VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON Készítette: Szűcs Nikoletta BUDAPEST,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Témaválasztás indoklása A szakdolgozat céljának meghatározása Alkalmazott módszerek SZOLGÁLTATÁSTERMÉK A TÁVKÖZLÉS VONATKOZÁSÁBAN Szolgáltatásmarketing A szolgáltatás különleges áru A szolgáltatások megkülönböztető jegyei A szolgáltatás 7P-je Szolgáltatástermék Ár és fizetési feltételek Csatornapolitika Kommunikációpolitika Emberi tényező Tárgyi elemek Szolgáltatási folyamat A távközlési marketing KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK A TÁVKÖZLÉS SZOLGÁLATÁBAN Marketing a kábeltelevíziós hálózatok tevékenységében EGY KONKRÉT KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZAT BEMUTATÁSA Társadalmi környezet Mezőberény bemutatása Lakosság összetétele Gazdasági környezet Foglalkoztatottság Adott kábeltelevíziós hálózat fejlődése Versenytársak ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉNEK MARKETING TEVÉKENYSÉGE Előzmények: Új szolgáltatás bevezetését előidéző tényezők Előkészítés Tájékozódás Potenciális igénybevevők között Potenciális versenytársak között Internet nagykereskedők feltérképezése Családi ötletbörze

3 A családi vállalkozás arculatának kialakítása Piacralépés Írott sajtó Újság Szórólap Egyéb kiadványban való megjelenés Elektronikus média Képújság Helyi tévécsatornán való szereplés Tesztlehetőség Szaküzletben Kiállításon A puding próbája az evés A szolgáltatás otthoni kipróbálásának lehetősége Elérhetőség AZ ELSŐ FÉLÉV TAPASZTALATAI EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA JÖVŐKÉP A felmérés tükrében Megvalósult felvetések Tesztlehetőség Iroda Promóciós anyagok Honlap Kivitelezésre váró ötletek IT mentor Akciózás Információs útvonalak Új lehetőségek ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1. Témaválasztás indoklása A témaválasztásnál fontos szerepet játszott, hogy jelenleg családi vállalkozásban dolgozom. Amióta az eszemet tudom, édesapám televízió-szereléssel, majd kábeltelevízió hálózat kiépítésével és üzemeltetésével foglalkozott. Később csatlakozott bátyám is hozzá, majd következtem én, és idén édesanyám. Elmondhatom, hogy sok előnye van egy családi vállalkozásnak, természetesen megannyi hátránya is. Egy éve vágtunk bele Internet szolgáltatásába hálózatunkon. Ez nagyon nehéz kisvállalkozóként, mert sok kockázattal jár. Nagyon fontos volt a megfelelő ötlet megtalálása és annak az útnak a kidolgozása, ahogy a fogyasztókhoz eljussunk. Szakdolgozatomban ezt az utat szeretném bemutatni, és fogyasztók bevonásával értékelni az eredményt, amit végül sikerült elérnünk. A téma nagyon aktuális, hiszen napjainkban az Internet már szinte létszükséglet. Ezen intézhetjük mindennapi ügyeinket, megkönnyíti az ügyletmenetet, és persze a kapcsolattartás egyik - napjainkra elsőszámúvá vált eszköze. Szakdolgozatom főcíme: Versenyfutás az idővel. A címválasztás is utal arra, hogy milyen gyorsan változik ez a terület, és hogy mennyire gyorsan kell reagálni egy-egy történésre, változásra. Nem elég csak folyni a változásokkal, nekünk is változni kell A szakdolgozat céljának meghatározása A szakdolgozatom célja a tanulmányaim során elsajátított ismeretek alapján tudományosan megalapozottan áttekinteni a vállalkozásunk fejlődésének menetét. Egy kérdőív segítségével kutatást végezni az ügyfeleink körében. A kérdőív feldolgozásával, a következtetések levonásával megalapozottan kiválasztani azt az utat, amely vállalkozásunk előtt állhat a jövőben Alkalmazott módszerek Szekunder kutatás: internetes tájékozódás, adatgyűjtés. Célom annak feltárása, hogyan működik Magyarországon a távközlési marketing. Egy új szolgáltatás bevezetése milyen nehézségek leküzdésével kell hogy szembe nézzen. Hogyan lehet eljutni hatékonyan a fogyasztókhoz, és megtartani őket. Milyen új lehetőségek rejlenek a szolgáltatásban. 4

5 Primer kutatás: Kvantitatív kutatás: Kérdőíves megkérdezés: szakdolgozatom elkészítése során egy elég széleskörű kutatást szeretnék végezni. A kérdőív készítésekor közel 600 ügyfelünk volt. Általuk kitöltött kérdőívvel szeretném felmérni elégedettségüket, összegyűjteni véleményüket, esetleges javaslataikat és jövőbeni elvárásaikat. Miként látják, vagyunk-e olyan jók, hogy kitartanak mellettünk, vagy esetleg váltanának?! Minta nagysága: megkérdezett ( lakosú város) 5

6 2. SZOLGÁLTATÁSTERMÉK A TÁVKÖZLÉS VONATKOZÁSÁ- BAN 2.1. Szolgáltatásmarketing A szolgáltatásmarketing sokáig nem volt elfogadott, értelmezhetőségét többen megkérdőjelezték. Ma már nem vitatott kérdés, hogy a marketing alkalmazható a szolgáltatások piacán, sőt önálló szakterületnek számít. 1 A szolgáltatásoknál is alapvetően a vevők elvárásainak alapos megismerése az elsődleges. A sikerhez azonban fontos a fogyasztói bizalom megszerzése és megtartása, melynek egyetlen útja a kiszolgálás színvonalának folyamatos biztosítása. Ehhez elengedhetetlen az emberi tényező, hiszen a szolgáltatás alapja a fogyasztó és a szolgáltató közvetlen kapcsolata. 2 A távközlés vonatkozásában még nagyobb jelentősége van a közvetlen kapcsolatnak, a vevőkkel, fogyasztókkal való kommunikációnak, hiszen ez az a terület, ami az egyik legnagyobb ütemben fejlődik. Az állandó változás miatt a tájékoztatás szükségessége nagyobb hangsúlyt kap. Kiemelten az Internetre koncentrálva nap, mint nap fontos kisegíteni fogyasztóinkat, akik sokszor kétségbe esnek, hisz számukra értelmetlen üzenetet küld a számítógép. Egy jó szolgáltató nem csak a minőségre összpontosít, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy kiegészítő szolgáltatásokkal segítse fogyasztóit a nyújtott szolgáltatás minél teljesebb kihasználásához A szolgáltatás különleges áru A szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai természetű problémamegoldás. 3 Marketing szakemberek legnagyobb vitaforrását a fizikai és nem-fizikai jelleg okozta. Ezek kettőségének határát mutatja be az 1.ábra, ahol jól látszik, hogy a kettő nem feltétlenül határolódik el egymástól mereven. 1 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, oldal 6

7 1.ábra A termék szolgáltatás négyszög Forrás: Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. Annak ellenére, hogy nincs éles határ a fizikai termékek és a szolgáltatások között, fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások olyan jellegzetességekkel bírnak, amelyek szükségessé teszik más marketing eszközök használatát, és önálló szakterületként való kezelését. Az Internet tipikusan megfoghatatlan szolgáltatás, amelyhez okosan kell marketingeszközöket alkalmazni, hiszen a fogyasztók megnyeréséhez fontos annak megjelenítése, még ha lehetetlennek tűnik is A szolgáltatások megkülönböztető jegyei Minden szolgáltatásnak vannak egyedi jellemzői, amelyek lényeges hatással vannak arra, hogy milyen marketing szemlélet szerint járjunk el. A szolgáltatások sajátosságait a HIPI-elv fogalmazza meg: H - változékonyság (Heterogeneity): a szolgáltatás minden esetben különbözni fog attól függően, hogy ki, mikor és hol nyújtja azt, hiszen természeténél fogva térben és időben ingadozó. 7

8 I - nem-fizikai természet (Intangibility): a szolgáltatás megfoghatatlan, nem lehet érezni, ízlelni, látni, hallani, vagy szagolni. A fogyasztó nem tudja, mire számíthat az adott szolgáltatás igénybevételekor. P - nem tárolható jelleg (Perishability): az el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, nem raktározható, elveszett forgalmat jelent. I - elválaszthatatlanság (Inseparability): a szolgáltatás előállítása és a fogyasztás egyszerre történik, így a fogyasztók értékelése sokban függ a szolgáltatást nyújtó személytől. 4 Ezek a sajátosságok nem érvényesülnek egyetemlegesen valamennyi szolgáltatás esetében. Az, hogy a négy sajátosság közül melyik van jelen az adott szolgáltatásnál, befolyásolja a megválasztandó marketing tevékenység irányát. A megfoghatatlanság ellensúlyozható a fizikai jelenlét hangsúlyozásával (helyszín, egyenruha, megjelenés), a tárolhatatlanság ellen hatékony lehet akciók, foglalási rendszerek alkalmazása, az elválaszthatatlanság problémája enyhíthető a fogyasztók bevonásával, illetve a személyzet állandó képzésével. 5 A kábeltelevíziós és Internet szolgáltatásra a HIPI-elv valamennyi pontja egyértelműen igaz. Változékonyság: A világ egyik legdinamikusabban fejlődő ága, szinte minden nap, vagy akár minden órában kitalálnak valami újat, valami mást, ami bővíti ezt a területet. Akár a szolgáltatás tartalmát (csatornák, elérhető információk), akár a technikai megoldást (digitalizáció) tekintve nyomon követhető az állandó változás. Nem fizikai-természet: A kábeltelevíziós és Internet szolgáltatást magát közvetlenül látni, tárgyiasult formában megjeleníteni nem lehet. Csupán a szolgáltatás (közvetítés, eljuttatás) eredményét, az élő műsort, filmet stb., vagy a keresett információt az Interneten érzékeljük. Nem tárolható jelleg: A szolgáltatás folyamatos, melynek minőségi mutatói vannak ugyan, de adott időben nyújtott szolgáltatást eltárolni rögzítésre való eszközök igénybe vétele nélkül nem lehet. Ebben az esetben is nem a szolgáltatást, hanem a szolgáltatással elérhető információt, filmet stb. tárolhatjuk el. A meg nem nézett film, a ki nem használt internetes jelszolgáltatás később nem pótolható. 4 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing,

9 Elválaszthatatlanság: A kábeltelevíziós és internetes szolgáltatás előállítása folyamatos. Felhasználásuk ideje a szolgáltatást igénybe vevők időbeosztásától függ. Az előállítás és felhasználás egyidejűsége televízió nézésekor, vagy internetezéskor egyértelmű. Az ezt meghaladó időszak a készenléti állapot melyre a szolgáltatásnak a nap 24 órájában késznek kell lennie A szolgáltatás 7P-je A szolgáltatások sajátosságai következtében, a termékekre vonatkozó McCarthy-féle marketingmix elemeket, Booms és Bitner további 3 elemmel bővítették, így a szolgáltatások 7P-je a következő: Product (termék) Price (ár) Place (hely) Promotion (kommunikáció) Physical evidence (tárgyi elemek) People (emberi tényező) Process (folyamat) Termék 4P Szolgáltatás 7P Szolgáltatástermék A szolgáltatástermék nem más, mint a nem-fizikai természetű problémamegoldás. Fontos különbséget tenni alap- és kiegészítő szolgáltatás között. Alapszolgáltatás minden, ami a fogyasztó elsődleges szükségleteit kielégíti, amiért vásárol. Kiegészítő szolgáltatás minden esetben az alapszolgáltatáshoz kapcsolódik valamilyen formában: vagy alapvető része annak, vagy pedig csak a kínálatot teszik vonzóbbá. A kiegészítő szolgáltatásoknak igen nagy a jelentősége, hiszen ezek által a verseny még kiélezettebb lehet. Óvatosan kell azonban bánni mind az alap-, mind a kiegészítő szolgáltatásokkal, hiszen ami az egyik fogyasztónak alapszolgáltatás, az a másiknak lehet, hogy kiegészítő szolgáltatás, s ezáltal mást várnak el tőlük. 9

10 Szolgáltatásoknál az innováció nem biztosít tartós versenyelőnyt, hiszen a versenytársak hamar ellesik az új ötleteket, és alkalmazzák saját cégüknél. Ezért is lényeges az állandó megújulás, hogy mindig versenyképesek legyenek. A marketing egyik legnehezebb feladata a minőség folyamatos biztosítása, a minőségmenedzsment. Erre nagy figyelmet és szakértelmet fordítanak. A szolgáltatások automatizálása rendkívül kedvező hatással lehet a minőségbiztosításra. Azonban korlátozhatja ennek alkalmazhatóságát, hogy milyen szolgáltatást és milyen célcsoportnak szeretnénk automatizálni. Például kérdéses, hogy mennyire lehet hatékonyan helyettesíteni az oktatók személyét számítógépes programokkal?! Ár és fizetési feltételek Az árazás a szolgáltatások esetében segíthet az előzetes fogyasztói megítélés kialakításában. A szolgáltatók viszonylag nagy mozgástérrel rendelkeznek az árak kialakításában. A szolgáltatások tapasztalati termékek, tehát a fogyasztók nehezen tudják összehasonlítani az egyes szolgáltatók kínálatát, pedig azok jelentősen különbözhetnek. Fontos, hogy ha egy fogyasztó utólagosan az ár-minőség viszonyát megfelelőnek találja, az első lépés lehet a vásárlói lojalitás kialakulásához. A szolgáltatások esetében gyakran alkalmazzák az árdifferenciálást, többek között a szezonális ingadozások véget. Az árkedvezmény lehet ingyenes kipróbálás, visszafizetési garancia, vagy akár a fizetés időpontjának megválasztása. A szolgáltatások árképzésének sajátossága, hogy a fix költségek dominálnak, elérhetik akár az összköltségek 90%-át is. Emiatt a ki nem használt kapacitásokra érzékenyen reagálnak, amire felkészülni a kereslet ingadozása miatt nem nagyon tudnak Csatornapolitika A forgalmazási hely különösen fontos a szolgáltatásoknál. Kimutatások bizonyítják, hogy a fogyasztók általában a lakhelyükhöz legközelebb eső szolgáltatási helyet választják. A szolgáltatásokra többnyire a rövid, saját tulajdonú értékesítési csatornák jellemzők (pl.: bankfiók), de gyakran vesznek igénybe közvetítőket (pl.: utazási iroda). Egyre népszerűbb elosztási forma a franchise (pl.: gyorsétkeztető hálózatok McDonald s). 10

11 Kommunikációpolitika A szolgáltatások marketingkommunikációjában a PR, a személyes eladás és az imagereklám (arculatépítés) játszik fontos szerepet. A szolgáltatások megfoghatatlansága következtében nehéz őket hatékonyan ábrázolni, sőt ennek megpróbálása csak ronthat a helyzeten, és nem segíti annak bemutatását. Itt elsősorban nem a termék-image, hanem a cég-image kialakítása a cél. A nem fizikai természet következtében nagyobb hangsúlyt kap a szájreklám, mert egy elégedett vevő mégis csak a legjobb reklám. A hagyományos kommunikációs csatornák kibővülnek a tárgyi elemekkel, illetve a szolgáltató személyzettel. A vásárlásösztönzés szerepe a szolgáltatások terén lényegesen kisebb, mint a termékeknél. Inkább a kisebb szolgáltatókra jellemző, hogy valamilyen szellemes, játékos ötletekkel állnak elő. Egyre népszerűbb a direkt marketing, ami különösen alkalmas az előnyök kiemelésére. Ennek hatékony eszközei: direkt levél, sajtóreklám, kuponreklám Emberi tényező Az emberi tényező kulcsszerepet játszik a szolgáltatásoknál. Marketing orientált kezelése az ügyletben részt vevő személyek magatartásának és kommunikációjának olyan szabályozását jelenti, amely fokozza az igénybe vevők elégedettségét. 6 Három szabályozási feladatkörből áll: 1. Belső marketing: a vállalati alkalmazottak felé irányuló marketingtevékenység (képzés, motiválás, ösztönzés), a fogyasztók minél magasabb szintű kielégítése érdekében. 2. Frontvonalmenedzsment: a vásárlókkal személyes kapcsolatba kerülő személyzetre (frontszemélyzet) fókuszál, hiszen az ő hozzáállásuk meghatározó lehet. Miként kommunikálnak, viselkednek a szolgáltatás menetében, úgy alakíthatják a fogyasztói elégedettséget, és a bizalmat. A fogyasztók nem csak a minőséget értékelik, hanem a személyzetet is. Fontos, hogy miközben minőségi munkát végeznek, itt előtérbe kerül a bizalom, a kapcsolat, a figyelem, és az udvariasság. 6 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. 11

12 3. Aktív ügyfél-politika: egyes szolgáltatásoknál fontos az igénybevevő bevonása a folyamatba, annak érdekében, hogy a részéről fennálló bizonytalanság csökkenjen Tárgyi elemek A szolgáltatások tárgyi elemei közé tartoznak a külső környezeti elemek (külső design, parkoló, közvetlen környezet, stb.) a belső környezeti elemek (berendezések, elrendezések, tájékoztató jelzések, stb.) és egyéb, kézzelfogható tényezők (névjegyek, céges papírok, prospektusok, alkalmazottak öltözete, stb.). Ezek az elemek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyasztó szemében jó kép alakuljon ki a vállalatról, segítséget jelentenek a döntésben Szolgáltatási folyamat Az alkalmazott technológia, a rugalmasság, a rendelkezésre álló kapacitások, a várakozási idő, stb. mind olyan jellemzők, amelyek befolyásolják a vevők érzékelését és a szolgáltatásról kialakított véleményét. 7 A folyamatpolitika területei a következők: várakozás - sorban állás technológiája, panaszszituáció-menedzsment és fázisspecifikus marketing A távközlési marketing A vállalkozások minden piaci helyzetben keresték azokat az eszközöket és módszereket, amelyek révén fejlődni tudnak. Egy részük a megoldást a reklám alkalmazásában látta, mások egyéb módon kísérleteztek, pl. árengedményekkel, árcsökkentéssel, hitelre (részletre) való árusítással, a vevőkkel való személyes kapcsolatok fejlesztésével, különféle kedvezményekkel állandó vevőik számára stb. 9 A fejlődés következtében alakult ki és épült be a vállalkozások mindennapjaiba, tevékenységébe a marketing. Az elnevezés a tevékenység leírásának rövidítéséből következett: kimenni a piacra (angol nyelven: to go into the market, azaz marketing) Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. 9 Zala Ferenc Postai és távközlési marketing, Távközlési Könyvkiadó, Bp. 21.oldal 10 Zala Ferenc Postai és távközlési marketing, Távközlési Könyvkiadó, Bp. 23.oldal 12

13 A távközlési tevékenység információk közvetítését jelenti, amelyben jelen vannak a hagyományos kézbesítési technikák és a legkorszerűbb informatikai eljárások. Hatalmas, rendkívül gyorsan változó piac. Állandó megújulás jellemzi ezt a területet, amit a világ drasztikus és gyors ütemű fejlődése idéz elő. A magyar gazdaság egyik fontos motorja a távközlés, de elengedhetetlen az emberek mindennapjaiban, a társadalom, közösségek és szervezetek tevékenységében. A távközlési marketing újdonsága, amiben eltér az általános marketingtől, leginkább abban fejeződik ki, hogy célja és feladata nem kifejezetten az áru értékesítése / piaci elhelyezése, hanem annál sokkal fontosabb folyamatok összessége, azok rendszere, melyek a teljes üzletpolitikára ráhúzzák ismertetőjegyüket. A távközlési marketing feladatait tekintve konkrét szakirodalom nem szól róla. Több esetben leginkább a postai marketinggel egyetemben vázolják, ami azért lényegében egy más terület, és ráadásul ott monopólium van, ami a távközlésről, és ezen belül az Internetről nem mondható el. Gyakorlatot tekintve mi lehet a fő marketing feladata egy távközlési / Internet szolgáltatást nyújtó cégnek: elsőként legfontosabb a szolgáltatás minőségének biztosítása, és ennek folyamatos fejlesztése az Internet adta gyors fejlődés következtében elengedhetetlen új szolgáltatások bevezetésének ill. kiegészítő szolgáltatások alkalmazásának biztosítása kiemelkedő a kapcsolattartás / public relations. Az Internet jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb szükség van az alkalmazottak türelmes, kitartó és nyugodt hozzáállására, szakképzettségére, felkészültségére. ehhez sokban hozzájárul a belső tájékoztatási rendszer megfelelő kiépítése, rendszeres továbbképzések szervezése, ill. azokon való részvétel ösztönzése. az arculattervezésben szintén az ügyfélszolgálat megfelelő kialakítása hangsúlyos, az alkalmazottak, a környezet, az alkalmazott technikák, technológiák, mind sugallják a cég üzletpolitikáját. Természetesen az arculat legyen összahangban avval, amit el szeretnénk juttatni a fogyasztóinkhoz. nagyon fontos a környezet folyamatos figyelése, információk gyűjtése, annak érdekében, hogy mindig tisztában legyünk azzal, fogyasztóink miként vélekednek szolgáltatásunkról, min/miben tartják szükségesnek a változtatást, 13

14 mi lenne az az új dolog amit igényelnének ügyfeleink, leendő ügyfeleink, akiket meg szeretnénk nyerni, illetve tartani magunknak. végül a reklám tevékenység. Ennek be kell épülnie a szolgáltatás folyamatba. A megjeleníthetetlen megjelenítése nehéz, de annál ösztönzőbb. Lehetőségek tárháza, amit ki lehet aknázni. Összegezve elmondhatjuk, hogy napjainkban óriási verseny van szolgáltatók és szolgáltatások között a fogyasztók kegyeiért, igényeiknek minél magasabb szintű kielégítéséért. Ezáltal válik kiemeltté a marketing a távközlés területén, mind az értékesítés, mind a vevőszolgálat vonatkozásában, hiszen itt a speciális körülményekhez igazodva kell alkalmazkodni (gyorsan változó igények, megfoghatatlanság, előállítás és felhasználás elválaszthatatlansága, kapcsolatok). Érdemes lesz belátni, hogy milyen nagy jelentősége van szakemberek összefogásának, együttműködésének, hiszen talán épp egymást segítve lehet többet kihozni a terület adta sajátosságokból! 14

15 3. KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK A TÁVKÖZLÉS SZOLGÁ- LATÁBAN A távközlés nevéből is kitűnik, hogy egy nagyon tág fogalom, sokféle tevékenység tartozik hatálya alá. Beszéljünk akár a telefonról, kábeltelevíziózásról vagy akár az Internetről. A kábeltelevíziós (továbbiakban KTV) ágazat jelentőségét egyrészt a műsorterjesztésben elfoglalt vezető pozíciója, másrészt az infrastruktúra-alapú verseny erősödésében betöltött jelenlegi és potenciális jövőbeli szerepe adja. Magyarországon a kábeltelevízió a legelterjedtebb műsorterjesztési platform. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban NHH) rendelkezésére álló adatok alapján a magyar háztartások mintegy 58%-a fizet elő KTV-re. Természetesen a penetráció Budapest és megyeszékhelyek környékén magasabb, 71,8% ill. 78.1%, viszont a községekben csak mindössze 33,9%-os. 11 Ez azt jelzi, hogy a kisebb településeken még nehezebb a dolga a szolgáltatóknak, még több akadállyal kell megküzdeniük. Az előfizetői arányt tekintve Magyarország az európai élmezőnyben található: 2.ábra Az előfizetők részaránya a lefedett háztartások százalékában Forrás: European Broadband Cable 2005, screendigest, ECCA 11 [nhh_kormanybeszamolo_a_piacrol_ _final_web[1].pdf];

16 A kábelszolgáltatás üzleti életképessége szempontjából meghatározó jelentősége van annak, hogy milyen a kiépített hálózatok kihasználtsága. 12 A magyarországi KTV-piac nagyfokú koncentrációját jelzi, hogy két piacvezető cég van: UPC és T-Kábel. Hozzájuk tartozik az előfizetők több mint fele. Mellettük mára szintén elég nagy piacot mondhat magáénak a Fibernet, ill. a DigiTV. A kis szolgáltatók nehezen tudnak labdába rúgni mellettük, ezért fontos megvizsgálni, hogy a nagyok miként csinálják. Mi az, amiből tanulhatunk, és mi az, amit egy kis hálózatos KTV-nek be kell vetnie, hogy sikeresen működhessen Marketing a kábeltelevíziós hálózatok tevékenységében A kábeltelevíziózás elmúlt másfél évtizedes sikertörténete újabb fejezetéhez érkezett a közelmúltban bekövetkezett robbanásszerű fejlődéssel. A kábeloperátorok hagyományos szerepkörükből kilépve egy komplex szolgáltatói modell irányába mozdultak el (triple play), ezzel egy időben digitális ugrás előtt is állnak. A különböző szolgáltatók átlépve határaikat, próbálnak betörni olyan területekre, ahol eddig még nem jártak. Ez lehet, a telefonos társaságok betörése a kábel- és Internet területére, de ugyanúgy próbálkoznak a kábeltelevíziós hálózatok az Internet ill. telefon bevezetésével. Mindezek arra ösztökélik a szolgáltatókat, hogy amellett, hogy minőség biztosítása érdekében folyamatosan fejlesszenek, meg kell tudniuk győzni fogyasztóikat az újdonságokról, azok használatának / igénybevételének pozitív, számukra hasznos oldaláról. Hangsúlyozva az előnyöket, minőséget, kényelmet és gazdaságosságot! A tét nagy, ezért az új szolgáltatások bevezetését, az értékesítést előre kidolgozott terv szerint kell megszervezni, vagyis a vállalatoknak marketing-stratégiát kell kidolgozniuk. A marketingnek ugyan van szakirodalma, ám a speciálisan kábeltelevíziós marketingnek nincs magyar kézikönyve, ezért érdemes a kábeliparban dolgozó szakemberek tapasztalatait, az egy-egy cégnél felhalmozott ismereteket összegyűjteni. 13 Tekintsük át a négy legnagyobb cég marketing tevékenységének főbb jellemzőit: 12 [nhh_kormanybeszamolo_a_piacrol_ _final_web[1].pdf];

17 A UPC-nél figyelhető meg az egyik legaktívabb részvétel a médiában. Tévéreklámukat, nincs aki nem ismerné, Szőke kapitány vagy jelenleg futó UPC-show hallatán. Sűrűn változó, rövid kampányfilmeket készítenek, amelyek leginkább szórakoztató funkciót töltenek be. Minden évben előrukkolnak valami újjal, valami mással, új design, új arcok. Az emberek épp megszoknak egy fajta stílust és már jön is a következő. Hogy mennyire jó ez a váltás? Bevált, az biztos. Ha megkérdezzük az embereket, hogy említsenek egy reklámot amit szeretnek, 5-ből 3-an biztos megemlítik a UPC-t, vagy Szőke kapitányt. A UPC sajtómegjelenése is kiemelkedő. Rendszeresen megjelenő UPC-magazin közkedvelt az ügyfelek körében, hiszen tájékozódhatnak minden érdekességről, újdonságról, és érzik, hogy figyelnek rájuk. Honlapjuk (www.upc.hu) sem hagy kívánnivalót maga után. Felépítésében és megjelenésében is megnyerő. Mindezekhez már csak hab a tortán az óriás plakát, buszmegállókban, ill. állomásokon elhelyezet fényreklámok. De vajon a sok megjelenés, és a mindenhol való reklámozás, elegendő az ügyfelek megtartásához is?! A UPC-hez hasonlóan a T-Kábel is mind az országos tévében, mind a sajtókban óriási szerepet tölt be. Jelenleg futó három testőrt alakító hangyás reklámkampányuk, inkább a tévéreklámokban jelentős, hiszen itt leginkább a vizualitást célozzák, amivel kifejezik a már említett triple play funkciójukat. 17

18 A T-Kábel saját magazinnal nem rendelkezik, de honlapja (www.t-kabel.hu) szintén egy jól felépített, tetszetős oldal. Kültéri megjelenése országosan jelentős. A és a országosan még csak minimális reklámkampánnyal jelentkezett. Honlapjuk (www.digikabel.hu; és kültéri megjelenésük hasonló a UPC-hez, de náluk talán nagyobb hangsúlyt kaptak a szórólapok, amelyeket bizonyos időközönként eljuttatnak fogyasztóikhoz, ill. a leendő fogyasztókhoz. A nagy szolgáltatók után nézzük meg, mi jellemzi a kishálózatok marketing tevékenységét: A kishálózatokat egy szövetség fogja össze, az MKSZ (Magyar Kábelkommunikációs Szövetség), amely országosan képviseli érdekeiket. A szövetség az elmúlt évben országos reklámban igyekezett összefoglalni azt, amit a kishálózatok képviselnek. A reklámfilm megjelent több televíziós csatornán is. Az elkészült közös reklám alapján megállapítható, hogy nagyon nehéz több különböző cég, vállalkozás, vállalkozó érdekeit egy reklámba megjeleníteni. Az alkotók leginkább a triple play szolgáltatásra próbálták felhívni a figyelmet, ami már kábelhálózaton is elérhető. A vitatott siker ellenére jelenleg további próbálkozások vannak, hogy miként lehetne egy reklámban megfogalmazni azt, amit a kishálózatok üzennek ügyfeleiknek. Összességében a kábeltelevíziós cégek marketingjét nézve fontos, hogy olyan eszközöket találjanak, amelyekkel minél közelebb jutnak a fogyasztókhoz, meg tudják ismertetni, tanítani velük, hogy mit is jelent a szélessávú hozzáférés, a triple play szolgáltatás. A nagy cégeknek rá kell jönniük, hogy számukra is elengedhetetlen az egyes településekre való odafigyelés, a helyi szinten történő kommunikáció. Közvélemény-kutatásokat olvasva megállapítható, hogy jelentős azoknak a száma, akik úgy vélekednek, hogy a nagyobb cégek országos tévéreklámjai ködösítenek, hasonlóan a bankok folytonos reklámjaihoz. A szolgáltatók leginkább az új előfizetők "levadászásával" foglalkoznak, így könnyen előfordulhat, hogy a régi ügyfelek ugyanazért a programcsomagért (talán a hűségük "ellentételezéseként") többet fizetnek, mint az újak. 18

19 A hírleveleket érvényüket vesztetnek tartják, mert tolmács szükséges sokszor hozzá, hogy megértsék miről is van szó. A térségesített, vagy csak távközlési eszközzel elérhető ügyfélszolgálatokat, pedig már szóra sem méltatják a megkérdezettek, mert véleményük szerint, olyannyira nem veszik emberszámba a fogyasztót. Mi a teendő?! Nagy hangsúlyt kell fektetni az ügyfélszolgálatok kialakítására, nyitva tartására, és az ott dolgozók megfelelő felkészítésére, képzésére. Semmiképpen nem szabad különbséget tenni ügyfél és ügyfél között. Helytelen úgy bevezetni új akciót, hogy az új ügyfél jobban járjon, mint a meglévő hűséges. A piacon maradáshoz, új termékek bevezetéséhez kell a reklám, kell a kicsit játékos megközelítés, de mindezek mellett fontos, hogy a lényeg legyen kiírva egyszerűen, mindenki számára érthetően. Az apró betűs részt jó lenne már elfelejteni! A kisszolgáltatóktól nem feltétlenül országos csatornákon való megjelenést várnak el fogyasztóik, hanem azt, hogy a közvetlen kapcsolattartásra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek. Ebből a szempontból sokkal előnyösebb a helyi médiákban való megjelenés. Természetesen a marketing mellett a minőség megtartásáért felelős műszaki alkalmazottak szerepe is fontos. A hibaelhárítás időtartama, módja függhet az ügyfélszolgálat megfelelő gyors intézkedésén, ill. a műszakisok gyors és precíz munkáján. A marketing tevékenységnél fontos, hogy nem csak megszerezni kell a fogyasztót, hanem megtartani is, amelyhez elengedhetetlen az ügyfelek szolgáltatással kapcsolatos elégedettsége. Ma komplexebb marketingtevékenységet kell végezni, mint néhány évvel ezelőtt, s ha nincs is a kábelmarketingnek hazai szakirodalma, vannak tapasztalataink. A cég, vállalkozás egészének marketing-orientáltsága nélkül azonban a marketing önállóan nem tud működni

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat

Marketing mix. Marketing-orientált árazás 2012.02.25. Értékajánlat Marketing mix Partnerek Értékajánlat Pozícionálás Márkaépítés Referenciacsoportok Szolgáltató Fogyasztó Termék Árazás Értékesítés Versenytársak Reklám gyüttfogyasztók Árazás Ár Áron egy termék vagy szolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 1011 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása április 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása február 1. Hatályba lépés napja: Az INVITEL Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április

Vezetékes gyorsjelentés, 2013. április ezer Vezetékes gyorsjelentés, 213. április Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt, Tarr Kft, ViDaNet Zrt, PARISAT Kft.

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január

Vezetékes gyorsjelentés. 2014. január Vezetékes gyorsjelentés 214. január ezer Vezetékes gyorsjelentés, 214. Január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., GTS Hungary Kft., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR- TELEKOM Zrt,

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing kommunikáció Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Marketing A fogalom 1. vállalati tevékenység piaca szolgáltatások 2. filozófia Szemléletmód A vállalat

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU

Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU Takács Péter hírközlési fogyasztói jogok képviselője IIR Hungary Tele.hu konferencia 2009.10.07. Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU 2 Fogyasztói szempontok Mi a HFJK?

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel?

avagy mit mond cégvezető * a marketingjéről 1. Ki foglalkozik az Ön vállalkozásában a marketinggel? KKV marketing felmérés 2009 IV. avagy mit mond 1 300 cégvezető * a marketingjéről Miklovicz Norbert kkv marketing szakértő Kis- és középvállalkozási marketing felmérésünk 2009 elején indult útjára; célom

Részletesebben

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása szeptember 1. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus

Vezetékes gyorsjelentés, augusztus ezer 1 45 1 26 97 937 937 924 94 863 832 785 747 72 661 Vezetékes gyorsjelentés, 216. augusztus Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., Invitech Megoldások Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről

Tájékoztató. a Polgármesteri Hivatalban évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző Testületi ülés időpontja:

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja:

Akciók leírása november 2. Hatályba lépés napja: Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 4. számú melléklete Akciók leírása Hatályba lépés napja:

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hírlevél 2012. december

Hírlevél 2012. december Hírlevél 2012. december 1 Hírlevél 2012. december START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. december 2 Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újesztendőt kíván ügyfeleinek és partnereinek

Részletesebben

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009

Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Távközlési szolgáltatások használata az üzleti felhasználók körében 2009 Prezentáció a Nemzeti Hírközlési Hatóság [NHH] részére 2010. március A projekt és a prezi címe 2005.12.34. Távközlési szolgáltatások

Részletesebben

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.

EUGA. EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft. EUGA EU Pályázati Tanácsadó (EU Grants Advisor) Vicze Gábor EU Üzletfejlesztési tanácsadó v-gaborv@microsoft.com www.microsoft.com/hun/euga EUGA projekt háttere Lisszaboni program Az EU 2010-re a világ

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II.

Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Dr. Veres István - Marketingkommunikáció II. Előadás vázlat 1) BTL eszközök 2) Vásárlásösztönzés Előadás a ZH-ra készüléshez + 6. fejezet 2 1. BTL eszközök A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat,

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Vezetékes gyorsjelentés, január

Vezetékes gyorsjelentés, január ezer 1 338 1 312 1 283 1 221 1 175 1 118 1 82 1 45 1 26 97 937 937 924 Vezetékes gyorsjelentés, 216. január Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., DIGI Kft., PR-TELEKOM

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI

5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EnterNet 2001 Kft., 1138 Budapest, Váci út 188.,

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november

Televíziós gyorsjelentés. 2014. november Televíziós gyorsjelentés 2014. november ezer Televízió gyorsjelentés, 2014. november Adatszolgáltatók: Magyar Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1138 Budapest Váci út 188., kapcsolt

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde 1 A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelése. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk a vevők igényeihez, hanem

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban 1 Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban Kovács Endre Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezető / projektvezető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság PM Fórum Budapest, 2015. április

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA.

5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 5. számú MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI MUTATÓI HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉGI MUTATÓK KAPCSOLT VONALI INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA. 1) Szolgáltató adatai: EQNet Zrt., 1134 Váci út 191138 Budapest Váci út

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében. A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében. A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása Hallott-e Ön a Gazdasági Versenyhivatalról? (százalékos

Részletesebben

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése

Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Hatékony műszaki megoldások lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén Ajánlástervezet ismertetése Tarcsai Zoltán Szabályozási szakértő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE

A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE EDUTUS FŐISKOLA A VIDÉKI KÖLTSÉGVETÉSI SZÍNHÁZAK MARKETING- ÉS PR-TEVÉKENYSÉGE Konzulens: Dr. Kandikó József Főiskolai tanár Készítette: Budai Gábor Levelező tagozat Gazdálkodás és menedzsment szak Kontrolling

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda!

Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Aktuális tanácsaink Figyeljen oda! Sajtótájékoztató 2010. december 17. Takács Péter Hírközlési és Média Biztos, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Buda Dóra szóvivő, kommunikációs főosztályvezető, Nemzeti

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Marketing Mood Barometer 2012

Marketing Mood Barometer 2012 Marketing Mood Barometer 2012 1 Marketing Mood Barometer Kvantitatív kutatás és kvalitatív kutatás Célcsoport: a hazai legjelentősebb márkatulajdonos cégek marketingvezetői, ügyvezetői TOP 50-be tartozik:

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben