Igazgatósági beszámoló a Lakásszövetkezet évi működéséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatósági beszámoló a Lakásszövetkezet 2014. évi működéséről."

Átírás

1 VÁRALJA VIZIVÁROS LAKÁSSZÖVETKEZET Igazgatósági beszámoló a Lakásszövetkezet évi működéséről. Az Igazgatóság, az Alapszabályban meghatározott beszámolási kötelezettségének ezúton kíván eleget tenni. Összességében az elmúlt esztendő a szövetkezet életében különösebb eseményekkel nem járt, a vezetőség, a munkatársak, eleget téve kötelezettségeiknek végezték munkájukat. Tájékoztató a lakóházak részközgyűléseiről. Ismeretes, hogy ezeken a fórumokon döntenek a lakóházak az előző év gazdálkodási eredményeiről és határozzák meg a tárgyévre vonatkozó bevételi, költséggazdálkodási és felújítási terveket. Az Igazgatóság a szokásoknak megfelelően összeállított tervezet szerint bonyolította le ezeket részközgyűléseket. Minden esetben biztosította a személyre szóló meghívást, a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatást. A tulajdonosok részéről a megjelenés a korábbi évekéhez volt hasonló, megfigyelhető, hogy évről évre a házak többségéből egy bizonyos réteg jelenik meg, akik a legtöbb esetben kellő aktivitással vesznek részt a közgyűlések munkájában, konstruktívan hozzájárulnak a határozatok meghozatalához. A legtöbb esetben azonban a félhatos kezdés a jellemző. A mostani részközgyűlések adatszolgáltatásában ismételten változás történt. [A könyvelő váltásról majd a későbbiekben. ] A könyvelő iroda készítette a különböző anyagokat, a szövetkezet feladásai alapján. A korábbi évhez képest lényegesen jobban előkészíttet kimutatásokhoz, táblázatokhoz jutottak a tulajdonosok, különösen a pénzügyi elszámolások összeállítása volt áttekinthetőbb. Egy két helyet leszámítva, ahol főleg visszamenőleges jellegű értelmezési problémák merültek fel, különösebb gondok nem voltak a kimutatásoknál. A szövetkezet ezenkívül un. önrevíziós módon elkészítette a tulajdonosok közös költség elszámolását, től kezdődően, kiszűrve az un. Open lak program torzulásait. Ez azt jelenti, hogy a nyító állapot a továbbiakban fix pontként jelentkezik a személyek közös költség meghatározásánál. A részközgyűléseken a jelenlévők, a kívánt mértékű módosítások figyelembevételével, mindenütt elfogadták a év elszámolásait és meghatározták a évi terveket. Kivétel a Logodi 44. lakóház, ahol a késői adatszolgáltatás miatt, egy újabb részközgyűlés megtartására volt szükség. A részközgyűléseken az Igazgatóság beszámolt a rezsicsökkentésről, külön táblázatban kimutatva a részletes eredményeket, amelyeket a jelenlévők tudomásul vettek.

2 2 A részközgyűlések sikeres lebonyolítása biztosíthatja a lakóházak évi biztonságos működését, amelyet követ a tulajdonosok számára elkészítésre kerülő személyi elszámoló lap. Az eredményes működés alapja természetesen a közös költségek rendszeres fizetése, amelyeknél remélhetőleg tovább javul a fizetési készség. Ennek érdekében az Igazgatóság a már megkezdett rendszeres behajtó munkát kívánja folytatni. Ingatlankezelési tevékenység. Az Igazgatóság, részben a részközgyűlések elhangzottak, valamint tapasztalatai alapján, a már korábban kialakított rendszert alapul véve, a szövetkezet ez irányú munkáját elfogadhatónak tartja. A már korábban is bemutatott gondnoki teendő révén, gyorsabb a reagálás, az esetlegesen jelentkező hibák kijavítására illetve rendszeres a figyelem a megelőzésre. Ezenkívül költség hatékonyabb is, ha csak a kiszállási díjakat vesszük alapul. Ez nem jelenti azt, hogy esetként, helyenként nem jelentkeznek megoldódatlan problémák, pl. késések, vitatható számla, stb., amik sajnálatos módon egy ilyen 16 házas ingatlan kezelésnél előfordulnak. Az ingatlankezelés további javítása érdekében a szövetkezet vezetőinek, beleértve az FB. tagokat is, gyakrabban kell ellenőrizniük a lakóházak állapotát, az elvégzett munkákat. Felújítások. A évben elvégzett felújításokat a már megküldött melléklet szemlélteti. Az elvégzett munkálatokra, a korábbi felújításokkal szemben, a lényegesen szakszerűbb előkészítés és a kivitelezés alaposabb előkészítése és műszaki ellenőrzése volt a jellemző. Ezáltal biztosítható a tartósabb minőség és hatékonyabb megtérülés, főként a Varsányi lakóház tetőfelújítására, a Csapláros házak tetőterasz szigetelésére gondolunk.. E helyen kell foglalkozni a részközgyűléseken, az Igazgatóság által külön programként szerepeltette azon a jogszabályi változtatásokkal, amelyek a lakóházak működését különösen érintik. Így elsősorban a gáz vezetékek, a kémények és a liftek aktuális felújítása. Ezekre részben az ott lakók saját érdekében, részben az ellenőrzések során felmerülő hiányosságokat követhető rendkívül súlyos büntetések kiszabása miatt célszerű visszatérni. Itt házanként más és más a helyzet, amelyet az illető részközgyűlésen mindenütt megtárgyaltak a részt vevők és határoztak a szükségesekről. Ebben a fejezetben kell szólni a felújítások finanszírozási lehetőségeiről. A korábbi lehetőségekkel szemben szinte bizonyos a fejlesztéseket szolgáló pályázati rendszer átalakulása, amit főként az energiahatékonysági elvárásokhoz kötnek, illetve jelentős önerő garantálása kell [ pl. Otthon melege pályázat ]. Ha megnézzük házaink ilyen irányú helyzetét, akkor a legtöbb helyen komoly mértékű felújítási hányad emelése szükséges, ami már nem jelenthet nagyobb

3 3 gondot, mivel a közös költségeknél a fenntartási részt tekintve nincs növekedés és a szövetkezeti hozzájárulás is, immár ötödik éve nem emelkedik. Ehhez kapcsolható a lakástakarék szerződések kérdése is,amelyről külön is kell szólnunk. A jelenlegi alacsony banki hozam környezetben különös jelentősége van ennek a pénzgyűjtési formának, amihez jön, mint közismert, a 30%-os állami támogatás. Mindezen túl, meghatározott időn túl, az érintett lakóház hitelfelvételi lehetőséghez is juthat, amire más banki lehetőség egyáltalán nincs. Az utóbbi időben a pénzügyi intézetek a lakóházak pénzügyi gondjainak enyhítésére elfogadják az egyéni [ tulajdonosi ] szerződés kötést is. Ez azt jelenti, hogy az egyén köti a szerződést, a lakóház törleszt és így hozzákerül a megtakarítás összege és ezen belül a 30% - os állami támogatást is realizálja. Gazdálkodás. A szövetkezet gazdálkodását a tárgyévben továbbra is a stabilitás jellemzi. Mind a lakóházak, mind a központi fizetési kötelezettségeknek alapvetően és időben eleget tett. Késedelmes fizetések a szállítói számláknál [ elsősorban szolgáltatói ] elvétve fordulnak elő. Ez annak a következménye is, hogy tovább javult a fizetési fegyelem a közös költségeknél. A korábbi nagy tartozók száma az intenzív behajtások következtében minimálisra esett, az eseti tartózók jelentős része, ha késve, is de fizet. A javulást mutatja az is, hogy a korábbi évekhez képest lényegesen csökkent az elszámolt késedelmi kamat összege. Pl évben az összes késedelmi kamatból a központot megillető rész 406 ezer Ft, a múlt évben már csak 148 ezer Ft, vagyis az alap összegek is csökkentek. Röviden szólni kell a Logodi 44. lakóház elszámolási helyzetéről, amiben sajnos lényeges javulás nincs. Továbbra is nehezíti a helyzetet, hogy a tavalyi beszámolóban már ismertetett per elhúzódása miatt, az építési tartozások elszámolása függőben van. Hiába nyerte meg a szövetkezet a pert első fokon, az újabb fellebbezés várható elhúzódása illetve annak kimenetele bizonytalan. A közös költségek intenzívebb beszedésére is kihatással van a per, valamint az állandó, visszamenőleges hivatkozású kifogások miatt is. Így a szövetkezet nem tudja érvényesíteni már több éve a szövetkezeti hozzájárulások beszedést, valamint bírói végrehajtás miatt újabb tartozás is keletkezett a Logodi lakóház terhére [ 3.7 Mó Ft ]. A szövetkezeti központ költségvetését a külön táblázat mutatja. Ennek alapján megállapítható, hogy az Igazgatóság a tervben meghatározott gazdálkodást folytatta és az elmúlt évhez képest 1.2 Mó Ft tal csökkentek a központi költségek. Vagyis az Igazgatóság minden téren az ésszerű gazdálkodási elveket kívánja követni. Jellemző erre, hogy a szövetkezeti központban munkálkodó 4 fő részmunkaidős, a munkabérek, tiszteletdíjak évek óta változatlanok. Ugyanakkor az Igazgatóság lényegesen többet költ a gépesítésre és az ahhoz kapcsolódó karbantartásokra.

4 4 Amint a beszámoló egyéb részeiből is kitűnik, a szövetkezet változatlanul un. kiszervezési formában oldja meg a gondnoksági teendőket, a jogi ügyek intézését, és amelyekhez most a könyvelés is csatlakozott. Jogi ügyek. Az elmúlt évben e téren lényeges változások nem voltak. A szövetkezet ez irányú tevékenységét dr. Gabnay Edit ügyvéd látja el, aki intenzíven részt vesz a szövetkezet munkájában, segítve az Igazgatóságot, a lakóházak egyes ügyeinek az intézését, különös figyelemmel a behajtásokra. Tevékenységével az Igazgatóság teljes mértékben elégedett. A szövetkezetnél jelenleg, a már említett per folyik és több fizetési meghagyás indult el. Könyvelés helyzete. Az elmúlt év júniusában, a korábban már közöltek alapján a szövetkezet könyvelését végző Accuretta kft. [ Tamásné Dorogi Mária ] felmondta a megbízását. A szerződés alapján az évzárással kapcsolatos teendőket elkészítette: lakóházak elszámolása, egyéni kiértesítések, mérleg és eredmény kimutatás. Elmaradt viszont a Logodi 44. lakóház elszámolásának befejezése. Végül munkaköri átadási kötelezettségének, írásos formában eleget tett. Az Igazgatóság, annak érdekében, hogy e jelentős munkánál ne legyen kitéve, a személyeknél előforduló, előre nem látható események miatti váratlan munka kieséseknek, könyvelő irodát keresett meg a munka folytatására. Így került kapcsolatba az Adiuto Fortis SCT kft. könyvelő irodával, amellyel végül is megállapodott a szövetkezet könyvelési teendőinek ellátására. Az eddigi tapasztalatok alapvetően kedvezőek. Az iroda a múlt évben átvette a könyvelést, majd az év zárását követően elkészítette a lakóházak tételes elszámolását, a szövetkezet évi mérleg és eredmény kimutatását. A problémák egyrészt a lakásszövetkezeti számvitel ismeretének hiányából, másrészt a korábbi könyvelések által kellően le nem zárt tételek meglétéből erednek. Ezek miatt késtek esetenkénti a lakóházi elszámolások, vagy azok a minimális pontatlanságok az összesítéseknél, amelyek azonban az eredményeket összességében nem befolyásolták. Az Igazgatóság szándéka, hogy hosszú távú kapcsolatot alakítson ki a könyvelő irodával, hogy ezt, az évek óta estenként sok gondot okozó problémát megoldja, ezáltal egy megbízható adatszolgáltatást biztosítson a tulajdonosok és az egyéb hatósági szervek felé és egyúttal a régből itt maradt rendezetlenséget tisztázza és lezárja. Ennek érdekében a két fél megállapodott, hogy a kezdeti időszak tapasztalatait értékeli és megállapodik a múlt rendezésében, a további racionális munkafolyamatok végzésben, amihez szükségesnek tartjuk az FB. elnök asszony közreműködését is.

5 5 Összefoglalva az Igazgatóság az elmúlt év munkáját alapvetően megfelelőnek ítéli meg. A tagsági, a tulajdonosokkal való kapcsolatot, néhány főleg szubjektív jellegű konfliktusokat kivéve, jónak tartja, igyekszik az ingatlankezelésben előforduló hiányosságokat megoldani. Fontosnak tartja, hogy főleg a felújítások, a lakóházak állapotának megóvása és az esetleges modernizálások érdekében a lehetséges külső segítségeket,[ pl pályázatok ] felkutassa és az azokba való bekapcsolódásra a lakóközösségeket kellő időben felkészítse. Egyúttal megköszönjük mind azok közreműködését, akik elősegítették a szövetkezet szerteágazó munkáját, azon küldötteknek, akik rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, elősegítve a határozatok meghozatalát. Bízunk abban, hogy azon küldöttek is időt szakítanak a megjelenésre, akikkel csak nagyon ritkán találkozunk. Tisztelt Küldöttek! Kérjük beszámolónk elfogadását. Budapest, május hó Az Igazgatóság nevében: Szabó Dezső elnök

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet a lakók szolgálatában 1184 Budapest, Lakatos út 32/A. 295-12-77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ a 2014. évi pénzügyi-gazdasági

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások

Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások Lakásszövetkezetek gazdálkodásában bekövetkező változások A lakásszövetkezetek gazdálkodásában 2004. január elsejétől számot tevő változás következik be. A változások alapvetően az Áfa-törvény és az egyéb

Részletesebben

Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a 2014. évi tervekről

Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a 2014. évi tervekről Az Igazgatóság beszámolója a lakásszövetkezet 2013. évi tevékenységéről, zárszámadásáról és a 2014. évi tervekről Tisztelt Küldött Társunk! Lakásszövetkezetünk Igazgatósága az Alapszabályunk, a Szervezeti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Búza Lakásszövetkezet 2014. év gazdálkodásáról és az Igazgatóság tevékenységéről Az Igazgatóság fő feladatait a Közgyűlés 2014. évre elfogadott határozat végrehajtása mellett a lakásszövetkezet

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2013. évi szöveges beszámoló jelentése I. Feladatkör, tevékenység Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ. Farkas Tamás. Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa. XX. évfolyam 2009. január Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa XX. évfolyam 2009. január ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Az Otthonunk 2008-ban megújult formátumának

Részletesebben

Közös képviselet árajánlat

Közös képviselet árajánlat 1. oldal E.Service VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. társasház képviseleti irodája 1078 Budapest, Nefelejcs u.41. telefon/fax: 786-0211 postacím: 1437 Budapest, pf.:813 Tisztelt Számvizsgáló Bizottság!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése

A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése A Pannon Váltó Nyrt. 2014-es üzleti évről, IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentése Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. H-1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor:

Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Kapcsolódó indikátor: Tanácsadási tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Kapcsolódó indikátor: A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Dokumentum: Tanácsadói tevékenység: Back Office 2.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet a közösség szolgálatában 1184 Budapest, Lakatos út 32/A. 295-12-77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ a 2013. évi pénzügyi-gazdasági

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FOLYAMATÁBRÁJA. Belső ellenőrzési tevékenység minőségbiztosítása. 1. Tervezés VI. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: A belső ellenőrzési tevékenység folyamatábrája 2. számú melléklet: Hatáskör-mátrix 3. számú melléklet: Kockázatelemzési modellek 4. számú melléklet: Kockázati tényezők

Részletesebben

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről

04/725/2011. Beszámoló. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről 04/725/2011 Beszámoló A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal és a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2010. évi tevékenységéről TARTALOMJEGYZÉK I. BESZÁMOLÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

gyorsabb közzététele. múlt esztendő hisz beindult a LOSZ hírlevél szolgáltatása és megkezdődött

gyorsabb közzététele. múlt esztendő hisz beindult a LOSZ hírlevél szolgáltatása és megkezdődött XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Hagyományt követve az újév első Otthonunk számában köszöntő gyanánt számvetést végzünk az

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

2011. évi ÜZLETI TERV

2011. évi ÜZLETI TERV Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi ÜZLETI TERV 2011. február 10. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A BVH KFT. FELADATA... 5 3. ÁTVÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEK... 6 4. A BVH KFT. 2011.

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PALOTA HOLDING ZRt. 1156. Budapest, Száraznád u. 4-6. Vezérigazgató PALOTA HOLDING INGATLAN- ÉS VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETI JELENTÉSE 2013. évről T A R T A L O M J E G Y Z É

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

ÜZLETI TERV 2014. ÉV ÜZLETI TERV 2014. ÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásról,

Részletesebben