Tanulási útmutató és tananyag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulási útmutató és tananyag"

Átírás

1 HEFOP FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs

2 Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával (HEFOP/2005/3.5.4) program Pécs c. projektjének keretében megvalósuló Felnőttképzési szervező képzés Felnőttképzési szolgáltatások c. modulfüzetét tartja a kezében. A modulfüzet felépítése elősegíti az Ön tanulását, sikeres egyéni előrehaladását az ismeretek elsajátítása érdekében. A modulfüzet tartalmaz egyéni haladási tervet, hogy Ön a saját ütemezése, időbeosztása szerint haladhasson. Az egyedüli kötöttség a modul eredményét meghatározó feladat beküldési határideje. Egyéni haladási terv A modul ismeretanyaga igazodik ahhoz, illetve elősegíti azt, hogy olyan leendő szakembereknek íródott, akik, mint Ön is, a kurzus végeztével a közművelődési intézményekben és szervezetekben képesek és alkalmasak lesznek arra, hogy munkaerőpiaci irányultságú, általános célú, nyelvi és szakmai kísérleti felnőttképzést segítő szolgáltatásokat nyújtsanak, képzéseket szervezzenek, valamint a képzéseket követően a hallgatók munkaerő-piaci és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatát is lefolytassák. A kurzus célja 2

3 A modul közvetlen célja ennek megfelelően az, hogy a modul elvégzése után Ön képes legyen sikeresen felhívni a figyelmet a különböző felnőttképzési szolgáltatások igénybevételére. A modul célja A modulfüzet szerkesztésekor a hangsúlyt az egyéni felkészülés és szakmai információfeldolgozás elősegítésére helyeztük. A tananyag 4 tanulási egységből áll, melyet a modulfüzet felépítése is jól mutat. Tanulási egységek Minden tanulási egység végén önellenőrző kérdéseket talál, amelyek szintén elősegítik a tananyag elsajátítását. Önellenő rző kérdések Minden tanulási egység végén az adott egységhez tartozó dokumentumok és űrlapok gyűjteményét találja, amely segíti a felnőttképzési szolgáltatások dokumentációs rendszerének megismerését. Dokume ntumok, űrlapok A teljes modul ismeretanyagának elsajátítását követően szükséges a külön füzetbe szerkesztett egyéni tanulási feladatok megoldása, amelyet kitöltve, elektronikus utón kell eljuttatni a csoportos konzultáción meghatározott időpontig a modult oktató instruktor számára. Egyéni tanulási feladatok A modulfüzet mellett az Ön tanulását hatékonyan segíti a csoportos konzultáció, melynek szerepe a tananyag lényegi elemeire felhívni a figyelmet, illetve a gyakorlati ismeretek átadása. Csoport os konzultá ció 3

4 Az Ön tanulását elősegítendő, a csoportos konzultáció mellett az oktató is rendelkezésére áll a modul teljes tananyagának elsajátításakor. A modul teljes tananyagának elsajátítása 60 óra tanulást igényel, melyhez sok sikert kívánunk! EGYÉNI HALADÁSI TERV Témakör oldal szám Javasolt időráfordítás Tényleges időráfordítás 1. tanulási egység óra 2. tanulási egység óra 3. tanulási egység óra 4. tanulási egység óra Feladat beküldési határideje óra Gyakorlat - 15 óra Az egyéni haladási terv vezetése nem kötelező, de segít az egyéni tanulásban, az idő hatékony beosztásában és az optimális időráfordításban. 4

5 1. tanulási egység A tanulási egység terjedelme a oldalig tart. 1. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenység I. A szolgáltatások helye, szerepe, célja: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások egységes bevezetése a Felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény hatálybalépésének köszönhető. A törvény különösen az alábbi szolgáltatások nyújtását írja elő a felnőttképzést folytató intézmények akkreditációja feltételeként: - előzetes tudás felmérése; - pályaorientációs- és pályakorrekciós tanácsadás; - képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás; - elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása. Továbbá: - mentálhigiénés tanácsadás - munkaviszonnyal és munkanélküliséggel összefüggő jogi tanácsadás A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ) A felnőtt egyén foglalkozást elősegítő képzésben való részvételét támogatni a sikeres munkavállalás érdekében, illetve segíteni az egyént bekapcsolódni a képzési folyamatba, továbbá felkészíteni a munkaerő-piacon való sikeres szereplésre. 5

6 A cél az önismeret, az új készségek, új szakmai és magatartásbeli, viselkedésbeli tulajdonságok, új munkavállalói attitűdök elsajátítása, amelyek birtokában képesek lesznek alkalmazkodni a gazdasági környezet változó igényeihez. A szolgáltatási tevékenység, szorosan kapcsolódik a felnőttképzési tevékenységhez, támogatja az egyén tanfolyamon történő részvételét, elősegíti a későbbi munkavállalást. Ugyanakkor a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások különálló rendszerként is működnek, a felnőttképzési tevékenységtől függetlenül. A szolgáltatás olyan lehetőségek felsorolását is jelenti, melyek gyakran túlmutatnak az intézmény megoldási lehetőségein, ügyfeleit pedig nem csupán a tanfolyamok hallgatói alkotják, hanem egyéni megkeresés eredményeként kerülnek a rendszerbe. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink alapvető formája a tanácsadás. A tanácsadás olyan célorientált, problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácsadó és a tanácskérő között. A folyamat célja, hogy a tanácskérő személyiségének, képességének, érdeklődésének megfelelő teret tudjon adni és megvalósítani. A tanácsadó feladata a hozzá forduló személy támogatása, felkészítése, aktívvá tétele, hogy önálló döntést tudjon hozni a problémáinak megoldásában. A tanácsadási folyamat végén egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, vagy más formában történő megállapodás jön létre. A tanácsadás olyan munkafolyamat, amely személyközi kapcsolaton keresztül valósul meg, ezért nagy hangsúlyt kap a tanácsadó személyisége és azok a normák, amelyeket a tanácsadási folyamatokban be kell tartani. 6

7 II. Tervezési folyamat (folyamat leírás, folyamat ábra): Az egyén a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat saját elhatározásából, vagy a munkaerő-piaci intézmények (pl. Munkaügyi Központ), más szervezetek ajánlására veszi igénybe. 1. Az ügyfelet egy tanácsadó fogadja, aki rögzíti - regisztrálja - az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat (Regisztrációs Füzet, Regisztrációs Lap). 2. Következő lépés az információnyújtás, tájékoztatás a lehetőségekről, helyzetfelmérés, az egyén konkrét céljának tisztázása: - ha az egyénnek nincs előre megfogalmazott igénye, a tanácsadó rövid idő alatt felméri a képességeket és az érdeklődési kört, majd ajánlatot tesz elsősorban felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételére, (vagy felnőttképzés, szakmai vizsgáztatás); - ha konkrét szakma megszerzéséhez keres képző intézményt, a tanácsadó ismerteti a tanfolyami lehetőségeket, vagy más képző intézmény felé irányítja az egyént; - ha az egyén problémájára nem az adott intézmény nyújtja a megfelelő megoldást, a tanácsadó feladata az egyén átirányítása a megfelelő intézmény felé (bázisközpontok hálózatának az adott szolgáltatás nyújtására kompetens tagja, Munkaügyi Központ, szociális intézmények, szakintézmények, stb.) 3. Az egyén döntése arról, hogy igénybe veszi az ajánlott szolgáltatást(okat); 4. Az egyén választása szerint azonnal, vagy a megadott időpontban felkeresheti a megfelelő tanácsadót (az egyes szolgáltatások belépési pontja); a szolgáltatások 7

8 között rugalmasan átléphet az egyén (lásd az egyes szolgáltatások kapcsolódási pontjait), tehát igény szerint ki-beléphet egy másik szolgáltatási formába. 5. A felnőttképzési szolgáltatás értékelése, a folyamat lezárása: Tanúsítvány, valamint Igazoló/Értékelő betétlapok átadása. A szolgáltatás eredményei (következményei) lehetnek: - az egyén munkaerő-piaci helyzetében pozitív változás áll be (munka világa); - az egyén felnőttképzésben vesz részt; - más intézmény szolgáltatásait veszi igénybe (munkaügyi központok, bázisközpontok hálózatának az adott szolgáltatás nyújtására kompetens tagja, szociális intézmények, szakintézmények, stb.). - az eredményt nem tudja közvetlenül hasznosítani. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink folyamatának lépéseit a következő folyamatábra segítségével mutatjuk be: 8

9 FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATÁBRA 1. tanácsadó Regisztrációs Lap Egyén fogadása, regisztráció 2. tanácsadó Információnyújtás, tájékoztatás, helyzetfelmérés 3. egyén Dönt a szolgáltatások igénybevételéről nem más intézmények Munkaaügyi Központ Tanfolyam, Vizsga Munka világa Regisztrációs lap másolata igen 4. tanácsadó Előzetes Tudásszint felmérése Pályaorientációs Pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése Képzési tanácsadás Elhelyezkedési Tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása Mentálhigiénés tanácsadás Munkaviszonnyal, munkanélküliséggel kapcsolatos jogi tanácsadás Megfelelő Dokumentumok + Dokumentáló Lap A B C D E F 5. tanácsadó FKSZ. Tanúsítvány + Igazoló/Értékelő betétlap FKSZ. értékelése, FKSZ. folyamat lezárása 6. egyén Szociális háló (civil szervezetek, segélyezés, stb.) Felnőttképzés Szolgáltatás eredményének felhasználása 9 Munka világa Munkaügyi Központ

10 III. A szolgáltatások megvalósításának személyi, tárgyi feltételei: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához a felnőttképzést folytató intézményekben kvalifikált, hozzáértő, kommunikatív, segítőkész szakembereknek kell rendelkezésre állni, melynek tagjai tanácsadók, szakinstruktorok, jogászok. A szolgáltatások megvalósításában résztvevők olyan szakirányú felsőfokú végzettségű munkatársak, akik ismerik a foglalkozások világát, a munkaerő-piaci politikát, a képzéseket, rendelkeznek andragógiai gyakorlattal és képesek problémamegoldó hozzáállással, megfelelő empátiás készséggel fordulni az egyén felé. A szolgáltatások személyi feltételei: - Felsőfokú, humán szakirányú végzettséggel rendelkező tanácsadók; - Szakmacsoportonként kiképzett instruktorok, oktatók (PLAR); - Munkaerő-piaci tréner vagy szakmai kompetenciákkal bíró, felnőttképzési tapasztalatokkal, tréningvezetési technikákkal rendelkező instruktor; - Mentálhigiénés szaktanácsadó, okleveles egészségfejlesztő mentálhigiénikus; - Jogi tanácsadó, jogász. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások tárgyi feltételei között alapvető fontosságú a kulturált, barátságos légkör megteremtése, szemléltető eszközök biztosítása. A szakszerű tanácsadás feltétele a megfelelően berendezett Információs Iroda és korszerűen berendezett Tréning Terem (álláskeresési technikák oktatása) álláskeresési tréningek lebonyolításához. Ugyancsak alapvető fontosságú a négyszemközti tárgyalási feltételeket lehetővé tevő, megfelelően berendezett, nyugodt, barátságos légkört teremtő, diszkréciót biztosító 10

11 Interjú Szoba (PLAR, képzési szükséglet felmérése, pályaorientációs-, korrekciós tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, jogi tanácsadás, stb.). A tárgyi feltételek tételes felsorolása: - Információs Iroda - Interjú szoba - Tréning terem - Írásvetítők - Televíziók - Videó-kamera, videó-lejátszó - Flip-chart táblák - Álláskeresési technikák modulfüzet - Kompetencia mérési utasítások (Felmérő lapok) adatbankja a kompetenciák lehető legszélesebb körére. Egyes a fejlesztés során megfogalmazódó gyakorlati mérések anyag- és eszközigénye, - Tájékoztató anyagok, szórólapok, prospektusok - Számítógépek, nyomtató, fénymásoló - Szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok, tesztlapok - Konkrét szakmacsoportokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök: Pl. gépkocsi, stb - Íróeszközök IV. A szolgáltatási tevékenység dokumentumrendszere: Belépéskor a tanácsadó az egyén adatait (név, születés hely, idő, lakcím, elérhetőségek, jelentkezés dátuma, foglalkozása, kérése,), a Regisztrációs Füzet soron következő Regisztrációs Lapjára vezeti fel, ahol megjelöli azt a szolgáltatást, tanfolyamot, vizsgát, helyszínt ahová az egyént irányította. A tanácsadó nem csak egy szolgáltatás felé továbbíthatja az egyént, hanem 11

12 ajánlhat többféle szolgáltatást, a bázisközpontok hálózatán belül más intézmények szolgáltatásait, vagy tanfolyamot, szakmai vizsgáztatást. A Regisztrációs Lap tartalmazza a gépi regisztrációs számot, a dokumentum hitelességének biztosítása (iktatás) érdekében. Az egyes szolgáltatást nyújtó tanácsadó, instruktor a kitöltött Regisztrációs Lap másolatát kapja kézhez, tehát az egyén adatairól, további szolgáltatások igénybevételéről ezúton szerez tudomást. Az ügyféllel kapcsolatos megállapításait, megjegyzéseit, a tanácsadói munka eredményét a tanácsadó a Dokumentáló Lapra vezeti fel, melyet a Regisztrációs Lap mögé csatol, a Regisztrációs Füzetbe (központi nyilvántartás szerepét tölti be). Ugyanakkor a tanácsadók, instruktorok külön lefűzik a Regisztrációs Lap és Dokumentáló Lap másolatát (szolgáltatás saját nyilvántartása). A tanácsadási munka lezárásakor az egyén számára Tanúsítvány kerül kibocsátásra a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéről. Álláskeresési tréning oktatása, előzetes tudás felmérése, képzési szükséglet felmérése eredményeit a tanácsadó, instruktor az Igazoló/Értékelő betétlapra vezeti fel, amely csak az azonos regisztrációs számú Tanúsítvánnyal együtt érvényes. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások dokumentumai a PRKK-ban: 1. Regisztrációs Füzet, (Regisztrációs Lapokat tartalmazza) 2. Az egyes szolgáltatások specifikus dokumentumai (PLAR, képzési szükségletek felmérése) - lásd az egyes szolgáltatások leírását; 3. Dokumentáló Lap; 4. Tanúsítvány, valamint Igazoló/Értékelő betétlap 12

13 Mivel a Regisztrációs Füzet regisztrációs szám szerint tartalmazza az intézményben megjelent egyének adatait, a visszakeresés és adatkezelés, statisztikai feldolgozás megkönnyítése érdekében a Regisztrációs Lapok adatait számítógépes nyilvántartás is tartalmazza. 13

14 A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások dokumentumai: 14

15 Jelentkező neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme, irányítószám: Tel./Fax./ Jelentkezés dátuma: Jelenlegi foglalkozása/státusa: REGISZTRÁCIÓS LAP Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről Milyen igénnyel, kéréssel fordult az intézmény felé: Regisztrációs szám: 2006/ A tanácsadó tölti ki: A célzott szolgáltatás, tanfolyam, vizsga: jelentkező aláírása Előzetes tudás felmérése: Pályaorientációs-, pályakorrekciós tanácsadás: Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás: Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása: Mentálhigiénés tanácsadás: Jogi tanácsadás: Tanfolyam: Vizsga: Továbbítva: tanácsadó aláírása 15

16 Regisztrációs szám: 2006/ DOKUMENTÁLÓ LAP Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eredménye: Megjegyzések tanácsadó, instruktor aláírása 16

17 TANÚSÍTVÁNY Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről., 200 LÓGÓ 17

18 Regisztrációs szám: 2006/ A Szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. és 53., valamint a Felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 11.. (4) e) pontja alapján a.. (Nyilvántartási szám:., Akkreditációs szám:.) tanúsítja, hogy Név anyja neve: aki napján (városban, községben) született hó és 200. hó között az alábbi, a..által nyújtott, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás(oka)t vette igénybe: Pécs, 200,..hó..-n.. igazgató 18

19 Az igénybe vett szolgáltatás(ok) Értékelés módja: (szóban, tanúsítványon, betétlapon,), eredménye Előzetes tudás felmérése Tanácsadó, instruktor aláírása Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása Mentálhigiénés tanácsadás Munkaviszonnyal és munkanélküliséggel kapcsolatos jogi tanácsadás 19

20 Igazoló/Értékelő* betétlap (Az azonos regisztrációs számú tanúsítvánnyal együtt érvényes!) a Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló (Regisztrációs szám: 2006/ ) TANÚSÍTVÁNYHOZ - hoz Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eredményének részletezése: , 200,. *A megfelelő aláhúzandó tanácsadó, instruktor aláírása 20

21 Fogalmak A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ) Tanácsadás FKSZ tervezési folyamat Ellenőrző feladatok : 1. a Felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény mely szolgáltatások nyújtását írja elő a felnőttképzést folytató intézmények akkreditációja feltételeként? 2. Mi a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ célja? 3. Mi a tanácsadási folyamat célja és feladata? 4. Melyek a FKSZ tervezési folyamatának lépései? 5. Melyek lehetnek a FKSZ folyamatának eredményei? 6. Melyek a FKSZ személyi feltételei? 7. Melyek a FKSZ tárgyi feltételei? 8. Melyek a FKSZ dokumentumai? 21

22 2. tanulási egység A tanulási egység terjedelme a oldalig tart. 2. Az előzetes tudás felmérése és beszámítása (PLAR) I. Az előzetes tudásfelmérése A rendszer annak elismerése, hogy az élettapasztalattal szerzett mindennemű tudás, szakértelem, attitűd az iskolarendszerű ifjúsági képzéssel azonos értékű lehet: ugyanúgy mérhető, értékelhető és beszámítható valamely képzési programba. A PLAR 1 BIZONYOS MEGBÍZHATÓ ÉS ERRE ALKALMAS ESZKÖZÖKKEL, KVALIFIKÁLT SZAKÉRTŐK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT FELMÉRÉSE ANNAK, AMIT A SZEMÉLY NEM FORMÁLIS SZAKKÉPZÉS, TRÉNING-, VAGY TAPASZTALATI ÚTON MEGTANULT, S AMI BESZÁMÍTHATÓ A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY ÁLTAL KÍNÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOKBA. A PLAR a jelenleg elterjedt formában az élettapasztalat, munkavégzés és tanulás során szerzett tudás, szakértelem és attitűd összességének felmérését jelenti. Célja: Segíteni a tanulási szándékukban eltökélt személyeknek azonosítani, dokumentálni és bemutatni azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a munkavégzésük során élettapasztalatként szereztek. 1 PLAR = Prior Learning Assessment and Recognition angol elnevezés magyar fordítása (Tanulás Előtti Tudásfelmérés) 22

23 Helye: Amikor már a tanulmányok meghatározott területe szempontjából lényeges tartalom meghatározásra és dokumentálásra került, a tanuló pályázhat e tudásnak, tapasztalatnak és képességnek a beszámítása, szakmai elismerése iránt. II. Az előzetes tudásfelmérés szolgáltatás folyamata:(folyamatábra) A folyamat lépései: 1. Az egyén jelentkezése 2. Az egyént a tanácsadó fogadja és tájékoztatja a szolgáltatások lényegéről, ill. tájékozódik az egyén szándékának konkrétsága felől. (Van-e határozott választása a szolgáltatások közül, ill. döntése a tudásfelmérés eredményeinek hasznosítására, ha igen, milyen területen? Ha képzésre akar jelentkezni, mely képzési forma iránt érdeklődik, stb.). 3. Az egyént tájékoztatása az előzetes tudásfelmérés szolgáltatás céljáról, a felmérés folyamatáról, és a szolgáltatás eredményeiről. Ezt követi a döntést előkészítő megbeszélés, melynek végén az egyén dönt arról, hogy kéri-e hozott tudásának felmérését. 4. Az egyén a szakinstruktor irányításával aki egy előzetes módszertani képzés keretén belül megismerkedik az előzetes tudásfelmérés fogalmaival, annak módszereivel, értékelésével- bemutatja a hozott tudását (mérés), éspedig a kiválasztott szakterületen belül azon modulokra vonatkozóan, amelyekre a felkészítő kurzusban tanultak után is fenntartja a mérési igényét. A felmérés tananyagmodulonként történik, a modul valamennyi kompetenciájának (modulcélkitűzésének) tételes, vagy egyidejű vizsgálata segítségével. 23

24 5. A felmérést értékelése, azaz kompetenciánként (modul-célkitűzésenként) megjelölése annak, hogy a mérési kritériumok alapján milyen részletes, pontos, vagy valós a mutatott tudás (értékskála). Az értékelés végeredményeként következik annak a közlése az egyénnel, hogy az egyes kompetenciákra kapott értékei összesítése alapján a modul, mint a tananyag alapegysége beszámítható a képzési programba (mivel a vizsgakövetelményeket teljesítette), vagy a modul tanulása alól nem menthető fel (bizonyos kompetenciák nem elegendő szintű ismerete miatt). 6. Az egyén választása szerint az értékeléssel a szolgáltatás teljesítve van és a pénzügyi elszámolást követően kilép a rendszerből (más intézmény szolgáltatása, képzése, Munkaügyi Központ, munka világa, stb.), vagy pedig átlép az intézmény valamely más programjába, ami lehet egy másik, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, vagy pedig egy képzési program, vagy záróvizsga. Amennyiben úgy dönt, hogy egy képzési programba kéri a felvételét, módja van a választott tanfolyamot egy ú.n. rugalmas ki-belépésű programszervezés keretében, egyéni követéssel, a csoportos intenzív képzéshez viszonyítva kevesebb óraszámban elvégezni, s kérni a vizsgára bocsátást a képzés befejezésekor. Amennyiben az egyénnek nem célja az OKJ-s vizsga, úgy házi vizsgáztatással, a modulzáró vizsgák letételével, vagy vizsga nélkül kiléphet a programból annak elvégzése után. 7. Bizonyítványadás. 8. Iratkezelés, archiválás. 24

25 ELŐZETES TUDÁSFELMÉRÉS - FOLYAMATÁBRA Előzetes tudásszint felmérés egyén, előadó instruktorok Tematika Felkészítő kurzus tanácsadó Döntést előkészítő megbeszélés igen Az egyén kéri hozott tudásának mérését nem Munkaügyi Központ Munka világa Másik szolgáltatás Tanfolyam, Vizsga szakinstruktor Kompetencia felmérő lap Előzetes tudást értékelő lap Felmérés szakinstruktor Tanulás előtti tudásfelmérés nyilvántartó lap Hozott tudás értékelése Dokumentáló Lap egyén Tanúsítvány + Értékelő betétlap A szolgáltatás eredményeinek felhasználása Nincs azonnali hasznosítás Munkaügyi Központ Másik szolgáltatás Tanfolyam Vizsga 25 Munka világa

26 III. Felmérési módszerek: III. 1. Előzetes tudásfelmérés vizsgáztatással: AZ EGYÉNEK GYAKRAN SZEREZNEK KIFEJEZETT TUDÁST VALAMILYEN NEM FORMÁLIS RENDSZERBEN, AMIT A VIZSGAFOLYAMATTAL LEHET LEGJOBBAN BEMUTATNI. A VIZSGÁZTATÁS KÉT FŐ ALTERNATÍVÁJA A KÖVETKEZŐ: III Beszámoltatás: Meghívásos vizsga, amely talán a legkedveltebb módja a felmérésnek a felnőttek között. Nem azonos a tanfolyamzáró vizsgával, bár a kiválasztott kurzusért felelős instruktor, oktató a kurzus teljes tudásanyagát méri fel személyre szabott módszerekkel. Nem feltétlenül szöveges felmérésre, vagy egy időben és helyben meghatározott számonkérésre kell gondolni. A felmérésre jelentkező személynek a vizsga letételére számtalan út kell, hogy rendelkezésére álljon. Ennek feltétele, hogy a vizsgabizottság (vagy az OKJ) által megfogalmazott elvárásokat (kimeneti követelményeket) írásos megállapodásban (felhatalmazásban) megkapja az instruktor, részletezve, hogy mely tudás-, készség- és egyéb értékek területét kell felmérnie (kompetencia térkép szerint). III.1.2. Egységes (hagyományos) vizsga alatt a jelenleg elfogadott, jogszabályok által megfelelően körülírt és a megfelelő normákkal felszerelt eljárást kell érteni. Megközelítőleg a tanfolyami záróvizsgának felel meg, az egyszerűség kedvéért az ott rendszeresített írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgakérdések használhatóak. 26

27 III. 2. Előzetes tudásfelmérés ekvivalenciák segítségével: Nem minden tanulás eredménye mérhető fel vizsgáztatással. Alkalmanként a hallgatók megbízható tapasztalati tudást szereznek szakmájukban, ami a munkáltatónál kifejtett tevékenységükből, folyamatos szakképzési kurzusokból, katonai kiképzési tréningből, vagy más olyan tevékenységekből származik. Ezek kívül állnak az iskolarendszerű képzési rendszeren, de határozott szakmai ismereteket nyújtanak. E program a két alapvető ekvivalencia típust a program ekvivalenciát és a kurzus ekvivalenciát tárgyalja: III.2.1. Program ekvivalencia: Az iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknak, a szerzett bizonyítványoknak és gyakorlati ismereteknek a blokkonkénti (modulonkénti) értékelése, v. beszámítása. Szigorúan véve a program ekvivalencia nem méri az egyén tanulását, ehelyett azt közli, hogy a bemutatni kívánt ismeretek közül mi került értékelésre az egyén által megjelölt képzési programban való elismertetés céljából (azaz egy klasszikus leíró folyamatról van szó). A képzési program sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány, pl. ezért igazolja a modulonként a megtanult tananyagrészeket. III.2.2. Kurzus ekvivalencia: Az előbbinél nagyobb léptékű elismertetési forma, amikor egy egész sok tantárgyból/modulból álló kurzus egy részének, pl. egy teljes szakterületnek az elismertetését kéri az egyén. Természetesen az egyén mindkét esetben vállalja, hogy hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az elismerni kért modult, v. tantárgyat milyen tartalmi egységekből felépítve, mikor, hogyan, milyen mélységig sajátította el. 27

28 III. 3. Előzetes tudásfelmérés a szerzett tudás dokumentálásával és demonstrálásával: Sok esetben sem a vizsgáztatás, sem az ekvivalencia nem ad lehetőséget a hallgatónak a legjobb lehetőséget kihasználni a hozott tudása növelésére, vagy a kívánt tudás megszerzésére. Ezekben a szituációkban egy írott portfolió (ismeretcsomag) a legjobb módszert kínálja a tanulás dokumentálása és demonstrálása céljára. Ha a portfolió kiegészül az ismeretanyag mintáival, e kombinációt portfolióval támogatott felmérésként ismerjük. III.3.1. A portfolió: Az egyén egy a tanácsadó által megadott vázlat alapján elkészít egy tanulmányt, amelyben részletesen leírja az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésének formáit, eredményeit. Tudnia kell bemutatni és kiemelni azokat a képességeket, amelyek a tanácsadó és a felkészítő tréning szerint is részét képezik annak a szakmának, modulnak, v. tantárgynak, amelyben továbbképzését tervezi, s amelyben a már meglévő ismereteit szeretné elfogadtatni. (A portfolió egy adatállomány, vagy információ csomag, amely a tanuló által a múltban szerzett tapasztalatokat és eredményeket gyűjti egybe. A portfolió nem csak egy termék, hanem egy folyamat is, amelynek segítségével a tanulás előtt szerzett tapasztalatot le lehet fordítani szakképzési tantárgyakra, dokumentálni lehet (és kredit pontokként is be lehet számítani.) III.3.2. A portfolióval támogatott felmérés: a portfoliónál komplexebb eljárás. Minden, a portfolióban megemlített szakismeretet azon kívül, hogy önéletrajzszerűen leírja, hiteles dokumentumokkal ahol ilyenek vannak igazolja, sőt a tudás mélységét, aktualitását, teljeskörűségét, készség szintjét és más jellemzőit a tanácsadó a rendelkezésére álló mérési eszköztár készletéből vett alkalmas módszer segítségével le is ellenőrzi. 28

29 Mindkét esetben képesség-/tudás- profil készül a demonstrált teljesítményről és azt az adott szakma DACUM táblázatával, vagy kompetencia térképével vetik össze. A megfeleltetésnek három fő esete állhat elő: 1) a mutatott, dokumentált, mért tudás megfelel tartalmilag, részleteiben és mélységében a megcélzott képzési program kimeneti követelményszintjének, ezért azt be lehet számítani a képzési programba, 2) a mutatott, dokumentált, mért tudás tartalmilag, részleteiben, vagy mélységében elmarad a képzési program kimeneti szintjétől (nem felel meg), ezért a program keretében az adott modult, v. tananyagrészt meg kell tanulni (nem számítható be), 3) a mutatott, dokumentált, mért tudás nem képezi szerves részét a képzési programnak, így függetlenül a kapott mérési eredménytől nem számítható be a programba. 29

30 III. 4. A módszer megválasztása: Egyetlen PLAR módszer sincs, amelyik bármely szituációban használható lenne, ezért mindig az alkalomnak megfelelő legjobb módszert kell kiválasztani. Az ennek során figyelembe veendő faktorok: - az értékelési módszernek mennyiségi, minőségi, vagy ennek kombinációjából álló értékelést kell adnia? - a módszernek az alapműveltségre épülő szakmai tudást kell-e értékelnie? - a módszernek az érettségi (iskolarendszerű képzés) utáni tanulási szintet kell-e értékelnie? 10) a módszernek túl kell mennie a tanulás leírásán, döntenie kell mind a tudásszint, mind pedig a tudás nagysága/mélysége tekintetében? Mivel a különböző felmérési módszerek nagymértékben különböznek az alkalmazott eszközök valós, használati és gyakorlati erősségeinek függvényében, a választott módszernek meg kell felelnie mind a felmérést végző, mind pedig a tanuló személy igényeinek is. A fenti szempontok érvényesítése esetén evidenssé válik, hogy a normál gyakorlat egynél több módszer egyidejű alkalmazását fogja igényelni. A három fő felmérési típuson belül a tanácsadó, v. szakinstruktor tárházában megtalálható, folyamatosan bővülő és korszerűsödő eljárások rugalmas, a célszemély adottságaihoz igazodó megválasztása a kritikus pont. 30

31 IV. A szolgáltatás megvalósításának személyi, tárgyi feltételei: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához a bázisközpontok hálózatához tartozó intézményekben, kvalifikált, hozzáértő, kommunikatív, segítőkész résztvevők állnak rendelkezésre, melynek tagjai tanácsadók, szakinstruktorok, jogász. A szolgáltatások megvalósításában résztvevők olyan szakirányú felsőfokú végzettségű munkatársak, akik ismerik a foglalkozások világát, a munkaerő-piaci politikát, a képzéseket, rendelkeznek andragógiai gyakorlattal és képesek problémamegoldó hozzáállással, megfelelő empátiás készséggel fordulni az egyén felé. A szolgáltatások személyi feltételei: - Felsőfokú, humán szakirányú végzettséggel rendelkező tanácsadók; - Szakmacsoportonként kiképzett instruktorok, oktatók (PLAR); A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások tárgyi feltételei között alapvető fontosságú a kulturált, barátságos légkör megteremtése, szemléltető eszközök biztosítása. A szakszerű tanácsadás feltétele a megfelelően berendezett Információs Iroda és korszerűen berendezett Tréning Terem (álláskeresési technikák oktatása) álláskeresési tréningek lebonyolításához. Ugyancsak alapvető fontosságú a négyszemközti tárgyalási feltételeket lehetővé tevő, megfelelően berendezett, nyugodt, barátságos légkört teremtő, diszkréciót biztosító Interjú Szoba (PLAR, képzési szükséglet felmérése, pályaorientációs-, korrekciós tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, jogi tanácsadás, stb.). 31

32 IV. A szolgáltatás dokumentációs rendszere: A szolgáltatás azzal kezdődik, hogy az egyén az életcélja megvalósítását szolgáló döntése (szakmai továbbképzés, új állás keresése, szakirodalmi felkészülés, stb.) előtt megkeresi a tanulás előtti tudás felmérésével foglalkozó intézetet és kitölti a Regisztrációs Lap -ot. Az intézmény (PLAR tanácsadója) e dokumentum alapján besorolja a személyt az intézmény által kínált tanácsadási szolgáltatások közé, majd a Regisztrációs Lap másolata átkerül a szakmacsoportnak megfelelő szakinstruktor kezébe. A szakinstruktor az egyént besorolja a legközelebbi felkészítő kurzusra, ahol a felmérési eljárás részletes elsajátítása a cél. A Kompetencia Felmérő Lap szolgál az egyes kompetenciák mérésének regisztrálására. Tartalmazza a mérési utasításokat, teljesítménykritériumokat, mérési eredményeket kompetenciánként. Tehát annyi Kompetencia Felmérő Lap kerül kitöltésre, ahány kompetenciát mérni kell. Az Előzetes Tudást Értékelő Lap a mérések kiértékelésére szolgál. Tartalmazza az szakinstruktor döntését a modulonkénti felmentésre vonatkozóan. A Tanulás Előtti Tudásfelmérés Nyilvántartó Lap a PLAR saját nyilvántartási rendszerébe kerül. 32

A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési Szolgáltatásai

A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési Szolgáltatásai MSZ-EN ISO 9001:2009 REG.SZ:HU/068/2007 Központ: 7960 Sellye, Batthyány u. 4., Telefon: 73/580-018, Fax: 73/580-019 Elnök: Brlas Andrea Nyilv. 02-0143-04 Fat: AL-0341 A Szociális Háló Egyesület Felnőttképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához

TÁJÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához TÁJÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilvántartásba vételére vonatkozó javaslat benyújtásához A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER Információs és ügyfélszolgálati rendszer működtetése A képzésre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel főbb lehetőségei: tömegkommunikációból történő információszerzés,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL

A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL A FELNŐTTKÉPZÉSI MŰKÖDÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL 1. A KÉPZÉSEK TERVEZÉSE, SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő LXXVII. törvény értelmében a felnőttképzési

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. Az 1. sorszámú Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 01 1.2.

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör Nyíregyházi Szakképzési Centrum 4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. Tel.: 42/512-371 OM azonosító: 203045 E-mail: nyirszc@gmail.com Honlap: www.nyiregyhaziszc.hu KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési kör A

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A. A képzési program KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Megnevezése A képzési program OKJ azonosító 32 720 01 Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi szám A képzési program

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória

Trénerképzés 2015. Képző intézmény: PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A. Képviseli: Koós Viktória Trénerképzés 2015 PORTENT Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/a. Cg.: 01-09-929071, Asz.: 14987641-2-41 Képviselő: Koós Viktória Kedves Érdeklődő, Kedves Arcjóga arctorna trénerjelölt! Ezúton tájékoztatlak,

Részletesebben

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT.

oktatóközpont ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ FOCUS OKTATÁSI KFT. Általános információk Képzések típusa: Képzéseinket az oktatás intenzitása szerint csoportosítjuk. Ezen szempontok szerint a Résztvevők választhatnak a hétközi,

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben

Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre

A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre A Magyar Nemzeti Múzeum meghirdeti Múzeumi Gyűjtemény- és Raktárkezelő felső-középfokú szakképző tanfolyamát a 2017/2018-as tanévre (OKJ azonosító szám: 51 211 03 Munkaügyi Központi nyilvántartási szám:

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Motorfűrész-kezelő OKJ azonosító: 21 623 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 25. sorszámú Térinformatikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 481 01

Részletesebben

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők.

A megállapított pontértékkel a tanfolyamok 2008. évben az igényeknek megfelelően többször megismételhetők. MMK/2007-ME-FMV/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Mérnöki Kamara pályázatot hirdet olyan szabadon választható tanfolyamok kamarai akkreditálására, amelyek építési műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT.

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA KÉPZÉSÉT. A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER KÉPZÉSÉT. Szakképzés azonosítószáma: OKJ 52 813 01 Szakképesítés szintje: felső középfokú szakképesítés A JELENTKEZÉS

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00)

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga - INTENZÍV II. MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ (OKJ száma: 54 344 02 0000 00 00) Részvétel feltétele: képzésen kizárólag azok vehetnek részt, akik felsőfokú iskolai tanulmányaikat

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana

Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet. Vízvári László. 4600 óra. Beszámítás és elismerés módszertana 4600 óra Vízvári László Egészségügyi Szakképző és továbbképző ő Intézet Beszámítás és elismerés módszertana Témakörök 1. Eu. direkitíva a. tartalmi elemei b. Szerkezeti elemei 2. Előzetes ismeretek beszámítása

Részletesebben

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Információrendszer-szervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Rendezvényszervező megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ME 06 TOVÁBBKÉPZÉSI FOLYAMATOK (Minőségirányítási eljárás) 3. sz. verzió A kiadás dátuma: 2007. február 27. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: Dr. Francsovics Anna dékánhelyettes

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 16. sorszámú Bérügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1.1. A szakképesítés azonosító : 54 345 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA

VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAP II. A BANKÁRKÉPZŐ BEFEKTETÉSKEZELŐI OKTATÁSI PROGRAMJA VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ A VAP II. program az EFFAS-CIIA programon belül koncentrált szakmai ismereteket nyújt program. A VAP II. a VAP I. programot

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 344 04

Részletesebben

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 95. sorszámú Színháztechnikus, szcenikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 521 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás

M5005 FELADATOK. A képzési folyamat tervezése és irányítása, minőségbiztosítás 6 M FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenységének területén megtervezi a szakmai/szakképesítő és kiegészítő programokat: meghatározza a program céljait, feladatait, eszközeit, módszereit és költségeit

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP Az Év Képzési Programja PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - JELENTKEZÉSI LAP 1.) A program címe: V e z e t ő k é p z é s "Vezetőképzés: Fiatal vezetők, a vezetői utánpótlás, illetve a frissen kinevezett vezetők kompetencia-fejlesztése

Részletesebben

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 25. sorszámú Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 841 02

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Címzett: Kérjük, ne töltse ki! A jelentkezés kódszáma:. Szakma azonosító száma:.... MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP Tisztelt Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara! Kérem, hogy.. szakmában a

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben