Tanulási útmutató és tananyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulási útmutató és tananyag"

Átírás

1 HEFOP FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs

2 Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer rendszerszerű bevonásával (HEFOP/2005/3.5.4) program Pécs c. projektjének keretében megvalósuló Felnőttképzési szervező képzés Felnőttképzési szolgáltatások c. modulfüzetét tartja a kezében. A modulfüzet felépítése elősegíti az Ön tanulását, sikeres egyéni előrehaladását az ismeretek elsajátítása érdekében. A modulfüzet tartalmaz egyéni haladási tervet, hogy Ön a saját ütemezése, időbeosztása szerint haladhasson. Az egyedüli kötöttség a modul eredményét meghatározó feladat beküldési határideje. Egyéni haladási terv A modul ismeretanyaga igazodik ahhoz, illetve elősegíti azt, hogy olyan leendő szakembereknek íródott, akik, mint Ön is, a kurzus végeztével a közművelődési intézményekben és szervezetekben képesek és alkalmasak lesznek arra, hogy munkaerőpiaci irányultságú, általános célú, nyelvi és szakmai kísérleti felnőttképzést segítő szolgáltatásokat nyújtsanak, képzéseket szervezzenek, valamint a képzéseket követően a hallgatók munkaerő-piaci és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatát is lefolytassák. A kurzus célja 2

3 A modul közvetlen célja ennek megfelelően az, hogy a modul elvégzése után Ön képes legyen sikeresen felhívni a figyelmet a különböző felnőttképzési szolgáltatások igénybevételére. A modul célja A modulfüzet szerkesztésekor a hangsúlyt az egyéni felkészülés és szakmai információfeldolgozás elősegítésére helyeztük. A tananyag 4 tanulási egységből áll, melyet a modulfüzet felépítése is jól mutat. Tanulási egységek Minden tanulási egység végén önellenőrző kérdéseket talál, amelyek szintén elősegítik a tananyag elsajátítását. Önellenő rző kérdések Minden tanulási egység végén az adott egységhez tartozó dokumentumok és űrlapok gyűjteményét találja, amely segíti a felnőttképzési szolgáltatások dokumentációs rendszerének megismerését. Dokume ntumok, űrlapok A teljes modul ismeretanyagának elsajátítását követően szükséges a külön füzetbe szerkesztett egyéni tanulási feladatok megoldása, amelyet kitöltve, elektronikus utón kell eljuttatni a csoportos konzultáción meghatározott időpontig a modult oktató instruktor számára. Egyéni tanulási feladatok A modulfüzet mellett az Ön tanulását hatékonyan segíti a csoportos konzultáció, melynek szerepe a tananyag lényegi elemeire felhívni a figyelmet, illetve a gyakorlati ismeretek átadása. Csoport os konzultá ció 3

4 Az Ön tanulását elősegítendő, a csoportos konzultáció mellett az oktató is rendelkezésére áll a modul teljes tananyagának elsajátításakor. A modul teljes tananyagának elsajátítása 60 óra tanulást igényel, melyhez sok sikert kívánunk! EGYÉNI HALADÁSI TERV Témakör oldal szám Javasolt időráfordítás Tényleges időráfordítás 1. tanulási egység óra 2. tanulási egység óra 3. tanulási egység óra 4. tanulási egység óra Feladat beküldési határideje óra Gyakorlat - 15 óra Az egyéni haladási terv vezetése nem kötelező, de segít az egyéni tanulásban, az idő hatékony beosztásában és az optimális időráfordításban. 4

5 1. tanulási egység A tanulási egység terjedelme a oldalig tart. 1. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatási tevékenység I. A szolgáltatások helye, szerepe, célja: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások egységes bevezetése a Felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény hatálybalépésének köszönhető. A törvény különösen az alábbi szolgáltatások nyújtását írja elő a felnőttképzést folytató intézmények akkreditációja feltételeként: - előzetes tudás felmérése; - pályaorientációs- és pályakorrekciós tanácsadás; - képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás; - elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása. Továbbá: - mentálhigiénés tanácsadás - munkaviszonnyal és munkanélküliséggel összefüggő jogi tanácsadás A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ) A felnőtt egyén foglalkozást elősegítő képzésben való részvételét támogatni a sikeres munkavállalás érdekében, illetve segíteni az egyént bekapcsolódni a képzési folyamatba, továbbá felkészíteni a munkaerő-piacon való sikeres szereplésre. 5

6 A cél az önismeret, az új készségek, új szakmai és magatartásbeli, viselkedésbeli tulajdonságok, új munkavállalói attitűdök elsajátítása, amelyek birtokában képesek lesznek alkalmazkodni a gazdasági környezet változó igényeihez. A szolgáltatási tevékenység, szorosan kapcsolódik a felnőttképzési tevékenységhez, támogatja az egyén tanfolyamon történő részvételét, elősegíti a későbbi munkavállalást. Ugyanakkor a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások különálló rendszerként is működnek, a felnőttképzési tevékenységtől függetlenül. A szolgáltatás olyan lehetőségek felsorolását is jelenti, melyek gyakran túlmutatnak az intézmény megoldási lehetőségein, ügyfeleit pedig nem csupán a tanfolyamok hallgatói alkotják, hanem egyéni megkeresés eredményeként kerülnek a rendszerbe. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink alapvető formája a tanácsadás. A tanácsadás olyan célorientált, problémamegoldó tevékenység, amely személyes kontaktuson keresztül valósul meg a tanácsadó és a tanácskérő között. A folyamat célja, hogy a tanácskérő személyiségének, képességének, érdeklődésének megfelelő teret tudjon adni és megvalósítani. A tanácsadó feladata a hozzá forduló személy támogatása, felkészítése, aktívvá tétele, hogy önálló döntést tudjon hozni a problémáinak megoldásában. A tanácsadási folyamat végén egy döntéshozatal, egy cselekvési terv, vagy más formában történő megállapodás jön létre. A tanácsadás olyan munkafolyamat, amely személyközi kapcsolaton keresztül valósul meg, ezért nagy hangsúlyt kap a tanácsadó személyisége és azok a normák, amelyeket a tanácsadási folyamatokban be kell tartani. 6

7 II. Tervezési folyamat (folyamat leírás, folyamat ábra): Az egyén a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat saját elhatározásából, vagy a munkaerő-piaci intézmények (pl. Munkaügyi Központ), más szervezetek ajánlására veszi igénybe. 1. Az ügyfelet egy tanácsadó fogadja, aki rögzíti - regisztrálja - az egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat (Regisztrációs Füzet, Regisztrációs Lap). 2. Következő lépés az információnyújtás, tájékoztatás a lehetőségekről, helyzetfelmérés, az egyén konkrét céljának tisztázása: - ha az egyénnek nincs előre megfogalmazott igénye, a tanácsadó rövid idő alatt felméri a képességeket és az érdeklődési kört, majd ajánlatot tesz elsősorban felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételére, (vagy felnőttképzés, szakmai vizsgáztatás); - ha konkrét szakma megszerzéséhez keres képző intézményt, a tanácsadó ismerteti a tanfolyami lehetőségeket, vagy más képző intézmény felé irányítja az egyént; - ha az egyén problémájára nem az adott intézmény nyújtja a megfelelő megoldást, a tanácsadó feladata az egyén átirányítása a megfelelő intézmény felé (bázisközpontok hálózatának az adott szolgáltatás nyújtására kompetens tagja, Munkaügyi Központ, szociális intézmények, szakintézmények, stb.) 3. Az egyén döntése arról, hogy igénybe veszi az ajánlott szolgáltatást(okat); 4. Az egyén választása szerint azonnal, vagy a megadott időpontban felkeresheti a megfelelő tanácsadót (az egyes szolgáltatások belépési pontja); a szolgáltatások 7

8 között rugalmasan átléphet az egyén (lásd az egyes szolgáltatások kapcsolódási pontjait), tehát igény szerint ki-beléphet egy másik szolgáltatási formába. 5. A felnőttképzési szolgáltatás értékelése, a folyamat lezárása: Tanúsítvány, valamint Igazoló/Értékelő betétlapok átadása. A szolgáltatás eredményei (következményei) lehetnek: - az egyén munkaerő-piaci helyzetében pozitív változás áll be (munka világa); - az egyén felnőttképzésben vesz részt; - más intézmény szolgáltatásait veszi igénybe (munkaügyi központok, bázisközpontok hálózatának az adott szolgáltatás nyújtására kompetens tagja, szociális intézmények, szakintézmények, stb.). - az eredményt nem tudja közvetlenül hasznosítani. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásaink folyamatának lépéseit a következő folyamatábra segítségével mutatjuk be: 8

9 FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATÁBRA 1. tanácsadó Regisztrációs Lap Egyén fogadása, regisztráció 2. tanácsadó Információnyújtás, tájékoztatás, helyzetfelmérés 3. egyén Dönt a szolgáltatások igénybevételéről nem más intézmények Munkaaügyi Központ Tanfolyam, Vizsga Munka világa Regisztrációs lap másolata igen 4. tanácsadó Előzetes Tudásszint felmérése Pályaorientációs Pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése Képzési tanácsadás Elhelyezkedési Tanácsadás Álláskeresési technikák oktatása Mentálhigiénés tanácsadás Munkaviszonnyal, munkanélküliséggel kapcsolatos jogi tanácsadás Megfelelő Dokumentumok + Dokumentáló Lap A B C D E F 5. tanácsadó FKSZ. Tanúsítvány + Igazoló/Értékelő betétlap FKSZ. értékelése, FKSZ. folyamat lezárása 6. egyén Szociális háló (civil szervezetek, segélyezés, stb.) Felnőttképzés Szolgáltatás eredményének felhasználása 9 Munka világa Munkaügyi Központ

10 III. A szolgáltatások megvalósításának személyi, tárgyi feltételei: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához a felnőttképzést folytató intézményekben kvalifikált, hozzáértő, kommunikatív, segítőkész szakembereknek kell rendelkezésre állni, melynek tagjai tanácsadók, szakinstruktorok, jogászok. A szolgáltatások megvalósításában résztvevők olyan szakirányú felsőfokú végzettségű munkatársak, akik ismerik a foglalkozások világát, a munkaerő-piaci politikát, a képzéseket, rendelkeznek andragógiai gyakorlattal és képesek problémamegoldó hozzáállással, megfelelő empátiás készséggel fordulni az egyén felé. A szolgáltatások személyi feltételei: - Felsőfokú, humán szakirányú végzettséggel rendelkező tanácsadók; - Szakmacsoportonként kiképzett instruktorok, oktatók (PLAR); - Munkaerő-piaci tréner vagy szakmai kompetenciákkal bíró, felnőttképzési tapasztalatokkal, tréningvezetési technikákkal rendelkező instruktor; - Mentálhigiénés szaktanácsadó, okleveles egészségfejlesztő mentálhigiénikus; - Jogi tanácsadó, jogász. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások tárgyi feltételei között alapvető fontosságú a kulturált, barátságos légkör megteremtése, szemléltető eszközök biztosítása. A szakszerű tanácsadás feltétele a megfelelően berendezett Információs Iroda és korszerűen berendezett Tréning Terem (álláskeresési technikák oktatása) álláskeresési tréningek lebonyolításához. Ugyancsak alapvető fontosságú a négyszemközti tárgyalási feltételeket lehetővé tevő, megfelelően berendezett, nyugodt, barátságos légkört teremtő, diszkréciót biztosító 10

11 Interjú Szoba (PLAR, képzési szükséglet felmérése, pályaorientációs-, korrekciós tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, jogi tanácsadás, stb.). A tárgyi feltételek tételes felsorolása: - Információs Iroda - Interjú szoba - Tréning terem - Írásvetítők - Televíziók - Videó-kamera, videó-lejátszó - Flip-chart táblák - Álláskeresési technikák modulfüzet - Kompetencia mérési utasítások (Felmérő lapok) adatbankja a kompetenciák lehető legszélesebb körére. Egyes a fejlesztés során megfogalmazódó gyakorlati mérések anyag- és eszközigénye, - Tájékoztató anyagok, szórólapok, prospektusok - Számítógépek, nyomtató, fénymásoló - Szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok, tesztlapok - Konkrét szakmacsoportokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök: Pl. gépkocsi, stb - Íróeszközök IV. A szolgáltatási tevékenység dokumentumrendszere: Belépéskor a tanácsadó az egyén adatait (név, születés hely, idő, lakcím, elérhetőségek, jelentkezés dátuma, foglalkozása, kérése,), a Regisztrációs Füzet soron következő Regisztrációs Lapjára vezeti fel, ahol megjelöli azt a szolgáltatást, tanfolyamot, vizsgát, helyszínt ahová az egyént irányította. A tanácsadó nem csak egy szolgáltatás felé továbbíthatja az egyént, hanem 11

12 ajánlhat többféle szolgáltatást, a bázisközpontok hálózatán belül más intézmények szolgáltatásait, vagy tanfolyamot, szakmai vizsgáztatást. A Regisztrációs Lap tartalmazza a gépi regisztrációs számot, a dokumentum hitelességének biztosítása (iktatás) érdekében. Az egyes szolgáltatást nyújtó tanácsadó, instruktor a kitöltött Regisztrációs Lap másolatát kapja kézhez, tehát az egyén adatairól, további szolgáltatások igénybevételéről ezúton szerez tudomást. Az ügyféllel kapcsolatos megállapításait, megjegyzéseit, a tanácsadói munka eredményét a tanácsadó a Dokumentáló Lapra vezeti fel, melyet a Regisztrációs Lap mögé csatol, a Regisztrációs Füzetbe (központi nyilvántartás szerepét tölti be). Ugyanakkor a tanácsadók, instruktorok külön lefűzik a Regisztrációs Lap és Dokumentáló Lap másolatát (szolgáltatás saját nyilvántartása). A tanácsadási munka lezárásakor az egyén számára Tanúsítvány kerül kibocsátásra a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéről. Álláskeresési tréning oktatása, előzetes tudás felmérése, képzési szükséglet felmérése eredményeit a tanácsadó, instruktor az Igazoló/Értékelő betétlapra vezeti fel, amely csak az azonos regisztrációs számú Tanúsítvánnyal együtt érvényes. A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások dokumentumai a PRKK-ban: 1. Regisztrációs Füzet, (Regisztrációs Lapokat tartalmazza) 2. Az egyes szolgáltatások specifikus dokumentumai (PLAR, képzési szükségletek felmérése) - lásd az egyes szolgáltatások leírását; 3. Dokumentáló Lap; 4. Tanúsítvány, valamint Igazoló/Értékelő betétlap 12

13 Mivel a Regisztrációs Füzet regisztrációs szám szerint tartalmazza az intézményben megjelent egyének adatait, a visszakeresés és adatkezelés, statisztikai feldolgozás megkönnyítése érdekében a Regisztrációs Lapok adatait számítógépes nyilvántartás is tartalmazza. 13

14 A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások dokumentumai: 14

15 Jelentkező neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcíme, irányítószám: Tel./Fax./ Jelentkezés dátuma: Jelenlegi foglalkozása/státusa: REGISZTRÁCIÓS LAP Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről Milyen igénnyel, kéréssel fordult az intézmény felé: Regisztrációs szám: 2006/ A tanácsadó tölti ki: A célzott szolgáltatás, tanfolyam, vizsga: jelentkező aláírása Előzetes tudás felmérése: Pályaorientációs-, pályakorrekciós tanácsadás: Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás: Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása: Mentálhigiénés tanácsadás: Jogi tanácsadás: Tanfolyam: Vizsga: Továbbítva: tanácsadó aláírása 15

16 Regisztrációs szám: 2006/ DOKUMENTÁLÓ LAP Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eredménye: Megjegyzések tanácsadó, instruktor aláírása 16

17 TANÚSÍTVÁNY Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről., 200 LÓGÓ 17

18 Regisztrációs szám: 2006/ A Szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 2. és 53., valamint a Felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 11.. (4) e) pontja alapján a.. (Nyilvántartási szám:., Akkreditációs szám:.) tanúsítja, hogy Név anyja neve: aki napján (városban, községben) született hó és 200. hó között az alábbi, a..által nyújtott, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás(oka)t vette igénybe: Pécs, 200,..hó..-n.. igazgató 18

19 Az igénybe vett szolgáltatás(ok) Értékelés módja: (szóban, tanúsítványon, betétlapon,), eredménye Előzetes tudás felmérése Tanácsadó, instruktor aláírása Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása Mentálhigiénés tanácsadás Munkaviszonnyal és munkanélküliséggel kapcsolatos jogi tanácsadás 19

20 Igazoló/Értékelő* betétlap (Az azonos regisztrációs számú tanúsítvánnyal együtt érvényes!) a Felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló (Regisztrációs szám: 2006/ ) TANÚSÍTVÁNYHOZ - hoz Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Szolgáltatás megnevezése: Szolgáltatás eredményének részletezése: , 200,. *A megfelelő aláhúzandó tanácsadó, instruktor aláírása 20

21 Fogalmak A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ) Tanácsadás FKSZ tervezési folyamat Ellenőrző feladatok : 1. a Felnőttképzésről szóló évi CI. Törvény mely szolgáltatások nyújtását írja elő a felnőttképzést folytató intézmények akkreditációja feltételeként? 2. Mi a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások (FKSZ célja? 3. Mi a tanácsadási folyamat célja és feladata? 4. Melyek a FKSZ tervezési folyamatának lépései? 5. Melyek lehetnek a FKSZ folyamatának eredményei? 6. Melyek a FKSZ személyi feltételei? 7. Melyek a FKSZ tárgyi feltételei? 8. Melyek a FKSZ dokumentumai? 21

22 2. tanulási egység A tanulási egység terjedelme a oldalig tart. 2. Az előzetes tudás felmérése és beszámítása (PLAR) I. Az előzetes tudásfelmérése A rendszer annak elismerése, hogy az élettapasztalattal szerzett mindennemű tudás, szakértelem, attitűd az iskolarendszerű ifjúsági képzéssel azonos értékű lehet: ugyanúgy mérhető, értékelhető és beszámítható valamely képzési programba. A PLAR 1 BIZONYOS MEGBÍZHATÓ ÉS ERRE ALKALMAS ESZKÖZÖKKEL, KVALIFIKÁLT SZAKÉRTŐK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT FELMÉRÉSE ANNAK, AMIT A SZEMÉLY NEM FORMÁLIS SZAKKÉPZÉS, TRÉNING-, VAGY TAPASZTALATI ÚTON MEGTANULT, S AMI BESZÁMÍTHATÓ A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY ÁLTAL KÍNÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOKBA. A PLAR a jelenleg elterjedt formában az élettapasztalat, munkavégzés és tanulás során szerzett tudás, szakértelem és attitűd összességének felmérését jelenti. Célja: Segíteni a tanulási szándékukban eltökélt személyeknek azonosítani, dokumentálni és bemutatni azt a tudást, tapasztalatot és képességeket, amelyeket a munkavégzésük során élettapasztalatként szereztek. 1 PLAR = Prior Learning Assessment and Recognition angol elnevezés magyar fordítása (Tanulás Előtti Tudásfelmérés) 22

23 Helye: Amikor már a tanulmányok meghatározott területe szempontjából lényeges tartalom meghatározásra és dokumentálásra került, a tanuló pályázhat e tudásnak, tapasztalatnak és képességnek a beszámítása, szakmai elismerése iránt. II. Az előzetes tudásfelmérés szolgáltatás folyamata:(folyamatábra) A folyamat lépései: 1. Az egyén jelentkezése 2. Az egyént a tanácsadó fogadja és tájékoztatja a szolgáltatások lényegéről, ill. tájékozódik az egyén szándékának konkrétsága felől. (Van-e határozott választása a szolgáltatások közül, ill. döntése a tudásfelmérés eredményeinek hasznosítására, ha igen, milyen területen? Ha képzésre akar jelentkezni, mely képzési forma iránt érdeklődik, stb.). 3. Az egyént tájékoztatása az előzetes tudásfelmérés szolgáltatás céljáról, a felmérés folyamatáról, és a szolgáltatás eredményeiről. Ezt követi a döntést előkészítő megbeszélés, melynek végén az egyén dönt arról, hogy kéri-e hozott tudásának felmérését. 4. Az egyén a szakinstruktor irányításával aki egy előzetes módszertani képzés keretén belül megismerkedik az előzetes tudásfelmérés fogalmaival, annak módszereivel, értékelésével- bemutatja a hozott tudását (mérés), éspedig a kiválasztott szakterületen belül azon modulokra vonatkozóan, amelyekre a felkészítő kurzusban tanultak után is fenntartja a mérési igényét. A felmérés tananyagmodulonként történik, a modul valamennyi kompetenciájának (modulcélkitűzésének) tételes, vagy egyidejű vizsgálata segítségével. 23

24 5. A felmérést értékelése, azaz kompetenciánként (modul-célkitűzésenként) megjelölése annak, hogy a mérési kritériumok alapján milyen részletes, pontos, vagy valós a mutatott tudás (értékskála). Az értékelés végeredményeként következik annak a közlése az egyénnel, hogy az egyes kompetenciákra kapott értékei összesítése alapján a modul, mint a tananyag alapegysége beszámítható a képzési programba (mivel a vizsgakövetelményeket teljesítette), vagy a modul tanulása alól nem menthető fel (bizonyos kompetenciák nem elegendő szintű ismerete miatt). 6. Az egyén választása szerint az értékeléssel a szolgáltatás teljesítve van és a pénzügyi elszámolást követően kilép a rendszerből (más intézmény szolgáltatása, képzése, Munkaügyi Központ, munka világa, stb.), vagy pedig átlép az intézmény valamely más programjába, ami lehet egy másik, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, vagy pedig egy képzési program, vagy záróvizsga. Amennyiben úgy dönt, hogy egy képzési programba kéri a felvételét, módja van a választott tanfolyamot egy ú.n. rugalmas ki-belépésű programszervezés keretében, egyéni követéssel, a csoportos intenzív képzéshez viszonyítva kevesebb óraszámban elvégezni, s kérni a vizsgára bocsátást a képzés befejezésekor. Amennyiben az egyénnek nem célja az OKJ-s vizsga, úgy házi vizsgáztatással, a modulzáró vizsgák letételével, vagy vizsga nélkül kiléphet a programból annak elvégzése után. 7. Bizonyítványadás. 8. Iratkezelés, archiválás. 24

25 ELŐZETES TUDÁSFELMÉRÉS - FOLYAMATÁBRA Előzetes tudásszint felmérés egyén, előadó instruktorok Tematika Felkészítő kurzus tanácsadó Döntést előkészítő megbeszélés igen Az egyén kéri hozott tudásának mérését nem Munkaügyi Központ Munka világa Másik szolgáltatás Tanfolyam, Vizsga szakinstruktor Kompetencia felmérő lap Előzetes tudást értékelő lap Felmérés szakinstruktor Tanulás előtti tudásfelmérés nyilvántartó lap Hozott tudás értékelése Dokumentáló Lap egyén Tanúsítvány + Értékelő betétlap A szolgáltatás eredményeinek felhasználása Nincs azonnali hasznosítás Munkaügyi Központ Másik szolgáltatás Tanfolyam Vizsga 25 Munka világa

26 III. Felmérési módszerek: III. 1. Előzetes tudásfelmérés vizsgáztatással: AZ EGYÉNEK GYAKRAN SZEREZNEK KIFEJEZETT TUDÁST VALAMILYEN NEM FORMÁLIS RENDSZERBEN, AMIT A VIZSGAFOLYAMATTAL LEHET LEGJOBBAN BEMUTATNI. A VIZSGÁZTATÁS KÉT FŐ ALTERNATÍVÁJA A KÖVETKEZŐ: III Beszámoltatás: Meghívásos vizsga, amely talán a legkedveltebb módja a felmérésnek a felnőttek között. Nem azonos a tanfolyamzáró vizsgával, bár a kiválasztott kurzusért felelős instruktor, oktató a kurzus teljes tudásanyagát méri fel személyre szabott módszerekkel. Nem feltétlenül szöveges felmérésre, vagy egy időben és helyben meghatározott számonkérésre kell gondolni. A felmérésre jelentkező személynek a vizsga letételére számtalan út kell, hogy rendelkezésére álljon. Ennek feltétele, hogy a vizsgabizottság (vagy az OKJ) által megfogalmazott elvárásokat (kimeneti követelményeket) írásos megállapodásban (felhatalmazásban) megkapja az instruktor, részletezve, hogy mely tudás-, készség- és egyéb értékek területét kell felmérnie (kompetencia térkép szerint). III.1.2. Egységes (hagyományos) vizsga alatt a jelenleg elfogadott, jogszabályok által megfelelően körülírt és a megfelelő normákkal felszerelt eljárást kell érteni. Megközelítőleg a tanfolyami záróvizsgának felel meg, az egyszerűség kedvéért az ott rendszeresített írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgakérdések használhatóak. 26

27 III. 2. Előzetes tudásfelmérés ekvivalenciák segítségével: Nem minden tanulás eredménye mérhető fel vizsgáztatással. Alkalmanként a hallgatók megbízható tapasztalati tudást szereznek szakmájukban, ami a munkáltatónál kifejtett tevékenységükből, folyamatos szakképzési kurzusokból, katonai kiképzési tréningből, vagy más olyan tevékenységekből származik. Ezek kívül állnak az iskolarendszerű képzési rendszeren, de határozott szakmai ismereteket nyújtanak. E program a két alapvető ekvivalencia típust a program ekvivalenciát és a kurzus ekvivalenciát tárgyalja: III.2.1. Program ekvivalencia: Az iskolarendszeren kívüli tanfolyamoknak, a szerzett bizonyítványoknak és gyakorlati ismereteknek a blokkonkénti (modulonkénti) értékelése, v. beszámítása. Szigorúan véve a program ekvivalencia nem méri az egyén tanulását, ehelyett azt közli, hogy a bemutatni kívánt ismeretek közül mi került értékelésre az egyén által megjelölt képzési programban való elismertetés céljából (azaz egy klasszikus leíró folyamatról van szó). A képzési program sikeres elvégzését igazoló bizonyítvány, pl. ezért igazolja a modulonként a megtanult tananyagrészeket. III.2.2. Kurzus ekvivalencia: Az előbbinél nagyobb léptékű elismertetési forma, amikor egy egész sok tantárgyból/modulból álló kurzus egy részének, pl. egy teljes szakterületnek az elismertetését kéri az egyén. Természetesen az egyén mindkét esetben vállalja, hogy hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az elismerni kért modult, v. tantárgyat milyen tartalmi egységekből felépítve, mikor, hogyan, milyen mélységig sajátította el. 27

28 III. 3. Előzetes tudásfelmérés a szerzett tudás dokumentálásával és demonstrálásával: Sok esetben sem a vizsgáztatás, sem az ekvivalencia nem ad lehetőséget a hallgatónak a legjobb lehetőséget kihasználni a hozott tudása növelésére, vagy a kívánt tudás megszerzésére. Ezekben a szituációkban egy írott portfolió (ismeretcsomag) a legjobb módszert kínálja a tanulás dokumentálása és demonstrálása céljára. Ha a portfolió kiegészül az ismeretanyag mintáival, e kombinációt portfolióval támogatott felmérésként ismerjük. III.3.1. A portfolió: Az egyén egy a tanácsadó által megadott vázlat alapján elkészít egy tanulmányt, amelyben részletesen leírja az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésének formáit, eredményeit. Tudnia kell bemutatni és kiemelni azokat a képességeket, amelyek a tanácsadó és a felkészítő tréning szerint is részét képezik annak a szakmának, modulnak, v. tantárgynak, amelyben továbbképzését tervezi, s amelyben a már meglévő ismereteit szeretné elfogadtatni. (A portfolió egy adatállomány, vagy információ csomag, amely a tanuló által a múltban szerzett tapasztalatokat és eredményeket gyűjti egybe. A portfolió nem csak egy termék, hanem egy folyamat is, amelynek segítségével a tanulás előtt szerzett tapasztalatot le lehet fordítani szakképzési tantárgyakra, dokumentálni lehet (és kredit pontokként is be lehet számítani.) III.3.2. A portfolióval támogatott felmérés: a portfoliónál komplexebb eljárás. Minden, a portfolióban megemlített szakismeretet azon kívül, hogy önéletrajzszerűen leírja, hiteles dokumentumokkal ahol ilyenek vannak igazolja, sőt a tudás mélységét, aktualitását, teljeskörűségét, készség szintjét és más jellemzőit a tanácsadó a rendelkezésére álló mérési eszköztár készletéből vett alkalmas módszer segítségével le is ellenőrzi. 28

29 Mindkét esetben képesség-/tudás- profil készül a demonstrált teljesítményről és azt az adott szakma DACUM táblázatával, vagy kompetencia térképével vetik össze. A megfeleltetésnek három fő esete állhat elő: 1) a mutatott, dokumentált, mért tudás megfelel tartalmilag, részleteiben és mélységében a megcélzott képzési program kimeneti követelményszintjének, ezért azt be lehet számítani a képzési programba, 2) a mutatott, dokumentált, mért tudás tartalmilag, részleteiben, vagy mélységében elmarad a képzési program kimeneti szintjétől (nem felel meg), ezért a program keretében az adott modult, v. tananyagrészt meg kell tanulni (nem számítható be), 3) a mutatott, dokumentált, mért tudás nem képezi szerves részét a képzési programnak, így függetlenül a kapott mérési eredménytől nem számítható be a programba. 29

30 III. 4. A módszer megválasztása: Egyetlen PLAR módszer sincs, amelyik bármely szituációban használható lenne, ezért mindig az alkalomnak megfelelő legjobb módszert kell kiválasztani. Az ennek során figyelembe veendő faktorok: - az értékelési módszernek mennyiségi, minőségi, vagy ennek kombinációjából álló értékelést kell adnia? - a módszernek az alapműveltségre épülő szakmai tudást kell-e értékelnie? - a módszernek az érettségi (iskolarendszerű képzés) utáni tanulási szintet kell-e értékelnie? 10) a módszernek túl kell mennie a tanulás leírásán, döntenie kell mind a tudásszint, mind pedig a tudás nagysága/mélysége tekintetében? Mivel a különböző felmérési módszerek nagymértékben különböznek az alkalmazott eszközök valós, használati és gyakorlati erősségeinek függvényében, a választott módszernek meg kell felelnie mind a felmérést végző, mind pedig a tanuló személy igényeinek is. A fenti szempontok érvényesítése esetén evidenssé válik, hogy a normál gyakorlat egynél több módszer egyidejű alkalmazását fogja igényelni. A három fő felmérési típuson belül a tanácsadó, v. szakinstruktor tárházában megtalálható, folyamatosan bővülő és korszerűsödő eljárások rugalmas, a célszemély adottságaihoz igazodó megválasztása a kritikus pont. 30

31 IV. A szolgáltatás megvalósításának személyi, tárgyi feltételei: A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához a bázisközpontok hálózatához tartozó intézményekben, kvalifikált, hozzáértő, kommunikatív, segítőkész résztvevők állnak rendelkezésre, melynek tagjai tanácsadók, szakinstruktorok, jogász. A szolgáltatások megvalósításában résztvevők olyan szakirányú felsőfokú végzettségű munkatársak, akik ismerik a foglalkozások világát, a munkaerő-piaci politikát, a képzéseket, rendelkeznek andragógiai gyakorlattal és képesek problémamegoldó hozzáállással, megfelelő empátiás készséggel fordulni az egyén felé. A szolgáltatások személyi feltételei: - Felsőfokú, humán szakirányú végzettséggel rendelkező tanácsadók; - Szakmacsoportonként kiképzett instruktorok, oktatók (PLAR); A felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások tárgyi feltételei között alapvető fontosságú a kulturált, barátságos légkör megteremtése, szemléltető eszközök biztosítása. A szakszerű tanácsadás feltétele a megfelelően berendezett Információs Iroda és korszerűen berendezett Tréning Terem (álláskeresési technikák oktatása) álláskeresési tréningek lebonyolításához. Ugyancsak alapvető fontosságú a négyszemközti tárgyalási feltételeket lehetővé tevő, megfelelően berendezett, nyugodt, barátságos légkört teremtő, diszkréciót biztosító Interjú Szoba (PLAR, képzési szükséglet felmérése, pályaorientációs-, korrekciós tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, jogi tanácsadás, stb.). 31

32 IV. A szolgáltatás dokumentációs rendszere: A szolgáltatás azzal kezdődik, hogy az egyén az életcélja megvalósítását szolgáló döntése (szakmai továbbképzés, új állás keresése, szakirodalmi felkészülés, stb.) előtt megkeresi a tanulás előtti tudás felmérésével foglalkozó intézetet és kitölti a Regisztrációs Lap -ot. Az intézmény (PLAR tanácsadója) e dokumentum alapján besorolja a személyt az intézmény által kínált tanácsadási szolgáltatások közé, majd a Regisztrációs Lap másolata átkerül a szakmacsoportnak megfelelő szakinstruktor kezébe. A szakinstruktor az egyént besorolja a legközelebbi felkészítő kurzusra, ahol a felmérési eljárás részletes elsajátítása a cél. A Kompetencia Felmérő Lap szolgál az egyes kompetenciák mérésének regisztrálására. Tartalmazza a mérési utasításokat, teljesítménykritériumokat, mérési eredményeket kompetenciánként. Tehát annyi Kompetencia Felmérő Lap kerül kitöltésre, ahány kompetenciát mérni kell. Az Előzetes Tudást Értékelő Lap a mérések kiértékelésére szolgál. Tartalmazza az szakinstruktor döntését a modulonkénti felmentésre vonatkozóan. A Tanulás Előtti Tudásfelmérés Nyilvántartó Lap a PLAR saját nyilvántartási rendszerébe kerül. 32

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára

Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára EQF Gyakorlati és Információs Hálózat Az informális és nem formális tanulás elismerése Útmutató és háttéranyagok vállalati szakszervezeti képviselők számára 510698-LLP-1-2010-1-DE-Leonardo-LNW A projektet

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban ***

A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** A pályaorientáció/karrier-tanácsadás rendszere, helyzete a magyar felsőoktatásban lehetséges partnerek egy nemzeti lifelong guidance hálózatban *** Az ÁFSZ belső és kiszerveződött pályaorientációs szolgáltatói

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l

Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l Szakmai besza molo a Magyar Ke pesí te si keretrendszer bevezete se cí mű szakmai konzűlta cio val egybeko to tt konferencia ro l 1 A konferencia időpontja: 2015. május 6. szerda A konferencia helyszíne

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a

Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a Tanulmány 15 európai uniós tagország szakképzéseiben alkalmazott pályakövetés módszereiről, a pályakövetéses vizsgálatba bevont célcsoportokról, a tevékenységet megalapozó jogi szabályozásról, a pályakövetést

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben