ACTA CAROLUS ROBERTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACTA CAROLUS ROBERTUS"

Átírás

1 ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: (2)

2 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ÍZLÉSEK ÉS BOROK - A CSONGRÁDI BOROK POZÍCIONÁLÁSA Összefoglalás KISPÁL GABRIELLA TAKÁCS ISTVÁN Egy átlagos tájékozottságú embertől ma már elvárják, hogy tudja, mely borok jók és melyek nem, illetve az egyes borok mikor, mihez és hogyan fogyasztandók. A tanulmány a csongrádi borok pozícionálást mutatja be kérdőívezéssel, vakteszttel, laborvizsgálattal, mélyinterjúkkal. A csongrádi borok pozícionálása azért fontos, mert a tájegység gazdasági feltételei kedvezőtlenek és az integráció sem történt meg a vertikumban. A lakosság és a borfogyasztó közönség ezt a borvidéket alig ismeri és a borait is alulpozícionálja, pedig mint kiderült, felveszi a versenyt az olyan borvidékek boraival is, mint a szekszárdi, villányi, egri vagy a kunsági. A külföldiek kifejezetten szeretik a csongrádi borok ízvilágát. A csongrádi borok minőségi borok, amit azért kell hangsúlyozni, hogy a fogyasztók is elfogadják. Érdemes a borok imázsát megteremteni, mert hosszú távon a vásárlók azokat a borokat választják és értékelik jobban, amelyeket ismernek, ebben az esetben kevésbé árérzékenyek. Azonban ehhez paradigmaváltásra van szükség a feldolgozók részéről, mert hosszú távon csak akkor lehet rentábilis a rendszer, ha megvalósul a tényleges együttműködés, melyhez a legjobb vállalati forma a klaszter. Kulcsszavak: pozícionálás, vakteszt, image, neves borvidék, minőség Abstract Taste and wine positioning of wines from Csongrad region These days, it is expected from a person of average knowledge to be aware of the qualities of different kinds of wine: which ones are good and which are not. To know when, how, and with what certain wines can be consumed. The study demonstrates the positioning of the different winesorts of Csongrád with questionnaries, blind-testing, laboratory analyses, in-depth interviews. The positioning of the winesorts of Csongrád is important because the economical conditions are rather unfavourable and the integration did not occur in the vertical. The population and wine consuming people do not know this wine-country very well and because of that they tend to underposition these wines. Although, it has turned out that they can cope with the wines of such wine regions like of Szekszárd, Villány, Eger or the Kunság. Foreigners tend to like the flavour of the wines of Csongrád. The wines of Csongrád are of quality. This has to be emphasized to the consumers to accept the fact. To create the image of wines is rewarding because in the long run consumers tend to choose and appreciate the wines they know and in this case they are less price-sensitive. For this, however, a paradigm shift is needed on the part of the processing industry, because in the long run the system can only be rentable if the actual cooperation is realized and for that the best form is the business cluster. Keywords: positioning, blind-testing, image, famous wine-countries, quality 69

3 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Bevezetés Jelen tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit mutatja be, amely a tárgykörben korábban végzett kutatások megállapításait alapul véve, az akkor megfogalmazott javaslatokat kívánta ellenőrizni, megerősíteni vagy cáfolni. A korábbi kutatás egyik eredménye az lett, hogy a csongrádi borok megfelelő marketingje hiányzik, továbbá csak nyomott áron veszik át a szőlőt a termelőtől a feldolgozók a közöttük meglévő érdekellentétek miatt. A helyzet egyik kiváltó oka, hogy még mindig nincs integráció a borvidéken, és a termelő kiszolgáltatott. A kutatás kiemelt célja volt a Csongrádi borvidék jobb megismertetése, a borvidék marketingstratégiájának megalapozása, a csongrádi szőlőtermelők és borászok munkájának és megélhetésének támogatására. A kutatás kulcs hipotézise az volt, hogy a csongrádi borok legalább olyan jók, mint más, neves borvidékek hasonló karakterű borai. A csongrádi borok összehasonlítva az ismertebb borvidékek boraival, kiderül, hogy a beltartalmuk ugyanolyan jó. További hipotézis volt, hogy a csongrádi borokat nem ismerik, vagy a róluk alkotott kép nem a valós tulajdonságain alapul. A kutatás kérdése az volt, hogy hová pozícionálják a fogyasztók a csongrádi borokat, mennyit adnának érte, mennyire homogének ezek a borok, és hogy egyáltalán van-e létjogosultsága (piaci kereslete) a csongrádi borok értékesítésének. A vizsgálat három fázisú volt. Első szakaszában egy fogyasztói megkérdezés történt, majd vakteszt vizsgálatokra került sor, végül pedig egy laborban a vizsgálatba vont borok beltartalmi jellemzőinek mérése történt meg. A tanulmány bemutatja, hogy a csongrádi borok milyen pozíciót foglalnak el a fogyasztók tudatában, hogy ez hogyan változik kóstoláskor, és mit mutatnak az objektív mérhető paraméterek. Az eredmények a borvidék sikerességét megalapozó marketingterv szempontjainak szakmai megalapozását célozták. A szekunder kutatás első megállapítása, hogy a vertikumban szükséges az együttműködés (Szabó 2010), hiszen még a legnevesebb borvidékek is csak így tudják leküzdeni a jövedelmi viszonyok (kialakult, piaci szerkezetek miatt rögzült asszimetriák) miatt keletkezett problémákat (Zempléni Településszövetség, 2008) és erre megoldást nyújthat, a már ebben az ágazatban is sikereket elért klaszter modell (Lehota Fehér, é.n.; Bejczi Horváth 2009). A forrásokat tekintve teljesen egyértelmű a válasz abban a kérdésben, hogy a csongrádi borokat nem igazán ismerik, a szaksajtó keveset foglalkozik vele. Leginkább úgy említik, mint alföldi borok, (Dlusztus, 2012; Duna Bor Magazin, 2012) vagy homoki borok (Hamvas, é.n.; Géczi, 2006), azaz nincs megkülönböztetve a Duna Borrégióban fellelhető másik két borvidéktől. A külföldiek véleményét a csongrádi borokról Horváthné Erdős C. (2012) tolmácsolja: könnyű, kellemes ízű, étkezésekhez nagyon szeretik. A marketingterv kérdésében is egyhangúak voltak a források: ma már a jó bornak is kell a cégér és hosszú távon szükséges a marketingterv a fennmaradáshoz (Cseke, 2012; Száraz, 2012). Anyag és módszer Az 1. ábrán mutatja be a különböző alkalmazott módszerek egymásra épülését, a vizsgálat koncepcióját. Az alapot a személyes tapasztalatok, valamint a szekunder források (értekezések, szakkönyvek, szaklapok, szakmai és kormányzati szervezetek és az internet) gyűjtött releváns források adták. Ezekre épültek a primer kutatások: a megkérdezés, a vakteszt kísérlet, a laborvizsgálat és az ezeket kiegészítő mélyinterjúk. 70

4 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 1. ábra: A módszerek egymásra épülése A standard kérdőívvel a feltehetőleg borkultúrával rendelkező fogyasztók csongrádi borokra vonatkozó ismereteinek feltárása volt a cél. A fogyasztóknak a csongrádi borvidékre vonatkozó egyéni borpozícionálásának és árkategorizálásának vizsgálata került elvégzésre. A kérdőívezés saját szerkesztésű kérdőívvel, személyesen történt. A kvantitatív lekérdezés ugyan nem reprezentatív, de mégis mutat egy általános kiindulási képet. A lekérdezési helyszínek pontos célok ismeretében kerültek kiválasztásra, mint ahogy a minta elemszáma is. 1. táblázat: A standard kérdőív körülményei 71

5 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Vakteszt A vakteszt kutatás célja az volt, hogy kiszűrje az elfogultságot. A vizsgálatba vont borok kiválasztására borász, borbíráló, borkutató és szőlőtermelő véleményének figyelembevételével került sor, biztosítva azt, hogy olyan legyen a csoportosítás, amelyet össze lehet mérni. A különös odafigyeléssel kiválasztott 12 bor kóstoltatása 4 csoportra osztva történt. Minden csoportban 3 féle azonos fajta bor volt: 1 csongrádi és 2 nem csongrádi. A különböző csoportok különböző fajtákat jelöltek. Az egyes csoportokban szereplő borok összehasonlíthatósága miatt szempont volt az is, hogy azonos évjáratúak legyenek. Megadott szempontok szerint kellet azokat értékelni egy 20 fokozatú skálán, továbbá egymáshoz viszonyítva rangsorolni kellet őket. A vizsgálatba vont borok kóstoltatása 3 külön társaságban történt. Borbírálók voltak: 1) A Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös oktatói és borász hallgatói (az oktatók közül Balga Irina, Dr. Barócsi Zoltán és Lefler Péter segítették a kutatást). 2) A Borbarátok társasága, amelyet az Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest munkatársai alkotják, akik rendszeresen szerveznek maguknak borkóstolókat (Györe Dániel segítette a kutatást, aki az első lépésektől az utolsóig a vakteszt menetét koordinálta). 3) A laikus borkóstolók csoportja a kutató személyes ismerősei közül kerültek ki. A vaktesztben vizsgált adatok: a) sorrendbecslés, b) egy sorrend a kóstolási pontok összesítésével, c) egyéni sorrendek (egy adott kóstolónál a 3 bor közül melyik 1.,2. és 3.), d) a vakteszt előtti és utáni eredmények is összehasonlításra kerültek. Megtörtént továbbá a vélemények összesítése a csongrádi borokról, az árak elemezése, valamint a 3 kóstoló társaság eredményeinek összevetése. A 2. és 3. táblázat a vakteszt alapadatait foglalja össze: a vaktesztek helyét, idejét és a résztvevők számát (2. táblázat), valamint a kóstoltatott borok listáját, és az azokhoz rendelhető tényleges ár számát (3. táblázat). 2. táblázat: A vakteszt körülményei 72

6 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 3. táblázat: A kóstoltatott borok Laborvizsgálat A laborvizsgálat (4. táblázat) célja a kiválasztott 12 (csongrádi, illetve azonos fajtájú és évjáratú más borvidékről származó) borok kémiai és fizikai jellemzőinek objektív összehasonlítása volt. A vizsgálat során a cukor, alkohol- és savtartalmat mérésére került sor, továbbá vizsgálatra került, hogy a mért jellemzők megfelelnek-e a szabványokban előírt értékeknek. 4. táblázat: A laborvizsgálat körülményei Homogenitás vizsgálat A kutatás során, a vakteszt keretében történő kóstoltatásra a Csongrádi borvidékről minél több termelőtől azonos évjáratú és azonos fajtájú borok beszerzésére törekedtünk. A vizsgálati terv szerint 2011-es Kékfrankos fajtával történt volna a vakteszt, de ez a gyakorlatban nem volt kivitelezhető, mert csak 3-4 féle volt beszerezhető a szükséges 6-7 féle helyett, amivel a kutatási cél nem volt megvalósítható. Eredmények A standard kérdőív eredményei A kérdőíves megkérdezés során összesen 109 személy válaszolt, akik közül 82 fő ismeri a borvidéket és 59 fő kóstolta a borvidék borait (2. ábra). Az áruházaknál közel azonos eredmény született. Ez cáfolta azt az állítást, miszerint a többség nem ismeri a Csongrádi borvidéket. Meglepő volt, hogy a Bortársaság boltjaiban egyáltalán nem árulnak csongrádi borokat, ezért a szakemberek egy része sem kóstolta még soha azokat. 73

7 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása A Cora és az Auchan vásárlóinak többsége üresen hagyta az értékelő cellát vagy egy közepes (3-as) értéket adott (5. táblázat). Ez azt bizonyítja, hogy nem ismerik a felsorolt borokat, vagy nem ismerik annyira, hogy megfelelően tudják értékelni. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a közvélekedés szerint neves borvidékek magasabb értéket kaptak, a közepes (3-as) értéknél, sőt a Villányi Csányi Kékfrankost szinte minden válaszadó ismerte és 5-ös értékkel díjazta. A csongrádi bor egy palackjáért a fogyasztók maximum Ft-ot adnak ki (6. táblázat). Ez magasabb érték, mint ami az előzetes várakozás volt. Megállapítható volt, hogy mindkét áruházban van különbség a fizetési hajlandóság szerinti borárak között. Az érmes borért többet adnának a válaszadók, mint az érem nélküliért és a neves borvidékek boraiért többet adnának, mint a csongrádiért. Az beigazolódott, hogy a nevesebb borvidékek boraiért többet hajlandók a fogyasztók fizetni. 2. ábra: A Csongrádi borvidék ismeretének és a csongrádi borok kóstolójának összefoglalója (n1=9;n2=49;n3=49;n4=109) 5. táblázat: A listázott borok Likert-skálán történő értékelése 74

8 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 6. táblázat: Egy palack csongrádi borért a fogyasztók által hajlandó maximális kiadási összeg és az egyes esetek közötti különbségek A vakteszt eredményei A borbírálók a csongrádi borokat a 2. és a 3. helyre rangsorolták a kóstolás előtt (7. táblázat). A tényleges egyéni értékek összesítése ennél jobb eredményt mutat, hiszen a 4- ből 3 bor 2. helyre került a kóstolás után, tehát beigazolódott, hogy a borbírálók alulpozícionálták a csongrádi borokat. Az egyéni sorrendeknél a Csongrádi Kékfrankos 1. helyet szerzett, megelőzve a Csányi Kékfrankost is, ez kiemelkedő eredmény. A vakteszt előtti és utáni különbségek összevetése alapján elmondható, hogy a Csongrádi Kadarka megosztotta a társaságot, a Kékfrankost és a Cabernet-t viszont egyértelműen rosszabbnak gondolták, mint ahogy a kóstolás után értékelték. A borbarátoknál nem volt lehetőség az előzetes becslésekre a tesztre rendelkezésre álló idő rövidsége miatt. Az egyéni értékek összesítésénél a csongrádi borok általában 2. és 3. helyet szerezték meg, míg az egyéni értékeknél általában 2. helyre kerültek. Sőt, a Kékfrankos Rose esetében nagyon erős versenyben első lett a csongrádi az egyéni sorrendeknél. Az egyéni összesítésénél pedig, a 2. helyezés ellenére csak 3. lett, mert lecsúszott a holtverseny miatt (8. táblázat). A Csongrádi borok jellemzéséből minden negatív és pozitív tulajdonság kiemelésre került, ami mutatja, hogy milyen szubjektív a borkóstolás. Az a bor, amit valaki 1. helyre rangsorol és harmonikusnak tart, egy másik személy szerint szörnyű lehet és utolsónak is pozícionálhatja. Érdemes megfigyelni, hogy sokkal több a pozitív jelző és a negatív általában savanyút jelent, ami mindössze azt jelenti, hogy a kóstoló számára a bor nem elég édes, nem ehhez van szokva. Csongrádi Rose: erős héjíz, túl savanyú, lágy, testesebb, finom, kevésbé, de savanyú, kellemes, egyszerűbb.csongrádi Kadarka: aszalt szilva illat +, erősen csersavas, mégis rövid, ribizli, lágy, de nagyon jó, finom, vékony, szamóca illat és íz. Csongrádi Kékfrankos: jó összhatás, kellemetlenebb, tüzes, piros paprika, jó, fanyar, telt, legkarakteresebb.csongrádi Cabernet Franc: jó összhatás, kiváló, könnyű, kicsit sok tanin, nagyon finom, zamatos, enyhe penész íz. A laikusok a becsléskor általában a 2. helyre pozícionálták a csongrádi borokat (9. táblázat). Tehát még a laikusok is úgy gondolják, hogy ezek a borok felveszik a versenyt a többi, nevesebb borvidék borával. A tényleges eredmények azonban már nem mutatnak ennyire jó képet, majdnem mindenhol lecsúszott a 3. helyre a csongrádi. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a laikusok az édes és félédes borokat kedvelik, a vizsgálatba vont borok pedig többnyire szárazak voltak. A teszt eredménye szerint a Kékfrankos Rosét és a Cabernet-t jobbnak gondolták, mint ahogy kóstoláskor. Ez annak köszönhető, hogy a rose a kedvenc bor, a Cabernet pedig Csongrád zászlós bora, így elvárásaik voltak. A Kadarkát nem gondolták annyira jónak, mint amilyennek kóstoláskor érezték. 75

9 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása 7. táblázat: A borbírálók eredményei (Sorrendbecslés, Tényleges eredmények, A vakteszt előtti és utáni eredmények összevetése) 8. táblázat: A borbarátok, borkultúrával rendelkezők eredményei Laborvizsgálat A laborvizsgálat során kiderült, hogy a kiválasztott borok mennyire felelnek meg a minőségi borokkal szemben támasztott szabványparamétereknek (10. táblázat). Két bor nem felel meg teljesen a feltételeknek, ezek a Csongrádi Rose az összes extraktot tekintve és az Egri Cabernet Franc, melynek a titrálható savtartalma nem éri el a minimum határt. Több bor is akad, amelyiknek valamely tulajdonsága közel áll a határhoz. A Csongrádi Roséról azonban el kell mondani, hogy ezek ellenére az országos borversenyen ezüstérmet, a borvidékin aranyérmet szerzett, tehát a kóstolások alkalmával ez a tulajdonság nem befolyásolja negatívan a borról kialakított képet. A Szekszárdi Aranyfürt Kadarkát nem volt lehetőség megvizsgálni, mert nem volt megfelelő mennyiségű bor belőle. 76

10 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 9. táblázat: A laikusok eredményei 10. táblázat: A laborvizsgálat eredményei 77

11 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Következtetések és javaslatok A kutatások megerősítették, hogy a csongrádi borok felvehetik a versenyt más, neves, borvidékek boraival is, azonban ehhez szükség arra, hogy a fogyasztó valós képpel rendelkezzen a csongrádi borok valós értékeivel, ami a borvidék számára egy egységes marketingterv megalkotását teszi szükségessé, hogy jobban megismerjék a Csongrádi borvidéket és a csongrádi borokat. A marketingtervet már célszerű lenne a tényleges együttműködéssel létrehozott klaszternek megcsináltatnia, és a házasítással született új bort érdemes lenne ez alatt az egy név alatt forgalmazni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakértők bevonására és az imázsépítésre. Igénybe kellene venni a kommunikációs eszközöket, hogy a tudatosítás eredményes legyen. A csongrádi borok helye a palettán a minőségi, közepes árkategóriájú borok között van, hiszen a beltartalmuk legalább olyan jó, mint a nevesebb borvidékek boraié. Szükséges a magasabbra pozícionálásuk. A már kialakított Ft-os palackonkénti ár megfelelő. A csongrádi borok heterogének, de a homogenitás megfelelő házasítással biztosítható. Többen ismerik a csongrádi borokat, mint amit a kutatás kiinduló pontján feltételeztük, de nem alaposan, ezért szükséges lenne a jobb megkülönböztetés a Duna Borrégió többi borvidékétől. Nyitni kellene külföld felé is, hiszen ott jó véleménnyel vannak ezekről a borokról. Amennyiben a versenyeken érmet szereznek ezek a borok, azt célszerű lenne feltüntetni a palackon is, mert nagyobb hozzáadott értéket képvisel és így magasabb áron is értékesíthető lesz a bor. Köszönetnyilvánítás A kutatást sikeréhez munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak, ezért őket külön köszönet illet: Tóthné Aradi Judit, Jámbor Mária, Horváthné Erdős Cecília; a vakteszteken résztvevők: az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársai; a Károly Róbert Főiskola borász oktatói és hallgatói; Györe Dániel; Donáthné Belák Katalin; Kispál Sándor. Hivatkozott források Bejczi L. Horváth A. (2009): Magyarország borhelyzete- Soproni borvidék jellemzése. TDK dolgozat 62. o. 10. o., o., o. Dlusztus I. (szerk.) (2012): Meglelé borát- A Duna Borrégió borútikönyve. Szeged, Mihazánk Kft. 111.old., 5-21.o. Dobó Cs.: Pannonhalmi borleckék Alsóvároson Száraz Lajos és Dlusztus Imre beszélgetése :43 Duna Borrégió: Duna Bor Magazin évkönyv.81.old., o. Hamvas B. (1999): A bor filozófiája. Budapest, Editio M. 112.old., 59.o. Horváth N. (2009): Új országkép és hagyományos borkultúra Magyarországon. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Kommunikáció- és Médiatudomány szak 73.old., 11.o., o., 49.o. Horváthné Erdős C. személyes közlése :08 (Géczi Lajos) Lehota J. Fehér I. (é.n.): Borexport marketing. Gödöllő, SZIE-GTK Marketing Intézet 212.old o. 78

12 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) Óvári E.: Mitől kézműves a bor? Kóstoló a borfesztiválról. Orient Press Hírügynökség október 14.18:17 (Cseke Kornél) Révay A. (2006) : Kevésbé ismert borvidék május :19 (Géczi Lajos) Szabó G.: Családi gazdaság és szövetkezés o október :15 Zempléni Településszövetség (2008): Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve. Regionális Projekt Előkészítő iroda Kht. 95. o., o., 54. o., o., o. Szerzők: Kispál Gabriella Vállalkozásfejlesztés MA hallgató Dr. habil Takács István mb. intézetigazgató Károly Róbert Főiskola Üzleti Tudományok Intézete 79

Ízlések és borok a csongrádi borok pozícionálása

Ízlések és borok a csongrádi borok pozícionálása 540 Ízlések és borok a csongrádi borok pozícionálása KISPÁL GABRIELLA Kulcsszavak: pozícionálás, vakteszt, imázs, neves borvidék, min ség. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Egy átlagos

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség

A Felvidéki borrégió, mint lehetőség VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem, Eger 2005. január 2629. A Felvidéki borrégió, mint lehetőség Gál Lajos mb. igazgató FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Eger VI. SzőlészetiBorászati Téliegyetem,

Részletesebben

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban

Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Országos Szőlészeti, Borászati Konferencia Eger - 2015. január 21-23. Kadarka klónszelekció a Pannon borrégióban Kozma Pál - Werner János PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet, Pécs PTE TTK Szőlészeti

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat

Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Az embert és szőlőt próbáló 2014-es évjárat Májer János-Németh Csaba -Knolmajerné Szigeti Gyöngyi NAIK SZBKI 2014-es év időjárása szélsőséges, drámai volt! Korábbi években is hozzászoktunk a szélsőségekhez,

Részletesebben

borszőlők vörös fajták:

borszőlők vörös fajták: Flora-Pack Kertészet 2400 Dunaújváros Venyimi út 28. borszőlők fehér fajták: Bianca Chardonnay Cserszegi fűszeres Irsai Olivér Leányka Nemes olasz rizling Olasz rizling Ottonel muskotály Rizlingszilváni

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

EPRES JOGHURTOK ÉLVEZETI ÉRTÉKÉNEK

EPRES JOGHURTOK ÉLVEZETI ÉRTÉKÉNEK EPRES JOGHURTOK ÉLVEZETI ÉRTÉKÉNEK OBJEKTÍV (MŰSZERES) VIZSGÁLATA ÉS SZUBJEKTÍV (FOGYASZTÓI) MEGÍTÉLÉSE SZIGETI ORSOLYA 1, ROMVÁRI RÓBERT 2 1 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből

Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Oktatói weboldalak vizsgálata hallgatói szemszögből Hallgatói és oktatói igények összevetése NETWORKSHOP KONFERENCIA 2013. március 26-28. Kvaszingerné Prantner Csilla Eszterházy Károly Főiskola csilla@ektf.hu

Részletesebben

A Duna Borrégió hungarikumai

A Duna Borrégió hungarikumai A Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok szerepe a területi fejlődésben és fejlesztésben című konferencia A Duna Borrégió hungarikumai Készítette: Féja Fruzsina GTK-GVAM II.évfolyam 2014 Főbb pontok: Hungarikum

Részletesebben

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI

A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI A TANÁCSADÁSI MODELLEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK FŐBB SAJÁTOSSÁGAI Józsa Imola Doktorjelölt Dr. Vinogradov Sergey PhD.Tanszékvezető Egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS

Részletesebben

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon

Az ország-eredet imázs jelentősége a magyar borpiacon Zárójelentés: a 48570 számú, ''A marketingeszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően. A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI

AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI DEBRECENI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR XXXII. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA AGRÁRTUDOMÁNYI SZEKCIÓ Hódmezővásárhely-Szeged, 2015. április 8-10. AZ ÉTKEZÉSI TOJÁS FOGYASZTÓI ÉS VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSÁNAK

Részletesebben

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1

Helena projekt. A projekt célja 12/04/2011. Campden BRI 1 Helena projekt Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence A projekt célja A HELENA program EU FP 6-s kutatási program része volt, amely az európai fiatalok étkezési- és fogyasztási szokásainak

Részletesebben

68 I/23 Akker Pince Kft 2008 Kunsági Kékfrankos - Kadarka száraz vörös 87,25 Arany

68 I/23 Akker Pince Kft 2008 Kunsági Kékfrankos - Kadarka száraz vörös 87,25 Arany 68 I/23 Akker Pince Kft 2008 Kunsági Kékfrankos - Kadarka száraz vörös 87,25 Arany 69 I/21 Akker Pince Kft 2008 Kunsági Kadarka - Zweigelt száraz vörös 81,25 Ezüst 108 IV/28 Árendás Sára 2009 Kadarka-Kékfrankos

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

90 IV/24 Hagymási Pincészet 2005 Eger Kadarka száraz vörös 96 Nagyarany

90 IV/24 Hagymási Pincészet 2005 Eger Kadarka száraz vörös 96 Nagyarany 90 IV/24 Hagymási Pincészet 2005 Eger Kadarka száraz vörös 96 Nagyarany 100 III/21 Balla Géza Pincészete 2008 Ménes ( Románia) Kadarka száraz vörös 95,75 Nagyarany 134 II/17a Bock Pince 2008 Villány Kadarka

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár

Bort hordok árlista - érvényes 2014. dec. 10. Csomagolás Kiszerelés Bolti ár 10 Laczkó György 1000 Mátrai Olaszrizling száraz fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1001 Mátrai Muskotály félédes fehér OEM bor Palack 0,75 liter 760,00 10 Laczkó György 1002 Mátrai

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka

A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka A magyar élelmiszer- kereskedelem bor- és pezsgőválasztéka Kisari István Eger 2005. Január 28. Választékelemzés Választék k elemzés s A Összes feldolgozott adat (bor) - Ebből l elemzésre került Tételszám

Részletesebben

cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot noir, syrah, kékfrankos

cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot noir, syrah, kékfrankos 40% merlot, 20% cabernet franc, 30% Sauska Borászat Villányi Cuvée 7 Villány 2007 vörös száraz cabernet sauvignon, 10% syrah nagy 228 95,2 arany 430 Monyók Pincészet Tokaji 6 putt. Aszú Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

Borászati alapismeretek

Borászati alapismeretek Borászati alapismeretek A szőlő fejlődésének és érésének menete Fürttisztulás Gyors bogyónövekedés Zsendülés Teljes (fiziológiai) érettség Túlérés Technológiai érettség Fogyasztási érettség A szőlőbogyó

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ARCHÍV ANALÓG TÉRKÉPÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA AZ INSPIRE

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Magyarország első borturisztikai applikációja

Magyarország első borturisztikai applikációja Magyarország első borturisztikai applikációja Mi a Kóstolom? Átfogó borturisztikai (webalapú) mobilalkalmazás, amely összeköti a fogyasztókat a Budapesthez és a 22 hazai borvidékhez kapcsolódó borászatokkal,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA Összefoglalás MIHÁLY LÁSZLÓ MILLER GYÖRGY A fuvarozók szervezik a közúti szállítást, a gépjárművezetők

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán

A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán A nappali tagozatra felvett gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatók informatikai ismeretének elemzése a Budapesti Műszaki Főiskolán Kiss Gábor BMF, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet kiss.gabor@bgk.bmf.hu

Részletesebben

IX. Egyházi és Világi Borok Versenye. Dány 2014.05.08. A borverseny részvételi szabályzata. A nevezés és lebonyolítás feltételei.

IX. Egyházi és Világi Borok Versenye. Dány 2014.05.08. A borverseny részvételi szabályzata. A nevezés és lebonyolítás feltételei. IX. Egyházi és Világi Borok Versenye Dány 2014.05.08. A borverseny részvételi szabályzata. A nevezés és lebonyolítás feltételei. Mogyoródi Hegyközség 2014. 1 XI. Egyházi és Világi Borok Versenyének rendezője:

Részletesebben

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication

A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA. Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication A BORÁSZAT, MINT TURISZTIKAI LEHETŐSÉG A RÉGIÓ SZÁMÁRA Győrffy Zoltán bormarketing szakértő VinOliva pr & communication BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR, TURIZMUS, VÁLLALKOZÁS BOR A bor helyzete ma a világban

Részletesebben

Hagyományok-Ízek-Régiók Program

Hagyományok-Ízek-Régiók Program Hagyományok-Ízek-Régiók Program Jankuné Dr. Kürthy Gyöngyi Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály Osztályvezető www.aki.gov.hu Terra Madre, a Hagyományos Élelmiszerek Napja

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után

A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE. Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után A BOROK EREDETJELÖLÉSE ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSE Várható változások és feladatok az EU borpiaci rendtartásának változása után Miért kell változtatni? A támogatások 1/3-a lepárlásokra ment, A kivágások támogatásával

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 2-107 számú irányelv MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 2-107 számú irányelv Megkülönböztető minőségi jelöléssel ellátott gyümölcsbor Fruit wine with distinctive quality indication Jóváhagyta a Magyar Élelmiszerkönyv

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében

Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának vizsgálata a nők körében Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekció Fogyasztói magatartás 1. Zempléni gyümölcsalapú kézműves élelmiszerek fogyasztói magtartásának

Részletesebben

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n!

Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! B o r á s z at T u r i z m u s Pa rt n e r e k galéria b emutatkoz ás Ü d v ö z ö l j ü k T ó t h F e r e n c p i n c é s z e t é n e k h o n l a pj á n! Tóth Ferenc pincészetét, az Egri Borvárat bátran

Részletesebben

pár borpár Szakmai kóstolónapok 2015. szeptember 9-10. A résztvevő borászatok és kínált boraik katalógusa 6. stand Chateau Cloche Kft.

pár borpár Szakmai kóstolónapok 2015. szeptember 9-10. A résztvevő borászatok és kínált boraik katalógusa 6. stand Chateau Cloche Kft. pár borpár Szakmai kóstolónapok 2015. szeptember 9-10. A résztvevő borászatok és kínált boraik katalógusa 6. stand Chateau Cloche Kft. Tokaj Furmint 2009 Száraz Szamorodni 2008 Egészségesen szüretelt és

Részletesebben

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ)

RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) RÜGYVIZSGÁLAT EGERBEN (KŐLYUKTETŐ) 2017.02.08 2017.02.17. A 2016/2017 telének tartós és kemény fagyokat hozó időjárása a korábbi enyhe évekhez képest próbára tette a szőlőtőkék állóképességét. Ebben az

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) A SZOLGÁLTATÁS DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

Mérés és skálaképzés. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Mérés és skálaképzés. Kovács István. BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Mérés és skálaképzés Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Miröl is lesz ma szó? Mi is az a mérés? A skálaképzés alapjai A skálaképzés technikái Összehasonlító skálák Nem összehasonlító

Részletesebben

Piackutatás eredménye. Bor és szarvasgomba kóstolóház és élményprogram című pályázathoz

Piackutatás eredménye. Bor és szarvasgomba kóstolóház és élményprogram című pályázathoz Piackutatás eredménye Bor és szarvasgomba kóstolóház és élményprogram című pályázathoz "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Helyettesítő termékek a tej esetében

Helyettesítő termékek a tej esetében Helyettesítő termékek a tej esetében Pavelka Vivien III. évfolyam, Pénzügy számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Konzulens: Dr. Borbély Csaba egyetemi docens Böröndi-Fülöp Nikoletta egyetemi

Részletesebben

Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region

Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region Szabó Péter 1 Faragó Nikolett 2 Hegedűsné Baranyai Nóra 3 Borfogyasztási szokások a Kunsági borvidéken Habits of Wine Consumption in Kunság Wine Region szabopeter@georgikon.hu 1 Pannon Egyetem Georgikon

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben

Dr. Szűcs Róbert Sándor,

Dr. Szűcs Róbert Sándor, Dr. Szűcs Róbert Sándor, főiskolai adjunktus, Ph.D. szucsrobert@szolf.hu A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. A tehetséggondozás mőhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése

Részletesebben

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor

2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor 2010 őszi piackutatás eredményei PartyBor A kutatás célja A felmérés kérdéskörei: Kik vettek részt a rendezvényeken? Hogyan alakulnak borfogyasztási szokásaik? Milyen gyakran fogyasztanak bort? Hol fogyasztanak

Részletesebben

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT

A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT A MAGYAR SAJTÚT HÁLÓZAT Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2013. június 28. A Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók Sajtkészítők Egyesülete

Részletesebben

Presentation of the company

Presentation of the company Presentation of the company Wine Districts of Hungary 1, Csongrádi 2, Hajós-Bajai 3, Kunsági 4, Ászár-Neszmélyi 5, Badacsonyi 6, Balatonfüred- Csopaki 7, Balatonfelvidéki 8, Etyek-Budai 9, Móri 10, Pannolhalmai

Részletesebben

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról KISKERESKEDŐI kérdőív

Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról KISKERESKEDŐI kérdőív 10.sz. melléklet Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület kérdőíve a helyi termékek felhasználásáról KISKERESKEDŐI kérdőív A Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2014 májusában kapcsolódott

Részletesebben

Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13.

Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13. Borutak helye, szerepe a borturizmusban Tapasztalatok és fő fejlődési irányok 2012. április 13. I. A turizmus szerepe a nemzetgazdaságban II. III. A borturizmus fejlesztésében rejlő lehetőségek, magyarországi

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8.

A társadalomkutatás módszerei I. Outline. A mintaválasztás A mintaválasztás célja. Notes. Notes. Notes. 13. hét. Daróczi Gergely. 2011. december 8. A társadalomkutatás módszerei I. 13. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. december 8. Outline 1 célja 2 Alapfogalmak 3 Mintavételi eljárások 4 További fogalmak 5 Mintavételi hiba számítása

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret 91,60 Aranyérem Hilltop Neszmély Zrt. Neszmély Neszmélyi Szürkebarát

Részletesebben

be! BEAUTIFUL KOZMETIKUS PROGRAM - KÉRDOÍV -

be! BEAUTIFUL KOZMETIKUS PROGRAM - KÉRDOÍV - be! BEAUTIFUL KOZMETIKUS PROGRAM - KÉRDOÍV - Az Ön adatai: Az Ön neve: Kozmetikai szalon neve: Kozmetikai szalon címe: E-mail cím: Telefonszám: AZ ÖN VÉLEMÉNYE A SZÉPSÉGITALRÓL ÉS A PROGRAMUNKRÓL 1. Mi

Részletesebben

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE

fogyasztói ATTITŰDÖk Az ALmApIACon CONSUmER ATTITUDE TO APPLE The hungarian Journal of food, nutrition and MarkeTing FELFÖLDI János, APÁTI Ferenc, SZABÓ Viktor, NÁBRÁDI András Debreceni Egyetem, Agrár- és műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS

A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN. VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A TALAJTAKARÁS HATÁSA A TALAJ NEDVESSÉGTARTALMÁRA ASZÁLYOS IDŐJÁRÁSBAN GYÖNGYÖSÖN VARGA ISTVÁN dr. - NAGY-KOVÁCS ERIKA - LEFLER PÉTER ÖSSZEFOGLALÁS A globális felmelegedés kedvezőtlen hatásai a Mátraaljai

Részletesebben

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján

4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján 4. Kuráth Gabriella Németh Péter: A DPR eredményeinek hasznosítása az alumni rendszerek építésekor a Pécsi Tudományegyetem példáján Abstract In recent years, the network of alumni students has become increasingly

Részletesebben

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár

A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár A pálinka vásárlási döntést befolyásoló tényezők Dr. Fodor Mónika, főiskolai docens Dr. Totth Gedeon, főiskolai tanár Wessling Pálinka konferencia 2014. Május 21. Budapest A kutatás módszertana (1) Kvalitatív

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ)

CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) CAMPUS HUNGARY ÖSZTÖNDÍJPROGRAM B2 (KONVERGENCIA RÉGIÓ) ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS A MÁSODIK ÉS HARMADIK PÁLYÁZATI CIKLUSBAN ÖSSZEFOGLALÓ A kutatás háttere, módszertan A Campus Hungary ösztöndíjban részesülők hazaérkezésüket

Részletesebben

XVI. Rozé Borverseny Kunszentmiklós, 2014. december 6.

XVI. Rozé Borverseny Kunszentmiklós, 2014. december 6. Pincészet Település Fajta Érem Bárdos és Fia Pincészet Bt. Nagyréde Cabernet sauvignon és Franc Ezüstérem Bárdos és Fia Pincészet Bt. Nagyréde Kékfrankos-Merlot-Pinot noir Ezüstérem Bednanics János Tököl

Részletesebben

A Szalacskai Borbarát Egyesület borverseny szabályzata

A Szalacskai Borbarát Egyesület borverseny szabályzata A Szalacskai Borbarát Egyesület borverseny szabályzata A Szalacskai Borbarát Egyesület 2008-tól kezdődően minden évben helyi borversenyt rendez, hogy a Nagyberki községhez tartozó szőlőtermelő helyeken

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán Nagy Katalin Egyetemi tanársegéd, turisztikai szakértő 1 2010-ben egy

Részletesebben

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján

Lakáskultúra. A Lakáskultúra magazin kvalitatív vizsgálata Készült a Szonda Ipsos októberében végzett kutatása alapján Lakáskultúra Készült a Szonda Ipsos 2007. októberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. októberében fókuszcsoportos kutatás keretében a lakberendezési lapokkal

Részletesebben

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service

CSIMA BEÁTA. Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban. Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service CSIMA BEÁTA Reintegrációs tevékenység a büntetés-végrehajtásban Reintegration activities in the Hungarian penitentiary service Absztrakt Tanulmányom megalkotásának célja, hogy a fogvatartotti foglalkoztatás

Részletesebben

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés

A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 3. jelentés Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/004-02-02-0039) 2006. június

Részletesebben

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3.

Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján február 3. Tervezett béremelés a versenyszektorban 2016-ban A 2015. októberi vállalati konjunktúra felvétel alapján 2016. február 3. 1 / 8 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely,

Részletesebben

Mátrai Sauvignon sauvignon blanc 2010 fehér száraz Blanc. olaszrizling, rajnai 2009 fehér félszáraz rizling. vörös száraz

Mátrai Sauvignon sauvignon blanc 2010 fehér száraz Blanc. olaszrizling, rajnai 2009 fehér félszáraz rizling. vörös száraz BORÁSZAT MINTA MEGNEVEZÉSE FAJTA / FAJTÁK ÉVJÁRA T SZÍN KATEG ÓRIA KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG pontszám min sítés Babits Pincészet Tokaji Halfarka sárgamuskotály 2008 fehér száraz 76,2 bronz Bárdos és Fia Pincészet

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52 MELLÉKLET: db

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52 MELLÉKLET: db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52 MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a Szekszárd Város Bora elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl (tervezet)

Részletesebben

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban

A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli régióban Acta Oeconomica Kaposváriensis (2007) Vol 1 No 1-2, 197-204 Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Economic Science, Kaposvár A vadgazdálkodás minősítése a Dél-dunántúli

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló

Hallgatók 2011. Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011. Módszertani összefoglaló Hallgatók 2011 Diplomás Pályakövetési Rendszer Intézményi adatfelvétel a felsőoktatási hallgatók körében - 2011 Módszertani összefoglaló Készítette: Veroszta Zsuzsanna PhD 2012. március 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

Borvidékek tájolása. Borkóstolás alaptételei:

Borvidékek tájolása. Borkóstolás alaptételei: Borvidékek tájolása 1. Ászár Neszményi borvidék 2. Badacsonyi borvidék 3. Balatonboglári borvidék 4. Balaton felvidéki borvidék 5. Balatonfüred Csopaki borvidék 6. Balaton mellék borvidék 7. Bükk aljai

Részletesebben

Vállalatfejlesztési Diagnózis

Vállalatfejlesztési Diagnózis Vállalatfejlesztési Diagnózis ÚT A BELSŐ POTENCIÁL FELTÁRÁSÁHOZ Az eredmények bemutatásának tartalmi elemei Motiváció Kompetencia Eredmények A Vállalatfejlesztési Diagnózis egy olyan integrált szervezeti

Részletesebben

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék

Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Torma Dorisz 2012. május 29. Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék Konzulens: Dr. Szente Viktória Egyetemi docens Dr. Szakály Zoltán Egyetemi docens In-store minden

Részletesebben

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények -

Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - Közszolgálati teljesítményértékelés - véleményfelmérés eredmények - 203. 2 Bevezetés Kitöltési időszak: 203.08.2. 5:00 óra és 203.08.27. 2:30 között Az eredetileg tervezett határidőt (203.08.25. 24:00)

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

XX. Kadarka Nemzetközi Nagydíj végeredmény. Besenyei Borház 2011 Egeri borvidék Kadarka Arany

XX. Kadarka Nemzetközi Nagydíj végeredmény. Besenyei Borház 2011 Egeri borvidék Kadarka Arany Besenyei Borház 2011 Egeri borvidék Kadarka Arany Besenyei Borház 2012 Egeri borvidék Kadarka - Pinot Noir Arany Boranal Kft. 2014 Kunsági Kékfrankos- Kadarka Rosé Ezüst Kékfrankos-Kadarka Rosé Boranal

Részletesebben

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében

A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében A béren kívüli juttatások alkalmazása a magyar vállalkozások körében Budapest, 2016. június Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged

Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek. Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Stroke betegek vizsgálata hagyományos mérőmódszerek és az FNO felhasználásával Futó Gabriella ODÚ Fejlesztő Központ Szeged Vizsgálati személyek kiválasztásának szempontjai Akut stroke-beteg az intézményi

Részletesebben