ACTA CAROLUS ROBERTUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ACTA CAROLUS ROBERTUS"

Átírás

1 ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: (2)

2 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) ÍZLÉSEK ÉS BOROK - A CSONGRÁDI BOROK POZÍCIONÁLÁSA Összefoglalás KISPÁL GABRIELLA TAKÁCS ISTVÁN Egy átlagos tájékozottságú embertől ma már elvárják, hogy tudja, mely borok jók és melyek nem, illetve az egyes borok mikor, mihez és hogyan fogyasztandók. A tanulmány a csongrádi borok pozícionálást mutatja be kérdőívezéssel, vakteszttel, laborvizsgálattal, mélyinterjúkkal. A csongrádi borok pozícionálása azért fontos, mert a tájegység gazdasági feltételei kedvezőtlenek és az integráció sem történt meg a vertikumban. A lakosság és a borfogyasztó közönség ezt a borvidéket alig ismeri és a borait is alulpozícionálja, pedig mint kiderült, felveszi a versenyt az olyan borvidékek boraival is, mint a szekszárdi, villányi, egri vagy a kunsági. A külföldiek kifejezetten szeretik a csongrádi borok ízvilágát. A csongrádi borok minőségi borok, amit azért kell hangsúlyozni, hogy a fogyasztók is elfogadják. Érdemes a borok imázsát megteremteni, mert hosszú távon a vásárlók azokat a borokat választják és értékelik jobban, amelyeket ismernek, ebben az esetben kevésbé árérzékenyek. Azonban ehhez paradigmaváltásra van szükség a feldolgozók részéről, mert hosszú távon csak akkor lehet rentábilis a rendszer, ha megvalósul a tényleges együttműködés, melyhez a legjobb vállalati forma a klaszter. Kulcsszavak: pozícionálás, vakteszt, image, neves borvidék, minőség Abstract Taste and wine positioning of wines from Csongrad region These days, it is expected from a person of average knowledge to be aware of the qualities of different kinds of wine: which ones are good and which are not. To know when, how, and with what certain wines can be consumed. The study demonstrates the positioning of the different winesorts of Csongrád with questionnaries, blind-testing, laboratory analyses, in-depth interviews. The positioning of the winesorts of Csongrád is important because the economical conditions are rather unfavourable and the integration did not occur in the vertical. The population and wine consuming people do not know this wine-country very well and because of that they tend to underposition these wines. Although, it has turned out that they can cope with the wines of such wine regions like of Szekszárd, Villány, Eger or the Kunság. Foreigners tend to like the flavour of the wines of Csongrád. The wines of Csongrád are of quality. This has to be emphasized to the consumers to accept the fact. To create the image of wines is rewarding because in the long run consumers tend to choose and appreciate the wines they know and in this case they are less price-sensitive. For this, however, a paradigm shift is needed on the part of the processing industry, because in the long run the system can only be rentable if the actual cooperation is realized and for that the best form is the business cluster. Keywords: positioning, blind-testing, image, famous wine-countries, quality 69

3 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Bevezetés Jelen tanulmány annak a kutatásnak az eredményeit mutatja be, amely a tárgykörben korábban végzett kutatások megállapításait alapul véve, az akkor megfogalmazott javaslatokat kívánta ellenőrizni, megerősíteni vagy cáfolni. A korábbi kutatás egyik eredménye az lett, hogy a csongrádi borok megfelelő marketingje hiányzik, továbbá csak nyomott áron veszik át a szőlőt a termelőtől a feldolgozók a közöttük meglévő érdekellentétek miatt. A helyzet egyik kiváltó oka, hogy még mindig nincs integráció a borvidéken, és a termelő kiszolgáltatott. A kutatás kiemelt célja volt a Csongrádi borvidék jobb megismertetése, a borvidék marketingstratégiájának megalapozása, a csongrádi szőlőtermelők és borászok munkájának és megélhetésének támogatására. A kutatás kulcs hipotézise az volt, hogy a csongrádi borok legalább olyan jók, mint más, neves borvidékek hasonló karakterű borai. A csongrádi borok összehasonlítva az ismertebb borvidékek boraival, kiderül, hogy a beltartalmuk ugyanolyan jó. További hipotézis volt, hogy a csongrádi borokat nem ismerik, vagy a róluk alkotott kép nem a valós tulajdonságain alapul. A kutatás kérdése az volt, hogy hová pozícionálják a fogyasztók a csongrádi borokat, mennyit adnának érte, mennyire homogének ezek a borok, és hogy egyáltalán van-e létjogosultsága (piaci kereslete) a csongrádi borok értékesítésének. A vizsgálat három fázisú volt. Első szakaszában egy fogyasztói megkérdezés történt, majd vakteszt vizsgálatokra került sor, végül pedig egy laborban a vizsgálatba vont borok beltartalmi jellemzőinek mérése történt meg. A tanulmány bemutatja, hogy a csongrádi borok milyen pozíciót foglalnak el a fogyasztók tudatában, hogy ez hogyan változik kóstoláskor, és mit mutatnak az objektív mérhető paraméterek. Az eredmények a borvidék sikerességét megalapozó marketingterv szempontjainak szakmai megalapozását célozták. A szekunder kutatás első megállapítása, hogy a vertikumban szükséges az együttműködés (Szabó 2010), hiszen még a legnevesebb borvidékek is csak így tudják leküzdeni a jövedelmi viszonyok (kialakult, piaci szerkezetek miatt rögzült asszimetriák) miatt keletkezett problémákat (Zempléni Településszövetség, 2008) és erre megoldást nyújthat, a már ebben az ágazatban is sikereket elért klaszter modell (Lehota Fehér, é.n.; Bejczi Horváth 2009). A forrásokat tekintve teljesen egyértelmű a válasz abban a kérdésben, hogy a csongrádi borokat nem igazán ismerik, a szaksajtó keveset foglalkozik vele. Leginkább úgy említik, mint alföldi borok, (Dlusztus, 2012; Duna Bor Magazin, 2012) vagy homoki borok (Hamvas, é.n.; Géczi, 2006), azaz nincs megkülönböztetve a Duna Borrégióban fellelhető másik két borvidéktől. A külföldiek véleményét a csongrádi borokról Horváthné Erdős C. (2012) tolmácsolja: könnyű, kellemes ízű, étkezésekhez nagyon szeretik. A marketingterv kérdésében is egyhangúak voltak a források: ma már a jó bornak is kell a cégér és hosszú távon szükséges a marketingterv a fennmaradáshoz (Cseke, 2012; Száraz, 2012). Anyag és módszer Az 1. ábrán mutatja be a különböző alkalmazott módszerek egymásra épülését, a vizsgálat koncepcióját. Az alapot a személyes tapasztalatok, valamint a szekunder források (értekezések, szakkönyvek, szaklapok, szakmai és kormányzati szervezetek és az internet) gyűjtött releváns források adták. Ezekre épültek a primer kutatások: a megkérdezés, a vakteszt kísérlet, a laborvizsgálat és az ezeket kiegészítő mélyinterjúk. 70

4 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 1. ábra: A módszerek egymásra épülése A standard kérdőívvel a feltehetőleg borkultúrával rendelkező fogyasztók csongrádi borokra vonatkozó ismereteinek feltárása volt a cél. A fogyasztóknak a csongrádi borvidékre vonatkozó egyéni borpozícionálásának és árkategorizálásának vizsgálata került elvégzésre. A kérdőívezés saját szerkesztésű kérdőívvel, személyesen történt. A kvantitatív lekérdezés ugyan nem reprezentatív, de mégis mutat egy általános kiindulási képet. A lekérdezési helyszínek pontos célok ismeretében kerültek kiválasztásra, mint ahogy a minta elemszáma is. 1. táblázat: A standard kérdőív körülményei 71

5 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Vakteszt A vakteszt kutatás célja az volt, hogy kiszűrje az elfogultságot. A vizsgálatba vont borok kiválasztására borász, borbíráló, borkutató és szőlőtermelő véleményének figyelembevételével került sor, biztosítva azt, hogy olyan legyen a csoportosítás, amelyet össze lehet mérni. A különös odafigyeléssel kiválasztott 12 bor kóstoltatása 4 csoportra osztva történt. Minden csoportban 3 féle azonos fajta bor volt: 1 csongrádi és 2 nem csongrádi. A különböző csoportok különböző fajtákat jelöltek. Az egyes csoportokban szereplő borok összehasonlíthatósága miatt szempont volt az is, hogy azonos évjáratúak legyenek. Megadott szempontok szerint kellet azokat értékelni egy 20 fokozatú skálán, továbbá egymáshoz viszonyítva rangsorolni kellet őket. A vizsgálatba vont borok kóstoltatása 3 külön társaságban történt. Borbírálók voltak: 1) A Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös oktatói és borász hallgatói (az oktatók közül Balga Irina, Dr. Barócsi Zoltán és Lefler Péter segítették a kutatást). 2) A Borbarátok társasága, amelyet az Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest munkatársai alkotják, akik rendszeresen szerveznek maguknak borkóstolókat (Györe Dániel segítette a kutatást, aki az első lépésektől az utolsóig a vakteszt menetét koordinálta). 3) A laikus borkóstolók csoportja a kutató személyes ismerősei közül kerültek ki. A vaktesztben vizsgált adatok: a) sorrendbecslés, b) egy sorrend a kóstolási pontok összesítésével, c) egyéni sorrendek (egy adott kóstolónál a 3 bor közül melyik 1.,2. és 3.), d) a vakteszt előtti és utáni eredmények is összehasonlításra kerültek. Megtörtént továbbá a vélemények összesítése a csongrádi borokról, az árak elemezése, valamint a 3 kóstoló társaság eredményeinek összevetése. A 2. és 3. táblázat a vakteszt alapadatait foglalja össze: a vaktesztek helyét, idejét és a résztvevők számát (2. táblázat), valamint a kóstoltatott borok listáját, és az azokhoz rendelhető tényleges ár számát (3. táblázat). 2. táblázat: A vakteszt körülményei 72

6 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 3. táblázat: A kóstoltatott borok Laborvizsgálat A laborvizsgálat (4. táblázat) célja a kiválasztott 12 (csongrádi, illetve azonos fajtájú és évjáratú más borvidékről származó) borok kémiai és fizikai jellemzőinek objektív összehasonlítása volt. A vizsgálat során a cukor, alkohol- és savtartalmat mérésére került sor, továbbá vizsgálatra került, hogy a mért jellemzők megfelelnek-e a szabványokban előírt értékeknek. 4. táblázat: A laborvizsgálat körülményei Homogenitás vizsgálat A kutatás során, a vakteszt keretében történő kóstoltatásra a Csongrádi borvidékről minél több termelőtől azonos évjáratú és azonos fajtájú borok beszerzésére törekedtünk. A vizsgálati terv szerint 2011-es Kékfrankos fajtával történt volna a vakteszt, de ez a gyakorlatban nem volt kivitelezhető, mert csak 3-4 féle volt beszerezhető a szükséges 6-7 féle helyett, amivel a kutatási cél nem volt megvalósítható. Eredmények A standard kérdőív eredményei A kérdőíves megkérdezés során összesen 109 személy válaszolt, akik közül 82 fő ismeri a borvidéket és 59 fő kóstolta a borvidék borait (2. ábra). Az áruházaknál közel azonos eredmény született. Ez cáfolta azt az állítást, miszerint a többség nem ismeri a Csongrádi borvidéket. Meglepő volt, hogy a Bortársaság boltjaiban egyáltalán nem árulnak csongrádi borokat, ezért a szakemberek egy része sem kóstolta még soha azokat. 73

7 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása A Cora és az Auchan vásárlóinak többsége üresen hagyta az értékelő cellát vagy egy közepes (3-as) értéket adott (5. táblázat). Ez azt bizonyítja, hogy nem ismerik a felsorolt borokat, vagy nem ismerik annyira, hogy megfelelően tudják értékelni. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a közvélekedés szerint neves borvidékek magasabb értéket kaptak, a közepes (3-as) értéknél, sőt a Villányi Csányi Kékfrankost szinte minden válaszadó ismerte és 5-ös értékkel díjazta. A csongrádi bor egy palackjáért a fogyasztók maximum Ft-ot adnak ki (6. táblázat). Ez magasabb érték, mint ami az előzetes várakozás volt. Megállapítható volt, hogy mindkét áruházban van különbség a fizetési hajlandóság szerinti borárak között. Az érmes borért többet adnának a válaszadók, mint az érem nélküliért és a neves borvidékek boraiért többet adnának, mint a csongrádiért. Az beigazolódott, hogy a nevesebb borvidékek boraiért többet hajlandók a fogyasztók fizetni. 2. ábra: A Csongrádi borvidék ismeretének és a csongrádi borok kóstolójának összefoglalója (n1=9;n2=49;n3=49;n4=109) 5. táblázat: A listázott borok Likert-skálán történő értékelése 74

8 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 6. táblázat: Egy palack csongrádi borért a fogyasztók által hajlandó maximális kiadási összeg és az egyes esetek közötti különbségek A vakteszt eredményei A borbírálók a csongrádi borokat a 2. és a 3. helyre rangsorolták a kóstolás előtt (7. táblázat). A tényleges egyéni értékek összesítése ennél jobb eredményt mutat, hiszen a 4- ből 3 bor 2. helyre került a kóstolás után, tehát beigazolódott, hogy a borbírálók alulpozícionálták a csongrádi borokat. Az egyéni sorrendeknél a Csongrádi Kékfrankos 1. helyet szerzett, megelőzve a Csányi Kékfrankost is, ez kiemelkedő eredmény. A vakteszt előtti és utáni különbségek összevetése alapján elmondható, hogy a Csongrádi Kadarka megosztotta a társaságot, a Kékfrankost és a Cabernet-t viszont egyértelműen rosszabbnak gondolták, mint ahogy a kóstolás után értékelték. A borbarátoknál nem volt lehetőség az előzetes becslésekre a tesztre rendelkezésre álló idő rövidsége miatt. Az egyéni értékek összesítésénél a csongrádi borok általában 2. és 3. helyet szerezték meg, míg az egyéni értékeknél általában 2. helyre kerültek. Sőt, a Kékfrankos Rose esetében nagyon erős versenyben első lett a csongrádi az egyéni sorrendeknél. Az egyéni összesítésénél pedig, a 2. helyezés ellenére csak 3. lett, mert lecsúszott a holtverseny miatt (8. táblázat). A Csongrádi borok jellemzéséből minden negatív és pozitív tulajdonság kiemelésre került, ami mutatja, hogy milyen szubjektív a borkóstolás. Az a bor, amit valaki 1. helyre rangsorol és harmonikusnak tart, egy másik személy szerint szörnyű lehet és utolsónak is pozícionálhatja. Érdemes megfigyelni, hogy sokkal több a pozitív jelző és a negatív általában savanyút jelent, ami mindössze azt jelenti, hogy a kóstoló számára a bor nem elég édes, nem ehhez van szokva. Csongrádi Rose: erős héjíz, túl savanyú, lágy, testesebb, finom, kevésbé, de savanyú, kellemes, egyszerűbb.csongrádi Kadarka: aszalt szilva illat +, erősen csersavas, mégis rövid, ribizli, lágy, de nagyon jó, finom, vékony, szamóca illat és íz. Csongrádi Kékfrankos: jó összhatás, kellemetlenebb, tüzes, piros paprika, jó, fanyar, telt, legkarakteresebb.csongrádi Cabernet Franc: jó összhatás, kiváló, könnyű, kicsit sok tanin, nagyon finom, zamatos, enyhe penész íz. A laikusok a becsléskor általában a 2. helyre pozícionálták a csongrádi borokat (9. táblázat). Tehát még a laikusok is úgy gondolják, hogy ezek a borok felveszik a versenyt a többi, nevesebb borvidék borával. A tényleges eredmények azonban már nem mutatnak ennyire jó képet, majdnem mindenhol lecsúszott a 3. helyre a csongrádi. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a laikusok az édes és félédes borokat kedvelik, a vizsgálatba vont borok pedig többnyire szárazak voltak. A teszt eredménye szerint a Kékfrankos Rosét és a Cabernet-t jobbnak gondolták, mint ahogy kóstoláskor. Ez annak köszönhető, hogy a rose a kedvenc bor, a Cabernet pedig Csongrád zászlós bora, így elvárásaik voltak. A Kadarkát nem gondolták annyira jónak, mint amilyennek kóstoláskor érezték. 75

9 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása 7. táblázat: A borbírálók eredményei (Sorrendbecslés, Tényleges eredmények, A vakteszt előtti és utáni eredmények összevetése) 8. táblázat: A borbarátok, borkultúrával rendelkezők eredményei Laborvizsgálat A laborvizsgálat során kiderült, hogy a kiválasztott borok mennyire felelnek meg a minőségi borokkal szemben támasztott szabványparamétereknek (10. táblázat). Két bor nem felel meg teljesen a feltételeknek, ezek a Csongrádi Rose az összes extraktot tekintve és az Egri Cabernet Franc, melynek a titrálható savtartalma nem éri el a minimum határt. Több bor is akad, amelyiknek valamely tulajdonsága közel áll a határhoz. A Csongrádi Roséról azonban el kell mondani, hogy ezek ellenére az országos borversenyen ezüstérmet, a borvidékin aranyérmet szerzett, tehát a kóstolások alkalmával ez a tulajdonság nem befolyásolja negatívan a borról kialakított képet. A Szekszárdi Aranyfürt Kadarkát nem volt lehetőség megvizsgálni, mert nem volt megfelelő mennyiségű bor belőle. 76

10 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) 9. táblázat: A laikusok eredményei 10. táblázat: A laborvizsgálat eredményei 77

11 Ízlések és borok - a csongrádi borok pozícionálása Következtetések és javaslatok A kutatások megerősítették, hogy a csongrádi borok felvehetik a versenyt más, neves, borvidékek boraival is, azonban ehhez szükség arra, hogy a fogyasztó valós képpel rendelkezzen a csongrádi borok valós értékeivel, ami a borvidék számára egy egységes marketingterv megalkotását teszi szükségessé, hogy jobban megismerjék a Csongrádi borvidéket és a csongrádi borokat. A marketingtervet már célszerű lenne a tényleges együttműködéssel létrehozott klaszternek megcsináltatnia, és a házasítással született új bort érdemes lenne ez alatt az egy név alatt forgalmazni. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakértők bevonására és az imázsépítésre. Igénybe kellene venni a kommunikációs eszközöket, hogy a tudatosítás eredményes legyen. A csongrádi borok helye a palettán a minőségi, közepes árkategóriájú borok között van, hiszen a beltartalmuk legalább olyan jó, mint a nevesebb borvidékek boraié. Szükséges a magasabbra pozícionálásuk. A már kialakított Ft-os palackonkénti ár megfelelő. A csongrádi borok heterogének, de a homogenitás megfelelő házasítással biztosítható. Többen ismerik a csongrádi borokat, mint amit a kutatás kiinduló pontján feltételeztük, de nem alaposan, ezért szükséges lenne a jobb megkülönböztetés a Duna Borrégió többi borvidékétől. Nyitni kellene külföld felé is, hiszen ott jó véleménnyel vannak ezekről a borokról. Amennyiben a versenyeken érmet szereznek ezek a borok, azt célszerű lenne feltüntetni a palackon is, mert nagyobb hozzáadott értéket képvisel és így magasabb áron is értékesíthető lesz a bor. Köszönetnyilvánítás A kutatást sikeréhez munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak, ezért őket külön köszönet illet: Tóthné Aradi Judit, Jámbor Mária, Horváthné Erdős Cecília; a vakteszteken résztvevők: az Agrárgazdasági Kutató Intézet munkatársai; a Károly Róbert Főiskola borász oktatói és hallgatói; Györe Dániel; Donáthné Belák Katalin; Kispál Sándor. Hivatkozott források Bejczi L. Horváth A. (2009): Magyarország borhelyzete- Soproni borvidék jellemzése. TDK dolgozat 62. o. 10. o., o., o. Dlusztus I. (szerk.) (2012): Meglelé borát- A Duna Borrégió borútikönyve. Szeged, Mihazánk Kft. 111.old., 5-21.o. Dobó Cs.: Pannonhalmi borleckék Alsóvároson Száraz Lajos és Dlusztus Imre beszélgetése :43 Duna Borrégió: Duna Bor Magazin évkönyv.81.old., o. Hamvas B. (1999): A bor filozófiája. Budapest, Editio M. 112.old., 59.o. Horváth N. (2009): Új országkép és hagyományos borkultúra Magyarországon. Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, Kommunikáció- és Médiatudomány szak 73.old., 11.o., o., 49.o. Horváthné Erdős C. személyes közlése :08 (Géczi Lajos) Lehota J. Fehér I. (é.n.): Borexport marketing. Gödöllő, SZIE-GTK Marketing Intézet 212.old o. 78

12 ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) Óvári E.: Mitől kézműves a bor? Kóstoló a borfesztiválról. Orient Press Hírügynökség október 14.18:17 (Cseke Kornél) Révay A. (2006) : Kevésbé ismert borvidék május :19 (Géczi Lajos) Szabó G.: Családi gazdaság és szövetkezés o október :15 Zempléni Településszövetség (2008): Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve. Regionális Projekt Előkészítő iroda Kht. 95. o., o., 54. o., o., o. Szerzők: Kispál Gabriella Vállalkozásfejlesztés MA hallgató Dr. habil Takács István mb. intézetigazgató Károly Róbert Főiskola Üzleti Tudományok Intézete 79

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A BORFOGYASZTÓI ÉS -VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS FONTOSABB ÖSSZEFÜGGÉSEINEK

Részletesebben

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei

RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA Fogyasztói magatartás a magyar melegkonyhás vendéglátóhelyeken egy kérdőíves felmérés eredményei Consumer behaviour in Hungarian culinary establishments the results of a questionnaire

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LEVELEZŐ tagozat KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS szakirány A GRÓF BUTTLER BORÁSZAT ÚJ GB TERMÉKCSALÁDJÁNAK PIACI BEVEZETÉSE Budapest, 2012 Készítette: Mály Balázs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. november 14. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Dr. Takácsné dr. habil György

Részletesebben

BORÁSZATI VÁLLALKOZÁSOK A MÓRI BORVIDÉKEN

BORÁSZATI VÁLLALKOZÁSOK A MÓRI BORVIDÉKEN Földrajzi Közlemények 2015. 139. 1. pp. 54 65. BORÁSZATI VÁLLALKOZÁSOK A MÓRI BORVIDÉKEN KISMARJAI BALÁZS WINE BUSINESSES IN THE MÓR WINE DISTRICT Abstract Continuous change and transformation of the Hungarian

Részletesebben

A TOKAJI BORVIDÉK BORKÜLÖNLEGESSÉGEINEK MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

A TOKAJI BORVIDÉK BORKÜLÖNLEGESSÉGEINEK MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Kemény Ildikó

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Kemény Ildikó Gazdálkodástani Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Kemény Ildikó A VERSENYTÁRSAK CSAK EGY KATTINTÁSRA VANNAK Az újravásárlási és továbbajánlási szándék alakulása különböző e-kereskedelmi kategóriákban című

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ ZÖLD ENERGIÁVAL, A ZÖLD MAGYARORSZÁGÉRT WEBOLDAL MARKETING SZEMPONTÚ ELEMZÉSE, EGY

Részletesebben

Nowadays corporate social responsibility (CSR) is a very popular concept and marketing tool. There is an increased interest towards the benefits of

Nowadays corporate social responsibility (CSR) is a very popular concept and marketing tool. There is an increased interest towards the benefits of Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 17 (1 2), 96 113. 222 2014/1 2 A fogyasztói magatartás és a CSR iránti attitûd közötti rés elemzése Gap between consumer behaviour and attitude towards

Részletesebben

A FÖLDRAJZI JELZÉS OLTALMÁBAN RÉSZESÜLŐ MAGYAR TERMÉKEK ISMERTSÉGE

A FÖLDRAJZI JELZÉS OLTALMÁBAN RÉSZESÜLŐ MAGYAR TERMÉKEK ISMERTSÉGE A FÖLDRAJZI JELZÉS OLTALMÁBAN RÉSZESÜLŐ MAGYAR TERMÉKEK ISMERTSÉGE POPOVICS ANETT - GYENGE BALÁZS ÖSSZEFOGLALÁS Magyarország agrárökológiai adottságai, mezőgazdasági és élelmiszeripari hagyományai kedvező

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 4 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 4 (1) A VADÁSZAT ÉS VADGAZDÁLKODÁS TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A FIATALSÁG KÖRÉBEN

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) A LAKOSSÁG VISZONYULÁSA TELEPÜLÉSÉHEZ A GYÖNGYÖSI

Részletesebben

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK

EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK EGÉSZSÉGTELEN FŐISKOLAI ÉVEK? ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK Árpád Ferenc PAPP-VÁRY 1 Zoltán SCHWANG 2 ABSTRACT The Marketing Institute of the Budapest College of Communication, Business and

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezető: DR.

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 1 (2)

ACTA CAROLUS ROBERTUS. Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 1 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 1 (2) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe

Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe VILÁGOSSÁG 2004/5. Tudomány & kommunikáció Mosoniné Fried Judit Pálinkó Éva Stefán Eszter Kommunikáció a kutatók és a laikusok között: a kutatók szerepe Kérdôíves vizsgálat az MTA köztestületi tagjainak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

TÚLÉLÉS A LOVAS TURIZMUSBAN

TÚLÉLÉS A LOVAS TURIZMUSBAN ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) Összefoglalás TÚLÉLÉS A LOVAS TURIZMUSBAN OROSZ ZSUZSANNA GALGÓCZY-NÉMETH ANDREA A lovas turizmus témájának feldolgozására, személyes érdeklődésem és kíváncsiságom ösztönzött.

Részletesebben

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER

TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER TÉKA TÁJÉRTÉK KATASZTER Záró tanulmány TÉKA (TájÉrtékKAtaszter) adatbázis és szolgáltatási rendszer kialakításával kapcsolatos szakmai vélemények kérdőíves vizsgálatának eredményei Megbízó: BUDAPESTI CORVINUS

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 2 (2) ACTA CAROLUS ROBERTUS 2 (2) KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ESÉLYEI A NAGY KERESKEDELMI

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Kommunikáció és Médiatudomány Szak nappali tagozat PR és Szóvivői szakirány Új országkép és hagyományos borkultúra Magyarországon Készítette:

Részletesebben

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése

A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése A csatorna- és szennyvízhálózat kiépítésének lakossági megítélése Baja, Érsekcsanád, Sükösd, Vaskút Önkitöltős kérdőíves lakossági megkérdezés A KUTATÁS A KUTATÁS TÉMÁJA: A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A CSATORNA-

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen

Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen 2013. október Diplomás Pályakövető Rendszer 2013-as pályakövetési vizsgálat a Pécsi Tudományegyetemen Összeállították:

Részletesebben

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében

DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúli munkáltatók körében DPR Füzetek III. Kompetencia felmérés az észak-dunántúl munkáltatók körében Szerkesztő: Tamándl László Széchenyi István Egyetem

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (1) pp. 13-42 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ KVALITATÍV ÉS

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Tudományos Diákköri tevékenységének eredményei V. évfolyam, 1. szám, 2014. Debrecen 2014. Gazdálkodástudományi

Részletesebben

BRÁVÁCZ IBOLYA 39 KERESKEDŐI ATTITŰDÖK A TUDATOS ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN DEALER S ATTITUDES TOWARDS CONSCIOUS FOODSTUFF PURCHASING

BRÁVÁCZ IBOLYA 39 KERESKEDŐI ATTITŰDÖK A TUDATOS ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN DEALER S ATTITUDES TOWARDS CONSCIOUS FOODSTUFF PURCHASING SZAKÁLY ZOLTÁN, HORVÁT ADELINA, SOÓS MIHÁLY, PETŐ KÁROLY, SZENTE VIKTÓRIA 3 A MINŐSÉGRE ÉS SZÁRMAZÁSRA UTALÓ JELÖLÉSEK SZEREPE A FOGYASZTÓI DÖNTÉSHOZATALBAN THE ROLE OF LABELS REFERRING TO QUALITY AND

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2

FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 FOGYASZTÓI MAGATARTÁSVIZSGÁLAT SZÍNHÁZLÁTOGATÓK KÖRÉBEN 1 LUKÁCS RÉKA 2 Összefoglalás: A tanulmány a színházlátogatók fogyasztói szokásait vizsgálja. Rövid szakirodalmi áttekintés után néhány szekunder

Részletesebben