Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 297-5/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága március 8-i ülésére Az előterjesztést készítette: Dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsos Humánszolgáltatási Iroda Tárgy: Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó pályázataihoz 1. A Baranya Megyei Kulturális és Iidegenforgalmi Központ pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz a Mediterrán Ősz kulturális programsorozat nívós megrendezése érdekében. A rendezvények egész Baranya megyében, Pécsett és több településen szeptember 9-október 22 között fognak lezajlani. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kiemelt feladata olyan fesztiválokat, rendezvénysorozatokat szervezni a térségben, amelyek egyrészt minta értékűek a nem hivatásos művészet terület bemutatására, másrészt összefogja mindazon kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak a térség mind jobb megismertetéséhez és nem utolsósorban javítják az idegenforgalmi érdeklődést. A Mediterrán Ősz sorozat célja Baranya nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományainak megőrzése, a közösségi és egyéni művelődés segítése, ösztönzése. A Mediterrán Ősz programsorozat egy csokorba gyűjti a az őszi mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódó népszokásokat, hagyományokat. A bortermelő vidékeken a szüretet, a termények betakarítását mindig megünnepelték. Ezeket a régi népszokásokat újra felelevenítik, bemutatják. A Mediterrán Ősz sorozat szervesen illeszkedik a Bor és Gasztronómia Évéhez. Kiemelt feladat a minőségi tartalmú és szervezettségű fesztivál, nagyrendezvény létrehozása, megtartása. Itt különös jelentőséggel bírnak az úgynevezett összművészeti fesztiválok, amelyek több művészeti ágat ölelnek fel (pl. tánc,

2 2 kiállítás, zene, irodalom, tárgyalkotó népművészet), amelynek egyik hozománya lehet az, hogy minél többen kapcsolódnak be az amatőr művészeti mozgalomba Közösségfejlesztő és közösségmegtartó ereje is számottevő, hiszen az egyes helyi rendezvények létrejöttéhez a település polgárainak összefogása elengedhetetlen. A fenti céloknak megfelelően immár 16 éve szervezi az intézmény a Mediterrán Ősz-t, amely 33 település programját fűzi egybe, és mutatja be a térség hagyományápoló és felújító szokásait, amelyeket a Mediterrán Ősz kiadványában is megjelentet. A programsorozat jó példája a kistérségi és megyehatárokon átnyúló összefogásra is., A műsorfüzetben közzéteszi a Dél-dunántúli Régió (Somogy és Tolna megye) őszi tematikus programkínálatát is. A rendezvénysorozat szerves része az Örökségünk Baranyában baranyai családok öröksége rendezvény A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az Örökségünk Baranyában témájú, immár harmadik éve megrendezett programsorozatának középpontjába 2006-ban a baranyai családokban megőrzött és továbbadott hagyományok bemutatását állítja. Ez a program az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Pécs város 2010-ig tervezett ú.n. felvezető évek, 2006-ban az Örökség Éve - programjához kapcsolódik. A rendezvényünk összeállítása során megemlékeznek olyan neves családokról is, - Zsolnay, Angster, Hamerly, Taizs, Littke, Höfler, Erreth, Engel, stb.- akik Pécs és Baranya gazdasági és kulturális fejlesztésében jelentős szerepet játszottak. Pécsett korabeli tudósítást felidézve - A városi múzeumot a polgárosodó közönség öntudatosodása teremti meg, a lokálpatriotizmus, a szülőföld szeretete, mely összefogja a város lakóit, hogy kedves lakóhelyük emlékeit, szépségeit, életének lüktetését saját és utódaik gyönyörűségére és okulására összegyűjtsék. A pécsibaranyai múzeumokban napjainkban látható, történelmi léptékkel nézve is jelentős gyűjtemény-együttes létrejöttében, a múlt emlékeinek összegyűjtésében, megőrzésében meghatározó szerepe volt az elkötelezett gyűjtőknek, adományozóknak, - közöttük neves baranyai családoknak, - és a múzeumi szakembereknek. A pécsi gyáralapító Zsolnay Vilmos két lánya, Júlia és Terézia a XIX. század utolsó évtizedeiben jelentős gyűjtőtevékenységet folytatott baranyai falvakban, illetve Burgenlandtól Erdélyig, a Felvidéktől az Adriáig. Gyűjtésük elsődleges célja az volt, hogy a textíliákon fellelhető motívumokat tervezőmunkájuk során a kerámiák mintavilágában felhasználják. A múzeumi tárgyakban, kiállításokon és kiadványokban megőrzött szellemi kincs, régi családi hagyatékok és mai családok birtokában lévő magángyűjtemények bemutatása mellett napjaink tárgyalkotó népművészeti, népi iparművészeti alkotóinak, és nemzetiségek tánchagyományai megőrzésére, továbbadására törekvő együttesek munkájának bemutatását is tervezi az intézmény. Jelentős a Szőlő és Bor Ünnepe, a Baranyai Mediterrán Ősz egyik kiemelt, évről évre visszatérő, garantált rendezvénye. A tapasztalatok az bizonyítják, hogy az azonos időpontban kimagasló színvonalon megrendezésre kerülő programok

3 3 vonzzák a legtöbb hazai és külföldi vendéget. A Szőlő és Bor Ünnepe is így vált hazánkban és határainkon túl is az egyik a legismertebb és leglátogatottabb fesztivállá, turisztikai látványossággá. Az idei évben szeretnék bemutatni és megismertetni a dél-dunántúli régió jelentős bortermelő vidékeit (szekszárdi, somogyi, balatoni) tájjellegű borait is. A meghívott borosgazdák a kultúrált borfogyasztást megismertetve kínálják minőségi boraikat, bemutatják azokat. A fesztivál hagyományos programjai Pécs történelmi helyszínén, Széchenyi téren zajlanak. A Szőlő és Bor Ünnepéhez kapcsolódik a Bordalfesztivál, amelynek szervezője a Pannon Férfikar Alapítvány és a Pécsi Kulturális Központ. A Baranyai Mediterrán Ősz és ezen belül a Szőlő és Bor Ünnepe a dél-dunántúli régió jelentős rendezvénye, amelyen a látogatók száma tízezer fölött van. A program költségvetése ezer Ft, a Baranya Megyei Önkormányzattól kért önrész ezer Ft, a pályáztatótól igényelt támogatás ezer Ft. 2. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatot kíván beadni a Nemzeti Kulturális Alaphoz évfordulókhoz kapcsolódó közművelődési programok tájoltatására Baranya közművelődési szempontból hátrányos helyzetű településein. Nevezetesen Tinódi Lantos Sebestyén születésének közelgő 500., halálának 450., Bakfark Bálint születésének közelgő 480,. a nagyharsányi csata 320. évfordulójának emlékére és Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ az évfordulókhoz kapcsolódó közművelődési programok tájoltatására nyújtja be pályázatát Baranya közművelődési szempontból hátrányos helyzetű települései művészeti programokkal való ellátására, illetve az évfordulókhoz kapcsolódó településeken az ünnepi megemlékezések programjaira. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ szolgáltató munkájával évek óta segítséget nyújt a hátrányos helyzetű településeknek. Ez irányú tevékenységéről 2005-ben számolt be a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának. A beszámolót követően január 31-én megalakult az a munkacsoport, amely Baranya megye elmaradott térségei kulturális ellátottságának középtávú szakmai intézkedési tervet elkészíti. A művészeti program összeállításához az intézmény közreműködésre kérte azokat az amatőr művészeti mozgalom magas színvonalon működő baranyai műhelyeit, hivatásos művészeit, akiknek a pályázatban felsorolt évfordulókhoz már elismert,

4 4 hosszú évek alatt kidolgozott, magas színvonalú, értékes programjai bemutatásra, utaztatásra, tájoltatásra érdemesek. Partnerek Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egyesület, a Baranyai Alkotótelepek Kht., a Hírës Pannónia Régizenei Együttes, Kuncz László énekművész a Pécsi Nemzeti Színház magánénekese. A programokban részt vesznek fitalok és munkanélküliek is. A rendezvények tervezett programja és helyszínei: A rendezvénysorozatot a pályázat eredményességétől függően történelmi helyszínekhez kapcsolódó, közművelődési szempontból hátrányos helyszíneken valósítják meg, így Rózsafán és a Szigetvári kistérség hátrányos helyzetű településein. Tinódi Lantos Sebestyén valószínűleg a Baranya vármegyei Tinódon - amely ma Rózsafa település mellett található, született. Tinódi más szállal is kötődik Baranyához, hiszen az életéről szóló adatok szerint Szigetváron szolgált Török Bálint főúr udvarában, ahol lantos lehetett. A védelem alá helyezett Nagyharsányi Szoborparkban és az ott felállított szabadtéri színpadon a környező hátrányos helyzetű települések lakóinak az eddig szokásos attraktív módon valósulna meg az emlékműsor. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából összeállított emlékműsorunkban felhasználják a Bartókkal kapcsolatos pécsi megemlékezéseket, tanulmányokat: dr. Nádor Tamás: Bartók és Pécs című, ben készült tanulmányát, Székely Júlia (Bartók növendék, az es tanévben a pécsi főiskola tanára) Bartók tanár úr, Elindultam szép hazámból című könyveit, Bartók Béla pécsi hangversenye (1923. október 30.) dokumentumait, a Bartók- Centenárium (1981. március-július) pécsi színvonalas rendezvényeinek tapasztalatait. Kuncz László énekművész Bartók Kodállyal együtt 1906-ban közreadott első népzenei-feldolgozásaiból, katonadalokból is készít összeállítást. A program költségvetése ezer Ft, a Baranya Megyei Önkormányzattól kért önrész ezer Ft, a pályáztatótól igényelt támogatás ezer Ft. A két pályázat költségvetése összesen ezer Ft, a Baranya Megyei Önkormányzattól kért önrész ezer Ft, a pályáztatótól igényelt támogatás ezer Ft.

5 5 Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága támogatja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatának beadását a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Mediterrán Ősz rendezvénysorozat nívós megrendezésére. Egyben javasolja a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges ezer Ft önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati keretből biztosítsa. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága támogatja a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ pályázatának beadását a Nemzeti Kulturális Alaphoz az évfordulókhoz kapcsolódó közművelődési programok tájoltatására. Egyben javasolja a Költségvetési és Gazdasági Bizottságnak, hogy a pályázat benyújtásához szükséges ezer Ft önrészt a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésében elkülönített intézményi pályázati keretből biztosítsa. Határidő: a közlésre: azonnal Felelős: Nyúlné Zátonyi Zita, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke P é c s, március 1. Nyúlné Zátonyi Zita sk.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

DISKURZUS. Baranya kulturális és közéleti információs lapja. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József Attila u. 10.

DISKURZUS. Baranya kulturális és közéleti információs lapja. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József Attila u. 10. Baranya kulturális és közéleti információs lapja DISKURZUS XX. évfolyam, 1. szám 2011. január Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs, József Attila u. 10. A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. SZEPTEMBER 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1106/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A h A t á r t A l A n v á r o s

A h A t á r t A l A n v á r o s A h a t á r t a l a n v á r o s várja Önt! 1 Köszöntô Tisztelt Pécsi Polgárok! Kedves Vendégek! Polgármesterként nekem az a legfontosabb, hogy a pécsiek nyerjenek az Európa Kulturális Fôvárosa programmal,

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. szeptember 12-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. szeptember 12-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-ei ülésére Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 33/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó:

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzatának

Részletesebben

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A.

A TARTALOMBÓL M E GÚ JU L T K Ö N YV T Á R H ON L A P J A. 2011. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL - Figyelő: Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás a 2010. évről Kitüntetettek - Előretekintő: Felhívás gyermek színjátszó csoportoknak Felhívás vers és prózamondóknak -

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. szám: P-27181/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: Szentes város művészeti és kulturális eredményeinek, feladatainak és folyamatainak

Részletesebben

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu

KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KEZDÉSRE HANGOLVA SAJTÓANYAG PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FÔVÁROSA 2010-ES PROGRAMJAIRÓL PÉCS, 2009. JÚNIUS 12. www.pecs2010.hu KÖSZÖNTÔK 4 NAGYRENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK 8 KÉPZÔMÛVÉSZET, KIÁLLÍTÁSOK 13 KOMOLYZENE

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának ellenőrzése. 2. Tagóvodák kiválása a SZEOB intézményből. 3. Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

Előterjesztés. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURALl5@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 38-1/2015.

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota KÖZÉPTÁVÚ KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ KONCEPCIÓJA (Elfogadta a Képviselő-testület 1204/2012. (XII. 19.) ök. számú határozatával)

Részletesebben

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából

KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM. Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából a KULTÚRA, VÁLTOZÁS, TÁRSADALOM Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Készítette a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

Részletesebben

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES

CSÖMÖR KISTARCSA GÖDÖLLÔ PÉCEL SZADA ISASZEG VÁCSZENTLÁSZLÓ ZSÁMBOK KEREPES Bevezetô 2009. szeptember 16-án alakult meg a Gödöllôi Kistérségi Kulturális Közkincs Kerekasztal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs pályázatának támogatásával. Létrehozásának rövidtávú célja

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK A TATAI FESZTIVÁLOK HELYZETE NAPJAINKBAN Konzulens: Lovass Tibor Óraadó

Részletesebben

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges

2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges 2006. ÉVI BESZÁMOLÓ Az egy évvel ezelőtti tervezés időszakában úgy tűnt, hogy a 2006-os esztendő az intézmény feltételrendszereinek végleges stabilizálását hozhatja magával. Az év nagy részében az ezzel

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április

Tájházi Hírlevél. A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója. 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2013. 1. füzet Noszvaj, 2013. április XI. évfolyam 1. szám 2013 Szerkesztő: Dr. Bereczki Ibolya, Hegedűsné Majnár Márta, Kapitány Orsolya

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu - Javaslat a Képviselı-testületnek- Sárospatak közmővelıdési koncepciójának

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018

KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 1 KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 2008-2018 Készítette: Szilárdi László Intézményvezető Városi Művelődési Ház és Könyvtár Kistarcsa, 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Kistarcsa bemutatása III. Kistarcsa

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben