PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Szabó Ildikó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE. Szabó Ildikó"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Szabó Ildikó A kandidátusi fokozat megszerzésének időpontja: 988. A. TUDOMÁNYOS KÖNYVEK 988 ELŐTTIEK Egyszerzős művek. Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Budapest, 99. Tekintet Könyvek 66 oldal 2. Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main, 989. Peter Lang 20 oldal 988 UTÁNIAK Egyszerzős művek 3. A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról (a kötet az 99-ben megjelent könyv bővített változatát, valamint egy 990-ben és egy 994-ben készült tanulmányt tartalmaz). Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó 235 oldal Társszerzős művek 4. (Örkény Antallal:) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, 998. Minoritás Könyvek 270 oldal B. KÖNYVFEJEZETEK 988 ELŐTTIEK Egyszerzős művek. Az ifjúság politikai kultúrájáról. In (Molnár Zoltán szerk.): Közművelődés és politikai műveltség. Szeged 983. TIT Csongrád megyei szervezete oldal 2. A fiatalok politikai kultúrájának néhány sajátossága. In (Bojti Ferenc szerk.): Politizáló fiatalok. Budapest, 985. Zrínyi Kiadó oldal 3. Az érvényesülés konfliktusai a fiatalok körében. In (Hoppál Mihály és Szecskő Tamás szerk.): Értékek és változások. Budapest 987. Alfaprint, I. kötet oldal 988 UTÁNIAK

2 Egyszerzős művek 4. Szociológiai módszerek az iskolában. Oktatásszociológiai tanulmányok. In (Szabó Ildikó és Szekszárdi Júlia szerk.): Az osztálytükörtől a falfirkákig. Budapest, 992. IF Alapítvány és OKI Iskolafejlesztési Központ oldal 5. Vécus collectifs dans la socialisation politique. In (sous la direction de Raymond Hudon et Bernard Fournier): Jeunesses et politique. Conception de la politique en Amérique du Nord et en Europe. Québec, Les Presses de l'université Laval Paris, 993. Harmattan II oldal 6. After the Changing of the System, and Before the Changing of the Values: Hungary. In (Eds.: Val D. Rust, Peter Knost and Jürgen Wichmann): Education and the Values Crisis in Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, 994. Peter Lang oldal 7. Közoktatási kérdések a közvéleményben. In (Halász Gábor szerk.): Tanulmányok a magyar közoktatásról 995. Budapest, 995. Országos Közoktatási Intézet oldal 8. A szakma hangja. Iskolaigazgatók elképzelései a közoktatás emberi tényezőiről. In (Balázs Éva szerk.): Iskolavezetők a 90-es években. Budapest, 998. OKI Okker oldal 9. Tanárok szakma- és szerepfelfogása a kilencvenes években. In (Nagy Mária szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 996/97 Budapest, 998. OKI Okker oldal 0. Állampolgári nevelés: Lehetőségek és módszerek. In (Szekszárdi Júlia szerk.): Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. Budapest, 200. OKI Dinasztia Kiadó oldal. Hongrie. In (sous la direction de Pascal Perrineau et Dominique Reynié) : Dictionnaire du vote. Paris, 200. PUF pp Az iskolaválasztástól a pályaválasztásig. Tizenévesek életstratégiái és jövőképei. In (Lannert Judit szerk.): Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. Budapest, OKI oldal 3. A politikai pszichológia alapkérdései. In (Lányi Gusztáv szerk.): Politikai pszichológia politikai magatartásvizsgálatok. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó oldal Társszerzős művek 4. (Garami Erikával:) Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. In (Szebenyi Péter szerk.): Szakképzés, munkaerőpiac és társadalmi közérzet. Empirikus kutatás a pályakezdő fővárosi fiatalok körében. Budapest, 995. Fővárosi Pedagógiai Intézet oldal 5. (Örkény Antallal:) 4 5 éves fiatalok interkulturális világképe. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség - kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 2

3 6. (Örkény Antallal:) Nemzet és magyarság a 4 5 évesek gondolkodásában. In (Szabó Márton szerk.): Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Budapest, 997. Scientia Humana oldal 7. (Örkény Antallal:) A 4-5 évesek interkulturális világképe. In (Vajda Imre szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Budapest, 997. Ariadne Alapítvány oldal 8. (Balázs Évával:) Pedagógusok vagy iskolamenedzserek? In (Balázs Éva szerk.): Iskolavezetől a 90-es években. Budapest, 998. OKI Okker oldal 9. (Lannert Judittal:) Hetedik osztályosok pályaválasztási aspirációi három kisrégióban. In: Közoktatás-kutatás , Budapest, 998. MKM-MTA Pedagógiai Bizottsága oldal 20. (Örkény Antallal:) A tizenévesek nemzetfogalma. In (Pukánszky Béla szerk.): A gyermek évszázada. Budapest, Osiris Kiadó oldal 2.(Marián Bélával:) Politikai érzelmek hálójában. Ideológiai értékorientációk a közgondolkozásban. In (Simon János szerk.): Ezredvégi értelmezések I. II. Villányi Úti Könyvkiadó, Budapest, oldal 22.(Örkény Antallal:) Magyar középiskolások politikai világképe és euro-regionális tudata. In (Simon János szerk.): Ezredvégi értelmezések I. II. Villányi Úti Könyvkiadó, Budapest, oldal 23. (Horváth Ágnessel:) Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról. In (Andor Mihály szerk.): Romák és oktatás. Pécs, 200. Iskolakultúra, Iskolakultúra-könyvek oldal 24. (Örkény Antallal:) Representations of Minorities among Hungarian Children. In (edited by Karen Phalet and Antal Örkény): Ethnic Minorities and Inter-Ethnic Relations in Context. A Dutch Hungarian comparison. Ashgate, Alderchot, Burlington USA, Singapore, Sydney, 200. pp C. TUDOMÁNYOS CIKKEK 988 előttiek Egyszerzős művek. Structure of Historical and Political false knowledge among Hungarian youth. International Journal of Political Education Az ifjúsági filmek befogadásáról. Rádió és Televízió Szemle Szimbólumok, személyiségek, vélemények. Ifjúsági Szemle oldal 4. Historical Personalities, Political Symbols and the Hungarian Youth. International Journal of Political Education

4 5. Hétköznapjaink és történelmeink. Népművelés Az érvényesülés konfliktusai. Medvetánc oldal 7. Ifjúsági Rádió, Budapest? Jel-Kép Érvényesülés itthon és külföldön. Egy ifjúságszociológiai vizsgálatról. Ifjúsági Szemle oldal 9. Értékválság vagy értékváltás? Szociológia oldal 0. Nicht vor dem Kind? A család szerepe a politikai szocializációban. Ifjúsági Szemle oldal. Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon. Világosság oldal 2. La socialisation politique en Hongrie: la continuité dans le changement. International Political Science Review Diákok az érvényesülésről. Egy szociológiai vizsgálat néhány eredménye. Szakképzési Szemle oldal 4. Succes at Home and Abroad. A Sociological Youth Survey, Ifjúsági Szemle 8. Special Issue oldal 5. Az iskola szerepe a politikai szocializációban. Pedagógiai Szemle oldal Társszerzős művek 6. (Bognár Tiborral:) Irreális valóságok. Jel Kép (Csepeli Györggyel:) Politikai érzelmek iskolája. Jel Kép oldal 8. (Csepeli Györggyel:) Nemzet és politika a 0-4 éves gyerekek tudatában. Tanulmányok, beszámolók, jelentések, Tömegkommunikációs Kutatóközpont (Zétényi Zoltánnal:) Másnak vagy magunknak? A társadalmi munka a vélemények tükrében. Gazdaság oldal 988 utániak Egyszerzős művek 20. Piros konnektor az őszi bokorban, avagy mitől vagyunk boldogok? Forrás oldal 2. Ez nem az a munkásság... Szakképzési Szemle oldal 22. Non vitae, sed scholae...? Politikai szocializáció a magyar iskolákban. Ifjúsági Szemle oldal 4

5 23. Tetovált börtön. Szociológia oldal 24. A politikai tudat törésvonalai. Világosság oldal 25. A megtanulhatatlan rendszer. Tudásszociológiai tanulmány a politikai világkép felépítésének nehézségeiről. Társadalomtudományi Közlemények Egy párizsi intézet: a CEVIPOF. Politikatudományi Szemle Kollektív élmények a politikai szocializációban. Pedagógiai Szemle oldal 28. A kétnyelvű iskola lehetőségei és korlátai. Pedagógiai Szemle La socialisation politique en Hongrie. Cahiers d'étude hongroises oldal 30. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Regio oldal 3. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Razprave in Gradivo 28. Treatises and Documents. Inštitut za Narodnostna Vprašanja, Ljubljana, oldal 32. Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében. Regio oldal 33. Minden másképpen van. Politikai reszocializáció Magyarországon. Világosság, oldal 34. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle oldal 35. Politizáló fiatalok I. Az összefogás az, ami itt hiányzik. Új Pedagógiai Szemle oldal 36. Politizáló fiatalok II. A többség és a kisebbség. Új Pedagógiai Szemle oldal 37. Socializacijski processi med Madzari v Prekmurju. Razprave in Gradivo 28. Treatises and Documents. Inštitut za Narodnostna Vprašanja, Ljubljana, oldal 38. Interkulturális iskola. Új Pedagógiai Szemle oldal 39. Socialization among Hungarians in Slovenia. Regio oldal 40. Iskola és társadalom. Közoktatással kapcsolatos társadalmi elvárások Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, Volt egyszer egy iskola Egy tanítóképző emlékezete. Pedagógusképzés oldal 42. Kollektív identitásminták a politikai szocializációban. Educatio tél, oldal 43. Rendszerváltás és nemzeti tematika. Politikatudományi Szemle oldal 44. Nemzeti identitás és politikai szocializáció. Confessio oldal 5

6 45. Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban. Politikatudományi Szemle oldal 46. Nemzeti ünnepek az iskolában. Új Pedagógiai Szemle oldal Többszerzős művek 47. (Szekszárdi Ferencnével és Fodor Katalinnal:) Politizáló gyerekek.. Itt egyfajta forradalom van... Pedagógiai Szemle oldal 48. (Szekszárdi Ferencnével:) Veszekedő politika. A rendszerváltás pillanata és a hatodikosok. Pedagógiai Szemle (Szekszárdi Ferencnével:) Szegények vagyunk. Pedagógiai Szemle (Paul Walddal:) Hongrie: Antisémitisme ou antiassimilationisme? La nouvelle Alternative Juin 992. No (Murányi Istvánnal:) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és magyarság egy kutatás tükrében. Regio oldal 52. (Radó Péterrel:) Fájdalommentes asszimiláció? Új Pedagógiai Szemle (Garami Erikával:) Szakképzés, munka, társadalmi közérzet. Közvélemény-kutatás budapesti szakképzett pályakezdő fiatalok körében. Új Pedagógiai Szemle 995. február oldal 54. (Örkény Antallal:) A 4-5 évesek interkulturális világképe. Regio oldal 55. (Örkény Antallal:) A tizennégy-tizenöt évesek és a kisebbségek. Iskolakultúra oldal 56. (Horváth Ágnessel:) Magyarok Európában. Főiskolások nemzettudata egy empirikus kutatás tükrében. Iskolakultúra oldal 57. (Lannert Judittal:) Mit várunk az iskolától? Új Pedagógiai Szemle, oldal 58. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával:) Történelem és politika a főiskolások állampolgári skultúrájában. Forrás oldal 59. (Örkény Antallal:) Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei. Politikatudományi Szemle oldal 60. (Örkény Antallal:) Valahol Közép-Európában. Középiskolások Európa-képe. Új Pedagógiai Szemle oldal 6. (Örkény Antallal:) Középiskolások társadalmi cselekvési mintái. Iskolakultúra oldal 62. (Paul Gradvohllal és Marián Bélával): A folyamatosság forradalma, avagy a Kádárkorszakhoz való viszony a magyar politikai közgondolkozásban. Politikatudományi Szemle, oldal 6

7 63. (Lannert Judittal és Örkény Antallal:) Európai értékek, európai orientációk.. Iskolakultúra, (Marián Bélával:) Politikai érzelmek hálójában. Szociológiai Figyelő, oldal 65. (Lannert Judittal és Örkény Antallal:) East of West, West of East. The Value Orientation of Hungarian Secondery School Students in the Mirror of an Empirical Survey. Razprave in Gradivo 35. Treatises and Documents, 999. Ljubljana, Institute for Ethnic Studies, pp (Falus Katalinnal:) Politikai szocializáció közép-európai módra. A magyar eset. Magyar Pedagógia oldal 67. (Örkény Antallal:) La place de la Hongrie au sein de l Europe vue par les lycéens. Agora Débats Jeunesses oldal 68. (Örkény Antallal:) A siker záloga. Magyarországi és romániai középiskolások életstratégiáinak értékei. Educatio 200. ősz oldal 69. (Örkény Antallal:) Társadalmi értékminták, politikai orientációk. Educatio ősz oldal 70. (Örkény Antallal:) Percepţii ale adolescenţilor din Ungaria cu privire la locul ţarii lor în Europa. Revista Română de Sociologie oldal 7. (Marián Bélával:) A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon. Regio oldal 72. (Rigó Róberttel:) Az ifjúsági munkát végző civil szervezetek részvétele az ifjúságsegítő szakemberek felsőfokú képzésében. Új Ifjúsági Szemle tél, oldal 73. (Kántor Judittal és Rigó Róberttel:) Tanítóképző főiskolások drogokhoz való viszonya. Pedagógusképzés oldal. D. EGYETEMI TANKÖNYV. (Csákó Mihállyal:) A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új Mandátum, oldal E. NÉPSZERŰSÍTŐ KÖNYV. (Bajomi-Lázár Dáviddal:) Magyarok Párizsa. Budapest, Enciklopédia Kiadó 97 oldal F. NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK 988 utániak 7

8 Egyszerzős művek. Kisebbségben. Előítéletek, azonosságtudat, nemzetiség. Világ oldal 2. Előítéletek és politikai kultúra. Phralipe Társszerzős művek 3. (Szekszárdi Ferencnével:) "A norvégokat nagyon szeretem". Phralipe (Szekszárdi Ferencnével:) És mit szólnak hozzá/nk/ a gyerekek? Tekintet oldal 5. (Lendvay Judittal:) Pártszimpátiák. Vonzásválasztások. HVG március oldal 6. (Lendvay Judittal:) Kisebbségkedvelés: Zárt karokkal. HVG 994. április 29. G. INTÉZETI JELENTÉSEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBŐL 988 utániak Társszerzős művek. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával:) Főiskolások állampolgári kultúrája. Empirikus vizsgálat két kecskeméti főiskola hallgatói körében. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 997. Munkafüzetek oldal 2. (Lázár Guyvel:) Nemzet-koncepciók a mai magyar társadalomban. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, 997. Munkafüzetek oldal H. KRITIKÁK. Iskola, tudás, társadalom (Ferge Zsuzsa könyvéről). Rádió és Televízió Szemle Egy írástudó lelkiismerete. (Richard Hoggarth: Művelődés, gondolkodás, szokások. Gondolat, 975.) Szociológia A nevelésszociológia alapjai (Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai). Szociológia Totális nyelv, totális állam. (Victor Klemperer könyvéről). Jel-Kép 985/2. I. SZERKESZTÉS 4.2.(Csákó Mihállyal:) A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új Mandátum, oldal (felsőoktatási tankönyv) 8

9 Hivatkozások Szabó Ildikó publikációira I. Kritikák, recenziók. Fűzfa Balázs: Csak másban moshatod meg arcodat (Az ember államosítása). Iskolakultúra, oldal 2. Angelusz Róbert: (Az ember államosítása). Buksz oldal 3. Deák Ferenc: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Új Pedagógiai Szemle, oldal 4. Horváth Ágnes: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Tanulmány Szabó Ildikó és Örkény Antal könyvéről. Forrás, oldal II. Hivatkozások. (Csepeli Györggyel) Az itt és az ott. Világosság Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. Juss, oldal 83. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet, oldal 83. oldal, lábjegyzet 85. oldal, lábjegyzet 2. (Csepeli Györggyel) Nemzet és politika a 0 4 éves gyerekek gondolkodásában. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Kéri László: A politikai szocializáció kutatásának értelmezési nehézségei. In (Kéri László szerk.): A politikai szocializáció elméleti kérdései oldal 27. oldal, 3. lábjegyzet - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) - Lendvay Judit: A nemzetben való gondolkodás két fő típusa: a nemzetkép és a nemzeti sztereotípia. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 56. oldal, 46. lábjegyzet - Csapó Benő Czachesz Erzsébet: Európai fiatalok interkulturális attitűdjei. Új Pedagógiai Szemle oldal 57. oldal (Irodalom) - Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 62. oldal,. lábjegyzet - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest, Limes Új Mandátum 08. oldal (Irodalom) 9

10 - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, Az érvényesülés útjai. Medvetánc, Örkény Antal: Hétköznapok igazsága. Budapest, 997. Új Mandátum Könyvkiadó 2. oldal, 2. lábjegyzet 4. Érvényesülés itthon és külföldön. Ifjúsági Szemle, Fricz Tamás: A generációváltás mint felerősödött mozgatórugó. Kísérlet a generációváltás új jelenségeinek értelmezésére. Ifjúsági Szemle oldal (Irodalom) 5. Nicht for dem Kind. Politikai szocializáció a családban. Ifjúsági Szemle, oldal - Szabó Máté: A politikai nevelés Magyarországon. Valóság, oldal 59. oldal (szöveg közbeni hivatkozás) - Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Budapest, 997. Corvina Könyvkiadó 9. oldal (Irodalom) 6. Értékválság vagy értékváltás? Szociológia, Csanády Márton Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat. 300 budapesti középiskolás társadalmi és politikai értékrendje. Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, oldal 45. oldal, 0. jegyzet 7. Állandóság a változásban, avagy politikai szocializáció Magyarországon. Világosság, Csanády Márton Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat. 300 budapesti középiskolás társadalmi és politikai értékrendje. Kutatás Közben, Oktatáskutató Intézet, oldal 7. oldal, 7. jegyzet 8. A politikai tudat törésvonalai. Világosság, Csepeli György Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a 80-as évek végén. Budapest, 990. ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet 59. oldal, 54. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 9. Political Socialization in Hungary: The Duality of Institutional and Non-Institutional processes. Frankfurt 989. Peter Lang - Csepeli György: A szabadság iskolája. In (Csepeli György, Kéri László, Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest, 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ oldal 96. oldal (Irodalom) - Stumpf István: Politikai szocializáció: régi dilemmák, új kihívások. Politikatudományi Szemle, oldal 23. oldal (Irodalom) - Stumpf István: Generációs kihívás egy új politikai szocializációs erőtérben. In (Csepeli György Kéri László Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest, 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ oldal 06. oldal (Irodalom) 0

11 0. (Szekszárdi Ferencnével:) A norvégokat nagyon szeretem. Phralipe, Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom). Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Budapest, 99. Tekintet Könyvek - Angelusz Róbert: A rejtőzködéstől a megnyilatkozásig. In (Somlai Péter szerk.): Értékrendek és társadalmi változások. Budapest, 992. ELTE Szociológiai Intézete oldal 08. oldal, 6. lábjegyzet - Kéri László: Összegzés és előretekintés. In (Csepeli György, Kéri László, Stumpf István szerk.): Állam és polgár. Budapest 992. MTA PTI Magyarországi Politikai Képzési Központ 5 2. oldal 7. oldal, 5. lábjegyzet - Csepeli György Závecz Tibor: Európai és nemzeti kötődések a magyar tizenévesek körében. In: (Gazsó Ferenc, Stumpf István szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón Budapest, 995. Ezredforduló Alapítvány oldal 45. oldal, 4. lábjegyzet - Csanádi Mária: Honnan tovább? Budapest, 995. T-Twins Kiadó MTA Közgazdaságtudományi Intézet 42. oldal 2. lábjegyzet 6. oldal 3. lábjegyzet 60. oldal. lábjegyzet 240. oldal. lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. Juss, 994, oldal, lábjegyzet 86. oldal, lábjegyzet - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében. Regio oldal 68. oldal,. jegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Lakossági vélemények egy önkormányzatról. Nyíregyháza a rendszerváltás után. Politikatudományi Szemle, oldal 90. oldal, lábjegyzet - Stumpf István: Politikai szocializáció: régi dilemmák, új kihívások. Politikatudományi Szemle, oldal 205. oldal, 7. lábjegyzet - Bajomi-Lázár Péter: Az újságírók a mindenkori hatalommal szemben kritikusak. Pagoda, 998. szeptember október, 2 4. oldal 4. oldal (Irodalom) - Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés az első Nagy Imre-kormány idején. Magyar Pedagógia, oldal 79. oldal (a oldalra utal)

12 - Csákó Mihály Berényi Eszter Bognár Éva Tomay Kyra: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, oldal 68. oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: Értékek és választások. Educatio oldal 55. oldal (szöveg közben) 56. oldal (Irodalom) - Gazsó Tibor Szabó Andrea: Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, oldal, 9. lábjegyzet 250. oldal, 3. lábjegyzet 26. oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: Értékek és választások. Educatio 200. ősz oldal 55. oldal 56. oldal (Irodalom) - Bajomi-Lázár Péter: Sajtó, szabadság. Médiapolitikai alternatívák. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola 4. oldal, szöveg közben 46. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, oldal 9. oldal (szöveges értelmezés) - Karácsony Gergely: A történelem fogságában. Generációk, életutak és politikai preferenciák Magyarországon. In (Angelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 70. oldal (szöveg közben) 89. oldal (idézet a 49. oldalról) 204. oldal (Irodalom) 2. A megtanulhatatlan rendszer. Társadalomtudományi Közlemények, Kéri László: Tisztán látom a zavaros jövőt... A politikai szocializáció kulcsproblémái Magyarországon. In: Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Ezredforduló Alapítvány, oldal (Irodalom) - Szabó János: Az állampolgári tudat és a honvédelmi szocializáció. Iskolakultúra, oldal 58. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 3. (Paul Walddal) Hongrie: Antisemitisme ou anti-assimilacionisme? La Nouvelle Alternative, Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) 4. Kollektív érzelmek a politikai szocializációban. Új Pedagógiai Szemle,

13 - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, oldal (szöveges értelmezés) 5. Kétnyelvűség és nyelvhasználat a muravidéki magyarok körében. Razprave in gradiva. A nemzetiségek folyóirata. Ljubljana, Zágorec-Csuka Judit: A muravidéki magyarság nyelve az Európai Unióban. In: Az Európai Unió és a nyelvek. Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból. Budapest, oldal 20. oldal (Irodalom) 6. (Murányi Istvánnal) Nemzet és magyarság. Állampolgárság és nemzeti hovatartozás egy vizsgálat tükrében. Regio Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (szerk.: Terestyéni Tamás): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 54. oldal, 39. lábjegyzet 54. oldal, 40. lábjegyzet 57. oldal, 43. lábjegyzet - Becze Orsolya: Nemzeti identitástudat és többségi nemzet-percepció az erdélyi magyar középiskolások körében. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó, oldal (Irodalom) 7. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle, Kéri László: Tisztán látom a zavaros jövőt... A politikai szocializáció kulcsproblémái Magyarországon. In (Gazsó Ferenc és Stumpf István szerk.): Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Budapest, 995. Ezredforduló Alapítvány oldal 38. oldal (Irodalom) - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében. Regio oldal 73. oldal, lábjegyzet - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és észak-ír egyetemisták körében. Regio, oldal 48. oldal, lábjegyzet 8. (Lendvay Judittal) Zárt karokkal. Kisebbségkedvelés. HVG, 994. Április Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 50. old. 32. lábjegyzet - Bárdi Nándor: Tény és való. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó 36. oldal, lábjegyzet 9. (Lendvay Judittal) Vonzásválasztások. Pártszimpátiák és kisebbségkedvelés. HVG, 994. március 2. - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 3

14 83. oldal, 65. lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 80. oldal, lábjegyzet 20. Minden másképpen van. Politikai reszocializáció Magyarországon. Világosság, Csanádi Mária: Honnan tovább? Budapest, 995. T-Twins Kiadó MTA Közgazdaságtudományi Intézet 238. oldal,. lábjegyzet - Lázár Guy: A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 9 5. oldal 4. oldal (Irodalom) - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen, Juss, 994, oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Cigányok nemzettudata egy rétközi településen. In (Valuch Tibor szerk.): Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest, 995. Osiris 956-os Intézet oldal 8. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 9. oldal (szöveges értelmezés) 2. A politikai szocializáció nyomában. Politikatudományi Szemle, Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 7. oldal (szöveges értelmezés) 22. (Örkény Antallal) A 4 5 évesek és a kisebbségek. Iskolakultúra, Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 62. oldal. lábjegyzet 64. oldal 6. lábjegyzet 23. (Örkény Antallal) A 4 5 évesek interkulturális világképe. Regio, Lendvay Judit: A nemzetben való gondolkodás két fő típusa: a nemzetkép és a nemzeti sztereotípia. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport oldal 43. oldal, 28. lábjegyzet (a 5. oldalra hivatkozik) - Murányi István Berényi Zoltán: Demokratikus magatartásformák és nemzeti hovatartozás magyar és északír egyetemisták körében, Regio oldal 48. oldal, lábjegyzet - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 4

15 - László Mónika: Interkulturális ismeretek az általános iskolai tankönyvekben. Regio lábjegyzet 24. (Örkény Antallal) A 4-5 évesek interkulturális világképe. In (Terestyéni Tamás szerk.): Többség kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Budapest, 996. Osiris MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport - Murányi István: Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 0 7 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában, In (Sík Endre és Tóth Judit szerk.): Idegenek Magyarországon, magyarok idegenben. Budapest, 998. MTA Politikatudományi Intézete lábjegyzet - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Budapest, Limes Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Pásztor Gyöngyi: A kolozsvári Babeş-Bólyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó 96. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 25. (Horváth Ágnessel) Magyarok Európában. Iskolakultúra, oldal - Bajmócy Péter Csíkos Csaba: Európai országok népszerűsége egyetemi hallgatók körében. Iskolakultúra, oldal 72. oldal, 6. jegyzet - Horváth Ágnes: Mások és mi. Kérdőíves felmérés a nemzeti hovatartozás és a másság témakörében kecskeméti általános iskolások között. Új Pedagógiai Szemle, oldal 26. (Horváth Ágnessel és Marián Bélával) Főiskolások állampolgári kultúrája. Budapest, MTA Politikatudományi Intézet, Etnoregionális Kutatóközpont, Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, (Lázár Guyvel) Nemzetkoncepciók a mai magyar társadalomban. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont, Bárdi Nándor: Tény és való. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, oldal, lábjegyzet 36. oldal, lábjegyzet 28. Tanárok szakma- és szerepfelfogása a kilencvenes években. In (Nagy Mária szerk.): Tanári pálya és életkörülmények 996/97. Budapest, 998. OKI Okker - Szilágyi Gyula: Megbukott az iskola? Budapest, Osiris 88. oldal (szöveg közben) 29. (Örkény Antallal) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, 998. Minoritás Könyvek - Ligeti György: Társadalmi ismeretek és demokratikus szocializáció. Felsőoktatás, Kende Péter: A politikától való elfordulás mint a XXI. század kihívása. Politikatudományi Szemle, oldal 5

16 4. oldal (Irodalom). lábjegyzet - Csákó Mihály Berényi Eszter Bognár Éva Tomay Kyra: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években. Szociológiai Szemle, oldal 68. oldal (Irodalom) - Andor Mihály: A kétféle diploma. Iskolakultúra, február - Bényei Judit: Az alkonyzónától a Simpson családig. Médiakutató, 200. nyár, oldal 87. oldal, jegyzet 9. oldal (Irodalom) - Bauer Béla: Az ifjúság viszonya az értékek világához. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 29. oldal (Irodalom) - Gazsó Tibor Szabó Andrea: Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In (Szabó Andrea, Bauer Béla, Laki László szerk.): Ifjúság Tanulmányok I. Budapest, Nemzeti Ifjúságkutató Intézet 250. oldal, 3. lábjegyzet 25. oldal, 4. lábjegyzet 252. oldal, 6. lábjegyzet 26. oldal (Irodalom) - Szekszárdi Júlia Horváth H. Attila Simonfalvi Ildikó: Hogyan döntenek a serdülők erkölcsi problémahelyzetekben? Egy kutatás tapasztalataiból. Pedagógusképzés, oldal, lábjegyzet - Kiss Dénes: Politikai kultúra és előítéletesség. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum oldal (Irodalom) - Sólyom Andrea: Társadalmi integrációs modellek és politikai cselekvési minták erdélyi középiskolás fiatalok körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Csata Zsombor: Ifjúságcentrizmus és politikai attitűdök az erdélyi középiskolások körében. In (Veres Valér szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kolozsvár, Limes Budapest, Új Mandátum, oldal (Irodalom) - Sólyom Andrea: Esettanulmány az ifjúsági csoportkultúrákhoz tartozó székelyudvarhelyi fiatalokról. In (Szapu Magda szerk.): Ifjúsági szubkultúrák Magyarországon és Erdélyben. Budapest, Scintea Humana, oldal, 32. lábjegyzet (a 78. oldalról idéz) - Pásztor Gyöngyi: A kolozsvári Babeş Bólyai Tudományegyetem diákjainak politikai kultúrája és adaptált politikai cselekvési mintái. In (Sorbán Angella szerk.): Szociológiai tanulmányok erdélyi fiatalokról. Budapest, Akadémiai Kiadó, Kolozsvár, Sciencia Kiadó 77. oldal (szöveges értelmezés) 77. oldal (idézet) 96. oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó 7. oldal (szöveges értelmezés) 6

17 7. oldal (idézet a 8. oldalról) 9. oldal (szöveges értelmezés) - Szekszárdi Júlia Horváth H. Attila Simonfalvi Ildikó: Hogyan döntenek a serdülők erkölcsi problémahelyzetekben? Egy kutatás tapasztalataiból. Pedagógusképzés, oldal (Irodalom) 30. (Örkény Antallal) Magyar középiskolások politikai érzelmei és ismeretei. Politikatudományi Szemle, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) - Murányi István: Identitás és előítélet. Budapest, Új Mandátum Kiadó, (Örkény Antallal) Középiskolások társadalmi cselekvési mintái. Iskolakultúra, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) 32. (Lannert Judittal) Mit várunk az iskolától? Új Pedagógiai Szemle, Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 997. OKI, oldal (Irodalom) 33. (Paul Gradvohllal és Marián Bélával) A folyamatosság forradalma, avagy a Kádárkorszakhoz való viszony szerepe a magyar politikai közgondolkozásban. Politikatudományi Szemle, Bajomi-Lázár Péter: Rendszerváltás és médiaháború. Hat elmélet a médiaháború okairól. In: Sajtó, szabadság. Médiapolitikai alternatívák. Kodolányi János Főiskola, oldal (Irodalom) - Karácsony Gergely: A történelem fogságában. Generációk, életutak és politikai preferenciák Magyarországon. In (Angelusz Róbert és Tardos Róbert szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai tagolódás Magyarországon. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 69. oldal (szöveg közben) 7

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE

PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE PUBLIKÁCIÓK TELJES JEGYZÉKE KÖNYVEK Külföldön idegen nyelven 1. Political Socialization in Hungary. The duality of Institutional and Non-Institutional Processes. Frankfurt am Main, 1989. Peter Lang 120

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Empirikus ifjúságkutatási publikációk Magyarországon 1995-2003

Empirikus ifjúságkutatási publikációk Magyarországon 1995-2003 Empirikus ifjúságkutatási publikációk Magyarországon 1995-2003 A magyar főiskolások és egyetemisták politikai attitűdjei. (2003 február) Budapest: GYISM, (Mobilitás Könyvtár, kézirat). Albert F. & Dávid

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old.

PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor. A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. PUBLIKÁCIÓS LISTA Czoch Gábor Önálló kötet A városok szíverek Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról. Pozsony, Kalligram, 2009. 210.old. Szerkesztett könyvek Szolgálhat-e mintaként a francia német

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD

DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD DR. KABAI IMRE ZOLTÁN, PHD FŐISKOLAI TANÁR, KUTATÁSI IGAZGATÓ KUTATÁSI TERÜLETEK: TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS IFJÚSÁG, POSZT-ADOLESZCENCIA ÉLETUTAK ÉS ÉLETESEMÉNYEK RÉTEGZŐDÉSMODELL-KUTATÁSOK MÓDSZERTANA TÖBBDIMENZIÓS

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

III. Romológus Konferencia

III. Romológus Konferencia III. Romológus Konferencia 2014. április 25-26. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar - Pécs, Zsolnay Negyed E25-ös épület 001-es terem Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Könyvtár -

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Bauer Béla főiskolai docens, kutatási igazgatóhelyettes

Bauer Béla főiskolai docens, kutatási igazgatóhelyettes Bauer Béla főiskolai docens, kutatási igazgatóhelyettes Budapest 1961. 12. 29. Tanulmányok: Okleveles tanító, közművelődési előadó, BTF 1986 Okleveles általános iskolai történelem tanár, ELTE ÁITFK 1993.

Részletesebben

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16.

A bolognai képzés tanári záróvizsgája tételes számonkérésének integrált tételsora a tantárgypedagógiai példák nélkül 2012.01.16. 1 A TANÁRI MESTERSZAK ZÁRÓVIZSGÁJÁNAK PEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA ÉS TANTÁRGYPEDAGÓGIAI INTEGRÁLT TÉTELSORA A jelen tételsor a Pedagógusképzési Bizottság 2009. 09. 15-i, 2009. 12.03-i ülésén megerősített határozata

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező

Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József. A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy kódja, címe: BT-PSZ 1010 Iskolarendszerek Óraszám: 40 Tantárgyfelelős: dr. Kaposi József A tantárgy státusza: kötelező A tantárgy típusa: előadás Számonkérés módja: kollokvium A tárgy célja:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról

H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Tartalom. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról H. Varga Gyula (szerk.) Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Beköszöntő... 5 Elméletek a tudatosságról Nemesi Attila László Szombathelyi Nóra: Tudatosság a verbális énmegjelenítésben:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI

A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZET MUNKATÁRSAINAK 1987. ÉVI VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓI A bibliográfia nem tartalmazza munkatársaink minden 1987-ben megjelent publikációját. Nem vettük fel a napilapokban megjelent kisebb

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com

E U R O P E A N SZEMÉLYES ADATOK. kulcsara@yahoo.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html SZEMÉLYES ADATOK Család- és keresztnév Kulcsár Andrea Lakcím Románia, Marosvásárhely, Violetelor

Részletesebben

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár

Önéletrajz. 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Önéletrajz Név: BOTHÁZI MÁRIA Születési hely és idő: Székelyudvarhely, 1977. december 2. Tanulmányok: 2005 november Doktori képzés, BBTE Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Kolozsvár Munkahelyek:

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1

Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Neveléselmélet Oktatáspolitikai válaszok 1 Az oktatás rendszer négy szektora Közoktatás 2008. 02. 19. Tanárképzés erőssége: JPN tanárképzés bemutatása Felsőoktatás : átalakulása, tanárképzés változása

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől*

TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK LEVELEZŐ TAGOZAT. A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* A TANÁRI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK kredit alapú mintatanterve a 2002/2003-as tanévtől* Kötelező (A típusú) tanak: pszichológia, pedagógia. Teljesítendő 16 kredit. Tan neve Kód Óra sz. ea. Gya k. szk. Teljesítés

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

MELLearN Konferencia Szegeden

MELLearN Konferencia Szegeden 9 9, 8$0 :, ()*(, %# ; A TARTALOMBÓL: Ünnep eltt 1 MELLearN Konferencia Szegeden 1 Új kihívások a felnttképzésben 2 MELLearN szimpózium az ONK-n 4 Rövid hírek 5 A MELLearN Egyesület vezetsége és munkatársai,

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.

Önéletrajz. Személyes adatok. Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online. Önéletrajz Személyes adatok Név Szabó Balázsné Cím 2120 Dunakeszi, cserkész u. 12. Telefon 27-341-593 Fax 27-341-593 E-mail szabo.kati@t-online.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1955. 01.02. munkahelyek

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár

Bacsó Beáta. Adorján András. Babiczki Eszter. Bayer Attiláné. Bíró Anikó. Borda Hajnalka. kémia-fizika szakos tanár Adorján András kémia-fizika Babiczki Eszter tanító, ember és társadalom műveltség terület, napközis Bacsó Beáta tanító, könyvtár Bayer Attiláné tanító, technika Bíró Anikó tanító, földrajz Borda Hajnalka

Részletesebben

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban

Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Utazási szokások mérése a rendszerváltás előtt és napjainkban Vasas Ádám Eszterházy Károly Főiskola Turizmus-vendéglátás szak Dr. habil. Kovács Tibor főiskolai docens, EKF GTI Turizmus Tanszék Áttekintés

Részletesebben

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás

Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu magyar. Felsőoktatás, alap- és alkalmazott társadalomkutatás Európai önéletrajz SZOCIOLÓGUS: OKTATÓ, KUTATÓ Személyi adatok Vezetéknév / keresztnév(ek) Címe(ek) E-mail(ek) Állampolgárság(-ok) Király Gábor Ph.D. 1134 Budapest, Angyalföldi út 24./b. kiraly.gabor@pszfb.bgf.hu

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka

KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR Szabadka KÖZGAZDASÁGI KAR SZOCIOLÓGIA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 2+2 Kreditpont: 6 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelvek: szerb, magyar A tantárgy

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben