HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!"

Átírás

1 A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 14. évfolyam, 156. szám, július A MOL-csoport Európai Üzemi Tanács üléséről jelentjük Együttműködés - részvételi jogok Budaörsön, a Hotel Holiday Inn-ben tartotta az EÜT idei éves rendes és ezúttal tisztújító ülését június 3-5. között. Az ülés első napjának napirendjén a közötti hároméves ciklus beszámolója, országjelentések és az új testület tisztségviselőinek megválasztása szerepelt. Bakos Ernő elnök megnyitó beszédében üdvözölte a régi és az új tagokat, külön a horvátországi tagokat, akik a felső vezetés és az EÜT ügyvezetés megállapodása szerint Horvátország uniós csatlakozását röviddel megelőzően teljes jogú tagságot nyertek a Tanácsban. Ismertette a 25 tagúvá bővült testület kialakításának szempontjait és bemutatkozásra kérte fel a tagokat. Az elnök részletesen ismertette a hároméves ciklus során végzett tevékenységet és az időszak eseményeit. Beszámolójában a tagokkal való kapcsolattartásra, a szervezeti változások nyomon követésére és az azzal kapcsolatos információgyűjtésre és konzultációra, valamint egyeztetésre, a tagok képzésére, a tagvállalatok meglátogatására és a nemzetközi kapcsolattartásra fókuszált. A mindennapi munka részét képezte az ügyvezetés rendszeres tanácskozása, valamint a felső vezetéssel folytatott megbeszélések aktuális kérdésekről, a Megállapodás aktualizálása, az információs és konzultációs jogok megerősítése, valamint az éves egyszeri rendes ülések gyakorlatának kibővítése. Kiemelte, hogy ban a GLOCAL átszervezéssel kapcsolatos egyeztetések és konzultációk kötötték le az ügyvezetés figyelmét, az ország-látogatások és a képzések halasztást szenvedtek. Sikerként értékelte a Megállapodás módosítását a 2009/38/EK direktívának megfelelően, az információs és konzultációs jogok megerősödését, az éves konzultációs testületi ülések bevezetését az éves rendes ülésen felül, valamint a tagok angol nyelvi képzését. A tagok beszámoltak a működési területükön lezajlott eseményekről és az általuk képviselt vállalatok eredményeiről. Részletes prezentációt tartott Krajčír Peter (Slovnaft), Zsíros István (FGSZ), Kalász Sándor (GES), Kovács József (TVK), Pipunić Jasna (INA), Vida Marijana (MOL Slovenia), Vincze Katalin (MOL Romania), Frignani Flavio (IES) és Aschauer Werner (MOL Austria). Bakos Ernő röviden beszámol a magyarországi gazdasági helyzetről, az adórendszerről, az energiaszektort sújtó adókról, és ezzel összefüggésben a nagyberuházások halasztásáról a MOL-nál, valamint a MOL eredményéről és az aktuális helyzetről. Ezt követően az elnök lezártnak minősítette a hároméves ciklust, méltatta és megköszönte a tagok és az ügyvezetés, valamint a koordinátor munkáját. Bejelentette, hogy az új testület tisztségviselőket választ a Megállapodás szerint elnöki, két elnökhelyettesi és egy ügyvezetői pozícióra. A választás levezetésére Komoróczyné Ladányi Juditot kérte fel a testület. A levezető elnök javaslatokat kért a betöltendő pozíciókra és felhívta a testület figyelmét, hogy jelöltjeiket lehetőleg különböző országból, A tartalomból: Elnöki nyílt levél 3. oldal Búcsú a 60 éves geofizikától 5. oldal Hagyományápolás 6. oldal GEOINFORM hírek 6. oldal Évfordulós történések 7. oldal Nyugdíjas találkozó a KVV-nél 8. oldal Olajos Teke Kupa és Lukvár emlékverseny 9. oldal MOL Horgász Kupa 10. oldal In memoriam Makra Péter 11. oldal Hírcsatorna 12. oldal Következő lapzárta: szeptember 4. Gratulálunk a régi-új megválasztott tisztségviselőnek!

2 2 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július a nők és férfiak arányának szem előtt tartásával tegyék meg. A jelölések alapján a testület újra bizalmat szavazott Bakos Ernőnek az elnöki pozícióban, Krajčír Peternek az elnökhelyettesi pozícióban és Kovács Az újjáválasztott EÜT elnök Józsefnek, az ügyvezetés tagjának. Elnökhelyettesnek választották az újonnan csatlakozó horvát tagok közül Pipunić Jasnát. Az megválasztott Ügyvezető Bizottság megköszönte a bizalmat. Székfoglaló beszédében Bakos Ernő elnök elmondta, hogy a következő öt évben a konzultációk gyakoriságának növelésére fog törekedni, az üzemi tanácsok szorosabb együttműködésére, a szakszervezetek közreműködésre és a tagok még nagyobb aktivitására számít. *** Az ülés második napjának délelőttjén az EÜT látogatást tett a Dunai Finomítóban Százhalombattán. Meghallgatták Kasza Tamás üzemtechnológia szenior szakmérnök átfogó ismertetését a Dunai Finomító létrehozásának, fejlesztéseinek történetéről és az üzemek működéséről, paramétereiről. Délután a tanácsteremben folytatódott a munka a következő évi munkaterv tervezet és az ötéves ciklus stratégiai tervének megvitatásával. Az elnök szóban vázolta az ügyvezetésnek az éves munkatervre vonatkozó javaslatait és vitára bocsátotta. *** Az ülés a harmadik napon felsővezetői tájékoztatóval és Fórummal folytatódott. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató gratulált a választásokhoz, megköszönte a régi testület munkáját és sikereket kívánt az új testületnek. A Fórumon az elnök-vezérigazgató összefoglalta a MOL-csoport működését befolyásoló gazdasági jellemzőket, ismertette a csoport stratégiáját és a kilátásokat. Jelezte, hogy a válság következtében egy tartósan megváltozott gazdasági környezetben kell a változásokhoz való alkalmazkodási képességünket megerősíteni. Úgy jellemezte a MOL működési környezetét, hogy azt a piaci volatilitás, a gazdasági bizonytalanság, az állam növekvő szerepvállalása a gazdaságban, az állami szabályozók erősödése, az árszabályozások és speciális adók bevezetése, az EU vezető szerepének gyengülése jellemzi a globális piacon. Az írásban előre beküldött és a helyszínen feltett kérdésekre Hernádi Zsolt, Ratatics Péter, Demeter Bubalo Zdravka, Fogarasi Attila, Eerola Miika, Fasimon Sándor és Fekete László válaszolt. A kérdések többsége a GLOCAL átszervezés értékelésére, a HR stratégiára, a finomítók sorsára, a kutatás-termelés kilátásaira és eredményeire, a kiskereskedelem jövőjére irányult. Bakos Ernő EÜT elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az EÜT hatékonyan közreműködik a vezetés és a munkavállalók közötti kommunikációban, viszont a tagok titoktartási kötelezettségének dacára az EÜT az elmúlt időben megkésve, vagy egyáltalán nem kapott információt egyes eseményekről. A divíziók elmúlt évi teljesítményét értékelve az elnök-vezérigazgató elmondta, hogy a szíriai politikai helyzet miatt a beruházások dacára a gázkitermelésből származó ellenértékhez nem jutunk hozzá. Ez 2012-ben negatív hatást jelentett az US eredményeire. A kitermelés az US-ben nőtt és magas volt a szénhidrogénár. Probléma viszont a termeléscsökkenés az elöregedő mezőkön, az orosz mezőkön pedig az optimista várakozásokkal ellentétben a termelés elmarad a tervezettől. A DS feldolgozás és kereskedelem 2012-ben az elmúlt négy év legjobb eredményét hozta 168 milliárd forinttal, ami részben a DS program pozitív hatásainak tudható be. A gyenge kereslet miatt meszszebbre kell szállítani a termékeket, és alacsonyabb árréssel lehet értékesíteni. A rosszabbodó piaci feltételek mellett a retail 26 milliárd forintos eredményt ért el. A petchem továbbra is veszteséges. A gáz üzletágat hátrányosan érinti az állami szabályozás, valamint a különösen enyhe időjárás és a gazdasági visszaesés miatt az elmúlt évben markánsan csökkent a gázfogyasztás. A beruházások csoport szinten 5%-kal nőttek. A csoport a hitel és kötvény állományát kedvezőbb kondíciókkal hosszú távra átstrukturálta, a növekedésnek nincs finanszírozási gátja. Az elnök-vezérigazgató 2013-ban alacsony szintű üzemanyag keresletet, de a keresletcsökkenés lassulását vetítette előre a régióban. Kijelentette, hogy az eddiginél jobb beruházás menedzselést vár el a munkatársaktól az egész csoportban. A növekedés kulcsa továbbra is az US-ben rejlik. Munkánkat nehezíti, hogy lejártak a licenceink és csökkent a kutatható területek száma. Magyarországon, Horvátországban nem írnak ki új kutatási licenceket, így kénytelenek vagyunk külföldön kutatási és termelésbe állított készleteket vásárolni. Mérlegelni kell az off-shore vagy az onshore lehetőségeit és kockázatait, meg kell fontolni a nyitást olyan új perspektivikus szegmensek felé, mint Kazahsztán és Kurdisztán. Friss tudással rendelkező szakemberekre van szükségünk az US-ben ahhoz, hogy ismeretlen területek felé nyissunk. A DS-ben legfontosabb, hogy az új DS környezetnek megfelelően a termelés hatékonyságra, a termelés kiválóságra koncentráljunk. A nagy többletkapacitás miatt a gyenge hatékonyságú finomítók el fognak tűnni a piacról. Növekedés a DS-ben a piac stabilizálása révén érhető el, ezért vásárolunk benzinkút hálózatot. Összhangba kell hozni a működési és a dolgozói érdekeket az érintettek, a kormányok, a részvényesek bevonásával és a győztes-győztes pozícióra kell törekedni. Eerola Miika és Fasimon Sándor megnyugtatott, hogy a MOL nem tervez finomító bezárást. A GLOCAL program folyamatát Ratatics Péter értékelte. Elmondta, hogy a vállalat történetében ez a legnagyobb létszámmozgással járó átszervezés, a frissen gondolkodó munkatársak bevonását célozta a vállalatirányításba, valamint a munkamegosztást a központ és a lokális vállalatok között. A folyamat számos hibája ellenére sikeresen lezajlott, noha még mindig vannak betöltetlen pozíciók. Az eredmények között sorolta fel a laposabb szervezet kialakítását, a döntési szinteknek a problémák megjelenési helyére való delegálást, az évi 20 millió eurós megtakarítást eredményező új DS program alprojektjeit. Kalász Sándor a GES felszámolása kapcsán a felszámoló és az érdekképviseletek közötti egyeztetésről számolt be. Kérte a HR támogatását a MOL-ban a csoportos létszámleépítésnél használható technikák alkalmazásához a GES munkavállalóira, akik minden elkötelezettségük dacára, többségükben meglett korukra önhibájukon kívül kerültek kilátástalan helyzetbe. Fasimon Sándor és Fekete László azonos bánásmódot ígért és támogatásukról biztosították a GES munkavállalóit. Bakos Ernő megköszönte a tájékoztatást és kijelentette, hogy az átszervezés akkor sikeres, ha azt a munkavállalók érdekeinek és a Csoport hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával az érintettek közösen együttműködve támogatják. A vezetés biztosította a testületet, hogy minden szükséges tájékoztatást megadnak és figyelemmel fogadják a kritikákat. Éblné Németh Margit A nemzetközi összefogás erősebbé tesz!

3 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 3 Elnöki nyílt levél Együttműködés és integráció Biri László, a MOL Bányász elnöke Kihívásokkal teli világunkban olykor bizonytalan útkeresés jellemzi a társadalmunkban az egyént és az életünket újratermelő embercsoportokat is. Válság van a Földön. Ez valóban válság, vagy a társadalmi fejlődés egyik szükségszerű folyamata?! Esetleg a túlnépesedésünk következményeként jelentkező események sorozata?! Vagy valóban egy válsághelyzetről beszélhetünk, amely véleményem szerint elkerülhető lett volna? Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt állítom, hogy igen. Bár az emberi gyarlóságot az idealizmusomból fakadóan kevésbé veszem figyelembe, mint amennyire esetleg indokolt lenne. Azért gondolom ezeket, mert az elmúlt két évtizedben a harácsoló tőke utáni vágy teljesen felborította a társadalom működőképességét. Valójában mi történt? A bankok határozták meg hitel kihelyezési politikájukon keresztül, hogy mely vállalkozások és kik kaphatnak hitelt. Mely cégek kapnak esélyt jobb piaci pozíció megszerzésére, illetve mely személyek vásárolhatnak erőn felül. Mivel nem volt központi eredményes rendező elv, így a labilis társadalmi, gazdasági egyensúly szükségszerűen felborult. A probléma odáig vezetett, hogy a vállalkozási oldalon (kínálati oldal) olyan sok jól működő szereplő jelent meg, amit a fogyasztás nem volt képest átvenni. A kezdeti aranyidőszakban a képződött (létrehozott) eredmények és megtakarítások kivándoroltak az országból. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy sokan a sor végére kerültek és tönkrementek. Ugyanígy csődbe ment soksok magánszemély is. Vállalatok kerülnek csődhelyzetbe. Folyamatossá válik a hatékonyságnövelésből fakadó létszámleépítés. Létrejön egy hatalmas munkanélküli embercsoport, amelynek kilátástalanná válik az élethelyzete. Mikor leszünk a végén és gondolkodhatunk a biztonságos jövőn? Nem igazán lehet megmondani. Egy biztos, ha Szent Borbála vezeti utunkat, a Jó szerencsét hitet ad a jövőre vonatkozóan és bízva önmagunkban, aktív építő tagként dolgozunk a Csapatban, nem járunk rossz úton.(!) Azt gondolom, nem könnyű a helyzet. A kérdés mindenkiben napi szinten jelen van. Mi a kivezető út? Mint ahogyan a tőke teszi, ilyen esetekben több út létezik: Visszafogjuk a termelést és kivárunk; Válságban kell fejlődni; Összefogunk és az erősebb túlélheti; Új utakat keresünk; Bármelyik is a helyes út, az összefogás minden esetben jelen van. A hat konföderációs szintű érdekképviselet nehezen zárkózott fel a változásokhoz. Ma eljutottunk oda, hogy az MSZOSZ, az AUTO- NÓM és a SZEF egyesül. A LIGA, a Munkástanácsok és az ÉSZT hogyan gondolja a jövőt, arról nincs információnk. Ebben a helyzetben a felelősségünk tovább nő. Vezetni és támogatni a munkavállalókat a járható és biztos úton. Ehhez erős és rugalmas szervezetre van szükség. Olyan szerteágazó a tevékenységünk, hogy egyenként már nem leszünk képesek a feladatainkat elvégezni. Összefogás! Első lépésként tiszteletben kell tartanunk egymás érdekeit és értékeit. Ha ez sikerül, sikeres lehet az összefogás is. Az olaj- és gáziparban működő szakszervezetek együttműködése sikeres, akár napi szinten is. Egy lépés választ el bennünket attól, hogy ez az összefogás, amiről beszélek, megvalósulhasson. Azt gondolom, hogy az egyesülésen túl nincs más alternatíva. A szervezettségünk közel A MOL Bányász az európai szintű érdekképviseletben 40%-os, ha összeadjuk a tagjaink számát. Küzdünk a törvényi változások és a vállalatok hatékonyságjavító intézkedéseinek hatásaival. Erőforrásaink szűkösek. A szakszervezeteknek fejlődniük kell annak érdekében, hogy az érdekvédelmi tevékenységünk és az érdekérvényesítő képességünk javuljon. A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet jelképesen Kitárja kapuit. Partner minden olyan változásban, változtatásban, amely a munkavállalók munkakörülményeinek javítását eredményezheti. El kell jutnunk oda, hogy a Szakszervezetek képesek legyenek olyan tevékenységre, amely olyan utakat, lehetőségeket mutat a munkáltatók számára, amely elkerülhetővé teszi az elbocsátásokat. Na persze, ehhez kevés a Mi összefogásunk. Meg kell lépnie rajtunk kívül még sok társszervezetnek is. A háttérnek biztos alapokon kell működnie, mert a Szakszervezetben: Egyedül nem látszom tömegnek (Pataky Péter). Ehhez munkatársak, szaktudás és végtelen lojális munkavégzés szükséges Az elkötelezettség tanulható emberi érzés, de az, amiről én beszélek az velünk születik. Kedves Kolléganők! Kollégák! Bízom abban, hogy a tőlünk fejlettebb társadalmak gyakorlatából tanulunk! Felismerjük a saját érdekeink objektív értékrendjét! A jövő történelmét író mai kihívásokra adott válaszok helyesek lesznek! Lesz egy olyan Szakszervezetünk, melyben a Csapattagként végzett munka büszkeséggel teli, közös, mindenki számára sikeres, jobb, nyugodtabb és szeretetteljesebb életet fog hozni! A MOL Bányász Szakszervezet minden munkavállalót vár a tagjai közé! A jövőt nem adják ingyen, azt meg kell teremteni! Jó szerencsét! indult tapasztalatcserének, amikor Potter látogatott a MOL Bányászhoz tavaly májusban. A látogatás során Biri László bemutatta a MOL Bányász Szakszervezetet és szerepét a magyarországi országos érdekképviseletben. A belga kollégák elsősorban az energiaágazati és olaj- és gázipa- Szövetségiszervezeti élet Biri László A MOL Bányász elnöke 2013 első felében a MOL Bányász Szakszervezet az IndustriAll szakszervezeti szövetség politikai bizottsági munkájában vett részt Luxemburgban és Brüsszelben, valamint együttműködést előkészítő tapasztaltat-csere látogatást tett az ACV-CSC belga konföderáció alelnökének a meghívására. Biri László február között Brüszszelben konzultált Alfons Potterrel, az energiaiparban, olajiparban, vegyiparban és a szakipari ágazatokban aktív, Belgiumban a második legnagyobb szakszervezeti konföderáció elnökével. A konzultáció a folytatása volt a belga kezdeményezésre A szakszervezet óriási erő, amivel elérhetünk valamit!

4 4 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július ri együttműködés lehetősége iránt érdeklődtek és együttműködési megállapodás megkötésére tettek javaslatot. A felek az együttműködés lehetőségét és előnyeit megvizsgálták és a megállapodás aláírására Brüsszelben került sor június 12-én. Az IndustriAll politikai bizottságaiban és a Végrehajtó Bizottságban végeznek munkát a MOL Bányász tisztségviselői. A Kollektív Tárgyalás Bizottságnak Biri László a tagja, és a luxemburgi ülésen, március én a bérképzéssel, a bizonytalan foglalkoztatással, a munkaidő direktívával foglalkoztak. A Vállalatpolitikai és Európai Üzemi Tanács Bizottságban szakszervezetünket Éblné Németh Margit, a bizottság tagja képviselte a Luxemburgban tartott első félévi ügyrendi ülésen április án. A bizottság az ipar megtartásának kérdéseivel foglalkozott Európában, különös tekintettel az acéliparra, a vegyiparra és az autógyártásra. Előterjesztették az éves képzési tervet, amely a szakszervezetek koordinációs feladataira összpontosít az EÜT-ben és az érdekképviseletre a multinacionális vállalatoknál. A Szociálpolitikai Bizottságban a bizottság tagja, Bakos Ernő vett részt május 7-én. A bizottság a válság okozta foglalkoztatási problémákra, a munkanélküliség kérdéseire, különösen a fiatalok elhelyezkedési problémáira, a szakképzésnek az ipar igényeit kielégítő fejlesztésére koncentrált. A Végrehajtó Bizottságnak Biri László a tagja, és Brüsszelben tartotta ülését június án. A VB elfogadta a politikai bizottságok munka- és képzési tervét. Megvitatták a válság következtében kialakult hosszú távúnak ígérkező recesszió hatásait a munkavállalókra és bírálták a kormányok megszorító intézkedéseit. A VB őszi ülésére meghívják az EP tagját és a foglalkoztatásért felelős biztost, hogy adjon tájékoztatást az Európai Bizottság stratégiai elképzeléseiről. Az őszi ülésig több egyeztetést terveznek az EB-vel és javaslatokat dolgoznak ki a foglalkoztatás növelésére, az ipar és a munkahelyek megtartására. A VB tagjai közös nyilatkozatban ítélték el a görög kormányt a közszolgálati televízió bezárásáért és a török kormányt a tüntetőkkel szembeni brutális fellépésért. É.N.M. Nyugdíjas konferencia Zamárdiban A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének Nyugdíjas Szövetsége 3 napos Nyugdíjas Konferenciát és tisztségviselői továbbképzést tartott. Aszervezők célja az volt, hogy a választmány tagjai társaiknak, a mindennapok során felmerülő kérdéseikre széles ismereteken alapuló, pontos válaszokat adhassanak. Így jól felkészült előadók szóltak a szociális biztonságot erősítő programról, családjogi kérdésekről, és bűncselekmény megelőzésének jelentőségéről. Továbbá ismertették a bejelentett szakszervezeti egyesülés várható alakulását, és az MSZP nyugdíjasokat érintő választási programját. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla, idősügyi miniszteri biztos, Budapest V. kerületi alpolgármester bemutatta az irányításával készült, s a kerületükben már sikerrel bevezetett idősek szociális biztonságát erősítő programot. Ennek lényeges eleme, hogy a 80 év feletti lakosokkal közvetlenül foglalkoznak hivatásosok és önkéntesek. A jelzőrendszer kiépítésén túl egészségügyi ellátásukat is központilag szervezik, s a jelentkező diákok segítségét is igénybe veszik. Jelenleg a költségek felbecsülése és a rendszer működőképességének ellenőrzése céljából Szombathelyen, Kisvárdán és Jászfényszarun próba üzemet tartanak. A minisztérium tervei szerint az önkormányzatokat tehermentesítendő csak uniós forrásból kívánják az egész országban bevezetni ezt a támogatási formát. Dr. Harsányi József ügyvéd számtalan példán keresztül ismertette a törvényes öröklés, a házastársi tulajdon, és a párkapcsolatok (házasság, élettárs, együttélés) létesítésének és bontásának törvényben rögzített szabályait és az ezekkel járó jogokat és kötelezettségeket. Befejezésül javasolta: idősebb korban különösen fontos, hogy az illető ügyvédhez forduljon, segítséget kérjen, mert ezzel megelőzheti a vagyonából való teljes kiforgatást. Wolf Csilla, a Siófoki Rendőrkapitányság munkatársa egy rövid film levetítését követően magyarázta el az idős, jó szándékú emberek sorozatos hibáit, melyekkel megkönnyítik a bűnelkövetők dolgát. Nyomatékosan kérte, zárkózzanak el az emberek a pénzváltástól, az idegenek lakásba beengedésétől még igazolvány felmutatását követően is, hiszen szemüveg nélkül esetleg a hamis igazolványt nem ismerik fel. Hernádvölgyi Andrea, az MSZOSZ alelnöke a szakszervezetek bejelentett egyesülési szándékát nagyon fontos lépésnek tartja. A különböző szervezeti struktúrákat most próbálják sziszifuszi munkával öszszefésülni. Szeptemberre szeretnék az egységesített alapszabályt elkészíteni. Fontos és sürgős megoldandó feladatok: vagyon felmérés, tagdíj egységesítés, párhuzamosságok felszámolása. Céljaik: novemberig megtartani az új alakuló kongresszust, s csak a bejegyzést követően szűnnének meg az alapítók. Az elfogadott program és feladatok mögé kell a forrásokat rendelni. A parlamenti pártok közül az MSZP képviseltette magát, melynek elnöke, Mesterházy Attila bejelentette, hogy pártja komolyan gondolja az ellenzéki erők összefogását. A programot, amely mentén tárgyalni szeretnének, feltették az internetre. Véleményük szerint 5 csoport lesz a nyertese a baloldal győzelmének, s ezek között vannak az idősek, a nyugdíjasok. Nyolc pontba sűrítették az idősek körülményeinek a javítását. Ezek a megvalósítandó ígéretek, melyek között vannak olyanok is, amiket csak ütemezni tudnak, mert az indulásnál valószínűleg nem lesz rá forrás. Hozzászólásokra, kérdésekre válaszolva többek között elmondta, hogy visszaállítják a társadalmi párbeszédet, kiemelten foglalkoznak majd az egészségügy rendbetételével, az oktatás és foglalkoztatáspolitika újragondolásával, a tömegközlekedés felélesztésével, azon belül a 65 év felettiek utazási kedvezményeinek a visszaadásával. Jelezte, hogy az MSZP kész a tárgyalásokra, annak elhúzódása nem rajtuk múlik. A konferencia zárónapján Simon Dezső elnök kiemelte, hogy a pénzügyi és gazdasági válság átment társadalmi válságba, óriási a munkanélküliség, csökkenek a bérek és a munkaidő is. Nő a szegénység, s ezzel párhuzamosan csökken a szociális támogatás. Szóba került a vasúti pótjegy, mely a családok rezsiköltségét növeli, a kormány által bejelentett csökkentés ellenére. Ez szabályos áremelés volt, mert nem járt többletszolgáltatással. Papp Géza MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás!

5 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 5 Együttes ülés a GES-nél Érdekegyeztetés Eltűnt egy meghatározó szakterület! Búcsú a 60 éves geofizikától Lipták Ernő igazgató úr tájékoztatója elején elmondta, hogy a MOL Pakisztáni munkájából azzal jött vissza, hogy átveszi a GES irányítását, megteremti és kidolgozza a Geoinform és GES integrálásának a feltételét, a két vállalatban rejlő szinergiák és szezonalitás megteremtése érdekében. Azok a jelentések, leiratok, melyeket még Pakisztánban kapott azonban azt az érzést keltették benne, hogy nagy baj lesz év végére a GES-nél. Sajnos a jóslata bekövetkezett. Februári kinevezését követően tervekkel, észrevételekkel fordult a tulajdonos felé, de sajnos nem talált meghallgatásra. Elmondta, hogy a GES-ről már korábban kialakult képet azért nem tudta áttranszformálni, mivel a kialakult kép sajnos nem alap nélküli. A MOL EB által meghozott döntés meghozatalát a kurdisztáni projekten elkövetett menedzsmenti hibák tették elodázhatatlanná. Mivel a GES menedzsmentjének személyi állományát a MOL EB nem tartja alkalmasnak arra, hogy a mai bonyolult viszonyok között a vállalatot sikeresen vezetni tudja, így a GES tevékenységének folytatására vonatkozó utolsó próbálkozásait is elvetette a tulajdonos. Bevezetőjét követően az ügyvezető ismertette a tulajdonos alapítói határozatát: Az alapító június 1-i kezdőidőponttal elrendeli a cég jogutód nélküli megszűntetését és ezzel egyidejűleg a társaság végelszámolását. Végelszámolónak június 1. napjától a végelszámolás befejezéséig Lipták Ernőt bízza meg, aki egyben el kell, hogy végezze a végelszámolás előtti ügyvezető feladatait, majd a végelszámolással kapcsolatos teendőket, intézkedéseket a hatályos törvény szabályai szerint. Lipták Ernő a végelszámolással kapcsolatos feladatokat a jövő év második felében tervezi lezárni. Két szakmai terület továbbélésére azonban lát ma lehetőséget, ez a feldolgozás és a VSP. Az ügyvezető tervei szerint e két terület oly módon integrálódik majd be a Geoinform szervezetébe, hogy a feldolgozáson dolgozó munkavállalóknak még a fűtési szezon beállta előtt, valahol Észak-Pesten kíván irodai elhelyezést találni. Közölte továbbá, hogy a VSP csoport profilja szakmailag könnyen illeszthető a Geoinform tevékenységébe. A feldolgozásnak is igyekeznek megtalálni a helyét, de elsősorban munkát, új megrendeléseket kell szerezni. További főre pedig a végelszámolás során lesz szüksége. A dolgozói létszám többségét, mintegy 120 főt csoportos létszámcsökkentés keretében építi le a munkáltató. A csoportos létszámleépítés szabályai szerint a munkáltató köteles az Üzemi Tanáccsal tárgyalni, amiről az Üzemi Tanácsot a tárgyalás megkezdése előtt írásban kell tájékoztatni. A GES Kft. Üzemi Tanácsa részére ezt a tájékoztatást a munkáltató június 6-án (csütörtök) adta át, az egyeztetés június 13-án kezdődött, ezt követően a feleknek 15 nap áll rendelkezésükre, hogy megállapodásra jussanak a csoportos létszámleépítés szabályaiban. Az ügyvezető által elmondottakra Kalász Sándor ÜT elnök reagált. Elmondta, hogy munkavállalókként tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonos egy vállalkozás megszüntetéséről, avagy indításáról szabad akaratából dönthet. Úgy gondoljuk azonban, hogy az a 60 éves tapasztalatra alapozott tudás, amely a végelszámolásra ítélt vállalatunk legnagyobb értéke, mind a magyar olajiparnak, mind a magyar olajipari bányászatnak igen nagy vesztesége lesz. Az elmúlt években nem éreztük a tulajdonos döntéseiben azt a hitet és elkötelezettséget, hogy vállalatunkat valóban meg kívánja menteni, sőt azt sem, hogy komolyan számol vele a stratégiájának megvalósítása során. Nehezen értelmezhetőek számunkra, hogy a tulajdonosnak az elmúlt években a kutatás-orientált növekedés stratégiáját és fontosságát méltató kijelentései ellenére mi, akik a kutatás első fázisában lévők vagyunk, ezen tulajdonosi elkötelezettségre a hozott döntésekben nem volt módunk nyomára akadni. A válasz nélkül maradt kérdések! Tanulságok! Vajon tudják-e a döntéshozók, hogy: a magyar felszíni geofizika egyetlen hazai vállalatának végelszámolását határozták el, lépésükkel a magyar geofizikai képzésnek is mérhetetlen kárt okoznak, hisz a GES Kft. nem csak felvevője, de támogatója is volt a hazai geofizikus mérnökképzésnek, így tehát az Eötvös Lóránd nevével fémjelzett hazai geofizikának is halálos döfést adtak, Vesztesek a vétlen munkavállalók! No comment! a GES Kft. végelszámolásával egy olyan vállalatot zárnak be, amely a MOL Nyrt. egyik alapító vállalata volt, a pénzügyi-gazdasági válság kirobbanását követő első év (2009) milliárdos veszteségéért még hibáztathatják a GES egykori menedzsmentjét, de az elmúlt évek veszteségeiért azonban már nem megkerülhető a tulajdonosi felelősség, a GES Kft. nehéz helyzetében négy év alatt nem készült el egyetlen átfogó válságkezelési terv sem, tulajdonosi döntések nem döntések sorozata vezetett el a mára kialakult helyzethez? Komolyan gondolta tulajdonosunk, hogy: két vállalat vezetését egy ügyvezetővel megoldhatja, két vállalat gazdasági vezetéséhez elég egy gazdasági vezető, azáltal teszik eredményessé a szerviz vállalatot, ha a MOL irányítási rendszerét ráültetik, a létszám drasztikus csökkentésével egyidejűleg nem vizsgálják felül az előnytelen szerződéseket, üzletfejlesztés és megszerzett munka nélkül, pusztán létszámleépítéssel egy vállalkozás gazdálkodása egyensúlyba hozható? Kinek az üzletpolitikája volt két évtizeden át az eredmény elvétele, az alaptőke csökkentése, a meglévő szerződésen belüli egyoldalú árcsökkentés, a folyamatos árejtés kikényszerítése, a szükséges fejlesztésekhez, beruházásokhoz való források megtagadása? Az ÜT-elnök által elmondottakhoz további észrevételeket és véleményeket fűztek az Üzemi Tanács tagjai, így Nemes Attila, Bíró József, Bártfai László, Barna József. Mindanynyian kifogásolták a tulajdonos GES-el szemben alkalmazott üzletpolitikáját, mely évek alatt leépítette a vállalatot. Az ülés ezt követően berekesztésre került, majd munkavállalói fórumra került sor, melyen Lipták Ernő bejelentette az előzőekben már leírtakat a fórumon résztvevő dolgozóknak. Kalász Sándor ÜT elnök Lapzártakor érkezett! Megszületett a megállapodás a végelszámolás alatt álló gazdasági társaságnál a csoportos létszámcsökkentés feltételeiről, melyet a felek írásba foglaltak. A megállapodást Lipták Ernő végelszámoló és Kalász Sándor ÜT elnök jegyezte.

6 6 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július 15 éves a RIG SERVICE Zrt. Hagyományápolás Tizenöt évvel ezelőtt az akkori Rotary gépészetének kiszervezésével és eladásával jött létre a Rig Service szervezete, először, mint Kft, majd Zrt. A fő feladata ugyanaz maradt és jelenleg is ugyanaz, jelesül a Rotary Fúrási Zrt. minél szakszerűbb és gyorsabb kiszolgálása a gépészet és karbantartás területén mondta a Nagykanizsa közelében található Berényi Fogadó egyik reprezentatív termében ünnepi köszöntőjében Lukácsné Lang Mária vezérigazgató asszony a jubileum megünneplését célzó díszebéden. Az ünnepségre meghívást kaptak a tulajdonosok képviselői, a MOL Bányász Szakszervezet képviselője, a Rotary Zrt. vezérigazgatója és a Társaság fokozatosan csökkenő létszámban lévő munkavállalói is, akik közül sokan éppen berendezés költözés miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen. A köszöntőben a vezérigazgató asszony megemlékezett az elmúlt 15 év sikereiről, a nehézségekről, a minőségi munkavégzés érdekében tett erőfeszítésekről, az időközben elhunyt, a Társaság megalapításában, megerősödésében döntő érdemeket szerzett egykori vezérigazgatóról, Lukács Lászlóról. Méltatta a munkavállalók szaktudását, hozzáállását, kitartását, amely nélkül az elért eredmények nem jöhettek volna létre. Indulatok nélkül a répcelaki robbanásról Kifejezte azt a reményét, hogy annak ellenére, hogy a Rotary Zrt. éppen a napokban mondta fel a hosszú távra megkötött megállapodást, a Társaság továbbra is teheti azt, amihez ért, a fúróberendezések gépészeti kiszolgálását. (tudósítónktól) Május 30-án, a BOK rendezvényén ezzel a címmel tartott előadást Kurucz István. Talán még többet árult el az alcím: A mérnöki munka társadalmi megítélése (és/vagy elítélése) egy műszaki tragédia után. Hogy a fiatalabb olvasók is tudják mi történt, röviden a tények: január 2-án kora délután a Szénsavtermelő Vállalat répcelaki telepén tartályrobbanás történt. A műszaki baleset következtében kilenc dolgozó elhunyt, hatan súlyosan, továbbá tizennégyen könynyebben megsérültek. Előadónk, abban az időben a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár alkalmazottja volt, ahol a felrobbant tartályokat gyártották. Majd, mint II. rendű vádlott, később elítélt a törvénykezés szenvedő alanya lett. Ezek az események már letisztultak benne, de az átélt élmények, és barátai is arra ösztönözték, tegye közzé a történteket. Ezért 40 évvel a robbanás után, olajipari támogatással megjelent a tényfeltáró műként is olvasható könyve. Folyamatában ismertette a ridegtöréssel kapcsolatos szakvéleményeket, a túltöltéstúlnyomás következményeit. A bíróság által elfoglalt álláspont alapján számtalan tényt figyelmen kívül hagytak, így az üzemeltető által elkövetett sorozatos hibákat, szabálytalanságokat (túlzott próbanyomás, a laboratórium utólagos közel telepítése stb.), a tanúvallomásokat nem egyenlően bírálták el. A bírói állásfoglalások tényeken alapuló cáfolása ügyészi és saját oldalról egyaránt eredménytelennek bizonyult januárjában nem jogerősen 2 év 8 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, s szökés veszélye miatt elrendelték az azonnali előzetes letartóztatást. Májusban a Legfelsőbb Bíróság az II. rendű vádlott büntetését felére csökkentette. Az OKGT vezérigazgatója, mint az utóbb megállapítható volt, hiába írt kegyelmi kérvényt a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához. Az elmondottakból világossá vált, hogy akkor sem volt ismeretlen a bírói gyakorlatban az igazság szolgáltatás helyett a jogszolgáltatás. Mindazoknak, akik bővebben szeretnék megismerni az itt csak érintett igazságtalanságokat ajánlom elolvasásra a Magyar Olajipari Múzeum gondozásában, ben megjelent: Kurucz István: Indulatok nélkül című könyvét. Papp Géza GEOINFORM hírek Aláírásra került a Kollektív Szerződés Maratoninak mondható egyeztetések mely közben igazgató váltás is történt után Társaságunk ügyvezetése és a szakszervezet május 31.-én aláírta az új Kollektív Szerződést, amely tartalmazza az idei bérmegállapodást is. A megállapodásról összességében elmondható, hogy a régi KSZ tartalmi részét megőrizte, egyes részleteiben azt felül is múlja, mint például a VBK 7.9%-os emelése. Átalakításra került az eddigi Teljesítményalapú Bérelem. Az új rendszer már MOL-csoport kompatibilis, melynek feltételeit belső szabályzat tartalmaz. Az idei bérfejlesztés mértéke 1.51 %-os alapbér teljes differenciálás mellett, visszamenőlegesen január 1-től, melynek célja az alulról kompresszált béreloszlás széthúzása. Szerettünk volna nagyobb mértékű bérfejlesztést kiharcolni, de mint kiderült, nem Hírcsokor volt realitása. A kollektív megállapodásunk aláírásának elhúzódása ami a VBK elemek felhasználásának kezdetét hónapokkal késleltette az eredeti nézetek jelentős különbségén, az időközbeni igazgatóváltáson túl az ügyvezető kompetenciakörének bizonytalansága, többszintű egyeztetési körök futása miatt történhetett. Ezen nehézségeket nagyban oldaná Keret- Kollektív Szerződés kötése a csoporton belül. Aki a múltat nem becsüli, a jövőt nem érdemli!

7 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 7 Regionális felkészítő Sportnap Az Üzemi és Közalkalmazotti Tanácsok Jász-Nagykun Megyei Klubja és az MSZOSZ megyei Képviseletének közös szervezésében a FRIEDRICH EBERT Alapítvány regionális felkészítői részeként és támogatásával az Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat szakértőinek előadásán vettünk részt 3 fővel az Ifjúsági és Szabadidő Központban Szolnokon, a Tisza ligetben. Színvonalas előadások hangzottak el az új Munka Törvénykönyve által hozott változásokról az ÜT működésében, a szükséges dokumentumok - megállapodások, FB tagjelölések, ügyrend stb.- elkészítésének szabályairól, módszertani javaslatok az ÜT munkájának megszervezéséről. Május 24-én az alapszervezetünk szervezésében megrendeztük az idei sportnapunkat a szolnoki Bowling Centerben. A rendezvényünkre meghívtuk Nyugdíjas Alapszervezetünk tagjait is, akik nagy létszámban és aktivitással éltek is a meghívással. A bowling csapat és egyéni versenyek mellett lehetőség volt biliárdozni, csocsózni és asztaliteniszezni is. A versenyre nyolc csapat 4-4 fővel nevezett, melynek győztesei: Női egyéni: Sándor Anna Férfi egyéni: Tokai János Csapat: Tokai János, Juhász Anita, Andrási József, Kiss Antal Évfordulós történések 75 évvel ezelőtt július 9-én fejeződött be a Budafa 4-es fúrás (kezdete: május 28.), melynek mélysége 1239 méter. Eredménye: kőolaj. Mélyítette: R-1-es berendezés július 15-én tartották a MAORT alakuló ülését. A cégbíróság 28-án jegyezte be Cg számú végzéssel (Csath Béla) július 27-én fejeződött be az R-2-es berendezéssel mélyített Budafa 5-ös fúrás. Mélység: 1251 méter. Eredmény: kőolaj. 20 évvel ezelőtt A hírcsokrot összeállította: Vitéz Ferenc alapszervezeti elnök 1993 júliusában a horvát INA-SING Szakszervezet és a KFV Szakszervezet közötti együttműködés keretében Sibenikban (horvát tengerparton) három napos eszmecserére került sor, majd sport-program részeként a KFV kispályás focicsapata is pályára lépett. Fotó: Bozó Mikus Visszapillantó 30 évvel ezelőtt július 8-án a Rumailai 182-es fúrási pont eredményes lemélyítésével zárult a KFV Nagykanizsa fúrósainak iraki küldetése, az OKGT DKFÜ-vel kezdett iraki fúrási bérmunka, amely megalapozta az önálló iraki nemzeti olajipar létrehozását. A rendkívül sikeres fúrási tevékenység hatalmas eredményt hozott, de az értelmetlen háborúban Varga Jenő basrai bevásárlás közben életét vesztette, Belső László közlekedési balesetben hunyt el. A magyar fúrósok az iraki bérmunkában összesen 163 ezer 126 métert mélyítettek. 10 évvel ezelőtt Az első magyar fúróberendezés a rumailai mezőben (1970) július 22-én hunyt el Bödőcs Imre ( 67), az egykori KFV Nagykanizsa Vállalati Szakszervezeti Bizottság függetlenített munkatársa, aki mintegy 30 éven át, különböző tisztségekben tevékenykedett. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. Összeállította: Balogh Antal Tisztelet az elődöknek!

8 8 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Nyugdíjas találkozó a KVV Zrt-nél A május 25-én Siófokon tartandó nyugdíjas találkozóról a KVV Zrt. gazdasági vezetése, a VSZB, Üzemi Tanács április elején hozta meg egyöntetű döntését. A rendezői STÁB által kidolgozott program a meghívókhoz mellékelve lett, így az érdekelt nyugdíjasok előre ismerhették az esemény műsorát. A találkozó vonzerejét jellemezte, hogy egykori dekádos dolgozókból lett nyugdíjasok több száz kilométerről is eljöttek, hiszen Tornyospálca, Hajdúnánás, Zákányszék, Újtikos nem Siófok közeli települések Az ünnepség a Bányász Himnusz elhangzásával kezdődött. Köszöntve lettek a megjelentek, a díszvendégek köztük Tóth János, a MOIM igazgatója. Az ünnepi beszédet Simon Miklós, a KVV Zrt. vezérigazgatója mondta el. Beszéde elején méltatta, megköszönte azt az áldozatos munkát, amit a nyugdíjasok sok éven, évtizedeken át végeztek a volt munkahelyeiken, ezzel nagyban hozzájárultak a Vállalat megerősödött pozíciójához. Ismertette a Vállalat jelenlegi tevékenységét, a jövőbeni terveket, feladatokat. A jelenlévők néma főhajtással adóztak az időközben elhunyt munkatársaik emlékének, mikor erről a vezérigazgató említést tett. Meghatódást kiváltó epizód volt, mikor Meggyes Gábor díszvendég felolvasta a 95 éves Zachemski Ferenc, a Vállalat volt első főmérnökének köszöntő-, egyben a régi időkre visszaemlékező levelét. A meghirdetett program keretében Sinka László felolvasta Dekádosok balladája c. versét. Nagy sikere volt Gáspár Istvánnénak, mikor felolvasta Jani a hegyről könyvrészletet. Az előadó teljes átéléssel interpretálta a humoros írást, érzékeltette azt a kort, miliőt, amit a tartalom és a szereplők sugalltak Holl József is felolvasta saját költeményét, Nyugdíjas találkozó a KVV-nél címmel. A kultur számok elhangzása után következett a zenés ebéd, a kötetlen beszélgetések ideje. A főzőversenyre nevezett csapatok nem hiába serénykedtek reggel óta, mert az általuk kreált halászlé, kakas- és marhapörkölt fogyasztásakor az asztaloknál csak dicsérő, elismerő jelzőket lehetett hallani: finom, kiváló, klassz, stb. A jó ételhez a csapolt sörön kívül jó borok is kerültek a Nyugdíjas Borászok borversenyére hozott nedűk által. Pogácsa, jóféle sütemények, többféle üdítő is bővítette a kívánalmak választékát. Az ilyen felhozatal láttán találóan jegyezte meg az egyik nyugdíjas: Van itt minden, mint a lakodalomban. Az egész találkozás ideje alatt a megjelent 150 nyugdíjas arcán ott ragyogott az egymásnak örvendő boldogságérzet sugárzása, örültek annak a gesztusnak, hogy érkezéskor mindenkit kézfogással öleléssel, hölgyeket puszival fogadtak, s hogy tiszteletükre találkozót rendeztek. A vidám hangulatú nosztalgiázás, az egymás hogylétét firtató kérdések sorozata késő délutánig kitartott. A köszönet hangján kell említeni azt a kisegítő csapatot, akik szabadidejüket feláldozva, önzetlenül fáradozva, nagyban hozzájárultak a színvonalas rendezvény lebonyolításához. Aktív dolgozók lévén szép példáját adták a korosztályokat összekötő, szolidaritást vállaló hídnak a megépítésében. A találkozó nem hivatalos értékelését két hazaigyekvő nyugdíjas hölgy egybecsengő véleménye fejezte ki: Ilyen találkozóra bármikor szívesen eljönnénk! Főzőverseny helyezettjei: 1. Laci konyha: Kocsis László 2. Hal Kas: Novák András Kass László 3. Traktorosok: Bíró József Nyugdíjas Borászok borversenyének eredménye: 1. Holl József aranyérem (Merlot) ezüstérem (Olaszrizling) ezüstérem (Kékfrankos Rozé) 2. Kovács Imre aranyérem (Kékfrankos) ezüstérem (vegyes fehér) 3. Scheiber István aranyérem (vegyes fehér) 4. Szincsák István ezüstérem (Rajnai Rizling) (Az eseményről Sinka László széplelkű tudósítónk emlékezett meg) Sinka László KVV nyugdíjas DEKÁDOSOK BALLADÁJA Ha elfújt a szél a fák felett, Az eső sem veri már a földeket, A Nap is ontja éltető sugarát, Akkor toppanj be hozzám régi jó barát. Mesélj az elszálló évekről, A sok tervbe vett ötletről. Mentél-e a sorsod útján előre, Vagy csak egy ajtó nyitása-zárása maradt meg emlékbe? Mondd el, hogy álmodban olajos lettél újra, Éberen figyeltél a berregő motorra. Nyomtad a pedált, húztad a kart, A munka varázsa teljesen betakart. Megint felültél a fekete vonatra, Mentél mint régen, utatlan utakra. Elbúcsúztál a családtól, háztól, Egy szempillantással a kapufélfától. Negyven évig tartott menésed-jövésed, Ez volt minden éltető reményed. Ültetett fáid közben nőttek is nagyra, Gyermekeid jutottak ötről a hatra. Mikor ütött a nyugdíjba menésed órája, Nem a napba nézéstől lett szemednek párája. Negyven év emlékei hajtották azt oda, Érezted, eljött a búcsúzás kora. Hosszú volt a megtett út és széles, Mégis úgy él benned, mint egy szép est, Ahol a munka öröme muzsikált végig, Könnyítve a nehezén negyven évig. Az utolsó munkanap elköszöntél embertől, géptől, a határtól, Az általad bejárt fél világtól. Olajos emlékeid lelkedben viszed tovább, Mert tudod jól, mindig vár egy régi jó barát. Fotó: Séfel Gyula Kiemelkedő az olajosok hagyomány tisztelete!

9 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP Olajos Teke Kupa és 7. Lukvár emlékverseny Szabadidősport Kerettyén maradt a vándorserleg Május 31-én, június 1-én és 2-án Bázakerettyén rendezték meg a hagyományos kupaés emlékversenyt, amelyen 21 gárda szerepelt, köztük 18 férfi és 3 női csapat (4-4 fős csapatok, 100 vegyes gurítás). Az ünnepélyes megnyitón Szalai Géza, a MOL Nyrt. Üzemi Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet megbízásából mondott ünnepi köszöntőt, melynek során felevenítette a legrégibb iparági tekeverseny történéseit, a kanizsai, majd a kerettyei korszakos eseményeket. Megemlékezett a tekesport korán elhunyt kiválóságáról, Lukvár Ferencről, a saját nevelésű kerettyei játékosról, aki a hazai NB-s szereplést követően a kanizsai NB I-es és a kaposvári szuper ligás szereplés után visszatért anyaegyesületébe, ahol betegségéig az NB II-es gárdát erősítette. Iványi László polgármester, Lukvár egykori csapattársa az Önkormányzat és a Sportegyesület nevében köszöntötte a résztvevőket, köztük a Lukvár családot, majd Szalai Géza és Fülöp Csaba kupabizottsági titkár társaságában virágcsokrokkal kedveskedtek Manci néninek (Lukvár édesanyja) és a Lukvár családnak. A 3 napos küzdelemsorozaton, a 2 pályás tekecsarnokban hallatlanul lelkes, és sportszerű játékosok mindvégig nagy harcot folytattak, sorra dőltek a bábuk, de a maszekok sem maradtak el. Az izgalmak a befejező versenynapon értek a csúcsra, amikor igazi kupahangulatban, az emlékezetes férfi NB II-es rangadón óriási küzdelemben kerekedett felül a kerettyei csapat, amely 1 évig őrzi a díszes vándorserleget. Élcsoport végeredmények. Férfiak Csapatban: Kupagyőztes: Bázakerettye (Fülöp 420, Iványi 428, Varga 455, Bakon 361) 1664 fa, 2. Nagykanizsa TSE 1656, 3. Lovászi Bányász 1649, 4. Lenti Termál 1646, 5. Gellénházi Olajmunkás 1626 fa. Egyéni összetett: 1. Varga Péter (Bázakerettye) 455, 2. Bekő Péter (Resznek) 451, 3. Szelényi Géza (Bázakerettye II.) 442 fa. Legjobb taroló: Varga Péter 158. Legjobb teliző: Bekő Péter 308. A legjobb kerettyei tarolónak felajánlott Németh Tibor kupát Varga Péter kapta. Nők Csapatban: 1. Nagykanizsa TSE 1506, 2. Zalaszentgrót (első alkalommal szerepeltek) 1416, 3. Lenti TT 1403 fa. Egyéni összetett: 1. Tuboly Jenőné 410, 2. Pázsitné Lukács Kató 407, 3. Eszenyi Ambrusné (mind Nk. TSE) 389 fa. Legjobb taroló: Tuboly Jenőné 133. Legjobb teliző: Pázsitné Lukács Kató 284 fa. Az ünnepélyes eredményhirdetés során Fülöp Csaba ismertette az eredményeket, a tiszteletdíjakat Lukvár Ferenc özvegye, Zsuzsa asszony és Iványi László adta át, akik a köszönet mellett meghívták a résztvevő csapatokat a jövő évi kupa-és emlékversenyre. Balogh Antal Fotó: Németh Attila, Szalai Géza A megnyitón balról jobbra: Iványi László, Fülöp Csaba és Szalai Géza A kép előterében az emlékező Lukvár család A kupa és emlékverseny tiszteletdíjai Kardos Benő (Szanki Olaj) dobás közben A kupagyőztes kerettyei csapat Érdekvédelem + sportszeretet + hagyományápolás = MOL Bányász Szakszervezet

10 10 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július 39. MOL Horgász Kupa nk. Verseny Kupagyőztes: Oroszlányi HE A MOL Nyrt. Üzemi Tanács és a MOL Bányász Szakszervezet, a Szakszervezetünk kupabizottsága (titkár: Juhász Attila, a MOL Bányász alelnöke) június 8-9-én rendezte meg a hagyományos horgász öttusát, amelyre első alkalommal Tihanyban került sor. A főhadiszállás a Tihanyi Belső-tó és környéke volt, ahol szombaton 11,30 órakor tartottak ünnepélyes megnyitót. Biri László, Szakszervezetünk elnöke köszöntötte a felsorakozott 26 csapatot, köztük a Slovnaft (szlovák), Petrom (román), Pancsevo és a NIS Naftagáz (mind a kettő szerb) vezetőit, a horgásztársakat, a megjelent egykori MOL Bányász vezető tisztségviselőket. (Kudela József, Lukácsi István), Tary Lászlót, az Olajág Szakszervezet elnökét. A házigazda Belső-tó Kht. ügyvezetője, Herczku Iván a 37 hektáros tóról, a természetvédelmi területről szólt, majd Juhász Attila tartott technikai eligazítást. A versenyrendnek megfelelően 14 órakor kezdődtek el a technikai-ügyességi versenyek, melynek során a csapatok 1-1 versenyzővel küzdöttek a maximálisan adható pontért a szakágvezetők irányításával, majd értékelésükkel alakultak ki a következő élcsoport végeredmények: Ki mit tud (TOTÓ) Szakágvezető: Nagy Sándor 1. Gregor József (Szolnoki Olaj) Hamberger István (Tatabánya) Szűcs Attila (Oroszlányi HE)...44 Barkácsolás Szakágvezető: Sebestyén Gyula 1. Böde Géza (Szolnoki Olaj) Hegedűs József (R. Logisztika) Cserfő Antal (E.ON Nagykanizsa)...42 Célbadobás (szárazon-vízen) Szakágvezető: Bakter András 1. Nagy Lajos (Hajdúszoboszló) Borsos István (E.ON Pusztaederics) Vancák Gábor (MOL Vegyész, Zalaegerszeg)...34 Halászléfőzés Zsűri elnök: Petovári József 1. Nagy Zoltán (Olajipari HE, Nagykanizsa) Nagy Sándor (Szolnoki Olaj) Kiss Gyula (Hajdúszoboszló)...45 A versenyszámok befejezésével a trónkövetelő szolnokiak törtek az élre (167 pont) a meglepetéseket szállító Rotary Logisztika (161) és a hajdúszoboszlóiak előtt (153 pont), de szoros volt a versengés a többi élcsoportos helyekért: 4. Tatabánya Jó szerencsét HE 149, 5. E.ON Nagykanizsa 143, 6. E.ON Pusztaederics 139, 7. MOL Nagykanizsa 138, 8. Oroszlányi HE 137, 9. Olajipari HE Nagykanizsa 133 pont. A mindent eldöntő, befejező versenyszám halfogási csapatverseny 4-4 fővel igazolta a korábbi történéseket, vagyis a halfogás eredményessége mindent vitt. A nagy nyertes a szektorgyőzelmeket ( pont) begyűjtő Oroszlányi HE csapata lett a favorit Szolnoki Olaj, valamint a Tatabánya és az Olajipari HE Nagykanizsa (kupavédő) előtt. A horgász öttusa élcsoport végeredménye: 1. Oroszlányi HE Szolnoki Olaj HE Tatabánya JHE Olajipari HE Nagykanizsa Acoustic Kft., Budapest Hajdúszoboszlói HE NIS Naftagáz Rotary Logisztika Slovnaft T. Önkormányzat Bázakerettye E.ON Pusztaederics DKG EAST Nagykanizsa Lovászi BHE MOL Nagykanizsa MOL Vegyész Százhalombatta.173 Megnyitó Barkácsolás Célbadobás Halászléfőzés A csapatok/versenyzők által kifogott összes halmennyiség mintegy 200 kg, a legnagyobb halat (ponty, 2040 gr.) Hegedűs József (Rotary Logisztika) fogta, aki mellett díjazták a legfiatalabb versenyzőt Várja és keresse, olvassa és terjessze az érdekképviseleti lapot!

11 2013. július MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11 Halfogás rajt (Cserfő Ádám, E.ON Nagykanizsa), a legjobb női horgászt (Tomor Rita, Szanki Olaj), a legidősebb versenyzőt (Czigány István, Lovászi BHE), a legjobb külföldi csapatot (NIS Naftagáz), valamint a magyar, szerb, román gáz-és olajipari kapcsolatok építésében jeleskedő Cjenevici Svetozárt. Az ünnepélyes eredményhirdetés során díjazásban részesültek az ügyességi-technikai versenyszámok dobogósai, a legjobb csapatok, köztük a díszes vándorserleget az összesített pontversenyben győztes Oroszlányi HE csapata kapta. A kupaverseny zárásaként Biri László, a MOL Bányász Szakszervezet elnöke adott összegezést, majd bejelentették, hogy a jövő évi, 40. horgász öttusát Szolnokon rendezik meg, amelyre máris meghívták a csapatokat, horgásztársakat. Balogh Antal FOTÓ: Szalai Géza Rottenberger Edit A kupagyőztes oroszlányiak Cjenevici Svetozár A nagy találkozás A hagyományok folytatódtak *** M O Z A I K O K*** A korábbi időszakokhoz képest ugyan csökkent a csapatok száma, a horgásztársak tábora, de felemelő volt az újabb találkozás, a fogadtatás, a barátság és sportbarátság a hazai és nemzetközi iparági horgásztársak között, akikkel együtt elevenítették fel a múlt történéseit a horgászünnepet évtizedeken át gondozó MOL Bányász egykori vezető tisztségviselőivel, a nyugdíjas Kudela József elnökkel és Lukácsi István alelnökkel. Formabontás A szervezők rengeteg időt fordítottak az öttusa előkészítésére, a feltételek biztosítására, a hadtápos feladatokra. Nos, ez utóbbi volt rendhagyó A megkötött, többször egyeztetett szerződések durva megsértését követte el a fővárosi /!/ vállalkozó, aki az első, szombati versenynapon 12 órára tervezett közös ebédet 4 /!/ órás késéssel teljesítette. Az éjszakai hideg csomagról csak annyit, hogy a 4, hallatlanul kisméretű kenyérszelet pótlását a MOL Bányász szervezők úgy oldották meg, hogy a balatonfüredi TESCO-ban minden csapatnak 1 kg-os kenyeret vásároltak! Légköri viszonyok A természetvédelmi területen, a nagyszerű környezetben sorra került horgász kupán az időjárással összességében barátságban voltunk, hiszen csak a szabadtéri ügyességi versenyeket (célbadobás szárazon és vízen, halászléfőzés) zavarta egy rövid ideig a szél és zápor, de a 18 órakor kezdődött, mindent eldöntő és reggel 8 óráig tartó, izgalmakban és fordulatokban bővelkedő horgászaton a külső körülmények rendezettek voltak, ám a kifogott halakért a horgásztársak nagy küzdelmet folytattak. A legsikeresebbek az oroszlányiak voltak, akik mind az A, mind a B szektorban a legjobbnak bizonyultak. In memoriam Makra Péter EMLÉKEZÜNK MAKRA PÉTERRE, a Rotary Fúrási Zrt. raktárkezelőjére (Kiskunmajsa), a MOL Bányász Szakszervezet Rotary Alapszervezet Szakszervezeti Bizottságának alelnökére, aki súlyos betegségben, életének 51. évében elhunyt. 19 évesen a KFV Kiskunsági Üzem fúrási üzemegységénél fúrómunkásként kezdett, majd berendezés ellátóként, azután diszpécserként, az utóbbi 10 évben raktárkezelőként dolgozott. A szakszervezeti mozgalomban több mint 25 éve választott tisztségviselő. Bizalmiként, később főbizalmiként a kiskunmajsai alapszervezet vezetőségi tagja, majd munkahelyi bizottsági titkára volt. Tagja volt a Rotary Szakszervezet Szövetségi Tanácsának, majd 2004-től a Rotary Szakszervezet alelnökeként végzett kiemelkedő érdekképviseleti munkát. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Utolsó Jó szerencsét! Nyugodj békében Péter! (b)

12 12 MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP július Információk innen-onnan Hírcsatorna Götz Tibor kitüntetése Április 24-én, az Evangélikus templomban, Orosháza második újratelepítésének 269. évfordulóját ünnepelte a város. Az igen színvonalas, igényesen összeállított műsor kiemelkedő része volt a kitüntetések átadása. Nagy öröm volt számunkra, bár kicsit megkésve, de ünnepélyesen is megköszönte, elismerte a város vezetése Götz Tibor olajmérnöknek a város felvirágoztatásáért végzett munkáját. Dr. Dancsó József polgármester adta át az: OROSHÁZA VÁROSÉRT DISZOKLEVELET és EMLÉKÉR- MET. Bányásznapi előzetes Az országos rendezőszervek szervezésében Gyöngyösön tartják az idei országos központi bányásznapi ünnepséget, amelyre augusztus 29-én (csütörtökön) 11 órai kezdettel kerül sor. Nagykanizsán a hagyományos koszorúzási ünnepséget augusztus 30-án (pénteken) délelőtt 10 órakor tartják a Huszti téri Olajbányász emlékműnél. Az ünneplő közönség rövid filmből ismerhette meg életútját, és azt, hogy mint csapatvezető mérnök milyen sikeresen és eredményesen irányította az Orosházatatársánci kút lemélyítését, a nagy földgáz és olajmező megtalálását. A Pusztaföldvár 1-es kút október 16-án kezdett termelni. Tíz éven át vezette a fúrási üzemet, a Délkelet-alföldi szénhidrogénmező feltárását. A most már szintén nyugdíjas dr. Násztor Sándorral, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnökével összefogva nagyon sokat tettek a sikeres termelésért és a város fellendítéséért is. Az olajosok nagy családja, és azon belül a BOK tagjai nevében is gratulálunk! Papp Géza A Rotary Fúrási Zrt-nél a hagyományos Rotary napokat két központi helyen tartják. A zalai térségben dolgozók augusztus 31-én (szombaton) Nagykanizsán, a MÁV NTE sporttelepen (Vasútállomással szemben), a kiskunságiak Szankon, a Bányász parkban tartandó családi napon emlékeznek a bányásznapról és ünnepelnek szeptember 7-én (szombaton). /balogh/ augusztus 1. A forint bevezetése (1946-ban) 19. Páneurópai piknik, 1989-ben ezen a napon több mint ezer NDKállampolgár menekült át Sopronnál nyugatra, Ausztriába 20. Szent István napja szeptember évvel ezelőtt jelent meg a Bányamunkás, megalakult a Bányász Szakszervezet 5. Lőrinc napja. A népi tapasztalat szerint e napon fordul az időjárás: ha szép idő van, hosszú lesz az ősz. 8. Az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja. Az UNESCO szeptember 8-án tartott világkongresszusán (Teherán) az analfabétizmus elleni küzdelem napjának nyilvánította a napot. 11. Megsemmisült a World Trade Center ben e napon terrortámadás következtében összeomlottak a World Trade Center (New York) a világ egyik legnagyobb épületének ikertornyai. 17. A béke nemzetközi napja (1981- től) 22. Autómentes világnap 27. A fővárosi operaház megnyitása, október 11-én Ybl Miklós tervei alapján kezdődött az operaház építése, melynek megnyitóján (1884. szeptember 27.) részt vett I. Ferenc József is. 29. Mihály napja. Hallássérültek világnapja Sikeres Rotary szereplés az EBK napok rendezvényén én Ivanic Gradban a Crosco EBK napot tartott. A rendezvényre meghívót kapott a Rotary vezetése és labdarúgó csapata. A 4 csapatos foci tornán a fiúk a selejtező kört sikerrel vették, majd a döntőben a Crosco I. sz. csapatával hatalmas küzdelemben 2:1 arányban alulmaradtak. A nagy melegben, de családias légkörben lezajlott kispályás megmérettetésen az előkelő II. helyet szerezték meg. A csapatot Gyergyói János menedzser irányította, tagjai György József, Szalai Román, Galyas Péter, Mázló János, Tompek Alajos, Táncos Zsolt, Kálovics Ádám, Markulia Milán és Anger Tamás voltak. A rendezvényről Anger Tamás tudósított MOL BÁ NYÁSZ HÍRLAP A MOL Bá nyász Szak szervezet érdekképviseleti lapja Megjelenik havonta. Felelõs kiadó: Biri László Szerkeszti a MOL Bányász Szerkesztõ Bizottsága: Balogh Antal (fõszerkesztõ), Telefon: (06 20) ; (06 20) ; (93) Szalai Géza (vezetõ tudósító), Telefon: (06 20) ; Juhász Attila, Kalász Sándor, Lukácsi István, Murin János, Világi Rudolf Szerkesztõbizottság címe: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18. Telefon: (06-1) , ola jos : 21850, Fax: (06 1) , ola jos 20798, Szerkesztõségi Nyomdai elõkészítés: Forest Green Bt. Te le fon: (30) ; Nyomtatás: Ti sza Nyom da Kft. Szol nok A lap ingyenes, melynek költségeit a MOL Bányász Szakszervezet finanszírozza Köszönjük megtisztelő figyelmét. Kérjük, legyen olvasója és aktív közreműködője következő számunknak is.

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ Veszprém MEGYE: Vizl Péterné Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Veszprém Vizl Péterné Szakszervezet megnevezése: 1.Pedagógusok

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Az EVDSZ évi munkaprogramja

Az EVDSZ évi munkaprogramja 1 Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja Elfogadva: Budapest, 2011. február 02.-i SZV ülésen 2 Bevezető Az EVDSZ 2011. évi munkaprogramja az EVDSZ VI. Kongresszusán elfogadott programra, valamint az ez alapján

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: - Moson- Sopron Megye Dr. Jáki Katalin Szakszervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig!

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 05-ig! Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. július 05-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Baranya megye Horváth Sándorné A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15.

JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február 15. B A L A T O N I H O R G Á S Z E G Y E S Ü L E T Székhely: 1224. Budapest, Diótörő út 61 Tel. Fax: 207-42-92 Mobil: 20/945-87-15 JEGYZŐKÖNYV A Balatoni Horgász Egyesület 2013. éves közgyűléséről 2013. február

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

HBM HÍRLAP. KASZ Országos Tagszervezés október-november. SZOLNOK PRAKTIKER, november november 3.évfolyam 11.

HBM HÍRLAP. KASZ Országos Tagszervezés október-november. SZOLNOK PRAKTIKER, november november 3.évfolyam 11. HBM HÍRLAP 2012. november 3.évfolyam 11.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! ( Széchenyi István) Tagtoborzási tréning Szolnok 2012. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám

HBM HÍRLAP. 2012. június III. évfolyam 6. szám HBM HÍRLAP 2012. június III. évfolyam 6. szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Mérleg alapszervezet, Kihelyezett ülés A

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év

az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról év 15. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ az EVDSZ IV. kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2012. év 2012. november

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny

XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny XXXVII. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny SOPRON 2015. november 21-22. 37. Dr. Csik Ferenc Emlékverseny Sopron Kupa 2015. november 21-22. A verseny célja Dr. Csik Ferenc Olimpiai Bajnok tiszteletére olyan úszóverseny

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

HBM HÍRLAP 43. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2012. AUGUSZTUS 20. Díjazták a legszebb virágkarneváli kirakatokat. 2012.augusztus III.évfolyam 8.

HBM HÍRLAP 43. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 2012. AUGUSZTUS 20. Díjazták a legszebb virágkarneváli kirakatokat. 2012.augusztus III.évfolyam 8. HBM HÍRLAP 2012.augusztus III.évfolyam 8.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Tagtoborzás Szolnoki CORA-AUCHAN 2012.08.02. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István)

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

RACIONÁLIS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS - KISZERVEZÉS az Üzemi Tanács ülésről jelentjük

RACIONÁLIS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS - KISZERVEZÉS az Üzemi Tanács ülésről jelentjük A Magyar Olaj- és Gázipari Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL Bányász 15. évfolyam 173. szám, 2014 december MOL Bányász Hírlap, a hiteles hírforrás! RACIONÁLIS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS - KISZERVEZÉS

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV ZÉOSZ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV Közgyűlés helye: Budapest, XI. Műegyetem rakpart 3. K.240 BME Épültszerkezettani Tanszék konzultációs terme ideje: 2016. május 11. 16.00 A közgyűlés kezdő időpontjában a szavazati

Részletesebben

Hor to bá gyi Hír adó

Hor to bá gyi Hír adó Hor to bá gyi Hír adó HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2009. február XII. év fo lyam 2. szám 2009. január 26-i ülésen a képviselő-testület módosította az önkormányzat Szer ve zeti- és Működési

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Elsőként a CIG Pannónia Életbiztosító. Elnökségi ülés Királyházán. Egységet! A megosztottság nem segít!

HÍR LAP MOL BÁ NYÁSZ. Elsőként a CIG Pannónia Életbiztosító. Elnökségi ülés Királyházán. Egységet! A megosztottság nem segít! A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 11. évfolyan, 123. szám, 2010. október Elnökségi ülés Királyházán Szövetségiszervezeti élet A MOL Bányász

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Szabolcs-Szatmár-Bereg KOORDINÁTOR NEVE: Timkó József

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről.

Jegyzőkönyv. a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről. Jegyzőkönyv a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 2015. március 27-én a Hunguest Hotel Griff Smaragd termében megtartott Közgyűléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint BENCS ATTILA

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Megyetitkári értekezlet

Megyetitkári értekezlet HBM HÍRLAP 2013. január-február Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) 4. évfolyam 1-2.szám Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) Évindító, Érdekvédelmi Feladatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007

Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Családi vállalkozások, vállalkozó családok 1997-2007 Budapest, 2007 május 23. Soltész Anikó Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24. Telefon: (1) 212 21 79; Fax: (1)

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 23-ai munkaterv szerinti üléséről Az ülés

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/99-4/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő Úr! Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ MÁSODIK Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 2016. december 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 2016. MÁSODIK L MEGYE: KOORDINÁTOR NEVE: Fejér Jámbor Ferencné Szakszervezet megnevezése:

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: Hajdú-Bihar megye KOORDINÁTOR Sass Bálintné NEVE: Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 10-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A KOORDINÁCIÓ

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Szám: 1/1337-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én 17.00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Ambrus Tibor polgármester, Balogh

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon)

kérdései (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) (szabályok, építés, bontás, munkavégzés az állványokon) A konferencia programja: A cél a teljes energiahatékony beruházások összeállításánál alkalmazott komplex gondolkodás előtérbe helyezése, nemcsak a technológia, hanem a munkavédelem és a munkaügy oldaláról

Részletesebben

A Felek megállapodnak abban, hogy a szociális és jóléti támogatás egy főre eső keretösszege 2012. évben 20.000 Ft/munkavállaló.

A Felek megállapodnak abban, hogy a szociális és jóléti támogatás egy főre eső keretösszege 2012. évben 20.000 Ft/munkavállaló. A Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Bányász Szakszervezet érdekképviseleti lapja MOL BÁ NYÁSZ HÍR LAP 13. évfolyam, 141-142. szám, 2012. április-május Jelzés és példaértékű megállapodás Érdekegyeztetés Megszületett

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: A Görög Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselői: Mokka Pinelopi Hegedűsné Szambanisz Zója Dr. Pecaszné Leskó Éva Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.020-18/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 2. napján

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-10/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. május 14-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök

ÉVES KÖZGYŰLÉS. Elnöki beszámoló május május május 14. Hercegh Imre elnök ÉVES KÖZGYŰLÉS Elnöki beszámoló 2012. május 9. 2014. május 14. 2013. május 14. Hercegh Imre elnök Miről lesz szó? 2014 Tisztújító Közgyűlés Mit végeztünk az elmúlt időszakban? Mit hagyunk hátra a következő

Részletesebben

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata.

A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. A SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet választási szabályzata. 1. Bizalmi választás a Szakszervezeti csoportban A szakszervezeti csoport a SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet legkisebb szervezeti egysége. Az

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját.

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. Tisztelt Tagtársunk! Kedves Fémipari Vállalkozó Társunk! Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. A konferencia célja, hogy fórumot

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8.

Összefoglaló a TÁMOP projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről május 8. Összefoglaló a TÁMOP 2.1.2 projekt Regionális Mentori Szakmai Találkozójának Gyulai rendezvényéről 2014. május 8. Készítette: Vári Barbara TÁMOP 2.1.2 kommunikációs munkatárs 1 A Intézet TÁMOP 2.1.2 projektirodája

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába.

A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon Szövetség elnöksége támogatja dr. Varga Béla kandidálását az ITU technikai bizottságába. 91-1/2016. (IX.23.) Elnökségi határozat A Magyar Triatlon

Részletesebben