HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 156. szám, július A MOL-csoport Európai Üzemi Tanács üléséről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Budaörsön, a Hotel Holiday Inn-ben tartotta az EÜT idei éves rendes és ezúttal tisztújító ülését június 3-5. között. Az ülés első napjának napirendjén a közötti hároméves ciklus beszámolója, országjelentések és az új testület tisztségviselőinek megválasztása szerepelt. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében üdvözölte a régi és az új tagokat, külön a horvátországi tagokat, akik a felső vezetés és az EÜT ügyvezetés megállapodása szerint Horvátország uniós csatlakozását röviddel megelőzően teljes jogú tagságot nyertek a Tanácsban. Ismertette a 25 tagúvá bővült testület kialakításának szempontjait és bemutatkozásra kérte fel a tagokat. Az elnök részletesen ismertette a hároméves ciklus során végzett tevékenységet és az időszak eseményeit. Beszámolójában a tagokkal való kapcsolattartásra, a szervezeti változások nyomon követésére és az azzal kapcsolatos információgyűjtésre és konzultációra, valamint egyeztetésre, a tagok képzésére, a tagvállalatok meglátogatására és a nemzetközi kapcsolattartásra fókuszált. A mindennapi munka részét képezte az ügyvezetés rendszeres tanácskozása, valamint a felső vezetéssel folytatott megbeszélések aktuális kérdésekről, a Megállapodás aktualizálása, az információs és konzultációs jogok megerősítése, valamint az éves egyszeri rendes ülések gyakorlatának kibővítése. Kiemelte, hogy ban a GLOCAL átszervezéssel kapcsolatos egyeztetések és konzultációk kötötték le az ügyvezetés figyelmét, az ország-látogatások és a képzések halasztást szenvedtek. Sikerként értékelte a Megállapodás módosítását a 2009/38/EK direktívának megfelelően, az információs és konzultációs jogok megerősödését, az éves konzultációs testületi ülések bevezetését az éves rendes ülésen felül, valamint a tagok angol nyelvi képzését. A tagok beszámoltak a működési területükön lezajlott eseményekről és az általuk képviselt vállalatok eredményeiről. Részletes prezentációt tartott Krajčír Peter (Slovnaft), Zsíros István (FGSZ), Kalász Sándor (GES), Kovács József (TVK), Pipunić Jasna (INA), Vida Marijana (MOL Slovenia), Vincze Katalin (MOL Romania), Frignani Flavio (IES) és Aschauer Werner (MOL Austria). Bakos Ernő röviden beszámol a magyarországi gazdasági helyzetről, az adórendszerről, az energiaszektort sújtó adókról, és ezzel összefüggésben a nagyberuházások halasztásáról a MOL-nál, valamint a MOL eredményéről és az aktuális helyzetről. Ezt követően az elnök lezártnak minősítette a hároméves ciklust, méltatta és megköszönte a tagok és az ügyvezetés, valamint a koordinátor munkáját. Bejelentette, hogy az új testület tisztségviselőket választ a Megállapodás szerint elnöki, két elnökhelyettesi és egy ügyvezetői pozícióra. A választás levezetésére Komoróczyné Ladányi Juditot kérte fel a testület. A levezető elnök javaslatokat kért a betöltendő pozíciókra és felhívta a testület figyelmét, hogy jelöltjeiket lehetőleg különböző országból, A tartalomból: Elnöki nyílt levél 3. oldal Búcsú a 60 éves geofizikától 5. oldal Hagyományápolás 6. oldal GEOINFORM hírek 6. oldal Évfordulós történések 7. oldal Nyugdíjas találkozó a KVV-nél 8. oldal Olajos Teke Kupa és Lukvár emlékverseny 9. oldal MOL Horgász Kupa 10. oldal In memoriam Makra Péter 11. oldal Hírcsatorna 12. oldal Következő lapzárta: szeptember 4. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július a nők és férfiak arányának szem előtt tartásával tegyék meg. A jelölések alapján a testület újra bizalmat szavazott Bakos Ernőnek az elnöki pozícióban, Krajčír Peternek az elnökhelyettesi pozícióban és Kovács Az újjáválasztott EÜT elnök Józsefnek, az ügyvezetés tagjának. Elnökhelyettesnek választották az újonnan csatlakozó horvát tagok közül Pipunić Jasnát. Az megválasztott Ügyvezető Bizottság megköszönte a bizalmat. Székfoglaló beszédében Bakos Ernő elnök elmondta, hogy a következő öt évben a konzultációk gyakoriságának növelésére fog törekedni, az üzemi tanácsok szorosabb együttműködésére, a szakszervezetek közreműködésre és a tagok még nagyobb aktivitására számít. *** Az ülés második napjának délelőttjén az EÜT látogatást tett a Dunai Finomítóban Százhalombattán. Meghallgatták Kasza Tamás üzemtechnológia szenior szakmérnök átfogó ismertetését a Dunai Finomító létrehozásának, fejlesztéseinek történetéről és az üzemek működéséről, paramétereiről. Délután a tanácsteremben folytatódott a munka a következő évi munkaterv tervezet és az ötéves ciklus stratégiai tervének megvitatásával. Az elnök szóban vázolta az ügyvezetésnek az éves munkatervre vonatkozó javaslatait és vitára bocsátotta. *** Az ülés a harmadik napon felsővezetői tájékoztatóval és Fórummal folytatódott. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató gratulált a választásokhoz, megköszönte a régi testület munkáját és sikereket kívánt az új testületnek. A Fórumon az elnök-vezérigazgató összefoglalta a MOL-csoport működését befolyásoló gazdasági jellemzőket, ismertette a csoport stratégiáját és a kilátásokat. Jelezte, hogy a válság következtében egy tartósan megváltozott gazdasági környezetben kell a változásokhoz való alkalmazkodási képességünket megerősíteni. Úgy jellemezte a MOL működési környezetét, hogy azt a piaci volatilitás, a gazdasági bizonytalanság, az állam növekvő szerepvállalása a gazdaságban, az állami szabályozók erősödése, az árszabályozások és speciális adók bevezetése, az EU vezető szerepének gyengülése jellemzi a globális piacon. Az írásban előre beküldött és a helyszínen feltett kérdésekre Hernádi Zsolt, Ratatics Péter, Demeter Bubalo Zdravka, Fogarasi Attila, Eerola Miika, Fasimon Sándor és Fekete László válaszolt. A kérdések többsége a GLOCAL átszervezés értékelésére, a HR stratégiára, a finomítók sorsára, a kutatás-termelés kilátásaira és eredményeire, a kiskereskedelem jövőjére irányult. Bakos Ernő EÜT elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az EÜT hatékonyan közreműködik a vezetés és a munkavállalók közötti kommunikációban, viszont a tagok titoktartási kötelezettségének dacára az EÜT az elmúlt időben megkésve, vagy egyáltalán nem kapott információt egyes eseményekről. A divíziók elmúlt évi teljesítményét értékelve az elnök-vezérigazgató elmondta, hogy a szíriai politikai helyzet miatt a beruházások dacára a gázkitermelésből származó ellenértékhez nem jutunk hozzá. Ez 2012-ben negatív hatást jelentett az US eredményeire. A kitermelés az US-ben nőtt és magas volt a szénhidrogénár. Probléma viszont a termeléscsökkenés az elöregedő mezőkön, az orosz mezőkön pedig az optimista várakozásokkal ellentétben a termelés elmarad a tervezettől. A DS feldolgozás és kereskedelem 2012-ben az elmúlt négy év legjobb eredményét hozta 168 milliárd forinttal, ami részben a DS program pozitív hatásainak tudható be. A gyenge kereslet miatt meszszebbre kell szállítani a termékeket, és alacsonyabb árréssel lehet értékesíteni. A rosszabbodó piaci feltételek mellett a retail 26 milliárd forintos eredményt ért el. A petchem továbbra is veszteséges. A gáz üzletágat hátrányosan érinti az állami szabályozás, valamint a különösen enyhe időjárás és a gazdasági visszaesés miatt az elmúlt évben markánsan csökkent a gázfogyasztás. A beruházások csoport szinten 5%-kal nőttek. A csoport a hitel és kötvény állományát kedvezőbb kondíciókkal hosszú távra átstrukturálta, a növekedésnek nincs finanszírozási gátja. Az elnök-vezérigazgató 2013-ban alacsony szintű üzemanyag keresletet, de a keresletcsökkenés lassulását vetítette előre a régióban. Kijelentette, hogy az eddiginél jobb beruházás menedzselést vár el a munkatársaktól az egész csoportban. A növekedés kulcsa továbbra is az US-ben rejlik. Munkánkat nehezíti, hogy lejártak a licenceink és csökkent a kutatható területek száma. Magyarországon, Horvátországban nem írnak ki új kutatási licenceket, így kénytelenek vagyunk külföldön kutatási és termelésbe állított készleteket vásárolni. Mérlegelni kell az off-shore vagy az onshore lehetőségeit és kockázatait, meg kell fontolni a nyitást olyan új perspektivikus szegmensek felé, mint Kazahsztán és Kurdisztán. Friss tudással rendelkező szakemberekre van szükségünk az US-ben ahhoz, hogy ismeretlen területek felé nyissunk. A DS-ben legfontosabb, hogy az új DS környezetnek megfelelően a termelés hatékonyságra, a termelés kiválóságra koncentráljunk. A nagy többletkapacitás miatt a gyenge hatékonyságú finomítók el fognak tűnni a piacról. Növekedés a DS-ben a piac stabilizálása révén érhető el, ezért vásárolunk benzinkút hálózatot. Összhangba kell hozni a működési és a dolgozói érdekeket az érintettek, a kormányok, a részvényesek bevonásával és a győztes-győztes pozícióra kell törekedni. Eerola Miika és Fasimon Sándor megnyugtatott, hogy a MOL nem tervez finomító bezárást. A GLOCAL program folyamatát Ratatics Péter értékelte. Elmondta, hogy a vállalat történetében ez a legnagyobb létszámmozgással járó átszervezés, a frissen gondolkodó munkatársak bevonását célozta a vállalatirányításba, valamint a munkamegosztást a központ és a lokális vállalatok között. A folyamat számos hibája ellenére sikeresen lezajlott, noha még mindig vannak betöltetlen pozíciók. Az eredmények között sorolta fel a laposabb szervezet kialakítását, a döntési szinteknek a problémák megjelenési helyére való delegálást, az évi 20 millió eurós megtakarítást eredményező új DS program alprojektjeit. Kalász Sándor a GES felszámolása kapcsán a felszámoló és az érdekképviseletek közötti egyeztetésről számolt be. Kérte a HR támogatását a MOL-ban a csoportos létszámleépítésnél használható technikák alkalmazásához a GES munkavállalóira, akik minden elkötelezettségük dacára, többségükben meglett korukra önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. Fasimon Sándor és Fekete László azonos bánásmódot ígért és támogatásukról biztosították a GES munkavállalóit. Bakos Ernő megköszönte a tájékoztatást és kijelentette, hogy az átszervezés akkor sikeres, ha azt a munkavállalók érdekeinek és a Csoport hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával az érintettek közösen együttműködve támogatják. A vezetés biztosította a testületet, hogy minden szükséges tájékoztatást megadnak és figyelemmel fogadják a kritikákat. Éblné Németh Margit A nemzetközi összefogás erősebbé tesz!

3 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Elnöki nyílt levél Együttműködés és integráció Biri László, a MOL Bányász elnöke Kihívásokkal teli világunkban olykor bizonytalan útkeresés jellemzi a társadalmunkban az egyént és az életünket újratermelő embercsoportokat is. Válság van a Földön. Ez valóban válság, vagy a társadalmi fejlődés egyik szükségszerű folyamata?! Esetleg a túlnépesedésünk következményeként jelentkező események sorozata?! Vagy valóban egy válsághelyzetről beszélhetünk, amely véleményem szerint elkerülhető lett volna? Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt állítom, hogy igen. Bár az emberi gyarlóságot az idealizmusomból fakadóan kevésbé veszem figyelembe, mint amennyire esetleg indokolt lenne. Azért gondolom ezeket, mert az elmúlt két évtizedben a harácsoló tőke utáni vágy teljesen felborította a társadalom működőképességét. Valójában mi történt? A bankok határozták meg hitel kihelyezési politikájukon keresztül, hogy mely vállalkozások és kik kaphatnak hitelt. Mely cégek kapnak esélyt jobb piaci pozíció megszerzésére, illetve mely személyek vásárolhatnak erőn felül. Mivel nem volt központi eredményes rendező elv, így a labilis társadalmi, gazdasági egyensúly szükségszerűen felborult. A probléma odáig vezetett, hogy a vállalkozási oldalon (kínálati oldal) olyan sok jól működő szereplő jelent meg, amit a fogyasztás nem volt képest átvenni. A kezdeti aranyidőszakban a képződött (létrehozott) eredmények és megtakarítások kivándoroltak az országból. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy sokan a sor végére kerültek és tönkrementek. Ugyanígy csődbe ment soksok magánszemély is. Vállalatok kerülnek csődhelyzetbe. Folyamatossá válik a hatékonyságnövelésből fakadó létszámleépítés. Létrejön egy hatalmas munkanélküli embercsoport, amelynek kilátástalanná válik az élethelyzete. Mikor leszünk a végén és gondolkodhatunk a biztonságos jövőn? Nem igazán lehet megmondani. Egy biztos, ha Szent Borbála vezeti utunkat, a Jó szerencsét hitet ad a jövőre vonatkozóan és bízva önmagunkban, aktív építő tagként dolgozunk a Csapatban, nem járunk rossz úton.(!) Azt gondolom, nem könnyű a helyzet. A kérdés mindenkiben napi szinten jelen van. Mi a kivezető út? Mint ahogyan a tőke teszi, ilyen esetekben több út létezik: Visszafogjuk a termelést és kivárunk; Válságban kell fejlődni; Összefogunk és az erősebb túlélheti; Új utakat keresünk; Bármelyik is a helyes út, az összefogás minden esetben jelen van. A hat konföderációs szintű érdekképviselet nehezen zárkózott fel a változásokhoz. Ma eljutottunk oda, hogy az MSZOSZ, az AUTO- NÓM és a SZEF egyesül. A LIGA, a Munkástanácsok és az ÉSZT hogyan gondolja a jövőt, arról nincs információnk. Ebben a helyzetben a felelősségünk tovább nő. Vezetni és támogatni a munkavállalókat a járható és biztos úton. Ehhez erős és rugalmas szervezetre van szükség. Olyan szerteágazó a tevékenységünk, hogy egyenként már nem leszünk képesek a feladatainkat elvégezni. Összefogás! Első lépésként tiszteletben kell tartanunk egymás érdekeit és értékeit. Ha ez sikerül, sikeres lehet az összefogás is. Az olaj- és gáziparban működő szakszervezetek együttműködése sikeres, akár napi szinten is. Egy lépés választ el bennünket attól, hogy ez az összefogás, amiről beszélek, megvalósulhasson. Azt gondolom, hogy az egyesülésen túl nincs más alternatíva. A szervezettségünk közel A MOL Bányász az európai szintű érdekképviseletben 40%-os, ha összeadjuk a tagjaink számát. Küzdünk a törvényi változások és a vállalatok hatékonyságjavító intézkedéseinek hatásaival. Erőforrásaink szűkösek. A szakszervezeteknek fejlődniük kell annak érdekében, hogy az érdekvédelmi tevékenységünk és az érdekérvényesítő képességünk javuljon. A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet jelképesen Kitárja kapuit. Partner minden olyan változásban, változtatásban, amely a munkavállalók munkakörülményeinek javítását eredményezheti. El kell jutnunk oda, hogy a Szakszervezetek képesek legyenek olyan tevékenységre, amely olyan utakat, lehetőségeket mutat a munkáltatók számára, amely elkerülhetővé teszi az elbocsátásokat. Na persze, ehhez kevés a Mi összefogásunk. Meg kell lépnie rajtunk kívül még sok társszervezetnek is. A háttérnek biztos alapokon kell működnie, mert a Szakszervezetben: Egyedül nem látszom tömegnek (Pataky Péter). Ehhez munkatársak, szaktudás és végtelen lojális munkavégzés szükséges Az elkötelezettség tanulható emberi érzés, de az, amiről én beszélek az velünk születik. Kedves Kolléganők! Kollégák! Bízom abban, hogy a tőlünk fejlettebb társadalmak gyakorlatából tanulunk! Felismerjük a saját érdekeink objektív értékrendjét! A jövő történelmét író mai kihívásokra adott válaszok helyesek lesznek! Lesz egy olyan Szakszervezetünk, melyben a Csapattagként végzett munka büszkeséggel teli, közös, mindenki számára sikeres, jobb, nyugodtabb és szeretetteljesebb életet fog hozni! A MOL Bányász Szakszervezet minden munkavállalót vár a tagjai közé! A jövőt nem adják ingyen, azt meg kell teremteni! Jó szerencsét! indult tapasztalatcserének, amikor Potter látogatott a MOL Bányászhoz tavaly májusban. A látogatás során Biri László bemutatta a MOL Bányász Szakszervezetet és szerepét a magyarországi országos érdekképviseletben. A belga kollégák elsősorban az energiaágazati és olaj- és gázipa- Szövetségiszervezeti élet Biri László A MOL Bányász elnöke 2013 első felében a MOL Bányász Szakszervezet az IndustriAll szakszervezeti szövetség politikai bizottsági munkájában vett részt Luxemburgban és Brüsszelben, valamint együttműködést előkészítő tapasztaltat-csere látogatást tett az ACV-CSC belga konföderáció alelnökének a meghívására. Biri László február között Brüszszelben konzultált Alfons Potterrel, az energiaiparban, olajiparban, vegyiparban és a szakipari ágazatokban aktív, Belgiumban a második legnagyobb szakszervezeti konföderáció elnökével. A konzultáció a folytatása volt a belga kezdeményezésre A szakszervezet óriási erő, amivel elérhetünk valamit!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július ri együttműködés lehetősége iránt érdeklődtek és együttműködési megállapodás megkötésére tettek javaslatot. A felek az együttműködés lehetőségét és előnyeit megvizsgálták és a megállapodás aláírására Brüsszelben került sor június 12-én. Az IndustriAll politikai bizottságaiban és a Végrehajtó Bizottságban végeznek munkát a MOL Bányász tisztségviselői. A Kollektív Tárgyalás Bizottságnak Biri László a tagja, és a luxemburgi ülésen, március én a bérképzéssel, a bizonytalan foglalkoztatással, a munkaidő direktívával foglalkoztak. A Vállalatpolitikai és Európai Üzemi Tanács Bizottságban szakszervezetünket Éblné Németh Margit, a bizottság tagja képviselte a Luxemburgban tartott első félévi ügyrendi ülésen április án. A bizottság az ipar megtartásának kérdéseivel foglalkozott Európában, különös tekintettel az acéliparra, a vegyiparra és az autógyártásra. Előterjesztették az éves képzési tervet, amely a szakszervezetek koordinációs feladataira összpontosít az EÜT-ben és az érdekképviseletre a multinacionális vállalatoknál. A Szociálpolitikai Bizottságban a bizottság tagja, Bakos Ernő vett részt május 7-én. A bizottság a válság okozta foglalkoztatási problémákra, a munkanélküliség kérdéseire, különösen a fiatalok elhelyezkedési problémáira, a szakképzésnek az ipar igényeit kielégítő fejlesztésére koncentrált. A Végrehajtó Bizottságnak Biri László a tagja, és Brüsszelben tartotta ülését június án. A VB elfogadta a politikai bizottságok munka- és képzési tervét. Megvitatták a válság következtében kialakult hosszú távúnak ígérkező recesszió hatásait a munkavállalókra és bírálták a kormányok megszorító intézkedéseit. A VB őszi ülésére meghívják az EP tagját és a foglalkoztatásért felelős biztost, hogy adjon tájékoztatást az Európai Bizottság stratégiai elképzeléseiről. Az őszi ülésig több egyeztetést terveznek az EB-vel és javaslatokat dolgoznak ki a foglalkoztatás növelésére, az ipar és a munkahelyek megtartására. A VB tagjai közös nyilatkozatban ítélték el a görög kormányt a közszolgálati televízió bezárásáért és a török kormányt a tüntetőkkel szembeni brutális fellépésért. É.N.M. Nyugdíjas konferencia Zamárdiban A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Nyugdíjas Szövetsége 3 napos Nyugdíjas Konferenciát és tisztségviselői továbbképzést tartott. Aszervezők célja az volt, hogy a választmány tagjai társaiknak, a mindennapok során felmerülő kérdéseikre széles ismereteken alapuló, pontos válaszokat adhassanak. Így jól felkészült előadók szóltak a szociális biztonságot erősítő programról, családjogi kérdésekről, és bűncselekmény megelőzésének jelentőségéről. Továbbá ismertették a bejelentett szakszervezeti egyesülés várható alakulását, és az MSZP nyugdíjasokat érintő választási programját. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, idősügyi miniszteri biztos, Budapest V. kerületi alpolgármester bemutatta az irányításával készült, s a kerületükben már sikerrel bevezetett idősek szociális biztonságát erősítő programot. Ennek lényeges eleme, hogy a 80 év feletti lakosokkal közvetlenül foglalkoznak hivatásosok és önkéntesek. A jelzőrendszer kiépítésén túl egészségügyi ellátásukat is központilag szervezik, s a jelentkező diákok segítségét is igénybe veszik. Jelenleg a költségek felbecsülése és a rendszer működőképességének ellenőrzése céljából Szombathelyen, Kisvárdán és Jászfényszarun próba üzemet tartanak. A minisztérium tervei szerint az önkormányzatokat tehermentesítendő csak uniós forrásból kívánják az egész országban bevezetni ezt a támogatási formát. Dr. Harsányi József ügyvéd számtalan példán keresztül ismertette a törvényes öröklés, a házastársi tulajdon, és a párkapcsolatok (házasság, élettárs, együttélés) létesítésének és bontásának törvényben rögzített szabályait és az ezekkel járó jogokat és kötelezettségeket. Befejezésül javasolta: idősebb korban különösen fontos, hogy az illető ügyvédhez forduljon, segítséget kérjen, mert ezzel megelőzheti a vagyonából való teljes kiforgatást. Wolf Csilla, a Siófoki Rendőrkapitányság munkatársa egy rövid film levetítését követően magyarázta el az idős, jó szándékú emberek sorozatos hibáit, melyekkel megkönnyítik a bűnelkövetők dolgát. Nyomatékosan kérte, zárkózzanak el az emberek a pénzváltástól, az idegenek lakásba beengedésétől még igazolvány felmutatását követően is, hiszen szemüveg nélkül esetleg a hamis igazolványt nem ismerik fel. Hernádvölgyi Andrea, az MSZOSZ alelnöke a szakszervezetek bejelentett egyesülési szándékát nagyon fontos lépésnek tartja. A különböző szervezeti struktúrákat most próbálják sziszifuszi munkával öszszefésülni. Szeptemberre szeretnék az egységesített alapszabályt elkészíteni. Fontos és sürgős megoldandó feladatok: vagyon felmérés, tagdíj egységesítés, párhuzamosságok felszámolása. Céljaik: novemberig megtartani az új alakuló kongresszust, s csak a bejegyzést követően szűnnének meg az alapítók. Az elfogadott program és feladatok mögé kell a forrásokat rendelni. A parlamenti pártok közül az MSZP képviseltette magát, melynek elnöke, Mesterházy Attila bejelentette, hogy pártja komolyan gondolja az ellenzéki erők összefogását. A programot, amely mentén tárgyalni szeretnének, feltették az internetre. Véleményük szerint 5 csoport lesz a nyertese a baloldal győzelmének, s ezek között vannak az idősek, a nyugdíjasok. Nyolc pontba sűrítették az idősek körülményeinek a javítását. Ezek a megvalósítandó ígéretek, melyek között vannak olyanok is, amiket csak ütemezni tudnak, mert az indulásnál valószínűleg nem lesz rá forrás. Hozzászólásokra, kérdésekre válaszolva többek között elmondta, hogy visszaállítják a társadalmi párbeszédet, kiemelten foglalkoznak majd az egészségügy rendbetételével, az oktatás és foglalkoztatáspolitika újragondolásával, a tömegközlekedés felélesztésével, azon belül a 65 év felettiek utazási kedvezményeinek a visszaadásával. Jelezte, hogy az MSZP kész a tárgyalásokra, annak elhúzódása nem rajtuk múlik. A konferencia zárónapján Simon Dezső elnök kiemelte, hogy a pénzügyi és gazdasági válság átment társadalmi válságba, óriási a munkanélküliség, csökkenek a bérek és a munkaidő is. Nő a szegénység, s ezzel párhuzamosan csökken a szociális támogatás. Szóba került a vasúti pótjegy, mely a családok rezsiköltségét növeli, a kormány által bejelentett csökkentés ellenére. Ez szabályos áremelés volt, mert nem járt többletszolgáltatással. Papp Géza MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

5 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Együttes ülés a GES-nél Érdekegyeztetés Eltűnt egy meghatározó szakterület! Búcsú a 60 éves geofizikától Lipták Ernő igazgató úr tájékoztatója elején elmondta, hogy a MOL Pakisztáni munkájából azzal jött vissza, hogy átveszi a GES irányítását, megteremti és kidolgozza a Geoinform és GES integrálásának a feltételét, a két vállalatban rejlő szinergiák és szezonalitás megteremtése érdekében. Azok a jelentések, leiratok, melyeket még Pakisztánban kapott azonban azt az érzést keltették benne, hogy nagy baj lesz év végére a GES-nél. Sajnos a jóslata bekövetkezett. Februári kinevezését követően tervekkel, észrevételekkel fordult a tulajdonos felé, de sajnos nem talált meghallgatásra. Elmondta, hogy a GES-ről már korábban kialakult képet azért nem tudta áttranszformálni, mivel a kialakult kép sajnos nem alap nélküli. A MOL EB által meghozott döntés meghozatalát a kurdisztáni projekten elkövetett menedzsmenti hibák tették elodázhatatlanná. Mivel a GES menedzsmentjének személyi állományát a MOL EB nem tartja alkalmasnak arra, hogy a mai bonyolult viszonyok között a vállalatot sikeresen vezetni tudja, így a GES tevékenységének folytatására vonatkozó utolsó próbálkozásait is elvetette a tulajdonos. Bevezetőjét követően az ügyvezető ismertette a tulajdonos alapítói határozatát: Az alapító június 1-i kezdőidőponttal elrendeli a cég jogutód nélküli megszűntetését és ezzel egyidejűleg a társaság végelszámolását. Végelszámolónak június 1. napjától a végelszámolás befejezéséig Lipták Ernőt bízza meg, aki egyben el kell, hogy végezze a végelszámolás előtti ügyvezető feladatait, majd a végelszámolással kapcsolatos teendőket, intézkedéseket a hatályos törvény szabályai szerint. Lipták Ernő a végelszámolással kapcsolatos feladatokat a jövő év második felében tervezi lezárni. Két szakmai terület továbbélésére azonban lát ma lehetőséget, ez a feldolgozás és a VSP. Az ügyvezető tervei szerint e két terület oly módon integrálódik majd be a Geoinform szervezetébe, hogy a feldolgozáson dolgozó munkavállalóknak még a fűtési szezon beállta előtt, valahol Észak-Pesten kíván irodai elhelyezést találni. Közölte továbbá, hogy a VSP csoport profilja szakmailag könnyen illeszthető a Geoinform tevékenységébe. A feldolgozásnak is igyekeznek megtalálni a helyét, de elsősorban munkát, új megrendeléseket kell szerezni. További főre pedig a végelszámolás során lesz szüksége. A dolgozói létszám többségét, mintegy 120 főt csoportos létszámcsökkentés keretében építi le a munkáltató. A csoportos létszámleépítés szabályai szerint a munkáltató köteles az Üzemi Tanáccsal tárgyalni, amiről az Üzemi Tanácsot a tárgyalás megkezdése előtt írásban kell tájékoztatni. A GES Kft. Üzemi Tanácsa részére ezt a tájékoztatást a munkáltató június 6-án (csütörtök) adta át, az egyeztetés június 13-án kezdődött, ezt követően a feleknek 15 nap áll rendelkezésükre, hogy megállapodásra jussanak a csoportos létszámleépítés szabályaiban. Az ügyvezető által elmondottakra Kalász Sándor ÜT elnök reagált. Elmondta, hogy munkavállalókként tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonos egy vállalkozás megszüntetéséről, avagy indításáról szabad akaratából dönthet. Úgy gondoljuk azonban, hogy az a 60 éves tapasztalatra alapozott tudás, amely a végelszámolásra ítélt vállalatunk legnagyobb értéke, mind a magyar olajiparnak, mind a magyar olajipari bányászatnak igen nagy vesztesége lesz. Az elmúlt években nem éreztük a tulajdonos döntéseiben azt a hitet és elkötelezettséget, hogy vállalatunkat valóban meg kívánja menteni, sőt azt sem, hogy komolyan számol vele a stratégiájának megvalósítása során. Nehezen értelmezhetőek számunkra, hogy a tulajdonosnak az elmúlt években a kutatás-orientált növekedés stratégiáját és fontosságát méltató kijelentései ellenére mi, akik a kutatás első fázisában lévők vagyunk, ezen tulajdonosi elkötelezettségre a hozott döntésekben nem volt módunk nyomára akadni. A válasz nélkül maradt kérdések! Tanulságok! Vajon tudják-e a döntéshozók, hogy: a magyar felszíni geofizika egyetlen hazai vállalatának végelszámolását határozták el, lépésükkel a magyar geofizikai képzésnek is mérhetetlen kárt okoznak, hisz a GES Kft. nem csak felvevője, de támogatója is volt a hazai geofizikus mérnökképzésnek, így tehát az Eötvös Lóránd nevével fémjelzett hazai geofizikának is halálos döfést adtak, Vesztesek a vétlen munkavállalók! No comment! a GES Kft. végelszámolásával egy olyan vállalatot zárnak be, amely a MOL Nyrt. egyik alapító vállalata volt, a pénzügyi-gazdasági válság kirobbanását követő első év (2009) milliárdos veszteségéért még hibáztathatják a GES egykori menedzsmentjét, de az elmúlt évek veszteségeiért azonban már nem megkerülhető a tulajdonosi felelősség, a GES Kft. nehéz helyzetében négy év alatt nem készült el egyetlen átfogó válságkezelési terv sem, tulajdonosi döntések nem döntések sorozata vezetett el a mára kialakult helyzethez? Komolyan gondolta tulajdonosunk, hogy: két vállalat vezetését egy ügyvezetővel megoldhatja, két vállalat gazdasági vezetéséhez elég egy gazdasági vezető, azáltal teszik eredményessé a szerviz vállalatot, ha a MOL irányítási rendszerét ráültetik, a létszám drasztikus csökkentésével egyidejűleg nem vizsgálják felül az előnytelen szerződéseket, üzletfejlesztés és megszerzett munka nélkül, pusztán létszámleépítéssel egy vállalkozás gazdálkodása egyensúlyba hozható? Kinek az üzletpolitikája volt két évtizeden át az eredmény elvétele, az alaptőke csökkentése, a meglévő szerződésen belüli egyoldalú árcsökkentés, a folyamatos árejtés kikényszerítése, a szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz való források megtagadása? Az ÜT-elnök által elmondottakhoz további észrevételeket és véleményeket fűztek az Üzemi Tanács tagjai, így Nemes Attila, Bíró József, Bártfai László, Barna József. Mindanynyian kifogásolták a tulajdonos GES-el szemben alkalmazott üzletpolitikáját, mely évek alatt leépítette a vállalatot. Az ülés ezt követően berekesztésre került, majd munkavállalói fórumra került sor, melyen Lipták Ernő bejelentette az előzőekben már leírtakat a fórumon résztvevő dolgozóknak. Kalász Sándor ÜT elnök Lapzártakor érkezett! Megszületett a megállapodás a végelszámolás alatt álló gazdasági társaságnál a csoportos létszámcsökkentés feltételeiről, melyet a felek írásba foglaltak. A megállapodást Lipták Ernő végelszámoló és Kalász Sándor ÜT elnök jegyezte.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július 15 éves a RIG SERVICE Zrt. Hagyományápolás Tizenöt évvel ezelőtt az akkori Rotary gépészetének kiszervezésével és eladásával jött létre a Rig Service szervezete, először, mint Kft, majd Zrt. A fő feladata ugyanaz maradt és jelenleg is ugyanaz, jelesül a Rotary Fúrási Zrt. minél szakszerűbb és gyorsabb kiszolgálása a gépészet és karbantartás területén mondta a Nagykanizsa közelében található Berényi Fogadó egyik reprezentatív termében ünnepi köszöntőjében Lukácsné Lang Mária vezérigazgató asszony a jubileum megünneplését célzó díszebéden. Az ünnepségre meghívást kaptak a tulajdonosok képviselői, a MOL Bányász Szakszervezet képviselője, a Rotary Zrt. vezérigazgatója és a Társaság fokozatosan csökkenő létszámban lévő munkavállalói is, akik közül sokan éppen berendezés költözés miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen. A köszöntőben a vezérigazgató asszony megemlékezett az elmúlt 15 év sikereiről, a nehézségekről, a minőségi munkavégzés érdekében tett erőfeszítésekről, az időközben elhunyt, a Társaság megalapításában, megerősödésében döntő érdemeket szerzett egykori vezérigazgatóról, Lukács Lászlóról. Méltatta a munkavállalók szaktudását, hozzáállását, kitartását, amely nélkül az elért eredmények nem jöhettek volna létre. Indulatok nélkül a répcelaki robbanásról Kifejezte azt a reményét, hogy annak ellenére, hogy a Rotary Zrt. éppen a napokban mondta fel a hosszú távra megkötött megállapodást, a Társaság továbbra is teheti azt, amihez ért, a fúróberendezések gépészeti kiszolgálását. (tudósítónktól) Május 30-án, a BOK rendezvényén ezzel a címmel tartott előadást Kurucz István. Talán még többet árult el az alcím: A mérnöki munka társadalmi megítélése (és/vagy elítélése) egy műszaki tragédia után. Hogy a fiatalabb olvasók is tudják mi történt, röviden a tények: január 2-án kora délután a Szénsavtermelő Vállalat répcelaki telepén tartályrobbanás történt. A műszaki baleset következtében kilenc dolgozó elhunyt, hatan súlyosan, továbbá tizennégyen könynyebben megsérültek. Előadónk, abban az időben a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár alkalmazottja volt, ahol a felrobbant tartályokat gyártották. Majd, mint II. rendű vádlott, később elítélt a törvénykezés szenvedő alanya lett. Ezek az események már letisztultak benne, de az átélt élmények, és barátai is arra ösztönözték, tegye közzé a történteket. Ezért 40 évvel a robbanás után, olajipari támogatással megjelent a tényfeltáró műként is olvasható könyve. Folyamatában ismertette a ridegtöréssel kapcsolatos szakvéleményeket, a túltöltéstúlnyomás következményeit. A bíróság által elfoglalt álláspont alapján számtalan tényt figyelmen kívül hagytak, így az üzemeltető által elkövetett sorozatos hibákat, szabálytalanságokat (túlzott próbanyomás, a laboratórium utólagos közel telepítése stb.), a tanúvallomásokat nem egyenlően bírálták el. A bírói állásfoglalások tényeken alapuló cáfolása ügyészi és saját oldalról egyaránt eredménytelennek bizonyult januárjában nem jogerősen 2 év 8 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, s szökés veszélye miatt elrendelték az azonnali előzetes letartóztatást. Májusban a Legfelsőbb Bíróság az II. rendű vádlott büntetését felére csökkentette. Az OKGT vezérigazgatója, mint az utóbb megállapítható volt, hiába írt kegyelmi kérvényt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához. Az elmondottakból világossá vált, hogy akkor sem volt ismeretlen a bírói gyakorlatban az igazság szolgáltatás helyett a jogszolgáltatás. Mindazoknak, akik bővebben szeretnék megismerni az itt csak érintett igazságtalanságokat ajánlom elolvasásra a Magyar Olajipari Múzeum gondozásában, ben megjelent: Kurucz István: Indulatok nélkül című könyvét. Papp Géza GEOINFORM hírek Aláírásra került a Kollektív Szerződés Maratoninak mondható egyeztetések mely közben igazgató váltás is történt után Társaságunk ügyvezetése és a szakszervezet május 31.-én aláírta az új Kollektív Szerződést, amely tartalmazza az idei bérmegállapodást is. A megállapodásról összességében elmondható, hogy a régi KSZ tartalmi részét megőrizte, egyes részleteiben azt felül is múlja, mint például a VBK 7.9%-os emelése. Átalakításra került az eddigi Teljesítményalapú Bérelem. Az új rendszer már MOL-csoport kompatibilis, melynek feltételeit belső szabályzat tartalmaz. Az idei bérfejlesztés mértéke 1.51 %-os alapbér teljes differenciálás mellett, visszamenőlegesen január 1-től, melynek célja az alulról kompresszált béreloszlás széthúzása. Szerettünk volna nagyobb mértékű bérfejlesztést kiharcolni, de mint kiderült, nem Hírcsokor volt realitása. A kollektív megállapodásunk aláírásának elhúzódása ami a VBK elemek felhasználásának kezdetét hónapokkal késleltette az eredeti nézetek jelentős különbségén, az időközbeni igazgatóváltáson túl az ügyvezető kompetenciakörének bizonytalansága, többszintű egyeztetési körök futása miatt történhetett. Ezen nehézségeket nagyban oldaná Keret- Kollektív Szerződés kötése a csoporton belül. Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Szakszervezet elnöksége A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 147. szám, 2012. október Ülésezett a bányász-elnökség Szövetségiszervezeti élet Taglétszámi

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Bányász Elnöke kiemelten. Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn. 60. Bányásznap! Köszöntjük az ünneplő olajbányászokat! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 120-121.szám, 2010. július-augusztus Kihelyezett elnökségi ülés Algyőn Balról jobbra: Vitéz Ferenc, Milánkovich

Részletesebben

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása).

központi és alapszervezeti költségek szakterületi végrehajtásáról (tervek és tények, tapasztalatok összegezése, feladatok meghatározása). A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 154. szám, 2013. május Ülésezett Szakszervezetünk Elnöksége Fókuszban a gazdálkodás, a taglétszám,

Részletesebben

hangoztatva az összefogás szükségességét.

hangoztatva az összefogás szükségességét. A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 139. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége 2012. január 24-én

Részletesebben

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! 13. évfolyam, 140. szám, 2012. március A Rotary Fúrási Zrt. R-67-es diesel-elektromos fúróberendezése a kurdisztáni (Irak) térségben (Aqra 1-es fúráspont) Fotó: Kádár Sándor (2012. március 8.) MOL Bányász

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. AMOL Nyrt. új, 13 tagú üzemi tanácsára. Érvényes és eredményes az ÜT választás A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 152 53. szám, 2013. március április Hat Bányász ÜT tag az új testületben ÜT választás 2013.

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM. A küldöttértekezlet tisztségviselői BUDAPESTEN. Elkötelezettség! Hitelesség! Hozzáértés! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 165. szám, VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁM 2014. március 29. BUDAPESTEN A küldöttértekezlet tisztségviselői

Részletesebben

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért;

létszám 18 fő. Az egyhangúlag elfogadott állásfoglalásban az elnökség: elismerését fejezte ki a Kht-ben végzett tevékenységért; A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 155. szám, 2013. június Elnökségi ülésünkről jelentjük Munkában az ügyvezetés A MOL Bányász

Részletesebben

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége!

BUÉK 2014! Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MBH Szerkesztősége! 14. évfolyam, 161. szám, 2013. december ellemes arácsonyi Ünnepeket! Minden kedves Olvasónknak eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván az MH Szerkesztősége! 2014! 2 arácsonyi arácsonyi gondolatok

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a

Kérdésekre reagálva Bakos Ernő (MOL ÜT elnök) elmondta, hogy a korengedményes nyugdíjaztatás törvényi szabályozása kapcsán a A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 15. évfolyam, 171. szám, 2014. október Együttes ülésről jelentjük Az együttes ülés résztvevői, balról jobbra.

Részletesebben

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2

12. évfolyam, 137. szám, 2011. december. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 12. évfolyam, 137. szám, 2011. december Kellemes Karácsonyi Ünnepeket! BOLDOGABB ÚJÉVET KÍVÁN A KEDVES OLVASÓNAK A SZERKESZTŐSÉG B U É K, 2 0 1 2 MOL BÁNYÁSZ HÍRLAP 2 2011. december A tartalomból: A félelem

Részletesebben

Katona Dezső felvétele

Katona Dezső felvétele A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 12. évfolyam. 130. szám, 2011. május MOL ÜT ülésekről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Katona Dezső

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő

Ünnepi beszédet mondott Németh Lászlóné: - Tisztelet, elismerés az iparág valamennyi. hallatlanul fontos szakági területén kiemelkedő A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 146. szám, 2012. szeptember Országos központi ünnepség, Eger A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek

Szövetségi-szervezeti élet. tartoznak és szervezetileg is külön működnek A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 151. szám, Évindító elnökségi ülés A MOL Bányász Szakszervezet Elnöksége január 8-án a MOL

Részletesebben

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK

MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 16. évfolyam 176. szám, 2015. március MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! MEGÚJULT A BARÁTSÁG I. KŐOLAJVEZETÉK ALÁÍRTUK

Részletesebben

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával

Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2014. MÁJUS-JÚNIUS 3. SZÁM 20. ÉVFOLYAM Interjú Nagy Sándorral az MVM Paks II Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. Vezérigazgatójával Tisztelt

Részletesebben

El a kezekkel az Atomerõmûtõl!

El a kezekkel az Atomerõmûtõl! www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 2015. MÁJUS-JÚNIUS Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM El a kezekkel az Atomerõmûtõl! Tiltakozó aláírásgyûjtés

Részletesebben

Bérmegállapodás az MVM Csoportban

Bérmegállapodás az MVM Csoportban CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM Új szakszervezet alakult A FIMUSZ és a VIKSZ szakszervezetek összeolvadásával megalakult az MVM Dolgozóinak

Részletesebben

Az érdekv sosem volv

Az érdekv sosem volv www.vd.hu A Vértesi Erõmû végelszámolása lassítva Erõsödik a tiltakozó hullám az erõmû gyors végelszámolása ellen. *** A Vértesi Erõmû Zrt. közgyûlése felkérte a Vértesi Erõmû Zrt. Igazgatóságát, hogy

Részletesebben

Gál Rezsõ, Lõrincz László és dr. Szilágyi József. Ragyogó napsütés, élénk városi hangulat fogadta

Gál Rezsõ, Lõrincz László és dr. Szilágyi József. Ragyogó napsütés, élénk városi hangulat fogadta CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MVM DSZ kongresszus Tisztségviselõ-választó kongresszust tartott a Magyar Villamos Mûvek Dolgozóinak

Részletesebben

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény

www.vd.hu Húszéves a villamosenergia-ipari dolgozók szakszervezeti szövetsége Korok, korosztályok fiatalok az iparágban Sajtóközlemény www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM Országos Értekezlet 2010. november 18-19. Hajdúszoboszló, Béke Hotel A programból: A megnyitó után az

Részletesebben

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra,

Rendkívüli helyzet ez jellemzõ a mostani kongresszusra, csakúgy, mint arra, CMYK CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! 18. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól

Aki a pénzügyek Tudósítóinktól www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 15. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Felnövekvõ ágban a VIT Nyugdíjpénztár Megújul a VIT - új, aktív, dinamikus kommunikációs csatornákat nyitottunk

Részletesebben

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak!

www.vd.hu Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a Budapesti Erõmûvek Szakszervezete a forró drót olvasóinak! CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 16. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Kissné Erdélyi Erzsébet, Szabó Zoltán és Borsodi Edina Újpesti Erõmû Karadzsosz Nikosz és Rameczné

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Szakszervezeti majális 2014, Városliget

Szakszervezeti majális 2014, Városliget 101. évfolyam 2. szám Bu da pest, 2014. május 90 forint Szakszervezeti majális 2014, Városliget Európai Uniós tagságunk tíz éve, s a Budapesti Nyilatkozat Többezres tömeg indult el május elsején tíz órakor

Részletesebben

Demonstráció! vagyunk, milyen a befolyásunk. Ez a tömeg a válasz a kérdésére. Ma a kormánynak,

Demonstráció! vagyunk, milyen a befolyásunk. Ez a tömeg a válasz a kérdésére. Ma a kormánynak, 98. év fo lyam 2. szám Bu da pest, 2011. május 90 fo rint Pataky Péter, az MSZOSZ elnöke beszédében az alapvető gondok mellett aktuális témát is felvetett: tegnap találkoztunk a miniszterelnökkel mondta

Részletesebben

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl?

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2008. DECEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2. oldal 5. oldal

Részletesebben

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd

fórum munkájában egyeztetõ partnerként van jelen. A LIGA elnöke hangsúlyozta, úgy látják, hogy a kormány társadalmi párbeszéd CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 18. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Flottul zajlott a LIGA-kongresszus A LIGA Szakszervezetek rendkívüli kongresszuson négy témakört tárgyaltak

Részletesebben