Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Képviselő-testülete 526-7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében április 29-én tól megtartott üléséről Jelen vannak: Jelen vannak továbbá: Jegyzőkönyvvezető: Káposztás Tibor polgármester Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester Kerner Erzsébet Kovácsné dr. Weisz Boglárka Pálinkás Gyuláné Szabó Árpád Szabó Gáborné képviselők (7 fő képviselő) Halászné dr. Borbély Anett jegyző Vizi Istvánné KESZI ágazatvezető Takács Veronika pénzügyi főelőadó Kopasz Gábor ép.főmunkatárs Langóné Béki Katalin Káposztás Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javasolja, hogy a napirendet a meghívónak megfelelően fogadja el a testület, de több napirendi pontnál van meghívott vendég vagy jelezték, hogy jönni szeretnének, ezért érdemes lenne igazodni az érkezésükhöz. Szavazásra bocsátja a napirendet. 38/2015.(IV.29.) Napirend elfogadása 1. Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Előadó: Káposztás Tibor polgármester 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előadó: Káposztás Tibor polgármester

2 2 3. Beszámoló a KESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Vizi Istvánné ágazatvezető 4. Előterjesztés az avar, növényi- és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletre Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 5. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletre Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 6. Előterjesztés Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 7. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására Előadó: Halászné dr. Borbély Anett jegyző 8. Előterjesztés a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására kiírt pályázat véleményezésére Előadó: Káposztás Tibor polgármester 9. Előterjesztés a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Előadó: Kovácsné dr. Weisz Boglárka pénzügyi bizottság elnöke 10. Egyéb ügyek, bejelentések 1. napirend Jelentés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről Káposztás Tibor polgármester ismerteti az elmúlt időszak eseményeit: a Túzok utcai fa lerakat eltakarítását megbeszélte a tulajdonossal, a Hősök terén a fűnyírás megtörtént a gazdátlan háznál, az ártézi kút lekerítése a zöld sövény kiültetése, az akna betonozása megtörtént és zárható ajtó felszerelése is,

3 3 az Ady Endre utcában kátyúzás, árokásás történt és a zöld kitakarítása, a START program keretében 263 áteresz lett igényelve és fel lesz használva úgy, mint tavaly, az általános iskolába Derecskey Imre beadta pályázatát az intézményvezetői állásra, ezt véleményeznie kell a testületnek, a belterületi gyűjtőút pályázat Alkotmány utca, Bacsó Béla utca, Munkás utca elutasításra került forráshiány miatt, forráshiány miatt elutasításra került az energetikai pályázat is, Homokpusztán a Hold utcában az útjavítás megtörtént, betontörmelékkel lett feltöltve és lehengerelve és a Tópart utca is, a ravatalozó előtti tér betonozása megvan, a haranglábnál gyephézagos betontégla lesz lerakva, járdaépítés folyik a Kossuth utcában a START program keretében, a temető bal oldalában lesz parkoló, ahová betontörmelék és kohósalak lesz lerakva, hátha megszokják a temetőlátogatók, hogy ott parkoljanak, a KÉK-VÍZ vezetékfektetése elkezdődött, a nyilatkozatok kiküldésre kerültek az érintett ingatlanokhoz, Balogh Zoltánnal beszélt, hogy ha az Alkotmány utcai útfelújítás elfogadásra kerül, akkor azt készítsék el először, a menetrend értekezlet 23-án volt, a lakossági kérések elküldésre kerültek. 2. napirend Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását. 39/2015.(IV.29.) Lejárt határidejű határozatok végrehajtása Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Határidő: azonnal

4 4 3. napirend Beszámoló a KESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester felkéri Vizi Istvánné ágazatvezetőt a beszámoló megtartására. Vizi Istvánné ágazatvezető köszöni a meghívást, elmondja, hogy a beszámolóban részletesen leírta, hogy a tavalyi évben mi történt. A személyi feltételek nem változtak, a nevük változott, már nem FKDMTKT KESZI, csak KESZI, 2013-tól. Elmondja, hogy 700 gyermekenként kell egy gyermekjóléti családgondozó. Leírta a tartalmi munkákat, célokat, feladatokat, minden olyat, amit közösen végeznek. A szokásos tanácskozásuk megvolt, jó a kapcsolat az intézménnyel, jó az információáramlás, írásban kell jelezni, ha valami észrevétel vagy gond van, úgy is válaszolnak. Az iskolában sok a hiányzás a felsősöknél, 50 órás hiányzásnál már megvonják a családi pótlékot, míg régen csak gyűjtögették a hiányzásokat. Jövőre már az óvodában is bonyolultabb lesz, mert 3 éves kortól kötelező járni, de 3 éves kortól 5 éves korig felmentés adható. Tavalyi évben nem tudtak menni Erzsébet táborba, idén Fonyódra vagy Zánkára mennek. Idéntől az aktív korúakkal ami 5 főt jelent a Járási Hivatal foglalkozik. Szabó Gáborné képviselő megjegyzi, hogy a felnőtteket elviszi a járás, de hozzájön az óvodai hiányzás. Kerner Erzsébet képviselő elmondja, hogy 1/2 8-tól 16-ig ott van az iskolában a gyerek, mert foglalkozások vannak már 1. osztályban is. Nem is érti, hogy hogy bírják a gyerekek reggeltől estig, mikor naponta minimum 5 óra van, a jelenlegi 1. osztály 28 fős, ebből 8 fő SNI-s, ami duplán számít, de az intézményfenntartó mégsem csinál két osztályt. Nagyon nehéz feladata van a kollegáinak, mert ha délután nem megy a gyerek korrepetálásra, nyomoznak, hogy hol van és ha nem tudják előkeríteni, hiányzásnak számít, amit jelenteni kell. Ezzel mit érnek el? Az óvodában is jó hogy van, hogy az óvodavezető adhat felmentést. Kérdése Viziné felé, hogy mi az, ami a szalkszentmártoni családoknál gondot jelent. Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy az anyagiak miatt feszültek az emberek mind a 9 településen. Próbálnak segíteni a segélykérelemben és elküldik a Munkaügyi központhoz. Lakás- és anyagi problémák miatt van agresszivitás. Ellenőrzésük volt, családsegítős családgondozó 2 fő kellene, gyermekjóléti családgondozó 1 fő. 700 gyermekenként kellene egy családgondozó, minden családgondozójuk túl van terhelve. Kerner Erzsébet képviselő elmondja, hogy a gyerek letagadja, hogy találkozott a gyermekjólétissel, vagy a családsegítőssel. Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy megkérdezik időnként, hogy miért nem tud segíteni, de igazából ők csak bejelenthetnek, mivel ők szolgálat. Majd az évi XXXI. törvényen változtatni fognak, de nem fogják megkérdezni tőlük, hogy mi lenne jó, már előre el vannak keseredve. Kerner Erzsébet képviselő kérdése, hogy mit tudnának segíteni abban, hogy egy idős nyugdíjas egyedülálló asszonynál leszakadt a ház oldala, az önkormányzat segített, de a

5 5 biztosító nem fizet, mert a helyreállítás előtt nem volt bejelentve a kár. Szeretné ha segítenének ebben. Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy fog szólni a családgondozónak és majd próbál intézkedni a biztosítónál. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, ha valakinek az állam vett házat, mert állami gondozott volt, és azóta nagyon rossz állapotban van az ingatlan, már a tetőt is szétszedték tüzelőnek, mit lehet tenni. Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy az ő szervezetük alapellátás, ha az érintett utógondozott, vagy gyámja van, akkor neki kell intézkedni. Kérdése, hogy Kerekes Józsefről van-e szó. Pálinkás Gyuláné képviselő válasza: igen. Vizi Istvánné ágazatvezető elmondja, hogy neki gondnoka van, ő jogosult intézkedni, de a gondnoki rendszer is rosszul van felépítve, mert ha a gondozott Szalkszentmártonon lakik, akkor a gondnoknak is szalkszentmártoninak kellene lennie. Még családgondozni sem lehet, mert mindennek a gondnok az aláírója. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a KESZI beszámolóját. 40/2015.(IV.29.) KESZI beszámoló Képviselő-testülete a KESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Káposztás Tibor polgármester megköszöni Vizi Istvánné ágazatvezetőnek a megjelenést, szünetet rendel el.

6 6 Egyéb ügyek évi zárszámadás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően a zárszámadást a Képviselő-testület elé kell terjeszteni és lehetőleg 30 napon belül, de legkésőbb május utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen. A pénzügyes kolleganő azért van itt, hogy elmagyarázza a táblázatokat, így a testület mai döntése alapján elkészül a rendelettervezet, amit először a Pénzügyi- és az Ügyrendi Bizottság véleményez, majd a testület is tárgyal. Takács Veronika pénzügyi főelőadó elmondja, hogy a 2. sz. táblázat a bevételek, úgy próbálta összeállítani, hogy a tavalyi költségvetési táblával összehasonlítható legyen. A tervezett előirányzat eft, az évközi módosított előirányzat eft volt és a teljesítés eft lett. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy hogyan lehet több. Takács Veronika pénzügyi főelőadó elmondja, hogy ez eft-os előleget tartalmaz. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy az a pénz december 31-én a számlán volt. Takács Veronika pénzügyi főelőadó ismerteti, hogy a eft megelőlegezés, amit alá kell bontani, ezek finanszírozási bevételként fognak szerepelni. Az intézményi működési bevételek javarészt a konyha, lakbér stb. Az ÁFA bevételnél növekedés volt, a térítési díj miatt volt változás, volt ÁFA visszaigénylés, kamat bevételek a lekötésekből. A közhatalmi bevételeknél 20 mft-os ugrás volt, ezért az iparűzési adót alábontotta. Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása az összes állami támogatás, ezek állami pénzek, ez csak ennyi lehet (OEP finanszírozás, agrártámogatás, munkaügyi központ támogatása). A felhalmozási és tőke jellegű bevételekhez hozzájött, hogy a TALONKER megvásárolta a földterületet. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az egyéb működési kiadásokban mi van benne. Takács Veronika pénzügyi főelőadó elmondja, hogy az egyéb működési kiadásoknál a teljesítés eft. Ebből történt a civil szervezetek és az egyházak támogatása és hozzájön a 4 órás munkaerő is, valamint a dunaújvárosi kórház és a nyugdíjasok támogatása. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy az irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatását nem lehetne-e lebontani sorokra. Takács Veronika pénzügyi főelőadó elmondja, hogy a bizottsági ülésre elkészíti. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy a legzavaróbb ez a eft. A működési költségvetés eft bevétel, eft kiadás, de ahhoz még hozzájön a eft.

7 7 Takács Veronika pénzügyi főelőadó elmondja, hogy a működési költségvetés csak az önkormányzat. Korábban ez nem így volt, csak nemrég különült el az önkormányzat és a hivatal. Eleinte nem tudták, hogy melyik számla hova tartozik. Ez rengeteg plusz munka volt. Ami a hivatal, az a 11 fő, de pl. az adóbevételek már önkormányzati bevételek. A legutóbbi ellenőrzéskor kérdezték, hogy a dolgozók közül ki végez önkormányzati munkát és ki van a hivatalnál, jelenleg náluk csak a Polgármester Úr van az önkormányzatnál. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő véleménye, hogy lehet, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor úgy kellene, hogy osztani a létszámot. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy egyelőre marad így, leterhelve ugyan, de csinálják. Eben az évben sok a változás, elképzelhető, hogy jövőre visszatérnek rá. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja Halászné dr. Borbély Anett Jegyző Asszony felkérését a évi zárszámadási rendelet elkészítésére a testület által megbeszélt táblázatok alapján. 41/2015.(IV.29.) Zárszámadási rendelet elkészítése Képviselő-testülete megbízza Halászné dr. Borbély Anett Jegyző Asszonyt a évi zárszámadási rendelettervezet elkészítésével. Felelős: Halászné dr. Borbély Anett jegyző Határidő: május napirend Előterjesztés az avar, növényi- és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletre (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület 36/2015.(III.25.) számú határozatával megbízta a rendelet-tervezet elkészítésével, amit megküldött a környezetvédelmi hatóságnak véleményezésre. Az egyetlen észrevétele az volt a hatóságnak, hogy legyen szankció is a rendeletben. Ezt oly módon lehetne kivitelezni, hogy a mostani 8. lenne a 9. és a 8. -ba lehetséges büntetésként bele lehetne építeni, hogy e szabályok megszegése esetén az illetékes katasztrófavédelmi szerv bírságolhat. Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és ezekkel a módosításokkal javasolja a testületnek elfogadni a rendeletet.

8 8 Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a Képviselő-testület változtathat az időpontokon, rövidebb lehet az időpont, hosszabb nem. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy látta a környező települések rendeleteit és többnyire ők is úgy határozták meg az időpontokat, hogy vasárnap és az ünnepnapok kivételével minden nap lehet tüzelni. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a szankció beépítésével a rendelet elfogadását. (Rendeletalkotáskor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) megalkotja az alábbi rendeletet. Képviselő-testületének 7/2015.(...) önkormányzati rendelete az avar, növényi- és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól (A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 5. napirend Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletre (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet is meg kellett küldeni a környezetvédelmi hatóságnak véleményezésre és az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta. A hatóság a következő kiegészítéseket kérte: a 3. (3) bekezdésben legyen utalás az (1) bekezdésre, illetve a 6. (2) bekezdésben kért kiegészítést. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő kérdése, hogy miért van üdülőingatlan a 6. (3) bekezdésben. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy ez egy kedvezmény, ugyanis a közszolgáltatás igénybevétele kötelező a csatornázatlan területekről. Akinek nyaralója van, és csak időszakosan tartózkodik ott, a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségei is csak arra az időszakra vonatkoznak. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadását. (Rendeletalkotáskor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.)

9 9 megalkotja az alábbi rendeletet. Képviselő-testületének 8/2015.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól (A rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.) 6. napirend Előterjesztés Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítását és úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek oly módon, hogy be kell illeszteni a rendeletbe, hogy az önkormányzati törvény alapján a képviselő köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselő-testület évente 10 ülést tart, az önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatal folyosóján található hivatalos hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni. A Törvényességi- Felügyeleti Osztály legutolsó észrevétele kapcsán pedig módosítani kell a 2. mellékletet. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását. (Rendeletalkotáskor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) megalkotja az alábbi rendeletet. Képviselő-testületének 9/2015.(...) önkormányzati rendelete Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.) 7. napirend Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

10 10 Pálinkás Gyuláné ügyrendi bizottság elnöke elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és arra a döntésre jutott, hogy a képviselő bizottsági tagoknak is legyen megállapítva tiszteletdíj. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását. (Rendeletalkotáskor a Képviselő-testület 7 tagja tartózkodott az ülésteremben.) megalkotja az alábbi rendeletet: Képviselő-testületének 10/2015.(...) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.) Káposztás Tibor polgármester javaslatot tesz, hogy a 8. és a 9. napirendet cserélje meg a Képviselő-testület, mivel a civil szervezetek támogatásának felosztására az érintettek a tanácstermen kívül várakoznak. 9. napirend Előterjesztés a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Káposztás Tibor polgármester ismerteti, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a civil szervezetek támogatását. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság döntését. Elmondja, hogy a ,- Ft-ból ,- Ft-ot elkülönített a Képviselő-testület az egyházak támogatására, így ,- Ft került kiosztásra a civil szervezetek között a következőképpen: Sorszám Pályázó Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület Tűzmadarak Túramotoros Egyesület Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület Pályázott összeg ,- Ft ,- Ft ,- Ft Pályázott cél Üzemanyag vásárlás (benzin és LPG) június én megrendezésre kerülő Motoros Találkozó a szalkszentmártoni körtón. Iron Horses MC MotoROCK Party. Köszöntő tábla, buszmegálló árnyékoló, IV. KÖSZI park felszerelése, V. KÖSZI park megtervezése az Arany János és Béke utca találkozásánál, Résztvevők létszáma Javasolt támogatás 55 fő ,- Ft 2000 fő ,- Ft 40 fő ,- Ft

11 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szalkszentmárton Község Sportegyesület Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület Petőfi Sándor Emlékmúzeum Baráti Köre számú Petőfi Sándor Úttörőcsapat Korszerűbb Óvodáért Szalkszentmárton Alapítvány Korszerűbb Iskoláért Szalkszentmárton Alapítvány Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft összes parkhoz kerékpártámasztó, állagmegóvás, festés, Szép utca és Szép kert pályázat. Tűzmegelőzési programsorozat gyermekeknek, orvosi vizsgálat 8 főnek, tűzoltó védősisak felülvizsgálat 8 db, robbanómotoros kisgép felülvizsgálat 5 db, áramfejlesztő felülvizsgálat, légzőkészülék felülvizsgálat. Rendszeres edzés, versenyeztetés, más sportágak támogatása, fűnyíró kifizetése, felszerelések, eszközök vásárlása, sportpálya bővítése, asztalok kihelyezése, programok szervezése. Működés (táncoktató, ruhák), zenekar, útiköltség, rendezvények költségei (folyamatos fellépések) dekoráció, vendéglátás. Március 15-i rendezvény, Október 23-i megemlékezés, Világháborús megemlékezés, Petőfi Sándor születésének évfordulója, ösztöndíj egy 8. osztályos tanulónak. 287 fő ,- Ft 200 fő ,- Ft 300 fő ,- Ft 150 fő ,- Ft ,- Ft Folyamatos programok. 300 fő ,- Ft ,- Ft ,- Ft 12. Nyugdíjas klub ,- Ft Wünsch László Szalkszentmártoni Néptánccsoport Szalki Komámasszonyok 3 db kerékpár (kék), 3 db kerékpár (rózsaszín) 12 db roller OXELO. Tornaszőnyeg, focilabda vásárlás, Tarka-Barka terembérlet hozzájárulás. 104 fő ,- Ft 182 fő ,- Ft ,- Ft Étkezés, ajándék. 45 fő ,- Ft ,- Ft ,- Ft Belépőjegyek, autóbusz költség, műsor, tsz díj, karácsonyi csomag, egyéb költség. VIII. Wünsch nosztalgia tánctáboron ajándék, vetélkedők anyagköltsége, higiéniai költségek, vacsora, bemutatók, programok. Táncoktatás finanszírozása, hagyományőrző viseletek 120 fő ,- Ft 350 fő ,- Ft 200 fő ,- Ft

12 Szalkszentmártoni Református Egyházközség Római Katolikus Egyházközség ,- Ft ,- Ft bővítése, hagyományteremtő és hagyományőrző programok, multimédiás eszközök beszerzése, toborzás reklámanyaga közötti táborozásra utaztatás, étkeztetés, programok, eszközök beszerzése. Gyerekek nyári táboroztatása, templombúcsú. 60 fő ,- Ft 120 fő ,- Ft Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy ez az összeg fix, változtatni csak úgy lehet, ha valakinek többet adnak, de akkor mástól el kell venni. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a bizottság figyelembe vette, hogy hány főt érint, és mennyi önerő van, valamint profitorientált-e, vagy nem a tevékenység. A támogatási kérelmek összesen ,- Ft-ra érkeztek be. Lakosság részéről Damásdi Sándor úgy gondolja, hogy a Képviselő-testület képviseli a falut. Ez a pénzosztás az ő értékrendjét nem képviseli és ő a Néptánc Egyesület nevében van jelen. Vannak húzó civil szervezetek. Fontos az egyház, az iskola, az óvoda, a védelem, de a motorosok miért ¼-e támogatást kapnak, mint aki ,- Ft-ot kap, ez magas összeg, megelőzi a néptánccsoportot, a polgárőröket, a KÖSZI-t. Lakosság részéről Kovács László véleménye, hogy mindenkinek a saját civil szervezete a legfontosabb. Úgy gondolja, hogy el kell fogadni a testület döntését, abból kell gazdálkodniuk, ami van és akármennyit is kapnak hálás érte és köszöni. Lakosság részéről Damásdi Sándor véleménye, hogy a ,- Ft nagyon pénz, de más sokkal többet tett le, személy szerint az ő véleménye, hogy a Néptánc Egyesület sokkal többet tett le, magukat feljebb sorolja. Lakosság részéről Zsigmond István elmondja, hogy a Néptánc Egyesületben ott vannak a mákszemek, a babszemek, ők a régi dolgokból hoznak vissza, nem mondhatják minden szülőnek, hogy vegye meg a gyereknek a szülő a ,- Ft-os ruhát. Káposztás Tibor polgármester elmondja, hogy 3 különböző címszó alatt adták be a táncosok a kérelmet összesen ,- Ft-os igénnyel. Lakosság részéről Damásdi Sándor véleménye, ha egybe kezelik a támogatást, az nekik sértő, mert akik a ,- Ft-ot kapják, az egy baráti társaság, akik néha összejönnek. Lakosság részéről Kovács László szerint az, hogy baráti társaság összejöjjön egy dolog, vannak olyan civil szervezetek, akik jobban rászorulnak a támogatásra. Szabó Árpád képviselő véleménye amint elmondta bizottsági ülésen is, hogy az eszemiszom dínom-dánom-nál sokkal szélesebb körű programok vannak, amire igénylik a támogatást.

13 13 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a Néptánc Egyesület beírta a 40 éves találkozót, Wünsch László tánctanár valamikor sokat tett, de ezt miért nem lehet összehozni együtt, mint a májfa állítást, majálist, szüreti felvonulást, szerinte sokkal jobb közösen, mert a faluszintű megjelenésnél fontos, hogy közösen csinálják. Lakosság részéről Damásdi Sándor elmondja, hogy sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy együtt kell lenni a civil szervezeteknek. Volt összeveszés, de úgy voltak vele, hogy majd kialakul. Volt, akiknek problémájuk volt a koreográfusukkal, másoknak meg nem. Gulyásné Horváth Tünde képviselő elmondja, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület csak működésre sorolta fel, amit kér, szerinte elsődlegesen nekik kellene a teljes pályázott összeget megadni. Kerner Erzsébet képviselő véleménye, hogy ezt külön keretből kellene az önkormányzatnak megoldania. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy régebben kifejezett kérés volt, hogy kerüljön be a civil szervezetek közé. Pálinkás Gyuláné képviselő kérdése, hogy miért kapjon a Wünsch László Néptánccsoport ,- Ft-ot és a 40 éves rendezvényre kiutalt pénz elszámolásra került-e. Halászné dr. Borbély Anett jegyző elmondja, hogy mivel a tavalyi évben elmaradt a 40 éves találkozó, idénre kértek átcsoportosítást. A ,- Ft-ból ,- Ft-ról van számla, a ,- Ft átcsoportosításra került és a fiatalok olaszországi útjára fogják költeni. Lakosság részéről Damásdi Sándor elmondja, hogy az ifisek a kalocsaiakkal mennek és az egyesület is ad hozzá pénzt, illetve tavaly csak a 40 éves találkozó volt a pályázatban, de azon kívül volt verseny és bőven volt kiadás. Lakosság részéről Zsigmond István szerint az a baj, hogy egy dologra lett kérve tavaly, de ezt csak utólag tudták meg a tagok. Pálinkás Gyuláné képviselő véleménye, hogy arra kell fordítani, amire kérték. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy a Wünsch László Néptánccsoportnak a pénzügyi bizottsági ülésen eft-os javaslatok voltak, majd a polgárőröktől ,- Ft-ot, a Tűzmadaraktól ,- Ft-ot, KÖSZI-től ,- Ft-ot, Sportegyesülettől ,- Ft-ot stb. vettek el a Wünsch csoport javára. Szabó Gáborné képviselő véleménye az, hogy ha hétévente kérnek, akkor pedig a ,- Ft kevés. Gulyásné Horváth Tünde képviselő javaslata, hogy a Wünsch csoporttól vegyenek el a tűzoltók javára. Szabó Gáborné képviselő elmondja, hogy a tűzoltóknál ez a minimális összeg, amiből tudnak működni, mert a pályázatban orvosi vizsgálatok, bevizsgálások szerepelnek. Ha nem kapnak több támogatást, a gyerekeknek a bemutatókat nem tudják megoldani. Elmondja, hogy a polgárőröknél a ,- Ft csak ¼-e az éves elhasznált üzemanyagnak.

14 14 Lakosság részéről Damásdi Sándor elmondja, hogy az 1 %-hoz nem tudnak hozzájutni a cégbírósági eljárás miatt. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy ha kijön az 1 %-ról a papír, akkor vissza kell küldeni a NAV felé. Lakosság részéről Kovács László elmondja, hogy a cégbíróság egy éven belül semmit nem tesz, a Sportegyesületnél is rendbe kell tenni az alapító okiratot. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő megjegyzi, hogy a KÖSZI-nél egy szerencséjük van, hogy személyi változás nem volt. Szabó Gáborné képviselő elmondja, hogy a polgárőrök két évig nem kaptak 1 %-ot. Kerner Erzsébet képviselő véleménye a Wünsch csoporttal kapcsolatban, hogy akik idejönnek, a falunk hírét fogják elvinni, mindegy, hogy mit gondolnak a szervezőkről. Lakosság részéről Kovács László elmondja, hogy minden szervezet a falunk hírnevét szeretné javítani. Kerner Erzsébet képviselő szerint kell egy olyan környezetet biztosítani a tánccsoportnak, hogy jó szájízzel menjenek el. Káposztás Tibor polgármester kérdése, hogy kinek van hozzáfűzni valója a Pénzügyi Bizottság javaslatához? Pálinkás Gyuláné képviselő javaslata a Wünsch László csoportnak ,- Ft és a másik két tánccsoport és a tűzoltók között osszák el a ,- Ft-ot. Lakosság részéről Kovács László véleménye, hogy a sportot is szét lehetne szedni és akkor külön-külön többet kaphattak volna. Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javasolja, hogy ha leviszik a Wünsch László néptánccsoport támogatását ,- Ft-ra, akkor a 8 szervezetnek adják vissza, akiktől elvettek azért, hogy ,- Ft-ra felkerekítsék a Wünsch csoport támogatását. Gulyásné Horváth Tünde alpolgármester javaslata ,- Ft-ot elvenni a tűzoltók javára. Szabó Árpád képviselő javaslata ,- Ft-ot a tűzoltók javára, és akiktől elvették, azok javára szétosztani. Kerner Erzsébet képviselő javaslata ,- Ft a tűzoltók javára, hiszen ,- Ft-ot kértek. Szabó Gáborné képviselő javaslata ,- Ft a tűzoltóknak. Pálinkás Gyuláné képviselő ,- Ft-ot javasol a Wünsch László csoportnak. Kerner Erzsébet képviselő kérdése, hogy a Múzeum Baráti Kör miért ,- Ft.

15 15 Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen pontosan megnézték, hogy mire kértek, szerintük ennyire van szükségük. Javaslata, hogy a Wünsch csoporttól vegyék el a ,- Ft-ot és akitől elvettek, azok ,- Ft-ot kapjanak vissza és maradna a tűzoltóknak pluszban ,- Ft. Káposztás Tibor polgármester javaslata a ,- Ft-ot a Wünsch csoporttól átcsoportosítani a tűzoltók javára. A képviselők Kovácsné dr. Weisz Boglárka képviselő javaslatát támogatják. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület részére a ,- Ft támogatást. 42/2015.(IV.29.) Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Szalkszentmártoni Polgárőr Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára elkülönített összegből ,- Ft támogatást állapít meg. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a Tűzmadarak Túramotoros Egyesület részére a ,- Ft támogatást. 43/2015.(IV.29.) Tűzmadarak Túramotoros Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Tűzmadarak Túramotoros Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára elkülönített összegből

16 ,- Ft támogatást állapít meg. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére a ,- Ft támogatást. 44/2015.(IV.29.) Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Kulturált Környezetünkért Szívvel Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára elkülönített összegből ,- Ft támogatást állapít meg. Káposztás Tibor polgármester szavazásra bocsátja az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a ,- Ft támogatást. 45/2015.(IV.29.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Képviselő-testülete a Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a civil szervezetek évi pályázatára elkülönített összegből

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 526-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Petőfi tér 15. szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 101-5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testülete 101-12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet, Gulyásné Horváth

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-5/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton, Petőfi tér 15 szám

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-11/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án megtartott üléséről.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 1 Képviselő-testülete 526/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének Szalkszentmárton, Jókai utca 2. szám alatti tanácstermében 2015. január 28-án 17 20 -től megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 194-16/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 263-12/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 24 én megtartott üléséről. Jelen vannak: Káposztás Tibor polgármester, Kerner Erzsébet alpolgármester Gulyásné Horváth Tünde, Kovácsné dr. Weisz

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. március 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben