. A fejlesztő társasjáték projektjének témabevezetése, tervezése és szervezése 2. Élővizek biológiai és kémiai vizsgálatának elméleti megismerése 3. Oldatkészítés 4. Vizsgálatok a Paprikás-patak mentén Solymár-Óbuda térségében Projekttervezés A projektmunka tervezésének és lebonyolításának lépései 1. feladat A projekt folyamatának áttekintése, melynek során felvázoljuk a háromnapos munka lépéseit közös megbeszélés formájában, meghatározzuk a feladatokat, személyekre, csoportokra osztjuk az egyes munkarészeket. A projekt tervezésének első lépése a téma pontosítása, ötletekkel való kiegészítése, közös megbeszélések alapján. A konkrét téma- és célkijelölés után részletesen kidolgozzuk a három nap tervét, anyag- és eszközigényét, valamint azt, hogy az egyes feladatokat ki vagy kik fogják elvégezni. Ezután foghatunk a konkrét megvalósításhoz, majd bemutatjuk a projekt eredményét, végül értékelnünk kell tanár- és diákszemmel az elvégzett munkát. A projekt mint munkaszervezési forma alapvető lépései: Témafelvetés, témamegbeszélés és célkijelölés Ráhangolódás, a továbbgondolkodás időszaka Konkrét tervezés A téma feldolgozása, megvalósítása Az eredmények bemutatása Külső és belső értékelés Mit jelent? Témafelvetés: közös megbeszélés alapján ismerheted meg a tanárod vagy társad által felvetett témát, amelyet jó ötletekkel akár módosíthatsz is. A megegyezés után fontos, hogy kijelöljük munkánk célját. Ráhangolódás: a téma és cél alapján otthoni vagy másnapi továbbgondolásra is van lehetőséged, mellyel céltudatosan kiegészítheted a közös munkát. Konkrét tervezés: mielőtt a megvalósításhoz látnánk, szükséges, hogy időben az anyag- és eszközszükségletet is meghatározva, személyekre szabva lépésekre bontsuk az elvégzendő feladatokat. Terveinket írásban, táblázatban vagy akár rajzos formában rögzítenünk kell. Témafeldolgozás: ennek keretében történik a gondolatok, tervek megvalósítása. 6 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

8 Az eredmények bemutatása: a projektek célja sokféle lehet, összefoglalásképpen készülhet tabló, előadás, könyv, színdarab, játék stb., amelyeket végül bemutatunk az érdeklődőknek. Fontos, hogy a megvalósítás teljes időtartamában figyeljünk arra, hogy ne tévesszük szem elől célunkat. Külső és belső értékelés: az értékelés többoldalú lehet, történhet a külső közönség részéről, a tanárok, a csoporttársaitok és önmagatok (önértékelés) által. A társasjáték stratégiai ötletének kialakítása Mivel a játék a szakmai vizsgára való felkészüléseteket segíti, tanáraitok a sokféle lehetőségből egy stratégiai játék megvalósítását ajánlják, melyet ötleteiddel kiegészíthetsz, alakíthatsz is. A terepi gyakorlataid során alkalmazni fogod a már meglévő biológiai, környezetvédelmi tanult ismereteidet. A gyakorlatok elvégzése segít majd az ötleteléskor. Ennek során vedd figyelembe, hogy a játék stratégiájának a szakmai képesítő vizsgára való felkészülésedet kell segítenie. Otthoni munkafeladatok megbeszélése A napi terepi vizsgálatok elvégzése alapján kérdés-válasz kártyákat kell elkészítened, illetve képeket kell gyűjtened újságokból és az internetről, hogy a társasjáték szép és minőségi megjelenítését elősegítsd. A konkrét házi feladatok leírását a napi jegyzet végén találod. A vízmintavétel, az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti összefoglalása Meder és környezetének terepi vizsgálata. A víz fizikai, kémiai vizsgálata. Az élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása 2. feladat Az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatáról a korábban tanult elméleti anyagot szakértői mozaik formájában fogjuk összefoglalni. Alkossatok négyfős csoportokat! A csoportok számjelet kapnak. A csoport minden tagja kap egy-egy ismétlő, betűjellel ellátott szövegrészt a már megtanult anyagból. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Az azonos betűjelű szöveg tulajdonosaival beszéld meg, dolgozd fel a kapott információkat, majd menj viszsza csoportodhoz és tájékoztasd őket is! Ebben a feladatban mindhárom témát feldolgozzuk. A szakértői mozaik tartalmát az alábbi elméleti blokkban találod meg 4 részre osztva (A, B, C, D). Az elsajátítandó ismeretanyag ellenőrzése a megalkotott 4 fős csoportokban, a következőképpen történik: Jeleket kaptok csoportonként. A tanár feltesz egy kérdést. A csoport megbeszéli a választ. Meg kell győződnötök arról, hogy mindegyikőtök helyesen fog válaszolni a kérdésre. Valaki kihúzza, melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol. Akinek a jelét és csoportszámát kihúzták, megmondja a választ. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 1. A vízről általában 2. A vízminőség: a víz fizikai, kémiai tulajdonságai 3. Élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása A szöveg A vízről, a mintavételezés módjáról és a medervizsgálatokról általában A víz az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen. Az emberi szervezetnek is megközelítően 70%-a víz, nélküle legfeljebb 4-6 napot bírnánk ki. A Föld vízkészletének ma még csak kis hányadát tudjuk felhasználni, hiszen a tengervíz az ember számára alig hasznosítható. Az édesvízi készlet viszont a hidroszférának csak 1,1%-a, ebből is 1% jeges hótakaró. A mezőgazdasági felhasználás 80%, ebből sajnos 60% elveszik. A keletkező szennyvíz ugyanakkor ha nem megoldott a csatornázás környezeti 3- veszélyt jelent, hiszen fertőzésekhez és eutrofizációhoz (NO 3-, PO 4 ) vezet. A tisztított szennyvíz és iszapjának elhelyezése különös körültekintést igényel a megelőzés céljából. A víz természetes körforgást végez. Ez a körforgás az emberi szervezetben is lezajlik, de befolyásolja a külső hőmérséklet, a levegő páratartalma és p1. a végzett fizikai munka. A víz kalóriát nem szolgáltató élelmiszernek minősül. Naponta kb. másfél liter vizet fogyasztunk el, az élelmiszerekkel további háromnegyed litert veszünk magunkhoz. Nemcsak a folyadék, hanem az ásványi sók is lényegesek benne. A víz összetételét befolyásoló tényezők közé tartozik a származási hely, a talaj szerkezete, szennyezettsége és öntisztuló képessége. A jó ivóvízzel szemben támasztott követelményeket szabványok írják le. A jó ivóvíz legyen átlátszó, lebegő anyagoktól mentes, oldottanyag-tartalma kevés, közel teljes az oxigéntelítettsége, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nem található benne. A mintavétellel szembeni követelmények: reprezentatív legyen, azaz jól tükrözze a mintázandó terület egészét; a közegnek és a mérendő komponensnek megfelelő módszerrel történjen; ne okozzon kárt a mintázott területen; ne szennyezze a mintát; megfelelő időben és helyen történjen; könnyen végrehajtható legyen. A legfontosabb mintavételi módszerek: átlagmintavétel, pontminta (részminta), rétegminta. A patakmeder jellemzésekor ki kell térnünk a meder természetes vagy mesterséges kialakítására, a partoldal esésére, annak borítására, a mederfenék jellemző állapotára, anyagára. 8 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

10 B szöveg A víz fizikai és kémiai tulajdonságai Fizikai tulajdonságok A víz színét a szuszpendált színes lebegő anyagok, tényleges színét az oldott anyagok okozzák. Pl. a fekete, barna szín a humin anyagoktól, a sárgás, barnás a kolloid FeIIIcsapadéktól. Fehéres a szikes víz a szulfidoktól, karbonátoktól, zöldes pedig a mikroorganizmusoktól. A víz szagát a benne oldott anyagok okozzák, így lehet szagtalan, földszagú, szúrós szagú, záptojás szagú, kellemetlen szagú. A víz hőmérséklete hatással van a víz sűrűségére, viszkozitására, elektromos vezetésére, a gázok oldhatóságára, ízére, szagára. A felszíni vizek hőmérséklete erősen ingadozó. A felszín alatti vizek hőmérséklete állandó, lefelé növekszik. Ivóvíz esetén a 7-15 Celsius-fokos a kívánatos, a 20 megfelelő, a 25 tűrhető. A víz átlátszósága függ a benne lévő iszaptól, üledéktől, apró élőlényektől és a fényviszonyoktól. Magyarországon kb. 2 m az átlátszóság, szikes tavakban 1-5 cm. A fényáteresztő képesség befolyásolja a fotoszintézist. A víz kémiai tulajdonságai Az oxigén a vízben csak kismértékben és csak fizikailag oldódik. A víz oxigéntartalma részben a vízi növények fotoszintéziséből, részben diffúzió révén a légkörből származik. A víz oldottoxigén-tartalmát a növények és az állatok légzésükhöz, a baktériumok élettevékenységükhöz és a szerves anyagok lebontásához használják fel. A vízben oldott sókat a vizek ionos kötésű formában tartalmaznak. A nitrogénformák a következők: elemi molekuláris nitrogén, nitrát, nitrit, ammónia, ammóniumion. A szerves anyagok a bomlás során ammóniára bomlanak le. A nitrit és a nitrát általában a végbemenő oxidációs folyamatok, az elemi nitrogén pedig denitrifikációs folyamat eredménye. A foszforformák közül a legegyszerűbb ortofoszfát, de polifoszfátok és más bonyolult foszforvegyületek is jelen vannak vizeinkben. Mindegyik előfordulhat kolloidokban vagy formált foszfor formájában. A természetes vízi környezetben gyakoriak a vassal, alumíniummal és a kalciummal alkotott foszfátvegyületek. A vas előfordulhat a felszíni és a felszín alatti vizekben. Közegészségügyi szempontból a vas nem ártalmas, de kellemetlen ízű, vörösesbarna színt adó. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 C szöveg Egyéb jellemzők Ebbe a csoportba olyan kémiai jellemzőket sorolunk, melyeket nem egy, hanem több ion vagy vegyület együttes hatása vagy egymáshoz való viszonya határoz meg. A ph a hidrogénion-koncentráció negatív logaritmusa, a víz kémhatásának jellemzője. A tiszta víz ph-ja 7,0 (semleges). A víz már szobahőmérsékleten disszociál hidrogén- és hidroxilionokra. Ha a vízbe olyan anyag kerül, mely a disszociációs egyensúlyt valamilyen irányba eltolja, akkor vagy a hidrogén- vagy a hidroxilionok mennyisége fog megnövekedni. Ha a hidrogénionok koncentrációja lesz nagyobb, azaz a ph kisebb, mint 7, akkor a kémhatás savas lesz. Ha a hidroxilionok koncentrációja lesz nagyobb, azaz a ph nagyobb, mint 7, akkor lúgos kémhatásról beszélünk. A természetes vizek ph-értéke 6,5-8,5 között változik. A víz keménységét a természetes vízben lévő kalcium- és magnéziumionok okozzák. Magyarországon a víz keménységének jellemzésére az úgynevezett német keménységi fokot (nk ) használják. 1 nk -os az a víz, melynek 1 literében 10 mg kalcium-oxiddal egyenértékű kalcium és magnézium van oldott állapotban. Értéke általában a vízgyűjtő terület jellemzőitől függően területenként más, általában 5-10 nk között változik, de a mélységi vizek esetén ennél nagyobb is lehet. A karbonát (változó) keménységet okozó kalcium-hidrokarbonát és a magnézium-hidrokarbonát forralással eltávolítható. A nem karbonát (állandó) keménységet okozó kalciumszulfát és magnézium-szulfát, a kalcium-klorid és a magnézium-klorid, forralással nem távolítható el. Eltávolításukra ioncserélő berendezéseket használnak. A víz keménysége a mosószerek hatékonyságát befolyásolja. A tartályok és csővezetékek falán lerakódó vízkő tönkreteszi a berendezéseket, ezért hűtővíz és kazántápvíz céljára kizárólag lágyított víz használható. 10 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

12 D szöveg Élővizek biológiai vizsgálata BISEL index meghatározása A vízminőség változása egy bizonyos mértékig hatással van a környező élővilágra. A makrogerinctelenek (szemmel látható gerinctelen élőlények) a vízminőség bio in di ká to rai. A vízfolyások vízminősítésének jól alkalmazható módszere a biológiai vizsgálatok (bioindikáció) alapján számított bioindex (BI). A kapott eredmény alapján következtethetünk a vízfolyások ökológiai állapotára. A vizsgálat a mintavételezéssel kezdődik. A minták begyűjtése az aljzatról, a vízben lévő és a vízbe nyúló növényzetről, ágakról, kövekről stb. történik. A mintavétel célja a vizsgálati helyre legjellemzőbb, legváltozatosabb makrogerinctelenek összegyűjtése. A határozás és feldolgozás célja az előkészített mintákban az egyes rendszertani egységek számának és a legérzékenyebb csoportok jelenlétének meghatározása (rendszertani csoportonként meghatározott mélységű határozást kell végeznünk, pl. a kérészeket nemzetség szintjéig szükséges meghatározni). Azokat a rendszertani egységeket, amelyeket egyetlen egyed képvisel, feljegyezzük, de nem vesszük figyelembe a biotikus index kiszámításánál, hiszen ezek előfordulása véletlen is lehet. Az értékelést segítő táblázat függőleges egységei a taxonok érzékenységét és mennyiségét tartalmazzák. Vízszintes egységei a megfigyelt faunisztikus csoportoknak felel meg, 1-től 7-ig csökkenő környezeti igény szerint sorba rendezve. Az 1. számmal szerepelnek a legérzékenyebb csoportok, 7. számmal pedig a legkevésbé érzékenyek. (A legnagyobb tűrőképességgel rendelkező fajok a táblázat alján szerepelnek-) Az 1 3. sor elemzésénél figyelni kell arra is, hogy a mintában 1, 2 vagy több rendszertani egység van-e jelen (2. oszlop). Ennek alapján kell leolvasni a megfelelő BISEL-indexértéket. (Az adott esettől függ, hogy az első vagy második sort választjuk-e.) A IV. oszlopokban a mintákban talált taxon darabszáma van feltüntetve. A sor és az oszlop metszéspontja adja a biotikus indexet az adott mintavételi helyre vonatkozóan. Azt a sort választjuk ki, amely a legjobban utal a legérzékenyebb faunacsoportok jelenlétére az adott mintában. A 0 10-ig terjedő biotikus indexeket 5 vízminőségi osztályba sorolják, és színekkel jelölik. A 0-s biotikus jelzővel rendelkező mintavételi helyet feketével jelölik. Oldatkészítés 3. feladat Mielőtt csoportotokkal elindulnátok terepi állomáshelyetekre, előbb egy mérőoldattal ki kell egészítenetek az ökológiai mérőbőrönd tesztsorozatát. Az élővizekben esetlegesen előforduló kloridionok jelenlét egy ezüstnitrát-tartalmú oldat segítségével tudjátok kimutatni. Csoportonként készítsetek 50 cm³, 0,05 mol/dm³ koncentrációjú ezüstnitrátoldatot! Előbb számoljátok ki a bemérendő szilárd ezüst-nitrát tömegét, majd mérőhenger segítségével desztillált vízzel töltsétek fel az oldat mennyiségét 50 cm³-re. A szükséges anyagokat és eszközöket a terepközpontban lévő dobozban találjátok! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Kisvízfolyások vizsgálata a gyakorlatban 4. feladat A Paprikás-patak 5 km-es szakaszának 3 kijelölt pontján kell elvégezned csoportoddal a megadott vízvizsgálatokat! A) A meder és környezetének vizsgálata B) A víz fizikai (szín, szag, hőmérséklet, áttetszőség) és kémiai (ph, nitrát, foszfát, vas, összkeménység és oldottoxigén-tartalom) vizsgálata C) Az élővizek biológiai vizsgálata Az első és második projektnap terepi mérései is a terepközpontból indulnak (kilátó). Itt vehetitek át a napi vizsgálathoz szükséges eszközöket (mintavételi edény, Secchi-korong, mérőszalag, ökológiai mérőbőrönd, gyorstesztek stb.). Ezután az alábbi térkép segítségével keressétek meg a tanáraitok által kijelölt mintavételi helyszíneket! (A csoportok különböző mérőpontokat keresnek fel)! Az eszközök használati útmutatóját és a recepteket tartozékként a mérőbőröndben és a gyorsteszt dobozában találjátok. A vizsgálatok elvégzése után a csoport minden tagja kitölti a mérési adatlapot, amelyet a tanulói jegyzet 1. sz. mellékletében találsz meg (mederjellemzők, a víz fizikai tulajdonságai, a víz kémiai és biológiai jellemzői). M 1: A) A 2. sz. mellékletben található indikátorfajok ábrái közül válassz ki öt fajt! Készíts 5 db 5 10 cm-es kártyát, melynek egyik oldalára rajzold le a választott fajt, ügyelve jellegzetességeire! A kártya hátlapján a faj megnevezése, rövid jellemzése szerepeljen. B) Gyűjts a nap témáiról színes fotókat, képeket! 12 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

14 2. projektnap A nap feladatai 1. A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése 2. Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása), és a zuzmó biotikus index 3. Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban 4. A fejlesztő társasjáték továbbtervezése A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése 1. feladat Az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatáról tanult és a gyakorlatban elsajátított anyagot közösen ismételjük át. A feladat első részében a megalkotott 4 fős csoportokban A, B, C, D jeleket kaptok, s a csoportotok is számot kap. A tanár feltesz egy kérdést. A csoport megbeszéli a választ, majd meg kell győződnötök arról, hogy mindegyikőtök helyesen fog válaszolni a kérdésre. Valaki kihúzza, melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol. Akinek a betűjelét és csoportszámát kihúzták, megmondja a választ. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. A feladat második részében a házi feladat során elkészült kérdéskártyákat egy csomagba összegyűjtjük, összekeverjük, majd szétosztjuk csapatonként, egyenlően. A csapatok összekeverik, és sorban haladva mindenki húz egyet a pakliból. Ha nem sikerül felismerned a kártyát, társaid segítenek. A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása 2. feladat Az ide tartozó, valamint a következő téma (A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete) elméleti anyagát szakértői mozaik formájában fogjuk összefoglalni. A csoport minden tagja kap egy-egy ismétlő, betűjellel ellátott szövegrészt a már megtanult anyagból. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Az azonos betűjelű szöveg tulajdonosaival beszéld meg, dolgozd fel a kapott információkat, majd menj vissza csoportodhoz és tájékoztasd őket is! Ebben a feladatban mindkét témakört feldolgozzuk. A szakértői mozaik tartalmát az alábbi elméleti blokkban találod meg 4 részre osztva. Majd ismét visszakérdezünk! A fenti csoportszámozás és betűkódok alapján kihúzott tanulók, ismertetik az ezekben a témakörökben megtanultakat. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása A szöveg A talajok leírása A talajok leírásánál színbeli, szöveti és a nagyobb egységeket jelölő szerkezeti jellemzőkre kell kitérni. A talaj színe kémiai viszonyokra utal, mert a talaj színét a benne lévő ionok határozzák meg. A vörös szín pl. oxidatív környezet eredménye, és háromértékű vasionok jelenlétére utal. A szürke, zöldesszürke szín ellenben oxigénmentes (reduktív) viszonyokra utal, ahol a vas kétértékű ionként van jelen. A talajszín megadásakor a fő színt kísérő színnel kell árnyalni pl. szürkésbarna, sárgásvörös stb. A szövettípussal a talajt alkotó kőzetszemcsék méretére utalunk. Ez alapján agyag-, vályog- és homoktalajokat, illetve azok átmeneteit különböztethetjük meg. A kevés vízzel átgyúrt sodralékból gyűrűt hajlíthatunk, ha nagy agyagtartalmú a mintánk. A sodralék, ha vályogtalajból készítjük, hajlítás közben eltörik, ha homoktalajból, össze sem áll. Talajszerkezeten a nagyobb összeálló egységek méretét és formáját értjük. Így beszélhetünk lemezes, oszlopos, diós, rögös, poros szerkezetű talajról. Mindezek alapján egy adott mintát pl. szürkésbarna diós szerkezetű vályogtalajként írhatunk le. B szöveg A talajnedvesség Az egyes talajok tápanyagtartalma (pl. foszfát- vagy nitráttartalom) összehasonlíthatóvá válik, ha figyelembe vesszük azok nedvességtartalmát. A víztartalom eltávolítását laboratóriumban 105 Celsius-fokra felfűtött szárítószekrényben, egyébként pedig jól szellőzött helységben órán keresztül szobahőmérsékleten végezhetjük el. A tömegveszteséget a nedves tömeghez viszonyítva, a talajnedvesség százalékos értékét kapjuk. A százalékos talajnedvességértékhez a talajökológiai mérőbőrönd megfelelő táblázatából egy faktorszámot rendelhetünk. A mérésekkel meghatározott foszfát- vagy nitráttartalmat ezzel a faktorszámmal kell módosítanunk. (Pontos leírás a talajökológiai mérőbőrönd vizsgálati tájékoztatójában található). A talajsűrűség A talajok különböző méretű és formájú szemcsékből állnak. Az egyes szemcsék különböző sűrűsége, valamint a köztük lévő kisebb- nagyobb üres tér eredményezi a talajok eltérő sűrűségét. A mérés menetének pontos leírása szintén a mérőbőrönd vizsgálati tájékoztatójában található. C szöveg A talajüledék elemzése A talajszövet megállapításánál a leggyakoribb módszer a fentebb már említett sodrási próba. Ez a tapasztalati módszer azonban igen nagy gyakorlatot kíván. Ennek kiváltására használhatjuk az igen egyszerű, vizes közegben történő ülepítés módszerét, amely a homok, iszap és agyag szemcseméretek eltérő ülepedési sebességén alapul (Kruedener-módszer). Így a viszonylag pontos homok iszap arány megállapítható lesz. (Részletes leírás a mérőbőrönd tájékoztatójában olvasható.) 14 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

16 A foszfáttartalom meghatározása A talajból a növények által felvett és hasznosítandó tápanyagok közül a nitrátvegyületek mellett a foszfátvegyületek játszanak jelentős szerepet. A talajban való feldúsulásuk a foszfortartalmú ásványok mállásának, a növényi lebontódásnak, illetve a szerves- és műtrágyák bevitelének köszönhető. Az esővíz a foszfátvegyületeket csak kismértékben oldja, csökkenésük inkább a talajlemosódás eredménye, mivel a felső talajszinten dúsulnak fel. A foszfáttartalom meghatározásához előbb talajkivonatot kell készítenünk, amelyhez különböző talajkivonószerek használhatók. A talajökológiai mérőbőröndben erre a célra az un. B típusú (laktátoldat) kivonószer szolgál, melynek alkalmazásával a tájékoztatóban leírt gyorsteszt receptje alapján a foszfáttartalom tájékoztató pontosságú értéke megadható. A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete D szöveg Bár az indikáció jelensége nem szűkíthető le csupán az antropogén tényezők és az indikátorok közötti összefüggésre, a bioindikátorokat leggyakrabban valóban környezetszennyezés kimutatására alkalmazzuk. A zuzmók kiváló jelzőfajok. Önálló rendszertani kategóriát alkotó (Lichenophyta törzs), két különböző, rendszertanilag is más törzshöz tartozó élőlény, gomba és alga szimbiózisa révén alakulnak ki. Az alga feladata a fotoszintézis, a gomba ún. obligát élősködő, önmagában nem is fordul elő a természetben, nem képes egyedül megélni. Egyes zuzmóalgafajok viszont szabadon is előfordulhatnak. Az alga fotoszintetizál, a gomba általa jut szerves anyagokhoz. Növekedési formájuk alapján három típusuk különíthető el: kéreg-, leveles és bokros zuzmók. A zuzmók elsősorban a levegő kén-dioxid- és nitrogén-oxid-tartalmára érzékenyek, de felhasználhatók hidrogén-fluorid, klór, ózon, egyes nehézfémek, valamint radioaktív izotópok indikálására is. A szennyezőanyagokkal szembeni érzékenységük elsősorban morfológiai és élettani okokra vezethető vissza. A levegőminőségi index (LMI) kiszámítása A számításkor az egyes zuzmófajok kén-dioxidra való érzékenységét és a mintavételi helyek zuzmóval való borítottságát vesszük figyelembe. A képlet: LMI = Σ Z B, ahol Z az adott fán található taxonok érzékenységi értékét, B pedig a fa %-os borítottsága alapján képzett értéket jelent (1 10-ig). Pl. egy fán ötféle zuzmó található, ezek érzékenységi értékének összege Σ Z = ( ) = 25, a 30%-os borítottságból képzett B érték 3, így szorzatuk eredménye LMI = 75. A levegőminőségi index értéke alapján az adott területet az alábbi öt zóna valamelyikébe sorolhatjuk: 0 zuzmósivatag, 1 35 belső küzdelmi zóna, középső küzdelmi zóna, külső küzdelmi zóna, 80 normál zóna. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban 3. feladat Csoportoddal a tegnap már megismert helyszínre kell elsétálnod, hogy a Paprikás-patak adott környezetében talaj- és légszennyezési vizsgálatokat végezzetek! Járjátok be a tegnapi mérési pontjaitok mintegy 100 méter sugarú környezetét, gyűjtsetek be az ott jellemző uralkodó talajtípusból mintát (1 kg minta szükséges)! A mintavételkor 30 cm mélységig teljes szelvényből, kézi ásóval gyűjtsetek anyagot! Határozzátok meg a területen előforduló zuzmófajokat is! Készítsetek feljegyzéseket előfordulási gyakoriságukról! Használjátok az alábbi talaj- és zuzmóvizsgálati jegyzőkönyvet és a talajökológiai mérőbőröndben található vizsgálati útmutatókat, továbbá a mellékletben található határozó segédletet! A) Talajvizsgálatok Talaj- és zuzmóvizsgálati jegyzőkönyv A mintavétel időpontja: A mintavétel helye: A mintavételi hely tágabb környezetének jellemzői (természetes, mesterséges, a növénytakaró jellemzői, esetleges szennyezőforrások): A talaj általános leírása (szín, szövet, szerkezet): Másodlagos jellemzők (kiválások, vékonyrétegek): A talajsűrűség értéke: A talajüledék vizsgálat eredménye: A talaj vízmegtartó képessége (ml/ 100 g): A talaj karbonáttartalma (terepi meghatározás; % Ca-karbonát): A talaj foszfát- és nitráttartalma (talajkivonatból meghatározva; mg/ l): 16 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

18 B) Zuzmó biotikus index meghatározása A megfigyelés időpontja: A megfigyelési környezet leírása (természetes, mesterséges, növényzettípus és borítottság, az esetleges légszennyező források távolsága): A területen előforduló zuzmó taxonok: Borítottsági érték: Biotikus index: A fejlesztő társasjáték további tervezése. Kérdésgyűjtemény (konkrét és összefüggésekre irányuló). A játékstratégia véglegesítése 4. feladat Összegyűjtjük, megbeszéljük az első napi házi feladat kérdés-válaszait. Készíts a második nap elméleti anyagrészéből is az előző napihoz hasonló módon házi feladatot! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 3. projektnap A nap feladatai 1. Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása 2. Próbajáték 3. Projektértékelés 4. A projektbemutató előadás elkészítése Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása 1. Társasjátékunk gyakorlati megvalósítása, amelynek keretében csoportmunkában elkészítjük az egyes pályaelemeket, tartozékokat. Sejtek (a játékpálya 6 szögletű területi elemei) Fatornyok (a falvak és természeti környezetük megjelenítésére) Dobókockák (szimbólumjelöléssel) Szimbólumkorongok Szimbólumkártyák Kérdés- és feladatkártyák (több nehézségi szintű) Dobozok Játékleírás Feladatunk lesz továbbá, hogy a projektbemutató előadásra is felkészüljünk. (PowerPoint programmal kell készítenetek bemutatót az egész projektről és magáról a társasjátékról.) 2. Az alkotómunka után kipróbáljuk a játékot, elvégezzük az esetleges korrekciókat. 3. Legvégül értékeljük a három nap eseményeit, önértékelő kérdéssor és tanári értékelőtábla segítségével. 1. feladat Megbeszélés alapján alakítsunk csoportokat! Hat különböző létszámú és feladatú csoport közül választhatsz. Segítségül használhatjátok az alábbi munkaszervezési térképet! 18 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

20 Az Alkotónap (3. projektnap) munkaszervezési térképe PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07.

Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! Falunéző séta 2014.07.07. Fedezd fel és ismerd meg Patca titkait! 2014.07.07. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15.

Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! Falunéző séta 2013.07.15. Fedezd fel és ismerd meg Óbánya titkait! 2013.07.15. Minden feladatot ki kell tölteni! Üresen nem hagyunk semmit! Szükséges eszközök: toll, ceruza, vonalzó, színes ceruzák Hát, akkor jó munkát kívánok!

Részletesebben

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése

A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A felszíni vizek fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai, a benne lezajló folyamatok, a víz mint élőhely jellemzése A víz körforgása a Földön ezer km3 % újratermelődési idő óceánok és tengerek 1 380

Részletesebben

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!

Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz! Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold

Részletesebben

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL

MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL MEGFIGYELÉSEK, MÉRÉSEK, TANULSÁGOK... AZ ÖREG TÓ VIZÉRŐL Helyszín: időpont: Osztály: Csoporttagok: 1. Nézzetek körül a tó partján. Milyen? Húzzátok alá a megfelelő jellemzőt. csak nádas és erdő veszi körül

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT11397/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT11397 számú akkreditált státuszhoz A Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság KisBalaton Üzemmérnökség Laboratórium 3 (8360 Keszthely, Csík

Részletesebben

Vízkémia Víztípusok és s jellemző alkotórészei Vincze Lászlóné dr. főiskolai docens Vk_7 1. Felszíni vizek A környezeti hatásoknak leginkább kitett víztípus Oldott sótartalom kisebb a talaj és mélységi

Részletesebben

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára

Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Kooperatív csoportmunkára épülő kémiaóra a szilárd anyagok rácstípusainak vizsgálatára Ez az óra összefoglalásra és számonkérésre is épült. A diákok már tanultak a különböző rácstípusokról és gyakorlati

Részletesebben

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1031/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A Nitrogénmûvek Vegyipari Zrt. Minõségellenõrzõ és minõségbiztosítási osztály Környezetvédelmi laboratórium

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem

Felszíni vizek. Vízminőség, vízvédelem Felszíni vizek Vízminőség, vízvédelem VÍZKÉSZLETEK 1.4 milliárd km 3, a földkéreg felszínének 71 %-át borítja víz 97.4% óceánok, tengerek 2.6 % édesvíz 0.61 % talajvíz 1.98% jég (jégsapkák, gleccserek)

Részletesebben

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József

Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Antal Gergő Környezettudomány MSc. Témavezető: Kovács József Bevezetés A Föld teljes vízkészlete,35-,40 milliárd km3-t tesz ki Felszíni vizek ennek 0,0 %-át alkotják Jelentőségük: ivóvízkészlet, energiatermelés,

Részletesebben

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1

Életünk és a víz. Kiss Miklós www.vizinform.hu. Kiss Miklós 1 Életünk és a víz Kiss Miklós www.vizinform.hu Kiss Miklós 1 Víz,ha csak életünkhöz lenne szükséges rádde magad vagy az élet! Nincs arra szó, mily fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Biológiai vízminősítés A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1636/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DINAX Vízkezelési és Szervezetfejlesztési Kft. Vízvizsgáló laboratórium (2160

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003.

Hevesy György Kémiaverseny. 8. osztály. megyei döntő 2003. Hevesy György Kémiaverseny 8. osztály megyei döntő 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Műveltségi terület: A mindennapok kémiája és környezetvédelmi ismeretek Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata

A használt termálvíz elhelyezés környezeti hatásának vizsgálata HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap

I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap I. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny Feladatlap Második forduló 4. feladat 2012. február. 24. 1 Kedves Versenyzık! Fontos információk a feladat végrehajtásához: A megoldásra rendelkezésetekre

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 14 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Az AsH 3 hevítés hatására arzénre és hidrogénre bomlik. Hány dm 3 18 ºC hőmérsékletű és 1,01 10 5 Pa nyomású AsH 3 -ből nyerhetünk 10 dm 3 40 ºC hőmérsékletű és 2,02 10 5 Pa

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása

Talaj- és vízmintavétel. A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj és vízmintavétel A mintavétel A minták csomagolása A minták tartósítása Talaj alapelvek szelvényt genetikai szintenként vagy egyenletes mélységközönként kell mintázni (céltól függıen) pl. mérlegszámításoknál

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra :

ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : ph-számítás A víz gyenge elektrolit. Kismértékben disszociál hidrogénionokra (helyesebben hidroxónium-ionokra) és hidroxid-ionokra : H 2 O H + + OH -, (2 H 2 O H 3 O + + 2 OH - ). Semleges oldatban a hidrogén-ion

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz)

2015. év. Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Ivóvíz 1/2 o. ivóvíz, forrásvíz, technológiai víz, felszín alatti víz (karszt-, réteg-, talajvíz) Szín (látszólagos) MSZ EN ISO 7887:2012 4. Szag Íz MSZ EN 1622:2007 M:C MSZ EN 1622:2007 M:C Ammónium MSZ

Részletesebben

Kvízjáték az újrahasznosításról és a hulladékkezelésről

Kvízjáték az újrahasznosításról és a hulladékkezelésről Kvízjáték az újrahasznosításról és a hulladékkezelésről Készítette: Bányai László P ol g ár a d emokráciá b an Hulla-hulla-hulladék SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_15

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Vízvizsgálatok, vízszennyezés hatásai A víz (H 2 O - dihidrogén-oxid) (http://hu.wikipedia.org/wiki/v%c3%adz) az élőlények számára

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1429/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása

1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA. A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása 1. A VÍZ SZÉNSAV-TARTALMA A víz szénsav-tartalma és annak eltávolítása A természetes vizek mindig tartalmaznak oldott széndioxidot, CO 2 -t. A CO 2 a vizekbe elsősor-ban a levegő CO 2 -tartalmának beoldódásával

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V

Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V Paradicsom és paprika tápoldatozása fejlődési fázisai szerint Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V page 2 A növények növekedésének alapjai: Napenergia,CO2, víz, tápelemek Tápelemeket 2 csoportra osztjuk:

Részletesebben

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata

Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Korszerű eleveniszapos szennyvízkezelési eljárások, a nitrifikáció hatékonyságának kémiai, mikrobiológiai vizsgálata Készítette: Demeter Erika Környezettudományi szakos hallgató Témavezető: Sütő Péter

Részletesebben

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS

VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS VÍZTISZTÍTÁS, ÜZEMELTETÉS Területi vízgazdálkodás, Szabályozások, Vízbázisok és szennyezőanyagok SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar KLING ZOLTÁN Gödöllő, 2012.02.08. 2011/2012. tanév 2. félév

Részletesebben

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS

SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS SZERVETLEN ALAPANYAGOK ISMERETE, OLDATKÉSZÍTÉS ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az eredményes munka szempontjából szükség van arra, hogy a kozmetikus, a gyakorlatban használt alapanyagokat ismerje, felismerje

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1380/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdõ és Egészségturisztikai Zrt. Laboratórium (4200 Hajdúszoboszló,

Részletesebben

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása

B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása 2014/2015. B TÉTEL A cukor, ammónium-klorid, nátrium-karbonát kémhatásának vizsgálata A kísérleti tálcán lévő sorszámozott eken három fehér port talál. Ezek: cukor, ammónium-klorid, ill. nátrium-karbonát

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II.

Vízminőség, vízvédelem. 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II. Vízminőség, vízvédelem 3. előadás Kémiai-fizikai alapok II. Kation Kation Természetes vizek Mg K Ca Na HCO 3 Anion SO 4 NO 3 Cl Kisebb koncentrációban: Fe, Mn NH 4, NO 2, PO 4 Maucha 1932. Szivárgó - csepegő

Részletesebben

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis -

Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Titrimetria - Térfogatos kémiai analízis - Alapfogalmak Elv (ismert térfogatú anyag oldatához annyi ismert konc. oldatot adnak, amely azzal maradéktalanul reagál) Titrálás végpontja (egyenértékpont) Törzsoldat,

Részletesebben

2. Fotometriás mérések II.

2. Fotometriás mérések II. 2. Fotometriás mérések II. 2008 október 31. 1. Ammónia-nitrogén mérése alacsony mérési tartományban és szabad ammónia becslése 1.1. Háttér A módszer alkalmas kis ammónia-nitrogén koncentrációk meghatározására;

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL

Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS. Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL Fejlesztı neve: GOCSÁL ÁKOS Tanóra / modul címe: INTERNETES GALÉRIA KÉSZÍTÉSE PROJEKTMÓDSZERREL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A modul

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK KÉMIA FELADATOK Rendelkezésre álló idő: 30 perc Elérhető pontszám: 20 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

Részletesebben

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből

B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A hamisított tejföl kimutatása A keményítő kimutatása búzalisztből 2011/2012. B TÉTEL A túró nitrogéntartalmának kimutatása A kémcsőben levő túróra öntsön tömény nátrium-hidroxid oldatot. Melegítse enyhén! Jellegzetes szagú gáz keletkezik. Tartson megnedvesített indikátor

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS. Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés. Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Vízszennyezés Vízszennyezés elleni védekezés Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Vízszennyezés Vízszennyezés minden olyan emberi tevékenység, illetve anyag, amely

Részletesebben

6. óra TANULÁSI STÍLUS

6. óra TANULÁSI STÍLUS 6. óra TANULÁSI STÍLUS CÉL: az egyén jellemzőinek megfelelő tanulási stílus kialakítása. Eszközök: A TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV kinyomtatva (a tanulói létszámnak megfelelő példányszámban). A Kiértékelés kinyomtatva

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek

Vízminőség, vízvédelem. Felszín alatti vizek Vízminőség, vízvédelem Felszín alatti vizek A felszín alatti víz osztályozása (Juhász J. 1987) 1. A vizet tartó rétegek anyaga porózus kőzet (jól, kevéssé áteresztő, vízzáró) hasadékos kőzet (karsztos,

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag

Biztonsági Adatlap. Pallos Permetezőszer adalékanyag Biztonsági Adatlap. 1. A készítmény neve: Pallos Permetezőszer adalékanyag Gyártó cég neve: Forgalmazó (exportáló) cég neve: 2. Összetétel a) Nitrosol 40 % Ammónium nitrát 30 % Karbamid vizes oldata b)

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus)

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) Az 56/2004. (IV.24.) FVM rendelet mellékletének 51. sorszámú előírása MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (Codex Alimentarius Hungaricus) 3-1-86/424 számú előírás (2. kiadás 2006.) Az étkezési kazeinek és kazeinátok

Részletesebben

5. sz. gyakorlat. VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján

5. sz. gyakorlat. VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján 5. sz. gyakorlat VÍZMINTA OXIGÉNFOGYASZTÁSÁNAK ÉS LÚGOSSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA MSZ 448-20 és MSZ 448/11-86 alapján I. A KÉMIAI OXIGÉNIGÉNY MEGHATÁROZÁSA Minden víz a szennyezettségtől függően kisebb-nagyobb

Részletesebben

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Systems Kft. OMFB 00235/2001 számú projekt Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával Előadó: Bakos Tamás műszaki igazgató Systems Kft. 2003. március 31 A projekt célja Membrántechnológiai

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A pápai szennyvíztisztító telep szabályozásának sajátosságai Történet 1964. üzembe helyezés 1975. húsipari szennyvíz

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_01 É N É S A V I L Á G Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_01 É N É S A V I L Á G Ételed az életed! Készítette: Szegediné Gonda Zsófia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 8 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt. Adjatok egy szilárd pontot, hol lábamat megvethetem és kimozdítom helyéből

Részletesebben

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010.

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret: A modul célja: A modul tartalma: Megelőző tapasztalat:

Részletesebben

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával

Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mélységi víz tisztítására alkalmas komplex technológia kidolgozása biológiai ammónium- mentesítés alkalmazásával Készítette:

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. október 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23.

Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. Családi méretű biogáz üzemek létesítése Ambrus László Székelyudvarhely, 2011.02.23. AGORA Fenntartható Fejlesztési Munkacsoport www.green-agora.ro Egyesületünk 2001 áprilisában alakult Küldetésünknek tekintjük

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1997 JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ I. A HIDROGÉN, A HIDRIDEK 1s 1, EN=2,1; izotópok:,, deutérium,, trícium. Kétatomos molekula, H 2, apoláris. Szobahőmérsékleten

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor)

Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) Javítókulcs (Kémia emelt szintű feladatsor) I. feladat 1. C 2. B. fenolos hidroxilcsoport, éter, tercier amin db. ; 2 db. 4. észter 5. E 6. A tercier amino-nitrogén. 7. Pl. a trimetil-amin reakciója HCl-dal.

Részletesebben