KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM 2012. MÁJUS"

Átírás

1 KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN...7 FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS...23 FELZÁRKÓZTATÁS...29 MUNKAHELYTEREMTÉS.. 35 EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS...41 SZOCIÁLIS TRANSZFEREK ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS...47 RÉGIÓS ÖNTUDAT ÉS ÉRTÉKTÁR

3 BEVEZETÉS 1.1. Kelet-Magyarország: a határok Ezen programjavaslatban nem az Európai Unióban szokásos hét magyarországi régiót vettük alapul, hanem néhány alapvető társadalmi-gazdasági és fejlettségi mutató alapján három részre osztottuk az országot. A fejlettségi mutatók alapján Budapestet kiemeltük az ország többi részéből, míg a tizenkilenc megyét két csoportra osztottuk: Kelet-Magyarországra és a többi megyére. Magyarország legszegényebb térségei döntő többségben Kelet-Magyarországon találhatók. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg szinte egésze leszakadó terület, míg Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék többsége is hátrányos helyzetű. E megyékben közösek a depriváció legfontosabb mutatói: a munkanélküliségi ráta és a szegénységi ráta. E tekintetben Bács-Kiskun és Csongrád eltérő képet fest, Dél-Dunántúl pedig a területi különállás okán került ki. Természetesen Dél- Dunántúlon is találunk elmaradott területeket így Baranya megyében és környékén is alkalmazható a Kelet-Magyarország számára javasolt intézkedések többsége A régió kiemelt szerepe Kelet-Magyarország társadalmi-politikai helyzete egyre jobban eltér az országos átlagtól. Miután a Fidesz-kormány láthatóan lemondott erről a régióról, a korábban is jelen lévő szociális problémák ma már robbanással fenyegetnek. A munkanélküliség, a többségkisebbség viszony problémái, valamint a romló közszolgáltatások oda vezetnek, hogy a régió az egyébként romló helyzetű Magyarországhoz képest is leszakad. Mindeközben a politikai szereplők adósak a hatékony válaszokkal. Ma három különböző típusú választ lehet megkülönböztetni: A Fidesz-kormány programja: a régió teljes figyelmen kívül hagyása. A Fidesz politikai-stratégiai számításból egyszerűen úgy tesz, mintha a probléma nem létezne. A jobboldali kormánypárt felismeri, hogy a választások megnyeréséhez nincs szüksége e régióra éppen ezért nem is igyekszik azt megnyerni. A liberális laissez-faire program. Ennek lényege, hogy az ország egészének fejlődése majd spontán leszivárog e régióba; hogy minden, kifejezetten e térségnek szánt megoldás csak problémákat okoz, és hogy a jelzett gondokat legyen szó a munkanélküliségről vagy az etnikai feszültségekről nem speciális helyi problémákként kell kezelni, hanem olyan általános, az ország fejlettségével összefüggő kérdésekként, amelyek Magyarország gazdasági fejlődésével fognak majd megoldódni. 3

4 A Jobbik által képviselt radikális-populista látszatmegoldás. A Jobbik a problémákat nem megoldani, hanem kiélezni próbálja, egyértelmű politikai-hatalmi ambíciók által vezérelve. A baloldal egyik fenti választ sem fogadhatja el. Van ugyanis más lehetőség is. Ez pedig egy baloldali értékeket figyelembe vevő, szociáldemokrata program, amely bátran nyúl azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a rendszerváltás óta az elkötelezettség vagy az elképzelések hiánya miatt a hatalomban egymást váltó pártok nem használtak. Éppen ezért teszünk javaslatot egy kifejezetten Kelet-Magyarország problémáira reflektáló, komplex baloldali program megalkotására. A programunknak három fő célja van: Valódi, hatékony és kifejezetten baloldali válaszok kidolgozása a régió felzárkóztatására Annak demonstrálása, hogy a baloldal kiemelt prioritásként kezeli a régió problémáit Politikai eszközök kidolgozása a régió érdekérvényesítésének megszervezésére 1.3. A program alapelvei A különlegesség elve. A program felismeri, hogy a régióban a Magyarország más részein alkalmazható megoldások nem működnek, és ezért speciális, célzott programokat kínál. A pozitív diszkrimináció elve. A program leszámol a laissez-faire illúzióval és deklarálja, hogy a régió felzárkóztatása érdekében erőteljes állami beavatkozásra és pozitív diszkriminációra van szükség. A megkülönböztethetőség elve. A program lehetőséget ad, hogy karakteres baloldali válasz szülessen, ami minden esetben kontrasztba állítható és alternatívát jelent a kormányzati semmittevéssel és a radikális-populista elképzelésekkel. A piacmoderáció elve. A program elismeri, hogy e régióban a klasszikus kapitalista eszközök nem működnek- Piacmoderáció nélkül lehetetlen a régió problémáit kezelni. Az alulról építkezés elve. A program felismeri, hogy az erős politikai elkötelezettséggel párosuló magas szintű szakértői segítség a helyi kezdeményezéseket kell, hogy támogassa. Jelen anyagunk a problémák bemutatására és a megoldási lehetőségek felvillantására vállalkozik, elsősorban vitaanyagnak tekinthető. Célunk kettős: annak demonstrálása, hogy a régióval kiemelten foglalkozni kell s annak bizonyítása, hogy igenis lehet innovatív ötletekkel, újszerű megoldásokkal sikereket elérni A Kelet-Magyarország program felépítése 4

5 Anyagunk az alábbiak szerint épül fel: I. Audit problématérkép A régió problémáit általában véve jól ismerjük ám sokkal kevesebbet tudunk az egyes problémák relatív súlyáról a választói gondolkodás tekintetében, valamint a problémák egymáshoz való viszonyáról és összefüggésrendszeréről. Éppen ezért a programalkotás kiindulópontja egy olyan komplex audit, amely empirikus módon vizsgálja a régió különlegességét. II. Szakpolitikai megoldások A fenti auditra épülnek az egyes szakpolitikai területeken a konkrét programanyagok. A konkrét szakpolitikai programok újszerű megoldásokat kínálnak mind tartalmi, mind formai értelemben. Tartalmi értelemben a szakpolitikai programok nem a makroszemléletet jellemző felülről-lefelé logikára épülnek, hanem a problémákat a választói percepcióból kiindulva vizsgálják. Ezért nem a pártok programalkotásában megszokott és a programalkotók fókuszát jellemző, a mindenkori minisztériumi struktúrához igazodó szerkezetben készülnének. Ehelyett a szakpolitikai megoldások öt plusz egy területre terjednének ki. A programok minden esetben konkrét megoldási javaslatokat tartalmaznak. A feszültségcsökkentés programja: E program komplex módon kezeli az etnikai konfliktusokat és a robbanással fenyegető szociális problémákat. Ez a fejezet tartalmazza javaslatainkat a rend és biztonság kérdésköre tekintetében. A felzárkóztatás lehetőségei: E program komplex módon tartalmazza azokat az eszközöket, amelyeket az állam eszközeivel már ma is biztosíthat a régió számára. Többek között az infrastruktúra-fejlesztés, az európai támogatások célzott felhasználása és a direkt állami feladatvállalás kérdései tartoznak ide. Munkahelyteremtés: A harmadik programelem fókuszában a munkahelyteremtés áll, elsősorban mezőgazdasági és ipari területen. Kiindulópontja, hogy miközben a fejlett európai országok tendenciáival összhangban a magyar gazdaság egésze is a szolgáltatások felé tolódik el, e régióban kiemelt szerepet kap a hagyományos gazdaság legalább egy részének talpra állítása. Egészségügy és oktatás: Negyedik programelemünk foglalkozik az állami szolgáltatások elérésének és színvonalának kérdésével; azzal, mit kell és lehet tenni speciálisan a régió érdekében az egészségügy, az oktatás és általában a közszolgáltatások terén. Szociális transzferek és társadalmi együttélés: Ötödik programunk foglalkozik a szociális juttatások és a társadalmi együttélés kérdéseivel, komplexen kezelve azt a segélyektől kezdve a nyugdíjakig. Olyan megoldási javaslatokat tartalmaz, amelyek a 5

6 rendszerek egészének semlegességét megőrizve lehetőséget adnak a régió speciális problémáinak kezelésére. + 1 Régiós öntudat és értéktár: A fenti programok hagyományos baloldali értékeken alapuló, de modern válaszokat dolgoznak ki a régió problémáira. A plusz egy abból indul ki, hogy még a szociális problémákkal sújtott területeken is kell léteznie valamilyen pozitív azonosulási lehetőségnek- Ezért e programunk azt mutatja be, milyen területre fókuszálva lehetnek büszkék a kelet-magyarországi állampolgárok eredményeikre. E plusz egy program különösen élesen megy szembe a Jobbik csak a frusztrációt becsatornázni igyekvő, a feszültségek élezésére épülő programjával. 6

7 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN Elemzésünk célja, hogy megismerjük a régió legfontosabb statisztikai mutatóit, ezeken keresztül képet kapjunk a Kelet-Magyarországon élők munkaerő-piaci, egészségügyi, oktatási vagy épp bűnözési helyzetéről. Az alábbiakban először a KSH adatai segítségével mutatjuk be a régió helyzetét, majd közvélemény-kutatási eredményeket1 ismertetünk KSH-adatokon alapuló elemzés Demográfia A hét megyéből álló Kelet-Magyarország régióban él hazánk lakosságának 31 százaléka, hozzávetőlegesen három millió ember. A fővárosba összpontosul az ország lakosságának közel hatoda: 1,7 millió állampolgár. A lakosság 52 százaléka pedig a nyugatmagyarországi régiókban él. 1. táblázat Az egyes régiók lakossága (2011) A 2000 és 2010 közötti években az eltérő mértékű népességfogyás és a jelentős mértékű elvándorlás hatására alakultak ki az itt látott számok. A második évezred első évtizede alatt Kelet-Magyarország népessége közel hét százalékkal csökkent, míg ugyanezen idő alatt Budapest csak két százalékot veszített lakosaiból. Magyarország többi része pedig egy százalékos mértékben gyarapodni is tudott. A Kelet-Magyarország régiót tehát igen komoly népességcsökkenés érte, elsősorban az elvándorlás miatt: tíz év alatt elvesztette lakosainak hét százalékát, mintegy kétszázezer embert fősországosreprezentatívkutatás,Ipsos( ) 7

8 2. táblázat Az egyes régiók lakosságának változása 2000 és 2010 között A régió fogyásában közrejátszik az a drámai tény is, hogy a rossz egészségügyi körülmények miatt a születéskor várható élettartalom is alacsonyabb, mint az ország más részein. Egy Kelet-Magyarországon születő férfi születése pillanatában várhatóan három évvel kevesebbet fog élni, mintha a fővárosban született volna, de az ország más részein élőknél is közel egy egész évvel rövidebb életre számíthat. 3. táblázat Születéskor várható élettartam régiónként,

9 Munkanélküliség A keleti régióban élők igen súlyos munkanélküliséggel néznek szembe. A nyilvántartott álláskeresők aránya négyszerese a budapesti és kétszerese az ország többi részén mért adatnak. Kelet-Magyarországon minden negyedik gazdaságilag aktív állampolgár azaz olyan ember, aki nem tanul, nem beteg, tehát potenciális munkavállaló munkát keres januárjában több mint háromszázezren kerestek munkát a térségben. 4. táblázat A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Különösen nehéz az itt élő fiatalok helyzete: a gazdaságilag aktív népességben a 25 év alatti munkanélküliek arányaiban tízszer annyian vannak Kelet-Magyarországon, mint Budapesten. 5. táblázat 9

10 A 25 éven aluli munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Míg a fővárosban az aktív népesség alig négytized százalékát jelentik a fiatal munkanélküliek, addig Kelet-Magyarországon ez az arány négy százalék. A keleti régió teljes aktív népességében tehát százból négyen fiatal munkanélküliek az ország más részein alig ketten. Tovább nehezíti a megélhetést Kelet-Magyarországon, hogy akinek van is munkája, az is jóval kevesebbet keres, mint a fővárosban vagy az ország más részein élő munkavállalók. Keleten egy dolgozó ember átlagosan nettó 113 ezer forintot vitt haza, a fővárosban ennél mintegy 45 százalékkal több volt az átlagkereset, de még az ország többi részén élő munkavállalók is közel tíz százalékkal többet kerestek. 6. táblázat Átlagos havi nettó kereset, Egészségügy, oktatás A Kelet-Magyarországon élők az állami szolgáltatásokból sem részesülnek úgy, mint a tőlük nyugatabbra élők. Jól mutatja ezt, hogy keleten a legalacsonyabb a lakosra jutó kórházi ágyak száma: a fővárosban másfélszer annyi kórházi hely van, mint Kelet-Magyarországon, de az ország más részein is átlagosan tíz százalékkal több kórházi férőhely található. 10

11 7. táblázat Tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma, 2010 Még drasztikusabb a keleti régió egészségügyi helyzete, ha a kórházi ágyakon túl a dolgozó orvosok számát nézzük. Egy dolgozó orvosra a fővárosban 150 lakos jut: ha egy orvos Kelet-Magyarországon dolgozik, akkor majdnem háromszor ennyi, 415 ember tartozik a felügyelete alá. Másképp megfogalmazva, egy Kelet- Magyarországon dolgozó orvosnak elvileg közel háromszor annyi beteget kellene ellátnia, mint fővárosi kollégájának. 8. táblázat Egy dolgozó orvosra jutó lakosok száma, 2010 A közoktatásban valamivel kisebb a keleti régió hátránya, de egyértelmű, hogy tanárnak is itt a legnehezebb lenni. A tanár-diák arány annál jobb, minél alacsonyabb: ha egy tanárra kevesebb gyerek jut, akkor jobban oda tud figyelni rájuk, jobban tud egyéni 11

12 képességeikre fókuszálni. Kelet-Magyarországon lenne minderre, az egyéni odafigyelésre és törődésre a legnagyobb szükség ezzel szemben azt látjuk, hogy itt a legmagasabb az egy tanárra jutó diákok száma: a kelet-magyarországi tanárok mintegy húsz százalékkal jobban leterheltek, mint fővárosi kollégáik. 9. táblázat Egy tanárra jutó tanulók száma, Bűnözés A bűnözési mutatók közül elsősorban az embereket közvetlenül és biztonságérzetükben leginkább érintő két típust mutatjuk be: a személy elleni bűncselekmények és a súlyos testi sértést okozó támadások előfordulását hasonlítjuk össze. A személy elleni bűncselekményekben egyértelmű, hogy Kelet-Magyarországon a legrosszabb a helyzet az országban: lakosra 32 személy elleni bűncselekmény jutott 2011-ben: közel 25 százalékkal több, mint az ország többi részén, és majdnem másfélszer annyi, mint a fővárosban 12

13 10. táblázat Tízezer lakosra jutó személy elleni bűncselekmények száma, 2011 Hasonlóan rosszak a régió mutatói a súlyos testi sértés tekintetében: lakosra 17 súlyos testi sértést regisztrált a rendőrség 2011-ben: ez mintegy 55 százalékkal több, mint a fővárosban, és 25 százalékkal több, mint az ország többi részén. 11. táblázat Tízezer lakosra jutó súlyos testi sértések száma,

14 2.2. Önbevalláson alapuló elemzés Gazdasági aktivitás A gazdasági aktivitás tekintetében a kelet-magyarországiak jól láthatóan elmaradnak mind Budapesttől, mind az ország többi részétől. A keleten élők mindössze 38 százaléka vallotta magát aktív keresőnek, szemben a budapesti 43 százalékkal. Még súlyosabb a keleten élők lemaradása az ország többi részéhez képest: a nyugatibb megyék 46 százalékos aktivitási aránya mintegy 25 százalékkal magasabb arány a keleti régióhoz képest. Kelet-Magyarországon tehát a felnőtt lakosság közel 40 százaléka nem végez olyan munkát, ami után fizetést kapna. 12. táblázat Az aktív keresők aránya régiónként A kelet-magyarországiak vannak leginkább ráutalva az államra, mint foglalkoztatóra: keleten az aktív keresők 44 százaléka dolgozik állami alkalmazottként vagy közalkalmazottként. Ez az arány több mint 20 százalékkal magasabb, mint az ország más részein. Kelet-Magyarországon az állami munkahelyek esetleges csökkenésével még drámaiabb mértéket öltene a munkanélküliség. 14

15 13. táblázat Az állami alkalmazottak, közalkalmazottak aránya a foglalkoztatottak körében Akár munkajövedelemről, akár szociális segélyről van is szó, egy átlagos keletmagyarországi család jóval kevesebb pénzből él meg, mint az ország más részein élők. A kelet-magyarországiak közel harmada olyan háztartásban él, ahol kevesebb, mint havi 90 ezer forintból kell megélni (saját bevallása szerint). Az ország keleti felén másfélszer annyi ilyen háztartást találunk, mint az ország többi részén. 14. táblázat A háztartások havi összes nettó jövedelme: a legfeljebb 90 ezer forintból élők aránya A háztartások helyzete Az alacsony kereset mellett nem meglepő, hogy a kelet-magyarországiak élnek meg hónapról hónapra a legnehezebben. 15 százalékuk már most eladósodott és kölcsönökből, külső segítségből él ezek nagy része vélhetően uzsorakölcsön és nem banki 15

16 vagy rokoni kölcsön. A kelet-magyarországi régióban másfélszer annyi család él ilyen súlyos eladósodottságban, mint az ország más részein. 15. táblázat Eladósodottak, kölcsönből vagy külső segítségből élők aránya A válaszadók további kilenc százaléka számolt be arról, hogy meglévő tartalékaikat kell felélniük. A kelet-magyarországiak negyede tehát olyan helyzetben él, amely hosszú távon nem fenntartható: jövedelmük nem tudja fedezni kiadásaikat. 16. táblázat Számlatartozások az ország egyes régióiban. Milyen típusú tartozása van? A kutatás során felmérték azt is, hogy a tartozások milyen területen jelentkeznek: közüzemi számlákkal vannak inkább elmaradva vagy egyéb számlatartozásuk van. A tartozások tekintetében azt látjuk, hogy a kelet-magyarországiak mindkét területen jobban 16

17 eladósodottak, mint az ország más részein élők. Elsősorban közüzemi tartozásokat halmoztak fel: 15 százalékuk tartozik jelentősebb összeggel a szolgáltatóknak. A régióban a legmagasabb továbbá azok aránya, akiknek egyéb számlatartozása is van. Mindkét esetben tehát körülbelül 25 százalékkal magasabb a tartozásokat felhalmozók aránya keleten, mint az ország más részein. A kelet-magyarországiak ugyanakkor a devizahitelezésből inkább kimaradtak, mint az ország többi részén élők, lakásvásárláshoz az itt élők csak tizede vett föl hitelt. A keletmagyarországiak viszont átlag fölött használták fel a devizahitelt arra, hogy személygépkocsit vegyenek vagy szabad felhasználású hitellel könnyítsenek az életükön. Az utóbbi két év során a törlesztőrészletek drasztikus növekedése tehát őket is érintette, még ha a felvett összeg vélhetően jóval alacsonyabb volt, mint a lakáshitelesek esetén. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy bár a devizahitelesek megmentésekor elsősorban a lakáshitelesekre szokás gondolni, Kelet-Magyarországon sokaknak más típusú hitele van hiszen nekik nem lakásra, hanem autóra vagy épp munkaeszközre kellett a hitel. 17. táblázat Hiteltípusok az egyes régiókban A kelet-magyarországiak rosszabb helyzetét mutatja, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkeznek. A kutatások azt mutatják, hogy a régióban élők lényegében minden vagyontárgy esetén kivéve a földet és a mezőgazdasági ingatlant le vannak maradva az ország más részein élőktől. A legnagyobb lemaradást a modern műszaki termékek esetén látjuk (például: digitális fényképezőgép, DVD-lejátszó). Az alapvető tárgyak között az automata mosógépnél találjuk a legnagyobb különbséget: az ország nyugati felén élők 87 százalékával szemben a keleten élők csak 77 százaléka rendelkezik automata mosógéppel. A keleten élők digitális elszigetelését mutatja, hogy húsz százalékkal kevesebb kelet-magyarországinak van otthoni internet hozzáférése, mint az ország más részein élőknek. 17

18 18. táblázat Az egyes háztartások vagyontárgyakkal való ellátottsága A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása tekintetében a régió lakói lényegében négy esetben mutattak különbséget az ország többi részétől: keleten átlag feletti a roma identitás és a munkanélküliség vállalása, míg átlag alatti az értelmiségi önbesorolás. Romának a kelet-magyarországiak 13 százaléka vallotta magát: másfélszer annyian, mint az ország más részein és kétszer annyian, mint a fővárosban. Mivel egy kutatás során csak így, önbevallás alapján lehet képet kapni a hazai roma kisebbségről, fontos megjegyezni, hogy e 13 százalék nem azt jelenti, hogy ennyi a valós arányuk, csupán azt, hogy a felnőtt népesség 13 százaléka a kérdésre felvállalta roma identitását. A vidéki értelmiség hiányát jól mutatja, hogy a népesség kevesebb, mint ötöde tekinti magát annak, szemben a budapesti aránnyal, ahol 28 százalék tekintette magát értelmiséginek. 19. táblázat 18

19 Választott csoportba tartozás A kelet-magyarországiak értékválasztásukban egyértelműen egyenlőségpártiak és tekintélytisztelők. Ezekre a dimenziókra a magyarországi kutatások rendszerint hasonló kérdésekből következtetnek: a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadásánál a szegénység, a jövedelmek közti különbséget kell megítélniük a választónak: elfogadhatónak, kívánatosnak tartják-e ezeket. A régióban élők utasítják el messze a legnagyobb mértékben azt az állítást, hogy rendjén való az, ha valaki milliókat keres: 61 százalékuk határozottan, ellenzi, hogy valaki ekkora jövedelmet kapjon. Összesen a régióban élők közel négyötöde gondolja tehát azt, hogy a milliós fizetések helytelenek táblázat Állítás: Rendjén való dolog, hogy vannak, akik milliókat keresnek. A tekintélyelvűséget elsősorban a fiatalok, gyerekek viselkedéséről, elvárt neveléséről szóló valamint az erős vezető iránti igényt kifejező állításokkal vizsgálják. A keleten élők válaszaiban e téren is karakteres véleményt látni: a kelet-magyarországiak 45 százaléka teljes mértékben, további 32 százaléka pedig inkább egyetért azzal az állítással, hogy a gyereknek elsősorban engedelmességet és tekintélytiszteletet kell tanulniuk. A kelet-magyarországiak között másfélszer annyian vannak, akik a leghatározottabban kiállnak a szigorú nevelési elvek mellett, mint Budapesten. 19

20 21. táblázat Állítás: A legfontosabb erények, melyeket a gyerekeknek meg kell tanulniuk, az engedelmesség és a tekintélytisztelet A keleten élőkről szokás azt gondolni, hogy egyáltalán nem érdekli őket a politika, és hogy úgy érzik, az állam teljesen magára hagyta őket. Az adatok megerősítik ezt a vélekedést, ám rámutatnak arra is, hogy ez nem régiós sajátosság, hanem az ország egésze így gondolkodik. Lényegében nincs számottevő területi különbség abban a kérdésben, hogy valaki mennyire érzi úgy, hogy nincs beleszólása abba, mit csinál a kormány. Az állítással a kelet-magyarországiak nem értenek jobban egyet, mint az ország más részein élők: egyaránt a lakosság fele érzi ezt határozottan. 22. táblázat Állítás: A magamfajta embereknek nem sok beleszólásuk van abba, hogy mit csinál a kormány 20

21 Milyen problémák foglalkoztatják a keleten élőket? A kelet-magyarországiakat elsősorban az őket személyesen is érintő gazdasági problémák foglalkoztatják. A három legfontosabb probléma között a legnagyobb arányban ők említették a magas munkanélküliséget: tízből hat ember számára a munkanélküliség egyike a három legsúlyosabb problémának. Negyven százalék választotta a növekvő elszegényedést az ország legégetőbb problémái közé. Jól látszik, hogy e két, a keleten élőket személyesen és közvetlenül érintő probléma egyértelműen kiemelkedik a többi ügy közül 13. táblázat Mi a legfontosabb probléma ma, Magyarországon? (Első három probléma közé választott problémák) A kelet-magyarországiak médiafogyasztása A keleti régióban élőknél azt a sajátságos helyzetet tapasztaltuk, hogy televíziózási szokásaikban alapvetően eltérnek az ország többi részén élőktől: mindhárom országosan fogható csatornát átlag fölötti arányban nézik mindennap, vagy szinte mindennap. 21

22 14. táblázat Az MTV-t, TV2-t, RTL Klubot mindennap vagy majdnem mindennap nézők aránya Írott sajtóval ugyanakkor alig-alig találkoznak, a televízión kívül gyakorlatilag csak helyi vagy megyei lapokat olvasnak (igaz, ezeket átlag fölötti gyakorisággal). Hasonlóan az írott sajtóhoz, az online médiával sem nagyon találkoznak: 57 százalékuk sosem olvas híreket az interneten. 15. táblázat Milyen gyakran olvas helyi, megyei lapot? 22

23 TARTALMI PROGRAMELEMEK 1. FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS AZ A RÉGIÓ, AHOL AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ BŰNELKÖVETÉSI TRENDEK, EGY SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRT ÁLTAL FOLYAMATOSAN SZÍTOTT, PERMANENS ETNIKAI KONFLIKTUS, VALAMINT A RENDÉSZET PÉNZHIÁNYOS ÁLLAPOTA NEHEZÍTI A PROBLÉMAKEZELÉST, KOMPLEX FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ PROGRAMOT IGÉNYEL. NEM LABORATÓRIUMI ELVEK MENTÉN ÉS NEM IS A GYŰLÖLET VÉGLETES ÁLMEGOLDÁSAIVAL, HANEM VALÓDI VÁLASZOKKAL ÉS KÖVETKEZETES POLITIKÁVAL LEHET VÁLTOZÁST, JAVULÁST ELÉRNI. 23

24 KONKRÉT programpontok: 1. Átlagosan forintos bérpótlék, valamint lakhatási támogatás vagy ingatlan biztosításaarégióbanmunkátvállalórendőrökszámára 2. Négy év múlva a régióban szolgálatot teljesítő rendőrök 15% a roma származású legyen, a rendészeti képzést pedig a következő tanévtől egészítsük ki a feszültségcsökkenéstszolgáló,speciálisismeretekkel 3. Egy év múlva a régióban már általános jelleggel, kötelező sztenderdek érvényesüljenekarendészetimunkában:arendőrségértesítésétkövetőenmaximum tízperccelazintézkedéskezdődjönmeg 4. Egy éven belül épüljön ki Kelet Magyarország alternatív rendészeti információs adatbázisa, mely feltünteti a kis értékű húszezer forint alatti lopásokat és más szabálysértéseketis 5. Heti összesítésben rögzítse a települési közigazgatás a közoktatásban előfordult, igazolatlan hiányzásokat, és azonnali figyelmeztetéssel, illetve segítségnyújtással előzzemegaszociálisjuttatásokmegvonásávaljáró,akuthelyzetet 6. Azonnal hozzon létre a Belügyminisztérium egy zöld számon hívható különleges egységet,melynélazuzsora visszaélésekellenlehetintézkedéstkérni,akárnévtelenül is 7. A Terrorelhárítási Központ helyett Kelet Magyarország rendészetét segítő speciális szervezetlétrehozása 8. A jogi feltételek megteremtésével lehetővé tesszük, hogy a sértett számára okozott kárt, vagy annak jelentős részét munkával egyenlítse ki a károkozó(munkavégzéssel történőkártalanítás)

25 AZ ÁLTALÁNOS RENDÉSZETI KÉPZÉS ÉS REKRUTÁCIÓS ELVEK EBBEN A RÉGIÓBAN NEM MŰKÖDNEK: SPECIÁLIS ISMERETEKRE ÉS SPECIÁLIS IGÉNYŰ RENDÉSZETI TOBORZÁSRA VAN SZÜKSÉG A régióban tapasztalható feszültségek jelentős részét az izolált és információhiányos, alulfizetett és kevéssé motivált rendészet okozza. Bár az átlagos rendőri létszám Magyarországon megfelelő, de az eloszlás rendkívül rossz: míg a gyorshajtók vagy a hajléktalanok felderítésére, a velük szembeni eljárásra mindig akad több rendőr is, addig (főleg a keleti falvakban) fizikailag lehetetlen feladatot osztottak ki a sokszor több településért is felelős körzeti megbízottaknak. Különlegesség:arégióban nempusztánazelégtelen rendőrilétszám,sokkal inkábbhelyzetismeretükés eloszlásukjelentiafő problémát A legfontosabb állami erőszakszervezet Kelet- Magyarországon nem állhat szinte kizárólag a többségi társadalom tagjaiból. Ezért van szükség arra, hogy a RENDÉSZETI KÉPZÉSBEN KVÓTÁT ÁLLÍTSUNK BE ROMA FIATALOK SZÁMÁRA, akik a végzettséget megszerezve e régióban vállalnak munkát; hazatérve elfogadott és belső tagként segíthetnek a közösségnek. NEM CSAK NEKIK, HANEM MINDEN LEENDŐ RENDŐRNEK RENDELKEZNIE KELL HATÉKONY FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉSI KÉPESSÉGEKKEL, ISMERNIÜK KELL A ROMA ÉS NEM-ROMA MAGYAROK KÖZÖTTI KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEKET, VALAMINT A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK PROBLÉMÁIT, HOGY MINDEZEKET ÉRVÉNYESÍTENI TUDJÁK MUNKÁJUK SORÁN. KIEMELT BÉRPÓTLÉK AZ ITT RENDÉSZETI FELADATOKAT VÁLLALÓKNAK Kelet-Magyarország településeinek jó részét egyáltalán nem preferálják a rendészetben dolgozók leendő munkahelyként. A hivatásos állomány egyre kevésbé kínál egzisztenciális biztonságot, és egyáltalán nem motivál a valóban nehezebb, többszintű rendészeti feladatok ellátásra, különösen a tárgyalt régióban. Pozitívdiszkrimináció: kiemeltenkellmotiválniaz ittmunkátvállalókat mindezmégmindigsokkal olcsóbb,mintahiányukban gyorsulóleszakadásokozta kiadások Ezen változtatni csak KIEMELT BÉRPÓTLÉKKAL lehet. A 25

26 szolgálatteljesítés idejével arányosan növekvő kiegészítést javaslunk, melynek feltétele a helyben maradás. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások segítenék egy STABIL SZOLGÁLATI LAKÁS-RENDSZER kialakítását is. Az a feladat, hogy két kiemelt szempont is érvényesüljön az átalakítás során: egyfelől a régióban történő munkavállalás legyen jóval kecsegtetőbb, érje meg itt rendőrnek lenni, másfelől pedig a közösség aktív, jól informált és elismert tagjaként hosszú távon is a szolgálati helyén, adott település(ek)ért felelős hatóságként működjön az itt munkát vállaló egyenruhás. LEGYEN ÚJRA MEGBECSÜLT MUNKA RENDŐRNEK LENNI, ÉS LEGYEN KÍVÁNATOS KARRIERCÉL A RÉGIÓBAN RENDŐRI MUNKÁT VÁLLALNI! LAKOSSÁGKÖZELI RENDÉSZET A jelenlegi rutinok egy, a közvetlen lakókörnyezetétől, az általa szolgálni és védeni kívánt társadalomtól is izolált rendőrséget alakítottak ki. Alapvető információk hiányában, alacsony szintű közbizalom, nagymértékű gyanakvás mellett dolgozik a rendőrség, kölcsönösen híján a közvetlen eléréseknek: Kelet- Magyarországon a lakosság nem ismeri a rendőreit, és azok sem ismerik a polgárokat. Kiemelt feladat e két csoport megismertetése egymással. Ehhez három fontos változásra van szükség: egyrészt ÚJ SZTENDERDEK kialakítására, melyek pontosan leírják és vizsgálják, hogy miként érhető el a rendőrség, és igény szerint az miként intézkedik a polgárok érdekében. A cél az, hogy a régióban a rendőrség értesítését követően maximum tíz perccel a rendőri intézkedés kezdődjön meg bármely településről legyen is szó. Másfelől olyan TÁRSADALMI PROGRAMOKAT kell indítani, ahol békeidőben ismerik meg egymást a rendőrök és a polgárok, közvetlen kapcsolatfelvétel és információcsere történik. Harmadrészt pedig az általános működés rutinjait szükséges átalakítani: új szisztémában dolgozó POSZTOS RENDŐRÖK, TERÜLETI ALAPÚ FELELŐSSÉGGEL MEGBÍZOTT HATÓSÁGI SZEMÉLYEK, a valódi helyismeretre épülő, megelőzési célú napi működés kialakítása a cél. VISSZAVEZETJÜK A RENDŐRÖKET A KÖZÖSSÉGBE, ÉS ÚJRA PARTNERRÉ TESSZÜK A LAKOSSÁGOT A JOGSÉRTÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE FELDERÍTÉSÉBEN. FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATBÁZIS, AZONNALI BEAVATKOZÁS 26

27 Ma csak a végponton, az igazolatlan hiányzások kritikus száma miatt megvont szociális juttatásról szóló döntés idején találkozik a hatóság az iskolakerülés problémájával. A büntetőjogi szigor sem volt képes felszámolni az uzsorakölcsönök világát sem. Mindez az információhiányra vezethető vissza. A települési közigazgatást épp ezért nem újabb funkcióktól kell megfosztani, hanem folyamatos adatolásra, az információknak megfelelő cselekvésre, illetve azok alapján magasabb szintű közigazgatási hatóságnál eljárás kezdeményezésére kell sarkallni. A keletmagyarországi alternatív adatbázis tartalmazná a kisebb értékű lopásokat és más szabálysértéseket is. Az uzsora-visszaélések ellen pedig egy ingyenesen és akár névtelenül is hívható különleges belügyminisztériumi egységet szükséges létrehozni. A HETI ÖSSZESÍTÉSŰ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK ADATBÁZISÁTÓL kezdve az adott településen élők közösségével konzultálva véglegesített, HAVI KÖZBIZTONSÁGI JELENTÉSIG (mely nem feltétlenül fedi le a hivatalos rendőrségi statisztikát) kell elejét venni a nagyobb problémáknak. Észlel, beavatkozik, jelent! JELENLEG A PROBLÉMA NAGYSÁGRENDJÉVEL ÉS JELLEGÉVEL SEM HAJLANDÓ SZEMBENÉZNI AZ ÁLLAMI VEZETÉS. PONTOS INFORMÁCIÓKAT KELL SZEREZNI, AZOKKAL ŐSZINTÉN SZEMBENÉZNI ÉS A KAPOTT ADATOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKEDNI! ÚJ TÍPUSÚ RENDŐRSÉG: ZÉRÓ TOLERANCIA ÉS A LEGÚJABB, LEGJOBB INFRASTRUKTÚRA Ma a direkt rendőrségi rutin, valamint a sok helyen elfogadhatatlanul alacsony színvonalú, elavult infrastruktúra akadályozza a leginkább még a legelhivatottabbak munkáját is. Ez nem csupán igazságtalan a kedvezőbb helyzetben lévő fővárosi rendőrséggel összevetve, hanem még nehezebbé teszi a régióban a feszültségcsökkentést. Pozitívdiszkrimináció:mígaz országegyesterületeinigényés szükségfölöttiarendészeti infrastruktúra,addigerégióban elfogadhatatlanulalacsony tényszerűennemtöbbet,csak végreanekikisjáróbiztonság megteremtéséhezelegendőt kapnának A változás érdekében először is a fejnehéz budapesti erőket kell átcsoportosítani, a Terrorelhárító Központ minden erőforrását egy speciális, A KELET-MAGYARORSZÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE SZAKOSODOTT KÖZPONT kialakítására fordítani. A miniszterelnök 27

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program

Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program _ Baloldali Foglalkoztatáspolitikai Program 1.0 Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2012. november Tartalom I. Foglalkoztatás és foglalkoztatáspolitika Magyarországon... 3 1. Magyarország nem tudott kikerülni

Részletesebben

Köszöntöm a kedves Olvasót!

Köszöntöm a kedves Olvasót! TARTALOMJEGYZÉK 6 Alapértékeink 9 Gazdaságpolitika 20 Fenntartható vidék 27 Alkotmányos rend 36 Jogállamiság 48 Szlovákiai magyar nemzetpolitikai stratégia 56 Mélyszegénységi- és romapolitika 66 Ruszin

Részletesebben

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés

A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés levelezési cím 1112 Budapest, Budaörsi út 45. telefon + 361-309-2652 e-mail kti@krtk.mta.hu A munkaerőpiac peremén lévők és a költségvetés Készítette: Bakó Tamás, Cseres-Gergely Zsombor, Kálmán Judit,

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Szegénység és szociális feszültségek

Szegénység és szociális feszültségek Szegénység és szociális feszültségek - Politikai Megbékélés Beszélgetéssorozat III. - 2013. június Tartalomjegyzék 1. Szegénység és egyenlőtlenség Magyarországon... 3 1.1. Szegények száma és aránya...

Részletesebben

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására

Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet 2011. október Indikátorok az esélyegyenlőség szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok monitorozására A tanulmány a jóléti ellátórendszer teljesítményének

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 2005. október 15-én meghirdetett Nemzeti Szegénységellenes Programja keretében, annak elsõ elemeként a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére + Baloldali program a szociális védelem új rendszerére 2.2 változat Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2013. január Tartalom Bevezetés... 3 I. A társadalmi körülmények és a legfőbb kihívások... 4 II. A

Részletesebben

A közfoglalkoztatási csapda

A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A közfoglalkoztatási csapda A Magyar Szegénységellenes Hálózat jelentése a közfoglalkoztatottak hátterérôl, helyzetérôl és lehetôségeirôl Magyar Szegénységellenes Hálózat Budapest

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN

FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN FELEMELKEDÉS KÖZÖS ERŐVEL: A TARTÓS MÉLYSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁSOK RÉVÉN ZÁRÓJELENTÉS 2012. MÁRCIUS 12. A tanulmányt a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. és a Budapest Szakpolitikai

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS

ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS ÚJ TÁRSADALMI SZERZŐDÉS A Negyedik Köztársaság Párt választási programja 2014 A 4K!-nak nincs más programja, csak a fű legalizálása. Ismeretlen kommentelő TARTALOM GAZDASÁG Tisztességes megélhetést és

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2014-2019) Enese Község Önkormányzata 2014-04. 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HE)... 4 BEVEZETÉS... 4 A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: 1452-19/2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Munkahelyteremtés Magyarországon

Munkahelyteremtés Magyarországon Bíró Nagy András Kadlót Tibor Varga Áron Munkahelyteremtés Magyarországon A Policy Solutions elemzése és javaslatai a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. szeptember Tartalomjegyzék 1. Foglalkoztatottsági

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Hevesi kistérségben. Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT

Hevesi kistérségben. Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT TÁMOP-5.3.5-09/1-2010-0007 Tartozunk ennyivel! program a Hevesi kistérségben Módszertani összefoglaló tanulmány, Tutor Alapítvány, TÁMOP 5.3.5-09/1-2010-0007 projekt MICROSOFT 2012. november 24. Szerző:

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 1. Jogszabályi háttér bemutatása... 11 2. Stratégiai környezet bemutatása...

Részletesebben

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság

Baranya megyei szakképzésfejlesztési. stratégia. Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 1 Baranya megyei szakképzésfejlesztési stratégia Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság A BMFKB által 2013. július 8-án elfogadott, végleges változat 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Megyei

Részletesebben

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége

A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége Cserti Csapó Tibor Orsós Anna A mélyszegénységben élõk és a cigányok/romák helyzete, esélyegyenlõsége A mindennapokban a szegénység fogalmát a legkülönfélébb jelentéstartalommal használjuk. Legtöbbször

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA

ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA ÜZLETI STRATÉGIÁK A BAKONYI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS SZÁMÁRA 2010. június 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A FELNŐTTKÉPZÉS... 5 2.1 A felnőttképzés piaca... 5 2.2 A felnőttképzés funkciói... 8 2.3 A

Részletesebben

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István

Kutatás vezető: Dr.Zám Mária. Szakmai tanácsadó Dr.Harsányi László. Kutatásban résztvett: Butsy Kriszta Mitró Katalin Nagy Ferenc Sebestény István A magyar nonprofit szektor jövője a munkanélküliség kezelésében az európai integráció folyamatában Kitartottság vagy integráció a felzárkózás esélyei az európai piacon. Kutatás vezető: Dr.Zám Mária Szakmai

Részletesebben