BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Késztermék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Késztermék"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP Késztermék Wondermask P Lemosható maszk Adatközlés ideje: 01/10/2003 MSDS Ref. sám: 2211 Felülvizsgálat ideje : 09/22/2005 Felülvizsgálati szám : 7 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÁSA Termék neve: Wondermask P lemosható maszk. TERMÉKLEÍRÁS: Maszkoló hullámforrasztáshoz TERMÉKKÓD: 2211/CAN/EUR-2SQ, 8SQ, G, 5G, 54G GYÁRTÓ Techspray, L.P N.W. 1st Street P.O. Box 949 Amarillo, TX Contact: Chemtrec Product Stewardship: ÓRÁS SÜRGŐSSÉGI TELEFON CHEMTREC (US Transportation) : (800) CANUTEC (Canadian Transportation) : (613) Emergency Phone : (800) ÖSSZETÉTEL ILL. AZ ÖSSZETEVŐK ADATAI: Kémiai név EEC CIMKEJELÖLÉS ÉS KLASSZIFIKÁCIÓ

2 3. VESZÉLY AZONOSÍTÁSA SÜRGŐSSÉGI ÁTTEKINTÉS AZONNALI TEENDŐK: Akadályozza meg, hogy zárt helyen az anyag gőze nagy koncentrációt érjen el. LEHETSÉGES EGÉSZSÉGI HATÁSOK SZEM: Ne érintkezzen az anyag a szemmel. Pirosságot, irritációt, kötőhártya-gyulladást okozhat. BŐR: Bőrirritációt okozhat. LENYELÉS: Az anyag lenyelve ártalmas lehet. BELÉLEGZÉS: hosszan tartó vagy intenzív belégzése a légzőrendszer irritációját okozhatja. A SZERVEZETET ÉRT VESZÉLYES MÉRTÉKŰ TERHELÉS JELEI, TÜNETEI: SZEM: Csípő, égő érzés, könnyezés, pirosság, fájdalom. BŐR: Hosszantartó behatás bőrirritációt okozhat. LENYELÉS: Émelygést, hányingert eredményezhet az anyag lenyelése. BELÉLEGZÉS:A légzőrendszer irritációját okozhatja. AKUT TOXIKUS HATÁS: Szokásos ipari, kereskedelmi felhasználás során alacsony kockázattal számolhatunk. 4. ELSŐSEGÉLY INTÉZKEDÉSEK: SZEM: Azonnal bő vízzel öblítse ki. Ha az irritáció hosszabban fennállna, forduljon orvoshoz. BŐR: Vízzel és szappannal mossa le. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció erősödik vagy tartósan megmarad. LENYELÉS: Ha lenyelte, ne provokálja a hányást. Ha tudatánál van és éber, igyon meg két pohár vizet. Forduljon orvoshoz. BELÉLEGZÉS: Menjen friss levegőre. Ha nem lélegzik, alkalmazzanak mesterséges légzést. Ha a légzés nehezített, kapjon oxigént. Forduljon orvoshoz. 5. TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK: GYULLADÁSPONT ÉS MÓDSZER: nincs ÉGHETŐ HATÁROK: nem értelmezhető OLTÓ KÖZEG: Víz, hab, száraz oltóanyag, karbon-dioxid. VESZÉLYES ÉGÉSTERMÉKEK: Füst, pára és karbon-oxidok. TŰZOLTÁSI ELJÁRÁSOK: Permetezzen vizet a flakonra, hogy alacsony hőfokon tartsa, így megelőzze a káros gőzök felszabadulását. TŰZOLTÓ FELSZERELÉS: Mint minden tűznél, használjon oxigénpalackos légzőkészüléket (MSHA/NIOSH szabvány szerintit, vagy annak megfelelőt) és teljes védőruházatot. VESZÉLyES BOMLÁSTERMÉKEK: Nem várható. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN SZABADBA KERÜLÉS ESETÉN: KISEBB KILOCCSANÁS: Itassa fel a folyadékot és súrolja fel a területet tisztítószerrel és vízzel. A feltörölt folyadék a törlővel zárt szeméttárolóba kerüljön, nem kerülhet a csatornába. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK: Itassa fel a folyadékot és súrolja fel a területet tisztítószerrel és vízzel. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS:

3 ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSOK: Alaposan mosson kezet a termék kezelését követően. Csak jól szellőztetett helyen használja. Kövesse az összes biztonsági előírást mely a cimkén található, még ha a flakon ki is ürült. Tárolja száraz. Hűvös helyen. KEZELÉS: Az üres flakon tartalmazhat maradvány anyagot, ily módon annak gőzét is. Ezért ugyanúgy kezelendő, mintha teli lenne. TÁROLÁS: S3/9 Tárolja hűvös, jól szellőző helyen. TÁROLÁSI LÉGNYOMÁSÉRTÉK: A normál helyi légnyomáson tárolható. TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET: Hűvös helyen, 120 F ill. 49 C alatti hőmérsékleten tárolandó. 8. VESZÉLYES BEHATÁS ELLENŐRZÉSE/ SZEMÉLYVÉDELEM: ELŐÍRÁSOK A VESZÉLYES BEHATÁS ELLENŐRZÉSÉRE: OSHA VESZÉLYESSÉGI ÖSSZETEVŐK (29 CFR ) OSHA MEGJEGYZÉSEK A TÁBLÁZATHOZ: 1. NEM MEGÁLLAPÍTOTT 2. NINCS 3. NEM FELSOROLT MŰSZAKI FELÜGYELET: Kültérbe nyíló szellőztetőrendszerrel vagy más műszaki megoldással biztosítsa, hogy a levegőbe jutó anyagok ne lépjék túl a határértéket. SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉSEK: SZEM ÉS ARC: Alapesetben viseljen védőszemüveget. Indokolt esetben fröccsenésbiztos védőszemüveget. BŐR: A bekezdés végén felsorolt kesztyűtípusok biztonságos védelmet jelenthetnek a bőr elhatárolására. Más kémiai ellenállást tanúsító anyagból készült kesztyűk nem garantálják az ezekkel egyenértékű védelmet. Viton, Solvex, Butyl, Buna, Neoprene. LÉGZŐRENDSZER: Az OSHA és ANSI Z88.2 számú követelményei szerinti légzésvédelmi program alkalmazása szavatolja a munkahely megfelelő védelmét. MUNKAHIGIÉNIA: Evés előtt ill. a munka ismételt megkezdése előtt mosson kezet. EGYÉB HASZÁLATI ELŐÍRÁS: Elérhető közelségben kell lennie sürgősségi zuhanynak ill. szem-mosási lehetőségnek.

4 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK HALMAZÁLLAPOT: Folyadék ILLAT: Gyenge ÁLLAG: Gél-szerű SZÍN: Rózsaszín/piros ILLÉKONYSÁG SZÁZALÉKBAN: 50 VÍZOLDÉKONYSÁG: nem vízoldékony SŰRŰSÉG: 1.0 VISZKOZITÁS: to Centipoise (VOC): 27.5 g/l (non-exempt VOC) 10.STABILITÁS ÉS REAKTIVITÁS VESZÉLYES POLIMERIZÁCIÓ: Nincs KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK: Hő, láng, gyújtóeszközök, ill. egyéb összeférhetetlen tényezők. STABILITÁS: Stabil. POLIMERIZÁCIÓ: Nem fog jelentkezni.. VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK: Karbon-oxidok (CO and CO2) keletkezhetnek, ha a bomlási hőmérsékletre melegszik. INCOMPATIBLE MATERIALS: Oxidáló anyagok, lúgok, bázisok. 11.TOXICOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: ÖSSZETEVŐK: SZÁJ LD 50 (rat) BŐR LD 50 (nyúl) BELÉGZÉS LC 50 (patkány) Pigment (festékanyag) > mg/kg > ppm Alkoxylated alkylphenol mg/kg > mg/kg AKUT: SZEM: Nem áll rendelkezésre BŐRLD50: > 5000 mg/kg (nyúl) SZÁJ LD50: 2330 mg/kg (patkány) BELÉGZÉS LC50: Nem áll rendelk Füst/folyadék-- Irritáló SZEMTÜNETEK: Gyengén irritálhatj a a szemet. BŐRTÜNETEK: Bőrirritációt okoz. KARCINOGÉN HATÁS: IARC: NEM jegyzett NTP: NEM jegyzett OSHA: NEM jegyzett MUTAGÉN HATÁS: Nem megállapított SZAPORÍTÓSZERVEKRE GYAKOROLT HATÁS: Nem megál TERATOGÉN HATÁS: A tesztek eredményei szerint ez a vegyület nem teratogén hatású. 12.ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: KÖRNYEZETI ADATOK: Nem áll ren ECOTOXICOLÓGIAI INFORMÁCIÓ: Nem áll rend 13.HASZNÁLATI IRÁNYELVEK

5 HASZNÁLAT MÓDJA: Az állami, szövetségi ill. helyi törvények/rendelkezések eltérhetnek egymástól. Kövesse a megfelelő illetékes hatóság előírásait. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK: Kövesse a megfelelő illetékes hatóság előírásait. 14.SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ: DOT (SZÁLLÍTÁSI OSZTÁLY) UN/NASZÁM: Nem áll rendelkezésre KÖZÚT ÉS VASÚT(ADR/RID): LÉGI SZÁLLÍTÁS (ICAO/IATA) UN/NA SZÁM: Nem áll rendelkezése HAJÓ (IMO/IMDG) UN/NA SZÁM: Nem áll rendelkezése 15.SZABÁLYOZÁSOK USA SARA TITLE III (SUPERFUND AMENDMENTS AND REAUTHORIZATION ACT) 313 JELENTÉSKÖTELES ÖSSZETEVŐK: Nem tekintett a SARA 313 szerint"toxikus vegyszernek". CERCLA (COMPREHENSIVE RESPONSE, COMPENSATION, AND LIABILITY ACT) CERCLA REGULATORY: Egyik összetevő sem CERCLA/Superfund veszélyes anyag. TSCA (TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT) TSCA STATUS: A termék minden összetevője, akár szerepel, akár nem a TSCA nyilvántartásban. RCRA STATUS: NEM jegyzett. OSHA HAZARD KERESK. TÖRV.: Jelen Biztonságtechnikai adatlap tartalma megfelel az OSHA Hazard Kommunikációs Sztenderd 29 CFR sz. előírásainak. MUNKABIZTONSÁG ÉS EGYÉSZSÉGÜGYI NYILVÁNTARTÁS (OSHA) 29 CFR A KIEMELTEN VESZÉLYES VEGYIANYAGOK BIZTONSÁGI FOLYAMATSZERVEZÉSE: Az összetevők egyike sem tartozik kiemelten veszélyes vegyianyag kategóriába az OSHA szerint. EURÓPAI KÖZÖSSÉG: EEC címke SZIMBÓLUM ÉS KLASSZIFIKÁCIÓ: Jelenleg az EEC Direktívák szerint nem kapott besorolást. CALIFORNIA AJÁNLÁS 65: A termék nem tartalmaz egyetlen összetevőt sem, melyet Kalifornia állam rákkeltőnek minősít. 16.EGYÉB INFORMÁCIÓ JÓVÁHAGYTA: Pierce A. Pillon BEOSZTÁSA: Chemist

6 KÉSZÍTETTE: Steve Cook Wondermask P ELLENŐRZŐ ÖSSZEFOGLALÓ: RevÍZIÓ #: 7 Jelen biztonságtechnikai adatlap a 2005 August 19-i változat helyébe lép. A következő változásokkal: 11. bekezdés: OSHA, 14. bekezdés:adr/rid, veszélyességi osztály, ADR/RID HI - Kemler Szám, ADR Szállítási név, ADR Csomagolási csoport, 15. bekezdés Krónikus EEC Szimbólum Id. EEC Kockázati kifejzés Kódok: NFPA Kódok 0 DATA SOURCES: Szövetségi Szabályozás Kódja (CFR) The Sigma-Aldrich Library of Regulatory and Safety Data OSHA Veszélyességi kommunikációs Standard (29CFR ) Különféle szövetségi, Állami és helyi rendelkezések. GYÁRTÓ NYILATKOZATA: Legjobb tudásunknak megfelően az itt szereplő információ pontos és hiteles. Mindazonáltal sem a Techspray, sem annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget az itt szereplő információ teljességéért ill. pontosságháért. Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Minden anyag képviselhet ismeretlen veszélyeket és óvatossággal kezelendő. Bár bizonyos veszélyeket itt ismertettünk, nem garantálhatjuk, hogy ezek a kizárólagos veszélyek. ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT: August ét követően a termék nem tartalmazza az alábbi összetevőt: - butylbenzyl phthalate (CAS# ).

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A TERMÉKRE ÉS A VÁLLALATRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ADATLAP A Zymo Research minden vásárló vagy ügyfél számára javasolja a biztonsági adatlap alapos/körültekintő áttanulmányozását a termékkel kapcsolatos veszélyek megismerése érdekében. Az olvasó

Részletesebben

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL

1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA 2. ÖSSZETÉTEL ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL Biztonságtechnikai Adatlap 1. TERMÉK ÉS CÉG AZONOSÍTÓJA Termék neve: Termék típusa: FLUX TOLL - zöld (No Clean Gyanta) forrasztástechnikai tartozék Alkalmazás: Forrasztástechnika Cég: AIM Vészhelyzetben:

Részletesebben

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód

Biztonsági adatlap PEAK 75 WG. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód Peak 75 WG 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA 133-06-2

TELEFONSZÁMOK VÉSZHELYZET ESETÉN. CASszám. TWA a OSHA PEL b : nincs ACGIH TLV c : 5 mg/m 3 NIOSH REL d : 5 mg/m 3 50 NA 133-06-2 TomenAgro CAPTAN 50WP BIZTONSÁGI ADATLAP 1/11. oldal Kérjük, hogy olvassa el az egész adatlapot. Ez a biztonsági adatlap fontos környezetvédelmi, egészségügyi és toxikológiai információkat tartalmaz mindazok

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

BIZTONSÁGI ADATLAP SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Felülvizsgálat dátuma 16/09/2013 Hatályon kívül helyezés dátuma 21/01/2013 1 / 9 BIZTONSÁGI ADATLAP (EK) 1907/2006 szamu rendelete szerint 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. : Airwick Flip 'n' Fresh Cool Linen : D0338897

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. : Airwick Flip 'n' Fresh Cool Linen : D0338897 1.1 Termékazonosító Terméknév Biztonságtechnikai adatlap BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Készítmény # #0334105 Termék típus A termék használata Airwick

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Növényi lánc/kenőolaj, láncfűrészhez és fakitermelési gépekhez. Alkalmazza a szállító javaslata szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Növényi lánc/kenőolaj, láncfűrészhez és fakitermelési gépekhez. Alkalmazza a szállító javaslata szerint. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Hewlett-Packard Magyarország Kft. Aliz u.1. (Szerémi út-hengermalom út sarok) 1117, Budapest Hungary Telefonszám +3612299999

BIZTONSÁGI ADATLAP. Hewlett-Packard Magyarország Kft. Aliz u.1. (Szerémi út-hengermalom út sarok) 1117, Budapest Hungary Telefonszám +3612299999 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák CP510 Series N/A Forgalomba

Részletesebben

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása

Biztonsági adatlap LOGRAN 20 WG. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználása felülvizsgálat dátuma: 2012. december 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Cover I. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26. Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005. www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Cover I. H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26. Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005. www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty. BIZTONSÁGI ADATLAP Cover I. 1. VEGYIPARI TERMÉK/CÉG AZONOSÍTÁSA Termék megnevezése: OPAQUE BLUSH, Tripropylene Glycol Diacrylate/Methacrylic Acid Blend Forgalmazó: 2M Beauty Kft. H-1056 Budapest, Belgrád

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás:

Biztonsági adatlap TOPAS 100 EC. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt Felhasználás: 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Oldal:1/12 Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta

BIZTONSÁGI ADATLAP. HP LaserJet CF283A-X-XC-AD festékkazetta BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák HP LaserJet CF283AXXCAD

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

BIZTONSÁGI ADATLAP WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml Felülvizsgálat dátuma JANUARY 2013 Utolsó módosítás dátuma 0 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név Termékszám Belso

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1

BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1 BIZTONSÁGI ADATLAP LHRP 1 ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP Utolsó módosítás: 2003. 03.21. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: LHRP 1 ALKALMAZÁS: SKF korróziógátló zsír Gyártó/importőr: SKF Maintenance

Részletesebben

Biztonsági adatlap MYCOSTAR

Biztonsági adatlap MYCOSTAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Felhasználás:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy keverék azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012

BIZTONSÁGI ADATLAP. - Semmi. 544 04 18-01 (0,6L.), 577 41 92-01 (0,6L), 577 41 97-01 (1,4L) 29-augusztus-2012 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák Termék kódja A kiadás

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint AirWick Elektromos Légfrissítő Utántöltő Eukaliptusz&Citrus

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK szerint AirWick Elektromos Légfrissítő Utántöltő Eukaliptusz&Citrus 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve Biztonsági adatlap száma D0262703 Formula #0076362 Terméktípus légtisztító, folyamatos hatású (szilárd és folyadék)

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék.

Ipari alkalmazások: Hűtőés fagyásgátló folyadék. Megfelel a 91/155/EEC - 2001/58/EC előírásoknak - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE 1. A készítmény neve Terméknév Az anyag/készítmény használata MAXLIFE COOLANT AF CONCENTRATE

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító

BIZTONSÁGI ADATLAP Matrica eltávolító 1. A készítmény neve Az anyag vagy készítmény azonosítása Terméknév A termék használata Eltávolítja a matricaragasztót, a gumiragasztót, a ragasztószalagot, a kátrány- és kenőolajfoltokat. Társaság/vállalat

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

METABOND SPRAY 400 g

METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 GR Kiadási időpont: 2012.03.23. 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE TERMÉKNÉV: TERMÉKKÓD: ALKALMAZÁSI TERÜLET: METABOND SPRAY 400 g METABOND SPRAY 400 g spray alakú kenőanyag FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME:

Részletesebben