LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2013. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról /2013. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Körlevelek 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél a kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól /2013. (V. 31.) főov. körlevél az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról Személyi hírek Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezés, kirendelés és megbízás Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezések Ügyészi tisztségbe való visszahelyezés és megbízás Ügyészi tisztségbe való visszahelyezések Kinevezések Áthelyezések és kinevezések Áthelyezések További kinevezés módosítások Kirendelések és megbízások Kirendelések Megbízások Megbízás módosítása Szolgálati viszony megszűnések Halálozások Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére

2 106 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Utasítások A legfőbb ügyész 8/2013. (V. 17.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A tisztviselői és írnoki munkakörök betöltésének jogszabályban nem említett feltétele a) az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) kutatója esetében a munkakör jellege szerint megkívánt egyetemi, főiskolai végzettség, b) a magasabb vezető állású és a vezető állású tisztviselők esetében ba) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, legfőbb ügyészségi osztályvezető és osztályvezető-helyettes, az OKRI osztályvezetője és osztályvezető-helyettese, fellebbviteli főügyészségi, főügyészségi osztályvezető esetében szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, bb) legfőbb ügyészségi csoportvezető, fellebbviteli főügyészségi, főügyészségi osztályvezető-helyettes, csoportvezető esetében szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, c) más (informatikai, pénzügyi, gazdálkodási, műszaki, nemzetközi, titkársági, igazgatási, munkaügyi, személyügyi) tisztviselők és írnokok esetében ca) informatikai munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cb) műszaki, munkabiztonsági és tűzvédelmi, valamint bűnügyi technikus munkakörökben szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cc) személyügyi, munkaügyi, továbbképzési munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cd) nemzetközi munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, valamint legalább egy idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga, ce) költségvetési ügyintézői, könyvelői, továbbá bér-, létszám- és társadalombiztosítási, belső ellenőri munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cf) üdülővezetői, recepciós munkakörökben szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés,

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 107 cg) titkárnői munkakörben szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, ch) könyvtáros, irattáros munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és emelt szintű szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és középfokú szakirányú szakképesítés, ci) gépírói, szövegszerkesztői munkakörökben legalább alapfokú iskolai végzettség és gépíró vagy azzal egyenértékű szakképesítés szükséges. (2) Az Ut. 2. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Azt az ügyészségi alkalmazottat, aki a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a képesítés megszerzésének várható időtartamára határozott időre lehet kinevezni, illetve kinevezését hozzájárulásával a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 123. (2) bekezdése alapján határozott időtartamra kell módosítani. 2. Az Ut. a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. (1) Ha a tisztviselő, írnok a munkakörében több feladatot lát el, a munkaideje nagyobb részét kitevő feladatköre ellátására előírt képesítéssel kell rendelkeznie. (2) Egyes tisztviselői és írnoki munkakörök ellátásához szükséges az ügyészségi munka sajátos ismereteiről számot adó vizsgakövetelmények a következők: a) a titkárnői, az igazgatási és az irodavezetői, valamint az ügyviteli irodai munkakörökben ügyészségi ügyviteli vizsga, b) a statisztikai feladatot ellátó informatikai munkakörökben ügyészségi statisztikai vizsga, c) a titkos ügykezelői munkakörökben titkos ügykezelői vizsga. 3. Az Ut a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az utasítás hatálybalépése nem érinti az azt megelőzően a hatályos jogszabályokban és legfőbb ügyészi utasításokban előírt képesítési feltételeknek megfelelően történt kinevezések érvényességét. Ha azonban az ügyészségi ügyviteli, statisztikai, illetőleg titkos ügykezelői vizsgára kötelezett ügyészségi alkalmazott a vizsgát a kinevezésben meghatározott időpontig nem teszi le, kinevezését hozzájárulásával olyan munkakörre lehet módosítani, amelynek ellátásához az előírt vizsgakövetelmények nem szükségesek. 4. Az Ut. a) 3. -a (1) bekezdésének a) pontjában az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) szövegrész helyébe az OKRI szöveg, b) 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szövegrész helyébe az Üjt. szöveg lép. 5. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás hatályát veszti. (2) Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

4 108 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A legfőbb ügyész 9/2013. (V. 17.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 33. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Ha a fellebbviteli főügyészségen nincs közjogi főügyészhelyettes, a közérdekvédelmi szakágat a főügyész irányítja és felhatalmazása alapján a közérdekvédelmi ügyekben illetékes osztályvezető ügyész dönt a szakágat érintő kérdésekben. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész Körlevelek A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevele a kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól Az ügyintézési tapasztalatok szerint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 16. -a (1) bekezdésének am) pontja hatálya alá tartozó, a legfőbb ügyész, illetve a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes által kiemelt üggyé nyilvánított ügyekkel kapcsolatos feladatok folyamatos és megfelelő színvonalon történő ellátását gyakran akadályozza az előadó ügyész bármely okból történő távolléte. Amennyiben az ilyen, jellemzően bonyolult ténybeli és jogi megítélésű ügyekben a rendszerint szoros ügyintézési határidőkre figyelemmel az előadó ügyész helyett az eljárás addigi menetét és a bizonyítás állását nem ismerő másik ügyész intézkedik, az a téves döntések meghozatalának, illetve az eljárási késedelem kialakulásának fokozott veszélyét hordozza. Az ilyen esetek megelőzése érdekében a kiemelt ügyek kezelése kapcsán új munkaszervezési modell alkalmazásának szükségessége merült fel. Ezzel összefüggésben, az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 1. Minden új, illetve már folyamatban lévő kiemelt ügyben az ügyintéző ügyész mellé legalább egy másik, az eljárás tárgyát képező cselekmények megítélésének bonyolultságához, és az ügy terjedelméhez igazodóan esetleg több további előadó ügyészt kell kijelölni. Az ügyészek kiválasztása során irányadó szempontrendszer legfontosabb eleme, hogy az ügyintéző ügyészek esetleges távollététől, illetve halasztást nem tűrő egyéb hivatali elfoglaltságaitól függetlenül, mind a konkrét ügyintézési feladatok, mind a jelentéstételi kötelezettség ellátása, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, folyamatosan, az időszerűségi követelmények megtartásának biztosításával történjék.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Az eljárás során egy adott intézkedést csak egy ügyész végezhet el, aki a személyéhez köthető tevékenységért tartozik felelősséggel. 3. A főügyészségeken a főügyész hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy a kiemelt ügyekhez kapcsolódó egyes feladatokat az előadóként kijelölt ügyészek közül ki látja el. 4. A kijelölt ügyészek mindegyikének felelőssége, hogy a kiemelt ügyben tett minden intézkedést, illetve jelentést amennyiben az ügyintézésben közvetlenül nem vesznek részt a lehető legrövidebb időn belül megismerjék. Ezt szükség esetén másolat rendelkezésére bocsátásával, vagy az ügyiratba való betekintéssel kell biztosítani. 5. Amennyiben az ügy érdemét érintő, különösen a bizonyítás irányát meghatározó kérdésekben a kijelölt ügyészek között eltérő álláspont alakul ki, bármelyikük a felettes ügyész döntését kérheti. 6. Ha a kiemelt ügy nyomozása ügyészi hatáskörbe tartozik, annak teljesítésére nyomozócsoportot kell szervezni. A nyomozócsoport vezetőjét az ügyészségi nyomozást végző nyomozó ügyészség vezetője jelöli ki. 7. A körlevélben foglaltakat június 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Belovics Ervin s. k., legfőbb ügyész helyettes A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének 1/2013. (V. 31.) főov. körlevele az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás, valamint a nyugalmazott ügyészek igazolványáról szóló 23/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás végrehajtására a következő körlevelet adom ki: 1. Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1 6. és 9. melléklete szerinti, sorozatjellel ellátott és sorszámozott műanyag kártyákat (a továbbiakban: nyerskártya) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) szerződés alapján készíti. 2. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) igazgatási osztálya (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) a) megrendeli és átveszi az Intézetben a nyerskártyákat, b) gondoskodik a nyerskártyák megszemélyesítéséről, c) megrendeli az igazolvány tokokra kerülő jelvényeket, d) megrendeli és átveszi a gyártótól az ügyészségi jelvénnyel ellátott és a jelvény nélküli igazolvány tokokat, e) a beérkező számlákat a teljesítésre vonatkozó igazolással továbbítja a Gazdasági Főigazgatósághoz, f) úgy gondoskodik a nyerskártyák, az igazolvány tokok és az igazolvány tokokra kerülő jelvények szállításáról, tárolásáról, hogy azok illetéktelenek birtokába ne juthassanak. 3. A 2. pont a) és c)-e) alpontjaiban felsorolt feladatokat végző ügyészségi alkalmazott (a továbbiakban: igazolvány ügyintéző) a nyerskártyákat szigorú számadású nyomtatványként kezeli, a bevételezésre és a felhasználásra vonatkozó adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie különösen annak, hogy egy meghatározott nyerskártyából melyik ügyészségi alkalmazott részére készült igazolvány, illetőleg, hogy a nyerskártya vagy az elkészült igazolvány mikor került selejtezésre, vagy az igazolvány érvénytelenítése mikor történt meg.

6 110 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött adatlapot a fényképpel és kiegészítő adatlappal együtt az igazolvány ügyintéző postakönyvben veszi át. Abban az esetben, ha egy főügyészségtől tíznél több adatlap érkezik egyszerre, a név szerinti beírás mellőzhető, elégséges a főügyészség megnevezése mellett a darabszám feltüntetése (pl. általános igazolványcsere esetén). 5. Az igazolvány ügyintéző igazgatási ügyként, évente új gyűjtőszámra iktatva kezeli az adatlapok felterjesztő iratait. 6. Az adatlapok tartalmának ellenőrzése az igazolvány ügyintéző feladata. Amennyiben az ellenőrzéshez a PERSONA személyügyi és továbbképzési iktató és nyilvántartó rendszerben tárolt adatokkal történő egyeztetés is szükséges, úgy ezt az igazolvány ügyintéző kezdeményezésére a Személyügyi és Továbbképzési Ügykezelő és Nyilvántartó Iroda (a továbbiakban: Iroda) végzi. Ha az adatlap tartalmi ellenőrzése az adatlapnak az Igazgatási Osztály keretében működő Hang- és képtechnikai Laboratórium (a továbbiakban: Laboratórium) részére történt átadása után válik szükségessé, akkor azt a Laboratórium munkatársai is kezdeményezhetik az Irodánál. 7. Az igazolvány ügyintéző az adatlapot, a fényképet és a kiegészítő adatlapot, valamint az igazolványgyártáshoz szükséges nyerskártyát közvetlenül adja át a Laboratóriumnak. 8. A Laboratóriumnak a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazottai a) az igazolvány ügyintéző által elismervény ellenében átadott nyerskártyát az igazolvány ügyintéző által átadott adatlap és az ahhoz tartozó fénykép felhasználásával, az adatlappal egyező tartalommal állítják ki (megszemélyesítik), majd biztonsági fóliával látják el, b) a kész igazolványt és az igazolvány kiállításához használt fényképet, valamint adatlapot átvételi elismervény ellenében átadják az igazolvány ügyintézőnek. 9. Az igazolvány ügyintéző az igazolvány kiállításához használt fényképet és az adatlapot a kiállított szolgálati igazolvánnyal együtt az Utasítás 2. (5) bekezdésében meghatározott módon adja át, illetve továbbítja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 10. A munkáltatói jogkör gyakorlója, a Legfőbb Ügyészségen a Főosztály vezetője gondoskodik arról, hogy a visszaküldött adatlapot az érintett ügyészségi alkalmazott munkaügyi iratgyűjtőjében helyezzék el. 11. Az igazolvány ügyintéző igazgatási ügyként, évente új gyűjtőszámra iktatva kezeli az Utasítás 2. (6) bekezdése szerint visszaküldött kimutatásokat. 12. A Laboratóriumnak a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazottai kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgálati igazolványok elkészítésére használt eszközökhöz, programokhoz, jelszavakhoz illetéktelenek hozzá ne juthassanak. 13. A Laboratórium területe fokozott informatikai biztonsági zóna. Az igazolványok készítésének ideje alatt a Laboratóriumnak az igazolványok készítésére szolgáló helyiségében oda be nem osztott személy az oda beosztott ügyészségi alkalmazott felügyelete nélkül nem tartózkodhat. Az igazolványkészítésre szolgáló helyiség bejáratánál az állandó belépésre jogosultak jegyzékét ki kell függeszteni. 14. A nyerskártyák megszemélyesítését végző ügyészségi alkalmazottnak a szolgálati igazolványok előállítására szolgáló elektronikus adatbázisról hetente biztonsági másolatot kell készítenie és a másolatot tartalmazó adathordozót a számítógép helyével azonos helyiségben elhelyezett biztonsági tárolóban (pl. zárható lemezszekrény, fémkazetta, egyéb erre alkalmas tároló eszköz) kell elhelyeznie. Amennyiben ez lehetséges, úgy a számítógépből az adathordozó merevlemezt a munkavégzés befejezésekor ki kell venni, és az említett biztonsági tárolóban kell elhelyezni. 15. a) A biztonsági másolat és az adathordozó merevlemez biztonsági tárolójának a nyitására szolgáló kulcs vagy számkód (a továbbiakban együtt: kulcs) egy példányát a napi munkavégzés biztosítása érdekében a Laboratórium vezetője kezeli. Az általa kezelt kulcsot csak a nyerskártyák megszemélyesítését végző ügyészségi alkalmazottnak adhatja át. A biztonsági tároló nyitásáról és zárásáról, az azt végrehajtó ügyészségi alkalmazott olvasható aláírásával nyilvántartást kell vezetni és azt öt évig meg kell őrizni.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 111 b) A kulcs másodpéldányát a Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda vezetője a Legfőbb Ügyészség más biztonsági tárolóinak másodkulcsaival együtt kezeli. A Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda vezetője az általa kezelt másodkulcsot csak a Főosztály vezetőjének és a Laboratórium vezetőjének adhatja ki. Az átadás-átvételről nyilvántartást kell vezetni és azt öt évig meg kell őrizni. 16. A Laboratórium a hibásan vagy sérülten érkezett nyerskártyát, illetőleg a nem megfelelő fényképpel vagy téves adattartalommal elkészült igazolványt, továbbá a leadott és érvénytelenített szolgálati igazolványokat jegyzőkönyv készítése mellett megsemmisíti. A megsemmisített nyerskártyák és igazolványok sorozatjeléről és sorszámáról a Laboratórium nyilvántartást vezet. 17. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint a legfőbb ügyész által a biztonsági okmányok védelméről kötött együttműködési megállapodás 5. és 6. cikkében előírt, az okmány-előállítás szabályainak megtartását vizsgáló, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által történő helyszíni ellenőrzést a Főosztály ügyészségi alkalmazottai kötelesek elősegíteni. Az ellenőrzésről haladéktalanul tájékoztatják a Főosztály vezetőjét. 18. A 17. pont szerinti ellenőrzés esetén a Főosztály vezetője haladéktalanul gondoskodik a Kabinet vezetőjének értesítéséről. A Kabinet vezetőjének döntésétől függően az Adatvédelmi és Biztonsági Osztály kijelölt ügyészségi alkalmazottja az ellenőrzésen részt vehet. 19. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által engedélyezett gyártási (megszemélyesítési) technológián történő változtatást (pl. az eszköz cseréjét) az előállítást végző ügyészségi alkalmazottak bevonásával előzetesen egyeztetni kell a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal. Az egyeztetés szükségességét a Laboratórium vezetője vagy a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazott haladéktalanul jelzi az Igazgatási Osztály vezetőjének. 20. A szolgálati igazolványok adatváltozás miatti kicserélésekor a bevont igazolványt lyukasztógéppel azonnal ki kell lyukasztani, majd megsemmisítésre az Igazgatási Osztálynak meg kell küldeni. 21. Az adatlapok kitöltésekor és a nyerskártyák megszemélyesítésekor a) az 1 4. melléklet szerinti beosztásokat, munkaköröket kell alkalmazni, b) a fizikai alkalmazottak esetében a tényleges munkakört (szakterületet) kell feltüntetni, c) a katonák esetében a rendfokozatot a név után fel kell tüntetni, d) az ügyészségi alkalmazott részére adományozott címet (pl. főtanácsos, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész), valamint a szolgálati hely címét, továbbá az osztály, csoport megnevezését nem kell feltüntetni. 22. A szolgálati igazolvány előállításához szükséges alapanyagok beszerzését a Laboratórium vezetője az Igazgatási Osztály vezetőjénél a megrendelés tervezetének elkészítésével kezdeményezi. 23. A pontban foglalt rendelkezéseket a nyugalmazott ügyészi igazolványok esetében is értelemszerűen alkalmazni kell. 24. A körlevél rendelkezéseit a közzétételt követő naptól kell alkalmazni, egyidejűleg az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványának kiállításával és kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/2002. (ÜK. 8.) főov. körlevelet visszavonom. Dr. Lajtár István s. k., legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész

8 112 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 1. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Járási és járási szintű ügyészségen, valamint főügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Járási és járási szintű ügyészség Főügyészség Ügyész vezető ügyész vezetőhelyettes ügyész csoportvezető ügyész ügyész főügyész főügyészhelyettes főügyészségi osztályvezető ügyész főügyészségi csoportvezető ügyész főügyészségi ügyész főügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó alügyész ügyészségi fogalmazó főügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok irodavezető ügyészségi megbízott tisztviselő írnok főügyészségi osztályvezető főügyészségi osztályvezető-helyettes főügyészségi csoportvezető főügyészségi irodavezető főügyészségi ügyészségi megbízott főügyészségi tisztviselő főügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) gépjárművezető kézbesítő főügyészségi gépjárművezető főügyészségi kézbesítő

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Fellebbviteli főügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Ügyész fellebbviteli főügyész fellebbviteli főügyészhelyettes fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész fellebbviteli főügyészségi ügyész fellebbviteli főügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó fellebbviteli főügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok fellebbviteli főügyészségi csoportvezető fellebbviteli főügyészségi irodavezető fellebbviteli főügyészségi ügyészségi megbízott fellebbviteli főügyészségi tisztviselő fellebbviteli főügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) fellebbviteli főügyészségi gépjárművezető fellebbviteli főügyészségi kézbesítő

10 114 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 3. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez A Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Ügyész legfőbb ügyész büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes közjogi legfőbb ügyész helyettes főosztályvezető ügyész főosztályvezető-helyettes ügyész legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész legfőbb ügyészségi osztályvezető-helyettes ügyész legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész legfőbb ügyészségi ügyész legfőbb ügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó legfőbb ügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok gazdasági főigazgató pénzügyi igazgató műszaki igazgató főosztályvezető-helyettes legfőbb ügyészségi osztályvezető legfőbb ügyészségi csoportvezető legfőbb ügyészségi irodavezető legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízott legfőbb ügyészségi tisztviselő legfőbb ügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) legfőbb ügyészségi gépjárművezető legfőbb ügyészségi kézbesítő

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Az Országos Kriminológiai Intézetben szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Kutató, tisztviselő, írnok igazgató igazgatóhelyettes osztályvezető osztályvezető-helyettes tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs irodavezető tisztviselő írnok Fizikai alkalmazott (pl.) gépjárművezető kézbesítő

12 116 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Személyi hírek Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezés, kirendelés és megbízás A legfőbb ügyész kinevezte dr. Sódor István Pest megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségre fellebbviteli főügyésszé, egyidejűleg kirendelte a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára és megbízta a főosztályvezető ügyészi feladatok ellátásával. Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezések A legfőbb ügyész kinevezte Pusztayné dr. Jakab Róza legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes, ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, az Informatikai Főosztályon főosztályvezető-helyettes ügyésszé; dr. Gulyás Katalin címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. főügyészhelyettest a Heves Megyei Főügyészségre, dr. Panyi Béla Attila Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén közjogi főügyészhelyettessé; dr. Dautlik Mária fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi, dr. Máriánné dr. Molnár Mária Hajdú-Bihar megyei főügyészségi alügyészt szolgálati helyén csoportvezető ügyésszé; dr. Horgos Ferenc József címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. vezető ügyészt a Szekszárdi Nyomozó Ügyészségre, dr. Molnár Tibor tiszaújvárosi járási ügyészségi megbízottat szolgálati helyén vezető ügyésszé. Ügyészi tisztségbe való visszahelyezés és megbízás A legfőbb ügyész kinevezte dr. Kaszapné dr. Szolnoki Erzsébet győri fellebbviteli főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén fellebbviteli főügyészségi ügyésszé, egyidejűleg megbízta az osztályvezető ügyészi, Pásztoriné dr. Simon Éva szekszárdi járási ügyészségi megbízottat szolgálati helyén ügyésszé, és évi június hó 1. napjával megbízta a vezetőhelyettes ügyészi feladatok ellátásával. Ügyészi tisztségbe való visszahelyezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Fekete István és dr. Péceli László fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottakat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára, valamint dr. Radnóti Istvánné dr. Lékó Eszter legfőbb ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán,

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 117 dr. Lévai Ilona legfőbb ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, a Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi ügyésszé, dr. Dévaj Hedvig és dr. Kun Mária fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottakat szolgálati helyükön, dr. Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén főügyészségi ügyésszé, dr. Horváth Józsefné ajkai járási ügyészségi megbízottat, dr. Kapossi Zsuzsanna encsi járási alügyészt szolgálati helyükön ügyésszé. Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó Melinda mb. Somogy megyei főügyészhelyettest szolgálati helyén közjogi főügyészhelyettessé; dr. Keresztes Mónika mb. budapesti közérdekvédelmi ügyészségi, dr. Nagy István mb. budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi és dr. Tőke Tamás László mb. körmendi járási ügyészségi vezető ügyészeket szolgálati helyükön vezető ügyésszé; dr. Kapronyi Ferenc Kristóf mb. budapesti XI. és XXII. kerületi és dr. Neumann Zsuzsanna mb. budapesti közérdekvédelmi ügyészségi vezetőhelyettes ügyészeket szolgálati helyükön vezetőhelyettes ügyésszé; dr. Virág Mária legfőbb ügyészségi tanácsos, mb. fővárosi főügyészségi osztályvezető ügyészt szolgálati helyén osztályvezető ügyésszé; Borosné dr. Tóth Beatrix tatabányai járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén, dr. Kónya Zoltán Józsefet a Központi Nyomozó Főügyészséghez, Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter miskolci járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén ügyésszé; dr. Deák Zoltán kecskeméti és dr. Guba Judit szolnoki járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön, Kissné dr. Kuklis Ágnes Ilonát a Kecskeméti Járási Ügyészséghez, dr. Kuluncsich-Kasza Eszter kiskunhalasi járási ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén, dr. Pirchala Blanka budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi fogalmazót fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Sztancs Edit debreceni és dr. Tóth-Zsámboki Judit kiskőrösi járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön alügyésszé; dr. Solt Ágnes, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársát szolgálati helyén tudományos főmunkatárssá; Talabér Erzsébet legfőbb ügyészségi megbízottat szakmai tanácsadónak. Áthelyezések és kinevezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Fürcht Pál Zsolt mb. budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi vezető ügyészt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte vezető ügyésszé;

14 118 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám dr. Szécsényi Anikó budaörsi járási ügyészségi fogalmazót a Ráckevei Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte alügyésszé; dr. Juhász Katalin Heves megyei főügyészségi tisztviselőt az Egri Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte ügyészségi megbízottá. Áthelyezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Vörös István Róbert hódmezővásárhelyi járási ügyészségi ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségre fellebbviteli főügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Fricska Mónika és dr. Schmidt Gábor szegedi járási ügyészségi ügyészeket, valamint dr. Szécsény Tímea dabasi járási ügyészségi ügyészt a Kecskeméti Járási Ügyészséghez; Szabóné Szauter Mónika legfőbb ügyészségi megbízottat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára. A Heves megyei főügyész áthelyezte dr. Danku Judit egri járási ügyészségi fogalmazót a Füzesabonyi Járási Ügyészséghez. További kinevezés módosítások A legfőbb ügyész dr. Flender Friderika Mária gyulai járási ügyészségi vezető ügyész kinevezését annyiban módosította, hogy áthelyezte a Békéscsabai Járási Ügyészséghez, dr. Hajdú Tamás egri nyomozó ügyészségi vezető ügyész kinevezését annyiban módosította, hogy áthelyezte az Egri Járási Ügyészséghez ügyészi munkakörbe. Kirendelések és megbízások A legfőbb ügyész kirendelte dr. Váczi Pál ezredes, legfőbb ügyészségi katonai ügyészt a Központi Nyomozó Főügyészséghez és egyidejűleg megbízta a Korrupció Elleni Ügyek Osztályát és a funkcionális szervezeti egységeket irányító főügyészhelyettes; dr. Gyugyi Csilla Bács-Kiskun megyei főügyészségi ügyészt a Pest Megyei Főügyészséghez és egyidejűleg megbízta a csoportvezető ügyész; dr. Bárdos Tibor egri járási ügyészségi ügyészt az Egri Nyomozó Ügyészséghez, dr. Surányi Ildikó Békés megyei főügyészségi ügyészt a Gyulai Járási Ügyészségre, és egyidejűleg megbízta őket a vezető ügyész feladatainak ellátásával.

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 119 Kirendelések A legfőbb ügyész kirendelte dr. Domán Ildikó Auguszta központi nyomozó főügyészségi, dr. Hevér Tibor kecskeméti járási ügyészségi, dr. Pirisi Katalin budapesti, dr. Szőllős Árpád József salgótarjáni és dr. Váczi István szolnoki nyomozó ügyészségi ügyészeket a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez. Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Miskolci László mb. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészhelyettest szolgálati helyén a főügyészi; dr. Aleku Mónika és dr. Nemesánszky Gábor Antal fővárosi főügyészségi ügyészeket, dr. Románné dr. Hajdú Csilla Heves megyei főügyészségi ügyészt, valamint dr. Nyitray Károly debreceni járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Megbízás módosítása A legfőbb ügyész dr. Bodony István mb. legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész megbízását akként módosította, hogy szolgálati helyén, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán az Elvi Ügyek Osztálya osztályvezető ügyészi feladatainak ellátása mellett a főosztályvezető-helyettes ügyészi feladatok ellátásával bízta meg. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Solti Irén címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyészségi osztályvezető ügyésznek évi december hó 30. napjával, dr. Torma Sándor címzetes főügyészségi ügyész, paksi járási ügyészségi vezető ügyésznek évi november hó 30. napjával, dr. Horváth Nándor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Heves megyei főügyészségi ügyésznek évi november hó 16. napjával, dr. Farkas Kornél központi nyomozó főügyészségi ügyésznek évi május hó 31. napjával, dr. Makra Mária budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi ügyésznek évi december hó 29. napjával, dr. Gulyás Erzsébet Zsófia legfőbb ügyészségi megbízottnak,

16 120 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám dr. Misi László fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottnak, Horváthné Saápy Ildikó legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek, Gergely András Zoltán tanácsos, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi június hó 30. napjával, Jórász Istvánné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 16. napjával, Kardos Rozália legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi június hó 30. napjával, Kovács Györgyné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 28. napjával, Radó Csabáné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek, Gönczőné Schmidt Mária és Kempf Jánosné legfőbb ügyészségi fizikai alkalmazottaknak évi június hó 30. napjával. Halálozások Dr. Román Gyula címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. Heves megyei főügyész évi május hó 4. napján, életének 73. évében, dr. Irmes Gellért főügyészségi főtanácsos, ny. Fejér megyei főügyész évi május hó 2. napján, életének 84. évében, Sulykos Lajosné dr. főügyészségi tanácsos, ny. fővárosi főügyészségi ügyész évi április hó 21. napján, életének 81. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindannyiukat saját halottjaként temettette el.

17 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 121 Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi ügyészi, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályán legfőbb ügyészségi ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Büntetőbírósági és Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti Ügyek Osztálya Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Ügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztályán főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya Kiemelt Gazdasági Ügyek Csoportjában főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Korrupció Elleni Ügyek Osztálya Mentelmi Ügyek Csoportjában főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészségre öt főügyészségi ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályán kettő főügyészségi katonai ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályán főügyészségi katonai ügyészi, a Gyulai Járási Ügyészségre vezető ügyészi, a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, a Pápai Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, az Egri Nyomozó Ügyészségre ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályának legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyére történő kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább öt éves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen büntető fellebbviteli ügyek intézése terén. Az ennél hosszabb idejű gyakorlat, illetve a büntető jogalkotásban szerzett tapasztalat a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályának legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyére történő kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó továbbképzési ügyek intézésében szerzett gyakorlattal, továbbá államilag elismert legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. A Fővárosi Főügyészség Büntetőbírósági és Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti Ügyek Osztálya Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Ügyek Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelyére jogszabályban elő nem írtan a határozatlan időre kinevezett legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezők pályázhatnak. A Központi Nyomozó Főügyészség valamennyi álláshelyére, továbbá a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi és az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá a C szintű nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezőt. A Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi, valamint a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább ötéves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. A Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálása során az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat előnyt jelent.

18 122 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A Központi Nyomozó Főügyészség csoportvezető ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók büntetőjogi szakágban szerzett legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. Az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A Központi Nyomozó Főügyészség főügyészségi ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók a nyomozás területén, illetve ügyészként vagy bíróként büntetőjogi szakágban szerzett legalább három éves gyakorlattal rendelkezzenek. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 123 A pályázatnak (egy példányban): a Legfőbb Ügyészség álláshelyei esetében a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályra (1055 Budapest, Markó u. 16.), a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Csongrád Megyei Főügyészségre (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.), a Pápai Járási Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Veszprém Megyei Főügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Á u. 4.) június 11-én 13 óráig, a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi álláshelye esetében a Békés Megyei Főügyészségre (5700 Gyula, Városház u. 6 8.), a Központi Nyomozó Főügyészség álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Főügyészségre (1066 Budapest, Zichy J. u. 14.), az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Heves Megyei Főügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) június 14-én 13 óráig, a Fővárosi Főügyészség csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a Fővárosi Főügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) június 17-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Dabasi Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági alügyészi állás betöltésére. Az alügyész kinevezésének feltételeit az Üjt ának (1) (2) bekezdése, 11. -ának (4) bekezdése és 12. -a állapítja meg. Az alügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. Az alügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek (egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga) való megfelelést igazoló eredeti okiratok, vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.).

20 124 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat; valamint hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. Az alügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) június 12-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a benyújtási határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII.

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. augusztus 31. Tartalom Körlevelek oldal 3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél az öltözködési előírásokról

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. május 31. Tartalom Oldal Körlevelek 1/2012. (V. 31.) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. október 31. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. BUDAPEST, 2014. szeptember 30. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM.

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. BUDAPEST, 2014. szeptember 30. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM. LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. szeptember 30. Tartalom Személyi hírek oldal Kinevezések... 290 Kinevezés módosítások... 290 Áthelyezések,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. augusztus 31. Tartalom Utasítások oldal 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Utasítások LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. november 30. Tartalom Oldal Utasítások 22/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet fenntarthatósági

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. február 29. Tartalom Utasítások oldal 3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás a kegyeleti gondoskodásról...

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. augusztus 31. UTASÍTÁSOK 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok mó - do sí tá sá ról... 514

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. november 30. Tartalom Utasítások oldal 15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március

Az ügyészi szervezet és feladatok. Igazságügyi szervezet és igazgatás március Az ügyészi szervezet és feladatok Igazságügyi szervezet és igazgatás 2016. március Az ügyészség alkotmányjogi helyzete Elhelyezkedése, szabályozása - az állami szervek rendszerében található - nem önálló

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. április 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK Áthelyezések, kinevezések... 28 4/2009. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. április 30. Tartalom Utasítások oldal 5/2015. (IV. 24.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. augusztus 31. Tartalom Határozatok oldal 372/2013. (VIII. 30.) KE határozat legfőbb ügyész helyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl...

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Körlevelek. 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére irányuló eljárás kezdeményezésérõl... LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 9. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. szeptember 30. Tartalom Oldal Körlevelek 3/2012. (IX. 30.) LÜ körlevél a kötelezõ gyógykezelés elrendelésére

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. március 31. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. április 30. Tartalom Utasítások oldal 5/2013. (IV. 11.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. január 31. Tartalom Oldal Határozatok 2/2012. KMPJE jogegységi határozat... 2 Utasítások 1/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petőfi Sándor u főigazgatói (intézményvezetői) munkakör PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI. törvény 12. -a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a ak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben