VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR SZI NEMZETKÖZI MARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány VERSENYFUTÁS AZ IDŐVEL ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE EGY KISVÁROSI KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATON Készítette: Szűcs Nikoletta BUDAPEST,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS Témaválasztás indoklása A szakdolgozat céljának meghatározása Alkalmazott módszerek SZOLGÁLTATÁSTERMÉK A TÁVKÖZLÉS VONATKOZÁSÁBAN Szolgáltatásmarketing A szolgáltatás különleges áru A szolgáltatások megkülönböztető jegyei A szolgáltatás 7P-je Szolgáltatástermék Ár és fizetési feltételek Csatornapolitika Kommunikációpolitika Emberi tényező Tárgyi elemek Szolgáltatási folyamat A távközlési marketing KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK A TÁVKÖZLÉS SZOLGÁLATÁBAN Marketing a kábeltelevíziós hálózatok tevékenységében EGY KONKRÉT KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZAT BEMUTATÁSA Társadalmi környezet Mezőberény bemutatása Lakosság összetétele Gazdasági környezet Foglalkoztatottság Adott kábeltelevíziós hálózat fejlődése Versenytársak ÚJ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉNEK MARKETING TEVÉKENYSÉGE Előzmények: Új szolgáltatás bevezetését előidéző tényezők Előkészítés Tájékozódás Potenciális igénybevevők között Potenciális versenytársak között Internet nagykereskedők feltérképezése Családi ötletbörze

3 A családi vállalkozás arculatának kialakítása Piacralépés Írott sajtó Újság Szórólap Egyéb kiadványban való megjelenés Elektronikus média Képújság Helyi tévécsatornán való szereplés Tesztlehetőség Szaküzletben Kiállításon A puding próbája az evés A szolgáltatás otthoni kipróbálásának lehetősége Elérhetőség AZ ELSŐ FÉLÉV TAPASZTALATAI EGY KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS TÜKRÉBEN KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA JÖVŐKÉP A felmérés tükrében Megvalósult felvetések Tesztlehetőség Iroda Promóciós anyagok Honlap Kivitelezésre váró ötletek IT mentor Akciózás Információs útvonalak Új lehetőségek ÖSSZEGZÉS IRODALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 3

4 1. BEVEZETÉS 1.1. Témaválasztás indoklása A témaválasztásnál fontos szerepet játszott, hogy jelenleg családi vállalkozásban dolgozom. Amióta az eszemet tudom, édesapám televízió-szereléssel, majd kábeltelevízió hálózat kiépítésével és üzemeltetésével foglalkozott. Később csatlakozott bátyám is hozzá, majd következtem én, és idén édesanyám. Elmondhatom, hogy sok előnye van egy családi vállalkozásnak, természetesen megannyi hátránya is. Egy éve vágtunk bele Internet szolgáltatásába hálózatunkon. Ez nagyon nehéz kisvállalkozóként, mert sok kockázattal jár. Nagyon fontos volt a megfelelő ötlet megtalálása és annak az útnak a kidolgozása, ahogy a fogyasztókhoz eljussunk. Szakdolgozatomban ezt az utat szeretném bemutatni, és fogyasztók bevonásával értékelni az eredményt, amit végül sikerült elérnünk. A téma nagyon aktuális, hiszen napjainkban az Internet már szinte létszükséglet. Ezen intézhetjük mindennapi ügyeinket, megkönnyíti az ügyletmenetet, és persze a kapcsolattartás egyik - napjainkra elsőszámúvá vált eszköze. Szakdolgozatom főcíme: Versenyfutás az idővel. A címválasztás is utal arra, hogy milyen gyorsan változik ez a terület, és hogy mennyire gyorsan kell reagálni egy-egy történésre, változásra. Nem elég csak folyni a változásokkal, nekünk is változni kell A szakdolgozat céljának meghatározása A szakdolgozatom célja a tanulmányaim során elsajátított ismeretek alapján tudományosan megalapozottan áttekinteni a vállalkozásunk fejlődésének menetét. Egy kérdőív segítségével kutatást végezni az ügyfeleink körében. A kérdőív feldolgozásával, a következtetések levonásával megalapozottan kiválasztani azt az utat, amely vállalkozásunk előtt állhat a jövőben Alkalmazott módszerek Szekunder kutatás: internetes tájékozódás, adatgyűjtés. Célom annak feltárása, hogyan működik Magyarországon a távközlési marketing. Egy új szolgáltatás bevezetése milyen nehézségek leküzdésével kell hogy szembe nézzen. Hogyan lehet eljutni hatékonyan a fogyasztókhoz, és megtartani őket. Milyen új lehetőségek rejlenek a szolgáltatásban. 4

5 Primer kutatás: Kvantitatív kutatás: Kérdőíves megkérdezés: szakdolgozatom elkészítése során egy elég széleskörű kutatást szeretnék végezni. A kérdőív készítésekor közel 600 ügyfelünk volt. Általuk kitöltött kérdőívvel szeretném felmérni elégedettségüket, összegyűjteni véleményüket, esetleges javaslataikat és jövőbeni elvárásaikat. Miként látják, vagyunk-e olyan jók, hogy kitartanak mellettünk, vagy esetleg váltanának?! Minta nagysága: megkérdezett ( lakosú város) 5

6 2. SZOLGÁLTATÁSTERMÉK A TÁVKÖZLÉS VONATKOZÁSÁ- BAN 2.1. Szolgáltatásmarketing A szolgáltatásmarketing sokáig nem volt elfogadott, értelmezhetőségét többen megkérdőjelezték. Ma már nem vitatott kérdés, hogy a marketing alkalmazható a szolgáltatások piacán, sőt önálló szakterületnek számít. 1 A szolgáltatásoknál is alapvetően a vevők elvárásainak alapos megismerése az elsődleges. A sikerhez azonban fontos a fogyasztói bizalom megszerzése és megtartása, melynek egyetlen útja a kiszolgálás színvonalának folyamatos biztosítása. Ehhez elengedhetetlen az emberi tényező, hiszen a szolgáltatás alapja a fogyasztó és a szolgáltató közvetlen kapcsolata. 2 A távközlés vonatkozásában még nagyobb jelentősége van a közvetlen kapcsolatnak, a vevőkkel, fogyasztókkal való kommunikációnak, hiszen ez az a terület, ami az egyik legnagyobb ütemben fejlődik. Az állandó változás miatt a tájékoztatás szükségessége nagyobb hangsúlyt kap. Kiemelten az Internetre koncentrálva nap, mint nap fontos kisegíteni fogyasztóinkat, akik sokszor kétségbe esnek, hisz számukra értelmetlen üzenetet küld a számítógép. Egy jó szolgáltató nem csak a minőségre összpontosít, hanem mindent megtesz annak érdekében, hogy kiegészítő szolgáltatásokkal segítse fogyasztóit a nyújtott szolgáltatás minél teljesebb kihasználásához A szolgáltatás különleges áru A szolgáltatás marketingszempontból egy nem-fizikai természetű problémamegoldás. 3 Marketing szakemberek legnagyobb vitaforrását a fizikai és nem-fizikai jelleg okozta. Ezek kettőségének határát mutatja be az 1.ábra, ahol jól látszik, hogy a kettő nem feltétlenül határolódik el egymástól mereven. 1 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, oldal 6

7 1.ábra A termék szolgáltatás négyszög Forrás: Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. Annak ellenére, hogy nincs éles határ a fizikai termékek és a szolgáltatások között, fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatások olyan jellegzetességekkel bírnak, amelyek szükségessé teszik más marketing eszközök használatát, és önálló szakterületként való kezelését. Az Internet tipikusan megfoghatatlan szolgáltatás, amelyhez okosan kell marketingeszközöket alkalmazni, hiszen a fogyasztók megnyeréséhez fontos annak megjelenítése, még ha lehetetlennek tűnik is A szolgáltatások megkülönböztető jegyei Minden szolgáltatásnak vannak egyedi jellemzői, amelyek lényeges hatással vannak arra, hogy milyen marketing szemlélet szerint járjunk el. A szolgáltatások sajátosságait a HIPI-elv fogalmazza meg: H - változékonyság (Heterogeneity): a szolgáltatás minden esetben különbözni fog attól függően, hogy ki, mikor és hol nyújtja azt, hiszen természeténél fogva térben és időben ingadozó. 7

8 I - nem-fizikai természet (Intangibility): a szolgáltatás megfoghatatlan, nem lehet érezni, ízlelni, látni, hallani, vagy szagolni. A fogyasztó nem tudja, mire számíthat az adott szolgáltatás igénybevételekor. P - nem tárolható jelleg (Perishability): az el nem fogyasztott szolgáltatás nem pótolható, nem raktározható, elveszett forgalmat jelent. I - elválaszthatatlanság (Inseparability): a szolgáltatás előállítása és a fogyasztás egyszerre történik, így a fogyasztók értékelése sokban függ a szolgáltatást nyújtó személytől. 4 Ezek a sajátosságok nem érvényesülnek egyetemlegesen valamennyi szolgáltatás esetében. Az, hogy a négy sajátosság közül melyik van jelen az adott szolgáltatásnál, befolyásolja a megválasztandó marketing tevékenység irányát. A megfoghatatlanság ellensúlyozható a fizikai jelenlét hangsúlyozásával (helyszín, egyenruha, megjelenés), a tárolhatatlanság ellen hatékony lehet akciók, foglalási rendszerek alkalmazása, az elválaszthatatlanság problémája enyhíthető a fogyasztók bevonásával, illetve a személyzet állandó képzésével. 5 A kábeltelevíziós és Internet szolgáltatásra a HIPI-elv valamennyi pontja egyértelműen igaz. Változékonyság: A világ egyik legdinamikusabban fejlődő ága, szinte minden nap, vagy akár minden órában kitalálnak valami újat, valami mást, ami bővíti ezt a területet. Akár a szolgáltatás tartalmát (csatornák, elérhető információk), akár a technikai megoldást (digitalizáció) tekintve nyomon követhető az állandó változás. Nem fizikai-természet: A kábeltelevíziós és Internet szolgáltatást magát közvetlenül látni, tárgyiasult formában megjeleníteni nem lehet. Csupán a szolgáltatás (közvetítés, eljuttatás) eredményét, az élő műsort, filmet stb., vagy a keresett információt az Interneten érzékeljük. Nem tárolható jelleg: A szolgáltatás folyamatos, melynek minőségi mutatói vannak ugyan, de adott időben nyújtott szolgáltatást eltárolni rögzítésre való eszközök igénybe vétele nélkül nem lehet. Ebben az esetben is nem a szolgáltatást, hanem a szolgáltatással elérhető információt, filmet stb. tárolhatjuk el. A meg nem nézett film, a ki nem használt internetes jelszolgáltatás később nem pótolható. 4 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing,

9 Elválaszthatatlanság: A kábeltelevíziós és internetes szolgáltatás előállítása folyamatos. Felhasználásuk ideje a szolgáltatást igénybe vevők időbeosztásától függ. Az előállítás és felhasználás egyidejűsége televízió nézésekor, vagy internetezéskor egyértelmű. Az ezt meghaladó időszak a készenléti állapot melyre a szolgáltatásnak a nap 24 órájában késznek kell lennie A szolgáltatás 7P-je A szolgáltatások sajátosságai következtében, a termékekre vonatkozó McCarthy-féle marketingmix elemeket, Booms és Bitner további 3 elemmel bővítették, így a szolgáltatások 7P-je a következő: Product (termék) Price (ár) Place (hely) Promotion (kommunikáció) Physical evidence (tárgyi elemek) People (emberi tényező) Process (folyamat) Termék 4P Szolgáltatás 7P Szolgáltatástermék A szolgáltatástermék nem más, mint a nem-fizikai természetű problémamegoldás. Fontos különbséget tenni alap- és kiegészítő szolgáltatás között. Alapszolgáltatás minden, ami a fogyasztó elsődleges szükségleteit kielégíti, amiért vásárol. Kiegészítő szolgáltatás minden esetben az alapszolgáltatáshoz kapcsolódik valamilyen formában: vagy alapvető része annak, vagy pedig csak a kínálatot teszik vonzóbbá. A kiegészítő szolgáltatásoknak igen nagy a jelentősége, hiszen ezek által a verseny még kiélezettebb lehet. Óvatosan kell azonban bánni mind az alap-, mind a kiegészítő szolgáltatásokkal, hiszen ami az egyik fogyasztónak alapszolgáltatás, az a másiknak lehet, hogy kiegészítő szolgáltatás, s ezáltal mást várnak el tőlük. 9

10 Szolgáltatásoknál az innováció nem biztosít tartós versenyelőnyt, hiszen a versenytársak hamar ellesik az új ötleteket, és alkalmazzák saját cégüknél. Ezért is lényeges az állandó megújulás, hogy mindig versenyképesek legyenek. A marketing egyik legnehezebb feladata a minőség folyamatos biztosítása, a minőségmenedzsment. Erre nagy figyelmet és szakértelmet fordítanak. A szolgáltatások automatizálása rendkívül kedvező hatással lehet a minőségbiztosításra. Azonban korlátozhatja ennek alkalmazhatóságát, hogy milyen szolgáltatást és milyen célcsoportnak szeretnénk automatizálni. Például kérdéses, hogy mennyire lehet hatékonyan helyettesíteni az oktatók személyét számítógépes programokkal?! Ár és fizetési feltételek Az árazás a szolgáltatások esetében segíthet az előzetes fogyasztói megítélés kialakításában. A szolgáltatók viszonylag nagy mozgástérrel rendelkeznek az árak kialakításában. A szolgáltatások tapasztalati termékek, tehát a fogyasztók nehezen tudják összehasonlítani az egyes szolgáltatók kínálatát, pedig azok jelentősen különbözhetnek. Fontos, hogy ha egy fogyasztó utólagosan az ár-minőség viszonyát megfelelőnek találja, az első lépés lehet a vásárlói lojalitás kialakulásához. A szolgáltatások esetében gyakran alkalmazzák az árdifferenciálást, többek között a szezonális ingadozások véget. Az árkedvezmény lehet ingyenes kipróbálás, visszafizetési garancia, vagy akár a fizetés időpontjának megválasztása. A szolgáltatások árképzésének sajátossága, hogy a fix költségek dominálnak, elérhetik akár az összköltségek 90%-át is. Emiatt a ki nem használt kapacitásokra érzékenyen reagálnak, amire felkészülni a kereslet ingadozása miatt nem nagyon tudnak Csatornapolitika A forgalmazási hely különösen fontos a szolgáltatásoknál. Kimutatások bizonyítják, hogy a fogyasztók általában a lakhelyükhöz legközelebb eső szolgáltatási helyet választják. A szolgáltatásokra többnyire a rövid, saját tulajdonú értékesítési csatornák jellemzők (pl.: bankfiók), de gyakran vesznek igénybe közvetítőket (pl.: utazási iroda). Egyre népszerűbb elosztási forma a franchise (pl.: gyorsétkeztető hálózatok McDonald s). 10

11 Kommunikációpolitika A szolgáltatások marketingkommunikációjában a PR, a személyes eladás és az imagereklám (arculatépítés) játszik fontos szerepet. A szolgáltatások megfoghatatlansága következtében nehéz őket hatékonyan ábrázolni, sőt ennek megpróbálása csak ronthat a helyzeten, és nem segíti annak bemutatását. Itt elsősorban nem a termék-image, hanem a cég-image kialakítása a cél. A nem fizikai természet következtében nagyobb hangsúlyt kap a szájreklám, mert egy elégedett vevő mégis csak a legjobb reklám. A hagyományos kommunikációs csatornák kibővülnek a tárgyi elemekkel, illetve a szolgáltató személyzettel. A vásárlásösztönzés szerepe a szolgáltatások terén lényegesen kisebb, mint a termékeknél. Inkább a kisebb szolgáltatókra jellemző, hogy valamilyen szellemes, játékos ötletekkel állnak elő. Egyre népszerűbb a direkt marketing, ami különösen alkalmas az előnyök kiemelésére. Ennek hatékony eszközei: direkt levél, sajtóreklám, kuponreklám Emberi tényező Az emberi tényező kulcsszerepet játszik a szolgáltatásoknál. Marketing orientált kezelése az ügyletben részt vevő személyek magatartásának és kommunikációjának olyan szabályozását jelenti, amely fokozza az igénybe vevők elégedettségét. 6 Három szabályozási feladatkörből áll: 1. Belső marketing: a vállalati alkalmazottak felé irányuló marketingtevékenység (képzés, motiválás, ösztönzés), a fogyasztók minél magasabb szintű kielégítése érdekében. 2. Frontvonalmenedzsment: a vásárlókkal személyes kapcsolatba kerülő személyzetre (frontszemélyzet) fókuszál, hiszen az ő hozzáállásuk meghatározó lehet. Miként kommunikálnak, viselkednek a szolgáltatás menetében, úgy alakíthatják a fogyasztói elégedettséget, és a bizalmat. A fogyasztók nem csak a minőséget értékelik, hanem a személyzetet is. Fontos, hogy miközben minőségi munkát végeznek, itt előtérbe kerül a bizalom, a kapcsolat, a figyelem, és az udvariasság. 6 Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. 11

12 3. Aktív ügyfél-politika: egyes szolgáltatásoknál fontos az igénybevevő bevonása a folyamatba, annak érdekében, hogy a részéről fennálló bizonytalanság csökkenjen Tárgyi elemek A szolgáltatások tárgyi elemei közé tartoznak a külső környezeti elemek (külső design, parkoló, közvetlen környezet, stb.) a belső környezeti elemek (berendezések, elrendezések, tájékoztató jelzések, stb.) és egyéb, kézzelfogható tényezők (névjegyek, céges papírok, prospektusok, alkalmazottak öltözete, stb.). Ezek az elemek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogyasztó szemében jó kép alakuljon ki a vállalatról, segítséget jelentenek a döntésben Szolgáltatási folyamat Az alkalmazott technológia, a rugalmasság, a rendelkezésre álló kapacitások, a várakozási idő, stb. mind olyan jellemzők, amelyek befolyásolják a vevők érzékelését és a szolgáltatásról kialakított véleményét. 7 A folyamatpolitika területei a következők: várakozás - sorban állás technológiája, panaszszituáció-menedzsment és fázisspecifikus marketing A távközlési marketing A vállalkozások minden piaci helyzetben keresték azokat az eszközöket és módszereket, amelyek révén fejlődni tudnak. Egy részük a megoldást a reklám alkalmazásában látta, mások egyéb módon kísérleteztek, pl. árengedményekkel, árcsökkentéssel, hitelre (részletre) való árusítással, a vevőkkel való személyes kapcsolatok fejlesztésével, különféle kedvezményekkel állandó vevőik számára stb. 9 A fejlődés következtében alakult ki és épült be a vállalkozások mindennapjaiba, tevékenységébe a marketing. Az elnevezés a tevékenység leírásának rövidítéséből következett: kimenni a piacra (angol nyelven: to go into the market, azaz marketing) Veres Zoltán Szolgáltatás-Marketing, old. 9 Zala Ferenc Postai és távközlési marketing, Távközlési Könyvkiadó, Bp. 21.oldal 10 Zala Ferenc Postai és távközlési marketing, Távközlési Könyvkiadó, Bp. 23.oldal 12

13 A távközlési tevékenység információk közvetítését jelenti, amelyben jelen vannak a hagyományos kézbesítési technikák és a legkorszerűbb informatikai eljárások. Hatalmas, rendkívül gyorsan változó piac. Állandó megújulás jellemzi ezt a területet, amit a világ drasztikus és gyors ütemű fejlődése idéz elő. A magyar gazdaság egyik fontos motorja a távközlés, de elengedhetetlen az emberek mindennapjaiban, a társadalom, közösségek és szervezetek tevékenységében. A távközlési marketing újdonsága, amiben eltér az általános marketingtől, leginkább abban fejeződik ki, hogy célja és feladata nem kifejezetten az áru értékesítése / piaci elhelyezése, hanem annál sokkal fontosabb folyamatok összessége, azok rendszere, melyek a teljes üzletpolitikára ráhúzzák ismertetőjegyüket. A távközlési marketing feladatait tekintve konkrét szakirodalom nem szól róla. Több esetben leginkább a postai marketinggel egyetemben vázolják, ami azért lényegében egy más terület, és ráadásul ott monopólium van, ami a távközlésről, és ezen belül az Internetről nem mondható el. Gyakorlatot tekintve mi lehet a fő marketing feladata egy távközlési / Internet szolgáltatást nyújtó cégnek: elsőként legfontosabb a szolgáltatás minőségének biztosítása, és ennek folyamatos fejlesztése az Internet adta gyors fejlődés következtében elengedhetetlen új szolgáltatások bevezetésének ill. kiegészítő szolgáltatások alkalmazásának biztosítása kiemelkedő a kapcsolattartás / public relations. Az Internet jellegéből adódóan az átlagosnál is nagyobb szükség van az alkalmazottak türelmes, kitartó és nyugodt hozzáállására, szakképzettségére, felkészültségére. ehhez sokban hozzájárul a belső tájékoztatási rendszer megfelelő kiépítése, rendszeres továbbképzések szervezése, ill. azokon való részvétel ösztönzése. az arculattervezésben szintén az ügyfélszolgálat megfelelő kialakítása hangsúlyos, az alkalmazottak, a környezet, az alkalmazott technikák, technológiák, mind sugallják a cég üzletpolitikáját. Természetesen az arculat legyen összahangban avval, amit el szeretnénk juttatni a fogyasztóinkhoz. nagyon fontos a környezet folyamatos figyelése, információk gyűjtése, annak érdekében, hogy mindig tisztában legyünk azzal, fogyasztóink miként vélekednek szolgáltatásunkról, min/miben tartják szükségesnek a változtatást, 13

14 mi lenne az az új dolog amit igényelnének ügyfeleink, leendő ügyfeleink, akiket meg szeretnénk nyerni, illetve tartani magunknak. végül a reklám tevékenység. Ennek be kell épülnie a szolgáltatás folyamatba. A megjeleníthetetlen megjelenítése nehéz, de annál ösztönzőbb. Lehetőségek tárháza, amit ki lehet aknázni. Összegezve elmondhatjuk, hogy napjainkban óriási verseny van szolgáltatók és szolgáltatások között a fogyasztók kegyeiért, igényeiknek minél magasabb szintű kielégítéséért. Ezáltal válik kiemeltté a marketing a távközlés területén, mind az értékesítés, mind a vevőszolgálat vonatkozásában, hiszen itt a speciális körülményekhez igazodva kell alkalmazkodni (gyorsan változó igények, megfoghatatlanság, előállítás és felhasználás elválaszthatatlansága, kapcsolatok). Érdemes lesz belátni, hogy milyen nagy jelentősége van szakemberek összefogásának, együttműködésének, hiszen talán épp egymást segítve lehet többet kihozni a terület adta sajátosságokból! 14

15 3. KÁBELTELEVÍZIÓS HÁLÓZATOK A TÁVKÖZLÉS SZOLGÁ- LATÁBAN A távközlés nevéből is kitűnik, hogy egy nagyon tág fogalom, sokféle tevékenység tartozik hatálya alá. Beszéljünk akár a telefonról, kábeltelevíziózásról vagy akár az Internetről. A kábeltelevíziós (továbbiakban KTV) ágazat jelentőségét egyrészt a műsorterjesztésben elfoglalt vezető pozíciója, másrészt az infrastruktúra-alapú verseny erősödésében betöltött jelenlegi és potenciális jövőbeli szerepe adja. Magyarországon a kábeltelevízió a legelterjedtebb műsorterjesztési platform. A Nemzeti Hírközlési Hatóság (továbbiakban NHH) rendelkezésére álló adatok alapján a magyar háztartások mintegy 58%-a fizet elő KTV-re. Természetesen a penetráció Budapest és megyeszékhelyek környékén magasabb, 71,8% ill. 78.1%, viszont a községekben csak mindössze 33,9%-os. 11 Ez azt jelzi, hogy a kisebb településeken még nehezebb a dolga a szolgáltatóknak, még több akadállyal kell megküzdeniük. Az előfizetői arányt tekintve Magyarország az európai élmezőnyben található: 2.ábra Az előfizetők részaránya a lefedett háztartások százalékában Forrás: European Broadband Cable 2005, screendigest, ECCA 11 [nhh_kormanybeszamolo_a_piacrol_ _final_web[1].pdf];

16 A kábelszolgáltatás üzleti életképessége szempontjából meghatározó jelentősége van annak, hogy milyen a kiépített hálózatok kihasználtsága. 12 A magyarországi KTV-piac nagyfokú koncentrációját jelzi, hogy két piacvezető cég van: UPC és T-Kábel. Hozzájuk tartozik az előfizetők több mint fele. Mellettük mára szintén elég nagy piacot mondhat magáénak a Fibernet, ill. a DigiTV. A kis szolgáltatók nehezen tudnak labdába rúgni mellettük, ezért fontos megvizsgálni, hogy a nagyok miként csinálják. Mi az, amiből tanulhatunk, és mi az, amit egy kis hálózatos KTV-nek be kell vetnie, hogy sikeresen működhessen Marketing a kábeltelevíziós hálózatok tevékenységében A kábeltelevíziózás elmúlt másfél évtizedes sikertörténete újabb fejezetéhez érkezett a közelmúltban bekövetkezett robbanásszerű fejlődéssel. A kábeloperátorok hagyományos szerepkörükből kilépve egy komplex szolgáltatói modell irányába mozdultak el (triple play), ezzel egy időben digitális ugrás előtt is állnak. A különböző szolgáltatók átlépve határaikat, próbálnak betörni olyan területekre, ahol eddig még nem jártak. Ez lehet, a telefonos társaságok betörése a kábel- és Internet területére, de ugyanúgy próbálkoznak a kábeltelevíziós hálózatok az Internet ill. telefon bevezetésével. Mindezek arra ösztökélik a szolgáltatókat, hogy amellett, hogy minőség biztosítása érdekében folyamatosan fejlesszenek, meg kell tudniuk győzni fogyasztóikat az újdonságokról, azok használatának / igénybevételének pozitív, számukra hasznos oldaláról. Hangsúlyozva az előnyöket, minőséget, kényelmet és gazdaságosságot! A tét nagy, ezért az új szolgáltatások bevezetését, az értékesítést előre kidolgozott terv szerint kell megszervezni, vagyis a vállalatoknak marketing-stratégiát kell kidolgozniuk. A marketingnek ugyan van szakirodalma, ám a speciálisan kábeltelevíziós marketingnek nincs magyar kézikönyve, ezért érdemes a kábeliparban dolgozó szakemberek tapasztalatait, az egy-egy cégnél felhalmozott ismereteket összegyűjteni. 13 Tekintsük át a négy legnagyobb cég marketing tevékenységének főbb jellemzőit: 12 [nhh_kormanybeszamolo_a_piacrol_ _final_web[1].pdf];

17 A UPC-nél figyelhető meg az egyik legaktívabb részvétel a médiában. Tévéreklámukat, nincs aki nem ismerné, Szőke kapitány vagy jelenleg futó UPC-show hallatán. Sűrűn változó, rövid kampányfilmeket készítenek, amelyek leginkább szórakoztató funkciót töltenek be. Minden évben előrukkolnak valami újjal, valami mással, új design, új arcok. Az emberek épp megszoknak egy fajta stílust és már jön is a következő. Hogy mennyire jó ez a váltás? Bevált, az biztos. Ha megkérdezzük az embereket, hogy említsenek egy reklámot amit szeretnek, 5-ből 3-an biztos megemlítik a UPC-t, vagy Szőke kapitányt. A UPC sajtómegjelenése is kiemelkedő. Rendszeresen megjelenő UPC-magazin közkedvelt az ügyfelek körében, hiszen tájékozódhatnak minden érdekességről, újdonságról, és érzik, hogy figyelnek rájuk. Honlapjuk (www.upc.hu) sem hagy kívánnivalót maga után. Felépítésében és megjelenésében is megnyerő. Mindezekhez már csak hab a tortán az óriás plakát, buszmegállókban, ill. állomásokon elhelyezet fényreklámok. De vajon a sok megjelenés, és a mindenhol való reklámozás, elegendő az ügyfelek megtartásához is?! A UPC-hez hasonlóan a T-Kábel is mind az országos tévében, mind a sajtókban óriási szerepet tölt be. Jelenleg futó három testőrt alakító hangyás reklámkampányuk, inkább a tévéreklámokban jelentős, hiszen itt leginkább a vizualitást célozzák, amivel kifejezik a már említett triple play funkciójukat. 17

18 A T-Kábel saját magazinnal nem rendelkezik, de honlapja (www.t-kabel.hu) szintén egy jól felépített, tetszetős oldal. Kültéri megjelenése országosan jelentős. A és a országosan még csak minimális reklámkampánnyal jelentkezett. Honlapjuk (www.digikabel.hu; és kültéri megjelenésük hasonló a UPC-hez, de náluk talán nagyobb hangsúlyt kaptak a szórólapok, amelyeket bizonyos időközönként eljuttatnak fogyasztóikhoz, ill. a leendő fogyasztókhoz. A nagy szolgáltatók után nézzük meg, mi jellemzi a kishálózatok marketing tevékenységét: A kishálózatokat egy szövetség fogja össze, az MKSZ (Magyar Kábelkommunikációs Szövetség), amely országosan képviseli érdekeiket. A szövetség az elmúlt évben országos reklámban igyekezett összefoglalni azt, amit a kishálózatok képviselnek. A reklámfilm megjelent több televíziós csatornán is. Az elkészült közös reklám alapján megállapítható, hogy nagyon nehéz több különböző cég, vállalkozás, vállalkozó érdekeit egy reklámba megjeleníteni. Az alkotók leginkább a triple play szolgáltatásra próbálták felhívni a figyelmet, ami már kábelhálózaton is elérhető. A vitatott siker ellenére jelenleg további próbálkozások vannak, hogy miként lehetne egy reklámban megfogalmazni azt, amit a kishálózatok üzennek ügyfeleiknek. Összességében a kábeltelevíziós cégek marketingjét nézve fontos, hogy olyan eszközöket találjanak, amelyekkel minél közelebb jutnak a fogyasztókhoz, meg tudják ismertetni, tanítani velük, hogy mit is jelent a szélessávú hozzáférés, a triple play szolgáltatás. A nagy cégeknek rá kell jönniük, hogy számukra is elengedhetetlen az egyes településekre való odafigyelés, a helyi szinten történő kommunikáció. Közvélemény-kutatásokat olvasva megállapítható, hogy jelentős azoknak a száma, akik úgy vélekednek, hogy a nagyobb cégek országos tévéreklámjai ködösítenek, hasonlóan a bankok folytonos reklámjaihoz. A szolgáltatók leginkább az új előfizetők "levadászásával" foglalkoznak, így könnyen előfordulhat, hogy a régi ügyfelek ugyanazért a programcsomagért (talán a hűségük "ellentételezéseként") többet fizetnek, mint az újak. 18

19 A hírleveleket érvényüket vesztetnek tartják, mert tolmács szükséges sokszor hozzá, hogy megértsék miről is van szó. A térségesített, vagy csak távközlési eszközzel elérhető ügyfélszolgálatokat, pedig már szóra sem méltatják a megkérdezettek, mert véleményük szerint, olyannyira nem veszik emberszámba a fogyasztót. Mi a teendő?! Nagy hangsúlyt kell fektetni az ügyfélszolgálatok kialakítására, nyitva tartására, és az ott dolgozók megfelelő felkészítésére, képzésére. Semmiképpen nem szabad különbséget tenni ügyfél és ügyfél között. Helytelen úgy bevezetni új akciót, hogy az új ügyfél jobban járjon, mint a meglévő hűséges. A piacon maradáshoz, új termékek bevezetéséhez kell a reklám, kell a kicsit játékos megközelítés, de mindezek mellett fontos, hogy a lényeg legyen kiírva egyszerűen, mindenki számára érthetően. Az apró betűs részt jó lenne már elfelejteni! A kisszolgáltatóktól nem feltétlenül országos csatornákon való megjelenést várnak el fogyasztóik, hanem azt, hogy a közvetlen kapcsolattartásra sokkal nagyobb hangsúlyt fektessenek. Ebből a szempontból sokkal előnyösebb a helyi médiákban való megjelenés. Természetesen a marketing mellett a minőség megtartásáért felelős műszaki alkalmazottak szerepe is fontos. A hibaelhárítás időtartama, módja függhet az ügyfélszolgálat megfelelő gyors intézkedésén, ill. a műszakisok gyors és precíz munkáján. A marketing tevékenységnél fontos, hogy nem csak megszerezni kell a fogyasztót, hanem megtartani is, amelyhez elengedhetetlen az ügyfelek szolgáltatással kapcsolatos elégedettsége. Ma komplexebb marketingtevékenységet kell végezni, mint néhány évvel ezelőtt, s ha nincs is a kábelmarketingnek hazai szakirodalma, vannak tapasztalataink. A cég, vállalkozás egészének marketing-orientáltsága nélkül azonban a marketing önállóan nem tud működni

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere

Marketing morzsák. Mi is az a marketing? Marketingorientáció. A marketingfilozófia. Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Mi is az a marketing? Marketing morzsák Filozófia Tevékenységek összehangolt rendszere Előadó: Tarsoly Péter 2007. október

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek

Sajtószolgálat. Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a személyes ügyintézést igénylik az ügyfelek Sajtószolgálat 14. július 8. 14. július 8. Tisza Andrea B&P Consulting Tel.: (+36-1) 349-2939 Fax: (+36-1) 269-2504 E-mail: andrea.tisza@braunpartners.hu Banki, biztosítói ügyekben továbbra is főleg a

Részletesebben

Bódulat-marketing (az áru a piacon)

Bódulat-marketing (az áru a piacon) Bódulat-marketing (az áru a piacon) Tistyán László Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete Dala Bernadett gyakornok Módszer Tárgy: a legális pszichoaktív szerek, ezen belül is az ún. dizájner

Részletesebben

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május

Televíziós gyorsjelentés. 2012. május Televíziós gyorsjelentés 2012. május ezer Televízió gyorsjelentés, 2012. május Adatszolgáltatók: Magyar Telekom Nyrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft., Kft., PR-TELEKOM Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt.,

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében. A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében. A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, eljárások, ügyek ismerete a lakosság körében A 2008. évi felmérések eredményeinek összefoglalása Hallott-e Ön a Gazdasági Versenyhivatalról? (százalékos

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2

Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 Szélessávú internet elérés helyzete Magyarországon 2004Q2-2009Q2 2 TÉMAKÖRÖK 1. Helyhez kötött elérésű szélessávú előfizetők 3-4. 2. Szélessávú elterjedtség 5-15. 3. Előfizetői szféra összefüggései 16-19.

Részletesebben

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére

EGYEDI AJÁNLATA. Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére AZ intellicom EGYEDI AJÁNLATA a Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal részére IP -Al apú H an g átvitel i (V oi ce O v er IP ) és Számhordozás szolgáltatás igénybevételére BEMUTATKOZÁS Az On Line System

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére 8740-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi szolgáltatási díjai Az előterjesztést

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó

31 812 01 0000 00 00 Panziós, falusi vendéglátó Panziós, falusi vendéglátó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU

Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU Takács Péter hírközlési fogyasztói jogok képviselője IIR Hungary Tele.hu konferencia 2009.10.07. Fogyasztói szempontok a változó telekommunikációs piacon WWW.HFJK.NHH.HU 2 Fogyasztói szempontok Mi a HFJK?

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/15 Az üzleti terv (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) Az üzleti tervnek három funkciója van: egy terv, amely segít az üzlet vezetésében, egy eszköz arra, hogy a múlt eseményeit figyelembe

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15.

A Baptifon elégedettségi felmérés 2014. Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. A Baptifon elégedettségi felmérés 2014 Az eredmények elemzése Bálint Benjámin, 2015. február 15. Áttekintés Ez a Baptifon flotta első ügyfél elégedettségi felmérése Kitöltési időszak: 2014. december 2015.

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA

KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA KISVÁLLALKOZÁSOK KOMMUNIKÁCIÓJA A MARKETINGTŐL AZ ÜZLETI PROTOKOLLIG SZENES GÁBOR PRESSONLINE Kommunikációs Tanácsadó Kft. Székesfehérvár, 2014.10.27. MIRE VALÓ A MARKETING? Almaeszencia Termelői piac

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0062-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartam: 30 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS BEVEZETÉS AZ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK KISVÁLLALATI ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA, LENGYEL- ÉS MAGYARORSZÁGI ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS Sasvári Péter PhD, egyetemi docens Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

A Mórakert TÉSZ információs rendszere

A Mórakert TÉSZ információs rendszere A Mórakert TÉSZ információs rendszere Berecz Patrícia DE AMTC GVK SU 2009-2009.08.27 Tartalom A Mórakert TÉSZ bemutatás Informatikai ellátottság Kommunikáció Egyéb informatikai rendszerek A Mórakert TÉSZ

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében

Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Az informatikai rendszerek kutatása a mezőgazdasági vállalkozások körében Témaválasztás okai: Szakdolgozati témám Érdeklődés a szektor iránt A vizsgálatok hiányosságai Vizsgálati módszer: Kérdőíves kutatás

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői:

MARKETING - MIX. Marketing mix elsődleges tényezői: MARKETING - MIX Marketing mix elsődleges tényezői: A marketing súlyponti kérdése, hogy milyen legyen a piacbefolyásoló eszközök optimális kombinációja. A legegyszerűbb megközelítésben a marketingszakembernek

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4

Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Vezetékes műsorterjesztés (Koaxiális előfizetői végződtetésű nagyfrekvenciás hálózaton) 2009Q4 Horváth László Horvath.d.laszlo@nmhh.hu 2010.09.21 TÉMAKÖRÖK 1. Fogalom meghatározások 03-06. 2. Előfizetők

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit

1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit 1. A mellékelt újságcikk (szemelvény, esettanulmány) alapján mutassa be a marketing fejlődési szakaszait, a marketing jellemzői tendenciáit napjainkban, a marketing sajátosságait a kereskedelemben! 7.

Részletesebben

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz

A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz A Magyar Telekom közelítése a változó telekom piachoz vezérigazgató-helyettes 2006.02.22. page 1 A Magyar Telekom stratégiája Megragadjuk a változásokat és proaktívan állunk a konvergenciához A technológiai

Részletesebben

eshop v1.x webáruház és katalógus keretrendszer

eshop v1.x webáruház és katalógus keretrendszer eshop v1.x webáruház és katalógus keretrendszer Legyen az Ön cégének is! Egyedi megjelenés, melyet az Ön igényeire alakítunk! Számítástechnikai webáruház és katalógus rendszer számítástechnikai viszonteladóknak.

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

NHH sajtótájékoztató. 2007 értékelés 2008 tervek

NHH sajtótájékoztató. 2007 értékelés 2008 tervek Pataki Dániel, elnök dr. Rozgonyi Krisztina, alelnök dr. Nyevrikel Emília, tanácstag Dömötörné dr. Ács Katalin,főigazgató-helyettes Takács Péter, hírközlési fogyasztói jogok képviselője NHH sajtótájékoztató

Részletesebben

Mobilinternet, TANTUSZ-bővítés

Mobilinternet, TANTUSZ-bővítés Takács Péter hírközlési fogyasztói jogok képviselője Sajtótájékoztató NHH, 2009. április 22. Mobilinternet, TANTUSZ-bővítés WWW.HFJK.NHH.HU 2 A mobilinternet-szolgáltatás egyre népszerűbb A szolgáltatást

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Telefonszolgáltatásra 2. sz. melléklet 2.4. Választható szolgáltatáscsomagok

Részletesebben

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat!

Honlapkészítés egyszerűen. Tegyük tisztába a dolgokat! Honlapkészítés egyszerűen Tegyük tisztába a dolgokat! Az Internet beépült a mindennapjainkba A technikai fejlődésnek és a szélessávú Internet elterjedésének köszönhetően ma már weboldalak milliárdjai között

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az NMHH CM/6839-1/2013 végzése alapján ÁSZF módosítást hajtunk végre, aminek hatályba lépése 2013-05-01. Az ÁSZF-ben lévő módosítások a következő pontokat

Részletesebben

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT

BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT BLUE MOBILE EGYSÉGES INTERNET-HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS LEÍRÓ TÁBLÁZAT Díjcsomag neve a nemzetközi adatkicserélő központok és és a nemzetközi adatkicserélő központok blue net 0.09766 GB (100 MB) VoIP nem

Részletesebben

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu

Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu Pester Attila értékesítési vezető a.pester@hfctechnics.hu 1 Tartalom Bevezető HFC Technics mérföldkövei Szállítók és partnerek Ügyfelek belföldön és külföldön HFC Technics szolgáltatásai Jövőbeni elképzelések

Részletesebben

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények:

5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói. Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: 5. számú MELLÉKLET A szolgáltatás minőségi mutatói Valamennyi szolgáltatás esetén értelmezhető szolgáltatásminőségi követelmények: a) szolgáltatáshoz való új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Összefoglaló. Jogszabályi keretek

Összefoglaló. Jogszabályi keretek Összefoglaló Jogszabályi keretek a Szervezetfejlesztés az ügyfélelégedettség növelése érdekében a Kisbéri Önkormányzatnál c. ÁROP-1.A.2/A-2008-0136 azonosítószámú projekthez 1. Projektünk befejeződött,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat

Tantárgyi program. 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező tagozat Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_GLD110-K3 Marketing 2. A neve, beosztása:, egyetemi tanár 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök (BSc) szak, levelező

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat

Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Hálózatsemlegesség - egységes internet szolgáltatás-leíró táblázat Díjcsomag neve Gergisuli Net I. Net II. Net III. Net IV. Kínált letöltési sebesség (Mbit/s) 0,5 2 3 5 10 Kínált feltöltési sebesség (Mbit/s)

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban

Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban 1 Stratégiai projekt súlyponti kérdései a közigazgatásban Kovács Endre Projekt Koordinációs Főosztály főosztályvezető / projektvezető Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság PM Fórum Budapest, 2015. április

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

11. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ ügynök útján, vagy telefonos úton létrejövõ szerzõdéskötéshez

11. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ ügynök útján, vagy telefonos úton létrejövõ szerzõdéskötéshez 11. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ ügynök útján, vagy telefonos úton létrejövõ szerzõdéskötéshez A ViDaNet Kábeltelevíziós Zrt. (9024 Gyõr, Orgona u. 10., Cg. 01-10-044210, adószám: 11919531-2-41, tel.: 1203

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH )

DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) DTH - KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ (NHH adatlapok) Műholdas televízió műsorterjesztés előfizetői szolgáltatás ( DTH ) A kérdőív minden lapján fel kell tüntetni a hatóság által adott szolgáltató-kódot, azaz az adatkérési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Projekt JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Részletes pontozási útmutató a projekt témákhoz Az ű projektmunka készítésére

Részletesebben

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály

Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011. Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Magyar Telekom lakossági termékpaletta 2011 Szél Zoltán Magyar Telekom Nyrt. Műszaki Szolgáltatások igazgatóság Támogató osztály Áttekintés Otthoni szolgáltatások Komplex, üzleti ügyfelek részére Mobil

Részletesebben

KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14.

KPMGalkalmazottak. biztosítási szokásai. KPMG Biztosítási konferencia. Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14. KPMGalkalmazottak biztosítási szokásai KPMG Biztosítási konferencia Előadó: Szőke Péter, igazgató 2015.05.14. Agenda Mik a minta főbb demográfia és egyéb jellemzői? Hogy takarítanak meg a KPMG dolgozói?

Részletesebben

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő

52 341 05 1000 00 00 Kereskedő Kereskedő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A kereskedelem helye, szerepe

A kereskedelem helye, szerepe A kereskedelem helye, szerepe Kereskedelem: Egyrészt tevékenység, melynek során a termékek előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz. Másrészt szervezet, amelyhez azok a vállalatok tartoznak, amelyek fő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A DIGITER-IT HUNGARY KFT. ÜZLETPOLITIKÁJA

A DIGITER-IT HUNGARY KFT. ÜZLETPOLITIKÁJA Üzletpolitika A DIGITER-IT HUNGARY KFT. ÜZLETPOLITIKÁJA A Digiter-IT Hungary Kft. (továbbiakban: Digiter) üzletszerzésére és értékesítésére irányuló alapvető elképzeléseit és irányelveit a következőekben

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN

TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN TV MÉG MINDIG CSÚCSFORMÁBAN BIG PICTURE (MEME) Vörös Csilla 2014. November 12. TARTALOM Változások kora - Helyzetkép Időeltolásos tévénézés TV+ Kitekintés Jövőkép 2 VÁLTOZÁSOK KORA HELYZETKÉP 2014. OKTÓBER:

Részletesebben

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata.

Ludányi János. ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet. Kivonatolt ASZF. A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. Ludányi János ( Egyéni Vállalkozó) Szolgáltató ApatNet Kivonatolt ASZF A szolgáltatás Általános szerződési feltételeinek kivonatolt változata. HATÁLYOS: 2014.11.01-TŐL Kelt: 2014. Szeptember 26. Közzététel:

Részletesebben

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január

BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január BANKI KARTELL LAKOSSÁGI BOOSTER KÉRDŐÍV 2014. január Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci versennyel kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. A kapott adatokat csak

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter

ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM. Készítette Borbola Péter ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM Készítette Borbola Péter EGY KIS IDÉZET A kereskedelem a hálón kezdetben lehet,hogy veszteséges lesz, de biztosan azzá fog válni, ha nem kerül oda! Esther Dyson TÉMAKÖRÖK, TARTALOM

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben