(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 007 060 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: C07D 223/00 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/US 04/0194 () Elsõbbségi adatok: P US (72) Feltalálók: PATEL, Mona, Belle Mead, NJ 0802 (US); RYBCZYNSKI, Philip, J., Branchburg, NJ (US); XIANG, Min, Amy, Bridgewater, NJ (US) (73) Jogosult: JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., 23 Beerse (BE) (74) Képviselõ: Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Szubsztituált spirobenzazepinszármazékok HU T2 A leírás terjedelme 22 oldal Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 A találmány területe A jelen találmány új, nem peptid típusú, szubsztituált spirobenzazepinszármazékokra vonatkozik, amelyek felhasználhatók például vazopresszin receptor antagonistákként. 4 0 A találmány háttere A vazopresszin egy olyan nonapeptid hormon, amelyet elsõsorban a hipofízis hátulsó lebenye választ ki. A hormon hatásait a vaszkuláris V¹1 és renális V¹2 receptor szubtípusokon át fejti ki. A vazopresszin funkciói közé tartozik többek között a méh, a hólyag és a simaizomzat összehúzása; a májban a glikogén lebontásának serkentése; a vérlemezkék összetapadásának kiváltása; a hipofízis elülsõ lebenyébõl a kortikotropin kiválasztása; és a renális, azaz vesebeli vízújrafelvétel serkentése. A központi idegrendszeren (angolszász rövidítéssel: CNS) belül mint neurotranszmitter a vazopresszin befolyásolhatja az agresszív viselkedést, a szexuális viselkedést, a stresszre adott választ, a szociális viselkedést és a memóriát. A V¹1a receptor közvetíti a központi idegrendszeri hatásokat, a simaizmok összehúzódását és a vazopresszin májbeli glikogenolitikus hatásait, míg a V¹1b receptor közvetíti a vazopresszin hatásait a hipofízis elülsõ lebenyében. A V¹2 receptor, amely feltételezhetõen csak a vesében található meg, kihat a vazopresszin vizeletképzést gátló hatásaira az adenilát-cikláz ingerlése útján [Liebsch, G. és munkatársai: Neurosci., 217, 1 (1996)]. A vérplazmában a vazopresszin megnövekedett szintjei vélhetõen szerepet játszanak a pangásos szívelégtelenség kórfejlõdésében [Van Zwieten, P. A.: Progr. Pharmacol. Clin. Pharmacol., 7, 49 (1990)]. A pangásos szívelégtelenség kezelése vonatkozásában haladásként a nem peptid típusú vazopresszin V¹2 receptor antagonisták alacsony ozmolalitású vízkiválasztást váltottak ki elektrolitveszteség nélkül, és csökkentették a periferiális ellenállást pangásos szívelégtelenségben szenvedõ, ébren lévõ kutyákban [Ogawa, H.: J. Med. Chem., 39, 47 (1996)]. Bizonyos patológiás állapotokban a vérplazmában a vazopresszin szintjei elfogadhatatlan módon megnövekedhetnek egy adott ozmolalitás vonatkozásában, miáltal a vesében vízvisszatartás és sóhiány (alacsony vérnátriumszint) alakul ki. A vizenyõs kondíciókkal (zsugor, pangásos szívelégtelenség, vesemûködési elégtelenség) együtt járó sóhiány megjelenhet az antidiuretikus hormon (SIADH) nem megfelelõ kiválasztásának szindrómájával együtt. SIADH¹t tartalmazó patkányok egy vazopresszin V¹2 antagonistával való kezelése javította esetükben a fennálló sóhiányt [Fujisawa, G.: Kidney Int., 44(1), 19 (1993)]. Az érrendszerben annak V¹1 receptoránál a vazopresszin által kifejtett összehúzó hatások következtében a vazopresszin V¹1 antagonisták csökkentették a vérnyomást, a magas vérnyomás egy lehetséges kezelési módjaként. Az ismert vazopresszin receptor antagonisták közé tartoznak a következõ kódjelûek: YM¹087 (Yamanouchi); VPA-98, WAY-1288 és CL¹38004 (American Home Products); SR¹ (Sanofi-Synthelabo); és OPC 312, OPC 461 és OPC (Otsuka). Így tehát a vazopresszin receptor antagonisták hasznosíthatók mint gyógyászati hatóanyagok magas vérnyomás, sóhiány, pangásos szívelégtelenség/nem megfelelõ szívmûködés, koszorúéri érgörcs, szívischaemia (helyi vérelégtelenség), májzsugor, veseérgörcs, veseelégtelenség, diabetikus nefropátia, cerebrális ödéma és ischaemia, sztrók, trombózis és vízvisszatartás esetén. További kezelhetõ állapotok közé tartozik a nefrotikus szindróma, központi idegrendszeri sérülések, fájdalmas menstruáció, agresszió, szorongás és rögeszmés jellegû kényszeres rendellenességek. A találmány összefoglalása A jelen találmány az (I) általános képletû vegyületekre vagy ezek gyógyászatilag elfogadható 1 6 szénatomos észtereire, 1 6 szénatomos amidjaira vagy di(1 6 szénatomos)alkil-amidjaira vagy mindezek sóira vonatkozik. Az (I) általános képletben (I) R 1 és R 2 közül az egyik hidrogénatomot és a másik hidrogén- vagy halogénatomot vagy 1 6 szénatomot tartalmazó alkoxi¹, hidroxil- vagy NR R 6 általános képletû csoportot jelent, és az utóbbi képletben R és R 6 egymástól függetlenül hidrogénatomot vagy 1 3 szénatomos alkilcsoportot jelent; R 3 jelentése klóratom; és R 4 jelentése klór- vagy fluoratom vagy metoxi- vagy metilcsoport. A találmány szerinti vegyületek vazopresszin receptor antagonisták, és így felhasználhatók általában a belsõ fül rendellenességei, magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség, nem kielégítõ szívmûködés, sóhiány, koszorúéri érgörcs, szívischaemia, májzsugor, veseérgörcs, veseelégtelenség, diabetikus nefropátia, alacsony vérnátriumszint (sóhiány), cerebrális ödéma és ischaemia, sztrók, trombózis, vízvisszatartás, agresszió, rögeszmés jellegû kényszeres rendellenességek, fájdalmas menstruáció, nefrotikus szindróma és központi idegrendszeri sérülések kezelésére. Elõnyösen az említett betegségek közül a magas vérnyomás, pangásos szívelégtelenség, szívmûködési zavar és sóhiány kezelhetõ. 2

3 A találmány továbbá olyan gyógyászati készítményre vonatkozik, amely a fentiekben ismertetett (I) általános képletû vegyületek bármelyikét és egy gyógyászatilag elfogadható hordozóanyagot tartalmaz, továbbá úgy állítható elõ, hogy egy vagy több (I) általános képletû vegyületet és egy gyógyászatilag elfogadható hordozóanyagot összekeverünk. A találmány továbbá ilyen gyógyászati készítmények elõállítására vonatkozik, amelynek során a fentiekben ismertetett vegyületek bármelyikét és egy gyógyászatilag elfogadható hordozóanyagot összekeverünk. A leírásban ismertetünk továbbá módszereket a találmány szerinti vegyületek vagy készítmények alkalmazására. Így például a leírásban ismertetünk módszereket vazopresszin receptor aktivitással kapcsolatos állapotok kezelésére, így például vazopresszin antagonizmus által közvetített állapot kezelésére olyan személyeknél, amelyeknek ilyen kezelésre szükségük van, mely kezelés során a kezelendõ személynek az ismertetett vegyületek vagy ismertetett gyógyászati készítmények bármelyikének terápiásan hatásos mennyiségét adjuk be. A leírásban ismertetünk továbbá egy módszert vazopresszin receptor aktivitással összefüggõ állapot kialakulásának vagy elõrehaladásának meggátlására, amelynek során egy adott, ilyen kezelést igénylõ személyt valamely (I) általános képletû vegyületet tartalmazó gyógyászati készítmény profilaktikusan, azaz megelõzõ módon hatásos mennyiségével kezeljük. A leírásban további ismertetésként utalunk olyan módszerre, amellyel magas vérnyomásból, pangásos szívelégtelenségbõl, nem megfelelõ szívmûködésbõl, sóhiányból, koszorúéri érgörcsbõl, szívischaemiából, májzsugorból, veseérgörcsbõl, veseelégtelenségbõl, diabetikus nefropátiából, agyi ödémából, agyi ischaemiából, sztrókból, trombózisból és vízvisszatartásból adódó állapotot kezelünk egy ilyen kezelést igénylõ személynél, mely kezelés során a fentiekben ismertetett bármely találmány szerinti vegyületbõl vagy gyógyászati készítménybõl terápiásan hatásos mennyiséget adunk be a kezelt személynek. Elõnyösen a beadott vegyület terápiásan hatásos mennyisége a fentiekben említett bármely kóros állapot kezelésére mintegy 0,0 g és mintegy 1 g között van naponta. A találmány más megvalósítási módjait és jellemzõit a következõ részletes leírásban, beleértve a példákat, és a kapcsolódó igénypontokban ismertetjük. 4 0 A találmány részletes ismertetése A jelen találmány olyan, nem peptid típusú szubsztituált spirobenzazepinszármazékokat biztosít, amelyek felhasználhatók mint a vazopresszin receptorok antagonistái. Közelebbrõl ezek a szubsztituált spirobenzazepinszármazékok gátolják a vazopresszin kötõdését V¹1a, V¹1b és/vagy V¹2 receptorokhoz, elõnyösen V¹1a és V¹2 receptorokhoz. A találmány szerinti vegyületek továbbá funkcionális aktivitást is mutatnak azzal a képességükkel, hogy gátolják az intracelluláris, azaz sejten belüli kalciummobilizációt és a camp arginin-vazopresszin (AVP) hatására fellépõ akkumulációját transzfektált, emberi V¹1a, illetve V¹2 receptorokat expresszáló HEK-293 sejtekben. A találmány szerinti, nem peptid típusú szubsztituált spirobenzazepinszármazékok vazopresszin receptor antagonisták. Egy elõnyös kiviteli alak szerint a vegyületek orálisan aktívak. Egy másik elõnyös kiviteli alak szerint a vegyületek képesek a vazopresszinnek a V¹1a és V¹2 receptorokhoz való kötõdését nagyobb mértékben gátolni, mint a V¹1b receptorokhoz való kötõdést. Miként a késõbbiekben ismertetésre kerülõ farmakológiai tanulmányok eredményei bemutatják, a vegyületek képesek a vazopresszinnek a rekombináns V¹1a és/vagy V¹2 receptorokhoz való kötõdését gátolni, ezért felhasználhatók gyógyszerhatóanyagként, illetve profilaktikumként olyan állapotok ellen, mint például az agresszió, rögeszmés jellegû kényszeres rendellenességek, magas vérnyomás, fájdalmas menstruáció, sóhiány, pangásos szívelégtelenség/nem kielégítõ szívmûködés, koszorúéri érgörcs, szívischaemia, májzsugor, veseérgörcs, veseelégtelenség, ödéma, ischaemia, sztrók, trombózis, vizelet-visszatartás, nefrotikus szindróma, szorongás és központi idegrendszeri sérülések. A) Definíciók A következõ kifejezéseket az alábbiakban definiáljuk, és a teljes leírásban e definíciók szerint használjuk. Alkil alatt adott esetben szubsztituált, egyenes vagy elágazó láncú vagy gyûrûs szénhidrogéneket értünk, amelyeknél legalább egy hidrogén eltávolításra került, így gyököt képezve. Az alkilcsoportok közé tartozik például a metil¹, etil¹, propil¹, izopropil¹, butil¹, izobutil¹, terc-butil¹, 1¹metil-propil¹, pentil¹, izopentil¹, szekpentil¹, hexil¹, heptil- és oktilcsoport. Az alkilcsoportok közé tartoznak a cikloalkilcsoportok, így például a ciklopropil¹, ciklobutil¹, ciklopentil- és ciklohexilcsoport. Így például a 3 szénatomot tartalmazó alkilcsoport magában foglalja az n¹propil¹, izopropil- és ciklopropilcsoportot; a 4 szénatomot tartalmazó alkilcsoport magában foglalja az n¹butil¹, izobutil¹, terc-butil¹, ciklobutil¹, ciklopropil-metil- és metil-ciklopropil-csoportot. Az alkoxicsoport kifejezés alatt adott esetben szubsztituált, egyenes vagy elágazó láncú vagy gyûrûs alkilcsoportot értünk, amelynek esetében egy terminális oxigénatom köti össze az alkilcsoportot a molekula többi részével. Alkoxicsoportként megemlíthetjük a metoxi¹, etoxi¹, propoxi¹, izopropoxi¹, butoxi¹, terc-butoxiés pentoxicsoportot. Az amino-alkil, tioalkil és szulfonil-alkil csoportok analógok az alkoxicsoporttal, az alkoxicsoport terminális oxigénatomját NH (vagy NR), S, SO, illetve SO 2 csoport helyettesíti. A halogén kifejezés alatt fluor¹, klór¹, bróm- és jódatomot, elõnyösen fluor- vagy klóratomot értünk. Ha egy alkilcsoport szubsztituense, akkor a halogénatom jelen lehet mono¹, di¹ és triszubsztituált csoportokban, példaképpen megemlíthetjük a trifluor-metil¹, trifluormetoxi¹, trifluor-metil-tio¹, difluor-metoxi- vagy fluor-metil-tio-csoportot. A gyógyászatilag elfogadható sók, észterek és amidok kifejezés alatt karboxilátsókat, aminosavakkal 3

4 képzett addíciós sókat, észtereket és amidokat értünk, amelyek esetében elfogadható az elõny/kockázat arány, azaz ezek gyógyászatilag elfogadhatók, és alkalmasak a betegek szöveteivel való érintkezésre anélkül, hogy nemkívánatos mértékû toxicitás, irritáció vagy allergikus válasz jelentkezne. Ezek a sók, észterek és amidok lehetnek például 1 8 szénatomos alkil¹, 3 8 szénatomos cikloalkil¹, aril¹, 2 szénatomos heteroaril- vagy 2 szénatomos nem aromás heterociklusos sók, észterek és amidok. A találmány szerinti gyógyászatilag elfogadható észterekre reprezentatív példaként említhetjük az 1 7 szénatomos alkilésztereket, 7 szénatomos cikloalkil-észtereket, fenilésztereket és a fenil-(1 6 szénatomos)alkil-észtereket. Az elõnyös észterek közé tartoznak a metil- és etil-észterek. Más további példaként említhetünk 1 6 szénatomos alkil¹, 1 szénatomos alkil¹, 1 4 szénatomos alkil- vagy 1 3 szénatomos alkil-észtereket vagy amidokat. A dialkil-amidokat illetõen megjegyezzük, hogy mindegyik alkilcsoportot egymástól függetlenül választjuk meg. A reprezentatív sók közé tartoznak hidrobromidok, hidrokloridok, hidrojodidok, perklorátok, szulfátok, biszulfátok, nitrátok, acetátok, oxalátok, valerátok, oleátok, palmitátok, sztearátok, laurátok, borátok, boronátok, benzoátok, laktátok, foszfátok, tozilátok, citrátok, maleátok, fumarátok, szukcinátok, tartarátok, naftilátok, mezilátok, glikoheptonátok, laktiobionátok, metánszulfonátok, pamoátok, szalicilátok, szacharinátok és lauril-szulfonátok. A reprezentatív sók közé tartoznak továbbá alkálifém- és alkáliföldfém-kationokat, így például nátrium¹, kálium¹, kalcium- és magnéziumkationokat, továbbá cinkatomokat, valamint nem toxikus ammónium¹, kvaterner ammónium- és aminkationokat, így például tetrametil-ammónium¹, metil-amin¹, trimetilamin- és etil-amin-kationokat tartalmazó sók. Ilyen vonatkozásában a következõ publikációkra utalunk: Berge, S. M. és munkatársai: Pharmaceutical Salts, J. Pharm. Sci., 66, 1 19 (1977); Handbook of Pharmaceutical Salts Properties, Selection and Use, a könyv megjelent Stahl, Heinrich O. és Wermut, Camille G. szerkesztésében a Wiley-VCH Publishers zürichi, svájci kiadó gondozásában. A találmány szerinti gyógyászatilag elfogadható amidokra reprezentatív példaként megemlíthetjük az ammóniával, primer 1 6 szénatomos alkil-aminokkal és szekunder di(1 6 szénatomos)alkil-aminokkal képzett amidokat. A dialkil-amidoknak két alkilcsoportjuk van, amelyeket egymástól függetlenül választhatunk meg (lásd például metil-propil-amid) A szekunder aminok közé tartoznak vagy 6 tagú heterociklusos vagy heteroaromás gyûrût tartalmazók, például olyanok, amelyek legalább egy nitrogénatomot és adott esetben egy vagy kettõ további heteroatomot tartalmazó morfolinilcsoportot tartalmaznak. Az elõnyös amidok ammóniából, 1 3 szénatomot tartalmazó primer alkilaminokból és di(1 vagy 2 szénatomos)alkil-aminokból származtathatók le. A beteg vagy kezelt egyed kifejezések alatt emlõsöket, például embereket és állatokat (kutyákat, 4 0 macskákat, lovakat, patkányokat, nyulakat, egereket és embertõl eltérõ emlõsöket) értünk, amelyeknek szükségük van megfigyelésre, kísérletezésre, valamint a releváns megbetegedés vagy állapot megelõzésére és kezelésére. Elõnyösen a beteg vagy a kezelt egyed ember. Készítmény alatt olyan terméket értünk, amely a meghatározott komponenseket meghatározott mennyiségben tartalmazza, illetve bármely olyan terméket, amelyek meghatározott komponensek meghatározott mennyiségekben való kombinálásából származnak. A terápiásan hatásos mennyiség vagy hatásos mennyiség vagy profilaktikusan hatásos mennyiség kifejezések alatt a hatóanyagnak vagy a gyógyászatilag hatékony ágensnek azt a mennyiségét értjük, amely kifejti azt a biológiai vagy gyógyhatást egy szövetrendszerben, állatban vagy emberben, amelyet egy kutató, állatorvos vagy orvos vár, beleértve a kezelendõ állapot vagy megbetegedés szimptómáinak enyhítését (vagy megelõzését vagy késleltetését vagy kialakulásának meggátlását). A profilaktikusan hatásos mennyiség kifejezés alatt a hatóanyagnak vagy a gyógyászatilag hatékony ágensnek azt a mennyiségét értjük, amely egy szövetrendszerben, állatban vagy emberben azt a biológiai vagy gyógyhatást fejti ki, amelyet egy kutató, állatorvos vagy orvos vár, beleértve a kezelendõ állapot vagy rendellenesség szimptómáinak megelõzését vagy a kialakulás késleltetését vagy meggátlását. A leírásban és az igénypontokban említett különbözõ csoportokkal kapcsolatban három általános megjegyzést teszünk. Az elsõ a vegyértéket illeti. Miként az összes szénhidrogéngyökkel legyenek ezek telítettek, telítetlenek vagy aromásak, illetve gyûrûsek, egyenes láncúak vagy elágazó láncúak és hasonlóan az összes heterociklusos csoporttal kapcsolatban, mindegyik csoport magában foglal ilyen típusú szubsztituált csoportokat, illetve miként az igénypontok megfogalmazása jelzi egyértékû, kétértékû és többértékû csoportokat. A kontextus fogja jelezni, hogy a szubsztituens egy alkilén- vagy szénhidrogéncsoport, amelynek legalább két hidrogénatomja eltávolításra került (kétértékû), vagy több hidrogénatomja eltávolításra került (többértékû). Másodszor, az itt definiált csoportok vagy szerkezeti részek úgy értendõk, mint amelyek kiterjednek szubsztituált csoportokra vagy szerkezeti részekre. A hidrokarbilcsoportok közé tartoznak szén- és hidrogénatomokat tartalmazó egyértékû csoportok, így például alkil¹, alkenil¹, alkinil¹, cikloalkil- és cikloalkenilcsoportok (akár aromásak, akár telítetlenek), valamint a megfelelõ kétértékû (vagy többértékû) csoportok, például az alkilén¹, alkenilén- és feniléncsoportok. A heterokarbilcsoportok közé tartoznak egyértékû és kétértékû (vagy többértékû) csoportok, amelyek szénatomokat, adott esetben hidrogénatomokat és legalább egy heteroatomot tartalmaznak. Az egyértékû heterokarbilcsoportokra példaképpen megemlíthetjük az acil¹, aciloxi¹, alkoxi-acil¹, heterociklusos, heteroaril¹, aroil¹, benzoil¹, dialkil-amino- és hidroxi-alkil-csoportokat. Példa- 4

5 ként egy alkil kifejezést használva, az alkil alatt azt értjük, hogy magában foglal egyszeresen vagy többszörösen, például 1 és közötti, 1 és 3 közötti vagy 2 és 4 közötti számú szubsztituenssel szubsztituált alkilcsoportokat. A szubsztituensek lehetnek azonosak (dihidroxi, dimetil), hasonlók (klór és fluor) vagy különbözõk (klóratommal és benzilcsoporttal vagy amino- és metilcsoporttal szubsztituáltak). A szubsztituált alkilcsoportokra példaképpen megemlíthetünk halogénalkil-csoportokat (így például a fluor-metil¹, klór-metil¹, difluor-metil¹, perklór-metil¹, 2¹bróm-etil¹, trifluor-metilés 3¹jód-ciklopentil-csoportot), hidroxi-alkil-csoportokat (így például a hidroxi-metil¹, hidroxi-etil- és 2¹hidroxipropil-csoportot), amino-alkil-csoportokat (így például az amino-metil¹, 2¹amino-etil¹, 3¹amino-propil- és 2¹amino-propil-csoportot), nitro-alkil-csoportokat és alkil-alkil-csoportokat. Egy di(1 6 szénatomos)aminocsoport egymástól függetlenül megválasztott alkilcsoportokat hordozhat, ilyen csoportokra például a metil-propil-amino- és izopropil-metil-amino-csoportot említhetjük, de tartalmazhat ugyanabból az alkilcsoportból kettõt, ilyen például a dimetil-amino- vagy dietil-amino-csoport. Egy elõnyös kiviteli alak értelmében az (I) képletben a gyûrûkhöz kapcsolódó hidrogénatomok, amelyek nincsenek jelölve (például nem az R 1,R 2,R 3 vagy R 4 ), szubsztituálva sincsenek. Harmadszor, csak stabilis vegyületekre terjed ki szándékunk szerint az oltalom. B) Vegyületek A jelen találmány tehát a találmány összefoglalása során ismertetett (I) általános képletû szubsztituált benzazepinszármazékokra vonatkozik, amelyek gyógyhatásúak, például duális V1a/V2 antagonisták. Ezekre a vegyületekre példaképpen megemlíthetjük azokat, amelyek (I) általános képletében a helyettesítõk jelentése a következõ: (a) R 2 jelentése aminocsoport; (b) R 1 vagy R 2 (vagy elõnyösen R 2 ) jelentése 1 6 szénatomos alkoxicsoport vagy 1 szénatomos alkoxicsoport vagy 1 4 szénatomos alkoxicsoport vagy 1 3 szénatomos alkoxicsoport; (c) R 1 vagy elõnyösen R 2 metoxi¹, etoxi¹, propoxi¹, izopropoxi¹, ciklopropoxi¹, butoxi¹, izobutoxi¹, ciklobutoxi¹, ciklopropilmetoxi- vagy terc-butoxi-csoportot jelent; (d) R 2 jelentése metoxi- vagy etoxicsoport; (e) R 4 jelentése fluorvagy klóratom vagy metilcsoport; (f) R 4 jelentése fluorvagy klóratom; (g) R 4 jelentése fluoratom; (h) R 2 jelentése metoxi¹, etoxi- vagy izopropoxicsoport és R 4 jelentése fluor- vagy klóratom vagy metilcsoport; (i) R 2 jelentése metoxi- vagy etoxicsoport és R 4 jelentése fluorvagy klóratom vagy metilcsoport; (j) R 2 jelentése metoxi- vagy etoxicsoport és R 4 jelentése fluor- vagy klóratom; (k) R 2 jelentése metoxi- vagy etoxicsoport és R 4 jelentése fluoratom vagy metilcsoport; (l) R 2 jelentése metoxi- vagy etoxicsoport és R 4 jelentése fluoratom; (m) a vegyület valamelyik (I) általános képletû vegyület vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy észtere; (n) a vegyület valamely (I) általános képletû vegyület vagy gyógyászatilag elfogadható sója; (o) az (I) általános 4 0 képletû vegyületek nincsenek továbbszubsztituálva; (p) a vegyület bármely alkil- vagy alkiléncsoportja szubsztituálva lehet halogénatommal vagy metil¹, metoxi¹, hidroxi¹, amino- vagy cianocsoporttal; (q) R 2 jelentése hidrogén- vagy halogénatom vagy hidroxil¹, amino- vagy 1 4 szénatomos alkoxicsoport; (r) R 1 jelentése hidrogénatom; (s) ahol (q) és (r) alkalmazandó; (t) ahol szubsztitúciók csak a karboxilcsoporton fordulnak elõ; (u) csak R 2 és R 4 helyettesítõkön; (v) csak az tagú spirogyûrûn; (x) ahol (t) és (u) alkalmazandó; (y) ahol (t), (u) és (v) alkalmazandó; (z) R 1 vagy R 2 (vagy elõnyösen R 2 ) jelentése amino¹, metil-amino¹, etil-amino¹, n¹propil-amino¹, ciklopropil-amino- vagy izopropil-amino-csoport; (aa) R 1 vagy elõnyösen R 2 jelentése dimetil-amino¹, metil-etil-amino¹, metil-(n¹ vagy izopropil)-amino¹, dietil-amino¹, etil-(izo- vagy n¹propil)-amino- vagy dipropil-amino-csoport; (bb) R 2 jelentése metil-amino¹, dimetil-amino- vagy etil-amino-csoport; (cc) a fenti (a) (bb) pontok bármelyike közül kettõ, három vagy négy kombinációi. A találmány szerinti vegyületek közé tartoznak továbbá azok, amelyeknél R 4 hidrogénatomot is jelent, vagy amelyeknél R 3 lehet ugyancsak fluor- vagy brómatom vagy metil¹, amino¹, metil-amino¹, dimetil-amino¹, halogén-metil¹, hidroxil¹, metil-tio (CH 3 S¹), ciklopropilvagy metoxicsoport. Az elõnyös vegyületekre példaképpen a következõket említhetjük: (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-metoxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-etoxi-4-amino-benzoil)- 4-aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-izopropoxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-hidroxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-4-amino-benzoil)-4-aza-3 - (karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-amino-4-amino-benzoil)- 4-aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-3-klór-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-2-klór-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-2-amino-4-amino-benzoil)- 4-aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-2-hidroxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--fluor-benzoil-2-metoxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metil-benzoil-3-metoxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metil-benzoil-3-hidroxi-4-amino-

6 (R)-4-(2¹klór--metil-benzoil-4-amino-benzoil)-4-aza- 3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--metil-benzoil-3-amino-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metil-benzoil-3-klór-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--metoxi-benzoil-3-metoxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metoxi-benzoil-3-hidroxi-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metoxi-benzoil-4-amino-benzoil)-4-aza- 3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4-(2¹klór--metoxi-benzoil-3-amino-4-amino- (R)-4-(2¹klór--metoxi-benzoil-3-klór-4-amino- benzoil)-4-aza-3 -(karboxi)¹[6,4]- spiro[,6]benzoundec- (R)-4¹(2,-diklór-benzoil-3-metoxi-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4¹(2,-diklór-benzoil-3-hidroxi-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4¹(2,-diklór-benzoil-4-amino-benzoil)-4-aza-3 - (karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- (R)-4¹(2,-diklór-benzoil-3-amino-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec- és (R)-4¹(2,-diklór-benzoil-3-klór-4-amino-benzoil)-4- aza-3 -(karboxi)¹[6,4]-spiro[,6]benzoundec-. Még elõnyösebben a találmány a 6. és 7. példák célvegyületei közül megválasztott vegyületre vonatkozik; vagy ez a vegyület a 7. példa szerinti célvegyület; vagy még elõnyösebben a találmány szerinti vegyület a 6. példa szerinti célvegyület. A találmány többek között azzal a felismeréssel jellemezhetõ, hogy egy terminális 2¹klór-fenil-csoport az ¹helyzetben való további helyettesítéssel különösen elõnyösnek tûnik duális V¹1a/V¹2 aktivitás szempontjából, például egy monoszubsztituált 2¹klór-fenil- vagy egy 2¹metil¹,-fluor-szubsztituált fenilcsoporthoz képest. Elõnyösen a vegyület szelektív, jó biológiai hozzáférhetõséggel és alacsony hepatobiliáris toxicitással. A találmány továbbá jellemezhetõ azzal a felismeréssel, hogy a spirogyûrûnek elõnyösen (R)-konfigurációja van, miként ez az (I) általános képlet alapján elvárható. Amennyiben a találmány szerinti vegyületeknek legalább egy sztereogén központjuk van, akkor ezek ennek megfelelõen enantiomerek formájában lehetnek. Ahol a vegyületek két vagy több sztereogén központtal bírnak, járulékosan mint diasztereomerek is létezhetnek. Szakember számára érthetõ, hogy mindezek az izomerek és ezek keverékei a jelen találmány oltalmi körébe tartoznak. Azonban az (I) általános képlet specifikálja a spiroszénatom geometriáját, ez (R) és csak ez az (R) jelenti a találmány elõnyös kiviteli alakját. 4 0 Rokon vegyületek A találmány az ismertetett vegyületeket, továbbá az ismertetett vegyületekkel szorosan összefüggõ, gyógyászatilag elfogadható formákat, így például ezek sóit, észtereit, amidjait, hidrátjait vagy szolvatált formáit ismerteti; továbbá maszkírozott vagy védett formákat; és racém keverékeket, vagy enantiomerszerûen vagy optikailag tiszta formákat. A rokon szerkezetû vegyületek közé tartoznak a találmány szerinti vegyületeknek olyan származékai, amelyek kimutatható módon módosításra kerültek, így például izotóppal, közelebbrõl 18 F izotóppal jelzettek abból a célból, hogy pozitronemissziós tomográfiában (PET) vagy egyetlen foton emissziója alapján számított tomográfiában (SPECT) mint minta hasznosításra kerüljenek. A találmány oltalmi körébe tartoznak az ismertetett vegyületeknek olyan változatai, amelyek egy vagy több funkcionális csoportjukban (például a hidroxil¹, amino- vagy karboxilcsoportjukban) védõcsoporttal maszkírozottak. Lásd ilyen vonatkozásban Greene és Wuts Protective Groups in Organic Synthesis címû könyvének 3. kiadását, amely megjelent 1999-ben a John Wiley & Sons New York¹i kiadó gondozásában. Az ilyen maszkírozott vagy védett vegyületek közül egyesek gyógyászatilag elfogadhatók; mások mint köztitermékek hasznosíthatók. Szintetikus köztitermékek és ezek elõállítására szolgáló eljárások, valamint kisebb módosítások is ismertetésre kerülnek a leírásban. Hidroxilcsoport megvédésére alkalmas csoportok A hidroxilcsoportok megvédésére alkalmas csoportok közé tartoznak metil-éterek, szubsztituált metiléterek, szubsztituált etil-éterek, szubsztituált benziléterek és szilil-éterek. Szubsztituált metil-éterek A szubsztituált metil-éterek közé tartoznak például a metoxi-metil¹, metil-tiometil¹, terc-butil-tiometil¹, benzil-oxi-metil¹, p¹metoxi-benzil-oxi-metil¹, (4¹metoxifenoxi)-metil- és terc-butoxi-metil-csoportok. Szubsztituált etil-éterek A szubsztituált etil-éterekre példaképpen megemlíthetjük az 1¹etoxi-etil¹, 1¹metil-1-metoxi-etil¹, 1¹metil-1- benzil-oxi-etil¹, 2,2,2-triklór-etil¹, terc-butil¹, allil¹, p¹klórfenil¹, p¹metoxi-fenil- és benzilcsoportot. Szubsztituált benzil-éterek A szubsztituált benzil-éterekre példaképpen megemlíthetjük a p¹metoxi-benzil¹, 3,4-dimetoxi-benzil¹, p¹halogén-benzil¹, 2,6-diklór-benzil¹, p¹ciano-benzil¹, p¹fenil-benzil- és difenil-metil-csoportot. Észterek Az éterek mellett egy hidroxilcsoport védve lehet mint egy észter. Az észterekre példaképpen megemlíthetjük a formiátokat, benzoil-formiátokat, acetátokat, triklór-acetátokat, trifluor-acetátokat, metoxi-acetáto- 6

7 kat, fenoxi-acetátokat, p¹klór-fenoxi-acetátokat és benzoátokat. Szulfonátok A szulfonátokra példaképpen megemlíthetjük a szulfátokat, metánszulfonátokat (mezilátokat), benzilszulfonátokat és tozilátokat. Aminocsoport megvédésére alkalmas csoportok Az aminocsoport védésére alkalmas csoportok közé tartoznak a karbamátok, amidok és speciális NH védõcsoportok. A karbamátokra példaképpen megemlíthetjük a metil- és etil-karbamátokat, szubsztituált etil-karbamátokat, asszisztált lehasadásra képes karbamátokat, fotolitikus lehasadásra alkalmas karbamátokat, karbamid típusú származékokat és különbözõ karbamátokat. Karbamátok A metil- és etil-karbamátokra példaképpen megemlíthetjük a metil- és etil¹, 9¹fluorenil-metil- és 4¹metoxifenacil-származékot. Szubsztituált etil-karbamátok A szubsztituált etil-karbamátokra példaképpen megemlíthetjük a 2,2,2-triklór-etil¹, 2¹fenil-etil¹, terc-butil¹, vinil¹, allil¹, 1¹izopropil-allil¹, benzil¹, p¹metoxi-benzil¹, p¹nitro-benzil¹, p¹bróm-benzil¹, p¹klór-benzil¹, 2,4- diklór-benzil- és difenil-metil-karbamátokat. Fotolitikus hasítás A fotolitikusan hasítható csoportokra példaképpen megemlíthetjük az m¹nitro-fenil¹, 3,-dimetoxi-benzil¹, o¹nitro-benzil¹, 3,4-dimetoxi-6-nitro-benzil- és fenil- (o¹nitro-fenil)-metil-csoportokat. Amidok Az amidokra példaképpen megemlíthetjük a következõ csoportokat: N¹formil¹, N¹acetil¹, N¹triklór-acetil¹, N¹trifluor-acetil¹, N¹fenil-acetil¹, N¹3-fenil-propionil¹, N¹pikolinoil¹, N¹3-piridil-karboxamid¹, N¹benzoil¹, N¹pfenil-benzoil- és ftaloilcsoportok. A karbonilcsoport megvédése Gyûrûs acetálok és ketálok A gyûrûs acetálokra és ketálokra példaképpen megemlíthetjük az 1,3-dioxánokat és az ¹metilén-1,3- dioxánt. A karboxilcsoport megvédése Észterek Szubsztituált metil-észterek A szubsztituált metil-észterekre példaképpen megemlíthetjük a 9¹fluorenil-metil¹, metoxi-metil¹, metiltiometil¹, metoxi-etoxi-metil¹, 2¹(trimetil-szilil)-etoxi-metil¹, benzil-oxi-metil¹, fenacil¹, p¹bróm-fenacil¹, ¹metilfenacil- és p¹metoxi-fenacil-csoportot. Az észterekre példaképpen megemlíthetjük továbbá az egyenes vagy elágazó láncú alkil-észtereket, így például a terc-butil¹, etil¹, propil¹, izopropil- és butil-észtert. 4 0 Szubsztituált benzil-észterek A szubsztituált benzil-észterekre példaképpen megemlíthetjük a trifenil-metil¹, difenil-metil¹, 9¹antrilmetil¹, 2,4,6-trimetil-benzil¹, p¹bróm-benzil¹, o¹nitrobenzil¹, p¹nitro-benzil¹, p¹metoxi-benzil¹, 2,6-dimetoxibenzil¹, piperonil¹, 4¹pikolil- és p¹p-benzil-csoportot. Szilil-észterek A szilil-észterekre példaképpen megemlíthetjük a trimetil-szilil¹, trietil-szilil¹, terc-butil-dimetil-szilil¹, izopropil-dimetil-szilil¹, fenil-dimetil-szilil- és di¹tercbutil-metil-szilil-csoportot. C) Szintézismódszerek A találmány módszereket biztosít a fentiekben ismertetett vegyületek elõállítására hagyományos szerves szintetikus eljárásokkal, valamint mátrix- vagy kombinatorikai szintézismódszerekkel. Az 1 3. reakcióvázlatokban javasolt szintézisutakat ismertetünk. Az említett reakcióvázlatok kapcsán ismertetetteket, az alábbiakban megadott irányelveket és a példákat követve az adott területen jártas szakember képes lehet analóg vagy hasonló módszerek kifejlesztésére a találmány oltalmi körén belül lévõ konkrét vegyület elõállítására. Az elõállítást illetõ általános kitanítást adunk meg a következõ részben; részletes kísérleti protokollokkal specifikus példákat adunk meg az E) jelölésû, a példákra vonatkozó részben. Háttér-információ található továbbá a 02. január 12¹én közrebocsátott WO 02/031 A1 számú nemzetközi közrebocsátási iratban, amelyre mint referenciaanyagra hivatkozunk. Az adott területen jártas szakember számára érthetõ, hogy a jelen találmány szerinti vegyületek elõállítását elõsegítheti a következõkben ismertetésre kerülõ reakcióvázlatokban leírt köztitermékek vagy védett köztitermékek kereskedelmi forgalomból való beszerzése. Az adott területen jártas szakember számára továbbá az is érthetõ, hogy a találmány szerinti vegyületek elõállítására szolgáló eljárások bármelyikének végrehajtása során szükséges és/vagy kívánatos lehet az eljárásokban részt vevõ molekulák bármelyikén az érzékeny vagy reakcióképes csoportok megvédése. Ez elérhetõ hagyományos védõcsoportokkal, például a John Wiley & Sons kiadó gondozásában 1991-ben megjelent Protective Groups in Organic Synthesis címû könyvben ismertetett védõcsoportokkal. Ezek a védõcsoportok eltávolíthatók egy megfelelõ mûvelet során a szakirodalomból jól ismert módszerekkel. Az ismertetett szintézisutakra példákat találhatunk az szintézispéldákban. Az ezekben a példákban ismertetett célvegyületekkel analóg vegyületek elõállíthatók és sok esetben elõállításra kerültek hasonló módszerekkel. Az itt ismertetett vegyületek felhasználhatók az alapkutatásban és miként a késõbbiekben ismertetjük gyógyhatású anyagokként. A késõbbiekben ismertetésre kerülõ 7 képletû vegyület elõállítását a WO 02/031 A1 számú nemzetközi közrebocsátási iratban ismertetett kémiai módszerre alapítottuk, és röviden a következõképpen hajtjuk végre. 3¹Benzil-3-formil-metil-ciklohexént (kereske- 7

(11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008329T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 329 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 847799 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004791T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 791 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 743394 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003700T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 04 803188 (22) A bejelentés napja: 04. 11. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000617T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716834 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006789T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 079 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004312T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 702722 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004186T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 711387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 604 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000034T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 726262 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU00000800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 814242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004967T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 113191 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008069T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 069 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 729768 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 486 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 486 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006486T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 486 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 738849 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808013 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 738 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 738 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007738T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 738 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 823216 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007571T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA NITROGÉNBÁZISOK JELENLÉTÉBEN

HOMOGÉNKATALITIKUS KARBONILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA NITROGÉNBÁZISOK JELENLÉTÉBEN VESZPRÉMI EGYETEM HMGÉKATALITIKUS KARBILEZÉSI REAKCIÓK VIZSGÁLATA ITRGÉBÁZISK JELELÉTÉBE Készítette: Szarka Zsolt okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes Rita egyetemi docens Veszprémi Egyetem

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003331T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 331 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 723782 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004289T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 798763 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

HENCSEI PÁL WAGNER ÖDÖN BIOAKTÍV SZILÍCIUMVEGYÜLETEK ÉS SZILIKONOK ALKALMAZÁSA A GYÓGYÁSZATBAN

HENCSEI PÁL WAGNER ÖDÖN BIOAKTÍV SZILÍCIUMVEGYÜLETEK ÉS SZILIKONOK ALKALMAZÁSA A GYÓGYÁSZATBAN BUDAPESTI MÛSZAKI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR HENCSEI PÁL WAGNER ÖDÖN BIOAKTÍV SZILÍCIUMVEGYÜLETEK ÉS SZILIKONOK ALKALMAZÁSA A GYÓGYÁSZATBAN Mûegyetemi Kiadó, 1994. Lektorálta: Hegyes Péter A jegyzet a

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81010 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000769T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 69 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 4222 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006073T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 073 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 780370 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008601T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 707434 (22) A bejelentés

Részletesebben