Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:"

Átírás

1

2 Rendelje meg most az Ufit! A novemberben elõfizetõk között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax: Az újság megrendelhetõ az Ufi honlapján: valamint normáldíjas SMS-ben, a es számon is. Az újság elõfizetési díja egy évre: 2400 Ft. Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil:

3 Tartalom INTRO Rendõrállam felé 3 Lapzsemle 4 Osztályharc 5 TÉMA Miben hasonlít az egészségügy a vasútra? 6 El lehet menni 8 Államizgatás 13 Nem vagyok feljelentgetõ alak 21 PUNCS Sándorfi újra Budapesten 20 Nagyon keresik 24 Meseország habbal 26 Elhunyt Bence György filozófus 29 Vajjon, s mikor lészen jó Budában lakásom? 30 A nõtõl nem nõ a ház 31 Szelek szárnyán 32 Oli bácsi az ingyenebédrõl 38 POLGFILTER Már csak a kötél lóg, a kivégzést eltörölték 33 Munkásõrnek egy baja 35 Nem kapcsoltak 36 Doromboló cicus-díj 36 Ungarische Gulag 37 Akit a mozi füttye megcsapott 37 Rendõrállam felé i n t r o. v e z é r A szocialista kisember mostanában cöcög, hogy na ja, ilyenek a mi rendõreink, dögláncokat viselnek (a többek között Kiss Ernõ tábornok úr és Gergényi tábornok által is hordott ékszer nyilván valami obskúrus rendõri szabadkõmûvesség jele, a fekete csuklyát, meg a lábszárcsontokat mégsem viselhetik jogkövetõ állampolgárok elõtt ezen mi cöcögünk), sörhasuk van és gyorsan eljár a kezük, de aki kapta, megérdemelte. Erre a poshadt Kádárrendszerbõl örökölt aranyoskodó ostobaságra rakódik a mostanság éppen feketeöves rendpártivá avanzsáló liberális értelmiség több lövetést, több viperát követelõ narratívája, és a fasiszta csõcselék köztársaság elleni támadásának elhárítóját ünnepli a korábban viccesen lebunkózott, a füves-cigi kajtatás közben lekent sallerei miatt kifejezetten rühellt rendõrségben. A két felfogás találkozik, egybeolvad, Jármy Tibor õrnagy atyaian mosolyog, Gyurcsány Ferenc hitet tesz a köztársaság értékei mellett, a Népszava munkáslevelezõi pedig azon értetlenkednek, hogy mi a baj a rendõrség beavatkozásával. Pedig nagy a baj, honjaim. Akik most ugyanis azon örvendeznek, hogy binládenorbán hatalomba való bemasírozását, antanszíjas, darutollas restaurációját sikerült megakadályozni, nagyon fognak csodálkozni akkor, amikor elõször kapnak pofont az intézkedõ közegtõl. Mondjuk azért, mert kicsit késlekedtek a forgalmi átadásával. A most statáriumot követelõ, demokratikus meggyõzõdésére oly büszke honpolgár föl lesz háborodva, hogy neki nincs is Árpád-sávos (csíkos zászló, ahogy a rend õrei nevezik) autóillatosítója, miért kapta a nyaklevest. Akkor azonban már késõ lesz: ha most egy teljes kormány tapsikol a brutális, ártatlant kardlapozós, földönfekvõ emberbe belerugdosós, zárkában meztelenre vetkõztetõs és folyamatosan kurvaanyázós rendõrtempónak, némely amõba pedig virágcsokorral fejezi ki háláját a Teve utcában nincs megállás. Akkor tényleg eljön az a világ, hogy kétszer is meggondolja az ember fia és leánya az otthonról való kimozdulást. Lehet olyan országban is élni, csak mi nem szeretnénk. A rendszerváltásnak nevezett izének az is értelme volt, hogy ne kelljen többet rettegni a Kádár-kolbászos zsernyákoktól. Százezrekben, milliókban az ilyen-olyan, de végsõ soron mégiscsak minket szolgáló és védõ rendõrségbe vetett hitet rendítette az elmúlt hetekben tapasztalt néha szakszerûtlen, máskor indokolatlanul brutális fellépés. Most még lehet kárörvendõen röhögni a könnyezõ-köhögõ jobbosokon, de amikor a jövõben mondjuk egy Kendermag-tüntetésen mondjuk egy SZDSZ-es országgyûlési képviselõt lõnek fejbe, majd vernek össze a megvadult intézkedõ kollégák, késõ lesz megrendülni és a demokrácia végérõl értekezni. A rendõrállam a spájzban van. ABLONCZY BÁLINT A polgári underground lapja VIII. évf., 11. szám Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Hegedûs Zoltán Fõszerkesztõ-helyettes: Ablonczy Bálint Vezetõ szerkesztõ: Balogh Ákos Gergely Fõmunkatársak: Ambrus Balázs, Benkõ Levente Csongor, Czotter András, Névai Gábor, Novák Tamás, Rajcsányi Gellért, Rumi Tamás, Skrabski Fruzsina, Szilver Ottó Olvasószerkesztõ: Nagy Zsolt Fotó: Késmárki Péter Címlapfotó: MTI/Koszticsák Szilárd Felelõs kiadó: Verba Volant Kft. Szerkesztõség: 1085 Budapest, Baross u. 28. Levélcím: 1462 Budapest, Pf.: 536 Tel./Fax: (1) mail: Szerkesztõségi titkár: Dömötör Csaba ISSN Lapterv, nyomdai elõkészítés: K8 Grafikai Mûhely Nyomdai kivitelezés: Dunaprint Budapest Kiadói és Nyomdaipari Kft. Igazgató: Borszéki Viktor Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága, 1008 Bp., Orczy tér 1., Elõfizethetõ valamennyi postán, kézbesítõnél, en: faxon: , további információ: 06 80/ Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. 3

4 i n t r o. l a p z s e m l e VIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, NOVEMBER w w w. u f i. h u KALANDOZÓ MAGYAROK És mit keresnek a világ legrégebbi spermabankjában magyar férfiak spermái? (Frei dosszié, október 16.) Agyelszívás más eszközökkel. MINÕSÍTETT SEMMITTEVÉS A cinikusan unatkozó képviselõk valószínûleg a nyolcvan évesnél fiatalabb korosztályhoz tartoznak (R. Székely Júlia, Magyar Hírlap, október 27.) Hogy ne mondjuk, a legsötétebb ötvenes éveket idézõ láblógatás. INGYEN EBÉD A résztvevõk saját bevallása szerint a felmérés idõtartama alatt minden tizedik férfi fizetett valamely szexuális szolgáltatásért, és minden negyedik férfi állította, hogy rendszeresen látogatnak prostituáltakat. (Meglepõen sok párkapcsolatban élõ férfi is fizet a szexuális szolgáltatásokért, Origo, október 5.) A prostituáltat látogató, ámde nem fizetõ többség akár az ellátás biztonságát is veszélyeztetheti. RADIKALIZÁLÓDÓ SZÉLSÕJOBBOL- DALIAK Hanti Vilmos az október 15-i budapesti nyilas hatalomátvétel évfordulója alkalmából szervezett tiltakozással kapcsolatban párhuzamot vont a több hete a kormány ellen tüntetõkkel. Mint mondta: azelõtt a veszély elõtt állunk, hogy a nyilasok örökösei, a mai szélsõjobboldaliak, hosszú idõ után ismét megjelentek brutális erõszakkal az utcáinkon (...), radikalizálódtak, politikai erõvé szervezõdtek. (Tiltakozó gyûlés a nyilas hatalomátvétel évfordulóján, Népszabadság, október 16.) Az utcákon közlekedjenek, a templomokban imádkozzanak, a szélen radikalizálódjanak! 4 FELAJÁNLÁS Az a helyzet, idehaza elég kevesen vannak tisztában a politikai erkölcs fogalmával. Számomra a fõnököm, Petrétei József miniszter úr állított magas mércét, amikor az MTV ostromát követõen felajánlotta lemondását a kormányfõnek. Ez nem jellemzõ Magyarországon. (Doktor Orbán levizsgázott interjú Kondorosi Ferenccel, 168 Óra, szeptember 29.) Politikai erkölcs, magas mérce, fõnök világos, õszinte beszéd. DÍSZES KÖZPARK A sátras, bográcsfõzõs, vidéki lagzikat idézõ teret pedig mihamarabb újra díszes közparkká kellene varázsolni, mert október 23-ra Magyarországra látogat a világ mintegy 40 prominens közéleti személyisége és velük együtt a világ legnagyobb televízió társaságai is. (Sipos Anett: Világszínvonalon járatjuk le magunkat az évfordulón?, HVG Online, október 16.) Mikor volt utoljára díszes közpark a Kossuth tér? IDÕ VAN? Órák nélkül maradtak a székelyföldi vasútállomások. A brassói regionális vasúti központhoz tartozó nagyobb megállók közül a csíkszeredai volt az utolsó, ahonnan az órákat leszerelték. A szerkezetek gazdasági megfontolásból kerültek le az állomás épületekrõl, az állami vasúttársaságnak közlése szerint nincs pénze ezek mûködtetésére és javítására. (Transindex.ro, november 2.) Persze, az idõ pénz. TÖBB MINT 1001 SZEMPÁR A kormányfõ közölte miközben a több mint ezer rendõr szemébe nézett, hogy ezek a rendõrök nem engedik meg, hogy a demokratikus jogok adta békés demonstrációk helyett ilyen brutalitások elõforduljanak. (Betörünk a piacra, Az In-Kal Security ingyenes bûnmegelõzési és vagyonvédelmi magazinja, 2006/2 szám) Ezer a szeme, arca csupa derû. VÁLTOZÓ SZEREPOSZTÁS A jövõ nemzedékeire is tragikus hatással lehet azonban a gyûlölet és hazugság karneválja, melyet a cinkelt ötvenhatos kártya (Debreczeni József) kijátszásával a két választást elvesztett, és a hatalom visszanyeréséért mindenre képes ellenzéki vezér nemcsak az ország, hanem egy csodálkozó Európa közvéleménye elõtt, az évforduló idején gyors egymásutánban változó szereposztással megrendezett. (Paul Lendvai, Hirszerzo.hu, október 22.) Paul Lendvai ismét lázas. HARC AZ ARANYÉR A norvég televízióban a közelmúltban egy divattanácsadó arról beszélt, hogy a fotómodellek aranyér elleni kenõccsel tüntetik el reggelente a szemük alatti táskákat. Közlése nyomán a skandináv országban meredeken megugrott a kereslet az említett készítményekre. A gyógyszergyár képviselõi így rendhagyó anatómiaórára vállalkoztak, felvilágosítva a hölgyeket a krém felvitelének helyérõl és módjáról. (Estihirlap.hu, október 22.) S***fejek. Tisztelt Olvasóink! Lapunk elõzõ számában nyereményjátékot hirdettünk az UFi-ra októberben elõfizetõk számára. Az akció keretében, a Vox Nova kiadó kiadványait sorsoltuk ki. A szerencsés nyertesek: Kovács Lajosné, Zalaegerszeg; Vajda Péter, Makó; Réti Gábor, Budapest. A nyerteseket postán értesítjük. Gratulálunk! A játék folytatódik, a novemberben elõfizetõk között is értékes ajándékokat sorsolunk ki!

5 i n t r o. n a p l ó Osztályharc A koalíció hívei elõszeretettel hajtogatják, hogy a mai jobboldal a Horthy-rendszer örököse. Ezt mondták már Antall József kormányára is, aki válaszul megjegyezte, hogy az MDF elõképe az a hajdani Kisgazdapárt, amely Horthy ellenzéke volt. Az elmúlt hónapok kormányzati intézkedései és az elmúlt hetek tömegtüntetései nyomán azonban kezd felsejleni a Horthy-idõk osztályszerkezetének mindkét oldala. Egyrészt elgondolkodtató, hogy ez a mai, állítólag baloldali kormány szinte minden ügyben a nagy, profitorientált szervezetek pártján áll: a gyógyszerárusítás ügyében a bevásárlóközpontok és az olajtársaságok, a földtulajdon ügyében a nagybérlõk, államivagyon-ügyben a privatizáció, tehát a nagybankok és a konszernek oldalán. Nem véletlenül: a kormányzat vezetõi vagyonos, esetenként milliárdos figurák, akik jobbára az átkosból származó kapcsolati tõkéjüket kamatoztatva gazdagodtak meg. Összetartásuk, érdekközösségük, szociális helyzetük és a hatalomhoz való viszonyuk folytán nyugodtan tekinthetõk osztálynak, méghozzá korunk hazai nagytõkés nagybirtokos osztályának. Másfelõl tanulságos megismerni az átlag-tüntetõt: kisegzisztencia, akit alkalmazottként is, de vállakozóként még inkább telibe talál a Gyurcsány-csomag. Ezek az emberek úgy kapaszkodnak a magyar zászló nyelébe, mint utolsó mentsvárukba, miközben hagyományosan gyanakvással nézik a gyûléseiken hívatlanul megjelenõ Árpád-sávos lobogókat. A fordulópont az volt, amikor a hatóságok nem biztosították a Fidesz szeptember 23-ra tervezett nagygyûlését, így, aki protestálni akart, a vegyesen fellobogózott Kossuth térre kényszerült. A kormánypárti média persze rögtön felrótta a tömegnek, hogy Árpád-sávos zászlók alatt tüntetett, ám ez az érv a történések tükrében súlyát vesztette. A történelem meghaladta a másik, a rokon-görcsöt is, az antiszemitizmus unos-untalan elõvett vádját: négy év hibát hibára halmozó kormányzása, a tények elhazudása, a megszorítások és azok álnokul idõzített közzététele, majd a botrányos Gyurcsány-beszéd után azzal visszaütni, hogy de felütötte fejét az antiszemitizmus veszélye nem csupán arcpirító valótlanság, hanem önsorsrontó ostobaság is volt. Ezután már csak az október 23-i hajnali és délelõtti rendõri provokációk, továbbá a törvénytelenül anonim rendfenntartók arcsérüléseket okozó gumilövedékei és festékes vízágyúi kellettek, hogy egyre többen ráébredjünk: itt elemi érdekek ütköznek. Ekkora önkényre, ennyi törvénytelenségre csak nemzeti léptékû válasz adható. Hogy a megszületõ formáció osztály lesz-e vagy csak párthívek milliós közössége, netán országos emberjogi kezdeményezés, nem tudom. De hogy valamilyen összefogás kialakul, az biztos, hiszen a miniszterelnök nyughatatlan önmozgása naprólnapra köpüli a bajt. És elõbb-utóbb mindnyájunknak el kell dönteni, hogy függetlenül a mai pártok vonzásköreitõl a munkásság és a polgárság, avagy a Horthy-rendszerbeli elõképeit durvaságával méltán felidézõ hazai nagytõkésnagybirtokos osztály oldalán állunk. PÁKOZDI IMRE 8 A BUDAPESTI STREET ART a hónap nyertese Október 23-án két nagyszerû installációval is jelentkeztek névtelen mûvészek a budapesti aszfalton. Elõbb Demszky mûanyag óriásbetûi kaptak (új) értelmet a rendõrsorfallal és vízágyúkkal szemben felállított szabadság feliratban, majd az Ismeretlen Harckocsizó adott lendületet az ötvenéves jubileumnak. A két performansz képei bejárták a világsajtót, míg a miniszterelnök Willy Brandt-utánérzéses, térdeplõs ripacskodása senkit sem érdekelt. Persze a hatalomnak nincs cseppnyi érzéke sem a humorhoz, számára ez nem több, mint rongálás és lopás. Pedig. Ha létezik önmegvalósítás, mûvészi önkifejezés és szabadság, akkor ez sokkal inkább az, mint amikor valaki állami tíz- és százmilliókból hidat csomagol, óriásplakátkiállít, vagy úgynevezett mûvészfilmet rendez. Vagányság és szellem. Ha tetszik: bátorság. 7 A MAGYAR LIBERALIZMUS a hónap vesztesei A magát a magyar liberalizmus kizárólagos letéteményeseként meghatározó SZDSZ sajátosan reagált az õszi eseményekre. Nem emelték fel szavukat (egyetlen halovány parlamenti felszólalástól eltekintve) a símaszkos rendõrök azonosíthatatlansága, a Kossuth tér permanens mûveleti területté nyilvánítása, vagy éppen a harcképtelenné tett elõállítottakkal szembeni rendõri erõszak ellen. Ehelyett egymásra licitálva dicsérték a bátor rendõrök helytállását, Budapest megvédését, ésígytovább. A fõváros védelmében Demszky Gábor sem válogat az eszközökben. Nem sajnálja a pénzt traktoros közlekedési táblákra, építkezési területté nyilvánítja a Városháza parkot (nehogy nemliberális elemek éljenek a véleménynyilvánítás szabadságával a Liberálisok Házának épített téren) és egy rendelettel koalíciós hatáskörbe utalja a politikai rendezvények engedélyezését a városban. 5

6 Fotó: Stock.xchng Mentõ kérdés Miben hasonlít az egészségügy a vasútra? A kérdés csak látszólag furcsa, lévén abban ugyancsak hasonlít a két gazdasági ágazat, hogy a több évtizedes forráselvonásból származó lepusztítás után is mindkét terület óriás-cupákján lehet némi s nem is túl sok hozzáértéssel nyereséges nyesedékes részeket találni, szemezgetni. Bizonyára nem is véletlen, hogy a korrupciós ügyekkel teli SzDSz ( Medgyessy Péter) mindkét terület felügyelõ-irányítására oly lelkesedéssel vállalkozott. M 6 ert hát, amint a néhány milliárd megtakarításért pár tucat szárnyvonali járat megszüntetésével tovább sorvasztható vasúti tömegközlekedés nyilvánvaló piaci tõkebevonásos megmentése, valamint felvirágoztatása, ha a nyereséges áruszállítást privatizálja a GKM bölcsen megtartva persze a magyar Állam részére a MÁV mai egészét is veszteségessé tevõ személyszállítási ágazatot magában. Éppen így okította a jámbor magyar polgárt Molnár miniszter-doktor, hogy az Országos Mentõszolgálat (OMSz) financiális problémái attól javulnak majd meg végképpen, ha a veszteséges finanszírozású sürgõsségi ellátást, mentési tevékenységet természetesen megtartja, ellenben a nyereséges betegszállítási feladatot gondosan teljes egészében átengedi e szolgáltatásra már a 90-es évek eleje óta ácsingózó piaci vetélytársainak. Világos beszéd: hisz a reform-kommunista közgazdasági újkánon szerint az Állam mindenkor és mindenképpen rossz tulajdonos. Fejére szól ki szót emel az Isten-nélküli, ám e hiányosságtól csak még fanatikusabb vallásos meggyõzõdés ellen, miszerint a piacot Adam Smith elméletének láthatatlan keze kormányozza mérhetetlen igazságossággal a köz, a szabadság és az egyenlõség érdekében. Méghogy Smith szabad piaca idealizált elvont fogalom, számtalan egyenlõ résztvevõ-szereplõvel, kérem? A monopol piacok pedig eleve nem ilyenek, ráadásul a különleges finanszírozású egészségügyi szolgáltatási piac finoman szólva speciális az alapozó közgazdasági elméletek agórai, egymással szabadon helyettesíthetõ egyszerû áruihoz képest? Ugyan ki hívná fel a jószerint szabad tájékoztatási funkciója nélkül egzisztáló sajtóval megvert, alulinformált, magyar társadalom figyelmét minderre? Milyen érdekbõl? 2005-ben a betegszállítás tortája, mintegy 6 milliárd forintot tett ki, öszszesen 3 millió szállítással. Ennek felét még mindig a Mentõszolgálat végezte, annak ellenére, hogy az azóta dolga végeztével távozott Takács Zoltán személyében a legnagyobb konkurens betegszállító vállalkozás tulajdonosát állította az élére a Magyarország Zrt. igazgatósági tanácsa. Az OMSz teljesítménye még perverziókkal terhes valóságunkban is természetes, hisz csak a Mentõszolgálat rendelkezik valóban országos hálózattal, és ugyancsak a patinás altruista szervezetnek van a feladat ellátásához szükséges kapacitása. Az összesen 42 alternatív beteg-

7 t é m a szállító vállalkozás 270 mentõkocsijával jelenleg nem volna képes jelentõsen tovább növelni piaci arányát. Takács ideje alatt amúgy is már többszázezer esettel növelték részesedésüket. Nem is szeretnék valójában a teljes tortát, csak a mazsolákat szemezgetnék ki belõle, ahogy az állami mentõsök régóta összegzik tapasztalataikat. Errõl árulkodik, hogy noha a feladatok több mint harmada fekvõbetegszállítás, a for-profit vállalkozások gépkocsijainak eleve csak mintegy negyede alkalmas erre. Sürgõsségi mentési munkára amelynek a finanszírozása nem alkalmas nyereségtermelésre láthatólag egyáltalán nem kívánnak vállalkozni. A Mentõszolgálat ellenállásának gyökere hosszú évek óta az, hogy nagy szüksége van gazdálkodásához a nyereséges tevékenységre, amivel javítja eszközállománya kihasználtságát is, lévén az éppen szabad, illetve tartalék kocsijaival végzi a betegszállítást. A Szent István napi tûzijáték tömegkatasztrófává alakulása, valamint az azóta szinte napi gyakorlattá váló brutális rendõrattakok alaposan mutatják mekkora szükség van a mentõk tartalék-kapacitására. A sérültek ellátására és elszállítására ilyenkor az egész közép-magyarországi régióból Budapestre rendelik az ilyen mentõjármûveket a többletfeladatok pufferolására. A nagy állami szolgáltató intézmények forráshiánya, legyen az OMSz, MÁV vagy más szervezet nem alapvetõen és kizárólag gazdálkodásuk hibájából származik, hanem a sok év alatt elmaradt beruházásokból, a forráselvonásból, magyarán alulfinanszírozásból. Úgy is fogalmazhatunk: a nem pótolt amortizációs veszteség hiányzik e rendszerekbõl. Látványos eladósodáshoz vezetett például a mentõknél, amikor megszûnt a lengyel Nysa gyártása, és a jóval költségesebb Toyota kocsikra kellett áttérni, jól érzékelhetõen lassult le a jármûvek cseréje. A Mentõszolgálat évtizedes célja, hogy a rohamkocsi a baleset helyszínére érjen 15 percen belül az ország területén bárhol. Ez javarészt teljesül, de mindenhol még mindig nem garantálható. A jelenlegi 219 mentõállomás csaknem harmadán nincs sürgõsségi ellátásra küldhetõ esetkocsi. Több komoly sérülttel járó baleset esetén mégis nélkülözhetetlenek az ezeken állomásozó tartalék jármûvek, hisz segítségük nélkül a mentõorvos csak a saját mentõjén tudná a legszükségesebb ellátás után egyesével elszállítani a traumatizált betegeket. Nyár végén mégis a 828 mentõegységbõl 113 megszüntetése 700 fõ elbocsátása hangzott el a nagyobb takarékoskodás hivatkozásával. Nagyon nehéz azt feltételezni, hogy egy szakminiszter ne lenne tisztában mindezen összefüggés jelentõsségével. Még akkor is, ha helytálló volt az Index értesülése a koalíciós egyeztetõ tárgyalások idejébõl, hogy a nem éppen egészségügyi szakpolitikusként nyilvántartott Gyurcsány több ponton is megfogta a kampányszlogenekkel operáló SzDSz-es tárcajelöltet bemutatkozásul. Mindennek fényében azt kell gondolni, a megtévesztés szándékával nem bontja ki a teljes igazságot az egészségügy-miniszter, amikor elképesztõen gátlástalan orcátlansággal mondja a királyi közszolgálati csatornán a Pártkelte nézõi arcába, hogy az az eltökélt célja, hogy az ellátás minõségét ne a rászoruló lakóhelye határozza meg Igaz, igaz, ezt már nem a mentõszolgálat megtizedelése kapcsán állította, hanem a gyógyszerforgalmazás teljes liberalizációja ürügyével persze a nyugati tapasztalatok alapján éppen olyan igaztalanul. A Magyar Gyógyszerész Kamara nem alaptalanul tiltakozik a húsbavágóan fenyegetõ, tervezett intézkedések ellen. Hisz a szerény vásárlóerejû kistelepüléseken a jelenlegi forgalmazási és lakosságarányos patikamûködtetési szabályozás nyújtotta védelem nélkül középtávon már éppen nem az ellátás javulása, hanem romlása prognosztizálható. Molnár doktor és pártja azonban nem aggályoskodik emiatt, annál sokkalta jobban motiválja õket az állami szolgáltatások körébõl kihasítható további üzleti lehetõségek megszerezéséhez alkalmas stratégiai pozíciók elfoglalása. A kormányfõ személye körül kitört belpolitikai válságot is sikeresen használták ki. Október elsejei hatállyal a mindennemû egészségpolitikai szakmai múltat nélkülözõ bankárra, Major Zoltánra sikerült lecseréltetniük a miniszterelnökkel a korábbi szocialista kötõdésû és a több biztosítós modellel kapcsolatban fenntartásokkal érzõ fõigazgatót. HOMO EXITUS HIRDETÉS 7

8 t é m a VIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, NOVEMBER w w w. u f i. h u Fotó: Stock.xchng Fiatalok külföldi munkavállalása El lehet menni Ezen a forró õszön már kevesen emlékeznek arra, mit is javasolt kormányfõnk néhány hónapja az õt kritizáló vállalatoknak és a fiataloknak, ha épp rosszkedvében volt. Most utánanéztünk, a fiatalok mennyire vették számításba Gyurcsány ajánlatát a külföldi boldogulásra. G yurcsány Ferenc december 10-én a Demos Magyarország nevû baloldali pártiskola rendezvényén azt találta mondani: az ország legnagyobb tehertétele az, hogy a magyar huszonévesek nem akarnak külföldön dolgozni. A magyar ember, kérem szépen, az Istennek sem akar megmozdulni. A lengyelek elindultak, a litvánok elindultak, a magyarok nem indultak el, a huszonévesek sem indultak el. A fizikai mobilitás hiánya az egyik legnagyobb tehertétele az országnak. DIPLOMÁS DILEMMÁK A gyurcsányi okfejtés egyszerû megoldása a kormányzatra nehezedõ problémáknak ben négyszázezer új munkahelyet ígért az MSZP. A munkanélküliségi ráta mára 7,4 százalékra nõtt a évi 5,6 százalékról augusztusi adatok szerint a pályakezdõ munkanélküliek száma re, a nyilvántartott álláskeresõk száma 378 ezerre tehetõ. Kritikus helyzetben vannak a 24 év alattiak, akiknek a 20 százaléka munkanélküli. Berde Éva, a Corvinus Egyetem docensének tanulmánya szerint egyre erõsödnek a frissdiplomások munkaerõpiacának feszültségei és 2004 között a pályakezdõ, diplomás munkanélküliek aránya fokozatosan növekedett, ami mára 10 százalék körüli értéket ért el. A diplomások közül elsõsorban a tanítók, a mezõgazdasági mérnökök, a közgazdászok és a jogászok találnak nehezen munkát. A pályakezdõ fiatalok munkanélkülisége a legsúlyosabb munkaerõ-piaci problémák közé tartozik. Ennek legfõbb oka, hogy a felsõfokú intézményekbõl háromszor annyi diplomás kerül ki, mint amennyit a munkaerõpiac igényel. Hiába van csaknem 35 ezer tartósan betöltetlen álláshely, a fiatalokat mégsem alkalmazzák szívesen a vállalatok vezetõi a munkatapasztalat hiánya miatt. Ráadásul, miközben a világon mindenhol folyamatosan nõ a szakmunkástanulók aránya, addig hazánkban a diploma megszerzése lett a fiatalok fõ célja. A felvételizõk nem az elhelyezkedési lehetõségek szerint választanak, sokszor elõnyben részesítik a sláger-, illetve a jól fizetõ szakmákat. Ezzel párhuzamosan az utóbbi években egyre gyengült a szakképzés presztízse. Egyre több fiatal tanul tovább érettségit adó középiskolákban, majd a felsõoktatásban. A szakmunkásképzésben a leggyengébbek maradnak, és közülük is sokan lemorzsolódnak. Ha valóban ilyen rosszak a kilátások, akkor várható lenne, hogy a fiatalok tömegesen próbálnak külföldön szerencsét. Mégis, más kelet-európai nemzetekkel (lengyelek, litvánok) szemben a magyarok nem mobilisak (Magyarországról 5250-en vállaltak munkát az Egyesült Királyságban ez az új tagállamokból jelentkezõ munkavállalók alig három százalékát jelenti). A KSH Migrációs elképzelések az unió küszöbén címû idei kiadványában arról olvashatunk, hogy a éves népesség 4 százaléka, mintegy háromszázezer ember tartja elképzelhetõnek, hogy külföldön dolgozzon. De ezen belül alig harmincötezer fõnek komoly a szándéka, azaz tényleges elõkészületeket is tett már a kinti munkavállalás érdekében. A többiek szándéka bizonytalan. A harminc alattiak körében a kivándorlás gondolatával játszók aránya lényegesen magasabb (közel 9 százalék) mint az idõsebbek körében. Ugyanakkor a harminc év alatti fiataloknak csak kevesebb mint egy százaléka tett már a megvalósítás 8

9 érdekében lépéseket. A középiskolások, talán élettapasztalat hiányában, bátrabbak: 60 százalékuk tervezi, hogy néhány hónapot, 47 százalékuk pedig, hogy néhány évet dolgozzon külföldön. Az úti célok közül Nagy Britannia, Németország és az Egyesült Államok a legnépszerûbb derül ki a huszonháromezer diák kikérdezésével készült felmérésbõl. Orvosok esete A z orvosi egyetemisták kiélezett helyzetben vannak. Náluk általános a külföldi álláslehetõség mérlegelése, de véglegesen senki sem akar máshol letelepedni. Egy felmérés szerint az orvostanhallgatók és a rezidensek 66 százaléka fontolgatja a külföldi munkavállalást. Nagy kérdés, hogy a kinti egzisztenciateremtést követõen mikor tudnak majd visszailleszkedni a hazai viszonyok közé sokuk tisztában van azzal, hogy ha a szakmájában helyezkedik el, lehet, hogy életre szólóan kint rekedhet. A Magyar Kórházszövetség szerint tartani kell a tömeges elvándorlástól, hiszen az EU-tagállamok többségében az orvosi bérek öt-tízszer magasabbak a magyarokénál. Már ma is sok a nyugati munkavállalás. Csak orvosból az elmúlt évben ötszázötvenen hagyták el hazánkat, hogy nyugaton próbáljanak szerencsét. Az orvosok egy hétvégi ügyelettel többet keresnek, mint idehaza egy hónap alatt. Nyugaton tárt karokkal várják õket, mivel az orvos- és ápolóhiány általános európai jelenség. Németországban ezer orvosra és ezer szakápolóra lenne szükség, de óriási a szívóereje Angliának és a skandináv országoknak is (Angliában az orvosok 40 százaléka külföldi). Idehaza százalékosra tehetõ az orvoshiány, ami a fõvárosban 8-10, vidéken MENNI VAGY NEM MENNI A fiatalok jellemzõen a középiskola vagy a sikertelen felvételi után döntenek a külföldi munkavállalás mellett, de sokan a fõiskola, egyetem alatt halasztanak egy-két szemesztert a kiutazás idejére. A kiutazók másik nagyobb csoportja a diplomaszerzés után, eredménytelen álláskeresés vagy rosszul fizetett munkahely esetén próbál szerencsét külföldön. Andi (27) sokat gondolkodott, mi a jobb megoldás: itthon maradni, ahol biztos állása, otthona van, ahol a családja és barátai élnek, vagy elindulni egy idegen országba, ahol mindent elölrõl kell kezdeni, ahol alkalmazkodni és megalkudni kell. A kiutazás oka egyszerû: megismerek egy másik kultúrát, és magas szinten elsajátíthatom az angol nyelvet, amely ismerete nélkül Magyarországon nem lehet igazán jó állást kapni magyarázza a döntés okait Andi. A jobb megélhetés és a kalandvágy miatt vállalt külföldi munkát István (27) is: Elvégeztem egy fõiskolát, és azt vettem észre, hogy szinte nehezebb munkát találni egy diplomával, mint egy szakmunkásképzõvel. Idegenforgalmat tanultam, és ezzel vagy el sem tudsz helyezkedni a munkaerõtöbblet miatt, vagy találsz munkát, de olyan méltánytalanul alacsony fizetésért, hogy abból nemhogy egy életet nehéz megalapozni, de még megélni sem könnyû. Végül Írországban vállaltam munkát. Nagyon szeretem a hazámat, így megígértem magamnak, hogy mindenképp hazatérek néhány éven belül, és a kint szerzett pénzt és egzisztenciát otthon kamatoztatom. A külföldi munkavállalás népszerû fajtái közé tartozik az au-pairkedés. A szállásért, ellátásért és zsebpénzért cserébe (ez adómentes) házimunkát vállalnak a fiatalok, amelybe természetesen a bébiszitterkedés is beletartozik. Egyes cégek önkénteseket szerveznek a világ minden tájára. A jelentkezõ fiatalok pár hét vagy hónap alatt az általuk kiválasztott országban önkéntes munkát végeznek karitatív szervezeteknél, kórházakban, természetvédelmi vagy egyéb alapítványoknál, cserébe szállást és teljes folytatás százalék, a hiányszakmákban (aneszteziológia, intenzív terápia, patológia, radiológia, infektológia, neurológia) pedig vészesen magas. A szükséges 1500 helyett fiatal végez évente a hazai orvosegyetemeken, a friss diplomások negyede azonban nem is kezd orvosként dolgozni. A kivándorlók helyére magyarul beszélõ ukrajnai és romániai orvosok jönnek, ám a Kamara szerint a külföldiek munkavállalását csak megfelelõ minõségi kontroll mellett szabad megengedni. Az EU-csatlakozás óta vonzóbb az orvosi pálya, valószínûleg a szabad külföldi munkavállalás miatt. A csatlakozás után a túljelentkezés hat és félszeresére nõtt az orvosegyetemeken. 9

10 t é m a VIII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, NOVEMBER w w w. u f i. h u ellátást kapnak. Egy ilyen nyaralás így mindössze az útiköltségbe kerül. A vendéglátásban, a turizmusban, a mezõgazdaságban, iparban és egészségügyben mindig vannak szabad munkahelyek Nyugaton. A hónapokra tervezett, de sokszor évekig tartó külföldi munkát elvállaló fiatalok reményteljesen indulnak neki az új lehetõségeknek. Természetesen számtalan elõkészületre van szükség, mielõtt a fiatal külföldön vállalhat munkát. Vízumok, engedélyek, igazolások, induló pénzösszeg Japánban például félmilliós forintnak megfelelõ kezdõ tõkét kell egy fiatal, külföldi munkavállalónak felmutatnia. A bürokrácia útvesztõin túljutva meg kell szervezni az utazást, a szállást, és persze meg kell találni magát a munkalehetõséget is. Ha valaki munkát vállal, mindenképpen figyeljen arra, hogy legyen szerzõdése, ami tartalmazza a bért, a munkavégzés helyét, a munkaidõt, azt, hogy a túlórát fizetik-e, vagy lecsúsztatható, a szabadnapok és a szabadságok számát, a felmondás módját. Elõre állapodjanak meg a bérben, az elvégzendõ munkában és abban, hogy biztosítanak számára szállást és ellátást. javasolja Andi. Ha valaki hosszabb idõre szeretne kint maradni, regisztráltassa magát a Home Office-nál, és kérje meg a National Insurance Number-t is. Ez olyan, mint nálunk a TAJ-szám, nélküle több adót és járulékot kell fizetni. A szálláskeresésre is ügyelni kell, mert a külvárosi lakások olcsóbbak, de az útiköltség sokkal drágább lesz, mondja István. Az ügyintézés itt kicsit macerás. Az ember mindig azt mondja, hogy a magyar bürokrácia milyen siralmas, de az még biztosan nem volt Írországban. A rendszerük bonyolult és logikátlan. Nem is az intézés komplikált, hanem az, amíg kideríted, hogy mit, hol és miképp lehet megoldani. NYUGATI FÉLELMEK Az uniós országok nem várták tárt karokkal az új tagállamok munkavállalóit. 10 Nem mindegyik munkáltató tartja be a megállapodásokat Hiába számít a munkavállalás szabadsága az Unió egyik alappillérének, a magasztos ideált a nemzeti és a gazdasági önérdek felülírta ben az EU mind a tizenöt régi tagállama bejelentette: a korábbi ígéretek ellenére korlátozza a csatlakozó országok polgárainak külhoni munkavállalását elején elsõsorban német és osztrák (vélhetõen a szakszervezetektõl eredeztethetõ) nyomásra a tizenötök kezdeményezték, hogy a csatlakozási szerzõdések tartalmazzák a szabad munkavállalás átmeneti ideje korlátozásának a lehetõségét, és a (összesen hét-) évnyi megvonás mellett döntöttek. A kormányzati korlátozások mellett a bennszülöttek sem örülnek maradéktalanul a kelet-európai dolgozóknak. Nem mindegyik munkáltató tartja be a megállapodásokat, és akkor nehéz helyzetbe kerülhetnek a munkavállalók. Andinak is voltak negatív tapasztalatai: Az angolok többnyire segítõkészek és kedvesek a külföldiekkel. Persze, kicsit más megítélés alá esnek a kelet-európai segédmunkások. Sajnos eléggé kihasználnak bennünket, fõleg a vendéglátóiparban. Nekem a saját munkáltatómmal voltak gondjaim. Nem fizették ki a túlórát annak ellenére, hogy megígérték, és az elõszerzõdés tartalmazta ezt. Balkáni körülmények uralkodtak a személyzeti szálláson (mindent ellepett a penész), és gyakran beleszóltak a magánéletünkbe, a szabadnapokon is be kellett menni a meetingekre. Nem teremtették meg a munkavégzéshez szükséges normál körülményeket. Andi hozzáfûzte: ezek az õ tapasztalatai, és természetesen vannak rendes munkáltatók is. Istvánnak nincsenek különösebb gondjai az írekkel. Az emberek segítõkészek és kedvesek. A fiatalok viszont elég ellenszenvesek. Õk viszont nem csak a külföldiekkel azok, hanem az idõsebb írekkel is. De természetesen ezt sem lehet általánosítani. Õk sem ellenszenvesek, inkább csak tanulatlanok. Itt nem annyira jellemzõ az etikett. Az emberek egyszerûen élnek, még az üzletemberek is minden gond nélkül köpködnek az utcán és felteszik a lábukat az asztalra. Írország és Anglia megnyitotta kapuit a keletiek elõtt. De a többiek rövid távú elzárkózása kétélû fegyver: a nyugati országok is demográfiai problémákkal és munkaerõhiánnyal küzdenek, így hoszszú távon el kell dönteniük, hogy európai vagy afrikai-ázsiai bevándorlókkal akarják-e megoldani a fenntartható gazdasági fejlõdést. ISTENNEK SEM MENNEK? Mi lehet a magyar helybenmaradás oka? Az egyik legfõbb ok a magyar lakosság alacsony szintû nyelvtudása. A tizenöt éven felüli magyarok idegennyelv-ismerete az Európai Unióhoz csatlakozó államok közül a legalacsonyabb. A népszámlálási adatok szerint a magyar felnõtt lakosság 19,2 százaléka képes idegen nyelven másokat megérteni és magát megértetni. Ugyanez az arány jellemzi az egyetemistákat is. Ezzel szemben az Európai Unióban az idegen nyelvet ismerõk aránya 53 százalék.

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! Az augusztusban előfizetők között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536.

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A szeptemberben elõfizetõk között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536.

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A júniusban előfizetők között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

Karácsonyi előfizetési akciónk!

Karácsonyi előfizetési akciónk! Németh Kristóf válogatása kedvenc költőitől: Márai Sándor: Az ünnepekről, József Attila: Betlehemi királyok, Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony, Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik, Reményik Sándor:

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A májusban előfizetők között is értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! A novemberben elõfizetõk között értékes Ulpius ház és Vox Nova könyvcsomagot sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére

Részletesebben

Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax: 1-266-6590, Tel.: 411-1348 Az

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! A decemberben elõfizetõk között értékes Ulpius ház és Vox Nova könyvcsomagot sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! Az áprilisban elõfizetõk között értékes Vox Nova cédéket sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

Részletesebben

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Név: Település: Ir.szám: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A februárban elõfizetõk között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelõlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

www.ufi.hu Rendelje meg most az Ufit! Az áprilisban előfizetők között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki!

www.ufi.hu Rendelje meg most az Ufit! Az áprilisban előfizetők között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! Rendelje meg most az Ufit! Az áprilisban előfizetők között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax:

Részletesebben

Rendelje meg most az Ufit! Név: Ir.szám: Település: Cím: Telefon: Mobil: E-mail:

Rendelje meg most az Ufit! Név: Ir.szám: Település: Cím: Telefon: Mobil: E-mail: Rendelje meg most az Ufit! A szeptemberben előfizetők között értékes Vox Nova ajándékokat sorsolunk ki! A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536.

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! A márciusban elõfizetõk között értékes Vox Nova cédéket sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni:

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

36 Kínai gasztókörkép

36 Kínai gasztókörkép TARTALOM 12 A Nagy Párbeszéd 28 Beszélgetés Vass László cipészmesterrel 53 A Menzel-jelenség 19 Reakciós sakk a Közel-Keleten 36 Kínai gasztókörkép 54 Török Ferenc: minden út a Moszkva térre vezet KÖZÉLET

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap

Ingyenes közéleti lap II. évfolyam, 2. szám, 2012. április-május Újra divatban a magyar Kalocsai, matyó, kalotaszegi újra divatba jöttek a legnépszerűbb magyar motívumok. Ami pár éve még cikinek 11. számított, az mára divatos

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS

/ Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra. Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS CIVILHETES Jegyzet / Esztergom / Régió Demokratikus ABC / Blogfigyelő / Kultúra Mikulás II. ÉVFOLYAM 20. SZÁM / 2012. DECEMBER 4. / ELEKTRONIKUS KIADÁS y A ZENÉSZKLUB BEMUTATJA Jegyárak helyszínen 1.200

Részletesebben

Rádió melnöke (Korridor.hu, szavazás,

Rádió melnöke (Korridor.hu, szavazás, L A P Z S E M L E Némi hasonlóság a Fidesz nem a választásokon elérendő demokratikus kormányváltásra, hanem az idegen megszállók elkergetésére, forradalomra, a demokratikus rendszer megdöntésére mozgósít.

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

Több levegõt a belvárosnak

Több levegõt a belvárosnak CIV. évfolyam, 15. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Összeomló betegellátás? Várhatóan több ezer praxisban szûnhet meg a betegellátás, ha nem születik megfelelõ

Részletesebben

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11.

I. évfolyam 10. szám 2003. december 11. Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Szegény város, magas prémium? Anovemberi testületi ülés legnagyobb érdeklõdést kiváltott napirendi pontja a polgármester prémiumának megállapítása

Részletesebben

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! Az augusztusban előfizetők között három darab 10.000 Ft-os könyvcsomagot sorsolunk ki! Név:... Város:... Ir.-szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Magyar gulágokra emlékezve

Magyar gulágokra emlékezve Hajdú-bihari [ I. évfolyam 18. szám 2007. október 17. ] Fotó: Nagy Gábor Magyar gulágokra emlékezve Könyvek, emlékezések, sírkertek, emlékművek együtt adnak teljes képet a múltról. Ezért viszi a szülő

Részletesebben

NEM ISMÉTLIK MEG A NÉPSZAVAZÁST

NEM ISMÉTLIK MEG A NÉPSZAVAZÁST VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MUNKÁSPÁRTI HETILAP BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! TIZENÖT ÉVES A MUNKÁSPÁRT Ezekben a napokban emléklappal köszöntjük a párt alapítóit, mindazokat, akikkel együtt másfél évtizede

Részletesebben

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint

Hagyod, hogy a pénzük döntsön? 200 forint 2013. október 12. MUNKÁSPÁRT 2013. október 12. 1 200 forint Hagyod, hogy a pénzük döntsön? Alapvető élelmiszer ÁFA: 0%. Gazdagok vagyonadója: 40%. Többkulcsos SZJA? Igen! Alanyi jogon járó nyugdíj? Igen!

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM OLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉV. 11. SZÁM n 2008. NOVEMBER A TARTALOMBÓL n Egy szenvedélyes európai polgár José Manuel Barroso az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

Részletesebben