J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) , Fax: (96) , Mobil: (20) Honlap: Iktatószám: 1-10/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Czibulya Balázs polgármester Bonnyai Péter képviselő Ifjú László képviselő Jelencsics Éva képviselő Szabó Attila képviselő Szakács Sándor képviselő Vigh Sándor képviselő Meghívottként az ülésen részt vesz: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző Meszes-Odor Melinda közművelődési referens (A jelenléti ív és a meghívó a jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékletét képezi.) Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő az ülésen megjelent. Ezt követően az ülést határozatképesnek nyilvánítja, és megnyitja. Ismerteti a meghívóban szereplő napirend tervezetét. A napirend tervezetével kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 26-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valaminta háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 4/2015. (III.25.) rendeletének módosítása Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 2. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat év Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 3. Belső ellenőrzés évben Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 1

2 4. Falunap szervezése Előadó: Meszes Odor Melinda 5. Egyéb ügyek 51/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a május 26-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 4/2015. (III.25.) rendeletének módosítása Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 2. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat év Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 3. Belső ellenőrzés évben Előadó: Czibulya Balázs polgármester és dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 4. Falunap szervezése Előadó: Meszes Odor Melinda 5. Egyéb ügyek A napirend tárgyalása: 1. Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 4/2015. (III.25.) rendeletének módosítása A napirendhez kapcsolódó előterjesztés, illetve a rendelet tervezet a jegyzőkönyv 3. és 4. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a rendelet területi hatályát közigazgatási területről belterületre, illetve zártkertre szükséges módosítani. További módosítás, hogy az avarégetési tilalomra vonatkozó rendelkezések közül két pont a b) és c) pontok összevonásra kerülnek b) pont megjelöléssel, a további pontok pedig c) és d) pontra módosulnak. A rendelet módosítására törvényességi észrevétel következtében kerül sor. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük a kiküldött előterjesztéssel illetve a rendeletmódosítással kapcsolatban? Hozzászólás nem volt, a polgármester javaslatot tesz a rendelet-tervezet elfogadására. 2

3 rendeletet alkotta: 8/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló 4/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotja. Felelős: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 2. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat év Az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyv 5. illetve 6. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Sokorópátka Község Önkormányzatának a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 52/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Sokorópátka Község Önkormányzatának a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 3. Belső ellenőrzés évben Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy évben a Téti Többcélú Társulás minden tagja, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, közösen kötött szerződés útján kívánja elláttatni a belső ellenőrzési feladatokat. Kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban? Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. 3

4 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatait évben a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásán keresztül láttatja el. 53/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata törvényben meghatározott belső ellenőrzési feladatait évben a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásán keresztül láttatja el. 4. Falunap szervezése Czibulya Balázs polgármester felkéri a közművelődési referenst, hogy mutatkozzon be röviden, majd tájékoztassa a képviselőket a falunappal kapcsolatos információkról. Meszes-Odor Melinda közművelődési referens elmondja, hogy Győrújbaráton él két kislányával és férjével, aki jelenleg külföldön dolgozik. Szakirányú végzettségét 14 éve szerezte meg, de ezen a területen sajnos nem tudott elhelyezkedni. Munkatapasztalatra a versenyszférában tett szert. E munkakör betöltésével régi álma valósult meg, minden igyekezetével azon lesz, hogy az elvárásoknak megfeleljen. A Falunap szervezésével kapcsolatban több alternatívát felvázol. Ismerteti a képviselőkkel a beérkezett ajánlatokat, valamint az egyes programok költségvonzatát. A képviselők hosszasan vitatják a különböző programok idejét, helyét, módját és azt, hogy milyen fellépőket hívjanak. 5. Egyéb ügyek 5.1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések elnevezésű pályázat keretében lehetőség lenne az óvoda épületének egy étkezőhelyiséggel történő bővítésére. A pályázat 95 %-os támogatottságú. A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy az 5 %-os önrész vállalásáról az önkormányzatnak határozatot kell hoznia. A terveket nem kell előre elkészíttetni, csak egy tervezői költségvetést kell a pályázathoz csatolni. Egyeztetett az épület tervezőjével, hogy melyik részen és milyen költségek mellett lehetne a beruházást megvalósítani. A bővítésre kizárólag az Öreg utcai oldalon van lehetőség, a megvalósítás előzetes kalkuláció szerint ezer Ft-ba kerülne. Eszközbeszerzéssel együtt közel 14 millió forint a költségvetés, így az önkormányzatnak kb. 700 ezer forintos önrésszel kell számolnia. A pályázat keretében a tervezői díjak is elszámolhatók. Benyújtási határidő: május 29. 4

5 Hozzászólás: Szabó Attila képviselő kérdezi, hogy szükség esetén a pályázat keretében lenne-e lehetőség az iskolai étkező berendezésének a cseréjére? Czibulya Balázs polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az eszközbeszerzést csak arra az ingatlanra vonatkozóan lehet megvalósítani, melynek a helyrajzi száma a pályázatban szerepel. További nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázathoz Ft önrészt biztosít. 54/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázathoz Ft önrészt biztosít. Határidő: május Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások Öreg utcai útépítés Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások keretében útépítésre is lehet pályázatot benyújtani. E pályázat esetén az Önkormányzatnak magasabb önrészt kell vállalnia, mivel a megvalósítás csak 85 %-os támogatottságú. A korábban bekért árajánlatok közül a Makadám Kft. ajánlatát alapul véve technológiától függően a közel 2 km-es szakaszon, a járda és az út közötti murvás rész, ezer forintból kaphatna aszfaltborítást. E költségvetésre figyelemmel ezer forint önrészt kell biztosítani. A évi költségvetésben útkarbantartásra ezer forintot irányzott elő az Önkormányzat, valamint az Öreg utcai útépítésre 1 millió forintot csoportosított át a költségvetési tartaléka terhére. Az árajánlatot tekintve a költségvetési keretből kb. 200 méteres szakaszt tudnánk csak megépíteni. A polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy ennél a pályázatnál elsősorban olyan útépítést támogatnak, ahol közösségi közlekedés valósul meg, ezért kisebb esélyt lát a támogatás elnyerésére. A pályázat benyújtási határideje: június 9. Hozzászólás: Szakács Sándor képviselő felveti, hogy amennyiben pályázunk, és nem nyerjük el a támogatást, át kell gondolni az önerőből történő megvalósítást. Nem látja értelmét a kétszáz méterenkénti útépítésnek, érdemes lenne akkor egy újabb pályázati lehetőséget kivárni. További hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. 5

6 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II. 4. pont szerint önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (2015. év) elnevezésű pályázathoz a sokorópátkai 216. hrsz. Öreg utca, útjavításának vonatkozásában a szükséges önerőt, azaz Ft-ot biztosítja az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék terhére. 55/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezete 3. melléklet II. 4. pont szerint önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (2015. év) elnevezésű pályázathoz a sokorópátkai 216. hrsz. Öreg utca, útjavításának vonatkozásában a szükséges önerőt, azaz Ft-ot biztosítja az Önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalék terhére. Határidő: június Tájékoztatás pedagógiai asszisztens és konyhai kisegítő alkalmazásáról Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartó társulás által fenntartott ÁMK-nál szükségessé vált egy fő pedagógiai asszisztens és egy fő konyhai kisegítő felvétele. A köznevelési törvény lehetőséget ad három óvodai csoport után egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazására, aki után állami normatíva vehető igénybe. A szolgáltatás magasabb szintű ellátása, valamint a helyettesítések optimálisabb megoldása érdekében az intézmény szeretne élni ezzel a lehetőséggel. A konyhán jelenleg közmunkások segítenek be, akiknek a foglalkoztatása határozott időre szól, így a hatékony feladatellátás bizonytalan. A konyha kihasználtságára, az elkészített adagok számára tekintettel szükségessé vált az egy szakács és egy konyhalány mellé egy fő konyhai kisegítő felvétele, akire tekintettel szintén állami támogatás vehető igénybe. Az állami támogatás iránti igényeket október 1-jétől lehet érvényesíteni. Az álláspályázatokat az intézményvezető hirdeti meg Egyéb tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az utóbbi testületi ülés óta megvalósult a Polgármesteri Hivatal földkábellel történő villamosenergia ellátása. Az előző ülésen a Képviselő-testület úgy döntött, hogy szándékában áll a Fő utca 35. szám alatti ingatlan megvásárlása, amennyiben a ház szakértő által megállapítottan elfogadható, jó állapotú. Az ülést követően a szakértővel a házat megtekintették és a következő megállapítást tették: Az ingatlan előnye, hogy nagy területen fekszik, akár két telek is kialakítható belőle, a ház állaga viszont leromlott, közel annyit rá kellene költeni, mint a vételár. A fűtés nem megoldott, a villanyt kikötötték és vízvezetéket is újat kell csinálni. Tekintettel ezen indokokra, a ház megvásárlását nem javasolják. 6

7 A fenti ingatlanon kívül több eladó házat is megnéztek, azonban nem találtak olyat, amely árban megfelelő és azonnal beköltözhető lenne. A jegyzővel történt egyeztetést követően, az üresen álló ingatlanok bérlését úgy lehetne megoldani, hogy az önkormányzat főbérlőként kötne szerződést a tulajdonossal, mely szerződésben rögzítenék, hogy a bérleti jogot tovább adhatja az albérlőnek. Hozzászólás: Ifjú László képviselő úgy gondolja, csak abban az esetben béreljen az önkormányzat házat, ha van olyan személy, aki abba be is költözik. Szakács Sándor képviselő javasolja legalább kéthavi kaució megállapítását. További hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy igény szerint közreműködést vállal a településen lévő, üresen álló ingatlanok hasznosításában az alábbiak szerint: 1. Az Önkormányzat a közreműködés keretében vállalja, hogy az adott sokorópátkai házas ingatlant főbérlőként bérbe veszi, majd a tulajdonos egyetértését követően a bérleti jogot továbbadja az albérlőnek. 2. Az Önkormányzat az albérlőt kéthavi kaució megfizetésére kötelezi. 3. Az Önkormányzat csak abban az esetben bérel ingatlant, amennyiben az albérleti igény felmerül, és a felek kérik a közreműködést. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a főbérlet tárgyában keresse meg az üresen álló házas ingatlanok tulajdonosait és végezzen előzetes igényfelmérést. 56/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy igény szerint közreműködést vállal a településen lévő, üresen álló házas ingatlanok hasznosításában az alábbiak szerint: 1. Az Önkormányzat a közreműködés keretében vállalja, hogy az adott sokorópátkai házas ingatlant főbérlőként bérbe veszi, majd a tulajdonos egyetértését követően a bérleti jogot továbbadja az albérlőnek. 2. Az Önkormányzat az albérlőt kéthavi kaució megfizetésére kötelezi. 3. Az Önkormányzat csak abban az esetben bérel ingatlant, amennyiben az albérleti igény felmerül, és a felek kérik a közreműködést. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a főbérlet tárgyában keresse meg az üresen álló házas ingatlanok tulajdonosait és végezzen előzetes igényfelmérést. 7

8 Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a vadfigyelő kamera beszerzésre kerül. Próbálkozott az üzembe helyezéssel, de sikertelenül. Vannak olyan beállítások, amelyhez szakértelem szükséges. Kérdések, felvetések, interpellációk Szakács Sándor képviselő a következő kérdéseket intézi a polgármesterhez: - A korábban felvetett, használt ruha konténer kihelyezésével kapcsolatos kérdésben tett-e lépéseket? - Az iskolai javításokról egyeztetett-e a kivitelezővel, mikorra várható a munka elvégzése? - A folyamatban lévő két sportpályaépítés elkészül-e határidőre? Czibulya Balázs polgármester a kérdésekre az alábbi választ adja: - A ruháskonténer ügyében felvette a kapcsolatot a vállalkozóval, a kihelyezés hamarosan realizálódik. - A javítási munkálatok miatt már egyszer megkereste a kivitelezőt, ígérték, hogy jönnek. Ismét felhívja őket. Vannak olyan kérdések, melyeket vitatnak. - A sportpályák készen lesznek határidőre. Szakács Sándor képviselő szerint az ígéret régóta megvan a javításra, csak éppen nem realizálódik. Sürgős lenne mielőbb megoldani a csapadékvíz elvezetést, mivel az az épület tövében folyik el. Az épületen belül többek között cserélni kellene a törött járólapokat, cserélni a kiszakadt ajtót. Véleménye szerint nincs mit vitatni, a hibákat jegyzőkönyvben rögzítetten elismerték. Szankciót javasol alkalmazni a kivitelezővel szemben, ha rövid időn belül nem végzi el a szükséges garanciális javításokat. Vigh Sándor és Jelencsics Éva képviselők jelzik, hogy a kutyák továbbra is bejárnak a temetőbe. A polgármester gondoskodjon a bejáratok zárhatóságának megoldásáról. Jelencsics Éva képviselő elmondja, hogy az iskola lánytornásai részt vettek a Mozgásban a tehetség országos rendezvényen, melynek hetedik állomása a győri Magvassy Sportcsarnokban volt. A kis csapatnak a rendezvényre a Polgármester Úr közbenjárásával lett egyen pólója, melyért ezúton szeretne köszönetet mondani. Szabó Attila képviselő kéri, hogy az önkormányzat szólítsa fel azokat a járműtulajdonosokat, akik közterületen, veszélyhelyzetet teremtve parkolnak, holott meglenne a lehetőségük az udvarban történő parkolásra. Elmondja, hogy korábban a Képviselő-testület köszönetképpen jutalmazta az óvoda dolgozóit a közösség érdekében tett munkájáért. Véleménye szerint az iskola pedagógusai is sokat tesznek a helyi közélet működése érdekében, ezért javasolja, hogy pedagógus nap közeledtével nekik is mondjon köszönetet a Képviselő-testület és lehetőség szerint részesítse őket valamilyen juttatásban. Czibulya Balázs polgármester kérdezi, hogy milyen jellegű juttatásra gondolt és minden iskolai dolgozóra nézve javasolja-e a jutalmazást? Szabó Attila képviselő ajándékutalványra gondolt. A pedagógusoknak 20 ezer Ft/fő, az egyéb alkalmazottaknak Ft/fő összegű juttatást adna. Kizárólag azokat javasolja jutalmazni, akik ténylegesen részt vesznek a helyi közélet szervezésében. 8

9 A képviselői felvetésre a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő majd javaslatát szavazásra bocsátja. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sokorópátkai Általános Iskola dolgozóinak a helyi közélet érdekében végzett tevékenységéért köszönetét fejezi ki és őket ajándékutalvány juttatásban részesíti az alábbiak szerint: - 13 fő pedagógus dolgozó részére Ft/fő, - 3 fő egyéb alkalmazottat részére Ft/fő. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett a következő 57/2015. (V.26.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sokorópátkai Általános Iskola dolgozóinak a helyi közélet érdekében végzett tevékenységéért köszönetét fejezi ki és őket ajándékutalvány juttatásban részesíti az alábbiak szerint: - 13 fő pedagógus dolgozó részére Ft/fő, - 3 fő egyéb alkalmazottat részére Ft/fő. Határidő: június 20. További napirend nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 21 órakor bezárta. Czibulya Balázs polgármester dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 9

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÁPRILIS 27. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2015. ÖKÜ Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. május 24-én 18.00

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 5. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 1/2015.(II.05.) számú önkormányzati határozat 2/2015.(II.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. november 30-i rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 26-án a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen vannak: Bartis László Imre képviselő Hosszúné Tóth

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1401-3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Képviselőtestülete 2015. március 31-én /kedden/ 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben