KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM 2012. MÁJUS"

Átírás

1 KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN...7 FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS...23 FELZÁRKÓZTATÁS...29 MUNKAHELYTEREMTÉS.. 35 EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS...41 SZOCIÁLIS TRANSZFEREK ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS...47 RÉGIÓS ÖNTUDAT ÉS ÉRTÉKTÁR

3 BEVEZETÉS 1.1. Kelet-Magyarország: a határok Ezen programjavaslatban nem az Európai Unióban szokásos hét magyarországi régiót vettük alapul, hanem néhány alapvető társadalmi-gazdasági és fejlettségi mutató alapján három részre osztottuk az országot. A fejlettségi mutatók alapján Budapestet kiemeltük az ország többi részéből, míg a tizenkilenc megyét két csoportra osztottuk: Kelet-Magyarországra és a többi megyére. Magyarország legszegényebb térségei döntő többségben Kelet-Magyarországon találhatók. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg szinte egésze leszakadó terület, míg Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék többsége is hátrányos helyzetű. E megyékben közösek a depriváció legfontosabb mutatói: a munkanélküliségi ráta és a szegénységi ráta. E tekintetben Bács-Kiskun és Csongrád eltérő képet fest, Dél-Dunántúl pedig a területi különállás okán került ki. Természetesen Dél- Dunántúlon is találunk elmaradott területeket így Baranya megyében és környékén is alkalmazható a Kelet-Magyarország számára javasolt intézkedések többsége A régió kiemelt szerepe Kelet-Magyarország társadalmi-politikai helyzete egyre jobban eltér az országos átlagtól. Miután a Fidesz-kormány láthatóan lemondott erről a régióról, a korábban is jelen lévő szociális problémák ma már robbanással fenyegetnek. A munkanélküliség, a többségkisebbség viszony problémái, valamint a romló közszolgáltatások oda vezetnek, hogy a régió az egyébként romló helyzetű Magyarországhoz képest is leszakad. Mindeközben a politikai szereplők adósak a hatékony válaszokkal. Ma három különböző típusú választ lehet megkülönböztetni: A Fidesz-kormány programja: a régió teljes figyelmen kívül hagyása. A Fidesz politikai-stratégiai számításból egyszerűen úgy tesz, mintha a probléma nem létezne. A jobboldali kormánypárt felismeri, hogy a választások megnyeréséhez nincs szüksége e régióra éppen ezért nem is igyekszik azt megnyerni. A liberális laissez-faire program. Ennek lényege, hogy az ország egészének fejlődése majd spontán leszivárog e régióba; hogy minden, kifejezetten e térségnek szánt megoldás csak problémákat okoz, és hogy a jelzett gondokat legyen szó a munkanélküliségről vagy az etnikai feszültségekről nem speciális helyi problémákként kell kezelni, hanem olyan általános, az ország fejlettségével összefüggő kérdésekként, amelyek Magyarország gazdasági fejlődésével fognak majd megoldódni. 3

4 A Jobbik által képviselt radikális-populista látszatmegoldás. A Jobbik a problémákat nem megoldani, hanem kiélezni próbálja, egyértelmű politikai-hatalmi ambíciók által vezérelve. A baloldal egyik fenti választ sem fogadhatja el. Van ugyanis más lehetőség is. Ez pedig egy baloldali értékeket figyelembe vevő, szociáldemokrata program, amely bátran nyúl azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a rendszerváltás óta az elkötelezettség vagy az elképzelések hiánya miatt a hatalomban egymást váltó pártok nem használtak. Éppen ezért teszünk javaslatot egy kifejezetten Kelet-Magyarország problémáira reflektáló, komplex baloldali program megalkotására. A programunknak három fő célja van: Valódi, hatékony és kifejezetten baloldali válaszok kidolgozása a régió felzárkóztatására Annak demonstrálása, hogy a baloldal kiemelt prioritásként kezeli a régió problémáit Politikai eszközök kidolgozása a régió érdekérvényesítésének megszervezésére 1.3. A program alapelvei A különlegesség elve. A program felismeri, hogy a régióban a Magyarország más részein alkalmazható megoldások nem működnek, és ezért speciális, célzott programokat kínál. A pozitív diszkrimináció elve. A program leszámol a laissez-faire illúzióval és deklarálja, hogy a régió felzárkóztatása érdekében erőteljes állami beavatkozásra és pozitív diszkriminációra van szükség. A megkülönböztethetőség elve. A program lehetőséget ad, hogy karakteres baloldali válasz szülessen, ami minden esetben kontrasztba állítható és alternatívát jelent a kormányzati semmittevéssel és a radikális-populista elképzelésekkel. A piacmoderáció elve. A program elismeri, hogy e régióban a klasszikus kapitalista eszközök nem működnek- Piacmoderáció nélkül lehetetlen a régió problémáit kezelni. Az alulról építkezés elve. A program felismeri, hogy az erős politikai elkötelezettséggel párosuló magas szintű szakértői segítség a helyi kezdeményezéseket kell, hogy támogassa. Jelen anyagunk a problémák bemutatására és a megoldási lehetőségek felvillantására vállalkozik, elsősorban vitaanyagnak tekinthető. Célunk kettős: annak demonstrálása, hogy a régióval kiemelten foglalkozni kell s annak bizonyítása, hogy igenis lehet innovatív ötletekkel, újszerű megoldásokkal sikereket elérni A Kelet-Magyarország program felépítése 4

5 Anyagunk az alábbiak szerint épül fel: I. Audit problématérkép A régió problémáit általában véve jól ismerjük ám sokkal kevesebbet tudunk az egyes problémák relatív súlyáról a választói gondolkodás tekintetében, valamint a problémák egymáshoz való viszonyáról és összefüggésrendszeréről. Éppen ezért a programalkotás kiindulópontja egy olyan komplex audit, amely empirikus módon vizsgálja a régió különlegességét. II. Szakpolitikai megoldások A fenti auditra épülnek az egyes szakpolitikai területeken a konkrét programanyagok. A konkrét szakpolitikai programok újszerű megoldásokat kínálnak mind tartalmi, mind formai értelemben. Tartalmi értelemben a szakpolitikai programok nem a makroszemléletet jellemző felülről-lefelé logikára épülnek, hanem a problémákat a választói percepcióból kiindulva vizsgálják. Ezért nem a pártok programalkotásában megszokott és a programalkotók fókuszát jellemző, a mindenkori minisztériumi struktúrához igazodó szerkezetben készülnének. Ehelyett a szakpolitikai megoldások öt plusz egy területre terjednének ki. A programok minden esetben konkrét megoldási javaslatokat tartalmaznak. A feszültségcsökkentés programja: E program komplex módon kezeli az etnikai konfliktusokat és a robbanással fenyegető szociális problémákat. Ez a fejezet tartalmazza javaslatainkat a rend és biztonság kérdésköre tekintetében. A felzárkóztatás lehetőségei: E program komplex módon tartalmazza azokat az eszközöket, amelyeket az állam eszközeivel már ma is biztosíthat a régió számára. Többek között az infrastruktúra-fejlesztés, az európai támogatások célzott felhasználása és a direkt állami feladatvállalás kérdései tartoznak ide. Munkahelyteremtés: A harmadik programelem fókuszában a munkahelyteremtés áll, elsősorban mezőgazdasági és ipari területen. Kiindulópontja, hogy miközben a fejlett európai országok tendenciáival összhangban a magyar gazdaság egésze is a szolgáltatások felé tolódik el, e régióban kiemelt szerepet kap a hagyományos gazdaság legalább egy részének talpra állítása. Egészségügy és oktatás: Negyedik programelemünk foglalkozik az állami szolgáltatások elérésének és színvonalának kérdésével; azzal, mit kell és lehet tenni speciálisan a régió érdekében az egészségügy, az oktatás és általában a közszolgáltatások terén. Szociális transzferek és társadalmi együttélés: Ötödik programunk foglalkozik a szociális juttatások és a társadalmi együttélés kérdéseivel, komplexen kezelve azt a segélyektől kezdve a nyugdíjakig. Olyan megoldási javaslatokat tartalmaz, amelyek a 5

6 rendszerek egészének semlegességét megőrizve lehetőséget adnak a régió speciális problémáinak kezelésére. + 1 Régiós öntudat és értéktár: A fenti programok hagyományos baloldali értékeken alapuló, de modern válaszokat dolgoznak ki a régió problémáira. A plusz egy abból indul ki, hogy még a szociális problémákkal sújtott területeken is kell léteznie valamilyen pozitív azonosulási lehetőségnek- Ezért e programunk azt mutatja be, milyen területre fókuszálva lehetnek büszkék a kelet-magyarországi állampolgárok eredményeikre. E plusz egy program különösen élesen megy szembe a Jobbik csak a frusztrációt becsatornázni igyekvő, a feszültségek élezésére épülő programjával. 6

7 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN Elemzésünk célja, hogy megismerjük a régió legfontosabb statisztikai mutatóit, ezeken keresztül képet kapjunk a Kelet-Magyarországon élők munkaerő-piaci, egészségügyi, oktatási vagy épp bűnözési helyzetéről. Az alábbiakban először a KSH adatai segítségével mutatjuk be a régió helyzetét, majd közvélemény-kutatási eredményeket1 ismertetünk KSH-adatokon alapuló elemzés Demográfia A hét megyéből álló Kelet-Magyarország régióban él hazánk lakosságának 31 százaléka, hozzávetőlegesen három millió ember. A fővárosba összpontosul az ország lakosságának közel hatoda: 1,7 millió állampolgár. A lakosság 52 százaléka pedig a nyugatmagyarországi régiókban él. 1. táblázat Az egyes régiók lakossága (2011) A 2000 és 2010 közötti években az eltérő mértékű népességfogyás és a jelentős mértékű elvándorlás hatására alakultak ki az itt látott számok. A második évezred első évtizede alatt Kelet-Magyarország népessége közel hét százalékkal csökkent, míg ugyanezen idő alatt Budapest csak két százalékot veszített lakosaiból. Magyarország többi része pedig egy százalékos mértékben gyarapodni is tudott. A Kelet-Magyarország régiót tehát igen komoly népességcsökkenés érte, elsősorban az elvándorlás miatt: tíz év alatt elvesztette lakosainak hét százalékát, mintegy kétszázezer embert fősországosreprezentatívkutatás,Ipsos( ) 7

8 2. táblázat Az egyes régiók lakosságának változása 2000 és 2010 között A régió fogyásában közrejátszik az a drámai tény is, hogy a rossz egészségügyi körülmények miatt a születéskor várható élettartalom is alacsonyabb, mint az ország más részein. Egy Kelet-Magyarországon születő férfi születése pillanatában várhatóan három évvel kevesebbet fog élni, mintha a fővárosban született volna, de az ország más részein élőknél is közel egy egész évvel rövidebb életre számíthat. 3. táblázat Születéskor várható élettartam régiónként,

9 Munkanélküliség A keleti régióban élők igen súlyos munkanélküliséggel néznek szembe. A nyilvántartott álláskeresők aránya négyszerese a budapesti és kétszerese az ország többi részén mért adatnak. Kelet-Magyarországon minden negyedik gazdaságilag aktív állampolgár azaz olyan ember, aki nem tanul, nem beteg, tehát potenciális munkavállaló munkát keres januárjában több mint háromszázezren kerestek munkát a térségben. 4. táblázat A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Különösen nehéz az itt élő fiatalok helyzete: a gazdaságilag aktív népességben a 25 év alatti munkanélküliek arányaiban tízszer annyian vannak Kelet-Magyarországon, mint Budapesten. 5. táblázat 9

10 A 25 éven aluli munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Míg a fővárosban az aktív népesség alig négytized százalékát jelentik a fiatal munkanélküliek, addig Kelet-Magyarországon ez az arány négy százalék. A keleti régió teljes aktív népességében tehát százból négyen fiatal munkanélküliek az ország más részein alig ketten. Tovább nehezíti a megélhetést Kelet-Magyarországon, hogy akinek van is munkája, az is jóval kevesebbet keres, mint a fővárosban vagy az ország más részein élő munkavállalók. Keleten egy dolgozó ember átlagosan nettó 113 ezer forintot vitt haza, a fővárosban ennél mintegy 45 százalékkal több volt az átlagkereset, de még az ország többi részén élő munkavállalók is közel tíz százalékkal többet kerestek. 6. táblázat Átlagos havi nettó kereset, Egészségügy, oktatás A Kelet-Magyarországon élők az állami szolgáltatásokból sem részesülnek úgy, mint a tőlük nyugatabbra élők. Jól mutatja ezt, hogy keleten a legalacsonyabb a lakosra jutó kórházi ágyak száma: a fővárosban másfélszer annyi kórházi hely van, mint Kelet-Magyarországon, de az ország más részein is átlagosan tíz százalékkal több kórházi férőhely található. 10

11 7. táblázat Tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma, 2010 Még drasztikusabb a keleti régió egészségügyi helyzete, ha a kórházi ágyakon túl a dolgozó orvosok számát nézzük. Egy dolgozó orvosra a fővárosban 150 lakos jut: ha egy orvos Kelet-Magyarországon dolgozik, akkor majdnem háromszor ennyi, 415 ember tartozik a felügyelete alá. Másképp megfogalmazva, egy Kelet- Magyarországon dolgozó orvosnak elvileg közel háromszor annyi beteget kellene ellátnia, mint fővárosi kollégájának. 8. táblázat Egy dolgozó orvosra jutó lakosok száma, 2010 A közoktatásban valamivel kisebb a keleti régió hátránya, de egyértelmű, hogy tanárnak is itt a legnehezebb lenni. A tanár-diák arány annál jobb, minél alacsonyabb: ha egy tanárra kevesebb gyerek jut, akkor jobban oda tud figyelni rájuk, jobban tud egyéni 11

12 képességeikre fókuszálni. Kelet-Magyarországon lenne minderre, az egyéni odafigyelésre és törődésre a legnagyobb szükség ezzel szemben azt látjuk, hogy itt a legmagasabb az egy tanárra jutó diákok száma: a kelet-magyarországi tanárok mintegy húsz százalékkal jobban leterheltek, mint fővárosi kollégáik. 9. táblázat Egy tanárra jutó tanulók száma, Bűnözés A bűnözési mutatók közül elsősorban az embereket közvetlenül és biztonságérzetükben leginkább érintő két típust mutatjuk be: a személy elleni bűncselekmények és a súlyos testi sértést okozó támadások előfordulását hasonlítjuk össze. A személy elleni bűncselekményekben egyértelmű, hogy Kelet-Magyarországon a legrosszabb a helyzet az országban: lakosra 32 személy elleni bűncselekmény jutott 2011-ben: közel 25 százalékkal több, mint az ország többi részén, és majdnem másfélszer annyi, mint a fővárosban 12

13 10. táblázat Tízezer lakosra jutó személy elleni bűncselekmények száma, 2011 Hasonlóan rosszak a régió mutatói a súlyos testi sértés tekintetében: lakosra 17 súlyos testi sértést regisztrált a rendőrség 2011-ben: ez mintegy 55 százalékkal több, mint a fővárosban, és 25 százalékkal több, mint az ország többi részén. 11. táblázat Tízezer lakosra jutó súlyos testi sértések száma,

14 2.2. Önbevalláson alapuló elemzés Gazdasági aktivitás A gazdasági aktivitás tekintetében a kelet-magyarországiak jól láthatóan elmaradnak mind Budapesttől, mind az ország többi részétől. A keleten élők mindössze 38 százaléka vallotta magát aktív keresőnek, szemben a budapesti 43 százalékkal. Még súlyosabb a keleten élők lemaradása az ország többi részéhez képest: a nyugatibb megyék 46 százalékos aktivitási aránya mintegy 25 százalékkal magasabb arány a keleti régióhoz képest. Kelet-Magyarországon tehát a felnőtt lakosság közel 40 százaléka nem végez olyan munkát, ami után fizetést kapna. 12. táblázat Az aktív keresők aránya régiónként A kelet-magyarországiak vannak leginkább ráutalva az államra, mint foglalkoztatóra: keleten az aktív keresők 44 százaléka dolgozik állami alkalmazottként vagy közalkalmazottként. Ez az arány több mint 20 százalékkal magasabb, mint az ország más részein. Kelet-Magyarországon az állami munkahelyek esetleges csökkenésével még drámaiabb mértéket öltene a munkanélküliség. 14

15 13. táblázat Az állami alkalmazottak, közalkalmazottak aránya a foglalkoztatottak körében Akár munkajövedelemről, akár szociális segélyről van is szó, egy átlagos keletmagyarországi család jóval kevesebb pénzből él meg, mint az ország más részein élők. A kelet-magyarországiak közel harmada olyan háztartásban él, ahol kevesebb, mint havi 90 ezer forintból kell megélni (saját bevallása szerint). Az ország keleti felén másfélszer annyi ilyen háztartást találunk, mint az ország többi részén. 14. táblázat A háztartások havi összes nettó jövedelme: a legfeljebb 90 ezer forintból élők aránya A háztartások helyzete Az alacsony kereset mellett nem meglepő, hogy a kelet-magyarországiak élnek meg hónapról hónapra a legnehezebben. 15 százalékuk már most eladósodott és kölcsönökből, külső segítségből él ezek nagy része vélhetően uzsorakölcsön és nem banki 15

16 vagy rokoni kölcsön. A kelet-magyarországi régióban másfélszer annyi család él ilyen súlyos eladósodottságban, mint az ország más részein. 15. táblázat Eladósodottak, kölcsönből vagy külső segítségből élők aránya A válaszadók további kilenc százaléka számolt be arról, hogy meglévő tartalékaikat kell felélniük. A kelet-magyarországiak negyede tehát olyan helyzetben él, amely hosszú távon nem fenntartható: jövedelmük nem tudja fedezni kiadásaikat. 16. táblázat Számlatartozások az ország egyes régióiban. Milyen típusú tartozása van? A kutatás során felmérték azt is, hogy a tartozások milyen területen jelentkeznek: közüzemi számlákkal vannak inkább elmaradva vagy egyéb számlatartozásuk van. A tartozások tekintetében azt látjuk, hogy a kelet-magyarországiak mindkét területen jobban 16

17 eladósodottak, mint az ország más részein élők. Elsősorban közüzemi tartozásokat halmoztak fel: 15 százalékuk tartozik jelentősebb összeggel a szolgáltatóknak. A régióban a legmagasabb továbbá azok aránya, akiknek egyéb számlatartozása is van. Mindkét esetben tehát körülbelül 25 százalékkal magasabb a tartozásokat felhalmozók aránya keleten, mint az ország más részein. A kelet-magyarországiak ugyanakkor a devizahitelezésből inkább kimaradtak, mint az ország többi részén élők, lakásvásárláshoz az itt élők csak tizede vett föl hitelt. A keletmagyarországiak viszont átlag fölött használták fel a devizahitelt arra, hogy személygépkocsit vegyenek vagy szabad felhasználású hitellel könnyítsenek az életükön. Az utóbbi két év során a törlesztőrészletek drasztikus növekedése tehát őket is érintette, még ha a felvett összeg vélhetően jóval alacsonyabb volt, mint a lakáshitelesek esetén. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy bár a devizahitelesek megmentésekor elsősorban a lakáshitelesekre szokás gondolni, Kelet-Magyarországon sokaknak más típusú hitele van hiszen nekik nem lakásra, hanem autóra vagy épp munkaeszközre kellett a hitel. 17. táblázat Hiteltípusok az egyes régiókban A kelet-magyarországiak rosszabb helyzetét mutatja, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkeznek. A kutatások azt mutatják, hogy a régióban élők lényegében minden vagyontárgy esetén kivéve a földet és a mezőgazdasági ingatlant le vannak maradva az ország más részein élőktől. A legnagyobb lemaradást a modern műszaki termékek esetén látjuk (például: digitális fényképezőgép, DVD-lejátszó). Az alapvető tárgyak között az automata mosógépnél találjuk a legnagyobb különbséget: az ország nyugati felén élők 87 százalékával szemben a keleten élők csak 77 százaléka rendelkezik automata mosógéppel. A keleten élők digitális elszigetelését mutatja, hogy húsz százalékkal kevesebb kelet-magyarországinak van otthoni internet hozzáférése, mint az ország más részein élőknek. 17

18 18. táblázat Az egyes háztartások vagyontárgyakkal való ellátottsága A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása tekintetében a régió lakói lényegében négy esetben mutattak különbséget az ország többi részétől: keleten átlag feletti a roma identitás és a munkanélküliség vállalása, míg átlag alatti az értelmiségi önbesorolás. Romának a kelet-magyarországiak 13 százaléka vallotta magát: másfélszer annyian, mint az ország más részein és kétszer annyian, mint a fővárosban. Mivel egy kutatás során csak így, önbevallás alapján lehet képet kapni a hazai roma kisebbségről, fontos megjegyezni, hogy e 13 százalék nem azt jelenti, hogy ennyi a valós arányuk, csupán azt, hogy a felnőtt népesség 13 százaléka a kérdésre felvállalta roma identitását. A vidéki értelmiség hiányát jól mutatja, hogy a népesség kevesebb, mint ötöde tekinti magát annak, szemben a budapesti aránnyal, ahol 28 százalék tekintette magát értelmiséginek. 19. táblázat 18

19 Választott csoportba tartozás A kelet-magyarországiak értékválasztásukban egyértelműen egyenlőségpártiak és tekintélytisztelők. Ezekre a dimenziókra a magyarországi kutatások rendszerint hasonló kérdésekből következtetnek: a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadásánál a szegénység, a jövedelmek közti különbséget kell megítélniük a választónak: elfogadhatónak, kívánatosnak tartják-e ezeket. A régióban élők utasítják el messze a legnagyobb mértékben azt az állítást, hogy rendjén való az, ha valaki milliókat keres: 61 százalékuk határozottan, ellenzi, hogy valaki ekkora jövedelmet kapjon. Összesen a régióban élők közel négyötöde gondolja tehát azt, hogy a milliós fizetések helytelenek táblázat Állítás: Rendjén való dolog, hogy vannak, akik milliókat keresnek. A tekintélyelvűséget elsősorban a fiatalok, gyerekek viselkedéséről, elvárt neveléséről szóló valamint az erős vezető iránti igényt kifejező állításokkal vizsgálják. A keleten élők válaszaiban e téren is karakteres véleményt látni: a kelet-magyarországiak 45 százaléka teljes mértékben, további 32 százaléka pedig inkább egyetért azzal az állítással, hogy a gyereknek elsősorban engedelmességet és tekintélytiszteletet kell tanulniuk. A kelet-magyarországiak között másfélszer annyian vannak, akik a leghatározottabban kiállnak a szigorú nevelési elvek mellett, mint Budapesten. 19

20 21. táblázat Állítás: A legfontosabb erények, melyeket a gyerekeknek meg kell tanulniuk, az engedelmesség és a tekintélytisztelet A keleten élőkről szokás azt gondolni, hogy egyáltalán nem érdekli őket a politika, és hogy úgy érzik, az állam teljesen magára hagyta őket. Az adatok megerősítik ezt a vélekedést, ám rámutatnak arra is, hogy ez nem régiós sajátosság, hanem az ország egésze így gondolkodik. Lényegében nincs számottevő területi különbség abban a kérdésben, hogy valaki mennyire érzi úgy, hogy nincs beleszólása abba, mit csinál a kormány. Az állítással a kelet-magyarországiak nem értenek jobban egyet, mint az ország más részein élők: egyaránt a lakosság fele érzi ezt határozottan. 22. táblázat Állítás: A magamfajta embereknek nem sok beleszólásuk van abba, hogy mit csinál a kormány 20

21 Milyen problémák foglalkoztatják a keleten élőket? A kelet-magyarországiakat elsősorban az őket személyesen is érintő gazdasági problémák foglalkoztatják. A három legfontosabb probléma között a legnagyobb arányban ők említették a magas munkanélküliséget: tízből hat ember számára a munkanélküliség egyike a három legsúlyosabb problémának. Negyven százalék választotta a növekvő elszegényedést az ország legégetőbb problémái közé. Jól látszik, hogy e két, a keleten élőket személyesen és közvetlenül érintő probléma egyértelműen kiemelkedik a többi ügy közül 13. táblázat Mi a legfontosabb probléma ma, Magyarországon? (Első három probléma közé választott problémák) A kelet-magyarországiak médiafogyasztása A keleti régióban élőknél azt a sajátságos helyzetet tapasztaltuk, hogy televíziózási szokásaikban alapvetően eltérnek az ország többi részén élőktől: mindhárom országosan fogható csatornát átlag fölötti arányban nézik mindennap, vagy szinte mindennap. 21

22 14. táblázat Az MTV-t, TV2-t, RTL Klubot mindennap vagy majdnem mindennap nézők aránya Írott sajtóval ugyanakkor alig-alig találkoznak, a televízión kívül gyakorlatilag csak helyi vagy megyei lapokat olvasnak (igaz, ezeket átlag fölötti gyakorisággal). Hasonlóan az írott sajtóhoz, az online médiával sem nagyon találkoznak: 57 százalékuk sosem olvas híreket az interneten. 15. táblázat Milyen gyakran olvas helyi, megyei lapot? 22

23 TARTALMI PROGRAMELEMEK 1. FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS AZ A RÉGIÓ, AHOL AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ BŰNELKÖVETÉSI TRENDEK, EGY SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRT ÁLTAL FOLYAMATOSAN SZÍTOTT, PERMANENS ETNIKAI KONFLIKTUS, VALAMINT A RENDÉSZET PÉNZHIÁNYOS ÁLLAPOTA NEHEZÍTI A PROBLÉMAKEZELÉST, KOMPLEX FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ PROGRAMOT IGÉNYEL. NEM LABORATÓRIUMI ELVEK MENTÉN ÉS NEM IS A GYŰLÖLET VÉGLETES ÁLMEGOLDÁSAIVAL, HANEM VALÓDI VÁLASZOKKAL ÉS KÖVETKEZETES POLITIKÁVAL LEHET VÁLTOZÁST, JAVULÁST ELÉRNI. 23

24 KONKRÉT programpontok: 1. Átlagosan forintos bérpótlék, valamint lakhatási támogatás vagy ingatlan biztosításaarégióbanmunkátvállalórendőrökszámára 2. Négy év múlva a régióban szolgálatot teljesítő rendőrök 15% a roma származású legyen, a rendészeti képzést pedig a következő tanévtől egészítsük ki a feszültségcsökkenéstszolgáló,speciálisismeretekkel 3. Egy év múlva a régióban már általános jelleggel, kötelező sztenderdek érvényesüljenekarendészetimunkában:arendőrségértesítésétkövetőenmaximum tízperccelazintézkedéskezdődjönmeg 4. Egy éven belül épüljön ki Kelet Magyarország alternatív rendészeti információs adatbázisa, mely feltünteti a kis értékű húszezer forint alatti lopásokat és más szabálysértéseketis 5. Heti összesítésben rögzítse a települési közigazgatás a közoktatásban előfordult, igazolatlan hiányzásokat, és azonnali figyelmeztetéssel, illetve segítségnyújtással előzzemegaszociálisjuttatásokmegvonásávaljáró,akuthelyzetet 6. Azonnal hozzon létre a Belügyminisztérium egy zöld számon hívható különleges egységet,melynélazuzsora visszaélésekellenlehetintézkedéstkérni,akárnévtelenül is 7. A Terrorelhárítási Központ helyett Kelet Magyarország rendészetét segítő speciális szervezetlétrehozása 8. A jogi feltételek megteremtésével lehetővé tesszük, hogy a sértett számára okozott kárt, vagy annak jelentős részét munkával egyenlítse ki a károkozó(munkavégzéssel történőkártalanítás)

25 AZ ÁLTALÁNOS RENDÉSZETI KÉPZÉS ÉS REKRUTÁCIÓS ELVEK EBBEN A RÉGIÓBAN NEM MŰKÖDNEK: SPECIÁLIS ISMERETEKRE ÉS SPECIÁLIS IGÉNYŰ RENDÉSZETI TOBORZÁSRA VAN SZÜKSÉG A régióban tapasztalható feszültségek jelentős részét az izolált és információhiányos, alulfizetett és kevéssé motivált rendészet okozza. Bár az átlagos rendőri létszám Magyarországon megfelelő, de az eloszlás rendkívül rossz: míg a gyorshajtók vagy a hajléktalanok felderítésére, a velük szembeni eljárásra mindig akad több rendőr is, addig (főleg a keleti falvakban) fizikailag lehetetlen feladatot osztottak ki a sokszor több településért is felelős körzeti megbízottaknak. Különlegesség:arégióban nempusztánazelégtelen rendőrilétszám,sokkal inkábbhelyzetismeretükés eloszlásukjelentiafő problémát A legfontosabb állami erőszakszervezet Kelet- Magyarországon nem állhat szinte kizárólag a többségi társadalom tagjaiból. Ezért van szükség arra, hogy a RENDÉSZETI KÉPZÉSBEN KVÓTÁT ÁLLÍTSUNK BE ROMA FIATALOK SZÁMÁRA, akik a végzettséget megszerezve e régióban vállalnak munkát; hazatérve elfogadott és belső tagként segíthetnek a közösségnek. NEM CSAK NEKIK, HANEM MINDEN LEENDŐ RENDŐRNEK RENDELKEZNIE KELL HATÉKONY FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉSI KÉPESSÉGEKKEL, ISMERNIÜK KELL A ROMA ÉS NEM-ROMA MAGYAROK KÖZÖTTI KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEKET, VALAMINT A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK PROBLÉMÁIT, HOGY MINDEZEKET ÉRVÉNYESÍTENI TUDJÁK MUNKÁJUK SORÁN. KIEMELT BÉRPÓTLÉK AZ ITT RENDÉSZETI FELADATOKAT VÁLLALÓKNAK Kelet-Magyarország településeinek jó részét egyáltalán nem preferálják a rendészetben dolgozók leendő munkahelyként. A hivatásos állomány egyre kevésbé kínál egzisztenciális biztonságot, és egyáltalán nem motivál a valóban nehezebb, többszintű rendészeti feladatok ellátásra, különösen a tárgyalt régióban. Pozitívdiszkrimináció: kiemeltenkellmotiválniaz ittmunkátvállalókat mindezmégmindigsokkal olcsóbb,mintahiányukban gyorsulóleszakadásokozta kiadások Ezen változtatni csak KIEMELT BÉRPÓTLÉKKAL lehet. A 25

26 szolgálatteljesítés idejével arányosan növekvő kiegészítést javaslunk, melynek feltétele a helyben maradás. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások segítenék egy STABIL SZOLGÁLATI LAKÁS-RENDSZER kialakítását is. Az a feladat, hogy két kiemelt szempont is érvényesüljön az átalakítás során: egyfelől a régióban történő munkavállalás legyen jóval kecsegtetőbb, érje meg itt rendőrnek lenni, másfelől pedig a közösség aktív, jól informált és elismert tagjaként hosszú távon is a szolgálati helyén, adott település(ek)ért felelős hatóságként működjön az itt munkát vállaló egyenruhás. LEGYEN ÚJRA MEGBECSÜLT MUNKA RENDŐRNEK LENNI, ÉS LEGYEN KÍVÁNATOS KARRIERCÉL A RÉGIÓBAN RENDŐRI MUNKÁT VÁLLALNI! LAKOSSÁGKÖZELI RENDÉSZET A jelenlegi rutinok egy, a közvetlen lakókörnyezetétől, az általa szolgálni és védeni kívánt társadalomtól is izolált rendőrséget alakítottak ki. Alapvető információk hiányában, alacsony szintű közbizalom, nagymértékű gyanakvás mellett dolgozik a rendőrség, kölcsönösen híján a közvetlen eléréseknek: Kelet- Magyarországon a lakosság nem ismeri a rendőreit, és azok sem ismerik a polgárokat. Kiemelt feladat e két csoport megismertetése egymással. Ehhez három fontos változásra van szükség: egyrészt ÚJ SZTENDERDEK kialakítására, melyek pontosan leírják és vizsgálják, hogy miként érhető el a rendőrség, és igény szerint az miként intézkedik a polgárok érdekében. A cél az, hogy a régióban a rendőrség értesítését követően maximum tíz perccel a rendőri intézkedés kezdődjön meg bármely településről legyen is szó. Másfelől olyan TÁRSADALMI PROGRAMOKAT kell indítani, ahol békeidőben ismerik meg egymást a rendőrök és a polgárok, közvetlen kapcsolatfelvétel és információcsere történik. Harmadrészt pedig az általános működés rutinjait szükséges átalakítani: új szisztémában dolgozó POSZTOS RENDŐRÖK, TERÜLETI ALAPÚ FELELŐSSÉGGEL MEGBÍZOTT HATÓSÁGI SZEMÉLYEK, a valódi helyismeretre épülő, megelőzési célú napi működés kialakítása a cél. VISSZAVEZETJÜK A RENDŐRÖKET A KÖZÖSSÉGBE, ÉS ÚJRA PARTNERRÉ TESSZÜK A LAKOSSÁGOT A JOGSÉRTÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE FELDERÍTÉSÉBEN. FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATBÁZIS, AZONNALI BEAVATKOZÁS 26

27 Ma csak a végponton, az igazolatlan hiányzások kritikus száma miatt megvont szociális juttatásról szóló döntés idején találkozik a hatóság az iskolakerülés problémájával. A büntetőjogi szigor sem volt képes felszámolni az uzsorakölcsönök világát sem. Mindez az információhiányra vezethető vissza. A települési közigazgatást épp ezért nem újabb funkcióktól kell megfosztani, hanem folyamatos adatolásra, az információknak megfelelő cselekvésre, illetve azok alapján magasabb szintű közigazgatási hatóságnál eljárás kezdeményezésére kell sarkallni. A keletmagyarországi alternatív adatbázis tartalmazná a kisebb értékű lopásokat és más szabálysértéseket is. Az uzsora-visszaélések ellen pedig egy ingyenesen és akár névtelenül is hívható különleges belügyminisztériumi egységet szükséges létrehozni. A HETI ÖSSZESÍTÉSŰ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK ADATBÁZISÁTÓL kezdve az adott településen élők közösségével konzultálva véglegesített, HAVI KÖZBIZTONSÁGI JELENTÉSIG (mely nem feltétlenül fedi le a hivatalos rendőrségi statisztikát) kell elejét venni a nagyobb problémáknak. Észlel, beavatkozik, jelent! JELENLEG A PROBLÉMA NAGYSÁGRENDJÉVEL ÉS JELLEGÉVEL SEM HAJLANDÓ SZEMBENÉZNI AZ ÁLLAMI VEZETÉS. PONTOS INFORMÁCIÓKAT KELL SZEREZNI, AZOKKAL ŐSZINTÉN SZEMBENÉZNI ÉS A KAPOTT ADATOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKEDNI! ÚJ TÍPUSÚ RENDŐRSÉG: ZÉRÓ TOLERANCIA ÉS A LEGÚJABB, LEGJOBB INFRASTRUKTÚRA Ma a direkt rendőrségi rutin, valamint a sok helyen elfogadhatatlanul alacsony színvonalú, elavult infrastruktúra akadályozza a leginkább még a legelhivatottabbak munkáját is. Ez nem csupán igazságtalan a kedvezőbb helyzetben lévő fővárosi rendőrséggel összevetve, hanem még nehezebbé teszi a régióban a feszültségcsökkentést. Pozitívdiszkrimináció:mígaz országegyesterületeinigényés szükségfölöttiarendészeti infrastruktúra,addigerégióban elfogadhatatlanulalacsony tényszerűennemtöbbet,csak végreanekikisjáróbiztonság megteremtéséhezelegendőt kapnának A változás érdekében először is a fejnehéz budapesti erőket kell átcsoportosítani, a Terrorelhárító Központ minden erőforrását egy speciális, A KELET-MAGYARORSZÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE SZAKOSODOTT KÖZPONT kialakítására fordítani. A miniszterelnök 27

KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5

KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5 KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5 (Szakmai és társadalmi egyeztetésre) 2013. március TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPVETÉSEK... 6 1.1 Kelet-Magyarország: a határok... 6 1.2 A régió kiemelt szerepe... 7 1.3 A program

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK - TÁRSADALMI JÓL-LÉT ÉS BIZTONSÁG - VERSENYKÉPESSÉG ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 C. KUTATÁSI PROJEKT Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban

Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Nógrád megye munkaerő-piaci helyzete napjainkban Előadó: Zagyiné Honti Éva Igazgató-helyettes Szervezetünkről Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási Minisztérium Foglalkoztatási Hivatal Kormányhivatal

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

Fizetésképtelenség 2014

Fizetésképtelenség 2014 Fizetésképtelenség 2014 Kutatás háttere I. Az adatok az Intrum Justitia saját adatbázisán alapulnak Források: Vásárolt lakossági követelések adatbázisa Kezelt lakossági követelések adatbázisa Általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola

Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban. Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Sikertörténet lett? Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése a TÁMOP 2.1.2 programban Szabó Csilla Marianna Dunaújvárosi Főiskola Kulcskompetenciák Idegen nyelvi kompetencia Digitális kompetencia lloydchilcott.wordpress.com

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Közfoglalkoztatás kettős szerepben?

Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Közfoglalkoztatás kettős szerepben? Cseres-Gergely Zsombor Molnár György MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet 52. Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2014. szeptember 4-6. Gazdaságpolitika szekció

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben