KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM 2012. MÁJUS"

Átírás

1 KELET-MAGYARORSZÁG PROGRAM MÁJUS

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN...7 FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS...23 FELZÁRKÓZTATÁS...29 MUNKAHELYTEREMTÉS.. 35 EGÉSZSÉGÜGY ÉS OKTATÁS...41 SZOCIÁLIS TRANSZFEREK ÉS TÁRSADALMI EGYÜTTÉLÉS...47 RÉGIÓS ÖNTUDAT ÉS ÉRTÉKTÁR

3 BEVEZETÉS 1.1. Kelet-Magyarország: a határok Ezen programjavaslatban nem az Európai Unióban szokásos hét magyarországi régiót vettük alapul, hanem néhány alapvető társadalmi-gazdasági és fejlettségi mutató alapján három részre osztottuk az országot. A fejlettségi mutatók alapján Budapestet kiemeltük az ország többi részéből, míg a tizenkilenc megyét két csoportra osztottuk: Kelet-Magyarországra és a többi megyére. Magyarország legszegényebb térségei döntő többségben Kelet-Magyarországon találhatók. Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg szinte egésze leszakadó terület, míg Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyék többsége is hátrányos helyzetű. E megyékben közösek a depriváció legfontosabb mutatói: a munkanélküliségi ráta és a szegénységi ráta. E tekintetben Bács-Kiskun és Csongrád eltérő képet fest, Dél-Dunántúl pedig a területi különállás okán került ki. Természetesen Dél- Dunántúlon is találunk elmaradott területeket így Baranya megyében és környékén is alkalmazható a Kelet-Magyarország számára javasolt intézkedések többsége A régió kiemelt szerepe Kelet-Magyarország társadalmi-politikai helyzete egyre jobban eltér az országos átlagtól. Miután a Fidesz-kormány láthatóan lemondott erről a régióról, a korábban is jelen lévő szociális problémák ma már robbanással fenyegetnek. A munkanélküliség, a többségkisebbség viszony problémái, valamint a romló közszolgáltatások oda vezetnek, hogy a régió az egyébként romló helyzetű Magyarországhoz képest is leszakad. Mindeközben a politikai szereplők adósak a hatékony válaszokkal. Ma három különböző típusú választ lehet megkülönböztetni: A Fidesz-kormány programja: a régió teljes figyelmen kívül hagyása. A Fidesz politikai-stratégiai számításból egyszerűen úgy tesz, mintha a probléma nem létezne. A jobboldali kormánypárt felismeri, hogy a választások megnyeréséhez nincs szüksége e régióra éppen ezért nem is igyekszik azt megnyerni. A liberális laissez-faire program. Ennek lényege, hogy az ország egészének fejlődése majd spontán leszivárog e régióba; hogy minden, kifejezetten e térségnek szánt megoldás csak problémákat okoz, és hogy a jelzett gondokat legyen szó a munkanélküliségről vagy az etnikai feszültségekről nem speciális helyi problémákként kell kezelni, hanem olyan általános, az ország fejlettségével összefüggő kérdésekként, amelyek Magyarország gazdasági fejlődésével fognak majd megoldódni. 3

4 A Jobbik által képviselt radikális-populista látszatmegoldás. A Jobbik a problémákat nem megoldani, hanem kiélezni próbálja, egyértelmű politikai-hatalmi ambíciók által vezérelve. A baloldal egyik fenti választ sem fogadhatja el. Van ugyanis más lehetőség is. Ez pedig egy baloldali értékeket figyelembe vevő, szociáldemokrata program, amely bátran nyúl azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a rendszerváltás óta az elkötelezettség vagy az elképzelések hiánya miatt a hatalomban egymást váltó pártok nem használtak. Éppen ezért teszünk javaslatot egy kifejezetten Kelet-Magyarország problémáira reflektáló, komplex baloldali program megalkotására. A programunknak három fő célja van: Valódi, hatékony és kifejezetten baloldali válaszok kidolgozása a régió felzárkóztatására Annak demonstrálása, hogy a baloldal kiemelt prioritásként kezeli a régió problémáit Politikai eszközök kidolgozása a régió érdekérvényesítésének megszervezésére 1.3. A program alapelvei A különlegesség elve. A program felismeri, hogy a régióban a Magyarország más részein alkalmazható megoldások nem működnek, és ezért speciális, célzott programokat kínál. A pozitív diszkrimináció elve. A program leszámol a laissez-faire illúzióval és deklarálja, hogy a régió felzárkóztatása érdekében erőteljes állami beavatkozásra és pozitív diszkriminációra van szükség. A megkülönböztethetőség elve. A program lehetőséget ad, hogy karakteres baloldali válasz szülessen, ami minden esetben kontrasztba állítható és alternatívát jelent a kormányzati semmittevéssel és a radikális-populista elképzelésekkel. A piacmoderáció elve. A program elismeri, hogy e régióban a klasszikus kapitalista eszközök nem működnek- Piacmoderáció nélkül lehetetlen a régió problémáit kezelni. Az alulról építkezés elve. A program felismeri, hogy az erős politikai elkötelezettséggel párosuló magas szintű szakértői segítség a helyi kezdeményezéseket kell, hogy támogassa. Jelen anyagunk a problémák bemutatására és a megoldási lehetőségek felvillantására vállalkozik, elsősorban vitaanyagnak tekinthető. Célunk kettős: annak demonstrálása, hogy a régióval kiemelten foglalkozni kell s annak bizonyítása, hogy igenis lehet innovatív ötletekkel, újszerű megoldásokkal sikereket elérni A Kelet-Magyarország program felépítése 4

5 Anyagunk az alábbiak szerint épül fel: I. Audit problématérkép A régió problémáit általában véve jól ismerjük ám sokkal kevesebbet tudunk az egyes problémák relatív súlyáról a választói gondolkodás tekintetében, valamint a problémák egymáshoz való viszonyáról és összefüggésrendszeréről. Éppen ezért a programalkotás kiindulópontja egy olyan komplex audit, amely empirikus módon vizsgálja a régió különlegességét. II. Szakpolitikai megoldások A fenti auditra épülnek az egyes szakpolitikai területeken a konkrét programanyagok. A konkrét szakpolitikai programok újszerű megoldásokat kínálnak mind tartalmi, mind formai értelemben. Tartalmi értelemben a szakpolitikai programok nem a makroszemléletet jellemző felülről-lefelé logikára épülnek, hanem a problémákat a választói percepcióból kiindulva vizsgálják. Ezért nem a pártok programalkotásában megszokott és a programalkotók fókuszát jellemző, a mindenkori minisztériumi struktúrához igazodó szerkezetben készülnének. Ehelyett a szakpolitikai megoldások öt plusz egy területre terjednének ki. A programok minden esetben konkrét megoldási javaslatokat tartalmaznak. A feszültségcsökkentés programja: E program komplex módon kezeli az etnikai konfliktusokat és a robbanással fenyegető szociális problémákat. Ez a fejezet tartalmazza javaslatainkat a rend és biztonság kérdésköre tekintetében. A felzárkóztatás lehetőségei: E program komplex módon tartalmazza azokat az eszközöket, amelyeket az állam eszközeivel már ma is biztosíthat a régió számára. Többek között az infrastruktúra-fejlesztés, az európai támogatások célzott felhasználása és a direkt állami feladatvállalás kérdései tartoznak ide. Munkahelyteremtés: A harmadik programelem fókuszában a munkahelyteremtés áll, elsősorban mezőgazdasági és ipari területen. Kiindulópontja, hogy miközben a fejlett európai országok tendenciáival összhangban a magyar gazdaság egésze is a szolgáltatások felé tolódik el, e régióban kiemelt szerepet kap a hagyományos gazdaság legalább egy részének talpra állítása. Egészségügy és oktatás: Negyedik programelemünk foglalkozik az állami szolgáltatások elérésének és színvonalának kérdésével; azzal, mit kell és lehet tenni speciálisan a régió érdekében az egészségügy, az oktatás és általában a közszolgáltatások terén. Szociális transzferek és társadalmi együttélés: Ötödik programunk foglalkozik a szociális juttatások és a társadalmi együttélés kérdéseivel, komplexen kezelve azt a segélyektől kezdve a nyugdíjakig. Olyan megoldási javaslatokat tartalmaz, amelyek a 5

6 rendszerek egészének semlegességét megőrizve lehetőséget adnak a régió speciális problémáinak kezelésére. + 1 Régiós öntudat és értéktár: A fenti programok hagyományos baloldali értékeken alapuló, de modern válaszokat dolgoznak ki a régió problémáira. A plusz egy abból indul ki, hogy még a szociális problémákkal sújtott területeken is kell léteznie valamilyen pozitív azonosulási lehetőségnek- Ezért e programunk azt mutatja be, milyen területre fókuszálva lehetnek büszkék a kelet-magyarországi állampolgárok eredményeikre. E plusz egy program különösen élesen megy szembe a Jobbik csak a frusztrációt becsatornázni igyekvő, a feszültségek élezésére épülő programjával. 6

7 AUDIT: KELET-MAGYARORSZÁG A SZÁMOK TÜKRÉBEN Elemzésünk célja, hogy megismerjük a régió legfontosabb statisztikai mutatóit, ezeken keresztül képet kapjunk a Kelet-Magyarországon élők munkaerő-piaci, egészségügyi, oktatási vagy épp bűnözési helyzetéről. Az alábbiakban először a KSH adatai segítségével mutatjuk be a régió helyzetét, majd közvélemény-kutatási eredményeket1 ismertetünk KSH-adatokon alapuló elemzés Demográfia A hét megyéből álló Kelet-Magyarország régióban él hazánk lakosságának 31 százaléka, hozzávetőlegesen három millió ember. A fővárosba összpontosul az ország lakosságának közel hatoda: 1,7 millió állampolgár. A lakosság 52 százaléka pedig a nyugatmagyarországi régiókban él. 1. táblázat Az egyes régiók lakossága (2011) A 2000 és 2010 közötti években az eltérő mértékű népességfogyás és a jelentős mértékű elvándorlás hatására alakultak ki az itt látott számok. A második évezred első évtizede alatt Kelet-Magyarország népessége közel hét százalékkal csökkent, míg ugyanezen idő alatt Budapest csak két százalékot veszített lakosaiból. Magyarország többi része pedig egy százalékos mértékben gyarapodni is tudott. A Kelet-Magyarország régiót tehát igen komoly népességcsökkenés érte, elsősorban az elvándorlás miatt: tíz év alatt elvesztette lakosainak hét százalékát, mintegy kétszázezer embert fősországosreprezentatívkutatás,Ipsos( ) 7

8 2. táblázat Az egyes régiók lakosságának változása 2000 és 2010 között A régió fogyásában közrejátszik az a drámai tény is, hogy a rossz egészségügyi körülmények miatt a születéskor várható élettartalom is alacsonyabb, mint az ország más részein. Egy Kelet-Magyarországon születő férfi születése pillanatában várhatóan három évvel kevesebbet fog élni, mintha a fővárosban született volna, de az ország más részein élőknél is közel egy egész évvel rövidebb életre számíthat. 3. táblázat Születéskor várható élettartam régiónként,

9 Munkanélküliség A keleti régióban élők igen súlyos munkanélküliséggel néznek szembe. A nyilvántartott álláskeresők aránya négyszerese a budapesti és kétszerese az ország többi részén mért adatnak. Kelet-Magyarországon minden negyedik gazdaságilag aktív állampolgár azaz olyan ember, aki nem tanul, nem beteg, tehát potenciális munkavállaló munkát keres januárjában több mint háromszázezren kerestek munkát a térségben. 4. táblázat A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Különösen nehéz az itt élő fiatalok helyzete: a gazdaságilag aktív népességben a 25 év alatti munkanélküliek arányaiban tízszer annyian vannak Kelet-Magyarországon, mint Budapesten. 5. táblázat 9

10 A 25 éven aluli munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktív népességhez képest, január Míg a fővárosban az aktív népesség alig négytized százalékát jelentik a fiatal munkanélküliek, addig Kelet-Magyarországon ez az arány négy százalék. A keleti régió teljes aktív népességében tehát százból négyen fiatal munkanélküliek az ország más részein alig ketten. Tovább nehezíti a megélhetést Kelet-Magyarországon, hogy akinek van is munkája, az is jóval kevesebbet keres, mint a fővárosban vagy az ország más részein élő munkavállalók. Keleten egy dolgozó ember átlagosan nettó 113 ezer forintot vitt haza, a fővárosban ennél mintegy 45 százalékkal több volt az átlagkereset, de még az ország többi részén élő munkavállalók is közel tíz százalékkal többet kerestek. 6. táblázat Átlagos havi nettó kereset, Egészségügy, oktatás A Kelet-Magyarországon élők az állami szolgáltatásokból sem részesülnek úgy, mint a tőlük nyugatabbra élők. Jól mutatja ezt, hogy keleten a legalacsonyabb a lakosra jutó kórházi ágyak száma: a fővárosban másfélszer annyi kórházi hely van, mint Kelet-Magyarországon, de az ország más részein is átlagosan tíz százalékkal több kórházi férőhely található. 10

11 7. táblázat Tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma, 2010 Még drasztikusabb a keleti régió egészségügyi helyzete, ha a kórházi ágyakon túl a dolgozó orvosok számát nézzük. Egy dolgozó orvosra a fővárosban 150 lakos jut: ha egy orvos Kelet-Magyarországon dolgozik, akkor majdnem háromszor ennyi, 415 ember tartozik a felügyelete alá. Másképp megfogalmazva, egy Kelet- Magyarországon dolgozó orvosnak elvileg közel háromszor annyi beteget kellene ellátnia, mint fővárosi kollégájának. 8. táblázat Egy dolgozó orvosra jutó lakosok száma, 2010 A közoktatásban valamivel kisebb a keleti régió hátránya, de egyértelmű, hogy tanárnak is itt a legnehezebb lenni. A tanár-diák arány annál jobb, minél alacsonyabb: ha egy tanárra kevesebb gyerek jut, akkor jobban oda tud figyelni rájuk, jobban tud egyéni 11

12 képességeikre fókuszálni. Kelet-Magyarországon lenne minderre, az egyéni odafigyelésre és törődésre a legnagyobb szükség ezzel szemben azt látjuk, hogy itt a legmagasabb az egy tanárra jutó diákok száma: a kelet-magyarországi tanárok mintegy húsz százalékkal jobban leterheltek, mint fővárosi kollégáik. 9. táblázat Egy tanárra jutó tanulók száma, Bűnözés A bűnözési mutatók közül elsősorban az embereket közvetlenül és biztonságérzetükben leginkább érintő két típust mutatjuk be: a személy elleni bűncselekmények és a súlyos testi sértést okozó támadások előfordulását hasonlítjuk össze. A személy elleni bűncselekményekben egyértelmű, hogy Kelet-Magyarországon a legrosszabb a helyzet az országban: lakosra 32 személy elleni bűncselekmény jutott 2011-ben: közel 25 százalékkal több, mint az ország többi részén, és majdnem másfélszer annyi, mint a fővárosban 12

13 10. táblázat Tízezer lakosra jutó személy elleni bűncselekmények száma, 2011 Hasonlóan rosszak a régió mutatói a súlyos testi sértés tekintetében: lakosra 17 súlyos testi sértést regisztrált a rendőrség 2011-ben: ez mintegy 55 százalékkal több, mint a fővárosban, és 25 százalékkal több, mint az ország többi részén. 11. táblázat Tízezer lakosra jutó súlyos testi sértések száma,

14 2.2. Önbevalláson alapuló elemzés Gazdasági aktivitás A gazdasági aktivitás tekintetében a kelet-magyarországiak jól láthatóan elmaradnak mind Budapesttől, mind az ország többi részétől. A keleten élők mindössze 38 százaléka vallotta magát aktív keresőnek, szemben a budapesti 43 százalékkal. Még súlyosabb a keleten élők lemaradása az ország többi részéhez képest: a nyugatibb megyék 46 százalékos aktivitási aránya mintegy 25 százalékkal magasabb arány a keleti régióhoz képest. Kelet-Magyarországon tehát a felnőtt lakosság közel 40 százaléka nem végez olyan munkát, ami után fizetést kapna. 12. táblázat Az aktív keresők aránya régiónként A kelet-magyarországiak vannak leginkább ráutalva az államra, mint foglalkoztatóra: keleten az aktív keresők 44 százaléka dolgozik állami alkalmazottként vagy közalkalmazottként. Ez az arány több mint 20 százalékkal magasabb, mint az ország más részein. Kelet-Magyarországon az állami munkahelyek esetleges csökkenésével még drámaiabb mértéket öltene a munkanélküliség. 14

15 13. táblázat Az állami alkalmazottak, közalkalmazottak aránya a foglalkoztatottak körében Akár munkajövedelemről, akár szociális segélyről van is szó, egy átlagos keletmagyarországi család jóval kevesebb pénzből él meg, mint az ország más részein élők. A kelet-magyarországiak közel harmada olyan háztartásban él, ahol kevesebb, mint havi 90 ezer forintból kell megélni (saját bevallása szerint). Az ország keleti felén másfélszer annyi ilyen háztartást találunk, mint az ország többi részén. 14. táblázat A háztartások havi összes nettó jövedelme: a legfeljebb 90 ezer forintból élők aránya A háztartások helyzete Az alacsony kereset mellett nem meglepő, hogy a kelet-magyarországiak élnek meg hónapról hónapra a legnehezebben. 15 százalékuk már most eladósodott és kölcsönökből, külső segítségből él ezek nagy része vélhetően uzsorakölcsön és nem banki 15

16 vagy rokoni kölcsön. A kelet-magyarországi régióban másfélszer annyi család él ilyen súlyos eladósodottságban, mint az ország más részein. 15. táblázat Eladósodottak, kölcsönből vagy külső segítségből élők aránya A válaszadók további kilenc százaléka számolt be arról, hogy meglévő tartalékaikat kell felélniük. A kelet-magyarországiak negyede tehát olyan helyzetben él, amely hosszú távon nem fenntartható: jövedelmük nem tudja fedezni kiadásaikat. 16. táblázat Számlatartozások az ország egyes régióiban. Milyen típusú tartozása van? A kutatás során felmérték azt is, hogy a tartozások milyen területen jelentkeznek: közüzemi számlákkal vannak inkább elmaradva vagy egyéb számlatartozásuk van. A tartozások tekintetében azt látjuk, hogy a kelet-magyarországiak mindkét területen jobban 16

17 eladósodottak, mint az ország más részein élők. Elsősorban közüzemi tartozásokat halmoztak fel: 15 százalékuk tartozik jelentősebb összeggel a szolgáltatóknak. A régióban a legmagasabb továbbá azok aránya, akiknek egyéb számlatartozása is van. Mindkét esetben tehát körülbelül 25 százalékkal magasabb a tartozásokat felhalmozók aránya keleten, mint az ország más részein. A kelet-magyarországiak ugyanakkor a devizahitelezésből inkább kimaradtak, mint az ország többi részén élők, lakásvásárláshoz az itt élők csak tizede vett föl hitelt. A keletmagyarországiak viszont átlag fölött használták fel a devizahitelt arra, hogy személygépkocsit vegyenek vagy szabad felhasználású hitellel könnyítsenek az életükön. Az utóbbi két év során a törlesztőrészletek drasztikus növekedése tehát őket is érintette, még ha a felvett összeg vélhetően jóval alacsonyabb volt, mint a lakáshitelesek esetén. Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy bár a devizahitelesek megmentésekor elsősorban a lakáshitelesekre szokás gondolni, Kelet-Magyarországon sokaknak más típusú hitele van hiszen nekik nem lakásra, hanem autóra vagy épp munkaeszközre kellett a hitel. 17. táblázat Hiteltípusok az egyes régiókban A kelet-magyarországiak rosszabb helyzetét mutatja, hogy milyen vagyontárgyakkal rendelkeznek. A kutatások azt mutatják, hogy a régióban élők lényegében minden vagyontárgy esetén kivéve a földet és a mezőgazdasági ingatlant le vannak maradva az ország más részein élőktől. A legnagyobb lemaradást a modern műszaki termékek esetén látjuk (például: digitális fényképezőgép, DVD-lejátszó). Az alapvető tárgyak között az automata mosógépnél találjuk a legnagyobb különbséget: az ország nyugati felén élők 87 százalékával szemben a keleten élők csak 77 százaléka rendelkezik automata mosógéppel. A keleten élők digitális elszigetelését mutatja, hogy húsz százalékkal kevesebb kelet-magyarországinak van otthoni internet hozzáférése, mint az ország más részein élőknek. 17

18 18. táblázat Az egyes háztartások vagyontárgyakkal való ellátottsága A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása A kelet-magyarországiak önképe és értékválasztása tekintetében a régió lakói lényegében négy esetben mutattak különbséget az ország többi részétől: keleten átlag feletti a roma identitás és a munkanélküliség vállalása, míg átlag alatti az értelmiségi önbesorolás. Romának a kelet-magyarországiak 13 százaléka vallotta magát: másfélszer annyian, mint az ország más részein és kétszer annyian, mint a fővárosban. Mivel egy kutatás során csak így, önbevallás alapján lehet képet kapni a hazai roma kisebbségről, fontos megjegyezni, hogy e 13 százalék nem azt jelenti, hogy ennyi a valós arányuk, csupán azt, hogy a felnőtt népesség 13 százaléka a kérdésre felvállalta roma identitását. A vidéki értelmiség hiányát jól mutatja, hogy a népesség kevesebb, mint ötöde tekinti magát annak, szemben a budapesti aránnyal, ahol 28 százalék tekintette magát értelmiséginek. 19. táblázat 18

19 Választott csoportba tartozás A kelet-magyarországiak értékválasztásukban egyértelműen egyenlőségpártiak és tekintélytisztelők. Ezekre a dimenziókra a magyarországi kutatások rendszerint hasonló kérdésekből következtetnek: a társadalmi egyenlőtlenségek elfogadásánál a szegénység, a jövedelmek közti különbséget kell megítélniük a választónak: elfogadhatónak, kívánatosnak tartják-e ezeket. A régióban élők utasítják el messze a legnagyobb mértékben azt az állítást, hogy rendjén való az, ha valaki milliókat keres: 61 százalékuk határozottan, ellenzi, hogy valaki ekkora jövedelmet kapjon. Összesen a régióban élők közel négyötöde gondolja tehát azt, hogy a milliós fizetések helytelenek táblázat Állítás: Rendjén való dolog, hogy vannak, akik milliókat keresnek. A tekintélyelvűséget elsősorban a fiatalok, gyerekek viselkedéséről, elvárt neveléséről szóló valamint az erős vezető iránti igényt kifejező állításokkal vizsgálják. A keleten élők válaszaiban e téren is karakteres véleményt látni: a kelet-magyarországiak 45 százaléka teljes mértékben, további 32 százaléka pedig inkább egyetért azzal az állítással, hogy a gyereknek elsősorban engedelmességet és tekintélytiszteletet kell tanulniuk. A kelet-magyarországiak között másfélszer annyian vannak, akik a leghatározottabban kiállnak a szigorú nevelési elvek mellett, mint Budapesten. 19

20 21. táblázat Állítás: A legfontosabb erények, melyeket a gyerekeknek meg kell tanulniuk, az engedelmesség és a tekintélytisztelet A keleten élőkről szokás azt gondolni, hogy egyáltalán nem érdekli őket a politika, és hogy úgy érzik, az állam teljesen magára hagyta őket. Az adatok megerősítik ezt a vélekedést, ám rámutatnak arra is, hogy ez nem régiós sajátosság, hanem az ország egésze így gondolkodik. Lényegében nincs számottevő területi különbség abban a kérdésben, hogy valaki mennyire érzi úgy, hogy nincs beleszólása abba, mit csinál a kormány. Az állítással a kelet-magyarországiak nem értenek jobban egyet, mint az ország más részein élők: egyaránt a lakosság fele érzi ezt határozottan. 22. táblázat Állítás: A magamfajta embereknek nem sok beleszólásuk van abba, hogy mit csinál a kormány 20

21 Milyen problémák foglalkoztatják a keleten élőket? A kelet-magyarországiakat elsősorban az őket személyesen is érintő gazdasági problémák foglalkoztatják. A három legfontosabb probléma között a legnagyobb arányban ők említették a magas munkanélküliséget: tízből hat ember számára a munkanélküliség egyike a három legsúlyosabb problémának. Negyven százalék választotta a növekvő elszegényedést az ország legégetőbb problémái közé. Jól látszik, hogy e két, a keleten élőket személyesen és közvetlenül érintő probléma egyértelműen kiemelkedik a többi ügy közül 13. táblázat Mi a legfontosabb probléma ma, Magyarországon? (Első három probléma közé választott problémák) A kelet-magyarországiak médiafogyasztása A keleti régióban élőknél azt a sajátságos helyzetet tapasztaltuk, hogy televíziózási szokásaikban alapvetően eltérnek az ország többi részén élőktől: mindhárom országosan fogható csatornát átlag fölötti arányban nézik mindennap, vagy szinte mindennap. 21

22 14. táblázat Az MTV-t, TV2-t, RTL Klubot mindennap vagy majdnem mindennap nézők aránya Írott sajtóval ugyanakkor alig-alig találkoznak, a televízión kívül gyakorlatilag csak helyi vagy megyei lapokat olvasnak (igaz, ezeket átlag fölötti gyakorisággal). Hasonlóan az írott sajtóhoz, az online médiával sem nagyon találkoznak: 57 százalékuk sosem olvas híreket az interneten. 15. táblázat Milyen gyakran olvas helyi, megyei lapot? 22

23 TARTALMI PROGRAMELEMEK 1. FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉS AZ A RÉGIÓ, AHOL AZ ORSZÁGOS ÁTLAGTÓL ELTÉRŐ BŰNELKÖVETÉSI TRENDEK, EGY SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRT ÁLTAL FOLYAMATOSAN SZÍTOTT, PERMANENS ETNIKAI KONFLIKTUS, VALAMINT A RENDÉSZET PÉNZHIÁNYOS ÁLLAPOTA NEHEZÍTI A PROBLÉMAKEZELÉST, KOMPLEX FESZÜLTSÉGCSÖKKENTŐ PROGRAMOT IGÉNYEL. NEM LABORATÓRIUMI ELVEK MENTÉN ÉS NEM IS A GYŰLÖLET VÉGLETES ÁLMEGOLDÁSAIVAL, HANEM VALÓDI VÁLASZOKKAL ÉS KÖVETKEZETES POLITIKÁVAL LEHET VÁLTOZÁST, JAVULÁST ELÉRNI. 23

24 KONKRÉT programpontok: 1. Átlagosan forintos bérpótlék, valamint lakhatási támogatás vagy ingatlan biztosításaarégióbanmunkátvállalórendőrökszámára 2. Négy év múlva a régióban szolgálatot teljesítő rendőrök 15% a roma származású legyen, a rendészeti képzést pedig a következő tanévtől egészítsük ki a feszültségcsökkenéstszolgáló,speciálisismeretekkel 3. Egy év múlva a régióban már általános jelleggel, kötelező sztenderdek érvényesüljenekarendészetimunkában:arendőrségértesítésétkövetőenmaximum tízperccelazintézkedéskezdődjönmeg 4. Egy éven belül épüljön ki Kelet Magyarország alternatív rendészeti információs adatbázisa, mely feltünteti a kis értékű húszezer forint alatti lopásokat és más szabálysértéseketis 5. Heti összesítésben rögzítse a települési közigazgatás a közoktatásban előfordult, igazolatlan hiányzásokat, és azonnali figyelmeztetéssel, illetve segítségnyújtással előzzemegaszociálisjuttatásokmegvonásávaljáró,akuthelyzetet 6. Azonnal hozzon létre a Belügyminisztérium egy zöld számon hívható különleges egységet,melynélazuzsora visszaélésekellenlehetintézkedéstkérni,akárnévtelenül is 7. A Terrorelhárítási Központ helyett Kelet Magyarország rendészetét segítő speciális szervezetlétrehozása 8. A jogi feltételek megteremtésével lehetővé tesszük, hogy a sértett számára okozott kárt, vagy annak jelentős részét munkával egyenlítse ki a károkozó(munkavégzéssel történőkártalanítás)

25 AZ ÁLTALÁNOS RENDÉSZETI KÉPZÉS ÉS REKRUTÁCIÓS ELVEK EBBEN A RÉGIÓBAN NEM MŰKÖDNEK: SPECIÁLIS ISMERETEKRE ÉS SPECIÁLIS IGÉNYŰ RENDÉSZETI TOBORZÁSRA VAN SZÜKSÉG A régióban tapasztalható feszültségek jelentős részét az izolált és információhiányos, alulfizetett és kevéssé motivált rendészet okozza. Bár az átlagos rendőri létszám Magyarországon megfelelő, de az eloszlás rendkívül rossz: míg a gyorshajtók vagy a hajléktalanok felderítésére, a velük szembeni eljárásra mindig akad több rendőr is, addig (főleg a keleti falvakban) fizikailag lehetetlen feladatot osztottak ki a sokszor több településért is felelős körzeti megbízottaknak. Különlegesség:arégióban nempusztánazelégtelen rendőrilétszám,sokkal inkábbhelyzetismeretükés eloszlásukjelentiafő problémát A legfontosabb állami erőszakszervezet Kelet- Magyarországon nem állhat szinte kizárólag a többségi társadalom tagjaiból. Ezért van szükség arra, hogy a RENDÉSZETI KÉPZÉSBEN KVÓTÁT ÁLLÍTSUNK BE ROMA FIATALOK SZÁMÁRA, akik a végzettséget megszerezve e régióban vállalnak munkát; hazatérve elfogadott és belső tagként segíthetnek a közösségnek. NEM CSAK NEKIK, HANEM MINDEN LEENDŐ RENDŐRNEK RENDELKEZNIE KELL HATÉKONY FESZÜLTSÉGCSÖKKENTÉSI KÉPESSÉGEKKEL, ISMERNIÜK KELL A ROMA ÉS NEM-ROMA MAGYAROK KÖZÖTTI KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEKET, VALAMINT A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK PROBLÉMÁIT, HOGY MINDEZEKET ÉRVÉNYESÍTENI TUDJÁK MUNKÁJUK SORÁN. KIEMELT BÉRPÓTLÉK AZ ITT RENDÉSZETI FELADATOKAT VÁLLALÓKNAK Kelet-Magyarország településeinek jó részét egyáltalán nem preferálják a rendészetben dolgozók leendő munkahelyként. A hivatásos állomány egyre kevésbé kínál egzisztenciális biztonságot, és egyáltalán nem motivál a valóban nehezebb, többszintű rendészeti feladatok ellátásra, különösen a tárgyalt régióban. Pozitívdiszkrimináció: kiemeltenkellmotiválniaz ittmunkátvállalókat mindezmégmindigsokkal olcsóbb,mintahiányukban gyorsulóleszakadásokozta kiadások Ezen változtatni csak KIEMELT BÉRPÓTLÉKKAL lehet. A 25

26 szolgálatteljesítés idejével arányosan növekvő kiegészítést javaslunk, melynek feltétele a helyben maradás. Az önkormányzatokkal kötött megállapodások segítenék egy STABIL SZOLGÁLATI LAKÁS-RENDSZER kialakítását is. Az a feladat, hogy két kiemelt szempont is érvényesüljön az átalakítás során: egyfelől a régióban történő munkavállalás legyen jóval kecsegtetőbb, érje meg itt rendőrnek lenni, másfelől pedig a közösség aktív, jól informált és elismert tagjaként hosszú távon is a szolgálati helyén, adott település(ek)ért felelős hatóságként működjön az itt munkát vállaló egyenruhás. LEGYEN ÚJRA MEGBECSÜLT MUNKA RENDŐRNEK LENNI, ÉS LEGYEN KÍVÁNATOS KARRIERCÉL A RÉGIÓBAN RENDŐRI MUNKÁT VÁLLALNI! LAKOSSÁGKÖZELI RENDÉSZET A jelenlegi rutinok egy, a közvetlen lakókörnyezetétől, az általa szolgálni és védeni kívánt társadalomtól is izolált rendőrséget alakítottak ki. Alapvető információk hiányában, alacsony szintű közbizalom, nagymértékű gyanakvás mellett dolgozik a rendőrség, kölcsönösen híján a közvetlen eléréseknek: Kelet- Magyarországon a lakosság nem ismeri a rendőreit, és azok sem ismerik a polgárokat. Kiemelt feladat e két csoport megismertetése egymással. Ehhez három fontos változásra van szükség: egyrészt ÚJ SZTENDERDEK kialakítására, melyek pontosan leírják és vizsgálják, hogy miként érhető el a rendőrség, és igény szerint az miként intézkedik a polgárok érdekében. A cél az, hogy a régióban a rendőrség értesítését követően maximum tíz perccel a rendőri intézkedés kezdődjön meg bármely településről legyen is szó. Másfelől olyan TÁRSADALMI PROGRAMOKAT kell indítani, ahol békeidőben ismerik meg egymást a rendőrök és a polgárok, közvetlen kapcsolatfelvétel és információcsere történik. Harmadrészt pedig az általános működés rutinjait szükséges átalakítani: új szisztémában dolgozó POSZTOS RENDŐRÖK, TERÜLETI ALAPÚ FELELŐSSÉGGEL MEGBÍZOTT HATÓSÁGI SZEMÉLYEK, a valódi helyismeretre épülő, megelőzési célú napi működés kialakítása a cél. VISSZAVEZETJÜK A RENDŐRÖKET A KÖZÖSSÉGBE, ÉS ÚJRA PARTNERRÉ TESSZÜK A LAKOSSÁGOT A JOGSÉRTÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE FELDERÍTÉSÉBEN. FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATBÁZIS, AZONNALI BEAVATKOZÁS 26

27 Ma csak a végponton, az igazolatlan hiányzások kritikus száma miatt megvont szociális juttatásról szóló döntés idején találkozik a hatóság az iskolakerülés problémájával. A büntetőjogi szigor sem volt képes felszámolni az uzsorakölcsönök világát sem. Mindez az információhiányra vezethető vissza. A települési közigazgatást épp ezért nem újabb funkcióktól kell megfosztani, hanem folyamatos adatolásra, az információknak megfelelő cselekvésre, illetve azok alapján magasabb szintű közigazgatási hatóságnál eljárás kezdeményezésére kell sarkallni. A keletmagyarországi alternatív adatbázis tartalmazná a kisebb értékű lopásokat és más szabálysértéseket is. Az uzsora-visszaélések ellen pedig egy ingyenesen és akár névtelenül is hívható különleges belügyminisztériumi egységet szükséges létrehozni. A HETI ÖSSZESÍTÉSŰ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK ADATBÁZISÁTÓL kezdve az adott településen élők közösségével konzultálva véglegesített, HAVI KÖZBIZTONSÁGI JELENTÉSIG (mely nem feltétlenül fedi le a hivatalos rendőrségi statisztikát) kell elejét venni a nagyobb problémáknak. Észlel, beavatkozik, jelent! JELENLEG A PROBLÉMA NAGYSÁGRENDJÉVEL ÉS JELLEGÉVEL SEM HAJLANDÓ SZEMBENÉZNI AZ ÁLLAMI VEZETÉS. PONTOS INFORMÁCIÓKAT KELL SZEREZNI, AZOKKAL ŐSZINTÉN SZEMBENÉZNI ÉS A KAPOTT ADATOKNAK MEGFELELŐEN CSELEKEDNI! ÚJ TÍPUSÚ RENDŐRSÉG: ZÉRÓ TOLERANCIA ÉS A LEGÚJABB, LEGJOBB INFRASTRUKTÚRA Ma a direkt rendőrségi rutin, valamint a sok helyen elfogadhatatlanul alacsony színvonalú, elavult infrastruktúra akadályozza a leginkább még a legelhivatottabbak munkáját is. Ez nem csupán igazságtalan a kedvezőbb helyzetben lévő fővárosi rendőrséggel összevetve, hanem még nehezebbé teszi a régióban a feszültségcsökkentést. Pozitívdiszkrimináció:mígaz országegyesterületeinigényés szükségfölöttiarendészeti infrastruktúra,addigerégióban elfogadhatatlanulalacsony tényszerűennemtöbbet,csak végreanekikisjáróbiztonság megteremtéséhezelegendőt kapnának A változás érdekében először is a fejnehéz budapesti erőket kell átcsoportosítani, a Terrorelhárító Központ minden erőforrását egy speciális, A KELET-MAGYARORSZÁGI BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE SZAKOSODOTT KÖZPONT kialakítására fordítani. A miniszterelnök 27

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5

KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5 KELET-MAGYARORSZ[G PROGRAM V8.5 (Szakmai és társadalmi egyeztetésre) 2013. március TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPVETÉSEK... 6 1.1 Kelet-Magyarország: a határok... 6 1.2 A régió kiemelt szerepe... 7 1.3 A program

Részletesebben

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag

Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata. Korózs Lajos Elnökségi tag Fidesz szociálpolitikája = Gyöngyöspata Korózs Lajos Elnökségi tag Szociálpolitika hatása a lakossági jövedelmekre A társadalmi jövedelmek a háztartások összes jövedelmének kb. 1/3-át teszik ki. A pénzbeli

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye február CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központ Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. február 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai szeptember FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. szeptemberében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai augusztus FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. augusztusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június

KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból. Budapest, június KUTATÁSI EREDMÉNYEK a BOM számára az olimpiával kapcsolatban készített telefonos közvélemény-kutatásból Budapest, 2010. június 1 Bevezetés Az alábbiakban közöljük a kérdőívben szereplő kérdéseket és a

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján

Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A vidékfejlesztés jelene és jövője műhelykonferencia Tudásátadás és innováció Cserdi példáján Kecskemét 2014.06.24. Dr. Kovács Teréz egyetemi tanár PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BTK

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.

AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN. Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail. AZ ÉLHETŐSÉG ÉS ELÉRHETŐSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI ÁTÁNY FALU PÉLDÁJÁN Topa Zoltán PhD-hallgató, SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Fogalmi meghatározások Élhetőség Elérhetőség E két fogalom kapcsolata

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc

Munkaügyi Központja. álláskeresők száma álláskeresők aránya* júli. szept. jún. febr márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. JÚLIUS 2012. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.186 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Beruházás-statisztika

Beruházás-statisztika OSAP 1576 Beruházás-statisztika Egészségügyi ágazat Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók 2011 Önkormányzatok és önállóan jelentő egészségügyi szolgáltatók beruházási és felújítási

Részletesebben

MFB az ország fejlesztési bankja

MFB az ország fejlesztési bankja MFB az ország fejlesztési bankja Czirják Sándor vezérigazgató Szeged, 2008. október 7. [ ] Az európai állami fejlesztési bankok szerepe Híd szerep: gazdaságpolitika és szereplői között Stratégiai célok

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai április FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. áprilisában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 8 AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG STATISZTIKAI ZSEBKÖNYVE 2008 Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Budapest, XIII. Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp. Pf. 251. Telefon: 270-8000;

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A B C. A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9363 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata Ha az árbevétel arányos adózás elõtti eredmény (az adózás elõtti eredmény és az árbevétel hányadosa)

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin

Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek. Tausz Katalin Információs társadalom és a társadalmi egyenlőtlenségek Tausz Katalin A háztartások internet hozzáférése Hol használ internetet A digitális szakadék okai Gazdasági jellegű okok (magas PC árak, nincs

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. SZEPTEMBER 2012. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.356 álláskereső

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA

A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TELEPÜLÉSI EGYENLŐTLENSÉGEK HATÁSA A VIDÉKI FIATALOK JÖVŐTERVEIRE ÉS AKTIVITÁSÁRA A TUDÁSKÖZVETÍTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓK ESÉLYEI Czibere Ibolya Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézet

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség.

Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Engelberth István BGE PSZK Társadalmi-gazdasági útkeresés egy észak-nógrádi kistérségben. A szécsényi kistérség. Az önkormányzati gazdálkodás aktuális problémái Kutatói Napok: Alkalmazott tudományok a

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján TÁRSADALMI KONFLIKTUSOK - TÁRSADALMI JÓL-LÉT ÉS BIZTONSÁG - VERSENYKÉPESSÉG ÉS TÁRSADALMI FEJLŐDÉS TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069 C. KUTATÁSI PROJEKT Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit

Részletesebben

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól

Tájékoztató a közfoglalkoztatás végrehajtásának tapasztalatairól Az előterjesztés száma: 197/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás

SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerő-piaci program PROGRAMTERV 3. sz. módosítás Pécs, 2010. április 1. Dr. Brebán Valéria főigazgató A programterv módosításának oka A programterv módosítására

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám

A B C 1 Értékelési szempont megnevezése Értékelés alapját képezõ dokumentumok Értékeléshez rendelhetõ pontszám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9609 4 3. Tervadatok értékelése II. A vállalkozás 1 fõre jutó árbevételének a vizsgálata 5 4. Pénzügyi terv üzemeltetésihatékonysági vizsgálata Ha a vállalkozás

Részletesebben

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok

A fõlapon tett nyilatkozat és árajánlatok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9643 66. UTIRO Leader Egyesület Értékelõ táblázat I. Szakmai szempontok 2 1. A támogatásból megvalósított beruházás részeként minõség vagy környezetirányítási

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26.

KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA október 26. KÖZMUNKA ÉS A POLITIKA 2016. október 26. A közmunka kérdése nem csak foglalkoztatáspolitikai szempontból jelentős kérdés, hanem politikai okok miatt is. 2012-től alapvető váltás következett be a hazai

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben