PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Szabó Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Szabó Ildikó"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Szabó Ildikó A kandidátusi fokozat megszerzésének időpontja: 988. A. TUDOMÁNYOS KÖNYVEK 988 ELŐTTIEK Egyszerzős művek. Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Budapest, 99. Tekintet Könyvek 66 oldal 2. Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main, 989. Peter Lang 20 oldal 988 UTÁNIAK Egyszerzős művek 3. A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról (a kötet az 99-ben megjelent könyv bővített változatát, valamint egy 990-ben és egy 994-ben készült tanulmányt tartalmaz). Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó 235 oldal Társszerzős művek 4. (Örkény Antallal:) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, 998. Minoritás Könyvek 270 oldal B. KÖNYVFEJEZETEK 988 ELŐTTIEK Egyszerzős művek. Az ifjúság politikai kultúrájáról. In (Molnár Zoltán szerk.): Közművelődés és politikai műveltség. Szeged 983. TIT Csongrád megyei szervezete oldal 2. A fiatalok politikai kultúrájának néhány sajátossága. In (Bojti Ferenc szerk.): Politizáló fiatalok. Budapest, 985. Zrínyi Kiadó oldal 3. Az érvényesülés konfliktusai a fiatalok körében. In (Hoppál Mihály és Szecskő Tamás szerk.): Értékek és változások. Budapest 987. Alfaprint, I. kötet oldal 988 UTÁNIAK

2 Egyszerzős művek 4. Szociológiai módszerek az iskolában. Oktatásszociológiai tanulmányok. In (Szabó Ildikó és Szekszárdi Júlia szerk.): Az osztálytükörtől a falfirkákig. Budapest, 992. IF Alapítvány és OKI Iskolafejlesztési Központ oldal 5. Vécus collectifs dans la socialisation politique. In (sous la direction de Raymond Hudon et Bernard Fournier): Jeunesses et politique. Conception de la politique en Amérique du Nord et en Europe. Québec, Les Presses de l'université Laval Paris, 993. Harmattan II oldal 6. After the Changing of the System, and Before the Changing of the Values: Hungary. In (Eds.: Val D. Rust, Peter Knost and Jürgen Wichmann): Education and the Values Crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, 994. Peter Lang oldal 7. Közoktatási kérdések a közvéleményben. In (Halász Gábor szerk.): Tanulmányok a magyar közoktatásról 995. Budapest, 995. Országos Közoktatási Intézet oldal 8. A szakma hangja. Iskolaigazgatók elképzelései a közoktatás emberi tényezőiről. In (Balázs Éva szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Budapest, 998. OKI Okker oldal 9. Tanárok szakma- és szerepfelfogása a kilencvenes években. In (Nagy Mária szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 996/97 Budapest, 998. OKI Okker oldal 0. Állampolgári nevelés: Lehetőségek és módszerek. In (Szekszárdi Júlia szerk.): Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. Budapest, 200. OKI Dinasztia Kiadó oldal. Hongrie. In (sous la direction de Pascal Perrineau et Dominique Reynié) : Dictionnaire du vote. Paris, 200. PUF pp Az iskolaválasztástól a pályaválasztásig. Tizenévesek életstratégiái és jövőképei. In (Lannert Judit szerk.): Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. Budapest, OKI oldal 3. A politikai pszichológia alapkérdései. In (Lányi Gusztáv szerk.): Politikai pszichológia politikai magatartásvizsgálatok. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó oldal Társszerzős művek 4. (Garami Erikával:) Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. In (Szebenyi Péter szerk.): Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdő fővárosi fiatalok körében. Budapest, 995. Fővárosi Pedagógiai Intézet oldal 5. (Örkény Antallal:) 4 5 éves fiatalok interkulturális világképe. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 2

3 6. (Örkény Antallal:) Nemzet és magyarság a 4 5 évesek gondolkodásában. In (Szabó Márton szerk.): Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest, 997. Scientia Humana oldal 7. (Örkény Antallal:) A 4-5 évesek interkulturális világképe. In (Vajda Imre szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Budapest, 997. Ariadne Alapítvány oldal 8. (Balázs Évával:) Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? In (Balázs Éva szerk.): Iskolavezetől a 90-es években. Budapest, 998. OKI Okker oldal 9. (Lannert Judittal:) Hetedik osztályosok pályaválasztási aspirációi három kisrégióban. In: Közoktatás-kutatás , Budapest, 998. MKM-MTA Pedagógiai Bizottsága oldal 20. (Örkény Antallal:) A tizenévesek nemzetfogalma. In (Pukánszky Béla szerk.): A gyermek évszázada. Budapest, Osiris Kiadó oldal 2.(Marián Bélával:) Politikai érzelmek hálójában. Ideológiai értékorientációk a közgondolkozásban. In (Simon János szerk.): Ezredvégi értelmezések I. II. Villányi Úti Könyvkiadó, Budapest, oldal 22.(Örkény Antallal:) Magyar középiskolások politikai világképe és euro-regionális tudata. In (Simon János szerk.): Ezredvégi értelmezések I. II. Villányi Úti Könyvkiadó, Budapest, oldal 23. (Horváth Ágnessel:) Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról. In (Andor Mihály szerk.): Romák és oktatás. Pécs, 200. Iskolakultúra, Iskolakultúra-könyvek oldal 24. (Örkény Antallal:) Representations of Minorities among Hungarian Children. In (edited by Karen Phalet and Antal Örkény): Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. A Dutch Hungarian comparison. Ashgate, Alderchot, Burlington USA, Singapore, Sydney, 200. pp C. TUDOMÁNYOS CIKKEK 988 előttiek Egyszerzős művek. Structure of Historical and Political false knowledge among Hungarian youth. International Journal of Political Education Az ifjúsági filmek befogadásáról. Rádió és Televízió Szemle Szimbólumok, személyiségek, vélemények. Ifjúsági Szemle oldal 4. Historical Personalities, Political Symbols and the Hungarian Youth. International Journal of Political Education

4 5. Hétköznapjaink és történelmeink. Népművelés Az érvényesülés konfliktusai. Medvetánc oldal 7. Ifjúsági Rádió, Budapest? Jel-Kép Érvényesülés itthon és külföldön. Egy ifjúságszociológiai vizsgálatról. Ifjúsági Szemle oldal 9. Értékválság vagy értékváltás? Szociológia oldal 0. Nicht vor dem Kind? A család szerepe a politikai szocializációban. Ifjúsági Szemle oldal. Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon. Világosság oldal 2. La socialisation politique en Hongrie: la continuité dans le changement. International Political Science Review Diákok az érvényesülésről. Egy szociológiai vizsgálat néhány eredménye. Szakképzési Szemle oldal 4. Succes at Home and Abroad. A Sociological Youth Survey, Ifjúsági Szemle 8. Special Issue oldal 5. Az iskola szerepe a politikai szocializációban. Pedagógiai Szemle oldal Társszerzős művek 6. (Bognár Tiborral:) Irreális valóságok. Jel Kép (Csepeli Györggyel:) Politikai érzelmek iskolája. Jel Kép oldal 8. (Csepeli Györggyel:) Nemzet és politika a 0-4 éves gyerekek tudatában. Tanulmányok, beszámolók, jelentések, Tömegkommunikációs Kutatóközpont (Zétényi Zoltánnal:) Másnak vagy magunknak? A társadalmi munka a vélemények tükrében. Gazdaság oldal 988 utániak Egyszerzős művek 20. Piros konnektor az őszi bokorban, avagy mitől vagyunk boldogok? Forrás oldal 2. Ez nem az a munkásság... Szakképzési Szemle oldal 22. Non vitae, sed scholae...? Politikai szocializáció a magyar iskolákban. Ifjúsági Szemle oldal 4

5 23. Tetovált börtön. Szociológia oldal 24. A politikai tudat törésvonalai. Világosság oldal 25. A megtanulhatatlan rendszer. Tudásszociológiai tanulmány a politikai világkép felépítésének nehézségeiről. Társadalomtudományi Közlemények Egy párizsi intézet: a CEVIPOF. Politikatudományi Szemle Kollektív élmények a politikai szocializációban. Pedagógiai Szemle oldal 28. A kétnyelvű iskola lehetőségei és korlátai. Pedagógiai Szemle La socialisation politique en Hongrie. Cahiers d'étude hongroises oldal 30. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Regio oldal 3. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Razprave in Gradivo 28. Treatises and Documents. Inštitut za Narodnostna Vprašanja, Ljubljana, oldal 32. Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében. Regio oldal 33. Minden másképpen van. Politikai reszocializáció Magyarországon. Világosság, oldal 34. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle oldal 35. Politizáló fiatalok I. Az összefogás az, ami itt hiányzik. Új Pedagógiai Szemle oldal 36. Politizáló fiatalok II. A többség és a kisebbség. Új Pedagógiai Szemle oldal 37. Socializacijski processi med Madzari v Prekmurju. Razprave in Gradivo 28. Treatises and Documents. Inštitut za Narodnostna Vprašanja, Ljubljana, oldal 38. Interkulturális iskola. Új Pedagógiai Szemle oldal 39. Socialization among Hungarians in Slovenia. Regio oldal 40. Iskola és társadalom. Közoktatással kapcsolatos társadalmi elvárások Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, Volt egyszer egy iskola Egy tanítóképző emlékezete. Pedagógusképzés oldal 42. Kollektív identitásminták a politikai szocializációban. Educatio tél, oldal 43. Rendszerváltás és nemzeti tematika. Politikatudományi Szemle oldal 44. Nemzeti identitás és politikai szocializáció. Confessio oldal 5

6 45. Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban. Politikatudományi Szemle oldal 46. Nemzeti ünnepek az iskolában. Új Pedagógiai Szemle oldal Többszerzős művek 47. (Szekszárdi Ferencnével és Fodor Katalinnal:) Politizáló gyerekek.. Itt egyfajta forradalom van... Pedagógiai Szemle oldal 48. (Szekszárdi Ferencnével:) Veszekedő politika. A rendszerváltás pillanata és a hatodikosok. Pedagógiai Szemle (Szekszárdi Ferencnével:) Szegények vagyunk. Pedagógiai Szemle (Paul Walddal:) Hongrie: Antisémitisme ou antiassimilationisme? La nouvelle Alternative Juin 992. No (Murányi Istvánnal:) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és magyarság egy kutatás tükrében. Regio oldal 52. (Radó Péterrel:) Fájdalommentes asszimiláció? Új Pedagógiai Szemle (Garami Erikával:) Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. Közvélemény-kutatás budapesti szakképzett pályakezdő fiatalok körében. Új Pedagógiai Szemle 995. február oldal 54. (Örkény Antallal:) A 4-5 évesek interkulturális világképe. Regio oldal 55. (Örkény Antallal:) A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek. Iskolakultúra oldal 56. (Horváth Ágnessel:) Magyarok Európában. Főiskolások nemzettudata egy empirikus kutatás tükrében. Iskolakultúra oldal 57. (Lannert Judittal:) Mit várunk az iskolától? Új Pedagógiai Szemle, oldal 58. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával:) Történelem és politika a főiskolások állampolgári skultúrájában. Forrás oldal 59. (Örkény Antallal:) Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei. Politikatudományi Szemle oldal 60. (Örkény Antallal:) Valahol Közép-Európában. Középiskolások Európa-képe. Új Pedagógiai Szemle oldal 6. (Örkény Antallal:) Középiskolások társadalmi cselekvési mintái. Iskolakultúra oldal 62. (Paul Gradvohllal és Marián Bélával): A folyamatosság forradalma, avagy a Kádárkorszakhoz való viszony a magyar politikai közgondolkozásban. Politikatudományi Szemle, oldal 6

7 63. (Lannert Judittal és Örkény Antallal:) Európai értékek, európai orientációk.. Iskolakultúra, (Marián Bélával:) Politikai érzelmek hálójában. Szociológiai Figyelő, oldal 65. (Lannert Judittal és Örkény Antallal:) East of West, West of East. The Value Orientation of Hungarian Secondery School Students in the Mirror of an Empirical Survey. Razprave in Gradivo 35. Treatises and Documents, 999. Ljubljana, Institute for Ethnic Studies, pp (Falus Katalinnal:) Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar eset. Magyar Pedagógia oldal 67. (Örkény Antallal:) La place de la Hongrie au sein de l Europe vue par les lycéens. Agora Débats Jeunesses oldal 68. (Örkény Antallal:) A siker záloga. Magyarországi és romániai középiskolások életstratégiáinak értékei. Educatio 200. ősz oldal 69. (Örkény Antallal:) Társadalmi értékminták, politikai orientációk. Educatio ősz oldal 70. (Örkény Antallal:) Percepţii ale adolescenţilor din Ungaria cu privire la locul ţarii lor în Europa. Revista Română de Sociologie oldal 7. (Marián Bélával:) A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon. Regio oldal 72. (Rigó Róberttel:) Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében. Új Ifjúsági Szemle tél, oldal 73. (Kántor Judittal és Rigó Róberttel:) Tanítóképző főiskolások drogokhoz való viszonya. Pedagógusképzés oldal. D. EGYETEMI TANKÖNYV. (Csákó Mihállyal:) A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új Mandátum, oldal E. NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYV. (Bajomi-Lázár Dáviddal:) Magyarok Párizsa. Budapest, Enciklopédia Kiadó 97 oldal F. NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK 988 utániak 7

8 Egyszerzős művek. Kisebbségben. Előítéletek, azonosságtudat, nemzetiség. Világ oldal 2. Előítéletek és politikai kultúra. Phralipe Társszerzős művek 3. (Szekszárdi Ferencnével:) "A norvégokat nagyon szeretem". Phralipe (Szekszárdi Ferencnével:) És mit szólnak hozzá/nk/ a gyerekek? Tekintet oldal 5. (Lendvay Judittal:) Pártszimpátiák. Vonzásválasztások. HVG március oldal 6. (Lendvay Judittal:) Kisebbségkedvelés: Zárt karokkal. HVG 994. április 29. G. INTÉZETI JELENTÉSEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL 988 utániak Társszerzős művek. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával:) Főiskolások állampolgári kultúrája. Empirikus vizsgálat két kecskeméti főiskola hallgatói körében. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 997. Munkafüzetek oldal 2. (Lázár Guyvel:) Nemzet-koncepciók a mai magyar társadalomban. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 997. Munkafüzetek oldal H. KRITIKÁK. Iskola, tudás, társadalom (Ferge Zsuzsa könyvéről). Rádió és Televízió Szemle Egy írástudó lelkiismerete. (Richard Hoggarth: Művelődés, gondolkodás, szokások. Gondolat, 975.) Szociológia A nevelésszociológia alapjai (Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai). Szociológia Totális nyelv, totális állam. (Victor Klemperer könyvéről). Jel-Kép 985/2. I. SZERKESZTÉS 4.2.(Csákó Mihállyal:) A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új Mandátum, oldal (felsőoktatási tankönyv) 8

9 Hivatkozások Szabó Ildikó publikációira I. Kritikák, recenziók. Fűzfa Balázs: Csak másban moshatod meg arcodat (Az ember államosítása). Iskolakultúra, oldal 2. Angelusz Róbert: (Az ember államosítása). Buksz oldal 3. Deák Ferenc: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Új Pedagógiai Szemle, oldal 4. Horváth Ágnes: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Tanulmány Szabó Ildikó és Örkény Antal könyvéről. Forrás, oldal II. Hivatkozások. (Csepeli Györggyel) Az itt és az ott. Világosság Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. Juss, oldal 83. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet, oldal 83. oldal, lábjegyzet 85. oldal, lábjegyzet 2. (Csepeli Györggyel) Nemzet és politika a 0 4 éves gyerekek gondolkodásában. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Kéri László: A politikai szocializáció kutatásának értelmezési nehézségei. In (Kéri László szerk.): A politikai szocializáció elméleti kérdései oldal 27. oldal, 3. lábjegyzet - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) - Lendvay Judit: A nemzetben való gondolkodás két fő típusa: a nemzetkép és a nemzeti sztereotípia. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 56. oldal, 46. lábjegyzet - Csapó Benő Czachesz Erzsébet: Európai fiatalok interkulturális attitűdjei. Új Pedagógiai Szemle oldal 57. oldal (Irodalom) - Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 62. oldal,. lábjegyzet - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest, Limes Új Mandátum 08. oldal (Irodalom) 9

10 - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, Az érvényesülés útjai. Medvetánc, Örkény Antal: Hétköznapok igazsága. Budapest, 997. Új Mandátum Könyvkiadó 2. oldal, 2. lábjegyzet 4. Érvényesülés itthon és külföldön. Ifjúsági Szemle, Fricz Tamás: A generációváltás mint felerősödött mozgatórugó. Kísérlet a generációváltás új jelenségeinek értelmezésére. Ifjúsági Szemle oldal (Irodalom) 5. Nicht for dem Kind. Politikai szocializáció a családban. Ifjúsági Szemle, oldal - Szabó Máté: A politikai nevelés Magyarországon. Valóság, oldal 59. oldal (szöveg közbeni hivatkozás) - Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest, 997. Corvina Könyvkiadó 9. oldal (Irodalom) 6. Értékválság vagy értékváltás? Szociológia, Csanády Márton Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat. 300 budapesti középiskolás társadalmi és politikai értékrendje. Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, oldal 45. oldal, 0. jegyzet 7. Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon. Világosság, Csanády Márton Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat. 300 budapesti középiskolás társadalmi és politikai értékrendje. Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, oldal 7. oldal, 7. jegyzet 8. A politikai tudat törésvonalai. Világosság, Csepeli György Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a 80-as évek végén. Budapest, 990. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 59. oldal, 54. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 9. Political Socialization in Hungary: The Duality of Institutional and Non-Institutional processes. Frankfurt 989. Peter Lang - Csepeli György: A szabadság iskolája. In (Csepeli György, Kéri László, Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest, 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ oldal 96. oldal (Irodalom) - Stumpf István: Politikai szocializáció: régi dilemmák, új kihívások. Politikatudományi Szemle, oldal 23. oldal (Irodalom) - Stumpf István: Generációs kihívás egy új politikai szocializációs erőtérben. In (Csepeli György Kéri László Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest, 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ oldal 06. oldal (Irodalom) 0

11 0. (Szekszárdi Ferencnével:) A norvégokat nagyon szeretem. Phralipe, Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom). Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Budapest, 99. Tekintet Könyvek - Angelusz Róbert: A rejtőzködéstől a megnyilatkozásig. In (Somlai Péter szerk.): Értékrendek és társadalmi változások. Budapest, 992. ELTE Szociológiai Intézete oldal 08. oldal, 6. lábjegyzet - Kéri László: Összegzés és előretekintés. In (Csepeli György, Kéri László, Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ 5 2. oldal 7. oldal, 5. lábjegyzet - Csepeli György Závecz Tibor: Európai és nemzeti kötődések a magyar tizenévesek körében. In: (Gazsó Ferenc, Stumpf István szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón Budapest, 995. Ezredforduló Alapítvány oldal 45. oldal, 4. lábjegyzet - Csanádi Mária: Honnan tovább? Budapest, 995. T-Twins Kiadó MTA Közgazdaságtudományi Intézet 42. oldal 2. lábjegyzet 6. oldal 3. lábjegyzet 60. oldal. lábjegyzet 240. oldal. lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. Juss, 994, oldal, lábjegyzet 86. oldal, lábjegyzet - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében. Regio oldal 68. oldal,. jegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Lakossági vélemények egy önkormányzatról. Nyíregyháza a rendszerváltás után. Politikatudományi Szemle, oldal 90. oldal, lábjegyzet - Stumpf István: Politikai szocializáció: régi dilemmák, új kihívások. Politikatudományi Szemle, oldal 205. oldal, 7. lábjegyzet - Bajomi-Lázár Péter: Az újságírók a mindenkori hatalommal szemben kritikusak. Pagoda, 998. szeptember október, 2 4. oldal 4. oldal (Irodalom) - Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés az első Nagy Imre-kormány idején. Magyar Pedagógia, oldal 79. oldal (a oldalra utal)

12 - Csákó Mihály Berényi Eszter Bognár Éva Tomay Kyra: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, oldal 68. oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: Értékek és választások. Educatio oldal 55. oldal (szöveg közben) 56. oldal (Irodalom) - Gazsó Tibor Szabó Andrea: Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, oldal, 9. lábjegyzet 250. oldal, 3. lábjegyzet 26. oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: Értékek és választások. Educatio 200. ősz oldal 55. oldal 56. oldal (Irodalom) - Bajomi-Lázár Péter: Sajtó, szabadság. Médiapolitikai alternatívák. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola 4. oldal, szöveg közben 46. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, oldal 9. oldal (szöveges értelmezés) - Karácsony Gergely: A történelem fogságában. Generációk, életutak és politikai preferenciák Magyarországon. In (Angelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 70. oldal (szöveg közben) 89. oldal (idézet a 49. oldalról) 204. oldal (Irodalom) 2. A megtanulhatatlan rendszer. Társadalomtudományi Közlemények, Kéri László: Tisztán látom a zavaros jövőt... A politikai szocializáció kulcsproblémái Magyarországon. In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, oldal (Irodalom) - Szabó János: Az állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció. Iskolakultúra, oldal 58. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 3. (Paul Walddal) Hongrie: Antisemitisme ou anti-assimilacionisme? La Nouvelle Alternative, Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) 4. Kollektív érzelmek a politikai szocializációban. Új Pedagógiai Szemle,

13 - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, oldal (szöveges értelmezés) 5. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Razprave in gradiva. A nemzetiségek folyóirata. Ljubljana, Zágorec-Csuka Judit: A muravidéki magyarság nyelve az Európai Unióban. In: Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. Budapest, oldal 20. oldal (Irodalom) 6. (Murányi Istvánnal) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és nemzeti hovatartozás egy vizsgálat tükrében. Regio Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (szerk.: Terestyéni Tamás): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 54. oldal, 39. lábjegyzet 54. oldal, 40. lábjegyzet 57. oldal, 43. lábjegyzet - Becze Orsolya: Nemzeti identitástudat és többségi nemzet-percepció az erdélyi magyar középiskolások körében. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó, oldal (Irodalom) 7. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle, Kéri László: Tisztán látom a zavaros jövőt... A politikai szocializáció kulcsproblémái Magyarországon. In (Gazsó Ferenc és Stumpf István szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Budapest, 995. Ezredforduló Alapítvány oldal 38. oldal (Irodalom) - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében. Regio oldal 73. oldal, lábjegyzet - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és észak-ír egyetemisták körében. Regio, oldal 48. oldal, lábjegyzet 8. (Lendvay Judittal) Zárt karokkal. Kisebbségkedvelés. HVG, 994. Április Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 50. old. 32. lábjegyzet - Bárdi Nándor: Tény és való. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó 36. oldal, lábjegyzet 9. (Lendvay Judittal) Vonzásválasztások. Pártszimpátiák és kisebbségkedvelés. HVG, 994. március 2. - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 3

14 83. oldal, 65. lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 80. oldal, lábjegyzet 20. Minden másképpen van. Politikai reszocializáció Magyarországon. Világosság, Csanádi Mária: Honnan tovább? Budapest, 995. T-Twins Kiadó MTA Közgazdaságtudományi Intézet 238. oldal,. lábjegyzet - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen, Juss, 994, oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 2. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle, Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 7. oldal (szöveges értelmezés) 22. (Örkény Antallal) A 4 5 évesek és a kisebbségek. Iskolakultúra, Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 62. oldal. lábjegyzet 64. oldal 6. lábjegyzet 23. (Örkény Antallal) A 4 5 évesek interkulturális világképe. Regio, Lendvay Judit: A nemzetben való gondolkodás két fő típusa: a nemzetkép és a nemzeti sztereotípia. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 43. oldal, 28. lábjegyzet (a 5. oldalra hivatkozik) - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében, Regio oldal 48. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 4

15 - László Mónika: Interkulturális ismeretek az általános iskolai tankönyvekben. Regio lábjegyzet 24. (Örkény Antallal) A 4-5 évesek interkulturális világképe. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport - Murányi István: Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 0 7 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában, In (Sík Endre és Tóth Judit szerk.): Idegenek Magyarországon, magyarok idegenben. Budapest, 998. MTA Politikatudományi Intézete lábjegyzet - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest, Limes Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Pásztor Gyöngyi: A kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó 96. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 25. (Horváth Ágnessel) Magyarok Európában. Iskolakultúra, oldal - Bajmócy Péter Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében. Iskolakultúra, oldal 72. oldal, 6. jegyzet - Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 26. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával) Főiskolások állampolgári kultúrája. Budapest, MTA Politikatudományi Intézet, Etnoregionális Kutatóközpont, Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, (Lázár Guyvel) Nemzetkoncepciók a mai magyar társadalomban. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bárdi Nándor: Tény és való. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, oldal, lábjegyzet 36. oldal, lábjegyzet 28. Tanárok szakma- és szerepfelfogása a kilencvenes években. In (Nagy Mária szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 996/97. Budapest, 998. OKI Okker - Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Budapest, Osiris 88. oldal (szöveg közben) 29. (Örkény Antallal) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, 998. Minoritás Könyvek - Ligeti György: Társadalmi ismeretek és demokratikus szocializáció. Felsőoktatás, Kende Péter: A politikától való elfordulás mint a XXI. század kihívása. Politikatudományi Szemle, oldal 5

16 4. oldal (Irodalom). lábjegyzet - Csákó Mihály Berényi Eszter Bognár Éva Tomay Kyra: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, oldal 68. oldal (Irodalom) - Andor Mihály: A kétféle diploma. Iskolakultúra, február - Bényei Judit: Az alkonyzónától a Simpson családig. Médiakutató, 200. nyár, oldal 87. oldal, jegyzet 9. oldal (Irodalom) - Bauer Béla: Az ifjúság viszonya az értékek világához. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 29. oldal (Irodalom) - Gazsó Tibor Szabó Andrea: Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 250. oldal, 3. lábjegyzet 25. oldal, 4. lábjegyzet 252. oldal, 6. lábjegyzet 26. oldal (Irodalom) - Szekszárdi Júlia Horváth H. Attila Simonfalvi Ildikó: Hogyan döntenek a serdülők erkölcsi problémahelyzetekben? Egy kutatás tapasztalataiból. Pedagógusképzés, oldal, lábjegyzet - Kiss Dénes: Politikai kultúra és előítéletesség. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum oldal (Irodalom) - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Csata Zsombor: Ifjúságcentrizmus és politikai attitűdök az erdélyi középiskolások körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Sólyom Andrea: Esettanulmány az ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In (Szapu Magda szerk.): Ifjúsági szubkultúrák Magyarországon és Erdélyben. Budapest, Scintea Humana, oldal, 32. lábjegyzet (a 78. oldalról idéz) - Pásztor Gyöngyi: A kolozsvári Babeş Bólyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó 77. oldal (szöveges értelmezés) 77. oldal (idézet) 96. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 7. oldal (szöveges értelmezés) 6

17 7. oldal (idézet a 8. oldalról) 9. oldal (szöveges értelmezés) - Szekszárdi Júlia Horváth H. Attila Simonfalvi Ildikó: Hogyan döntenek a serdülők erkölcsi problémahelyzetekben? Egy kutatás tapasztalataiból. Pedagógusképzés, oldal (Irodalom) 30. (Örkény Antallal) Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei. Politikatudományi Szemle, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, (Örkény Antallal) Középiskolások társadalmi cselekvési mintái. Iskolakultúra, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) 32. (Lannert Judittal) Mit várunk az iskolától? Új Pedagógiai Szemle, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) 33. (Paul Gradvohllal és Marián Bélával) A folyamatosság forradalma, avagy a Kádárkorszakhoz való viszony szerepe a magyar politikai közgondolkozásban. Politikatudományi Szemle, Bajomi-Lázár Péter: Rendszerváltás és médiaháború. Hat elmélet a médiaháború okairól. In: Sajtó, szabadság. Médiapolitikai alternatívák. Kodolányi János Főiskola, oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: A történelem fogságában. Generációk, életutak és politikai preferenciák Magyarországon. In (Angelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 69. oldal (szöveg közben) 7

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE KÖNYVEK Külföldön idegen nyelven 1. Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main, 1989. Peter Lang 120

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary

ANTAL ÖRKÉNY. Curriculum Vitae and Professional Summary ANTAL ÖRKÉNY Associate Professor of Sociology Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociálpszichológiai Tanszék Pázmány sétány 1/A. H-1117, Budapest Phone: 36-1-209-0555/ ext. 68-27 Fax: 36-1-372-2912 email:

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Romológia gyakorlat Tantárgy kódja SPB1710L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 45 óra gyakorlat Félévi követelmény Minősített aláírás Előfeltétel

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19.

Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Csákó Mihály 1941. november 19. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz

Nagy Péter Tibor. Rövid tudományos életrajz Elérhetıség: nagy.peter.tibor@gmail.com Nagy Péter Tibor Rövid tudományos életrajz Személyes adatok: születés 1963. május 28. Fokozat: CSc, 1995, MTA, történelem DSc, 2005, MTA, neveléstudományok Tanulmányok:

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Változás.Válság.Váltás.Hu

Változás.Válság.Váltás.Hu MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Változás.Válság.Váltás.Hu Plenáris előadások című éves konferenciájára és közgyűlésére. 2009. november 13-14. (péntek-szombat) Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar

2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2014. Kutatási ajánlat Berente Község számára Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar KOMPLEX SZOCIOLÓGIAI KUTATÁS I. A kutatás bemutatása A kutatás komplex jelleggel felmérné a berentei háztartásokat

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS Falus Iván PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK BUDAPEST, 2006 Könyv, önálló kiadvány: 15 (ebből 2 idegen nyelvű) Az 1986-től megjelent írásokat dőlt betűvel jelöltük. Szakmai feladatlapok és

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV

BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV BIBLIOGRÁFIA 2005. II. NEGYEDEV 295 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2005. II. NEGYEDÉV EMLEKEZES, INTERJÚ LEVELEZES, NAPLÓ Szent Ágoston levelei 1 29 Ford., jegyz. és utószó: Óbis Hajnal

Részletesebben

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400) 1 Lukács Péter Curriculum vitae Szül.: 1948, Budapest Állampolgárság: magyar Jelenlegi beosztás: tszv. egyetemi tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó u. 9-11. (Tel, fax: /36/-1-210-5400)

Részletesebben

EMBERESZMÉNYEK ÉS IDENTITÁSPOLITIKÁK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI

EMBERESZMÉNYEK ÉS IDENTITÁSPOLITIKÁK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI Szabó Ildikó EMBERESZMÉNYEK ÉS IDENTITÁSPOLITIKÁK A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI SZOCIALIZÁCIÓBAN 1 Bevezetés 1 A rendszerváltás nyomán alapvetően átalakult a hatalomgyakorlás struktúrája, a jogrend,

Részletesebben

Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában

Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában Murányi István Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában BEVEZETÉS Hétköznapi tapasztalatok mellett számos empirikus kutatás eredménye is alátámasztja,

Részletesebben

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942).

Dr. Tóth Pál Péter. Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Dr. Tóth Pál Péter Jászárokszálláson (Magyarország) született (1942). Végzettsége: A Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz, népművelési szakán végzett (1965) Debrecenben. 1971-ben filozófiából

Részletesebben

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA

TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA 25 ÉV A TEHETSÉGEK SZOLGÁLATÁBAN MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG TEHETSÉG BIBLIOGRÁFIA Magyar szerzők írásai 1985 2013-ig NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2014 A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA

KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA 38 előítéletek KÖZÉPISKOLÁSOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉNEK EGY LEHETSÉGES MAGYARÁZATA: AZ ÉLETFORMA A rendszerváltozást követő időszak tizenéveseinek előítéletességét vizsgáló (és a jelentősebb ifjúságszociológiai

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL

A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2013/2014-TÓL A TANÍTÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZATÁNAK ÓRA-, VIZSGA- ÉS KREDITTERVE A következő táblázatokban

Részletesebben

A típusú tárgyak tantárgyleírásai

A típusú tárgyak tantárgyleírásai A típusú tárgyak tantárgyleírásai 1 2 TANTÁRGYLEÍRÁS Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+4 - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben