Rejtélyek és titkok ATLANTISZ. Simon Cox és Mark Foster. Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rejtélyek és titkok ATLANTISZ. Simon Cox és Mark Foster. Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével"

Átírás

1 Rejtélyek és titkok ATLANTISZ Simon Cox és Mark Foster Ed Davies, Susan Davies és Jacqueline Harvey közreműködésével 1

2 2

3 [A kötet képei hátul.] A fordítás alapjául szolgáló mű: An A to Z of Atlantis. Fordító: Füsti Molnár Zsuzsa Simon Cox and Mark Foster with additional material by Ed Davies, Susan Davies and Jacqueline Harvey. Mainstream Publishing, Edinburgh and London, 2006 Szerkesztette: Róna Judit A borítót és a magyar kiadást tervezte: Kühne Andrea Copyright Simon Cox 2006 Hungarian translation Füsti Molnár Zsuzsa, 2009 Copyright Gabo Kiadó Felelős kiadó: Földes Tamás Irodalmi vezető: Rózsa Judit ISBN

4 BEVEZETÉS Simon Cox Atlantisz című könyve éppoly ősi és rejtélyes történelmi titkokat fürkész, mint például az ókori Egyiptom kultúrája, Artúr király és a szent Grál legendája vagy az okkultizmus története. Aligha találunk más olyan történetet, amelyet a múló idő megannyi ellentmondása övezne, mint az Atlantiszét. Könyvek ezrei születtek az elveszett kontinensről, szó szerint több millió szót írtak le róla, a témát mégis ugyanakkora ha nem nagyobb érdeklődés kíséri, mint a múltban. Az Atlantisz című könyv e nagy múltú hagyomány legutóbbi termése. Ám az Atlantiszról megjelent számos egyéb könyvtől eltérően, ez az írás nem egyetlen kitüntetett elmélet népszerűsítését tűzte ki célul, és nem amellett érvel, hogy miért inkább az egyik helyen és nem a másikon feküdt Atlantisz. Ehelyett egy kötetbe gyűjtöttük az összes eltérő véleményt, hogy az elméletek legszélesebb körét tárjuk az olvasó elé. így számos helyen kutatunk Atlantisz nyomai után, és a legenda eredetét is megpróbáljuk felgöngyölíteni. Kitérünk azokra a híres személyiségekre is, akik hozzájárultak az atlantológia diszciplínájának, tudományának kialakításához. Úgy tűnik, bizonyos tabuk övezik Atlantisz tanulmányozását, mintha e téma nem lenne méltó a kutatásra. Mindenkor elnéző gúnyolódás tárgya, s beárnyékolja az a gyanú is, hogy akik Atlantiszról az igazságot kutatják, és azt vizsgálják, vajon létezett-e vagy sem, habókos fantaszták. Szerencsétlen és indokolatlan ez a tudós fölény, mivel a téma tanulmányozása gazdag és elbűvölő tudásanyag felhalmozásához vezethet. Kétségtelen, 4

5 hogy a múltban olykor félrevezető Atlantiszkutatások is folytak, amelyek ma már nem állják meg a helyüket, ám az a vélekedés, hogy valamennyi kutatás haszontalan, nem segít bennünket az igazság feltárásában. Egyes feltevések szerint Atlantisz tanulmányozása viszonylag új jelenség, az ún. New Age találmánya. Ám mi sem áll távolabb az igazságtól. Atlantisz története igen régi. Az első róla szóló feljegyzések csaknem két és fél ezer évvel ezelőtt készültek, s az embereket azóta is szüntelenül foglalkoztatja, töprengésre készteti Atlantisz helye, üzenete és jelentősége. Platón, az ókori görög filozófus ismertette meg a világgal Atlantisz témáját, s valószínűleg csupán azt ismételte meg, amit görög utazók Egyiptomban megtudtak a legendás országról. Könnyen elképzelhető, hogy több száz évvel Krisztus születése előtt már Athénban is arról vitatkoztak a tudósok, vajon Atlantisz valóban létezett-e, vagy Platón csupán kitalálta a történetet. Láthatjuk tehát, hogy ez a kérdés nem csupán modern korunkat foglalkoztatja, és hogy nincs új a nap alatt. A Római Birodalom térnyerésével tovább élt Atlantisz története, római történészek kutatták a legendás nemzet helyét. Ez az érdeklődés jóval Róma bukása után, a középkorban is fennmaradt, a reneszánsz virágzásával pedig az Atlantiszról szóló elméletek is megsokasodtak. Az olyan híres emberek, mint Athanasius Kircher és Sir Francis Bacon segítettek életben tartani Atlantisz eszméjét. Ne feledjük azonban, hogy az ezt követő évszázadokban számos, Atlantiszról szóló forrás és dokumentum semmisült meg, így az eltűnt szigettel kapcsolatos mai ismereteink nagy valószínűséggel szegényesebbek, mint az előttünk járókéi. Ám jelenlegi tudásunk jó része mégis a fennmaradt írásos beszámolókra épül, azokra a ritka töredékekre, amelyek gazdagítják megismerésünket. Az 1800-as években fellendültek a kutatások az elveszett királyságról, majd az amerikai Ignatius Donnelly írásaival a téma 5

6 a New Age mozgalom alapítóinak ölébe hullott, és az okkultizmus egyes művelői, mint például Blavatszkij asszony, eszméiket az Atlantisz-legenda köré építették. Talán ezért lepte be Atlantiszt az áltudományosság köde, ám a vad ötletek és a kisiklott elméletek alatt megbújik az igazság magja, a valóság, amelyet nem lehet megváltoztatni. Vajon a világ számtalan kultúrájában miért közös az özönvíz mítosza, s azé a néhány túlélőé, akik csónakokon és bárkákon menekültek el? Úgy tűnik, a pusztításról és megváltásról, megmenekülésről szóló történetekben jelen van az egyetemes emberi emlékezet. A kérdés az, hogy ezek a mítoszok és legendák világméretű áradásról szólnak-e, vagy pedig valamennyi egyetlen elpusztult helyről számol be ez az a hely, amelyet majd Atlantisznak hívunk. Hogyan értelmezzük azt, hogy hasonló témák látszólag egymástól elszigetelt és különböző kultúrákban bukkannak elő? Miért építettek mind a közel-keleti, mind a közép-amerikai kultúrkörben piramisokat? Miért maradt fenn számtalan olyan mese, amelyben istenek jelennek meg a formálódó világ partjain, tudást és bölcsességet hozva magukkal, hogy megtanítsák az embereket a földművelésre és törvények alkotására, hogy azok szerint éljenek s azokra építsék föl társadalmukat? És ezek a mesék kapcsolódnak-e valamiképpen egymáshoz, s vajon tényleg egy elveszett emberfajról szólnak, amelynek sikerült túlélnie hazája pusztulását? Más szóval, a világ számos kultúrájának istenei talán nem voltak mások, mint az Atlantiszról jött bölcs emberek? Legendák is fönnmaradtak olyan törzsekről és fajokról, amelyek állítólag arról a helyről jöttek, amely erősen emlékeztet a Platón párbeszédeiből megismert Atlantiszra ezek az emberek gyakran olyan megkülönböztető faji jellegzetességekkel rendelkeznek, mint a fehér bőr, a szőke vagy vörös haj és a kék szem. A Kanári-szigetek nemrég kihalt guanches, a Bahamák (szintén kihalt) lucayan törzse, az Ibériaifélszigeten élő baszkok, a kö- 6

7 zép-amerikai quichék vagy az észak-euró-pai frízek mind vagy azt állítják, hogy Atlantiszról származnak, vagy ma is élő meséikben megmagyarázatlan rejtély övezi eredetüket. A régmúltban vajon tényleg létezett egy valóságos Atlantisz, mely választ adhat ezekre a történelmi fehér foltokra? Elfogadhatjuk-e történelmi tényként, vagy csupán olyan rejtély, amelybe belevetíthetjük reményeinket? Az Atlantiszról alkotott egyik legizgalmasabb elképzelés szerint valóságos édenkert volt, olyan paradicsom, amelyben az emberiség először hozott létre nagyszerű civilizációt, s ahol az élet tényleg földi mennyországhoz hasonlított. Ez a téma időről időre felbukkan, és azoknak a helyeknek, ahol Atlantisz maradványai a feltevések szerint léteznek, megvannak a saját elképzeléseik erről a paradicsomról. Atlantisz örök vonzereje szorosan kapcsolódik reményeinkhez és vágyainkhoz, ahhoz a kívánsághoz, hogy a magunkétól eltérő világban élhessünk, olyan korban, amely valóban maga volt a földi paradicsom. Ez a történet ezért képes napjainkban is hatni. Azért hiszünk Atlantiszban, mert elbűvöl bennünket a valóságos édenkert idealizált meséje, ahol jobb élet folyt, és ahol az embereknek nagyszerű, dicső sors jutott. Talán egyszerűen azért létezik oly sok változata Atlantisz történetének és oly sok feltételezett helyszíne a mesebeli szigetnek, mert mindannyiunknak megvan a saját elképzelése erről az eszményinek elképzelt társadalomról. Bizonyára sok mindent elárul az emberi természetről, hogy az elveszett szigetről alkotott valamennyi mítoszunk és legendánk, régiek és újak, Atlantiszt mindig jobbnak ábrázolják saját koruknál. Az emberek ott hosszabb ideig éltek, bővebb termést arattak, bölcsebbek voltak, a társadalom önzetlenebb, az egyének pedig kevésbé önmaguk körül forgó egoisták. Ezért felmerül a kérdés, vajon nem csupán arról van szó, hogy közösen kitaláltunk egy tökéletes világot, amelyről szeret- 7

8 nénk elhinni, hogy valaha létezett? Vagy Atlantisz valóban létezett? Az igazság nyilvánvalóan az idő ködébe vész, ám ne feledjük: Platón szerint Atlantisz bukását a hatalom megromlása okozta, aminthogy az abszolút hatalom tökéletesen megront mindent és mindenkit. Atlantisz tanulsága minden bizonnyal ez a tény. Reméljük, hogy az Atlantisz című kötetben segíthetünk az olvasónak, hogy önmagának választ tudjon adni a tengernyi kérdésre. Simon Cox és Mark Foster szeptember 8

9 Aelianus Aelianus (görögösen Ailianosz), teljes nevén Claudius Aelianus, görögül író római szofista filozófus, a bölcselet mestere legalábbis elméletben Praenestében született, s körülbelül i. sz. 170-től 235-ig élt. Nem tévesztendő össze a valamivel korábbi görög hadtudományi író Aelianus Tacticusszal, aki szintén Rómában élt. Retorikát (az érveléssel való meggyőzés tudományát) tanított Rómában, de íróként is jelentős. Művei közé tartozik Az állatok természete (Peri zóón idiotétosz/de Natur a Animalium) című, érdekes és erkölcsi tanulsággal is szolgáló mesegyűjteménye (amelyet a Loeb Classical Library kiadványának bevezetője úgy jellemez, mint az állatok birodalmáról szóló tények és mesék érdekes válogatását, amely arra ösztönzi az olvasót, hogy eltűnődjön az emberi és az állati viselkedés különbözőségein ). Másik munkájának, a Tarka képeknek (Poikilé hisztoria/varia Historia), hasonlóan erkölcsi töltetű történetei már az emberi életbe, történelembe és a legendák világába kalauzolnak. Valamennyi művét görögül írta, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek, ám a későbbi kritikusok hiányolták belőlük a lényeget és a mélységet. Nyájas stílusának köszönhetően érdemelte ki a Meliglossus ( Méznyelvű ) nevet. Több egyéb műve is fennmaradt, köztük igen érdekes 20 fiktív levele (Episztolái agroikikai/parasztlevelek), valamint számos kisebb töredéke is, amelyek főként a sztoikus filozófia jegyeit viselik magukon. A sztoikus filozófia a nagy uralkodó, Marcus Aurelius császár életét irányító elveket foglalta magában; akinek az uralkodása idején született Aelianus is. A sztoi- 9

10 cizmus egyes elemeiből fejlődött ki a neoplatonizmus, amely i. sz. 250-től több mint két évszázadon át uralta az antik világ filozófiai gondolkodását. Meglepőnek találhatjuk, hogy a Római Birodalomban élő Aelianus főként görög nyelven írta munkáit. Annál is inkább, mivel korának hagyományőrző római polgárai nem kis megvetést tanúsítottak a görögök iránt, akiket harcedzett hódítókként gyakran elpuhultnak, dekadensnek és férfiatlannak tartottak. Azonban, főként Hadrianus császár (i. sz ) uralkodásától kezdve, aki nagyra becsülte vívmányaikat és tudásukat, elismerték azokat a tulajdonságaikat, amelyekre a tanult, civilizált római polgárok felnézhetnek. A múlt bölcsességébe mélyedő, tanult rómaiak egyre inkább eredeti nyelven olvasták a régi könyveket, és görögöket fogadtak fel, hogy gyermekeiket írásra, olvasásra és jóval régebbi kultúrájuk szeretetére, tiszteletére tanítsák. Aelianus is nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy erről a leigázott, ám egyre befolyásosabb nemzetről kedvező kép alakuljon ki. Figyelemre méltó, hogy görögökből még római császárok is lettek, és hogy a görög nyelv a birodalom meghatározó, uralkodó nyelvévé vált. Amikor Aelianus meghalt, már észak-afrikai és szíriai származású császárok is kerültek trónra, és egykor barbárnak tekintett népek leszármazottai ültek a szenátusban. Éppen a szerző halálának évében kiáltottak ki császárnak egy katonai karriert befutott trák parasztot, Maximinust. Ha jól tudjuk, soha nem tette be a lábát Róma városába. Aelianus stílusából gyakran hiányolják a tisztaságot és az ékesszólást, s olyannyira kedvelt valószínűtlen történeteit egyesek a jelentéktelen könnyű műfaj darabjai közé utasították, mások szerint azonban szándékosan vette fel a nagy történetíró, Hérodotosz eklektikus stílusát. Mindazonáltal egyik kortársa, a görög szofista Philosztra-tosz azt állította, hogy Aelianus stílusa sokkal jobb annál, mint amit egy nem görög és nem Görögországban tanult írótól várni lehetne. Ez felfogható dicsérő, ám leereszkedő megjegyzésnek is. Talán Philosztratoszt nem az 10

11 lepte meg, hogy Aelianus jól ír görögül, hanem az, hogy éppen görögül ír. Az ókori filozófiák követői rendre összevetették saját nézeteiket és tanításaikat másokéival, ami nem meglepő módon, gyakran ádáz vitákhoz vezetett. Az epikureánusok, akik szerint az élvezet a boldog élet alfája és ómegája, különösképpen Aelianus megvetése tárgyát képezték. Munkáihoz forrásként a híres idősebb Plinius (meghalt i. sz. 79-ben), s a zoológiában jártas sebész, Szosztratosz műveit forgatta, de több más szerző írásait is tanulmányozásra érdemesnek ítélte. A hozzá hasonló közvetítők segítségével a tudósok még a korábbi írókról is gyűjthettek ismereteket. Ne feledjük, az ókori világ tudásanyagának jó része ma már elveszett számunkra, gyakran a korai kereszténység fanatikusainak gyűlölete miatt, akik nem tűrtek semmiféle kapcsolatot a pogány eszmékkel, s lerombolták az általuk ellenzett könyveket őrző könyvtárakat. Aelianus írásait kedvelték a keresztények, sőt gyakran merítettek is tanításaiból, így műveinek jelentős része megmaradt az utókor számára. Aelianus bizonyára jól ismerte Platón (i. e. 429 körül-347 körül) filozófiáját és tanításait, és valószínűleg, legalábbis részben, Platón Timaiosz című művéből szerzett tudomást Atlantisz legendájáról. Az állatok természete (De Natur a Animalium) című könyvében Aelianus így ír: Az óceán partján élő népek azt mesélik, hogy a régi időkben Atlantisz királyai, akik Poszeidón leszármazottai, hatalmuk jelképeként a hím tengeri kos fejdíszét hordták a fejükön, feleségük, a királynék pedig, hatalmuk jelképeként a nőstény tengeri kosét. A szövegből úgy tűnik, hogy a tengeri kos, amelyről beszél, delfin vagy narvál, azaz tengeri egyszarvú. Azt nem tudhatjuk, 11

12 hogy leírásához Aelianus, Platón művén kívül, felhasznált-e más forrást is. Lásd még: Platón, idősebb Plinius 12

13 Ammianus Marcellinus Ammianus Marcellinus (i. sz. 330 körül-395 körül) valószínűleg a mai Szíria területén található Antiochiában született gazdag görög család sarjaként. A római seregben szolgált; harcolt Galliában és Perzsiában II. Constantius, II. Julianus ( a Filozófus ), majd annak rövid életű utóda, Jovianus uralkodása alatt. Katonai szolgálata befejeztével Egyiptomba és Görögországba utazott, végül Rómában telepedett le, és megírta a Római Birodalom latin nyelvű történetét az i. sz. 1. század végétől saját koráig. így tovább folytatta a nagy történetíró, Tacitus munkáját, akinek stílusát oly nagyra értékelte és követni kívánta. Néha megfeledkezünk arról, hogy Ammianus a néptömegek előtti, hangos felolvasásra szánta műveit, ami természetesen bizonyos mértékig meghatározza stílusát. Őt tartják a Tacitus (i. sz. 55 körül-120 körül) és a Dante Alighieri ( ) működése közötti időszak legjelentősebb irodalmi képviselőjének. Ammianus az ókori világ utolsó nagy történetírója, munkásságával egy halódó műfajt élesztett fel. Történelmi munkája, a Rerum gestarum libri (amelyet időnként Res gestae címen is emlegetnek, mivel az előbbi címet egy ismertebb mű is viseli) vagy az Események krónikái, 31 könyvből állt, ám sajnos csak az utolsó 18 maradt fenn, melyek a 353 és a 378 közötti időszakot tárgyalják. Edward Gibbon a History of the Decline and Fall of the Roman Empire (A Római Birodalom hanyatlása és bukása, ) című művének Ammianusról szóló részét a következő szavakkal zárja: 13

14 A legőszintébb sajnálattal veszek most búcsút attól a pontos és megbízható történetírótól, aki korának történelmét a jelenkori történészekre jellemző előítéletek és szenvedélyek nélkül ábrázolta. Könyvei összeállításakor Ammianus saját jegyzetei mellett gyakran utalt más írók műveire is. Nagy gonddal írt, hogy stílusával kora művelt férfiainak igényeit kielégítse, ám érezhető, hogy irodalmi körökben nem mozgott otthonosan. Talán éppen kívülállásának következtében kerülte a rövid lélegzetű miniatűrök divatját, és helyettük inkább az ódivatú monumentális történetírást részesítette előnyben. Kendőzetlenül beszámol a régi uralkodó osztályok csalásairól, romlottságáról és cselszövéseiről; ahelyett, hogy hazafias, ám hazug dicshimnuszt zengene, meglehetősen realisztikus képet fest a Római Birodalomról. Sokkal korábban élt elődjéhez, Hérodotoszhoz hasonlóan ő is elidőzött azoknál a témáknál, amelyek különösen érdekelték, például részletesen bemutatott embereket, leírt olyan természeti jelenségeket, mint a szivárvány vagy a földrengés, kitért az adózás kérdéseire, a katonai fegyelemre, a harcok során használt fegyverekre és a régmúlttól kezdve örökzöld témára, a jogi pálya becstelenségére. Az i. e. 1. században élt görög történész és szónok, Timagenész műveiből merítve Ammianus azt írja, hogy a gall papok (drasidae, vagyis druidák) szerint saját népük nagyon régen egy távoli szigetről vándorolt Galliába. Ez táplálta azt a hitet, hogy ezek a gallok az elpusztult Atlantisz túlélői. Ezzel szemben Ammianus művei azt is sugallhatják, hogy míg Gallia egyes lakói ottani őslakók voltak, később mások is letelepedtek melléjük, akik a Rajnán túlról érkeztek és északkelet felé tartottak. Ammianus azt is hallotta a gall papoktól, hogy a helybeli asszonyok gyermekeket szültek, miután együtt háltak Herkulessel; másoktól pedig arról értesült, hogy a gallok Trója pusztulá- 14

15 sát követően menekültek akkori lakhelyükre. Több más ellentmondásos mese is terjengett a gallok eredetéről. Ammianus arról is beszámol, hogy az egyiptomi Alexandriában sokan vélték úgy, hogy Atlantisz léte történelmi tény, nem pedig legenda; ezt azzal magyarázták, hogy földrengések hatására a Föld egyes részei elsüllyedhetnek, és éppen ily módon pusztult el az Atlanti-óceán egyik hatalmas szigete. Ammianus történelemkönyvét először 1474-ben nyomtatták ki, és olyan nagy népszerűségnek örvendett, hogy Adrian Murdoch újságíró és történész szerint 1533 végéig legalább öt kiadást élt meg. A napjainkig fennmaradt mű szinte teljes egészében egy 9. századi kéziratból származik, amelyet azóta többféleképpen is módosítottak, kiegészítettek, anélkül, hogy eredeti jelentése lényegesen megváltozott volna. Mindazonáltal Ammianus szavahihetőségét illetően Gibbon megjegyzi, hogy az ókori szerző nem teljesen objektív. Hajlamos arra, hogy eltúlozza a dolgokat, valamint az általa ábrázolt személyekkel szembeni pozitív vagy negatív érzelmei átütnek művén. Ám még egy modern szerző számára is rendkívül nehéz feladat, hogy elfogulatlanul viszonyuljon a vizsgált történelmi személyhez. Ezt bárki rögtön észreveheti, aki elolvas néhány életrajzi művet az angol III. Richárdról: egyesek megrágalmazott, sajnálatra méltó, tehetséges uralkodónak ábrázolják, míg mások öldöklő, zsugori, bizalomra teljesen méltatlan szörnyként festik le. Egyértelműen látszik, hogy Ammianust széles körben olvasták, és a szerző szabadon kifejthette saját véleményét. Katonai képzettsége és műveltsége pedig jó stílussal párosult. Ammianus korának gyermeke volt, beleártotta magát a politikába, veszélyeket élt át, és úgy mesélte el az eseményeket, ahogyan látta őket. Noha toleranciával viszonyult az eltérő vallási nézetekhez, ő maga pogány maradt egy olyan időszakban, amikor a kereszténység egyre nagyobb befolyásra tett szert a birodalmon belül; ezért nem illette olyan éles kritikával, mint a későbbi történészek, II. Julianus császárt (i. sz. 360-tól 363-ig 15

16 uralkodott), akit Apostatá -nak, Hitehagyott -nak is neveznek, amiért szembefordult a kereszténységgel. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Ammianus bírálta Julianust egyéb cselekedetei miatt. Az Encyclopaedia Britannica megjegyzi: Összehasonlítva a keresztény történészeket az olyan kiváló pogány szerzőkkel, mint például Ammianus Marcellinus [...], aki kész volt felnézni azokra a keresztényekre, akik megérdemelték, fény derül keresztény kortársainak intoleranciájára és szűklátókörűségére. Hálával tartozunk neki történetírói munkásságáért, és megbocsáthatjuk időnként előforduló tévedéseit és képtelenségeit, mivel ezek meglepő tehetséggel párosulnak az elbeszélés és a leírás terén. Természetesen arról nem tudhatunk semmit, hogy Atlantiszról szóló megjegyzései igazak-e vagy sem. 16

17 Athén Egyáltalán nem véletlen, hogy Platón, a nagy athéni filozófus műveiben, nevezetesen Timaiosz és Kritiasz című dialógusaiban írt Atlantiszról. Abban a városban, amely a szerző idejében fejlett kormányzati rendszerrel büszkélkedett és felsőbbrendűsége teljes tudatában virágzott, természetes lehetett, ha a korszak filozófusai érdeklődtek a múltba veszett mesés sziget iránt, amely érdekes tanulságokkal szolgálhat számukra. Athén a mai Görögország fővárosa. A város története az ókorba nyúlik vissza, amikor a görögök önálló városállamokban éltek, amelyek nem csupán a mai Görögországot ölelték fel, hanem kiterjedtek a mai Törökország, Olaszország, Szicília és a Földközi-tenger térségének területére is. A görögök nagy gyarmatbirodalmat alakítottak ki, nyelvüket többféle dialektus is gazdagította, folyton változó szövetségeket hoztak létre egymás között, és állandóan harcban álltak egymással. Egyes államok élén királyok álltak, másokat diktátorok, magisztrátusok vagy oligarchák irányítottak, ám annak az időszaknak a nagy részében, amikor Görögországot még nem olvasztotta be a Római Birodalom, az athéniek büszkék voltak arra, hogy i. e. 508 óta demokráciában élnek. Valamennyi állampolgárnak jogában állt a város fejlődését elősegítő intézkedésekre javaslatokat tenni és ezekről szavazni. Még a legmodernebb szemmel nézve is ez az igazi demokrácia tökéletes fogalmát testesíti meg. A gyakorlatban azonban az ókori athéni rendszernek megvoltak a maga korlátai. A nők nem vehettek részt a döntéshozó folyamatokban (hacsak valamikép- 17

18 pen meg nem tudták győzni férfi rokonaikat a véleményükről). Csak felnőtt férfit lehetett bármely tisztségre megválasztani, és csupán akkor, ha állampolgársággal rendelkezett. A rabszolgákat és az idegeneket teljesen kizárták a döntéshozásból. A jómódú férfiak megtanulták a nyilvános szereplés művészetét, és megkapták a rangjuknak kijáró tiszteletet. A tanulatlan kézművesek és napszámosok már nehezebben tudták elfogadtatni hallgatóságukkal nézeteiket és javaslataikat. így gyakorlatilag a gazdag és idősebb férfiak viszonylag szűk rétege hozta a döntéseket. Még ma is gyakran kritikátlanul azt állítjuk, hogy az athéniek találták fel a demokráciát, ami bizonyos mértékig igaz is. A mai demokratikus rendszerek vizsgálata azt mutatja, hogy az athéni modell bizonyos tökéletlenségei még most is makacsul tartják magukat. A státus és a hatalom még mindig hangosabban hallatja szavát, mint a szegénység és az alacsony rang. Mindazonáltal az athéniek inkább személyen, semmint választott képviselőkön alapuló demokráciával rendelkeztek, és ez a rendszer talán különb a mainál. Az athéni nép azonban nem mindig élvezhette a demokrácia áldásait. I. e. 560 körül Peiszisztratosz türannoszként került hatalomra (ami csupán uralkodót jelentett). Kétszer is megbuktatták, ám mindkét alkalommal megújult erővel tért vissza. Athén uralkodójaként halt meg i. e. 527 körül. Uralma mégis sok kedvező változást hozott az athéni nép számára, amely egyre büszkébben tekintett városára. Az uralkodói hatalom Peiszisztratoszról fiára, Hippiaszra szállt, aki a fokozódó elégedetlenség ellenére i. e. 510-ig meg tudta őrizni pozícióját; ekkor a spártaiak letaszították trónjáról a zsarnokot, és bár jelentős viták bontakoztak ki a további kormányzás formáját illetően, egy bizonyos Kleiszthenész demokratikusabb irányítás bevezetésére bírta rá az athénieket. Az évszázad végére az athéniek meghiúsítottak egy ellenük irányuló spártai hadjáratot, valamint legyőzték Boiótia és Khalkidiké seregeit, amelyeknek szomszédjuk földjeire fájt a foguk. 18

19 Az ókori görög népek kevés olyan ismert kivétellel, mint a spártaiak nagyra értékelték a kultúrát és a tanulást, és általánosan elfogadott tény, hogy kulturális fejlődésük legvirágzóbb korszaka i. e. 500 és 336 közé tehető. E fejlődés középpontjában Athén állt; itt a fejlett kereskedelem által felhalmozott vagyont erős hadiflotta védte. Az i. e. 490-es években a perzsák felismerték Athén jelentőségét. Ebben az időben I. Dareiosz perzsa király, legalábbis névleg, uralma alá próbálta hajtani a görög városokat, és területeket követelt tőlük hatalma elismerésének jeleként. A független görögök, köztük az athéniek is, nem akarták teljesíteni a királyok királyának kívánságait. Állítólag Dareiosz király külön arra a célra tartott egy rabszolgát, hogy az folyton emlékeztesse: Ne feledd az athénieket! Az athéni Parthenon még mindig rengeteg látogatót vonz a világ összes tájáról. Ez a város védőszentjének, Paliasz Athénénak a temploma, amelynek belsejében állt az istennő 11 méter magas krizelefantin (aranyból és elefántcsontból készült) kultuszszobra, azt ábrázolva, amint az istennő Nikét, a Győzelmet megmutatja népének. A szobrot Pheidiasz készítette, azoknak a korábbi Athéné-szobroknak a helyére, amelyeket 480-ban pusztítottak el a várost megtámadó perzsák. Az athéniek hittek abban, hogy hozzájuk hasonlóan Athéné is szereti a bölcsességet, és nagyra becsüli a művészeteket. Erejét apjának, Zeusznak, a legfőbb istennek akinek a fejéből kipattant az erejéhez hasonlították. A több mint kétezer év időjárásától, háborúitól és elhanyagoltságától megviselt Parthenon még mai állapotában is tükrözi a benne imádkozó és civilizációjukra büszke athéniek nagyságát. Felépítésével új erőre kapott a perzsák támadásától ( körül) elgyötört város, bár a háborús konfliktus egészen 449-ig elhúzódott. A görög népek közötti addig példátlan összefogás győzelemhez vezetett a külső ellenséggel szemben: Marathónnál (490-ben) az egyesített athéni és plataeai seregek szétverték a perzsa haderőt, amit egy évtizeddel később a szala- 19

20 miszi tengeri csatában aratott diadal követett. Ennek szomorú előzményeként azonban a perzsa seregek kifosztották a várost és leégették templomait. A győzelem után végre beköszöntött az aranykor, amely csaknem az évszázad végéig tartott. Athén egyik legnagyobb alakja a híres szónok, Periklész (i. e körül) volt, akit húsz alkalommal választottak meg Athén sztratégoszává. Megszervezte a hadiflottát és megerősítette a város védelmét. Az általa emelt templomok és emlékművek a város büszkeségét testesítették meg; Periklész kevésbé tehetős polgárokat is megpróbált bevonni a kormányzásba. Sikereinek talán elkerülhetetlen következményeként túlbecsülte saját képességeit, amikor népe élén szembeszállt Spárta katonai erejével. Az athéniek menedéket keresve, a város falai mögé szorultak, miközben földjeiket felégette az ellenség. Ezért haragjukat Periklész ellen fordították; eltávolították hivatalából, perbe fogták és megbüntették. Periklész azonban elég sokat tett városáért ahhoz, hogy a szeszélyes athéni nép visszahívja, éppen halála előtt. Periklésztől nagyon különböző, ám legalább annyira jelentős alakja volt Athénnek Szókratész, akit bögölynek is csúfoltak, mivel gyakran azzal ingerelte beszélgetőpartnereit, hogy kérdéssel válaszolt a neki feltett kérdésekre. Arra próbálta ösztönözni az embereket, hogy gondolkodjanak, és saját maguk válaszolják meg azt az örök kérdést, hogyan lehet helyes, jó életet élni. Végül azzal vádolták meg, hogy hitetlen, hogy új isteneket talált fel, és hogy megfertőzi az ifjúságot nézeteivel. Miután halálra ítélték i. e. 399-ben, kiitta a bürökpoharat. Utolsó napjairól nagy csodálójától, Platóntól kapunk beszámolót, és főleg az ő műveiből ismerhetjük meg Szókratész filozófiáját. Arisztotelész pedig Szókratész induktív érvelését és általános definícióit elemezte. Szókratész filozófiája világos, semmilyen ködös vagy kétértelmű vonást nem találunk benne. Bár Athén fénykorát Szókratész és Platón művei képviselték, nem szabad megfeledkeznünk a januárban rendezett kis 20

21 Dionüsszia (Lenaia) és a márciusban megtartott nagy Dionüsszia alkalmából írt színművekről sem. Ezek célja nem csupán a szórakoztatás volt, hanem a kor eseményeit, erkölcseit és filozófiáját is tárgyalták. Az egész görög világ drámaírói versengtek színpadi műveikkel a legjobb tragédia és a legjobb komédia címének megszerzéséért. A színdarabokat az athéni Akropolisz lábánál álló Dionüszosz Színházban adták elő. Legtöbbjük mára már elveszett, ám a modern közönség számára azért maradtak fenn színművek ebből az időből is, például Aiszkhülosz Oreszteia-trilógiája, Euripidész Bacchánsnők című műve és Arisztophanész vígjátékai, többek között a Madarak, amely az ég és föld közötti Felhőkakukkvárban játszódik. Azonban ne gondoljuk, hogy a költők és művészek által megénekelt Athén igazán eszményi keretet nyújtott a mindennapokhoz, mint ahogy arra Arisztophanész is oly sok humorral rámutat. A nők mozgástere rendkívül szűk volt. A nem kívánt újszülötteket egyszerűen az utcára tették és hagyták éhen halni őket; leánygyermekeknek gyakrabban jutott ez a sors. Ha valaki eladósodott, gyakran el kellett adnia magát és a családját rabszolgának mindaddig, amíg ha szerencséje volt ismét meg nem tudta váltani szabadságát. A legtöbb férfinak fel kellett készülnie arra, hogy szükség esetén háborúban kell megvédenie városát. Athén polgárai gyakran hálátlanul viselkedtek vezetőikkel szemben. Nem Periklész volt az egyetlen, aki népe állhatatlanságát, szeszélyeit elszenvedte. I. e. 483-ban nagy mennyiségű ezüstöt fedeztek fel egy Laurion melletti állami bányában. A polgárok rögtön szét akarták osztani a zsákmányt, ám Themisztoklész bölcs előrelátásával és szónoki képességével meggyőzte őket arról, hogy az újonnan talált kincset egy 200 hajóból álló hadiflotta felépítésére fordítsák. Korábban már arra is sikerült rávennie őket, hogy a város számára Pireuszban alakítsanak ki egy jól védett hajóépítő műhelyt és kikötőt. Ennek és tengerészeti taktikai ügyességének köszönhetően győzelmet tudott arat- 21

22 ni a perzsák felett a szalamiszi csatában. Később Themisztoklész hosszú védelmi fal építését szervezte meg a város és a kikötő között. Ám nem kellett hozzá csupán néhány év, hogy honfitársai ellene forduljanak. Kiközösítették, száműzték, és a sors iróniájából életét éppen a perzsa király védelme alatt fejezte be. Ilyen hálás volt az athéni nép. A peloponnészoszi háború i. e. 464-ben tört ki Spárta és szövetségesei akik nem nézhették tovább tétlenül Athén növekvő erejét és az athéni szövetség között. A háború sok évig elhúzódott, míg végül Athén elveszítette gyarmatai nagy részét. A perzsa fenyegetéssel szemben, a görög államokból 477- ben létrehozott déloszi szövetség eredetileg egyenlő partnerek közötti együttműködésként alakult meg. Ám a 450-es években az athéniek úgy emlegették szövetségeseiket, mint az Athén uralta városokat. 454-ben a szövetség kincstárát Athénba vitték azzal az ürüggyel, hogy ott nagyobb biztonságban lesz; az igazság azonban az, hogy az athéniek lassanként úgy tekintették a befizetéseket, mint hadisarcot. Athén gyengébb szövetségeseinek nem volt könnyű dolguk, ha el akartak pártolni Athéntől. A Leszbosz szigetén található Mütiléné népe 427-ben úgy döntött, hogy elszakad Athéntől. Spárta azonban ígérete ellenére nem sietett segítségére, így egy évvel később kénytelen volt megadni magát a szigetet tengeri zár alá vevő athéni erőknek. Az athéniek a népgyűlésen megszavazták, hogy minden mütilénéi férfit végezzenek ki, a nőket és gyermekeket pedig tegyék rabszolgává. Az utolsó pillanatban azonban visszavonták a határozatot, így a város lakói megmenekültek. Ez az eset nemcsak az athéniek szeszélyességét példázza, hanem azt is, hogy képesek voltak könyörtelenségükön felülemelkedni és emberséget tanúsítani. Azonban 415-ben a semleges Mélosz szigetét megadásra kényszerítették, és ott végrehajtották mindazt a kegyetlenséget, amelytől korábban Mütiléné népét megkímélték. 22

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor

TestLine - Ókori görögök öszefoglalás Minta feladatsor soport: 5/b átum: 2016.12.8 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György gészitsd ki a mondatokat! 1. 3:33 Normál görögök városállamokban éltek amiket

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt

V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt V E R S E N Y F E L A D A T O K Kultúrtörténeti teszt 2013-2014. 1. forduló, 1. kategória A versenyző neve:................... Osztálya:........................ Iskolája:.......................... Felkészítő

Részletesebben

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban

Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 13. Családban vagy csapatban? Nevelés az ókori Hellászban 1. Tedd időrendi sorrendbe egy ókori görög fiú életének eseményeit! Írj sorszámot a négyzetekbe! írni-olvasni tanulás olajfakoszorú kifüggesztése

Részletesebben

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György

Az ókori világ 7 csodája. 2011 Horák György Az ókori világ 7 csodája 2011 Horák György Az ókori világ hét csodája a hét legismertebb ókori építmény. A hét csodát először a Szidóni Antipatrosz említette az i. e. 2. században írt epigrammájában. A

Részletesebben

Fogalmak. 9. Történelem

Fogalmak. 9. Történelem Fogalmak 9. Történelem Polisz: görög városállam. A városból és közvetlen környezetéből állt. Kialakulásakor a földdel rendelkező tulajdonosok politikai közössége, majd a tulajdon sokfélesége mellett a

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Atlantisz: az elveszett paradicsom?

Atlantisz: az elveszett paradicsom? 2009 június 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az első írásos említéseket Platónnál (i.e. 427-347) olvashatjuk, aki szerint "Atlantisz egy óriási sziget volt,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Történelem 5. osztály - 3. forduló -

Történelem 5. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A

AZ ÓKORI HELLÁSZ 1. A 2. A 3. 4. 5. A AZ ÓKORI HELLÁSZ Tematika: 1. A görög történelem hajnalán 2. A görög istenek a görög vallás az olümpia 3. Athén társadalma és állama 4. Spárta katonai állama 5. A görög perzsa háborúk A tehetségfejlesztő

Részletesebben

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam.

Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE. A jó harcot. megharcoltam, a pályát. végigfutottam, hitemet. megtartottam. Jerome Murphy O Connor PÁL TÖRTÉNETE A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 1 A KORAI ÉVEK A tarzuszi Pál büszke volt származására. Kétszer is di - csekszik vele. A Filippi

Részletesebben

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését.

XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. TÖRTÉNELEM Ha meg akarsz érteni valamit, figyeld a kezdetét és kövesd a fejlődését. Arisztotelész Dunaújváros, 2016. április 5. Törökné Nagy Zsuzsanna gyógypedagógus 1. sz. feladatlap A Római Birodalom

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért

Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Klímaváltozás a kő magnószalag Földtudományok a társadalomért Bevezető a kő magnószalag Földünk éghajlati rendszerében történt ősi változások kőbe vannak vésve. A por és jég felhalmozódásai, tavak és tengeri

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1]

Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Published on Reformáció (http://reformacio.mnl.gov.hu) Címlap > Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja Életút: dr. Küry Albert, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alispánja [1] Küry

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit

Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit Sárkányok a világban A sárkányok a föld szinte minden területének mitológiájában megjelent lények. Számos olyan dolog van bolygónkon szerteszét, amit róluk neveztek el. Nézzünk ezek közül néhányat! Kék

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján?

Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? PLATÓN TÖRVÉNYEK Mi a legszembetűnőbb különbség az Állam és a Törvények között a szövegrészlet alapján? Vajon Platón szerette-e volna, hogy megvalósuljon az Állam utópiája? Igen Ne feledjük, Platón a peloponnészoszi

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész

Akik nem nyugodhattak békében 1.rész 2012 december 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Akik értékelve nem nyugodhattak Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Kihantolták kedden a 2004-ben elhunyt Jasszer Arafat földi maradványait. Rajta

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Célok és feladatok. Általános koncepció

Célok és feladatok. Általános koncepció HELYI TANTERV Bibliaismeret -. évfolyam Általános koncepció A bibliaismeret tantárgy tanterve az elsajátítandó ismeretanyagot a () év folyamán koncentrikus körökben dolgozza fel: ugyanazok a témák többször

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?)

A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) A digitalizáció hatása az egyénekre (és a társadalmakra?) Elektronikus rabszolgaság? HTE 2011. 06. 02. Turányi Gábor Somodi József. (1976) 1941-2011 Dig.hatása. 2011. 06. 02. T.G. 2 Témák Egy kis történelem

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont)

JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. 2. Ki írhatta volna az alábbi sorokat? A történelmi személyiség nevét írja a szöveg után! (Elemenként 1 pont) JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 1. A feladat az ókori Róma történelmével kapcsolatos. Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! (Elemenként 1 pont) a, triumvirátus b, Kr.e. I. sz. c, Pompeius d, köztársaság / res

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Márai Sándor Márai Sándor

Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor Márai Sándor, eredeti nevén márai Grosschmid Sándor Károly Henrik[1] (Kassa, 1900. április 11. San Diego, Kalifornia, 1989. február 21.) magyar író, költő, újságíró. Márai életútja az egyik

Részletesebben

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből

Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből Kölnei Lívia Az életmód-reform és a vízgyógyászat (hidroterápia) Magyarországon Két értekezés az 1840-es évekből A 19. század első évtizedei a szellemi-kulturális fellendülés időszakát hozták el Magyarországra.

Részletesebben

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón

Hírek a nagyvilágból. Aprófa méter magasba léghajón Cím: Hírek a nagyvilágból Forrás: Aprófa: Tábortűz magazin, http://www.hhrf.org/tabortuz/ ; 40 000 méter magasba léghajóval: Élet és Tudomány, 2002/10. http://www.sulinet.hu/ Szövegtípus: magyarázó Szöveg

Részletesebben

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik?

Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Umberto Eco: A Foucault-inga Végül is mit akarnak tudatni az emberekkel? Azt, hogy van egy titok. Mert mi értelme volna élni, ha minden olyan, amilyennek látszik? Három kiadói szerkesztő megunja az okkult

Részletesebben

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III.

SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. SZKC 103_03 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN III. Madarak voltunk 103_D.indb 21 2007.08.30. 11:39:18 103_D.indb 22 2007.08.30. 11:39:21 MOTÍVUMOK KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN II. 3. ÉVFOLYAM 23 D1 TALÁLÓS KÉRDÉSEK,

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Zrínyi Miklós (1620 1664)

Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós (1620 1664) Zrínyi Miklós 1620. május 1-jén Csáktornyán született. 6 éves korára árva. Neveltetését a király megbízásából Pázmány Péter irányítja. 1630 36: Grazban és Bécsben tanul (jezsuita

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FILOZÓFIA Javítási-értékelési útmutató 1. Sorolja korszakokhoz a következő filozófusokat! Írja a nevüket a megfelelő

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben