I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 1.sz. módosítás"

Átírás

1 Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I ) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek 100 Monor Város Önkormányzata összesen I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/:

3 I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 120 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek 100 Monor Város Önkormányzata összesen Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

4 I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 111 Önkormányzat 112 Védőnői Szolgálat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Elvonások Működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása II.2.9 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I ) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 a I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önk.működési tám.összesen: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/ Mezei őrszolgálat támogatása Péteri KÖ évi hátralék rendezése Egyéb műk.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Műk.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Felhalm.c.önk.tám.össz.: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás /2015.évi/3 éves terv/ EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére Egyéb felhalm.c.tám.bev.áht-on bel.össz.: B Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók /B34/ Építményadó Termékek és szolgáltatások adói /B35/ Helyi iparűzési adó /B351/ Gépjárműadó /B354/ Idegenforgalmi adó /B355/ Talajterhelési díj bevételek /B355/ Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

6 a I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat B Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek B Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése B Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célélú átvett pénzeszközök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele /2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez B Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések B Felhalm.c.átvett pe. összesen: B1-B Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves ter Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves te Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áht-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 a I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat B 8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

8 2015. évi költségvetési rendelet eredeti Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján V. Beszámítás b I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás 0 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás 0 0 bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás 0 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás c I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás d I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * Ft/fő/ V. Beszámítás e I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása / / id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ V. Beszámítás 0 0 I.1. összesen: I.6. A évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

9 2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása / Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása Önkormányzati bérkompenzáció I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

10 2015. évi költségvetési rendelet eredeti I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 0 0 II. összesen: III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetett tám III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: melléklet összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

11 Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése K Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

12 I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások (bruttó összegben) 111 Önkormányzat Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Lakásfelújítás Óvoda fejl., felújítás, bővítés /2015.évi/3 éves terv/ Egyéb építmények felújítása Utak, járdák,... felújítása (BM Adatlap 1.,3.pont) Út, kerékpárút fejlesztés /2015.évi/3 éves terv/ Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása évi elújítások pü-i rendezése Járművek felújítása Felújítás összesen:

13 I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások (bruttó összegben) 111 Önkormányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Szellemi termékek vásárlása Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vásárlása Épületek vásárlása-, létesítése /2014. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Szterényi J. Szki étkező konyha kialakítása - 9/2015. (I. 22.) Kt.hat Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3.0/ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt MSE műfüves pálya építés - EMMI támogatásból Csapadékcsatorna hálózat fejlesztés /2015.évi/3 éves te Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Térfigyelő kamerák telepítése Kisértékű tárgyieszközök beszerzése /2015. (III. 12.) sz. Kt.hat. 3 db statikus egyterű sütő vétele és beszerelése a Monori Petőfi Óvodában, a Monori Kossuth Lajos Óvodában és a Monori Napsugár Óvodában /2015. (III. 12.) sz. Kt.hat. József Attila u. 2. szám alatt épülő iskolai melegítő konyhába vízfürdős melegen tartó száraz, fűtött alsó melegen-tartóval berendezés beszerzése és beszerelése évi beszerzés pü-i rendezése Beruházási kiadások összesen:

14 I./4.3. sz. melléklet Egyéb felhalmozási célú kiadások 111 Önkormányzat Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /2015. (III. 12.) sz. Kt.hat. a Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg eszköz fejlesztési alap létrehozása Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre MSE Beruháási pályázathoz önrész biztosítása Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Mindösszesen:

15 Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.áht-on kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

16 I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

17 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek Bevételek összesen: Kiadások összesen: Köztemető-fenntartás és működtetés Köztemető-fenntartás és működtetés Maradvány igénybevétele Egyéb működés célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Működési bevételek Dologi kiadások Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Bevételek összesen: Kiadások összesen: Központi költségvetési befizetések / / Központi költségvetési befizetések / / Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közterület rendjének fenntartása Közterület rendjének fenntartása Maradvány igénybevétele Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Maradvány igénybevétele Munkaadókat terhelő jáulékok

18 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Út, autópálya építése Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felújítások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Dologi kiadások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Lakó- és nem lakóépület építése Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Felújítások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Beruházások Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közvilágítási feladatok Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Zöldterület kezelés Zöldterület kezelés Maradvány igénybevétele Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Működési célú átvett pénzeszköz Munkaadókat terhelő jáulékok

19 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Dologi kiadások Maradvány igénybevétele Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Egyéb működési célú kiadások Maradvány igénybevétele Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Versenysport-tevékenység és támogatása Versenysport-tevékenység és támogatása Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Maradvány igénybevétele Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb kiadói tevékenység Egyéb kiadói tevékenység Dologi kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Dologi kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Bevételek összesen: Kiadások összesen:

20 Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Cofog Cofog I./7. sz. melléklet Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Ellátottak pbeli juttatásai Bevételek összesen: Kiadások összesen: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: Mindösszesen Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Munkaadókat terhelő jáulékok Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen:

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on

Részletesebben

I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061

I. Bevételek mindösszesen: 3 199 061 2015. évi költségvetési rendelet eredeti Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban. Utolsó módosított. Eredeti. Módosított. Változás 6. Feladat megnevezése. előirányzat Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 39 615

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban.. évi Index /%/.. évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat

I./1. sz. melléklet. Adatok ezer forintban.. évi Index /%/.. évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat ... évi költségvetés Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként I. B E V É T E L E K 100 Monor Város Önkormányzata 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/ 2015.( IV.24. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015. évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 15/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként II./1. sz. melléklet Cím 100 Monor Város Önkormányzata Index /%/ Alcím

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31. Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 4. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Változás 2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ Költségvetési bevételek 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/ 2016.(II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

2015. évi Eredeti Ei. I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 216.2.25. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím 215. évi Eredeti Ei. 215. évi Módosított Ei. I.1.a Önkormányzati

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00%

Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,00% Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE Eredeti Módosított előirányzat lőirányzat Teljesítés Telj.% ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2016.(II. 26. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0

1. számú melléklet. K1. Személyi juttatások 46 465 79 617 79 617 0 1. számú melléklet Hortobágy Község Önkormányzata költségvetés Működési és felhalmozási NETTÓSÍTOTT bevételeinek és kiadásainak a 1.számú melléklet KIADÁSOK 215.évi eredeti 215.évi Kötelező ból Önként

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének október 13-i ülésére /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

1. melléklet a..önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés 2015. terv 2015.II.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2 / 2015.( II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul.

A rendelet 2. -ában szereplő bevételi és kiadási főösszeg e rendelet 1-9. számú mellékletei szerint módosul. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben