Szakmunkás vizsgafeladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmunkás vizsgafeladatok"

Átírás

1 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanulói JEGYZET A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok TÁMOP /1-2F Szakmunkás vizsgafeladatok Környezetvédelmi fejlesztő társasjáték készítésének projektje 12. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Gőgh Zsolt Lektorok: Gőgh Róbertné Drahos Zita, Rosta Éva Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés projektnap6 Projekttervezés6 A projektmunka tervezésének és lebonyolításának lépései...6 A társasjáték stratégiai ötletének kialakítása...7 Otthoni munkafeladatok megbeszélése...7 A vízmintavétel, az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti összefoglalása...7 Meder és környezetének terepi vizsgálata. A víz fizikai, kémiai vizsgálata. Az élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása...7 Oldatkészítés Kisvízfolyások vizsgálata a gyakorlatban projektnap A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban A fejlesztő társasjáték további tervezése. Kérdésgyűjtemény (konkrét és összefüggésekre irányuló). A játékstratégia véglegesítése projektnap Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása Próbajáték...26 Projektértékelés...26 Mellékletek melléklet. Mérési adatlap melléklet. BISEL-index értékelését segítő táblázat melléklet. Értékelőlap PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Bevezetés A projekt célja, hogy rendelkezz olyan szakmai és természettudományos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyek nélkülözhetetlenek a szakmai vizsgán a sikeres megfeleléshez. Megvalósítandó követelmények Képes legyél a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a BISEL-vizsgálatok témakörében. Képes legyél a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására a víz fizikai és kémiai jellemzőinek terepi vizsgálata során. Tudd az oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatokat elvégezni és oldatot készíteni. Képes legyél az önálló talajmintavételre a mintavétel szabályai szerint. Tudj talajkivonatot készíteni. Képes legyél a talajminta fizikai és kémiai jellemzőinek helyszíni vizsgálatára mérőbőrönd segítségével. Tudd az eredményeket rendszerezni, tudj következtetéseket levonni a mért és az elvárt értékekből. Képes legyél zuzmó biotikus index számítására. Képes legyél a jegyzőkönyvek önálló elkészítésére. A projekt speciális követelményei Képes legyél a teljes projekt és a fejlesztő társasjáték tervezési lépéseinek elsajátítására, a tervek új ötletekkel való kiegészítésére. Képes legyél a megszerzett ismeretanyagot kérdések, feladatok formájában, nehézségi szintek szerint csoportosítani. Együttműködve tudj tervezni. Ismerd a tervezés fázisait és tudd alkalmazni azokat. A megfelelő anyagokkal (fa és papír) és a hozzájuk tartozó megmunkáló eszközökkel legyél képes önálló munkára, tudj vágni, fűrészelni, faragni, csiszolni, festeni. El tudd készíteni a projektbemutató előadás kép- és szöveganyagát. Részt tudj venni a játékszabály konkrét megfogalmazásában, és képes legyél a játékban szereplő kérdések és válaszok érthető és világos megalkotására. Képes legyél az alapfokú kép-, előadás- és szövegszerkesztő, táblázatkezelő programoknak a társasjáték táblájának és elemeinek megvalósításában történő alkalmazására (képkivágás, minőségi javítások, színkorrekció, szöveg és táblázat formázása, diák tervezése). Lásd át a környezetvédelmi fejlesztő társasjáték stratégiáját, összefüggéseit, ismerd szabályrendszerét. Tudd alkalmazni a megszerzett természettudományos ismereteket. 4 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

6 Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés A projektnap céljainak, feladatainak meghatározása. Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, amelyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában. Az ikon házi feladatot jelez. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 1. projektnap A nap feladatai 1. A fejlesztő társasjáték projektjének témabevezetése, tervezése és szervezése 2. Élővizek biológiai és kémiai vizsgálatának elméleti megismerése 3. Oldatkészítés 4. Vizsgálatok a Paprikás-patak mentén Solymár-Óbuda térségében Projekttervezés A projektmunka tervezésének és lebonyolításának lépései 1. feladat A projekt folyamatának áttekintése, melynek során felvázoljuk a háromnapos munka lépéseit közös megbeszélés formájában, meghatározzuk a feladatokat, személyekre, csoportokra osztjuk az egyes munkarészeket. A projekt tervezésének első lépése a téma pontosítása, ötletekkel való kiegészítése, közös megbeszélések alapján. A konkrét téma- és célkijelölés után részletesen kidolgozzuk a három nap tervét, anyag- és eszközigényét, valamint azt, hogy az egyes feladatokat ki vagy kik fogják elvégezni. Ezután foghatunk a konkrét megvalósításhoz, majd bemutatjuk a projekt eredményét, végül értékelnünk kell tanár- és diákszemmel az elvégzett munkát. A projekt mint munkaszervezési forma alapvető lépései: Témafelvetés, témamegbeszélés és célkijelölés Ráhangolódás, a továbbgondolkodás időszaka Konkrét tervezés A téma feldolgozása, megvalósítása Az eredmények bemutatása Külső és belső értékelés Mit jelent? Témafelvetés: közös megbeszélés alapján ismerheted meg a tanárod vagy társad által felvetett témát, amelyet jó ötletekkel akár módosíthatsz is. A megegyezés után fontos, hogy kijelöljük munkánk célját. Ráhangolódás: a téma és cél alapján otthoni vagy másnapi továbbgondolásra is van lehetőséged, mellyel céltudatosan kiegészítheted a közös munkát. Konkrét tervezés: mielőtt a megvalósításhoz látnánk, szükséges, hogy időben az anyag- és eszközszükségletet is meghatározva, személyekre szabva lépésekre bontsuk az elvégzendő feladatokat. Terveinket írásban, táblázatban vagy akár rajzos formában rögzítenünk kell. Témafeldolgozás: ennek keretében történik a gondolatok, tervek megvalósítása. 6 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

8 Az eredmények bemutatása: a projektek célja sokféle lehet, összefoglalásképpen készülhet tabló, előadás, könyv, színdarab, játék stb., amelyeket végül bemutatunk az érdeklődőknek. Fontos, hogy a megvalósítás teljes időtartamában figyeljünk arra, hogy ne tévesszük szem elől célunkat. Külső és belső értékelés: az értékelés többoldalú lehet, történhet a külső közönség részéről, a tanárok, a csoporttársaitok és önmagatok (önértékelés) által. A társasjáték stratégiai ötletének kialakítása Mivel a játék a szakmai vizsgára való felkészüléseteket segíti, tanáraitok a sokféle lehetőségből egy stratégiai játék megvalósítását ajánlják, melyet ötleteiddel kiegészíthetsz, alakíthatsz is. A terepi gyakorlataid során alkalmazni fogod a már meglévő biológiai, környezetvédelmi tanult ismereteidet. A gyakorlatok elvégzése segít majd az ötleteléskor. Ennek során vedd figyelembe, hogy a játék stratégiájának a szakmai képesítő vizsgára való felkészülésedet kell segítenie. Otthoni munkafeladatok megbeszélése A napi terepi vizsgálatok elvégzése alapján kérdés-válasz kártyákat kell elkészítened, illetve képeket kell gyűjtened újságokból és az internetről, hogy a társasjáték szép és minőségi megjelenítését elősegítsd. A konkrét házi feladatok leírását a napi jegyzet végén találod. A vízmintavétel, az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti összefoglalása Meder és környezetének terepi vizsgálata. A víz fizikai, kémiai vizsgálata. Az élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása 2. feladat Az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatáról a korábban tanult elméleti anyagot szakértői mozaik formájában fogjuk összefoglalni. Alkossatok négyfős csoportokat! A csoportok számjelet kapnak. A csoport minden tagja kap egy-egy ismétlő, betűjellel ellátott szövegrészt a már megtanult anyagból. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Az azonos betűjelű szöveg tulajdonosaival beszéld meg, dolgozd fel a kapott információkat, majd menj viszsza csoportodhoz és tájékoztasd őket is! Ebben a feladatban mindhárom témát feldolgozzuk. A szakértői mozaik tartalmát az alábbi elméleti blokkban találod meg 4 részre osztva (A, B, C, D). Az elsajátítandó ismeretanyag ellenőrzése a megalkotott 4 fős csoportokban, a következőképpen történik: Jeleket kaptok csoportonként. A tanár feltesz egy kérdést. A csoport megbeszéli a választ. Meg kell győződnötök arról, hogy mindegyikőtök helyesen fog válaszolni a kérdésre. Valaki kihúzza, melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol. Akinek a jelét és csoportszámát kihúzták, megmondja a választ. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 1. A vízről általában 2. A vízminőség: a víz fizikai, kémiai tulajdonságai 3. Élővizek biológiai vizsgálata BISEL-index meghatározása A szöveg A vízről, a mintavételezés módjáról és a medervizsgálatokról általában A víz az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen. Az emberi szervezetnek is megközelítően 70%-a víz, nélküle legfeljebb 4-6 napot bírnánk ki. A Föld vízkészletének ma még csak kis hányadát tudjuk felhasználni, hiszen a tengervíz az ember számára alig hasznosítható. Az édesvízi készlet viszont a hidroszférának csak 1,1%-a, ebből is 1% jeges hótakaró. A mezőgazdasági felhasználás 80%, ebből sajnos 60% elveszik. A keletkező szennyvíz ugyanakkor ha nem megoldott a csatornázás környezeti 3- veszélyt jelent, hiszen fertőzésekhez és eutrofizációhoz (NO 3-, PO 4 ) vezet. A tisztított szennyvíz és iszapjának elhelyezése különös körültekintést igényel a megelőzés céljából. A víz természetes körforgást végez. Ez a körforgás az emberi szervezetben is lezajlik, de befolyásolja a külső hőmérséklet, a levegő páratartalma és p1. a végzett fizikai munka. A víz kalóriát nem szolgáltató élelmiszernek minősül. Naponta kb. másfél liter vizet fogyasztunk el, az élelmiszerekkel további háromnegyed litert veszünk magunkhoz. Nemcsak a folyadék, hanem az ásványi sók is lényegesek benne. A víz összetételét befolyásoló tényezők közé tartozik a származási hely, a talaj szerkezete, szennyezettsége és öntisztuló képessége. A jó ivóvízzel szemben támasztott követelményeket szabványok írják le. A jó ivóvíz legyen átlátszó, lebegő anyagoktól mentes, oldottanyag-tartalma kevés, közel teljes az oxigéntelítettsége, a tápanyagterhelés csekély és szennyvízbaktérium gyakorlatilag nem található benne. A mintavétellel szembeni követelmények: reprezentatív legyen, azaz jól tükrözze a mintázandó terület egészét; a közegnek és a mérendő komponensnek megfelelő módszerrel történjen; ne okozzon kárt a mintázott területen; ne szennyezze a mintát; megfelelő időben és helyen történjen; könnyen végrehajtható legyen. A legfontosabb mintavételi módszerek: átlagmintavétel, pontminta (részminta), rétegminta. A patakmeder jellemzésekor ki kell térnünk a meder természetes vagy mesterséges kialakítására, a partoldal esésére, annak borítására, a mederfenék jellemző állapotára, anyagára. 8 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

10 B szöveg A víz fizikai és kémiai tulajdonságai Fizikai tulajdonságok A víz színét a szuszpendált színes lebegő anyagok, tényleges színét az oldott anyagok okozzák. Pl. a fekete, barna szín a humin anyagoktól, a sárgás, barnás a kolloid FeIIIcsapadéktól. Fehéres a szikes víz a szulfidoktól, karbonátoktól, zöldes pedig a mikroorganizmusoktól. A víz szagát a benne oldott anyagok okozzák, így lehet szagtalan, földszagú, szúrós szagú, záptojás szagú, kellemetlen szagú. A víz hőmérséklete hatással van a víz sűrűségére, viszkozitására, elektromos vezetésére, a gázok oldhatóságára, ízére, szagára. A felszíni vizek hőmérséklete erősen ingadozó. A felszín alatti vizek hőmérséklete állandó, lefelé növekszik. Ivóvíz esetén a 7-15 Celsius-fokos a kívánatos, a 20 megfelelő, a 25 tűrhető. A víz átlátszósága függ a benne lévő iszaptól, üledéktől, apró élőlényektől és a fényviszonyoktól. Magyarországon kb. 2 m az átlátszóság, szikes tavakban 1-5 cm. A fényáteresztő képesség befolyásolja a fotoszintézist. A víz kémiai tulajdonságai Az oxigén a vízben csak kismértékben és csak fizikailag oldódik. A víz oxigéntartalma részben a vízi növények fotoszintéziséből, részben diffúzió révén a légkörből származik. A víz oldottoxigén-tartalmát a növények és az állatok légzésükhöz, a baktériumok élettevékenységükhöz és a szerves anyagok lebontásához használják fel. A vízben oldott sókat a vizek ionos kötésű formában tartalmaznak. A nitrogénformák a következők: elemi molekuláris nitrogén, nitrát, nitrit, ammónia, ammóniumion. A szerves anyagok a bomlás során ammóniára bomlanak le. A nitrit és a nitrát általában a végbemenő oxidációs folyamatok, az elemi nitrogén pedig denitrifikációs folyamat eredménye. A foszforformák közül a legegyszerűbb ortofoszfát, de polifoszfátok és más bonyolult foszforvegyületek is jelen vannak vizeinkben. Mindegyik előfordulhat kolloidokban vagy formált foszfor formájában. A természetes vízi környezetben gyakoriak a vassal, alumíniummal és a kalciummal alkotott foszfátvegyületek. A vas előfordulhat a felszíni és a felszín alatti vizekben. Közegészségügyi szempontból a vas nem ártalmas, de kellemetlen ízű, vörösesbarna színt adó. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 C szöveg Egyéb jellemzők Ebbe a csoportba olyan kémiai jellemzőket sorolunk, melyeket nem egy, hanem több ion vagy vegyület együttes hatása vagy egymáshoz való viszonya határoz meg. A ph a hidrogénion-koncentráció negatív logaritmusa, a víz kémhatásának jellemzője. A tiszta víz ph-ja 7,0 (semleges). A víz már szobahőmérsékleten disszociál hidrogén- és hidroxilionokra. Ha a vízbe olyan anyag kerül, mely a disszociációs egyensúlyt valamilyen irányba eltolja, akkor vagy a hidrogén- vagy a hidroxilionok mennyisége fog megnövekedni. Ha a hidrogénionok koncentrációja lesz nagyobb, azaz a ph kisebb, mint 7, akkor a kémhatás savas lesz. Ha a hidroxilionok koncentrációja lesz nagyobb, azaz a ph nagyobb, mint 7, akkor lúgos kémhatásról beszélünk. A természetes vizek ph-értéke 6,5-8,5 között változik. A víz keménységét a természetes vízben lévő kalcium- és magnéziumionok okozzák. Magyarországon a víz keménységének jellemzésére az úgynevezett német keménységi fokot (nk ) használják. 1 nk -os az a víz, melynek 1 literében 10 mg kalcium-oxiddal egyenértékű kalcium és magnézium van oldott állapotban. Értéke általában a vízgyűjtő terület jellemzőitől függően területenként más, általában 5-10 nk között változik, de a mélységi vizek esetén ennél nagyobb is lehet. A karbonát (változó) keménységet okozó kalcium-hidrokarbonát és a magnézium-hidrokarbonát forralással eltávolítható. A nem karbonát (állandó) keménységet okozó kalciumszulfát és magnézium-szulfát, a kalcium-klorid és a magnézium-klorid, forralással nem távolítható el. Eltávolításukra ioncserélő berendezéseket használnak. A víz keménysége a mosószerek hatékonyságát befolyásolja. A tartályok és csővezetékek falán lerakódó vízkő tönkreteszi a berendezéseket, ezért hűtővíz és kazántápvíz céljára kizárólag lágyított víz használható. 10 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

12 D szöveg Élővizek biológiai vizsgálata BISEL index meghatározása A vízminőség változása egy bizonyos mértékig hatással van a környező élővilágra. A makrogerinctelenek (szemmel látható gerinctelen élőlények) a vízminőség bio in di ká to rai. A vízfolyások vízminősítésének jól alkalmazható módszere a biológiai vizsgálatok (bioindikáció) alapján számított bioindex (BI). A kapott eredmény alapján következtethetünk a vízfolyások ökológiai állapotára. A vizsgálat a mintavételezéssel kezdődik. A minták begyűjtése az aljzatról, a vízben lévő és a vízbe nyúló növényzetről, ágakról, kövekről stb. történik. A mintavétel célja a vizsgálati helyre legjellemzőbb, legváltozatosabb makrogerinctelenek összegyűjtése. A határozás és feldolgozás célja az előkészített mintákban az egyes rendszertani egységek számának és a legérzékenyebb csoportok jelenlétének meghatározása (rendszertani csoportonként meghatározott mélységű határozást kell végeznünk, pl. a kérészeket nemzetség szintjéig szükséges meghatározni). Azokat a rendszertani egységeket, amelyeket egyetlen egyed képvisel, feljegyezzük, de nem vesszük figyelembe a biotikus index kiszámításánál, hiszen ezek előfordulása véletlen is lehet. Az értékelést segítő táblázat függőleges egységei a taxonok érzékenységét és mennyiségét tartalmazzák. Vízszintes egységei a megfigyelt faunisztikus csoportoknak felel meg, 1-től 7-ig csökkenő környezeti igény szerint sorba rendezve. Az 1. számmal szerepelnek a legérzékenyebb csoportok, 7. számmal pedig a legkevésbé érzékenyek. (A legnagyobb tűrőképességgel rendelkező fajok a táblázat alján szerepelnek-) Az 1 3. sor elemzésénél figyelni kell arra is, hogy a mintában 1, 2 vagy több rendszertani egység van-e jelen (2. oszlop). Ennek alapján kell leolvasni a megfelelő BISEL-indexértéket. (Az adott esettől függ, hogy az első vagy második sort választjuk-e.) A IV. oszlopokban a mintákban talált taxon darabszáma van feltüntetve. A sor és az oszlop metszéspontja adja a biotikus indexet az adott mintavételi helyre vonatkozóan. Azt a sort választjuk ki, amely a legjobban utal a legérzékenyebb faunacsoportok jelenlétére az adott mintában. A 0 10-ig terjedő biotikus indexeket 5 vízminőségi osztályba sorolják, és színekkel jelölik. A 0-s biotikus jelzővel rendelkező mintavételi helyet feketével jelölik. Oldatkészítés 3. feladat Mielőtt csoportotokkal elindulnátok terepi állomáshelyetekre, előbb egy mérőoldattal ki kell egészítenetek az ökológiai mérőbőrönd tesztsorozatát. Az élővizekben esetlegesen előforduló kloridionok jelenlét egy ezüstnitrát-tartalmú oldat segítségével tudjátok kimutatni. Csoportonként készítsetek 50 cm³, 0,05 mol/dm³ koncentrációjú ezüstnitrátoldatot! Előbb számoljátok ki a bemérendő szilárd ezüst-nitrát tömegét, majd mérőhenger segítségével desztillált vízzel töltsétek fel az oldat mennyiségét 50 cm³-re. A szükséges anyagokat és eszközöket a terepközpontban lévő dobozban találjátok! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 Kisvízfolyások vizsgálata a gyakorlatban 4. feladat A Paprikás-patak 5 km-es szakaszának 3 kijelölt pontján kell elvégezned csoportoddal a megadott vízvizsgálatokat! A) A meder és környezetének vizsgálata B) A víz fizikai (szín, szag, hőmérséklet, áttetszőség) és kémiai (ph, nitrát, foszfát, vas, összkeménység és oldottoxigén-tartalom) vizsgálata C) Az élővizek biológiai vizsgálata Az első és második projektnap terepi mérései is a terepközpontból indulnak (kilátó). Itt vehetitek át a napi vizsgálathoz szükséges eszközöket (mintavételi edény, Secchi-korong, mérőszalag, ökológiai mérőbőrönd, gyorstesztek stb.). Ezután az alábbi térkép segítségével keressétek meg a tanáraitok által kijelölt mintavételi helyszíneket! (A csoportok különböző mérőpontokat keresnek fel)! Az eszközök használati útmutatóját és a recepteket tartozékként a mérőbőröndben és a gyorsteszt dobozában találjátok. A vizsgálatok elvégzése után a csoport minden tagja kitölti a mérési adatlapot, amelyet a tanulói jegyzet 1. sz. mellékletében találsz meg (mederjellemzők, a víz fizikai tulajdonságai, a víz kémiai és biológiai jellemzői). M 1: A) A 2. sz. mellékletben található indikátorfajok ábrái közül válassz ki öt fajt! Készíts 5 db 5 10 cm-es kártyát, melynek egyik oldalára rajzold le a választott fajt, ügyelve jellegzetességeire! A kártya hátlapján a faj megnevezése, rövid jellemzése szerepeljen. B) Gyűjts a nap témáiról színes fotókat, képeket! 12 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

14 2. projektnap A nap feladatai 1. A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése 2. Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása), és a zuzmó biotikus index 3. Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban 4. A fejlesztő társasjáték továbbtervezése A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése 1. feladat Az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatáról tanult és a gyakorlatban elsajátított anyagot közösen ismételjük át. A feladat első részében a megalkotott 4 fős csoportokban A, B, C, D jeleket kaptok, s a csoportotok is számot kap. A tanár feltesz egy kérdést. A csoport megbeszéli a választ, majd meg kell győződnötök arról, hogy mindegyikőtök helyesen fog válaszolni a kérdésre. Valaki kihúzza, melyik jelű tanuló, melyik asztalnál válaszol. Akinek a betűjelét és csoportszámát kihúzták, megmondja a választ. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. A feladat második részében a házi feladat során elkészült kérdéskártyákat egy csomagba összegyűjtjük, összekeverjük, majd szétosztjuk csapatonként, egyenlően. A csapatok összekeverik, és sorban haladva mindenki húz egyet a pakliból. Ha nem sikerül felismerned a kártyát, társaid segítenek. A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása 2. feladat Az ide tartozó, valamint a következő téma (A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete) elméleti anyagát szakértői mozaik formájában fogjuk összefoglalni. A csoport minden tagja kap egy-egy ismétlő, betűjellel ellátott szövegrészt a már megtanult anyagból. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Az azonos betűjelű szöveg tulajdonosaival beszéld meg, dolgozd fel a kapott információkat, majd menj vissza csoportodhoz és tájékoztasd őket is! Ebben a feladatban mindkét témakört feldolgozzuk. A szakértői mozaik tartalmát az alábbi elméleti blokkban találod meg 4 részre osztva. Majd ismét visszakérdezünk! A fenti csoportszámozás és betűkódok alapján kihúzott tanulók, ismertetik az ezekben a témakörökben megtanultakat. Minden helyes válasz gyarapítja csoportotok pontszámát. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása A szöveg A talajok leírása A talajok leírásánál színbeli, szöveti és a nagyobb egységeket jelölő szerkezeti jellemzőkre kell kitérni. A talaj színe kémiai viszonyokra utal, mert a talaj színét a benne lévő ionok határozzák meg. A vörös szín pl. oxidatív környezet eredménye, és háromértékű vasionok jelenlétére utal. A szürke, zöldesszürke szín ellenben oxigénmentes (reduktív) viszonyokra utal, ahol a vas kétértékű ionként van jelen. A talajszín megadásakor a fő színt kísérő színnel kell árnyalni pl. szürkésbarna, sárgásvörös stb. A szövettípussal a talajt alkotó kőzetszemcsék méretére utalunk. Ez alapján agyag-, vályog- és homoktalajokat, illetve azok átmeneteit különböztethetjük meg. A kevés vízzel átgyúrt sodralékból gyűrűt hajlíthatunk, ha nagy agyagtartalmú a mintánk. A sodralék, ha vályogtalajból készítjük, hajlítás közben eltörik, ha homoktalajból, össze sem áll. Talajszerkezeten a nagyobb összeálló egységek méretét és formáját értjük. Így beszélhetünk lemezes, oszlopos, diós, rögös, poros szerkezetű talajról. Mindezek alapján egy adott mintát pl. szürkésbarna diós szerkezetű vályogtalajként írhatunk le. B szöveg A talajnedvesség Az egyes talajok tápanyagtartalma (pl. foszfát- vagy nitráttartalom) összehasonlíthatóvá válik, ha figyelembe vesszük azok nedvességtartalmát. A víztartalom eltávolítását laboratóriumban 105 Celsius-fokra felfűtött szárítószekrényben, egyébként pedig jól szellőzött helységben órán keresztül szobahőmérsékleten végezhetjük el. A tömegveszteséget a nedves tömeghez viszonyítva, a talajnedvesség százalékos értékét kapjuk. A százalékos talajnedvességértékhez a talajökológiai mérőbőrönd megfelelő táblázatából egy faktorszámot rendelhetünk. A mérésekkel meghatározott foszfát- vagy nitráttartalmat ezzel a faktorszámmal kell módosítanunk. (Pontos leírás a talajökológiai mérőbőrönd vizsgálati tájékoztatójában található). A talajsűrűség A talajok különböző méretű és formájú szemcsékből állnak. Az egyes szemcsék különböző sűrűsége, valamint a köztük lévő kisebb- nagyobb üres tér eredményezi a talajok eltérő sűrűségét. A mérés menetének pontos leírása szintén a mérőbőrönd vizsgálati tájékoztatójában található. C szöveg A talajüledék elemzése A talajszövet megállapításánál a leggyakoribb módszer a fentebb már említett sodrási próba. Ez a tapasztalati módszer azonban igen nagy gyakorlatot kíván. Ennek kiváltására használhatjuk az igen egyszerű, vizes közegben történő ülepítés módszerét, amely a homok, iszap és agyag szemcseméretek eltérő ülepedési sebességén alapul (Kruedener-módszer). Így a viszonylag pontos homok iszap arány megállapítható lesz. (Részletes leírás a mérőbőrönd tájékoztatójában olvasható.) 14 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

16 A foszfáttartalom meghatározása A talajból a növények által felvett és hasznosítandó tápanyagok közül a nitrátvegyületek mellett a foszfátvegyületek játszanak jelentős szerepet. A talajban való feldúsulásuk a foszfortartalmú ásványok mállásának, a növényi lebontódásnak, illetve a szerves- és műtrágyák bevitelének köszönhető. Az esővíz a foszfátvegyületeket csak kismértékben oldja, csökkenésük inkább a talajlemosódás eredménye, mivel a felső talajszinten dúsulnak fel. A foszfáttartalom meghatározásához előbb talajkivonatot kell készítenünk, amelyhez különböző talajkivonószerek használhatók. A talajökológiai mérőbőröndben erre a célra az un. B típusú (laktátoldat) kivonószer szolgál, melynek alkalmazásával a tájékoztatóban leírt gyorsteszt receptje alapján a foszfáttartalom tájékoztató pontosságú értéke megadható. A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete D szöveg Bár az indikáció jelensége nem szűkíthető le csupán az antropogén tényezők és az indikátorok közötti összefüggésre, a bioindikátorokat leggyakrabban valóban környezetszennyezés kimutatására alkalmazzuk. A zuzmók kiváló jelzőfajok. Önálló rendszertani kategóriát alkotó (Lichenophyta törzs), két különböző, rendszertanilag is más törzshöz tartozó élőlény, gomba és alga szimbiózisa révén alakulnak ki. Az alga feladata a fotoszintézis, a gomba ún. obligát élősködő, önmagában nem is fordul elő a természetben, nem képes egyedül megélni. Egyes zuzmóalgafajok viszont szabadon is előfordulhatnak. Az alga fotoszintetizál, a gomba általa jut szerves anyagokhoz. Növekedési formájuk alapján három típusuk különíthető el: kéreg-, leveles és bokros zuzmók. A zuzmók elsősorban a levegő kén-dioxid- és nitrogén-oxid-tartalmára érzékenyek, de felhasználhatók hidrogén-fluorid, klór, ózon, egyes nehézfémek, valamint radioaktív izotópok indikálására is. A szennyezőanyagokkal szembeni érzékenységük elsősorban morfológiai és élettani okokra vezethető vissza. A levegőminőségi index (LMI) kiszámítása A számításkor az egyes zuzmófajok kén-dioxidra való érzékenységét és a mintavételi helyek zuzmóval való borítottságát vesszük figyelembe. A képlet: LMI = Σ Z B, ahol Z az adott fán található taxonok érzékenységi értékét, B pedig a fa %-os borítottsága alapján képzett értéket jelent (1 10-ig). Pl. egy fán ötféle zuzmó található, ezek érzékenységi értékének összege Σ Z = ( ) = 25, a 30%-os borítottságból képzett B érték 3, így szorzatuk eredménye LMI = 75. A levegőminőségi index értéke alapján az adott területet az alábbi öt zóna valamelyikébe sorolhatjuk: 0 zuzmósivatag, 1 35 belső küzdelmi zóna, középső küzdelmi zóna, külső küzdelmi zóna, 80 normál zóna. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban 3. feladat Csoportoddal a tegnap már megismert helyszínre kell elsétálnod, hogy a Paprikás-patak adott környezetében talaj- és légszennyezési vizsgálatokat végezzetek! Járjátok be a tegnapi mérési pontjaitok mintegy 100 méter sugarú környezetét, gyűjtsetek be az ott jellemző uralkodó talajtípusból mintát (1 kg minta szükséges)! A mintavételkor 30 cm mélységig teljes szelvényből, kézi ásóval gyűjtsetek anyagot! Határozzátok meg a területen előforduló zuzmófajokat is! Készítsetek feljegyzéseket előfordulási gyakoriságukról! Használjátok az alábbi talaj- és zuzmóvizsgálati jegyzőkönyvet és a talajökológiai mérőbőröndben található vizsgálati útmutatókat, továbbá a mellékletben található határozó segédletet! A) Talajvizsgálatok Talaj- és zuzmóvizsgálati jegyzőkönyv A mintavétel időpontja: A mintavétel helye: A mintavételi hely tágabb környezetének jellemzői (természetes, mesterséges, a növénytakaró jellemzői, esetleges szennyezőforrások): A talaj általános leírása (szín, szövet, szerkezet): Másodlagos jellemzők (kiválások, vékonyrétegek): A talajsűrűség értéke: A talajüledék vizsgálat eredménye: A talaj vízmegtartó képessége (ml/ 100 g): A talaj karbonáttartalma (terepi meghatározás; % Ca-karbonát): A talaj foszfát- és nitráttartalma (talajkivonatból meghatározva; mg/ l): 16 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

18 B) Zuzmó biotikus index meghatározása A megfigyelés időpontja: A megfigyelési környezet leírása (természetes, mesterséges, növényzettípus és borítottság, az esetleges légszennyező források távolsága): A területen előforduló zuzmó taxonok: Borítottsági érték: Biotikus index: A fejlesztő társasjáték további tervezése. Kérdésgyűjtemény (konkrét és összefüggésekre irányuló). A játékstratégia véglegesítése 4. feladat Összegyűjtjük, megbeszéljük az első napi házi feladat kérdés-válaszait. Készíts a második nap elméleti anyagrészéből is az előző napihoz hasonló módon házi feladatot! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 3. projektnap A nap feladatai 1. Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása 2. Próbajáték 3. Projektértékelés 4. A projektbemutató előadás elkészítése Alkotónap a fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása 1. Társasjátékunk gyakorlati megvalósítása, amelynek keretében csoportmunkában elkészítjük az egyes pályaelemeket, tartozékokat. Sejtek (a játékpálya 6 szögletű területi elemei) Fatornyok (a falvak és természeti környezetük megjelenítésére) Dobókockák (szimbólumjelöléssel) Szimbólumkorongok Szimbólumkártyák Kérdés- és feladatkártyák (több nehézségi szintű) Dobozok Játékleírás Feladatunk lesz továbbá, hogy a projektbemutató előadásra is felkészüljünk. (PowerPoint programmal kell készítenetek bemutatót az egész projektről és magáról a társasjátékról.) 2. Az alkotómunka után kipróbáljuk a játékot, elvégezzük az esetleges korrekciókat. 3. Legvégül értékeljük a három nap eseményeit, önértékelő kérdéssor és tanári értékelőtábla segítségével. 1. feladat Megbeszélés alapján alakítsunk csoportokat! Hat különböző létszámú és feladatú csoport közül választhatsz. Segítségül használhatjátok az alábbi munkaszervezési térképet! 18 Szakmunkás vizsgafeladatok tanulói jegyzet 12. évfolyam

20 Az Alkotónap (3. projektnap) munkaszervezési térképe PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Biológiai vízminősítés A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Beszámoló a Kiserdő-projektről

Beszámoló a Kiserdő-projektről Beszámoló a Kiserdő-projektről A projekt megvalósításának ideje előkészületek: 2011. novemberétől projekt megvalósítása: 2012. március 1. -május 10. A projekt résztvevői: Eötvös Loránd Szakközépiskola

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Terepi vizsgálatok I: biológiai vizsgálatok, természetvédelmi értékelés A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája A talajvédelem lehetőségei Készítette: Hornyák Nikolett Felkészítő tanár

Részletesebben

Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban?

Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban? ESPERE Éghajlat Enciklopédia Hogyan hasznosítsuk az új médiumokat a magas színvonalú oktatásban? Kézikönyv természettudományokat tanító tanároknak Anita Bokwa, Adalbert Niedenzu, Elmar Uherek, Marek Walczak

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV HALLGATÓI SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai

Részletesebben

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok

K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok K É M I A 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi területen folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók korszerű természettudományos műveltséget, világképet, gondolkodás-

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízvizsgálat. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízvizsgálat. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Biológiai vízvizsgálat A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam Tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz

Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz Miskolczi Ildikó Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2005. Környezetgazdálkodás tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz a Medvéné Dr. Szabad Katalin szerkesztette tankönyvhöz

Részletesebben

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

2003 Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ ISBN: 963 9424 27 7

2003 Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ ISBN: 963 9424 27 7 Tanári kézikönyv A Tanári kézikönyv a Toyota Environmental Activities Grant Program 000 által támogatott Zöld útipakk környezetvédelmi oktatócsomag része a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi

Részletesebben

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor

KÉMIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez. Készítette: Albert Attila és Albert Viktor KÉMIA TANMENET a Műszaki Kiadó Kémia 8. (MK-4285-8) tankönyvéhez Készítette: Albert Attila és Albert Viktor 1 A kémia tantárgy célja A kémia tantárgy keretében a diákok alapvetően a környezetükben lejátszódó

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 1. anyag 2005. október

Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam. 1. anyag 2005. október Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam 1. anyag 2005. október 1/8 anyag, 2. oldal Biológia kétszintű érettségi felkészítő levelező tanfolyam Üdvözlünk a TREFF kétszintű érettségi felkészítő

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Kémia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Kémia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Kémia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A kémia tanterv a MOZAIK Műhely kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. Emelt szintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. Emelt szintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ Emelt szintű érettségi Kleininger Tamás TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK A laboratórium

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Ruzicska Judit, Szalay Luca A szakmai

Részletesebben

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Kommunikáció Anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA. 7-8.évfolyam. Pozsári Gyöngyi

HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA. 7-8.évfolyam. Pozsári Gyöngyi HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA 7-8.évfolyam Pozsári Gyöngyi KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja

Részletesebben